LÄHEISILLE KAIKKEA SAA TEHDÄ. KAIKKEA PITÄÄ TEHDÄ. KAIKKIA OVIA PITÄÄ TEMPOA, VÄRISEVÄÄ SIELUA KAIKKIA KUITA KURKOTELLA. YKSI ON EHTO, ELINEHTO:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHEISILLE KAIKKEA SAA TEHDÄ. KAIKKEA PITÄÄ TEHDÄ. KAIKKIA OVIA PITÄÄ TEMPOA, VÄRISEVÄÄ SIELUA KAIKKIA KUITA KURKOTELLA. YKSI ON EHTO, ELINEHTO:"

Transkriptio

1 LÄHEISILLE KAIKKEASAATEHDÄ. KAIKKEAPITÄÄTEHDÄ. KAIKKIAOVIAPITÄÄTEMPOA, KAIKKIAKUITAKURKOTELLA. YKSIONEHTO, ELINEHTO: VÄRISEVÄÄSIELUA EISAATALLATA. TOMMYTABERMANN

2 Etelän SYLIry Läheisille 1 11 ETELÄN SYLIRYONVALTAKUNNALLISENSYÖMISHÄIRIÖLIITTO SYLIRY:NJÄSENYHDISTYS. YHDISTYKSEMMEKOTIPAIKKAONHELSINKIJATOIMIALUEENAETELÄ SUOMI.OLEMME POLIITTISESTIJAUSKONNOLLISESTISITOUTUMATONYHDISTYS. Sinulle Meolemmekuinsinä.Valtaosaläheistenvertaistukitoiminnassaolevistaihmisistäonkokenut itsesyömishäiriönläheisenrinnalla.syömishäiriövaikuttaaainakaikkiinihmissuhteisiin.se onsairaus,jokapahimmillaanhallitseeperheenelämääaamustailtaan.tiedämmemillaista onelääsilloin,kunsyömishäiriösaneleearjen,kontrolloi,pakottaa,tuhoaailonja elämänhalun.tiedämmemyös,ettäsyömishäiriöistävoijasaatoipua ihankokonaan. Luotammeihmisenomaansisäiseentietoonjavoimaan.Lähtökohtammeonkokemustiedon arvostaminenjamyöskerääminen.olemmeyhteisö,jokatarjoaatukea,neuvontaa,aikaaja tilaasyömishäiriötäsairastavillejaheidänläheisilleen.itsetuntemuksenvahvistuminenauttaa elämäänomannäköistä,luovaajatäysipainoistaelämää.kunnioittavajatasa arvoinen kohtaaminenonhyväntukitoiminnanperustajasydän.tarjoammetukipalveluitasairastaville jaläheisillesekäyhdessäettäerikseen. Ensimmäinenläheisentarveonyleensäsaadatietoasairaudesta,ymmärtäämillaisessa maailmassaomaläheinenelää.miksielämänjokapäiväisestä,luonnollisestaasiastaon yhtäkkiäkasvanuthallitsematonongelma?tietosairaudesta,senluonteestaja toipumisprosessistaauttaaluottamuksen,toivonjamyönteisyydenvaalimisessa, rakentamisessajaoikeanlaiseenhoitoonhakeutumisessa. Läheisetkokevatuseinraskaitatunteitakulkiessaansairastavanrinnalla.Arkivoiolla pitkittyessäänäärimäisenahdistavaa.syyllisyyden,avuttomuuden,väsymyksen,raivon, luopumisenjapelontunteetovatkaikkiluonnollisiareaktioitavaikeassaelämäntilanteessa. Läheinentarvitseekinuseintukeasairaudenkohtaamiseensekäomaanvoimaantumiseenja omienhaavojenjapelkojenkäsittelyyn. Sairastavalletoipuminenonuseintodellapelottavaa.Seonopettelemistajasitoutumista kasvuprosessiin,omienrajojentutkimiseenjaavaamiseen.toipuessajokainentarvitsee jatkuvaarohkeuttauskaltaatehdätoisin,uudellajapelottavallatavalla.kysyrohkeasti sairastavientoiminnasta,joskoet,ettäsiitävoisiollaomilleläheisillesiapua. Ajankohtaisetryhmät,kurssitjamuutapalvelutlöydätkotisivuiltammewww.etelansyli.fi Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

3 Etelän SYLIry Läheisille 2 11 Mistäsyömishäiriöissäonkysymys? Ainasyntymästävanhuuteenruoallajasyömiselläonsuurisijaelämässämme.Keskitymme ruokaanelämämmealustaalkaen.vauvanaruoanjarakkaudenvälilläonhyvinvähäneroa. Vaikkamyöhemminravinnon,rakkaudenjaturvantarpeemmeeriytyvättoisistaankoemme usein,ettäruokajaemotionaalinenravintoliittyvätläheisestitoisiinsa.syömishäiriöitävoikin lähestyäyrityksenähallitatairatkaistaelämäänjostainsyystäsyntynyttäepätasapainoa. Oireilutoimiiahdistuksenhallintakeinonataihetkenhelpotuksena,muttalopultasyömishäiriö vieihmisenhyvinvaaralliseen,elämääuhkaavaantilaan. Syömishäiriönouseeuseinesiinhallinnanmenettämisenpelkona,jokavoiilmentyäjoko syömisenjaruuanpakonomaisenakontrollina,pakonomaisenasyömisenä,liikkumisena, oksentelunajaerilaistenoireidensekoittumisena. Syömishäiriötvoidaanjakaaneljääneripäätyyppiin.Yleisinsyömishäiriönmuotoon epätyypillinensyömishäiriö,jolloinsairastuneellaonsekoittuvatuseaterilaisetoireet. Toiseksiyleisinsyömishäiriönmuotoonbulimianervosa,jonkaoireisiinkuuluusäännöllinen pakonomainenahmiminen,jonkaseurauksenaruoanaiheuttamaasyyllisyyttälähdetään helpottamaanoksentamalla,liiallisellaliikunnallataimuillaerilaisillatyhjennyskeinoilla. HarvinaisempiinsyömishäiriösairauksiinkuuluulaihuushäiriöanoreksianervosasekäBED (BingeEatingDisorder)eliahminta jaylensyöntihäiriö.ortoreksiaelipakonomainen terveellinensyömineneikuuluviralliseendiagnoosiluokitukseensuomessajauseinsitä ortoreksialletyypillisillätavoillaoireilevatsairastavatkinesimerkiksiepätyypillistä syömishäiriötätaianoreksiaa. Yhteistäerilaisilleoireilleonpyrkimyskontrolloidapelottaviatunteita.Syömishäiriösupistaa elämääjasevoituntuaaluksiturvalliselta.syömishäiriöttarjoavathetkenpakopaikan tuskaltajapelolta.lopultasyömishäiriötuokuitenkintaukoamattomanpsyykkisenpahan olon.seluohermostuneisuutta,vetäytymisentarvetta,kiukkuisuutta,toivottomuuttaja epäluuloisuutta.sevaikeuttaasuhteitamuihinihmisiin.seetäännyttääystävistä,rakkaistaja perheestä.setuomukanaanfyysisiäkipuja,epämukavuuttajavoimienvähenemistä. Syömishäiriövoikehittyäsilloinkunomaelämäjaminuustuntuvatkaoottisilta,pelottaviltaja turvattomilta.toisaaltasevoialkaaharmittomastalaihdutuskuurista.kuitenkinläheskaikissa tilanteissasyömishäiriönjuuretovatihmisilleyhteisissäperustavanlaatuisissakysymyksissä: Tulenkorakastetuksi?Kelpaankojariitänkösellaisenakuinolen?Olenkoarvokasitsenäni? Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

4 Etelän SYLIry Läheisille 3 11 KAIKKIASIATOVATVAIKEITA,ENNENKUINNEOVATHELPPOJA. THOMASFULLER Syömishäiriötäsairastavienläheistenvertaistuki MITÄONVERTAISTUKI? Läheistenvertaistukionomaanaktiivisuuteenperustuvaaavointaryhmätoimintaa.Seon läsnäoloajayhteisenkokemuksenymmärrystä.tarkoituksenaonluodahelpottaviahetkiä syömishäiriötäsairastavienläheistenelämään.tapaamisissajutellaanohjaajantuellasekä pohditaanjaratkotaanelämänpieniäjasuuriaongelmiayhdessä.läheistenilloissaonaina mukanamyösasiantuntija,jokaauttaaerityisestihoitoonliittyvissäkysymyksissä. OLETTERVETULLUT kunepäilet,ettäjollainläheisistäsionsyömishäiriö kunolethuolestunutläheisesisyömiseenjaruokaanliittyvistäajatuksistatai käyttäytymisestä kuntarvitsettukeaomaanjaksamiseenjaomienvoimavarojesilisäämiseen Vertaistuenvoimasyntyyvertaistenvälisestävuorovaikutuksesta jokainenantaajajokainen saa!tapaamiskerratovatainaerilaisia,koskaryhmänkokoonpanojapuheenaiheet vaihtelevat.ryhmässäsaaollaomaitsensä,tässähetkessä,surullinentaisuruton,puheliastai hiljainen. Arvostammeennenkaikkearehellisyyttä,erilaisuuttajajokaisenomanelämän asiantuntijuutta.avoimuusryhmänkeskenonkinyksivertaistukitoiminnankantavista voimista. JOSKANTAAKAIKENMUKANAAN,EIMUUTAJAKSAKAAN MAIJAPAAVILAINEN Luottamusperustuuvaitioloonosallistujienhenkilöllisyydestäjayksilöidenkertomista ajatuksista,tunteistajaasioistaryhmänulkopuolella. Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

5 Etelän SYLIry Läheisille 4 11 Hoitoinfoa Pääkaupunkiseudunhoitoinfoonkoottukotisivuillemmeosoitteeseen Syömishäiriöliitto SYLIry:nkotisivuillajakeskustelupalstallalöydättietoavaltakunnallisista hoitomahdollisuuksista.paikallisiahoitomahdollisuuksiavoitiedustellamyöseri alueyhdistystenvastaaviltahenkilöiltä.yhteystiedotlöytyvätosoitteesta AUTTAVIAPUHELIMIA Syömishäiriöliitto SYLIry:nneuvontapuhelin majato10 15(02) Syömishäiriökeskuksenneuvontapuhelin Terveyspalvelujenpuhelinneuvonta (24h) Valtakunnallinenkriisipuhelin ma pe9 06,la15 06jasu15 22 Nuortenkriisipiste(HelsinkiMissio)kriisipuhelin12 29 vuotiaillejaheidänperheilleen ,tiistai torstai9 13 HelsinginmielenterveysyhdistyHelminkuuntelevapuhelin (09) pe16 20,la suklo10 18 Ympärivuorokautinenpsykiatrianneuvontapuhelin (09) Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

6 Etelän SYLIry Läheisille 5 11 AIKUISET Omanalueesiterveyskeskusonuseinensimmäinenpaikka,jostaaloittaahoidonhakeminen. Varaaaikayleislääkärilletaimenepäivystykseen. YTHSonyliopistoissaopiskelevienterveydenhoitokeskus,jossaonmyösoma mielenterveyspuolensa.yths:lläontoimipisteissäomasyömishäiriöihinerikoistunut tiiminsä.helsinginythsklo8 12puh http://www.yths.fi Yksityisetlääkäriasematjatyöterveys Yksityisetlääkäriasematovatuseinhyvävaihtoehtojosvainontaloudellisestimahdollisuus siihen.kelakorvaakuitenkinosanlääkärientaksoista.yksityisillelääkäreillesaakuitenkin ajanyleensähyvinnopeastijatällöinonmyösmahdollistavalitalääkärinsä. Työnantajantarjoamaatyöterveyttäkannattaakäyttäähyväksimikälisellaiseenon mahdollisuus.terveydenhuollonammattilaisiasitoovaitiolovelvollisuus,jotenpotilastiedot eivätkulkeudutyönantajantietoon. Kotisivuillemmewww.etelansyli.fiolemmelistanneeterilaisiaterveydenhuollon ammattilaisia,joillaonkokemustasyömishäiriöitäsairastaneidenjaheidänläheistensä kohtaamisesta. Syömishäiriökeskusonyksityinensyömishäiriöihinerikoistunutklinikka,jollaonsekä terapiakeskusettäkokovuorokausiosastohelsingissä.syömishäiriökeskuksen neuvontapuhelin http://www.syomishairiokeskus.net Psykiatrianpoliklinikat Osaanpsykiatrianpoliklinikoillevoivarataniinsanottujakriisiaikoja,muutoinkäynneille tarvitaanlähete.tarkistaomanterveysasemasikohdalta,mikäonlähinpoliklinikkasijasen yhteystiedothelsinginkaupunginterveyskeskuksensivuilta. HyksSyömishäiriöyksikkö EnnenLapinlahdessasijainnutsyömishäiriöyksikkösijaitseenytTöölössäHYKS Psykiatriakeskuksessa,Välskärinkatu12.Postiosoite:PL590,00029HUS.Kanslian puhelinnumero:(09) Syömishäiriöyksikkökoostuukokovuorokautisestaosastosta,päiväosastostaja poliklinikkapalveluista.syömishäiriöyksikköönvaaditaantoisenlääkärintekemälähete,eikä sinnevoisiismennäsuoraan. Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

7 Etelän SYLIry Läheisille 6 11 NUORET Alle18 vuotiaidenhoitolähteekäyntiinuseimmitenkouluterveydenhoitajanvastaanotolta, jostanuoriohjataanlääkärille.lääkäriarvioinuorenvoinninjatekeetarpeenvaatiessa lähetteenesimerkiksiulfåsaan,jossaalletäysi ikäisetsyömishäiriöpotilaatpääsääntöisesti hoidetaan.alle12 vuotiaatohjataanlastenpsykiatriankonsultaatioyksikköön.lähetteenvoi tokimyössaadayksityisenlääkärinkautta,esimerkiksisyömishäiriökeskuksesta. Ulfåsannuorisopsykiatrianpoliklinikka,Lastenlinnantie2A,PL282,00029HUSKanslian puhelinnumero:(09) ,muutyhteystiedot:(09) apulaisosastonhoitajaerja Kilpinen. LÄHEISET Etelän SYLIryjärjestäävertaistukiryhmiäsyömishäiriöstäkärsivienläheisillekerran kuukaudessa.läheistenjaksaminenonäärimmäisentärkeäämyössairastavankannalta. Vertaistukiryhmissäläheisetvoivatjakaatuntojaanjavaihtaakokemuksiaankeskenään. Syömishäiriöliiton 1 nettisivujenkeskustelupalstoillaläheisetvoivatkeskustellavapaastija tarpeenvaatiessaanonyymistisyömishäiriöönliittyvistäkysymyksistä. Muidenyhdistystentarjoamatoiminta Omaisetmielenterveystyöntukenaryjärjestääerilaisiakursseja,antaatietoajatukea omaisille,joillaonperhepiirissätailäheisissämielenterveysongelmaisia.lisäätietoa osoitteestahttp://www.otu.fi(uusimaa)jahttp://www.omaisten.org(valtakunnallinen). SuomenMielenterveysseuranSOS keskustarjoaahenkistäapuajatukeakriisitilanteisiin. SOS keskussijaitseehelsingissä.valtakunnallinenkriisipuhelinvastaama pekello9 06,la 15 06jasu15 22.Puhelumaksutsoittajalle:lankapuhelimesta8,21snt/puhelu+2snt/min, matkapuhelimesta8,21snt/puhelu+14,9snt/min. Läheistenpsyykkinenhoito Myösläheisetvoivathakeutuapsykiatriseenhoitoon.Hoitoonhakeutuminentapahtuu samallatavallakuinsairastuneilla:ensimmäinenaskelonuseimmitentyöterveyslääkäritai terveyskeskuslääkäri. 1http://www.syomishairioliitto.fi/phpBB2/ Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

8 Etelän SYLIry Läheisille 7 11 Akuuttihoitoa PSYKIATRIANPÄIVYSTYS AkuuttiavastaanottotoimintaaonLänsi UudenmaansairaanhoitoalueellaTammiharjun sairaalassa,lohjansairaanhoitoalueellapaloniemensairaalassa,porvoonsairaanhoitoalueella PorvoonsairaalassasekäHyvinkäänsairaanhoitoalueellaKellokoskensairaalassa,Vantaalla PeijaksensairaalassajaEspoossasekäKauniaisissaJorvinsairaalassa. HYKS:inpsykiatrinenpäivystysjapsykiatrisetsairaalapalvelutsijaitsevatHelsingin kaupunginterveyskeskuksenauroransairaalassa(nordenskiöldinkatu20),jokaonauki24 tuntiavuorokaudessa. Ympärivuorokautinenpsykiatrianneuvontapuhelin(09) TUKINET TukinetonainaavoinnaolevakriisikeskusInternetissä.Tukinetissätoimiiauttamis ja tukipalvelujenhakemisto,keskusteluryhmiäsekänet tuki palvelu,jonkaavullasaa yksityisen,luottamuksellisenjanimettömänkeskusteluyhteydenkoulutettuihin tukihenkilöihinjaammattiauttajiin. Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

9 Etelän SYLIry Läheisille 8 11 Vertaistukiryhmänhuoneentaulu OSALLISTUMINEN Osallistuminenryhmäänjakeskusteluunonainavapaaehtoista.Voititsepäättääkuinka paljonosallistut.itsestäsijaomistakokemuksistasivoitkertoajuurisenverrankuinhaluat. Ryhmässäonlupaollajuurisellainenkuinon. VASTUU Ryhmässäjokainenonvastuussavain omastaitsestäänjaomistatarpeistaan. Ryhmässäeitarvitsehoitaamuita se tarkoitettuomaksihyödyksijatoipumisen tueksi.tämäeitarkoitakuitenkaansitä, etteikösaisitaivoisihuomioidatoistaja välittääheistä.eiolekuitenkaan tarpeellistaneuvoatoisiataiantaaheille ohjeita.omantoipumisenkannaltaon tärkeämpääopetellakuuntelemaanja jakamaanomiakokemuksia. Ryhmänohjaajatovatkäytettävissäryhmänaikana.Koskakyseessäonryhmä,ei yksilökeskustelujaoleerikseen.josjakuntarvettahenkilökohtaiseenkeskusteluunilmenee, asiakannattaaottaapuheeksiryhmänvetäjänkanssa.yritämmeohjataavuntarvitsijanaina eteenpäin. Vertaistukivoiryhmäläistenkeskenulottuamyösvapaa aikaanjaarkeen.sähköpostitelkaa, soitelkaa,kyläilkää,käykääyhdessäkahvillajakävelemässätoistenneyksityisyyttäjatoiveita kunnioittaen!motivoikaajatukekaatoinentoistannetoipumisessa. TASA ARVOISUUSJAKUNNIOITUS Kaikkiryhmäänosallistuvatovatsamanarvoisia.Emmekiinnitähuomiotakoulutukseen, yhteiskunnalliseenstatukseen,ulkonäkööntms.omienjatoistenajatustenkunnioittaminen ontärkeää.kuuntelemallatoistenkokemuksiajaajatuksiavoitoppia.omiakokemuksiaei tarvitseverratamuidenkertomaan. OMAAELÄMÄÄKOSKEVAASIANTUNTIJUUS Tietoasiitä,mitäsinunpitäisielämällesitehdä,eiolekenelläkääntoisella.Eimuilla ryhmäläisillä,eiläheisilläeikäryhmänohjaajilla.omaaelämääkoskevaasiantuntemus perustuusiihen,ettäkukaanmuueioleelänytelämääsieikäsitenvoitietää,millaistaseon Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

10 Etelän SYLIry Läheisille 9 11 ollutjamiltäseontuntunut.jokainenmeistäonomanitsensäparasasiantuntija.tämäei tarkoita,etteikösinullaolisioikeuttapyytääjasaadatarvitsemaasiapuajatukeaesim. ryhmäläisiltätaimuiltaihmisiltä. MITENOLENTUKEAANTAVAJARAKENTAVA? Ryhmässäpyrimmevälttämäänkritiikkiä.Rakentavapalauteonkuitenkinenemmänkuin suotavaa.kiinnitämmehuomiotakeskusteluissamahdollisiinratkaisuihin,emmesiihen, kuinkahuonostiasiatmahdollisestiovat.muistathanomaltaosaltasi,ettäjokainen ryhmäläinensaaaikaatasapuolisesti.yksiryhmäläinenpuhuuainakerrallaan. VERTAISTUKIRYHMÄSSÄEMMEOLE asiantuntijoitataiammattilaisia,arvostelijoita,painostajia,oikeanjavääräntietäjiä, parhaantiedonomaavia,yksityisyydenloukkaajia,henkilökohtaisuuksiinmenijöitä, välinpitämättömiä VAANsamankokijoita,läsnäolevia,rohkaisijoita,tilanantajia,tunteidenjakajia,toivonja uskonvalajia,uudennäkökulmantarjoajia,kuuntelijoita,uudenoppijia VAITIOLOVELVOLLISUUS Ryhmänvetäjiäjaryhmäläisiäkoskeevaitiolovelvollisuus.Voitkertoaulkopuolisillesiitä,mitä oletitseryhmässäoppinutjakokenut muttaetsiitä,mitäjokutoinenonsanonuttaitehnyt. AJATUKSIATOIPUMISESTAJAMOTIVAATIOSTA Ryhmäntärkeintehtäväontukeasyömishäiriötäsairastaviatoipumisessa,eiylläpitää sairautta.toipumisenaikanatapahtuumuutoksiaajatuksissa,tunteissa,asenteissajatavassa toimia.onhyödyllistätehdähavaintojajaymmärtääomienajatusten,tunteidenja asenteidenvaikutusomaantoipumiseen. Mieti,mitkäasiatedistäväthyvinvointiasi?Mitkätaasestävätsitä?Mitäajatteletitsestäsi? Mitäajatteletomistakeinoistasijamahdollisuuksistasi?Eriihmisilletoipuminentarkoittaa erilaisiaasioita.toipumineneivälttämättäolesamaasiakuinparantuminen.toipumistavoi tapahtua,vaikkasairaudenoireitaolisikin. Mitätoipuminensinulletarkoittaa? Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

11 Etelän SYLIry Läheisille YHDISTYKSESTÄMME Etelän SYLIryonvaltakunnallisenSyömishäiriöliitto SYLIry:njäsenyhdistys.Yhdistyksemme kotipaikkaonhelsinkijatoimialueenaetelä Suomi.Olemmepoliittisestijauskonnollisesti sitoutumatonyhdistys. Toimintaammejajäseneksiovatlämpimästitervetulleitakaikkihenkilötikään,sukupuoleen, uskontokuntaan,etniseentaustaan,seksuaaliseentaisukupuoliseensuuntautumiseen katsomatta. Yhdistyksenjäseneksivoiliittyäjokainen15vuottatäyttänytyksityinenhenkilö syömishäiriöstäkärsivätaisyömishäiriötäsairastavanläheinentaimuuasiastakiinnostunut henkilö,oikeuskelpoinenyhteisötaisäätiö.varsinaisellajäsenelläonvuosikokouksessa äänioikeus.varsinaisenjäsenenjäsenmaksu16.kannatusjäsenenjäsenmaksuon50. Jäseneksiliittyminenkäyhelpostiosoitteestahttp://www.etelansyli.fi/liity YHTEYSTIEDOT YhdistyksemmetoimistosijaitseeKaapelitehtaallaHelsingissä.Käyntiosoitteemmeon Tallberginkatu1B4.kerros.PostiosoiteTallberginkatu1C115,00180Helsinki. Lisäätietoayhdistyksestä,sentoiminnastajatoimihenkilöistäkotisivuillammeosoitteessa Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 MAA- NANTAI - - - - - - 21.30 21.30-22.00 PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012 MAA- NANTAI - Sulkapallo JHL Sulkapallo JHL - JHL JHL JHL - - - 21.30 21.30-22.00 KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus

Lisätiedot

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 6.6. maanantai 7.6. tiistai 8.6. keskiviikko 9.6. torstai 10.6. perjantai Seurakunnan Kesäkerhot arkisin ma-pe 6.6.-17.6. Pappilassa Pienten Isojen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

KOULULAISTEN JÄÄVUOROT SYKSY 2015

KOULULAISTEN JÄÄVUOROT SYKSY 2015 KOULULAISTEN JÄÄVUOROT SYKSY 2015 30.11.2015 VIIKKO 39 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI JYRÄNKÖ 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. KIRKONKYLÄ 8.15-9.15 LUSI 9.15-10.00 Kurpanharju MYLLYOJA 10.15-11.15

Lisätiedot

TV08S1E(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 15.9. - 21.9.

TV08S1E(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 15.9. - 21.9. TV08SE(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 5.9. - 2.9. maanantai 5.9. tiistai 6.9. keskiviikko 7.9. torstai 8.9. perjantai 9.9. lauantai 20.9. XX00AA0 TV Orient.opinn.. Merenti-Välimäki

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMI LV. 2015-2016 1 / 5

SIVISTYSTOIMI LV. 2015-2016 1 / 5 SIVISTYSTOIMI LV. 2015-2016 1 / 5 Haapamäki-Vuohtoniemi-Rannankylä-Ruotanen-Pyhäsalmi 7.25 Haapamäki 7.35 Vuohtomäki 7.40 Vuohtoniemi 7.55 Rannankylän koulu 8.00 Lippikylä 8.05 Ruotasen koulu 8.15 Keskuskoulu

Lisätiedot

Eteläkärjen ykkönen. Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT LUKIJAPEITTO. Hanko 39 % RAASEPORI HANKO

Eteläkärjen ykkönen. Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT LUKIJAPEITTO. Hanko 39 % RAASEPORI HANKO KSF MEDI MEDIKORTTI 2013 HL 61 Eteläkärjen ykkönen Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT JULKISIJ & KUSTNTJ KSF Media b ulevardi 20, 10900 Hanko www.hangonlehti.fi Tommy Westerlund 029 0801 392 LUKIJPEITTO

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailut 10.-17.7.2016 Vantaa Ilmoittautumislomake

Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailut 10.-17.7.2016 Vantaa Ilmoittautumislomake Henkilötiedot Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien E-kilpailut Sukunimi: Etunimi: ies ainen Syntymäaika: / / (pp/kk/vv) Pyörätuolin käyttäjä: Kyllä Ei Tarvitsen apua liikkumiseen: Kyllä Ei Ruoka-aineallergiat/ruokavalio:

Lisätiedot

OPPILASNÄYTÖSTEN AIKATAULU Pohjankartano

OPPILASNÄYTÖSTEN AIKATAULU Pohjankartano LUMIUKKO SEIKKAILEE LASTEN NÄYTÖS MAANANTAI 16.12.2013 KLO 18.30 1. Rytmitossut 3-4 v ma 17.30 18.00 + la 15.30 16.00 Jonna ma 17.00-18.00 2. Show 4-5 v alkeet 1 + alkeet 2 la 14.30 15.15 + pe 16.30 17.15

Lisätiedot

NÄYTTELYSOPIMUS. Näyttelyn järjestäjä Osoite Laskutusosoite tai sähköinen laskutusosoite. Sähköposti Kotisivut

NÄYTTELYSOPIMUS. Näyttelyn järjestäjä Osoite Laskutusosoite tai sähköinen laskutusosoite. Sähköposti Kotisivut 1 NÄYTTELYSOPIMUS Näyttelyn järjestäjä Osoite Laskutusosoite tai sähköinen laskutusosoite Sotu tai y-tunnus Sähköposti Kotisivut Puhelinnumero NÄYTTELYN TIEDOT Näyttelyn nimi Näyttelyaika / 2016- / 2016

Lisätiedot

Korson asukaspuisto kevään 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto kevään 2017 ohjelma kevään 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Ruokalista ajalle 11. 15.4.2016, vko 15. Lounas. Makkarakastike, peruna, porkkana-kaalisalaatti, kurkkusalaatti

Ruokalista ajalle 11. 15.4.2016, vko 15. Lounas. Makkarakastike, peruna, porkkana-kaalisalaatti, kurkkusalaatti Ruokalista ajalle 11. 15.4.2016, vko 15 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa / piimää 1 Ma Ti Ke Lounas Makkara, peruna, -kaalisalaatti, kurkkusalaatti Jauhelihagulassikeitto, pehmeä leipä, juusto,

Lisätiedot

Ruokalista ajalle 22 26.2.2016, vko8. Lounas. Nakkikastike, peruna, porkkana-kaalisalaatti, kurkkusalaatti

Ruokalista ajalle 22 26.2.2016, vko8. Lounas. Nakkikastike, peruna, porkkana-kaalisalaatti, kurkkusalaatti Ruokalista ajalle 22 26.2.2016, vko8 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa / piimää 1 Ma Ti Ke Lounas Nakki, peruna, -kaalisalaatti, kurkkusalaatti Ohrapuuro, marjakeitto, ruisleipä, leikkele, Kalapyörykkä,,,

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Ruokalista ajalle 30.5.- 4.6.2016, vko 22. Lounas. Kalkkunakastike, peruna, mustaherukkahillo, salaatti. Kalapyörykkä, peruna, kastike, tuoresalaatti

Ruokalista ajalle 30.5.- 4.6.2016, vko 22. Lounas. Kalkkunakastike, peruna, mustaherukkahillo, salaatti. Kalapyörykkä, peruna, kastike, tuoresalaatti Ruokalista ajalle 30.5.- 4.6.2016, vko 22 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa / piimää 1 Ma Ti Lounas Kalkkuna, peruna, mustaherukkahillo, salaatti Kalapyörykkä, peruna,, tuoresalaatti Ke Hampurilainen

Lisätiedot

Kalapaistos, porkkanaviipaleet, punajuuriomenasalaatti

Kalapaistos, porkkanaviipaleet, punajuuriomenasalaatti Ruokalista ajalle 15. 19.2.2016, vko 7 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa/piimää 7 Lounas Ma Ti Ke Lindströminpihvit, sipuli,, kaali Broileripastakeitto, ruisneppari, juusto, jää, Jauheliha,,

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 04.09.2006 03.06.2007

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 04.09.2006 03.06.2007 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 04.09.2006 03.06.2007 MAA- NANTAI 14.00-15.00 - - - - - 21.30 21.30-22.00 Erityisliikunta/ Seutuopisto 14.00-14.45 Lukion liikunta Lukion liikunta Lukion liikunta Lukion liikunta

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

TOIMENPIDETTÄ VARTEN

TOIMENPIDETTÄ VARTEN SUOMEN URHEILULIITTO ry Radiokatu 20 00240 HELSINKI www.sul.fi TOIMENPIDETTÄ VARTEN 10.10.2008 Hyvä seuran yhteyshenkilö SEURAN YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS http://sul.etapahtuma.fi Suomen Urheiluliitto ry

Lisätiedot

Kuljetusreitit lv Liite 1. AAMUAJOT. Reitti Katajaniementie pys. 5,7. Lisäksi. Reitti 2

Kuljetusreitit lv Liite 1. AAMUAJOT. Reitti Katajaniementie pys. 5,7. Lisäksi. Reitti 2 Kuljetusreitit lv 2013-2014 Liite 1. AAMUAJOT Reitti 1 Ojala-Lestin koulu Luokka Pysäkki kotoa-kouluun km 6. Ojalantie 236 14,2 9. Ojalantie 130 risteys 13,2 8. Ojalantie 130 risteys 13,2 7. Mustikantie

Lisätiedot

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 Joen Yawara ry:n tiedote 1/2009 Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 HARJOITUSPAIKAN OSOITE JOENSUUN URHEILUTALO, KOSKIKATU 12. TATAMIT I JA II 2 KRS. PUNTTISALI URHEILUTALON ALAKERRASSA. PV AIKA PAIKKA

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Kotona annettava apu

Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu käsittää hoivatoimenpiteet, palvelutoimenpiteet ja turvahälyttimen. Hoivatoimenpiteet Voit saada apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Lihapata, peruna, salaatti, puolukka. Kalapuikko, perunasose, kastike, punajuuri, vihersalaatti. Pinaattikeitto, kananmuna, grahampiirakka, hedelmä

Lihapata, peruna, salaatti, puolukka. Kalapuikko, perunasose, kastike, punajuuri, vihersalaatti. Pinaattikeitto, kananmuna, grahampiirakka, hedelmä Ruokalista ajalle 18. 22.4.2016, vko 16 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa/piimää 2 LOUNAS Ma Lihapata, peruna,, Ti Ke To Kalapuikko,, kastike, punajuuri, viher Pinaattikeitto, kananmuna, grahampiirakka,

Lisätiedot

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla Senioriliikunta Oulussa kesällä 2012 Ohjattuihin liikuntaryhmiin tulee ilmoittautua, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen sauvakävelyryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Uunimakkara, perunasose, vihersalaatti, kurkkusalaatti. Kalapihvi, kastike, perunat, punajuurisalaatti, tuoresalaatti

Uunimakkara, perunasose, vihersalaatti, kurkkusalaatti. Kalapihvi, kastike, perunat, punajuurisalaatti, tuoresalaatti Ruokalista ajalle 8. - 12.2.2016, vko 6 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa/piimää 6 LOUNAS Ma Ti Uunimakkara,, vihersalaatti, kurkkusalaatti Hernekeitto, juusto, sekaleipä,, munkki Ke To Kalapihvi,

Lisätiedot

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 6.6. maanantai 7.6. tiistai 8.6. keskiviikko 9.6. torstai 10.6. perjantai Seurakunnan Kesäkerhot arkisin ma-pe 6.6.-17.6. Pappilassa Pienten Isojen

Lisätiedot

Hei HuHu yhteyshenkilö!

Hei HuHu yhteyshenkilö! Hei HuHu yhteyshenkilö! Lounais-Suomen Partiopiirin samoajien vaeltajien piirileiri HuHun ilmoittautumisaika on alkanut! Sinut on valittu lippukuntasi HuHu yhteyshenkilöksi. Tehtäväsi on kertoa HuHusta

Lisätiedot

PoU PoU PoU Yleisurheilu Yleisurheilu Yleisurheilu Klo Klo Klo MLL Jumppa Klo 18-19

PoU PoU PoU Yleisurheilu Yleisurheilu Yleisurheilu Klo Klo Klo MLL Jumppa Klo 18-19 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2016-2017 Maanantai 15-16 Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto Yleisvuoro Tuolijumppa Tuolijumppa Klo 15-22 Klo 15-16 Klo 15-16 16-17 17-18 PoU PoU PoU Yleisurheilu Yleisurheilu Yleisurheilu

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

Ti-P = ajetaan tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltaisin. tunnit PETOSELTA KESKUSTASSA tunnit KESKUSTASTA PETOSELLA

Ti-P = ajetaan tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltaisin. tunnit PETOSELTA KESKUSTASSA tunnit KESKUSTASTA PETOSELLA Linja 16 PETONEN-JYNKKÄ-KESKUSTA Pyörönkaari-Hulkontie-Rauhalahdentie-Leirikyläntie-Aittolammentie-Maitotie-Rauhalahdentie-Kartanonkatu-Leväsentie-Savilahdentie- Niiralankatu-Tulliportinkatu. PETOSELTA

Lisätiedot

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai Työjärjestys Metsäku13A StarSoft Kurre 7.20 33/2015 10. - 14.08.2015 Viikkotuntimäärä: 16 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai Ryhmänohjaus / Metsäku13

Lisätiedot

Maanantai, parillinen viikko

Maanantai, parillinen viikko 1 Kirjasto, neuvonta 017 272 3500 Maanantai, parillinen viikko *Kangaslammin koulu 08.20-09.05 *Kangaslammin perhepäivähoitajat 09.10-09.30 *Soinlahden koulu 09.45-10.40 *Partalan koulu 11.00-11.25 *Runnin

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne)

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) TENTTIJÄRJESTYS 2016-2017 (Uusi tutkintorakenne) Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2016-2017 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOOL opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Varikko Ruokala Elokuu 2014

Varikko Ruokala Elokuu 2014 Varikko Ruokala Elokuu 2014 Viikko: 31 Kello ma 28.7. ti 29.7. ke 30.7. to 31.7. pe 1.8. la 2.8. 9-10 10-11 Eläkeläiset Ikonikerho 11-12 Eläkeläiset Ikonikerho 12-13 Eläkeläiset Ikonikerho 13-14 Eläkeläiset

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Kaakko Miehet Vitonen

Kaakko Miehet Vitonen 1 of 5 11.6.2016 11:59 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI Etusivu» Jalkapallo 2014 Kaakko Miehet Vitonen Vitonen Länsi Joukkue P V T H M P PaPe 18 14 3 1 0-0 45 Atomit 18 13 3 2 0-0 42 PeKa/2 18 10 2 6 0-0 32 Purha/2

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 2005

Körpäkkäsanomat 2005 Körpäkkäsanomat 2005 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/99) 10 :n ja 24 :n mukainen TIETOSUOJASELOSTE ETELÄ-KARJALAN VERKKOASIOINTIPALVELU LIITTEET

Henkilötietolain (523/99) 10 :n ja 24 :n mukainen TIETOSUOJASELOSTE ETELÄ-KARJALAN VERKKOASIOINTIPALVELU LIITTEET Liite 1 Asumisoikeuden järjestysnumerohakemus 1. Hakijan henkilötiedot - arvo tai ammatti - osoitetiedot - sähköposti - puhelinnumero toimeen/kotiin 2. Hakijan 2 henkilötiedot - arvo tai ammatti - osoitetiedot

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Helsingin hauskin kaupunginosa on

Helsingin hauskin kaupunginosa on Helsingin hauskin kaupunginosa on TAAS auki! Tänä kesänä lapsiperheet huvittelevat 11 laitteessa maksutta. Pohjoismaiden laajin laitevalikoima saa uuden kummituselämyksen. Uskallatko astua sisään Suomen

Lisätiedot

UINTIVUOROT SYKSY 2016 VALOLINNA

UINTIVUOROT SYKSY 2016 VALOLINNA UINTIVUOROT SYKSY 2016 VALOLINNA 14.10.2016 VIIKKO 36 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI KOULUT 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. JYRÄNKÖ 8.15-9.15 Rainio KIRKONKYLÄ 9.15-10.15 Jyränkö Elämänkaaritalo

Lisätiedot

Koko perheen viikko-ohjelma Ylläksellä Lapland Hotel Äkäshotelli ja Lapland Hotel Ylläskaltio 17.2.2014-10.3.2014

Koko perheen viikko-ohjelma Ylläksellä Lapland Hotel Äkäshotelli ja Lapland Hotel Ylläskaltio 17.2.2014-10.3.2014 Koko perheen viikko-ohjelma Ylläksellä Lapland Hotel Äkäshotelli ja Lapland Hotel Ylläskaltio 17.2.2014-10.3.2014 MAANANTAI POTKUKELKALLA KYLÄÄN TUTUSTUMINEN Klo 11.00 12.00. Kokoontuminen Lapland Hotel

Lisätiedot

DCA:n JOULUTNÄYTÖKSET ESPOON KULTTUURIKESKUKSESSA

DCA:n JOULUTNÄYTÖKSET ESPOON KULTTUURIKESKUKSESSA DCA:n JOULUTNÄYTÖKSET 13.-17.12. ESPOON KULTTUURIKESKUKSESSA Lyhenteet: T1 ja T2 = Tapiolan toimipiste ja salit H1, H2 ja H3 = Helsingin toimipiste ja salit M = Mankkaan toimipiste ja sali VIHER = Viherlaakso

Lisätiedot

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4 TV-lehti s. 6 Urheilusanomat s. 7 Ilmoitusliitteet s.

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4 TV-lehti s. 6 Urheilusanomat s. 7 Ilmoitusliitteet s. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat s.4 TV-lehti s. 6 Urheilusanomat s. 7 Ilmoitusliitteet s. 9 Yhteystiedot Asiakaspalvelu Mainos- ja mediatoimistot puh. 010 808095 Yritysasiakkaat: puh. 010

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne)

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) TENTTIJÄRJESTYS 2015-2016 (Uusi tutkintorakenne) Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2015-2016 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOO opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4. TV-lehti s. 6. Teemalehdet s. 7. Urheilusanomat s.

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4. TV-lehti s. 6. Teemalehdet s. 7. Urheilusanomat s. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat s.4 TV-lehti s. 6 Teemalehdet s. 7 Urheilusanomat s. 8 Urheilusanomien kausioppaat s. 9 Ilmoitusliitteet s. 10 Yhteystiedot Asiakaspalvelu Mainos- ja mediatoimistot

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS (SHH11) kevät 2014 kevät lukukausi 2.1.2014-30.5.2014

LUKUJÄRJESTYS (SHH11) kevät 2014 kevät lukukausi 2.1.2014-30.5.2014 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala LUKUJÄRJESTYS () kevät 2014 kevät lukukausi 2.1.2014-30.5.2014 Ryhmä: 1 2 kello 30.12 31.12 ke.1.1 to 2.1 pe 3.1 ma 6.1 ti 7.1 ke.8.1 to 9.1 pe 10.1 8.00-8.45 sis.kir

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2007

Körpäkkäsanomat 1/2007 Körpäkkäsanomat 1/2007 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Uusimaa akatemiaryhmävalmennus 2015-2016 Valmentajat: Antti Örn Yhteystiedot: 044-5155505 antti.orn@suunnistusliitto.fi Tehtävät: Valmennuksen koordinointi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot

Internet ja tietoverkot 811338A 0. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 2014 / 2015 Luennoija 811338A 5 op 9. 1. 6. 3. 2015 nimi: Juha Kortelainen e-mail: juha.kortelainen@oulu.fi vastaanotto: torstai klo 10 12,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.10.2015 28 1

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.10.2015 28 1 23.10.2015 28 1 Tunnus 23-0013-15-RAS Hakija Asunto Oy Helsingin Fajanssi Suomen Osatontti Ky Asunto Oy Helsingin Serviisi Asunto Oy Helsingin Saksofoni Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-023-0669-0025

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Stadium Team Sales seuramyynti, tervetuloa mukaan!

Stadium Team Sales seuramyynti, tervetuloa mukaan! LePa P03 varusteet Stadium Team Sales seuramyynti, tervetuloa mukaan! Parasta seurallesi Me Stadiumilla työskentelemme määrätietoisesti missiomme toteuttamiseksi; Haluamme inspiroida ihmisiä aktiiviseen

Lisätiedot