Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja"

Transkriptio

1 Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04. EDITED BY: SCAGLIA INDEVA S.p.A. Latest Issue: January 2010

2 Sisällysluettelo JÄRJESTELMÄN OSAT 1-1 YLEISTÄ Alkusanat Käyttöohjeiden sisältö ja tarkoitus Valmistajan tiedot Symbolien merkitys ja käyttö Varoitukset ja tunnisteet - Kilvet Laitekilpi Yleiset turvallisuusohjeet Turvalaitteet Suositeltava käyttö Ei-sallittu käyttö Melu Takuu Tekninen tuki Käyttöohjeiden säilytys TEKNISET TIEDOT - EASY STANDARD 3-1 ASENTAMINEN Säilytysohjeet Kuljetus Sijoittaminen Kokoamisohjeet E80C-E125C-E160C Extra-rakenteen asentaminen Pylvään ankkurointi E80C-E125C-E160C E80R-125R Asennus E80S-E125S-E160S asennus Kitkajarru nivelpuomiin Säätö Yksinkertainen kitkajarru Extra-rakenteelle Sähköliitännät Syöttöpiste E80S-E125S-E160S syöttökaapelin asennus Kaapelin kiinnitys malleihin E80R-E125R-E160R Sähkösyötön kytkentä Säädöt EY-04-finb.toc -1

3 KÄYTTÖ Käyttökuntoon saatto Koneen käyttöön liittyvät riskit Lepotila Toimintokuvaus Tartunta ja vapautus Liftronic "EASY" stop Työn jatkaminen pysäytyksen jälkeen Tartuntaelimen kiinnitys Painikkeen SB87 käyttöönotto-ohjeet: Painikkeen SB87 käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset 2006/ 42/EYdirektiivin mukaisesti Lepotilaan asettelu työn jälkeen HUOLTO Vaara-vyöhykkeet Huolto (määräaikainen ja ennakoiva) Puhdistus Tarkistettavat kohdat (taulukko 5) Vaijerin tarkistus Käyttöhihnan tarkistus kuva 15B Tarkistetaan: Korjaus ja osien vaihto Nostoliikkeen säätö Ylärajan säätö (säätö tehdään käyttöhihnan vastakkaiselta puolelta, kuva 15A) Alarajan säätö (säätö tehdään käyttöhihnan puolelta, kuva 15B) ONGELMAN RATKAISU Käytössä ilmenevät viat JÄRJESTELMÄN PURKAMINEN OSIIN Järjestelmän purkaminen osiin Purkaminen Muut riskit purkamisen jälkeen Käytöstä poisto, hävittäminen ja romuttaminen LIITTEET JÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIOT MEKAANISET PIIRUSTUKSET TAULUKOILLA JA SUOSITELTAVAT VARAOSAT CE VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS EY-04-finb.toc -2

4 1 Järjestelmän osat Tarkkuusnostin/Taakankevennin - Liftronic Easy Easy E80C - E125C - E160C Easy E80R - E125R - E160R Easy E125 - E160 Easy E80S - E125S - E160S Taulukko 2 Pos Kuva 1 Periaatekuva jäjestelmästä KUVAUS 1 Sähkömoottori 2 Sähkökeskus 3 Ohjauspää 4 Tartuntaelin 5 Syöttöpiste 6 Rumpu 7 Pylväs 8 Nivelpuomi 9 Kitkajarru 10 KierrekaapelI Kuva 2 11 Siirtovaunun Kiinnitys 12 Nivelpuomin kaapeli 13 Syöttölaitteen kytkentäkaaviot 14 Ohjauspään piirikortti HL1: Sähkösyöttö päällä HL5: Valodiodi, takkaohjaus päällä SB87: Taakkaohjauspainike SB12: Hätäseis-panike 15 Kuormankenno 16 Vaijerin taittopyörä 17 Vaijerin alataittopyörä 18 Tartuntaelimen kiinntin EY-04-finb1.fm4 1-1

5 2 Yleistä 2.1 Alkusanat Hankkimasi nostin on Scaglia Indeva tuote. Se on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista ja noudattaa EU: n vaatimuksia ja standardeja, erityisesti nro: a 2006/42/EU. Jokaisen asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä vastuussa olevan henkilön tulee lukea ja ymmärtää kaikki käyttöön liittyvät suositukset, ohjeet ja varoitukset kussakin tämän kirjan luvussa. Käyttöohjeet tulee aina pitää koneen työskentelyalueen ja käyttäjien läheisyydessä. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden piittaamattomuudesta tai siitä, että laitetta ei käytetä sen tarkoitukseen aiotulla tavalla. 2.2 Käyttöohjeiden sisältö ja tarkoitus Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu työntekijöille, jotka käyttävät laitetta sen käyttöiän kaikissa vaiheissa. Ohjeet on tarkoitettu: Tuotantolaitoksesta, työpajasta, työmaasta vastaavalle henkilölle; Kuljetuksesta, siirrosta ja asennuksesta vastaaville henkilöille; Laitteen käytöstä vastaaville henkilöille; Huollosta vastaaville henkilöille. 2.3 Valmistajan tiedot SCAGLIA INDEVA S.p.A. Via Marconi, Brembilla (BG) Italy Tel: Fax: Symbolien merkitys ja käyttö HS: ilmaisee henkilönsuojaimia. Kuvaopasteet Huomautus Huomautusmerkintöjen kohdalla tekstissä on erityisen tärkeää tietoa. Varoitusmerkintä Varoitusmerkinnät ilmaisevat, että jos kuvattuja toimenpiteitä ei suoriteta oikein, saattaa seurauksena olla koneen tai siihen liitettyjen laitteiden vaurioituminen. EY-04-finb2.fm4 2-1

6 Yleinen varoitusmerkki Vaaraa osoittavat merkinnät ilmaisevat, että jos kuvattuja toimenpiteitä ei suoriteta oikein, saattaa seurauksena olla riskejä koneenkäyttäjän turvallisuudelle ja terveydelle. Kaikkien nostolaitteen parissa työskentelevien henkilöiden on tunnettava hyvin ylläolevat varoitukset. Näiden varoitusten lisäksi on huomioitava myös yleiset turvallisuussäännökset. Varoitus laite jännitteen alaisena Koskeminen jännitteisiin osiin aiheuttaa kuolemanvaaran. Suojia (esimerkiksi kannet), joissa on tämä merkintä, saa avata ainoastaan "ammattitaitoinen ja/tai tehtävään koulutettu henkilö" kun käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä (syöttöjännite tai erillinen käyttö- tai syöttöjännite). Varoitus liikkuvista osista. Tämä merkintä on sijoitettu sellaisia koneen komponentteja esittävien kuvien läheisyyteen, joiden liikkuvia osia koneenkäyttäjä pääsee lähestymään. Tällaiset osat saattavat muodostaa vakavia riskejä koneenkäyttäjän turvallisuudelle, ja niitä saavat käsitellä ainoastaan ammattitaitoiset ja/tai tehtävään koulutetut henkilöt, varmistettuaan ensin, että kone on pysäytettynä. Säännökset Mikäli koneen mukana seuraa A-tyypin "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus" (direktiivin 2006/42/EY liitteen II kohdan A - 2 artiklan alakohdan a mukaisesti), voi se toimia itsenäisesti tai se voidaan liittää asiakkaan hallussa olevaan monimutkaisempaan laitteeseen. Jos koneella on B-tyypin "Liittämisvakuutus" (direktiivin 2006/42/EY liitteen II kohdan B - 2 artiklan alakohdan g mukaisesti), ei se voi toimia itsenäisesti, vaan se täytyy liittää SCAGLIA INDEVAn monimutkaisempaan järjestelmään. Esim: Kannatinrakenne + Liftronic + nostoapuväline = "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus" Liftronic + nostoapuväline = " EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus " Ainoastaan Liftronic tai ainoastaan nostoapuväline = " Liittämisvakuutus" Laitetta, jolla on "Liittämisvakuutus", ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin koneen, johon se liitetään, on todettu olevan käytettävien direktiivien mukainen. 2.5 Varoitukset ja tunnisteet - Kilvet Liftronic-keventimet on varustettu seuraavilla varoituksilla ja merkinnöillä: Valmistajan logo (kuva 1a); Tuotteen tunnistekilpi (kuva 1b); Keventimen kapasiteetin ilmaiseva kilpi (kuva 1c Huom. osoitettu arvo on ohjeellinen); Valmistajan logo koneikossa (kuva 1d); Liikkuvien osien varoituskilpi (kuva 1e); EY-04-finb2.fm4 2-2

7 INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING 50/60Hz SCAGLIA INDEVA SpA Via Marconi, Brembilla (BG) Italy Scaglia Indeva S.p.A. Keventimen tiedot ilmaiseva kilpi, jossa CE-merkintä (kuva 1f); Jännitteestä varoittava kilpi (kuva 1g); Sähköliitäntöjen ohjekilpi (kuva 1h); Moottorin tunnistekilpi (kuva 1i); Kelan tunnistekilpi (kuva 1l). LIFTING SYSTEM NUMBER MODEL YEAR OF MANUFACTURING XXXXXXXXXXXXXXX LOAD CAPACITY dan SUPPLY V XXXXX Bar CURRENT INTENSITY A POWER RATE VA XX.XX.XXXXX kg L=XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX On huolehdittava siitä, että kilpien tiedot ovat aina selvästi luettavissa, ja kilvet tulee myös puhdistaa säännöllisesti. EY-04-finb2.fm4 2-3

8 2.6 Laitekilpi INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING NUMBER MODEL LIFTING SYSTEM YEAR OF MANUFACTURING LOAD CAPACITY dan SUPPLY V XXXXX 50/60Hz CURRENT INTENSITY POWER RATE XX.XX.XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Bar A VA XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX SCAGLIA INDEVA SpA Via Marconi, Brembilla (BG) Italy kg L=XXX MODEL > LIFTRONIC E160CH L=300 kuva Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusmääritelmät Tähän laitteen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu määritelmiä ja menetelmiä, jotka täyttävät direktiivin 2006/42/EY sekä muiden sovellettavien direktiivien olennaiset turvallisuusvaatimukset. Suunnittelussa ja valmistuksessa on pyritty ehkäisemään henkilöstöön kohdistuvia riskejä koneen asennus-, käyttö-, huolto-, purku- ja hävittämisvaiheissa. Turvallisuusmenetelmiä käsittelevä täydellinen dokumentaatio löytyy koneen teknisestä asiakirja-aineistosta, joka on valmistajan hallussa. Valmistajan suorittaman tarkan riskianalyysin ansiosta, suurin osa laitteen käyttöolosuhteisiin liittyvistä ennakoiduista sekä kohtuudella ennakoitavista riskeistä on voitu eliminoida. Viitenormit: - CEI EN ; - CEI EN ; - CEI EN CEI EN ; - CNR 10011/97, CNR 10029/87, CNR 10021/85, CNR 10028/85; - CEI EN 60529; - UNI EN 14238; - UNI EN 983: 2009; - UNI EN ISO ; - UNI EN ISO ; - UNI EN ISO EY-04-finb2.fm4 2-4

9 Henkilöstön pätevyys Nostolaiteen käyttö on turvallista, jos sitä käyttävät ammattitaitoiset henkilöt käyttöoppaan ohjeita tarkoin noudattaen. Ainoastaan tehtävään koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetus-, asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteitä. SCAGLIA INDEVA ei vastaa mahdollisista henkilöihin, esineisiin tai kotieläimiin kohdistuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että ammattitaidottomat henkilöt ovat käyttäneet laitetta, tai siitä ettei turvallisuussäännöksiä ja käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ole noudatettu. Vaaravyöhykkeet Vaaravyöhykkeellä tarkoitetaan koneessa ja/tai sen ympärillä olevaa vyöhykettä, jossa henkilöön kohdistuu terveys- tai turvallisuusriski. Nostolaitteen vaaravyöhykkeet käytön ja huollon aikana, on kuvattu ja esitetty käyttöohjeissa. Muut vaaratilanteet Muut vaaratilanteet voidaan torjua noudattamalla tarkoin tämän käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ja käyttämällä ohjeissa esitettyjä henkilönsuojaimia. 2.8 Turvalaitteet Mekaaninen lukko Mekaaninen pysäytyslaite pysäyttää kaikki kuorman nosto- tai laskutoiminnot seuraavissa tapauksissa: Sähkönsyöttö katkeaa Laitteeseen tulee vikahälytys Sähköjarru Dynaaminen jarru rajoittaa laitteen laskunopeutta, kun se kasvaa tiettyä turva-arvoa suuremmaksi. Hätäpysäytys Laitteessa on hätäjarru vaaratilanteita varten. Se aktivoituu painettaessa ohjauspään etupanelissa olevaa hätäseis-nappia SB12 (kuva 2). Hätäseis-nappi aktivoi laitteen mekaanisen lukon, joka estää taakan ja nostopään liikkumisen. 2.9 Suositeltava käyttö Esineisiin tarttuminen, niiden nosto ja siirtäminen ilman voimaa. EY-04-finb2.fm4 2-5

10 Vain sisäkäyttöön. Käyttö tiloissa, joissa ei ole räjähdysalttiita tai helposti syttyviä aineita. Käyttö taulukossa 2 sivulla 3-1 esitetyissä lämpötiloissa ja olosuhteissa. Käyttö vain sellaisiin toimintoihin, joista on sovittu SCAGLIA INDEVA S.p.A.:n kanssa laitetta tilattaessa. Laitteen käyttö vain sellaisten kuormien käsittelyyn, joiden maksimipaino ei ylitä laitteen tyyppikilvessä (kuva 3) osoitettua nostokykyä. Keventimen nimellinen nostokyky viittaa nostoapuvälineen ja kuorman yhteispainoon. Tarkista, että käyttösykli ei ylitä TAULUKON 2 sivulla 3-1 osoitettuja duty-cycle -arvoja! DUTY CYCLE Määritelmät: 1. toimiva laite = "STOP" -painike EI alaspainettuna 2. kuormitettu laite = toimiva laite kuorman ollessa nostettuna 3. laite tyhjäkäynnillä = toimiva laite, jossa ainoastaan tartuntaelin nostettuna 4. tartuntaelin = laite, jota käytetään kuormaan tarttumiseen tai sen kannattamiseen esim. pantografitarraimet, koukut, paineilmatarraimet, jne. jne. 5. duty cycle= ilmaisee laitteiston käyttöasteen tilassa "toimiva laite". Duty cycle riippuu seuraavista arvoista: 1. Bruttokuorma (kuorma + tarttumaväline) 2. kuormitettuna oloajan pituus 3. kuormittamaton paino (tartuntaelin) 4. kuormittamattomana oloajan pituus Duty cycle on ilmaistu prosenttilukuna, joka ilmoittaa kuormitettuna oloajan suhteessa kokonaisaikaan. Ohessa esimerkkinä Easy E80 prosenttiarvoja (laitteet E125 ja E160: katso taulukko sivulla 3-1) kg = 100% osoittaa, että kokonaispainoltaan 45 kg painoisella kuormalla (tartuntaelimen paino + kuorma) laite voi toimia määräämättömän ajan. 63 kg = 50% osoittaa, että laitteen nostaessa kuorman, jonka kokonaispaino on 63 kg (tartuntaelimen paino + kuorma), laitteisto voi toimia määräämättömän ajan vuorotellen kuormatun ja tyhjäkäyntitilan välillä saman pituisin jaksoin (jos tartuntaelimen paino ylittää 9 kg, duty cycle muuttuu) (maksimiaika t, jonka laite saa olla yhtäjaksoisesti kuormitettuna = 28 minuuttia). 80 kg = 31.25% osoittaa, että laitteen nostaessa kuorman, jonka kokonaispaino on 80 kg (tartuntaelimen paino + kuorma), laitteisto voi toimia määräämättömän ajan vuorotellen kuormatun ja tyhjäkäyntitilan välillä mikäli tyhjäkäyntitila on 2,2 kertaa pitempi kuin kuormattu tila (jos tartuntaelimen paino on suurempi kuin 6 kg, duty cycle muuttuu) (maksimi aika t, jonka laite saa olla yhtäjaksoisesti kuormitettuna = 12 minuuttia). Mikäli kuormitettuna oloajan ja tyhjäkäyttöajan välistä suhdetta ei noudateta, aktivoituu hälytys A3 tietyn ajan jälkeen. Tämän ajan määrittäminen on mahdollista EY-04-finb2.fm4 2-6

11 Excel-laskentaohjelman "IITmotoreEASY.xls" avulla, joka on saatavissa Scaglia Indeva S.p.A.:lta. Laitteen uudelleen käynnistämiseksi on tarpeen odottaa tarvittava aika kunnes duty cycle -laskennan tulos laskee raja-arvon alapuolelle. Kahden perättäisen A3-hälytyksen jälkeen saattaa hälytys A2 aktivoitua, jolloin toiminnan palauttamiseksi on tarpeen odottaa kunnes moottorin lämpötila laskee 75 C alapuolelle Ei-sallittu käyttö Ihmisten nosto ja siirto. Kuormien siirtely ihmisten yli. Kuormien hinaaminen vaijereilla muussa kuin pystysuorassa asennossa (vaijerin maksimi sallittu kallistuma pystyakseliin nähden on 15 ). Asennus ja käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tartuntaelimen jatkuva kierto nostovaijerin ympäri vaijerin lepoasentoon nähden on sallittua enintään kolme kierrosta myötäpäivään ja kolme kierrosta vastapäivään. Vältä vaijerin hankautumista laitteisiin, särmiin tai muihin sellaisiin esineisiin, jotka saattavat vaurioittaa vaijeria. Älä ylitä yllä annettuja raja-arvoja, sillä se saattaa vaikuttaa sähköspiraalikaapelin kestoikään. Vältä vaijerin hankautumista laitteisiin, särmikkäisiin esineisiin tai muihin sellaisiin esineisiin, jotka saattavat vaurioittaa vaijeria. Ohjauspään kanssa toimitettavan vakiokoukun sijaan ei saa käyttää ohjauspäähän jäykästi kiinnitettyä tartuntaelintä. Mikäli tarpeen, aseta ohjauspään ja tartuntaelimen väliin asianmukainen vaimentava liitoskappale (kts. Tekninen erittely SCH912, viimeisin versio). Ohjauspäitä ei ole mahdollista vaihdella järjestelmien E80, E125 ja E160 kesken. Tunnistamista varten katso kuva 3 sivulla "2.6 Laitekilpi". HUOM! Älä käytä epäkeskeisiä nostoapuvälineitä (saksitarraimet, erikoiskoukut tai ketjuyhdistelmät), sillä se aiheuttaa nostopään kallistumista joko kuormitettuna tai kuormittamattomana. Mitä enemmän kallistusta nostopäähän kohdistuu, sitä enemmän painolukema ja järjestelmän balanssi vääristyvät. Konetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tai räjähdysalttiissa tiloissa, eli tiloissa joissa on käytettävä räjähdyssuojattuja komponentteja Melu A-painotettu äänenpaineen ekvivalenttitaso (L eq), alle: [70] db(a). EY-04-finb2.fm4 2-7

12 2.12 Takuu Takuuaikana SCAGLIA INDEVA korvaa takuun piiriin kuuluvat varaosat. Komponentit jotka eivät kuulu takuun piiriin: Helposti kuluvat osat. Käyttö, joka johtaa takuun raukeamiseen: Laitteen ei-sallittu käyttö (ks.yllä). Laitteen asennus tässä ohjekirjassa mainitusta poikkeavalla tavalla. Sähkökytkennät, jotka poikkeavat tässä ohjekirjassa annetuista ohjeista. Muiden kuin SCAGLIA INDEVAn valmistamien varaosien käyttö Tekninen tuki Avun nopeuttamiseksi, kun tarvitaan teknistä tukea tai varaosia, seuraavat tiedot on syytä olla saatavilla: Laitteen tyyppi (malli: LIFTRONIC E160R -LIFTRONIC E80R Kuva 3). Sarjanumero (laitekilvessä Kuva 3). Varaosanumero (tämän ohjekirjan varaosaluettelosta). Varaosan kuvaus. Tarvittava määrä. Liftronic L, on suunniteltu ja rakennettu käyttämällä komponentteja, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi. Käytännössä vain kuluvia osia tarvitaan varaosiksi. Käytettävät varaosat eivät vaikuta koneenkäyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen. Suositeltavat varaosat on esitetty osaluetteloissa (käyttöoppaan liitteet 2 ja 3) ja ne on merkitty "pos." numeron vieressä olevalla ristikkomerkillä. Esempio Example indicazione of a suggested ricambio spare part consigliato Huoltoa varten tai tarvittaessa varaosia ota yhteyttä: OY MACHINE TOOL CO, Teerikukonkuja 4, HELSINKI Puh , Faxi , EY-04-finb2.fm4 2-8

13 2.14 Käyttöohjeiden säilytys Kaikki laitteiston mukana toimitettava aineisto tulee säilyttää koneen teknisen käyttöiän ajan siten, että se on helposti saatavilla tarvittaessa. Aineisto tulee säilyttää kosteudelta ja lämmöltä suojatussa paikassa, laitteen asennusalueen läheisyydessä. Jos kyseinen aineisto katoaa tai ei ole enää hyvin luettavissa, voidaan siitä pyytää kopio SCAGLIA INDEVA yhtiöltä. Tämän palvelumuodon hinta määritellään jokaisessa tapauksessa erikseen, siihen vaadittavan työn määrän mukaisesti. Mikäli käytetty kone myydään, tulee sen mukaan liittää kaikki siihen kuuluva aineisto. EY-04-finb2.fm4 2-9

14 3 Tekniset tiedot - Easy standard EY-04-finb3.fm4 3-1

15 4 Asentaminen 4.1 Säilytysohjeet Tämä kappale käsittelee laitteen varastointiin, kuljetukseen ja sijoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Kun Liftronic L. laitteen asennus ja käyttöön valmistelu ovat asiakkaan vastuulla (määritelty sopimuksessa), saavat niihin liittyviä toimenpiteitä suorittaa ainoastaan tehtävään koulutetut, ammattitaitoiset ja henkilönsuojaimia (suojakäsineet, suojajalkineet, suojakypärä, jne) käyttävät henkilöt, tapaturmien torjuntaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä koskevien voimassaolevien lakien mukaisesti. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja katettu. Suosituslämpötila 0 C -+40 C. Suosituskosteus: < 90%, kastepisteitä tulee välttää. 4.2 Kuljetus Laitetta saa kuljettaa ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut ammattitaitoinen ja tehtävään valtuutettu henkilö, joka on ensin lukenut ja ymmärtänyt hyvin tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Kuljetusehdot Katso koneen komponenttien nettomassa kappaleen 3 taulukosta "Tekniset ominaisuudet": 4.3 Sijoittaminen Tässä osassa on kuvattu koneelle tarkoitetun tilan ja sijoitusalueen fysikaaliset ominaisuudet ja valmistelutoimenpiteet. Vaadittu tila Katso laitteen mitat kuvasta (Layout D20...) Liitteessä 3 "Mekaaniset piirustukset taulukoilla ja suositeltavat varaosat". On suositeltavaa tehdä sijoituskuva ennen asennusta, ottaen huomioon laitteen äärimitat, jotka on esitetty kappaleessa 3 olevassa taulukossa 2. Suoja ulkoisilta tekijöiltä. Laite tulee sijoittaa katettuun tilaan, sään vaihteluilta suojattuna. Sähkösyötön tulisi olla lähellä sijoituspaikkaa. Koneenkäyttäjän on pystyttävä liikkumaan vapaasti koneen läheisyydessä. Etäisyyden lähimpänä olevaan seinään tai esineeseen tulee olla yli 1,5 m. On varattava riittävästi tilaa koneen normaalikäyttöä sekä huoltotoimenpiteitä varten. EY-04-finb4.fm4 4-1

16 Valaistus: Työskentelyä ja huoltotoimenpiteitä varten tarvitaan hyvää valaistusta. Voimakkuudeltaan normaali yleisvalaistus sallii työskentelyn ilman varjonmuodoutumisesta johtuvia riskejä. Suositeltu valaistus: ohjeellisesti luksia. Sallitut lämpötilat: C. Sallittu suhteellinen kosteus: 30% 90%. Lämpötilarajat on määritelty laitteen sähkölaitteiden mukaan. 4.4 Kokoamisohjeet E80C-E125C-E160C 2 Avaa pahvilaatikko leikkaamalla se auki pystysuoria sivuja pitkin poistamatta nivelpuomin ja pylvään välille asetettuja välitukia (kohta 1 kuva 4) tai ohjauspään välitukea (kohta 2 kuva 4) Kuva 4 Kuva 4.1 Kuva 5 Mikäli nivelpuomi on pitempi kuin pylväs, poista ainoastaan kyseinen välituki (kohta 2 kuva 4) varoen vaurioittamasta ohjauspäätä. Pidä toinen välituki paikallaan (kohta 1 kuva 4). Löysää nivelliitoksen kireyttä (kohta 3 kuva 4) luvussa sivuilla 4-8 annettujen ohjeiden mukaisesti. Taita nivelpuomia siten, että se ei osu lattiaan käännettäessä laite pystysuoraan asentoon ja kiristä sitten uudelleen nivelliitos (kohta 3 kuva 4) siten, että nivelpuomi ei pääse liikkumaan. Tartu laitteeseen pultin ympärille kiedotun nostoliinan avulla (kohta 4 kuva 4.1) varmistuen siitä, että nostoliina ei osu metallivaijeriin. Käytä asianmukaista nostolaitetta (esim. sähkönostin), ja nosta pylväs pystysuoraan asentoon (kts. Kuva 5.) EY-04-finb4.fm4 4-2

17 Kiinnitä pylvään pohjalevy lattiaan tai siirrettävään alustaan käyttäen kemiallisia ankkureita, kiila-ankkureita tai pultteja (kts. luku 4.6). Poista pultit (kohdat 4 ja 5 kuva 4.1) ja välituet (kohdat 1 ja 2 kuva 4). Kiinnitä nostoliina nivelpuomin etuosaan (kohta 1 kuva 6) ja käännä nivelpuomi vaakasuoraan asentoon huolehtien siitä, että vaijeri kulkee taittopyörän yli ja kaapeli puomin ja nivelliitoksen välistä (kuten kuvassa 6-1) mainittuja osia vaurioittamatta. Aseta pultit (kohdat 4 ja 5 kuva 4-1) takaisin reikiin (kohdat 4 ja 5 kuva 6-1) ja kiristä pultit. Kytke laite sähköverkkoon luvun ohjeiden mukaisesti. 1 Kuva 6 Kuva Extra-rakenteen asentaminen Pylväs asennetaan perustukseen alla annettujen ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu ja ammattitaitoinen asentaja. Pylvään paikalleen laittamiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan kaksi asentajaa. Pylvästä nostetaan yläosasta Pylväs asetetaan pystyasentoon Sovitetaan pylvään pohjalevyn reiät lattian reikien tai perustuksessa olevien pulttien kanssa Asetetaan kiinnitysankkurit paikalleen ja ruuvataan kiinni kuten kohdassa 4.6. Vaaitus Käytön kannalta optimaaliset olosuhteet saavutetaan pituussuuntaisella ja poikittaisella vaaituksella, sallittu toleranssi ± 2 mm/m. Vaadittavat työkalut: Vaaituslaite Tasausvaaka asetetaan pystysuoraan asentoon yhdelle pylvään sivupinnoista. EY-04-finb4.fm4 4-3

18 Jos vaaituksen toleranssirajaa ei saavuteta, lisätään tarvittaessa sopiva täyte pohjalevyn alle. Poista suojamuovi nivelpuomin päältä Teippaa nostovaijerit siten, että nivelpuomia voidaan nostaa sen ollessa vaakaasennossa. Poista nauhat, jotka sitovat nivelpuomin kuljetusalustaan. Nosta nivelpuomi ja aseta nivelpuomin laippa pylvään laipan päälle. Kiinnitä laipat toisiinsa käyttäen taulukossa annettuja kiristysmomentteja. Pultin kierteiden nimellishalkaisija (mm) Mutterin pitovoima-alue KIRISTYSMOMENTTI (Nm) VETOVOIMA (kn) 5.6* 6.6* 8.8* 10.9* 5.6* 6.6* 8.8* 10.9* * Teräsruuvien lujuusluokka. 4.6 Pylvään ankkurointi E80C-E125C-E160C Riippuen lattian paksuudesta ja betonin kestävyydestä on mahdollista valita kolme eri ankkurointityypiä: A) KEMIALLISIN ANKKUREIN B) KIILA-ANKKUREIN C) BETONIVALUUN UPOTETTUUN PERUSPULTTIKEHIKKOON A) KIINNITYS KEMIALLISIN ANKKUREIN Tämä ratkaisu on mahdollinen ainoastaan sen jälkeen kun lattian kunto on tarkistettu (asiakkaan toimesta). Lattian tulee olla tarpeeksi paksu ja tehty hyvänlaatuisesta betonista. Kemiallisen ankkurin tyypin valinta vaihtelee ympäristöolosuhteiden mukaan (lämpötila, kosteus, betonin rakenne). Käytettävät koot ovat seuraavat: LAITEMALLI ANKKURIN Ø PORAUSREIÄN Ø ALUSLAATTA E80CL M12 Ø14x115 mm D P (koko LIGHT) E80C/E125C/E160CH M16 Ø18x130 mm D P (koko HEAVY) E160CX (koko EXTRA) M24 Ø28x210 mm D P Laitteiston koon selville saamiseksi tutustu lukuun 2.3 (laitekilpi). Ankkureihin kohdistuvat rasitukset on esitetty kuvassa 9. EY-04-finb4.fm4 4-4

19 B) KIINNITYS KIILA-ANKKUREIN Tämä kiinnitystapa on mahdollinen ainoastaan se jälkeen kun lattian kunto on tarkastettu (asiakkaan toimesta). Lattian tulee olla tarpeeksi paksu ja betonin hyvälaatuista. Kiinnityksen suorittamiseksi noudata seuraavassa annettuja ohjeita: Käytä pylvään pohjalevyä sapluunana tehdäksesi lattiaan reiät. Puhdista reiät pölystä ja betonin paksuuden perusteella valitse sopivan pituiset ankkurit. Aseta ankkuri pohjalevyn reiän läpi lattian reikään ja kiristä ankkurin mutteri sopivaan kiristysmomenttiin (kts. taulukko). kuva 7 kuva 8 Taulukko 3 LAITEMALLI LIGHT - HEAVY EXTRA Koodi D P D P Pultti M16 M24 Pituus (mm) Reiän halkaisija (mm) Max veto (dan) (Betoni Rck=20 Mpa) Reikien etäisyys toisistaan vähintään (mm) Max kiristysmomentti * (Nm ) Betonin vähimmäispaksuus (mm) * Viittaa ruuvien lujuusluokkaan 5.6 Ankkureihin kohdistuvat rasitukset on esitetty kuvassa 9 C) KIINNITYS PERUSPULTTIKEHIKKOON (KUVA 9) Jätä rako (*) pohjalevyn ja betonin väliin, kuten kuvassa 9. Kiinnitysankkurien ja kulmarautojen asennus valun yhteydessä tehdään sapluunaa apuna käyttäen. Kun valu on kovettunut, aseta pylväs pystysuoraan siten, ettei nivelpuomi pyri valumaan. Kiinnitä pylväs jalustaan tasaisesti joka mutteria kiristäen taulukossa 3 annettua vääntömomenttia noudattaen. Kiinnitettäessä pylvästä lukkomutterein, väljyys tulee poistaa aluslevyin, sillä lukkomuttereiden kierteen halkaisija on sama kuin laajenevien proppujen. EY-04-finb4.fm4 4-5

20 Lopuksi, täytä jalustan ja valuaukon väli synteettisellä tai kutistumattomalla laastilla. MODEL LIGHT MODEL HEAVY MODEL EXTRA Kuvio 9 Laitteiston koon saat selville luvusta 2.3 (Laitteen tunnistetiedot). Arvot viittaavat asennukseen, jossa betonin lujuus on 20 Mpa. 4.7 E80R-125R Asennus 1 ESIMERKKI KISKOLLE ASENNUKSESTA kuva 10 Kiinnitä siirtovaunut keventimen runkoon (kohta 1 kuva 10). Nosta kevennin profiiliin sopivaa nostovälinettä apuna käyttäen, esim. trukki. Varmista, että profiilin päässä on pysäytin ennen keventimen käyttöönottoa. Kevennin voidaan asentaa enintään neljän metrin korkeuteen (profiilin korkeus). EY-04-finb4.fm4 4-6

21 4.8 E80S-E125S-E160S asennus Avaa pahvilaatikko leikkaamalla se auki pystysuoria sivuja pitkin. HUOMIO! Älä leikkaa hihnoja, jotka kiinnittävät nivelpuomin lavaan. Nosta lava haarukkatrukilla huomioiden painopistettä koskevat ohjeet (kuva A) sopivalle korkeudelle keventimen kiinnittämistä varten. PAINOPISTE 500 kuva A HIHNA HUOMIO! Käytä kiinnitykseen vähintään lujuusluokan 8.8 pultteja M16 Light / Heavy. Käytä kiinnitykseen vähintään lujuusluokan 8.8 pultteja M24 Extra. 4.9 Kitkajarru nivelpuomiin Kitkajarru (kuva 1, kohta 9, sivu 1-1) on tarkoitettu estämään nivelpuomin varsien vapaat heilahdukset minimoiden täten varsien törmäysriskiä ihmisiin tai esineisiin Säätö Jousen painetta jarrulevyä vasten voidaan säätää kiristämällä pulttia 1 (kuva 11). Pultti lukitaan mutterilla 2. Suosittelemme, että nivelet säädetään eri kireyteen siten, että ulompi varsi kääntyy ensin. 3 Kuva 11 4 EY-04-finb4.fm4 4-7

22 4.9.2 Yksinkertainen kitkajarru Extra-rakenteelle Toiminta Rengasmutteri (10), jousi (9) jarrupinnoite (17) akselit (8) jotka pyöriessä painavat vasten varren takakannatinlaattaa saaden aikaan kitkajarrutuksen. Säätäminen Jousen jännitteen säätäminen (9) jarrupinnoitetta vasten (17) tapahtuu ruuvaamalla kiinni (jännitteen lisäämiseksi) tai avaamalla ruuvit (jännitteen vähentämiseksi) rengasmutteri (10). Rengasmutteri (10) pidetään läpän avulla oikeassa asennossa akseliin nähden (19) kiinnitetaan ruuveilla (20). Läpän voi sijoittaa yhteen kahdesta rengasmutterin 45 asteen lovista (10), ja sitä pitää paikallaan akselin yksi neljästä 90 asteen lovista, mahdollistaen 45 asteen askelsäädön. Jarrut kannattaa säätää siten, että ulompi puomi alkaa kääntyä ennen sisempää. SUPPORT PLATE 4.10 Sähköliitännät SLOTS Tarkemmat tiedot, katso taulukko 2 "Tekniset tiedot", sivu 3-1. Nämä toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään valtuutettu henkilö Liitteessä 2 - "sähkö- ja paineilmakaaviot" olevien sähkökaavioiden avulla Syöttöpiste Liftoronic Easyn sähkösyötön liitäntä sijaitsee sähkökeskuksen alalaidassa (kuva 12, kohta A). Malleissa Light / Heavy sähkönsyöttökaapeli voidaan viedä pylvään sisään ja tuoda ulos alempaa läpivientiholkin kohdalta. Tällaisessa ratkaisussa täytyy varmistua siitä, että kaapelia on pylvään sisällä riittävästi, jotta nostimen puomia käännettäessä kaapeli ei kiristy (katso kohta 7, kuva 1, sivu 1-1). Jos virransyöttökaapeli tulee ylhäältä päin, se täytyy asettaa samaan linjaan liittimen kanssa, ja kaapelin tulee olla riittävän löysällä, jotta puomin koko kierros voidaan tehdä kaapelin kiristymättä. Extra rakenteen pylväsversiossa syöttäkaapeli tulee kytkeä pylväässä olevaan ohjaustauluun. EY-04-finb4.fm4 4-8

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 TR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot