Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely"

Transkriptio

1 Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely

2 Toimeksiannon toteutusmenettely Tämä toimeksiantojen toteutusta koskeva käytäntö on osa asiakassopimusta, kuten käyttösopimuksessa on määritetty. 1. LIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN 1.1. Velvollisuutemme on harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ammattitaitoisesti sekä toimia sinun parhaan etusi mukaisesti toimeksiantoja toteuttaessamme. Tämä tarkoittaa sitä, että kun toteutamme puolestasi toimeksiantoja, tarjoamme sinulle parhaan toteutuksen noudattaen menettelytapoja, jotka olemme kehittäneet voidaksemme kohtuullisin toimin saavuttaa aina asiakkaidemme kannalta parhaat tulokset Tämä käytäntö toimitetaan sinulle (asiakkaallemme tai mahdolliselle asiakkaallemme) sijoituspalveluiden tarjoamista, sijoitustoiminnan harjoittamista, säänneltyjen markkinoiden toimintaa ja muita näihin liittyviä asioita koskevan lain 144(I)/2007 ja sen muutosten ( laki ) mukaisesti Hyväksymällä käyttösopimuksemme ehdot, hyväksyt myös tämän toimeksiantojen toteutusta koskevan käytännön ( käytäntö ) ehdot. 2. RAHOITUSVÄLINEET 2.1. Plus500CY Ltd ( me, Plus500, yhtiö ) suorittaa ainoastaan hinnanerosopimuksia koskevia toimeksiantoja (Contract for Difference, CFD ), joiden kohde-etuuksina ovat osakkeet, hyödykkeet, pörssinoteeratut rahastot (Exchange-Traded Fund, ETF ), indeksit ja valuutat (forex). 3. PARASTA TOTEUTUSTA KOSKEVA VELVOLLISUUTEMME 3.1. Toimeksiantojasi toteuttaessamme ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta saavuttaisimme kannaltasi parhaan mahdollisen tuloksen toteuttamalla toimeksiannot tämän käytännön ja muiden antamiesi erityisohjeiden mukaisesti. Tämä käytäntö koostuu menettelyistä, joiden avulla pyrimme parhaaseen lopputulokseen huomioiden toimeksiantojesi luonteen, toimeksiantojen priorisointia koskevat ohjeesi sekä kyseisiin markkinoihin liittyvät toimintatavat. Tavoitteenamme on saavuttaa tulos, joka mielestämme tarjoaa parhaan tasapainon monien joskus ristiriitaistenkin tekijöiden välillä. Käytäntömme ei kuitenkaan takaa, että toimeksiantojasi toteuttaessamme hintamme on aina parempi kuin hinta, jonka saisit tai olisit voinut saada muualla. 4. PARHAAN TOTEUTUSTAVAN MÄÄRITTÄMINEN Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 1

3 4.1. Toimimme kaikessa asioinnissa päämiehen ominaisuudessa sekä ainoana toteutuspaikkana toimeksiannoillesi, joita ei toteuteta säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kauppapaikassa. Meidän on huomioitava lukuisia seikkoja, kun harkitsemme sitä, kuinka saavuttaisimme parhaan lopputuloksen. Hinta on arviomme mukaan tärkein tekijä, ja sitä seuraavat kustannukset koko kyseisten markkinoiden likviditeetti nopeus toteutuksen ja selvityksen todennäköisyys Tarjoamme parhaan toteutuksen varmistamalla, että käytämme CFD-osto- /myyntikurssien määrittämiseen toimeksiantosi perustana olevan tuotteen markkinahintaa. Käytössämme on useita eri tietolähteitä, joiden perusteella määrittelemme markkinahintamme eli puolueettoman näkemyksemme treidereiden käytössä olevista osto- ja myyntitarjouksista. Edellä annettu luettelo ei ole täydellinen, eikä järjestystä, jossa tekijät on esitetty, saa tulkita tärkeysjärjestykseksi Määritämme edellä mainittujen toteutustekijöiden suhteellisen tärkeyden kaupallisen harkintakykymme ja kokemuksemme avulla, markkinoilla saatavilla olevien tietojen valossa sekä huomioimalla alla luetellut kriteerit: (a) Hinta: Yhtiö listaa jokaiselle rahoitusvälineelle kaksi hintaa: korkeampi hinta (myyntihinta) jolla asiakas voi ostaa (pitkäksi) kyseisen rahoitusvälineen ja alhaisempi hinta (ostohinta), jolla asiakas voi myydä (lyhyeksi) sen. Yhtiön hinta kullekin rahoitusvälineelle lasketaan suhteessa kyseisen kohde-etuuden hintaan, jonka yhtiö hankkii ulkoisista lähteistä. Yhtiön hinnat ovat nähtävissä yhtiön verkkosivustolla tai kaupankäyntialustoilla. Yhtiö päivittää hintojaan niin usein kuin tekniikan ja tietoliikenneyhteyksien asettamat rajat sallivat. Yhtiö tarkastaa ulkoiset vertailulähteensä ajoittain, varmistaakseen että hankitut tiedot ovat yhä kilpailukykyisiä. Jos hinta saavuttaa rajan, jolle olet määrännyt toimeksiannon, kuten esimerkiksi sulje tappiolla, sulje voitolla, tippumisraja, markkinatoimeksianto, rajahintatoimeksianto, toimeksianto toteutetaan välittömästi. Tietyissä kaupankäyntiolosuhteissa toimeksiantojen (sulje tappiolla, sulje voitolla, tippumisraja, markkinatoimeksianto, rajahintatoimeksianto) toteuttaminen asiakkaan pyytämään hintaan saattaa kuitenkin olla mahdotonta. Tällaisessa tapauksessa yhtiöllä on oikeus toteuttaa toimeksianto ensimmäiseen saatavilla olevaan hintaan. Tällaista voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun hinta vaihtelee nopeasti, sen laskiessa tai noustessa yhden kauppapäivän aikana siinä määrin, että kyseisen pörssin sääntöjen mukaan kaupankäynti keskeytetään tai sitä rajoitetaan väliaikaisesti, tai näin voi tapahtua kun kauppapäivän alkaessa. (b) Kustannukset: Position avaamiseksi tietyissä CFD-tyypeissä asiakkaan on ehkä maksettava välityspalkkio tai rahoitusmaksu, jonka määrä on ilmoitettu yhtiön verkkosivustolla. Välityspalkkiot voidaan velottaa joko prosenttiosuutena kaupan kokonaisarvosta tai kiinteinä summina. Rahoitusvälineiden spreadit löydät yhtiön verkkosivustolta ja kaupankäyntialustalta. (c) Toteutuksen nopeus: Nopeus on yhtiölle erittäin tärkeää, ja se pyrkii toteuttamaan asiakkaan toimeksiannot mahdollisimman nopeasti tekniikan ja Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 2

4 tietoliikenneyhteyksien asettamien rajojen puitteissa. Yhtiö toteuttaa asiakkaan CFD-toimeksiannon kahden päämiehen välisenä, ts. yhtiö on toteutuspaikka (kuten MiFID-direktiivin täytäntöönpanodirektiivissä 2006/73/EY määritetään) asiakkaan toimeksiannon toteutukselle. (d) Toteutuksen todennäköisyys: Toteutuksen todennäköisyys riippuu muiden pörssivälittäjien/rahoituslaitosten hintojen saatavuudesta. Joissakin tapauksissa toimeksiannon toteuttaminen ei ole mahdollista esim. uutisten aikana; kaupankäynnin aloitushetkillä; epävakaiden markkinoiden aikana, jolloin hinnat saattavat nousta tai laskea merkittävästi ja erota ilmoitetuista hinnoista; kun hinnat vaihtelevat nopeasti; kun maksukyky ei riitä määrättyä määrää koskevan toimeksiannon toteuttamiseen ilmoitettuun hintaan tai kun on ilmennyt ylivoimainen este (force majeure). Mikäli yhtiö ei voi edetä toimeksiannon suhteen hinnan, koon tai muun syyn vuoksi, toimeksiantoa ei toteuteta. Lisäksi yhtiöllä on oikeus, koska tahansa ja oman harkintansa mukaan ja ilman asiakkaalle annettua ennakkoilmoitusta tai selitystä, kieltäytyä välittämästä tai järjestämästä mitä tahansa asiakaan toimeksiantoa, pyyntöä tai määräystä tilanteissa, jotka on kuvailtu asiakassopimuksessa / yleisissä ehdoissa. (e) Selvityksen todennäköisyys: Yhtiön tarjoamiin rahoitusvälineisiin ei liity kohdeetuuden luovuttamista, joten selvitystä ei ole, toisin kuin tilanteissa, joissa asiakas on ostanut esim. osakkeita. (f) Toimeksiannon koko: Toimeksiannon todellinen vähimmäiskoko saattaa erota eri asiakastilien välillä. (g) Markkinavaikutukset: Jotkin tekijät voivat nopeasti vaikuttaa kohde-etuutena olevien rahoitusvälineiden/tuotteiden hintoihin, joista yhtiön listaama hinta on peräisin, sekä myös muihin tekijöihin, joita tässä asiakirjassa on lueteltu. Yhtiö ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin saavuttaakseen asiakkaidensa kannalta parhaat tulokset Kaikkien CFD-sopimusten kohdalla huomioimme tekijät, kuten korkotuotot, odotettavissa olevat osingot sekä vaihtelut sopimuksen perustana olevan CFDsopimuksen päättymispäivänä. Tähän lisäämme Plus500:n spreadin. Plus500:n spread ei ylitä maksuja, jotka on julkaistu jokaisen rahoitusvälineen Lisätiedot-linkissä Plus500-kaupankäyntialustassa. Kaikkien näiden eri tekijöiden johdosta osto- /myyntihintamme yleensä eroavat kohde-etuutena olevan tuotteen käteishinnasta Toimeksiantohetkellä ei välttämättä ole toimivia markkinoita tai avointa pörssiä, jossa kohde-etuutena olevalla tuotteella käydään kauppaa. Tällaisissa tapauksissa markkinat saattavat olla epälikvidejä, kaupankäynti pysäytetty tai keskeytetty ja muut seikat vaikuttaa hintaan. Näissä olosuhteissa varaamme oikeuden olla toteuttamatta toimeksiantoasi. 5. RAHOITUSVÄLINEITÄ KOSKEVAT TOTEUTUSKÄYTÄNNÖT a) Lipsuminen: Lipsumista saattaa tapahtua, kun rahoitusvälineillä käydään kauppaa. Näin käy silloin, kun asiakkaalle näytetty hinta ei ehkä ole saatavilla, kun toimeksianto Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 3

5 annetaan. Tästä johtuen toimeksianto toteutetaan hintaan, joka on lähellä asiakkaan pyytämää hintaa, tai tietyn pip-lukumäärän päässä siitä. Lipsuminen tarkoittaa siis toimeksiannon odotetun hinnan ja toimeksiannon todellisen toteutushinnan välistä eroa. Jos toteutushinta on parempi kuin asiakkaan pyytämä hinta, kyse on positiivisesta lipsumisesta. Jos toteutushinta on huonompi kuin asiakkaan pyytämä hinta, kyse on negatiivisesta lipsumisesta. Huomaa, että lipsuminen on tavanomainen ilmiö, kun rahoitusvälineillä käydään kauppaa. Lipsumista tapahtuu useimmin aikoina, jolloin markkinat ovat epälikvidejä tai epävakaita (esim. tärkeiden uutisten, taloudellisten tapahtuminen, markkinoiden avautumisen ja muiden seikkojen vuoksi), jolloin toimeksiannon toteuttaminen tiettyyn hintaan on mahdotonta. Toisin sanoen, toimeksiantojasi ei välttämättä toteuteta ilmoitetuin hinnoin. Lipsumista voi ilmetä kaikkien tarjoamiemme tilityyppien yhteydessä. Huomaa, että lipsumista voi tapahtua myös, kun käytössä on tappionpysäytys, tavoitehinta, tippumisraja tai muu toimeksiantotyyppi. Emme takaa, että odottavat toimeksiantosi toteutetaan ilmoitettuun hintaan. Takaamme kuitenkin, että toimeksiantosi toteutetaan odottavassa toimeksiannossasi määrittämääsi hintaa parhaiten vastaavaan markkinahintaan. 6. PARASTA TOTEUTUSTA KOSKEVAT KRITEERIT 6.1. Lainsäädännön mukaisesti, määritämme edellä mainittujen toteutustekijöiden suhteellisen tärkeyden kaupallisen harkintakykymme ja kokemuksemme avulla, markkinoilla saatavilla olevien tietojen valossa sekä huomioimalla seuraavat seikat: (a) Asiakkaan toimeksiannon ominaisuudet. (b) Toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaisuudet Yksityisasiakkaiden kohdalla paras mahdollinen lopputulos määritetään huomioimalla kokonaisuus (ellei toimeksiannon toteutuksen tavoite toisin määrää), joka koostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toteutukseen liittyvistä kustannuksista, joihin sisältyvät kaikki asiakkaalle aiheutuneet kulut, jotka liittyvät suoraan toimeksiannon toteutukseen, toteutuspaikan maksut (soveltuvin osin) mukaan lukien. 7. ERITYISOHJEET 7.1. Jos annat meille toimeksiantoasi koskevia erityisohjeita, esim. määrität tietyn hinnan tapahtumalle tai sille, mihin hintaan tapahtuma pitää sulkea, jos markkinakehitys on sinulle epäsuotuisaa, nämä ohjeet ovat tähän käytäntöön nähden etusijalla. Tapahtuma, jolle on asetettu tippumisraja tai muu raja, suljetaan kun kyseinen rajahinta saavutetaan. Huomaa, että antamasi erityisohjeet saattavat estää yhtiötä suorittamassa tässä käytännössä määritettyjä toimenpiteitä kannaltasi parhaan tuloksen saamiseksi Yleensä oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin perustuvilla CFD-sopimuksilla ei ole erääntymispäivää. Tästä huolimatta, mikäli yritysostoon tai uudelleen organisointiin perustuvasta muutostapahtumasta ilmoitetaan, muutospäivämäärää saatetaan käyttää erääntymispäivänä. Rajahintatoimeksiannot ja tappionpysäytykset, Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 4

6 joita käytetään CFD-sopimuksiin, jotka koskevat oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, jotka perustuvat hintaan osinkoineen, ovat voimassa hinnoille ilman osinkoa (ja päinvastoin), ellei asiakas sitä erikseen peru. 8. ASIAKKAAN TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTUS 8.1. Yhtiö täyttää seuraavat ehdot asiakkaan toimeksiantoja toteuttaessaan: 9. EI YHDISTÄMISTÄ (a) Yhtiö varmistaa, että asiakkaan puolesta toteutetut toimeksiannot kirjataan ja kohdennetaan nopeasti ja tarkasti. (b) Yhtiö suorittaa toisiinsa verrattavissa olevat asiakkaan toimeksiannot peräkkäin ja viipymättä, ellei se toimeksiannon ominaisuuksien tai vallitsevien markkinaolosuhteiden vuoksi ole epätarkoituksenmukaista. (c) Yhtiö ilmoittaa yksityisasiakkaalle viipymättä kaikista oleellisista vaikeuksista, joilla on merkitystä toimeksiannon asiamukaisen toteuttamisen kannalta Me emme yhdistä toimeksiantoasi muiden asiakkaiden toimeksiantoihin, jotta ne voitaisiin toteuttaa yhtenä toimeksiantona. 10. ASIAKKAAN HYVÄKSYNTÄ Solmimalla yhtiön kanssa sijoituspalveluiden tarjoamista koskevan asiakassopimuksen, asiakas hyväksyy, että tätä käytäntöä noudatetaan häneen liittyen. 11. TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTUSTA KOSKEVAN KÄYTÄNTÖMME VALVOTA JA TARKASTUS Valvomme toimeksiantojen toteutusta koskevien järjestelyidemme sekä tämän käytännön tehokkuutta. Arvioimme ajoittain, pystymmekö täyttämään lainsäädännölliset velvollisuutemme tapahtumien hinnoitteluun käyttämiemme markkinapaikkojen avulla vai onko meidän tehtävä muutoksia toteutusjärjestelyihimme tai tähän käytäntöön. Mikäli toimeksiantojen toteutukseen liittyviin järjestelyihin tai tähän käytäntöön tehdään oleellisia muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle. 12. SOPIMUSTIEDOT Kaupankäyntiä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, mukaan lukien tiettyjen tuotteiden kaupankäyntiajat, ovat saatavilla jokaisen rahoitusvälineen Lisätiedot-linkistä Plus500- kaupankäyntialustassa Mikäli tarvitse lisätietoja ja/tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 5

7 13. EI OMAISUUDENHOITOVELVOLLISUUTTA Tarjoamme käyttöösi Plus500-kaupankäyntialustan, emmekä toimi missään muussa ominaisuudessa, omaisuudenhoitaja mukaan lukien Sitoumuksemme tarjota sinulle parasta toteutusta ei tarkoita sitä, että meillä on sinua kohtaan mitään omaisuudenhoitovelvollisuuksia, jotka eivät sisälly erityisiin meitä koskeviin lainsäädännöllisiin velvollisuuksiin tai velvollisuuksiin, joista olemme muuten keskenämme sopineet. Kypros, marraskuu 2014 Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 6

8 Plus500CY Ltd on Kyproksen rahoitusvalvontaviranomaisen (Cyprus Securities and Exchange Commission) hyväksymä ja sääntelemä, CIF-lisenssinro 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely v1 7

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivistä

Mitä asiakkaan on hyvä tietää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivistä Mitä asiakkaan on hyvä tietää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivistä Sijoittaminen rahoitusvälineisiin Maaliskuu 2008 11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS - FRANCE - Tel.: 33.(0).1.58.36.43.21

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annettujen viranomaissääntelyn

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot