STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8

2 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä Säätiön valtuuskunnan syyskokous päätti säätiön valtuuskunnan lukumääräksi 33 siten, että vuosittain on sääntöjen mukaan kolmannes jäsenistä erovuorossa. Säätiön valtuuskunnan syyskokous päätti säätiön valtuuskunnan lukumääräksi 30 siten, että vuosittain on sääntöjen mukaan kolmannes jäsenistä erovuorossa. Samoissa kokouksissa päätettiin säätiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksitoista siten, että vuosittain on sääntöjen mukaan kolmannes, 1/3 jäsenistä erovuorossa. Valtuuskunta Valtuuskunnan jäseniä ovat olleet vuonna 1995: Matti Ahde, Timo Byman, Lasse Eskonen, Tarja Filatov, Esko Grekelä, Tuomas Harpf, Aarne Heikkilä, Soili Häkkinen, Eero Hämäläinen, Erkki Jaakkola, Ahti Kaikkonen, Kai Kalima, Jukka Kinos, Laura Kärkkäinen, Juhani Lahtinen, Veijo Laitinen, Matti Luttinen, Antti Mäkinen, Tauno Mäkinen, Paula Ojala-Ruuth, Simo Ojanen, Markku Puurula, Jussi Ranta, Osmo Rantanen, Markku Riipinen, Yrjö Suuniittu, Terttu Ulenius, Matti Viialainen, Liisa Vannekari, Liisa Vasama, Reijo Viitala, Raimo Vuorinen ja Jaakko Väisänen. Valtuuskunnan jäsen Laura Kärkkäinen kuoli Valtuuskunta on pitänyt kaksi kokousta: ja Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Raimo Vuorinen, I varapuheenjohtajana puoluesihteeri Matti Viialainen ja II varapuheenjohtajana kansanedustaja Matti Luttinen. Valtuuskunnan kokouksessa valittiin säätiön I varapuheenjohtajaksi puoluesihteeri Ralf Sund ja II varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Aarne Heikkilä.

3 Hallitus, tilintarkastajat ja toimihenkilöt Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 1995 seuraavat 12 jäsentä: Per-Erik Lundh puheenjohtaja Arpo Heinonen Maunu Ihalainen I varapuheenjohtaja Kaarlo Johansson ll varapuheenjohtaja Markku Koskinen Raimo Mäkelä Outi Ojala Maj-Len Remahl Helena Rissanen Jari Surkka Risto Tuominen Martti Turkka Säätiön hallitus on kokoontunut 3 kertaa. Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab ja Tuire Mannila, KHT sekä varalla pääjohtaja Ylermi Runko, HTM. Säätiön asiamiehenä on toiminut KTK Risto Uosukainen. Säätiön toiminta ja talous Säätiö oli suuri osakkeenomistaja KOP:n ja Unitaksen fuusiolla vuonna 1995 muodostetussa Merita Oy:ssä 0.7%:n omistusosuudella. Säätiön edustajana Merita Oy:n tytäryhtiön Merita-pankki Oy:n hallintoneuvostossa oli Maunu Ihalainen, joka valittiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Säätiön ylläpitämä STS-pankkimuseo oli avoinna yleisölle keskiviikkoisin ja tarvittaessa tilauksesta muulloinkin. Säätiö toteutti yhdessä Työväen muistitietotoimikunnan kanssa entisille STS-pankin työntekijöille suunnatun STS-pankkia koskevan muistitiedon keruun yhteistyössä STS-Klubin kanssa. Muistitiedon keruuta tullaan jatkamaan vuonna 1996.

4 Säätiö jakoi apurahoja ja avustuksia vuonna 1995 seuraavasti: Palkansaajien tutkimuslaitos mk - Suomen EU-jäsenyys ja maataloustuki-tutkimus (Osan I loppuunsaattaminen ja osa ll, Markus Sovala) Antti Marttinen - Työntekijöiden tilinpäätösanalyysi-selvitys mk Tämän lisäksi säätiön hallitus päätti tehdä yhteensä markan varauksen apurahoille, jotka maksetaan vuonna Säätiön valtuuskunnalle ja asiamiehelle vuonna 1995 maksamat palkkiot ja palkkiot olivat yhteensä 120,000 mk. Säätiö rahoitti toimintansa joukkovelkakirjalainasijoitustensa tuotolla, joka oli vuonna mk, Säätiö kirjasi vuoden 1995 tuloksesta omistamiensa Merita-pankin osakkeiden arvonalennuksena yhteensä 14, ,20 mk, koska säätiön omistamien Merita-pankin osakkeiden arvo l 995 oli laskenut alle niiden hankinta-arvon. Tilikauden tulos Tilikauden alijäämäksi muodostui ,45 markkaa. Hallitus esittää, että alijäämä siirretään edellisien tilikausien alijäämä-tilille.

5 TULOSLASKELMA l l 994 VARSINAINEN TOIMINTA STS-PANKKIMUSEO KULUT , ,00 STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA KULUT , ,00 APURAHAT JA AVUSTUKSET , , , ,00 MUU TOIMINTA TOIMINNAN KULUT Henkilöstökulut , ,89 Maksetut vuokrat ,00-285,00 Hallintokulut , , , ,95 TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,95 POISTOT , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,55 Rahoituskulut , , , ,84 OMATOIMINEN TUOTTO/KULU- JÄÄMÄ , ,89 VÄLITTÖMÄT VEROT 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,89

6 TASE VASTAAVAA 3 l l KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 4 686, ,00 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Muut osakkeet , ,00 Muut pitkäaikaiset sijoitukset , , , ,00 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET Siirtosaamiset , ,20 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,00 MUU OMA PÄÄOMA Edellisten vuosien voitto/tappio , ,74 Tilikauden voitto/tappio , , , ,S , ,15 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat , , , , , S9,15

7 RAHOITUSLASKELMA , RAHAN LÄHTEET Kulujäämä , Korkotuotot , , , ,60 RAHAN KÄYTTÖ Rahoituskulut , ,71 Kalustohankinnat , , , ,71 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS , ,89 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSEN ERITTELY Rahoitusomaisuuden lisäys/vähennys , ,89 Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys , , , ,89

8 STS-SÄÄT1Ö TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA Peruspääoma ,00 muutos tilikauden aikana 0,00 Peruspääoma ,00 MUU OMA PÄÄOMA Edellisten vuosien voitto/tappio ,85 Tilikauden voitto/tappio , ,30 OMA PÄÄOMA ,70 KÄYTTÖMAISUUDEN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKASET SIJOITUKSET AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto ,00 1isäykset tilikauden aikana 3.495,00 vähennykset tilikauden aikana, poisto 30% ,50 Koneet ja kalusto ,50 KÄYTTÖONAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Muut osakkeet ,00 vähennykset tilikauden aikana ,20 Muut osakkeet ,80 Muut pitkäaikaiset sijoitukset ,00 lisäykset tilikauden aikana ,00 Muut pitkäaikaiset sijoitukset , ,80 HENKILÖSTÖKULUT Palkat , ,50 Palkkiot , ,00 Sos.kulut , , ,31 141,991,89 Säätiö omistaa taideteoksia ja museoesineitä, joilla ei ole kirjanpitoarvoa. Esineistä on laadittu luettelo. KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Palkkakortit Kirjanpito ATK:1la Tilinpäätös sidottuna

9 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 1996 STS-SÄÄTIÖN HALLITUS TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 25. päivänä huhtikuuta 1996

10 TILINTARKASTUSKERTOMUS STS-Säätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet STS-Säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, jossa tilikauden tulos on ,45 mk tappiollinen on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu. Säätiön varallisuusasema on merkittävässä määrin riippuvainen Merita Pankki Oy:n A-osakkeiden kehityksestä. Säätiön toimielimien jäsenille suoritettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Tilinpäätös voidaan sääntöjen 9 :n mukaisesti vahvistaa. Helsingissä KPMG WIDERI OY AB

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi 16.10.2002 Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva.

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomus 2007 Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomuksen taidekuvat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymän taidekokoelmaan kuuluvista teoksista. 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Osuuskunta

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot