SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus Toimitusjohtajan katsaus Tuotanto ja energialiiketoiminta Verkkoliike toiminta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta..."

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä Hallitus Toimitusjohtajan katsaus Tuotanto ja energialiiketoiminta Verkkoliike toiminta Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa Hallinto ja henkilöstö Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus

3 EPV yhtiönä Etelä-Pohjanmaan Voima Oy (EPV) on sähkön ja lämmön tuotantoon ja hankintaan erikoistunut omistajiensa arvostama ja omistajiansa palveleva suomalainen voimayhtiö. EPV:ssä on keskitytty voimantuotanto-omistuksien hallinnointiin ja omistusarvon nostamiseen. Yhtiö tavoittelee tuotanto-omistustensa asteittaista jalostamista vähäpäästöisiksi ja kestävän kehityksen mukaisiksi. Toiminta-ajatuksena on yhtiön omista mien ja käytössä olevien sähkönhankintaresurssien tehokas hyödyntäminen sekä pyrkimys jatkuvasti parantaa osakkaille toimitetun energian kilpailukykyä. Toiminta-ajatus edullisen sähkön hankinnasta osakkaille onkin säilynyt muuttumattomana koko puolivuosisataisen historian ja tätä toimintaperiaatetta noudatamme edelleen. Yhtiö on perustettu vuonna Kuluneiden viiden vuosikymmenen aikana yhtiön toiminta on laajentunut merkittävästi ja osittain myös muuttanut muotoaan. Yhtiö hankkii nykyään vuosittain noin MWh sähköä, mikä vastaa noin viittä prosenttia koko Suomen sähkön käytöstä. Nykyisellään EPV on holding-tyyppinen yhtiö, joka on keskittynyt sen omistuksessa olevien voimaosuuksien tehokkaaseen hallintaan. Valtaosa yhtiön aiemmin itse harjoittamasta toiminnasta on ulkoistettu yhtiötä lähellä oleviin palveluyhtiöihin. Yhtiörakenne Etelä-Pohjanmaan Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Etelä-Pohjanmaan Voima Oy ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt EPV Bioturve Oy, EPV Tuulivoima Oy, Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy, Tornion Voima Oy, Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy sekä enemmistöomisteinen Rajakiiri Oy. Yhtiön omistusosuus Rajakiiri Oy:stä on 60,2 %. EPV:n osakkuusyhtiöitä ovat Vaskiluodon Voima Oy, Rapid Power Oy, Proma- Palvelut Oy ja Suomen Merituuli Oy. Näiden lisäksi EPV omistaa merkittäviä osuuksia Teollisuuden Voima Oyj:stä ja Pohjolan Voima Oy:stä. Osakkaat Yhtiön osakeomistus on jaettu viiteentoista osakesarjaan, jotka edustavat sähkön ja lämmön eri tuotantomuotoja, yksittäisiä tuotantoyhtiöitä tai hankintaa yksilöidystä tuotantolähteestä. Osakkailla on oikeus saada sähköä tai lämpöä omistamiensa osakkeiden mukaisesti yhtiöjärjestyksen määrittämällä tavalla ja osakkaat ovat velvollisia vastaamaan oikeuteensa liittyvistä energiantuotannon kustannuksista. Osakkaiden yleisomistusosuus Alajärven Sähkö Oy 1,28 Helsingin kaupunki/helsingin Energia 7,29 Hiirikosken Energia Oy 0,27 Imatran Seudun Sähkö Oy 0,30 Jylhän Sähköosuuskunta 3,90 Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymä 1,76 Kaakon Energia Oy 0,30 KSS Energia Oy 0,45 Kumera Oy 0,30 Kymppivoima Oy 8,86 Lahti Energia Oy 7,59 Lehtimäen Sähkö Oy 0,58 Oulun kaupunki / Oulun Energia 0,76 Outokumpu Oyj 1,81 Perhonjoki Oy 1,57 Rauman Energia Oy 0,60 Seinäjoen Energia Oy 10,49 Vaasan Sähkö Oy 40,90 Vantaan Energia Oy 8,30 Vimpelin Voima Oy 0,47 Vähänkyrön kunta 1,77 Ääneseudun Energia Oy 0,45 Yhteensä 100,00 % 3

4 EPV ENERGIA Rapid Power Oy Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy 50% 7,3% 6,6% EPV TUULI EPV Tuulivoima Oy Rajakiiri Oy Suomen Merituuli Oy 100% 60,2% 50% EPV LÄMPÖ Tornion Voima Oy Vaskiluodon Voima Oy 100% 50% EPV INFRA Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy Proma-Palvelut Oy EPV Bioturve Oy 100% 100% 34% 100% 4

5 Hallintoelimet Yhtiökokous Ylintä päätäntävaltaa EPV:ssä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokouksen päätäntävaltaan kuuluvat lakisääteisten asioiden lisäksi hallituksen valinta ja muut yhtiöjärjestyksessä erityisesti yhtiökokouksen päätettäväksi määritetyt asiat. Vuonna 2008 yhtiökokous kokoontui kaksi kertaa. Hallitus Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lakien, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti sekä valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa. Lisäksi hallitus päättää yhtiön strategiasta, toimintapolitiikoista, merkittävistä investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön osakassopimuksen erityismääräysten mukaisesti. Hallitukseen kuuluu varsinaista ja 5 varajäsentä. Myös varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää suurin osakas ja varapuheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön johtoryhmän jäsen. Hallituksen varsinaiset jäsenet Heikki Kouhi, kaupunkineuvos, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2000, Pertti Hildén, ins., Vantaan Energia Oy:n ener gia strategiajohtaja 2004, Erkki Ammesmäki, ins., Vimpelin Voima Oy:n toimitusjohtaja 1975, Hannu Linna, DI, Vaasan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja 2001, Jorma Rasinmäki, HTT, Seinä joen kaupungin kaupunginjohtaja 2005, Seppo Ruohonen, DI, Helsingin Ener gian toimitusjohtaja 2000, Seppo Sanaksenaho, DI, kaupunkineuvos, Vaasan Sähkö Oy:n hallituksen jäsen, Janne Savelainen, DI, Lahti Energia Oy:n toimitusjohtaja 2008, Kaj Skåtar, VT, Vaasan Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2002, Sakari Suontaka, ins., hallituksen varapuheenjohtaja, Kymppivoima Oy:n toimitusjohtaja Hallituksen varajäsenet Olli Arola, DI, KTM, Vaasan Sähkö Oy:n sähkökauppayksikön johtaja 2002, Martti Haapamäki, DI, Seinäjoen Energia Oy:n toimitusjohtaja 2003, Markku Pernaa, ins., Jylhän Sähköosuuskunnan toimitusjohtaja 1993, Markku Rautiainen, ins., Ääneseudun Energia Oy:n toimitusjohtaja 1986, Stefan Storholm, DI, Perhonjoki Oy:n toimitusjohtaja Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Rami Vuola. Toimitusjohtajan sijainen on talousjohtaja, KTM Markku Källström. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Mauri Blomberg, Markku Källström, Frans Liski, Timo Mäki, Tomi Mäkipelto, Tiina Pikkala ja Jukka Rajala. Tytäryhtiöhallinto Konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä. EPV osallistuu aktiivisesti tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallintoon ja valvontaan. Tilintarkastajat EPV:n varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti, ja KHT Sune Back sekä varatilintarkastajina KHT Rauno Sipilä ja KHT Tatu Huhtala. 5

6 Hallitus 2008 Markku Källström Sakari Suontaka Jorma Rasinmäki Hannu Linna Markku Pernaa Seppo Ruohonen Seppo Sanaksenaho Kaj Skåtar Heikki Kouhi 6

7 Janne Savelainen Erkki Ammesmäki Pertti Hildén Stefan Storholm Rami Vuola Martti Haapamäki Olli Arola Markku Rautiainen 7

8 Liikevaihto [M ] Omavaraisuusaste Investoinnit [M ] % % 50 % % 30 % % 10 % 0 % OL Kuva: Hannu Huovila/TVO 8

9 Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitos Henkilöstö Omaisuuserien kehitys [M ] (tase, vastaavaa) Rahoituserien kehitys [M ] (tase, vastattavaa) Pysyvät vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Saamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Vähemmistöosuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma

10 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli EPV:n 57. toimintavuosi. Eläkeikää lähestyvä yhtiö on hyvässä vedossa ja sen toiminta on aktiivisempaa kuin moniin vuosiin. Yhteistyö omistajien kanssa on tiivistä ja omistajien luottamus yhtiöön on koko toiminnan perusta. Vuoden aikana yhtiön omistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön kannalta vuosi 2008 jää histo riaan kaksijakoisena. Vuoden alkupuoliskolla koettiin ennätyksellinen polttoaineiden kallistuminen ja vastaavasti jälkimmäisellä puoliskolla ennätyksellinen halpeneminen. Sama ilmiö oli havaittavissa myös sähkön pörssihinnoissa. Vanha sääntö What goes up, must come down piti jälleen paikkaansa. Sama sääntö pätee myös toisinpäin, mikä on syytä muistaa erityisesti tällä hetkellä, kun tulevaisuus näyttää synkältä. Rami Vuola Rahoitusmarkkinoiden kriisi vaikuttaa myös energiateollisuuteen Yhdysvalloista kesän jälkeen Eurooppaan levinnyt rahoitusmarkkinoiden kriisi vaikuttaa vahvasti myös energiateollisuuteen. Laitevalmistajien ennätyssuuret tilauskannat kuihtuivat nopeasti rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yritysten peruuttaessa projektejaan. Samalla myös laitteiden hintataso lähti voimakkaa seen yhä jatkuvaan laskuun. Taantuman kääntyessä lamaksi laski myös sähkönkulutus Suomessa merkittävästi. Teollisuuden sähköntarve väheni yli seitsemän prosenttia koko Suomen 10

11 vastaavan luvun ollessa neljä prosenttia. Tämä on suurin kulutuksen lasku sitten 90 -luvun alun vaikeuksien jälkeen. Lasku myös kiihtyi loppuvuotta kohti tultaessa ja tämän vuoden tammikuussa koko Suomen sähkönkulutus on jo supistunut lähes yhdeksän prosenttia viime vuoden 2008 tammikuuhun verrattuna. Kun vielä huomioidaan lämpötila- ja kalenterikorjaukset, on vähennys yli 11 prosenttia. Vähennys johtuu syvästä talouden taantumasta, joka on leikannut teollisuuden sähkönkäyttöä lähes 17 prosenttia. Kohti vähäpäästöisempää tuotantoa EPV:n strategisena tavoitteena on sen energiantuotannon aiheuttaman ympäristörasituksen pienentäminen. Yhtiö panostaa merkittävästi täysin päästöttömien ydinvoiman ja tuulivoiman lisärakentamiseen Suomessa. Ydinvoimarakentamisessa yhtiö luottaa Teollisuuden Voimaan. Argumentit ydinvoiman takana ovat vahvat. Päästöttömänä se on erittäin ilmastoystävällinen tuotantomuoto, joka vahvistaa Suomen omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Se on kohtuuhintaista muihin tuotantomuotoihin verrattuna eikä siis tarvitse yhteiskunnan tukea. Ydinvoimaosaamisessa Teollisuuden Voima on kaksi askelta muita edellä. Yhtiöllä on monipuolinen valmius toteuttaa hanke suomalaisin voimin suomalaisten tarpeisiin. Lisäksi yhtiöllä on valmis paikka laitokselle varustettuna loistavalla infrastruktuurilla. Nämä seikat vaikuttavat erittäin positiivisesti sekä laitoksen hintaan että rakentamisaikatauluun. EPV:n tuulivoimaohjelman tavoitteena on rakentaa Suomeen merkittävä määrä uusiutuvaa energiantuotantoa. Maatuulivoiman osalta yhtiö toimii tytäryhtiönsä EPV Tuulivoiman nimissä. Sillä on Pohjanmaalla maa-aluevaraukset vajaalle kymmenelle suuren mittakaavan puistolle. Merituulivoiman osalta yhtiö on valinnut strategiakseen liittoutumisen merkittävien suomalaisten energia- ja teollisuusyritysten kanssa. Aluevarauksia merialueista näillä yhtiöillä on neljä. EPV:n tuulivoimaohjelman kokonaislaajuus on jo lähes 1500 MW. Voiman tuotanto Yhtiön omistuksessa olevien tuotantoyhtiöiden voimalaitokset toimivat suunnitellusti. Teollisuuden Voiman ydinvoimalaitokset toimivat jälleen loistavasti ja sijoittuvat käyttökertoimillaan maailman parhaimmistoon käyttökertoimen ollessa yli 95 prosenttia. Yhtiön lämpövoimaomistuksia hyödynnettiin edellisvuotta merkittävästi vähemmän, mutta laitokset toimivat perinteisen luotettavasti. Tor nion uuden voimalaitoksen ensimmäinen toimintavuosi oli haasteellinen. Laitosta vaivanneet tekniset ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua yhdessä laitetoimitta jien kanssa ja nyt laitos on erinomaisessa iskukunnossa. Loppuvuodesta ostettiin Fortumin kaukolämpötoiminnot Tornion alueella. Ostettu liiketoiminta sisälsi lämmöntoimitukset Tornion Energialle ja 25 MW lämpölaitoksen. Yhtiön rakentama kaukolämmön siirtoputki Röyttän voimalaitokselta Tornion Energian kaukolämpöverkkoon on nyt otettu käyttöön ja yhtiön tuottamalla lämmöllä lämpiävät sekä Tornio että Haaparanta. Turpeen nostoon liittyvä sääriski realisoitui jo toisena kesänä peräkkäin. Energiaturvetta tuotettiin vain noin 12 TWh, joka on puolet tarpeesta. Ylivuotisilla varastoilla selvittiin katastrofista, mutta monessa yhtiössä joudutaan kevään aikana turvautumaan kalliimpien polttoaineiden, kuten öljyn käyttöön. Turvetta ja metsähaketta tuodaan merkittäviä määriä myös Venäjältä ja Baltian maista. Tulevaisuus Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2008 laajan ilmasto- ja energiapaketin. Vuoden lopulla Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun energia- ja ilmastopaketin direktiiviesityksistä. Pakettiin sisältyvät direktiivit kattavat EU:n päästökaupan Post Kioto -jaksolla, uusiutuvan energian tavoitteet ja hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä päästökaupan ulkopuolisen taakanjaon. Vastaavasti Suomen hallituksen marraskuussa julkaisema energia- ja ilmastostrategia linjaa melko yksityiskohtaisesti Suomen energiapolitiikkaa vuoteen 2020 asti. Lisäksi siinä esitettiin visioita aina vuoteen Ilmastomuutoksen torjunnassa tarvitaan mittavia toimia. Nämä toimet eivät onnistu ilman merkittäviä panostuksia. Näitä panostuksia tekevät yhtiöt tarvitsevat vahvan kassavirran. Mikäli tämä kassavirta leikataan, kokonaan uusilla veroilla tai vanhoja veroja korottamalla pois, on selvää, että vaadittavat investoinnit jäävät tekemättä. EPV on suomalainen energiayhtiö, jonka omistavat suomalaiset energiaja teollisuusyritykset. Yhtiö on pitkäjänteisesti osallistunut Suomen energiajärjestelmän rakentamiseen ja haluaa tehdä sitä myös tulevaisuudessa. Helmikuussa 2009 Rami Vuola 11

12 Tuotanto ja energialiiketoiminta EPV:n sähköenergian hankinta [GWh] Ydin Vesi PVO VL 2 Vesi Rapid SEVO Muu hankinta Muu lauhde TOVO Tuulivoima Energiavuosi 2008 Energian hankinnan ja tuotannon kannalta vuosi 2008 oli poikkeuksellinen. Vuoden aikana öljyn ja kivihiilen markkinahintojen muutokset olivat ennennäkemättömän suuria. Lisäksi kyseessä oli toisen päästökauppakauden aloitusvuosi. Kivihiilen markkinahinta nousi kevätkaudella voimakkaasti siten, että hinnan maksimitaso 220 $/tonni saavutettiin kesäkuun lopulla. Tämän jälkeen kiivihiilen hinta laski vuoden loppuun mennessä tasolle $/tonni. Päästöoikeuden (EUA) markkinahinta nousi alkuvuoden runsaan 20 /t CO 2 tasosta kesään mennessä maksimitasoonsa vajaat 30 /t, josta se vuoden loppuun mennessä laski tasolle 15 /t. Vuoden alkupuolen ajan pohjoismaiden yhteenlaskettu vesivoimareservien määrä pysyi keskiarvoa korkeampana. Vuoden loppuun mennessä reservien tilanne heikkeni hieman keskiarvon alapuolelle johtuen normaalia suuremmista vesivoiman tuotantomääristä. Energian tuotanto ja hankinta EPV:n tehtävänä on hankkia sähköä mahdollisimman edullisesti ja toimittaa se edelleen osakkailleen omakustannushintaan. Pääosin yhtiön sähkönhankinta perustuu osuuksiin tuotantoyhtiöissä, joita ovat Teollisuuden Voima Oyj, Vaskiluodon Voima Oy, Pohjolan Voima Oy ja Rapid Power Oy sekä uusimpana Tornion 12

13 Voima Oy. Vuonna 2008 EPV hankki sähköä osakkuusyrityksistään 3417 (edellisenä vuonna 3845) GWh. Tämän lisäksi ostettiin markkinoilta sähköä osakkaiden tarpeisiin 644 (512) GWh. EPV:n sähkönhankinta vuodelle 2008 oli siten yhteensä 4061 (4357) GWh. Se vastasi määrältään noin 4,7 % Suomessa kulutetusta sähköstä. Yhtiö on merkittävä lämmöntoimittaja. Tuotantoyhtiöiden Vaskiluodon Voiman ja Tornion Voiman voimalaitokset tuottavat valtaosan Seinäjoen, Vaasan ja Tornion kaupunkien tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta. Vuonna 2008 voimalaitosten lämmöntoimitus oli yhteensä 1222 GWh. Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt toimivat koko vuoden luotettavasti ja tehokkaasti. Olkiluoto 1 -laitoksen käyttökertoimeksi tuli 93,7 % ja Olkiluoto 2 -laitoksen vastaavasti 96,9 %. Olkiluoto 2:n tuotanto oli sen historian suurin. Olkiluodon laitokset tuottivat vuonna 2008 EPV:lle ydinvoimasähköä yhteensä 1202 (1204) GWh. Meri-Porin kivihiilivoimalaitos oli alkuvuoden ajan pois tuotannosta alhaisen markkinahinnan vuoksi. Meri-Porin voimalaitos tuotti vuonna 2008 EPV:lle sähköä 64 (129) GWh. Vaskiluodon Voima Oy Vaskiluodon Voiman laitoksilla tuotettiin sähköä ja kaukolämpöä normaalivuo sien tapaan. Kivihiilikäyttöinen Vaasan Vaskiluoto 2 -voimalaitos (VL2) toimi luotettavasti vailla merkittäviä tuotantokatkoja ollen verkossa vuoden aikana 7622 tuntia. Laitoksen vuosihuollossa normaalien huoltotöiden ja tarkastusten lisäksi uusittiin kattilan primääritulistin sekä generaattorin jännitesäätäjä. Vaskiluoto 2 tuotti vuonna 2008 EPV:lle sähköä 544 (714) GWh sekä Vaasan Sähkölle kaukolämpöä 612 (610) GWh. Myös bio- ja turvepolttoainekäyttöisen Seinäjoen voimalaitoksen (SEVO) käytettävyys säilyi aiempien vuosien tapaan hyvällä tasolla. Kesän vuosihuollossa tehtiin perinteiset kattilamuurausten ja -putkistojen eroosiokorjaukset. Sateisen kesän takia energiaturpeen tarjonta ei riittänyt kattamaan voimalaitoksen tarvetta, jonka vuoksi laitoksen tuotantoa jouduttiin syyskaudella merkittävästi rajoittamaan. Vuoden aikana voimalaitos oli verkossa 7946 tuntia ja sillä tuotettiin EPV:lle sähköä 346 (448) GWh. Lisäksi laitos tuotti Seinäjoen Energialle kaukolämpöä yhteensä 363 (347) GWh. Tornion Voima Oy Torniossa olevan Outokummun terästehtaan alueella toimiva lämpöä ja sähköä tuottava Tornion Voiman (TOVO) moni- EPV:n sähkönhankinnan jakauma polttoaineittain Vesivoima 18,4 % Ydinvoima 29,6 % Kivihiili 22,3 % Turve, puu 13,5 % Maakaasu 0,2 % Öljy 0,0 % Tuulivoima 0,1 % Markkinasähkö 15,9 % 100,0 % Sähkönhankinnan jakauma: EPV Vesivoima 18,4 % Ydinvoima 29,6 % Lauhdutus 5,7 % Yhteistuotanto CHP 30,4 % Tuulivoima 0,1 % Markkinasähkö 15,9 % 100,0 % Sähkönhankinnan jakauma: Suomi Vesivoima 19,4 % Ydinvoima 25,4 % Lauhdutus 9,4 % Yhteistuotanto CHP 30,8 % Tuulivoima 0,3 % Nettotuonti 14,7 % 100,0 % 13

14 EPV:n sähkönhankinta v [GWh] Vaskiluoto 2:n tuotanto EPV:lle [GWh] Seinäjoen voimalaitoksen tuotanto EPV:lle [GWh] polttoainevoimalaitos tuotti vuoden 2008 aikana EPV:lle sähköä 127 GWh ja lämpöenergiaa 247 GWh. Laitoksen takuukokeet suoritettiin kesäkuussa. Tulosten mukaan takuut täyttyivät vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voimalaitoksen vuosihuolto ajoittui syyskuuhun. Vuosihuollon tärkein yksittäinen työ liittyi kattilan minimiajo-ominaisuuksien parantamiseen. Vuosihuolto onnistui suunnitelmien mukaisesti. Lokakuun alussa yhtiö sopi Fortumin kanssa Tornio-Haaparanta -alueen kaukolämpöliiketoimintojen siirtymisestä Tornion Voimalle. Samassa yhteydessä Fortum luopui 25 MW Pirkkiön lämpölaitoksen omistuksesta. Vuoden 2009 alkupuolella alkavaa kaukolämmöntoimitusta varten Tornion Voima rakensi uuden noin kuusi kilometriä pitkän kaukolämmön siirtoputken voimalaitokselta Tornion Energian kaukolämpöverkkoon. Pohjolan Voima Oy Vesivoimantuotanto toteutui ennätysmäisesti 29,2 % yli normaalivuoden tason. Vesivoimalla tuotettiin EPV:lle sähköä 113 (92 GWh). Hiililauhdesähköä tuotettiin PVO:n voimalaitososuuksilla edellisvuotta merkittävästi vähemmän. PVO:n länsirannikon hiililauhdelaitokset olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla yksittäisiä lyhytaikaisia tuotantojaksoja lukuun ottamatta poissa tuotannosta. Kaasulauhdesähkön määrä oli edellisvuotta pienempi. PVO:n lämpövoimalaitososuuksilla tuotettiin vuoden aikana EPV:lle sähköä yhteensä 384 (608) GWh. Rapid Power Oy Norjalainen vesivoima oli nyt neljättä vuotta sähkönhankintalähteenä EPV:n osakkaiden hyödynnettävänä osakkuusyhtiö Rapid Powerin kautta, josta EPV omistaa 50 %. Kyseessä on norjalaiseen Ranan vesivoimalaitokseen liittyvä 15-vuotinen sähkönhankintasopimus. Vuoden 2008 osalta Rapid Powerin vesivoiman valuma-alueen tulovirtaama oli noin 20 % normaalitilannetta alhaisempi. Rapid Powerin vesivoiman kumulatiivinen tuotanto vuonna 2008 ylsi kuitenkin lähes normaalivuoden lukemiin. Vuonna 2008 EPV:n sähkönhankinnasta oli norjalaista vesivoimaa 634 (648) GWh. Sähkön ympäristölaatu EPV:n sähkönhankinta perustuu monipuoliseen tuotantosalkkuun, jonka pääpaino on päästöttömissä energiantuotantomuodoissa. Vuonna 2008 yhtiön hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 302,0 g CO 2 /kwh e. Tuotanto-osuuksilla hankitun sähköenergian keskimääräinen rikkidioksidipäästö oli 258,2 mg/kwh e, typenoksidipäästö 389,8 mg/kwh e ja hiukkaspäästö 11,7 mg/kwh e. EPV:n osakkaille toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 1,0 mg/kwh e. 14

15 Vesi Rapid Vesi PVO Ydinvoimatuotanto EPV:lle [GWh] Vesivoimantuotanto EPV:lle [GWh] Muu lämpövoimatuotanto EPV:lle [GWh] Energiaselvitys EPV hankkii tasepalveluun ja energiaselvitykseen liittyvät palvelut pääosin PVO- Poolilta ja Empower Oy:ltä. EPV:n oma henkilökunta tuottaa tarvittavat raportointi- ja energialaskutuspalvelut. Pohjoismaisen taseharmonisoinnin seurauksena toteutetut tasehallinnan ja energiaselvityksen muutokset otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta lukien. Vuoden aikana käynnistettiin EPV:n tasehallinnan, energiaselvityksen ja ra Muu hankinta EPV:lle [GWh] *) vuoden 2007 arvo EPV 2008 Helsingin Energia *) Kuopion Energia *) Oulun Sähkönmyynti *) E.ON Group *) RWE *) Sähköenergian CO 2 -ominaispäästöjen vertailu [g/kwh] portoinnin sekä näihin liittyvän palvelu- ja järjestelmäarkkitehtuurin kehittämis projekti Vaskiluodon Voiman ja Tornion Voiman lämmöntuotanto yhteensä [GWh] 15

16 Verkkoliiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Voima Oy on eriyttänyt energian tuotannon ja verkkoliiketoiminnan. Verkkoliiketoiminnasta vastaa konsernin tytäryhtiö Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy (EPA). EPA:n hallinnassa on pääosin EPV:ltä vuokrattu siirtoverkko, jolla EPA harjoittaa verkkolupansa mukaisesti verkkoliiketoimintaa neljättätoista vuotta sähkömarkkinalain mukaisena verkkoyhtiönä. EPA:n siirtoverkossa on 633 km 110 kv:n voimajohtoa, 7 sähköasemaa sekä useita erotinasemia noin km 2 laajuisella toiminta-alueella. Siirtoverkkoa käytetään, ylläpidetään ja kehitetään pitkäjänteisesti huomioiden asiakkaiden ja ympäristön vaatimukset sekä ennakoiden tulevaisuuden tarpeet. Verkon käyttö- ja kunnossapitotyöt ostetaan palveluna luotettavilta ja tunnetuilta toimijoilta. Sähkön kulutus jatkoi kasvua Yhtiön hallinnassa olevan siirtoverkon kautta välitetyn energian kulutus oli toimintavuoden aikana 2940 (2914) GWh, joka on 0,9 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Sähkönsiirron tuntikeskitehon kulutushuippu jäi 553 MWh/h, joka on noin 9 % edellisvuoden huippua alhaisempi. Tämä johtui lämpimästä talvesta, josta puuttuivat useampien päivien kylmät jaksot. Huolimatta sähkön siirron kasvusta verkostohäiriöt ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Tämä on saavutettu huolellisella keskeytyssuunnittelulla, verkoston kuormituksen seurannalla ja oikein kohdistetuilla siirtoverkon investoinneilla. Tapahtumat siirtoverkossa Energiamarkkinavirasto on vahvistanut verkkoliiketoiminnan sallitut tuottolaskelmat valvontakaudelle Sen mukaan EPA:n sallittu tuotto oli selvästi alituoton puolella. Merkittävimmät häiriöt kohdistuivat Seinäjoen voimalaitokseen, jonka tuotanto keskeytyi verkkotapahtuman vuoksi kolme kertaa. Ohimenevät, relesuojauksen hoitamat tuntemattomat häiriöt lisääntyivät myös jonkin verran edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena häiriöt jäivät kuitenkin pidempiaikaisen keskiarvon alapuolelle. Närpiö-Petolahti 110 kv -voimajohdon ensimmäinen vaihe Närpiöstä Ylimarkkuun valmistui ja otettiin käyttöön. Viimeisen osuuden työt alkoivat tämän jälkeen suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisurakan on tarkoitus valmistua aikataulun mukaisesti 2009 helmikuun loppuun mennessä. Vaasan maisemapylväs valmistui viimeistelytöineen ja vanha pylväs purettiin. LED-valaisimilla toteutettu pylvään valaistus otettiin käyttöön jouluksi. Maisemapylvään nimeämisestä järjestettiin kilpailu. Nimiehdotuksia saatiin runsaasti ja nimeksi valittiin Illuusio. Alavus-Taivalmaan voimajohtoa peruskorjattiin vaihtamalla matalia pylväitä noin 20 kpl sekä parantamalla maa doitusverkkoa ja tikkaverkotuksia. Vaskiluoto-Tuovila 1 -johdolle vaihdettiin johtavat ukkosköydet välille Purola-Tuovila vaarajännitteiden määräysten mukaisen tason saavuttamiseksi. Lapuan sähköaseman rele- ja kaukokäyttölaitteiden uusinta tehtiin loppuun ja Sänkiahon sähköaseman relesuojauksen uusinta aloitettiin. Vaskiluotoon asennettiin häiriötallennin. Vähäkyrö- Höysälä - johdon esisuunnittelu valmistui ja valtion euvostolta saatiin lunas T Alueen kulutus Alueen tuotanto H M H T K H E S L M J Sähkön siirto EPA:n verkossa 2008 [GWh] 16

17 tuslupa. Projekti on edennyt sen jälkeen suunnitellusti tarjouspyyntövaiheeseen. Kristiina-Närpiö -johdon esisuunnittelu aloitettiin keväällä. Vanhojen johtokatujen lunastukset etenivät ja kahden johtoosan kohdalla ne saatiin päätökseen. Verkkosopimukset ja kehitys Eltel Networks Oy:n kanssa tehtiin jatkosopimus vuodelle 2009 voimajohtojen kunnossapidosta. Vastaavanlainen jatkosopimus allekirjoitettiin myös Empower Oy:n kanssa sähköasemakunnossapidosta vuodelle Lisäksi Empower Oy:n kanssa tehtiin palvelusopimus EPA:n verkon suojareleiden asettelupalvelun ja ylläpidon hoitamisesta. Tällä sopimuksella varmistetaan verkon suojauksen ajantasainen dokumentointi ja asettelujen saatavuus kaikissa tilanteissa. Verkkoliiketoimintaa on kehitetty yhdessä Empowerin asiantuntijoiden kanssa. Kehitysprojekti jakautui kolmeen osaan: verkoston teknisen nykytilan kartoitus, verkon suojauksen ja siirtokyvyn selvitys sekä näiden perusteella tehtävä yhteenveto toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseksi. Saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä selkeät ohjeet ja varautumissuunnitelmat puutteiden minimoimiseksi. Verkkoliiketoiminnan näkymät Verkkoliiketoiminta on suurien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä, sillä toiminta-alueelle on suunnitteilla useita mittavia tuulivoimapuistoja. Tuulivoimaenergian liittäminen nykyiseen siirtoverkkoon on huomioitava verkon suunnittelussa ja rakentamisessa, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia sähkönsiirtoon tehon jakautuessa uudella tavalla verkon eri osissa. Pohjanmaalla kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj parantaa sähkön siirtoyhteyksiä ja käyttövarmuutta alueellamme, kun se aloittaa uuden 400 kv voimajohdon rakentamisen Seinäjoelta Tuovilaan. Verkkoliiketoiminnan kohtuullisen hinnoittelun valvonta osoittaa, että olemme tarjonneet asiakkaillemme edullista ja laadukasta sähkön siirtopalvelua. Samalla kustannustehokkaalla mutta laadukkaalla toimintamallilla tulemme jatkamaan verkkoliiketoimintaamme jatkossakin , ,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1,5 1,0 0, Tuntikeskitehon huipun kehitys EPA:n verkossa [MWh/h] EPA:n liikevaihto [M ] EPA:n liikevoitto [M ] 17

18 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa Kuluneena vuonna ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilidioksidipäästöjen sääntelyyn liittyvä lainsäädännöllinen viitekehys selkeytyi olennaisesti. Tammikuussa julkaistiin EU-komission energiapaketti, joka linjasi merkittävät tavoitteet CO 2 -päästöjen vähentämiselle, uusiutuvan energian osuuden lisäämiselle sekä energiatehokkuuden parantamiselle. Kaikki nämä tavoitteet palvelevat keskeisimmin samaa päämäärää: ilmastonmuutoksen hillintää. Marraskuussa puolestaan Suomen valtioneuvosto hyväksyi kansallisen hyvin kunnianhimoisen ilmasto- ja energiastrategian, jossa linjataan ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 ja visiona aina vuoteen 2050 asti. Kansalliselle tasolle viety strategiatyö osoittaa selvästi, että todella merkittävät toimenpiteet ovat ehdoton edellytys asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä tulee edellyttämään energiasektorilta tulevina vuosina ja vuosikymmeninä koko kansantalouden mittakaavassa erittäin huomattavia investointeja. Kansallisen tason strategiatyön ohessa vietiin vuonna 2008 läpi yhtiön hallituksen strategiaprosessi, jonka painopisteenä olivat eri energiantuotantomuodot ja niiden asema EPV:n tuotantosalkussa nyt ja tulevaisuudessa. Prosessin keskeisenä lopputuloksena linjattiin EPV:n tavoitteeksi päästöttömän tuotannon lisääminen. EPV pyrkiikin määrätietoisesti ja aktiivisesti kehittämään tuotantosalkkuaan yhä vähäpäästöisempään suuntaan toimilla, jotka tukevat kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Tärkeimmät keinot EPV:ssä ovat: ydinvoiman lisärakentaminen mittava tuulivoimaohjelma kansainvälisiin ilmastosopimuksiin liittyvien joustomekanismien hyödyntäminen päästöjä vähentäviin hankkeisiin osallistumalla bioenergian käytön lisääminen sekä olemassa olevilla voimalaitoksilla että uusien, korkean energiatehokkaiden bioenergiahankkeiden toteuttaminen. Merkittävin tapa vähentää hiilidioksipäästöjä ja kasvattaa Suomen sähköomavaraisuutta on ydinvoiman lisärakentaminen Ydinvoima on hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä keskeisessä asemassa myös Suomessa. EPV on mukana TVO:n ydinvoimahankkeissa. TVO rakentaa tällä hetkellä Eurajoen Olkiluotoon OL3 ydinvoimalaitosta ja on jättänyt periaatepäätöshakemuksen OL4 ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi. Ydinvoimalaitosyksiköt tarvitaan täyttämään suuri osa maahamme syntyvästä sähkön tuotannon vajeesta päästöttömällä ja kilpailukykyisellä sähkön tuotannolla. Ydinvoima vähentää myös huomattavasti Suomen riippuvuutta sähköntuonnista. Lisäydinvoiman avulla varmistetaan elinkeinoelämän ja yksittäisten kuluttajien sähkön saatavuus. TVO:lla on kolmen vuosikymmenen osaaminen ja vankat näytöt ydinvoiman turvallisesta rakentamisesta ja käytöstä. Tuulivoima on suuri mahdollisuus Tuulivoima on vastaavasti uusiutuvien energioiden lisäämisessä keskeisessä asemassa myös Suomessa. Tuulivoiman etuna on sen täysin uusiutuva luonne ja ekologinen kestävyys. Tuulivoiman merkittävyyttä korostaa, että se ydinvoiman ohella mahdollistaa myös suuret tuotantovolyymit. Tämä puolestaan on edellytys mittaviin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tuulivoiman tulevaisuuden näkymät ovat suotuisat. Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on lisätä tuulivoiman kokonaisteho nykyisestä 143 MW:n tasosta noin MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. Tämä vaatii toteutuakseen toimivan tukijärjestelmän, jonka valtiovalta pyrkii saattamaan toimintaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Sitä myöten myös hankkeiden toteutus voidaan käynnistää nopealla aikataululla. Vuonna 2007 perustetut kaksi tuulivoimayhtiötä saivat jatkoa, kun kesäkuussa 2008 perustettiin yhdessä Helsingin Energian kanssa Suomen Merituuli Oy, josta EPV:n omistusosuus on 50 %. Suomen Merituuli Oy:n tavoitteena on rakentaa Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikoille 18

19 EPV Tuulivoima Oy Rajakiiri Oy Suomen Merituuli Oy EPV:llä on tuulivoimayhtiöiden kautta käynnissä maa- ja merituulivoimahankkeita. merituulipuistoja. Yhtiö on tehnyt Metsähallituksen kanssa varaussopimuksen ensimmäisistä kahdesta merialueesta tuulivoimapuistojen rakentamista varten. Toinen alueista sijaitsee Pohjanlahden Siipyyssä Kristiinankaupungin ja Porin välisellä merialueella ja toinen Suomenlahdella Inkoossa. Varattujen alueiden yhteispinta-ala on noin 50 neliökilometriä ja niihin voidaan rakentaa yhteensä noin 500 megawattia (MW) tuulivoimaa. Nyt varattujen alueiden lisäksi yhtiö hakee aktiivisesti lisää tuulivoiman tuotantoon soveltuvia merialueita. EPV:n tuulivoimaohjelma on vuoden 2008 aikana muotoutunut erittäin mittavaksi hankesalkuksi, joka sisältää useita hankkeita maa- ja merialueilla. Suurin osa hankkeista on vielä alkuvaiheessa; hankkeisiin liittyvä kaavoitus ja luvitus vie paljon aikaa. Päästöjen vähentäminen vaatii monipuolista keinovalikoimaa Keskeistä päästöjen vähentämisessä ovat monipuoliset energiaratkaisut. Yhtä ainoata ratkaisua ei ole olemassa. Ydin- ja tuulivoimarakentamisen lisäksi tarvitaan muita vaihtoehtoisia energiatuotantotapoja. Suomessa on bioenergian hyödyntämisessä pitkät perinteet ja korkeatasoinen osaaminen. Bioenergian hyödyntäminen ja energiatehokkuus voidaan yhdistää käyttämällä biomassapolttoaineet yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Esimerkiksi Tornion Voiman voimalaitos ja osakkuusyhtiö Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitos voivat käyttää biomassaa huomattavia määriä tehokkaasti. Bioenergian ja energia tehokkaan yhteistuotannon hyödyntämistä rajoittaa kuitenkin bio energian saatavuus ja yhteistuotantoon soveltuvien lämpökuormien määrä. Päästövähenemien hankinta on tärkeä lisäkeino vähentää globaaleja hiilidioksidipäästöjä tehostamalla energiantuotantoa sellaisissa maissa, joissa tehokkuus ei ole vielä yhtä korkealla tasolla kuin Suomessa. EPV seuraa myös hiilidioksidin talteenottoteknologiaa. EPV on mukana PVO:n ja TVO:n osakkaana Meri- Porin voimalaitoksessa toteutetussa laajassa hiilidioksidin talteenottoon liittyvässä kehityshankkeessa. 19

20 HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Rami Vuola HALLINTO JA TALOUS Markku Källström Budjetointi Rahoitus Kirjanpito Maksuliikenne Tilinpäätös Riskienhallinta Viestintä VERKKOLIIKETOIMINTA Jukka Rajala LÄMPÖVOIMA Mauri Blomberg PÄÄSTÖTÖN TUOTANTO Frans Liski STRATEGINEN KEHITYS Tomi Mäkipelto Käyttö ja kunnossapito Lämpövoima Ydinvoima Liiketoimintakaupat Verkkosopimukset Käynnissäpito Tuulivoima Arvonmääritys Asiakkuuksien hoito Verkkoinvestoinnit Tariffisuunnittelu Raportit ja laskutus Verkostotekniikka Ilmasto- ja ympäristöasiat Polttoaineet Päästökauppa Sähkön hankinta Energiaselvitys ja laskutus Vesivoima Hankesuunnittelu Projektit Teknologia Yrityssuunnittelu Tietohallinto Osakassuhteet Edunvalvonta Viestinnän strategiat 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2 1

Vuosikertomus 2009 2 1 Vuosikertomus 2009 1 2 SISÄLLYSLUETTELO EPV Energia Oy.............................2 Hallitus 2009...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto...................................

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

EPV Energia Oy. EPV Energia Oy hankkii osakkailleen edullista sähköä ja keskittyy omistamiensa voimaosuuksien tehokkaaseen hallintaan.

EPV Energia Oy. EPV Energia Oy hankkii osakkailleen edullista sähköä ja keskittyy omistamiensa voimaosuuksien tehokkaaseen hallintaan. Vuosikertomus 2011 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon ja hankintaan erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä edullisesti. EPV

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2012

Tilinpäätösasiakirjat 2012 Tilinpäätösasiakirjat 2012 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot