Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilinpäätös 2014

2 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Faksi Julkaisu: Tilinpäätös 2014 C:95 ISBN ISBN (Sähköinen versio) Maakuntahallitus ISSN Tilintarkastus , sivut Hallintolaki 51 :n mukainen Kotka 2015 täydennys, sivu 20, Tarkastuslautakunta Maakuntavaltuusto

3 Sisältö 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Johto ja edunvalvonta Aluekehityksen edistäminen Aluesuunnittelu Hallinto ja talous Kesäyliopisto Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Luettelot ja selvitykset... 46

4 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Kansainvälinen taloustilanne on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ollut edelleen vaikea ja näkymät ovat hyvin epävarmat. Julkinen talous on länsimaissa raskaasti velkaantunut. Suomessakin julkinen talous velkaantui edelleen kestämättömällä vauhdilla. Euroopan keskuspankki EKP julkaisi erittäin suuren arvopaperien osto ohjelman vauhdittaakseen euroalueen kasvua ja estääkseen euroaluetta joutumasta deflaatioon. Euroalue on hitaassa kasvussa, jota on edesauttanut erityisesti raakaöljyn hinnan voimakas lasku ja USA:n talouden hyvä tilanne. Euro on heikentynyt dollariin nähden selvästi. Öljyn hinnan lasku on johtanut yhdessä Ukrainan kriisin kanssa Venäjän talouden voimakkaaseen alamäkeen. Venäläisten ostovoima on heikentynyt nopeasti, mikä on Suomessa näkynyt erityisesti Kaakkois Suomen kaupan ja matkailun kehityksessä. Myös venäläisten investoinnit Suomeen ovat vähentyneet ja mm. Vaalimaan hankkeet ovat viivästyneet. EU:n talouspakotteet Ukrainan tilanteen johdosta ovat vähentäneet vientiä Venäjälle. HaminaKotkan sataman liikenteen volyymi on kuitenkin vähentynyt vain n 4 % vuoteen 2013 verrattuna. Maakunnassa jatketaan kuitenkin ponnisteluja Venäjän ja Itämeren alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Samalla tehostetaan Invest in toimintaa investointien saamiseksi länsimaista. Metsäteollisuuden monta vuotta kestäneen rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät aluetaloudessa sekä kuntien verokertymässä. Verotulojen kasvu on erittäin vaatimatonta ja maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on maan heikoimpia ja maakunnan työttömyysaste on korkeammalla kuin koko maassa. Viimeisimpien vuosien tietojen mukaan maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on ollut kasvussa, mutta on selvää, että suuria työpaikkojen kertamenetyksiä on vaikea korvata nopeasti. Tulevaisuuden alat kuten uusiutuvan energian tuotantoteknologia, biopohjaiset uudet tuotteet, digitaaliset sisällöt ja pelimaailma ovat jo synnyttäneet korvaavia työpaikkoja metsäteollisuudesta menetettyjen tilalle. Googlen 800 M :n investointi Haminan palvelinkeskuksen laajentamiseen on menossa. Google on tullut myös mukaan Kotkan Haminan seudun ITC alan kehittämisprojekteihin. Merkittävää on, että myös metsäteollisuus on investoimassa. Stora Enso rakentaa Sunilan tehtaalle 32 M maksavan ligniinilinjan. UPM Kymmene Oyj:llä on menossa 160 M :n investointi Kuusankoskella. Myllykosken paperitehtaan tilat ovat muuttumassa toisen sukupolven bioetanolin tuotantoon. Työ ja elinkeinoministeriö myönsi bioetanolitehtaalle 30 M :n tuen. Koko investoinnin arvo on 150 M. Haminan Energia Oy:n suunnitteleman LNG terminaalin rakentaminen sai ministeriöltä 28 M : tuen. Suomen Yrittäjien jäsenlehti Yrittäjäsanomat teki numerossaan 1/2015 selvityksen suurien investointien, tekeillä jo olevien tai suunnitteilla olevien, kohdistumisesta lähivuosina maakunnittain. Tie ja ratahankkeet eivät olleet mukana. Varmasti monellekin yllätyksenä Kymenlaaksoon kohdistuu tämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Pohjois Pohjanmaan jälkeen neljänneksi eniten investointeja. Maakunta on näiden tietojen valossa siis paljon elinvoimaisempi kuin voi päätellä julkisesta keskustelusta ja erilaisista imago kyselyistä. E 18 moottoritie välillä Koskenkylä Kotka avattiin liikenteelle syyskuussa 2014 ja Haminan kiertotie joulukuussa. Rakentaminen jatkuu Haminasta Itään niin, että tie on valmis Vaalimalle asti vuosina Myös VT12 ja VT15 parannukset ovat ensiarvoisen

5 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös tärkeitä. Näiden teiden liikenne todennäköisesti kasvaa entisestään, kun E 18 tie valmistuu. Erittäin keskeinen asia logistiikkamaakunnalle on EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi. Keskeinen edunvalvontakysymys on, että Suomen valtio sitoutuu ydinverkon kehittämisen vaatimaan kansalliseen rahoitukseen. Ilman omaa rahoitusta EU:n tuki jää saamatta. Venäjän uusiessa rataverkkoaan ratayhteys Imatralta HaminaKotkan satamaan on saatava kuntoon radan kapasiteettiongelmien takia. Nopean Helsinki Kouvola Pietari junayhteyden matkustajaliikenne on kasvanut nopeasti, mutta notkahti loppuvuodesta. Yhteydet Tampereen suuntaan paranevat Riihimäen rataoikaisun jälkeen Euroopan Unionin rakennerahastokausi alkoi EU:n rakennerahasto ohjelmien (EAKR ja ESR) ensimmäinen hakukierros vietiin läpi viime vuoden syksyllä, sisärajaohjelmien (Interreg) haut käynnistyivät loppuvuodesta Ulkorajaohjelmien (CBC) valmistelu jatkuu v 2015 puolelle. Kymenlaakson on mukana kaikissa näissä ohjelmissa ja niiden valmisteluprosesseissa, mikä on vaatinut suuren työpanoksen. EAKR ja ESR ohjelmien ensimmäisessä haussa Kymenlaakson toimijat olivat erittäin aktiivisia. Tiivis ohjelmatyö ja rakennemuutoksen seurausten hoito vaativat yhteistyön parantamista edelleen Etelä ja Länsi Suomen maakuntien kanssa, koska rakennerahasto ohjelma kattaa Etelä ja Länsi Suomen maakunnat, n. 2/3 osaa Suomesta, ja Interreg ohjelma Etelä Suomen. ENI ohjelman ohjelma alue Suomen puolella on Kaakkois Suomi. Ohjelmien hankerahoittajina jatkavat edelleen maakuntien liitot ja ELY keskukset. Rahoituspäätökset tehdään maakunnissa ja vain poikkeustapauksissa valtion keskushallinnossa. Maakunnan yhteistyöryhmien asema rakennerahastovarojen ohjaamisessa ja hankevalinnassa vahvistui. Kehittämistyölle on siis saatava entistä leveämmät hartiat. Alueelliset kehittämisvarat on ohjattava vaikuttavampiin kohteisiin. Varojen suuntaaminen on entistä tärkeämpää, kun rakennerahasto ohjelman rahoituksen määrä supistui huomattavasti. Yhteistyön tiivistäminen ei ole aina helppoa ja intressit monissa asioissa ovat erisuuntaisia, mutta paluuta yksin toimimiseen ei ole. Yhteistyötä Päijät Hämeen ja Uudenmaan liittojen kanssa on tiivistettävä yksinomaan jo siksikin, että ne ovat kehitystyössään suuntautumassa aikaisempaa vahvemmin Venäjän mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Maakunnan toimijoiden on entistä tarmokkaammin suuntauduttava kansainväliseen yhteistyöhön ja hyödyntämään mm. EU:n laajuisia rahoitusmahdollisuuksia Maakuntakaavatyö tiivistä Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaaksoon vuonna 2014 kaksi vaihemaakuntakaavaa, Energiamaakuntakaavan keväällä ja Kauppa ja meri kaavan joulun alla. Liiton kaavoitustyön tiivistymistä kuvaa se, että aiemmin useampia kaavoja ei ole saman vuoden aikana vahvistettu. Kummatkin kaavat vahvistettiin Liiton esitysten mukaisesti. Vuoden 2014 aikana ympäristöministeriö teki selvityksen maakuntien liittojen esityksestä vahvistusmenettelyn uudistamisesta tai kokonaan siitä luopumisesta. Selvitys tulee lausuntokierrokselle alkuvuodesta Maakuntakaavoitus on Kymenlaaksossa sidottu tiukasti elinkeinojen kehittämiseen. Keskeinen haaste on tehdä entistä tiiviimmin maankäytön suunnittelua Kaakkois Suomessa

6 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös ja ulottaa yhteistyötä myös naapurimaakuntiin sekä Venäjälle ja Viroon EU:n Itämeripolitiikan hengen mukaisesti. Maakuntaohjelmaan liittyen on arvioitu aluerakenteen pidemmän aikavälin vaihtoehtoja ja niissä erityisesti E 18 kehityskäytävän ja Salpausselkä kehityskäytävän vaikutuksia rakenteeseen. On syytä myös edelleen syventää ja tarkentaa maakuntakaavan aluerakenteen ja kaavavarausten ajantasaisuutta sekä laajentaa yhteistyöprosessia etenkin elinkeinoelämän suuntaan Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteistoimintaryhmä Maakuntahallitus Virasto Maakuntajohtaja Kesäyliopiston johtokunta Kunnat Maakunnan yhteistyöryhmä Valtion aluehallintoviranomaiset Työmarkkina ja elinkeinoelämän järjestöt Maaseutujaosto Toisen asteen ammatillisen koulutuksen jaosto Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmässä edustetut tahot Vuonna 2014 maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään yhteistyökumppaneiden nimeämät edustajat valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli vuoteen 2016 saakka. Maakunnan yhteistyöryhmä asetti maaseutujaoston, jonka työskentelyä koordinoi Kaakkois Suomen ELY keskus, sekä ammatillisen koulutuksen jaoston. Muita muutoksia hallinto organisaatiossa ei tapahtunut. Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodollisen EAKR rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatuksen hoitaa Uudenmaan liitto. Maakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 26 pykälää. Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 154 pykälää. Tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 26 pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 40 pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 160 pykälää.

7 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 31 pykälää. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana toimi vuosina Kymenlaakson edustaja Kai Holmberg ja esittelijänä toimi Kymenlaakson liiton maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto Hamina Inkeroinen Elina Joffel Nina Porkka Matti Talsi Timo Jussi Iitti Salonen Jarkko Lehtinen Eemeli Kotka Bohm Tarja Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Paatero Sirpa, II varapuheenjohtaja Piipponen Pekkola Seija Pitko Eeva Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Ristiniemi Sami Voutilainen Emmi Kouvola Airaksinen Katja Helkala Maarit Hyttinen Jyrki, puheenjohtaja Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka, I varapuheenjohtaja Käki Jari Laine Raimo Liukkonen Jorma Paloranta Pertti Rouvari Sinikka Sorvali Ritva Valkeapää Reijo Vainio Vesa Varjola Liisa Miehikkälä Heinonen Jari Pyhtää Liimatainen Mervi KOK PS SDP KOK KESK SDP VAS KD KOK SDP VAS PS SDP SDP KOK PS SDP KOK KOK SIT KOK SDP PS PS SDP VAS PS KOK VIHR KESK KD KESK KESK KOK

8 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Virolahti Hellä Marjaana KESK Maakuntahallitus Hamina Pakkanen Antti Rautamaa Eeva Uski Mirja Iitti Lehtinen Esa Kotka Holmberg Kai, I varapuheenjohtaja Tinkanen Maritta Tiusanen Pentti Kouvola Helminen Harri, puheenjohtaja Lehtola Leila Leppänen Jouko Lindström Jari, II varapuheenjohtaja Lonka Mirja Palm Sari KESK KOK SDP SDP KOK PS VAS SDP KOK KOK PS KESK KD Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä Etelä Karjalan liitto Berg Ari Kärnä Jukka, varapuheenjohtaja Leppänen Marja Leena Urpalainen Anu Kymenlaakson Liitto Helminen Harri Holmberg Kai, puheenjohtaja Lonka Mirja Tinkanen Maritta Maakunnan yhteistyöryhmä Kuntasektori: Kymenlaakson Liitto Helminen Harri, puheenjohtaja Holmberg Kai, III varapuheenjohtaja Lonka Mirja Tinkanen Maritta Kouvolan seutu Koivisto Antti Pasila Olli

9 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Kotkan Haminan seutu Lindholm Terhi Hasu Rami Valtion viranomaiset: Kaakkois Suomen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus Gunnar Leena, I varapuheenjohtaja Mäkelä Satu Karhula Jyrki Rinta Porkkunen Antti Etelä Suomen aluehallintovirasto Kouvolan yksikkö Hjelt Hansson Ullrike Hämeen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus, ELY Kauranen Sinikka Järjestöt: Kymenlaakson kauppakamari Lehtoranta Jouko, II varapuheenjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Väyrynen Jaakko Kymen Yrittäjät Klami Juha SAK:n Kymen aluepalvelukeskus Laitinen Sonja AKAVA, Kaakkois Suomi Vilén Heta STTK Muukka Eeva MTK Kymenlaakso Dahlman Tuula Pysyvät asiantuntijajäsenet: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Ikonen Petteri Kymenlaakson toisen asteen ammatilliset oppilaitokset Tikkanen Sami (ajalle ) Kaakkois Suomen työ ja elinkeinotoimisto Kouvo Juha

10 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Helsingin yliopisto, koulutus ja kehittämiskeskus, Kouvola Silfversten Pirjo Suomen metsäkeskus, Kaakkois Suomi Vainikka Pekka Uudenmaan liitto Kuparinen Mari Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Varsinainen jäsen: Kaakkois Suomen ELY keskus Lankinen Jouko Linden Juha Pitkänen Jyrki Kymenlaakson Liitto Haapaniemi Juha, puheenjohtaja Lehtinen Jussi, varapuheenjohtaja Kallström Riitta, sihteeri Pysyvät asiantuntijajäsenet: Hämeen ELY keskus Kauranen Sinikka Uudenmaan liitto Veijalainen Petri Kouvolan seutu Kivelä Harri Kotkan Haminan seutuvaliokunta Perttunen Mika Tarkastuslautakunta Talsi Timo Jussi, puheenjohtaja Porkka Matti, varapuheenjohtaja Pitko Eeva Riitta BDO Audiator Oy:n nimeämänä tilintarkastajana toimi JHTT Ilpo Malinen. Kesäyliopiston johtokunta Holmberg Kai, puheenjohtaja Karvonen Tapio, varapuheenjohtaja Kimpanpää Hilppa Korpivaara Pekka Kuokka Vappu Lindeman Ari

11 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rantamo Tuula Turtola Martti Ivakko Elina Ammatillisen koulutuksen jaosto Harjun Oppimiskeskus Kunnaala Mikko Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tikkanen Sami Kouvolan aikuiskoulutussäätiö (Aikuiskoulutuskeskus) Kaivola Leena Kouvolan kaupunki Niemi Veikko Olli Timo Kaakkois Suomen ELY keskus Paananen Tarja Etelä Suomen aluehallintovirasto Mitts Ann Christin Kymenlaakson Liitto Silmäri Ulla Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maaseutujaosto MTK Kaakkois Suomi Dahlman Tuula Kinno Oy Gardemeister Leena Socom Oy Kaljunen Leena Suomen 4H liitto ry Herttuainen Helena Kaakkois Suomen ELY Pitkänen Jyrki Pöllönen Pirjo Niittyniemi Visa Pro Agria Etelä Suomi Parkkonen Antero Kymenlaakson Kylät ry Porkka Sami

12 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Suomen Metsäkeskus, Kaakkois Suomi Repo Seppo Saimaan ammattiopisto Karoniemi Mervi Kymenlaakson LEADER ryhmät Tolvanen Marjo Etelä Karjalan LEADER ryhmät Bagge Riitta Etelä Karjalan Kylät ry Kivinen Terttu Kymenlaakson Liitto Kallström Riitta Etelä Karjalan Liitto Berg Ari Lantta Jari Etelä Kymenlaakson ammattiopisto Jaskari Ulla Kymen ja Etelä Karjalan Yrittäjät Heinonen Hannu Cursor Oy Kuusela Pirjo Kymenlaakson AMK Ikonen Petteri Saimaan AMK Härkönen Mari Tilivelvollisuus Tilivelvollisia ovat liiton toimielinten jäsenet ja johtavat viranhaltijat (maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori) Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodolliset EAKR rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto.

13 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Uudella ohjelmakaudella rakennerahastovarojen määrä vähenee edelliseen ohjelmakauteen verrattuna lähes 40 %. Ns. teknistä tukea on käytettävissä vain maakunnan yhteistyöryhmän kokouskuluihin noin vuodessa. Valtion vuoden 2015 budjetissa maakunnan kehittämisrahaa ei ole lainkaan. Toimintavuonna kesäyliopiston taloudelliset edellytykset heikkenivät ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan henkilöstö ja toimitilakulujen osalta Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä v v Kymenlaakson Liiton virasto vakinaiset määräaikaiset 2 2 hankkeet ja projektit/määräaikaiset 1 1 Kesäyliopisto vakinaiset 5 5 Yhteensä Viraston tehtävissä työskenteli 20 henkilöä kokoaikaisessa virka tai työsuhteessa ja kesäyliopiston palveluksessa 5 kokoaikaista vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöä. Yksi henkilö työskenteli hankkeessa, joka päättyi Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli kolme henkilöä, joista kaksi rakennerahastotehtävissä ja yksi projektissa. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli ,80 ja henkilösivukulujen määrä oli ,50. Henkilöstökulut olivat yhteensä ,10. Kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan palkkakustannukset katettiin EAKR rakennerahaston teknisestä tuesta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskien hallinta on osa kaikkea kuntayhtymän toimintaa ja se on osa Kymenlaakson Liiton johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan kokonaisuus muodostuu riskianalyysistä (riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimet) sekä sisäisestä valvonnasta. Riskianalyysissä on määritelty merkittävimmät strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit, niiden todennäköisyys ja merkittävyys sekä hallintatoimenpiteet ja vastuuhenkilö.

14 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Viraston johtoryhmän valmistelema riskianalyysi vuosille on tilinpäätöksen yhteydessä esitelty maakuntahallitukselle. Kymenlaakson maakunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät organisaatiolta nopeaa reagointikykyä. Merkittävimmäksi strategiseksi riskiksi arvioidaan Venäjän talouskehityksen heikkenemistä, johon varaudutaan mm. maakuntaohjelman mukaisin toimenpitein. Maakuntahallituksen linjauksen mukaisesti Kymenlaakson suuntautumista Etelä Suomeen vahvistetaan syventämällä yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Päijät Hämeen liittojen kanssa. Kymenlaakson Kesäyliopiston tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistetaan laatimalla kehittämissuunnitelma mennessä. Jos työ ja elinkeinoministeriön ylläpitämä täysin sähköinen EURA2014 tietojärjestelmä on poissa käytöstä, keskeytyy EAKR rahoitusprosessi täysin aiheuttaen myös asiakaspalvelun keskeytymisen. Taloudellisista riskeistä merkittävin on kuntayhtymän toimintamenojen sopeuttaminen niukkenevan kuntatalouden mukaisiksi sekä viraston että kesäyliopiston toiminnan osalta. Kesäyliopiston henkilöstö ja toimitilakuluja jouduttiin toimintavuonna sopeuttamaan vähenevien oppilasmaksutuottojen mukaisiksi. Ohjelmakaudella maakuntahallituksessa on tehty rahoitusasetuksen 4 :n mukaisesti alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskevia sekä kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskevia rahoituspäätöksiä, joissa on toimialakohtaisesti myös yrityksiä mukana. VM:n controller toiminnot ovat suorittamassaan järjestelmätarkastuksessa kiinnittäneet huomiota asetuksen soveltamista koskeviin tulkintoihin. Tarkastaja ei ole toimittanut tarkastusraporttia. Ohjelmakaudella vastuuta päätösten lainmukaisuuden tulkinnasta on myös Uudenmaan liitolla. Operatiivisia riskejä ovat henkilöstön osaamisen keskittyminen yhdelle henkilölle ja sähköisissä tiedonhallintaprosesseissa paikkatietojärjestelmän osaamisen varmistamisen. Vahinkoriskeissä merkittävimmät ovat henkilöriskit liikenneonnettomuuksissa sekä väkivallan uhka yleisötilaisuuksissa ja asiakastapaamisissa. Tietojärjestelmäriskejä ei pidetä merkittävinä, koska palvelimet on hajautettu ja varmuuskopiointi on kunnossa. 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan hallintosäännön 26 :n 1. kohtaan muutoksen, jonka mukaan maakuntahallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevat ohjeet sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Maakuntavaltuusto myös hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan perusteet. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole ollut virheitä tai rikkomuksia.

15 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Ohjelmakauden rakennerahastovarojen käyttöön liittyvät tehtävät hoidetaan maakuntahallituksen hyväksymän hallinto ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. Rahoittajan ja maksajan toiminnot sekä takaisinperintä on sisäisesti eriytetty ohjeiden edellyttämällä tavalla. Rr rahoituksella ei ole rahoitettu oman tuotannon hankkeita. Teknisen tuen käytöstä on tehty asianmukaiset rahoitus ja maksatuspäätökset. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion toteutuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain. Tavoitteiden toteuma raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa. Talousarviossa asetetut tavoitteet on saavutettu. Maakuntahallitukselle esitellyssä katsauksessa Kymenlaakson Liiton rahoittamista EAKR hankkeista ohjelmakaudella arvioidaan, että mennessä päättyneiden hankkeiden myötävaikutuksella on syntynyt 1087 uutta työpaikkaa ja 85 uutta yritystä. EAKR rahoitusta on hankkeisiin sidottu n. 28,02 M. Kymenlaakson Liiton rahoittamien hankkeiden tulokset ovat olleet Etelä Suomen maakuntien parhaat ja käytettävissä olevaan rahoitukseen suhteutettuna koko maan parhaat. Katsaus päivitetään ohjelmakauden päättyessä. Toimintavuonna ympäristöministeriö vahvisti kaksi maakuntakaavaa; energiamaakuntakaavan sekä kauppa ja merialue vaihemaakuntakaavan. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta järjestetään vuosittain päivitettävän riskianalyysin pohjalta. Riskienhallintaa koordinoi hallintopäällikkö. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Liiton omaisuus on irtainta omaisuutta (koneet, kalusteet ja ohjelmistot), joka on vakuutettu Pohjola yhtiöissä. Toimintavuonna ei tehty muutoksia. Sopimustoiminta Sopimukset on muutamaksi vuodeksi kerrallaan tehtyjä vuokra, leasing ja ylläpitosopimuksia. Tarvittaessa tehdään asiantuntijapalveluista tiettyä tehtävää varten yksittäisiä hankintasopimuksia. Toimintavuonna uusittiin Dna yritys ja mobiilidatasopimus ajalle (24kk). Propentus IGM Ylläpito ja tukisopimus 700 /kk uusittiin.

16 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistoto ja arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset tuotot Satuunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,4 % 99,7 % Vuosikate/Poistot, % Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Kun tulorahoitusprosentti oli 105,4 %, oli tulorahoitus riittävä. Toimintatuotot muodostuivat seuraavista tuloeristä: % Jäsenkuntien maksuosuudet ,00 72 Muut myyntituotot ,14 Maksutuotot kesäyliopistolle ,23 8 Tuet ja avustukset ,00 20 Muut toimintatuotot Yhteensä ,37 100

17 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät 8 Investointien rahavirta Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiudet muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate * Kassan riittävyys, pv Investointeja ei ole tehty eikä kuntayhtymällä ole lainaa. Maksuvalmius parani vuoteen 2013 verrattuna ja oli vuoden lopussa 82 päivää.

18 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT 0 0 A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet 0 0 I Peruspääoma II Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 III Edell. tilikauden yli /alijäämä IV Tilikauden yli /alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 0 0 C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet D VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen B TOIMEKSAINTOJEN VARAT Saadut ennakot Valtion toimenksiannot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat 0 3 C VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat I Vaihto omaisuus 6 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muu vaihto omaisuus 6 3 TASEEN TUNNUSLUVUT: II Saamiset Omavaraisuusaste, % 21,8 % 17,1 % Lyhytaikaiset saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 % 13,7 % 1. Myyntisaamiset 2 2 Kertynyt yli /alijäämä, Muut saamiset Lainakanta , Siirtosaamiset 6 6 Lainasaamiset, III Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste. % ilman valtion toim.antojen pääomia 50,77 % 41,50 % Kuntataloudessa omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. Kuntayhtymässä, jossa on alhainen oman pääoman määrä (0,4 milj. ) ja runsaasti välitettäviä varoja (1 milj. ), omavaraisuusaste muodostuu paljon alhaisemmaksi ollen 21,8 % vuonna Omavaraisuusaste on parantunut vuoteen 2013 verrattuna johtuen tilikauden ylijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuus % on alhaisella tasolla ollen 14,2 %. Tunnusluku kertoo, että vieraan pääoman takaisinmaksuun tarvittaisiin 14,2 % käyttötuloista. Vieras pääoma muodostuu siirto ja ostoveloista. Edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on ,81. Tilikaudelta kertyi ylijäämää ,51.

19 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Kokonaistulot ja menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 2831 Toimintakulut 2686 Korkotuotot * Valmistus omaan käyttöön Muut rahoitustuotot Korkokulut Satunnaiset tuotot Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset kulut Pysyvien vastaavien Tulorahoituksen korjauserät hyödykkeiden luovutusvoitot 0 Pakollisten varausten muutos Investoinnit * Pakollisten varausten lis. (+), väh ( ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden * Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset Investoinitmenot Pitkäkaikaisten lainojen lisäys Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys Antolainasaamisten lisäykset Oman pääoman lisäykset Pitkäkaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä 2831 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 2686 Täsmäytys = 145 Muut maks.valm.muutokset 84 Rahavarojen muutos

20 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös Tilikauden tuloksen käsittely Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen ,51 taseen yli /alijäämätilille. 7. Talousarvion toteutuminen 7.1. Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Johto ja edunvalvonta Tulostavoitteet Uuden rakennerahastokauden ratkaisujen onnistuminen Kymenlaakson näkökulmasta. Rakennerahastokauden rahoituskehys laski lähes 40 % verrattuna edelliseen kauteen. Kymenlaakson edustajat olivat mukana ohjelman laatimisessa ja ohjelman sisältö vastaa hyvin Kymenlaakson tavoitteita. Kymenlaakso oli mukana kirjoittamassa Keskisen Itämeren Interreg ohjelmaa sekä Suomi Venäjä ENI CBC ohjelmaa. ENI CBC ohjelman valmistelu venyi vuodelle RR ohjelmat ja Interreg ohjelmat ovat käynnistyneet loppuvuodesta Kymenlaakson imagomarkkinoinnin vaikuttavuuden varmistaminen. Liitto rahoitti KyAmk Oy:n vetämää Kymenlaakson vetovoima projektia, joka päättyy v Kertomusvuonna käynnistettiin seminaarimuotoinen Kymenlaakson asioiden esittely sidos ja kohderyhmille. 3. Henkilökunnan kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden johdosta tehtävät muutokset työprosesseihin ja olosuhteisiin. Henkilöstön kehittämiskeskustelut on käyty. Kehittämiskeskusteluissa käynnistettiin maksatustehtävien siirtymisestä Uudenmaan liitolle aiheutuvat muutokset työprosesseihin. 4. Seuraavan hallituskauden aluehallinnon rakennemuutoksiin valmistautuminen. Kymenlaakson Liitto on ottanut kantaa yhteistyösuuntiin tulevia aluehallinnon ratkaisuja varten. Parhaillaan valmistellaan selvitystä yhteistyön tiivistämisestä Päijät Hämeen liiton kanssa. Kymenlaakson Liito on hyväksynyt maakuntahallitusten puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteisen kannanoton aluehallinnon kehittämiseksi. Lisäksi liitto on hyväksynyt omat hallitusohjelmatavoitteet sekä ollut mukana Etelä Suomen liittouman hallitusohjelmakannanotossa. 5. Aktiivinen osallistuminen CPMR ja Helsinki EU toimiston työhön. Osallistuttiin kaikkiin Kymenlaaksoa koskeviin CPMR:n kokouksiin ja lausumien valmisteluihin. Kymenlaaksolaiset toimijat ovat aktiivisesti käyttäneet EU toimiston palveluja.

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Etelä-Karjalan liiton Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Maakuntajohtajan katsaus... 1 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 3 1.2.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 Organisaatio. 2 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus Talouskehitys Suomessa jatkui kertomusvuonna alavireisenä. Virolahdella kehitys kuitenkin poikkesi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot