Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY)"

Transkriptio

1 JUHLATELTAN, SILPPURIN,SIRKKELIN JA KLAPIKONEEN VUOKRAUSEHDOT Rekolan alueen asukasyhdistys ry Soveltamisala ja määritelmät Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY) Kalustolla tarkoitetaan tässä sopimuksessa RAAYRY omistamaa vuokralle määriteltyä tavaraa ja niihin liittyviä lisävarusteita esim tellttaan liittyvät pöydät ja tuolit. Asiakkaalla tarkoitetaan jäljempänä vuokralle ottajana olevaa RAAYRY jäsentä, yhdistyksen ulkopuolista jäsentä, elinkeinoharjoittajaa, yritystä, yhdistystä, tms. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan kuluttajalle kuuluvia oikeuksia. 2. Luovutuskielto Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman RAAYRY erikseen kirjallisesti tai suullisesti antamaa suostumusta luovuttaa kalustoa edelleen, pantata tai lainata kalustoa tai siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle. 3. Hinnat, vuokra-aika, tilauksen peruutusehdot ja kaluston vahingot Vuokraukseen sovelletaan RAAYRY kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa, joka on nähtävissä internetissä sivustolla Hinnastosta ilmenevät vuokrien lisäksi maksuehdot ja vuokra-aika. Tarjouksen ja tilauksen mukaiset hinnat ovat voimassa mikäli kuljetukset, nostot, asennustyöt, kuivaus, paketointi, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä, ellei muuta ole sovittu. Kuljetuskustannuksista vastaa vuokraaja, ellei toisin ole sovittu. Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen päiväyksestä ko. päivä mukaan lukien ja päättyy päivänä, jolloin asiakas palauttaa kaluston vuokraehtojen mukaisesti vuokraajan toimipisteeseen. Vuokrasta laskutetaan vain aktiivinen käyttöaika Minimi veloitus 1 vrk. Kts hinnastosta terkemmin. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen/varauksen, on siitä ilmoitettava vuokraajalle 3-päivää ennen sovittua vuokra-aikaa. Muussa tapauksessa vuokraaja laskuttaa asiakkaalta koko tilauksen hinnan.

2 Mikäli asiakas muuttaa tilauksen toimitusaikaa/teltan pystytysaikaa on siitä ilmoitettava vuokraajalle viimeistään 3-päivää ennen sovittua vuokra-aikaa. Muussa tapauksessa on vuokraajalla oikeus veloittaa tehdystä työstä ja syntyneistä kustannuksista toteutuman mukaan. Kaluston mahdollisesta korjaamisesta ja kustannukset mahdollisesta arvonalennuksesta tai vahingosta, jotka eivät kuulu normaaliin kulumiseen, laskutetaan asiakkaalta kaluston palautuksen jälkeen, viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa palautuksesta lukien. Varaosien saatavuudesta johtuen saattaa olla että koko vuokrattava kalusto joudutaan uusimaan isommassa kokonaisuudessa. Mikäli kalusto on korjauskelvoton, tuhoutunut tai kadonnut, RAAYRY veloittaa kaluston uushankinta arvon. Viimeksi mainitussa tapauksessa asiakkaalla on korvauksen sijasta oikeus lunastaa kalusto itselleen maksamalla korvaushinnan lisäksi sille laskettu kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Omistusoikeus kalustoon siirtyy, kun korvaushinta arvonlisäveroineen sekä kaikki ko. vuokraukseen liittyvät saamiset on maksettu. 4. Tarjouspyyntö, tarjous, vahvistaminen ja laskutus Annettu tarjous on voimassa 14vrk välimyyntivarauksin. Tilaukset vahvistetaan palauttamalla hyväksytty tarjous allekirjoitettuna ja täydellisesti täytettynä vuokraajan sähköpostiosoitteeseen. Jos useampi asiakas on vahvistanut tilauksen samana päivänä, etuoikeutettu tilaus on se jonka vuokraaja on saanut haltuunsa aiemmin. Siihen asti tarjous on voimassa välimyyntivarauksin, eli tuotetta myydään kaikille avoimesti. Myös suullinen sopimus on molempia osapuolia sitova. Tällöinkin tilaukset vahvistetaan kirjallisesti. 5. Viranomaisluvat Asiakas vastaa siitä, että kulloinkin tarvittavat viranomaisluvat (esim. huvilupa) haetaan ja ovat kunnossa. Lupien tulee olla kunnossa kun vuokraaja ennalta määrättynä ajankohtana ryhtyy mahdollisesti sovittuihin toimenpiteisiin (esim. pystytys).

3 6. Vakuuttaminen Vuokrattavia tuotteita ei ole vakuutettu vuokraajan toimesta. Asiakas vastaa kaluston kaikista kalustolle, itselle ja muille koituneista vahingoista. 7. Vuokrakaluston käyttöönotto ja käyttäminen Asiakkaan tulee esittää pyydettäessä henkilötietonsa vuokraajalle ennen kaluston luovuttamista. Asiakkaan tulee kaluston luovutuksen yhteydessä tarkastaa kalusto. Kalusto on RAAYRY omaisuutta ja asiakkaan tulee vastata sen kunnon säilymisestä normaaliksi katsottavaa kulumista lukuun ottamatta. Kaluston katoamisesta tai vahingoittumisesta vuokra-aikana on ensisijaisesti vastuussa vuokraaja eli asiakas Asiakaan tulee käyttää kalustoa käyttöohjeen mukaisesti ja palautettaessa puhdistaa, kuivattaa ja pakata se vastaavaan kuntoon kun noudettaessa, ellei asiasta ole toisin sovittu. Kaluston muutostyöt tai korjaukset saa tehdä vain vuokraaja tai sen valtuuttama henkilö. Vuokraaja ei vastaa vahingoista, mitkä asiakas aiheuttaa pystyttäessään, kiinnittäessään. purkaessaan, säilyttäessään, käyttäessään tai kuljettaessaan itse kalustoa. Työskentelyssä koneiden kanssa on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia.esim Kuulosuojain, Suojalasit, Turvakengät jne. Vuokraajalla on oikeus milloin tahansa vuokra-aikana tarkistaa kalusto. Vuokralle ottajan tulee huolehtia siitä, että vuokraajalla on korvauksetta vapaa pääsy kohteeseen siinä määrin ja niinä aikoina kuin vuokraaja katsoo tarpeelliseksi toimeksiannon suorittamiseksi. Asiakaan tulee antaa kaikki ne tiedot kohteen käyttötarkoituksesta, tilasta ja kunnosta, joista hänen olisi pitänyt olla selvillä, ja joista vuokraaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon toimeksiannon suorittamiseksi. Asiakas vastaa antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden virheellisyydestä johtuvista vahingoista. Vuokraaja on oikeutettu luottamaan tilaajan luovuttamien tietojen paikkaansa pitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastus. Juhlateltan vuokraaja asiakas vastaa siitä, että ennen pystytystöiden aloittamista asennuspaikka on vapaa lumesta ja kaikesta asennustyötä häiritsevästä tavarasta tai materiaalista ja että asennuspaikalle on esteetön kulku. Asiakas vastaa siitä, että asennuspaikan pohja ja rakenteet joihin pystytettävät rakenteet joudutaan ankkuroimaan, kestävät niille kohdistuvat kuormitukset.

4 Varmista teltan riittävä kiinnitys tuulta varten! Toimituksessa on mukana maakillat, käytä kaikki kiinnitystarvikkeet. Kiristä kiinnitysremmit ylärungosta nurkkakappaleen ja MAAKIILAAN kiertäen. Älä kiinnitä remmejä kankaaseen. Linjaa jalat suoraan ja kiristä remmit lopulliseen tiukkuuteen. Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kiristä kattokangas VAROEN sopivaan kireyteen. Asiakkaan tulee noudattaa vuokraajan antamia käyttö- ja turvaohjeita ja noudattaa rakennus, käyttö- ja pystytysohjeita. 8. Kaluston säilyttäminen, palauttaminen ja asiakkaan vastuu kaluston kunnosta. Telttaa ei saa säilyttää pakattuna sen osien ollessa märkiä. Jos kalusto on märkää, siitä tulee ilmoittaa erikseen vuokraajalle ja levittää teltta kuivamaan vuokraajan tiloissa. Myös kuivauksen jälkeen tulee suorittaa pakkaus asiakkaan toimesta. Kalusto tulee palauttaa vuokra-ajan päättyessä vuokraajan toimipisteeseen. Palautettaessa kaluston tulee olla kuiva, puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samanlaisessa kunnossa kuin se luovutettaessa oli. Jos asiakas on sanonut esim teltan tai muun kaluston olevan täysin kunnossa ja vika/rikkoutuminen huomataankin vasta seuraavan asiakkaan ottaessa sitä käyttöön. Edellinen asiakas on tällöin vastuussa vioista. 9. Asiakkaan maksuviivästyksen ja olennaisen sopimusrikkomuksen seuraus RAAYRY:llä on oikeus maksuviivästyksen johdosta periä elinkeinonharjoittajalta viivästyskorkokannan ja hinnaston mukainen viivästyskorko. Kuluttaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle maksulle korkolain (633/82) mukaisen viivästyskoron. Mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja, vuokraajalla on oikeus purkaa sopimus ja noutaa asiakkaan kustannuksella kalusto takaisin. Noutamisesta vuokraaja ilmoittaa etukäteen asiakkaalle vuokrasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen tai puhelinnumeroon. 10. RAAYRY:n vastuu

5 Vuokraaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Mikäli kalustossa on luovutushetkellä vikoja tai puutteita, vuokraajan vastuu rajoittuu kaluston kunnon tarkastamiseen todeten että vuokrattava tuote on käyttökuntoinen ja turvallinen. Vuokraaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 11. Ylivoimainen este. (forte majeure) Vuokraaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta jos yleisesti ymmärrettävä ylivoimainen este estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa. Asiakas on oikeutettu perumaan tilauksen jos hän kirjallisesti osoittaa sen johtuvan ylivoimaisesta esteestä. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan keskinäisillä sopimuksilla tai viime kädessä käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Telttavalmistajan käyttöohjeita : (Nämä ohjeet koskee vuokraajaa) Sinun omalla vastuullasi on noudattaa paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä varmistaa, että teltta on koottu oikein. Huonoissa sääolosuhteissa, sinun vastuullasi, että teltta on turvallisesti kiinnitetty ja ettei teltta aiheuta vahinkoa muille. Pidä huoli että teltta on turvallisesti kiinnitetty. Suosittelemme suojaamaan hihnoilla ja koukuilla, kun se on koottu. Teltta on poistettava/purettava äärimmäisissä sääolosuhteissa. Mikäli lunta tai vettä kerääntyy katolle, poista se säännöllisesti. Raskas lumi tai suuri vesimäärä voi aiheuttaa teltan romahtamisen. Täysin sinun vastuullasi.

6 Rankkasade aiheuttaa lätäköitä katolle ja voi aiheuttaa katon romahtamisen. Se on sinun vastuullasi varmistaa ettei synny lätäköitä katolle. Varotoimenpiteenä varmista että teltta on ojennettuna asianmukaisesti ja poista sadevettä säännöllisesti. Älä pura tai pakkaa telttaa pakkasessa Teltta on oltava täysin kuiva, ennen kuin pakkaat sen. Vältetään homehtuminen. Teltta on tarkoitettu tapahtumia ja juhlia varten ja ovat siten vain tarkoitettu lyhyen aikavälin tilapäiseen käyttöön. Tarkista aina sivuilta uusimmat turvallisuusohjeet ja käyttöohje. Tai Soita valmistajan numeroon

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI asennus- palvelu- HINNASTO 2013 Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI Asennuspalveluiden veloitusperusteet Hintamme koskevat normaaleina arkipäivinä (ma-pe klo 07.00-16.00 suoritettavia töitä). Yli-

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Qualproof Oy Toimitusehdot 1.1.2012 (1 / 7) TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

MUOTTI- JA TUENTAKALUSTOJEN PALAUTUS- JA PAKKAUSOHJEET

MUOTTI- JA TUENTAKALUSTOJEN PALAUTUS- JA PAKKAUSOHJEET MUOTTI- JA TUENTAKALUSTOJEN PALAUTUS- JA PAKKAUSOHJEET Pakkausohjeet Palkit Puhdista palkit betonista lastalla tai petkeleellä vaurioittamatta palkin pintaa. Irroita mahdolliset naulat ja kiinnikkeet palkeista.

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Easy LED Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja ) väliseen Myyjän

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö Toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tmi Entertomin asiakkaalle toimittamiin palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. 1.2 Määritelmiä

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot