Aikaa kestävä rakennus, energiatehokas ja ympäristöystävällinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikaa kestävä rakennus, energiatehokas ja ympäristöystävällinen"

Transkriptio

1 Aikaa kestävä rakennus, energiatehokas ja ympäristöystävällinen 1 Ennakoiva laadunohjaus, työkalut ja vaikuttavuus Ylivieska Millaista i ohjausta rakennuttajat t tarvitsevat energiatehokkuudesta? Rakennustyön tarkastuslistat uusin työkalu Oulun rakennusvalvonta Pekka Seppälä TkL Laatupäällikkö

2 2 Rakennusten energiatehokkuudessa suuri mahdollisuus Rakentamismääräysten vähimmäistasot eivät ohjaa optimaaliseen rakennusten energiatehokkuuteen. Rakennusvalvonnan lupavaiheen vapaaehtoisella HOKSAUTUKSELLA saadaan kansalaiset laatutietoisiksi TAVOITE: laatutietoinen, vaativa kansalainen

3 3 Energian säästäminen on kustannustehokasta Kustannustehokkaampaa on panostaa rakennusten energianeuvontaan kuin kuluttavien rakennusten edellyttämään uuteen energiatuotantoon. Oulun rakennusvalvonnan laadunohjauksen vaikuttavuuden tunnuslukuja, vuosi 2009: Asetettu tavoite vuodelle 2009: Oulun asuntotuotannon tilojen lämmitysenergian tarve -35% määräystasosta. Saavutettu tulos oli omakotitaloissa -37,4%, muussa asuntotuotannossa -33% ja muussa rakentamisessa -25%

4 4 Oulun Rakennusvalvonnan laadunohjaus, mitä se on? PERUSVIESTI RAKENNUTTAJAPERHEELLE: Talon rakentaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista. Onnistuminen ei saa olla sattumanvaraista. Rakentamisen laatuvalintojen tulee olla harkittuja ja määräytyä rakentajan omista lähtökohdista. Määräysten vähimmäistaso on perusedellytys, mutta ei raha- eikä luonnontalouden optimi. JOHTOPÄÄTÖS 6 VUODEN KOKEMUKSEN POHJALTA: Hoksauttamalla laatutasoista heti rakennushankkeen alkuvaiheessa rakennuttajat tekevät vapaaehtoisia, tietoisia ja laadukkaampia valintoja. Rakennusvalvonnalla on tuhannen taalan paikka ohjata laatua, jos tahtoa on!

5 5 Ennakoivan laadunohjauksen kohderyhmät: - pientalorakennuttajaperheet tt t - suunnittelun ja toteutuksen lakisääteiset ammattilaiset: pääsuunnittelijat rakennussuunnittelijat (ARK) rakennesuunnittelijat (RAK) talotekniikan suunnittelijat (LVI) sähkö- ja automaatiosuunnittelijat viher- sisustussuunnittelijat muut suunnittelijat vastaavat työnjohtajat -muut ammattilaiset: talotoimittajat ja urakoitsijat laite- ja materiaaliteollisuus opetus/tutkimus/tuotekehitys rakennusmateriaalikauppa

6 6 Ennakoivan laadunohjauksen toteutus: - Laadunohjaus (8 tilaisuutta), joissa käydään asiantuntijoiden johdolla läpi sekä talon tekniseen että arkkitehtoniseen laatuun vaikuttavia asioita. Laadunohjauksen perustyökalu on - suunnittelu- ja arviointijärjestelmän ja siihen liittyvät laatukortit, ympäristöopas ja energialaskuri. Korttelikokouksissa käsitellään tilasuunnittelua ja kaupunkikuvaa. Laadunohjaus on oululaisille suunnattu kuntalaispalvelu ja se sisältyy rakennuslupaan. - Ammattilaistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa, esim. loppukeväällä pidettyihin tilaisuuksiin osallistui 275 rakennusalan ammattilaista. Teemoina olivat rakennusten energiatehokkuus, elinkaari ja esteettömyys (3 E periaate)

7 7 Mikä on ennakoivan laadunohjauksen TULOS/PANOS? PANOS: Laadunohjaukseen olemme panostaneet rahallisesti noin 0,1 M /vuosi TULOS: Oulussa laadunohjauksen vaikuttavuus/säästö vuonna 2009 tavanomaisen rakentamiseen verrattuna oli yli 24 M. Säästöä kertyi 55,8 M rak.määräysten vähimmäistasoon verrattuna. Päästövähennyksestä koituva säästö on noin 5 M /v (laskentaperuste tonnia, päästökaupan taksa 35 /tonni ). Tulos yhteensä : 24 M...60,8 M (laskentatavasta ja vertailutasosta riippuen)

8 8 Onko laadunohjaus kannattavaa? TULOS/PANOS = , 1 tuottaa ,tuottoprosentti on vaivaiset i %/50 v, kun pankit maksavat korkoa jopa 2%/v sijoitetulle pääomalle. ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS ON KANNATTAVAA, mutta kenelle kannattavaa??, rakennuttajalle, kunnalla, valtiolle, EU:lle, ilmastolle, meidän lapsille. KUKA MAKSAA PIENEN PANOSTUKSEN? rakennuttaja, kunta, valtio. Oulun rakennusvalvonnan laadunohjauksen kustannus katetaan lupamaksuilla, koska olemme omavaraisia

9 9

10 10

11 11 Energianeuvonnan vaikuttavuus on merkittävää TULOS/PANOS olisi murto-osa saavutetusta, jos ohjaus ei olisi osa rakennuslupaprosessia. Tämä päätelmä perustuu Oulun kokemuksiin. Oulussa sosiaali- ja terveysmenot ovat /tunti, rakentamisen perusinvestointi on / tunti, elinkaarikustannus n /tunti! Ohjausprosessin jalkautus, riittävä osaaminen, toimintakonseptit, työkalut, verkottuminen, ammattilaisten sitouttaminen jne Tämä ei tapahdu hetkessä, vaatii vuosien työn!

12 12 Tekninen kestävyys Energiatehokkuus Ympäristöystävällisyys Kosteudenkestävyys Hyvä sisäilmasto Energian säästöä ei saa toteuttaa muiden osa-alueiden kustannuksella. Hometaloja ei pidä sallia. Ammattilaiset mukaan heti alussa!!!

13 13

14 14 Oulun rakennusvalvonta Oulu nyt n asukasta (2013: ) rakennusvalvonta henkilöä -jouston varaa, osa-aikaisia i i kokeneita k ammattilaisia i i valvontataksa 10 suurimman kaup. keskiarvossa talouden suhteen omavarainen (hiukan +:lla 10v.) virastossa laatupäällikkö, kaupunginarkkitehti päivittäistä i ä kehitystyötä koko k henkilökunnan ja palkattujen projektityöntekijöiden voimin. koulutus ja keh.hankkeethankkeet hankkeiden arvo vuositasolla noin 850 milj. /v (n /h) ja elinkaarikustannukset n 2.4 mrd

15 15 Yleisiä iä ORV:n tavoitteita: i tuottaa selvästi todettavaa lisäarvoa rakennushankkeille, esim. energiansäästö, ilmastonmuutosriskin t i hallinta oklainassa ja myyntiarvossa. auttaa ja palvelee kuntalaisia rakennusasioissa. uskaltaa neuvoa ja ottaa kantaa asioihin, ei välttele sitä työvirheidensä pelossa. on yhteistyöhaluinen t i ja hakuinen. menee julkisuuteen, tiedotus, mainonta, osallistuminen tekee tavoitteellista kehitystyötä suunnittelijoiden ja ammattirakentajien kanssa. verkottuu kattavasti alan muiden toimijoiden kanssa. ei pelkää työnsä jonkin osa-alueen avaamista ulkopuolisille esim. katselmukset. em. tavoitteet käytännössä saavutettiin vuonna 2007!

16 16

17 17 Rakennusvalvonnan tehtävistä - MRL: MRL 124 & Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. MRL 12 & Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää: 2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin i ii sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä

18 18 Miten naapurissamme Ruotsissa nyt reagoitu! Energiatehokkuuden vaatimukset muuttuneet vuonna 2007, Pääasiassa sähkölämmitetyille t ill taloille omat arvot (suluissa) YLEISET VAATIMUKSET PIENILLE RAKENNUKSILLE (<100 m2) ISOMMILLE LASKELMILLA, JOHTAA KARKEASTI SAMAAN! Katto: u = 0,13 W/m2K (0,08 08 W/m2K) Ulkoseinä: u = 0,18 / (0,10), esim.min.villalla 265 mm / (370 mm) Lattia: u = 0,15 / (0.10) Ikkunat: u = 1,30 / (1,10) Ulko-ovet: u = 1,30 / (1,10)

19 19 Miten toimittu Oulussa? Laatukoulutusta/Infoa rakentajille ja ammattilaisille n. 8 vuoden ajan yhteensä lähes henkilökoulutuspäivää viimeiset 2.5 vuotta focusoitu energiatehokkuuden parantamiseen eli noin 2500 henkilökoulutuspäivää. yhdessä tilaisuudessa parhaimmillaan yli 300 henkilöä. osa tilaisuuksista kysynnästä johtuen uusittu 2 kertaa. resurssipulasta johtuen tietoa on annettava useammalle kuin yhdelle kerrallaan, kapasiteetti ei riitä antaa tietoa vain yhdelle kerrallaan. tilaisuuksissa vierailevat luennoitsijat Suomessa arvostettuja asiantuntijoita.

20 20 Mitä onnistuminen vaatii? on pystyttävä perustelemaan asiat ensin itselle eli oma motiivi on löydettävä. ymmärrettävä/tiedostettava ero: -mitä voi/pitää vaatia, selkänojana säädösten sallittu minimi. -mitä voi suositella/ hoksauttaa, pystyttävä perustelemaan. tiedostettava omat puutteet ja heikkoudet keskusteltava ja arvostettava kumppanien mielipiteitä. tiedostettava, että säädökset eivät anna aina yksiselitteistä tulkintaa joka kysymykseen.

21 21 Milloin toimittava - pienrakentajat? tarpeeksi/mahdollisimman aikaisin. pienrakentajilla valtava kiire kun tontti on saatu. pienrakentaja ei ymmärrä/tiedosta, ä/ti t että omat valinnat, suunnittelu ja rakentamisen valmistelu vaatii aikaa muutaman kuukauden. rakennusluvan sisäänjättötilanne on aivan liian myöhäinen ajankohta. toimitussopimukset usein jo (ainakin alustavasti) tehty suunnitelmat suurelta osin valmiit muutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia muutokset sotkevat aikataulut ja toimitukset

22 22 Pienrakentajien ennakoiva laadunohjaus ennakoivan laadunohjauksen Info-sarja 6 iltaa. lisäksi kortteliohjaukset, joissa myös naapurit ja heidän hankkeet tutuiksi välittömästi kun tontit jaettu ensimmäiseen Infoon pyritään saamaan kaikki tontinsaajat, kirje +ilmoitus lehdessä(kaleva) ensimmäisessä infossa kerrotaan, että vielä ei ole talokaupan sopimuksen teon aika jäitä hattuun ja omat vaatimukset, toiveet, tarpeet pakettiin rauhassa. ensimmäisessä infossa käydään läpi laadunohjauksen ohjelma ja mitä sen läpikäymällä on mahdollista saavuttaa.

23 23 Työkalut htm rakentajan polku (RIL ja SAFA palkittu työkalu) energiajunior i laskentaohjelma l käyttöliittymä yhdessä ORV:n ja Lamit Oy kanssa laadittu laskentamoottorina Lamit Oy:n energiaselvityksen laadintaohjelma. laatukortit työkalut ovat joko ORV:n tai ORV:n ja yhteistyökumppanien kanssa yhteistyössä y laadittuja. ovat tuttuja opastajille.

24 24 Tavoitteet ja tuloksia energiatyössä. tavoite vuodelle 2009 omakotitalot lämmitysenergian säästö 35 %. (sitova) lisäkorostuksena kosteusriskit hallintaan/ lämpö- ja kost.tekn. suunnittelu/ rak. aik. kosteudenhallinta/ vaipan tiiveys/soveltuvat rakennetyypit/ ei yltiöpäisyyttä. passiivitalot it t vielä koerakentamista, k t ei vielä jokaiselle. Tulos vuonna 2009 omakotitalot lämmitysenergian säästö 37 % muut asuinrakennukset n. 33 % muut rakennukset n. 25 %. uusien asuinrakennusten keskiarvotaso v parempi kuin 2010 määräystaso.

25 25 Muita tuloksia Oulun uudisrakennusten lämm. energian säästöpotentiaali v tuotannosta 600 GWh (vert.tasona v.2008 määräystaso) CO2-päästö alenee 132 milj. kg. Säästösopimus Oulu/TEM vuonna 2016: 16.6 GWh/v Uudisrakennuksissa lämm.energian säästöä 44 GWh/v, jos verrataan business as usual tilanteeseen. t ORV:n tuotos/panos 2008: 20 milj. /0.105 milj. = 200

26 26

27 27 Jatkossa omakotitalojen keskiarvotaso matalaenergiatasolle v toteutumassa vuonna 2010 (massiivihirsirakennukset poislukien) Sera-projekti, projekti aloitettu sähköiset tarkistuslistat, joissa säädösten vaatimien kohtien lisäksi mukana rakennuttajan tarkistuslistalle valitsemat vapaaehtoiset laatuvalinnat, auttaa valvontatyössä t ja luo toteutuksen t t mukaisen pohjan huoltokirjalle. ll vanhan a rakennuskannan a a energiatehokkuuden e parannusproj. a yhteistyössä YM:n kanssa. asuttavuus ja esteettömyys projekti aloitetaan elokuussa IEEB-projekti Increasing Energy Efficiency in Buildings EU-rahoitettu n. 1.7 milj., kesto 3 vuotta, aloitus elokuu yhteistyössä Luleån YO, Umeån kaup. ja Norut-Narvikin kanssa

28 28 jatkossa Passivirakentamisen koulutusohjelma. yhteistyössä OAMK:n ja Oulun Yliopiston Arkkitehtiosaston kanssa koulutuspäivää talvikautena rakennuttajille, suunnittelijoille, ill rakentajille suppea kick-off (n 35 henkilöä) oli kesäkuussa 2010 koulutukseen käyty tutustumassa Tanskassa alustava ohjelma laadittu heinäkuussa tulevaisuudessa. lähes hiilineutraali uudisrakennustuotanto. kosteudenhallinta ja sisäilma parannus. elinkaarinäkemyksen läpilyönti rakennustuotannossa.

29 29 Linkkejä joista löytyy lisäinformaatiota: (Nobel-palkittu YK:n kansainvälinen ilmastopaneeli ) (IPCC:stä suomeksi) t t k f & f k (otakantaa,valtionh.kes.foorumi) k i) (tietoa ilmastonmuutoksesta suomeksi) (Helsingin Sanomien juttusarja) (kriittisyys paikallaan näin pohjoisessa) (tulevaisuuden innovaatioitako-mutta - onko meillä tarpeeksi aikaa jäädä odottamaan näitä???)

30 30 Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu (SeRA projekti) Yleisesittely Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan laatupäällikkö Tapio Matinmikko VTT/Oulun tutkija

31 31 Rakennusvalvonnan tehtävästä huolehtia MRL:n, MRA:n ja rakentamismääräysten toteutumisesta. huolehtia, että rakennuttajalla on tehtävän vaativuuteen nähden riittävän ä pätevä ä asiantuntijatiimi tij tii i käytösään. ää pääsuunnittelija vastaavat työnjohtajat j suunnittelijat huolehtia, että nämä asiantuntijat hoitavat tehtävänsä.

32 32 Tavoite ja toteutuminen -Sera apuvälineenä (vrt KRYSP) Rakennuttaja asettaa tavoitteen (yhdessä omien as. tunt. kanssa). esim. ilmanvuotoluku oltava alle 1.0 1/h. on jatkossa tärkeä asia, kosteusteknisesti ja energiataloudellisesti. Suunnittelija suunnittelee siten, että tavoite saavutetaan. tekee sellaiset suunnitelmat, että asetettu tavoite saavutetaan. työnjohto varmistaa/toteaa/kuittaa, että toteutus tehty suunnitelman mukaan. toteaa/varmistaa, kuittaa, että on toteutus on tehty suunnitelmien mukaan käyttö- ja huoltoohje osaltaan varmistaa, että tiiveys pysyy jatkossa. esim Oulun seudulla Kempeleessä paras mitattu arvo kolmen eri esim. Oulun seudulla Kempeleessä paras mitattu arvo kolmen eri mittaajan mittaama neljällä BlowerDoor mittarilla oli alkukesällä 2010: /h. (parempaa tulosta ei ole tiedossani Suomessa ei Euroopassa)

33 33 SeRA - Projektin tavoite Kehittää sähköinen palvelu, joka on tarkoitettu Oulun Seudun 1) 1.) rakennushankkeeseen ryhtyvälle, 2.) rakennusvalvonta viranomaisille sekä 3.) kohteiden pääsuunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja suunnittelijoille: Kehitettävä palvelu auttaa 1. ennen suunnittelua ja suunnitteluvaiheheessa rakennushankkeeseen ryhtyväälaadukkaanjaenergiatehokkaan omakotitalonlaatuvalintojen laatuvalintojen määrittelyssä 2. rakentamisvaiheessa rakentamisen ammattilaisiajaviranomaisia rakentamisen laadunvalvonnassa ja dokumentoinnissa 3. rakennuksen käytön/asumisen aikana omakotitalon asukasta omakotitalon y huollossa ja ylläpidossa sekä kodin energia ja muun kulutuksen seurannassa

34 34 Lehistötiedote Julkaisuvapaa klo 9.00 Verkkopalvelu tuo laatua rakentajille Oulussa Oulun seudulla asukkaat voivat pian rakentaa entistä energiatehokkaampia ja laadukkaampia pientaloja uuden verkkopalvelun l avulla. Suomessa ennennäkemätön, ätö käyttäjilleen maksuton palvelu kehitetään Oulun kaupungin ja joensuulaisen Arcusys Oy:n yhteistyönä. Pientalorakentajat pääsevät käyttämään palvelua vuoden 2011 alusta. Oulun kaupungilla on saatu hyviä kokemuksia rakennusvalvonnan ennakoivasta laatuohjauksesta, joka tukee kuntalaisia oikeiden valintojen tekemisessä suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Nyt palvelu tuodaan verkkoon ja se laajenee omakotitalon sähköiseksi huoltokirjaksi. Palvelua kehitetään jatkossa käyttäjien palautteen perusteella. On kertaa kustannustehokkaampaa panostaa rakennusten energianeuvontaan kuin kuluttavien rakennusten edellyttämään uuteen energiatuotantoon, toteaa Oulun rakennusvalvonnan laatupäällikkö Pekka Seppälä.

35 lehdistötiedote asiasta jatkoa Maksuton palvelu sisältää myös talon sähköisen huoltokirjan Suunnittelun ja rakentamisen aikana verkkopalvelu toimii yhteistyöalustana rakentajan ja suunnittelijoiden välillä. Rakentajan tekemiä laatuvalintoja voidaan seurata koko rakentamisen aikana suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. Rakentamisen jälkeen asiointipalvelu toimii sähköisenä huoltokirjana, joka helpottaa energiaseurannan ja talohuollon rutiineja. Palvelu on käytettävissä myös osana OmaOulu-asiointikanavaa. Arcusysin kanssa kehitettävä palvelu on seutukuntalaisten käytettävissä ilman maksua, kertoo Tulevaisuuden Palveluyhteiskunta -hankkeen projektipäällikkö Johanna Niskanen. Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Suomen ja Oulun seudun tietoyhteiskuntapalvelujen kehittymistä konkreettisesti toteutettavien projektien avulla. Arcusys tuotteistaa verkkopalvelun Joensuulainen IT-alan palveluyritys Arcusys Oy on edelläkävijä sähköisen asioinnin palveluiden kehittämisessä. Omakotirakentamisen verkkopalvelu tulee laajenemaan jatkossa koko maahan ja palvelua tullaan kehittämään kokonaisvaltaiseksi rakentamisen ja asumisen sähköiseksi palveluksi, kertoo Arcusys Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hurskainen. Olemme paalupaikalla p tehostamassa julkisia prosesseja avoimen ICT-kehityksen avulla, Hurskainen kehaisee. Arcusys Oy on Joensuulainen teollisuuden ja julkishallinnon It-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäkehitykseen j keskittynyt y tietotekniikan palveluyritys. y Lisätietoja Oulun kaupunki - Projektipäällikkö Johanna Niskanen Puh , Lisätietoja Arcusys Oy Toimitusjohtaja Jussi Hurskainen Puh , 35

36 36 Kirjautuminen palveluun (rakennuttaja, suunnittelijat, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) 1. ENNAKOIVA 2. SUUNNITTELU 3. RAKENTAMINEN LAADUNOHJAUS 4. KÄYTTÖ JA YLLÄPITÄMINEN Vapaaehtoiset rakennuttajan laatuvalinnat. Tehdään yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa ennen suunnitteluvaihetta Hyödynnetään palvelua l Valittujen laatuvalintojen Suunnittelutiedon toteutumisen toteutumisen dokumentointi i dokumentointi Tuotemallin nimikkeistön dokumentointi Tuotemallin nimikkeistön toteutumisen dokumentointi Kulutuksen seuranta Huoltokirjan ja ylläpidon dokumentointi Järjestelmä Kulutustietoa energiayhtiöiltä Talotoimittajat Viranomaisvalvontietoa

37 37 Mitä rakennuttajalla on rakennuksen valmistuttua kohteestaan Sera ratkaisun hyödyntämisessä? Sähköisesti dokumentoitu laadunseuranta ja varmistusdokumentaatio Sähköisesti dokumentoitu Talo2000 tuotemallin mukainen nimikkeistö talosta Pohjatiedot omakotitalon sähköisen huoltokirjan täyttöön sekä erilaiseen kulutusseurantaan (lämmitysenergia, sähkö, vesi..)

38 38 Aikataulu Projekti aloitettu Toimitus valmis Tilaajan hyväksymistestaus y Pilottikäyttäjät aloittavat käyttämisen Tuotantokäyttö aloitetaan Kehitys tapahtuu iteratiivisesti 1 2 n Kehitys HyväksymistestausPilotointi Tuotanto 1/2010 8/2010 9/ / / /2010 1/2011

39 39 Jatkokehitys Ennakoiva laadunohjaus Tekninen laatu Asuttavuus SeRA Vaihe 2 SeRA SeRA SeRA Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja ylläpitäminen

40 40 Etuja hyödyntää tietotekniikkaa vastaa asiakkaiden toiveisiin

41 41 Riskejä voi olla liikaa aikaansa edellä rakennusalan kenttä hidasliikkeistä alussa osin päällekkäistä työtä tiedonsiirto ohjelmien välillä/rajapinnat vaatii alussa huolenpitoa kuin hyvin pieni lapsi jaksetaanko varmistaa tämä tarve.

42 42 Kiitos mielenkiinnosta Kysymyksiä ja vastauksia?

43 Rakennusten energiatehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa, mutta muutokset pitää tehdä riskittömästi ja ammattitaidolla. KIITOS! 43 Oulu Millaista ohjausta rakennuttajat tarvitsevat energiatehokkuudesta? Oulun rakennusvalvonta Pekka Seppälä Laatupäällikkö

44 KIITOS! 44

Energiaviisas rakentaminen ASTA 12.2.2011

Energiaviisas rakentaminen ASTA 12.2.2011 Energiaviisas rakentaminen ASTA 12.2.2011 1 Ennakoiva rakentamisen laadunohjaus ja vaikuttavuus Tampere 12.2.2011 Millaista ohjausta rakennuttajat tarvitsevat energiatehokkuudesta? Oulun rakennusvalvonta

Lisätiedot

Aikaa kestävä rakennus, energiatehokas ja ympäristöystävällinen

Aikaa kestävä rakennus, energiatehokas ja ympäristöystävällinen Aikaa kestävä rakennus, energiatehokas ja ympäristöystävällinen 1 Oma-Koti messu 25.3.2010 Millaista ohjausta rakennuttajat tarvitsevat energiatehokkuudesta? Mitä opin, mitä tekisin toisin? Oulun rakennusvalvonta

Lisätiedot

Energiatehokas koti -seminaari Energiaviisas rakentaminen 7.4.2011

Energiatehokas koti -seminaari Energiaviisas rakentaminen 7.4.2011 Energiatehokas koti -seminaari Energiaviisas rakentaminen 7.4.2011 1 Laatua matalaenergiarakentamiseen Helsinki 7.4.2011 Millaista ohjausta rakennuttajat tarvitsevat energiatehokkuudesta? Oulun rakennusvalvonta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Vaasa 20.4.2011 Laatupäällikkö Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS SUURI MAHDOLLISUUS VAI HALLITSEMATON RISKI

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS SUURI MAHDOLLISUUS VAI HALLITSEMATON RISKI TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS SUURI MAHDOLLISUUS VAI HALLITSEMATON RISKI Rakentamisen energiatehokkuus 2012 2020 Oulu 15.9.2011 Laatupäällikkö Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali

Lisätiedot

Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakentamisen energiatehokkuutta voidaan parantaa, jopa enemmän kuin laki vaatii kunhan riskit hallitaan. Oulun rakennusvalvonta Pekka Seppälä Laatupäällikkö

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS SUURI MAHDOLLISUUS VAI HALLITSEMATON RISKI ERA 17: Rakentamisen energiatehokkuus 2012 2020 Rakentamisen energiamääräykset 1.7.2012 Hoksauttava rakentamisen ohjaus Helsinki

Lisätiedot

Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakentamisen energiatehokkuutta voidaan parantaa, jopa enemmän kuin laki vaatii kunhan riskit hallitaan. Oulun rakennusvalvonta Pekka Seppälä Laatupäällikkö

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE. Iisalmi. Pielavesi Lapinlahti.

RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE. Iisalmi. Pielavesi Lapinlahti. RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE 2011 Iisalmi Pielavesi Lapinlahti Sonkajärvi Vieremä Tee asuntotoiveista totta Me POP Pankissa

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Kannus Sievi Toholampi Lestijärvi Kinnula. rakentajanopas.fi. Millaisella lainalla saisin ensimmäisen oman kodin?

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Kannus Sievi Toholampi Lestijärvi Kinnula. rakentajanopas.fi. Millaisella lainalla saisin ensimmäisen oman kodin? Nordea Pankki Suomi Oyj RAKENTAJAN OPAS 2015 Millaisella lainalla saisin ensimmäisen oman kodin? Säästöt, korot, lyhennystavat, korkosuojaus, vakuudet Oman kodin ostaminen herättää kysymyksiä rahasta ja

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Enemmän kuin Rautakauppa RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Saman katon alta Talopaketit muuttovalmiina Rakennussuunnittelu ja lupakuvat Sisustus- ja kalustesuunnittelu Asennuspalvelut ja

Lisätiedot

Pyydä tarjous tai tilaa oitis 044 585 2469 Tarjouspyynnöt myös netissä www.lujabetoni.fi/tarjouspyynto-valmisbetonit

Pyydä tarjous tai tilaa oitis 044 585 2469 Tarjouspyynnöt myös netissä www.lujabetoni.fi/tarjouspyynto-valmisbetonit Kanta-Hämeen alue Hämeenlinna Hattula Janakkala rakentajanopas.fi Pyydä tarjous tai tilaa oitis 044 585 2469 Tarjouspyynnöt myös netissä www.lujabetoni.fi/tarjouspyynto-valmisbetonit Onko jätevesijärjestelmän

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN TULE TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN JOUKKOON!

OPAS 2015 RAKENTAJAN TULE TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN JOUKKOON! RAKENTAJAN OPAS 2015 TULE TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN JOUKKOON! www.vaihdapankkia.i tai ota yhteyttä konttoriin! Ylihärmä Isokyrö Kauhava Alahärmä Lapua 0207582410 0207582420 0207582430 0207582440 0207582450

Lisätiedot

Palvelut rakentajalle ja remontoijalle Kodin Terrasta

Palvelut rakentajalle ja remontoijalle Kodin Terrasta 4318 Palvelut rakentajalle ja remontoijalle Kodin Terrasta Kaikenkattava rautakauppa Mikko Laitetaan raksa ojennukseen! RAKENTAJAPALVELUMYYJÄ AUTTAA Mikko Inkinen puh. 010 767 0639 rakentajapalvelu.kodinterranokia@sok.fi

Lisätiedot

ykköspaikka! www.hartman.i Hartman on rakentajien Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy

ykköspaikka! www.hartman.i Hartman on rakentajien Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy Hartman on rakentajien ykköspaikka! Jo yli 150-vuoden 145-vuoden kokemuksella palvelemme alueen rakentajia, remontoijia ja ja sisustajia. Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI www.hartman.i

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Parkano Karvia Kihniö Jämijärvi Ikaalinen Kankaanpää. rakentajanopas.fi

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Parkano Karvia Kihniö Jämijärvi Ikaalinen Kankaanpää. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN OPAS 2015 Hyvä sijainti valtateiden risteyksessä ja oma rautatieasema, josta toimivat yhteydet maailmalle, junalla vain 30 min. Tampereelle. Hyvät palvelut ja turvallinen asuinympäristö: - tasokkaita

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Ammattilaisen valinta! Kaikki tarvittava pihaan ja puutarhaan Multasormesta! Kauhajoki Teuva Karijoki Isojoki. rakentajanopas.

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Ammattilaisen valinta! Kaikki tarvittava pihaan ja puutarhaan Multasormesta! Kauhajoki Teuva Karijoki Isojoki. rakentajanopas. Meiltä saat Bonusta! SINUN LÄHIRAUTAKAUPPASI! RAKENTAJAN OPAS 2015 Meiltä saat Bonusta! Ammattilaisen valinta! Meiltä saat Bonusta! Kaikki tarvittava pihaan ja puutarhaan Multasormesta! S-Rauta, Agrimarket

Lisätiedot

HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA!

HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA! HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA! Laatua jo vuodesta 1862/kvalitet redan från 1862 Palvelemme: www.hartman.fi Meiltä saatte: Tervetuloa ammattilaisten liikkeeseen Espoo Kokkola Pietarsaari Seinäjoki Tampere

Lisätiedot

OPAS 2015. Suunnitellaanko. rakentamista? RAKENTAJAN. Uusille rakentaja -asiakkaillemme! Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy. rakentajanopas.

OPAS 2015. Suunnitellaanko. rakentamista? RAKENTAJAN. Uusille rakentaja -asiakkaillemme! Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy. rakentajanopas. RAKENTAJAN Suunnitellaanko OPAS 2015 rakentamista? REMONTTI- PALVELU TALOMYYNTI Kai Kiiskilä 0400 985 796 kai.kiiskila@k-rauta.i Uusille rakentaja -asiakkaillemme! ASENNUS- PALVELU Asiantuntevin palvelu

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta.

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Paino- ja tulostuspalvelut Asiakasviestinnän palvelut Suurkuvapalvelut Teknisen alan palvelut Tallenne- ja arkistointipalvelut Käännöspalvelut Kirkkokatu

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta RAKENTAJAN OPAS 2015 Tervetuloa Orivedelle, lähes 10 000 asukkaan kasvavaan ja viihtyisään kaupunkiin Tampereen naapurissa. Hyvät palvelut ja turvallinen

Lisätiedot

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki Uusi asunto? Olipa syysi uuden kodin hankintaan mikä tahansa, lainan hakeminen sujuu helposti netissä. Osoitteessa op.i/kotiin kerrotaan paitsi lainan hakemisesta myös siitä, miksi se kannattaa ottaa juuri

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS 2015. Perho Halsua Veteli Kaustinen Evijärvi. rakentajanopas.fi

RAKENTAJAN OPAS 2015. Perho Halsua Veteli Kaustinen Evijärvi. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN OPAS 2015 Perho Halsua Veteli Kaustinen Evijärvi rakentajanopas.fi Tervetuloa Kaustiselle asumaan ja viihtymään! www.jita.i Kaustinen on alueensa vetovoimainen keskus, joka on hyvää vauhtia

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajien ilmastoverkosto 10.8.2011

Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajien ilmastoverkosto 10.8.2011 Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajien ilmastoverkosto 10.8.2011 LIITE: Lisätietoa aloitteista ALOITE 1: PAIKALLINEN ENERGIAVIISAAN RAKENTAMISEN TIEKARTTA Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Alajärvi Vimpeli Lappajärvi Soini. rakentajanopas.fi

Alajärvi Vimpeli Lappajärvi Soini. rakentajanopas.fi Alaärvi Vimpeli Lappaärvi Soini rakentaanopas.fi Työkalua toiveiden toteuttamiseen. Kysy pankista turvallista a oustavaa rahoitusta elämäsi eri tilanteisiin. Tule paikallisosuuspankkiin. Se kyllä kannattaa!

Lisätiedot