1. Millainen henkilö on asiantuntija?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Millainen henkilö on asiantuntija?"

Transkriptio

1 Asiantuntijat YS-asioissa - käytännöistä ja mahdollisuuksista Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen seminaari Asianajaja, varatuomari Juhani Viilo 1 1. Millainen henkilö on asiantuntija? - OK 17:44 : erityisen ammattitiedon haltija, jota tarvitaan (kykenee) arvioimaan asiassa esiin tullutta kysymystä. - Kät, OTL Anna-Kaisa Aaltonen: - käsiteltävään asiaan/juttuun liittyvään, laajaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon perehtynyt henkilö, - EI pelkästään jonkin ammattinimikkeen, viran haltija tai työkokemuksen kautta pätevöitynyt henkilö Juhani Viilo 2 1

2 Asiantuntijan tulee lausuntoa antaessaan tuntea lausunnon tarkoitus ja mihin kysymyksiin sillä haetaan vastausta (ks. OK 17:50 ), tulee antaa lausunto vain ammatillisesti hyväksyttävään tarkoitukseen, lausunnon tulee pääosin koostua asiantuntijan johtopäätöksistä, siinä pitää avoimesti kuvata kaikki tietolähteet (myös jos lähde on asianosainen) ja kuvata käytetyt menetelmät, ei saa suoraan pitää asianosaisilta saatua tietoa luotettavana vaan sitä on mahdollisuuksien mukaan tarkistettava muista tietolähteistä, Juhani Viilo 3 Asiantuntijan on tehtävä itsearviointi omien johtopäätöstensä luotettavuudesta, koska tuomioistuimen on vaikea arvioida tiedon luotettavuutta ja mahdollisia virhelähteitä, jollei asiantuntija tuo niitä esiin, On ymmärrettävästi ja uskottavasti perusteltava johtopäätöksensä havainnoilla tai tutkimustuloksilla; perusteluina ei intuitiota, omia kokemuksia tai ns. tervettä järkeä Juhani Viilo 4 2

3 Asiantuntijan määrittely oikeuskirjallisuudessa asiantuntijan tehtävänä on tehdä tuomioistuimelle selkoa kokemussäännöistä, kun taas todistaja kertoo asiassa relevanteista tapahtumafaktoista Tosiasiassa asiantuntija kuitenkin soveltaa kokemussääntöjä asiassa havaitsemiinsa tosiseikkoihin ja vetää näistä johtopäätöksiä. OK 17:47, asiantuntijalta edellytetään puolueettomuutta: ei saa olla asiaan tai jompaankumpaan asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen luotettavuutensa sen vuoksi voidaan pitää vähentyneenä Juhani Viilo 5 Kuvassa asiantuntija soveltamassa kokemussääntöjä Juhani Viilo 6 3

4 2. Asiantuntijoiden käyttö tuomioistuimissa yleensä ja erityisesti yrityssaneerausasioissa Asiantuntijoiden käytöstä säädetään OK 17:44 55 :ssä tai erillisissä laeissa. Asiantuntijan käyttö yleensä rikosasioissa mielentilatutkimuksissa (OK 17:45 ), patenttiasioissa kaksi teknillisen alan asiantuntijaa tuomioistuimen apuna (patenttilain 66 ): antavat lausunnon oikeuden tekemistä kysymyksistä ja voivat esittää kysymyksiä asianosaisille ja todistajille Juhani Viilo 7 Asiantuntijan käyttö (jatkuu) tuomioistuinsovitteluasioissa voi olla mukana asiantuntija-avustaja asiantuntija, jota kuullaan todistajana, mutta omaa puolueettoman roolinsa vuoksi erityisen aseman: tavarantarkastaja tuomioistuimen itse viran puolesta määräämän asiantuntijan käyttö (OK 17:44 ) on jäänyt harvinaiseksi ja samoin lienee asianosaisten suostumuksella määrättyjen asiantuntijoiden käyttö asiaan osallisten tarjoamat asiantuntijalausunnot yleisiä, mutta ongelmallisia: eivät mm. kuule muita osallisia (vastoin hyvää asiantuntijakäytäntöä) ja sekoittavat tutkijan/hoitajan roolit Juhani Viilo 8 4

5 Asiantuntijan käyttö yrityssaneerausasioissa YSA 1 a :ssä tarkoitettu tilintarkastajan selvitys on asiantuntijalausunto Selvityksen tekemiseen tilintarkastajalta edellytetty pätevyys = KHT- tai HTM-tutkinnon suorittaminen. Saneeraustilintarkastajan tulee vastata asetuksessa esitettyihin kysymyksiin Vaatimustasoa nostettiin vuonna Erityisesti tuomarit toivoivat tilintarkastajilta apua ratkaisemaan kysymystä: Aloittaako vai eikö aloittaa? Tilintarkastajat eivät olleet innostuneita ottamaan aiempaa enempää kantaa tulevaisuuteen eli yrityksen tervehdyttämismahdollisuuksiin Juhani Viilo 9 Asiantuntijan käyttö (jatkuu) Saneeraustilintarkastajia on jossain määrin kuultu todistajina hakemusvaiheessa, ei asiantuntijan roolissa Saneeraustilintarkastajan lausuntoa ei OK 17 luvussa tarkoitettuun asiantuntijalausuntoon verrattava, koska se on vain yhden osapuolen antama. KHT-yhdistys esitti vuonna 2004 oikeusministeriölle, että lausunnon tilintarkastajalta pyytäisi tuomioistuin Juhani Viilo 10 5

6 Asiantuntijan käyttö (jatkuu) asiaan osallisten jättämät asiantuntijalausunnot saneerausasioissa yleisiä verohallinnon lausuman tueksi jätetty erityistilintarkastajan lausunto on saanut poikkeuksellisen roolin: sillä on enemmän painoarvoa kuin esim. velallisen jättämillä asiantuntijalausunnoilla, vaikka se on tehty vain tukemaan asiaan osallisen hylkäämisvaatimusta. verottajan erityistilintarkastuslausunnon arvo nojaa siihen, että se on luotettavaksi koetun organisaation virkamiehen tekemä, verottajan erityistilintarkastajalla ei ole tilintarkastajan pätevyyttä, Juhani Viilo 11 Asiantuntijan käyttö (jatkuu) Ko. erityistilintarkastajan lausunnoissa keskitytään yleensä vain menneisyyden ja huonojen tunnuslukujen kautta osoittamaan, ettei yrityksestä tule enää kalua. Hakamies on huomauttanut, ettei tutkimustieto puolla edellä mainittua lähtökohtaa tervehdyttämiskelpoisuutta arvioitaessa. Hakamies viittaa Erkki K. Laitiseen menneisyydestä saadulla tiedolla vain rajallinen merkitys arvioitaessa liiketoiminnan kannattavuutta tulevaisuudessa, Huonon liiketoiminnan perusteella lasketut tunnusluvut eivät kerro sitä, saadaanko saneeraustoimilla liiketoiminnasta kannattavaa Juhani Viilo 12 6

7 3. Asiantuntijoiden käytön mahdollisuudet ja näköalat YS-asioissa Kuulemiskäytännöt asiantuntijan asiantuntevuuden parempi selvittäminen, vaikka kyseessä olisi asiaan osallisen nimeämän henkilön antama lausunto, verottajan erityistilintarkastajan lausunnon merkityksen avaaminen ja kriittinen tarkastelu: Tulisiko erityistilintarkastaja katsoa todistajan asemassa olevaksi henkilöksi? Mihin erityistilintarkastajan virkanimike perustuu? Miksi lausuntojen formaatti on mikä on? Juhani Viilo 13 Mahdollisuudet (jatkuu) tuomareiden prosessinohjauksen lisääminen: Kysymysten asettaminen asiaan osallisille, yhteisesti valitun asiantuntijan nimeämisehdotuksia ym. Hakamies on kiinnittänyt huomiota tuomareiden valmistautumiseen erityisesti, kun on kyse asian tuntevien todistajien kuulemisesta ja kykyyn perehtyä uuden tieteenalan metodologisiin perusteisiin Juhani Viilo 14 7

8 Mahdollisuudet (jatkuu) Nimeämiskäytännöt Tuomioistuinten mahdollisuudet ryhtyä yrityssaneerausasioissa nimeämään asiantuntijoita erityistä asiantuntemusta edellyttävien kysymysten selvittämiseksi? Miksi se voisi olla hyödyllistä? Velallisen ja aloitusta vastustavan velkojan/velkojien suostumuksella nimetty asiantuntija voisi tulla tuomioistuimen avuksi puolueettomasti jäsentämään perusteltujen kysymysten kautta jäsentämään oikeudelle seikkoja, jotka esitetyn aineiston perusteella ovat relevantteja arvioitaessa tervehdyttämiskelpoisuutta Juhani Viilo 15 Mahdollisuudet (jatkuu) tapaus Rakennusliike Henry Kataja Oy: puolueeton asiantuntijalausunto olisi auttanut tuomioistuimet ymmärtämään varsin monimutkaisten rahoituslaskelmien perusteita ja arvioimaan niiden uskottavuutta. puolueettomien asiantuntijoiden käyttö voisi lisätä kaikkien prosessissa mukana olevien osaamista, kun keskityttäisiin asioiden todelliseen arviointiin puolueettomien asiantuntijoiden käyttö voisi lisätä kaikkien prosessissa mukana olevien osaamista, kun keskityttäisiin asioiden todelliseen arviointiin Juhani Viilo 16 8

9 Mahdollisuudet (jatkuu) asiantuntijoille kriteerit heidän pätevyytensä toteamiseksi valittava saneerausasioihin soveltuva malli asiantuntijoiden käyttämiseksi (vrt. patenttiasiat, asiantuntija-avusteinen sovittelu, tuomioistuimen asiantuntijajäsenet jne.) Juhani Viilo 17 Kuvassa onnistunut asiantuntija Juhani Viilo 18 9

10 Kiitos! Juhani Viilo 19 10

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla Olli Haapanen Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla 1. Johdanto 1.1. Yleisiä lähtökohtia tuomion perustelemisesta Tuomion perusteleminen on runsaasti

Lisätiedot

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11)

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015 Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Anna-maija.sorjanen@ihmisoikeusliitto.fi Lausuntopyyntönne: 27.4.2015 SELVITYS EPÄILTYJEN/SYYTETTYJEN TIEDONSAANTIOIKEUDESTA SEKÄ

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MUISTIO ASIAKASALOITTEISESTA KÄYTÖNVALVONNASTA

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MUISTIO ASIAKASALOITTEISESTA KÄYTÖNVALVONNASTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MUISTIO ASIAKASALOITTEISESTA KÄYTÖNVALVONNASTA 12.11.2012 1. OHJEEN TARKOITUS Käytönvalvonnan perusteet Ohjeessa käytetyt käsitteet Rekisterinpitäjän ja työnantajan roolit

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus Hannu Joona Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus 1. Johdanto Arvopaperimarkkinarikoksia koskeva rikoslain 51 luvun 1 :n mukainen sisäpiirintiedon väärinkäyttösäännös sisältää seuraavat keskeiset

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro 4 SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely Valtakunnansyyttäjänvirasto Julkaisusarja nro 4 Valtakunnansyyttäjänvirasto ISSN

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot