LÄHEISILLE KAIKKEA SAA TEHDÄ. KAIKKEA PITÄÄ TEHDÄ. KAIKKIA OVIA PITÄÄ TEMPOA, VÄRISEVÄÄ SIELUA KAIKKIA KUITA KURKOTELLA. YKSI ON EHTO, ELINEHTO:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHEISILLE KAIKKEA SAA TEHDÄ. KAIKKEA PITÄÄ TEHDÄ. KAIKKIA OVIA PITÄÄ TEMPOA, VÄRISEVÄÄ SIELUA KAIKKIA KUITA KURKOTELLA. YKSI ON EHTO, ELINEHTO:"

Transkriptio

1 LÄHEISILLE KAIKKEASAATEHDÄ. KAIKKEAPITÄÄTEHDÄ. KAIKKIAOVIAPITÄÄTEMPOA, KAIKKIAKUITAKURKOTELLA. YKSIONEHTO, ELINEHTO: VÄRISEVÄÄSIELUA EISAATALLATA. TOMMYTABERMANN

2 Etelän SYLIry Läheisille 1 11 ETELÄN SYLIRYONVALTAKUNNALLISENSYÖMISHÄIRIÖLIITTO SYLIRY:NJÄSENYHDISTYS. YHDISTYKSEMMEKOTIPAIKKAONHELSINKIJATOIMIALUEENAETELÄ SUOMI.OLEMME POLIITTISESTIJAUSKONNOLLISESTISITOUTUMATONYHDISTYS. Sinulle Meolemmekuinsinä.Valtaosaläheistenvertaistukitoiminnassaolevistaihmisistäonkokenut itsesyömishäiriönläheisenrinnalla.syömishäiriövaikuttaaainakaikkiinihmissuhteisiin.se onsairaus,jokapahimmillaanhallitseeperheenelämääaamustailtaan.tiedämmemillaista onelääsilloin,kunsyömishäiriösaneleearjen,kontrolloi,pakottaa,tuhoaailonja elämänhalun.tiedämmemyös,ettäsyömishäiriöistävoijasaatoipua ihankokonaan. Luotammeihmisenomaansisäiseentietoonjavoimaan.Lähtökohtammeonkokemustiedon arvostaminenjamyöskerääminen.olemmeyhteisö,jokatarjoaatukea,neuvontaa,aikaaja tilaasyömishäiriötäsairastavillejaheidänläheisilleen.itsetuntemuksenvahvistuminenauttaa elämäänomannäköistä,luovaajatäysipainoistaelämää.kunnioittavajatasa arvoinen kohtaaminenonhyväntukitoiminnanperustajasydän.tarjoammetukipalveluitasairastaville jaläheisillesekäyhdessäettäerikseen. Ensimmäinenläheisentarveonyleensäsaadatietoasairaudesta,ymmärtäämillaisessa maailmassaomaläheinenelää.miksielämänjokapäiväisestä,luonnollisestaasiastaon yhtäkkiäkasvanuthallitsematonongelma?tietosairaudesta,senluonteestaja toipumisprosessistaauttaaluottamuksen,toivonjamyönteisyydenvaalimisessa, rakentamisessajaoikeanlaiseenhoitoonhakeutumisessa. Läheisetkokevatuseinraskaitatunteitakulkiessaansairastavanrinnalla.Arkivoiolla pitkittyessäänäärimäisenahdistavaa.syyllisyyden,avuttomuuden,väsymyksen,raivon, luopumisenjapelontunteetovatkaikkiluonnollisiareaktioitavaikeassaelämäntilanteessa. Läheinentarvitseekinuseintukeasairaudenkohtaamiseensekäomaanvoimaantumiseenja omienhaavojenjapelkojenkäsittelyyn. Sairastavalletoipuminenonuseintodellapelottavaa.Seonopettelemistajasitoutumista kasvuprosessiin,omienrajojentutkimiseenjaavaamiseen.toipuessajokainentarvitsee jatkuvaarohkeuttauskaltaatehdätoisin,uudellajapelottavallatavalla.kysyrohkeasti sairastavientoiminnasta,joskoet,ettäsiitävoisiollaomilleläheisillesiapua. Ajankohtaisetryhmät,kurssitjamuutapalvelutlöydätkotisivuiltammewww.etelansyli.fi Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

3 Etelän SYLIry Läheisille 2 11 Mistäsyömishäiriöissäonkysymys? Ainasyntymästävanhuuteenruoallajasyömiselläonsuurisijaelämässämme.Keskitymme ruokaanelämämmealustaalkaen.vauvanaruoanjarakkaudenvälilläonhyvinvähäneroa. Vaikkamyöhemminravinnon,rakkaudenjaturvantarpeemmeeriytyvättoisistaankoemme usein,ettäruokajaemotionaalinenravintoliittyvätläheisestitoisiinsa.syömishäiriöitävoikin lähestyäyrityksenähallitatairatkaistaelämäänjostainsyystäsyntynyttäepätasapainoa. Oireilutoimiiahdistuksenhallintakeinonataihetkenhelpotuksena,muttalopultasyömishäiriö vieihmisenhyvinvaaralliseen,elämääuhkaavaantilaan. Syömishäiriönouseeuseinesiinhallinnanmenettämisenpelkona,jokavoiilmentyäjoko syömisenjaruuanpakonomaisenakontrollina,pakonomaisenasyömisenä,liikkumisena, oksentelunajaerilaistenoireidensekoittumisena. Syömishäiriötvoidaanjakaaneljääneripäätyyppiin.Yleisinsyömishäiriönmuotoon epätyypillinensyömishäiriö,jolloinsairastuneellaonsekoittuvatuseaterilaisetoireet. Toiseksiyleisinsyömishäiriönmuotoonbulimianervosa,jonkaoireisiinkuuluusäännöllinen pakonomainenahmiminen,jonkaseurauksenaruoanaiheuttamaasyyllisyyttälähdetään helpottamaanoksentamalla,liiallisellaliikunnallataimuillaerilaisillatyhjennyskeinoilla. HarvinaisempiinsyömishäiriösairauksiinkuuluulaihuushäiriöanoreksianervosasekäBED (BingeEatingDisorder)eliahminta jaylensyöntihäiriö.ortoreksiaelipakonomainen terveellinensyömineneikuuluviralliseendiagnoosiluokitukseensuomessajauseinsitä ortoreksialletyypillisillätavoillaoireilevatsairastavatkinesimerkiksiepätyypillistä syömishäiriötätaianoreksiaa. Yhteistäerilaisilleoireilleonpyrkimyskontrolloidapelottaviatunteita.Syömishäiriösupistaa elämääjasevoituntuaaluksiturvalliselta.syömishäiriöttarjoavathetkenpakopaikan tuskaltajapelolta.lopultasyömishäiriötuokuitenkintaukoamattomanpsyykkisenpahan olon.seluohermostuneisuutta,vetäytymisentarvetta,kiukkuisuutta,toivottomuuttaja epäluuloisuutta.sevaikeuttaasuhteitamuihinihmisiin.seetäännyttääystävistä,rakkaistaja perheestä.setuomukanaanfyysisiäkipuja,epämukavuuttajavoimienvähenemistä. Syömishäiriövoikehittyäsilloinkunomaelämäjaminuustuntuvatkaoottisilta,pelottaviltaja turvattomilta.toisaaltasevoialkaaharmittomastalaihdutuskuurista.kuitenkinläheskaikissa tilanteissasyömishäiriönjuuretovatihmisilleyhteisissäperustavanlaatuisissakysymyksissä: Tulenkorakastetuksi?Kelpaankojariitänkösellaisenakuinolen?Olenkoarvokasitsenäni? Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

4 Etelän SYLIry Läheisille 3 11 KAIKKIASIATOVATVAIKEITA,ENNENKUINNEOVATHELPPOJA. THOMASFULLER Syömishäiriötäsairastavienläheistenvertaistuki MITÄONVERTAISTUKI? Läheistenvertaistukionomaanaktiivisuuteenperustuvaaavointaryhmätoimintaa.Seon läsnäoloajayhteisenkokemuksenymmärrystä.tarkoituksenaonluodahelpottaviahetkiä syömishäiriötäsairastavienläheistenelämään.tapaamisissajutellaanohjaajantuellasekä pohditaanjaratkotaanelämänpieniäjasuuriaongelmiayhdessä.läheistenilloissaonaina mukanamyösasiantuntija,jokaauttaaerityisestihoitoonliittyvissäkysymyksissä. OLETTERVETULLUT kunepäilet,ettäjollainläheisistäsionsyömishäiriö kunolethuolestunutläheisesisyömiseenjaruokaanliittyvistäajatuksistatai käyttäytymisestä kuntarvitsettukeaomaanjaksamiseenjaomienvoimavarojesilisäämiseen Vertaistuenvoimasyntyyvertaistenvälisestävuorovaikutuksesta jokainenantaajajokainen saa!tapaamiskerratovatainaerilaisia,koskaryhmänkokoonpanojapuheenaiheet vaihtelevat.ryhmässäsaaollaomaitsensä,tässähetkessä,surullinentaisuruton,puheliastai hiljainen. Arvostammeennenkaikkearehellisyyttä,erilaisuuttajajokaisenomanelämän asiantuntijuutta.avoimuusryhmänkeskenonkinyksivertaistukitoiminnankantavista voimista. JOSKANTAAKAIKENMUKANAAN,EIMUUTAJAKSAKAAN MAIJAPAAVILAINEN Luottamusperustuuvaitioloonosallistujienhenkilöllisyydestäjayksilöidenkertomista ajatuksista,tunteistajaasioistaryhmänulkopuolella. Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

5 Etelän SYLIry Läheisille 4 11 Hoitoinfoa Pääkaupunkiseudunhoitoinfoonkoottukotisivuillemmeosoitteeseen Syömishäiriöliitto SYLIry:nkotisivuillajakeskustelupalstallalöydättietoavaltakunnallisista hoitomahdollisuuksista.paikallisiahoitomahdollisuuksiavoitiedustellamyöseri alueyhdistystenvastaaviltahenkilöiltä.yhteystiedotlöytyvätosoitteesta AUTTAVIAPUHELIMIA Syömishäiriöliitto SYLIry:nneuvontapuhelin majato10 15(02) Syömishäiriökeskuksenneuvontapuhelin Terveyspalvelujenpuhelinneuvonta (24h) Valtakunnallinenkriisipuhelin ma pe9 06,la15 06jasu15 22 Nuortenkriisipiste(HelsinkiMissio)kriisipuhelin12 29 vuotiaillejaheidänperheilleen ,tiistai torstai9 13 HelsinginmielenterveysyhdistyHelminkuuntelevapuhelin (09) pe16 20,la suklo10 18 Ympärivuorokautinenpsykiatrianneuvontapuhelin (09) Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

6 Etelän SYLIry Läheisille 5 11 AIKUISET Omanalueesiterveyskeskusonuseinensimmäinenpaikka,jostaaloittaahoidonhakeminen. Varaaaikayleislääkärilletaimenepäivystykseen. YTHSonyliopistoissaopiskelevienterveydenhoitokeskus,jossaonmyösoma mielenterveyspuolensa.yths:lläontoimipisteissäomasyömishäiriöihinerikoistunut tiiminsä.helsinginythsklo8 12puh http://www.yths.fi Yksityisetlääkäriasematjatyöterveys Yksityisetlääkäriasematovatuseinhyvävaihtoehtojosvainontaloudellisestimahdollisuus siihen.kelakorvaakuitenkinosanlääkärientaksoista.yksityisillelääkäreillesaakuitenkin ajanyleensähyvinnopeastijatällöinonmyösmahdollistavalitalääkärinsä. Työnantajantarjoamaatyöterveyttäkannattaakäyttäähyväksimikälisellaiseenon mahdollisuus.terveydenhuollonammattilaisiasitoovaitiolovelvollisuus,jotenpotilastiedot eivätkulkeudutyönantajantietoon. Kotisivuillemmewww.etelansyli.fiolemmelistanneeterilaisiaterveydenhuollon ammattilaisia,joillaonkokemustasyömishäiriöitäsairastaneidenjaheidänläheistensä kohtaamisesta. Syömishäiriökeskusonyksityinensyömishäiriöihinerikoistunutklinikka,jollaonsekä terapiakeskusettäkokovuorokausiosastohelsingissä.syömishäiriökeskuksen neuvontapuhelin http://www.syomishairiokeskus.net Psykiatrianpoliklinikat Osaanpsykiatrianpoliklinikoillevoivarataniinsanottujakriisiaikoja,muutoinkäynneille tarvitaanlähete.tarkistaomanterveysasemasikohdalta,mikäonlähinpoliklinikkasijasen yhteystiedothelsinginkaupunginterveyskeskuksensivuilta. HyksSyömishäiriöyksikkö EnnenLapinlahdessasijainnutsyömishäiriöyksikkösijaitseenytTöölössäHYKS Psykiatriakeskuksessa,Välskärinkatu12.Postiosoite:PL590,00029HUS.Kanslian puhelinnumero:(09) Syömishäiriöyksikkökoostuukokovuorokautisestaosastosta,päiväosastostaja poliklinikkapalveluista.syömishäiriöyksikköönvaaditaantoisenlääkärintekemälähete,eikä sinnevoisiismennäsuoraan. Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

7 Etelän SYLIry Läheisille 6 11 NUORET Alle18 vuotiaidenhoitolähteekäyntiinuseimmitenkouluterveydenhoitajanvastaanotolta, jostanuoriohjataanlääkärille.lääkäriarvioinuorenvoinninjatekeetarpeenvaatiessa lähetteenesimerkiksiulfåsaan,jossaalletäysi ikäisetsyömishäiriöpotilaatpääsääntöisesti hoidetaan.alle12 vuotiaatohjataanlastenpsykiatriankonsultaatioyksikköön.lähetteenvoi tokimyössaadayksityisenlääkärinkautta,esimerkiksisyömishäiriökeskuksesta. Ulfåsannuorisopsykiatrianpoliklinikka,Lastenlinnantie2A,PL282,00029HUSKanslian puhelinnumero:(09) ,muutyhteystiedot:(09) apulaisosastonhoitajaerja Kilpinen. LÄHEISET Etelän SYLIryjärjestäävertaistukiryhmiäsyömishäiriöstäkärsivienläheisillekerran kuukaudessa.läheistenjaksaminenonäärimmäisentärkeäämyössairastavankannalta. Vertaistukiryhmissäläheisetvoivatjakaatuntojaanjavaihtaakokemuksiaankeskenään. Syömishäiriöliiton 1 nettisivujenkeskustelupalstoillaläheisetvoivatkeskustellavapaastija tarpeenvaatiessaanonyymistisyömishäiriöönliittyvistäkysymyksistä. Muidenyhdistystentarjoamatoiminta Omaisetmielenterveystyöntukenaryjärjestääerilaisiakursseja,antaatietoajatukea omaisille,joillaonperhepiirissätailäheisissämielenterveysongelmaisia.lisäätietoa osoitteestahttp://www.otu.fi(uusimaa)jahttp://www.omaisten.org(valtakunnallinen). SuomenMielenterveysseuranSOS keskustarjoaahenkistäapuajatukeakriisitilanteisiin. SOS keskussijaitseehelsingissä.valtakunnallinenkriisipuhelinvastaama pekello9 06,la 15 06jasu15 22.Puhelumaksutsoittajalle:lankapuhelimesta8,21snt/puhelu+2snt/min, matkapuhelimesta8,21snt/puhelu+14,9snt/min. Läheistenpsyykkinenhoito Myösläheisetvoivathakeutuapsykiatriseenhoitoon.Hoitoonhakeutuminentapahtuu samallatavallakuinsairastuneilla:ensimmäinenaskelonuseimmitentyöterveyslääkäritai terveyskeskuslääkäri. 1http://www.syomishairioliitto.fi/phpBB2/ Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

8 Etelän SYLIry Läheisille 7 11 Akuuttihoitoa PSYKIATRIANPÄIVYSTYS AkuuttiavastaanottotoimintaaonLänsi UudenmaansairaanhoitoalueellaTammiharjun sairaalassa,lohjansairaanhoitoalueellapaloniemensairaalassa,porvoonsairaanhoitoalueella PorvoonsairaalassasekäHyvinkäänsairaanhoitoalueellaKellokoskensairaalassa,Vantaalla PeijaksensairaalassajaEspoossasekäKauniaisissaJorvinsairaalassa. HYKS:inpsykiatrinenpäivystysjapsykiatrisetsairaalapalvelutsijaitsevatHelsingin kaupunginterveyskeskuksenauroransairaalassa(nordenskiöldinkatu20),jokaonauki24 tuntiavuorokaudessa. Ympärivuorokautinenpsykiatrianneuvontapuhelin(09) TUKINET TukinetonainaavoinnaolevakriisikeskusInternetissä.Tukinetissätoimiiauttamis ja tukipalvelujenhakemisto,keskusteluryhmiäsekänet tuki palvelu,jonkaavullasaa yksityisen,luottamuksellisenjanimettömänkeskusteluyhteydenkoulutettuihin tukihenkilöihinjaammattiauttajiin. Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

9 Etelän SYLIry Läheisille 8 11 Vertaistukiryhmänhuoneentaulu OSALLISTUMINEN Osallistuminenryhmäänjakeskusteluunonainavapaaehtoista.Voititsepäättääkuinka paljonosallistut.itsestäsijaomistakokemuksistasivoitkertoajuurisenverrankuinhaluat. Ryhmässäonlupaollajuurisellainenkuinon. VASTUU Ryhmässäjokainenonvastuussavain omastaitsestäänjaomistatarpeistaan. Ryhmässäeitarvitsehoitaamuita se tarkoitettuomaksihyödyksijatoipumisen tueksi.tämäeitarkoitakuitenkaansitä, etteikösaisitaivoisihuomioidatoistaja välittääheistä.eiolekuitenkaan tarpeellistaneuvoatoisiataiantaaheille ohjeita.omantoipumisenkannaltaon tärkeämpääopetellakuuntelemaanja jakamaanomiakokemuksia. Ryhmänohjaajatovatkäytettävissäryhmänaikana.Koskakyseessäonryhmä,ei yksilökeskustelujaoleerikseen.josjakuntarvettahenkilökohtaiseenkeskusteluunilmenee, asiakannattaaottaapuheeksiryhmänvetäjänkanssa.yritämmeohjataavuntarvitsijanaina eteenpäin. Vertaistukivoiryhmäläistenkeskenulottuamyösvapaa aikaanjaarkeen.sähköpostitelkaa, soitelkaa,kyläilkää,käykääyhdessäkahvillajakävelemässätoistenneyksityisyyttäjatoiveita kunnioittaen!motivoikaajatukekaatoinentoistannetoipumisessa. TASA ARVOISUUSJAKUNNIOITUS Kaikkiryhmäänosallistuvatovatsamanarvoisia.Emmekiinnitähuomiotakoulutukseen, yhteiskunnalliseenstatukseen,ulkonäkööntms.omienjatoistenajatustenkunnioittaminen ontärkeää.kuuntelemallatoistenkokemuksiajaajatuksiavoitoppia.omiakokemuksiaei tarvitseverratamuidenkertomaan. OMAAELÄMÄÄKOSKEVAASIANTUNTIJUUS Tietoasiitä,mitäsinunpitäisielämällesitehdä,eiolekenelläkääntoisella.Eimuilla ryhmäläisillä,eiläheisilläeikäryhmänohjaajilla.omaaelämääkoskevaasiantuntemus perustuusiihen,ettäkukaanmuueioleelänytelämääsieikäsitenvoitietää,millaistaseon Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

10 Etelän SYLIry Läheisille 9 11 ollutjamiltäseontuntunut.jokainenmeistäonomanitsensäparasasiantuntija.tämäei tarkoita,etteikösinullaolisioikeuttapyytääjasaadatarvitsemaasiapuajatukeaesim. ryhmäläisiltätaimuiltaihmisiltä. MITENOLENTUKEAANTAVAJARAKENTAVA? Ryhmässäpyrimmevälttämäänkritiikkiä.Rakentavapalauteonkuitenkinenemmänkuin suotavaa.kiinnitämmehuomiotakeskusteluissamahdollisiinratkaisuihin,emmesiihen, kuinkahuonostiasiatmahdollisestiovat.muistathanomaltaosaltasi,ettäjokainen ryhmäläinensaaaikaatasapuolisesti.yksiryhmäläinenpuhuuainakerrallaan. VERTAISTUKIRYHMÄSSÄEMMEOLE asiantuntijoitataiammattilaisia,arvostelijoita,painostajia,oikeanjavääräntietäjiä, parhaantiedonomaavia,yksityisyydenloukkaajia,henkilökohtaisuuksiinmenijöitä, välinpitämättömiä VAANsamankokijoita,läsnäolevia,rohkaisijoita,tilanantajia,tunteidenjakajia,toivonja uskonvalajia,uudennäkökulmantarjoajia,kuuntelijoita,uudenoppijia VAITIOLOVELVOLLISUUS Ryhmänvetäjiäjaryhmäläisiäkoskeevaitiolovelvollisuus.Voitkertoaulkopuolisillesiitä,mitä oletitseryhmässäoppinutjakokenut muttaetsiitä,mitäjokutoinenonsanonuttaitehnyt. AJATUKSIATOIPUMISESTAJAMOTIVAATIOSTA Ryhmäntärkeintehtäväontukeasyömishäiriötäsairastaviatoipumisessa,eiylläpitää sairautta.toipumisenaikanatapahtuumuutoksiaajatuksissa,tunteissa,asenteissajatavassa toimia.onhyödyllistätehdähavaintojajaymmärtääomienajatusten,tunteidenja asenteidenvaikutusomaantoipumiseen. Mieti,mitkäasiatedistäväthyvinvointiasi?Mitkätaasestävätsitä?Mitäajatteletitsestäsi? Mitäajatteletomistakeinoistasijamahdollisuuksistasi?Eriihmisilletoipuminentarkoittaa erilaisiaasioita.toipumineneivälttämättäolesamaasiakuinparantuminen.toipumistavoi tapahtua,vaikkasairaudenoireitaolisikin. Mitätoipuminensinulletarkoittaa? Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

11 Etelän SYLIry Läheisille YHDISTYKSESTÄMME Etelän SYLIryonvaltakunnallisenSyömishäiriöliitto SYLIry:njäsenyhdistys.Yhdistyksemme kotipaikkaonhelsinkijatoimialueenaetelä Suomi.Olemmepoliittisestijauskonnollisesti sitoutumatonyhdistys. Toimintaammejajäseneksiovatlämpimästitervetulleitakaikkihenkilötikään,sukupuoleen, uskontokuntaan,etniseentaustaan,seksuaaliseentaisukupuoliseensuuntautumiseen katsomatta. Yhdistyksenjäseneksivoiliittyäjokainen15vuottatäyttänytyksityinenhenkilö syömishäiriöstäkärsivätaisyömishäiriötäsairastavanläheinentaimuuasiastakiinnostunut henkilö,oikeuskelpoinenyhteisötaisäätiö.varsinaisellajäsenelläonvuosikokouksessa äänioikeus.varsinaisenjäsenenjäsenmaksu16.kannatusjäsenenjäsenmaksuon50. Jäseneksiliittyminenkäyhelpostiosoitteestahttp://www.etelansyli.fi/liity YHTEYSTIEDOT YhdistyksemmetoimistosijaitseeKaapelitehtaallaHelsingissä.Käyntiosoitteemmeon Tallberginkatu1B4.kerros.PostiosoiteTallberginkatu1C115,00180Helsinki. Lisäätietoayhdistyksestä,sentoiminnastajatoimihenkilöistäkotisivuillammeosoitteessa Kaapelitehdas Tallberginkatu1C Helsinki Y tunnus: Tilinumero

JA SAIRASTAVALLE TOIPUVILLE JA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SIITÄ TOIPUVALLE. Tuntea joku, jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys

JA SAIRASTAVALLE TOIPUVILLE JA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SIITÄ TOIPUVALLE. Tuntea joku, jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys SAIRASTAVILLE SYÖMISHÄIRIÖTÄ JA SAIRASTAVALLE TOIPUVILLE JA SIITÄ TOIPUVALLE Tuntea joku, jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys välimatkoista tai lausumattomista ajatuksista huolimatta - se voi tehdä tästä

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. 34/2015 (1. jakso) 17. - 23.08.2015

Lisätiedot

Toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin alueilla syksyllä 2015

Toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin alueilla syksyllä 2015 Toimintaa, nuorille ja lapsiperheille Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin alueilla syksyllä 2015 LAPSIPERHEET: YLI-II ja YLIKIIMINKI AVOIMEN PÄIVÄKODIN PERHEKERHO päiväkoti Klo: 9.00-12.00 kotihoidossa

Lisätiedot

Järjestöjen säännöllistä toimintaa Kumppanuustalo Arttelissa 2015

Järjestöjen säännöllistä toimintaa Kumppanuustalo Arttelissa 2015 Salhojankatu 42, 33500 Tampere p. 050 4521169 Järjestöjen säännöllistä toimintaa Kumppanuustalo Arttelissa 2015 Maanantaisin Kuminauhajumppa Kehon virkistystä! Aika: Maanantaisin 19.1. 11.5.2015 klo 13.30-14.00

Lisätiedot

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry Tiedote 2/2014 Helsingin NNKY ry Mechelininkatu 15 A 8 00100 HELSINKI 044 5944 528 (toimisto) 045 8600 922 (tyttötyön koordinaattori) hnnky@hnnky.fi www.hnnky.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KRIS Satakunta ry... 1. Omaiset Mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry... 2

SISÄLLYSLUETTELO. KRIS Satakunta ry... 1. Omaiset Mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry... 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo KRIS Satakunta ry... 1 Omaiset Mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry... 2 Avoin vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille... 2 Rauman

Lisätiedot

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Mikkelin Olkkari Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Olkkari hanke 1.1.2011 31.1.2015 Mikkelin kaupungin nuorten

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Kappale kauneinta Suomea

Kappale kauneinta Suomea Kappale kauneinta Suomea Kapeat mutkaiset vesistöt, saaristoiset järvenselät ja vanhat kanavat tekevät Heinäveden reitistä ainutlaatuisen elämyksen, joka kaikkien pitäisi ainakin kerran elämässään kokea.

Lisätiedot

VASTASAIRASTUNEIDEN VERTAISTUKIRYHMÄN PERUSTAMINEN 18.2.2014 KLO 17.00-19.00 SOKOS HOTELLI ALEXANDRA

VASTASAIRASTUNEIDEN VERTAISTUKIRYHMÄN PERUSTAMINEN 18.2.2014 KLO 17.00-19.00 SOKOS HOTELLI ALEXANDRA s KESKI-SUOMEN MS-YHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 1/2014 VASTASAIRASTUNEIDEN VERTAISTUKIRYHMÄN PERUSTAMINEN 18.2.2014 KLO 17.00-19.00 SOKOS HOTELLI ALEXANDRA Ryhmän perustamisajatuksen taustalla on vuosien kokemus

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 10.06.2015 15:43 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 10.06.2015 15:43 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 Maanantai 31.08. Tiistai 01.09. Keskiviikko 02.09. Torstai 03.09. Perjantai 04.09. Lauantai 05.09. Sunnuntai 06.09. 09:00 Palmu Riina C TVT2 Yritystoiminnan

Lisätiedot

SIMPUKKA. jäsenlehti 1/2014. Turun Kuuloyhdistys ry

SIMPUKKA. jäsenlehti 1/2014. Turun Kuuloyhdistys ry SIMPUKKA jäsenlehti 1/2014 Turun Kuuloyhdistys ry Simpukka Turun Kuuloyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2014 Toimitus: Kauppiaskatu 21 A 1, 20100 Turku Vastaava päätoimittaja: Eija Isaksson Toimituskunta: Hallitus

Lisätiedot

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU TAMMERKOSKI KLASSILLINEN KOULU 2012 2013 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien. Risto Rasa SISÄLTÖ KESKEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT... 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN

Lisätiedot

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:32 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:32 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Koulutus TVT-palvelujen käyttöönotto

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa!

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa! 20 2013 1 S A A R I S T O K A U P U N K I Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Tervetuloa perhetalo Ankkuriin 12.2. kuulemaan vastauksia. Katso sivu 3 " Asumisen markkinointikampanja käynnistyy Lue lisää

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry JÄSENTIEDOTE 2012 2/2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry Hiekkaharjuntie 13 A, 01300 VANTAA puh. 09-873 4386, sähköposti: lauhatuuli@hyvattuulet.fi avoinna: ma - pe klo 9.00-15.00, la (parittomat

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat) ILMOITTAUTUMISLOMAKE Lomake palautetaan lippukunnan Piiru-yhteyshenkilölle 28.2.2014 mennessä. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia kä niitä luovuteta ulkopuolisille. HENKILÖTIEDOT Lriläisen etu- ja sukunimi:

Lisätiedot

Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit

Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit PORVOON RESERVIUPSEERIKERHO - BORGÅ RESERVOFFICERSKLUBB r.y. 20.01.2013 Sp-tiedote 1/2013 Piilojakeluna 137 /203 jäsentä sekä 37 sidosryhmää Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit PRUK ry Kerhon

Lisätiedot

LUOSTO TALVISAFARIT 2014-2015 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!!

LUOSTO TALVISAFARIT 2014-2015 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!! LUOSTO TALVISAFARIT 2014-2015 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!! 1. KELKKASAFARI LUONTOON (15:30 17:30) ma, to Mikä sen parempaa kuin tutustua luontoon moottorikelkkaillen. Tällä safarilla

Lisätiedot

YLLÄS TALVISAFARIT 2014-2015 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

YLLÄS TALVISAFARIT 2014-2015 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! YLLÄS TALVISAFARIT 2014-2015 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. LUMIKENKÄRETKI (10:00-13:00) ma & to (12:00-15:00) su Haasta itsesi kokeilemaan liikkumisen vapaus kauniissa lumisessa maastossa.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus aloitusilta 27.1.2015. Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus aloitusilta 27.1.2015. Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus aloitusilta 27.1.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki Illan runko Aikataulu suuntaa-antava Klo 17.00 Koulutuksen avaus Koulutuksen ja kouluttajien esittely

Lisätiedot

EURAJOEN SEURAKUNTA. Joulunajan tiedote 2013

EURAJOEN SEURAKUNTA. Joulunajan tiedote 2013 EURAJOEN SEURAKUNTA Joulunajan tiedote 2013 Joulu on taas Taas se tulee, joulujuhla. Iloinen ja onnellinen, lasten, perheiden ja hyvän mielen juhla. Jeesuksen syntymäjuhla. Joululaulujen aika. On vapaata

Lisätiedot

JULKAISIJA Lounais-Suomen Fysioterapeutit - Sydvästra Finlands Fysioterapeuter ry. Materiaalit toimitetaan Sannalle!

JULKAISIJA Lounais-Suomen Fysioterapeutit - Sydvästra Finlands Fysioterapeuter ry. Materiaalit toimitetaan Sannalle! 3 / 11 Tunne - jäsenlehti Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry JULKAISIJA Lounais-Suomen Fysioterapeutit - Sydvästra Finlands Fysioterapeuter ry. TOIMITTAJAT Tiina Mäkinen makinentiina@suomi24.fi Sanna Peltonen

Lisätiedot

Toimistolla tapahtuu!

Toimistolla tapahtuu! Jäsentiedote 3/2014 1 (6) Syksyinen tervehdys yhdistyksen jäsenet! Olen yhdistyksen tuore puheenjohtaja Katja Seppinen ja tässä lyhyt esittely: 35-vuotias keraamikko ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Kotoisin

Lisätiedot