Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

2 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Faksi Julkaisu: Tilinpäätös 2014 C:95 ISBN ISBN (Sähköinen versio) Maakuntahallitus ISSN Tilintarkastus , sivut Hallintolaki 51 :n mukainen Kotka 2015 täydennys, sivu 20, Tarkastuslautakunta Maakuntavaltuusto

3 Sisältö 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Johto ja edunvalvonta Aluekehityksen edistäminen Aluesuunnittelu Hallinto ja talous Kesäyliopisto Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Luettelot ja selvitykset... 46

4 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Kansainvälinen taloustilanne on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ollut edelleen vaikea ja näkymät ovat hyvin epävarmat. Julkinen talous on länsimaissa raskaasti velkaantunut. Suomessakin julkinen talous velkaantui edelleen kestämättömällä vauhdilla. Euroopan keskuspankki EKP julkaisi erittäin suuren arvopaperien osto ohjelman vauhdittaakseen euroalueen kasvua ja estääkseen euroaluetta joutumasta deflaatioon. Euroalue on hitaassa kasvussa, jota on edesauttanut erityisesti raakaöljyn hinnan voimakas lasku ja USA:n talouden hyvä tilanne. Euro on heikentynyt dollariin nähden selvästi. Öljyn hinnan lasku on johtanut yhdessä Ukrainan kriisin kanssa Venäjän talouden voimakkaaseen alamäkeen. Venäläisten ostovoima on heikentynyt nopeasti, mikä on Suomessa näkynyt erityisesti Kaakkois Suomen kaupan ja matkailun kehityksessä. Myös venäläisten investoinnit Suomeen ovat vähentyneet ja mm. Vaalimaan hankkeet ovat viivästyneet. EU:n talouspakotteet Ukrainan tilanteen johdosta ovat vähentäneet vientiä Venäjälle. HaminaKotkan sataman liikenteen volyymi on kuitenkin vähentynyt vain n 4 % vuoteen 2013 verrattuna. Maakunnassa jatketaan kuitenkin ponnisteluja Venäjän ja Itämeren alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Samalla tehostetaan Invest in toimintaa investointien saamiseksi länsimaista. Metsäteollisuuden monta vuotta kestäneen rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät aluetaloudessa sekä kuntien verokertymässä. Verotulojen kasvu on erittäin vaatimatonta ja maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on maan heikoimpia ja maakunnan työttömyysaste on korkeammalla kuin koko maassa. Viimeisimpien vuosien tietojen mukaan maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on ollut kasvussa, mutta on selvää, että suuria työpaikkojen kertamenetyksiä on vaikea korvata nopeasti. Tulevaisuuden alat kuten uusiutuvan energian tuotantoteknologia, biopohjaiset uudet tuotteet, digitaaliset sisällöt ja pelimaailma ovat jo synnyttäneet korvaavia työpaikkoja metsäteollisuudesta menetettyjen tilalle. Googlen 800 M :n investointi Haminan palvelinkeskuksen laajentamiseen on menossa. Google on tullut myös mukaan Kotkan Haminan seudun ITC alan kehittämisprojekteihin. Merkittävää on, että myös metsäteollisuus on investoimassa. Stora Enso rakentaa Sunilan tehtaalle 32 M maksavan ligniinilinjan. UPM Kymmene Oyj:llä on menossa 160 M :n investointi Kuusankoskella. Myllykosken paperitehtaan tilat ovat muuttumassa toisen sukupolven bioetanolin tuotantoon. Työ ja elinkeinoministeriö myönsi bioetanolitehtaalle 30 M :n tuen. Koko investoinnin arvo on 150 M. Haminan Energia Oy:n suunnitteleman LNG terminaalin rakentaminen sai ministeriöltä 28 M : tuen. Suomen Yrittäjien jäsenlehti Yrittäjäsanomat teki numerossaan 1/2015 selvityksen suurien investointien, tekeillä jo olevien tai suunnitteilla olevien, kohdistumisesta lähivuosina maakunnittain. Tie ja ratahankkeet eivät olleet mukana. Varmasti monellekin yllätyksenä Kymenlaaksoon kohdistuu tämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Pohjois Pohjanmaan jälkeen neljänneksi eniten investointeja. Maakunta on näiden tietojen valossa siis paljon elinvoimaisempi kuin voi päätellä julkisesta keskustelusta ja erilaisista imago kyselyistä. E 18 moottoritie välillä Koskenkylä Kotka avattiin liikenteelle syyskuussa 2014 ja Haminan kiertotie joulukuussa. Rakentaminen jatkuu Haminasta Itään niin, että tie on valmis Vaalimalle asti vuosina Myös VT12 ja VT15 parannukset ovat ensiarvoisen

5 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös tärkeitä. Näiden teiden liikenne todennäköisesti kasvaa entisestään, kun E 18 tie valmistuu. Erittäin keskeinen asia logistiikkamaakunnalle on EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi. Keskeinen edunvalvontakysymys on, että Suomen valtio sitoutuu ydinverkon kehittämisen vaatimaan kansalliseen rahoitukseen. Ilman omaa rahoitusta EU:n tuki jää saamatta. Venäjän uusiessa rataverkkoaan ratayhteys Imatralta HaminaKotkan satamaan on saatava kuntoon radan kapasiteettiongelmien takia. Nopean Helsinki Kouvola Pietari junayhteyden matkustajaliikenne on kasvanut nopeasti, mutta notkahti loppuvuodesta. Yhteydet Tampereen suuntaan paranevat Riihimäen rataoikaisun jälkeen Euroopan Unionin rakennerahastokausi alkoi EU:n rakennerahasto ohjelmien (EAKR ja ESR) ensimmäinen hakukierros vietiin läpi viime vuoden syksyllä, sisärajaohjelmien (Interreg) haut käynnistyivät loppuvuodesta Ulkorajaohjelmien (CBC) valmistelu jatkuu v 2015 puolelle. Kymenlaakson on mukana kaikissa näissä ohjelmissa ja niiden valmisteluprosesseissa, mikä on vaatinut suuren työpanoksen. EAKR ja ESR ohjelmien ensimmäisessä haussa Kymenlaakson toimijat olivat erittäin aktiivisia. Tiivis ohjelmatyö ja rakennemuutoksen seurausten hoito vaativat yhteistyön parantamista edelleen Etelä ja Länsi Suomen maakuntien kanssa, koska rakennerahasto ohjelma kattaa Etelä ja Länsi Suomen maakunnat, n. 2/3 osaa Suomesta, ja Interreg ohjelma Etelä Suomen. ENI ohjelman ohjelma alue Suomen puolella on Kaakkois Suomi. Ohjelmien hankerahoittajina jatkavat edelleen maakuntien liitot ja ELY keskukset. Rahoituspäätökset tehdään maakunnissa ja vain poikkeustapauksissa valtion keskushallinnossa. Maakunnan yhteistyöryhmien asema rakennerahastovarojen ohjaamisessa ja hankevalinnassa vahvistui. Kehittämistyölle on siis saatava entistä leveämmät hartiat. Alueelliset kehittämisvarat on ohjattava vaikuttavampiin kohteisiin. Varojen suuntaaminen on entistä tärkeämpää, kun rakennerahasto ohjelman rahoituksen määrä supistui huomattavasti. Yhteistyön tiivistäminen ei ole aina helppoa ja intressit monissa asioissa ovat erisuuntaisia, mutta paluuta yksin toimimiseen ei ole. Yhteistyötä Päijät Hämeen ja Uudenmaan liittojen kanssa on tiivistettävä yksinomaan jo siksikin, että ne ovat kehitystyössään suuntautumassa aikaisempaa vahvemmin Venäjän mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Maakunnan toimijoiden on entistä tarmokkaammin suuntauduttava kansainväliseen yhteistyöhön ja hyödyntämään mm. EU:n laajuisia rahoitusmahdollisuuksia Maakuntakaavatyö tiivistä Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaaksoon vuonna 2014 kaksi vaihemaakuntakaavaa, Energiamaakuntakaavan keväällä ja Kauppa ja meri kaavan joulun alla. Liiton kaavoitustyön tiivistymistä kuvaa se, että aiemmin useampia kaavoja ei ole saman vuoden aikana vahvistettu. Kummatkin kaavat vahvistettiin Liiton esitysten mukaisesti. Vuoden 2014 aikana ympäristöministeriö teki selvityksen maakuntien liittojen esityksestä vahvistusmenettelyn uudistamisesta tai kokonaan siitä luopumisesta. Selvitys tulee lausuntokierrokselle alkuvuodesta Maakuntakaavoitus on Kymenlaaksossa sidottu tiukasti elinkeinojen kehittämiseen. Keskeinen haaste on tehdä entistä tiiviimmin maankäytön suunnittelua Kaakkois Suomessa

6 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös ja ulottaa yhteistyötä myös naapurimaakuntiin sekä Venäjälle ja Viroon EU:n Itämeripolitiikan hengen mukaisesti. Maakuntaohjelmaan liittyen on arvioitu aluerakenteen pidemmän aikavälin vaihtoehtoja ja niissä erityisesti E 18 kehityskäytävän ja Salpausselkä kehityskäytävän vaikutuksia rakenteeseen. On syytä myös edelleen syventää ja tarkentaa maakuntakaavan aluerakenteen ja kaavavarausten ajantasaisuutta sekä laajentaa yhteistyöprosessia etenkin elinkeinoelämän suuntaan Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteistoimintaryhmä Maakuntahallitus Virasto Maakuntajohtaja Kesäyliopiston johtokunta Kunnat Maakunnan yhteistyöryhmä Valtion aluehallintoviranomaiset Työmarkkina ja elinkeinoelämän järjestöt Maaseutujaosto Toisen asteen ammatillisen koulutuksen jaosto Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmässä edustetut tahot Vuonna 2014 maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään yhteistyökumppaneiden nimeämät edustajat valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli vuoteen 2016 saakka. Maakunnan yhteistyöryhmä asetti maaseutujaoston, jonka työskentelyä koordinoi Kaakkois Suomen ELY keskus, sekä ammatillisen koulutuksen jaoston. Muita muutoksia hallinto organisaatiossa ei tapahtunut. Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodollisen EAKR rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatuksen hoitaa Uudenmaan liitto. Maakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 26 pykälää. Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 154 pykälää. Tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 26 pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 40 pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 160 pykälää.

7 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 31 pykälää. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana toimi vuosina Kymenlaakson edustaja Kai Holmberg ja esittelijänä toimi Kymenlaakson liiton maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto Hamina Inkeroinen Elina Joffel Nina Porkka Matti Talsi Timo Jussi Iitti Salonen Jarkko Lehtinen Eemeli Kotka Bohm Tarja Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Paatero Sirpa, II varapuheenjohtaja Piipponen Pekkola Seija Pitko Eeva Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Ristiniemi Sami Voutilainen Emmi Kouvola Airaksinen Katja Helkala Maarit Hyttinen Jyrki, puheenjohtaja Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka, I varapuheenjohtaja Käki Jari Laine Raimo Liukkonen Jorma Paloranta Pertti Rouvari Sinikka Sorvali Ritva Valkeapää Reijo Vainio Vesa Varjola Liisa Miehikkälä Heinonen Jari Pyhtää Liimatainen Mervi KOK PS SDP KOK KESK SDP VAS KD KOK SDP VAS PS SDP SDP KOK PS SDP KOK KOK SIT KOK SDP PS PS SDP VAS PS KOK VIHR KESK KD KESK KESK KOK

8 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Virolahti Hellä Marjaana KESK Maakuntahallitus Hamina Pakkanen Antti Rautamaa Eeva Uski Mirja Iitti Lehtinen Esa Kotka Holmberg Kai, I varapuheenjohtaja Tinkanen Maritta Tiusanen Pentti Kouvola Helminen Harri, puheenjohtaja Lehtola Leila Leppänen Jouko Lindström Jari, II varapuheenjohtaja Lonka Mirja Palm Sari KESK KOK SDP SDP KOK PS VAS SDP KOK KOK PS KESK KD Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä Etelä Karjalan liitto Berg Ari Kärnä Jukka, varapuheenjohtaja Leppänen Marja Leena Urpalainen Anu Kymenlaakson Liitto Helminen Harri Holmberg Kai, puheenjohtaja Lonka Mirja Tinkanen Maritta Maakunnan yhteistyöryhmä Kuntasektori: Kymenlaakson Liitto Helminen Harri, puheenjohtaja Holmberg Kai, III varapuheenjohtaja Lonka Mirja Tinkanen Maritta Kouvolan seutu Koivisto Antti Pasila Olli

9 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Kotkan Haminan seutu Lindholm Terhi Hasu Rami Valtion viranomaiset: Kaakkois Suomen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus Gunnar Leena, I varapuheenjohtaja Mäkelä Satu Karhula Jyrki Rinta Porkkunen Antti Etelä Suomen aluehallintovirasto Kouvolan yksikkö Hjelt Hansson Ullrike Hämeen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus, ELY Kauranen Sinikka Järjestöt: Kymenlaakson kauppakamari Lehtoranta Jouko, II varapuheenjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Väyrynen Jaakko Kymen Yrittäjät Klami Juha SAK:n Kymen aluepalvelukeskus Laitinen Sonja AKAVA, Kaakkois Suomi Vilén Heta STTK Muukka Eeva MTK Kymenlaakso Dahlman Tuula Pysyvät asiantuntijajäsenet: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Ikonen Petteri Kymenlaakson toisen asteen ammatilliset oppilaitokset Tikkanen Sami (ajalle ) Kaakkois Suomen työ ja elinkeinotoimisto Kouvo Juha

10 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Helsingin yliopisto, koulutus ja kehittämiskeskus, Kouvola Silfversten Pirjo Suomen metsäkeskus, Kaakkois Suomi Vainikka Pekka Uudenmaan liitto Kuparinen Mari Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Varsinainen jäsen: Kaakkois Suomen ELY keskus Lankinen Jouko Linden Juha Pitkänen Jyrki Kymenlaakson Liitto Haapaniemi Juha, puheenjohtaja Lehtinen Jussi, varapuheenjohtaja Kallström Riitta, sihteeri Pysyvät asiantuntijajäsenet: Hämeen ELY keskus Kauranen Sinikka Uudenmaan liitto Veijalainen Petri Kouvolan seutu Kivelä Harri Kotkan Haminan seutuvaliokunta Perttunen Mika Tarkastuslautakunta Talsi Timo Jussi, puheenjohtaja Porkka Matti, varapuheenjohtaja Pitko Eeva Riitta BDO Audiator Oy:n nimeämänä tilintarkastajana toimi JHTT Ilpo Malinen. Kesäyliopiston johtokunta Holmberg Kai, puheenjohtaja Karvonen Tapio, varapuheenjohtaja Kimpanpää Hilppa Korpivaara Pekka Kuokka Vappu Lindeman Ari

11 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rantamo Tuula Turtola Martti Ivakko Elina Ammatillisen koulutuksen jaosto Harjun Oppimiskeskus Kunnaala Mikko Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tikkanen Sami Kouvolan aikuiskoulutussäätiö (Aikuiskoulutuskeskus) Kaivola Leena Kouvolan kaupunki Niemi Veikko Olli Timo Kaakkois Suomen ELY keskus Paananen Tarja Etelä Suomen aluehallintovirasto Mitts Ann Christin Kymenlaakson Liitto Silmäri Ulla Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maaseutujaosto MTK Kaakkois Suomi Dahlman Tuula Kinno Oy Gardemeister Leena Socom Oy Kaljunen Leena Suomen 4H liitto ry Herttuainen Helena Kaakkois Suomen ELY Pitkänen Jyrki Pöllönen Pirjo Niittyniemi Visa Pro Agria Etelä Suomi Parkkonen Antero Kymenlaakson Kylät ry Porkka Sami

12 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Suomen Metsäkeskus, Kaakkois Suomi Repo Seppo Saimaan ammattiopisto Karoniemi Mervi Kymenlaakson LEADER ryhmät Tolvanen Marjo Etelä Karjalan LEADER ryhmät Bagge Riitta Etelä Karjalan Kylät ry Kivinen Terttu Kymenlaakson Liitto Kallström Riitta Etelä Karjalan Liitto Berg Ari Lantta Jari Etelä Kymenlaakson ammattiopisto Jaskari Ulla Kymen ja Etelä Karjalan Yrittäjät Heinonen Hannu Cursor Oy Kuusela Pirjo Kymenlaakson AMK Ikonen Petteri Saimaan AMK Härkönen Mari Tilivelvollisuus Tilivelvollisia ovat liiton toimielinten jäsenet ja johtavat viranhaltijat (maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori) Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodolliset EAKR rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto.

13 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Uudella ohjelmakaudella rakennerahastovarojen määrä vähenee edelliseen ohjelmakauteen verrattuna lähes 40 %. Ns. teknistä tukea on käytettävissä vain maakunnan yhteistyöryhmän kokouskuluihin noin vuodessa. Valtion vuoden 2015 budjetissa maakunnan kehittämisrahaa ei ole lainkaan. Toimintavuonna kesäyliopiston taloudelliset edellytykset heikkenivät ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan henkilöstö ja toimitilakulujen osalta Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä v v Kymenlaakson Liiton virasto vakinaiset määräaikaiset 2 2 hankkeet ja projektit/määräaikaiset 1 1 Kesäyliopisto vakinaiset 5 5 Yhteensä Viraston tehtävissä työskenteli 20 henkilöä kokoaikaisessa virka tai työsuhteessa ja kesäyliopiston palveluksessa 5 kokoaikaista vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöä. Yksi henkilö työskenteli hankkeessa, joka päättyi Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli kolme henkilöä, joista kaksi rakennerahastotehtävissä ja yksi projektissa. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli ,80 ja henkilösivukulujen määrä oli ,50. Henkilöstökulut olivat yhteensä ,10. Kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan palkkakustannukset katettiin EAKR rakennerahaston teknisestä tuesta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskien hallinta on osa kaikkea kuntayhtymän toimintaa ja se on osa Kymenlaakson Liiton johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan kokonaisuus muodostuu riskianalyysistä (riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimet) sekä sisäisestä valvonnasta. Riskianalyysissä on määritelty merkittävimmät strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit, niiden todennäköisyys ja merkittävyys sekä hallintatoimenpiteet ja vastuuhenkilö.

14 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Viraston johtoryhmän valmistelema riskianalyysi vuosille on tilinpäätöksen yhteydessä esitelty maakuntahallitukselle. Kymenlaakson maakunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät organisaatiolta nopeaa reagointikykyä. Merkittävimmäksi strategiseksi riskiksi arvioidaan Venäjän talouskehityksen heikkenemistä, johon varaudutaan mm. maakuntaohjelman mukaisin toimenpitein. Maakuntahallituksen linjauksen mukaisesti Kymenlaakson suuntautumista Etelä Suomeen vahvistetaan syventämällä yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Päijät Hämeen liittojen kanssa. Kymenlaakson Kesäyliopiston tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistetaan laatimalla kehittämissuunnitelma mennessä. Jos työ ja elinkeinoministeriön ylläpitämä täysin sähköinen EURA2014 tietojärjestelmä on poissa käytöstä, keskeytyy EAKR rahoitusprosessi täysin aiheuttaen myös asiakaspalvelun keskeytymisen. Taloudellisista riskeistä merkittävin on kuntayhtymän toimintamenojen sopeuttaminen niukkenevan kuntatalouden mukaisiksi sekä viraston että kesäyliopiston toiminnan osalta. Kesäyliopiston henkilöstö ja toimitilakuluja jouduttiin toimintavuonna sopeuttamaan vähenevien oppilasmaksutuottojen mukaisiksi. Ohjelmakaudella maakuntahallituksessa on tehty rahoitusasetuksen 4 :n mukaisesti alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskevia sekä kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskevia rahoituspäätöksiä, joissa on toimialakohtaisesti myös yrityksiä mukana. VM:n controller toiminnot ovat suorittamassaan järjestelmätarkastuksessa kiinnittäneet huomiota asetuksen soveltamista koskeviin tulkintoihin. Tarkastaja ei ole toimittanut tarkastusraporttia. Ohjelmakaudella vastuuta päätösten lainmukaisuuden tulkinnasta on myös Uudenmaan liitolla. Operatiivisia riskejä ovat henkilöstön osaamisen keskittyminen yhdelle henkilölle ja sähköisissä tiedonhallintaprosesseissa paikkatietojärjestelmän osaamisen varmistamisen. Vahinkoriskeissä merkittävimmät ovat henkilöriskit liikenneonnettomuuksissa sekä väkivallan uhka yleisötilaisuuksissa ja asiakastapaamisissa. Tietojärjestelmäriskejä ei pidetä merkittävinä, koska palvelimet on hajautettu ja varmuuskopiointi on kunnossa. 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan hallintosäännön 26 :n 1. kohtaan muutoksen, jonka mukaan maakuntahallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevat ohjeet sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Maakuntavaltuusto myös hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan perusteet. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole ollut virheitä tai rikkomuksia.

15 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Ohjelmakauden rakennerahastovarojen käyttöön liittyvät tehtävät hoidetaan maakuntahallituksen hyväksymän hallinto ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. Rahoittajan ja maksajan toiminnot sekä takaisinperintä on sisäisesti eriytetty ohjeiden edellyttämällä tavalla. Rr rahoituksella ei ole rahoitettu oman tuotannon hankkeita. Teknisen tuen käytöstä on tehty asianmukaiset rahoitus ja maksatuspäätökset. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion toteutuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain. Tavoitteiden toteuma raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa. Talousarviossa asetetut tavoitteet on saavutettu. Maakuntahallitukselle esitellyssä katsauksessa Kymenlaakson Liiton rahoittamista EAKR hankkeista ohjelmakaudella arvioidaan, että mennessä päättyneiden hankkeiden myötävaikutuksella on syntynyt 1087 uutta työpaikkaa ja 85 uutta yritystä. EAKR rahoitusta on hankkeisiin sidottu n. 28,02 M. Kymenlaakson Liiton rahoittamien hankkeiden tulokset ovat olleet Etelä Suomen maakuntien parhaat ja käytettävissä olevaan rahoitukseen suhteutettuna koko maan parhaat. Katsaus päivitetään ohjelmakauden päättyessä. Toimintavuonna ympäristöministeriö vahvisti kaksi maakuntakaavaa; energiamaakuntakaavan sekä kauppa ja merialue vaihemaakuntakaavan. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta järjestetään vuosittain päivitettävän riskianalyysin pohjalta. Riskienhallintaa koordinoi hallintopäällikkö. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Liiton omaisuus on irtainta omaisuutta (koneet, kalusteet ja ohjelmistot), joka on vakuutettu Pohjola yhtiöissä. Toimintavuonna ei tehty muutoksia. Sopimustoiminta Sopimukset on muutamaksi vuodeksi kerrallaan tehtyjä vuokra, leasing ja ylläpitosopimuksia. Tarvittaessa tehdään asiantuntijapalveluista tiettyä tehtävää varten yksittäisiä hankintasopimuksia. Toimintavuonna uusittiin Dna yritys ja mobiilidatasopimus ajalle (24kk). Propentus IGM Ylläpito ja tukisopimus 700 /kk uusittiin.

16 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistoto ja arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset tuotot Satuunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,4 % 99,7 % Vuosikate/Poistot, % Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Kun tulorahoitusprosentti oli 105,4 %, oli tulorahoitus riittävä. Toimintatuotot muodostuivat seuraavista tuloeristä: % Jäsenkuntien maksuosuudet ,00 72 Muut myyntituotot ,14 Maksutuotot kesäyliopistolle ,23 8 Tuet ja avustukset ,00 20 Muut toimintatuotot Yhteensä ,37 100

17 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät 8 Investointien rahavirta Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiudet muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate * Kassan riittävyys, pv Investointeja ei ole tehty eikä kuntayhtymällä ole lainaa. Maksuvalmius parani vuoteen 2013 verrattuna ja oli vuoden lopussa 82 päivää.

18 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT 0 0 A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet 0 0 I Peruspääoma II Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 III Edell. tilikauden yli /alijäämä IV Tilikauden yli /alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 0 0 C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet D VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen B TOIMEKSAINTOJEN VARAT Saadut ennakot Valtion toimenksiannot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat 0 3 C VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat I Vaihto omaisuus 6 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muu vaihto omaisuus 6 3 TASEEN TUNNUSLUVUT: II Saamiset Omavaraisuusaste, % 21,8 % 17,1 % Lyhytaikaiset saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 % 13,7 % 1. Myyntisaamiset 2 2 Kertynyt yli /alijäämä, Muut saamiset Lainakanta , Siirtosaamiset 6 6 Lainasaamiset, III Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste. % ilman valtion toim.antojen pääomia 50,77 % 41,50 % Kuntataloudessa omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. Kuntayhtymässä, jossa on alhainen oman pääoman määrä (0,4 milj. ) ja runsaasti välitettäviä varoja (1 milj. ), omavaraisuusaste muodostuu paljon alhaisemmaksi ollen 21,8 % vuonna Omavaraisuusaste on parantunut vuoteen 2013 verrattuna johtuen tilikauden ylijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuus % on alhaisella tasolla ollen 14,2 %. Tunnusluku kertoo, että vieraan pääoman takaisinmaksuun tarvittaisiin 14,2 % käyttötuloista. Vieras pääoma muodostuu siirto ja ostoveloista. Edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on ,81. Tilikaudelta kertyi ylijäämää ,51.

19 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Kokonaistulot ja menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 2831 Toimintakulut 2686 Korkotuotot * Valmistus omaan käyttöön Muut rahoitustuotot Korkokulut Satunnaiset tuotot Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset kulut Pysyvien vastaavien Tulorahoituksen korjauserät hyödykkeiden luovutusvoitot 0 Pakollisten varausten muutos Investoinnit * Pakollisten varausten lis. (+), väh ( ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden * Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset Investoinitmenot Pitkäkaikaisten lainojen lisäys Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys Antolainasaamisten lisäykset Oman pääoman lisäykset Pitkäkaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä 2831 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 2686 Täsmäytys = 145 Muut maks.valm.muutokset 84 Rahavarojen muutos

20 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilikauden tuloksen käsittely Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen ,51 taseen yli /alijäämätilille. 7. Talousarvion toteutuminen 7.1. Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Johto ja edunvalvonta Tulostavoitteet Uuden rakennerahastokauden ratkaisujen onnistuminen Kymenlaakson näkökulmasta. Rakennerahastokauden rahoituskehys laski lähes 40 % verrattuna edelliseen kauteen. Kymenlaakson edustajat olivat mukana ohjelman laatimisessa ja ohjelman sisältö vastaa hyvin Kymenlaakson tavoitteita. Kymenlaakso oli mukana kirjoittamassa Keskisen Itämeren Interreg ohjelmaa sekä Suomi Venäjä ENI CBC ohjelmaa. ENI CBC ohjelman valmistelu venyi vuodelle RR ohjelmat ja Interreg ohjelmat ovat käynnistyneet loppuvuodesta Kymenlaakson imagomarkkinoinnin vaikuttavuuden varmistaminen. Liitto rahoitti KyAmk Oy:n vetämää Kymenlaakson vetovoima projektia, joka päättyy v Kertomusvuonna käynnistettiin seminaarimuotoinen Kymenlaakson asioiden esittely sidos ja kohderyhmille. 3. Henkilökunnan kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden johdosta tehtävät muutokset työprosesseihin ja olosuhteisiin. Henkilöstön kehittämiskeskustelut on käyty. Kehittämiskeskusteluissa käynnistettiin maksatustehtävien siirtymisestä Uudenmaan liitolle aiheutuvat muutokset työprosesseihin. 4. Seuraavan hallituskauden aluehallinnon rakennemuutoksiin valmistautuminen. Kymenlaakson Liitto on ottanut kantaa yhteistyösuuntiin tulevia aluehallinnon ratkaisuja varten. Parhaillaan valmistellaan selvitystä yhteistyön tiivistämisestä Päijät Hämeen liiton kanssa. Kymenlaakson Liito on hyväksynyt maakuntahallitusten puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteisen kannanoton aluehallinnon kehittämiseksi. Lisäksi liitto on hyväksynyt omat hallitusohjelmatavoitteet sekä ollut mukana Etelä Suomen liittouman hallitusohjelmakannanotossa. 5. Aktiivinen osallistuminen CPMR ja Helsinki EU toimiston työhön. Osallistuttiin kaikkiin Kymenlaaksoa koskeviin CPMR:n kokouksiin ja lausumien valmisteluihin. Kymenlaaksolaiset toimijat ovat aktiivisesti käyttäneet EU toimiston palveluja.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 5 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTO 1 / 2015 PÖYTÄKIRJA KL/161/000208/2015 Aika: 9.3.2015 14:00-15:00 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot