Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu"

Transkriptio

1 Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy

2 Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut valtavasti viidessä vuodessa. Kilpailu on kiristynyt ja muuttanut muotoaan. Se on tullut kansainväliseksi. Maantieteellisillä rajoilla ei ole enää väliä. Kilpailijat tulevat kauempaa, kilpailun luonne ja välineet ovat muuttuneet. Kilpailu on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Kilpailu perustuu vahvuuksiin. Hintakilpailulla me emme pysty pärjäämään. Tilitoimistotyö ei edes ole hintakilpailua. Hinnan vuoksi yksikään yrittäjä ei kaadu. Mutta erinomainen tilitoimisto voi palveluineen mahdollistaa ja auttaa yritystä menestykseen. Meidän on pelattava omilla paikallisilla vahvuuksillamme, luotava itse menestymisen tarinoita ja pystyttävä asemoimaan itsemme suhteessa kilpailijoihin erikokoiset tilitoimistot kilpailevat eri sarjassa. Tietoa tulee eri puolilta valtavat määrät. Mikä siitä on oleellista ja mikä epäoleellista? Mikä siitä on uutta? Byrokratian säännökset ovat lisääntyneet, toimialojen erot kasvaneet ja henkilöstöhallinnon asiat vaikeutuneet. Monet organisaatiot vaativat laskut sähköisinä. Toiminnot ovat siirtyneet verkkoon. Pienten yritysten on mahdotonta selviytyä kaikista säännöksistä. Voiko niihin tarjota asiantuntija-apua? Tietotekniikka on muuttunut vuosien saatossa ystävällisemmäksi. Ohjelmistot ovat kehittyneet Pystytään käyttämään ilmaista viestintää - on sähköpostit, Skype yms. Logistisia kustannuksia pystytään laskemaan, kun siirrytään paperittomuuteen ja siirretään kokoukset kokonaan verkkoon. Samaan aikaan asiakkaan vaatimukset muuttuvat. Palvelu yksilöityy. Palvelupaketti laajentuu ja muuttuu. Muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin on kyettävä tarttumaan. Voiko muutoksen nähdä mahdollisuutena ja pitää sitä vahvuutena? Markkina muuttuu, pystymmekö hyppäämään muutoksen tuomiin mahdollisuuksien ikkunoihin? Mikä on pahinta mitä voi tapahtua?

3 Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 3/2014 on pohdittu sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaatio on proaktiivista. Se on innostusta työhön. Menestyvissä organisaatioissa tulisi keskittyä juuri sisäisen motivaation johtamiseen isossa asemassa olleen ulkoisen motivaation rinnalla. Sisäinen motivaatio tulee vapaudesta valita ja vaikuttaa omaan työhönsä - työn sisällön ja osaamisen kehittämisestä. Työntekijä voi itse oppia enemmän, kun hänelle annetaan vapauksia ja luottamusta. Johtajan on luotava edellytyksiä ja puitteet, jossa työntekijä pystyy toimimaan tehokkaasti ja mielekkäästi. Sisäisen motivaation sanotaan syntyvän seuraavista asiasta: Omaehtoisuus, vapaus. Pystyn rakentamaan omaa tulevaisuutta ja tekemään asiakkaalle hyötyä. Tavoite ja onnistuminen. Saan vietyä asioita eteenpäin ja saavutan asetettuja päämääriä. Nautin omasta osaamisesta ja aikaansaamisesta Osana arvostavaa yhteisöä, jossa on mahdollisuus tehdä hyvää. Haluan, että se mitä teen on merkityksellistä sekä itselleni että muille. Innostuksessa ihmisen pitää olla osa yhteisöä. Kun työssä on aitoa innostusta ja yhdessä tekemistä myös asiakkaiden suuntaan, saamme aikaan kestävästi hyvinvoivan ja asiakashyötyä aidosti tuottavan työyhteisön.

4 Hallinnan kulttuurin aika on ohi tulevaisuus on avoin Emme voi hallita ympärillämme tapahtuvaa muutosta. Meidän on mentävä sen mukana sitä parhaiten hyödyntäen. Työtä tehdään entistä enemmän virtuaalisesti, toiminnat siirtyvät verkkoon ja raportit reaaliaikaiseksi. Työ muuttuu rakenteista irtonaiseksi, purskeiseksi. Pitää olla osaava, luotettava ja joustava. On kyettävä elämään jatkuvassa muutoksessa löytämään innostuksen aiheita ja nauttimaan siitä. Asiakkaiden maailma ja toimintaympäristö muuttuvat siinä missä meidänkin. Kun maailma muuttuu nopeammin, arvaamattomammin ja rajummin kuin koskaan, avautuu asiakkaille ja meille siinä samassa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksien ikkunoita. Asiakkaat ja vähintäänkin heidän asiakkaansa työskentelevät entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomasti. Käytännössä kaikki asiakkaidemme asiakkaat työskentelevät globaalissa kilpailussa ja globaalisti. Pieninkin kebab-yrittäjä ostaa suoraan ilman väliportaita netistä, porkkananviljelijä kilpailee saksalaisen kollegansa kanssa vaikka myisi aivan lähimarkkinoilla. Maailma on pysyvästi ja peruuttamattomasti muuttunut. Ajasta ja paikasta riippumattomuus ei lähde vain työntekijöistä. Se lähtee ennen muuta markkinoista menestyjät tekevät uutta tulevaisuutta.

5 Miten tulevaisuuden osaajia ja osaamista johdetaan? Johtajan tehtävä on edellytyksien luominen. Ei ohjata sitä mitä tehdään, vaan sitä mitä saadaan aikaan. Työntekijät ovat hämmästyttäviä siinä, miten he toteuttavat omaa työtään ja käyttävät hyväkseen omaa ammattitaitoaan. Kyse on ohjauksen ja motivoinnin muutoksesta. Erityisosaaminen Ammattitaidon älykäs käyttö Perustaso Osaaminen on hämmästyttävä resurssi, se kasvaa käytettäessä. Se kasvaa rohkeudella ja yhdessä tekemisellä. Se on tilannetajua, asiakaskohtaamista. Lupa käyttää ammattitaitoa älykkäästi. Ei riitä, että tehdään normaali suoritus perustason osaamisella, vaan asiakkaalle on tuotettava todella hyötyä. Se vaatii ammattitaidon älykästä käyttöä. Meidät erottaa toisista lopulta se, kuinka hyvin pystymme käyttämään erikoisosaamistamme. Se tarkoittaa sitä osaamista, jota ei perinteisesti liitetä tilitoimistotyöhön. Ihan ensin se on verkottumista vaikka tilintarkastuksen kanssa. Osaamisen puoliintumisaika on tilitoimistossa ehdottomasti vähemmän kuin viisi vuotta. Korkeintaan puolet siitä osaamisesta, mitä meillä on nyt on, on validia viiden vuoden kuluttua. Uudet osaamisvaateet kasvavat rajusti. Emme perinteisin osaamisen kehittämisen keinoin pysty uudistumaan riittävästi ja riittävällä nopeudella. Perinteisen koulutuksen aika on ohi tarvitaan uutta monimuotoista yhteisöllistä oppimista. Kaukana takana ovat ne ajat, jolloin organisaatioissa ihmiset tekivät sitä, mitä parhaiten osaavat. Sellaiset organisaatiot ovat tuhon omia, usein menneen menestyksen vangeiksi jääneitä. Kyky uudistua nousee keskeiseksi kilpailutekijäksi. Kyky uudistua maltilla kuitenkin. Se tarkoittaa, että osaamisen johtaminen on jokapäiväistä puuhaa jokaisen on tehtävä joka päivä jotain uutta, jotain sellaista, mitä ei edes tiedä osaavansa. Siitä tulee onnistumisen kokemukset, innostus ja rohkeus. Tulevaisuuden tilitoimistotyö on vaativaa ja rajusti kilpailtua. Mitä jos menemme rohkeasti sinne, missä kilpailua ei käydä hinnoilla? Vaativiin, mielenkiintoisiin maailmoihin? Siihen tarvitsemme parhaat osaajat ja parhaan osaamisen johtamisen. Kun mietimme, mitä lahjakkaat työelämään tulevat tahtovat. Sehän on se sama! Vapaus, haasteet, inspiroiva ympäristö, merkityksellinen työ, asiakaskontaktit..

6 Työtä tehdään siten, silloin ja siellä, missä asiakas hyötyy siitä eniten Tulevaisuuden tilitoimistotyö on ennen kaikkea ajasta ja paikasta riippumatonta. Se on asiakaslähtöistä, mielenkiintoista ja rajatonta asiantuntijatyötä, jota on pystyttävä tekemään rakenteista välittämättä. Tämä luo suurimman haasteen tilitoimistotyölle. Jotta pysymme kilpailukykyisinä, meidän on pystyttävä tekemään työtä missä vaan, milloin vaan Oulussa, Rukalla, verkossa, ulkomailla rajoista välittämättä. Tilitoimistotyöstä on tullut yhä vaativampaa ja stressaavampaa. Vaaditaan virheettömyyttä isojen sanktioiden uhalla. Työ tulee avoimeksi. Tekniikkaan on voitava luottaa tulevaisuudessa enemmän. On mielenkiintoista miten sähköisiä palveluja voi jo nyt hyödyntää tilitoimistotyössä ja työn tekemisen tavassa. Kausivaihtelut alalla jatkuvat edelleen suurina. Ruuhkakuukausina tehdään enemmän ja kevyenä aikana on mahdollista vaikuttaa enemmän omiin työaikoihin. Yhä enenevissä määrin etenkin sähköisten palvelujen avulla. Samalla voidaan luoda aivan uusia toimintamalleja. Pidennetään palveluaikoja ja luodaan uusia kilpailutekijöitä. Kiireisille yrittäjille arki- ja viikonloppuaikaa. Nuorille tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijöille vaihtoehtoisia työaikoja. Kahdeksasta neljään tyyppinen liukuhihnatyö ei enää kiinnosta. Halutaan eri tavalla tekemistä, mielenkiintoisia työtehtäviä yhdessä tehden, vapautta liikkua ja tehdä työtä eri aikoihin. Inspiroivan ympäristön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kun työtä halutaan katsoa kauempaa, avata uusia näkökulmia, kehittää, on paras nousta irti totutuista ympäristöistä ja tavoista. Uudessa työssä pohdinnan, ratkaisujen hakemisen ja erilaisten näkökulmien mukaan tuonnin rooli korostuu. Innovatiivisuus on olemassa olevien asioiden näkemistä ja yhdistelemistä uudella tavalla. Usein yhdessä

7 Kohti tulevaisuuden menestyvää tilitoimisto Tilitoimistotyö on asiantuntijatyötä. Se on arvostettua ja monipuolista, ajattelua ja pohdintaa vaativaa. Kyllä se siltä näyttää, että rutiinit siirtyvät kuitenkin koneille. Entisestä on maltettava luopua, jotta tilalle voi tulla uutta. Mitkä ovat meillä entisyyden merkkejä? Mitä sellaista teemme, joka ei tuota lisäarvoa asiakkalle mutta kuluttaa resursseja? Mistä meidän on uskallettava luopua? Usein luopuminen jostain pakottaa tekemään fiksumpia ratkaisuja. Paras selitys entisestä kiinni pitämisessä on usein hyvin kuviteltu asiakkaan tahto. - Mitä hyötyä on siitä, että työskentelemme virka-aikana? Milloin asiakkaillemme todellisuudessa tulee pulmia? Milloin he tarvitsevat apua? Nykyisen teknologian aikana palveluaikaa voidaan muuttaa mikä olisi pahinta, mitä tapahtuisi, jos palveluaikaa muutetaan rajusti? - Matkustammeko kokouksiin? Yritämmekö tehostaa kokouksia, joita ei pitäisi lainkaan tai siirtää verkkoon. Matkustammeko töihin? Miten paljon aikaa käytämme siirtymiseen paikasta toiseen kun vieressä on verkko, jossa voidaan tehdä lähes kaikki tehokkaammin ja läpinäkyvämmin? Mitä jos lisäämme yhdessä kohtaamisten laatua rajusti ja siirrämme ja lisäämme kohtaamisia verkkoon? - Mitä jos laskemme jokainen yhden päivän ajan, mitä hyötyä jokaisesta tulostamastamme paperista on asiakkaalle? Jokaisesta roskiin heitetystä? Mitä jos laskemme työn kustannukset ja vanhasta kiinni pitämisen kustannukset? Voi olla, että ihmiset tykkää tulostaa. Mutta tulevaisuuden tekijät osaavat toimia kyllä ilman. Tulevaisuuden menestyjä ei ole paljon tulostava organisaatio. Ei edes painotalo.

8 Tarvitsemme alalle parhaat tekijät. Miten ne saamme? Ennuste, jonka mukaan kirjanpitäjän työ on katoava ammatti, masensi toimialaa. Se sai alan toimijat yhdessä kuorossa todistamaan, että tutkimuksen tekijä on väärässä. Kevyesti loukkaantuneina. Navigaattorit tuntuivat pari vuosikymmentä sitten mahdottomilta, nyt saamme toimintaympäristöstämme tietoa huomattavasti kehittyneimmillä kilistimillä ihan arkipäivässä. Kaikki isot autovalmistajat rakentavat kuljettamattomia robottiautoja sarjavalmistukseen 2020 mennessä. Pystymme seuraamaan omaa ja pian läheistemme hyvinvointia reaaliaikaisesti ja antamaan kohdennettuja lääkkeitä. Matkatoimistot siirtyivät nettiin, pankit käytännössä kokonaan myös. Mitä ihmettä? Uskommeko todella, että kirjanpitäjä selvittelee huoltoaseman kuitteja ryppyisistä kirjekuorista? Tilitoimistotyö voi olla tulevaisuuden menestyksen mahdollistaja, johdon sparraaja ja tulevaisuuteen katsoja. Meille ei tuo tulevaisuuden menestystä ne asiakkaat, jotka käyttävät ihan perinteistä kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Tilitoimistoalalla pelkästään tittelit voivat olla arvostusta laskeva tekijä. Mistä esimerkiksi tulee kirjanpitäjänimikkeen huono kaiku? Vetovoimatekijänä kirjanpitäjä-titteli ei ole erikoinen. Se ei houkuta tekijöitä. Kirjanpitäjän nimike ja myös ASENNE on muututtava. Se on asiantuntijatyötä, josta tulee voida ylpeä. Jo nimikkeen on pystyttävä houkuttamaan niitä, joita me tulevaisuudentekijöiksi tahdomme ja tarvitsemme. Nykyisellään kirjanpitäjä jo keskustelee yrityksen johdon kanssa. Pienessä yrityksessä se on yrittäjä. Usein keskustelu tapahtuu rutiininomaisesti rutiininomaisessa ympäristössä. Sinällään tärkeänä, mutta ei agendanaan tulevaisuuteen suuntaavana. Jos yrityksen kanssa kerran vuodessa keskustelisi asiakkuuspäällikkö tai talousneuvoja ajatuksella: keskustellaanpa tulevaisuudesta ja jos controller vierailisi johtoryhmissä, olisi asiakkuuksien jalostamisen paikka valmis. Niistä tilaisuuksista on lähes mahdotonta tulla ulos ilman lisämyyntiä. Muutetaan nyt edes nimikkeet vastaamaan sitä, mitä asiakkaalle tahdomme antaa. Controller Asiakkuuspäällikkö HR-asiantuntija Talousneuvoja Talousassistentti

9 Rakastu asiakkaisiin mutta erokin on joskus hyvä Asiakassuhteeseen on pystyttävä luomaan luottamus. Pitkät asiakassuhteet ovat tärkeitä. Mutta jos teemme arvokasta työtä, on se myös jonkun arvoista. Sillä on oltava hintansa. Yksikään yritys ei nouse ahdingosta menestyjäksi sen takia, että sillä on halpa kirjanpito. Mutta se voi nousta, jos sillä on tukenaan Suomen paras tilitoimisto. Yritystoiminta ei voi olla säälibisnestä. Meidän on oltava jokaiselle asiakkaalle jatkuvasti hintamme väärtti. Yritys ei voi tehdä tulonsiirtoja. Kannattamattomien asiakkaiden pitäminen on sitä. Kannattamattomat asiakkaat pilaavat ensin yrityksen ja sitten koko alan mainetta. Työntekijöiden houkuttelemisen kannalta kannattamattomuus on järkyttävä juttu. Se tulee työn rutinoitumisesta, heikosta kyvystä uudistua ja kyvyttömyydestä johtaa asiakkuuksia (se tarkoittaa ei kannattamattomia ja asiakkuusosuutta lisää kannattavista). Työn jalostusarvon on noustava rajusti. Siksi siis: asiakaslähtöisyyttä on myös beautiful exit. Jos teette 100 euron edestä laskuttamatonta työtä yhdelle asiakkaalle, on teidän tehtävä 2000 euron normikannattavaa bisnestä toiselle korvaamaan se. Onko se ihan oikein? Voihan se oikealta tuntua, mutta liiketoimintaa se ei ole. Merkityksellisen työn tekemistä se ei ole. Hyvinvoivaa tulevaisuutta rakentavaa se ei ole. Todennäköisesti yksikään asiakas ei hajauta tilitoimistomarkkinaa strategisista syistä. Kaikki, tai lähes kaikki, tahtovat kaikki palvelut samasta talosta. Samoista järjestelmistä, asiakkaan tilanteeseen perehtyneiltä ihmisiltä. Asiakkaaseen rakastumista ei ole se, että vain yksi tekee aina kirjanpidon ja saa tyydytyksen siitä, että on korvaamaton. Omat asiakkaat pitää uskaltaa avata hieman toisillekin. Asiakasymmärrys on hyvin tärkeää. Sen on oltava yhdellä. Mutta kun samassa tiimissä on kirjanpitäjän lisäksi HR-osaaja, on asiakkuuden jalostus mahdollista ja se sujuu kuin itsestään. Ihmisten osaamiset laajentuvat ja vastuu kasvaa. Asiakkaiden asioita ratkaistaan yhdessä ja asiakas saa todellisesti yhdessä hoidetun, eteenpäin katsovan kokonaisuuden. Asiakkuuden jalostus edellyttää useampia toimijoita työn muuttuminen purskeiseksi vaatii useampia toimijoita yhdessä oppimisen vaade vaatii useampia toimijoita. Vasta silloin asiakas saa meiltä täyden palvelun.

10 Salonen Ruka näkyvän muutoksen välttämättömyys Tiltoimisto Simo Salosella on Rukalla huoneisto. Rukalla on vuosittain ehkä yritystä eri puolilta maata ja maailmaa. Osa niistä erittäin sitoutuneita Rukaan, monet jäämässä eläkkeelle ja potentiaalisia kuusamolaisia jatkossa. Koska ideana on tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti, voivat asiakkaat olla missä tahansa ainakin ympäri Suomen. Yrittäjälle voi olla erittäin sopivaa käyttää taloudensuunnitteluun juuri sitä hetkeä, kun omat asiakkuudet eivät sido häntä esimerkiksi Helsinkiin. Miksi hän ei tekisi sitä työtä vapaa-ajan paikkakunnallaan? Ajasta ja paikasta riippumattoman toimiston kanssa? Jos henkilöstölle annetaan mahdollisuus olla kolme päivää Rukalla he ja me kaikki joudumme testaamaan videoneuvottelut ja sähköiset yhteydet. Me kaikki joudumme juomaan virtuaalikahveja ja tarttumaan työhön uudella tavalla. Päivä voi katketa keskeltä tai alkaa ani varhain limittyen omiin suunnitelmiin. Rukatyömatka luo sosiaalista pätevyyttä ja mahdollistaa mainiosti onnelliset olosuhteet yhteisille kohtaamisille. Miksemme tekisi niin? Yhdistäisi olemassa olevia palikoita uudestaan, rakennamme mainetta, siirtyisimme eri sarjaan?

11 Mitäs sitten tehtäisiin? EHDOTUS 1 Muutetaan tittelit rakentamaan tulevaisuutta Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tittelit eivät kuvaa heidän asiantuntijuuttaan eivätkä tekemistään. Ne ovat menneestä maailmasta ja vaikuttavat työn ja tekijän arvostukseen. Muutetaan nimikkeet ja rakennetaan ihmisille urapolkuja EHDOTUS 2 Työkolmikot asiakkuustiimeinä ja salkunhoitajina Kolmikko hoitaa nimetyt asiakkaat, asiakassalkun. Heidän tehtävänään on asiakkuuden jalostus ja kannattavuudesta huolehtiminen. He vastaavat siitä yhdessä, että palkat on laskettu ajoissa. Tiimien osaajat eivät ole toistensa peilikuvia, vaan ehdottomasti palkanlaskentaa ja kirjanpitoa sekaisin. Heistä kukaan ei ole tiiminvetäjä, vaan jokaisella asiakkaalla on oma asiakkuudesta vastaava, miksei asiakkuuspääliköksi tässä roolissa nimetty? Jokaisella on omia asiakkuuksia, asiakkaat tietävät koko tiimin ja se osallistuu kokonaisuudessaan myös tulevaisuuden rakentamiseen. Tiimeissä tulee ristiriitoja ja keskusteluja, mutta siinä tapahtuu myös oppimista yhdessä tekemisen kautta. Samalla ollaan tiiviimmin tekemisessä asiakkaan kanssa. Käydään asiakkaan luona automaattisesti. Lujitetaan asiakassuhdetta, johdetaan asiakkuuksia ja myydään olemassa oleville asiakkaille lisää. Työ muuttuu asiantuntijatyöksi, jossa parhaiten onnistuvat ne, jotka onnistuvat parhaiten asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. Osaaminen kasvaa käytettäessä ja yhdessä tehden. Keskitytään siihen, mitä meidän pitää saada aikaan, ei siihen, mitä meidän pitää tehdä.

12 EHDOTUS 3 Kannattavuus kuntoon asiakkaan kohdalle Mitkä yritykset tuovat kannattavuuden? Vanhat asiakkaat ja asiakkuuksien jalostaminen. Miten asiakkuuksia jalostetaan niin, että he maksavat enemmän? Meidän on muutettava palvelusisältöä. Taloushallinnon asiantuntija tekee asiakaskäyntejä, esittelee raportteja johtoryhmälle ja katsoo tulevaan.. Esittelytilaisuudet ovat mainio tilaisuus myydä. Niistä tulee laskutettavia myyntikäyntejä. Löytyykö asiakas, joka haluaisi kokonaispalvelun? Se voi olla kilpailuvaltti. Meidän on käytettävä luovuutta omassa työssämme. Tuodaan työn tekemiseen omaa ammattilaisuutta. Asiakaslähtöisyyden idea lähtee palvelukokemuksesta. Haetaan asiakkaan kanssa yhteisiä onnistumisia. Asiakas on osallinen palvelun suunnittelussa, sen tekemisessä ja tulevaisuuden hahmottelussa. Voimme saada lisää kannattavuutta lisäämällä reippaasti osaamisen käyttöä ja luottamusta. EHDOTUS 4 - Älä ole halpa - mutta voit olla hyväntekijä Älä rakenna itsellesi halpaa imagoa, älä kenellekään anna alennusta tai hinnoittele halvemmalla. Se syö maineesi ja heikentää luottamusta. Mutta jos tahdot, voit myydä normaalihinnalla tai vähän kalliimmalla kirjanpidon sikarikerholle ja tukea heidän vaihto-oppilastyötä erittäin näkyvästi vaikka koko summalla. EHDOTUS 5 - Suomen paras tilitoimisto Ajattelemme, että tulevaisuus on menneisyyden jatkumo. Se ei kuitenkaan mene niin. Menestyvät organisaatiot ovat avoimia kehittämisen yhteisöjä. Jokainen työntekijä tuo oman osaamisensa yhteisöön. Työntekijöille tulee onnistumisen kokemuksia. Innovatiivisuus on asioiden näkemistä uudella tavalla ja uusi tapa tehdä töitä. Tarvitsemme koulutusta ja yhteistä aikaa innovointiin. Arjessa työ on kovin hektistä. Rakennetaan yhteinen koulutusohjelma, jossa avaamme näkökulmia uuteen ja vahvistamme omaa osaamistamme. Käytämme 10 yhteistä päivää Oulussa ja lähiympäristössä rakentamaan meistä Suomen parhaan tilitoimiston

13

14 Tulevaisuuden tilitoimisto ryhmien omat ehdotukset Mitä tehdään, jotta alan yhteinen kakku kasvaa luodaan uusia palveluja, parempaa palkkaa ihmisille, mielenkiintoisempia työtehtäviä. Millä toimenpitein nämä saadaan aikaiseksi? 1. ryhmän ehdotukset - Huomioidaan työyhteisön erilaiset toimijat. Tiimeissä toinen tukee toisiaan. Ei perinteistä tiimiajattelua. Osaamiset sekoittuu - Etsitään työyhteisössä oikeat roolit - Työpisteiden kehittäminen. Ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön erilaiset työvälineet - Tavoitteiden asettaminen yksilötasolla. Tavoitteiden läpikäyminen. Miten tavoitteisiin päästään? Henkilökunnan vuorovaikutus. Ideariihi uusiin palveluihin. Uusissa paikoissa, herätetään ajattelemaan normaalista poikkeavalla tavalla, normaalista poikkeavassa ympäristössä - Yritetään saada henkilökunta asettumaan asiakkaan asemaan. Mitä asiakas haluaa? Ymmärretään asiakkaan bisnes ja ongelmakohdat. Miksi yrittäjän bisnes ei kehity. Pystytään hyödyntämään asiakkaan vahvuudet, tunnetaan toimialoja - Hiljaisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Kuinka hiljainen tieto saadaan tuotua julki. - Täsmäkoulutus henkilökunnalle. Vahvistetaan vahvuuksia. - Henkilökunnan sitouttaminen ja palkitseminen. Otetaan heidän aktiivisesti mukaan prosessiin - Vapauden ja vastuun jakaminen - Prosessien yhdenmukaistaminen. Joustavuus -> yksilö, elämäntilanne -> lopputulos - Asiakkaan oikeanlainen kartoitus. Tunnistetaan asiakas. Mitä hänelle tarjotaan ja miksi - Erityisosaamisen huomioiminen - Sisäisen asiantuntijuuden markkinointi - Tyhmyyden tunnustamisen arvostaminen -> vahvuuksien löytäminen. Jokaisen ei tarvitse osata kaikkea. Avoin, keskusteleva organisaatio - Sisäisen yrittäjyyden omaksuminen - Markkinointi o uskallus markkinointiin o omat vahvuudet tuodaan esiin o asiakkuuden laajennus o organisaation ominaisuus ja edellytys - Ongelmiin nopea reagointi o välineet, keinot ja rohkeus puuttua nopeasti

15 o o asiat ratkaistaan siellä ja silloin kun sen aika on. Ei murehdita etukäteen, eikä siirretä niitä muualle Ristiriitojen sietäminen 2. ryhmän ehdotukset - Asiakkaan tunteminen. Asiakaskäynnit ja odotusten täyttö. Tutustuminen asiakkaaseen. Myydään hyötyä asiakkaalle. Nähdään mitä palveluja asiakas tarvitsee - Asiakkaan kanssa raporttien läpikäynti. Toimintojen tehostaminen. - Asiakasymmärryksen rakentaminen o Mikä on asiakkaan unelma ja toive? Mitä hän tavoittelee? o Mikä on asiakkaan suurin pelko? Miten voin auttaa? o Myydään hyötyä asiakkaalle o Etabloituminen markkinoille o Yhteen sovitus. Miten palveluista rakennetaan polku kohti visiota - Ajan seuraaminen ja siihen reagoiminen. Ympäristö muuttuu, on oltava ajan hermolla. Mitä tapahtuu ympäristössä? o Pelillistäminen - Työtehtävät: työkolmikot. Jaetaan työt järkevästi niin, että jokaisella projektilla on kuitenkin vastuuhenkilö. Senior ja junior ryhmässä mukana - Palaverit missä on onnistuttu hyvin. Pääpaino positiivisessa palautteessa - Tarjotaan monipuolisempia palveluita asiakkaalle, tarjotaan monipuolisempia erikoistumisaloja työntekijöille. - Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta, ettei työtaakka kasva liian suureksi - Hyvät välineet toimia. Mahdollisuus kehittyä ja erikoistua työssä. Ei samanlaisia työnkuvia. Kirjanpitoa, controllerin töitä - Me voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaita myös muualta kuin Pohjois-Suomesta. Rukan toimiston kautta. - Arvioidaan työn kannattavuutta. Arvioidaan asiakassuhteita, tarkastellaan hintoja - Ei tehdä kenellekään kannattamattomasti. STIPENDI - Verkostot asianajajat, tilintarkastajat, koulutusorganisaatiot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN KANNATTAA

OSALLISTUMINEN KANNATTAA ISMAgazine NRO 1 / 2010 VISMAN ASIAKASLEHTI Sir Richard Branson sanoo yritysjohtajille OSALLISTUMINEN KANNATTAA Tinan keittiön resepti yrittäjyyteen Finlandia-talo valitsi kumppaniksi Visman Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot