Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

2 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Faksi Julkaisu: Tilinpäätös 2014 C:95 ISBN ISBN (Sähköinen versio) Maakuntahallitus ISSN Tilintarkastus , sivut Hallintolaki 51 :n mukainen Kotka 2015 täydennys, sivu 20, Tarkastuslautakunta Maakuntavaltuusto

3 Sisältö 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Johto ja edunvalvonta Aluekehityksen edistäminen Aluesuunnittelu Hallinto ja talous Kesäyliopisto Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Luettelot ja selvitykset... 46

4 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Kansainvälinen taloustilanne on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ollut edelleen vaikea ja näkymät ovat hyvin epävarmat. Julkinen talous on länsimaissa raskaasti velkaantunut. Suomessakin julkinen talous velkaantui edelleen kestämättömällä vauhdilla. Euroopan keskuspankki EKP julkaisi erittäin suuren arvopaperien osto ohjelman vauhdittaakseen euroalueen kasvua ja estääkseen euroaluetta joutumasta deflaatioon. Euroalue on hitaassa kasvussa, jota on edesauttanut erityisesti raakaöljyn hinnan voimakas lasku ja USA:n talouden hyvä tilanne. Euro on heikentynyt dollariin nähden selvästi. Öljyn hinnan lasku on johtanut yhdessä Ukrainan kriisin kanssa Venäjän talouden voimakkaaseen alamäkeen. Venäläisten ostovoima on heikentynyt nopeasti, mikä on Suomessa näkynyt erityisesti Kaakkois Suomen kaupan ja matkailun kehityksessä. Myös venäläisten investoinnit Suomeen ovat vähentyneet ja mm. Vaalimaan hankkeet ovat viivästyneet. EU:n talouspakotteet Ukrainan tilanteen johdosta ovat vähentäneet vientiä Venäjälle. HaminaKotkan sataman liikenteen volyymi on kuitenkin vähentynyt vain n 4 % vuoteen 2013 verrattuna. Maakunnassa jatketaan kuitenkin ponnisteluja Venäjän ja Itämeren alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Samalla tehostetaan Invest in toimintaa investointien saamiseksi länsimaista. Metsäteollisuuden monta vuotta kestäneen rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät aluetaloudessa sekä kuntien verokertymässä. Verotulojen kasvu on erittäin vaatimatonta ja maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on maan heikoimpia ja maakunnan työttömyysaste on korkeammalla kuin koko maassa. Viimeisimpien vuosien tietojen mukaan maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on ollut kasvussa, mutta on selvää, että suuria työpaikkojen kertamenetyksiä on vaikea korvata nopeasti. Tulevaisuuden alat kuten uusiutuvan energian tuotantoteknologia, biopohjaiset uudet tuotteet, digitaaliset sisällöt ja pelimaailma ovat jo synnyttäneet korvaavia työpaikkoja metsäteollisuudesta menetettyjen tilalle. Googlen 800 M :n investointi Haminan palvelinkeskuksen laajentamiseen on menossa. Google on tullut myös mukaan Kotkan Haminan seudun ITC alan kehittämisprojekteihin. Merkittävää on, että myös metsäteollisuus on investoimassa. Stora Enso rakentaa Sunilan tehtaalle 32 M maksavan ligniinilinjan. UPM Kymmene Oyj:llä on menossa 160 M :n investointi Kuusankoskella. Myllykosken paperitehtaan tilat ovat muuttumassa toisen sukupolven bioetanolin tuotantoon. Työ ja elinkeinoministeriö myönsi bioetanolitehtaalle 30 M :n tuen. Koko investoinnin arvo on 150 M. Haminan Energia Oy:n suunnitteleman LNG terminaalin rakentaminen sai ministeriöltä 28 M : tuen. Suomen Yrittäjien jäsenlehti Yrittäjäsanomat teki numerossaan 1/2015 selvityksen suurien investointien, tekeillä jo olevien tai suunnitteilla olevien, kohdistumisesta lähivuosina maakunnittain. Tie ja ratahankkeet eivät olleet mukana. Varmasti monellekin yllätyksenä Kymenlaaksoon kohdistuu tämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Pohjois Pohjanmaan jälkeen neljänneksi eniten investointeja. Maakunta on näiden tietojen valossa siis paljon elinvoimaisempi kuin voi päätellä julkisesta keskustelusta ja erilaisista imago kyselyistä. E 18 moottoritie välillä Koskenkylä Kotka avattiin liikenteelle syyskuussa 2014 ja Haminan kiertotie joulukuussa. Rakentaminen jatkuu Haminasta Itään niin, että tie on valmis Vaalimalle asti vuosina Myös VT12 ja VT15 parannukset ovat ensiarvoisen

5 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös tärkeitä. Näiden teiden liikenne todennäköisesti kasvaa entisestään, kun E 18 tie valmistuu. Erittäin keskeinen asia logistiikkamaakunnalle on EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi. Keskeinen edunvalvontakysymys on, että Suomen valtio sitoutuu ydinverkon kehittämisen vaatimaan kansalliseen rahoitukseen. Ilman omaa rahoitusta EU:n tuki jää saamatta. Venäjän uusiessa rataverkkoaan ratayhteys Imatralta HaminaKotkan satamaan on saatava kuntoon radan kapasiteettiongelmien takia. Nopean Helsinki Kouvola Pietari junayhteyden matkustajaliikenne on kasvanut nopeasti, mutta notkahti loppuvuodesta. Yhteydet Tampereen suuntaan paranevat Riihimäen rataoikaisun jälkeen Euroopan Unionin rakennerahastokausi alkoi EU:n rakennerahasto ohjelmien (EAKR ja ESR) ensimmäinen hakukierros vietiin läpi viime vuoden syksyllä, sisärajaohjelmien (Interreg) haut käynnistyivät loppuvuodesta Ulkorajaohjelmien (CBC) valmistelu jatkuu v 2015 puolelle. Kymenlaakson on mukana kaikissa näissä ohjelmissa ja niiden valmisteluprosesseissa, mikä on vaatinut suuren työpanoksen. EAKR ja ESR ohjelmien ensimmäisessä haussa Kymenlaakson toimijat olivat erittäin aktiivisia. Tiivis ohjelmatyö ja rakennemuutoksen seurausten hoito vaativat yhteistyön parantamista edelleen Etelä ja Länsi Suomen maakuntien kanssa, koska rakennerahasto ohjelma kattaa Etelä ja Länsi Suomen maakunnat, n. 2/3 osaa Suomesta, ja Interreg ohjelma Etelä Suomen. ENI ohjelman ohjelma alue Suomen puolella on Kaakkois Suomi. Ohjelmien hankerahoittajina jatkavat edelleen maakuntien liitot ja ELY keskukset. Rahoituspäätökset tehdään maakunnissa ja vain poikkeustapauksissa valtion keskushallinnossa. Maakunnan yhteistyöryhmien asema rakennerahastovarojen ohjaamisessa ja hankevalinnassa vahvistui. Kehittämistyölle on siis saatava entistä leveämmät hartiat. Alueelliset kehittämisvarat on ohjattava vaikuttavampiin kohteisiin. Varojen suuntaaminen on entistä tärkeämpää, kun rakennerahasto ohjelman rahoituksen määrä supistui huomattavasti. Yhteistyön tiivistäminen ei ole aina helppoa ja intressit monissa asioissa ovat erisuuntaisia, mutta paluuta yksin toimimiseen ei ole. Yhteistyötä Päijät Hämeen ja Uudenmaan liittojen kanssa on tiivistettävä yksinomaan jo siksikin, että ne ovat kehitystyössään suuntautumassa aikaisempaa vahvemmin Venäjän mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Maakunnan toimijoiden on entistä tarmokkaammin suuntauduttava kansainväliseen yhteistyöhön ja hyödyntämään mm. EU:n laajuisia rahoitusmahdollisuuksia Maakuntakaavatyö tiivistä Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaaksoon vuonna 2014 kaksi vaihemaakuntakaavaa, Energiamaakuntakaavan keväällä ja Kauppa ja meri kaavan joulun alla. Liiton kaavoitustyön tiivistymistä kuvaa se, että aiemmin useampia kaavoja ei ole saman vuoden aikana vahvistettu. Kummatkin kaavat vahvistettiin Liiton esitysten mukaisesti. Vuoden 2014 aikana ympäristöministeriö teki selvityksen maakuntien liittojen esityksestä vahvistusmenettelyn uudistamisesta tai kokonaan siitä luopumisesta. Selvitys tulee lausuntokierrokselle alkuvuodesta Maakuntakaavoitus on Kymenlaaksossa sidottu tiukasti elinkeinojen kehittämiseen. Keskeinen haaste on tehdä entistä tiiviimmin maankäytön suunnittelua Kaakkois Suomessa

6 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös ja ulottaa yhteistyötä myös naapurimaakuntiin sekä Venäjälle ja Viroon EU:n Itämeripolitiikan hengen mukaisesti. Maakuntaohjelmaan liittyen on arvioitu aluerakenteen pidemmän aikavälin vaihtoehtoja ja niissä erityisesti E 18 kehityskäytävän ja Salpausselkä kehityskäytävän vaikutuksia rakenteeseen. On syytä myös edelleen syventää ja tarkentaa maakuntakaavan aluerakenteen ja kaavavarausten ajantasaisuutta sekä laajentaa yhteistyöprosessia etenkin elinkeinoelämän suuntaan Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteistoimintaryhmä Maakuntahallitus Virasto Maakuntajohtaja Kesäyliopiston johtokunta Kunnat Maakunnan yhteistyöryhmä Valtion aluehallintoviranomaiset Työmarkkina ja elinkeinoelämän järjestöt Maaseutujaosto Toisen asteen ammatillisen koulutuksen jaosto Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmässä edustetut tahot Vuonna 2014 maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään yhteistyökumppaneiden nimeämät edustajat valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli vuoteen 2016 saakka. Maakunnan yhteistyöryhmä asetti maaseutujaoston, jonka työskentelyä koordinoi Kaakkois Suomen ELY keskus, sekä ammatillisen koulutuksen jaoston. Muita muutoksia hallinto organisaatiossa ei tapahtunut. Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodollisen EAKR rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatuksen hoitaa Uudenmaan liitto. Maakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 26 pykälää. Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 154 pykälää. Tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 26 pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 40 pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 160 pykälää.

7 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 31 pykälää. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana toimi vuosina Kymenlaakson edustaja Kai Holmberg ja esittelijänä toimi Kymenlaakson liiton maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto Hamina Inkeroinen Elina Joffel Nina Porkka Matti Talsi Timo Jussi Iitti Salonen Jarkko Lehtinen Eemeli Kotka Bohm Tarja Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Paatero Sirpa, II varapuheenjohtaja Piipponen Pekkola Seija Pitko Eeva Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Ristiniemi Sami Voutilainen Emmi Kouvola Airaksinen Katja Helkala Maarit Hyttinen Jyrki, puheenjohtaja Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka, I varapuheenjohtaja Käki Jari Laine Raimo Liukkonen Jorma Paloranta Pertti Rouvari Sinikka Sorvali Ritva Valkeapää Reijo Vainio Vesa Varjola Liisa Miehikkälä Heinonen Jari Pyhtää Liimatainen Mervi KOK PS SDP KOK KESK SDP VAS KD KOK SDP VAS PS SDP SDP KOK PS SDP KOK KOK SIT KOK SDP PS PS SDP VAS PS KOK VIHR KESK KD KESK KESK KOK

8 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Virolahti Hellä Marjaana KESK Maakuntahallitus Hamina Pakkanen Antti Rautamaa Eeva Uski Mirja Iitti Lehtinen Esa Kotka Holmberg Kai, I varapuheenjohtaja Tinkanen Maritta Tiusanen Pentti Kouvola Helminen Harri, puheenjohtaja Lehtola Leila Leppänen Jouko Lindström Jari, II varapuheenjohtaja Lonka Mirja Palm Sari KESK KOK SDP SDP KOK PS VAS SDP KOK KOK PS KESK KD Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä Etelä Karjalan liitto Berg Ari Kärnä Jukka, varapuheenjohtaja Leppänen Marja Leena Urpalainen Anu Kymenlaakson Liitto Helminen Harri Holmberg Kai, puheenjohtaja Lonka Mirja Tinkanen Maritta Maakunnan yhteistyöryhmä Kuntasektori: Kymenlaakson Liitto Helminen Harri, puheenjohtaja Holmberg Kai, III varapuheenjohtaja Lonka Mirja Tinkanen Maritta Kouvolan seutu Koivisto Antti Pasila Olli

9 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Kotkan Haminan seutu Lindholm Terhi Hasu Rami Valtion viranomaiset: Kaakkois Suomen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus Gunnar Leena, I varapuheenjohtaja Mäkelä Satu Karhula Jyrki Rinta Porkkunen Antti Etelä Suomen aluehallintovirasto Kouvolan yksikkö Hjelt Hansson Ullrike Hämeen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus, ELY Kauranen Sinikka Järjestöt: Kymenlaakson kauppakamari Lehtoranta Jouko, II varapuheenjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Väyrynen Jaakko Kymen Yrittäjät Klami Juha SAK:n Kymen aluepalvelukeskus Laitinen Sonja AKAVA, Kaakkois Suomi Vilén Heta STTK Muukka Eeva MTK Kymenlaakso Dahlman Tuula Pysyvät asiantuntijajäsenet: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Ikonen Petteri Kymenlaakson toisen asteen ammatilliset oppilaitokset Tikkanen Sami (ajalle ) Kaakkois Suomen työ ja elinkeinotoimisto Kouvo Juha

10 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Helsingin yliopisto, koulutus ja kehittämiskeskus, Kouvola Silfversten Pirjo Suomen metsäkeskus, Kaakkois Suomi Vainikka Pekka Uudenmaan liitto Kuparinen Mari Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Varsinainen jäsen: Kaakkois Suomen ELY keskus Lankinen Jouko Linden Juha Pitkänen Jyrki Kymenlaakson Liitto Haapaniemi Juha, puheenjohtaja Lehtinen Jussi, varapuheenjohtaja Kallström Riitta, sihteeri Pysyvät asiantuntijajäsenet: Hämeen ELY keskus Kauranen Sinikka Uudenmaan liitto Veijalainen Petri Kouvolan seutu Kivelä Harri Kotkan Haminan seutuvaliokunta Perttunen Mika Tarkastuslautakunta Talsi Timo Jussi, puheenjohtaja Porkka Matti, varapuheenjohtaja Pitko Eeva Riitta BDO Audiator Oy:n nimeämänä tilintarkastajana toimi JHTT Ilpo Malinen. Kesäyliopiston johtokunta Holmberg Kai, puheenjohtaja Karvonen Tapio, varapuheenjohtaja Kimpanpää Hilppa Korpivaara Pekka Kuokka Vappu Lindeman Ari

11 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rantamo Tuula Turtola Martti Ivakko Elina Ammatillisen koulutuksen jaosto Harjun Oppimiskeskus Kunnaala Mikko Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tikkanen Sami Kouvolan aikuiskoulutussäätiö (Aikuiskoulutuskeskus) Kaivola Leena Kouvolan kaupunki Niemi Veikko Olli Timo Kaakkois Suomen ELY keskus Paananen Tarja Etelä Suomen aluehallintovirasto Mitts Ann Christin Kymenlaakson Liitto Silmäri Ulla Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maaseutujaosto MTK Kaakkois Suomi Dahlman Tuula Kinno Oy Gardemeister Leena Socom Oy Kaljunen Leena Suomen 4H liitto ry Herttuainen Helena Kaakkois Suomen ELY Pitkänen Jyrki Pöllönen Pirjo Niittyniemi Visa Pro Agria Etelä Suomi Parkkonen Antero Kymenlaakson Kylät ry Porkka Sami

12 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Suomen Metsäkeskus, Kaakkois Suomi Repo Seppo Saimaan ammattiopisto Karoniemi Mervi Kymenlaakson LEADER ryhmät Tolvanen Marjo Etelä Karjalan LEADER ryhmät Bagge Riitta Etelä Karjalan Kylät ry Kivinen Terttu Kymenlaakson Liitto Kallström Riitta Etelä Karjalan Liitto Berg Ari Lantta Jari Etelä Kymenlaakson ammattiopisto Jaskari Ulla Kymen ja Etelä Karjalan Yrittäjät Heinonen Hannu Cursor Oy Kuusela Pirjo Kymenlaakson AMK Ikonen Petteri Saimaan AMK Härkönen Mari Tilivelvollisuus Tilivelvollisia ovat liiton toimielinten jäsenet ja johtavat viranhaltijat (maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori) Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodolliset EAKR rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto.

13 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Uudella ohjelmakaudella rakennerahastovarojen määrä vähenee edelliseen ohjelmakauteen verrattuna lähes 40 %. Ns. teknistä tukea on käytettävissä vain maakunnan yhteistyöryhmän kokouskuluihin noin vuodessa. Valtion vuoden 2015 budjetissa maakunnan kehittämisrahaa ei ole lainkaan. Toimintavuonna kesäyliopiston taloudelliset edellytykset heikkenivät ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan henkilöstö ja toimitilakulujen osalta Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä v v Kymenlaakson Liiton virasto vakinaiset määräaikaiset 2 2 hankkeet ja projektit/määräaikaiset 1 1 Kesäyliopisto vakinaiset 5 5 Yhteensä Viraston tehtävissä työskenteli 20 henkilöä kokoaikaisessa virka tai työsuhteessa ja kesäyliopiston palveluksessa 5 kokoaikaista vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöä. Yksi henkilö työskenteli hankkeessa, joka päättyi Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli kolme henkilöä, joista kaksi rakennerahastotehtävissä ja yksi projektissa. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli ,80 ja henkilösivukulujen määrä oli ,50. Henkilöstökulut olivat yhteensä ,10. Kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan palkkakustannukset katettiin EAKR rakennerahaston teknisestä tuesta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskien hallinta on osa kaikkea kuntayhtymän toimintaa ja se on osa Kymenlaakson Liiton johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan kokonaisuus muodostuu riskianalyysistä (riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimet) sekä sisäisestä valvonnasta. Riskianalyysissä on määritelty merkittävimmät strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit, niiden todennäköisyys ja merkittävyys sekä hallintatoimenpiteet ja vastuuhenkilö.

14 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Viraston johtoryhmän valmistelema riskianalyysi vuosille on tilinpäätöksen yhteydessä esitelty maakuntahallitukselle. Kymenlaakson maakunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät organisaatiolta nopeaa reagointikykyä. Merkittävimmäksi strategiseksi riskiksi arvioidaan Venäjän talouskehityksen heikkenemistä, johon varaudutaan mm. maakuntaohjelman mukaisin toimenpitein. Maakuntahallituksen linjauksen mukaisesti Kymenlaakson suuntautumista Etelä Suomeen vahvistetaan syventämällä yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Päijät Hämeen liittojen kanssa. Kymenlaakson Kesäyliopiston tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistetaan laatimalla kehittämissuunnitelma mennessä. Jos työ ja elinkeinoministeriön ylläpitämä täysin sähköinen EURA2014 tietojärjestelmä on poissa käytöstä, keskeytyy EAKR rahoitusprosessi täysin aiheuttaen myös asiakaspalvelun keskeytymisen. Taloudellisista riskeistä merkittävin on kuntayhtymän toimintamenojen sopeuttaminen niukkenevan kuntatalouden mukaisiksi sekä viraston että kesäyliopiston toiminnan osalta. Kesäyliopiston henkilöstö ja toimitilakuluja jouduttiin toimintavuonna sopeuttamaan vähenevien oppilasmaksutuottojen mukaisiksi. Ohjelmakaudella maakuntahallituksessa on tehty rahoitusasetuksen 4 :n mukaisesti alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskevia sekä kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskevia rahoituspäätöksiä, joissa on toimialakohtaisesti myös yrityksiä mukana. VM:n controller toiminnot ovat suorittamassaan järjestelmätarkastuksessa kiinnittäneet huomiota asetuksen soveltamista koskeviin tulkintoihin. Tarkastaja ei ole toimittanut tarkastusraporttia. Ohjelmakaudella vastuuta päätösten lainmukaisuuden tulkinnasta on myös Uudenmaan liitolla. Operatiivisia riskejä ovat henkilöstön osaamisen keskittyminen yhdelle henkilölle ja sähköisissä tiedonhallintaprosesseissa paikkatietojärjestelmän osaamisen varmistamisen. Vahinkoriskeissä merkittävimmät ovat henkilöriskit liikenneonnettomuuksissa sekä väkivallan uhka yleisötilaisuuksissa ja asiakastapaamisissa. Tietojärjestelmäriskejä ei pidetä merkittävinä, koska palvelimet on hajautettu ja varmuuskopiointi on kunnossa. 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan hallintosäännön 26 :n 1. kohtaan muutoksen, jonka mukaan maakuntahallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevat ohjeet sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Maakuntavaltuusto myös hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan perusteet. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole ollut virheitä tai rikkomuksia.

15 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Ohjelmakauden rakennerahastovarojen käyttöön liittyvät tehtävät hoidetaan maakuntahallituksen hyväksymän hallinto ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. Rahoittajan ja maksajan toiminnot sekä takaisinperintä on sisäisesti eriytetty ohjeiden edellyttämällä tavalla. Rr rahoituksella ei ole rahoitettu oman tuotannon hankkeita. Teknisen tuen käytöstä on tehty asianmukaiset rahoitus ja maksatuspäätökset. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion toteutuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain. Tavoitteiden toteuma raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa. Talousarviossa asetetut tavoitteet on saavutettu. Maakuntahallitukselle esitellyssä katsauksessa Kymenlaakson Liiton rahoittamista EAKR hankkeista ohjelmakaudella arvioidaan, että mennessä päättyneiden hankkeiden myötävaikutuksella on syntynyt 1087 uutta työpaikkaa ja 85 uutta yritystä. EAKR rahoitusta on hankkeisiin sidottu n. 28,02 M. Kymenlaakson Liiton rahoittamien hankkeiden tulokset ovat olleet Etelä Suomen maakuntien parhaat ja käytettävissä olevaan rahoitukseen suhteutettuna koko maan parhaat. Katsaus päivitetään ohjelmakauden päättyessä. Toimintavuonna ympäristöministeriö vahvisti kaksi maakuntakaavaa; energiamaakuntakaavan sekä kauppa ja merialue vaihemaakuntakaavan. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta järjestetään vuosittain päivitettävän riskianalyysin pohjalta. Riskienhallintaa koordinoi hallintopäällikkö. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Liiton omaisuus on irtainta omaisuutta (koneet, kalusteet ja ohjelmistot), joka on vakuutettu Pohjola yhtiöissä. Toimintavuonna ei tehty muutoksia. Sopimustoiminta Sopimukset on muutamaksi vuodeksi kerrallaan tehtyjä vuokra, leasing ja ylläpitosopimuksia. Tarvittaessa tehdään asiantuntijapalveluista tiettyä tehtävää varten yksittäisiä hankintasopimuksia. Toimintavuonna uusittiin Dna yritys ja mobiilidatasopimus ajalle (24kk). Propentus IGM Ylläpito ja tukisopimus 700 /kk uusittiin.

16 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistoto ja arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset tuotot Satuunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,4 % 99,7 % Vuosikate/Poistot, % Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Kun tulorahoitusprosentti oli 105,4 %, oli tulorahoitus riittävä. Toimintatuotot muodostuivat seuraavista tuloeristä: % Jäsenkuntien maksuosuudet ,00 72 Muut myyntituotot ,14 Maksutuotot kesäyliopistolle ,23 8 Tuet ja avustukset ,00 20 Muut toimintatuotot Yhteensä ,37 100

17 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät 8 Investointien rahavirta Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiudet muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate * Kassan riittävyys, pv Investointeja ei ole tehty eikä kuntayhtymällä ole lainaa. Maksuvalmius parani vuoteen 2013 verrattuna ja oli vuoden lopussa 82 päivää.

18 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT 0 0 A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet 0 0 I Peruspääoma II Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 III Edell. tilikauden yli /alijäämä IV Tilikauden yli /alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 0 0 C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet D VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen B TOIMEKSAINTOJEN VARAT Saadut ennakot Valtion toimenksiannot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat 0 3 C VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat I Vaihto omaisuus 6 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muu vaihto omaisuus 6 3 TASEEN TUNNUSLUVUT: II Saamiset Omavaraisuusaste, % 21,8 % 17,1 % Lyhytaikaiset saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 % 13,7 % 1. Myyntisaamiset 2 2 Kertynyt yli /alijäämä, Muut saamiset Lainakanta , Siirtosaamiset 6 6 Lainasaamiset, III Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste. % ilman valtion toim.antojen pääomia 50,77 % 41,50 % Kuntataloudessa omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. Kuntayhtymässä, jossa on alhainen oman pääoman määrä (0,4 milj. ) ja runsaasti välitettäviä varoja (1 milj. ), omavaraisuusaste muodostuu paljon alhaisemmaksi ollen 21,8 % vuonna Omavaraisuusaste on parantunut vuoteen 2013 verrattuna johtuen tilikauden ylijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuus % on alhaisella tasolla ollen 14,2 %. Tunnusluku kertoo, että vieraan pääoman takaisinmaksuun tarvittaisiin 14,2 % käyttötuloista. Vieras pääoma muodostuu siirto ja ostoveloista. Edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on ,81. Tilikaudelta kertyi ylijäämää ,51.

19 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Kokonaistulot ja menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 2831 Toimintakulut 2686 Korkotuotot * Valmistus omaan käyttöön Muut rahoitustuotot Korkokulut Satunnaiset tuotot Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset kulut Pysyvien vastaavien Tulorahoituksen korjauserät hyödykkeiden luovutusvoitot 0 Pakollisten varausten muutos Investoinnit * Pakollisten varausten lis. (+), väh ( ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden * Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset Investoinitmenot Pitkäkaikaisten lainojen lisäys Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys Antolainasaamisten lisäykset Oman pääoman lisäykset Pitkäkaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä 2831 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 2686 Täsmäytys = 145 Muut maks.valm.muutokset 84 Rahavarojen muutos

20 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilikauden tuloksen käsittely Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen ,51 taseen yli /alijäämätilille. 7. Talousarvion toteutuminen 7.1. Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Johto ja edunvalvonta Tulostavoitteet Uuden rakennerahastokauden ratkaisujen onnistuminen Kymenlaakson näkökulmasta. Rakennerahastokauden rahoituskehys laski lähes 40 % verrattuna edelliseen kauteen. Kymenlaakson edustajat olivat mukana ohjelman laatimisessa ja ohjelman sisältö vastaa hyvin Kymenlaakson tavoitteita. Kymenlaakso oli mukana kirjoittamassa Keskisen Itämeren Interreg ohjelmaa sekä Suomi Venäjä ENI CBC ohjelmaa. ENI CBC ohjelman valmistelu venyi vuodelle RR ohjelmat ja Interreg ohjelmat ovat käynnistyneet loppuvuodesta Kymenlaakson imagomarkkinoinnin vaikuttavuuden varmistaminen. Liitto rahoitti KyAmk Oy:n vetämää Kymenlaakson vetovoima projektia, joka päättyy v Kertomusvuonna käynnistettiin seminaarimuotoinen Kymenlaakson asioiden esittely sidos ja kohderyhmille. 3. Henkilökunnan kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden johdosta tehtävät muutokset työprosesseihin ja olosuhteisiin. Henkilöstön kehittämiskeskustelut on käyty. Kehittämiskeskusteluissa käynnistettiin maksatustehtävien siirtymisestä Uudenmaan liitolle aiheutuvat muutokset työprosesseihin. 4. Seuraavan hallituskauden aluehallinnon rakennemuutoksiin valmistautuminen. Kymenlaakson Liitto on ottanut kantaa yhteistyösuuntiin tulevia aluehallinnon ratkaisuja varten. Parhaillaan valmistellaan selvitystä yhteistyön tiivistämisestä Päijät Hämeen liiton kanssa. Kymenlaakson Liito on hyväksynyt maakuntahallitusten puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteisen kannanoton aluehallinnon kehittämiseksi. Lisäksi liitto on hyväksynyt omat hallitusohjelmatavoitteet sekä ollut mukana Etelä Suomen liittouman hallitusohjelmakannanotossa. 5. Aktiivinen osallistuminen CPMR ja Helsinki EU toimiston työhön. Osallistuttiin kaikkiin Kymenlaaksoa koskeviin CPMR:n kokouksiin ja lausumien valmisteluihin. Kymenlaaksolaiset toimijat ovat aktiivisesti käyttäneet EU toimiston palveluja.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2013

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2013 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2013 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2013 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot