Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu"

Transkriptio

1 Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy

2 Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut valtavasti viidessä vuodessa. Kilpailu on kiristynyt ja muuttanut muotoaan. Se on tullut kansainväliseksi. Maantieteellisillä rajoilla ei ole enää väliä. Kilpailijat tulevat kauempaa, kilpailun luonne ja välineet ovat muuttuneet. Kilpailu on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Kilpailu perustuu vahvuuksiin. Hintakilpailulla me emme pysty pärjäämään. Tilitoimistotyö ei edes ole hintakilpailua. Hinnan vuoksi yksikään yrittäjä ei kaadu. Mutta erinomainen tilitoimisto voi palveluineen mahdollistaa ja auttaa yritystä menestykseen. Meidän on pelattava omilla paikallisilla vahvuuksillamme, luotava itse menestymisen tarinoita ja pystyttävä asemoimaan itsemme suhteessa kilpailijoihin erikokoiset tilitoimistot kilpailevat eri sarjassa. Tietoa tulee eri puolilta valtavat määrät. Mikä siitä on oleellista ja mikä epäoleellista? Mikä siitä on uutta? Byrokratian säännökset ovat lisääntyneet, toimialojen erot kasvaneet ja henkilöstöhallinnon asiat vaikeutuneet. Monet organisaatiot vaativat laskut sähköisinä. Toiminnot ovat siirtyneet verkkoon. Pienten yritysten on mahdotonta selviytyä kaikista säännöksistä. Voiko niihin tarjota asiantuntija-apua? Tietotekniikka on muuttunut vuosien saatossa ystävällisemmäksi. Ohjelmistot ovat kehittyneet Pystytään käyttämään ilmaista viestintää - on sähköpostit, Skype yms. Logistisia kustannuksia pystytään laskemaan, kun siirrytään paperittomuuteen ja siirretään kokoukset kokonaan verkkoon. Samaan aikaan asiakkaan vaatimukset muuttuvat. Palvelu yksilöityy. Palvelupaketti laajentuu ja muuttuu. Muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin on kyettävä tarttumaan. Voiko muutoksen nähdä mahdollisuutena ja pitää sitä vahvuutena? Markkina muuttuu, pystymmekö hyppäämään muutoksen tuomiin mahdollisuuksien ikkunoihin? Mikä on pahinta mitä voi tapahtua?

3 Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 3/2014 on pohdittu sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaatio on proaktiivista. Se on innostusta työhön. Menestyvissä organisaatioissa tulisi keskittyä juuri sisäisen motivaation johtamiseen isossa asemassa olleen ulkoisen motivaation rinnalla. Sisäinen motivaatio tulee vapaudesta valita ja vaikuttaa omaan työhönsä - työn sisällön ja osaamisen kehittämisestä. Työntekijä voi itse oppia enemmän, kun hänelle annetaan vapauksia ja luottamusta. Johtajan on luotava edellytyksiä ja puitteet, jossa työntekijä pystyy toimimaan tehokkaasti ja mielekkäästi. Sisäisen motivaation sanotaan syntyvän seuraavista asiasta: Omaehtoisuus, vapaus. Pystyn rakentamaan omaa tulevaisuutta ja tekemään asiakkaalle hyötyä. Tavoite ja onnistuminen. Saan vietyä asioita eteenpäin ja saavutan asetettuja päämääriä. Nautin omasta osaamisesta ja aikaansaamisesta Osana arvostavaa yhteisöä, jossa on mahdollisuus tehdä hyvää. Haluan, että se mitä teen on merkityksellistä sekä itselleni että muille. Innostuksessa ihmisen pitää olla osa yhteisöä. Kun työssä on aitoa innostusta ja yhdessä tekemistä myös asiakkaiden suuntaan, saamme aikaan kestävästi hyvinvoivan ja asiakashyötyä aidosti tuottavan työyhteisön.

4 Hallinnan kulttuurin aika on ohi tulevaisuus on avoin Emme voi hallita ympärillämme tapahtuvaa muutosta. Meidän on mentävä sen mukana sitä parhaiten hyödyntäen. Työtä tehdään entistä enemmän virtuaalisesti, toiminnat siirtyvät verkkoon ja raportit reaaliaikaiseksi. Työ muuttuu rakenteista irtonaiseksi, purskeiseksi. Pitää olla osaava, luotettava ja joustava. On kyettävä elämään jatkuvassa muutoksessa löytämään innostuksen aiheita ja nauttimaan siitä. Asiakkaiden maailma ja toimintaympäristö muuttuvat siinä missä meidänkin. Kun maailma muuttuu nopeammin, arvaamattomammin ja rajummin kuin koskaan, avautuu asiakkaille ja meille siinä samassa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksien ikkunoita. Asiakkaat ja vähintäänkin heidän asiakkaansa työskentelevät entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomasti. Käytännössä kaikki asiakkaidemme asiakkaat työskentelevät globaalissa kilpailussa ja globaalisti. Pieninkin kebab-yrittäjä ostaa suoraan ilman väliportaita netistä, porkkananviljelijä kilpailee saksalaisen kollegansa kanssa vaikka myisi aivan lähimarkkinoilla. Maailma on pysyvästi ja peruuttamattomasti muuttunut. Ajasta ja paikasta riippumattomuus ei lähde vain työntekijöistä. Se lähtee ennen muuta markkinoista menestyjät tekevät uutta tulevaisuutta.

5 Miten tulevaisuuden osaajia ja osaamista johdetaan? Johtajan tehtävä on edellytyksien luominen. Ei ohjata sitä mitä tehdään, vaan sitä mitä saadaan aikaan. Työntekijät ovat hämmästyttäviä siinä, miten he toteuttavat omaa työtään ja käyttävät hyväkseen omaa ammattitaitoaan. Kyse on ohjauksen ja motivoinnin muutoksesta. Erityisosaaminen Ammattitaidon älykäs käyttö Perustaso Osaaminen on hämmästyttävä resurssi, se kasvaa käytettäessä. Se kasvaa rohkeudella ja yhdessä tekemisellä. Se on tilannetajua, asiakaskohtaamista. Lupa käyttää ammattitaitoa älykkäästi. Ei riitä, että tehdään normaali suoritus perustason osaamisella, vaan asiakkaalle on tuotettava todella hyötyä. Se vaatii ammattitaidon älykästä käyttöä. Meidät erottaa toisista lopulta se, kuinka hyvin pystymme käyttämään erikoisosaamistamme. Se tarkoittaa sitä osaamista, jota ei perinteisesti liitetä tilitoimistotyöhön. Ihan ensin se on verkottumista vaikka tilintarkastuksen kanssa. Osaamisen puoliintumisaika on tilitoimistossa ehdottomasti vähemmän kuin viisi vuotta. Korkeintaan puolet siitä osaamisesta, mitä meillä on nyt on, on validia viiden vuoden kuluttua. Uudet osaamisvaateet kasvavat rajusti. Emme perinteisin osaamisen kehittämisen keinoin pysty uudistumaan riittävästi ja riittävällä nopeudella. Perinteisen koulutuksen aika on ohi tarvitaan uutta monimuotoista yhteisöllistä oppimista. Kaukana takana ovat ne ajat, jolloin organisaatioissa ihmiset tekivät sitä, mitä parhaiten osaavat. Sellaiset organisaatiot ovat tuhon omia, usein menneen menestyksen vangeiksi jääneitä. Kyky uudistua nousee keskeiseksi kilpailutekijäksi. Kyky uudistua maltilla kuitenkin. Se tarkoittaa, että osaamisen johtaminen on jokapäiväistä puuhaa jokaisen on tehtävä joka päivä jotain uutta, jotain sellaista, mitä ei edes tiedä osaavansa. Siitä tulee onnistumisen kokemukset, innostus ja rohkeus. Tulevaisuuden tilitoimistotyö on vaativaa ja rajusti kilpailtua. Mitä jos menemme rohkeasti sinne, missä kilpailua ei käydä hinnoilla? Vaativiin, mielenkiintoisiin maailmoihin? Siihen tarvitsemme parhaat osaajat ja parhaan osaamisen johtamisen. Kun mietimme, mitä lahjakkaat työelämään tulevat tahtovat. Sehän on se sama! Vapaus, haasteet, inspiroiva ympäristö, merkityksellinen työ, asiakaskontaktit..

6 Työtä tehdään siten, silloin ja siellä, missä asiakas hyötyy siitä eniten Tulevaisuuden tilitoimistotyö on ennen kaikkea ajasta ja paikasta riippumatonta. Se on asiakaslähtöistä, mielenkiintoista ja rajatonta asiantuntijatyötä, jota on pystyttävä tekemään rakenteista välittämättä. Tämä luo suurimman haasteen tilitoimistotyölle. Jotta pysymme kilpailukykyisinä, meidän on pystyttävä tekemään työtä missä vaan, milloin vaan Oulussa, Rukalla, verkossa, ulkomailla rajoista välittämättä. Tilitoimistotyöstä on tullut yhä vaativampaa ja stressaavampaa. Vaaditaan virheettömyyttä isojen sanktioiden uhalla. Työ tulee avoimeksi. Tekniikkaan on voitava luottaa tulevaisuudessa enemmän. On mielenkiintoista miten sähköisiä palveluja voi jo nyt hyödyntää tilitoimistotyössä ja työn tekemisen tavassa. Kausivaihtelut alalla jatkuvat edelleen suurina. Ruuhkakuukausina tehdään enemmän ja kevyenä aikana on mahdollista vaikuttaa enemmän omiin työaikoihin. Yhä enenevissä määrin etenkin sähköisten palvelujen avulla. Samalla voidaan luoda aivan uusia toimintamalleja. Pidennetään palveluaikoja ja luodaan uusia kilpailutekijöitä. Kiireisille yrittäjille arki- ja viikonloppuaikaa. Nuorille tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijöille vaihtoehtoisia työaikoja. Kahdeksasta neljään tyyppinen liukuhihnatyö ei enää kiinnosta. Halutaan eri tavalla tekemistä, mielenkiintoisia työtehtäviä yhdessä tehden, vapautta liikkua ja tehdä työtä eri aikoihin. Inspiroivan ympäristön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kun työtä halutaan katsoa kauempaa, avata uusia näkökulmia, kehittää, on paras nousta irti totutuista ympäristöistä ja tavoista. Uudessa työssä pohdinnan, ratkaisujen hakemisen ja erilaisten näkökulmien mukaan tuonnin rooli korostuu. Innovatiivisuus on olemassa olevien asioiden näkemistä ja yhdistelemistä uudella tavalla. Usein yhdessä

7 Kohti tulevaisuuden menestyvää tilitoimisto Tilitoimistotyö on asiantuntijatyötä. Se on arvostettua ja monipuolista, ajattelua ja pohdintaa vaativaa. Kyllä se siltä näyttää, että rutiinit siirtyvät kuitenkin koneille. Entisestä on maltettava luopua, jotta tilalle voi tulla uutta. Mitkä ovat meillä entisyyden merkkejä? Mitä sellaista teemme, joka ei tuota lisäarvoa asiakkalle mutta kuluttaa resursseja? Mistä meidän on uskallettava luopua? Usein luopuminen jostain pakottaa tekemään fiksumpia ratkaisuja. Paras selitys entisestä kiinni pitämisessä on usein hyvin kuviteltu asiakkaan tahto. - Mitä hyötyä on siitä, että työskentelemme virka-aikana? Milloin asiakkaillemme todellisuudessa tulee pulmia? Milloin he tarvitsevat apua? Nykyisen teknologian aikana palveluaikaa voidaan muuttaa mikä olisi pahinta, mitä tapahtuisi, jos palveluaikaa muutetaan rajusti? - Matkustammeko kokouksiin? Yritämmekö tehostaa kokouksia, joita ei pitäisi lainkaan tai siirtää verkkoon. Matkustammeko töihin? Miten paljon aikaa käytämme siirtymiseen paikasta toiseen kun vieressä on verkko, jossa voidaan tehdä lähes kaikki tehokkaammin ja läpinäkyvämmin? Mitä jos lisäämme yhdessä kohtaamisten laatua rajusti ja siirrämme ja lisäämme kohtaamisia verkkoon? - Mitä jos laskemme jokainen yhden päivän ajan, mitä hyötyä jokaisesta tulostamastamme paperista on asiakkaalle? Jokaisesta roskiin heitetystä? Mitä jos laskemme työn kustannukset ja vanhasta kiinni pitämisen kustannukset? Voi olla, että ihmiset tykkää tulostaa. Mutta tulevaisuuden tekijät osaavat toimia kyllä ilman. Tulevaisuuden menestyjä ei ole paljon tulostava organisaatio. Ei edes painotalo.

8 Tarvitsemme alalle parhaat tekijät. Miten ne saamme? Ennuste, jonka mukaan kirjanpitäjän työ on katoava ammatti, masensi toimialaa. Se sai alan toimijat yhdessä kuorossa todistamaan, että tutkimuksen tekijä on väärässä. Kevyesti loukkaantuneina. Navigaattorit tuntuivat pari vuosikymmentä sitten mahdottomilta, nyt saamme toimintaympäristöstämme tietoa huomattavasti kehittyneimmillä kilistimillä ihan arkipäivässä. Kaikki isot autovalmistajat rakentavat kuljettamattomia robottiautoja sarjavalmistukseen 2020 mennessä. Pystymme seuraamaan omaa ja pian läheistemme hyvinvointia reaaliaikaisesti ja antamaan kohdennettuja lääkkeitä. Matkatoimistot siirtyivät nettiin, pankit käytännössä kokonaan myös. Mitä ihmettä? Uskommeko todella, että kirjanpitäjä selvittelee huoltoaseman kuitteja ryppyisistä kirjekuorista? Tilitoimistotyö voi olla tulevaisuuden menestyksen mahdollistaja, johdon sparraaja ja tulevaisuuteen katsoja. Meille ei tuo tulevaisuuden menestystä ne asiakkaat, jotka käyttävät ihan perinteistä kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Tilitoimistoalalla pelkästään tittelit voivat olla arvostusta laskeva tekijä. Mistä esimerkiksi tulee kirjanpitäjänimikkeen huono kaiku? Vetovoimatekijänä kirjanpitäjä-titteli ei ole erikoinen. Se ei houkuta tekijöitä. Kirjanpitäjän nimike ja myös ASENNE on muututtava. Se on asiantuntijatyötä, josta tulee voida ylpeä. Jo nimikkeen on pystyttävä houkuttamaan niitä, joita me tulevaisuudentekijöiksi tahdomme ja tarvitsemme. Nykyisellään kirjanpitäjä jo keskustelee yrityksen johdon kanssa. Pienessä yrityksessä se on yrittäjä. Usein keskustelu tapahtuu rutiininomaisesti rutiininomaisessa ympäristössä. Sinällään tärkeänä, mutta ei agendanaan tulevaisuuteen suuntaavana. Jos yrityksen kanssa kerran vuodessa keskustelisi asiakkuuspäällikkö tai talousneuvoja ajatuksella: keskustellaanpa tulevaisuudesta ja jos controller vierailisi johtoryhmissä, olisi asiakkuuksien jalostamisen paikka valmis. Niistä tilaisuuksista on lähes mahdotonta tulla ulos ilman lisämyyntiä. Muutetaan nyt edes nimikkeet vastaamaan sitä, mitä asiakkaalle tahdomme antaa. Controller Asiakkuuspäällikkö HR-asiantuntija Talousneuvoja Talousassistentti

9 Rakastu asiakkaisiin mutta erokin on joskus hyvä Asiakassuhteeseen on pystyttävä luomaan luottamus. Pitkät asiakassuhteet ovat tärkeitä. Mutta jos teemme arvokasta työtä, on se myös jonkun arvoista. Sillä on oltava hintansa. Yksikään yritys ei nouse ahdingosta menestyjäksi sen takia, että sillä on halpa kirjanpito. Mutta se voi nousta, jos sillä on tukenaan Suomen paras tilitoimisto. Yritystoiminta ei voi olla säälibisnestä. Meidän on oltava jokaiselle asiakkaalle jatkuvasti hintamme väärtti. Yritys ei voi tehdä tulonsiirtoja. Kannattamattomien asiakkaiden pitäminen on sitä. Kannattamattomat asiakkaat pilaavat ensin yrityksen ja sitten koko alan mainetta. Työntekijöiden houkuttelemisen kannalta kannattamattomuus on järkyttävä juttu. Se tulee työn rutinoitumisesta, heikosta kyvystä uudistua ja kyvyttömyydestä johtaa asiakkuuksia (se tarkoittaa ei kannattamattomia ja asiakkuusosuutta lisää kannattavista). Työn jalostusarvon on noustava rajusti. Siksi siis: asiakaslähtöisyyttä on myös beautiful exit. Jos teette 100 euron edestä laskuttamatonta työtä yhdelle asiakkaalle, on teidän tehtävä 2000 euron normikannattavaa bisnestä toiselle korvaamaan se. Onko se ihan oikein? Voihan se oikealta tuntua, mutta liiketoimintaa se ei ole. Merkityksellisen työn tekemistä se ei ole. Hyvinvoivaa tulevaisuutta rakentavaa se ei ole. Todennäköisesti yksikään asiakas ei hajauta tilitoimistomarkkinaa strategisista syistä. Kaikki, tai lähes kaikki, tahtovat kaikki palvelut samasta talosta. Samoista järjestelmistä, asiakkaan tilanteeseen perehtyneiltä ihmisiltä. Asiakkaaseen rakastumista ei ole se, että vain yksi tekee aina kirjanpidon ja saa tyydytyksen siitä, että on korvaamaton. Omat asiakkaat pitää uskaltaa avata hieman toisillekin. Asiakasymmärrys on hyvin tärkeää. Sen on oltava yhdellä. Mutta kun samassa tiimissä on kirjanpitäjän lisäksi HR-osaaja, on asiakkuuden jalostus mahdollista ja se sujuu kuin itsestään. Ihmisten osaamiset laajentuvat ja vastuu kasvaa. Asiakkaiden asioita ratkaistaan yhdessä ja asiakas saa todellisesti yhdessä hoidetun, eteenpäin katsovan kokonaisuuden. Asiakkuuden jalostus edellyttää useampia toimijoita työn muuttuminen purskeiseksi vaatii useampia toimijoita yhdessä oppimisen vaade vaatii useampia toimijoita. Vasta silloin asiakas saa meiltä täyden palvelun.

10 Salonen Ruka näkyvän muutoksen välttämättömyys Tiltoimisto Simo Salosella on Rukalla huoneisto. Rukalla on vuosittain ehkä yritystä eri puolilta maata ja maailmaa. Osa niistä erittäin sitoutuneita Rukaan, monet jäämässä eläkkeelle ja potentiaalisia kuusamolaisia jatkossa. Koska ideana on tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti, voivat asiakkaat olla missä tahansa ainakin ympäri Suomen. Yrittäjälle voi olla erittäin sopivaa käyttää taloudensuunnitteluun juuri sitä hetkeä, kun omat asiakkuudet eivät sido häntä esimerkiksi Helsinkiin. Miksi hän ei tekisi sitä työtä vapaa-ajan paikkakunnallaan? Ajasta ja paikasta riippumattoman toimiston kanssa? Jos henkilöstölle annetaan mahdollisuus olla kolme päivää Rukalla he ja me kaikki joudumme testaamaan videoneuvottelut ja sähköiset yhteydet. Me kaikki joudumme juomaan virtuaalikahveja ja tarttumaan työhön uudella tavalla. Päivä voi katketa keskeltä tai alkaa ani varhain limittyen omiin suunnitelmiin. Rukatyömatka luo sosiaalista pätevyyttä ja mahdollistaa mainiosti onnelliset olosuhteet yhteisille kohtaamisille. Miksemme tekisi niin? Yhdistäisi olemassa olevia palikoita uudestaan, rakennamme mainetta, siirtyisimme eri sarjaan?

11 Mitäs sitten tehtäisiin? EHDOTUS 1 Muutetaan tittelit rakentamaan tulevaisuutta Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tittelit eivät kuvaa heidän asiantuntijuuttaan eivätkä tekemistään. Ne ovat menneestä maailmasta ja vaikuttavat työn ja tekijän arvostukseen. Muutetaan nimikkeet ja rakennetaan ihmisille urapolkuja EHDOTUS 2 Työkolmikot asiakkuustiimeinä ja salkunhoitajina Kolmikko hoitaa nimetyt asiakkaat, asiakassalkun. Heidän tehtävänään on asiakkuuden jalostus ja kannattavuudesta huolehtiminen. He vastaavat siitä yhdessä, että palkat on laskettu ajoissa. Tiimien osaajat eivät ole toistensa peilikuvia, vaan ehdottomasti palkanlaskentaa ja kirjanpitoa sekaisin. Heistä kukaan ei ole tiiminvetäjä, vaan jokaisella asiakkaalla on oma asiakkuudesta vastaava, miksei asiakkuuspääliköksi tässä roolissa nimetty? Jokaisella on omia asiakkuuksia, asiakkaat tietävät koko tiimin ja se osallistuu kokonaisuudessaan myös tulevaisuuden rakentamiseen. Tiimeissä tulee ristiriitoja ja keskusteluja, mutta siinä tapahtuu myös oppimista yhdessä tekemisen kautta. Samalla ollaan tiiviimmin tekemisessä asiakkaan kanssa. Käydään asiakkaan luona automaattisesti. Lujitetaan asiakassuhdetta, johdetaan asiakkuuksia ja myydään olemassa oleville asiakkaille lisää. Työ muuttuu asiantuntijatyöksi, jossa parhaiten onnistuvat ne, jotka onnistuvat parhaiten asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. Osaaminen kasvaa käytettäessä ja yhdessä tehden. Keskitytään siihen, mitä meidän pitää saada aikaan, ei siihen, mitä meidän pitää tehdä.

12 EHDOTUS 3 Kannattavuus kuntoon asiakkaan kohdalle Mitkä yritykset tuovat kannattavuuden? Vanhat asiakkaat ja asiakkuuksien jalostaminen. Miten asiakkuuksia jalostetaan niin, että he maksavat enemmän? Meidän on muutettava palvelusisältöä. Taloushallinnon asiantuntija tekee asiakaskäyntejä, esittelee raportteja johtoryhmälle ja katsoo tulevaan.. Esittelytilaisuudet ovat mainio tilaisuus myydä. Niistä tulee laskutettavia myyntikäyntejä. Löytyykö asiakas, joka haluaisi kokonaispalvelun? Se voi olla kilpailuvaltti. Meidän on käytettävä luovuutta omassa työssämme. Tuodaan työn tekemiseen omaa ammattilaisuutta. Asiakaslähtöisyyden idea lähtee palvelukokemuksesta. Haetaan asiakkaan kanssa yhteisiä onnistumisia. Asiakas on osallinen palvelun suunnittelussa, sen tekemisessä ja tulevaisuuden hahmottelussa. Voimme saada lisää kannattavuutta lisäämällä reippaasti osaamisen käyttöä ja luottamusta. EHDOTUS 4 - Älä ole halpa - mutta voit olla hyväntekijä Älä rakenna itsellesi halpaa imagoa, älä kenellekään anna alennusta tai hinnoittele halvemmalla. Se syö maineesi ja heikentää luottamusta. Mutta jos tahdot, voit myydä normaalihinnalla tai vähän kalliimmalla kirjanpidon sikarikerholle ja tukea heidän vaihto-oppilastyötä erittäin näkyvästi vaikka koko summalla. EHDOTUS 5 - Suomen paras tilitoimisto Ajattelemme, että tulevaisuus on menneisyyden jatkumo. Se ei kuitenkaan mene niin. Menestyvät organisaatiot ovat avoimia kehittämisen yhteisöjä. Jokainen työntekijä tuo oman osaamisensa yhteisöön. Työntekijöille tulee onnistumisen kokemuksia. Innovatiivisuus on asioiden näkemistä uudella tavalla ja uusi tapa tehdä töitä. Tarvitsemme koulutusta ja yhteistä aikaa innovointiin. Arjessa työ on kovin hektistä. Rakennetaan yhteinen koulutusohjelma, jossa avaamme näkökulmia uuteen ja vahvistamme omaa osaamistamme. Käytämme 10 yhteistä päivää Oulussa ja lähiympäristössä rakentamaan meistä Suomen parhaan tilitoimiston

13

14 Tulevaisuuden tilitoimisto ryhmien omat ehdotukset Mitä tehdään, jotta alan yhteinen kakku kasvaa luodaan uusia palveluja, parempaa palkkaa ihmisille, mielenkiintoisempia työtehtäviä. Millä toimenpitein nämä saadaan aikaiseksi? 1. ryhmän ehdotukset - Huomioidaan työyhteisön erilaiset toimijat. Tiimeissä toinen tukee toisiaan. Ei perinteistä tiimiajattelua. Osaamiset sekoittuu - Etsitään työyhteisössä oikeat roolit - Työpisteiden kehittäminen. Ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön erilaiset työvälineet - Tavoitteiden asettaminen yksilötasolla. Tavoitteiden läpikäyminen. Miten tavoitteisiin päästään? Henkilökunnan vuorovaikutus. Ideariihi uusiin palveluihin. Uusissa paikoissa, herätetään ajattelemaan normaalista poikkeavalla tavalla, normaalista poikkeavassa ympäristössä - Yritetään saada henkilökunta asettumaan asiakkaan asemaan. Mitä asiakas haluaa? Ymmärretään asiakkaan bisnes ja ongelmakohdat. Miksi yrittäjän bisnes ei kehity. Pystytään hyödyntämään asiakkaan vahvuudet, tunnetaan toimialoja - Hiljaisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Kuinka hiljainen tieto saadaan tuotua julki. - Täsmäkoulutus henkilökunnalle. Vahvistetaan vahvuuksia. - Henkilökunnan sitouttaminen ja palkitseminen. Otetaan heidän aktiivisesti mukaan prosessiin - Vapauden ja vastuun jakaminen - Prosessien yhdenmukaistaminen. Joustavuus -> yksilö, elämäntilanne -> lopputulos - Asiakkaan oikeanlainen kartoitus. Tunnistetaan asiakas. Mitä hänelle tarjotaan ja miksi - Erityisosaamisen huomioiminen - Sisäisen asiantuntijuuden markkinointi - Tyhmyyden tunnustamisen arvostaminen -> vahvuuksien löytäminen. Jokaisen ei tarvitse osata kaikkea. Avoin, keskusteleva organisaatio - Sisäisen yrittäjyyden omaksuminen - Markkinointi o uskallus markkinointiin o omat vahvuudet tuodaan esiin o asiakkuuden laajennus o organisaation ominaisuus ja edellytys - Ongelmiin nopea reagointi o välineet, keinot ja rohkeus puuttua nopeasti

15 o o asiat ratkaistaan siellä ja silloin kun sen aika on. Ei murehdita etukäteen, eikä siirretä niitä muualle Ristiriitojen sietäminen 2. ryhmän ehdotukset - Asiakkaan tunteminen. Asiakaskäynnit ja odotusten täyttö. Tutustuminen asiakkaaseen. Myydään hyötyä asiakkaalle. Nähdään mitä palveluja asiakas tarvitsee - Asiakkaan kanssa raporttien läpikäynti. Toimintojen tehostaminen. - Asiakasymmärryksen rakentaminen o Mikä on asiakkaan unelma ja toive? Mitä hän tavoittelee? o Mikä on asiakkaan suurin pelko? Miten voin auttaa? o Myydään hyötyä asiakkaalle o Etabloituminen markkinoille o Yhteen sovitus. Miten palveluista rakennetaan polku kohti visiota - Ajan seuraaminen ja siihen reagoiminen. Ympäristö muuttuu, on oltava ajan hermolla. Mitä tapahtuu ympäristössä? o Pelillistäminen - Työtehtävät: työkolmikot. Jaetaan työt järkevästi niin, että jokaisella projektilla on kuitenkin vastuuhenkilö. Senior ja junior ryhmässä mukana - Palaverit missä on onnistuttu hyvin. Pääpaino positiivisessa palautteessa - Tarjotaan monipuolisempia palveluita asiakkaalle, tarjotaan monipuolisempia erikoistumisaloja työntekijöille. - Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta, ettei työtaakka kasva liian suureksi - Hyvät välineet toimia. Mahdollisuus kehittyä ja erikoistua työssä. Ei samanlaisia työnkuvia. Kirjanpitoa, controllerin töitä - Me voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaita myös muualta kuin Pohjois-Suomesta. Rukan toimiston kautta. - Arvioidaan työn kannattavuutta. Arvioidaan asiakassuhteita, tarkastellaan hintoja - Ei tehdä kenellekään kannattamattomasti. STIPENDI - Verkostot asianajajat, tilintarkastajat, koulutusorganisaatiot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tämän päivän työelämätaidot

Tämän päivän työelämätaidot Tämän päivän työelämätaidot Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä 2 Pari sanaa meistä 3 ASIANAJOTOIMISTO BORENIUS OY - TÄYDEN PALVELUN LIIKEJURIDIIKAN TOIMISTO Perustettu 1911 Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

Avaimia hoivayrittäjyyteen 1 liiketoimintaosaamisesta

Avaimia hoivayrittäjyyteen 1 liiketoimintaosaamisesta Avaimia hoivayrittäjyyteen 1 liiketoimintaosaamisesta perustuen Imatralla 8.3.2011 pidettyyn Avaimia hoivayrittäjyyteen -koulutukseen ja keskusteluun. Kouluttajina yrityspalvelujohtaja Ismo Pöllänen ja

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen 29.03.2012 Aktuaareille 1 FINANSSIALAN HENKILÖSTÖ IÄN MUKAAN 2011 900 800 Vakuutusyhtiöt Pankit 700 600 500 400 300 200 100 0 18

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen kommenttipuheenvuoro Marja-Liisa Manka professori M. Seligman Työhyvinvointi Huoli nuorista? noin 8 prosenttia työssä käyvistä 18 29-vuotiaista nuorista

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

UNELMA-MENETELMÄ. SAAT NIIN PALJON KUIN HALUAT Ideasta bisnekseksi NY vuosi Unelmasta omaksi yritykseksi Olet mukana tekemässä omaa tulevaisuuttasi

UNELMA-MENETELMÄ. SAAT NIIN PALJON KUIN HALUAT Ideasta bisnekseksi NY vuosi Unelmasta omaksi yritykseksi Olet mukana tekemässä omaa tulevaisuuttasi UNELMA-MENETELMÄ SAAT NIIN PALJON KUIN HALUAT Ideasta bisnekseksi NY vuosi Unelmasta omaksi yritykseksi Olet mukana tekemässä omaa tulevaisuuttasi UNELMAT UNELMAT TIENNÄYTTÄJINÄ kaatis Itsensä johtamisen

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA?

VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA? VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA? YKN Viestinnänsuunnittelija, Kirjastot.fi Kuka? Viestinnänsuunnittelija Kirjastot.fi Kirjastojen välistä viestintää, kirjastoille

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Säästöpankkiryhmän strategia 2012 Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot