Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu"

Transkriptio

1 Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy

2 Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut valtavasti viidessä vuodessa. Kilpailu on kiristynyt ja muuttanut muotoaan. Se on tullut kansainväliseksi. Maantieteellisillä rajoilla ei ole enää väliä. Kilpailijat tulevat kauempaa, kilpailun luonne ja välineet ovat muuttuneet. Kilpailu on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Kilpailu perustuu vahvuuksiin. Hintakilpailulla me emme pysty pärjäämään. Tilitoimistotyö ei edes ole hintakilpailua. Hinnan vuoksi yksikään yrittäjä ei kaadu. Mutta erinomainen tilitoimisto voi palveluineen mahdollistaa ja auttaa yritystä menestykseen. Meidän on pelattava omilla paikallisilla vahvuuksillamme, luotava itse menestymisen tarinoita ja pystyttävä asemoimaan itsemme suhteessa kilpailijoihin erikokoiset tilitoimistot kilpailevat eri sarjassa. Tietoa tulee eri puolilta valtavat määrät. Mikä siitä on oleellista ja mikä epäoleellista? Mikä siitä on uutta? Byrokratian säännökset ovat lisääntyneet, toimialojen erot kasvaneet ja henkilöstöhallinnon asiat vaikeutuneet. Monet organisaatiot vaativat laskut sähköisinä. Toiminnot ovat siirtyneet verkkoon. Pienten yritysten on mahdotonta selviytyä kaikista säännöksistä. Voiko niihin tarjota asiantuntija-apua? Tietotekniikka on muuttunut vuosien saatossa ystävällisemmäksi. Ohjelmistot ovat kehittyneet Pystytään käyttämään ilmaista viestintää - on sähköpostit, Skype yms. Logistisia kustannuksia pystytään laskemaan, kun siirrytään paperittomuuteen ja siirretään kokoukset kokonaan verkkoon. Samaan aikaan asiakkaan vaatimukset muuttuvat. Palvelu yksilöityy. Palvelupaketti laajentuu ja muuttuu. Muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin on kyettävä tarttumaan. Voiko muutoksen nähdä mahdollisuutena ja pitää sitä vahvuutena? Markkina muuttuu, pystymmekö hyppäämään muutoksen tuomiin mahdollisuuksien ikkunoihin? Mikä on pahinta mitä voi tapahtua?

3 Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 3/2014 on pohdittu sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaatio on proaktiivista. Se on innostusta työhön. Menestyvissä organisaatioissa tulisi keskittyä juuri sisäisen motivaation johtamiseen isossa asemassa olleen ulkoisen motivaation rinnalla. Sisäinen motivaatio tulee vapaudesta valita ja vaikuttaa omaan työhönsä - työn sisällön ja osaamisen kehittämisestä. Työntekijä voi itse oppia enemmän, kun hänelle annetaan vapauksia ja luottamusta. Johtajan on luotava edellytyksiä ja puitteet, jossa työntekijä pystyy toimimaan tehokkaasti ja mielekkäästi. Sisäisen motivaation sanotaan syntyvän seuraavista asiasta: Omaehtoisuus, vapaus. Pystyn rakentamaan omaa tulevaisuutta ja tekemään asiakkaalle hyötyä. Tavoite ja onnistuminen. Saan vietyä asioita eteenpäin ja saavutan asetettuja päämääriä. Nautin omasta osaamisesta ja aikaansaamisesta Osana arvostavaa yhteisöä, jossa on mahdollisuus tehdä hyvää. Haluan, että se mitä teen on merkityksellistä sekä itselleni että muille. Innostuksessa ihmisen pitää olla osa yhteisöä. Kun työssä on aitoa innostusta ja yhdessä tekemistä myös asiakkaiden suuntaan, saamme aikaan kestävästi hyvinvoivan ja asiakashyötyä aidosti tuottavan työyhteisön.

4 Hallinnan kulttuurin aika on ohi tulevaisuus on avoin Emme voi hallita ympärillämme tapahtuvaa muutosta. Meidän on mentävä sen mukana sitä parhaiten hyödyntäen. Työtä tehdään entistä enemmän virtuaalisesti, toiminnat siirtyvät verkkoon ja raportit reaaliaikaiseksi. Työ muuttuu rakenteista irtonaiseksi, purskeiseksi. Pitää olla osaava, luotettava ja joustava. On kyettävä elämään jatkuvassa muutoksessa löytämään innostuksen aiheita ja nauttimaan siitä. Asiakkaiden maailma ja toimintaympäristö muuttuvat siinä missä meidänkin. Kun maailma muuttuu nopeammin, arvaamattomammin ja rajummin kuin koskaan, avautuu asiakkaille ja meille siinä samassa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksien ikkunoita. Asiakkaat ja vähintäänkin heidän asiakkaansa työskentelevät entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomasti. Käytännössä kaikki asiakkaidemme asiakkaat työskentelevät globaalissa kilpailussa ja globaalisti. Pieninkin kebab-yrittäjä ostaa suoraan ilman väliportaita netistä, porkkananviljelijä kilpailee saksalaisen kollegansa kanssa vaikka myisi aivan lähimarkkinoilla. Maailma on pysyvästi ja peruuttamattomasti muuttunut. Ajasta ja paikasta riippumattomuus ei lähde vain työntekijöistä. Se lähtee ennen muuta markkinoista menestyjät tekevät uutta tulevaisuutta.

5 Miten tulevaisuuden osaajia ja osaamista johdetaan? Johtajan tehtävä on edellytyksien luominen. Ei ohjata sitä mitä tehdään, vaan sitä mitä saadaan aikaan. Työntekijät ovat hämmästyttäviä siinä, miten he toteuttavat omaa työtään ja käyttävät hyväkseen omaa ammattitaitoaan. Kyse on ohjauksen ja motivoinnin muutoksesta. Erityisosaaminen Ammattitaidon älykäs käyttö Perustaso Osaaminen on hämmästyttävä resurssi, se kasvaa käytettäessä. Se kasvaa rohkeudella ja yhdessä tekemisellä. Se on tilannetajua, asiakaskohtaamista. Lupa käyttää ammattitaitoa älykkäästi. Ei riitä, että tehdään normaali suoritus perustason osaamisella, vaan asiakkaalle on tuotettava todella hyötyä. Se vaatii ammattitaidon älykästä käyttöä. Meidät erottaa toisista lopulta se, kuinka hyvin pystymme käyttämään erikoisosaamistamme. Se tarkoittaa sitä osaamista, jota ei perinteisesti liitetä tilitoimistotyöhön. Ihan ensin se on verkottumista vaikka tilintarkastuksen kanssa. Osaamisen puoliintumisaika on tilitoimistossa ehdottomasti vähemmän kuin viisi vuotta. Korkeintaan puolet siitä osaamisesta, mitä meillä on nyt on, on validia viiden vuoden kuluttua. Uudet osaamisvaateet kasvavat rajusti. Emme perinteisin osaamisen kehittämisen keinoin pysty uudistumaan riittävästi ja riittävällä nopeudella. Perinteisen koulutuksen aika on ohi tarvitaan uutta monimuotoista yhteisöllistä oppimista. Kaukana takana ovat ne ajat, jolloin organisaatioissa ihmiset tekivät sitä, mitä parhaiten osaavat. Sellaiset organisaatiot ovat tuhon omia, usein menneen menestyksen vangeiksi jääneitä. Kyky uudistua nousee keskeiseksi kilpailutekijäksi. Kyky uudistua maltilla kuitenkin. Se tarkoittaa, että osaamisen johtaminen on jokapäiväistä puuhaa jokaisen on tehtävä joka päivä jotain uutta, jotain sellaista, mitä ei edes tiedä osaavansa. Siitä tulee onnistumisen kokemukset, innostus ja rohkeus. Tulevaisuuden tilitoimistotyö on vaativaa ja rajusti kilpailtua. Mitä jos menemme rohkeasti sinne, missä kilpailua ei käydä hinnoilla? Vaativiin, mielenkiintoisiin maailmoihin? Siihen tarvitsemme parhaat osaajat ja parhaan osaamisen johtamisen. Kun mietimme, mitä lahjakkaat työelämään tulevat tahtovat. Sehän on se sama! Vapaus, haasteet, inspiroiva ympäristö, merkityksellinen työ, asiakaskontaktit..

6 Työtä tehdään siten, silloin ja siellä, missä asiakas hyötyy siitä eniten Tulevaisuuden tilitoimistotyö on ennen kaikkea ajasta ja paikasta riippumatonta. Se on asiakaslähtöistä, mielenkiintoista ja rajatonta asiantuntijatyötä, jota on pystyttävä tekemään rakenteista välittämättä. Tämä luo suurimman haasteen tilitoimistotyölle. Jotta pysymme kilpailukykyisinä, meidän on pystyttävä tekemään työtä missä vaan, milloin vaan Oulussa, Rukalla, verkossa, ulkomailla rajoista välittämättä. Tilitoimistotyöstä on tullut yhä vaativampaa ja stressaavampaa. Vaaditaan virheettömyyttä isojen sanktioiden uhalla. Työ tulee avoimeksi. Tekniikkaan on voitava luottaa tulevaisuudessa enemmän. On mielenkiintoista miten sähköisiä palveluja voi jo nyt hyödyntää tilitoimistotyössä ja työn tekemisen tavassa. Kausivaihtelut alalla jatkuvat edelleen suurina. Ruuhkakuukausina tehdään enemmän ja kevyenä aikana on mahdollista vaikuttaa enemmän omiin työaikoihin. Yhä enenevissä määrin etenkin sähköisten palvelujen avulla. Samalla voidaan luoda aivan uusia toimintamalleja. Pidennetään palveluaikoja ja luodaan uusia kilpailutekijöitä. Kiireisille yrittäjille arki- ja viikonloppuaikaa. Nuorille tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijöille vaihtoehtoisia työaikoja. Kahdeksasta neljään tyyppinen liukuhihnatyö ei enää kiinnosta. Halutaan eri tavalla tekemistä, mielenkiintoisia työtehtäviä yhdessä tehden, vapautta liikkua ja tehdä työtä eri aikoihin. Inspiroivan ympäristön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kun työtä halutaan katsoa kauempaa, avata uusia näkökulmia, kehittää, on paras nousta irti totutuista ympäristöistä ja tavoista. Uudessa työssä pohdinnan, ratkaisujen hakemisen ja erilaisten näkökulmien mukaan tuonnin rooli korostuu. Innovatiivisuus on olemassa olevien asioiden näkemistä ja yhdistelemistä uudella tavalla. Usein yhdessä

7 Kohti tulevaisuuden menestyvää tilitoimisto Tilitoimistotyö on asiantuntijatyötä. Se on arvostettua ja monipuolista, ajattelua ja pohdintaa vaativaa. Kyllä se siltä näyttää, että rutiinit siirtyvät kuitenkin koneille. Entisestä on maltettava luopua, jotta tilalle voi tulla uutta. Mitkä ovat meillä entisyyden merkkejä? Mitä sellaista teemme, joka ei tuota lisäarvoa asiakkalle mutta kuluttaa resursseja? Mistä meidän on uskallettava luopua? Usein luopuminen jostain pakottaa tekemään fiksumpia ratkaisuja. Paras selitys entisestä kiinni pitämisessä on usein hyvin kuviteltu asiakkaan tahto. - Mitä hyötyä on siitä, että työskentelemme virka-aikana? Milloin asiakkaillemme todellisuudessa tulee pulmia? Milloin he tarvitsevat apua? Nykyisen teknologian aikana palveluaikaa voidaan muuttaa mikä olisi pahinta, mitä tapahtuisi, jos palveluaikaa muutetaan rajusti? - Matkustammeko kokouksiin? Yritämmekö tehostaa kokouksia, joita ei pitäisi lainkaan tai siirtää verkkoon. Matkustammeko töihin? Miten paljon aikaa käytämme siirtymiseen paikasta toiseen kun vieressä on verkko, jossa voidaan tehdä lähes kaikki tehokkaammin ja läpinäkyvämmin? Mitä jos lisäämme yhdessä kohtaamisten laatua rajusti ja siirrämme ja lisäämme kohtaamisia verkkoon? - Mitä jos laskemme jokainen yhden päivän ajan, mitä hyötyä jokaisesta tulostamastamme paperista on asiakkaalle? Jokaisesta roskiin heitetystä? Mitä jos laskemme työn kustannukset ja vanhasta kiinni pitämisen kustannukset? Voi olla, että ihmiset tykkää tulostaa. Mutta tulevaisuuden tekijät osaavat toimia kyllä ilman. Tulevaisuuden menestyjä ei ole paljon tulostava organisaatio. Ei edes painotalo.

8 Tarvitsemme alalle parhaat tekijät. Miten ne saamme? Ennuste, jonka mukaan kirjanpitäjän työ on katoava ammatti, masensi toimialaa. Se sai alan toimijat yhdessä kuorossa todistamaan, että tutkimuksen tekijä on väärässä. Kevyesti loukkaantuneina. Navigaattorit tuntuivat pari vuosikymmentä sitten mahdottomilta, nyt saamme toimintaympäristöstämme tietoa huomattavasti kehittyneimmillä kilistimillä ihan arkipäivässä. Kaikki isot autovalmistajat rakentavat kuljettamattomia robottiautoja sarjavalmistukseen 2020 mennessä. Pystymme seuraamaan omaa ja pian läheistemme hyvinvointia reaaliaikaisesti ja antamaan kohdennettuja lääkkeitä. Matkatoimistot siirtyivät nettiin, pankit käytännössä kokonaan myös. Mitä ihmettä? Uskommeko todella, että kirjanpitäjä selvittelee huoltoaseman kuitteja ryppyisistä kirjekuorista? Tilitoimistotyö voi olla tulevaisuuden menestyksen mahdollistaja, johdon sparraaja ja tulevaisuuteen katsoja. Meille ei tuo tulevaisuuden menestystä ne asiakkaat, jotka käyttävät ihan perinteistä kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Tilitoimistoalalla pelkästään tittelit voivat olla arvostusta laskeva tekijä. Mistä esimerkiksi tulee kirjanpitäjänimikkeen huono kaiku? Vetovoimatekijänä kirjanpitäjä-titteli ei ole erikoinen. Se ei houkuta tekijöitä. Kirjanpitäjän nimike ja myös ASENNE on muututtava. Se on asiantuntijatyötä, josta tulee voida ylpeä. Jo nimikkeen on pystyttävä houkuttamaan niitä, joita me tulevaisuudentekijöiksi tahdomme ja tarvitsemme. Nykyisellään kirjanpitäjä jo keskustelee yrityksen johdon kanssa. Pienessä yrityksessä se on yrittäjä. Usein keskustelu tapahtuu rutiininomaisesti rutiininomaisessa ympäristössä. Sinällään tärkeänä, mutta ei agendanaan tulevaisuuteen suuntaavana. Jos yrityksen kanssa kerran vuodessa keskustelisi asiakkuuspäällikkö tai talousneuvoja ajatuksella: keskustellaanpa tulevaisuudesta ja jos controller vierailisi johtoryhmissä, olisi asiakkuuksien jalostamisen paikka valmis. Niistä tilaisuuksista on lähes mahdotonta tulla ulos ilman lisämyyntiä. Muutetaan nyt edes nimikkeet vastaamaan sitä, mitä asiakkaalle tahdomme antaa. Controller Asiakkuuspäällikkö HR-asiantuntija Talousneuvoja Talousassistentti

9 Rakastu asiakkaisiin mutta erokin on joskus hyvä Asiakassuhteeseen on pystyttävä luomaan luottamus. Pitkät asiakassuhteet ovat tärkeitä. Mutta jos teemme arvokasta työtä, on se myös jonkun arvoista. Sillä on oltava hintansa. Yksikään yritys ei nouse ahdingosta menestyjäksi sen takia, että sillä on halpa kirjanpito. Mutta se voi nousta, jos sillä on tukenaan Suomen paras tilitoimisto. Yritystoiminta ei voi olla säälibisnestä. Meidän on oltava jokaiselle asiakkaalle jatkuvasti hintamme väärtti. Yritys ei voi tehdä tulonsiirtoja. Kannattamattomien asiakkaiden pitäminen on sitä. Kannattamattomat asiakkaat pilaavat ensin yrityksen ja sitten koko alan mainetta. Työntekijöiden houkuttelemisen kannalta kannattamattomuus on järkyttävä juttu. Se tulee työn rutinoitumisesta, heikosta kyvystä uudistua ja kyvyttömyydestä johtaa asiakkuuksia (se tarkoittaa ei kannattamattomia ja asiakkuusosuutta lisää kannattavista). Työn jalostusarvon on noustava rajusti. Siksi siis: asiakaslähtöisyyttä on myös beautiful exit. Jos teette 100 euron edestä laskuttamatonta työtä yhdelle asiakkaalle, on teidän tehtävä 2000 euron normikannattavaa bisnestä toiselle korvaamaan se. Onko se ihan oikein? Voihan se oikealta tuntua, mutta liiketoimintaa se ei ole. Merkityksellisen työn tekemistä se ei ole. Hyvinvoivaa tulevaisuutta rakentavaa se ei ole. Todennäköisesti yksikään asiakas ei hajauta tilitoimistomarkkinaa strategisista syistä. Kaikki, tai lähes kaikki, tahtovat kaikki palvelut samasta talosta. Samoista järjestelmistä, asiakkaan tilanteeseen perehtyneiltä ihmisiltä. Asiakkaaseen rakastumista ei ole se, että vain yksi tekee aina kirjanpidon ja saa tyydytyksen siitä, että on korvaamaton. Omat asiakkaat pitää uskaltaa avata hieman toisillekin. Asiakasymmärrys on hyvin tärkeää. Sen on oltava yhdellä. Mutta kun samassa tiimissä on kirjanpitäjän lisäksi HR-osaaja, on asiakkuuden jalostus mahdollista ja se sujuu kuin itsestään. Ihmisten osaamiset laajentuvat ja vastuu kasvaa. Asiakkaiden asioita ratkaistaan yhdessä ja asiakas saa todellisesti yhdessä hoidetun, eteenpäin katsovan kokonaisuuden. Asiakkuuden jalostus edellyttää useampia toimijoita työn muuttuminen purskeiseksi vaatii useampia toimijoita yhdessä oppimisen vaade vaatii useampia toimijoita. Vasta silloin asiakas saa meiltä täyden palvelun.

10 Salonen Ruka näkyvän muutoksen välttämättömyys Tiltoimisto Simo Salosella on Rukalla huoneisto. Rukalla on vuosittain ehkä yritystä eri puolilta maata ja maailmaa. Osa niistä erittäin sitoutuneita Rukaan, monet jäämässä eläkkeelle ja potentiaalisia kuusamolaisia jatkossa. Koska ideana on tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti, voivat asiakkaat olla missä tahansa ainakin ympäri Suomen. Yrittäjälle voi olla erittäin sopivaa käyttää taloudensuunnitteluun juuri sitä hetkeä, kun omat asiakkuudet eivät sido häntä esimerkiksi Helsinkiin. Miksi hän ei tekisi sitä työtä vapaa-ajan paikkakunnallaan? Ajasta ja paikasta riippumattoman toimiston kanssa? Jos henkilöstölle annetaan mahdollisuus olla kolme päivää Rukalla he ja me kaikki joudumme testaamaan videoneuvottelut ja sähköiset yhteydet. Me kaikki joudumme juomaan virtuaalikahveja ja tarttumaan työhön uudella tavalla. Päivä voi katketa keskeltä tai alkaa ani varhain limittyen omiin suunnitelmiin. Rukatyömatka luo sosiaalista pätevyyttä ja mahdollistaa mainiosti onnelliset olosuhteet yhteisille kohtaamisille. Miksemme tekisi niin? Yhdistäisi olemassa olevia palikoita uudestaan, rakennamme mainetta, siirtyisimme eri sarjaan?

11 Mitäs sitten tehtäisiin? EHDOTUS 1 Muutetaan tittelit rakentamaan tulevaisuutta Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tittelit eivät kuvaa heidän asiantuntijuuttaan eivätkä tekemistään. Ne ovat menneestä maailmasta ja vaikuttavat työn ja tekijän arvostukseen. Muutetaan nimikkeet ja rakennetaan ihmisille urapolkuja EHDOTUS 2 Työkolmikot asiakkuustiimeinä ja salkunhoitajina Kolmikko hoitaa nimetyt asiakkaat, asiakassalkun. Heidän tehtävänään on asiakkuuden jalostus ja kannattavuudesta huolehtiminen. He vastaavat siitä yhdessä, että palkat on laskettu ajoissa. Tiimien osaajat eivät ole toistensa peilikuvia, vaan ehdottomasti palkanlaskentaa ja kirjanpitoa sekaisin. Heistä kukaan ei ole tiiminvetäjä, vaan jokaisella asiakkaalla on oma asiakkuudesta vastaava, miksei asiakkuuspääliköksi tässä roolissa nimetty? Jokaisella on omia asiakkuuksia, asiakkaat tietävät koko tiimin ja se osallistuu kokonaisuudessaan myös tulevaisuuden rakentamiseen. Tiimeissä tulee ristiriitoja ja keskusteluja, mutta siinä tapahtuu myös oppimista yhdessä tekemisen kautta. Samalla ollaan tiiviimmin tekemisessä asiakkaan kanssa. Käydään asiakkaan luona automaattisesti. Lujitetaan asiakassuhdetta, johdetaan asiakkuuksia ja myydään olemassa oleville asiakkaille lisää. Työ muuttuu asiantuntijatyöksi, jossa parhaiten onnistuvat ne, jotka onnistuvat parhaiten asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. Osaaminen kasvaa käytettäessä ja yhdessä tehden. Keskitytään siihen, mitä meidän pitää saada aikaan, ei siihen, mitä meidän pitää tehdä.

12 EHDOTUS 3 Kannattavuus kuntoon asiakkaan kohdalle Mitkä yritykset tuovat kannattavuuden? Vanhat asiakkaat ja asiakkuuksien jalostaminen. Miten asiakkuuksia jalostetaan niin, että he maksavat enemmän? Meidän on muutettava palvelusisältöä. Taloushallinnon asiantuntija tekee asiakaskäyntejä, esittelee raportteja johtoryhmälle ja katsoo tulevaan.. Esittelytilaisuudet ovat mainio tilaisuus myydä. Niistä tulee laskutettavia myyntikäyntejä. Löytyykö asiakas, joka haluaisi kokonaispalvelun? Se voi olla kilpailuvaltti. Meidän on käytettävä luovuutta omassa työssämme. Tuodaan työn tekemiseen omaa ammattilaisuutta. Asiakaslähtöisyyden idea lähtee palvelukokemuksesta. Haetaan asiakkaan kanssa yhteisiä onnistumisia. Asiakas on osallinen palvelun suunnittelussa, sen tekemisessä ja tulevaisuuden hahmottelussa. Voimme saada lisää kannattavuutta lisäämällä reippaasti osaamisen käyttöä ja luottamusta. EHDOTUS 4 - Älä ole halpa - mutta voit olla hyväntekijä Älä rakenna itsellesi halpaa imagoa, älä kenellekään anna alennusta tai hinnoittele halvemmalla. Se syö maineesi ja heikentää luottamusta. Mutta jos tahdot, voit myydä normaalihinnalla tai vähän kalliimmalla kirjanpidon sikarikerholle ja tukea heidän vaihto-oppilastyötä erittäin näkyvästi vaikka koko summalla. EHDOTUS 5 - Suomen paras tilitoimisto Ajattelemme, että tulevaisuus on menneisyyden jatkumo. Se ei kuitenkaan mene niin. Menestyvät organisaatiot ovat avoimia kehittämisen yhteisöjä. Jokainen työntekijä tuo oman osaamisensa yhteisöön. Työntekijöille tulee onnistumisen kokemuksia. Innovatiivisuus on asioiden näkemistä uudella tavalla ja uusi tapa tehdä töitä. Tarvitsemme koulutusta ja yhteistä aikaa innovointiin. Arjessa työ on kovin hektistä. Rakennetaan yhteinen koulutusohjelma, jossa avaamme näkökulmia uuteen ja vahvistamme omaa osaamistamme. Käytämme 10 yhteistä päivää Oulussa ja lähiympäristössä rakentamaan meistä Suomen parhaan tilitoimiston

13

14 Tulevaisuuden tilitoimisto ryhmien omat ehdotukset Mitä tehdään, jotta alan yhteinen kakku kasvaa luodaan uusia palveluja, parempaa palkkaa ihmisille, mielenkiintoisempia työtehtäviä. Millä toimenpitein nämä saadaan aikaiseksi? 1. ryhmän ehdotukset - Huomioidaan työyhteisön erilaiset toimijat. Tiimeissä toinen tukee toisiaan. Ei perinteistä tiimiajattelua. Osaamiset sekoittuu - Etsitään työyhteisössä oikeat roolit - Työpisteiden kehittäminen. Ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön erilaiset työvälineet - Tavoitteiden asettaminen yksilötasolla. Tavoitteiden läpikäyminen. Miten tavoitteisiin päästään? Henkilökunnan vuorovaikutus. Ideariihi uusiin palveluihin. Uusissa paikoissa, herätetään ajattelemaan normaalista poikkeavalla tavalla, normaalista poikkeavassa ympäristössä - Yritetään saada henkilökunta asettumaan asiakkaan asemaan. Mitä asiakas haluaa? Ymmärretään asiakkaan bisnes ja ongelmakohdat. Miksi yrittäjän bisnes ei kehity. Pystytään hyödyntämään asiakkaan vahvuudet, tunnetaan toimialoja - Hiljaisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Kuinka hiljainen tieto saadaan tuotua julki. - Täsmäkoulutus henkilökunnalle. Vahvistetaan vahvuuksia. - Henkilökunnan sitouttaminen ja palkitseminen. Otetaan heidän aktiivisesti mukaan prosessiin - Vapauden ja vastuun jakaminen - Prosessien yhdenmukaistaminen. Joustavuus -> yksilö, elämäntilanne -> lopputulos - Asiakkaan oikeanlainen kartoitus. Tunnistetaan asiakas. Mitä hänelle tarjotaan ja miksi - Erityisosaamisen huomioiminen - Sisäisen asiantuntijuuden markkinointi - Tyhmyyden tunnustamisen arvostaminen -> vahvuuksien löytäminen. Jokaisen ei tarvitse osata kaikkea. Avoin, keskusteleva organisaatio - Sisäisen yrittäjyyden omaksuminen - Markkinointi o uskallus markkinointiin o omat vahvuudet tuodaan esiin o asiakkuuden laajennus o organisaation ominaisuus ja edellytys - Ongelmiin nopea reagointi o välineet, keinot ja rohkeus puuttua nopeasti

15 o o asiat ratkaistaan siellä ja silloin kun sen aika on. Ei murehdita etukäteen, eikä siirretä niitä muualle Ristiriitojen sietäminen 2. ryhmän ehdotukset - Asiakkaan tunteminen. Asiakaskäynnit ja odotusten täyttö. Tutustuminen asiakkaaseen. Myydään hyötyä asiakkaalle. Nähdään mitä palveluja asiakas tarvitsee - Asiakkaan kanssa raporttien läpikäynti. Toimintojen tehostaminen. - Asiakasymmärryksen rakentaminen o Mikä on asiakkaan unelma ja toive? Mitä hän tavoittelee? o Mikä on asiakkaan suurin pelko? Miten voin auttaa? o Myydään hyötyä asiakkaalle o Etabloituminen markkinoille o Yhteen sovitus. Miten palveluista rakennetaan polku kohti visiota - Ajan seuraaminen ja siihen reagoiminen. Ympäristö muuttuu, on oltava ajan hermolla. Mitä tapahtuu ympäristössä? o Pelillistäminen - Työtehtävät: työkolmikot. Jaetaan työt järkevästi niin, että jokaisella projektilla on kuitenkin vastuuhenkilö. Senior ja junior ryhmässä mukana - Palaverit missä on onnistuttu hyvin. Pääpaino positiivisessa palautteessa - Tarjotaan monipuolisempia palveluita asiakkaalle, tarjotaan monipuolisempia erikoistumisaloja työntekijöille. - Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta, ettei työtaakka kasva liian suureksi - Hyvät välineet toimia. Mahdollisuus kehittyä ja erikoistua työssä. Ei samanlaisia työnkuvia. Kirjanpitoa, controllerin töitä - Me voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaita myös muualta kuin Pohjois-Suomesta. Rukan toimiston kautta. - Arvioidaan työn kannattavuutta. Arvioidaan asiakassuhteita, tarkastellaan hintoja - Ei tehdä kenellekään kannattamattomasti. STIPENDI - Verkostot asianajajat, tilintarkastajat, koulutusorganisaatiot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Kohti Lapsiystävällistä Oulua

Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kokemuksellinen hyvinvointitieto Suunnittelija Susanna Hellsten Hyvinvointipäällikkö Arto Willman Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut Mitä kaikki lapset tarvitsevat

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Näkökulma freetyöhön Tiina Komi Viestintätoimisto Hermes Ky tiina.komi@kolumbus.fi Puh. 040 5634768 Tervetuloa kotisivuilleni: www.kolumbus.fi/tiina.komi 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Esityksen

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Reteaming kehittymisen malli Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Motivaatio Kiintoisa tavoite Voimavarat Edistymisen seuranta Orientoituminen Keskustele pienryhmissä Mihin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi OPS prosessin tasot Lainsäädäntö valtakunnallinen ja kansainvälinen Opetushallituksen perusteet

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot