Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto, 180 osp Metallituotemaalauksen osaamisala Pintakäsittelijä Pintakäsittelijä Hyväksytty Näyttötoimikunnassa xx.xx.20xx Ammatillisen koulutuksen johtaja , 139 Voimassa alkaen

2 Sisältö Sisällys Johdanto Pintakäsittelyalan perustutkinto ja sen muodostuminen Ammatilliset tutkinnon osat Metallituotemaalaus 45 osp... 8 Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 90 osp Ruiskumaalaustyöt 30 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Suihkupuhdistus 15 osp ( Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista Hopsin mukaisesti) Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 15 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Metallituotemaalaus, syventävä 15 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Kuviomaalaustyöt 15 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Auto- ja mainosteippaus 4 osp Monikerrosmaalaukset 4 osp Raidoitustyöt 2 osp Tarratekstien suunnittelu ja teippaus 2 osp Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Perehdyttämissuunnitelma Liite

3 Liite Johdanto Tampereen seudun ammattiopiston antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan (koulutuksen järjestäjän yhteinen osa ja nuorten koulutuksen yhteinen osa) sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman yhteisten tutkinnon osien opetuksen järjestämisestä. Opetuksen suunnittelu ja toteutus perustuu osaamisen kasvuun. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tredu.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla.

4 1 Pintakäsittelyalan perustutkinto ja sen muodostuminen Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (perustutkintoa yksilölliset laajentavat tutkinnon osat). 1.1 Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Pintakäsittelyalan perustutkinto Metallituotemaalauksen osaamisala tutkintonimike Pintakäsittelijä opiskeluvuosi osp Ammatilliset tutkinnon osat osp Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat osp Metallituotemaalaus (sis. xx ov TOP), Näyttö 1 15 osp Metallituotemaalauksen perusteet osp Hajoitusilmaruiskutus osp Suurpaineruiskumaalaus osp Valinnaiset tutkinnon osat osp Ruiskumaalaustyöt Näyttö 2 (autoalan pt ) 15 osp Auton perusmaalaus osp Auton osa- ja paikkamaalaus osp Suihkupuhdistus Näyttö 3 15 osp suihkupuhdistus osp Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt Näyttö 4 15 osp Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt (autoalan 15 pt ) osp Metallituotemaalaus, syventävä (paikallinen) 15 osp Metallituotemaalaus, syventävä osp Kuviomaalaustyöt 15 osp Kuviomaalaustyöt osp Yhteiset tutkinnon osat 19 pakollista/16 valinnaista osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 oppilaitoksen tarjonnan mukaan 180 osp yhteensä Vuosina 2013 ja 2014 aloittaneiden taulukot löytyvät liitteestä 2.

5 1.2 Opintojen järjestäminen yksilöllisesti ja joustavasti Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja. Opiskelijalla on mahdollisuus muodostaa tutkintonsa erilaisten opintopolkujen kautta opiskelijan omien tavoitteiden, aikaisemman koulutuksen tai työuran pohjalta. Tässä tutkinnossa opiskelija voi edetä mm. seuraavanlaisten vaihtoehtojen mukaan: Peruspolku Kaikille pakolliset tutkinnon osat 35 osp PYTO 19 osp VYTO 16 osp Osaamisala opinnot 45 osp Metallituotemaalaus 45 osp Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp Ruiskumaalaus työt 30 osp suihkupuhdis tus 15 osp Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 15 osp Metallituote maalaus 15 osp Kuviomaa laustyöt 15 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

6 Lukiopolku Kaikille pakolliset tutkinnon osat 35 osp YTO 32 osp lukio opinnoista YTO 3 osp TVT, Työelämätaito, yrittäjyys Osaamisala opinnot 45 osp Metallituotemaa laus 45 osp Kaikille valinnaiset opinnot 90 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Osaamisalan kaikille valinnaisista opinnoista 75 osp Lukio opinnot 10 osp Lukio opinnot 15 osp 2+1 Malli Kaikille pakolliset tutkinnon osat 35 osp YTO 35 osp Osaamisala opinnot 45 osp Metallituotemaala us 45 osp Oppisopimukseen opiskelija voi siirtyä kun Yhteiset tutkinnonosat 35 osp on suoritettu ja opiskelija hallitsee ammatin perustiedot ja taidot Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Osaamisalan kaikille valinnaisista opinnoista 60 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

7 1. Vaihtoehtoinen Polku Kaikille pakolliset tutkinnon osat 35 osp YTO 35 osp Osaamisala opinnot 45 osp Metallituotemaala us 45 osp Kaikille valinnaiset opinnot 90 osp Osaamisalan kaikille valinnaisista opinnoista 60 osp Mukailumaalaus 15 osp Koristemaalaus 15 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 10 osp 2. Vaihtoehtoinen polku Kaikille pakolliset tutkinnon osat 35 osp YTO 35 osp Osaamisala opinnot 45 osp Metallituotemaala us 45 osp Kaikille valinnaiset opinnot 90 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Osaamisalan kaikille valinnaisista opinnoista 75 osp 10 osp Mukailumaalaus 15 osp

8 Osaamisalan valinta Koska sekä rakennusten pintakäsittelyt että metallituotteiden pintakäsittelyt osaamisalat on yhteishaussa samalla hakunumerolla, osaamisala valitaan yhteishaun valinnan jälkeen opinto-ohjaajien lähettämällä kesäkirjeellä. Kirjeeseen vastatessa määritetään toivottu osaamisala ja valinta tapahtuu sen perusteella. Opiskelijamäärän ollessa epätasapainossa osaamisalojen suhteen, ehdotetaan hakijalle keskustelussa toisen osaamisalan valintaa. 2 Ammatilliset tutkinnon osat Eri tutkinnon osien opetuksen järjestäminen osaamisperusteisesti 2.1. Metallituotemaalaus 45 osp ( Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista ) Tutkinnonosa sisältää kolme opintojaksoa - Metallituotemaalauksen perusteet (15 osp) - Hajotusilmaruiskumaalaus (15 osp) - Suurpaineruiskumaalaus (15 osp) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa : - tehdä metallituotteiden ruiskumaalausta annettujen ohjeiden mukaisesti. - tehdä metallituotteiden ruiskumaalaustöitä työturvallisuusmääräysten mukaisesti - lukea standardien mukaisia pintakäsittelyjärjestelmämerkintöjä - suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä - suorittaa ennen metallituotemaalauksia tehtävät valmistelut ja esikäsittelyt kuten pesut ja hionnat käsin sekä koneellisesti - tehdä pintavirheiden korjauksia kittaamalla - suojata käsittelemättä jäävät pinnat - tehdä kappaleiden käsittelyyn ja kuljetukseen liittyviä töitä - saattaa metallituotemaalauksessa tarvittavat maalit ja pesuohenteet turvallisesti käyttökuntoon ja käyttää niitä oikein - käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia - ruiskumaalauksen hajotusilmaruiskulla ja suurpaineruiskulla - pitää hajotusilma- ja suurpaineruiskun toimintakuntoisina - tarkastaa maalauksen lopputuloksen silmämääräisesti ja mitata kuivakalvon paksuuden ja tartunnan - suorittaa valmiiden tuotteiden pakkaukseen ja siirtelyyn liittyviä töitä - selvittää pintakäsittely-yhdistelmän tarkoituksen

9 - huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että metallituotemaalaustyöstä ei aiheudu ylimääräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille - laskea työkustannuksia ja tarvittavia maalimääriä - tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet - selviytyä työtilanteista englannin kielellä - tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen - tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon - tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen Metallituotemaalauksen perusteet 15 osp Opiskelija osaa: - käyttää ja huoltaa metallituotemaalauksessa käytettäviä koneita ja laitteita - tehdä metallipintojen esikäsittelyjä ja kittauksia annettujen ohjeiden mukaisesti - tehdä metallituotteiden esikäsittelytöitä työturvallisuusmääräysten mukaisesti - suorittaa ennen metallituotemaalauksia tehtävät valmistelut ja esikäsittelyt, kuten pesut ja hionnat sekä käsin että koneellisesti - tehdä tarvittaessa pintavirheiden korjauksia kittaamalla - huolehtia työpaikkansa siisteydestä niin, ettei aiheuta vaaraa itselleen, kanssatyöntekijöilleen tai ympäristölle - noudattaa työturvallisuusohjeita - käyttää henkilökohtaisia suojaimia työtehtävissä - tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen - tiedollisesti ja taidollisesti tulityöturvallisuuteen liittyvät asiat niin että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen - tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun antamisen Hajoitusilmaruiskutus 15 osp Opiskelija osaa: - tehdä metallituotteiden ruiskumaalausta hajoitusilmaruiskulla turvallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti - käyttää henkilökohtaisia suojaimia työtehtävissä - suojata käsittelemättä jäävät pinnat - suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä saattaa metallimaalauksessa tarvittavat maalit ja pesuohenteet turvallisesti käyttökuntoon ja käyttää niitä oikein - säilyttää ja varastoida maalaustarvikkeita oikein - tarkastaa maalauksen lopputuloksen silmämääräisesti ja mitata kalvonpaksuuden ja tartunnan - tehdä metallituotteiden ruiskumaalaustöitä hajoitusilmaruiskulla työturvallisuusmääräysten mukaisesti - pitää hajoitusilmaruiskun toimintakuntoisena

10 - huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että metallituotemaalaustyöstä ei aiheudu ylimääräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille - huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että ei aiheuta vaaraa itselleen, kanssatyöntekijöilleen tai työympäristölleen Suurpaineruiskumaalaus 15 osp Opiskelija osaa: - tehdä suurpaineruiskulla metallituotemaalauksia turvallisesti ohjeiden mukaan - käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia - tehdä metallituotteiden ruiskumaalaustöitä työturvallisuusmääräysten mukaisesti - huoltaa ja pitää kunnossa koneita ja laitteita - laskea työkustannuksia ja tarvittavia maalimääriä - tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet - tarkastaa maalauksen lopputuloksen silmämääräisesti ja mitata kuivakalvon paksuuden sekä tartunnan - lukea standardien mukaisia pintakäsittelymerkintöjä - ruiskumaalata suurpaineruiskulla - huoltaa ja pitää suurpaineruiskun toimintakunnossa - suorittaa valmiiden töiden pakkaukseen ja siirtelyyn liittyviä töitä - selviytyä ongelmatilanteista englannin kielellä - huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että ei aiheuta vaaraa itselleen, kanssatyöntekijöilleen tai työympäristölleen OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimisympäristöt: - luokka / työtila, harjoitustyömaa, työssäoppimispaikka, verkkoympäristöt,kansainväliset oppimisympäristöt Menetelmät soveltuvin osin : - teoriaopetus, tehtävät, harjoitukset ja harjoitustyökohteet - tekemällä oppiminen - itsenäinen oppiminen - projektioppiminen - opintokäynnit - työssäoppiminen - sosiaalisen median ja verkkoalustojen hyödyntäminen - Arviointi Tutkinnon osa jakautuu 3 opintojaksoon, ja kunkin opintojakson oppiminen arvioidaan erikseen merkinnällä S, kun opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu. Näyttöön osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on Metallituotemaalauksen perusteissa ja Hajoitusilmaruiskutuksessa hankittu osaaminen. Viimeinen opintojakso eli Suurpaineruiskutus oppimisen arvioinnin puuttuvat elementit voidaan suorittaa näytössä. Näytössä vähintään suoritettavat työsuoritukset ovat näyttösuunnitelmassa määritettyjä.

11 OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista ja yrittäjyydestä oppimisen aikana. Oppimisen yhtenä mittari käytetään opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat) kunnes kaikki tutkinnonosaan sisältyvät opintojaksot ja osaamisen näyttö on suoritettu. J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Alla olevaan taulukkoon on koottu tutkinnon osan arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Ryhmänohjaaja tai opintojakson opettaja tutustuttaa opiskelijan opintojakson ja tutkinnon osan sisältöön sekä ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin Hopsien mukaisesti. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkinnon osan osaamisen näytöllä. Opintojaksoittain suoritettu osaamista mittaava materiaali voidaan tarvittaessa viedä näyttötilaisuuteen täydentämään keskeisten ammattitaitovaatimusten osaamisen arviointia työsuoritteissa, joita ei voida näytössä kiistattomasti osoittaa. Näyttöä tukevaa materiaalia ovat mm. erilaiset tehtävät, joista erikseen mainittakoon asiakas- ja harjoitustyöt sekä portfolio. Ryhmänohjaaja kirjaa suoritetut näytöt oppilashallinnointiohjelmaan aihetta opettaneiden opettajien arviointikokouksen jälkeen. Muun osaamisen arviointi Opintojaksojen aikaiset osaamistehtävät ja niiden arviointi kirjataan ryhmänohjaajan tai opintojaksoa opettavan opettajan toimesta sitä varten laadittuun ydintaitojen vihkoseen. Dokumentti viedään tarvittaessa näyttötilaisuuteen näyttöä tukevana materiaalina. Opintojaksojen sisältöjen osaaminen todennetaan ammattitaitovaatimusten mukaisesta työkokonaisuudesta näytöllä.

12 Näytön numero Tutkinnon osa Metallituotemaalaus 45 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Opintojaksojen tai /ja työssäoppimisen aikana opiskelija osoittaa valmiutensa näyttöön. Näytön suorittamiselle on etenemisehto, jossa opintojaksojen ja osaaminen on hankittu. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hän on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja hyväksyvät. Näytön toteutustapa Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tämän ammatillisen tutkinnonosan keskeistä ja työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä laajahkon metallimaalaus työkokonaisuuden Työn pitää sisältää: esikäsittelyt, kittaukset, maalauksen hajoitusilma- tai suurpaineruiskulla sekä valmiin työn viimeistelyn ja luovutuksen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Jos tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida arviointisuunnitelman mukaisesti ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöön tuotavassa opiskelijan ammattiosaamisen ydintaidot vihkosessa on osaamista arvioitu erillisissä työtehtävissä. Näytön arvioinnissa hyödynnetään em. osaamisen arviointia, jos näyttöä täydentävää muuta osaamista tarvitaan. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja (puheenjohtaja) arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella. Näytön arvioijat: opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiuksiaan (vain jos näyttö työpaikalla ) Suunnitelma on käsitelty / annettu lausunto xx-alan neuvottelukunnassa xx.xx.20xx. Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa.xx.20xx. Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa.

13 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen toteuttaminen Aloitekyky ja yrittäjyys Oman työn arviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tarvitsee ohjausta etenee työssään aloituksessa ja suunnitelmallisesti siirryttäessä vähäisellä ohjauksella työvaiheesta toiseen asennoituu työhönsä siten, ettei aiheuta yritykselle taloudellista vahinkoa osaa arvioida omaa työtään vaikka laatuvaatimusten tuntemus ei olisikaan vielä täysin hallinnassa Pystyy vähäisellä ohjauksella korjaamaan suunnitelmaansa tai työsuoritustaan toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä kustannusvaikutuksia osaa arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti etenee työssään suunnitelmallisesti ilman ohjausta pystyy korjaamaan työsuunnitelmaa työn kestäessä on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi arvioi omaa työtään ja korjaa työtapojaan työn kuluessa Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineid en ja materiaalin Pesuvälineiden käyttö Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää pesuvälineitä saamansa ohjeistuksen mukaisesti käyttää pesuvälineitä itsenäisesti huolehtii pesuvälineiden toimivuudesta pesumateriaalien valinta hiontatekniikka kittaustyöt käyttää välineiden puhdistuksessa oikeita pesuliuottimia käyttää hiomakoneita oikein ja hioo pintoja käsihionnalla vaadittavaan kuntoon ohjeiden avulla käyttää oikein kittilastoja ja kittaa pienet pintavirheet itsenäisesti käyttää välineiden puhdistuksessa liuotteita taloudellisesti hioo itsenäisesti maalattavan pinnan hiomakoneella ja käsin vaadittavaan kuntoon kittaa myös suuremmat pintavirheet suorittaa hiontatyöt vaadittavaan kuntoon itsenäisesti ja joutuisasti korjaa erilaisia pintavirheitä kittaamalla

14 hajoitusilmaruiskun käyttö Metallituotemaalien käsittely suurpaineruiskun käyttö kestävä kehitys Tampereen seudun ammattiopisto puhdistaa ja huoltaa hajoitusilmaruiskun asianmukaisesti ja osaa maalata hajoitusilmaruiskulla yksinkertaisen tuotteen itsenäisesti kun laatuvaatimustaso ei ole korkea aukaisee ja sulkee maalaustarvikepakkauks et asianmukaisesti ja saattaa tuotteen ohjeiden mukaisesti käyttökuntoon maalaa suurpaineruiskulla yksinkertaisia tuotteita itsenäisesti kun laatuvaatimustaso ei ole korkea ja osaa puhdistaa ja huoltaa suurpaineruiskun jossa ei ole apulaitteita tunnistaa työstään muodostuvat ongelmajätteet ja tietää miten estetään ongelmajätteiden joutuminen ympäristöön itsenäisesti maalaa hajoitusilmaruiskull a vaikean muotoisen tuotteen itsenäisesti kun laatuvaatimustaso on korkea työskentelee siten, että nestemäiset materiaalit eivät tarpeettomasti roisku ympäristöön maalaa suurpaineruiskulla myös vaikean muotoisen tuotteen itsenäisesti kun laatuvaatimustaso ei ole korkea ja vaihtaa suurpaineruiskuun sopivat suodattimet ja suuttimen, käytettävän maalityypin mukaan kerää maali- ja ohennejätteet asianmukaisella tavalla ja osaa tarvittaessa perustella, miksi työssä muodostuvat jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi itsenäisesti ja joutuisasti maalaa hajoitusilmaruiskull a vaikean muotoisen tuotteen itsenäisesti kun laatuvaatimustaso on korkea huolehtii työn jälkeen materiaalien säilytyksestä ja työskentelee siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän maalaa suurpaineruiskulla vaikean muotoisen tuotteen itsenäisesti kun laatuvaatimustaso on korkea ja osaa itsenäisesti huolehtia suurpaineruiskun kunnossapidosta käyttää maaleja, ohenteita ja energiaa mahdollisimman vähän työhön nähden

15 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon ammatilliset tiedot matematiikan ja luonnontieteiden taidot Esteettiset taidot Tampereen seudun ammattiopisto Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa pintakäsiteltävät metallit arvioi oikein esikäsittelyn laadun riittävyyden ennen maalausta ottaa huomioon maalituotteen etiketissä olevat tiedot sekä noudattaa annettuja käyttöohjeita tuntee perusasiat tuotteiden koostumuksesta ja mahdollisesta ohentamisesta tunnistaa suurpaineruiskun toimintahäiriöiden aiheuttajat arvioi aloittamaansa työsuoritukseen tarvittavaa työaikaa riittävällä tarkkuudella ja laskee lähes oikein yksinkertaisen muotoisen kappaleen pinta-alan ja muut työssä tarvittavat peruslaskutoimitukset tuntee värien näkemiseen liittyvät perusasiat arvioi asianmukaisesti maalausalustasta johtuvia vaatimuksia esikäsittelylle valitsee hiontatyössä työvaiheen mukaisesti oikean hiontapaperi karkeuden arvioi asianmukaisesti maalausalustasta johtuvia vaatimuksia maalivalinnoille korjaa suurpaineruiskun toimintahäiriöt tarpeen mukaan arvioi oikein työsuorituksessa tarvittavan maalin menekkiä käyttämällä apuna vastaavanlaisista töistä tallennettuja materiaalitietoja pyrkii esteettisesti hyvään maalaustyöhön osaa valita itsenäisesti oikeat esikäsittelymenetelmät valitsee oikeat hiontapaperikarkeudet työvaiheyhdistelmän mukaisesti suorittaa maali- tai maalausyhdistelmä valinnan maalattavaan tuotteeseen kohdistuvan rasitukse mukaan ottaa työssään huomioon työolosuhteiden mahdolliset vaikutukset pintakäsittelytyön lopputulokseen tunnistaa ruiskumaalausvirheiden aiheuttajat ja osaa tehdä tarvittavat muutokset virheiden poistamiseksi laskee riittävällä tarkkuudella työsuorituksessa tarvittavan maalin menekin pintaalatiedon ja vaadittavan kalvonpaksuuden perusteella ja osaa arvioida tehtävän työsuorituksen kokonaiskustannuksia tekee perusteltuja ehdotuksia värien ja materiaalien yhteensopivuuden parantamiseksi

16 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattieettiset taidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa oppimaansa tietoa työtehtävissä toimii asiallisesti työyhteisössä ja työryhmän jäsenenä noudattaa sovittuja työaikoja noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja osaa käyttää hengityssuojaimia ja pölysuojaimia ja tunnistaa työhönsä mahdollisesti liittyvän putoamisvaaran ja tietää miten siltä voi suojautua arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja työnsä onnistumista osallistuu eri työvaiheiden suunnitteluun yhdessä ammattitaitoisen pintakäsittelijän kanssa tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla käyttää terveellisiä työtapoja ja työasentoja ja käyttää tarkoituksenmukaisesti työkoneiden turvalaitteita. Tunnistaa työpaikalla mahdollisesti esiintyvän tulipalon vaaran ja tietää miten se voidaan torjua tiedostaa oppimistarpeensa, oppimisprosessinsa ja - tyylinsä tulkitsee oikein työohjeet ja osallistuu eri työvaiheiden suunnitteluun asiakkaan tai työnjohtajan kanssa työskentelee metallituotemaalaamon hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja työtään arvostaen Tuntee työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ja osaa torjua ja suojautua niiltä

17 2.2. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 90 osp Oppilaitoksen resurssien mukaisesti tarjoamme opiskelijoille seuraavia kaikille valinnaisia tutkinnon osia Ruiskumaalaustyöt 30 osp Suihkupuhdistus 15 osp eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 15 osp Metallituotemaalaus, syventävä 15 osp (paikallinen) Kuviomaalaustyöt 15 osp Kaikille valinnaisista tutkinnonosista osaaminen osoitetaan näytöllä. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimisympäristöt: - luokka / työtila, harjoitustyömaa, työssäoppimispaikka Menetelmät soveltuvin osin : - teoriaopetus, tehtävät, harjoitukset ja harjoitustyömaat - tekemällä oppiminen - itsenäinen oppiminen - projektioppiminen - opintokäynnit - työssäoppiminen - sosiaalisen median ja verkkoalustojen hyödyntäminen työssäoppimisaikana Arviointi OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista ja yrittäjyydestä oppimisen aikana. Oppimisen yhtenä mittari käytetään opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu S / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat) kunnes kaikki tutkinnonosaan sisältyvät opintojaksot ja osaamisen näyttö on suoritettu. J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet)

18 Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Tutkinnonosan alla olevaan taulukkoon on koottu tutkinnon osan arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Ryhmänohjaaja tai opintojakson opettaja tutustuttaa opiskelijan opintojakson ja tutkinnon osan sisältöön sekä ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin Hopsien mukaisesti. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkinnon osan osaamisen näytöllä. Opintojaksoittain suoritettu osaamista mittaava materiaali voidaan tarvittaessa viedä näyttötilaisuuteen täydentämään keskeisten ammattitaitovaatimusten osaamisen arviointia työsuoritteissa, joita ei voida näytössä kiistattomasti osoittaa. Näyttöä tukevaa materiaalia ovat mm. erilaiset oppimistehtävät joista erikseen mainittakoon asiakas- ja harjoitustyöt sekä portfolio. Ryhmänohjaaja kirjaa suoritetut näytöt oppilashallinnointiohjelmaan aihetta opettaneiden opettajien arviointikokouksen jälkeen. Muun osaamisen arviointi Opintojakson oppimisen ja osaamisen arviointi kirjataan ryhmänohjaajan tai opintojaksoa opettavan opettajan toimesta sitä varten laadittavaan ydinosaamisen vihkoseen. Dokumentti viedään tarvittaessa näyttötilaisuuteen näyttöä tukevana materiaalina. Opintojakson sisältöjen osaaminen todennetaan ammattitaitovaatimusten mukaisesta työkokonaisuudesta näytöllä. Työn laatu tulee perustua alan standardeihin Ruiskumaalaustyöt 30 osp Tutkinnonosa on otettu Autoalan perustutkinnosta automaalauksen osaamisalalta. Mahdollisuus valita 60 osaamispistettä em. koulutusohjelmasta on mahdollistettu pintakäsittelyalan perustutkinnon valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa kohdassa ( Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista Hopsin mukaisest sekä yrittäjyyttä ) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa - hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita - käsitellä, puhdistaa ja varastoida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvallisuusmääräysten mukaisesti sekä huoltaa niitä - löytää silmämääräisesti värikartaston avulla oikean värisävyn maalattavaan kohteeseen - sävyttää värejä sekoituskonejärjestelmällä - ruiskuttaa osa- ja kokomaalauksia - tehdä häivytysmaalauksia eri maalausmateriaaleilla - korjata mahdolliset maalausvirheet - viimeistellä auton ennen luovutusta asiakkaalle - työskennellä työturvallisesti - ylläpitää työkykyään - huolehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön suojelusta - yrittäjyyden periaatteet ruiskumaalaustöissä

19 Auton perusmaalaus 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa - käsitellä, puhdistaa ja varastoida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvalliuusmääräysten mukaisesti sekä huoltaa niitä - hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita - löytää silmämääräisesti värikartaston avulla oikean värisävyn maalattavaan kohteeseen - sävyttää värejä sekoituskonejärjestelmällä - ruiskuttaa auton ylimaalauksia - työskennellä työturvallisesti - ylläpitää työkykyään - huolehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön suojelusta Auton osa- ja paikkamaalaus 15 osp Opiskelija osaa - käsitellä, puhdistaa ja varastoida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvallisuusmääräysten mukaisesti sekä huoltaa niitä - löytää silmämääräisesti värikartaston avulla oikean värisävyn maalattavaan kohteeseen - tehdä häivytysmaalauksia eri maalausmateriaaleilla - korjata mahdolliset maalausvirheet - viimeistellä auton ennen luovutusta asiakkaalle - yrittäjyyden periaatteet ruiskumaalaustöissä - työskennellä työturvallisesti - ylläpitää työkykyään - huolehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön suojelusta - OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimisympäristöt: - luokka / työtila, harjoitustyömaa, työssäoppimispaikka, verkkoympäristöt,kansainväliset oppimisympäristöt Menetelmät soveltuvin osin : - teoriaopetus, tehtävät, harjoitukset ja harjoitustyömaat - tekemällä oppiminen - itsenäinen oppiminen - projektioppiminen - opintokäynnit - työssäoppiminen - sosiaalisen median ja verkkoalustojen hyödyntäminen työssäoppimisaikana - Arviointi

20 Tutkinnon osa jakautuu 3 opintojaksoon, ja kunkin opintojakson oppiminen arvioidaan erikseen merkinnällä S, kun opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu. Näyttöön osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on Korjausmaalauksen perusteissa ja Maalaustöissä hankittu osaaminen. Viimeinen opintojakso eli auton osa- ja paikkamaalaus oppimisen arvioinnin puuttuvat elementit voidaan suorittaa näytössä. Näytössä vähintään suoritettavat työsuoritukset ovat näyttösuunnitelmassa määritettyjä. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista ja yrittäjyydestä oppimisen aikana. Oppimisen yhtenä mittari käytetään opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat) kunnes kaikki tutkinnonosaan sisältyvät opintojaksot ja osaamisen näyttö on suoritettu. J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Alla olevaan taulukkoon on koottu tutkinnon osan arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Ryhmänohjaaja tai opintojakson opettaja tutustuttaa opiskelijan opintojakson ja tutkinnon osan sisältöön sekä ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin Hopsien mukaisesti. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkinnon osan osaamisen näytöllä. Opintojaksoittain suoritettu osaamista mittaava materiaali voidaan tarvittaessa viedä näyttötilaisuuteen täydentämään keskeisten ammattitaitovaatimusten osaamisen arviointia työsuoritteissa, joita ei voida näytössä kiistattomasti osoittaa. Näyttöä tukevaa materiaalia ovat mm. erilaiset oppimistehtävät joista erikseen mainittakoon asiakas- ja harjoitustyöt sekä portfolio. Ryhmänohjaaja kirjaa suoritetut näytöt oppilashallinnointiohjelmaan aihetta opettaneiden opettajien arviointikokouksen jälkeen. Muun osaamisen arviointi Opintojaksojen aikaiset osaamistehtävät ja niiden arviointi kirjataan ryhmänohjaajan tai opintojaksoa opettavan opettajan toimesta sitä varten laadittuun ydintaitojen vihkoseen. Dokumentti viedään tarvittaessa näyttötilaisuuteen näyttöä tukevana materiaalina. Opintojaksojen sisältöjen osaaminen todennetaan ammattitaitovaatimusten mukaisesta työkokonaisuudesta näytöllä.

21 Näytön numero Tutkinnon osa Ruiskumaalaustyöt 30 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Opintojaksojen tai /ja työssäoppimisen aikana opiskelija osoittaa valmiutensa näyttöön.. Näytön suorittamiselle on etenemisehto, jossa opintojakson osaaminen on hankittu. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hän on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja hyväksyvät Näytön toteutustapa Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tämän ammatillisen tutkinnonosan keskeistä ja työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa autonmaalaustyön Työn pitää sisältää: maalattavaan kohteeseen tehtävät esikäsittelyt, kittaukset, värisävyn tarkistukset ja tarvittaessa sävytykset sekä pohja- ja pintamaalauksen, viimeistelyn, kustannuslaskennan ja työn luovutuksen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Jos tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida arviointisuunnitelman mukaisesti ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöön tuotavassa opiskelijan ammattiosaamisen ydintaidot vihkosessa on osaamista arvioitu erillisissä työtehtävissä. Näytön arvioinnissa hyödynnetään em. osaamisen arviointia, jos näyttöä täydentävää muuta osaamista tarvitaan. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja (puheenjohtaja) arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella. Näytön arvioijat: opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiuksiaan(vain jos näyttö työpaikalla ) Suunnitelma on käsitelty / annettu lausunto xx-alan neuvottelukunnassa xx.xx.20xx. Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa.xx.20xx. Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa.

22 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ja tekee ohjattuna työprosessin noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatu- ja taloustavoitteiden mukaisesti suunnittelee annettujen ohjeiden mukaan työprosessin ja toteuttaa sen pääsääntöisesti itsenäisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatu- ja taloustavoitteiden mukaisesti suunnittelee ja toteuttaa työprosessin itsenäisesti noudattaa työaikoja ja suunnitelmia sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatu- ja talousvaatimusten mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Työvälineet ja materiaalit Ruiskutustekniikka Häivytysmaalaus Maalausvirheet Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Käyttää keskeisimpiä työvälineitä ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa, mutta tarvitsee välillä opastusta sekä suorittaa välineiden pesun ja huollon ohjattuna suorittaa opstettuna yksittäisen osan pintamaalauksen suorakiiltomaalilla valmistelee paikka- ja häivytysmaalaukset ja toteuttaa ne opastettuna suorakiiltomaalilla Korjaa yleisimmät maalausvirheet opastettuna käyttää keskeisimpiä työvälineitä ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa sekä suorittaa välineiden pesun ja huollon ohjeiden mukaisesti ruiskuttaa ohjattuna suorakiilto- ja 2- kerrosmaaleilla osa- ja kokomaalauksia valmistelee paikka- ja häivytysmaalaukset ja toteuttaa ne ohjattuna 2- kerrosmaalilla korjaa yleisimmät maalausvirheet ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet sekä käyttää työvälineitä ja materiaaleja vaihtelevissa työtilanteissa sekä suorittaa välineiden pesun ja huollon omatoimisesti ruiskuttaa suorakiilto ja 2- kerros osa- ja kokomaalauksia tekee häivytysmaalauksia suorakiilto- ja 2- kerrosmaaleilla havaitsee ja korjaaa yleisimmät maalausvirheet Maalipinnan viimeistely kiillottaa opastettuna maalipinnan käsin ja kiillottaa annettujen ohjeiden mukaan kiillottaa maalipinnan käsin ja koneella

23 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Materiaalit Tampereen seudun ammattiopisto koneella sekä vahaa maalipinnan maalipinnan käsin ja koneella Viimeistely puhdistaa opastettuna ajoneuvon sisältä ja päältä ennen luovutusta asiakkaalle puhdistaa ajoneuvon annettujen ohjeiden mukaan sisältä ja päältä ennen luovutusta asiakkaalle Ongelmajätteet lajittelee jätteet opastettuna lajittelee jätteet annettujen ohjeiden mukaan Värin sävytys sävyttää opastettuna sävyä sävyttää ohjattuna oikeaan suuntaan siten että silmämääräisesti sävyä maalaus voidaan tehdä oikeaan suuntaan siten häivyttämällä että maalaus voidaan tehdä häivyttämällä Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja puhdistaa ajoneuvon sisältä ja päältä ennen luovutusta asiakkaalle pitää työympäristön puhtaana ja järjestyksessä koko työvaiheen ajan huomioiden kierrätyksen ja lajittelun merkityksen sävyttää silmämääräisesti sävyä oikeaan suuntaan siten että maalaus voidaan tehdä häivyttämällä hallitsee tärkeimmät piktogrammit ja hyödyntää niitä työssään, esim. sekoitussuhteet ja välihaihdunta-ajat hallitsee yleisimmät piktogrammit ja hyödyntää niitä työssään, esim. sekoitussuhteet ja välihaihdunta-ajat hallitsee piktogrammit ja hyödyntöö niitä työssään, esim sekoitussuhteet ja välihaihdunta-ajat sekä tarvittaessa etsii lisätietoa käytettävistä maaliaineista ohjekansioista tuntee pääsääntöisesti maalausmateriaalien ikean varastoinnin ja säilytyksen sekä niihin liittyvät määräykset tuntee maalausmateriaalien oikean varastoinnin ja säilytyksen sekä niihin liittyvät määräykset tuntee maalausmateriaalien oikean varastoinnin ja säilytyksen merkityksen sekä niihin liittyvät määräykset ruikutustekniikka tuntee pintamaalauksen työvaiheet sekä alan keskeisen käsitteistön tietää eri materiaalien ruiskutustekniikat ja osaa valita ruiskun ruiskutettavan materiaalin mukaan ymmärtää eri maalausmenetelmien kerrosrakenteet ja pystyy valitsemaan työhön soveltuvan rakenteen sävytys tietää miten värisävy tietää värin sävytykseen ymmärtää väriopin perusteet

24 häivytysmaalaus Tampereen seudun ammattiopisto etsitään ajoneuvosta ja tehdään sekoituskoneella tuntee suorakiiltomaalilla suoritettavan häivytysmaalauksen työvaiheet ja maalipinnan kiillotuksen vaiheet liittyvät työvaiheet ja mistä johtuvat rinnakkaissävyt tietää 2-kerrosmaaleilla suoritettavan häivytysmaalauksen työvaiheet ja valmistelevat työt ja tietää valaistuksen merkityksen sävytystyössä ymmärtää häivytysmaalauksen valmistelun merkityksen työn lopputuloksen kannalta Maalausvirheet ja maalipinnan viimeistely Yrittäjyys tuntee yleisimpien maalipinnan virheiden korjauksien työvaiheet ja maalipinnan kiillotuksen työvaiheet arvioi opastettuna työnteon ja yrittäjyyden merkitystä autoalalla tietää yleisimmin esiintyvien virheiden korjausmenetelmät ja kiillotuskoneessa käytettyjen alustojen käyttökohteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen maalipinnan laatuun arvioi työnteon ja yrittäjyyden merkitystä autoalalla tietää yleisemmin esiintyvien maalausvirheiden syyt ja ymmärtää eri hiomatahnakarkeuksien merkityksen maalipinnan kiillotuksessa tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen autoalalla Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suoriutuu tiedonhankinnassa ohjattuna selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee tukea ja ohjausta arvioi ohjattuna omaa työtään pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa apua muilta hankkii tietoa ohjeiden mukaan selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon muut työyhteisön jäsenet

25 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tampereen seudun ammattiopisto noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja suhteutuu myönteisesti turvalliseen toimintaan ja välttää riskejä työssään ja tuntee yleistiedon ensiavun antamisessa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja sekä toimii yrityksen arvojen mukaisesti vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmaksi kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmaksi noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää ergonomisia työasentoja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- j a terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta havaitsee ja tunnistaa työhönsö liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllattävissäkin tilanteissa

26 Suihkupuhdistus 15 osp ( Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista Hopsin mukaisesti) Opiskelija osaa tehdä teräsrakenteiden suihkupuhdistusta ja teräsharjausta työselostuksen ja työpiirustusten mukaan Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa - lukea korroosionesto standardeja ja ymmärtää esikäsittelymerkinnät tavallisimpien teräslaatujen merkinnät ja tietää niiden mukaan, millaista ko. teräs on - osaa käyttää ilmastointi-, lämmitys- ja ilmankuivauslaitteita, niin että olosuhteet saadaan riittävän hyviksi - tehdä tarvittavia teräsrakenteen muutostöitä, kuten viisteityksiä ja porauksia, rakenteellisen korroosion estämiseksi - tehdä suihkupuhdistusmateriaalivalintoja käyttökohteen mukaan - käyttää paineilmakompressoria ja erilaisia paineilmajärjestelmiä - panna kokoon ja käyttökuntoon suihkupuhdistuslaitteiston - valita suuttimen käytettävissä olevan paineilman ja työkohteen mukaan - säätää suihkupuhdistuslaitteiston käytettävän suihkupuhdistusmateriaalin ja työkohteen vaatimusten mukaisesti - käyttää suihkupuhdistuksessa tarvittavia suojavaatteita, henkilönsuojaimia ja raitisilmalaitteita - huolehtia suihkupuhdistuksessa ja hengitysilmana käytettävän paineilman laadusta - suojata käsittelemättä jäävät pinnat ja laitteet - mekaaniset esipuhdistukset ja tarvittaessa pesut suurpainepesulaitteella - tehdä teräsharjauksen käsin ja koneellisesti vaadittavaan puhdistusluokkaan - (St 2, St 2,5 ja St 3) - käyttää suihkupuhdistuslaitteistoa ja puhdistusrakeen talteenottolaitteistoa - tehdä suihkupuhdistuksen vaadittavaan puhdistusluokkaan (Sa 2, Sa 2,5 ja Sa3) - työskennellä telineillä tai henkilönnostimella turvallisesti - huoltaa ja tehdä pienimuotoisia korjauksia suihkupuhdistuslaitteistoon - kompressorin ja paineilmanlaitteiston käyttöhuoltotoimenpiteet

27 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimisympäristöt: - luokka / työtila, harjoitustyömaa, työssäoppimispaikka, verkkoympäristöt,kansainväliset oppimisympäristöt Menetelmät soveltuvin osin : - teoriaopetus, tehtävät, harjoitukset ja harjoitustyömaat - tekemällä oppiminen - itsenäinen oppiminen - projektioppiminen - opintokäynnit - työssäoppiminen - sosiaalisen median ja verkkoalustojen hyödyntäminen työssäoppimisaikana - Arviointi Tutkinnon osa jakautuu 3 opintojaksoon, ja kunkin opintojakson oppiminen arvioidaan erikseen merkinnällä S, kun opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu. Näyttöön osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on Korjausmaalauksen perusteissa ja Maalaustöissä hankittu osaaminen. Viimeinen opintojakso eli Rakennusten sisämaalaus oppimisen arvioinnin puuttuvat elementit voidaan suorittaa näytössä. Näytössä vähintään suoritettavat työsuoritukset ovat näyttösuunnitelmassa määritettyjä. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista ja yrittäjyydestä oppimisen aikana. Oppimisen yhtenä mittari käytetään opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat) kunnes kaikki tutkinnonosaan sisältyvät opintojaksot ja osaamisen näyttö on suoritettu. J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi.

28 OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Alla olevaan taulukkoon on koottu tutkinnon osan arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Ryhmänohjaaja tai opintojakson opettaja tutustuttaa opiskelijan opintojakson ja tutkinnon osan sisältöön sekä ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin Hopsien mukaisesti. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkinnon osan osaamisen näytöllä. Opintojaksoittain suoritettu osaamista mittaava materiaali voidaan tarvittaessa viedä näyttötilaisuuteen täydentämään keskeisten ammattitaitovaatimusten osaamisen arviointia työsuoritteissa, joita ei voida näytössä kiistattomasti osoittaa. Näyttöä tukevaa materiaalia ovat mm. erilaiset oppimistehtävät joista erikseen mainittakoon asiakas- ja harjoitustyöt sekä portfolio. Ryhmänohjaaja kirjaa suoritetut näytöt oppilashallinnointiohjelmaan aihetta opettaneiden opettajien arviointikokouksen jälkeen. Muun osaamisen arviointi Opintojaksojen aikaiset osaamistehtävät ja niiden arviointi kirjataan ryhmänohjaajan tai opintojaksoa opettavan opettajan toimesta sitä varten laadittuun ydintaitojen vihkoseen. Dokumentti viedään tarvittaessa näyttötilaisuuteen näyttöä tukevana materiaalina. Opintojaksojen sisältöjen osaaminen todennetaan ammattitaitovaatimusten mukaisesta työkokonaisuudesta näytöllä.

29 Näytön numero Tutkinnon osa Suihkupuhdistus 15 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Opintojaksojen tai /ja työssäoppimisen aikana opiskelija osoittaa valmiutensa näyttöön. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hän on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja hyväksyvät. Näytön toteutustapa Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tämän ammatillisen tutkinnonosan keskeistä ja työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kappaleen suihkupuhdistustyön Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot Näytön arvioijat: opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiuksiaan ( vain jos näyttö työmaalla ) Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Jos tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida arviointisuunnitelman mukaisesti ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöön tuotavassa opiskelijan ammattiosaamisen ydintaidot vihkosessa on osaamista arvioitu erillisissä työtehtävissä. Näytön arvioinnissa hyödynnetään em. osaamisen arviointia, jos näyttöä täydentävää muuta osaamista tarvitaan. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja (puheenjohtaja) arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella.

LIITE NAYTTO

LIITE NAYTTO LIITE NAYTTO 24.11.2016 Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Tutkinnon nimi Pintakäsittelyalan perustutkinto Osaamisalan nimi M etallituotemaalaus Tutkintonimikkeen nimi pintakäsittelijä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Puuseppä. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Puualan perustutkinto, 180 osp Puuseppä osaamisala

Puuseppä. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Puualan perustutkinto, 180 osp Puuseppä osaamisala Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Puuseppä osaamisala Puuseppä Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 21.5.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa 01.08.2015 alkaen Sisällys

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Metallituotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelma PINTAKÄSITTELIJÄ Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 ja xx.xx.2014

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Autoalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJA. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 180 osp

KIINTEISTÖNHOITAJA. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 180 osp KIINTEISTÖNHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.05.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto, 180 osp Kemiantekniikan osaamisala Paperiteollisuuden osaamisala Prosessinhoitaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa xx.xx.20xx

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Autokorinkorjaajan koulutusohjelma. Autokorinkorjaaja

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Autokorinkorjaajan koulutusohjelma. Autokorinkorjaaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Autokorinkorjaajan koulutusohjelma Autokorinkorjaaja 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 5 1.1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Automaalauksen osaamisala

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Automaalauksen osaamisala AUTOALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Automaalauksen osaamisala Voimassa 1.1.2016 alkaen 2 Sisällys 1 AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Näytön arvosanan muodostuminen:

Näytön arvosanan muodostuminen: 3 2.1.1. Rakennusten korjausmaalaus 45 osp Näytön suorittamiselle on etenemisehto, jossa opintojakson 4.1.1.1 Korjausmaalauksen perusteet 10 ov osaaminen on hankittu. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hän

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Kumitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITUOTEVALMISTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä laatoitustöitä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot