Säätiöllä on sääntöjen perusteella kaksi päätehtävää:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiöllä on sääntöjen perusteella kaksi päätehtävää:"

Transkriptio

1 STS-SÄÄTIÖ Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä on sääntöjen perusteella kaksi päätehtävää: 1. STS-pankkimuseon ylläpito ja työväenpankkiperinteen keräys 2. Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistämiseksi säätiö voi jakaa apurahoja ja avustuksia. Säätiön toiminnan laajentuessa painopiste on keskittynyt voimakkaasti palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistämiseen. Säätiön valtuuskunta on määrittänyt säätiön toiminnan painopisteiksi seuraavat alueet: 1. STS-pankkimuseon ylläpito 2. Työväen säästöpankkien arkiston ylläpito 3. Työväen säästöpankkiperinteen keräys 4. Taloudellista tietämystä edistävän tutkimustoiminnan tukeminen 1. Tulonjakotutkimus 2. Rahaan, pankkeihin ja säästäväisyyteen liittyvä tutkimus 3. Kuluttajatutkimus 5. Palkansaajien taloudellista tietämystä edistävän koulutuksen tukeminen ja järjestäminen 6. Palkansaajien taloudellista tietämystä edistävän opetus- ja tietomateriaalin julkaiseminen tai talousinformaation hankinnan tukeminen Toimintakertomus STS-pankkimuseo Säätiön ylläpitämä STS-pankkimuseo Paasivuorenkatu 3:ssa oli avoin yleisölle alkuvuoden kerran viikossa ja loppuvuodesta 1999 alkaen vain tarvittaessa tilauksesta. STS-pankkimuseossa esillä oleva aineisto kattaa työväen pankkien koko historian Helsingin Työväen Säästöpankin perustamisesta STS-pankki Oy:n toiminnan loppumiseen.

2 STS-pankin arkisto ja historia Säätiön hallussa olevan työväen säästöpankkien arkistoaineiston järjestely saatiin päätökseen vuonna Tämän jälkeen aloitettiin työväen säästöpankkien valokuva-arkiston kuvien tunnistus ja luokittelu. Tunnistuksen ja luokituksen suorittavat Työväen Arkisto ja STS-pankkikilta ry säätiön antamien avustusten avulla. Koulutustoiminta Säätiö järjesti palkansaajalehtien taloudesta kirjoittaville toimittajille Talous ja toimittajat -koulutuspäivän. Koulutuspäivän aiheena oli tilinpäätösanalyysi. Apurahat Säätiö jakoi apurahoja vuonna 1999 seuraavasti: Palkansaajien tutkimuslaitos Talous & Yhteiskunta-lehden julkaisemiseen Kansan Sivistystyön liitto r.y. Koulutushankkeeseen Pinta ja mielikuva vaikuttamassa yhteiskunnan ja sen taloutta koskevassa viestinnässä Valt. lis. Unto Luukko Hakan historian kirjoittamiseen Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimushankkeeseen 1990-luvun syvä lama, tulonjako ja kulutuksen tasoittaminen TKK/TAI-tutkimuslaitos Tutkimushankkeeseen Henkilöstörahastojen toimivuus ja kannustevaikutukset Suomen Kuluttajaliitto ry Nuorten kuluttajien ylivelkaantumisen ehkäisy-projektiin ,19 euroa 4 541,07 euroa 6 727,52 euroa ,80 euroa ,89 euroa ,65 euroa

3 Vuosipäivämuistamiset: Kansan Sivistysrahasto/Per-Erik Lundh 60 vuotta Työväen Sivistysliitto ry 80 v Työväen Arkisto 90 vuotta 672,75 euroa 1 681,88 euroa 1 681,88 euroa Edellisinä vuosina myönnettyjä apurahoja kirjattiin käyttämättä 1 580,97 euroa. Apurahatoiminnan valmistelu, koordinointi ja seuranta toteutettiin viisijäsenisessä apurahatoimikunnassa. Säätiön hallinto Valtuuskunta Säätiön valtuuskunnan jäsenten lukumäärä on ollut 29 vuonna 1999 (valtuuskunnan kokous ) siten, että sääntöjen mukaan kolmannes jäsenistä on erovuorossa pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa valtuuskunnan jäsenmääräksi päätettiin edelleen 29. Valtuuskunnan jäseniä vuonna 1999 ovat olleet: Matti Ahde Jukka Kinos Risto Salonen Timo Byman Juhani Lahtinen Ralf Sund Lasse Eskonen Veijo Laitinen Yrjö Suuniittu Tarja Filatov Antti Mäkinen Liisa Vannekari Esko Grekelä Tauno Mäkinen Liisa Vasama Aarne Heikkilä Paula Ojala-Ruuth Reijo Viitala Soili Häkkinen Simo Ojanen Raimo Vuorinen Eero Hämäläinen Markku Puurula Jaakko Väisänen Erkki Jaakkola Jussi Ranta Harri Ylönen Kai Kalima Markku Riipinen Valtuuskunta on pitänyt kaksi kokousta: ja Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Raimo Vuorinen, I varapuheenjohtajana puoluesihteeri Ralf Sund ja II varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Aarne Heikkilä. Valtuuskunnan kokouksessa puheenjohtajat valittiin uudelleen.

4 Hallitus ja asiamies Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärä on ollut 12 vuonna 1999 (valtuuskunnan kokous ), joista kolmannes on vuosittain sääntöjen mukaan erovuorossa. Valtuuskunnan kokous päätti hallituksen jäsenmääräksi vuonna Tuomas Harpf erosi kuitenkin hallituksesta tultuaan valituksi säätiön asiamieheksi alkaen. Säätiön hallitukseen ovat vuonna 1999 kuuluneet seuraavat jäsenet: Per-Erik Lundh Maunu Ihalainen Kaarlo Johansson Tuomas Harpf Arpo Heinonen Markku Koskinen Tanja Lehmuskoski Raimo Mäkelä Maj-Len Remahl Jari Surkka Risto Tuominen Martti Turkka puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Säätiön hallitus on kokoontunut 6 kertaa. Säätiön asiamiehenä on toiminut KTM Risto Uosukainen asti. Säätiön asiamiehenä on alkaen OTL Tuomas Harpf oto. Tilintarkastajat Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab ja Tuire Mannila, KHT sekä varalla Lasse Lehti, HTM. Tuire Mannila luopui KHT-arvostaan vuonna 1999, joten vuoden 1999 tilit on tarkastanut KPMG Wideri Oy Ab:n kanssa Lasse Lehti, HTM. Säätiön Internet-sivut Säätiöllä on Internet-kotisivut osoitteessa Kotisivuilla kerrotaan säätiön historiasta ja toiminnasta, STS-pankkimuseosta sekä säätiön jakamista apurahoista. Kotisivuilta on myös ladattavissa säätiön kolmen viime vuoden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset. Säätiön talous Säätiö jatkoi sijoitusomaisuutensa hajauttamista vuonna Merita Oyj:n osakkeiden myynnistä saatuja varoja on sijoitettu sijoitusrahastoihin ja päätetty sijoittaa myös kiinteistöosakkeisiin. Sijoitustoiminnan tuotot jakautuivat talletusten ja joukkovelkakirjalainojen korkoihin ,98 euroa, osinkoihin ,31 euroa, arvonpalautuksiin ,53 euroa ja myyntivoittoihin ,21 euroa. Sijoitustoiminnan kuluihin kirjattiin arvonalennuksia yhteensä ,20 euroa. Joukkovelkakirjalainojen jaksotukset olivat yhteensä ,46 euroa. Sijoitustoiminnan muut kulut olivat ,70 euroa. Sijoitustoiminnan valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta huolehti kolmijäseninen sijoitustoimikunta. Tulevaisuuden näkymät Säätiön varsinainen toiminta jatkuu sääntöjen määrittämällä tavalla entisten

5 vuosien kaltaisena. Vuonna 2000 tulee jaettavien apurahojen ja avustuksien määrä kasvamaan edelleen. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämäksi muodostui ,14 euroa. Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään edellisien tilikausien alijäämä-tilille.

6 T U L O S L A S K E L M A (euro) VARSINAINEN TOIMINTA STS-PANKKIMUSEO Kulut , ,67 STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA Kulut , ,37 KOULUTUSTOIMINTA Kulut -866, ,70 PROJEKTIT Kulut 0, ,64 APURAHAT JA AVUSTUKSET Kulut , ,68 YHTEISET KULUT Kulut Henkilšstškulut , ,43 Poistot , ,85 Muut kulut , , , ,89 TUOTTO-/KULUJ M , ,94 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot , ,08 Korkotuotot , ,81 Myyntivoitot , ,65 Muut rahoitustuotot , , , ,88 Kulut Korkokulut -126,31-26,91 Muut rahoituskulut , , , ,29 TUOTTO-/KULUJ M , ,58 TILIKAUDEN YLIJ M , ,64

7 T A S E (euro) VASTAAVAA PYSYV T VASTAAVAT AINEELLISET HY DYKKEET Koneet ja kalusto 3 718, ,54 Muut aineelliset hyšdykkeet 3 363, , , ,29 SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet , ,85 Muut pitkšaikaiset sijoitukset , , , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Siirtosaamiset , ,81 RAHAT JA PANKKISAAMISET 8 037, , , , , ,87 VASTATTAVAA OMA P OMA PeruspŠŠoma , ,62 Edell. tilikausien ali-/ylijššmš , ,61 Tilikauden yli-/alijššmš , , , , , ,65 VIERAS P OMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat , , , , , ,87

8 T U L O S L A S K E L M A (mk) VARSINAINEN TOIMINTA STS-PANKKIMUSEO Kulut , ,00 STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA Kulut , ,30 KOULUTUSTOIMINTA Kulut , ,56 PROJEKTIT Kulut 0, ,97 APURAHAT JA AVUSTUKSET Kulut , ,00 YHTEISET KULUT Kulut Henkilšstškulut , ,65 Poistot , ,65 Muut kulut , , , ,52 TUOTTO-/KULUJ M , ,35 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot , ,00 Korkotuotot , ,88 Myyntivoitot , ,50 Muut rahoitustuotot , , , ,88 Kulut Korkokulut -751,00-160,00 Muut rahoituskulut , , , ,75 TUOTTO-/KULUJ M , ,13 TILIKAUDEN YLIJ M , ,78

9 T A S E (mk) VASTAAVAA PYSYV T VASTAAVAT AINEELLISET HY DYKKEET Koneet ja kalusto , ,17 Muut aineelliset hyšdykkeet , , , ,17 SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet , ,31 Muut pitkšaikaiset sijoitukset , , , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Siirtosaamiset , ,63 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,25 VASTATTAVAA OMA P OMA PeruspŠŠoma , ,00 Edell. tilikausien ali-/ylijššmš , ,74 Tilikauden yli-/alijššmš , , , , , ,04 VIERAS P OMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat , , , , , ,25

10 RAHOITUSLASKELMA (euro) RAHAN L HTEET Tulorahoitus Tilikauden tulos , ,64 Poistot kalustosta ja sijoituksista , ,23 Tulorahoitus yhteensš , ,87 KŠyttšomaisuuden myynnit , , , ,84 RAHAN K YTT Investoinnit kšyttšomaisuuteen , ,17 NettokŠyttšpŠŠoman všhennys , , , ,84 NETTOK YTT P OMAN MUUTOS Rahoitusomaisuuden lisšys/všhen , ,11 Lyhytaikaisen vieraan pššoman lis , , , ,33

11 RAHOITUSLASKELMA (mk) RAHAN L HTEET Tulorahoitus Tilikauden tulos , ,78 Poistot kalustosta ja sijoituksista , ,67 Tulorahoitus yhteensš , ,45 KŠyttšomaisuuden myynnit , , , ,10 RAHAN K YTT Investoinnit kšyttšomaisuuteen , ,41 NettokŠyttšpŠŠoman všhennys , , , ,10 NETTOK YTT P OMAN MUUTOS Rahoitusomaisuuden lisšys/všhen , ,85 Lyhytaikaisen vieraan pššoman lis , , , ,31

12 TILINP T KSEN LIITETIEDOT (euro) 1. TilinpŠŠtšksen laatimisperiaatteet Apurahat ja avustukset Apurahat ja avustukset kirjataan sen tilikauden kuluksi tai varaukseksi, jolloin pšštšs on tehty. Myšnnetyt, muuta kokonaan tai osittain maksamatta olevat apurahat ja avustukset esitetššn taseen siirtoveloissa. Pšrssinoteraatut osakkeet Pšrssinoteeratut osakkeet on kirjattu hankintamenoon tai sitš alempaan tilinpšštšspšivšn noteraukseen. Pšrssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli tilinpšštšspšivšnš 11 miljoonaa euroa markkaa niiden kirjanpitoarvoa suurempi. Sijoitusrahastot: Sijoitusrahasto-osuudet on kirjattu niiden hankintamenoihin, jotka alittavat rahastojen ilmoittamat tilinpšštšspšivšn noteraaukset 1,8 milj.euroa. ValuuttamŠŠrŠiset rahasto-osuudet on muunnettu Suomen markoiksi hankintapšivšn myyntikurssin mukaan. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat on kšsitelty kšyttšomaisuuden muina pitkšaikaisina sijoituksina, jotka arvioidaan pidettšvšksi niiden juoksuajan loppuun. Joukkovelkakirjalainat on kirjattu hankintamenoon ja niiden korkotuotot jaksotetaan hankintahetken efektiivisen korkotuoton mukaan. Jos ylikurssin osuus on pieni, on joukkovelkakirjalaina kirjattu nimellisarvoon. Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo oli tilinpšštšspšivšnš euroa niiden kirjanpitoarvoa suurempi. 2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Kokonaistuotot ja -kulut Sijoitustoiminnan tuotot , ,88 Varsinaisen toiminnan kulut , ,94 Sijoitustoiminnan kulut , ,29 YlijŠŠmŠ , ,64 KŠyttšomaisuuden poistot Poistot kalustosta 1 239, ,85 Poistojen perusteet: KŠyttšomaisuuden kaluston poistot on tehty 25 % menojššnnšspoistona. Tuotot osuuksista muissa yrityksissš, korkotuotot ja kulut Tuotot osuuksista muissa yrityksissš , ,73 Korkotuotot , ,81 Korkokulut -126,31-26,91 YhteensŠ , ,64 3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Koneiden ja laitteiden hankintamenon poistamatta oleva osa 3 718, ,54 Siirtosaamisiin sisšltyvšt olennaiset eršt Korkosaamiset muista pitšaikaisista sijoituksista ,15

13 TILINP T KSEN LIITETIEDOT (euro) Pysyvien vastaavien muutokset Muut aineeliset Koneet ja kalusto hyšdykkeet Osakkeet Hankintameno tilikauden alussa 4 957, , ,39 lisšykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 všhennykset tilikauden aikana 0,00 0, ,07 siirrot erien všlillš 0,00 0,00 0,00 kertyneet arvonalennukset 0,00 0, ,20 tilikauden poistot ,38 0,00 0,00 tilikauden arvonalennukset 0,00 0, ,52 tilikauden arvonalennuksien pal. 0,00 0, , , , ,92 Muut pitkšaikaiset Osuudet sijoitukset YhteensŠ Hankintameno tilikauden alussa , , ,67 lisšykset tilikauden aikana ,95 0, ,95 všhennykset tilikauden aikana ,51 0, ,58 siirrot erien všlillš 0,00 0,00 0,00 kertyneet arvonalennukset ,61 0, ,81 tilikauden poistot 0, , ,52 tilikauden arvonalennukset 0,00 0, ,52 tilikauden arvonalennuksien pal ,61 0, , , , ,34 SŠŠtiš omistaa taideteoksia ja museoesineitš, joilla ei ole kirjanpitoarvoa. EsineistŠ on laadittu luettelo. 4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pššoman muutokset PeruspŠŠoma tilikauden alussa ,62 lisšykset tilikauden aikana 0,00 všhennykset tilikauden aikana 0, ,62 Edellisten tilikausien yli-/alijššmš ,97 Tilikauden ylijššmš , ,15 Oma pššoma yhteensš ,47 Siirtovelkoihin kuuluvat olennaiset eršt Maksamattomat lahjoitukset ,68 Lomapalkat sos.kuluineen 5 283, ,52 5. Liitetiedot henkilšstšstš Henkilšstšn lukumššrš Henkilšstšn keskimššršinen lukumššrš tilikauden aikana on 2 henkilšš. Henkilšstškulujen erittely Palkat ,13 Palkkiot ,80 ElŠkekulut ,85 Muut henkilšsivukulut 2 429,34 YhteensŠ ,12 Palkkiot hallituksen jšsenille 9 586,71

14 TILINP T KSEN LIITETIEDOT (mk) 1. TilinpŠŠtšksen laatimisperiaatteet Apurahat ja avustukset Apurahat ja avustukset kirjataan sen tilikauden kuluksi tai varaukseksi, jolloin pšštšs on tehty. Myšnnetyt, muuta kokonaan tai osittain maksamatta olevat apurahat ja avustukset esitetššn taseen siirtoveloissa. Pšrssinoteraatut osakkeet Pšrssinoteeratut osakkeet on kirjattu hankintamenoon tai sitš alempaan tilinpšštšspšivšn noteraukseen. Pšrssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli tilinpšštšspšivšnš 67 miljoonaa markkaa niiden kirjanpitoarvoa suurempi. Sijoitusrahastot: Sijoitusrahasto-osuudet on kirjattu niiden hankintamenoihin, jotka alittavat rahastojen ilmoittamat tilinpšštšspšivšn noteraaukset 10,9 mmk. ValuuttamŠŠrŠiset rahasto-osuudet on muunnettu Suomen markoiksi hankintapšivšn myyntikurssin mukaan. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat on kšsitelty kšyttšomaisuuden muina pitkšaikaisina sijoituksina, jotka arvioidaan pidettšvšksi niiden juoksuajan loppuun. Joukkovelkakirjalainat on kirjattu hankintamenoon ja niiden korkotuotot jaksotetaan hankintahetken efektiivisen korkotuoton mukaan. Jos ylikurssin osuus on pieni, on joukkovelkakirjalaina kirjattu nimellisarvoon. Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo oli tilinpšštšstilinpšštšspšivšnš 1,8 mmk niiden kirjanpitoarvoa suurempi. 2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Kokonaistuotot ja -kulut Sijoitustoiminnan tuotot , ,88 Varsinaisen toiminnan kulut , ,35 Sijoitustoiminnan kulut , ,75 YlijŠŠmŠ , ,78 KŠyttšomaisuuden poistot Poistot kalustosta 7 369, ,65 Poistojen perusteet: KŠyttšomaisuuden kaluston poistot on tehty 25 % menojššnnšspoistona. Tuotot osuuksista muissa yrityksissš, korkotuotot ja kulut Tuotot osuuksista muissa yrityksissš , ,00 Korkotuotot , ,88 Korkokulut -751,00-160,00 YhteensŠ , ,88 3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Koneiden ja laitteiden hankintamenon poistamatta oleva osa , ,17 Siirtosaamisiin sisšltyvšt olennaiset eršt Korkosaamiset muista pitšaikaisista sijoituksista ,17

15 Pysyvien vastaavien muutokset Muut aineeliset Koneet ja kalusto hyšdykkeet Osakkeet Hankintameno tilikauden alussa , , ,40 lisšykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 všhennykset tilikauden aikana 0,00 0, ,09 siirrot erien všlillš 0,00 0,00 0,00 kertyneet arvonalennukset 0,00 0, ,80 tilikauden poistot ,04 0,00 0,00 tilikauden arvonalennukset 0,00 0, ,00 tilikauden arvonalennuksien pal. 0,00 0, , , , ,37 Muut pitkšaikaiset Osuudet sijoitukset YhteensŠ Hankintameno tilikauden alussa , , ,21 lisšykset tilikauden aikana ,61 0, ,61 všhennykset tilikauden aikana ,28 0, ,37 siirrot erien všlillš 0,00 0,00 0,00 kertyneet arvonalennukset ,40 0, ,20 tilikauden poistot 0, , ,42 tilikauden arvonalennukset 0, , ,05 tilikauden arvonalennuksien pal ,40 0, , , , ,84 SŠŠtiš omistaa taideteoksia ja museoesineitš, joilla ei ole kirjanpitoarvoa. EsineistŠ on laadittu luettelo. 4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pššoman muutokset PeruspŠŠoma tilikauden alussa ,00 lisšykset tilikauden aikana 0,00 všhennykset tilikauden aikana 0, ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijššmš ,96 Tilikauden ylijššmš , ,94 Oma pššoma yhteensš ,06 Siirtovelkoihin kuuluvat olennaiset eršt Maksamattomat lahjoitukset ,00 Lomapalkat sos.kuluineen , ,30 5. Liitetiedot henkilšstšstš Henkilšstšn lukumššrš Henkilšstšn keskimššršinen lukumššrš tilikauden aikana on 2 henkilšš. Henkilšstškulujen erittely Palkat ,59 Palkkiot ,00 ElŠkekulut ,06 Muut henkilšsivukulut ,17 YhteensŠ ,82 Palkkiot hallituksen jšsenille ,00

16 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2000 STS-SÄÄTIÖN HALLITUS Per-Erik Lundh Kaarlo Johansson Markku Koskinen Raimo K. Mäkelä Jari Surkka Maunu Ihalainen Arpo Heinonen Tanja Lehmuskoski Maj-Len Remahl Risto Tuominen Martti Turkka TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2000 KPMG WIDERI OY AB Heidi Vierros KHT Lasse Lehti HTM

17 TILINTARKASTUSKERTOMUS STS-säätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet STS-säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös tarkastamaltamme tilikaudelta voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta. Säätiön varat on sijoitettu asianmukaisesti. Säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita voidaan pitää kohtuullisina. Helsinki 4. toukokuuta 2000 KPMG WIDERI OY AB Heidi Vierros KHT Lasse Lehti HTM

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 5 Tuloslaskelma euroissa 8 Tase euroissa 9 Rahoituslaskelma 10 Taseen liitetiedot 11-12 Käytetyt kirjanpitokirjat 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen 1 Palkansaajasäätiö Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista ylläpitämällä STS-pankkimuseota ja pankin arkistoa sekä edistämällä säästäväisyyttä

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998 neomarkka

Vuosikertomus 1998 neomarkka neomarkka Vuosikertomus 1998 NEOMARKKA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 1998 SISÄLLYS Neomarkka lyhyesti 1 Hallitus 2 Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

vuosikertomus 2003 www.voas.fi

vuosikertomus 2003 www.voas.fi vuosikertomus 2003 EHDOTON KATTO Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2003 3-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 P HUHTI TO AALIS UK M O I K M L E E SÄ H I M L M Ä I A T INEH JOU O L L U E MARR SYYS AS LOKA E Oulun Sähkönmyynti

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 P HUHTI TO AALIS UK M O I K M L E E SÄ H I M L M Ä I A T INEH JOU O L L U E MARR SYYS AS LOKA E Oulun Sähkönmyynti V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 MAALIS P HUHTI TOUKO HELMI KESÄ L TAMMI HEINÄ I JOULU ELO MARRAS LOKA E SYYS Oulun Sähkönmyynti MAALIS P HUHTI TOUKO HELMI KESÄ L TAMMI HEINÄ I JOULU ELO MARRAS E LOKA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S

K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S Castrum KIINTEISTÖ- JALOSTUSYHTIÖN VUOSIKERTOMUS 1994 1 2 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1994 Tulos/osake mk -1,82 Oma pääoma/osake mk 11,67 Omavaraisuusaste % 26,70 Kiinteistöpääoma Mmk 554 Rakennukset m 2 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS 1.11.1993-31.10.1994 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 70 Voitto ennen 60 veroja Voitto 50 40 30 20 10 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 1993 1994 Liikevaihto mmk 611

Lisätiedot