Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja"

Transkriptio

1 Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04. EDITED BY: SCAGLIA INDEVA S.p.A. Latest Issue: January 2010

2 Sisällysluettelo JÄRJESTELMÄN OSAT 1-1 YLEISTÄ Alkusanat Käyttöohjeiden sisältö ja tarkoitus Valmistajan tiedot Symbolien merkitys ja käyttö Varoitukset ja tunnisteet - Kilvet Laitekilpi Yleiset turvallisuusohjeet Turvalaitteet Suositeltava käyttö Ei-sallittu käyttö Melu Takuu Tekninen tuki Käyttöohjeiden säilytys TEKNISET TIEDOT - EASY STANDARD 3-1 ASENTAMINEN Säilytysohjeet Kuljetus Sijoittaminen Kokoamisohjeet E80C-E125C-E160C Extra-rakenteen asentaminen Pylvään ankkurointi E80C-E125C-E160C E80R-125R Asennus E80S-E125S-E160S asennus Kitkajarru nivelpuomiin Säätö Yksinkertainen kitkajarru Extra-rakenteelle Sähköliitännät Syöttöpiste E80S-E125S-E160S syöttökaapelin asennus Kaapelin kiinnitys malleihin E80R-E125R-E160R Sähkösyötön kytkentä Säädöt EY-04-finb.toc -1

3 KÄYTTÖ Käyttökuntoon saatto Koneen käyttöön liittyvät riskit Lepotila Toimintokuvaus Tartunta ja vapautus Liftronic "EASY" stop Työn jatkaminen pysäytyksen jälkeen Tartuntaelimen kiinnitys Painikkeen SB87 käyttöönotto-ohjeet: Painikkeen SB87 käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset 2006/ 42/EYdirektiivin mukaisesti Lepotilaan asettelu työn jälkeen HUOLTO Vaara-vyöhykkeet Huolto (määräaikainen ja ennakoiva) Puhdistus Tarkistettavat kohdat (taulukko 5) Vaijerin tarkistus Käyttöhihnan tarkistus kuva 15B Tarkistetaan: Korjaus ja osien vaihto Nostoliikkeen säätö Ylärajan säätö (säätö tehdään käyttöhihnan vastakkaiselta puolelta, kuva 15A) Alarajan säätö (säätö tehdään käyttöhihnan puolelta, kuva 15B) ONGELMAN RATKAISU Käytössä ilmenevät viat JÄRJESTELMÄN PURKAMINEN OSIIN Järjestelmän purkaminen osiin Purkaminen Muut riskit purkamisen jälkeen Käytöstä poisto, hävittäminen ja romuttaminen LIITTEET JÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIOT MEKAANISET PIIRUSTUKSET TAULUKOILLA JA SUOSITELTAVAT VARAOSAT CE VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS EY-04-finb.toc -2

4 1 Järjestelmän osat Tarkkuusnostin/Taakankevennin - Liftronic Easy Easy E80C - E125C - E160C Easy E80R - E125R - E160R Easy E125 - E160 Easy E80S - E125S - E160S Taulukko 2 Pos Kuva 1 Periaatekuva jäjestelmästä KUVAUS 1 Sähkömoottori 2 Sähkökeskus 3 Ohjauspää 4 Tartuntaelin 5 Syöttöpiste 6 Rumpu 7 Pylväs 8 Nivelpuomi 9 Kitkajarru 10 KierrekaapelI Kuva 2 11 Siirtovaunun Kiinnitys 12 Nivelpuomin kaapeli 13 Syöttölaitteen kytkentäkaaviot 14 Ohjauspään piirikortti HL1: Sähkösyöttö päällä HL5: Valodiodi, takkaohjaus päällä SB87: Taakkaohjauspainike SB12: Hätäseis-panike 15 Kuormankenno 16 Vaijerin taittopyörä 17 Vaijerin alataittopyörä 18 Tartuntaelimen kiinntin EY-04-finb1.fm4 1-1

5 2 Yleistä 2.1 Alkusanat Hankkimasi nostin on Scaglia Indeva tuote. Se on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista ja noudattaa EU: n vaatimuksia ja standardeja, erityisesti nro: a 2006/42/EU. Jokaisen asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä vastuussa olevan henkilön tulee lukea ja ymmärtää kaikki käyttöön liittyvät suositukset, ohjeet ja varoitukset kussakin tämän kirjan luvussa. Käyttöohjeet tulee aina pitää koneen työskentelyalueen ja käyttäjien läheisyydessä. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden piittaamattomuudesta tai siitä, että laitetta ei käytetä sen tarkoitukseen aiotulla tavalla. 2.2 Käyttöohjeiden sisältö ja tarkoitus Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu työntekijöille, jotka käyttävät laitetta sen käyttöiän kaikissa vaiheissa. Ohjeet on tarkoitettu: Tuotantolaitoksesta, työpajasta, työmaasta vastaavalle henkilölle; Kuljetuksesta, siirrosta ja asennuksesta vastaaville henkilöille; Laitteen käytöstä vastaaville henkilöille; Huollosta vastaaville henkilöille. 2.3 Valmistajan tiedot SCAGLIA INDEVA S.p.A. Via Marconi, Brembilla (BG) Italy Tel: Fax: Symbolien merkitys ja käyttö HS: ilmaisee henkilönsuojaimia. Kuvaopasteet Huomautus Huomautusmerkintöjen kohdalla tekstissä on erityisen tärkeää tietoa. Varoitusmerkintä Varoitusmerkinnät ilmaisevat, että jos kuvattuja toimenpiteitä ei suoriteta oikein, saattaa seurauksena olla koneen tai siihen liitettyjen laitteiden vaurioituminen. EY-04-finb2.fm4 2-1

6 Yleinen varoitusmerkki Vaaraa osoittavat merkinnät ilmaisevat, että jos kuvattuja toimenpiteitä ei suoriteta oikein, saattaa seurauksena olla riskejä koneenkäyttäjän turvallisuudelle ja terveydelle. Kaikkien nostolaitteen parissa työskentelevien henkilöiden on tunnettava hyvin ylläolevat varoitukset. Näiden varoitusten lisäksi on huomioitava myös yleiset turvallisuussäännökset. Varoitus laite jännitteen alaisena Koskeminen jännitteisiin osiin aiheuttaa kuolemanvaaran. Suojia (esimerkiksi kannet), joissa on tämä merkintä, saa avata ainoastaan "ammattitaitoinen ja/tai tehtävään koulutettu henkilö" kun käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä (syöttöjännite tai erillinen käyttö- tai syöttöjännite). Varoitus liikkuvista osista. Tämä merkintä on sijoitettu sellaisia koneen komponentteja esittävien kuvien läheisyyteen, joiden liikkuvia osia koneenkäyttäjä pääsee lähestymään. Tällaiset osat saattavat muodostaa vakavia riskejä koneenkäyttäjän turvallisuudelle, ja niitä saavat käsitellä ainoastaan ammattitaitoiset ja/tai tehtävään koulutetut henkilöt, varmistettuaan ensin, että kone on pysäytettynä. Säännökset Mikäli koneen mukana seuraa A-tyypin "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus" (direktiivin 2006/42/EY liitteen II kohdan A - 2 artiklan alakohdan a mukaisesti), voi se toimia itsenäisesti tai se voidaan liittää asiakkaan hallussa olevaan monimutkaisempaan laitteeseen. Jos koneella on B-tyypin "Liittämisvakuutus" (direktiivin 2006/42/EY liitteen II kohdan B - 2 artiklan alakohdan g mukaisesti), ei se voi toimia itsenäisesti, vaan se täytyy liittää SCAGLIA INDEVAn monimutkaisempaan järjestelmään. Esim: Kannatinrakenne + Liftronic + nostoapuväline = "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus" Liftronic + nostoapuväline = " EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus " Ainoastaan Liftronic tai ainoastaan nostoapuväline = " Liittämisvakuutus" Laitetta, jolla on "Liittämisvakuutus", ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin koneen, johon se liitetään, on todettu olevan käytettävien direktiivien mukainen. 2.5 Varoitukset ja tunnisteet - Kilvet Liftronic-keventimet on varustettu seuraavilla varoituksilla ja merkinnöillä: Valmistajan logo (kuva 1a); Tuotteen tunnistekilpi (kuva 1b); Keventimen kapasiteetin ilmaiseva kilpi (kuva 1c Huom. osoitettu arvo on ohjeellinen); Valmistajan logo koneikossa (kuva 1d); Liikkuvien osien varoituskilpi (kuva 1e); EY-04-finb2.fm4 2-2

7 INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING 50/60Hz SCAGLIA INDEVA SpA Via Marconi, Brembilla (BG) Italy Scaglia Indeva S.p.A. Keventimen tiedot ilmaiseva kilpi, jossa CE-merkintä (kuva 1f); Jännitteestä varoittava kilpi (kuva 1g); Sähköliitäntöjen ohjekilpi (kuva 1h); Moottorin tunnistekilpi (kuva 1i); Kelan tunnistekilpi (kuva 1l). LIFTING SYSTEM NUMBER MODEL YEAR OF MANUFACTURING XXXXXXXXXXXXXXX LOAD CAPACITY dan SUPPLY V XXXXX Bar CURRENT INTENSITY A POWER RATE VA XX.XX.XXXXX kg L=XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX On huolehdittava siitä, että kilpien tiedot ovat aina selvästi luettavissa, ja kilvet tulee myös puhdistaa säännöllisesti. EY-04-finb2.fm4 2-3

8 2.6 Laitekilpi INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING NUMBER MODEL LIFTING SYSTEM YEAR OF MANUFACTURING LOAD CAPACITY dan SUPPLY V XXXXX 50/60Hz CURRENT INTENSITY POWER RATE XX.XX.XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Bar A VA XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX SCAGLIA INDEVA SpA Via Marconi, Brembilla (BG) Italy kg L=XXX MODEL > LIFTRONIC E160CH L=300 kuva Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusmääritelmät Tähän laitteen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu määritelmiä ja menetelmiä, jotka täyttävät direktiivin 2006/42/EY sekä muiden sovellettavien direktiivien olennaiset turvallisuusvaatimukset. Suunnittelussa ja valmistuksessa on pyritty ehkäisemään henkilöstöön kohdistuvia riskejä koneen asennus-, käyttö-, huolto-, purku- ja hävittämisvaiheissa. Turvallisuusmenetelmiä käsittelevä täydellinen dokumentaatio löytyy koneen teknisestä asiakirja-aineistosta, joka on valmistajan hallussa. Valmistajan suorittaman tarkan riskianalyysin ansiosta, suurin osa laitteen käyttöolosuhteisiin liittyvistä ennakoiduista sekä kohtuudella ennakoitavista riskeistä on voitu eliminoida. Viitenormit: - CEI EN ; - CEI EN ; - CEI EN CEI EN ; - CNR 10011/97, CNR 10029/87, CNR 10021/85, CNR 10028/85; - CEI EN 60529; - UNI EN 14238; - UNI EN 983: 2009; - UNI EN ISO ; - UNI EN ISO ; - UNI EN ISO EY-04-finb2.fm4 2-4

9 Henkilöstön pätevyys Nostolaiteen käyttö on turvallista, jos sitä käyttävät ammattitaitoiset henkilöt käyttöoppaan ohjeita tarkoin noudattaen. Ainoastaan tehtävään koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetus-, asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteitä. SCAGLIA INDEVA ei vastaa mahdollisista henkilöihin, esineisiin tai kotieläimiin kohdistuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että ammattitaidottomat henkilöt ovat käyttäneet laitetta, tai siitä ettei turvallisuussäännöksiä ja käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ole noudatettu. Vaaravyöhykkeet Vaaravyöhykkeellä tarkoitetaan koneessa ja/tai sen ympärillä olevaa vyöhykettä, jossa henkilöön kohdistuu terveys- tai turvallisuusriski. Nostolaitteen vaaravyöhykkeet käytön ja huollon aikana, on kuvattu ja esitetty käyttöohjeissa. Muut vaaratilanteet Muut vaaratilanteet voidaan torjua noudattamalla tarkoin tämän käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ja käyttämällä ohjeissa esitettyjä henkilönsuojaimia. 2.8 Turvalaitteet Mekaaninen lukko Mekaaninen pysäytyslaite pysäyttää kaikki kuorman nosto- tai laskutoiminnot seuraavissa tapauksissa: Sähkönsyöttö katkeaa Laitteeseen tulee vikahälytys Sähköjarru Dynaaminen jarru rajoittaa laitteen laskunopeutta, kun se kasvaa tiettyä turva-arvoa suuremmaksi. Hätäpysäytys Laitteessa on hätäjarru vaaratilanteita varten. Se aktivoituu painettaessa ohjauspään etupanelissa olevaa hätäseis-nappia SB12 (kuva 2). Hätäseis-nappi aktivoi laitteen mekaanisen lukon, joka estää taakan ja nostopään liikkumisen. 2.9 Suositeltava käyttö Esineisiin tarttuminen, niiden nosto ja siirtäminen ilman voimaa. EY-04-finb2.fm4 2-5

10 Vain sisäkäyttöön. Käyttö tiloissa, joissa ei ole räjähdysalttiita tai helposti syttyviä aineita. Käyttö taulukossa 2 sivulla 3-1 esitetyissä lämpötiloissa ja olosuhteissa. Käyttö vain sellaisiin toimintoihin, joista on sovittu SCAGLIA INDEVA S.p.A.:n kanssa laitetta tilattaessa. Laitteen käyttö vain sellaisten kuormien käsittelyyn, joiden maksimipaino ei ylitä laitteen tyyppikilvessä (kuva 3) osoitettua nostokykyä. Keventimen nimellinen nostokyky viittaa nostoapuvälineen ja kuorman yhteispainoon. Tarkista, että käyttösykli ei ylitä TAULUKON 2 sivulla 3-1 osoitettuja duty-cycle -arvoja! DUTY CYCLE Määritelmät: 1. toimiva laite = "STOP" -painike EI alaspainettuna 2. kuormitettu laite = toimiva laite kuorman ollessa nostettuna 3. laite tyhjäkäynnillä = toimiva laite, jossa ainoastaan tartuntaelin nostettuna 4. tartuntaelin = laite, jota käytetään kuormaan tarttumiseen tai sen kannattamiseen esim. pantografitarraimet, koukut, paineilmatarraimet, jne. jne. 5. duty cycle= ilmaisee laitteiston käyttöasteen tilassa "toimiva laite". Duty cycle riippuu seuraavista arvoista: 1. Bruttokuorma (kuorma + tarttumaväline) 2. kuormitettuna oloajan pituus 3. kuormittamaton paino (tartuntaelin) 4. kuormittamattomana oloajan pituus Duty cycle on ilmaistu prosenttilukuna, joka ilmoittaa kuormitettuna oloajan suhteessa kokonaisaikaan. Ohessa esimerkkinä Easy E80 prosenttiarvoja (laitteet E125 ja E160: katso taulukko sivulla 3-1) kg = 100% osoittaa, että kokonaispainoltaan 45 kg painoisella kuormalla (tartuntaelimen paino + kuorma) laite voi toimia määräämättömän ajan. 63 kg = 50% osoittaa, että laitteen nostaessa kuorman, jonka kokonaispaino on 63 kg (tartuntaelimen paino + kuorma), laitteisto voi toimia määräämättömän ajan vuorotellen kuormatun ja tyhjäkäyntitilan välillä saman pituisin jaksoin (jos tartuntaelimen paino ylittää 9 kg, duty cycle muuttuu) (maksimiaika t, jonka laite saa olla yhtäjaksoisesti kuormitettuna = 28 minuuttia). 80 kg = 31.25% osoittaa, että laitteen nostaessa kuorman, jonka kokonaispaino on 80 kg (tartuntaelimen paino + kuorma), laitteisto voi toimia määräämättömän ajan vuorotellen kuormatun ja tyhjäkäyntitilan välillä mikäli tyhjäkäyntitila on 2,2 kertaa pitempi kuin kuormattu tila (jos tartuntaelimen paino on suurempi kuin 6 kg, duty cycle muuttuu) (maksimi aika t, jonka laite saa olla yhtäjaksoisesti kuormitettuna = 12 minuuttia). Mikäli kuormitettuna oloajan ja tyhjäkäyttöajan välistä suhdetta ei noudateta, aktivoituu hälytys A3 tietyn ajan jälkeen. Tämän ajan määrittäminen on mahdollista EY-04-finb2.fm4 2-6

11 Excel-laskentaohjelman "IITmotoreEASY.xls" avulla, joka on saatavissa Scaglia Indeva S.p.A.:lta. Laitteen uudelleen käynnistämiseksi on tarpeen odottaa tarvittava aika kunnes duty cycle -laskennan tulos laskee raja-arvon alapuolelle. Kahden perättäisen A3-hälytyksen jälkeen saattaa hälytys A2 aktivoitua, jolloin toiminnan palauttamiseksi on tarpeen odottaa kunnes moottorin lämpötila laskee 75 C alapuolelle Ei-sallittu käyttö Ihmisten nosto ja siirto. Kuormien siirtely ihmisten yli. Kuormien hinaaminen vaijereilla muussa kuin pystysuorassa asennossa (vaijerin maksimi sallittu kallistuma pystyakseliin nähden on 15 ). Asennus ja käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tartuntaelimen jatkuva kierto nostovaijerin ympäri vaijerin lepoasentoon nähden on sallittua enintään kolme kierrosta myötäpäivään ja kolme kierrosta vastapäivään. Vältä vaijerin hankautumista laitteisiin, särmiin tai muihin sellaisiin esineisiin, jotka saattavat vaurioittaa vaijeria. Älä ylitä yllä annettuja raja-arvoja, sillä se saattaa vaikuttaa sähköspiraalikaapelin kestoikään. Vältä vaijerin hankautumista laitteisiin, särmikkäisiin esineisiin tai muihin sellaisiin esineisiin, jotka saattavat vaurioittaa vaijeria. Ohjauspään kanssa toimitettavan vakiokoukun sijaan ei saa käyttää ohjauspäähän jäykästi kiinnitettyä tartuntaelintä. Mikäli tarpeen, aseta ohjauspään ja tartuntaelimen väliin asianmukainen vaimentava liitoskappale (kts. Tekninen erittely SCH912, viimeisin versio). Ohjauspäitä ei ole mahdollista vaihdella järjestelmien E80, E125 ja E160 kesken. Tunnistamista varten katso kuva 3 sivulla "2.6 Laitekilpi". HUOM! Älä käytä epäkeskeisiä nostoapuvälineitä (saksitarraimet, erikoiskoukut tai ketjuyhdistelmät), sillä se aiheuttaa nostopään kallistumista joko kuormitettuna tai kuormittamattomana. Mitä enemmän kallistusta nostopäähän kohdistuu, sitä enemmän painolukema ja järjestelmän balanssi vääristyvät. Konetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tai räjähdysalttiissa tiloissa, eli tiloissa joissa on käytettävä räjähdyssuojattuja komponentteja Melu A-painotettu äänenpaineen ekvivalenttitaso (L eq), alle: [70] db(a). EY-04-finb2.fm4 2-7

12 2.12 Takuu Takuuaikana SCAGLIA INDEVA korvaa takuun piiriin kuuluvat varaosat. Komponentit jotka eivät kuulu takuun piiriin: Helposti kuluvat osat. Käyttö, joka johtaa takuun raukeamiseen: Laitteen ei-sallittu käyttö (ks.yllä). Laitteen asennus tässä ohjekirjassa mainitusta poikkeavalla tavalla. Sähkökytkennät, jotka poikkeavat tässä ohjekirjassa annetuista ohjeista. Muiden kuin SCAGLIA INDEVAn valmistamien varaosien käyttö Tekninen tuki Avun nopeuttamiseksi, kun tarvitaan teknistä tukea tai varaosia, seuraavat tiedot on syytä olla saatavilla: Laitteen tyyppi (malli: LIFTRONIC E160R -LIFTRONIC E80R Kuva 3). Sarjanumero (laitekilvessä Kuva 3). Varaosanumero (tämän ohjekirjan varaosaluettelosta). Varaosan kuvaus. Tarvittava määrä. Liftronic L, on suunniteltu ja rakennettu käyttämällä komponentteja, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi. Käytännössä vain kuluvia osia tarvitaan varaosiksi. Käytettävät varaosat eivät vaikuta koneenkäyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen. Suositeltavat varaosat on esitetty osaluetteloissa (käyttöoppaan liitteet 2 ja 3) ja ne on merkitty "pos." numeron vieressä olevalla ristikkomerkillä. Esempio Example indicazione of a suggested ricambio spare part consigliato Huoltoa varten tai tarvittaessa varaosia ota yhteyttä: OY MACHINE TOOL CO, Teerikukonkuja 4, HELSINKI Puh , Faxi , EY-04-finb2.fm4 2-8

13 2.14 Käyttöohjeiden säilytys Kaikki laitteiston mukana toimitettava aineisto tulee säilyttää koneen teknisen käyttöiän ajan siten, että se on helposti saatavilla tarvittaessa. Aineisto tulee säilyttää kosteudelta ja lämmöltä suojatussa paikassa, laitteen asennusalueen läheisyydessä. Jos kyseinen aineisto katoaa tai ei ole enää hyvin luettavissa, voidaan siitä pyytää kopio SCAGLIA INDEVA yhtiöltä. Tämän palvelumuodon hinta määritellään jokaisessa tapauksessa erikseen, siihen vaadittavan työn määrän mukaisesti. Mikäli käytetty kone myydään, tulee sen mukaan liittää kaikki siihen kuuluva aineisto. EY-04-finb2.fm4 2-9

14 3 Tekniset tiedot - Easy standard EY-04-finb3.fm4 3-1

15 4 Asentaminen 4.1 Säilytysohjeet Tämä kappale käsittelee laitteen varastointiin, kuljetukseen ja sijoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Kun Liftronic L. laitteen asennus ja käyttöön valmistelu ovat asiakkaan vastuulla (määritelty sopimuksessa), saavat niihin liittyviä toimenpiteitä suorittaa ainoastaan tehtävään koulutetut, ammattitaitoiset ja henkilönsuojaimia (suojakäsineet, suojajalkineet, suojakypärä, jne) käyttävät henkilöt, tapaturmien torjuntaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä koskevien voimassaolevien lakien mukaisesti. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja katettu. Suosituslämpötila 0 C -+40 C. Suosituskosteus: < 90%, kastepisteitä tulee välttää. 4.2 Kuljetus Laitetta saa kuljettaa ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut ammattitaitoinen ja tehtävään valtuutettu henkilö, joka on ensin lukenut ja ymmärtänyt hyvin tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Kuljetusehdot Katso koneen komponenttien nettomassa kappaleen 3 taulukosta "Tekniset ominaisuudet": 4.3 Sijoittaminen Tässä osassa on kuvattu koneelle tarkoitetun tilan ja sijoitusalueen fysikaaliset ominaisuudet ja valmistelutoimenpiteet. Vaadittu tila Katso laitteen mitat kuvasta (Layout D20...) Liitteessä 3 "Mekaaniset piirustukset taulukoilla ja suositeltavat varaosat". On suositeltavaa tehdä sijoituskuva ennen asennusta, ottaen huomioon laitteen äärimitat, jotka on esitetty kappaleessa 3 olevassa taulukossa 2. Suoja ulkoisilta tekijöiltä. Laite tulee sijoittaa katettuun tilaan, sään vaihteluilta suojattuna. Sähkösyötön tulisi olla lähellä sijoituspaikkaa. Koneenkäyttäjän on pystyttävä liikkumaan vapaasti koneen läheisyydessä. Etäisyyden lähimpänä olevaan seinään tai esineeseen tulee olla yli 1,5 m. On varattava riittävästi tilaa koneen normaalikäyttöä sekä huoltotoimenpiteitä varten. EY-04-finb4.fm4 4-1

16 Valaistus: Työskentelyä ja huoltotoimenpiteitä varten tarvitaan hyvää valaistusta. Voimakkuudeltaan normaali yleisvalaistus sallii työskentelyn ilman varjonmuodoutumisesta johtuvia riskejä. Suositeltu valaistus: ohjeellisesti luksia. Sallitut lämpötilat: C. Sallittu suhteellinen kosteus: 30% 90%. Lämpötilarajat on määritelty laitteen sähkölaitteiden mukaan. 4.4 Kokoamisohjeet E80C-E125C-E160C 2 Avaa pahvilaatikko leikkaamalla se auki pystysuoria sivuja pitkin poistamatta nivelpuomin ja pylvään välille asetettuja välitukia (kohta 1 kuva 4) tai ohjauspään välitukea (kohta 2 kuva 4) Kuva 4 Kuva 4.1 Kuva 5 Mikäli nivelpuomi on pitempi kuin pylväs, poista ainoastaan kyseinen välituki (kohta 2 kuva 4) varoen vaurioittamasta ohjauspäätä. Pidä toinen välituki paikallaan (kohta 1 kuva 4). Löysää nivelliitoksen kireyttä (kohta 3 kuva 4) luvussa sivuilla 4-8 annettujen ohjeiden mukaisesti. Taita nivelpuomia siten, että se ei osu lattiaan käännettäessä laite pystysuoraan asentoon ja kiristä sitten uudelleen nivelliitos (kohta 3 kuva 4) siten, että nivelpuomi ei pääse liikkumaan. Tartu laitteeseen pultin ympärille kiedotun nostoliinan avulla (kohta 4 kuva 4.1) varmistuen siitä, että nostoliina ei osu metallivaijeriin. Käytä asianmukaista nostolaitetta (esim. sähkönostin), ja nosta pylväs pystysuoraan asentoon (kts. Kuva 5.) EY-04-finb4.fm4 4-2

17 Kiinnitä pylvään pohjalevy lattiaan tai siirrettävään alustaan käyttäen kemiallisia ankkureita, kiila-ankkureita tai pultteja (kts. luku 4.6). Poista pultit (kohdat 4 ja 5 kuva 4.1) ja välituet (kohdat 1 ja 2 kuva 4). Kiinnitä nostoliina nivelpuomin etuosaan (kohta 1 kuva 6) ja käännä nivelpuomi vaakasuoraan asentoon huolehtien siitä, että vaijeri kulkee taittopyörän yli ja kaapeli puomin ja nivelliitoksen välistä (kuten kuvassa 6-1) mainittuja osia vaurioittamatta. Aseta pultit (kohdat 4 ja 5 kuva 4-1) takaisin reikiin (kohdat 4 ja 5 kuva 6-1) ja kiristä pultit. Kytke laite sähköverkkoon luvun ohjeiden mukaisesti. 1 Kuva 6 Kuva Extra-rakenteen asentaminen Pylväs asennetaan perustukseen alla annettujen ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu ja ammattitaitoinen asentaja. Pylvään paikalleen laittamiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan kaksi asentajaa. Pylvästä nostetaan yläosasta Pylväs asetetaan pystyasentoon Sovitetaan pylvään pohjalevyn reiät lattian reikien tai perustuksessa olevien pulttien kanssa Asetetaan kiinnitysankkurit paikalleen ja ruuvataan kiinni kuten kohdassa 4.6. Vaaitus Käytön kannalta optimaaliset olosuhteet saavutetaan pituussuuntaisella ja poikittaisella vaaituksella, sallittu toleranssi ± 2 mm/m. Vaadittavat työkalut: Vaaituslaite Tasausvaaka asetetaan pystysuoraan asentoon yhdelle pylvään sivupinnoista. EY-04-finb4.fm4 4-3

18 Jos vaaituksen toleranssirajaa ei saavuteta, lisätään tarvittaessa sopiva täyte pohjalevyn alle. Poista suojamuovi nivelpuomin päältä Teippaa nostovaijerit siten, että nivelpuomia voidaan nostaa sen ollessa vaakaasennossa. Poista nauhat, jotka sitovat nivelpuomin kuljetusalustaan. Nosta nivelpuomi ja aseta nivelpuomin laippa pylvään laipan päälle. Kiinnitä laipat toisiinsa käyttäen taulukossa annettuja kiristysmomentteja. Pultin kierteiden nimellishalkaisija (mm) Mutterin pitovoima-alue KIRISTYSMOMENTTI (Nm) VETOVOIMA (kn) 5.6* 6.6* 8.8* 10.9* 5.6* 6.6* 8.8* 10.9* * Teräsruuvien lujuusluokka. 4.6 Pylvään ankkurointi E80C-E125C-E160C Riippuen lattian paksuudesta ja betonin kestävyydestä on mahdollista valita kolme eri ankkurointityypiä: A) KEMIALLISIN ANKKUREIN B) KIILA-ANKKUREIN C) BETONIVALUUN UPOTETTUUN PERUSPULTTIKEHIKKOON A) KIINNITYS KEMIALLISIN ANKKUREIN Tämä ratkaisu on mahdollinen ainoastaan sen jälkeen kun lattian kunto on tarkistettu (asiakkaan toimesta). Lattian tulee olla tarpeeksi paksu ja tehty hyvänlaatuisesta betonista. Kemiallisen ankkurin tyypin valinta vaihtelee ympäristöolosuhteiden mukaan (lämpötila, kosteus, betonin rakenne). Käytettävät koot ovat seuraavat: LAITEMALLI ANKKURIN Ø PORAUSREIÄN Ø ALUSLAATTA E80CL M12 Ø14x115 mm D P (koko LIGHT) E80C/E125C/E160CH M16 Ø18x130 mm D P (koko HEAVY) E160CX (koko EXTRA) M24 Ø28x210 mm D P Laitteiston koon selville saamiseksi tutustu lukuun 2.3 (laitekilpi). Ankkureihin kohdistuvat rasitukset on esitetty kuvassa 9. EY-04-finb4.fm4 4-4

19 B) KIINNITYS KIILA-ANKKUREIN Tämä kiinnitystapa on mahdollinen ainoastaan se jälkeen kun lattian kunto on tarkastettu (asiakkaan toimesta). Lattian tulee olla tarpeeksi paksu ja betonin hyvälaatuista. Kiinnityksen suorittamiseksi noudata seuraavassa annettuja ohjeita: Käytä pylvään pohjalevyä sapluunana tehdäksesi lattiaan reiät. Puhdista reiät pölystä ja betonin paksuuden perusteella valitse sopivan pituiset ankkurit. Aseta ankkuri pohjalevyn reiän läpi lattian reikään ja kiristä ankkurin mutteri sopivaan kiristysmomenttiin (kts. taulukko). kuva 7 kuva 8 Taulukko 3 LAITEMALLI LIGHT - HEAVY EXTRA Koodi D P D P Pultti M16 M24 Pituus (mm) Reiän halkaisija (mm) Max veto (dan) (Betoni Rck=20 Mpa) Reikien etäisyys toisistaan vähintään (mm) Max kiristysmomentti * (Nm ) Betonin vähimmäispaksuus (mm) * Viittaa ruuvien lujuusluokkaan 5.6 Ankkureihin kohdistuvat rasitukset on esitetty kuvassa 9 C) KIINNITYS PERUSPULTTIKEHIKKOON (KUVA 9) Jätä rako (*) pohjalevyn ja betonin väliin, kuten kuvassa 9. Kiinnitysankkurien ja kulmarautojen asennus valun yhteydessä tehdään sapluunaa apuna käyttäen. Kun valu on kovettunut, aseta pylväs pystysuoraan siten, ettei nivelpuomi pyri valumaan. Kiinnitä pylväs jalustaan tasaisesti joka mutteria kiristäen taulukossa 3 annettua vääntömomenttia noudattaen. Kiinnitettäessä pylvästä lukkomutterein, väljyys tulee poistaa aluslevyin, sillä lukkomuttereiden kierteen halkaisija on sama kuin laajenevien proppujen. EY-04-finb4.fm4 4-5

20 Lopuksi, täytä jalustan ja valuaukon väli synteettisellä tai kutistumattomalla laastilla. MODEL LIGHT MODEL HEAVY MODEL EXTRA Kuvio 9 Laitteiston koon saat selville luvusta 2.3 (Laitteen tunnistetiedot). Arvot viittaavat asennukseen, jossa betonin lujuus on 20 Mpa. 4.7 E80R-125R Asennus 1 ESIMERKKI KISKOLLE ASENNUKSESTA kuva 10 Kiinnitä siirtovaunut keventimen runkoon (kohta 1 kuva 10). Nosta kevennin profiiliin sopivaa nostovälinettä apuna käyttäen, esim. trukki. Varmista, että profiilin päässä on pysäytin ennen keventimen käyttöönottoa. Kevennin voidaan asentaa enintään neljän metrin korkeuteen (profiilin korkeus). EY-04-finb4.fm4 4-6

21 4.8 E80S-E125S-E160S asennus Avaa pahvilaatikko leikkaamalla se auki pystysuoria sivuja pitkin. HUOMIO! Älä leikkaa hihnoja, jotka kiinnittävät nivelpuomin lavaan. Nosta lava haarukkatrukilla huomioiden painopistettä koskevat ohjeet (kuva A) sopivalle korkeudelle keventimen kiinnittämistä varten. PAINOPISTE 500 kuva A HIHNA HUOMIO! Käytä kiinnitykseen vähintään lujuusluokan 8.8 pultteja M16 Light / Heavy. Käytä kiinnitykseen vähintään lujuusluokan 8.8 pultteja M24 Extra. 4.9 Kitkajarru nivelpuomiin Kitkajarru (kuva 1, kohta 9, sivu 1-1) on tarkoitettu estämään nivelpuomin varsien vapaat heilahdukset minimoiden täten varsien törmäysriskiä ihmisiin tai esineisiin Säätö Jousen painetta jarrulevyä vasten voidaan säätää kiristämällä pulttia 1 (kuva 11). Pultti lukitaan mutterilla 2. Suosittelemme, että nivelet säädetään eri kireyteen siten, että ulompi varsi kääntyy ensin. 3 Kuva 11 4 EY-04-finb4.fm4 4-7

22 4.9.2 Yksinkertainen kitkajarru Extra-rakenteelle Toiminta Rengasmutteri (10), jousi (9) jarrupinnoite (17) akselit (8) jotka pyöriessä painavat vasten varren takakannatinlaattaa saaden aikaan kitkajarrutuksen. Säätäminen Jousen jännitteen säätäminen (9) jarrupinnoitetta vasten (17) tapahtuu ruuvaamalla kiinni (jännitteen lisäämiseksi) tai avaamalla ruuvit (jännitteen vähentämiseksi) rengasmutteri (10). Rengasmutteri (10) pidetään läpän avulla oikeassa asennossa akseliin nähden (19) kiinnitetaan ruuveilla (20). Läpän voi sijoittaa yhteen kahdesta rengasmutterin 45 asteen lovista (10), ja sitä pitää paikallaan akselin yksi neljästä 90 asteen lovista, mahdollistaen 45 asteen askelsäädön. Jarrut kannattaa säätää siten, että ulompi puomi alkaa kääntyä ennen sisempää. SUPPORT PLATE 4.10 Sähköliitännät SLOTS Tarkemmat tiedot, katso taulukko 2 "Tekniset tiedot", sivu 3-1. Nämä toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään valtuutettu henkilö Liitteessä 2 - "sähkö- ja paineilmakaaviot" olevien sähkökaavioiden avulla Syöttöpiste Liftoronic Easyn sähkösyötön liitäntä sijaitsee sähkökeskuksen alalaidassa (kuva 12, kohta A). Malleissa Light / Heavy sähkönsyöttökaapeli voidaan viedä pylvään sisään ja tuoda ulos alempaa läpivientiholkin kohdalta. Tällaisessa ratkaisussa täytyy varmistua siitä, että kaapelia on pylvään sisällä riittävästi, jotta nostimen puomia käännettäessä kaapeli ei kiristy (katso kohta 7, kuva 1, sivu 1-1). Jos virransyöttökaapeli tulee ylhäältä päin, se täytyy asettaa samaan linjaan liittimen kanssa, ja kaapelin tulee olla riittävän löysällä, jotta puomin koko kierros voidaan tehdä kaapelin kiristymättä. Extra rakenteen pylväsversiossa syöttäkaapeli tulee kytkeä pylväässä olevaan ohjaustauluun. EY-04-finb4.fm4 4-8

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Osanumero 15338-14, painos D Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille Hyväksytty 1575 West 124th Avenue Denver, Colorado

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot