Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013"

Transkriptio

1 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään, joihin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rekisteröintiasiakirja sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä sekä lisätietoja osakeannista on saatavissa Technopoliksen internetsivuilta Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin ihmistä ja lähes yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa.

2 2 ARVOISA osakkeenomistaja, Technopolis on toteuttanut johdonmukaisesti kasvustrategiaansa. Vuonna 2011 yhtiön hallitus asetti vuoteen 2016 asti ulottuvat taloudelliset tavoitteet, joista keskeisimpiä olivat 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon ja käyttökatteen kasvu sekä 50 miljoonan euron liikevaihdon saavuttaminen Suomen ulkopuolelta strategiakauden loppuun mennessä. Vuonna 2012 ylitimme liikevaihdon ja käyttökatteen kasvutavoitteet ja kuluvalle vuodelle olemme arvioineet saavuttavamme liikevaihdon ja käyttökatteen kasvun osalta prosentin tason. Kannattavan kasvumme perusta on ollut huolellinen ja kurinalainen sijoituspolitiikka sekä päättäväinen laajentuminen ulkomaille. Tänä vuonna olemme ostaneet kampukset Oulun Peltolasta ja Liettuan Vilnasta. Lisäksi lokakuussa tiedotimme kahdesta uudesta merkittävästä strategiamme mukaisesta kasvuinvestoinnista: toimistokampuksen ostosta Oslon Fornebusta sekä Falcon Business Parkin ostosta Espoon Otaniemestä. Toteutuessaan uusien hankintojen odotetaan tuovan meille merkittävää liikevaihdon ja käyttökatteen kasvua vuonna Samalla kiinteistöomistuksiemme maantieteellinen jakauma tasapainottuu ja Suomen osuus laskee nykytasosta. Oslon kauppa myös nostaa ulkomaisen liikevaihtomme hyvin lähelle vuodelle 2016 asetettua tavoitetta. Suunniteltujen investointien toteuduttua olemme riskienhallinnan ja kasvun näkökulmasta aiempaakin parempi yhtiö. Norjassa saamme kaupan mukana vahvan paikallisen kumppanin. Lisäksi neuvottelemme Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa 19 prosentin osuuden myynnistä. Technopoliksen osuuden laskeminen 51 prosenttiin mahdollistaa enemmistöosuuden säilymisen, paremman riskinjaon ja mahdollisen laajennusinvestoinnin kustannusten jakamisen. Kiinteistökokonaisuuden markkinoiden tuottovaade on 6,4 prosenttia. Me arvioimme vakiintuneen nettotuoton saavuttavan 7,7 prosenttia konseptimme parantaessa kampuksen kilpailukykyä. Otaniemessä laajentuminen on luonnollinen jatkumo Innopolille. Aiomme yhdistää Falconin ja Innopolin yhdeksi neliömetrin kampukseksi, jolla on jaettu infrastruktuuri, kiinteistönhoito ja palvelut. Tavoitteenamme on lisätä kampuksen arvoa nostamalla vuokrausastetta, kasvattamalla palveluiden liikevaihtoa ja tehostamalla kiinteistönhoitotoimintoja. Falconin markkinoiden nettotuottovaade on 7,0 prosenttia ja meidän arviomme vakiintuneelle nettotuotolle on 7,8 prosenttia. Lisäksi Otaniemen kehittäminen, johon kuuluu vuonna 2015 käyttöön otettava metroyhteys sekä Aalto-yliopiston laajeneminen Suomen johtavaksi yliopistokampukseksi, vahvistavat alueen asemaa yhtenä Suomen vetovoimaisimmista osaamiskeskittymistä. Näiden kahden investoinnin rahoittamiseksi ja yhtiön taseen vahvistamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt kerätä noin 100 miljoonan euron bruttovarat nykyisten osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuvalla osakeannilla. Toivomme, että kaikki osakkeenomistajamme käyttäisivät tämän tilaisuuden hyväkseen ja merkitsisivät osakkeensa. Jos ette kuitenkaan halua merkitä osakkeitanne, teillä on lähes kaksi viikkoa aikaa myydä merkintäoikeutenne oman pankkinne tai osakevälittäjänne kautta. Uskomme osakeantimme olevan menestys. Kumpikin kerättävien varojen käyttökohde tarjoaa meille selkeästi markkinoiden tuottovaateita korkeamman tuoton ja ne ovat taloudellisesti hyvin perusteltuja. Yhtiön kaksi pääomistajaa Varma ja Ilmarinen ovat kumpikin sitoutuneet merkitsemään oman osuutensa eli noin 34 prosenttia annissa tarjottavista osakkeista. Tämä markkinointiesite kertoo, miten Te osakkeenomistajana voitte osallistua Technopoliksen osakeantiin ja sitä kautta yhtiön kannattavaan kasvuun sekä maantieteellisesti tasapainoisemman kiinteistöportfolion vakaaseen tuottoon. Keith Silverang Toimitusjohtaja

3 3 TECHNOPOLIS lyhyesti Technopolis tarjoaa toimintaympäristöjä ja palveluita yrityksille, yhteisöille ja julkisen sektorin toimijoille. Yhtiön kampukset tarjoavat korkeatasoiset, nykyaikaiset ja joustavat toimitilat. Yhtiö pääosin omistaa kaikki operoimansa kiinteistöt, jotka se on joko rakennuttanut tai ostanut. Asiakkaan tarpeiden mukaan joustavat toimitilat niihin olennaisesti liittyvine palveluineen muodostavat Technopoliksen palvelukonseptin ytimen. Toimitiloja, niiden kokoa ja niihin liittyviä palveluita voidaan muuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelut liiketoimintatarpeisiin mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Technopolis pystyy auttamaan asiakkaitaan etsimään sopivat rahoittajat, osaajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Nämä palvelut auttavat asiakasyrityksiä kehittämään toimintaansa niille kriittisillä osa-alueilla. Palvelut henkilöstölle tukevat työhyvinvointia ja -viihtyvyyttä. Yhtiön tulevaisuuden visiossa työntekijäpalvelut tukevat myös asiakkaiden omaa henkilöstöhallintoa ja mahdollisesti vähentävät etenkin PK-yritysten omaa resurssitarvetta. TECHNOPOLIksen palvelukonsepti TOIMITILAT LIIKETOIMINTA HENKILÖSTÖ Hyödynnä joustavat tilaratkaisut ja tukipalvelut Keskity ydintoimintaasi Löydä ja pidä parhaat osaajat Muuntojoustavat toimitilat Toimisto- ja muut tilat Kokous- ja konferenssitilat Business Lounge Työympäristön palvelut Työympäristön suunnittelu Kalustus- ja muuttopalvelut Tietotekniikkapalvelut Kiinteistöhuolto Siivouspalvelut Aulapalvelut Ravintolapalvelut Matchmaking-palvelut Asiakkaat Kumppanit Rahoittajat Osaajat Näkyvyyspalvelut Rahoituspalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Kuntosali ja hieronta Hiusten- ja kauneudenhoito Työterveys ja -hyvinvointi Ravintola- ja kahvilapalvelut Ravintolat ja kahvilat Take Out -ruoka Catering Matkustus- ja vapaa-aikapalvelut Kuljetus- ja majoituspalvelut Lipunvälitys Kodin ja talouden palvelut Autopesu Pankki- ja rahoitus Päivittäistavarat

4 4 Strategiset taloudelliset tavoitteet Yhtiön hallitus vahvisti yhtiön strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille Yhtiö piti ennallaan vuosille asetetut liikevaihdon ja käyttökatteen vuotuisen 15 %:n keskimääräisen kasvutavoitteen, Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan 50 milj. euron liikevaihdon tavoitteen vuoden 2016 loppuun mennessä ja omavaraisuusasteen tavoitetason vähintään 35 % yli suhdanteen. Yhtiön hallitus tarkensi vuotuista sijoitetun pääoman 6 %:n tuottotavoitetta koskemaan vain operatiivista liiketoimintaa. Tarkennettu sijoitetun pääoman tuottotavoite perustuu EPRA-suosituksiin aiempien IFRS-standardien mukaan laskettujen lukujen sijaan eliminoiden tuotoista muun muassa käypien arvojen muutokset. Liikevaihto/maa, milj. euroa 1-9/2013 4,7 3,9 2,0 Suomi 81,0 Venäjä Viro Liettua Oulu Oslo Jyväskylä Tampere Pääkaupunkiseutu Tallinna Kuopio Lappeenranta Pietari Vilna

5 5 Suomi 91 % 125 Liikevaihto, milj. euroa Käyttökate, milj. euroa ,6% 15,7% 16,5% ,3% 17,1% 40 16,2% / /2013 Prosentit kasvuprosentteja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna / /2013 Prosentit kasvuprosentteja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Osinkopolitiikkaa muutettiin vastaamaan paremmin yhtiön kasvutavoitteita. Osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkona keskimäärin 1/3 nettotuloksesta ilman käypien arvojen muutoksia ja niiden verovaikutuksia. Osana kansainvälistymistavoitteitaan Technopolis analysoi mahdollisia kasvukohteita Itämeren alueelta ja Pohjoismaista. Keskeisenä tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen. Kriteereinä hankinnoille ovat kohteen riittävä koko ja kasvumahdollisuudet, erinomainen sijainti kasvukeskuksissa, korkealaatuinen ja muuntojoustava kiinteistökanta sekä positiivinen kassavirta. Hankinnan tulee vaikuttaa positiivisesti osakekohtaiseen tulokseen ja lisäksi ostettavan kohteen ja asiakaskannan tulee soveltua Technopoliksen liiketoimintakonseptiin. Yhtiö tutkii myös joidenkin konseptiinsa sopimattomien kohteiden myymistä.

6 6 Technopoliksen investoinnit Osloon ja Otaniemeen Talous Investointikohde Markkinoiden tuottovaade, % Alkutuotto, % Vakiintunut tuotto, % Hinta, milj. euroa Liikevaihto, 2014e, milj. euroa *Kauppahinta on miljoonaa Norjan kruunua. Technopoliksen osuus yhteisyrityksestä noin 154 milj. euroa. Käyttökate, 2014e, milj. euroa Falcon Business Park, Otaniemi 7,0 7,4 7,8 77,5 6,7 7,0 5,6 5,9 Fornebu, Oslo 6,4 6,7 7,7 *n ,3 20,1 14,5 15,1 Otaniemi on pääkaupunkiseudun koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän keskus. Falcon tullaan yhdistämään Technopoliksen Innopolin kampukseen. Se luo synergiaetuja infrastruktuurissa, kiinteistönhoidossa ja palvelutuotannossa.

7 7 Fornebun alue on kasvava ja kampus sopii kiinteistösalkkuumme erinomaisesti. Uskomme voivamme luoda lisäarvoa nostamalla kampuksen vuokrausastetta, lisäämällä palveluiden liikevaihtoa ja käyttämällä hyväksi Technopoliksen konseptia. Kiinteistöt Kiinteistö Rakennusten määrä Taloudellinen vuokrausaste Vuokrattavissa oleva tila, m 2 Pysäköintitila Asiakasmäärä Asiakkaiden työntekijöiden määrä Falcon ( ) 4 noin 97 %* Fornebu (** ) 3 noin 90 % *Tyhjille tiloille vuokravakuudet kolmeksi vuodeksi **1964 rakennettu talo täysin peruskorjattu

8 8 TECHNOPOLIKSEN avainluvut Avainluvut / /2013 Liikevaihto, milj. euroa 72,6 76,4 81,2 92,8 107,3 78,7 91,6 Käyttökate, milj. euroa 37,0 40,0 41,4 47,5 55,8 40,3 47,2 Liikevoitto, milj. euroa 35,3 2,3 43,0 72,0 48,0 32,9 32,3 Liiketoiminnan rahavirta/ osake, euroa 0,39 0,46 0,56 0,36 0,42 Osinko/osake, euroa 0,11 0,14 0,16 0,19 0,20 Osakekohtaisia tunnuslukuja on osakeantikorjattu Sijoituskiinteistöt / /2013 Käyvät arvot, valmiit kiinteistöt, milj. euroa 594,0 596,7 727,7 843,8 956,5 902,5 1038,0 Taloudellinen vuokrausaste, % 96,5 94,4 94,4 95,1 95,3 94,8 92,0*) Nettovuokratuotto, % 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,6 *) Taloudellinen vuokrausaste ei sisällä uudistettavia tiloja Tase ja velka / /2013 Taseen loppusumma, milj. euroa 683,6 706,1 827,6 962,9 1082, , ,8 Omapääoma/osake, euroa 4,57 4,35 4,47 4,96 4,94 4,83 5,00 Omavaraisuusaste, % 40,5 37,3 37,4 35,8 36,2 36,9 39,4 Luototusaste, % 55,6 59,1 58,0 60,0 59,5 59,5 57,2 80 Omavaraisuus- ja luototusaste, % / /2013 Luototusaste, % = korollinen vieras pääoma sijoituskiinteistöjen (valmiit + rakenteilla olevat) IFRS-tasearvo tilinpäätöspäivänä x 100 Omavaraisuus Luototusaste

9 9 125 Liikevaihto ja käyttökate, milj. euroa 1200 Käyvät arvot, valmiit kiinteistöt, milj. euroa Liikevaihto / /2013 Käyttökate / /2013 Käyvät arvot/maa, % Käyvät arvot/maa, % * 7,7% 7,9% 5,6% Suomi 6,5% 6,8% 4,4% 15,1% Suomi 78,8% Venäjä Viro Liettua 67,1% Venäjä Viro Liettua Norja * Laskentamenetelmä: käyvät arvot ostohinta tai arvioitu investointikustannus 6 Omapääoma/osake, euroa 0,25 Osinko/osake, euroa 0,20 4 0,15 2 0,10 0, / /

10 10 Technopoliksen osakeanti lyhyesti Technopoliksen osakeanti lyhyesti Osakeannissa Technopolis tarjoaa uusia osakkeita yhtiön nykyisille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille siten, että jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin hän omisti Technopoliksen osakkeita ennen osakeantia. Osakeanti toteutetaan niin sanottuja merkintäoikeuksia käyttäen siten, että Technopoliksen osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvo-osuustililleen arvo-osuusmuotoisia merkintäoikeuksia. Toimi ripeästi Osakeannin merkintäaika ja merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika ovat melko lyhyet. Anna osakeantia koskevat toimintaohjeesi ajoissa tilinhoitajayhteisöllesi. Huomioi erityisesti, että tilinhoitajayhteisösi saattaa pyytää toimeksiantoasi jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy. Riskitekijät Osakeantiin osallistumiseen liittyy riskejä, joista monet kuuluvat Technopoliksen toimialan tai liiketoiminnan luonteeseen ja jotka voivat olla merkittäviä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua Finanssivalvonnan hyväksymään Technopoliksen rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään ja erityisesti niihin riskeihin, jotka on kuvattu rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän kohdissa Riskitekijät.

11 11 Osakeannin ehtojen pääpiirteet Osakeannin koko Technopolis kerää osakeannissa noin 100 miljoonan euron bruttovarat Tarjottavat osakkeet vastaavat 28,6 % kaikista liikkeellelasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen olettaen, että anti merkitään täysimääräisesti Merkintäoikeus ja merkintäsuhde Technopoliksen osakkeenomistajat saavat jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden merkintäoikeuden automaattisesti arvo-osuustililleen Jokaisen kahden (2) uuden osakkeen merkintään tarvitaan viisi (5) merkintäoikeutta Merkintäoikeuksia voi ostaa ja myydä Helsingin Pörssissä välisenä aikana Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä , raukeavat arvottomina Merkintähinta Merkintähinta on 3,29 euroa osakkeelta Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Tilinhoitajayhteisöt saattavat kuitenkin edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla tai merkintäaika päättyy Merkintäoikeuksien käyttäminen Osakkeenomistaja tai sijoittaja, joka on hankkinut merkintäoikeuksia, voi osallistua osakeantiin merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan Osakkeenomistajan tai sijoittajan tulee tehdä merkintätoimeksianto oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti Toissijainen merkintä Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ( toissijainen merkintä ). Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi myös antaa merkintätoimeksiannon osakkeiden merkitsemisestä ilman merkintäoikeuksia Merkintätoimeksianto tulee tehdä oman tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti Toissijaisessa merkinnässä voi merkitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia haluamansa määrän, mutta ei ole kuitenkaan varmuutta, että merkitsijä saa merkitsemiään osakkeita kokonaisuudessaan tai lainkaan Uusia osakkeita jaetaan toissijaisessa merkinnässä vain siltä osin kuin tarjottavia osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella Toissijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet tulee maksaa kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon yhteydessä, ja mahdollisesti saamatta jääneiden osakkeiden osalta merkintähinta palautetaan arviolta Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa

12 12 Kysymyksiä ja vastauksia osakeannista Mikä on Technopoliksen osakeannin tavoite ja mihin varat käytetään? Yhtiön tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 100 miljoonan euron bruttovarat käytettäväksi Fornebun kampuksen ja Falcon Business Parkin hankintojen oman pääomanehtoiseen rahoitukseen ja yhtiön taseen vahvistamiseen kauppojen toteutuessa. Lisäksi kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää yhtiön kasvustrategian jatkuvan toteuttamisen tukemiseen antamalla yhtiölle taloudellista joustavuutta tulevien investointien tekemiseen. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä nykyisen omistukseni nojalla? Jokaisella viidellä (5) vanhalla osakkeella voi merkitä kaksi (2) uutta osaketta. Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saat tilinhoitajayhteisöltäsi merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimi tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaan. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä SEB Operations -yksikköön sähköpostilla osoitteeseen tai puhelimitse , josta he saavat kaikki tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. Mikä on osakkeiden merkintähinta? Osakkeen merkintähinta on 3,29 euroa. Miten merkintäoikeuksia voi ostaa? Mikäli haluat ostaa merkintäoikeuksia, ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai arvopaperinvälittäjääsi. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo 9.30 ja klo välisenä aikana. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Mikä on merkintäoikeuden hinta? Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä? Toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Uusia osakkeita jaetaan toissijaisessa merkinnässä vain siltä osin kuin tarjottavia osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella. Ketkä voivat osallistua toissijaiseen merkintään? Toissijaiseen merkintään voivat osallistua osakkeenomistajat ja muut sijoittajat. Mitä tapahtuu, jos osakkeita ei riitä kaikille merkintätoimeksiannon antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille toissijaisessa merkinnässä? Mikäli kaikkia osakkeita ei ole merkitty ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella, yhtiön hallitus päättää ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden allokaatiosta seuraavasti: a) Ensiksi niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti osakkeiden merkintään ensisijaisen merkintäoikeuden mukaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, kuitenkin enintään kultakin arvo-osuustililtä tehtyjen merkintöjen määrään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; b) Toiseksi niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat merkinneet osakkeita ainoastaan ilman merkintäoikeuksia. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti ilman merkintäoikeutta merkittyjen osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Miten tiedän, tulenko saamaan / olenko saanut osakkeita toissijaisessa merkinnässä? Koska etukäteen ei voida tietää, montako osaketta jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella, toissijaiseen mer-

13 13 kintään siirtyvä osakemäärä on tiedossa vasta osakeannin lopussa. Yhtiö vahvistaa ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon osakkeiden merkitsemiseksi ilman merkintäoikeuksia. Milloin saan merkintämaksun takaisin, jos en saa toissijaisessa merkinnässä merkitsemiäni osakkeita? Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Osakkeiden merkinnästä tai väliaikaisista osakkeista ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä merkintäoikeuksien säilyttämisestä. Voinko peruuttaa merkintäni? Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin listalleottoesitteessä kuvatuissa poikkeustilanteissa. Ellen halua merkitä osakkeita, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli et halua käyttää merkintäoikeuksiasi, voit pyrkiä myymään ne antamalla niistä myyntitoimeksiannon arvopaperinvälittäjällesi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Hyväksytäänkö kaikki merkinnät täysimääräisesti? Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät saatetaan hyväksyä vain osittain tai ei ollenkaan. Katso myös kohta Mitä tapahtuu, jos osakkeita ei riitä kaikille merkintätoimeksiannon antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille toissijaisessa merkinnässä? Milloin saan merkitsemäni osakkeet ja koska voin käydä niillä kauppaa? Merkintäoikeuksien perusteella merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina ja kaupankäynti niillä alkaa Helsingin Pörssissä arviolta Väliaikaiset osakkeet yhdistetään nykyisiin osakkeisiin arviolta Toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia annettavat osakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on yksityiselle henkilölle? Osakkeiden ja merkintäoikeuksien luovutusvoitosta on lähtökohtaisesti maksettava 30 % veroa tai jos verovuoden pääomatulot ylittävät euroa, ylimenevältä osin 32 % veroa. Lisätietoja verotuksesta saat ottamalla yhteyttä verottajaan tai arvopaperiliitteen kohdasta Verotus. Mistä saan lisätietoja? Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään. Rekisteröintiasiakirja sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä ja lisätietoja osakeannista on saatavissa Technopoliksen internetsivuilta osoitteesta Lisätietoja saat myös omalta tilinhoitajayhteisöltäsi. Mitä tapahtuu, ellen käytä enkä myy merkintäoikeuksiani? Merkintäajan jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

14 14 Toimintaohjeet lyhyesti Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaisesti Mikäli et halua käyttää saamiasi merkintäoikeuksia osakkeiden merkintään, voit pyrkiä myymään ne Helsingin Pörssissä Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä , raukeavat arvottomina Tärkeitä päivämääriä Täsmäytyspäivä, eli tämän päivän omistajaluettelon mukaan jaetaan merkintäoikeudet Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat klo Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy klo Merkintäaika päättyy klo Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Kaupankäynti tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Technopolis julkistaa osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella (arviolta). Technopolis julkistaa osake annin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella (arviolta) Toissijaisessa merkinnässä allokoidut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille (arviolta) Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arviolta).

15 15 Huomaathan, että tilinhoitajayhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla tai merkintäaika päättyy Lisätietoja osakeannista saat Omalta tilinhoitajayhteisöltäsi Technopoliksen internetsivuilta

16

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Allekirjoitimme 25.5.2015 sopimuksen Norjan toiseksi suurimman kauppakeskusten

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI Enintään 7 913 154 osaketta Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Yhtiö tai Suominen ) tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2014

Taloudellinen katsaus 2014 392,5 M Markkina-arvo 161,7 M Liikevaihto 94,7 % Taloudellinen vuokrausaste 53,9 % Käyttökate Taloudellinen katsaus 2014 0,53 EPRA:n operatiivinen tulos/osake 1 more than squares Technopolis Oyj Taloudellinen

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 12. 21.11.2013*

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 12. 21.11.2013* RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 2. 2..203* Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon Restamax Oyj:n osakkeisiin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot