Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja"

Transkriptio

1 Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04. EDITED BY: SCAGLIA INDEVA S.p.A. Latest Issue: January 2010

2 Sisällysluettelo JÄRJESTELMÄN OSAT 1-1 YLEISTÄ Alkusanat Käyttöohjeiden sisältö ja tarkoitus Valmistajan tiedot Symbolien merkitys ja käyttö Varoitukset ja tunnisteet - Kilvet Laitekilpi Yleiset turvallisuusohjeet Turvalaitteet Suositeltava käyttö Ei-sallittu käyttö Melu Takuu Tekninen tuki Käyttöohjeiden säilytys TEKNISET TIEDOT - EASY STANDARD 3-1 ASENTAMINEN Säilytysohjeet Kuljetus Sijoittaminen Kokoamisohjeet E80C-E125C-E160C Extra-rakenteen asentaminen Pylvään ankkurointi E80C-E125C-E160C E80R-125R Asennus E80S-E125S-E160S asennus Kitkajarru nivelpuomiin Säätö Yksinkertainen kitkajarru Extra-rakenteelle Sähköliitännät Syöttöpiste E80S-E125S-E160S syöttökaapelin asennus Kaapelin kiinnitys malleihin E80R-E125R-E160R Sähkösyötön kytkentä Säädöt EY-04-finb.toc -1

3 KÄYTTÖ Käyttökuntoon saatto Koneen käyttöön liittyvät riskit Lepotila Toimintokuvaus Tartunta ja vapautus Liftronic "EASY" stop Työn jatkaminen pysäytyksen jälkeen Tartuntaelimen kiinnitys Painikkeen SB87 käyttöönotto-ohjeet: Painikkeen SB87 käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset 2006/ 42/EYdirektiivin mukaisesti Lepotilaan asettelu työn jälkeen HUOLTO Vaara-vyöhykkeet Huolto (määräaikainen ja ennakoiva) Puhdistus Tarkistettavat kohdat (taulukko 5) Vaijerin tarkistus Käyttöhihnan tarkistus kuva 15B Tarkistetaan: Korjaus ja osien vaihto Nostoliikkeen säätö Ylärajan säätö (säätö tehdään käyttöhihnan vastakkaiselta puolelta, kuva 15A) Alarajan säätö (säätö tehdään käyttöhihnan puolelta, kuva 15B) ONGELMAN RATKAISU Käytössä ilmenevät viat JÄRJESTELMÄN PURKAMINEN OSIIN Järjestelmän purkaminen osiin Purkaminen Muut riskit purkamisen jälkeen Käytöstä poisto, hävittäminen ja romuttaminen LIITTEET JÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIOT MEKAANISET PIIRUSTUKSET TAULUKOILLA JA SUOSITELTAVAT VARAOSAT CE VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS EY-04-finb.toc -2

4 1 Järjestelmän osat Tarkkuusnostin/Taakankevennin - Liftronic Easy Easy E80C - E125C - E160C Easy E80R - E125R - E160R Easy E125 - E160 Easy E80S - E125S - E160S Taulukko 2 Pos Kuva 1 Periaatekuva jäjestelmästä KUVAUS 1 Sähkömoottori 2 Sähkökeskus 3 Ohjauspää 4 Tartuntaelin 5 Syöttöpiste 6 Rumpu 7 Pylväs 8 Nivelpuomi 9 Kitkajarru 10 KierrekaapelI Kuva 2 11 Siirtovaunun Kiinnitys 12 Nivelpuomin kaapeli 13 Syöttölaitteen kytkentäkaaviot 14 Ohjauspään piirikortti HL1: Sähkösyöttö päällä HL5: Valodiodi, takkaohjaus päällä SB87: Taakkaohjauspainike SB12: Hätäseis-panike 15 Kuormankenno 16 Vaijerin taittopyörä 17 Vaijerin alataittopyörä 18 Tartuntaelimen kiinntin EY-04-finb1.fm4 1-1

5 2 Yleistä 2.1 Alkusanat Hankkimasi nostin on Scaglia Indeva tuote. Se on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista ja noudattaa EU: n vaatimuksia ja standardeja, erityisesti nro: a 2006/42/EU. Jokaisen asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä vastuussa olevan henkilön tulee lukea ja ymmärtää kaikki käyttöön liittyvät suositukset, ohjeet ja varoitukset kussakin tämän kirjan luvussa. Käyttöohjeet tulee aina pitää koneen työskentelyalueen ja käyttäjien läheisyydessä. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden piittaamattomuudesta tai siitä, että laitetta ei käytetä sen tarkoitukseen aiotulla tavalla. 2.2 Käyttöohjeiden sisältö ja tarkoitus Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu työntekijöille, jotka käyttävät laitetta sen käyttöiän kaikissa vaiheissa. Ohjeet on tarkoitettu: Tuotantolaitoksesta, työpajasta, työmaasta vastaavalle henkilölle; Kuljetuksesta, siirrosta ja asennuksesta vastaaville henkilöille; Laitteen käytöstä vastaaville henkilöille; Huollosta vastaaville henkilöille. 2.3 Valmistajan tiedot SCAGLIA INDEVA S.p.A. Via Marconi, Brembilla (BG) Italy Tel: Fax: Symbolien merkitys ja käyttö HS: ilmaisee henkilönsuojaimia. Kuvaopasteet Huomautus Huomautusmerkintöjen kohdalla tekstissä on erityisen tärkeää tietoa. Varoitusmerkintä Varoitusmerkinnät ilmaisevat, että jos kuvattuja toimenpiteitä ei suoriteta oikein, saattaa seurauksena olla koneen tai siihen liitettyjen laitteiden vaurioituminen. EY-04-finb2.fm4 2-1

6 Yleinen varoitusmerkki Vaaraa osoittavat merkinnät ilmaisevat, että jos kuvattuja toimenpiteitä ei suoriteta oikein, saattaa seurauksena olla riskejä koneenkäyttäjän turvallisuudelle ja terveydelle. Kaikkien nostolaitteen parissa työskentelevien henkilöiden on tunnettava hyvin ylläolevat varoitukset. Näiden varoitusten lisäksi on huomioitava myös yleiset turvallisuussäännökset. Varoitus laite jännitteen alaisena Koskeminen jännitteisiin osiin aiheuttaa kuolemanvaaran. Suojia (esimerkiksi kannet), joissa on tämä merkintä, saa avata ainoastaan "ammattitaitoinen ja/tai tehtävään koulutettu henkilö" kun käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä (syöttöjännite tai erillinen käyttö- tai syöttöjännite). Varoitus liikkuvista osista. Tämä merkintä on sijoitettu sellaisia koneen komponentteja esittävien kuvien läheisyyteen, joiden liikkuvia osia koneenkäyttäjä pääsee lähestymään. Tällaiset osat saattavat muodostaa vakavia riskejä koneenkäyttäjän turvallisuudelle, ja niitä saavat käsitellä ainoastaan ammattitaitoiset ja/tai tehtävään koulutetut henkilöt, varmistettuaan ensin, että kone on pysäytettynä. Säännökset Mikäli koneen mukana seuraa A-tyypin "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus" (direktiivin 2006/42/EY liitteen II kohdan A - 2 artiklan alakohdan a mukaisesti), voi se toimia itsenäisesti tai se voidaan liittää asiakkaan hallussa olevaan monimutkaisempaan laitteeseen. Jos koneella on B-tyypin "Liittämisvakuutus" (direktiivin 2006/42/EY liitteen II kohdan B - 2 artiklan alakohdan g mukaisesti), ei se voi toimia itsenäisesti, vaan se täytyy liittää SCAGLIA INDEVAn monimutkaisempaan järjestelmään. Esim: Kannatinrakenne + Liftronic + nostoapuväline = "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus" Liftronic + nostoapuväline = " EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus " Ainoastaan Liftronic tai ainoastaan nostoapuväline = " Liittämisvakuutus" Laitetta, jolla on "Liittämisvakuutus", ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin koneen, johon se liitetään, on todettu olevan käytettävien direktiivien mukainen. 2.5 Varoitukset ja tunnisteet - Kilvet Liftronic-keventimet on varustettu seuraavilla varoituksilla ja merkinnöillä: Valmistajan logo (kuva 1a); Tuotteen tunnistekilpi (kuva 1b); Keventimen kapasiteetin ilmaiseva kilpi (kuva 1c Huom. osoitettu arvo on ohjeellinen); Valmistajan logo koneikossa (kuva 1d); Liikkuvien osien varoituskilpi (kuva 1e); EY-04-finb2.fm4 2-2

7 INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING 50/60Hz SCAGLIA INDEVA SpA Via Marconi, Brembilla (BG) Italy Scaglia Indeva S.p.A. Keventimen tiedot ilmaiseva kilpi, jossa CE-merkintä (kuva 1f); Jännitteestä varoittava kilpi (kuva 1g); Sähköliitäntöjen ohjekilpi (kuva 1h); Moottorin tunnistekilpi (kuva 1i); Kelan tunnistekilpi (kuva 1l). LIFTING SYSTEM NUMBER MODEL YEAR OF MANUFACTURING XXXXXXXXXXXXXXX LOAD CAPACITY dan SUPPLY V XXXXX Bar CURRENT INTENSITY A POWER RATE VA XX.XX.XXXXX kg L=XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX On huolehdittava siitä, että kilpien tiedot ovat aina selvästi luettavissa, ja kilvet tulee myös puhdistaa säännöllisesti. EY-04-finb2.fm4 2-3

8 2.6 Laitekilpi INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING NUMBER MODEL LIFTING SYSTEM YEAR OF MANUFACTURING LOAD CAPACITY dan SUPPLY V XXXXX 50/60Hz CURRENT INTENSITY POWER RATE XX.XX.XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Bar A VA XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX SCAGLIA INDEVA SpA Via Marconi, Brembilla (BG) Italy kg L=XXX MODEL > LIFTRONIC E160CH L=300 kuva Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusmääritelmät Tähän laitteen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu määritelmiä ja menetelmiä, jotka täyttävät direktiivin 2006/42/EY sekä muiden sovellettavien direktiivien olennaiset turvallisuusvaatimukset. Suunnittelussa ja valmistuksessa on pyritty ehkäisemään henkilöstöön kohdistuvia riskejä koneen asennus-, käyttö-, huolto-, purku- ja hävittämisvaiheissa. Turvallisuusmenetelmiä käsittelevä täydellinen dokumentaatio löytyy koneen teknisestä asiakirja-aineistosta, joka on valmistajan hallussa. Valmistajan suorittaman tarkan riskianalyysin ansiosta, suurin osa laitteen käyttöolosuhteisiin liittyvistä ennakoiduista sekä kohtuudella ennakoitavista riskeistä on voitu eliminoida. Viitenormit: - CEI EN ; - CEI EN ; - CEI EN CEI EN ; - CNR 10011/97, CNR 10029/87, CNR 10021/85, CNR 10028/85; - CEI EN 60529; - UNI EN 14238; - UNI EN 983: 2009; - UNI EN ISO ; - UNI EN ISO ; - UNI EN ISO EY-04-finb2.fm4 2-4

9 Henkilöstön pätevyys Nostolaiteen käyttö on turvallista, jos sitä käyttävät ammattitaitoiset henkilöt käyttöoppaan ohjeita tarkoin noudattaen. Ainoastaan tehtävään koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetus-, asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteitä. SCAGLIA INDEVA ei vastaa mahdollisista henkilöihin, esineisiin tai kotieläimiin kohdistuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että ammattitaidottomat henkilöt ovat käyttäneet laitetta, tai siitä ettei turvallisuussäännöksiä ja käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ole noudatettu. Vaaravyöhykkeet Vaaravyöhykkeellä tarkoitetaan koneessa ja/tai sen ympärillä olevaa vyöhykettä, jossa henkilöön kohdistuu terveys- tai turvallisuusriski. Nostolaitteen vaaravyöhykkeet käytön ja huollon aikana, on kuvattu ja esitetty käyttöohjeissa. Muut vaaratilanteet Muut vaaratilanteet voidaan torjua noudattamalla tarkoin tämän käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ja käyttämällä ohjeissa esitettyjä henkilönsuojaimia. 2.8 Turvalaitteet Mekaaninen lukko Mekaaninen pysäytyslaite pysäyttää kaikki kuorman nosto- tai laskutoiminnot seuraavissa tapauksissa: Sähkönsyöttö katkeaa Laitteeseen tulee vikahälytys Sähköjarru Dynaaminen jarru rajoittaa laitteen laskunopeutta, kun se kasvaa tiettyä turva-arvoa suuremmaksi. Hätäpysäytys Laitteessa on hätäjarru vaaratilanteita varten. Se aktivoituu painettaessa ohjauspään etupanelissa olevaa hätäseis-nappia SB12 (kuva 2). Hätäseis-nappi aktivoi laitteen mekaanisen lukon, joka estää taakan ja nostopään liikkumisen. 2.9 Suositeltava käyttö Esineisiin tarttuminen, niiden nosto ja siirtäminen ilman voimaa. EY-04-finb2.fm4 2-5

10 Vain sisäkäyttöön. Käyttö tiloissa, joissa ei ole räjähdysalttiita tai helposti syttyviä aineita. Käyttö taulukossa 2 sivulla 3-1 esitetyissä lämpötiloissa ja olosuhteissa. Käyttö vain sellaisiin toimintoihin, joista on sovittu SCAGLIA INDEVA S.p.A.:n kanssa laitetta tilattaessa. Laitteen käyttö vain sellaisten kuormien käsittelyyn, joiden maksimipaino ei ylitä laitteen tyyppikilvessä (kuva 3) osoitettua nostokykyä. Keventimen nimellinen nostokyky viittaa nostoapuvälineen ja kuorman yhteispainoon. Tarkista, että käyttösykli ei ylitä TAULUKON 2 sivulla 3-1 osoitettuja duty-cycle -arvoja! DUTY CYCLE Määritelmät: 1. toimiva laite = "STOP" -painike EI alaspainettuna 2. kuormitettu laite = toimiva laite kuorman ollessa nostettuna 3. laite tyhjäkäynnillä = toimiva laite, jossa ainoastaan tartuntaelin nostettuna 4. tartuntaelin = laite, jota käytetään kuormaan tarttumiseen tai sen kannattamiseen esim. pantografitarraimet, koukut, paineilmatarraimet, jne. jne. 5. duty cycle= ilmaisee laitteiston käyttöasteen tilassa "toimiva laite". Duty cycle riippuu seuraavista arvoista: 1. Bruttokuorma (kuorma + tarttumaväline) 2. kuormitettuna oloajan pituus 3. kuormittamaton paino (tartuntaelin) 4. kuormittamattomana oloajan pituus Duty cycle on ilmaistu prosenttilukuna, joka ilmoittaa kuormitettuna oloajan suhteessa kokonaisaikaan. Ohessa esimerkkinä Easy E80 prosenttiarvoja (laitteet E125 ja E160: katso taulukko sivulla 3-1) kg = 100% osoittaa, että kokonaispainoltaan 45 kg painoisella kuormalla (tartuntaelimen paino + kuorma) laite voi toimia määräämättömän ajan. 63 kg = 50% osoittaa, että laitteen nostaessa kuorman, jonka kokonaispaino on 63 kg (tartuntaelimen paino + kuorma), laitteisto voi toimia määräämättömän ajan vuorotellen kuormatun ja tyhjäkäyntitilan välillä saman pituisin jaksoin (jos tartuntaelimen paino ylittää 9 kg, duty cycle muuttuu) (maksimiaika t, jonka laite saa olla yhtäjaksoisesti kuormitettuna = 28 minuuttia). 80 kg = 31.25% osoittaa, että laitteen nostaessa kuorman, jonka kokonaispaino on 80 kg (tartuntaelimen paino + kuorma), laitteisto voi toimia määräämättömän ajan vuorotellen kuormatun ja tyhjäkäyntitilan välillä mikäli tyhjäkäyntitila on 2,2 kertaa pitempi kuin kuormattu tila (jos tartuntaelimen paino on suurempi kuin 6 kg, duty cycle muuttuu) (maksimi aika t, jonka laite saa olla yhtäjaksoisesti kuormitettuna = 12 minuuttia). Mikäli kuormitettuna oloajan ja tyhjäkäyttöajan välistä suhdetta ei noudateta, aktivoituu hälytys A3 tietyn ajan jälkeen. Tämän ajan määrittäminen on mahdollista EY-04-finb2.fm4 2-6

11 Excel-laskentaohjelman "IITmotoreEASY.xls" avulla, joka on saatavissa Scaglia Indeva S.p.A.:lta. Laitteen uudelleen käynnistämiseksi on tarpeen odottaa tarvittava aika kunnes duty cycle -laskennan tulos laskee raja-arvon alapuolelle. Kahden perättäisen A3-hälytyksen jälkeen saattaa hälytys A2 aktivoitua, jolloin toiminnan palauttamiseksi on tarpeen odottaa kunnes moottorin lämpötila laskee 75 C alapuolelle Ei-sallittu käyttö Ihmisten nosto ja siirto. Kuormien siirtely ihmisten yli. Kuormien hinaaminen vaijereilla muussa kuin pystysuorassa asennossa (vaijerin maksimi sallittu kallistuma pystyakseliin nähden on 15 ). Asennus ja käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tartuntaelimen jatkuva kierto nostovaijerin ympäri vaijerin lepoasentoon nähden on sallittua enintään kolme kierrosta myötäpäivään ja kolme kierrosta vastapäivään. Vältä vaijerin hankautumista laitteisiin, särmiin tai muihin sellaisiin esineisiin, jotka saattavat vaurioittaa vaijeria. Älä ylitä yllä annettuja raja-arvoja, sillä se saattaa vaikuttaa sähköspiraalikaapelin kestoikään. Vältä vaijerin hankautumista laitteisiin, särmikkäisiin esineisiin tai muihin sellaisiin esineisiin, jotka saattavat vaurioittaa vaijeria. Ohjauspään kanssa toimitettavan vakiokoukun sijaan ei saa käyttää ohjauspäähän jäykästi kiinnitettyä tartuntaelintä. Mikäli tarpeen, aseta ohjauspään ja tartuntaelimen väliin asianmukainen vaimentava liitoskappale (kts. Tekninen erittely SCH912, viimeisin versio). Ohjauspäitä ei ole mahdollista vaihdella järjestelmien E80, E125 ja E160 kesken. Tunnistamista varten katso kuva 3 sivulla "2.6 Laitekilpi". HUOM! Älä käytä epäkeskeisiä nostoapuvälineitä (saksitarraimet, erikoiskoukut tai ketjuyhdistelmät), sillä se aiheuttaa nostopään kallistumista joko kuormitettuna tai kuormittamattomana. Mitä enemmän kallistusta nostopäähän kohdistuu, sitä enemmän painolukema ja järjestelmän balanssi vääristyvät. Konetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tai räjähdysalttiissa tiloissa, eli tiloissa joissa on käytettävä räjähdyssuojattuja komponentteja Melu A-painotettu äänenpaineen ekvivalenttitaso (L eq), alle: [70] db(a). EY-04-finb2.fm4 2-7

12 2.12 Takuu Takuuaikana SCAGLIA INDEVA korvaa takuun piiriin kuuluvat varaosat. Komponentit jotka eivät kuulu takuun piiriin: Helposti kuluvat osat. Käyttö, joka johtaa takuun raukeamiseen: Laitteen ei-sallittu käyttö (ks.yllä). Laitteen asennus tässä ohjekirjassa mainitusta poikkeavalla tavalla. Sähkökytkennät, jotka poikkeavat tässä ohjekirjassa annetuista ohjeista. Muiden kuin SCAGLIA INDEVAn valmistamien varaosien käyttö Tekninen tuki Avun nopeuttamiseksi, kun tarvitaan teknistä tukea tai varaosia, seuraavat tiedot on syytä olla saatavilla: Laitteen tyyppi (malli: LIFTRONIC E160R -LIFTRONIC E80R Kuva 3). Sarjanumero (laitekilvessä Kuva 3). Varaosanumero (tämän ohjekirjan varaosaluettelosta). Varaosan kuvaus. Tarvittava määrä. Liftronic L, on suunniteltu ja rakennettu käyttämällä komponentteja, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi. Käytännössä vain kuluvia osia tarvitaan varaosiksi. Käytettävät varaosat eivät vaikuta koneenkäyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen. Suositeltavat varaosat on esitetty osaluetteloissa (käyttöoppaan liitteet 2 ja 3) ja ne on merkitty "pos." numeron vieressä olevalla ristikkomerkillä. Esempio Example indicazione of a suggested ricambio spare part consigliato Huoltoa varten tai tarvittaessa varaosia ota yhteyttä: OY MACHINE TOOL CO, Teerikukonkuja 4, HELSINKI Puh , Faxi , EY-04-finb2.fm4 2-8

13 2.14 Käyttöohjeiden säilytys Kaikki laitteiston mukana toimitettava aineisto tulee säilyttää koneen teknisen käyttöiän ajan siten, että se on helposti saatavilla tarvittaessa. Aineisto tulee säilyttää kosteudelta ja lämmöltä suojatussa paikassa, laitteen asennusalueen läheisyydessä. Jos kyseinen aineisto katoaa tai ei ole enää hyvin luettavissa, voidaan siitä pyytää kopio SCAGLIA INDEVA yhtiöltä. Tämän palvelumuodon hinta määritellään jokaisessa tapauksessa erikseen, siihen vaadittavan työn määrän mukaisesti. Mikäli käytetty kone myydään, tulee sen mukaan liittää kaikki siihen kuuluva aineisto. EY-04-finb2.fm4 2-9

14 3 Tekniset tiedot - Easy standard EY-04-finb3.fm4 3-1

15 4 Asentaminen 4.1 Säilytysohjeet Tämä kappale käsittelee laitteen varastointiin, kuljetukseen ja sijoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Kun Liftronic L. laitteen asennus ja käyttöön valmistelu ovat asiakkaan vastuulla (määritelty sopimuksessa), saavat niihin liittyviä toimenpiteitä suorittaa ainoastaan tehtävään koulutetut, ammattitaitoiset ja henkilönsuojaimia (suojakäsineet, suojajalkineet, suojakypärä, jne) käyttävät henkilöt, tapaturmien torjuntaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä koskevien voimassaolevien lakien mukaisesti. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja katettu. Suosituslämpötila 0 C -+40 C. Suosituskosteus: < 90%, kastepisteitä tulee välttää. 4.2 Kuljetus Laitetta saa kuljettaa ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut ammattitaitoinen ja tehtävään valtuutettu henkilö, joka on ensin lukenut ja ymmärtänyt hyvin tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Kuljetusehdot Katso koneen komponenttien nettomassa kappaleen 3 taulukosta "Tekniset ominaisuudet": 4.3 Sijoittaminen Tässä osassa on kuvattu koneelle tarkoitetun tilan ja sijoitusalueen fysikaaliset ominaisuudet ja valmistelutoimenpiteet. Vaadittu tila Katso laitteen mitat kuvasta (Layout D20...) Liitteessä 3 "Mekaaniset piirustukset taulukoilla ja suositeltavat varaosat". On suositeltavaa tehdä sijoituskuva ennen asennusta, ottaen huomioon laitteen äärimitat, jotka on esitetty kappaleessa 3 olevassa taulukossa 2. Suoja ulkoisilta tekijöiltä. Laite tulee sijoittaa katettuun tilaan, sään vaihteluilta suojattuna. Sähkösyötön tulisi olla lähellä sijoituspaikkaa. Koneenkäyttäjän on pystyttävä liikkumaan vapaasti koneen läheisyydessä. Etäisyyden lähimpänä olevaan seinään tai esineeseen tulee olla yli 1,5 m. On varattava riittävästi tilaa koneen normaalikäyttöä sekä huoltotoimenpiteitä varten. EY-04-finb4.fm4 4-1

16 Valaistus: Työskentelyä ja huoltotoimenpiteitä varten tarvitaan hyvää valaistusta. Voimakkuudeltaan normaali yleisvalaistus sallii työskentelyn ilman varjonmuodoutumisesta johtuvia riskejä. Suositeltu valaistus: ohjeellisesti luksia. Sallitut lämpötilat: C. Sallittu suhteellinen kosteus: 30% 90%. Lämpötilarajat on määritelty laitteen sähkölaitteiden mukaan. 4.4 Kokoamisohjeet E80C-E125C-E160C 2 Avaa pahvilaatikko leikkaamalla se auki pystysuoria sivuja pitkin poistamatta nivelpuomin ja pylvään välille asetettuja välitukia (kohta 1 kuva 4) tai ohjauspään välitukea (kohta 2 kuva 4) Kuva 4 Kuva 4.1 Kuva 5 Mikäli nivelpuomi on pitempi kuin pylväs, poista ainoastaan kyseinen välituki (kohta 2 kuva 4) varoen vaurioittamasta ohjauspäätä. Pidä toinen välituki paikallaan (kohta 1 kuva 4). Löysää nivelliitoksen kireyttä (kohta 3 kuva 4) luvussa sivuilla 4-8 annettujen ohjeiden mukaisesti. Taita nivelpuomia siten, että se ei osu lattiaan käännettäessä laite pystysuoraan asentoon ja kiristä sitten uudelleen nivelliitos (kohta 3 kuva 4) siten, että nivelpuomi ei pääse liikkumaan. Tartu laitteeseen pultin ympärille kiedotun nostoliinan avulla (kohta 4 kuva 4.1) varmistuen siitä, että nostoliina ei osu metallivaijeriin. Käytä asianmukaista nostolaitetta (esim. sähkönostin), ja nosta pylväs pystysuoraan asentoon (kts. Kuva 5.) EY-04-finb4.fm4 4-2

17 Kiinnitä pylvään pohjalevy lattiaan tai siirrettävään alustaan käyttäen kemiallisia ankkureita, kiila-ankkureita tai pultteja (kts. luku 4.6). Poista pultit (kohdat 4 ja 5 kuva 4.1) ja välituet (kohdat 1 ja 2 kuva 4). Kiinnitä nostoliina nivelpuomin etuosaan (kohta 1 kuva 6) ja käännä nivelpuomi vaakasuoraan asentoon huolehtien siitä, että vaijeri kulkee taittopyörän yli ja kaapeli puomin ja nivelliitoksen välistä (kuten kuvassa 6-1) mainittuja osia vaurioittamatta. Aseta pultit (kohdat 4 ja 5 kuva 4-1) takaisin reikiin (kohdat 4 ja 5 kuva 6-1) ja kiristä pultit. Kytke laite sähköverkkoon luvun ohjeiden mukaisesti. 1 Kuva 6 Kuva Extra-rakenteen asentaminen Pylväs asennetaan perustukseen alla annettujen ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu ja ammattitaitoinen asentaja. Pylvään paikalleen laittamiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan kaksi asentajaa. Pylvästä nostetaan yläosasta Pylväs asetetaan pystyasentoon Sovitetaan pylvään pohjalevyn reiät lattian reikien tai perustuksessa olevien pulttien kanssa Asetetaan kiinnitysankkurit paikalleen ja ruuvataan kiinni kuten kohdassa 4.6. Vaaitus Käytön kannalta optimaaliset olosuhteet saavutetaan pituussuuntaisella ja poikittaisella vaaituksella, sallittu toleranssi ± 2 mm/m. Vaadittavat työkalut: Vaaituslaite Tasausvaaka asetetaan pystysuoraan asentoon yhdelle pylvään sivupinnoista. EY-04-finb4.fm4 4-3

18 Jos vaaituksen toleranssirajaa ei saavuteta, lisätään tarvittaessa sopiva täyte pohjalevyn alle. Poista suojamuovi nivelpuomin päältä Teippaa nostovaijerit siten, että nivelpuomia voidaan nostaa sen ollessa vaakaasennossa. Poista nauhat, jotka sitovat nivelpuomin kuljetusalustaan. Nosta nivelpuomi ja aseta nivelpuomin laippa pylvään laipan päälle. Kiinnitä laipat toisiinsa käyttäen taulukossa annettuja kiristysmomentteja. Pultin kierteiden nimellishalkaisija (mm) Mutterin pitovoima-alue KIRISTYSMOMENTTI (Nm) VETOVOIMA (kn) 5.6* 6.6* 8.8* 10.9* 5.6* 6.6* 8.8* 10.9* * Teräsruuvien lujuusluokka. 4.6 Pylvään ankkurointi E80C-E125C-E160C Riippuen lattian paksuudesta ja betonin kestävyydestä on mahdollista valita kolme eri ankkurointityypiä: A) KEMIALLISIN ANKKUREIN B) KIILA-ANKKUREIN C) BETONIVALUUN UPOTETTUUN PERUSPULTTIKEHIKKOON A) KIINNITYS KEMIALLISIN ANKKUREIN Tämä ratkaisu on mahdollinen ainoastaan sen jälkeen kun lattian kunto on tarkistettu (asiakkaan toimesta). Lattian tulee olla tarpeeksi paksu ja tehty hyvänlaatuisesta betonista. Kemiallisen ankkurin tyypin valinta vaihtelee ympäristöolosuhteiden mukaan (lämpötila, kosteus, betonin rakenne). Käytettävät koot ovat seuraavat: LAITEMALLI ANKKURIN Ø PORAUSREIÄN Ø ALUSLAATTA E80CL M12 Ø14x115 mm D P (koko LIGHT) E80C/E125C/E160CH M16 Ø18x130 mm D P (koko HEAVY) E160CX (koko EXTRA) M24 Ø28x210 mm D P Laitteiston koon selville saamiseksi tutustu lukuun 2.3 (laitekilpi). Ankkureihin kohdistuvat rasitukset on esitetty kuvassa 9. EY-04-finb4.fm4 4-4

19 B) KIINNITYS KIILA-ANKKUREIN Tämä kiinnitystapa on mahdollinen ainoastaan se jälkeen kun lattian kunto on tarkastettu (asiakkaan toimesta). Lattian tulee olla tarpeeksi paksu ja betonin hyvälaatuista. Kiinnityksen suorittamiseksi noudata seuraavassa annettuja ohjeita: Käytä pylvään pohjalevyä sapluunana tehdäksesi lattiaan reiät. Puhdista reiät pölystä ja betonin paksuuden perusteella valitse sopivan pituiset ankkurit. Aseta ankkuri pohjalevyn reiän läpi lattian reikään ja kiristä ankkurin mutteri sopivaan kiristysmomenttiin (kts. taulukko). kuva 7 kuva 8 Taulukko 3 LAITEMALLI LIGHT - HEAVY EXTRA Koodi D P D P Pultti M16 M24 Pituus (mm) Reiän halkaisija (mm) Max veto (dan) (Betoni Rck=20 Mpa) Reikien etäisyys toisistaan vähintään (mm) Max kiristysmomentti * (Nm ) Betonin vähimmäispaksuus (mm) * Viittaa ruuvien lujuusluokkaan 5.6 Ankkureihin kohdistuvat rasitukset on esitetty kuvassa 9 C) KIINNITYS PERUSPULTTIKEHIKKOON (KUVA 9) Jätä rako (*) pohjalevyn ja betonin väliin, kuten kuvassa 9. Kiinnitysankkurien ja kulmarautojen asennus valun yhteydessä tehdään sapluunaa apuna käyttäen. Kun valu on kovettunut, aseta pylväs pystysuoraan siten, ettei nivelpuomi pyri valumaan. Kiinnitä pylväs jalustaan tasaisesti joka mutteria kiristäen taulukossa 3 annettua vääntömomenttia noudattaen. Kiinnitettäessä pylvästä lukkomutterein, väljyys tulee poistaa aluslevyin, sillä lukkomuttereiden kierteen halkaisija on sama kuin laajenevien proppujen. EY-04-finb4.fm4 4-5

20 Lopuksi, täytä jalustan ja valuaukon väli synteettisellä tai kutistumattomalla laastilla. MODEL LIGHT MODEL HEAVY MODEL EXTRA Kuvio 9 Laitteiston koon saat selville luvusta 2.3 (Laitteen tunnistetiedot). Arvot viittaavat asennukseen, jossa betonin lujuus on 20 Mpa. 4.7 E80R-125R Asennus 1 ESIMERKKI KISKOLLE ASENNUKSESTA kuva 10 Kiinnitä siirtovaunut keventimen runkoon (kohta 1 kuva 10). Nosta kevennin profiiliin sopivaa nostovälinettä apuna käyttäen, esim. trukki. Varmista, että profiilin päässä on pysäytin ennen keventimen käyttöönottoa. Kevennin voidaan asentaa enintään neljän metrin korkeuteen (profiilin korkeus). EY-04-finb4.fm4 4-6

21 4.8 E80S-E125S-E160S asennus Avaa pahvilaatikko leikkaamalla se auki pystysuoria sivuja pitkin. HUOMIO! Älä leikkaa hihnoja, jotka kiinnittävät nivelpuomin lavaan. Nosta lava haarukkatrukilla huomioiden painopistettä koskevat ohjeet (kuva A) sopivalle korkeudelle keventimen kiinnittämistä varten. PAINOPISTE 500 kuva A HIHNA HUOMIO! Käytä kiinnitykseen vähintään lujuusluokan 8.8 pultteja M16 Light / Heavy. Käytä kiinnitykseen vähintään lujuusluokan 8.8 pultteja M24 Extra. 4.9 Kitkajarru nivelpuomiin Kitkajarru (kuva 1, kohta 9, sivu 1-1) on tarkoitettu estämään nivelpuomin varsien vapaat heilahdukset minimoiden täten varsien törmäysriskiä ihmisiin tai esineisiin Säätö Jousen painetta jarrulevyä vasten voidaan säätää kiristämällä pulttia 1 (kuva 11). Pultti lukitaan mutterilla 2. Suosittelemme, että nivelet säädetään eri kireyteen siten, että ulompi varsi kääntyy ensin. 3 Kuva 11 4 EY-04-finb4.fm4 4-7

22 4.9.2 Yksinkertainen kitkajarru Extra-rakenteelle Toiminta Rengasmutteri (10), jousi (9) jarrupinnoite (17) akselit (8) jotka pyöriessä painavat vasten varren takakannatinlaattaa saaden aikaan kitkajarrutuksen. Säätäminen Jousen jännitteen säätäminen (9) jarrupinnoitetta vasten (17) tapahtuu ruuvaamalla kiinni (jännitteen lisäämiseksi) tai avaamalla ruuvit (jännitteen vähentämiseksi) rengasmutteri (10). Rengasmutteri (10) pidetään läpän avulla oikeassa asennossa akseliin nähden (19) kiinnitetaan ruuveilla (20). Läpän voi sijoittaa yhteen kahdesta rengasmutterin 45 asteen lovista (10), ja sitä pitää paikallaan akselin yksi neljästä 90 asteen lovista, mahdollistaen 45 asteen askelsäädön. Jarrut kannattaa säätää siten, että ulompi puomi alkaa kääntyä ennen sisempää. SUPPORT PLATE 4.10 Sähköliitännät SLOTS Tarkemmat tiedot, katso taulukko 2 "Tekniset tiedot", sivu 3-1. Nämä toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään valtuutettu henkilö Liitteessä 2 - "sähkö- ja paineilmakaaviot" olevien sähkökaavioiden avulla Syöttöpiste Liftoronic Easyn sähkösyötön liitäntä sijaitsee sähkökeskuksen alalaidassa (kuva 12, kohta A). Malleissa Light / Heavy sähkönsyöttökaapeli voidaan viedä pylvään sisään ja tuoda ulos alempaa läpivientiholkin kohdalta. Tällaisessa ratkaisussa täytyy varmistua siitä, että kaapelia on pylvään sisällä riittävästi, jotta nostimen puomia käännettäessä kaapeli ei kiristy (katso kohta 7, kuva 1, sivu 1-1). Jos virransyöttökaapeli tulee ylhäältä päin, se täytyy asettaa samaan linjaan liittimen kanssa, ja kaapelin tulee olla riittävän löysällä, jotta puomin koko kierros voidaan tehdä kaapelin kiristymättä. Extra rakenteen pylväsversiossa syöttäkaapeli tulee kytkeä pylväässä olevaan ohjaustauluun. EY-04-finb4.fm4 4-8

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. 408106 (fi) AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon

Asennusja käyttöohje. 408106 (fi) AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon Asennusja käyttöohje AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon 408106 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot