Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta"

Transkriptio

1 AIKA :00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 5 paikallinen järjestelyerä lukien 4 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) paikallinen 8 järjestelyerä lukien 5 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-18) paikallinen järjestelyerä lukien 6 Paikallinen virkaehtosopimus perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä Paikallinen virkaehtosopimus sairaalapäivystyksistä naisten- ja lastentautien 16 yksikön sekä anestesian, kirurgian ja medisiinisen yksikön päivystyksessä Kahden osastonylilääkärin viran perustaminen Tiedoksi merkittävät asiat Muut mahdolliset asiat 21 Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Salenius Pentti Puheenjohtaja Kauvo Kirsi-Marja 1. varapuheenjohtaja Heltimoinen Ilpo Jäsen Kohvakka-Turja Leena Jäsen Laukkanen Marjatta Jäsen Peltonen Pentti Jäsen Vuorela Harri Jäsen Poissaolevat Nilsson Riitta Henkilöstöjohtaja Muut osallistujat Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Ikonen Sari Johdon assistentti Siiskonen Keijo Vesterinen Marja-Liisa Edustaja Sivu 1/21

2 Sivu 2/21

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sivu 3/21

4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Laukkasen ja Pentti Peltosen. Sivu 4/21

5 3 Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) paikallinen järjestelyerä lukien EKS/3679/ /2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Henkilöstöpäällikkö Katja Tyystjärvi Liitteet Oheismateriaali Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän suuruus oli ohjeistettu laskettavaksi tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Ammattijärjestöjen kanssa sovittiin järjestelyerän laskentakuukaudeksi syyskuu. Jaettavaksi järjestelyeräksi tuli ,22 euroa. KT Yleiskirjeen 1/2018 mukaan paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Työnantajan ja ammattijärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet paikallisen järjestelyerän käyttämisestä 14.9., , , ja Yksimielinen näkemys on, että järjestelyerä jaetaan KVTES:n paikallisen palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustasojen (TVA) tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Korotusten kohdentamisen päätavoitteet ovat takuuosien vähentäminen sekä alimman vaativuustason tehtäväkohtaisen palkan ja peruspalkan (ns. alaraja-/vähimmäispalkka) välisen eron kasvattaminen niissä hinnoitteluissa, missä alin vaativuustaso vastaa peruspalkkaa tai on lähellä sitä. Paikallisen Sivu 5/21

6 järjestelyerän kohdentamisessa on lisäksi huomioitava, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti KVTES:n liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset (hinnoittelemattomat) muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Myös johto-/päällikkötason palkankorotusesitykset henkilöstölleen selvitettiin. Neuvottelujen tulos TVA tasojen tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista hinnoitteluittain: Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI060): TVA tasot A, B, C ja D +30 euroa Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät (01PER070): TVA tasot A, B, C ja D +25 euroa Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävät (04PER010): TVA tasot A, B, C ja D +32 euroa Hoitoalan esimiestehtävät (03HOI020): TVA taso A +10 euroa, sekä TVA tasot B, C ja D +30 euroa Vaativat hoitoalan ammattitehtävät (03HOI030): TVA tasot A, B, C, D ja E +42 euroa Hoitoalan ammattitehtävät (03HOI040): TVA tasot A, B, C ja D +30 euroa Alue- ja palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtävät (04SOS030): TVA tasot A, B, C + 45 euroa, sekä tason D käyttöönotto Sosiaalityön asiantuntijatehtävät (04SOS04A): TVA taso B +104,09 euroa Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät (04SOS050): TVA tasot A, B, C, D ja E +40 euroa Sosiaalihuollon ammattitehtävät (04SOS06A): TVA tasot A, B, C ja D +30 euroa Lääkehuollon vaativat ammattitehtävät (04FAR020): TVA taso A +10 euroa, sekä TVA tasot B, C ja D +40 euroa Lääkehuollon ammattitehtävät (04FAR03A): TVA tasot A, B, C ja D +30 euroa Palkkahinnoittelun ulkopuolella oleville neuvottelun mukainen korotus kohdistuu pääasiassa Eräiden erityisalojen asiantuntijoiden palkkaus -paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin tehtävien vaativuustasojen tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Paikallisen sopimuksen mukaan palkkauksen kehittämiseksi seurataan myös yksityissektorin palkkakehitystä. Erityisesti psykologien ja puheterapeuttien palkkakehitys ei ole vastannut yleistä tasoa ja rekrytointi on ollut haasteellista. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös ravitsemusterapeutit. Tehtäväkohtaisten palkkojen korotus harmonisoi samalla KVTES:n työaikakompensaation ( ) vuoksi eriytyneet palkat: Eräiden erityisalojen asiantuntijoiden tehtäväkohtaiset palkat: tavanomaiset tehtävät +134,61 euroa, vaativat tehtävät +194,15 euroa, erittäin vaativat tehtävät +223,61 euroa ja johtava/vastaava +219,55 euroa Kaikissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksissa huomioidaan niiden aiheuttamat heijastusvaikutukset henkilökohtaisiin lisiin ja työaikakorvauksiin. Korotukset on mitoitettu niin, että järjestelyerän jakamisen kokonaiskustannusvaikutus vastaa jaossa olevaa järjestelyerää (1,2 %). Sivu 6/21

7 päättää hyväksyä työnantajan ja ammattijärjestöjen saavuttaman neuvottelutuloksen Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) paikallisesta järjestelyerästä. Sivu 7/21

8 4 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) paikallinen järjestelyerä lukien EKS/3687/ /2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Henkilöstöjohtaja Riitta Nilsson Liitteet 1. Neuvottelupöytäkirja , LS järjestelyerä Liite1_neuvottelupöytäkirja , LS järjestelyerä Oheismateriaali LS:n liitteissä 1 5 paikallinen järjestelyerä on 0,7 prosenttia kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat LS:n mukaan paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään ensisijaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän täyttäneillä työnantajilla erää voi käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan liitteen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Eksotessa järjestelyerä on laskettu syyskuun palkkasummasta ja se on euroa. Neuvottelut lääkärisopimuksen järjestelyerän jakamisesta pidettiin JUKO ry:n edustajien kanssa 24.9., ja sekä päätösneuvottelu Neuvottelut päättyivät yksimielisinä seuraavaan tulokseen: Liite 1, terveyskeskuslääkärit Erikoislääkäri (yleislääketieteeseen erikoistunut terveyskeskuslääkäri): päätöksen EKS/933/ /2018 mukaisen tehtäväkohtaisen palkan korotus 251 euroa (5689,72 e > 5940,72 e) Terveyskeskuslääkäri (lääketieteen lisensiaatti): päätöksen EKS/933/ /2018 mukaisen tehtäväkohtaisen palkan korotus 20,80 euroa (5483,80 e > 5504,60 e) Sivu 8/21

9 Liite 2, terveyskeskushammaslääkärit Palkkahinnoitteluliitteen työntekijöiden tehtäväkohtaisen palkan korotus 37 euroa Liite 3, sairaalalääkärit: Paikallisen virkaehtosopimuksen sairaalalääkärien palkkauksesta mukaisten tehtäväkohtaisten palkkojen korotus: Erikoislääkäri (L3SL3000): 99,5 euroa (6 072,00 e > 6 171,50 e) Apulaisylilääkärit ja osastonylilääkärit (L3SL1200): 52 euroa (6 578,00 e > 6 630,00 e) Ylilääkärit (L3SL1200): 52,65 euroa (7 307,35 e > 7 360,00 e) Ylilääkärit, laaja vastuualue: 37,49 euroa (7 639,51 e > 7 677,00) Liite 4, sairaalahammaslääkärit: Palkkahinnoitteluliitteen työntekijöiden tehtäväkohtaisen palkan korotus 12,19 euroa. Hinnoittelun ulkopuoliset: Tehtäväkohtaisen palkan korotus 37,49 euroa. Lisäksi neljälle lääkärille myönnettiin henkilökohtainen lisä. päättää hyväksyä työnantajan ja ammattijärjestön saavuttaman neuvottelutuloksen Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) järjestelyerästä. Sivu 9/21

10 5 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-18) paikallinen järjestelyerä lukien EKS/3723/ /2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Henkilöstöpäällikkö Katja Tyystjärvi Liitteet Oheismateriaali Keskitetty järjestelyerä lukien TS-18:n 8 :n määräyksiä uudistavan työryhmän työn tuloksen toteuttamiseen oli varattu 0,3 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. TS-sopijaosapuolten kesken ei saavutettu yksimielisyyttä 0,3 prosentin keskitetyn järjestelyerän käytöstä. Tämä tarkoitti, että allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti keskitetyn järjestelyerän osuus lisättiin paikalliseen järjestelyerään. Paikallinen järjestelyerä lukien, kun siihen on lisätty keskitetty järjestelyerä Paikallinen järjestelyerä yhteensä 1,2 % Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin vähintään henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella (allekirjoituspöytäkirjan 3 2 mom.) 0,3 % tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja/tai henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella (allekirjoituspöytäkirjan 3 1 ja 2 mom.) 0,9 % Järjestelyerä laskettiin tavanomaiselta kuukaudelta ja kokonaissummaksi tuli 916,95 euroa. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin käytetään 687,71 euroa ja henkilökohtaisiin lisiin 229,24 euroa. Sivu 10/21

11 Työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet paikallisen järjestelyerän käyttämisestä ja päässeet siitä yksimielisyyteen. Neuvottelutulos perustuu paikallisen TS-kehittämistyöryhmän valmistelemaan tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän tuloksiin, sekä henkilökohtaisiin työstä suoriutumisen arviointeihin. Palkkaryhmä I ammattimies, joka toimii tavallisissa, vaativissa ja erittäin vaativissa ammattimiestehtävissä ( ): taso B2 +154,15 euroa (erikoisammattimiehet 1860,57 e > 2014,72 e) taso B3 +15,28 ja 169,43 euroa (lääkintälaitemekaanikot 1860,57 e > 2030,00 e) taso C1 +25,28 euroa ja 179,43 euroa (vastaavat 1860,57 e > 2040,00 e) Palkkaryhmä III johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edellyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva ( ): taso A +143,86 euroa (3092,26 e) päättää hyväksyä työnantajan ja ammattijärjestöjen saavuttaman neuvottelutuloksen Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-18) järjestelyerästä. Sivu 11/21

12 6 Paikallinen virkaehtosopimus perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista EKS/3569/ /2018 Käsittelyhistoria Yhteistyöryhmä Aiempi käsittely: Yhteistyöryhmä 104 Puheenjohtaja on hyväksynyt paikallisen virkaehtosopimuksen perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista Paikallinen sopimus koskee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perusterveydenhuollon päivystyksestä lääkärille maksettavia korvauksia säännöllisen työajan ulkopuolella. Korvaukset sisältävät työaika- ja muut korvaukset sekä ulkopuoliselle maksettavat vuosilomakorvaukset. Päivystyksestä ei tämän sopimuksentarkoittamissa tapauksissa makseta muita korvauksia. Neuvotteluja on käyty uudesta sopimuksesta. JUKO ry:n pääluottamusmies Jari Hartman haluaa käydä sopimukseen liittyviä asioita vielä läpi ennen sopimuksen hyväksymistä. Voimassaoleva sopimus päättyy ja Hartman esittää, että nykyistä sopimusta jatkettaisiin asti. Sopimusluonnos, joka on hyväksytty , on esityslistan ohessa. Yhteistyöryhmä käsittelee asiaa ja esittää sopimuksen viemistä henkilöstöjaostoon hyväksyttäväksi siten, että hyväksyttyä sopimusta jatketaan entisillä ehdoilla Hyväksyttiin sopimus vietäväksi henkilöstöjaoston käsiteltäväksi siten, että hyväksyttyä sopimusta jatketaan entisillä ehdoilla Tämän kokouksen käsittely: Sivu 12/21

13 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Henkilöstöjohtaja Riitta Nilsson Henkilöstöpäällikkö Katja Tyystjärvi Keijo Siiskonen Liitteet 1. Sopimusluonnos pth päivystyskorvauksista Oheismateriaali päättää hyväksyä liitteenä olevan, hyväksytyn, sopimuksen jatkamisen entisillä ehdoilla Sivu 13/21

14 7 Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä EKS/3564/ /2018 Käsittelyhistoria Yhteistyöryhmä Aiempi käsittely: Yhteistyöryhmä 105 Puheenjohtaja Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä on voimassa Sopimuksen mukaan sopimuskauden aikana arvioitiin gastrokirurgien päivystysringin kustannusvaikutuksia työnantajan että työntekijöiden osalta. Kustannusvaikutusten lisäksi arvioitiin gastroringin vaikutusta siihen osallistuvien lääkäreiden työhönsidonnaisuuden määrissä. Sopimuksen jatkamisesta neuvoteltiin yhdessä lääkäripääluottamusmiehen ja työnantajan kesken. Kokouksessa todettiin, että sopimusta jatketaan vielä nykyisillä ehdoilla. Sopimuksen jatkotarve tarkastetaan helmikuussa Sopimusluonnos on esityslistan ohessa. Yhteistyöryhmä käsittelee asiaa ja esittää sopimuksen viemistä henkilöstöjaostoon hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin sopimuksen vieminen henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Henkilöstöjohtaja Riitta Nilsson Henkilöstöpäällikkö Katja Tyystjärvi Sivu 14/21

15 Keijo Siiskonen Liitteet 1. Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä Oheismateriaali päättää hyväksyä liitteenä olevan virkaehtosopimusluonnoksen gastrokirurgien päivystysringistä Sivu 15/21

16 8 Paikallinen virkaehtosopimus sairaalapäivystyksistä naisten- ja lastentautien yksikön sekä anestesian, kirurgian ja medisiinisen yksikön päivystyksessä EKS/3565/ /2018 Käsittelyhistoria Yhteistyöryhmä Aiempi käsittely: Yhteistyöryhmä 106 Puheenjohtaja Tämä sopimus korvaa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin aikaisen paikallisen sopimuksen koskien lääkärien rekrytointia. Paikallinen sopimus sairaalapäivystyksistä naisten- ja lastentautien sekä anestesian, kirurgian ja medisiinisessä päivystyksessä on voimassa Tällä sopimuksella vahvistetaan lääkärien rekrytointia ja päivystyksen toimintaa. Sairaalapäivystys noudattaa LS:n mukaisesti sairaalapäivystystä ja päivystäville annetaan päivystyksen jälkeisenä arkipäivänä viisi tuntia palkallisena vapaana. Arkivapaan ajalle ei palkata sijaista. Sopimuksen jatkotarve tarkastetaan helmikuussa Sopimusluonnos on esityslistan ohessa. Yhteistyöryhmä käsittelee asiaa ja esittää paikallisen sopimuksen viemistä henkilöstöjaoston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin sopimuksen vieminen henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Sivu 16/21

17 Henkilöstöjohtaja Riitta Nilsson Henkilöstöpäällikkö Katja Tyystjärvi Keijo Siiskonen Liitteet 1. Paikallinen virkaehtosopimus sairaalapäivystyskorvauksista Oheismateriaali päättää hyväksyä liitteenä olevan virkaehtosopimusluonnoksen sairaalapäivystyksistä naisten- ja lastentautien yksikön sekä anestesian, kirurgian ja medisiinisen yksikön päivystyksessä Sivu 17/21

18 9 Kahden osastonylilääkärin viran perustaminen EKS/3682/ /2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Sairaalan johtaja Tarja Nylund Keijo Siiskonen Liitteet Oheismateriaali Suomessa on edelleen terveyskeskus- ja erikoislääkäripula yliopistosairaalapaikkakuntia lukuun ottamatta. Eräs tämän lääkäripulan syy on opetuksen keskittyminen viidelle yliopistopaikkakunnalle. Nämä paikkakunnat pystyvät työllistämään myös lähes kaikki valmistuvat lääkärit ja erikoislääkärit. Lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen hajauttaminen on auttanut lääkäreiden sijoittumista syrjäseuduille. Tällöin yliopistokoulutusvaihe muodostuu mahdollisimman lyhyeksi eivätkä tulevien lääkäreiden yhteydet keskussairaala- ja terveyskeskuspaikkakunnille katkea. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on toiminut 4,5 vuotta sisätautien professori. Hän on toiminut Eksoten tutkijayhteisön puheenjohtajana, lääkärien kouluttajana ja sisätautiklinikan ylilääkärinä. Ko. virkaa hoitanut henkilö lopettaa Eksoten palveluksessa. Em. aikana Eksoten tutkijayhteisö on vahvistunut ja etenkin sairaalalääkäreiden rekrytoinnissa on onnistuttu aiempaa paremmin. Helsingin Yliopisto on halukas sijoittamaan kaksi kliinisen lääketieteen professuuria Eksoteen yhteistyössä Eksoten kanssa. Dekaani Risto Renkonen on ehdottanut toimintamallia, jossa Eksoteen rekrytoidaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kaksi professoria, jotka toimisivat sivutoimisesti Eksoten ylilääkärin tai osastonylilääkärin viroissa. Yhteistoiminta Helsingin yliopiston kanssa, jonka yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen muutenkin kuulumme on hyvää, mutta tämä tiivistäisi ja vahvistaisi edelleen yhteistyötä ja opiskelijoiden opettamisen laatua Sivu 18/21

19 sairaalassamme. Lisäksi mahdollisuudet lääkärien sijoittumiseen Etelä-Karjalaan paranisivat. Professorit tukisivat myös Eksoten omaa tutkimusta ja sitä kautta myös erikoislääkärien saamista ja pysyvyyttä paikkakunnalla. Helsingin yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta perustaisi kaksi apulaisprofessorin/ professorin tehtävää Eksotessa toimivilla kliinisillä erikoislääkärialoilla. Haku avattaisiin avoimesti kaikille noille aloille ja valintaprosessin edetessä katsotaan mille aloille löydetään parhaat hakijat. Tehtävät olisivat hakijan pätevyydestä riippuen joko apulaisprofessorin määräaikaisia, 3-5 vuotisia tehtäviä, joita arvioidaan ja voidaan päätyä vakinaistamaan professorina tai suoraan vakinaistettuja professorin tehtäviä. Näiden (apulais-)professuurien palkkakulut katetaan lahjoituksilla, joita Viipurin Tuberkuloosisäätiö ja Eksote SHP tekisivät Lääketieteelliselle tiedekunnalle. Professorin palkka on enimmillään 7000 euroa/kk lisättynä työnantajan sivukuluilla. Lisäksi näille tulisi saada ylilääkärin tai osastonylilääkärin % sivuvirka ao. erikoisalalta, jonka Eksote joutuisi maksamaan (Yliopistolaki kliinisistä professoreista). HUSissa ao. kulu on euroa/kk + sivukulut. Viipurin Tuberkuloosisäätiö on luvannut rahoittaa euroa/vuosi professuurien kustannuksista seuraavan viiden vuoden ajan. Professuurin opetus- ja tutkimusalan pitäisi tällöin liittyä kansanterveydellisesti tärkeään alaan. Palkkausohjelman mukaan palkkakustannus olisi arviolta noin euroa kuukaudessa. Palkkakustannukset olisivat siten vuodessa noin euroa, sivukuluineen noin euroa/virka. Eksoten vastattavaksi jäisi Viipurin Tuberkuloosisäätiön tuen jälkeen virkaa kohden euroa vuodessa, jotka katettaisiin Eksoten talousarviosta. Eksoten hallintosäännön 5 :n (Hallitus) mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuusehdoista lukuun ottamatta virkoja, joiden perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto. päättää esittää hallitukselle, että se hyväksyy kahden osastonylilääkärin viran perustamisen. Sivu 19/21

20 10 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/3716/ /2018 KT:n yleiskirje 15/2018: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta EKS/3717/ /2018 KT:n yleiskirje 16/2018: Ruokailukustannusten korvauksen määrä Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali 1. KT:n yleiskirje 15/ KT:n yleiskirje 16/2018 merkitsee asiat tiedoksi. Sivu 20/21

21 11 Muut mahdolliset asiat n kokoukset vuonna 2019 Esitetään, että kokoukset olisivat pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina klo 13 alkaen seuraavasti: Sivu 21/21

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 20.12.2018 13:00-13:53 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 31.1.2019 13:00-13:48 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 20.6.2018 14:02-15:12 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 29 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- ja TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- ja TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- ja TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos 8.2.2018 JHL:n edustajisto 15.2.2018 Hannu Moilanen/Marja Lehtonen KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen

Lisätiedot

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa. 1 (5) Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset Palkantarkistukset vuonna 2013 Yleiskorotus 1.2.2013 Lääkärisopimus on voimassa 1.1.2012 28.2.2014. Sopimuskauden

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 24.10.2018 15:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 25.10.2018 13:00-14:08 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 49 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 31.5.2018 13:00-13:50 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 22 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginkanslia. Jakelussa mainituille

Kaupunginkanslia. Jakelussa mainituille 1 Jakelussa mainituille Järjestelyerän (JE) toteuttaminen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) soveltamispiireissä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 27.9.2018 13:00-14:56 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 43 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 23/2018. Kirjastonjohtajan valinta

KUNNANHALLITUS 23/2018. Kirjastonjohtajan valinta HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS 23/2018 KOKOUSAI- KA Liite Maanantai 17.12.2018 klo 17.00 - KOKOUS- PAIKKA KÄSITELTÄ- VÄT ASIAT 266 267 268 269 Nro Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 2 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 26.04.2009 klo 12.30 13.25 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen. Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa

1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen. Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä työehtosopimus (TTES)

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 30.5.2007 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano / Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen alkaen

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano / Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen alkaen Konserni- ja henkilöstöjaosto 40 28.05.2018 Konserni- ja henkilöstöjaosto 49 19.12.2018 Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano / Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen 1.1.2019 alkaen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos

KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos 08.02.2018 JHL:n edustajisto/hallitus 15.02.2018 Marja Lehtonen/Riitta Rautiainen KVTES Liite 12 Palkan korotukset Sopimusta sovelletaan omassa kodissa työskenteleviin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos 8.2.2018 JHL:n edustajisto 15.2.2018 Hannu Moilanen/Marja Lehtonen KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISTEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset palkantarkistukset sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Harkinnanvaraiset palkantarkistukset sosiaali- ja terveyskeskuksessa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 145/01.02.00/2019 14 Harkinnanvaraiset palkantarkistukset sosiaali- ja terveyskeskuksessa 1.1.2019 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.1.2019 5 Henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 16.4.2018 14:00-15:15 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 40 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 40 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Henkilöstöjaosto 05.03.2019 AIKA 16:30-17:42 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 3 TOTEAMINEN 41 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 25/2018 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 25/2018 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 25/2018 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 12.12.2018 Kokoustiedot Aika Maanantaina 17.12.2018 kello 20.26 21.15 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone (kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 30.8.2018 13:00-14:17 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

paikallisen järjestelyerän käyttö ja kohdentaminen kuntasektorilla. Anne Hotti johtava työmarkkinatutkija

paikallisen järjestelyerän käyttö ja kohdentaminen kuntasektorilla. Anne Hotti johtava työmarkkinatutkija 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän käyttö ja kohdentaminen kuntasektorilla Anne Hotti johtava työmarkkinatutkija Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 Kunta-alalla oli käytettävissä voimassa olevien virka-

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 29.11.2018 13:00-14:15 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 55 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 23.1.2019 14:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 (6) OVTES ( ) allekirjoituspöytäkirjan. Aika klo , klo ja klo

1 (6) OVTES ( ) allekirjoituspöytäkirjan. Aika klo , klo ja klo 1 (6) TURUN KAUPUNKI Konsernihallinto / Strateginen HR OVTES (2018-2019) allekirjoituspöytäkirjan 3 :n ja kunnallisen pääsopimuksen 14 :n mukainen neuvottelupöytäkirja Aika 25.10.2018 klo 8.00 9.00, 2.11.2018

Lisätiedot

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka KT Yleiskirjeen 16/2007 liite 3 1 (13) YLEINEN OSA 6 Kasvatus- tai perheneuvolan lääkärien palkkahinnoittelu Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka 1.10.2007

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 18.4.2018 15:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 3/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 3/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 3/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 25.05.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 3.4.2019 14:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus neuvottelutulos

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus neuvottelutulos Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2018-2020 neuvottelutulos 13.2.2018 JHL:n edustajisto/hallitus 15.2.2018 Riitta Rautiainen Tätä työehtosopimusta sovelletaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 26.4.2018 13:00-13:41 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS. 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS. 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

1 Sopimuksella pyritään turvaamaan kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina.

1 Sopimuksella pyritään turvaamaan kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina. YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 2 10.1.2003 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 KOSKEVAN SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET 1 Lähtökohdat Sopimuksella pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

2) kaikille J- ja K-hinnoitteluryhmiin kuuluville toteutetaan yleistä palkkausjärjestelmää vastaava 1,1 %:n palkankorotus alkaen.

2) kaikille J- ja K-hinnoitteluryhmiin kuuluville toteutetaan yleistä palkkausjärjestelmää vastaava 1,1 %:n palkankorotus alkaen. 539/2018 97 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskautta 1.2.2018-31.3.2020 koskevan neuvottelutuloksen soveltaminen Helsingin seurakuntayhtymässä K- ja J-hinnoitteluryhmiin kuuluvien osalta Päätösehdotus

Lisätiedot

Juutinen 26.6.2006. Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA

Juutinen 26.6.2006. Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA Juutinen 26.6.2006 Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA Kunnallinen työmarkkinalaitos pyytää Teitä ystävällisesti vastamaan liitteenä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 13) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunnan moniammatillisten sisäilmatyöryhmien toimintaohje

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 13) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunnan moniammatillisten sisäilmatyöryhmien toimintaohje Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 1 ( 13) Aika 12.12.2018, klo 17:07-18:12 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys-

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 6.2.2019 14:03-16:40 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus PKS ja E-S yhdistysjohdon seminaari Hyvinkää 3.-4.3.2018 Mari Keturi Sopimuskausi Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 31.3.2020

Lisätiedot

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille 1 (11) Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018 2019 (TS-18) Yleiskorotus 1.5.2018 lukien Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla. 1 YLEISKIRJEEN 20/2002 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Scandic Patria, Lehmus kokoushuone, Kauppakatu 21, Lappeenranta

Scandic Patria, Lehmus kokoushuone, Kauppakatu 21, Lappeenranta AIKA 2.5.2018 15:17-15:38 PAIKKA Scandic Patria, Lehmus kokoushuone, Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Parikka Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Parikka Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista 1 Sovintoehdotuksen hyväksyminen ja työtaistelutoimenpiteistä luopuminen 2 Ns.

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 28.2.2019 13:00-14:05 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

Kh Kaupunginhallituksen tiedoksi esitetään seuraavaa: Muut tiedoksi annettavat asiat:

Kh Kaupunginhallituksen tiedoksi esitetään seuraavaa: Muut tiedoksi annettavat asiat: Kaupunginhallitus 19 05.11.2018 Ilmoitusasiat Kh 05.11.2018 19 Kaupunginhallituksen tiedoksi esitetään seuraavaa: Muut tiedoksi annettavat asiat: 1. Sivistyslautakunnan päätös 25.10.2018 13 / Peruskoulun

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

HENK 34 Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voi mas sa Sopimuskirjat ilmestyvät tou ko-ke sä kuus sa 2018.

HENK 34 Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voi mas sa Sopimuskirjat ilmestyvät tou ko-ke sä kuus sa 2018. HENKILÖSTÖJAOSTO 34 18.04.2018 Uudet virka- ja työehtosopimukset 2018-2019 HENK 34 Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voi mas sa 1.2.2018-31.3.2020. Sopimuskirjat ilmestyvät tou ko-ke sä

Lisätiedot

KVTES

KVTES Lounasmaa 19.3.2018 KVTES 1.2.2018 31.3.2020 Allekirjoituspöytäkirja Sopimuksen kesto on 2 vuotta 2 kuukautta eli 1.2.2018 31.3.2020. Palkankorotukset 1.5.18 Yleiskorotus on sekalinjainen Vähintään 26

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 AIKA 09.10.2018 09:00-10:37 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, Roomari-sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

1 mom. Yleiskorotukset , , ja

1 mom. Yleiskorotukset , , ja 1 (8) PÖYTÄKIRJA TEHY RY:EEN KUULUVIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA SEKÄ TEHY RY:N ASEMAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Soveltamisala ja sovellettavat määräykset 2 mom. Voimassaolo

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) Liite 1 01HAL021 01HAL022 01HAL023 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Lääkärisopimuksen vuoden 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2018 1 ( 9) Aika 10.12.2018, klo 15:01-16:26 Paikka Kunnantalon 1. krs. neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, Lappeenranta

Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, Lappeenranta AIKA 17.10.2018 15:00 PAIKKA Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kliininen urakehitys ja palkka

Kliininen urakehitys ja palkka Kliininen urakehitys ja palkka Kunta-alan palkkausjärjestelmä Tehtäväkohtainen palkka Henkilökohtainen lisä (harkinnanvarainen) Työkokemuslisä (5 vuotta 3 % / 10 vuotta 8 %) Tulospalkkio (ei pakollinen)

Lisätiedot

Saipio (7)

Saipio (7) YLEISKIRJEEN 20/2002 LIITE 4 1 (7) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 SOVELTAMISOHJEET 1 PALKANTARKISTUKSET Palkkoja tarkistetaan siten kuin allekirjoituspöytäkirjasta käy ilmi (todettu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- PÖYTÄKIRJA 2/2018 ja terveydenhuollon kuntayhtymä Henkilöstöjaosto AIKA :00-13:48

Etelä-Karjalan sosiaali- PÖYTÄKIRJA 2/2018 ja terveydenhuollon kuntayhtymä Henkilöstöjaosto AIKA :00-13:48 AIKA 29.3.2018 13:00-13:48 PAIKKA Toimistotalo Ruori, neuvotteluhuone C6, Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 9 Paikallinen

Lisätiedot

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 YLEISKIRJE A 2/2011 15.3.2011 Seurakunnille Sisältää: Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 1. Vuoden 2011 palkkaratkaisu kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1. Palkkaratkaisun täytäntöönpano seurakunnassa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet

Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet Yhteistyöryhmä 24 17.09.2018 Henkilökohtaisen lisän myöntämisen perusteiden tarkastaminen YTRYHMA 24 Esittely Palkkausjärjestelmä koostuu työn vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaista palkkauksesta

Lisätiedot

OHJE 1. Kaupunginkanslia Jakelussa mainituille UUDET KUNTA-ALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET

OHJE 1. Kaupunginkanslia Jakelussa mainituille UUDET KUNTA-ALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET OHJE 1 Jakelussa mainituille UUDET KUNTA-ALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET Neuvottelutuloksen mukaan kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Neuvottelutulos noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä

Lisätiedot

Paikalliset järjestelyvaraerät kunta-alalla vuonna 2003

Paikalliset järjestelyvaraerät kunta-alalla vuonna 2003 Paikalliset järjestelyvaraerät kunta-alalla vuonna 2003 1.3.2003 sopimus- toteutunut korotuksia korotus kustannus saaneet % % % KVTES 0,6 0,7 31 TS 0,55 0,6 55 TTES 0,6 0,6 42 Lääkärit 0,8 0,9 38 1.12.2003

Lisätiedot

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN 2007-2009 PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA 1.5.2007 LUKIEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tämän sopimuksen

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, Norppa -kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, Norppa -kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 22.5.2019 10:00-11:04 PAIKKA Toimistotalo Ruori, Norppa -kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tällä hetkellä maksettavat ns. OTO lisät poistuvat

Tällä hetkellä maksettavat ns. OTO lisät poistuvat TS-Työryhmä 1 (5) OnEhkäJORY 3.1.2019 TS Työryhmä 4.1.2019 TS Työryhmä 22.1.2019 TS työryhmä 13.2.2019 TS työryhmä YT toimikunta 26.2.2019 Pelastuslautakunta 13.3.2019 Lapin pelastuslaitos tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot