SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA. Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala. Kuopion Liikekirjapaino Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA. Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala. Kuopion Liikekirjapaino Oy"

Transkriptio

1 Julkaisija Toteutus Painopaikka Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala Pirjo Korhonen Kuopion Liikekirjapaino Oy 1

2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT... 4 OPISKELU JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 5 Yleistä... 5 Oppimisympäristö... 5 Opintojen suorittaminen ja arviointi... 5 Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opinto-oikeus... 6 Opintojen ohjaus... 6 Käytännöt matkailu- ja ravitsemisalalla... 6 Ohjeita Reston tietokoneiden ja tietoverkon käytöstä... 7 Opiskelu ja kansainvälisyys... 7 Opiskelijatoiminta... 8 Savon Multitaito... 8 OPETUSSUUNNITELMA... 9 Yleistä... 9 Rakenne ja opintopolut... 9 Harjoittelu (30 op)... 9 Opinnäytetyö (15 op) KOULUTUSOHJELMAT Matkailun koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Kuvaus 1. Restonomin osaamisen kehittyminen Kuvaus 2. Taulukot MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN JA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET PAKOLLISET PERUSOPINNOT (47 OP)...15 YHTEISET AMMATTIOPINNOT (38 OP)...20 TASO 1. AMMATTIOPINNOT...23 ( 40 OP TAI 30 OP)...23 TASO 2. AMMATTIOPINNOT...26 (10 OP TAI 20 OP)...26 TASO 3. AMMATTIOPINNOT (15 OP)...29 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT...31 (15 OP) op KIELIOPINNOT...34 KIELIOPINNOT

3 SAVONIA BUSINESS / MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YKSIKKÖ Savonia Business on koulutusaloillaan Itä-Suomen vetovoimaisin. Savonia Businessissa opiskelee n opiskelijaa ja henkilökuntaa on n. 90. Liiketalouden yksikössä opiskelijoita on n. 600 ja matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä n Savonia-ammattikorkeakoulun Savonia Businessissa voi opiskella yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla liiketaloutta, tietojenkäsittelyä sekä terveyden ja taloutta. Näistä opinnoista valmistuu 3,5 vuoden ja 210 opintopisteen jälkeen tradenomiksi. International Business Studies koulutusohjelmassa voi suorittaa kansainvälisen BBA-tutkinnon (Bachelor of Business Administration). Matkailu- ja ravitsemisalalla voi opiskella matkailun, majoitus- ja ravintola-alan sekä elintarvikealan ja ruokapalvelujen liikkeenjohtoa ja yrittäjyyttä. Näistä opinnoista valmistuu restonomiksi. Savonia Businessista valmistuneet tradenomit ja restonomit työllistyvät hyvin alansa tehtäviin. Visiomme on olla Pohjois-Savon talouselämän johtava, asiakaskeskeinen, korkeatasoisen ammatillisen osaamisen kouluttaja, yritysten ja yhteisöjen kehittäjä. Savonia Business on aktiivinen alansa kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimija ja kehittäjä. Kaikissa restonomin ja tradenomin opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys, yrittäjämäisyys ja kansainvälisyys. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana toimia alansa projekti-, tutkimus- ja kehitystehtävissä, joissa painopisteitämme ovat: Liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittäminen Hyvinvointi ja ravitsemus Tietojärjestelmien kehittäminen Oppimisen ja osaamisen kehittäminen. Arvomme ovat asiakaskeskeisyys, asiantuntijuus ja yhteisöllisyys. Toimimme siis asiakaskeskeisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Asiantuntijaorganisaatiomme toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyys perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA Ammattikorkeakoulun virallinen lukuvuosi alkaa Lukuvuoden työjärjestys Matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä on seuraava: Uusien opiskelijoiden orientaatio Jatkavat opiskelijat aloittavat I opetusjakso Syysloma Tenttijakso/itsenäisen opiskelun jakso II opetusjakso Tenttijakso/itsenäisen opiskelun jakso Joululoma III opetusjakso Tenttijakso/itsenäisen opiskelun jakso Talviloma IV opetusjakso Tenttijakso/itsenäisen opiskelun jakso Intensiivikurssit, kesäkoulu, itsenäisen opiskelun jakso Lukuvuosi päättyy Syys- ja talviloma voidaan järjestää työharjoittelussa oleville opiskelijoille porrastetusti. YLEISET TENTTIPÄIVÄT Lv maanantai klo maanantai klo maanantai klo maanantai klo maanantai klo maanantai klo maanantai klo maanantai klo

4 HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia Business Matkailu- ja ravitsemisala PL 13 (Sammakkolammentie 2) Kuopio Opintotoimisto Anu Saastamoinen (017) Pirjo Korhonen (017) telefax (017) Internet Vahtimestari Reino Kuosmanen (017) gsm Tulosaluejohtaja, Savonia Business Kaija Sääski (017) gsm Koulutuspäällikkö, Savonia Business matkailu- ja ravitsemisala Päivi Diov (017) gsm Yliopettaja, matkailu Hilkka Lassila (017) gsm Yliopettaja, ravitsemis- ja elintarvikeala Anja-Riitta Keinänen (017) gsm Yliopettaja, hotelli- ja ravintola-ala Hannu Suontausta (017) gsm Lehtorit palvelutoiminnot, kv. työharjoittelu Markku Haapakoski (017) gsm ruokatuotanto ja -palvelut Sinikka Määttälä (017) Seija Mäki (017) (opintovapaalla saakka) ruotsi ja saksa, kieltenopetuksen koordinointi Seija Lötjönen (017) liiketaloudelliset aineet Kristina Laitinen (017) (vuorotteluvapaalla lv ) liiketaloudelliset aineet, verkko-opetuksen koordinointi Kai Selander (017) yhteiskunnalliset aineet, opintojen ohjaus Tuula Klen kv. asiat ja ravitsemis- ja elintarvikeala Anna-Maria Saarela (017) gsm kv. asiat ja ranska, espanja, italia kieltenopetus Anu Mylläri (017) Muun henkilökunnan yhteystiedot osoitteessa: Terveydenhoitaja Päivi Laasio Vastaanotto ilman ajanvarausta ti ja to klo 8-9 ja (017) Muuna aikana ajanvaraus (017) os. Kiekkotie 4/2. krs 4

5 OPISKELU JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Yleistä Savonia-ammattikorkeakoulun opetuksen ja oppimisen strategia ohjaa opetustyötä, opiskelua ja oppimista sekä niitä tukevien palvelujen kehittämistä. Pedagogiset lähtökohdat ovat opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvussa ja sen tukemisessa työelämäläheisellä ohjauksella ja opetuksella. Työelämän osaamisvaatimuksia ennakoiva opetussuunnittelu, laadukas opetus ja kansainvälisyys opinnoissa takaavat eurooppalaiselle korkeakoulutukselle asetetut tavoitteet. Palautteita hyödyntävä kokonaisvaltainen laadun ohjaus varmistaa opiskelun ja oppimisen laadun jatkuvan kehittämisen. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla ja yksilöllisellä ammatillisella ohjauksella opiskelija suuntaa omia opintojaan ammatillisia valmiuksia ja työllistymistä tukevaksi. Opiskelijalla on aktiivinen rooli oppimisprosessissa sekä vastuu omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään. Oppiminen on aktiivista tiedon rakentamista. Opettaja on asiantuntija ja oppimisen ohjaaja. Oppimisympäristö Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat oppimista ja mahdollistavat erilaisia opiskelutapoja. Perinteisten opetustilojen ohella käytössämme on kokeelliseen toimintaan sekä tietojen ja taitojen käytännön soveltamiseen sopivia erikoistiloja. Keskeisen osan oppimisympäristöä muodostavat aidot liiketoimintaympäristöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt sekä erilaiset tutkimus- ja kehittämisprojektit yhteistyössä työelämän, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Ajanmukaiset kirjasto- ja tietopalvelut tukevat oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opintojen alussa opintoihin sisältyy kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan ohjausta sekä myöhemmässä vaiheessa ohjausta ammatilliseen ja tieteelliseen tiedonhankintaan. Kirjaston kokoelmassa on aineistoa erityisesti matkailun, hotelli- ja ravintolapalvelun, elintarviketuotannon ja liiketalouden alalta. Kirjojen lisäksi kokoelmissa on aikakausi- ja sanomalehtiä, videoita, CD-ROM aineistoa ja kielikasetteja sekä laaja sähköinen aineisto. Kirjastossa on käytettävissä eri alojen hakuteoksia, tietosanakirjoja, sanakirjoja, tilastoja ja yrityshakemistoja. Kirjastosta lainataan kaikkea aineistoa käsikirjoja lukuun ottamatta. Kirjastoon tilataan kaukolainaksi sellaista aineistoa, jota ei ole omissa kokoelmissa. Kirjastossa on mahdollisuus tehdä tiedonhakuja kirjaston kokoelmarekisteristä, CD-ROM tietokannoista ja Internetistä. Tiedonhakupyyntöjä voi antaa myös kirjaston tietopalvelusihteerin tehtäväksi. Kirjastomaksuista saa tarkempaa tietoa kirjaston tietopalvelusihteeriltä. Opiskelijalla on käytössä koko Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut. Kirjasto- ja tietopalveluista löytyy tarkempaa tietoa ammattikorkeakoulun www-sivuilta, Opintojen suorittaminen ja arviointi Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija suorittaa niitä opintojaksoja, jotka hän on valinnut pää- ja sivuaineopinnoikseen henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Myös vapaasti valittavat opintojaksot samoin kuin kieliopinnot valitaan sitovasti edeltävän lukuvuoden aikana. Opiskeluoikeus opintojaksoille vahvistetaan opintojaksojen toteutuksen ensimmäisen viikon aikana. Muiden yksiköiden opetustarjonnasta on tietoa www-sivuilla osoitteessa jossa olevalla lomakkeella myös ilmoittautuminen tehdään. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat opintojaksojen tavoitteista, sisällöstä ja toteutustavasta riippuen ja ne on määritelty opetussuunnitelmassa opintojaksokohtaisesti. Yleisimpiä suoritustapoja ovat erityyppiset tentit, ohjatut harjoitukset ja oppimispäiväkirjat sekä esseet ja projektityöt. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arviointiperusteet ja kriteerit on määritelty opintojaksokohtaisesti ja ne käyvät ilmi opetussuunnitelmasta. Arvosanan saaminen edellyttää kaikkien suoritustapana olleiden osien suorittamista annetussa aikataulussa. Hylätyllä arvosanalla tarkoitetaan sitä, että opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tentissä tai vastaavana muuna suorituksena opinnoissaan vaadittavaa vähimmäistavoitetta tai että hän ei ole saapunut tenttitilaisuuteen. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty suoritus enintään kaksi kertaa yleisinä tenttipäivinä. Jos opiskelija ei ole saanut em. uusintatenttejä suoritetuksi, tai hän ei ole käyttänyt uusintamahdollisuutta ennen seuraavan syyslukukauden loppua, suoritusvaatimukset ovat kuluvan lukuvuoden opetussuunnitelman mukaiset. Opiskelijalla on oikeus yhden kerran yrittää korottaa hyväksytyn opintojakson tai kokonaisuuden arvosanaa sen päättymisen jälkeen suoritusvuoden opintovaatimusten mukaisesti yleisinä tenttipäivinä. Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorta käyttäen viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää palauttamalla tenttikuori opintotoimistoon klo 5

6 12 mennessä. Opiskelijalla on oikeus suorittaa enintään kahden opintojakson tentit samana yleisenä tenttipäivänä. Kunkin opintojakson varsinaisiin tentteihin ilmoittaudutaan ao. opintojakson opettajalle. Opiskelijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tenttitilaisuudessa. Jos opiskelija ilmoittautuu tenttiin, mutta ei saavu tenttitilaisuuteen, se lasketaan suorituskerraksi. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain lääkärintodistuksella. Opintojaksolle osallistuminen on vahvistettava ilmoittautumalla opintojaksolle ensimmäisen viikon aikana sen alkamisesta. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opinto-oikeus Uudet opiskelijat ilmoittautuvat opiskelunsa aloittamisesta heille lähetetyn hakukirjeen ohjeen mukaisesti. Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat läsnä- tai poissaoleviksi kirjallisesti opintotoimistoon syyslukukaudella 10. syyskuuta mennessä ja kevätlukukaudella 10. tammikuuta mennessä opintoimiston antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää opinto-oikeutensa. Opinto-oikeuden jatkaminen säännönmukaisen suoritusajan jälkeen on mahdollista vain rehtorin päätöksellä. Opinto-oikeuden jatkamisen edellytyksistä ja menettelystä on tarkemmat säännökset tutkintosäännössä. Opintojen ohjaus Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa yksilö- ja ryhmäohjauksen keinoin. Ohjauksella tuetaan opiskelu- ja urapolun löytymistä ja työllistymistä ammatillisten tehtäväalueiden tuntemuksen ja itsetuntemuksen kautta. Opintojen alussa ohjaus painottuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen, oman oppimistyylin tunnistamiseen ja sen soveltamiseen omaan ammatilliseen kehitykseen. Opintojen edetessä sekä niiden loppuvaiheissa painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntautumista ja työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymisen edistämistä. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen. Jokainen opiskelija kuuluu pienryhmään, jolla on oma opettajatuutori sekä vertaistuutoreina 1-2 vanhempaa opiskelijaa. Opiskelijoita ohjataan ensisijaisesti henkilökohtaisten ja ryhmäkeskustelujen muodossa. Ohjaukseen osallistuvat lisäksi opintoohjaaja, yliopettajat, kansainvälisyystoiminnasta vastaavat henkilöt ja opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyön ohjaaja. Ohjaus perustuu koko opintojen ajalle tehtyyn ohjaussuunnitelmaan. Käytännöt matkailu- ja ravitsemisalalla Sisäisessä tiedottamisessa käytetään ensisijaisesti sähköpostia. Tiedon luonteesta, tarpeesta ja kohteesta riippuen tiedottamista hoidetaan myös ilmoitustaulun, Info-TV:n ja henkilökohtaisen viestinnän kautta. Kirjallista tietoa saa myös Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisestä opinto-oppaasta, AMK-opintoja koskevista säädöksistä ja Savonia-amk:n www-sivuilta. Opetusmonisteita voi ostaa kirjastosta, ellei opettaja opintojakson osalta muutoin ilmoita. Muuta materiaalia voi kopioida ala-aulassa olevalla kolikoilla toimivalla kopiokoneella. Myös kirjastossa voi kopioida pieniä määriä (esim. artikkeleita) maksua vastaan. Mahdollisista muista opiskeluun liittyvistä materiaalimaksuista saa tietoa Savoniaammattikorkeakoulun yleisistä ohjeista ja Savonia-ammattikorkeakoulun www-sivuilta. Tupakointi on mahdollista ainoastaan yksikön sisäpihalla sijaitsevalla tupakointialueella. Kaikkien tehtävänä on huolehtia, että tupakointialueella olevia ohjeita noudatetaan ja että muualla kuin sille varatulla alueella ei tupakoida. Opiskelijaravintola Kisälli vastaa opiskelijoiden ruoka- ja kahvilapalveluista. Ruokailuun tultaessa opiskelijat esittävät kuvalla varustetun oppilaitoskortin, joka oikeuttaa yhteen tuettuun ateriaan opiskelupäivän aikana. Osan ateriamaksusta opiskelija kustantaa itse. Ruokalippuja voi ostaa Kisällistä. Opetuskeittiövuoron yhteydessä ruokaillaan pääsääntöisesti opetuskeittiössä. Opiskelijaravintola on avoinna ma-to klo ja pe Ulkovaatteet jätetään ruokailun ajaksi naulakkoon tai niille varattuun pukukaappiin. Opiskelijoiden tulee ilmoittaa erityisruokavalionsa opiskelijaravintola Kisällin esimiehelle henkilökohtaisesti välittömästi opiskelun alettua. Vakuutusturva perustuu kuntayhtymän henkilöstön ja opiskelijoiden vakuuttamiseen Pohjola-yhtiöissä. Opiskelijoilla on voimassa käytännön työharjoittelua varten lakisääteinen työtapaturmavakuutus, jossa ei ole omavastuuta. Vakuutus ei ole voimassa muuna kouluaikana, koulumatkoilla eikä myöskään välitunneilla. Lisäksi opiskelijoilla on voimassa ryhmätapaturmavakuutus täydentämässä vakuutusturvaa. Vakuutus kattaa koulutyöstä muun kuin käytännön harjoittelutyön, mm. teoriatunnit, liikuntatunnit ja välitunnit sekä koulumatkat ja erilaiset opetusohjelman mukaiset tutustumiskäynnit. Tapaturman satuttua tulee hakeutua välittömästi ensiapuun. Mukaan tulee ottaa saate paikalla olevalta opett Lisätietoja vakuutusturvasta saa taloustoimistosta. ajalta tai ohjaavalta henkilökunnalta, mikäli se on mahdollista. Vahinkoilmoitus tulee tehdä yksikön koulutuspäällikölle. 6

7 Ohjeita Reston tietokoneiden ja tietoverkon käytöstä Seuraavassa on lyhyt esittely koulumme tietokoneiden käyttöpolitiikasta ja sijoittelusta. Lisätietoja kaikkeen tietotekniikkaan liittyvästä tiedotetaan mm. sähköpostitse koulujen alkaessa. o Koulun tietokoneet on tarkoitettu opiskeluun liittyvien tehtävien avuksi! Tietokoneiden käytössä etusijalla ovat koulun harjoitusten ja lopputöiden kirjoittajat. Internet-surffailijat ovat velvoitettuja luovuttamaan koneensa edellä mainituille käyttäjille. o Koulun tietokoneiden käyttö on rajoitettu ainoastaan koulussa opiskeleville. Oma tunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään muulle. o Opiskelijoilla ei ole oikeutta ilman lupaa asentaa mitään ohjelmia koulun koneille eikä verkon palvelimelle. o Yleisperiaatteena on tallentaa kaikki tiedostot verkon palvelimelle. Työaseman kovalevy on vain väliaikaisia tallennuksia varten. Palvelimille saa tallentaa ainoastaan opiskeluihin liittyviä tiedostoja. o Opiskelijoiden tulee käyttää koulun palvelimilla riittävän "vaikeita" salasanoja. o Rakennuksessamme toimii AMK:n lisäksi instituutin yksikkö, joten koulun tietokoneet on jaettu näiden kahden yksikön kesken. o AMK:lla on rakennuksessamme kaksi ATK-luokkaa: luokat 8 ja 20. Näiden luokkien koneet ovat päivisin pääosin opetuskäytössä. Opetuskäytön ulkopuolella käytetään pääasiallisesti luokkaa 20, jonne avaimen saa hotellin receptionista oven ollessa lukittuna. ATK-luokkien koneet ovat käytettävissä klo o ATK-luokkien lisäksi opiskelijoiden käytössä on 2 konetta ala-aulassa, 9 konetta kirjastossa sekä yksi keittiössä 4, seminaariluokassa ja luokassa 4. o Ala-aulan koneet on tarkoitettu sähköpostin lukemiseen eikä niiltä ole tulostusmahdollisuutta. o Kirjaston koneet ovat käytettävissä kirjaston aukioloaikoina ja koneille voi tehdä etukäteen varauksia. o Keittiön 4, luokan 4 ja seminaariluokan koneet ovat opiskelijoiden käytettävissä oppitunneilla ainoastaan opettajan luvalla. o Jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen Savonia-AMK:n tietoverkkoon. o Lisäksi jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen sähköpostitunnuksen. Sähköpostia tulee seurata säännöllisesti, sillä koulun asioista tiedotetaan sähköpostin kautta nimenomaan tähän koulun omaan sähköpostiosoitteeseen. o Talon henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: o Opiskelijoiden osoitteet ovat muotoa: o Opiskelijoille annetaan opastusta tietokoneiden ja ohjelmien käyttöön myös ns. Tietsikkaklinikalla, jonne opiskelijat voivat tulla harjoittelemaan tai tekemään omia tehtäviään. Tietsikkaklinikalla on mukana aina ohjaaja, jolta voi tarvittaessa kysyä neuvoa. Tietsikkaklinikan ajoista tiedotetaan sähköpostitse koulun alkaessa. o Kaikista tietokoneisiin liittyvistä asioista voi kysyä yksikön IT-vastaava Mika Siiskoselta, (puh , jonka työhuone on 2.kerroksessa kirjaston yläpuolella. Opiskelu ja kansainvälisyys Savonia Businessissa panostetaan voimakkaasti kansainvälistymisen edistämiseen, sillä matkailu- ja ravitsemis- sekä liiketalouden aloilla vaaditaan erityisen paljon kansainvälistä osaamista. Kansainvälisyys läpäisee koko toimintaamme. Erityisesti tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskeinen tehtävämme on alueen elinkeinon kansainvälisyyden edistäminen. Kansainvälisen toiminnan keskeisimpiä muotoja ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, opettaja- ja asiantuntijavaihdot, intensiivikurssit Suomessa ja ulkomailla sekä kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Koulutusaloillamme on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto mm. Ruotsissa, Saksassa, Englannissa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Espanjassa, Maltalla, Tanskassa, Romaniassa, Bulgariassa, Unkarissa, Puolassa, Latviassa, Venäjällä, Liettuassa ja Kiinassa. Lisäksi teemme yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa ja toimimme aktiivisesti alojemme erilaisten kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden jäsenenä. Opiskelijoita kannustamme opintojen ja työharjoittelun suorittamiseen ulkomailla vaihto-ohjelmien kautta. Myös matkailu- ja ravitsemisalalle saapuu vuosittain vaihto-opiskelijoita eri maista. Monikulttuurisuus opinnoissa toteutuu englanninkielisen koulutustarjonnan ja liiketalouden alan kansainvälisen koulutusohjelman kautta, joissa opiskelu yhdessä ulkomaisten opiskelijoiden kanssa mahdollistuu. 7

8 Opiskelijatoiminta Tutortoiminta ja koulutuksen esittely: Tutortoiminnan tavoitteena on, että opiskelijoiden on helppo tulla opiskelemaan ja että he viihtyvät oppilaitoksessamme. Toiminnalla helpotetaan uuden opiskelijan opintojen aloittamista ja sopeutumista Savonia- ammattikorkeakoulun matkailuja ravitsemisalan koulutusyksikköön. Tutorit auttavat opiskelijoita myös sopeutumaan mahdollisesti uuteen opiskelukaupunkiin. Yleisenä tavoitteena on luoda Savonia- ammattikorkeakouluun ammattitaitoinen ja tehokas tutorverkosto, jonka tasaveroisia toimijoita ja jäseniä haluavat olla myös Matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijayhdistyksen tutorit. Myös ura- ja rekrytointiasiat ovat Savonian tutortoiminnan tavoitteissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea harjoittelu- ja työpaikkaa valtakunnallisesti -sivuilta. Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun, Savonia Business, Matkailu- ja ravitsemisalalle! Toivottavat Savonian tutorit Lisätietoja: Opiskelijayhdistys Savonian Opiskelijayhdistys ry:n kautta opiskelija voi hankkia itselleen valtakunnallisen Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry:n opiskelijakortin ja liittyvä samalla opiskelijayhdistyksen sekä Savonia- ammattikorkeakoulun Opiskelijat Savotta ry:n jäseneksi. Opiskelijakortilla saa erilaisia opiskelija-alennuksia, sekä valtakunnalliset VR:n ja Matkahuollon alennukset. Jäsenyyteen ovat oikeutettuja kaikki koulutusyksikön opiskelijat. Jäsenmaksu päätetään vuosittain. Lisätietoja yhdistyksen ja Savotta ry:n toiminnasta saa yhdistyksen hallituksen jäseniltä sekä tutoreilta. Sähköpostiosoite : Savon Multitaito Savon Multitaito Oy, SaMu, on opiskelijoiden perustama yritys. SaMun toiminnan tarkoituksena on saada yrityksiltä toimeksiantoja, joita opiskelijat voivat tehdä koulu- ja vapaa-aikanaan erilaisissa projekteissa. Yrityksen käytännön toiminnasta vastaavat opiskelijat, mutta opettajat antavat tarvittaessa asiantuntija-apua. Miten pääsee mukaan? Toimintaan pääsee mukaan ostamalla Savon Multitaito Oy:n osakkeen, á 17 euroa. Osakkeen ostaminen ei synnytä mitään velvoitteita, vaan antaa oikeuden tehdä työtä ja ansaita rahaa. Valmistumisen jälkeen osakkeen voi jättää SaMun myytäväksi ja opiskelija saa sijoituksensa takaisin. Avoimista työtehtävistä ilmoitetaan yrityksen ilmoitustaululla sekä sähköpostilla. Mitä opiskelija hyötyy toimiessaan SaMussa? Pääperiaatteena työnteolle on, että siitä saa palkkaa. Näin opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus oppimisen ohessa tehdä töitä ja ansaita rahaa. Lisäksi toimimisesta käytännön työtehtävissä ja projekteissa voi saada soveltuvin osin opintopisteitä samoin kuin aktiivisesta toimimisesta SaMun hallinnossa. Opintopisteet voidaan lukea hyväksi projektiopinnoissa (4,5 op) vapaasti valittavissa opinnoissa tai ne voivat korvata esim. jonkin sisällöllisesti vastaavan opintojakson harjoitustyön. Opintosuorituksen korvaavuudesta päättää koulutuspäällikkö erikseen sovittavan näytön perusteella. SaMun yhteystiedot: Savon Multitaito Oy Presidentinkatu KUOPIO p. (017) Fax (017) sekä (017)

9 OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Opetussuunnitelman taustalla on sen kokonaisvaltainen rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen. Opetussuunnitelma on muodostunut kompetenssimäärittelyjen ja ydinainesanalyysin kautta. Se ilmentää niitä tietoja, taitoja ja asenteita, joita työelämä restonomilta edellyttää. Niitä on tarkasteltu niin ammatillisen ja sosiaalisen osaamisen kuin asiantuntijaksi kehittymisenkin näkökulmasta. Ydinainesanalyysin kautta opintojaksokohtaisesti on määritelty ammatissa toimimisen ja elinikäisen oppimisen kannalta välttämätön ydinaines ja sitä laajentavat ja syventävät asiat sekä opintojen kuormittavuus. Opetussuunnitelma on rakennettu tarkastelemalla opintojaksojen välisiä yhteyksiä ja peräkkäisyyksiä. Näin opinnot muodostavat opiskelijalle eheän kokonaisuuden ja ne etenevät kumuloituvan oppimisen edellyttämällä tavalla. Opintojen aikana restonomin kehittyy perustiedoista ja taidoista ammatillisen tiedon ja taidon hallinnan kautta kohti asiantuntijuutta. Opetussuunnitelma rakentuu tälle pedagogiselle mallille. Perusosaamisen jälkeen ensimmäisen tason ammattiopinnoissa hankitaan tuote- ja palvelu sekä niiden asiakaslähtöinen tuottaminen. Toisen tason ammattiopinnoissa perehdytään laajemmin näitä tuotteita ja palveluja tuottavien yritysten operatiivisen toimintaan, sen johtamiseen ja markkinointiin. Kolmannen tason ammattiopinnoissa keskitytään yrityksen tai sen osakokonaisuuden strategiseen johtamiseen ja yrittäjyyteen. Opintojaksot ovat näitä teemoja eri näkökulmista tarkastelevia integroituja kokonaisuuksia, joita täydentävät kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkimusmenetelmäopinnot. Rakenne ja opintopolut Restonomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja suoritusaika 3,5 vuotta. Opintojen rakenne tutkinnossa on seuraava: Perusopinnot, Yhteiset ammattiopinnot Pääaineopinnot Sivuaineopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö 47 opintopistettä 38 opintopistettä 35 opintopistettä 30 opintopistettä 15 opintopistettä 30 opintopistettä 15 opintopistettä Matkailu- ja ravitsemisalan joustava opetussuunnitelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisen opintopolun rakentamiseen. Matkailun koulutusohjelmassa pääaine on matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen liikkeenjohto ja yrittäjyys. 1- ja 2- tason ammattiopinnoissa opiskelija voi valita pääaineopintoihin joko matkailu- ja vapaa-ajanpalvelujen asiakaslähtöistä tuottamista ja johtamista tai majoituspalvelujen asiakaslähtöistä tuottamista ja johtamista. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa pääaineet ovat majoitus-, ravintola- tai ruokapalvelujen liikkeenjohto ja yrittäjyys tai elintarvikealan liikkeenjohto ja yrittäjyys. 1 -tason ammattiopinnoissa opiskelija opiskelee pääaineen mukaisesti joko majoitus-, ravintola- tai ruokapalvelujen asiakaslähtöistä tuottamista tai elintarvikkeiden laadun kehittämistä ja 2 -tason ammattiopinnoissa vastaavasti joko majoitus- tai ravintolapalvelujen markkinointia ja johtamista tai ruokapalvelujen suunnittelua ja johtamista tai elintarvikealan tuotekehitystä ja johtamista. Molemmissa koulutusohjelmissa sivuaineopintoina voi opiskella joko matkailun koulutusohjelman tai hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman edellä mainittuja 1 - ja/tai 2 -tason ammattiopintoja riippumatta siitä, kummassa koulutusohjelmassa opiskelija opiskelee pääainettaan. Harjoittelu (30 op) Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee koulutusohjelman mukaista opiskelua ja urasuunnittelua. Aiempaa työkokemusta ei voida hyväksilukea harjoitteluksi. Harjoittelun laajuus restonomin tutkinnossa on 30 op/20 viikkoa/800 h opiskelijan työtä. Harjoittelu suoritetaan yhdessä osassa opintojen loppupuolella tai koulutusohjelmittain tarkemmin määritellyllä tavalla useammassa osassa. 9

10 Opinnäytetyö (15 op) Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietoja ja taitoja ammatillisen asiantuntijusalueen käytännön tutkimus- ja kehittämistehtävässä. Tämä merkitsee sitä, että opinnäytetyön aiheet löydetään ammattialan käytännön ongelmista, työ- ja harjoittelupaikoista tai toimeksiantoina alueen yrityksiltä ja muilta toimijoilta. Opinnäytetyö voi olla myös osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanketta. Työn toteutuksen lähtökohtana voi olla esimerkiksi suunnittelu- ja toteutustehtävä, kehittämistehtävä, kysely- tai haastattelututkimus, tuotekehitystehtävä tai projekti, joihin kaikkiin kuuluu tutkivan otteen ja oppimisen yhdistäminen käytännön ongelmanratkaisuun. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää asiantuntijuusalueen teoreettisen perusteiden hallinnan lisäksi työ- ja kehittämismenetelmien hallintaa, tiedonhankintataitoja sekä sujuvaa kirjallista ja suullista viestintää. KOULUTUSOHJELMAT Matkailun koulutusohjelma Restonomitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen tietämys suomalaisesta matkailuelinkeinosta. on vahva erityisesti matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen, kokous-, kannuste- ja tapahtumamatkailun sekä majoituspalvelujen tuottamisen osalta. Lisäksi restonomilla on liiketaloudellista osaamista ja valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä. Tutkinto antaa monipuoliset työllistymismahdollisuudet alan työtehtäviin. Restonomi voi toimia alan kehittämis-, projekti-, markkinointi-, tuotekehitys- tai esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä Suomessa tai ulkomailla. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa restonomin ammatillinen voi painottua joko elintarvikealan liikkeenjohtoon, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoon tai ruokapalvelujen liikkeenjohtoon. Elintarvikealalla ammatillinen painottuu tuotekehitysprosessin hallintaan, kuluttajakäyttäytymisen ja kulutustrendien tutkimusmenetelmien soveltamiseen elintarvikkeiden tuotteistamisessa ja tuotebrändien kehittämisessä sekä hyvinvointia edistävän elintarviketuotannon johtamiseen. Hotelli- ja ravintola-alalla ammatillisen osaamisen painopisteenä on majoitus- ja ravintolapalveluiden tuottamisen lisäksi asiakaskeskeinen palvelu sekä näiden palvelujen markkinointi ja johtaminen. Ruokapalveluissa ammatillinen painottuu ruokapalvelujen tuottamiseen, suunnitteluun, tuotekehitykseen ja johtamiseen sekä suomalaisen ja kansainvälisten ruokakulttuurien tuntemiseen. Kaikilla koulutusohjelmasta valmistuneilla restonomeilla on liiketaloudellista osaamista ja valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä. Restonomi voi toimia alan kehittämis-, projekti-, markkinointi-, tuotekehitys- tai esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä Suomessa tai ulkomailla.. 10

11 Kuvaus 1. Restonomin osaamisen kehittyminen 4.OPISKELUVUOSI Liiketoimintaa kehittämään tietojen ja taitojen soveltaminen ammatillisen asiantuntijuusalueen käytännön tutkimus- ja kehittämistehtävässä Sisällöt: opinnäytetyö mahdollisia opintoja tai harjoittelua HOPS:n mukaisesti urasuunnittelu ja oman osaamisen markkinointi 3. Kesä: Harjoittelu mahdollisuus suorittaa ammatillista harjoittelua harjoittelusuunnitelman mukaisesti ja linkittää opinnäytetyö harjoitteluun 3.OPISKELUVUOSI Liiketoimintaa johtamaan asiantuntijuuden kehittyminen ja työelämälähtöinen suuntaaminen jatkuvan oppimisen valmiudet vuorovaikutustaidot johtamisessa tutkiva ja kehittävä työote yrittäjämäinen ja yhteisöllinen tapa toimia Sisällöt: liiketoiminnan strateginen johtaminen yrittäjyys alan tutkimustieto ja laadunohjaus tutkimus- ja kehittämismenetelmät opinnäytetyön aloitus ammatilliselta asiantuntijuusalueelta 2. Kesä: Harjoittelu mahdollisuus hyödyntää harjoittelusuunnitelman mukaisesti Suomessa tai ulkomailla kesätyössä opittavia alan tietoja ja taitoja 2.OPISKELUVUOSI Palveluja ja tuotteita kehittämään oman toiminnan ja asiantuntijana kehittymisen arviointitaidot tiedon soveltamisen ja arvioinnin taidot monikulttuurinen, eettisesti ja ympäristöllisesti kestävä tapa toimia 1. Kesä: Harjoittelu mahdollisuus hyödyntää harjoittelusuunnitelman mukaisesti Suomessa tai ulkomailla kesätyössä opittavia tietoja ja taitoja alasta ja työtehtävistä Sisällöt: tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja tuotekehitys tuotteiden ja palvelujen markkinointi yrityksen asiakassuhteet ja kannattavuus henkilöstön johtaminen 1.OPISKELUVUOSI Palveluala ammattina ammattikorkeakouluopiskelun taidot oman oppimistyylin tunnistaminen ja soveltaminen omaan ammatilliseen kehittymiseen tiedonhankinnan ja tiedon käytön taidot tietotekniset taidot asiakaslähtöisen ja yhteisöllisen toiminnan ymmärtäminen Sisällöt: henkilökohtainen opiskelusuunnitelma matkailu-, ravitsemis- ja elintarviketoimialan ja toimintaympäristön tuntemus tuote- ja palvelu yritystoiminnan ja liiketoimintaprosessien tuntemus kieli-, viestintä- ja menetelmäosaamista ammatillisten prosessien tuntemus 11

12 Kuvaus 2. Taulukot OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (210 op) Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma: Elintarvikealan liikkeenjohto (ET) Majoituspalvelujen liikkeenjohto (MP) Ravintolapalvelujen liikkeenjohto (RP) Ruokapalvelujen liikkeenjohto (RL) Matkailun koulutusohjelma Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen liikkeenjohto (MV) PAKOLLISET PERUSOPINNOT 47 OP Lukuvuosi Pääaine Opintokokonaisuudet Op ET MP RP RL MV Savonia Business perusopinnot 32 op MYA9100 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 1 x MYA8100 Tietotekniset taidot 3 x MYA6100 Talousmatematiikka 3 x MYA7100 Kansantalouden perusteet 3 x MYA7200 Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet 3 x MYA5100 Yritystoiminnan perusteet 3 x MYA5200 Markkinoinnin perusteet 3 x MYA5300 Taloushallinnon perusteet 4 x Kieliopinnot: MYOC010 Suomen kieli ja viestintä 1 3 x MYRC010 Ruotsin kieli ja viestintä 1 3 x MYEC010 Englannin kieli ja viestintä 1 3 x Restonomin perusopinnot 15 op MYA9105 Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan perust 3 x MYA9110 Ruoka- ja ravitsemusosaamisen perusteet 3 x MYA9115 Asiakaspalvelu- ja anniskeluosaamisen perus 3 x MYA9120 Ympäristö- ja hygieniaosaamisen perusteet 3 x MYA9125 Turvallisuusosaamisen perusteet 3 x 12

13 YHTEISET AMMATTIOPINNOT 38 OP Lukuvuosi Pääaine Opintokokonaisuudet Op ET MP RP RL MV MY45300 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 3 x x x x MY45305 Kannattavuuslaskenta ja tietojärjestelmät 2 x x x x MY45100 Johtamisen maailma 2 x x x x MY45105 Esimies- ja henkilöstöasiat 3 x x x x MY46100 Tutkimusmenetelmät 7 x x x x MY46105 Tutkimusviestintä 3 x x x x MY44100 Elintarviketuotanto 6 x x x MY43100 Ruokatuotanto 6 x x x Kieliopinnot: MYOC102 Yritysviestintä 3 x x x MYRC102 Ruotsin kieli ja viestintä 2 3 x x x MYEC102 Englannin kieli ja viestintä 2 3 x x x Muut kieliopinnot: 3 tai 9 x x x TASON AMMATTIOPINNOT 40 OP TAI 30 OP Lukuvuosi Pääaine Opintokokonaisuudet Op ET MP RP RL MV MYB1100 Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen asiakaslähtöinen tuottami 10 x x x x MYB1105 Kokous-, kannuste- ja tapahtumamatkailupalvelujen tuottami 10 x x x x MYB2100 Majoituspalvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen 10 x x x x MYB2105 Ravintolapalvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen 10 x x x x MYB3100 Ruokapalvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen 10 x x x x MYB4100 Elintarvikkeiden laadun kehittäminen 10 x x x x 2.TASON AMMATTIOPINNOT 10 OP TAI 20 OP Lukuvuosi Pääaine Opintokokonaisuudet Op ET MP RP RL MV MYC1100 Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen markkinointi ja johta 10 x x x MYC2100 Majoituspalvelujen markkinointi ja johtaminen 10 x x x MYC2105 Ravintolapalvelujen markkinointi ja johtaminen 10 x x x MYC3100 Ruokapalvelujen suunnittelu ja johtaminen 10 x x x MYC4100 Elintarvikealan tuotekehitys ja johtaminen 10 x x x 3.TASON AMMATTIOPINNOT 15 OP Lukuvuosi Pääaine Opintokokonaisuudet Op ET MP RP RL MV MYD1100 Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen liikkeenjohto ja yrittäjyys 15 x x MYD2100 Majoitus-, ravintola- ja ruokapalvelujen liikkeenjohto ja yrittäjy 15 x x MYD4100 Elintarvikealan liikkeenjohto ja yrittäjyys 15 x x 13

14 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP Lukuvuosi vv Op ET MP RP RL MV MIG1100 Entrepreneurship in Tourism 3 x x x MIG2100 Sustainable Tourism 3 x x x MIG2105 Current Issues in Food Business 3 x x x MIG2110 Safety and Security Issues in Tourism 3 x x x MIG9100 International Project Study 3 x x x MIG9110 Intercultural Communication 3 MYG6100 Matematiikan tukikurssi 2 x MYG9100 Projektiopinnot 6 x x x MYG9105 Studia Savonia MYG9110 Liikunta 1,5 x x x KIELIOPINNOT Lukuvuosi Pääaine/vv Op ET MP RP RL MV Englannin kieli ja viestintä MYEC000 Englannin tukikurssi (vv) 3 x MYEC103 English for the Catering and Food Industry 3 x x MYEC104 Destination Finland 3 x x MYEC105 Advanced English (vv) 3 x x Espanjan kieli ja viestintä MYHC010 Espanjan peruskurssi (vv) 6 x x MYHC101 Espanjan jatkokurssi 1 (vv) 3 x x MYHC102 Espanjan jatkokurssi 2 (vv) 3 x x Italian kieli ja viestintä MYIC010 Italian peruskurssi (vv) 6 x x MYIC101 Italian jatkokurssi (vv) 3 x x Ranskan kieli ja viestintä MYFC010 Ranskan peruskurssi (vv) 6 x x MYFC101 Ranskan jatkokurssi 1 3 x x MYFC102 Ranskan jatkokurssi 2 3 x x MYFC103 Destination Finlande 3 x x MYFC104 Français avancé (vv) 3 x x Ruotsin kieli ja viestintä MYRC000 Ruotsin tukikurssi (vv) 3 x MYRC103 Svenska inom mat- och livsmedelsbransch 3 x x MYRC104 Finland som resemål 3 x x MYRC105 Aktuella teman på svenska (vv) 3 x x Saksan kieli ja viestintä MYSC010 Saksan peruskurssi (vv) 6 x x MYSC101 Saksan jatkokurssi 1 3 x x MYSC102 Saksan jatkokurssi 2 3 x x MYSC103 Reiseziel Finnland 3 x x MYSC104 Aktuelle Themen auf Deutsch (vv) 3 x x Suomen kieli ja viestintä MYOC103 Ilmaisutaito (vv) 3 x x Venäjän kieli ja viestintä MYQC010 Venäjän peruskurssi (vv) 6 x x MYQC101 Venäjän jatkokurssi 1 3 x x MYQC102 Venäjän jatkokurssi 2 3 x x MYQC103 Russkij jazyk v sfere obsluživanija 3 x x HARJOITTELU 30 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP 14

15 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN JA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET PAKOLLISET PERUSOPINNOT (47 OP) Savonia Business perusopinnot (32 op) MYA9100 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (1 op) Asiantuntijaksi kehittyminen Tuntee opiskeluun liittyvät sisällölliset ja käytännön asiat, osaa laatia omaa oppimistyyliään ja omia oppimistavoitteitaan vastaavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman(hops) ja sitoutuu sen toteuttamiseen Osaa hahmottaa ammatillisia tavoitteitaan ja taitojaan ja ottaa ne huomioon HOPS:n laadinnassa osaa toimia aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa, sitoutuu opiskeluyhteisöön ja alaan Sisältö: Orientaatio ja perehdytys opiskeluun, alaan, elinkeinoihin ja ammatteihin, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta Toteutustapa: Aloituspäivät, perehdytys ja orientaatio opiskeluun 1. jakson aikana, perehdytys alaan 2. jakson aikana, henkilökohtaiset ja ryhmäkeskustelut, jonka jälkeen HOPS:n laadinta Arviointi : Aktiivinen osallistuminen, tehtävät Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen MYA8100 Tietotekniset taidot ( 3 op) Asiantuntijaksi osaa hyödyntää tietotekniikkaa kehittyminen toiminnan kehittämisessä ja itseohjautuvuuden edistämisessä opinnoissa. osaa käyttää yleisimpiä työvälineohjelmia opiskelun ja työn vaatimissa tehtävissä sekä hallitsee tietotekniikan perusteorian, sähköpostin ja Internetin käytön. kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sähköisten viestintävälineiden käytön avulla. Sisältö: Yleisimmät työvälineohjelmat, tietotekniikan perusteoria, sähköposti ja Internet. Toteutustapa: Luennot, ohjatut harjoitukset/raportit ja teoriatentti. Arviointi: Arviointiperusteet tarkennetaan opintojakson alussa. Kirjallisuus: Lammi ja Hyppönen: Tietotekniikan käyttötaito 1 ajokorttitutkinnon peruskirja XPohjelmille. Muu vastaava A-ajokorttitutkintoon valmentava kirjallisuus. MYA6100 Talousmatematiikka ( 3 op) Asiantuntijaksi osaa ratkaista yksityishenkilön ja kehittyminen yrityksen talouteen liittyviä laskennallisia ongelmia sekä kykenee kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. tuntee liiketoimintaprosesseihin liittyvän talousmatematiikan ja sen käsitteet sekä osaa käyttää exceliä talousmatematiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan yhteisöllisen toimintatavan kautta. Sisältö: Peruskäsitteet (1.asteen yhtälö, potenssit, juuret, logaritmi, suora, prosenttilaskut), alv, henkilöverotus, indeksit, rahanarvo, valuuttakurssit ja niiden käyttö, revalvaatio, devalvaatio ja yksinkertainen korkolasku. Toteutustapa: Luennot, ohjatut harjoitukset ja tentti. Arviointi: Arviointiperusteet tarkennetaan opintojakson alussa. Kirjallisuus: Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. Liikeelämän matematiikkaa MYA7100 Kansantalouden perusteet ( 3 op) Asiantuntijaksi ymmärtää taloustieteiden kehittyminen tutkimusmenetelmien luonteen ja hallitsee niiden kuvaamisessa käytettävät menetelmät, kehittää taloustieteellisten ongelmien ratkaisukykyä sekä oppii resurssien tehokkaasta hyötykäytöstä. tuntee talouden kiertokulun ja tuotantojärjestelmät sekä ymmärtää voitonmaksimointiajattelun ja taloustieteellisen debatin sekä oppii tuottamaan sujuvaa ja kriittistä taloustekstiä. oppii ymmärtämään yhteistoiminnallisuuden merkityksen eri talousjärjestelmissä. Sisältö: Kansantalouden peruskäsitteet ja 15

16 mekanismit, hinnanmuodostus, kuluttajantaloudellinen käyttäytyminen, tuotannontekijämarkkinat, kansantalouden kiertokulkumalli, kokonaiskysyntä, BKT, talouskasvu, suhdannevaihtelut ja rahatalous. Toteutustapa: Luennot, ohjatut harjoitukset ja tentti. Arviointi: Arviointiperusteet tarkennetaan opintojakson alussa. Kirjallisuus: Pekkarinen-Sutela: Mikrosta Makroon ja luentomoniste tehtävineen. MYA7200 Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet (3 op) Asiantuntijaksi kehittyminen ymmärtää oikeus- ja hallintojärjestelmien kokonaisuuden ja niiden tarkoituksen ja merkityksen yksilön, yritysten ja yhteiskunnan toiminnan kannalta osaa toimia normijärjestelmien mukaisesti yksilönä ja työyhteisöä edustaessaan, oppii aktiivisesti seuraamaan normimuutoksia ja ymmärtää eettisen toiminnan merkityksen osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena ryhmän jäsenenä Sisältö: Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmät, yleiset sopimusoikeutta, irtaimen kauppaa, kuluttajansuojaa koskevat normit, perustiedot valtion ja kunnan hallinto-organisaatiosta sekä hallintooikeudellista päätöksentekoa säätelevistä normeista Toteutustapa: Luennot, tehtävät, tentti Arviointi: Tentti, tehtävät Kirjallisuus: Ammattikorkeakoulun juridiikka I (toim. Juha Ojajärvi ja Silja Vainio, Otava 2002) soveltuvin osin muu opettajan osoittama materiaali MYA5100 Yritystoiminnan perusteet ( 3 op) Asiantuntijaksi ymmärtää oppimisen merkityksen kehittyminen yrityksen jatkuvuuden takaajana. oppii ymmärtämään liiketoimintaprosessin kulun ja asiakkaiden tarpeiden merkityksen liiketoiminnan lähtökohtana sekä oppii käyttämään yrittäjämäistä toimintatapaa oppimismenetelmänä. kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan yhteisöllisen toimintatavan kautta. opintojakson alussa. Kirjallisuus: Kinkki S. ja Isokangas J Yrityksen perustoiminnot. MYA5200 Markkinoinnin perusteet (3 op) Asiantuntijaksi On edelleen kehittänyt kehittyminen ongelmanratkaisutaitojaan. On oppinut ottamaan lisää vastuuta omasta oppimisestaan. Tuntee markkinoinnin sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön perusteorioiden tasolla. Oppii perusteet asiakaskeskeisestä ajattelusta. On valmiimpi jakamaan tietoaan ja ottamaan sitä vastaan muilta. Sisältö: Markkinoinnin kilpailukeinot (4P, 7P). Markkinoinnin kilpailukeinojen yhteys liikeideaan. Markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö (ulkoisesta erityisesti kilpailuympäristö ja kysyntäympäristö). Markkinointiajattelun kehittyminen. Segmentointi. Toteutustapa: Luennot, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi: Kirjallinen tentti, oppimistehtävät. Kirjallisuus: Artikkelit. Bergström ja Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, luvut 1-4, MYA5300 Taloushallinnon perusteet (4 op) Asiantuntijaksi On saanut perustiedot kirjanpidon kehittyminen ja tuloslaskennan merkityksestä yritystoiminnassa On opiskellut kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet ja pienen yrityksen tilinpäätöksessä tehtävät kirjaukset On toiminut työparin kanssa tai pienryhmässä Sisältö: Perehdytään taloushallinnon ja kirjanpidon käsitteisiin ja merkitykseen yritystoiminnassa. Opiskelija saa perustiedot kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä tuloslaskelman ja taseen tunnusluvuista. Toteutustapa: Luennot, harjoitukset, tentti Arviointi: Tentti Kirjallisuus: Alhola Kari Koivikko Aarne Räty Päivi Tuominen Olavi: Kirjanpidosta tilinpäätökseen Sisältö: Yritystoiminnan perusmalli ja käsitteet, yrittäjyyden käsite, sisäinen yrittäjyys, liikeidea, elinkeinorakenne, sidosryhmien toiminta ja tuotantomuodot. Toteutustapa: Luennot, esseet/raportit, tentti. Arviointi: Arviointiperusteet tarkennetaan 16

17 Kieliopinnot: MYOC010 Suomen kieli ja viestintä (3 op) Asiantuntijaksi ymmärtää viestintätaitojen kehittyminen merkityksen opinnoissa ja työelämässä ja osaa arvioida osaa arvioida kriittisesti erilaisten lähteiden luotettavuutta sekä omaa kehittymistään viestijänä. osaa toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ryhmissä, kokouksissa ja esiintymistilanteissa ja osaa analysoida ja laatia eri tilanteiden vaatimia tekstejä. osaa soveltaa viestintätaitojaan eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Sisältö: Ryhmäviestintätaidon ja esiintymistaidon perusteet, kokoustaito, kokousten dokumentointi, esseet ja opiskelutekstit, lähteiden käyttö ja merkitseminen harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt. Arviointi: Tentti, kirjalliset tuotokset, suulliset esitykset, kokousharjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Kirjallisuus: Repo, I. & Nuutinen, T.: Viestintätaito ja jaksolla ilmoitettava muu aineisto. MYRC010 Ruotsin kieli ja viestintä 1 (3op) Asiantuntijaksi osaa arvioida oman kielitaitonsa kehittyminen kehittymistä ja soveltaa rakenteita ja sanastoa erilaisissa kielenkäyttötilanteissa, tuntee erilaisia kielenoppimisstrategioita sekä osaa käyttää niitä itsenäisessä opiskelussa. hallitsee perusteet oman alansa ammattikielestä ja ammatillisesta viestinnästä ja selviytyy tavallisimmista työelämän viestintätilanteista. ymmärtää kulttuurien välisiä eroja, ko. kielialueen viestintäkulttuuria ja osaa ottaa ne huomioon eri viestintätilanteissa sekä osaa viestiä ko. kielialueella asianmukaisesti. Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Edeltävät opinnot tai muut rajoitukset: Lähtötasotestin suorittaminen hyväksytysti tai Ruotsin tukikurssi. MYEC010 Englannin kieli ja viestintä 1 (3op) Asiantuntijaksi osaa arvioida oman kielitaitonsa kehittyminen kehittymistä ja soveltaa rakenteita ja sanastoa erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja tuntee erilaisia kielenoppimisstrategioita ja osaa käyttää niitä itsenäisessä opiskelussa. hallitsee perusteet oman alansa ammattikielestä ja ammatillisesta viestinnästä ja selviytyy jokapäiväisistä sekä tavallisimmista työelämän viestintätilanteista. ymmärtää kulttuurien välisiä eroja, ko. kielialueen viestintäkulttuuria ja osaa ottaa ne huomioon eri viestintätilanteissa sekä hallitsee perustiedot siitä, miten viestiä ko. kielialueella asianmukaisesti. Sisältö: Itsensä, oman koulutuksen ja työnsä esittelyn taidot, työnhakuprosessissa tarvittavat suullisen ja kirjallisen viestinnän perusteet, työelämän keskeiset suulliset viestintätilanteet. harjoitukset, roolileikit, pari- ja ryhmätyöt, tentti. Arviointi: Kirjallinen tentti ja kuullunymmärtäminen, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, palautettavat tehtävät, esitelmä. Edeltävät opinnot tai muut rajoitukset: Lähtötasotestin suorittaminen hyväksytysti tai Englannin tukikurssi. Kirjallisuus: Monistemateriaali. Sisältö: Itsensä, oman koulutuksen ja työnsä esittelyn taidot, työnhakuprosessissa tarvittavat suullisen ja kirjallisen viestinnän perusteet, työelämän keskeiset suulliset viestintätilanteet. harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt, tentti. Arviointi: Suullinen tentti, palautettavat tehtävät, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. 17

18 Restonomin perusopinnot (15 op) MYA9105 Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan perusteet (3 op) Asiantuntijaksi tuntee matkailu-, ravitsemis- ja kehittyminen elintarvikealoja niin, että voi tehdä omaa ammatillista kehittymistään koskevia päätöksiä. tuntee matkailu-, majoitus-, ravintola-, ruoka- ja elintarvikealojen kulutuskäyttäytymisen ja yritystoiminnan pääpiirteet sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. tuntee matkailun tourism) ja ammattimaisen vieraanvaraisuuden (hospitality) perusteita. tuntee liike-elämän tapakulttuurin ja etiketin edellyttämät toimintatavat. ymmärtää erilaisten ihmisten ja yhteisöjen tuntemisen ja hyväksymisen merkityksen liiketoiminnassa. tuntee isännän ja vieraan (asiakaspalvelijan ja asiakkaan) roolit ja osaa asettua vieraan (asiakkaan) asemaan. Sisältö: Katsaus matkailu-, majoitus-,ravintola-, ruoka- ja elintarvikealojen historiaan, nykyiseen yritystoimintaan (asiakas-, toimipaikka- ja ammattirakenteisiin) sekä tulevaisuuden ennusteisiin; matkailun peruskäsitteet ja vaikutukset; ammattimaisen vieraanvaraisuuden peruskäsitteet; liike-elämän tapakulttuuri. Toteutustapa: Luennot, ryhmätyöskentelyt, restonomipäivällisen asiakasroolitoteutus, itsenäinen kirjallisuuden opiskelu. Arviointi: Oppimispäiväkirja ja tentti. Kirjallisuus: Aittoniemi, A., Salminen, K. & Yliniemi M Bisnesetiketti : liike-elämän tapa- ja ruokakulttuuri. Helsinki: Edita. MYA9110 Ruoka- ja ravitsemusosaamisen perusteet (3 op) Asiantuntijaksi kehittyminen osaa käyttää ruokalajituntemustaan asiakaspalvelussa, ja ravitsemustietoaan osaa käyttää erilaisia ruoanvalmistukseen ja ravitsemukseen liittyviä tiedonlähteitä ja osaa arvioida kriittisesti tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta, osaa arvioida työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita ja osaa hyödyntää oppimansa ja saamaansa palautetta omassa työssään tuntee pääpiirteittäin ruokatuotantoprosessin vaiheet ja keittiön toimintaympäristön, tuntee ruokapalvelujen perusruokalajeja ja niihin käytettäviä raakaaineita, osaa yleisimpiä ruoanvalmistusmenetelmiin ja ruokalajeihin sekä ruokavalioihin liittyviä käsitteitä ja asiakaspalvelussa käytettäviä ruokalistamerkintöjä tietää ravitsemukseen liittyvän asiakaspalveluprosessin kulun, toimintojen linkittymisen ja toimijoiden vastuualueet sekä ottaa vastuun asiakkaiden ravitsemuksellisista tarpeista asiakaspalvelussa arvostaa ja haluaa ottaa huomioon ammattityössään eri kulttuureihin ja uskontoihin liittyviä erityispiirteitä ja tarpeita, osaa asiakaspalvelun ravitsemusviestinnän periaatteita ja suoriutuu sujuvasti ravitsemuksellisilta tarpeiltaan erilaisten asiakkaiden palvelusta Sisältö: Ravitsemuksen perusteet, ravitsemussuositukset, ruokavaliot ja asiakaspalvelu, ruoanvalmistusprosessi, ruoanvalmistusmenetelmiä, ruokaaineita, ruokalajeja, ruokatuotteet ja asiakaspalvelu Toteutustapa: Ravitsemuksen johdantoluennot, tuotteisiin tutustumista, soveltavia tehtäviä ja etätehtäviä, ruokatuotannon luennot, ruoanvalmistusharjoitukset, restonomipäivällisen toteutus ja tentti Arviointi: Tehtävät, soveltavat harjoitukset, tentti Kirjallisuus: Parkkinen, K. & Sertti, P Ruoka ja ravitsemus. Otava, Keuruu. Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suomalaiset ravitsemussuositukset. Saarela, A.-M., Hyvönen, P., Määttälä, S. & von Wright, A. (toim.) Elintarvikeprosessit. Savonia ammattikorkea-koulu, Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla. Edeltävät opinnot: Hygieniaosaamistodistus suoritettu MYA9115 Asiakaspalvelu- ja anniskeluosaamisen perusteet (3 op) Asiantuntijaksi ymmärtää, että asiakaspalvelu on kehittyminen asiantuntijuusalue. tuntee asiakaspalvelun ja palvelun laadun perusteet. tuntee perusjuomatuotteet. saa STM:n asetuksen n:o 1371/2002 edellyttämän alkoholilain mukaisen pätevyyden (ns. anniskelupassin). osaa toimia tavanomaisimmissa asiakaspalvelutilanteissa. 18

19 Sisältö: Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden peruskäsitteet; asiakaspalvelutapahtuma ja perustarjoilutavat; juomien (erityisesti alkoholijuomien) ryhmittely, perustuotteet sekä valmistus-, käyttö- ja tarjoilutavat; anniskelusäännökset. Toteutustapa: Luennot, asiakaspalveluharjoitukset, restonomipäivällisen tarjoilutoteutus, itsenäinen kirjallisuuden opiskelu. Arviointi: Harjoitukset ja tentti. Kirjallisuus: Kirjallisuuspaketit anniskelusäännöksistä ja juomatietoudesta. MYA9120 Ympäristö- ja hygieniaosaamisen perusteet (3 op) Asiantuntijaksi tietää lainsäädännön asettamat kehittyminen tuoteturvallisuuteen liittyvät ympäristökriteerit ja niiden asettamat osaamisvelvoitteet ja pyrkii toimimaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja yhteiskunnallista vastuuta ottaen työssään tietää matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan toimintaympäristön hygieeniset ja ekologiset riskit ja toimenpiteet riskien estämiseksi ja ympäristökuormituksen minimoimiseksi tietää hygieenisen työskentelyn toimintamallit, osaa soveltaa niitä ammattityössä sekä osaa tehdä yritykselle puhdistussuunnitelman ja kilpailuttaa puhdistuspalvelusopimuksen toimii yhteisvastuuperiaatteen mukaisesti hygieniaketjussa ja ottaa vastuuta asiakkaan ja yrityksen turvallisuudesta MYA9125 Turvallisuusosaamisen perusteet (3 op) Asiantuntijaksi tuntee asiakas-, henkilöstö- ja kehittyminen yritysturvallisuuden perusteet erityisesti palvelu yritysten näkökulmasta osaa toimia ensiapu-, järjestyksenvalvonta-, pelastus- ja itsepuolustustilanteissa palvelualan yrityksissä osaa toimia ryhmän jäsenenä sekä ymmärtää asiakkaiden ja henkilökunnan fyysisen ja henkisen turvallisuuden merkityksen yrityksen toiminnassa Sisältö: Turvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen käsitteet, lainsäädännön vaatimukset, ensiapukoulutus (EA1), alkusammutuskoulutus, järjestyksenvalvojakoulutus Toteutustapa: Luennot 8 h, Ensiapukurssi 16 h, Alkusammutuskoulutus 6 h ja järjestyksenvalvojakurssi 24 h. Itsenäinen kirjallisuuden opiskelu. Arviointi: Oppimispäiväkirja, osallistuminen opintojaksoon kuuluviin koulutuksiin ja niiden suorittaminen hyväksytysti Kirjallisuus: artikkelikokoelma, erillisten koulutusten materiaali Sisältö: Toimintaympäristön ekologia ja ympäristöä säästävä toiminta matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealalla, perustiedot ympäristö- ja hygienialainsäädännöstä, tuotantohygieniasta, tuoteturvallisuudesta, puhtaanapidosta ja hygieniavalvonnasta, kestävän kehityksen sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus, tiedonhankinta ja tietolähteet ympäristöasioissa, ympäristö- ja hygienia ja suunnittelu Toteutustapa: Orientoivat johdantoluennot, pienryhmäharjoituksia hygieniaosaamisen alueelta, oppimispäiväkirja ja ryhmätyöraportti ympäristöosaamisen alueelta, puhtaanapitosuunnitelma Arviointi: Hyväksytty hygieniaosaamistesti, puhtaanapitosuunnitelma, oppimispäiväkirjat ja ryhmätyöraportit, jatkuva seuranta Kirjallisuus: Elintarvikeviraston julkaisut ja oppaat, Hemmi, J Ympäristö- ja luontomatkailu. KP Paino, Kokkola (soveltuvin osin). Artikkelikokoelma., muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa 19

20 YHTEISET AMMATTIOPINNOT (38 OP) MY45300 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu (3 op) Asiantuntijaksi Ymmärtää matkailu- ja kehittyminen ravitsemisalan kustannusten muodostumiseen ja tuotteiden hinnoittelu matkailu-, ravintola-, hotelli-, ja elintarvikeyritystoiminnassa. Tietämys ja laskutaito käytännön tilanteissa Työskentely ryhmissä ja mahdollisesti yritysten kanssa. Sisältö: Kustannusrakenne matkailu- ja ravitsemisalalla. käytännön hinnoittelu menetelmät Toteutustapa: Luennot ja harjoitukset. Ammattiaineisiin liittyvät caset. Arviointi: Tentti ja aktiivinen osallistuminen Edeltävät opinnot: Talousmatematiikan perusteet. MY45305 Kannattavuuslaskenta ja tietojärjestelmät (2 op) Asiantuntijaksi Majoitus- ja ravitsemisalan kehittyminen tietojärjestelmiin tutustuminen ja kannattavuuden suunnittelu taulukkolaskentaa ja muita tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen Kannattavuuden suunnittelu majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä. Työskentely ryhmissä Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Sisältö: Majoitus- ja ravitsemisalan tietojärjestelmät. Kannattavuuden suunnittelun perusteet ja laskentamenetelmät. Toteutustapa: Luennot ja harjoitukset. Ammattiaineisiin liittyvät caset. Arviointi: Tentti ja aktiivinen osallistuminen Edeltävät opinnot: Talousmatematiikan perusteet, kustannuslaskenta ja hinnoittelu. MY45100 Johtamisen maailma (2 op) Asiantuntijaksi oppii analysoimaan esimiehen kehittyminen toimintaa, organisoimaan ja analysoimaan omaa työskentelyään sekä työskentelemään suunnitelmallisesti ja kriittisesti oppii tuntemaan ja käyttämään johtamisen eri käsitteitä, hahmottaa johtamisen kokonaisuuden, syventää liiketaloustieteellistä ajattelua oppii ryhmässä toimimista ja kirjallisten esitysten laatimista Sisältö: Management ja leadership, johtamisen tasot - hierarkkinen jaottelu, anglosaksinen johtamisen prosessimalli, organisaatiorakennemallit,, tiimiorganisaatio, päätöksentekoprosessi, prosessijohtaminen, johtamisteorioiden kehittyminen Toteutustapa: Luennot, harjoitukset, tentti. Arviointi: Tentti, harjoitustehtävillä voi vaikuttaa arvosanaan myönteisesti. Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin MY45105 Esimies ja henkilöstöasiat (3 op) Asiantuntijaksi oppii käyttämään erilaisia kehittyminen tietolähteitä esimiestilanteiden hoitamiseksi oppii hahmottamaan päivittäisiä esimiestilanteita ja ymmärtää ratkaisujen eettisyyden ymmärtää, että asiat riitelevät, eivät ihmiset, oppii toimimaan yhteisön jäsenenä sekä kirjallista ilmaisua Sisältö: Esimiehen jokapäiväisiä johtamis- ja työsuhdetilanteita(työoikeus 1 op ja muut henkilöstöasiat 2 op) Palkkaus, työaika, poissaolot. Henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, henkilöstön perehdyttäminen, työnopastus ja kehittäminen, motivointi, tietojärjestelmistä. Toteutustapa: Luennot, harjoitukset, tentti. Arviointi: Luennot, harjoitukset, tentti. Kirjallisuus: Kauhanen; Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen, WSOY 2003(soveltuvin osin), ilmoitettavat lait MY46100 Tutkimusmenetelmät (7 op) Asiantuntijaksi tuntee tutkivan ja kehittävän kehittyminen työotteen merkityksen työelämään liittyvien tutkimusongelmien ja kehittämistehtävien ratkaisemisessa. osaa määritellä tutkimusongelman ratkaisemiseen tarvittavat aineiston keruu- ja analysointimenetelmät, osaa analysoida aineiston, tehdä siitä johtopäätöksiä ja arvioida tutkimusta. on harjaantunut pohtimaan muiden opiskelijoiden kanssa tutkimuksen tekemiseen liittyviä kysymyksiä ja esittämään niistä perusteltuja näkemyksiä. 20

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kieliä? Kyllä, kiitos!

Kieliä? Kyllä, kiitos! Kieliä? Kyllä, kiitos! Kieliä? Kyllä, kiitos! Kielitaito on pääomaa, josta on hyötyä koko elämän ajan. Työelämässä kieli- ja viestintätaidot muodostavat olennaisen osan ammattitaitoa. Erilaisissa työelämän

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta Matkailu on kasvava kansainvälinen toimiala. Tulevaisuudessa matkailualalla korostuvat monimediaiset palvelut, kuten virtuaaliset ympäristöt,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK) Seuraavassa esitellään koulutusohjelman

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot