TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 5 Tuloslaskelma euroissa 8 Tase euroissa 9 Rahoituslaskelma 10 Taseen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat 12 Allekirjoitukset 13

2 1 Säätiön toiminnan tarkoitus ja painopisteet Säätiöllä on sääntöjen perusteella kaksi päätehtävää: l. STS-pankkimuseon ylläpito ja työväenpankkiperinteen keräys 2. Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistämiseksi säätiö voi jakaa apurahoja ja avustuksia. Säätiön valtuuskunta on määrittänyt säätiön toiminnan painopisteiksi seuraavat alueet: 1. STS-pankkimuseon ylläpito 2. Työväen säästöpankkien arkiston ylläpito 3. Työväen säästöpankkiperinteen keräys 4. Taloudellista tietämystä edistävän tutkimustoiminnan tukeminen 1. Tulonjakotutkimus 2. Rahaan, pankkeihin ja säästäväisyyteen liittyvä tutkimus 3. Kuluttajatutkimus 5. Palkansaajien taloudellista tietämystä edistävän koulutuksen tukeminen ja järjestäminen 6. Palkansaajien taloudellista tietämystä edistävän opetus- ja tietomateriaalin julkaiseminen tai talousinformaation hankinnan tukeminen Toimintakertomus STS-pankkimuseo Säätiön ylläpitämä STS-pankkimuseo Paasivuorenkatu 3:ssa oli avoin yleisölle kesäloma-aikaa lukuunottamatta ympäri vuoden kerran viikossa ja tarvittaessa tilauksesta muulloinkin. Vuoden alkupuolella valmistui museon näyttelyn esineistön siistiminen, uusiminen ja täydentäminen. STS-pankkimuseossa esillä oleva aineisto kattaa työväen pankkien koko historian Helsingin Työväen Säästöpankin perustamisesta STS-pankki Oy:n toiminnan loppumiseen. Uusittu näyttely avattiin keväällä 1998.

3 2 STS-pankin arkisto ja historia Säätiön hallussa olevan työväen säästöpankkien arkistoaineiston järjestelyä jatkettiin koko vuoden. Projekti/Väinö Tanner-kirja Säätiön tuki Väinö Tanner-säätiön julkaiseman Väinö Tanner monen särmän mies -kirjan kustantamista.. Koulutustoiminta Säätiö järjesti palkansaajalehtien taloudesta kirjoittaville toimittajille Talous ja toimittaja - koulutuspäivät. Aiheina koulutuspäivillä olivat tilinpäätösanalyysi, talousjournalismi, tiedonhankinta Internetistä ja palkansaajan näkökulma yrityksiin. Apurahat Säätiö jakoi apurahoja vuonna 1997 seuraavasti: Palkansaajien tutkimuslaitos Tuloissa ja kulutuksessa mitatun eriarvoiduuden kehitys Suomessa tutkimukseen Työväen Sivistysliitto r.y. Talouspolitiikan vaihtoehdot -kirjan kustantamiseen Työväen Sivistysliitto r.y. Maapallon mitalla. Näkökulmia globalisaatioon ja työelämän muutokseen - kirjan kustantamiseen Kuluttajatutkimuskeskus Tutkimukseen Sähköinen päivittäistavarakauppa ja kuluttajan arki Palkansaajien tutkimuslaitos Talous&Yhteiskunta-lehden kehittämiseen Valt. lis. Unto Luukko Hakan historian kirjoittamiseen Vasemmiston yhteistyöyhdistys Silta r.y. Professori Amitai Etzionin Suomen vierailu mk mk mk mk mk mk mk

4 3 Kansan Sivistystyön Liitto r.y. Koulutushankkeeseen Valtiontalouden vaihtoehdot mk Apurahatoiminnan valmistelu, koordinointi ja seuranta toteutettiin viisijäsenisessä apurahatoimikunnassa. Säätiön hallinto Valtuuskunta Säätiön valtuuskunnan jäsenten lukumäärä on ollut 29 vuonna 1998 (valtuuskunnan kokous ) siten, että sääntöjen mukaan kolmannes jäsenistä on erovuorossa pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa valtuuskunnan jäsenmääräksi päätettiin edelleen 29. Valtuuskunnan jäseniä vuonna 1998 ovat olleet: Matti Ahde Kai Kalima Markku Riipinen Timo Byman Jukka Kinos Ralf Sund Lasse Eskonen Juhani Lahtinen Yrjö Suuniittu Tarja Filatov Veijo Laitinen Terttu Uhlenius Esko Grekelä Antti Mäkinen Liisa Vannekari Tuomas Harpf Tauno Mäkinen Liisa Vasama Aarne Heikkilä Paula Ojala-Ruuth Reijo Viitala Soili Häkkinen Simo Ojanen Raimo Vuorinen Eero Hämäläinen Markku Puurula Jaakko Väisänen Erkki Jaakkola Jussi Ranta Harri Ylönen Valtuuskunta on pitänyt kaksi kokousta: ja Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Raimo Vuorinen, I varapuheenjohtajana puoluesihteeri Ralf Sund ja II varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Aarne Heikkilä. Valtuuskunnan kokouksessa puheenjohtajat valittiin uudelleen. Hallitus ja asiamies Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärä on ollut 11 vuonna 1998 (valtuuskunnan kokous ), joista kolmannes on vuosittain sääntöjen mukaan erovuorossa. Valtuuskunnan kokous päätti hallituksen jäsenmääräksi vuonna Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Tuomas Harpf.

5 4 Säätiön hallitukseen ovat vuonna 1998 kuuluneet seuraavat jäsenet: Per-Erik Lundh Maunu Ihalainen Kaarlo Johansson Arpo Heinonen Markku Koskinen Tanja Lehmuskoski Raimo Mäkelä Maj-Len Remahl Jari Surkka Risto Tuominen Martti Turkka puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Säätiön hallitus on kokoontunut 6 kertaa. Säätiön asiamiehenä on toiminut KTM Risto Uosukainen. Tilintarkastajat Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KHTyhteisö KPMG Wideri Oy Ab ja Tuire Mannila, KHT sekä varalla Lasse Lehti, HTM. Säätiön Internet-sivut Säätiön avasi kesällä 1998 Internet-kotisivut osoitteessa Kotisivuilla kerrotaan säätiön historiasta ja toiminnasta, STS-pankkimuseosta sekä säätiön jakamista apurahoista. Kotisivuilta on myös ladattavissa säätiön kolmen viime vuoden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset. Säätiön talous Säätiö jatkoi sijoitusomaisuutensa hajauttamista vuonna Merita Oyj:n osakkeiden myynnistä saatuja varoja sijoitettiin pörssinoteerattuihin osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja sijoitusrahastoihin. Sijoitustoiminnan tuotot jakautuivat talletusten ja joukkuvelkakirjalainojen korkoihin mk, osinkoihin mk, arvonpalautuksiin mk ja myyntivoittoihin mk. Sijoitustoiminnan kuluhin kirjattiin arvonalennuksia yhteensä mk. Joukkovelkakirjalainojen jaksotukset olivat yhteensä mk. Sijoitustoiminnan muut kulut olivat mk. Sijoitustoiminnan valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta huolehti kolmijäseninen sijoitustoimikunta. Säätiö on päättänyt siirtyä euromääräiseen kirjanpitoon alkaen.

6 5 Tulevaisuuden näkymät Säätiön varsinainen toiminta jatkuu sääntöjen määrittämällä tavalla entisten vuosien kaltaisena. Vuonna 1999 tulee jaettavien apurahojen ja avustuksien määrä kasvamaan edelleen. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämäksi muodostui ,78 mk. Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään edellisien tilikausien alijäämä-tilille.

7 6 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA STS-PANKKIMUSEO KULUT , ,00 STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA KULUT , ,66 PROJEKTIT / VÄINÖ TANNER KULUT ,97 0,00 KOULUTUSTOIMINTA KULUT ,56 0,00 APURAHAT JA AVUSTUKSET , , , ,66 MUU TOIMINTA TOIMINNAN KULUT Henkilöstökulut , ,86 Maksetut vuokrat , ,10 Muut hallintokulut , , , ,13 TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,79 SIJOITUKSET TUOTOT , ,74 KULUT , , , ,48 OMATOIMINEN TUOTTOIKULUJÄÄMÄ , ,69 POISTOT , ,43 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,26

8 7 VASTAAVAA TASE KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,00 AINEELLISET HYODYKKEET Koneet ja kalusto , ,72 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,72 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SI JOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,75 Muut pitkäaikaiset sijoitukset , , , , , ,32 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET Siirtosaamiset , ,17 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA SIDOTTU OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Edell. tilikausien voitto/tappio , ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , ,26 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat , , ,21 53,534, , ,31

9 8 TULOSLASKELMA EUROISSA VARSINAINEN TOIMINTA STS-PANKKIMUSEO KULUT ,67 STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA KULUT ,37 PROJEKTIT / VÄINÖ TANNER KULUT ,64 KOULUTUSTOIMINTA KULUT ,70 APURAHAT JA AVUSTUKSET , ,06 MUU TOIMINTA TOIMINNAN KULUT Henkilöstökulut ,52 Maksetut vuokrat ,47 Muut hallintokulut , ,04 TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ ,10 SIJOITUKSET TUOTOT ,88 KULUT , ,59 OMATOIMINEN TUOTTOIKULUJÄÄMÄ ,49 POISTOT ,85 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,64

10 9 VASTAAVAA TASE EUROISSA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 AINEELLISET HYODYKKEET Koneet ja kalusto 4 957,54 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363, ,30 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SI JOITUKSET Osakkeet ja osuudet ,85 Muut pitkäaikaiset sijoitukset , , ,48 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET Siirtosaamiset ,81 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , ,87 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA SIDOTTU OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,62 VAPAA OMA PÄÄOMA Edell. tilikausien voitto/tappio ,61 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,65 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat , , ,87

11 10 RAHOITUSLASKELMA RAHAN LÄHTEET Kulujäämä ,70 Korkotulot ,88 Myyntivoitot ,50 Osingot , ,68 RAHAN KÄYTTÖ Korkokulut -160,00 Muut rahoituskulut ,23 Investoinnit , ,99 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS ,31 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSEN ERITTELY Rahoitusomaisuuden vähennys ,15 Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys , ,31

12 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Apurahat ja avustukset Apurahat ja avustukset kirjataan sen tilikauden kuluksi tai varaukseksi, jolloin päätös on tehty. Myönnetyt, muuta kokonaan tai osittain maksamatta olevat apurahat ja avustukset esitetään taseen siirtoveloissa. Pörssinoteeratut osakkeet Pörssinoteeratut osakkeet on kirjattu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän noteeraukseen Pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli tilinpäätöspäivänä 54 miljoonaa markkaa niiden kirjanpitoarvoa suurempi. Sijoitusrahastot: Sijoitusrahasto-osuudet on kirjattu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän noteeraukseen. Valuuttamääräiset rahasto-osuudet on muunnettu Suomen markoiksi hankintapäivän myyntikurssin mukaan. Sijoitusrahasto-osuuksien markkina-arvo oli tilinpäätöspäivänä 1,4 miljoonaa markkaa niiden kirjanpitoarvoa suurempi. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat on käsitelty käyttöomaisuuden muina pitkäaikaisilla sijoituksina, jotka arvioidaan pidettäväksi niiden juoksuajan loppuun. Joukkovelkakirjalainat on kirjattu hankintamenoon ja niiden korkotuotot jaksotetaan hankintahetken efektiivisen korkotuoton mukaan. Jos ylikurssin osuus on pieni, on joukkovelkakirjalaina kirjattu nimellisarvoon. Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo oli tilinpäätöspäivänä 2,0 mmk niiden kirjanpitoarvoa suurempi. 2. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 344,693,46 36,537,68 Luontaisetujen raha-arvo 7,635,00 0,00 Muut henkilösivukulut 123,149,39 7,418,18 475,477,85 43,955,86 2. Käyttöomaisuuden poistot Poistot kalustosta 12,632,65 9,508,43 Muista pitkävaikutteisista menoista 1,000,00 1,000,00 13,632,65 10,508,43 Poistojen perusteet: Käyttöomaisuuden kaluston poistot on tehty 30 % menojäännöspoistona. Muista pitkävaikutteisista menoista on tehty tasapoisto 3 v. 3. Käyttöomaisuuden muutokset tilikauden aikana Muut pitkävaikutteiset menot ,000,00 2,000,00 lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 vähennykset tilikauden aikana -1,000,00-1,000,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,00 1,000,00 Koneet ja kalusto ,033,72 23,243,15 lisäykset tilikauden aikana 4,575,10 24,299,00 vähennykset tilikauden aikana -13,132,65-9,508,43 Koneet ja kalusto ,476,17 38,033,72

13 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Muut aineelliset hyödykkeet ,000,00 0,00 lisäykset tilikauden aikana 0,00 20,000,00 vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet ,000,00 20,000,00 Osakkeet , ,00 lisäykset tilikauden aikana , ,60 arvonpalautukset 274,605,50 0,00 vähennykset tilikauden aikana , ,00 arvonalennukset ,20-947,663,10 Osakkeet , ,50 Osuudet ,25 0,00 lisäykset tilikauden aikana , ,25 arvonpalautukset 0,00 0,00 vähennykset tilikauden aikana ,65 0,00 arvonalennukset -677,317,40 0,00 Osuudet , ,25 Muut pitkäaikaiset sijoitukset , ,25 lisäykset tilikauden aikana ,00 806,410,60 arvonpalautukset 0,00 0,00 vähennykset tilikauden aikana ,00 0,00 arvonalennukset -198,135,92 0, , ,85 Yhteensä , ,32 Säätiö omistaa taideteoksia ja museoesineitä, joilla ei ole kirjanpitoarvoa. Esineistä on laadittu luettelo. 4. Oman pääoman muutokset tilikauden aikana Peruspääoma , ,00 lisäys tilikauden aikana 0,00 0,00 vähennys tilikauden aikana 0,00 0,00 Peruspääoma , ,00 Edellisen tilikauden voitto/tappio , ,00 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,26 Vapaa oma pääoma , , , ,26 5. Käytetyt kirjanpitokirjat Palkkakortit Kirjanpito ATK:lla Tilinpäätös sidottuna

14 13 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 1999 N HALLITUS TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1999 KPMG WIDERI OY AB

15 14 TILINTARKASTUSKERTOMUS STS-Säätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet STS-Säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, jossa tilikauden tulos on ,78 mk ylijäämäinen on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu. Säätiön toimielimien jäsenille suoritettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Tilinpäätös voidaan sääntöjen 9 :n mukaisesti vahvistaa tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsinki 25. maaliskuuta 1999

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO 2.1. TEHTÄVÄ 1 2.2. TEHTÄVÄ 2 2.3. TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö OY SAMLINK AB AVAINLUVUT 2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö Liikevaihto, milj. mk 269,1 268,1 234,6 238,9 240,1 223,1 Liikevoitto, milj. mk 4,7 14,6 7,7

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot