Voimakas raskausoksentelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimakas raskausoksentelu"

Transkriptio

1 KATSAUS TIETEESSÄ KATRI KYTÖMÄKI FM (tilastotiede), tutkija TIMO PARTONEN LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto Voimakas raskausoksentelu Hyperemesis gravidarum eli voimakas raskausoksentelu on verraten vähän tutkittu tila, eikä tutkimuksilla ole pystytty osoittamaan, mikä tai mitkä tekijät sen aiheuttavat. Fysiologisten seurausten ohella tila aiheuttaa psykososiaalista haittaa. Psykologisilla tekijöillä saattaa olla osuutensa tilan pahenemisessa. Raskausoksentelun tärkein laukaisija on istukkahormoni, mutta sen pitoisuuksilla ei yksinään voida selittää pahoinvoinnin voimakkuutta. Raskausoksentelun arviointi niin fysiologisten kuin psykologisten mekanismien näkökulmasta on tärkeää potilaan auttamiseksi. VERTAISARVIOITU VV Hyperemesis gravidarum eli voimakas raskausoksentelu on verraten vähän tutkittu tila, eikä tutkimuksilla ole pystytty osoittamaan, mikä tai mitkä tekijät sen aiheuttavat. Sitä pidetäänkin esimerkkinä tilasta, jonka kehittymiseen vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset tekijät (1,2). Vaikka tilaa pidetään nykyään ensisijaisesti fysiologisperäisenä, monet tutkijat korostavat psyykkisten tekijöiden osuutta etenkin vaikeissa tapauksissa. On hyvin mahdollista, että psykologisilla tekijöillä on osuutta, kun emeesi muuttuu hyperemeesiksi (3). Hyperemeesi määritellään tyypillisesti tilaksi, johon liittyy voimakasta pahoinvoinnintunnetta ja oksentelua, joka aiheuttaa häiriöitä elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainoon. Ravinnon saanti ja aineenvaihdunta ovat heikentyneet, ja tila aiheuttaa merkittävää fyysistä ja psyykkistä haittaa. Eri lähteiden määritelmät poikkeavat toisistaan jonkin verran, mikä vaikeuttaa myös tutkimustulosten vertailua. Usein hyperemeesi vaatii sairaalahoitoa (1,4). Sairaalahoidon aiheita ovat huomattava laihtuminen (> 5 %) tai muutos veriarvoissa (kaliumpitoisuus < 3,5 mmol/l, natriumpitoisuus < 130 mmol/l, kreatiniinipitoisuus suurenee > 15 % tai hemoglobiiniarvo suurenee > 15 %). Potilaan tila arvioidaan painon, elektrolyyttien, kreatiniinin ja perusverenkuvan määrityksen avulla (3,5). Suomessa on 2000-luvulla tarvittu raskausoksentelun (ICD-10: O21) hoitoon vuosittain keskimäärin hoitopäivää ja 818 hoitojaksoa sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla (kuvio 1). Aiemmin hyperemesis gravidarum saattoi johtaa raskaana olevan naisen kuolemaan. Nesteytyshoidon kehittymisen takia kuolemantapaukset ovat nykyään harvinaisia (1). Silti hyperemeesi voi yhä aiheuttaa komplikaatioita. Niitä ovat esimerkiksi kuivuminen, merkittävä painonlasku ja ravinnonpuute, ketoosi, elektrolyyttiarvojen lasku, hyytymishäiriöt, maksan toiminnan häiriö tai munuaisvaurio (1,5). Psyykkisen tilan muutokset ja kouristelu ovat mahdollisia oireita (3). Tilaan liittyy usein myös unihäiriöitä, uupumusta ja ärtyneisyyttä (2). Stressi ja masennusoireet ovat tavallisia (6,7). Raskausoksentelu on niin yleistä, että sitä on pidetty normaalina alkuraskauteen kuuluvana oireena, joka johtuu hormonitoimintojen muutoksista. Alkuraskauden pahoinvoinnilla on ajateltu olevan jopa positiivisia vaikutuksia si - kiöön. Sitä on pidetty osoituksena hyvin toimivasta istukasta, ja pahoinvoinnin on ajateltu olevan sikiötä suojaava reaktio siinä raskauden vaiheessa, jossa kehittyvä sikiö on erittäin herkkä erilaisille ulkoisten aineiden haittavaikutuksille. On näyttöä, joka tukee sitä, että raskaudenaikaisen pahoinvoinnin esiintyminen vähentää keskenmenon ja kohtukuolemien riskiä (8), mutta tutkimustulokset hyperemeesin vaikutuksista sikiöön ovat ristiriitaisia (9,10, 11,12). Useimmat kuitenkin ovat samaa mieltä siitä, että ainakaan raskaudenaikainen oksentaminen itsessään ei ole vahingollista sikiölle, vaan että sikiölle saattavat aiheuttaa haittaa oksentamiseen liittyvät hoitamattomat tilat, kuten elimistön elektrolyyttitasapainon häiriöt, aliravitsemus ja äidin painonlasku (11). Epidemiologia ja etiologia Hyperemeesin esiintyvyydeksi arvioidaan lähteestä riippuen 0,05 3 %. Useimmissa tutkimuksissa arvio on noin 0,5 % (5). Toisaalta esiintyvyysluvuissa on myös populaatioiden Suomen Lääkärilehti 17/2010 vsk

2 KATSAUS KUVIO 1. Raskausoksentelun (ICD-10: O21) hoitopäivät ja hoitojaksot Suomen sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla vuosina Kirjallisuutta 1 Ismail SK, Kenny L. Review on hyperemesis gravidarum. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007;21: Iancu I, Kotler M, Spivak B, Radwan M, Weizman A. Psychiatric aspects of hyperemesis gravidarum. Psychother Psychosom 1994;61: Aitokallio-Tallberg A, Pakarinen P. Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi. Duodecim 2005;121: Fell DB, Dodds L, Joseph KS, Allen VM, Butler B. Risk factors for hyperemesis gravidarum requiring hospital admission during pregnancy. Obstet Gynecol 2006;107: Erkkola R. Raskauspahoinvointi ja hyperemeesi. Suom Lääkäril 2006;61: Chou FH, Lin LL, Cooney AT, Walker LO, Riggs MW. Psychosocial factors related to nausea, vomiting, and fatigue in early pregnancy. J Nurs Scholarsh 2003;35: Kuo SH, Wang RH, Tseng HC, Jian SY, Chou FH. A comparison of different severities of nausea and vomiting during pregnancy relative to stress, social support, and maternal adaptation. J Midwifery Womens Health 2007;52:e Weigel RM, Weigel MM. Nausea and vomiting of early pregnancy and pregnancy outcome: a metaanalytical review. Br J Obstet Gynaecol 1989;96: Källén B. Hyperemesis during pregnancy and delivery outcome: a registry study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1987;26: Goodwin TM. Hyperemesis gravidarum. Obstet Gynecol Clin North Am 2008;35: Tsang IS, Katz VL, Wells SD. Maternal and fetal outcomes in hyperemesis gravidarum. Int J Gynaecol Obstet 1996;55: Czeizel AE, Puhó E, Acs N, Bánhidy F. Inverse association between severe nausea and vomiting in pregnancy and some congenital abnormalities. Am J Med Genet A 2006;140: Hoitopäivät Hoitojaksot välisiä eroja. Jonkinasteista pahoinvointia alkuraskauden aikana kokee % naisista (1), joten vain harvalle kehittyy hyperemeesi. Se ilmenee mihin vuorokaudenaikaan tahansa, vaikeissa tapauksissa jopa vuorokauden ympäri (12,13). Epidemiologisilla tutkimuksilla on pystytty erottamaan riskitekijöitä, jotka omaavilla hyperemeesiä esiintyy useammin kuin muilla. Tällaisia tekijöitä ovat nuoruus, tupakoimattomuus, monisikiöraskaus, hyperemeesi aiemmassa raskaudessa, rypäleraskaus, diabetes, masennustila, kilpirauhasen liikatoiminta, ruoansulatuskanavan toimintaan (peristaltiikkaan) vaikuttava sairaus, astma, taipumus mat - kapahoinvointiin ja migreenitaipumus (1,4,5, 10). Mielenterveyden häiriöt ovat hyperemeesipotilailla tavallista yleisempiä, mutta syy-seuraussuhdetta ei ole todistettu (1,14). Todennäköistä on, että itse tila aiheuttaa haittaa mielenterveydelle eikä päinvastoin (5,15). Jos raskaana olevalla on ollut hyperemeesiraskaus, hänen riskinsä kärsiä hyperemeesistä myös seuraavassa raskaudessa on yli 20-kertainen verrattuna henkilöön, jonka ensimmäisessä raskaudessa ei ole ollut hyperemeesiä (16). Yksilöiden välillä on huomattu olevan suuria eroja siinä, miten he reagoivat samaan ärsykkeeseen: toiset ovat huomattavan vastustuskykyisiä, kun taas toiset reagoivat erittäin herkästi. Jokaisen yksilöllinen alttius voida pahoin tekeekin ilmiön tutkimisesta haasteen (17). Hyperemeesiin vaikuttanevat myös perintötekijät hyperemeesipotilaan äideistä 348 (28 %) ja 721:sta raskaana olleesta sisaresta 137 (19 %) oli kärsinyt hyperemeesistä tai raskauden aikaisesta pahoinvoinnista ja oksentelusta, ja 109 potilaalla (9 %) oli vähintään kaksi toisen asteen sukulaista, joilla niitä esiintyi (18). Hormonitoiminta hyperemeesin taustalla Vaikka voimakkaan raskausoksentelun suoraa aiheuttajaa ei tunneta, vahvin näyttö puoltaa istukkagonadotropiinihormonin (hcg) vaikutusta (kuvio 2). Hormonaalisista tekijöistä on lisäksi tutkittu ainakin estrogeenien, progesteronin, lisämunuaishormonien ja aivolisäkehormonien vaikutuksia. Jopa kuudella 10:stä hyperemeesipotilaasta on kilpirauhasen liikatoimintaa (3). Se voi johtua tavallista suuremmista hcg-pitoisuuksista tai kilpirauhassolujen reseptorien herkistymisestä hcg:lle. Seerumin hcg-hormonin kokonaispitoisuus koostuu erilaisten hcg-proteiinimuotojen pitoisuuksista, ja hyperemeesipotilailta on mitattu erityisesti ph-arvoltaan happamia (ph < 4) hcg-pitoisuuksia. Hyperemeesipotilaiden hcg voi olla myös sellaista muotoa, joka aktivoi kilpirauhasta voimakkaammin (3,19). Nämä hcg-proteiinit stimuloivat paitsi kilpirauhasta myös äidin sekä mahdollisesti sikiön sukupuolihormoneja tuottavia soluja (17,20). Lähes kaikilla potilailla kilpirauhasen raskaudenaikainen liikatoiminta lakkaa 20. raskausviikon jälkeen (10). Hyperemeesiä esiintyy enemmän monisikiöraskauksissa ja muissa tiloissa, joissa myös hcg-pitoisuus on suuri, kuin normaaleissa yksisikiöraskauksissa (17). Samoin raskaudenaikainen pahoinvointi on voimakkaimmillaan raskausviikon aikana, samaan aikaan kuin istukkahormonin pitoisuus elimistössä on suurimmillaan. Tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia. Joissakin tutkimuksissa on mitattu suurempia hcg-pitoisuuksia hyperemeesitapauksissa verrattuna normaaliraskauksiin, mutta kaikissa tutkimuksissa näin ei ole ollut (20,21,22). Yleisesti ottaen veren hcg-pitoisuudet eivät korreloi suoraan pahoinvoinnin tai hyperemeesin vaikeuteen (5). Veren suuri hcg-pitoisuus ei myöskään aina johda hyperemeesiin (23). Lisäksi eri proteiinimuotojen osuudet hcg-proteiinien kokonaispitoisuudessa raskauden aikana saattavat muuttua sa Suomen Lääkärilehti 17/2010 vsk 65

3 TIETEESSÄ KUVIO 2. Kilpirauhasen raskaudenaikaisen liikatoiminnan ja hyperemeesin välinen yhteys. KUVIO 3. hcg TSH-reseptori hcg-reseptori Raskausoksentelun mekanismit. Ärsyke itsessään muuntuu useiden tekijöiden välityksellä vaikuttaen vasteeseen: Lisääntynyt hcg-eritys (trisomia-21, kaksosraskaus, moola) Vähentynyt hcg-eritys (trisomia-18, tupakointi, ikä) Laadulliset muutokset hcg-erityksessä (poikkeava dimerisaatio; hyperglykosylaatio) Ärsyke ja vaste muuntuvat spesifisten tekijöiden välityksellä: erityisen herkät TSH-reseptorit tai LH-reseptorit, lisääntynyt herkkyys estrogeenille (esim. ehkäisypillerit aiheuttaneet aiemmin pahoinvointia) Vaste muuntuu niiden tekijöiden välityksellä, jotka ovat tyypillisiä raskauspahoinvoinnille: läheisten ihmisten, perheen, hoitohenkilökunnan ym. tuen puute ja ymmärtämättömyys tilaa kohtaan 13 Gadsby R, Barnie-Adshead AM, Jagger C. A prospective study of nausea and vomiting during pregnancy. Br J Gen Pract 1993;43: Seng JS, Schrot JA, van De Ven C, Liberzon I. Service use data analysis of the pre-pregnancy psychiatric and somatic diagnosis in women with hyperemesis gravidarum. J Psychosom Obstet Gynaecol 2007;28: Buckwalter JG, Simpson SW. Psychological factors in the etiology and treatment of severe nausea and vomiting in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2002;186(5 Suppl Understanding):S Kilpirauhasen liikatoiminta Estradioli Avainärsyke (hcg?, estradioli) Alkuperäinen vaste Pahoinvointiin ja oksentamiseen liittyvät yleiset mekanismit Sekundaarinen vaste Kliininen kuva Oksentaminen Ärsyke ja vaste muuntuvat sen perusteella, minkälainen on henkilön alttius voida pahoin ja oksentaa: behavioraaliset sekä tasapainoelimeen, ruoansulatuskanavaan ja hajuaistimukseen liittyvät mekanismit Vaste itse pahoinvointiin ja oksenteluun muuntuu epäspesifisten tekijöiden välityksellä: behavioraaliset vihjeet pahoinvointiin ja oksenteluun, ennakoiva pahoinvointi ja oksentelu, psykologiset vasteet krooniseen sairauteen (masentuneisuus, somatisaatio, ahdistuneisuus) maan aikaan raskauspahoinvoinnin esiintymisen kanssa siten, että hcg-proteiinien kokonaispitoisuus koostuu eri tavoin eri proteiinimuodoista ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana kuin loppuraskaudessa (20,24). Eri proteiinimuotojen osuuksien vaihtelu voi johtua pitkäaikaisista ympäristövaikutuksista tai geneettisistä tekijöistä, joten tämä voisi selittää myös hyperemeesin esiintyvyyden vaihtelua populaatioiden välillä (20,23). Myös estrogeenien arvellaan olevan osallisena hyperemeesin etiologiassa (22). Esimerkiksi pahoinvoinnin esiintymisen leikkauksen jälkeen on todettu vaihtelevan kuukautiskierron mukaan. Naiset, joille ehkäisypillerit ovat aiheuttaneet pahoinvointia, kärsivät myös todennäköisemmin raskaudenaikaisesta pahoinvoinnista kuin naiset, jotka ovat sietäneet estrogeenia sisältäviä pillereitä ennen raskautta (10,17). Immuunijärjestelmän merkitys Raskauden aikana tapahtuu myös muutoksia immuunijärjestelmässä. Tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että hyperemeesissä immuunijärjestelmä toimisi yliaktiivisesti, mikä heijastuisi erityisesti β-hcg:n pitoisuuteen (19,23). Nälkiintyminen aiheuttaa tavallisesti immuunitoimintojen heikentymistä, mutta nämä löydökset tukevat sen sijaan immuunijärjestelmän aktivoitumista, vaikka hyperemeesiin liittyy elimistön heikentynyt ravinnonsaanti (23). Hyperemeesioireyhtymän kaksi mekanismia Goodwin esittää, että raskauspahoinvoinnin taustalla olisi kaksi mekanismia: laukaiseva tekijä, joka aiheuttaa raskauspahoinvointia jollakin vielä tuntemattomalla tavalla, sekä toinen tekijä, joka madaltaa kynnystä voida pahoin ja oksennella tämän primaarisen taustatekijän ollessa läsnä esimerkiksi tasapainoelimeen tai ruoansulatuskanavan toimintaan liittyvän mekanismin välityksellä (17). Raskauspahoinvointi ja oksentelu olisi näin ollen oireyhtymä, joka aiheutuu yhteisvaikutuksesta ja jolle on alkuraskaudessa ilmenevä fysiologinen laukaiseva tekijä (kuvio 3). Avainärsyke on suurella todennäköisyydellä hcg, jonka vaikutuksen voimakkuutta pahoinvoinnin laukaisijana säätelevät geneettiset tekijät ja yksilön sairaudet. Tapaan, jolla odottava äiti reagoi, vaikuttavat niin spesifiset reseptoritason ilmiöt kuin yleiset pahoinvointia ja oksentelua säätelevät mekanismit. Yhteys matkapahoinvointiin Kun oksennusreaktio kerran laukeaa, tilaan liittyy mukaan epäspesifisiä tekijöitä. Ne ovat oksentamista ennakoivia vihjeitä ja vahvista- Suomen Lääkärilehti 17/2010 vsk

4 KATSAUS 16 Trogstad LI, Stoltenberg C, Magnus P, Skjaerven R, Irgens LM. Recurrence risk in hyperemesis gravidarum. BJOG 2005;112: Goodwin TM. Nausea and vomiting of pregnancy: An obstetric syndrome. Am J Obstet Gynecol 2002;186 (5 Suppl Understanding):S Fejzo MS, Ingles SA, Wilson M ym. High prevalence of severe nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum among relatives of affected individuals. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;141: Leylek OA, Toyaksi M, Erselcan T, Dokmetas S. Immunologic and biochemical factors in hyperemesis gravidarum with or without hyperthyroxinemia. Gynecol Obstet Invest 1999;47: Jordan V, Grebe SK, Cooke RR ym. Acidic isoforms of chorionic gonadotrophin in European and Samoan women are associated with hyperemesis gravidarum and may be thyrotrophic. Clin Endocrinol 1999;50: Fairweather DV, Loraine JA. Urinary excretion of human chorionic gonadotrophin in patients with hyperemesis gravidarum. Br Med J 1962;1: Goodwin TM, Montoro M, Mestman JH, Pekary AE, Hershman JM. The role of chorionic gonadotropin in transient hyperthyroidism of hyperemesis gravidarum. J Clin Endocrinol Metab 1992;75: Verberg MF, Gillott DJ, Al-Fardan N, Grudzinskas JG. Hyperemesis gravidarum, a literature review. Hum Reprod Update 2005;11: Wide L, Lee JY, Rasmussen C. A change in the isoforms of human chorionic gonadotropin occurs around the 13th week of gestation. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Goodwin TM, Nwankwo OA, O Leary LD, O Leary D, Romero R, Korst LM. The first demonstration that a subset of women with hyperemesis gravidarum has abnormalities in the vestibuloocular reflex pathway. Am J Obstet Gynecol 2008;199:417.e Black FO. Maternal susceptibility to nausea and vomiting of pregnancy: is the vestibular system involved? Am J Obstet Gynecol 2002;186(5 Suppl Understanding):S Davison JM, Shiells EA, Philips PR, Lindheimer MD. Serial evaluation of vasopressin release and thirst in human pregnancy. Role of human chorionic gonadotrophin in the osmoregulatory changes of gestation. J Clin Invest 1988;81: Koch KL. Gastrointestinal factors in nausea and vomiting of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2002;186 (5 Suppl Understanding):S Heinrichs L. Linking olfaction with nausea and vomiting of pregnancy, recurrent abortion, hyperemesis gravidarum, and migrane headache. Am J Obstet Gynecol 2002;186 (5 Suppl Understanding):S Munch S. Chicken or the egg? The biological-psychological controversy surrounding hyperemesis gravidarum. Soc Sci Med 2002;55: Fairweather DV. Nausea and vomiting in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1968;102: vat reaktion ehdollistumista. Oksennusreaktion voimaan vaikuttaa potilaan herkkyys esimerkiksi tasapainoaistista tuleville pahoinvoinnin tunnetta hallitseville ärsykkeille (17). Voimakas raskausoksentelu on yleisempää niillä, joilla on myös matkapahoinvointia (25). Tasapainoelimen osuuteen viittaa sekin, että huomattava osa naisista kokee makuulla olon helpottavan pahoinvointia. On mahdollista, että alkuraskaus aiheuttaa muutoksia tasapainoelimen toimintaan etenkin plasman osmoottisen paineen tai antidiureettisen hormonin toiminnan välityksellä (17,26,27). Ruoansulatuskanavan merkitys Raskauspahoinvoinnista kärsivillä naisilla on todettu mahalaukun tyhjentymisen niin nopearytmisyyttä kuin hidasrytmisyyttä, kun taas samojen naisten vatsan toiminta raskauden jälkeen on ollut normaalia. Mahalaukun tyhjentymisen häiriöitä ei ole löydetty myöskään naisilta, joilla ei ollut alkuraskauden aikana lainkaan pahoinvointia tai se oli vain lievää (17). Häiriöt mahalaukun tyhjentymisessä lienevätkin osaltaan pahoinvoinnin taustalla ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Muutokset antidiureettisen hormonin erityksessä voivat selittää tämän, kuten matkapahoinvoinnin tutkimuksissa on osoitettu (28). Monelle raskausoksentelusta kärsivälle naiselle kehittyy myös inhoreaktioita tiettyjä hajuja ja makuja kohtaan, joten myös niiden aistimisella on merkitystä raskaudenaikaiselle pahoinvoinnille (29). Psykologinen näkökulma Psykososiaalisilla tekijöillä on merkitystä hyperemeesin kehittymiselle (2). Vielä luvuilla lääkärit selittivät psyykkisistä syistä johtuviksi sellaisia naisten vaivoja, joiden fysiologista taustaa ei tunnettu. Siten raskauspahoinvointi (kuten muutkin naistentaudit) tulkittiin helposti neurooseiksi tai hysteriaksi: äidin esimerkiksi tulkittiin oksentelemalla pyrkivän eroon sikiöstä. Näille teorioille ei kuitenkaan löydy kunnollista empiiristä tukea (2,10,15,30). Fairweatherin historiallinen katsaus (31) on ollut yksi vaikutusvaltaisimmista kirjoituksista aiheesta, vaikka tutkimusmenetelmät eivät olleet korkealaatuisia (2,10,32), ja siihen on usein viitattu, kun on perusteltu hyperemeesin johtuvan psyykkisistä syistä. Raskauspahoinvointia on yritetty selittää myös konversiohäiriöksi, jossa psykologinen ahdistus muuntuu elimellisiksi oireiksi. Raskausoksentelun pitkittyessä lisääntyvät ahdistuksen tuntemukset voivat osaltaan lisätä myös fyysisiä pahoinvoinnin tuntemuksia. Tyypillistä on, että tällainen noidankehä aiheuttaa myös välttämiskäyttäytymistä. Paniikkihäiriössä aletaan välttää tilanteita, joissa kohtauksia esiintyy, pitkäkestoisessa unettomuudessa aletaan välttää hetkeä, jolloin pitäisi mennä nukkumaan, ja raskauspahoinvoinnissa aletaan välttää pahoinvoinnin aiheuttajia, joita ovat syöminen ja ruoka. Psyykkiset reaktiot fyysisiin taustatekijöihin voivat ehdollistua. Mielleyhtymät, joita henkilö liittää osin tiedostamatta tilanteisiin, joissa pahoinvointia esiintyy, saattavat myöhemmin itsessään toimia laukaisevina tekijöinä pahoinvoinnin tuntemuksille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset hajuaistimukset, tietty toiminta tai tekeminen, jopa tietyt esineet. Ehdollistuminen viivästyttäisi näin tilasta toipumista (2,10,15). Ihmisillä on taipumus reagoida fyysisiin sairauksiin myös psykologisella tasolla, jolloin taudinkuvaan liittyy masennusta, elimellisiä oireita ja ahdistusta. Lisäksi tapa, jolla perheenjäsenet, hoitohenkilöstö ja muut suhtautuvat tilaan, vaikuttaa osaltaan tilan ilmenemiseen. Tätä teoriaa olisi kiinnostavaa testata empiirisesti. Sille löytyy epäsuoraa tukea muun muassa kemoterapiaan liittyvän pahoinvoinnin tutkimuksista. Hoidon jälkeinen pahoinvointi ja oksentelu ehdollistuvat, jolloin pahoinvoinnin kokemukset ovat yleisiä hoitokäynneillä jo ennen hoidon antamista (33). Myös raskausoksentelun hoidossa käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä ja hypnoosilla on saatu rohkaisevia tuloksia (2,10,17,33). Hoito Voimakkaan raskausoksentelun hoitoon on kokeiltu paljon erilaisia keinoja. Hoito on perustunut aikansa uskomuksiin tilan syystä (5) luvuilla syntynyt käsitys raskauspahoinvoinnista psykosomaattisena häiriönä synnytti myös rangaistukseen perustuvia hoitokeinoja: rangaistuksella tai pelotteella pyrittiin saamaan potilas lopettamaan oksentaminen (30). Hoito ilmentää myös hoitavan lääkärin käsitystä tilan syystä (34), ja hoitokäytän Suomen Lääkärilehti 17/2010 vsk 65

5 TIETEESSÄ 32 Bogen JT. Neurosis: a Ms-diagnosis. Perspect Biol Med 1994;37: Matteson S, Roscoe J, Hickok J, Morrow GR. The role of behavioral conditioning in the development of nausea. Am J Obstet Gynecol 2002;186(5 Suppl Understanding):S Elmgrén R. Muistiinpanoja obstetrikan alalta. Duodecim 1903;19: Goodwin TM, Poursharif B, Korst LM, MacGibbon KW, Romero R, Fejzo MS. Secular trends in the treatment of hyperemesis gravidarum. Am J Perinatol 2008;25: Bottomley C, Bourne T. Management strategies for hyperemesis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009;23: Lacasse A, Lagoutte A, Ferreira E, Bérard A. Metoclopramide and diphenhydramine in the treatment of hyperemesis gravidarum: effectiveness and predictors of rehospitalisation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;143: Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Bérard A. Epidemiology of nausea and vomiting of pregnancy: prevalence, severity, determinants, and the importance of race/ethnicity. BMC Pregnancy Childbirth 2009;9: Chandra K, Magee L, Koren G. Discordance between physical symptoms versus perception of severity by women with nausea and vomiting in pregnancy (NVP). BMC Pregnancy Childbirth 2002;2:5. 40Poursharif B, Korst LM, Fejzo MS, MacGibbon KW, Romero R, Goodwin TM. The psychosocial burden of hyperemesis gravidarum. J Perinatol 2008;28: Bozzo P, Koren G, Nava-Ocampo AA, Einarson A. The incidence of nausea and vomiting of pregnancy (NVP): a comparison between depressed women treated with antidepressants and non-depressive women. Clin Invest Med 2006;29: Simpson SW, Goodwin TM, Robins SB ym. Psychological factors and hype r - emesis gravidarum. J Womens Health Gend Based Med 2001;10: Munch S. Women s experiences with a pregnancy complication: causal explanations of hyperemesis gravidarum. Soc Work Health Care 2002;36: Meighan M, Wood AF. The impact of hyperemesis gravidarum on maternal role assumption. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005;34: Chou FH, Avant KC, Kuo SH, Fetzer SJ. Relationships between nausea and vomiting, perceived stress, social support, pregnancy planning, and psychosocial adaptation in a sample of mothers: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2008;45: O Brien B, Naber S. Nausea and vomiting during pregnancy: effects on the quality of women s lives. Birth 1992;19: O Brien B, Evans M, White-McDonald E. Isolation from being alive : coping with severe nausea and vomiting of pregnancy. Nurs Res 2002;51: Sidonnaisuudet: Katri Kytömäellä ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia. Timo Partonen on toiminut luennoitsijana lääkealan yritysten (Algol Pharma, AstraZeneca, Janssen-Cilag, Leiras Finland, Servier Finland) järjestämissä koulutustilaisuuksissa. nöissä eri maissa on ollut ja on yhä suuria eroja (35). Erot hoitosuosituksissa liittyvät lähinnä hyperemeesin lääkehoitoon (36). Monilla sairaaloilla on lääkehoidosta omat suosituksensa (37,38). Pitävää tieteellistä näyttöä muiden hoitomuotojen kuin nesteytyshoidon tai lääkehoidon tehosta ei ole. Tutkimusten ongelmana on se, että raskausviikkojen kuluessa tila paranee yleensä spontaanistikin (5). Vaihtoehtohoidoilla on puolestapuhujansa, mutta näiden hoitomuotojen hyötyjä on toistaiseksi saatu esiin lähinnä tapaustutkimusten avulla (2,15). Potilaan ohjaus on ensiarvoisen tärkeää pahoinvoinnin ja oksentelun muuttuessa jatkuvaksi ja elämää häiritseväksi. Jokainen hyperemeesipotilas tarvitsee ohjausta, kannustusta ja tukea selviytyäkseen (1). Tilanne aiheuttaa väsymystä, ja silloin tilannetta saattaa helpottaa lyhyt (alle viikon) sairausloma. Myös sopiva ympäristönvaihdos voi auttaa (3). Kotihoitoon on tarjolla monia hyviä konsteja kokeiltavaksi (3). Jos potilaan pahoinvointi ei helpota vaan pitkittyy ja etenkin jos potilas on laihtunut > 5 % lähtöpainostaan, hänet pitää ohjata sairaalahoitoon. Sairaalahoidon aiheita ovat myös poikkeamat veriarvoissa (kaliumpitoisuus < 3,5 mmol/l, natriumpitoisuus < 130 mmol/l, kreatiniinipitoisuus on suurentunut > 15 % tai hemoglobiiniarvo on kasvanut > 15 %). Potilaan tila arvioidaan painon, elektrolyyttien, kreatiniinin ja perusverenkuvan määrityksen avulla. Sairaalahoidossa tärkeintä on nestehoito sekä elektrolyyttihäiriöiden ja ravitsemustilan korjaaminen (5). Sairaalaan ottamisella voi olla myös myönteinen psykologinen vaikutus. Psykoterapia voi jatkohoidossa olla tarpeen, jos henkilökohtaiset syyt tai potilaan perhesuhteet antavat siihen aihetta. Haitta Raskaudenaikainen pahoinvointi ja oksentelu haittaavat potilasta monella elämänalueella. Käytännöt, joissa huomio kiinnitetään pelkästään fysiologiseen haittaan, eivät usein ole riittäviä, jos fysiologiset oireet ja pitkään jatkunut sairastaminen ovat jo tuottaneet muutoksia arkielämään niin psyykkisesti kuin sosiaalisestikin (39). Muutokset voivat ilmentyä stressinä, suruna, masennusoireina, ahdistuksena tai epätoivona (40). Sosiaalisen tuen on vuorostaan todettu hillitsevän pahoinvointia ja oksentelua. Epäselvää kuitenkin on, mikä on syy ja mikä seuraus (6,7,39,41,42,43). Hyperemeesin haitta on myös se, että vaikea pahoinvointi voi estää sopeutumista raskauteen ja lapsen syntymään, joka olisi tärkeää vastasyntyneen ja äidin välisen suhteen syntymiselle (7,44,45). Raskauspahoinvointi ja oksentelu aiheuttavat muutoksia perheen arkeen ja vaikeuttavat sosiaalisia ja ammatillisia toimintoja (40,41, 46). Jopa 35 % raskaana olevista ja työssäkäyvistä naisista joutuu olemaan poissa töistä raskauspahoinvoinnin takia (1,13,40). Noin puolet työssäkäyvistä naisista kokee, että työteho heikkenee raskauspahoinvoinnin vuoksi (39). Lisäksi pahoinvointi vaikuttaa suoriutumiseen päivittäisistä toiminnoista, kuten kotitöistä (13,40,44,46). Hyperemeesin psykososiaalisia vaikutuksia on tutkittu vasta vähän. Hyperemeesin kokeneet naiset ovat raportoineet muun muassa taloudellista haittaa, sosiaalista eristymistä, pelkoa tulevia raskauksia kohtaan, päätöksiä olla hankkimatta lisää lapsia, vapaaehtoisia raskauden keskeyttämisiä ja lähipiirin toivottomuutta. Hyperemeesin pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu systemaattisesti (10), mutta sekundaarisina vaikutuksina psyykkiset oireet, huono ruokahalu ja aversiot voivat jatkua pitkään synnytyksen jälkeen (40,44,46,47). Odottavan äidin voimavarat kuluvat omaan selviytymiseen, jos raskausoksentelu jatkuu voimakkaana kuukausia tai raskauden loppuun asti. Äiti voikin olla jo täysin uupunut ja valmistautumaton vastasyntyneen vaatiessa hoivaa. Tämä korostaa lastenneuvolan merkitystä tilan tunnistamisessa (44). Lopuksi Hyperemeesiä ja etenkin siihen liittyvää psykososiaalista näkökulmaa on tutkittu varsin vähän, ja vain harvat aiheesta tehdyt tutkimukset täyttävät kliinisille tutkimuksille asetetut vaatimukset. Voimakkaaan raskausoksentelun fysiologisista taustatekijöistä, hoidosta ja psykososiaalisista seurauksista löytyy tietoa varsin paljon. Tätä taustatietoa ei vielä välttämättä osata käyttää täysin hyödyksi kaikkialla terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Suomen Lääkärilehti 17/2010 vsk

6 TIMO PARTONEN, M.D., Docent of Psychiatry, Chief Physician National Institute for Health and Welfare, Division of Health and Social Services, Department of Mental Health and Substance Abuse Services KATRI KYTÖMÄKI ENGLISH SUMMARY Severe vomiting during pregnancy There are limited data on severe vomiting during pregnancy (hyperemesis gravidarum) and the evidence is insufficient to be able to pinpoint the causes explicitly. In addition to the physiological consequences, it results in psychosocial disadvantage. It is possible that psychological factors play a role in exacerbation of the condition. Human chorionic gonadotropin is the principal trigger for severe vomiting during pregnancy, but its levels do not correlate with and thereby do not explain the intensity of nausea. Both physiological and psychological perspectives on severe vomiting during pregnancy may be productive for the development of novel modes of treatment for these patients. Tuleeko Lääkärilehti oikeaan osoitteeseen? Nykyinen työpaikka? Muuttunut sähköpostiosoite? Entä työpuhelimen numero? Ja se täydennyskoulutus? Ovatko tietoni ajan tasalla? Muista TIETONI, kun tietosi muuttuvat. Lääkäriliitto nopeuttaa tiedonkulkua Uusi TIETONI-palvelu korvaa kerran vuodessa toteutetun jäsenkyselyn. Nyt lääkäri päivittää jäsentietonsa suoraan sähköiselle lomakkeelle. Aina kun tarve vaatii. Kokeile jo tänään! Mene Lääkäriliiton sivuille. Avaa TIETONI-lomake FiMnet-tunnuksillasi. Tarkista tiedot, täytä ja päivitä. Lomakkeen palauteosiossa voit kertoa, millä tavalla haluat edelleen kehittää TIETONI-palvelua. Ajantasaiset jäsentiedot lääkärin parhaaksi Lääkärirekisterin avulla Suomen Lääkäriliitto valvoo etujasi ja pitää sinuun yhteyttä. Myös monet valtakunnalliset ja kansainväliset tilastot (OECD, Eurostat) perustuvat Lääkäriliiton tietokantaan. https://www.laakariliitto.fi/tietoni/ 1534 Suomen Lääkärilehti 17/2010 vsk 65

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

OHJAUSTA OKSETTAVAAN ODOTUKSEEN

OHJAUSTA OKSETTAVAAN ODOTUKSEEN OHJAUSTA OKSETTAVAAN ODOTUKSEEN Raskauspahoinvointi ja kätilötyön auttamismenetelmät Emma Pohtio Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jo Hippokrates totesi, että nainen tulee pahoinvoivaksi

Jo Hippokrates totesi, että nainen tulee pahoinvoivaksi Näin hoidan ANSA AITOKALLIO-TALLBERG JA PÄIVI PAKARINEN Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi Lähinnä alkuraskauteen liittyvä pahoinvointi ja oksentelu ovat lievämuotoisina tuttuja lähes kaikille naisille,

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

LOPU JO! RASKAUSPAHOINVOINTI: esiintyvyys, taustatekijöitä ja mittaaminen.

LOPU JO! RASKAUSPAHOINVOINTI: esiintyvyys, taustatekijöitä ja mittaaminen. Tutkimussuunnitelma/Lopu jo! -tutkimus. Lyhennelmä. Tutkimussuunnitelman lyhennelmä LOPU JO! RASKAUSPAHOINVOINTI: esiintyvyys, taustatekijöitä ja mittaaminen. Miina Nurmi Tutkimussuunnitelma/Lopu jo! -tutkimus.

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Alustavia tuloksia Lopu jo! - tutkimuksesta. Miina Nurmi, Turun yliopisto

Alustavia tuloksia Lopu jo! - tutkimuksesta. Miina Nurmi, Turun yliopisto Alustavia tuloksia Lopu jo! - tutkimuksesta Miina Nurmi, Turun yliopisto Miksi tutkia raskauspahoinvointia? Vuonna 1855 Charlotte Brontë kuoli 38-vuotiaana ollessaan raskaana ensimmäistä kertaa. jatkuvaa

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Gravidan elvytys. Arvi Yli-Hankala 29.8.2008

Gravidan elvytys. Arvi Yli-Hankala 29.8.2008 Gravidan elvytys Arvi Yli-Hankala 29.8.2008 Taustaa Kaikki tässä esitetty perustuu yksittäisiin tapausselostuksiin ja tieteelliseen järkeilyyn Kuolleisuus suurinta köyhissä maissa, raportit valtaosin kehittyneistä

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys RutiiNiksi pilottikoulutus 24.2.2014 1 Alkoholin yhteys parisuhdeväkivallan seurauksiin? (Aineistona vuoden 2005 naisuhritutkimus, Piispa & Heiskanen 2009) 24.2.2014

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Jyrki Tuulari 25.9.2007 1 MITÄ MASENNUKSELLA TARKOITETAAN? Masennustila eli depressio on yleinen ja uusiutuva mielenterveyden häiriö, joka ei ole sama asia kuin arkipäiväinen surullisuus tai alakuloisuus.

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet - Tyreoideaperoksidaasi (TPO), vasta-aineet - Tyreoglobuliini (Tygl), vasta-aineet

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Jyrki Tuulari 8.2.2012 psykologi Välittäjä 2013/Pohjanmaa-hanke Itsemurhayritys Itsemurhayritykseen päätyy jossakin elämänvaiheessa ainakin 3-5 % väestöstä Riski on

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Sikiön kehityshäiriöiden seulonta Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Raskauksien seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Äidit voivat osallistua vapaaehtoiseen sikiön

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Seulontavaihtoehdot ja riskit

Seulontavaihtoehdot ja riskit Seulontavaihtoehdot ja riskit Hannele Laivuori HUSLAB Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyslääketiede Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Hannele Laivuori ja

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Perustettu vuonna 1998 Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Mielenterveyden keskusliiton

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työhyvinvointi on osa potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Espoo tutkija Annika Saarto, Työterveyslaitos Aiemmissa tutkimuksissa todettua Potilasturvallisuus liittyy hoitajien työympäristön

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 Depressio ja itsetuhoisuus kansantauteja jo nuoruusiässä? Terveyskirjasto

Lisätiedot

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille Miia Tuominen Erityisasiantuntija, Turku AMK Tohtoriopiskelija, Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystiede Turun lapsi-

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Raskauspahoinvointisanasto

Raskauspahoinvointisanasto Raskauspahoinvointisanasto Englanti suomi ranska Tässä lyhyessä sanastossa kuvataan muutamia raskauspahoinvointiin liittyviä termejä. Sanaston tarkoitus on auttaa hahmottamaan hyperemeesiin liittyviä käsitteitä,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

SAATTOHOITOPÄÄTÖS. Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala

SAATTOHOITOPÄÄTÖS. Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala SAATTOHOITOPÄÄTÖS Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala Urpo Hautala Laitospalveluiden ylilääkäri Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Yleislääketieteen

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg Laparoskopia raskauden aikana el Reita Nyberg Naistentautien ja synnytysten vastuualue, TAYS Taustaa 1 odottaja / 500-635 tarvitsee vatsan alueen kirurgiaa muusta kuin obstetrisesta syystä appendisiitti,

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos Miten yleistä kipu on? Mitä kipuja suomalaiset kokevat? Miten suomalaiset hoitavat kipujaan? Käytetäänkö

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana Valtakunnalliset Neuvolapäivät 9.10.2013 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaation syntymekanismi fetomaternaalivuoto FMH: 1. trim.

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Kriisit ja Mielenterveys Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi seminaari

Kriisit ja Mielenterveys Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi seminaari Kriisit ja Mielenterveys Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi seminaari 29.9.2014 Suvi Piironen Asiantuntija SOS- kriisikeskus Elämän monet kriisit Jokainen kohtaa kriisejä elämänsä aikana Kriisiksi

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke Lasten ruoka allergiat ja psyyke Ayl Liisa Viheriälä HYKS, Lasten ja nuorten sairaala. Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikkö 19.4.2007 Pitkäaikaissairaudet ja psyyke psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit Huomioita päihdeäitien pakkohoitoa koskevasta keskustelusta Anna Leppo, VTT Tutkijatohtori

Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit Huomioita päihdeäitien pakkohoitoa koskevasta keskustelusta Anna Leppo, VTT Tutkijatohtori Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit Huomioita päihdeäitien pakkohoitoa koskevasta keskustelusta Anna Leppo, VTT Tutkijatohtori Sosialitieteen laitos, Helsingin yliopisto anna.leppo@helsinki.fi

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa?

Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa? Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa? Eero Kajantie, Petteri Hovi, Johan Eriksson, Hannele Laivuori, Sture Andersson, Katri Räikkönen 1 Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults Eero Kajantie Skidi-kids

Lisätiedot

Sikiöseulonnan jatkotutkimukset

Sikiöseulonnan jatkotutkimukset Tämä esite on tarkoitettu perheille, joissa raskausajan seulontojen perusteella epäillään sikiön poikkeavuutta. Kaikkiin jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnan jatkotutkimukset

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä. Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki

Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä. Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki Terveyden edistäminen Prosessi, joka antaa yksilölle ja yhteisölle paremmat

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Elämänlaatu ja sen mittaaminen

Elämänlaatu ja sen mittaaminen 04.02.2013 Elämänlaatu ja sen mittaaminen Luoma Minna-Liisa, Korpilahti Ulla, Saarni Samuli, Aalto Anna-Mari, Malmivaara Antti, Koskinen Seppo, Sukula Seija, Valkeinen Heli, Sainio Päivi 04.02.2013 elämä

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET Veera Karvonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KARVONEN

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Trisomia Kromosomipoikkeavuus, jossa yhdessä kromosomiparissa on ylimääräinen kromosomi. Kromosomiluku on tällöin 47 Seulonta Seulonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

MASENNUKSEN EPIDEMIOLOGIA. Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Terveystieteiden tutkimusyksikkö Oulun yliopisto

MASENNUKSEN EPIDEMIOLOGIA. Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Terveystieteiden tutkimusyksikkö Oulun yliopisto MASENNUKSEN EPIDEMIOLOGIA Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Terveystieteiden tutkimusyksikkö Oulun yliopisto 1 Yleisyys Sisältö Maailmalla Suomessa Riskitekijät Sosiaaliluokka, siviilisääty

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007. Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007. Jyrki Tuulari & Esa Aromaa

POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007. Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007. Jyrki Tuulari & Esa Aromaa POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007 Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007 Jyrki Tuulari & Esa Aromaa Depression hoidon laatukriteerit perusterveydenhuollossa (Käypä hoito suositus)

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km 2 Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot