TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, poistui klo Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistu klo Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra, poistui klo Järvensivu Jukka kirkkoherra, poistui klo Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Syrjänen Mervi lakimies, sihteeri talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedottaja Poissa Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Laukkanen Osku tiedotuspäällikkö 536 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 538 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 539 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Winter ja Teija Seppänen. 540 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S tuomiokapituli on ilmoittanut päättäneensä antaa kanttori, mus.maist. Hanna Pelkoselle valtakirjan Turun Henrikinseurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin (III) virkaan lukien virkaa seuraavin palkkaeduin. Palkkaluokka H 33. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. KTV:n ilmoitus pääluottamusmiehestä on KTV:n pääluottamusmieheksi valittu Jaakko Lahtinen ja varapääluottamusmieheksi Keijo Virtanen. Pääluottamusmieskausi on Ilmoitus lakimiehelle ja taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 541 TURUN JA KAARINAN N HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kirjeellään /515/ADn:o 943/345/05 ilmoittanut vahvistaneensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 105 kohdalla tekemän päätöksen, jolla seurakuntayhtymälle on hyväksytty uusi hautaustoimen ohjesääntö. Tuomiokapitulin päätös on ollut kirkkolain säätämällä tavalla nähtävänä kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Ohjesäännön vahvistamisesta on ilmoitettu kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, hautaustoimen johtaja Markku Mannerkorvelle ja taloustoimiston hautatoimistoon. Merkitään tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön vahvistamisesta. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 542 TURUN TUNNUSTUKSETTOMAN HAUTA-ALUEEN HAUTAUSMAAKAAVAN JA HAUTAUS- MAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kirjeellään nro 521/ /Adn:o 767/371/05 ilmoittanut vahvistaneensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 95 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun tunnustuksettoman hautaalueen hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma. Tuomiokapitulin päätös on kirkkolain säätämällä tavalla ollut nähtävänä kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Päätöksestä on ilmoitettu kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle ja taloustoimiston hautatoimistoon.

4 Tunnustuksettoman hauta-alueen hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Merkitään tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös Turun tunnustuksettoman hauta-alueen hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman vahvistamisesta. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 543 MAARIAN-KOROISTEN JUHLAVUODEN PROJEKTIN LOPPURAPORTTI myönsi Maarian seurakunnalle 5000 euron määrärahan Maarian-Koroisten juhlavuoden projektiin, jonka tarkoituksena oli elävöittää Maarian kirkon ja sen ympäristön kesäajan toimintaa sekä tehdä nykypäivän turkulaisille ja matkailijoille tunnetuksi kristinuskon syviä juuria erityisesti Maariassa. Projekti liittyi Kirkko vuotta juhlavuoden tapahtumiin. Päätöksessään kirkkoneuvosto edellytti raporttia määrärahan käytöstä. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt projektin ohjausryhmän laatiman raportin ja päättänyt lähettää sen tiedoksi kirkkoneuvostolle. Raportti kuuluu seuraavasti: Liite Kn merkitsee Maarian-Koroisten juhlavuoden projektin loppuraportin saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 544 VANHUSTEN PÄIVÄKOTIEN OSA-AIKAISEN (50 %) TOIMINNANOHJAAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Vanhusten päiväkotien toiminnanohjaajan osa-aikaisen (50 %) tehtävän hakuilmoitus on julkaistu Turun Sanomissa ja -palvelussa. Hakuilmoituksen mukaan toiminnanohjaajan tehtävänä on vanhusten päiväkotien sekä seurakuntien muun vanhustyön kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Palkkaus on 50 % H27 (diakoniatyöntekijä) tai 50 % R20 (muu soveltuva koulutus) palkkaluokasta. Tehtävä on määräaikainen, ja työsuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakuaika päättyi

5 Tehtävään tuli 8 hakemusta. listan liitteenä on hakijoista laadittu yhteenveto: Liite Hakemukset liitteineen on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Valintaa on valmistellut yhteisen diakoniatyön johtokunnan nimeämä työryhmä, johon ovat kuuluneet toiminnanohjaaja Eeva Arnivaara, yhteisen diakoniatyön johtokunnan jäsen Markku Jyväs, vanhustyön diakoni Laila Loukonen ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Työryhmä kutsui hakijoista haastatteluun Pauliina Liukkosen, Katariina Ottossonin, Riitta Räsäsen ja Sanna Saramon. Haastatteluja suorittaessaan ja tehdessään esitystä valittavasta työryhmä kiinnitti huomiota erityisesti koulutukseen sekä työkokemukseen vanhus- ja vapaaehtoistyöstä. Myös hakijoiden näkemystä diakonisen vanhustyön haasteista ja työn kehittämisestä kartoitettiin. Hakijoiden koulutuksen, vanhustyöstä saadun työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään diakoni Riitta Räsäsen valitsemista vanhusten päiväkotien määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) toiminnanohjaajan tehtävään alkaen neljän kuukauden koeajalla. Palkka on 50 % H27 palkkaluokasta. Varalle työryhmä esittää valittavaksi sosiaalialanohjaaja Katariina Ottossonin. Kn päättää valita vanhusten päiväkotien määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) toiminnanohjaajan tehtävään diakoni Riitta Räsäsen alkaen neljän kuukauden koeajalla. Palkka on 50 % H27 palkkaluokan mukaisesta palkasta. Tehtävään valittavan on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Varalle valitaan sosiaalialanohjaaja Katariina Ottosson. Ilmoitus tehtävään valitulle, diakoniajohtajalle, kirjaajalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 545 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 32/2005 Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna seurakuntien käyttöön. Esite on tarkoitettu jaettavaksi seurakuntien toiminnan yhteydessä. Esitteessä kuvataan Suomen evankelis-

6 luterilaisen kirkon ammatteja ja niihin johtavia koulutuspolkuja sekä seurakuntatyön luonnetta. Kirkon henkilöstöä jää lähivuosina huomattava määrä eläkkeelle. Rekrytointi kirkon työhön tapahtuu seurakuntien toiminnan kautta. Seurakuntien työntekijät ovat keskeisiä vaikuttajia siinä, että myös tulevaisuudessa seurakuntiin saadaan motivoituneita työntekijöitä. Esite julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna Se on nyt päivitetty nykyistä koulutusta vastaavaksi. Esitettä voi tilata Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä puh. (09) Esite on ilmainen. Osa aineistosta löytyy myös internet-osoitteesta Kirkkohallitus suosittaa esitettä annettavaksi seurakunnan toiminnan (isoskoulutus, rippikoulut, nuorisokuorot jne.) yhteydessä ja jaettavaksi yhteistyökumppaneiden kautta (koulujen uskonnonopettajat ja opinto-ohjaajat, kirjastojen tietopalvelut ja työvoimatoimistot jne.). Yleiskirjeen liitteinä ovat Kirkon säädöskokoelman numerot : 99 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta 100 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavan seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta 101 Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta 102 Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 32/2005 saaduksi. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle toimenpiteitä varten ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 546 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A7/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa Erillissopimukset kirja ilmestynyt 3. Kirkon alan työolobarometri Tasa-arvosuunnitelman tekeminen

7 Työsopimuslakiin säännös muutosturvasta 6. Tykyhelmi, 9. työhyvinvointisymposium Kuopiossa 1. Kirkon työmarkkinalaitos Tasavallan presidentti on vahvistanut lait ev.lut. kirkon työmarkkinalaitoksesta ja asiaan liittyvistä kirkkolain, kirkon virkaehtosopimuslain ja kirkon työehtosopimuslain muutoksista. Samassa yhteydessä kumottiin vuodelta 1974 oleva laki ev.-lut. kirkon sopimusvaltuuskunnasta Lakimuutosten perusteella Kirkon sopimusvaltuuskunnan toiminta lakkaa ja kirkon työnantajaorganisaationa virka- ja työehtosopimusasioissa ja työmarkkinakysymyksissä toimii vuoden 2006 alusta lähtien kirkon työmarkkinalaitos. Yleiskirjeen mukaan Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana työmarkkinaasioissa. Työmarkkinalaitos neuvottelee ja sopii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien puolesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa (968/1974) ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetussa laissa (829/2005) säädetyssä järjestyksessä sekä suorittaa muut lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät. Työmarkkinalaitos voi antaa suosituksia asioista, joista ei voida sopia virkaehtosopimuksin. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa käyttää työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, jonka kirkolliskokous valitsee neljän vuoden toimikaudeksi. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkohallituksen määräämällä henkilöllä ja piispainkokouksen määräämällä piispalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kokouksessa. 2. Erillissopimukset 2005 Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on julkaissut tärkeimmät voimassa olevat erillissopimukset kirjana. Kirja korvaa aiemmin erillissopimuksia koskevan ns. II-kansion, jossa sopimukset on julkaistu erillisvihkosina. Kirja on jaettu kolmeen alalukuun: I Yhteistoimintajärjestelmät 1. Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa 2. Kirkon luottamusmiessopimus 3. Virka- ja työehtosopimus etuuksista työsuojelukoulutusajalta 4. Seurakunnan palkka-asiamiehen ohjeet

8 Työolot, työterveys ja henkilöstön kehittäminen 1. Suositussopimus suojavaatetuksesta seurakunnassa 2. Suositussopimus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakun- 3. Suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa 4. Työpaikan päihdeongelmien käsittelyn periaatteet 5. Käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteissa 6. Suositussopimus hoitoonohjaamisesta seurakunnassa 7. Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla 8. Käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemi- 9. Kirkon henkilöstökoulutussopimus nassa seksi II III Muista sopimuksia 1. Ryhmähenkivakuutusta koskeva virka- ja työehtosopimus 2. Suositussopimus toimituspalkkioista 3. Pöytäkirja työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista. Lisäkappaleita voi tilata Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä, puh (09) tai Kirjan hinta on 3 euroa. 3. Kirkon alan työolobarometri 2005 Kirkkohallitus, Työturvallisuuskeskus ja Tilastokeskus toteuttavat Kirkon alan työolobarometri tutkimuksen siten, että haastattelut (600 henkilöä) tehdään välisenä aikana ja raportti on valmis maaliskuussa Vastaava tutkimus on aiemmin tehty vuosina 2001 ja Tasa-arvosuunnitelman tekeminen Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeessä A5/2005 on selostettu tasaarvolain muutosta. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön asettama kolmikantainen työryhmä on valmistellut tasa-arvosuunnitelman yhteisen ohjeistuksen, joka kuuluu seuraavasti: Liite Työsopimuslakiin säännös muutosturvasta Työsopimuslakiin on otettu uusi säännös työntekijän oikeudesta työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana, säännökset työnantajan selvitys- ja tiedottamisvelvollisuudesta työntekijälle ja ilmoitusvelvollisuudesta työvoimatoimistolle. Työsopimuslain muutosteksti on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 6. Tykyhelmi - 9. työhyvinvointisymposium Kuopiossa

9 Kuopiossa järjestetään Tykyhelmi - 9. työhyvinvointisymposium, joka tarjoaa muun muassa seurakuntien yhteistoimintaorganisaation jäsenille monipuolisen mahdollisuuden paneutua työyhteisön hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja työkyvyn ylläpitämisen kysymyksiin. Osallistumismaksu on 150 euroa/henkilö/2 päivää ja 75 euroa/henkilö/1 päivä. Ohjelman voi lukea Internetistä osoitteesta Viimeinen ilmoittautumispäivä on Kn merkitsee saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen nro A7/2005. Yleiskirje ja tasa-arvolain ohjeistuskirjanen lähetetään tiedoksi tasa-arvotoimikunnalle ja lakimiehelle. Käsittely Työmarkkinakeskusjärjestöjen laatima käytännön opas tasa-arvosuunnitelman sisällöstä suosittelee, että tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä työpaikan eri henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Yhteisessä kirkkoneuvostossa perustettuun tasa-arvotoimikuntaan nimettiin työntekijäpuolelta ainoastaan JUKO:n edustaja Kaisa Rauma, joten toimikuntaa täydennetään SVTL:n ja Jytyn edustajille. Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen nro A7/2005. Kirkkoneuvoston asettamaa tasa-arvotoimikuntaa Hannu Kallio, Aapo Kaisti, Mia Fager ja Kaisa Rauma täydennetään SVTL:n ja Jytyn edustajilla. Yleiskirje ja tasa-arvolain ohjeistuskirjanen lähetetään tiedoksi tasa-arvotoimikunnalle ja lakimiehelle. Tasa-arvotoimikunnan täydentäminen lähetetään tiedoksi SVTL:lle ja Jytylle esityksin, että he nimeävät tasa-arvotoimikuntaan edustajansa. Ei muutoksenhakuoikeutta. 547 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 126 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 127 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 128 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

10 Ei toimenpiteitä. 129 Turun hallinto-oikeuden päätös Turun Oopperayhdistys ry:n lisäavustuksen myöntämistä koskevasta valituksesta Ei toimenpiteitä. 130 Tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallitukselle Ilmoitus verohallitukselle ja taloustoimistolle. 131 Vuoden 2006 virkapaketti Asia poistettiin listalta, ei toimenpiteitä. 132 Kirkon Ulkomaanavun pyyntö avun osoittamisesta Pakistanin maanjäristyksen uhreille Ilmoitus Kirkon Ulkomaanavulle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten 133 Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:n avustusanomus kappelin rakennuskustannusten kattamisesta Asia palautettiin, ei toimenpiteitä. 134 Omakotitontin vuokrasopimuksen uudistaminen Alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus Pertti ja Anne-Mari Smalille, kiinteistöjohtajalle ja taloustoimistolle ja tuomiokapitulille. 135 Kirkkovaltuutettu Riitta Siivosen ym. aloite seurakunnan päiväja iltapäiväkerhoihin hakeneista lapsista Kirkkovaltuuston pyytämän selvityksen tekeminen annettiin kasvatusasiain johtokunnan tehtäväksi. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle. 136 Valtuutettu Pentti Huovisen aloite vammaisbussin hankkimiseksi Liite

11 Asia lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 137 Valtuutettu Pentti Huovisen aloite Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksen avustusanomuksen valmisteluasiakirjojen täydentämiseksi Liite Asia lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 138 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

12 OPPILAITOSTEOLOGI TERHI TÖRMÄN IRTISANOUTUMISILMOITUS Oppilaitosteologi Terhi Törmä on saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa oppilaitosteologin H36 palkkaluokan virasta. [...] Kn oikeuttaa oppilaitospastori Terhi Törmän keskeyttämään palkattoman hoitovapaansa ja myöntää hänelle eron oppilaitospastorin virasta lukien. Samalla kasvatusasiain keskus oikeutetaan julistamaan oppilaitosteologin virka haettavaksi. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 549 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN UUSI ORGANISAATIO JA SEN JOHDOSTA JOHTOSÄÄNTÖI- HIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Kasvatusasiain johtokunta on uudistanut yhteisten työmuotojen johtosäännön yhteistä lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä koskevan osuuden huomioiden virkapaketissa esitetyt virkajärjestelyt ja uuden organisaatiomallin. Organisaatiouudistusta ja johtosääntömallia on valmisteltu pitkään kasvatusasiain johtokunnan ja kasvatusasiain toimiston henkilökunnan yhteistyönä. Pyrkimyksenä on ollut saada organisaatio toimivammaksi ja paremmin tämän hetken tarpeita ja tulevaisuuden toimintaa ajatellen. Uusi johtosääntöehdotus on seuraava: Liite Kirkkoneuvoston asettama ohjesääntötoimikunta tekee parhaillaan ohjesääntöjen uudistustyötä, johon osana kuuluu myös yhteisten työmuotojen ohjesäännön ajantasaistaminen. Kn päättää lähettää kasvatusasiain johtokunnan esityksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä koskevaksi osuudeksi yhteisten työmuotojen ohjesäännöstä ohjesääntötoimikunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus ohjesääntötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

13 hyväksyttiin. 550 VUODEN 2006 VIRKAPAKETTI Virkapaketti oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa :n 484 kohdalla. Tällöin kirkkovaltuustolle päätettiin tehdä seuraava esitys uusien virkojen perustamisesta, virkajärjestelyistä ja eräiden virkojen lakkauttamisesta: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, S S S S S että keskusrekisterin kanslistien palkkauksen korottamista ja virkanimikkeen muuttamista ei tehdä tässä vaiheessa, koska lähikuukausina tullaan palkkausuudistuksen valmistelun yhteydessä selvittämään kunkin työntekijän työn vaativuus ja sitä vastaava palkkaus, että keskusrekisterin yksi kanslistin virka lakkautetaan, että Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston esitys johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamisesta käsitellään yhdessä nuorisotyön työalajohtajuutta koskevan käsittelyn yhteydessä, että seurakuntatoimistoon perustetaan 50-prosenttinen seurakuntasihteerin virka, jonka sijoituspaikkana on ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo osoitteessa Aurakatu 18, että Kaarinan seurakuntaan perustetaan kappalaisen virka, joka täytetään seurakunnan yhden seurakuntapastorin viran vapautuessa, jolloin ko. seurakuntapastorin virka lakkautetaan, S että kasvatusasiain keskukseen perustetaan lapsityön johtajan A.01/H37 A.09/R28a virka, kaksi uutta lapsityönohjaajan A.06/H29 virkaa, paikallisseurakuntiin tarpeellinen määrä lastenohjaajia seurakunnallisiksi koordinaattoreiksi siten, että heidän palkkauksensa määräytyy L3d-palkkataulukon mukaan, kasvatuksen teologin A.01/H37 virka ja kaksi uutta nuorisosihteerin A.06/H31 virkaa. Samalla lakkautetaan varhaiskasvatustyön teologin A.01/H37 virka ja todetaan, ettei lapsityönohjaajan virkojen perustaminen lisää lapsityön henkilökunnan kokonaismäärää. Edelleen lakkautetaan erityisnuorisotyöntekijän A.06/H28 ja erityisnuorisotyönohjaajan A.06/H28 virat, joiden nykyiset haltijat siirretään uusiin nuorisosihteerin virkoihin, S että lakkautetaan yhteisen lähetyssihteerin työsopimussuhteinen tehtävä ja perustetaan alkaen yhteisen lähetyssihteerin virka palkkaluokkaan H27. Samassa yhteydessä virkaan siirretään sitä haettavaksi julistamatta Eeva-Liisa Sysioja,

14 S S S S S S S että yhtymään perustetaan kahden vuoden määräaikainen sinkkutyön virka 60 prosenttia palkkaluokasta H alkaen sijoituspaikkanaan Tuomiokirkkoseurakunta, että diakoniakeskuksen maahanmuuttajatyön yhteyteen perustetaan määräaikainen nelivuotinen maahanmuuttajatyön tehtävä 78 prosenttia palkkaluokasta R alkaen, että tiedotustoimistoon ei perusteta uutta tiedottajan virkaa, että kiinteistötoimiston rakennusmestari Antti Lehtikankareen virkanimike muutetaan työpäällikön virkanimikkeeksi ja uudeksi palkkaluokaksi määritellään R28, että kiinteistötoimiston museoasiainhoitaja Riikka Kaistin tehtävänimike muutetaan intendentin nimikkeeksi, että taloustoimistoon perustetaan alkaen palkkaluokkaan R18 toimistovirkailijan toimi, johon tehtävää auki julistamatta nimetään toimistovirkailija Tuija Gunell, joka on ollut vastaavissa tehtävissä seurakuntayhtymässä vuodesta 1996 lukien ja että vuoden 2006 talousarvion kirkkopäivien kohdalle varataan riittävä määräraha, joka kattaa myös kirkkopäivistä aiheutuvat palkkakustannukset. Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen (esityksen kohta 6) ja sinkkutyön toteuttamistavan (esityksen kohta 8) osalta on tullut muutoksia niihin seikkoihin, joihin kirkkoneuvosto perusti kirkkovaltuustolle tekemänsä esityksen. Johtoryhmä esittää virkapakettiin tehtäväksi seuraavat muutokset: Kohta 6: Kasvatusasiain keskukseen perustettaviksi esitettyjen kahden nuorisosihteerin virat esitetään perustettaviksi palkkaluokkaan H29. Aiemman esityksen mukainen sijoitus palkkaluokkaan H31 katsottiin liian suureksi muutokseksi, koska perustettaviin virkoihin on tarkoitus siirtää erityisnuorisotyönohjaajan (H28) viroissa toimivat henkilöt virkoja auki julistamatta. Kohta 8: Kirkosta vieraantumassa olevat ovat tyypillisesti yhden hengen talouksissa asuvia työikäisiä. Erityisesti alle 40-vuotiaiden herkkyys erota kirkosta on mm. äskettäin Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan suuri. Sinkkutoimintaan osallistuu seurakunta-aktiivisten sinkkujen lisäksi paljon sellaisia, joita kirkko ei muulla tavoin tavoita. Sinkkutyö on luonteva tapa

15 saada yhteys kirkosta vieraantumassa olevaan tai kirkkoon kuulumattomaan yhden aikuisen talouksissa asuvaan väestöön, joka jää perinteisen kirkon toiminnan, nuoriso-, perhe- ja vanhustyön, ulkopuolelle. Seurakunta kohtaa jäsenet usein perheinä, eikä malleja, joilla yhden aikuisen talouksissa elävien yhteisöllisyyttä vahvistettaisiin, ole sinkkutyön lisäksi tietoisesti kehitetty. Tämän vuoksi yhden aikuisen talouksissa elävien yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on tarpeen laajentaa nykyisen sinkkutyön piiriä. Toiminta edellyttää tiivistä seurakuntien yhteistyötä, koska kaikilla seurakunnilla on sama tarve. Lisäksi toiminnalla on yhteiskunnallisen työn ja diakonian ulottuvuus. Aiempaa esitystään muuttaen johtoryhmä on päätynyt esittämään perustettavaksi seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän viran, jonka palkkaus on A.06/H29. Viran sijoituspaikka tulisi olemaan diakoniakeskus, jossa uusi työntekijä toimisi luontevasti yhteiskuntavastuun tiimissä. Viran perustaminen kokopäiväisenä virkana mahdollistaisi toiminnan suuntaamisen entistä enemmän nykyisen sinkkutyön lisäksi kirkon toiminnasta kiinnostumattoman aikuisväestön tavoittamiseen erilaisiin kohderyhmiin suunnattujen projektien avulla. Kn päättää muuttaa kasvatusasiain keskuksen ja sinkkutyön osuudet virkapakettiesityksessä kuulumaan seuraavasti: 6. että kasvatusasiain keskukseen perustetaan lapsityön johtajan A.01/H37 A.09/R28a virka, kaksi uutta lapsityönohjaajan A.06/H29 virkaa, paikallisseurakuntiin tarpeellinen määrä lastenohjaajia seurakunnallisiksi koordinaattoreiksi siten, että heidän palkkauksensa määräytyy L3d-palkkataulukon mukaan, kasvatuksen teologin A.01/H37 virka ja kaksi uutta nuorisosihteerin A.06/H29 virkaa. Samalla lakkautetaan varhaiskasvatustyön teologin A.01/H37 virka ja todetaan, ettei lapsityönohjaajan virkojen perustaminen lisää lapsityön henkilökunnan kokonaismäärää. Edelleen lakkautetaan erityisnuorisotyöntekijän A.06/H28 ja erityisnuorisotyönohjaajan A.06/H28 virat, joiden nykyiset haltijat siirretään uusiin nuorisosihteerin virkoihin 8. että sinkkutyötä varten perustetaan seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän A.06/H29 palkkaluokan virka, jonka sijoituspaikka tulee olemaan diakoniakeskus Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 551 VASTUULISÄN MAKSAMINEN OHJAUSTYÖRYHMÄN JÄSENILLE

16 JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma ja SVTL:n pääluottamusmies Arno Heinonen ovat toimittaneet kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Anomme 7 % vastuulisää ajalle palkkausjärjestelmäuudistuksen ohjausryhmässä työskentelystä. Vastuulisä on kohdallamme perusteltu, koska tämän kaltaiset tehtävät eivät kuulu tavanomaisiin virkatehtäviimme, eikä meillä työaikalain ulkopuolisina viranhaltijoina ole mahdollista saada työaikakorvauksia. Työryhmä työskentelee loka-joulukuun aikana niin paljon, ettei tehtävää voida katsoa normaaliksi oman viran ohella hoidettavaksi pääluottamusmiehen tehtäväksi, eikä meillä ole vapautusta omien virkatehtävien hoidosta luottamusmiestoimen hoitamista varten. Kirkkoneuvosto perusti palkkausjärjestelmän uudistamista ohjaamaan ja valvomaan ohjausryhmän, johon se nimesi palkka-asiamies Mia Fagerin, kirkkoherra Kauko Viitasen, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistin sekä pääluottamus Kaisa Rauman (JUKO), pääluottamus Arno Heinosen (SVTL) ja pääluottamus Keijo Virtasen (Kirkon alan unioni). Ohjausryhmä kutsui sihteerikseen palkkakirjanpitäjä Minna Himbergin. Ohjausryhmä aloitti työnsä ja järjesti esimiehille heti alkuun kaksi koulutus-/ tiedotustilaisuutta. Niissä käytiin läpi tuleva palkkausuudistus sekä sovittiin yhteisistä toimintamalleista yhtymän tasolla. Parhaillaan ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa viikossa ja käy läpi sille toimitettuja mallitehtäviin sijoittamisia. Työ kestää ainakin marraskuun loppuun asti, jolloin sijoittamiset on tavoitteena lähettää Helsinkiin. Ohjausryhmän työskentely tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikana. Työryhmän jäseniä ei ole vapautettu muiden virkatehtävien suorittamisesta, vaan ohjausryhmän työskentelyn vuoksi tekemättä jääneet ns. normaalit tehtävät tulee suorittaa muuna aikana. Vastuulisää voidaan maksaa viranhaltijalle ja kuukausipalkkaiselle työntekijälle enintään 7 % edellytyksin, että hänet määrätään tilapäisesti vähintään kuukauden ajaksi vastaamaan tavanomaisten virkatehtäviensä lisäksi tehtävistä, joiden myötä viran tehtäväalue on laajempi ja työn vaativuus olennaisesti suurempi kuin normaalisti. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja puoltaa 5 %:n vastuulisän maksamista kaikille ohjausryhmän jäsenille ja sen sihteerille ajalta , jolloin ohjausryhmä käsittelee mallitehtäviin sijoittamisia. Kn päättää maksaa palkkausjärjestelmän uudistusta seurakuntayhtymässä ohjaavan ja valvovan ohjausryhmän jäsenille, palkka-asiamies Mia Fagerille, kirkkoherra Kauko Viitaselle, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistille, pääluottamus Kaisa Raumalle, pääluottamus Arno Heinoselle, pääluottamus Keijo Virtaselle ja palkkakirjanpitäjä Minna Himbergille, 5 %:n vastuulisän ajalta

17 Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Ohjaustyöryhmän jäsenet Mia Fager, Aapo Kaisti ja Kauko Viitanen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän pykälän kohdalla toimi hallintojohtaja Hannu Kallio. hyväksyttiin. 552 N YHTEINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallintojohtaja jakoi pöydälle laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelman. Liite Käsittely Jäsen Jari Hlavatý piti hallintojohtajan esitystä hyvänä ja toivoi siihen vielä tulevina vuosina sisällytettävän kriittiset menestystekijät ja mittarit seurantaan. Todettiin yhteisesti, että koska suunnitelma on hallintojohtajan yksin laatima eikä sitä ole käsitelty seurakuntaneuvostoissa, esitys toimitetaan kirkkovaltuustolle hallintojohtajan yhteenvetona. Kohdassa resurssit useassa puheenvuorossa todettiin, että uuden rahanjakomallin saaminen käyttöön vuoden 2006 aikana on epätodennäköistä. Lähetetään hallintojohtajan yhteenveto seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vuosille tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

18 NEUVOTTELUMATKA PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNTAAN Pietarin Pyhän Marian seurakunnan edustajien syyskuisen vierailun yhteydessä oli tarkoitus neuvotella kirkkoherra Pörstin kanssa yhteistoiminnan nykytilanteesta ja kehittämisestä. Neuvottelut eivät toteutuneet syyskuussa. Neuvottelun toteuttamiseksi ja Pyhän Marian seurakunnan paikallisiin oloihin tutustumiseksi on suunniteltu neuvottelumatkaa Pietariin Matkalle osallistuisivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja tuomiokapitulista Timo Rosqvist. Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenten osalta matkakulut maksetaan toimikunnan määrärahasta ja muiden osallistujien matkakulut yhteisen kirkkoneuvoston toimintamäärärahasta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja Timo Rosqvist tuomiokapitulista oikeutetaan tekemään neuvottelumatkan Pietariin Pyhän Marian seurakuntaan Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenten osalta matkakulut maksetaan toimikunnan määrärahasta ja muiden osallistujien matkakulut yhteisen kirkkoneuvoston toimintamäärärahasta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 554 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 18 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot