TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, poistui klo Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistu klo Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra, poistui klo Järvensivu Jukka kirkkoherra, poistui klo Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Syrjänen Mervi lakimies, sihteeri talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedottaja Poissa Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Laukkanen Osku tiedotuspäällikkö 536 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 538 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 539 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Winter ja Teija Seppänen. 540 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S tuomiokapituli on ilmoittanut päättäneensä antaa kanttori, mus.maist. Hanna Pelkoselle valtakirjan Turun Henrikinseurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin (III) virkaan lukien virkaa seuraavin palkkaeduin. Palkkaluokka H 33. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. KTV:n ilmoitus pääluottamusmiehestä on KTV:n pääluottamusmieheksi valittu Jaakko Lahtinen ja varapääluottamusmieheksi Keijo Virtanen. Pääluottamusmieskausi on Ilmoitus lakimiehelle ja taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 541 TURUN JA KAARINAN N HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kirjeellään /515/ADn:o 943/345/05 ilmoittanut vahvistaneensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 105 kohdalla tekemän päätöksen, jolla seurakuntayhtymälle on hyväksytty uusi hautaustoimen ohjesääntö. Tuomiokapitulin päätös on ollut kirkkolain säätämällä tavalla nähtävänä kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Ohjesäännön vahvistamisesta on ilmoitettu kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, hautaustoimen johtaja Markku Mannerkorvelle ja taloustoimiston hautatoimistoon. Merkitään tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön vahvistamisesta. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 542 TURUN TUNNUSTUKSETTOMAN HAUTA-ALUEEN HAUTAUSMAAKAAVAN JA HAUTAUS- MAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kirjeellään nro 521/ /Adn:o 767/371/05 ilmoittanut vahvistaneensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 95 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun tunnustuksettoman hautaalueen hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma. Tuomiokapitulin päätös on kirkkolain säätämällä tavalla ollut nähtävänä kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Päätöksestä on ilmoitettu kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle ja taloustoimiston hautatoimistoon.

4 Tunnustuksettoman hauta-alueen hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Merkitään tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös Turun tunnustuksettoman hauta-alueen hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman vahvistamisesta. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 543 MAARIAN-KOROISTEN JUHLAVUODEN PROJEKTIN LOPPURAPORTTI myönsi Maarian seurakunnalle 5000 euron määrärahan Maarian-Koroisten juhlavuoden projektiin, jonka tarkoituksena oli elävöittää Maarian kirkon ja sen ympäristön kesäajan toimintaa sekä tehdä nykypäivän turkulaisille ja matkailijoille tunnetuksi kristinuskon syviä juuria erityisesti Maariassa. Projekti liittyi Kirkko vuotta juhlavuoden tapahtumiin. Päätöksessään kirkkoneuvosto edellytti raporttia määrärahan käytöstä. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt projektin ohjausryhmän laatiman raportin ja päättänyt lähettää sen tiedoksi kirkkoneuvostolle. Raportti kuuluu seuraavasti: Liite Kn merkitsee Maarian-Koroisten juhlavuoden projektin loppuraportin saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 544 VANHUSTEN PÄIVÄKOTIEN OSA-AIKAISEN (50 %) TOIMINNANOHJAAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Vanhusten päiväkotien toiminnanohjaajan osa-aikaisen (50 %) tehtävän hakuilmoitus on julkaistu Turun Sanomissa ja -palvelussa. Hakuilmoituksen mukaan toiminnanohjaajan tehtävänä on vanhusten päiväkotien sekä seurakuntien muun vanhustyön kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Palkkaus on 50 % H27 (diakoniatyöntekijä) tai 50 % R20 (muu soveltuva koulutus) palkkaluokasta. Tehtävä on määräaikainen, ja työsuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakuaika päättyi

5 Tehtävään tuli 8 hakemusta. listan liitteenä on hakijoista laadittu yhteenveto: Liite Hakemukset liitteineen on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Valintaa on valmistellut yhteisen diakoniatyön johtokunnan nimeämä työryhmä, johon ovat kuuluneet toiminnanohjaaja Eeva Arnivaara, yhteisen diakoniatyön johtokunnan jäsen Markku Jyväs, vanhustyön diakoni Laila Loukonen ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Työryhmä kutsui hakijoista haastatteluun Pauliina Liukkosen, Katariina Ottossonin, Riitta Räsäsen ja Sanna Saramon. Haastatteluja suorittaessaan ja tehdessään esitystä valittavasta työryhmä kiinnitti huomiota erityisesti koulutukseen sekä työkokemukseen vanhus- ja vapaaehtoistyöstä. Myös hakijoiden näkemystä diakonisen vanhustyön haasteista ja työn kehittämisestä kartoitettiin. Hakijoiden koulutuksen, vanhustyöstä saadun työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään diakoni Riitta Räsäsen valitsemista vanhusten päiväkotien määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) toiminnanohjaajan tehtävään alkaen neljän kuukauden koeajalla. Palkka on 50 % H27 palkkaluokasta. Varalle työryhmä esittää valittavaksi sosiaalialanohjaaja Katariina Ottossonin. Kn päättää valita vanhusten päiväkotien määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) toiminnanohjaajan tehtävään diakoni Riitta Räsäsen alkaen neljän kuukauden koeajalla. Palkka on 50 % H27 palkkaluokan mukaisesta palkasta. Tehtävään valittavan on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Varalle valitaan sosiaalialanohjaaja Katariina Ottosson. Ilmoitus tehtävään valitulle, diakoniajohtajalle, kirjaajalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 545 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 32/2005 Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna seurakuntien käyttöön. Esite on tarkoitettu jaettavaksi seurakuntien toiminnan yhteydessä. Esitteessä kuvataan Suomen evankelis-

6 luterilaisen kirkon ammatteja ja niihin johtavia koulutuspolkuja sekä seurakuntatyön luonnetta. Kirkon henkilöstöä jää lähivuosina huomattava määrä eläkkeelle. Rekrytointi kirkon työhön tapahtuu seurakuntien toiminnan kautta. Seurakuntien työntekijät ovat keskeisiä vaikuttajia siinä, että myös tulevaisuudessa seurakuntiin saadaan motivoituneita työntekijöitä. Esite julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna Se on nyt päivitetty nykyistä koulutusta vastaavaksi. Esitettä voi tilata Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä puh. (09) Esite on ilmainen. Osa aineistosta löytyy myös internet-osoitteesta Kirkkohallitus suosittaa esitettä annettavaksi seurakunnan toiminnan (isoskoulutus, rippikoulut, nuorisokuorot jne.) yhteydessä ja jaettavaksi yhteistyökumppaneiden kautta (koulujen uskonnonopettajat ja opinto-ohjaajat, kirjastojen tietopalvelut ja työvoimatoimistot jne.). Yleiskirjeen liitteinä ovat Kirkon säädöskokoelman numerot : 99 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta 100 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavan seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta 101 Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta 102 Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 32/2005 saaduksi. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle toimenpiteitä varten ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 546 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A7/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa toimintansa Erillissopimukset kirja ilmestynyt 3. Kirkon alan työolobarometri Tasa-arvosuunnitelman tekeminen

7 Työsopimuslakiin säännös muutosturvasta 6. Tykyhelmi, 9. työhyvinvointisymposium Kuopiossa 1. Kirkon työmarkkinalaitos Tasavallan presidentti on vahvistanut lait ev.lut. kirkon työmarkkinalaitoksesta ja asiaan liittyvistä kirkkolain, kirkon virkaehtosopimuslain ja kirkon työehtosopimuslain muutoksista. Samassa yhteydessä kumottiin vuodelta 1974 oleva laki ev.-lut. kirkon sopimusvaltuuskunnasta Lakimuutosten perusteella Kirkon sopimusvaltuuskunnan toiminta lakkaa ja kirkon työnantajaorganisaationa virka- ja työehtosopimusasioissa ja työmarkkinakysymyksissä toimii vuoden 2006 alusta lähtien kirkon työmarkkinalaitos. Yleiskirjeen mukaan Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana työmarkkinaasioissa. Työmarkkinalaitos neuvottelee ja sopii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien puolesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa (968/1974) ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetussa laissa (829/2005) säädetyssä järjestyksessä sekä suorittaa muut lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät. Työmarkkinalaitos voi antaa suosituksia asioista, joista ei voida sopia virkaehtosopimuksin. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa käyttää työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, jonka kirkolliskokous valitsee neljän vuoden toimikaudeksi. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkohallituksen määräämällä henkilöllä ja piispainkokouksen määräämällä piispalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kokouksessa. 2. Erillissopimukset 2005 Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on julkaissut tärkeimmät voimassa olevat erillissopimukset kirjana. Kirja korvaa aiemmin erillissopimuksia koskevan ns. II-kansion, jossa sopimukset on julkaistu erillisvihkosina. Kirja on jaettu kolmeen alalukuun: I Yhteistoimintajärjestelmät 1. Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa 2. Kirkon luottamusmiessopimus 3. Virka- ja työehtosopimus etuuksista työsuojelukoulutusajalta 4. Seurakunnan palkka-asiamiehen ohjeet

8 Työolot, työterveys ja henkilöstön kehittäminen 1. Suositussopimus suojavaatetuksesta seurakunnassa 2. Suositussopimus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakun- 3. Suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa 4. Työpaikan päihdeongelmien käsittelyn periaatteet 5. Käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteissa 6. Suositussopimus hoitoonohjaamisesta seurakunnassa 7. Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla 8. Käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemi- 9. Kirkon henkilöstökoulutussopimus nassa seksi II III Muista sopimuksia 1. Ryhmähenkivakuutusta koskeva virka- ja työehtosopimus 2. Suositussopimus toimituspalkkioista 3. Pöytäkirja työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista. Lisäkappaleita voi tilata Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä, puh (09) tai Kirjan hinta on 3 euroa. 3. Kirkon alan työolobarometri 2005 Kirkkohallitus, Työturvallisuuskeskus ja Tilastokeskus toteuttavat Kirkon alan työolobarometri tutkimuksen siten, että haastattelut (600 henkilöä) tehdään välisenä aikana ja raportti on valmis maaliskuussa Vastaava tutkimus on aiemmin tehty vuosina 2001 ja Tasa-arvosuunnitelman tekeminen Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeessä A5/2005 on selostettu tasaarvolain muutosta. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön asettama kolmikantainen työryhmä on valmistellut tasa-arvosuunnitelman yhteisen ohjeistuksen, joka kuuluu seuraavasti: Liite Työsopimuslakiin säännös muutosturvasta Työsopimuslakiin on otettu uusi säännös työntekijän oikeudesta työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana, säännökset työnantajan selvitys- ja tiedottamisvelvollisuudesta työntekijälle ja ilmoitusvelvollisuudesta työvoimatoimistolle. Työsopimuslain muutosteksti on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 6. Tykyhelmi - 9. työhyvinvointisymposium Kuopiossa

9 Kuopiossa järjestetään Tykyhelmi - 9. työhyvinvointisymposium, joka tarjoaa muun muassa seurakuntien yhteistoimintaorganisaation jäsenille monipuolisen mahdollisuuden paneutua työyhteisön hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja työkyvyn ylläpitämisen kysymyksiin. Osallistumismaksu on 150 euroa/henkilö/2 päivää ja 75 euroa/henkilö/1 päivä. Ohjelman voi lukea Internetistä osoitteesta Viimeinen ilmoittautumispäivä on Kn merkitsee saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen nro A7/2005. Yleiskirje ja tasa-arvolain ohjeistuskirjanen lähetetään tiedoksi tasa-arvotoimikunnalle ja lakimiehelle. Käsittely Työmarkkinakeskusjärjestöjen laatima käytännön opas tasa-arvosuunnitelman sisällöstä suosittelee, että tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä työpaikan eri henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Yhteisessä kirkkoneuvostossa perustettuun tasa-arvotoimikuntaan nimettiin työntekijäpuolelta ainoastaan JUKO:n edustaja Kaisa Rauma, joten toimikuntaa täydennetään SVTL:n ja Jytyn edustajille. Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen nro A7/2005. Kirkkoneuvoston asettamaa tasa-arvotoimikuntaa Hannu Kallio, Aapo Kaisti, Mia Fager ja Kaisa Rauma täydennetään SVTL:n ja Jytyn edustajilla. Yleiskirje ja tasa-arvolain ohjeistuskirjanen lähetetään tiedoksi tasa-arvotoimikunnalle ja lakimiehelle. Tasa-arvotoimikunnan täydentäminen lähetetään tiedoksi SVTL:lle ja Jytylle esityksin, että he nimeävät tasa-arvotoimikuntaan edustajansa. Ei muutoksenhakuoikeutta. 547 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 126 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 127 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 128 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

10 Ei toimenpiteitä. 129 Turun hallinto-oikeuden päätös Turun Oopperayhdistys ry:n lisäavustuksen myöntämistä koskevasta valituksesta Ei toimenpiteitä. 130 Tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallitukselle Ilmoitus verohallitukselle ja taloustoimistolle. 131 Vuoden 2006 virkapaketti Asia poistettiin listalta, ei toimenpiteitä. 132 Kirkon Ulkomaanavun pyyntö avun osoittamisesta Pakistanin maanjäristyksen uhreille Ilmoitus Kirkon Ulkomaanavulle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten 133 Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:n avustusanomus kappelin rakennuskustannusten kattamisesta Asia palautettiin, ei toimenpiteitä. 134 Omakotitontin vuokrasopimuksen uudistaminen Alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus Pertti ja Anne-Mari Smalille, kiinteistöjohtajalle ja taloustoimistolle ja tuomiokapitulille. 135 Kirkkovaltuutettu Riitta Siivosen ym. aloite seurakunnan päiväja iltapäiväkerhoihin hakeneista lapsista Kirkkovaltuuston pyytämän selvityksen tekeminen annettiin kasvatusasiain johtokunnan tehtäväksi. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle. 136 Valtuutettu Pentti Huovisen aloite vammaisbussin hankkimiseksi Liite

11 Asia lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 137 Valtuutettu Pentti Huovisen aloite Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksen avustusanomuksen valmisteluasiakirjojen täydentämiseksi Liite Asia lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 138 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

12 OPPILAITOSTEOLOGI TERHI TÖRMÄN IRTISANOUTUMISILMOITUS Oppilaitosteologi Terhi Törmä on saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa oppilaitosteologin H36 palkkaluokan virasta. [...] Kn oikeuttaa oppilaitospastori Terhi Törmän keskeyttämään palkattoman hoitovapaansa ja myöntää hänelle eron oppilaitospastorin virasta lukien. Samalla kasvatusasiain keskus oikeutetaan julistamaan oppilaitosteologin virka haettavaksi. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 549 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN UUSI ORGANISAATIO JA SEN JOHDOSTA JOHTOSÄÄNTÖI- HIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Kasvatusasiain johtokunta on uudistanut yhteisten työmuotojen johtosäännön yhteistä lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä koskevan osuuden huomioiden virkapaketissa esitetyt virkajärjestelyt ja uuden organisaatiomallin. Organisaatiouudistusta ja johtosääntömallia on valmisteltu pitkään kasvatusasiain johtokunnan ja kasvatusasiain toimiston henkilökunnan yhteistyönä. Pyrkimyksenä on ollut saada organisaatio toimivammaksi ja paremmin tämän hetken tarpeita ja tulevaisuuden toimintaa ajatellen. Uusi johtosääntöehdotus on seuraava: Liite Kirkkoneuvoston asettama ohjesääntötoimikunta tekee parhaillaan ohjesääntöjen uudistustyötä, johon osana kuuluu myös yhteisten työmuotojen ohjesäännön ajantasaistaminen. Kn päättää lähettää kasvatusasiain johtokunnan esityksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä koskevaksi osuudeksi yhteisten työmuotojen ohjesäännöstä ohjesääntötoimikunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus ohjesääntötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

13 hyväksyttiin. 550 VUODEN 2006 VIRKAPAKETTI Virkapaketti oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa :n 484 kohdalla. Tällöin kirkkovaltuustolle päätettiin tehdä seuraava esitys uusien virkojen perustamisesta, virkajärjestelyistä ja eräiden virkojen lakkauttamisesta: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, S S S S S että keskusrekisterin kanslistien palkkauksen korottamista ja virkanimikkeen muuttamista ei tehdä tässä vaiheessa, koska lähikuukausina tullaan palkkausuudistuksen valmistelun yhteydessä selvittämään kunkin työntekijän työn vaativuus ja sitä vastaava palkkaus, että keskusrekisterin yksi kanslistin virka lakkautetaan, että Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston esitys johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamisesta käsitellään yhdessä nuorisotyön työalajohtajuutta koskevan käsittelyn yhteydessä, että seurakuntatoimistoon perustetaan 50-prosenttinen seurakuntasihteerin virka, jonka sijoituspaikkana on ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo osoitteessa Aurakatu 18, että Kaarinan seurakuntaan perustetaan kappalaisen virka, joka täytetään seurakunnan yhden seurakuntapastorin viran vapautuessa, jolloin ko. seurakuntapastorin virka lakkautetaan, S että kasvatusasiain keskukseen perustetaan lapsityön johtajan A.01/H37 A.09/R28a virka, kaksi uutta lapsityönohjaajan A.06/H29 virkaa, paikallisseurakuntiin tarpeellinen määrä lastenohjaajia seurakunnallisiksi koordinaattoreiksi siten, että heidän palkkauksensa määräytyy L3d-palkkataulukon mukaan, kasvatuksen teologin A.01/H37 virka ja kaksi uutta nuorisosihteerin A.06/H31 virkaa. Samalla lakkautetaan varhaiskasvatustyön teologin A.01/H37 virka ja todetaan, ettei lapsityönohjaajan virkojen perustaminen lisää lapsityön henkilökunnan kokonaismäärää. Edelleen lakkautetaan erityisnuorisotyöntekijän A.06/H28 ja erityisnuorisotyönohjaajan A.06/H28 virat, joiden nykyiset haltijat siirretään uusiin nuorisosihteerin virkoihin, S että lakkautetaan yhteisen lähetyssihteerin työsopimussuhteinen tehtävä ja perustetaan alkaen yhteisen lähetyssihteerin virka palkkaluokkaan H27. Samassa yhteydessä virkaan siirretään sitä haettavaksi julistamatta Eeva-Liisa Sysioja,

14 S S S S S S S että yhtymään perustetaan kahden vuoden määräaikainen sinkkutyön virka 60 prosenttia palkkaluokasta H alkaen sijoituspaikkanaan Tuomiokirkkoseurakunta, että diakoniakeskuksen maahanmuuttajatyön yhteyteen perustetaan määräaikainen nelivuotinen maahanmuuttajatyön tehtävä 78 prosenttia palkkaluokasta R alkaen, että tiedotustoimistoon ei perusteta uutta tiedottajan virkaa, että kiinteistötoimiston rakennusmestari Antti Lehtikankareen virkanimike muutetaan työpäällikön virkanimikkeeksi ja uudeksi palkkaluokaksi määritellään R28, että kiinteistötoimiston museoasiainhoitaja Riikka Kaistin tehtävänimike muutetaan intendentin nimikkeeksi, että taloustoimistoon perustetaan alkaen palkkaluokkaan R18 toimistovirkailijan toimi, johon tehtävää auki julistamatta nimetään toimistovirkailija Tuija Gunell, joka on ollut vastaavissa tehtävissä seurakuntayhtymässä vuodesta 1996 lukien ja että vuoden 2006 talousarvion kirkkopäivien kohdalle varataan riittävä määräraha, joka kattaa myös kirkkopäivistä aiheutuvat palkkakustannukset. Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen (esityksen kohta 6) ja sinkkutyön toteuttamistavan (esityksen kohta 8) osalta on tullut muutoksia niihin seikkoihin, joihin kirkkoneuvosto perusti kirkkovaltuustolle tekemänsä esityksen. Johtoryhmä esittää virkapakettiin tehtäväksi seuraavat muutokset: Kohta 6: Kasvatusasiain keskukseen perustettaviksi esitettyjen kahden nuorisosihteerin virat esitetään perustettaviksi palkkaluokkaan H29. Aiemman esityksen mukainen sijoitus palkkaluokkaan H31 katsottiin liian suureksi muutokseksi, koska perustettaviin virkoihin on tarkoitus siirtää erityisnuorisotyönohjaajan (H28) viroissa toimivat henkilöt virkoja auki julistamatta. Kohta 8: Kirkosta vieraantumassa olevat ovat tyypillisesti yhden hengen talouksissa asuvia työikäisiä. Erityisesti alle 40-vuotiaiden herkkyys erota kirkosta on mm. äskettäin Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan suuri. Sinkkutoimintaan osallistuu seurakunta-aktiivisten sinkkujen lisäksi paljon sellaisia, joita kirkko ei muulla tavoin tavoita. Sinkkutyö on luonteva tapa

15 saada yhteys kirkosta vieraantumassa olevaan tai kirkkoon kuulumattomaan yhden aikuisen talouksissa asuvaan väestöön, joka jää perinteisen kirkon toiminnan, nuoriso-, perhe- ja vanhustyön, ulkopuolelle. Seurakunta kohtaa jäsenet usein perheinä, eikä malleja, joilla yhden aikuisen talouksissa elävien yhteisöllisyyttä vahvistettaisiin, ole sinkkutyön lisäksi tietoisesti kehitetty. Tämän vuoksi yhden aikuisen talouksissa elävien yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on tarpeen laajentaa nykyisen sinkkutyön piiriä. Toiminta edellyttää tiivistä seurakuntien yhteistyötä, koska kaikilla seurakunnilla on sama tarve. Lisäksi toiminnalla on yhteiskunnallisen työn ja diakonian ulottuvuus. Aiempaa esitystään muuttaen johtoryhmä on päätynyt esittämään perustettavaksi seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän viran, jonka palkkaus on A.06/H29. Viran sijoituspaikka tulisi olemaan diakoniakeskus, jossa uusi työntekijä toimisi luontevasti yhteiskuntavastuun tiimissä. Viran perustaminen kokopäiväisenä virkana mahdollistaisi toiminnan suuntaamisen entistä enemmän nykyisen sinkkutyön lisäksi kirkon toiminnasta kiinnostumattoman aikuisväestön tavoittamiseen erilaisiin kohderyhmiin suunnattujen projektien avulla. Kn päättää muuttaa kasvatusasiain keskuksen ja sinkkutyön osuudet virkapakettiesityksessä kuulumaan seuraavasti: 6. että kasvatusasiain keskukseen perustetaan lapsityön johtajan A.01/H37 A.09/R28a virka, kaksi uutta lapsityönohjaajan A.06/H29 virkaa, paikallisseurakuntiin tarpeellinen määrä lastenohjaajia seurakunnallisiksi koordinaattoreiksi siten, että heidän palkkauksensa määräytyy L3d-palkkataulukon mukaan, kasvatuksen teologin A.01/H37 virka ja kaksi uutta nuorisosihteerin A.06/H29 virkaa. Samalla lakkautetaan varhaiskasvatustyön teologin A.01/H37 virka ja todetaan, ettei lapsityönohjaajan virkojen perustaminen lisää lapsityön henkilökunnan kokonaismäärää. Edelleen lakkautetaan erityisnuorisotyöntekijän A.06/H28 ja erityisnuorisotyönohjaajan A.06/H28 virat, joiden nykyiset haltijat siirretään uusiin nuorisosihteerin virkoihin 8. että sinkkutyötä varten perustetaan seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän A.06/H29 palkkaluokan virka, jonka sijoituspaikka tulee olemaan diakoniakeskus Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 551 VASTUULISÄN MAKSAMINEN OHJAUSTYÖRYHMÄN JÄSENILLE

16 JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma ja SVTL:n pääluottamusmies Arno Heinonen ovat toimittaneet kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Anomme 7 % vastuulisää ajalle palkkausjärjestelmäuudistuksen ohjausryhmässä työskentelystä. Vastuulisä on kohdallamme perusteltu, koska tämän kaltaiset tehtävät eivät kuulu tavanomaisiin virkatehtäviimme, eikä meillä työaikalain ulkopuolisina viranhaltijoina ole mahdollista saada työaikakorvauksia. Työryhmä työskentelee loka-joulukuun aikana niin paljon, ettei tehtävää voida katsoa normaaliksi oman viran ohella hoidettavaksi pääluottamusmiehen tehtäväksi, eikä meillä ole vapautusta omien virkatehtävien hoidosta luottamusmiestoimen hoitamista varten. Kirkkoneuvosto perusti palkkausjärjestelmän uudistamista ohjaamaan ja valvomaan ohjausryhmän, johon se nimesi palkka-asiamies Mia Fagerin, kirkkoherra Kauko Viitasen, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistin sekä pääluottamus Kaisa Rauman (JUKO), pääluottamus Arno Heinosen (SVTL) ja pääluottamus Keijo Virtasen (Kirkon alan unioni). Ohjausryhmä kutsui sihteerikseen palkkakirjanpitäjä Minna Himbergin. Ohjausryhmä aloitti työnsä ja järjesti esimiehille heti alkuun kaksi koulutus-/ tiedotustilaisuutta. Niissä käytiin läpi tuleva palkkausuudistus sekä sovittiin yhteisistä toimintamalleista yhtymän tasolla. Parhaillaan ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa viikossa ja käy läpi sille toimitettuja mallitehtäviin sijoittamisia. Työ kestää ainakin marraskuun loppuun asti, jolloin sijoittamiset on tavoitteena lähettää Helsinkiin. Ohjausryhmän työskentely tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikana. Työryhmän jäseniä ei ole vapautettu muiden virkatehtävien suorittamisesta, vaan ohjausryhmän työskentelyn vuoksi tekemättä jääneet ns. normaalit tehtävät tulee suorittaa muuna aikana. Vastuulisää voidaan maksaa viranhaltijalle ja kuukausipalkkaiselle työntekijälle enintään 7 % edellytyksin, että hänet määrätään tilapäisesti vähintään kuukauden ajaksi vastaamaan tavanomaisten virkatehtäviensä lisäksi tehtävistä, joiden myötä viran tehtäväalue on laajempi ja työn vaativuus olennaisesti suurempi kuin normaalisti. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja puoltaa 5 %:n vastuulisän maksamista kaikille ohjausryhmän jäsenille ja sen sihteerille ajalta , jolloin ohjausryhmä käsittelee mallitehtäviin sijoittamisia. Kn päättää maksaa palkkausjärjestelmän uudistusta seurakuntayhtymässä ohjaavan ja valvovan ohjausryhmän jäsenille, palkka-asiamies Mia Fagerille, kirkkoherra Kauko Viitaselle, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistille, pääluottamus Kaisa Raumalle, pääluottamus Arno Heinoselle, pääluottamus Keijo Virtaselle ja palkkakirjanpitäjä Minna Himbergille, 5 %:n vastuulisän ajalta

17 Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Ohjaustyöryhmän jäsenet Mia Fager, Aapo Kaisti ja Kauko Viitanen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän pykälän kohdalla toimi hallintojohtaja Hannu Kallio. hyväksyttiin. 552 N YHTEINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallintojohtaja jakoi pöydälle laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelman. Liite Käsittely Jäsen Jari Hlavatý piti hallintojohtajan esitystä hyvänä ja toivoi siihen vielä tulevina vuosina sisällytettävän kriittiset menestystekijät ja mittarit seurantaan. Todettiin yhteisesti, että koska suunnitelma on hallintojohtajan yksin laatima eikä sitä ole käsitelty seurakuntaneuvostoissa, esitys toimitetaan kirkkovaltuustolle hallintojohtajan yhteenvetona. Kohdassa resurssit useassa puheenvuorossa todettiin, että uuden rahanjakomallin saaminen käyttöön vuoden 2006 aikana on epätodennäköistä. Lähetetään hallintojohtajan yhteenveto seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vuosille tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

18 NEUVOTTELUMATKA PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNTAAN Pietarin Pyhän Marian seurakunnan edustajien syyskuisen vierailun yhteydessä oli tarkoitus neuvotella kirkkoherra Pörstin kanssa yhteistoiminnan nykytilanteesta ja kehittämisestä. Neuvottelut eivät toteutuneet syyskuussa. Neuvottelun toteuttamiseksi ja Pyhän Marian seurakunnan paikallisiin oloihin tutustumiseksi on suunniteltu neuvottelumatkaa Pietariin Matkalle osallistuisivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja tuomiokapitulista Timo Rosqvist. Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenten osalta matkakulut maksetaan toimikunnan määrärahasta ja muiden osallistujien matkakulut yhteisen kirkkoneuvoston toimintamäärärahasta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja Timo Rosqvist tuomiokapitulista oikeutetaan tekemään neuvottelumatkan Pietariin Pyhän Marian seurakuntaan Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenten osalta matkakulut maksetaan toimikunnan määrärahasta ja muiden osallistujien matkakulut yhteisen kirkkoneuvoston toimintamäärärahasta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 554 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 18 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta.

19 hyväksyttiin. 555 VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA NIIDEN JOHDOS- TA TEHDYT MUUTOSEHDOTUKSET (TALOUSARVION TOINEN LUKEMINEN) Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta mennessä. Seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan esittäneet seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto : 189. LAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2006 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotus sisältää viisi osaa, jotka seurakuntaneuvoston jäsenille on etukäteen postitettu. Lausuntoa pyydetään viimeistään mennessä. Ohessa seuraa liitteenä työvaliokunnan esitys seurakuntaneuvoston lausunnoksi. ehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausunnon vuoden 2006 talousarvioehdotuksesta. : Seurakunta antoi Talousarvioehdotuksesta vuodelle 2006 oheisen liitteen mukaisen lausunnon. Pykälä tarkistettiin kokouksessa. Edellä tarkoitettu lausunto on seuraava: Liite Kn:n vastaus Seurakuntaneuvosto katsoo, että asiakirjoihin olisi ennen kirkkovaltuuston käsittelyä liitettävä asiakirja Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma ". Tällaista asiakirjaa ei ole toistaiseksi tehty eikä sen tekemiseen nyt ennen talousarviokokousta ole mahdollisuutta. Vakiintunut käytäntö on ollut, että seurakuntayhtymän toimintasuunnitelma muodostuu paikallisseurakuntien ja eri osastojen omista toimintasuunnitelmista. Yhtymällä on strategia, jossa ei oteta kantaa yksittäisiin hankkeisiin.

20 Vastaisuudessa kirkkoneuvosto voi laatia ehdotetun kaltaisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Seurakuntayhtymän taloussäännössä on määrätty, että virkapaketti on käsiteltävä erikseen ennen muuta talousarviokäsittelyä. Mikäli seurakuntaneuvostot haluavat antaa lausunnot myös virkapakettiasiasta, joudutaan koko käsittelymenettely uudistamaan ja aikaistamaan sitä. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto : 127 LAUSUNNON ANTAMINEN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2006 talousarvioehdotusta ja päättänyt pyytää asiasta seurakuntaneuvostojen lausuntoa mennessä. Seurakuntaneuvostojen kannalta talousarvioehdotus sisältää seuraavat kolme tärkeää asiaa: 1. Veroprosentti on edelleen yksi. 2. Seurakuntatyön määrärahat on jaettu kirkkovaltuuston vahvistaman jo 20 vuotta voimassa olleen jakoperustejärjestelmän mukaisesti. Uusi jakoehdotus on parhaillaan kirkkoneuvoston käsittelyssä, mutta sitä ei saada käsiteltyä kirkkoneuvostossa ja seurakuntaneuvostoissa ennen ensi vuoden talousarviokäsittelyä. Mahdollisesti hyväksyttävä uusi jakoehdotus voidaan käytännössä ottaa käyttöön, jos niin päätetään, myös uuden talousarviovuoden jo alettua. 3. Investoinnit, joiden keskinäistä tärkeyttä ei ole erikseen punnittu tai arvioitu. Investointien määrä on ensi vuonna 6,7 miljoonaa euroa. Mikaelin seurakuntaneuvosto katsoo, että - Nykyinen määrärahajakojärjestelmä on epäoikeudenmukainen ja syrjii suuria seurakuntia. Seurakuntien toiminnan volyymia ja laajuutta se ei ota laisinkaan huomioon. - Vuoden 2006 talousarviossa pitää ottaa käyttöön uusi seurakuntien välinen rahanjakomalli, jota hallinto- ja virkarakennetoimikunta esitti jo vuonna Mikäli uusi rahanjakomalli ei toteudu, ylimääräisenä määrärahana vuoden 2006 talousarvioon lisätään euroa, joka jaetaan pelkästään seurakuntien läsnä olevan väestömäärän suhteessa kunkin seurakunnan toimintamäärä-

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 6/2017

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 6/2017 SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika torstai 7.12.2017 klo 15.00 Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT n:o sivu n:o 80 4 LAUSUNTO SUOMUSSALMEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 19:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 21 N:o 03/2017 Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 N:o 03/2017 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

2/2017 KIRKKONEUVOSTO Aika torstaina klo Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1

2/2017 KIRKKONEUVOSTO Aika torstaina klo Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 KIRKKONEUVOSTO 30.3.2017 1 Aika torstaina 30.3.2017 klo 17.00 Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 Käsiteltävät asiat n:o sivu n:o 15 4 NUORISOTYÖNOHJAAJA JUKKA-PEKKA SVANBERG IRTISANOUTUMINEN 1.5.2017

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2013 Aika Paikka 10.12.2013 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot