GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ Tärkeää Varoituksia SÄILIÖ Kuljetus ja nostaminen Säiliön vastaanottotarkastus Peruslaatta Säiliön asennus Putkiliitokset Täyttö Muut varusteet Yleisimpiä asennusvirheitä SÄHKÖKESKUS Keskuksen asennus Syöttökaapeli Maadoitukset Pinnanohjauslaitteet Pintavipat SPM pinnanohjauslaite Pumppujen kaapelit Kaapeliliittimet Sulakkeet KÄYTTÖÖNOTTO Tarkistukset Kytkennät Pinnanohjauslaitteet Pumput Kaapeliliittimet Säädöt Ylivirtareleet asetus ja koestus Pinnanohjauslaitteet Mittaukset Käyttäjälle huomioon VALMIS PUMPPAAMO...22 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Pintavippojen kytkentä Kaapeliliittimen kytkentä IRTOLIITTEET Sähkökeskuksen kuvat Pumpun käyttö- ja huolto-ohjeet Pinnansäätölaitteen käyttö- ja huolto-ohje Laadussapitokortti 1

3 1. YLEISTÄ 1.1 Tärkeää Ennen pumppaamon asennuksen aloittamista on aina tehtävä pohjarakennesuunnitelma. Tämän suunnitelman tulee sisältää aina: Kaivantosuunnitelman sekä kohteesta riippuen seuraavat osasuunnitelmat: Perustussuunnitelma Maarakennesuunnitelma Kuivanapitosuunnitelma Suojaussuunnittelu Näistä kaivantosuunnitelma on pumppaamon asennuksen kannalta kaikkein tärkein. Suosittelemme sen tekemistä ja noudattamista asennuksen aikana jotta vältytään myöhemmiltä hankaluuksilta Kaivantosuunnitelman teko on aina annettava ammattitaitoisen geoteknikon tehtäväksi 1.2 Varoituksia 2. SÄILIÖ Kaivantotyössä ja pumppaamon asentamisessa on syytä noudattaa suurta varovaisuutta. Huomioi erityisesti seuraavia seikkoja: Varo sortuvia pengerryksiä Estä kaiteilla kaivantoon putoamisen mahdollisuus Huomioi koneille riittävä turvaetäisyys kaivannon reunaan Varo liikkuvia työkoneita Älä koskaan seiso nostettavan taakan alla Sähköasennuksia saa suorittaa vain tehtävään valtuutettu henkilö Pumppaamoiden painot taulukoituna: Pumppaamon koko Paino Lisämetri S kg 65 kg/m kg 90 kg/m kg 100 kg/m kg 170 kg/m / kg 230 kg/m kg 270 kg/m / kg 420 kg/m 2

4 Sisäisen putkiston paino 2:lle pumpulle, pituus 1,5 m Putkiston koko Paino (~) DN kg DN kg DN kg DN kg Säiliöön on valmiiksi rakennettu seuraavat vakiovarusteet: kansisto 1 kpl (turva 2) johdeputkisto 2 kpl/pumppu uppoliitin 1 kpl/pumppu sisäinen putkisto 1 kpl/pumppu pallotakaiskuventtiili 1 kpl/pumppu sulkuventtiili 1 kpl/pumppu paineyhde laipallinen 1 kpl tuloyhde lävistysholkki sop. mukaan pumppujen asennuslevy 1 kpl Turvapumppaamossa pesuallas valaisin lämmityspatteri 1 kpl 1 kpl 1 kpl Tehtaalla asennetaan myös seuraavat lisävarusteet: lämpöeristys 1,2 m hoitotasot rauhoituslevy huuhteluvesiyhde + kalusto 1 kpl 2 kpl sop. mukaan 1 kpl Pumppaamorakenteissa kulkee seuraavia varusteita nippusiteillä kiinnitettynä (asennus tilaajan toimesta): tuuletusputki + kiinnitystarvikkeet laajennuskartio paineyhteeseen aloituskaiteet ritilätasot (turvapumppaamo) tyhjennyspumppu (turvapumppaamo). 2.1 Kuljetus ja nostaminen Pumppaamoa kuljetetaan vaaka-asennossa kuljetusalustaan kiinnitettynä. Kuljetusten aikana tapahtuvat nostot on aina tehtävä kuljetusalustasta (esim. nostot kuljetusvälineestä toiseen) Ennen pumppaamon asennusta ja pystyynnostoa on kuljetustuet ja irtovarusteet poistettava pumppaamosta. Tilaajan tulee huolehtia tarkoitukseen sopiva nostokalusto purkupaikalle ( kts. pumppaamon painotaulukosta). 3

5 Pumppaamo nostetaan vaakatasossa aina nostoliinojen avulla kuvan mukaisesti. Pumppaamo nostetaan vaaka-asennosta pystyyn nostoliinojen avulla kuvan mukaisesti. Tässä työvaiheessa EI saa käyttää pumppaamon omia nostokorvakkeita. 4

6 Pumppaamon nostaminen pystyasennossa Nostettaessa pumppaamoa pystyasennossa on painon jakauduttava mahdollisimman tasaisesti molempiin (kaikkiin) nostokorvakkeisiin. Käytä nostoissa aina välipuomia pitämässä nostoköydet pystysuorassa asennossa. Pumppaamon kansirakenteiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi käytä nostoliinoja tai suojattua nostoköyttä (ei kettinkiä). 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus: tarkistetaan mahdolliset kuljetusvauriot yms. toimituksen sisältö; vastaako tilausvahvistusta yhtyeiden sijoitus ja koot muu varustelu. 2.3 Peruslaatta Kaivannon pohja tehdään tasaiseksi. Tarvittaessa levitetään kaivannon pohjalle kivetöntä soraa, joka tiivistetään tärylevyllä. Soratäytön tiivistysasteen tulee vastata 90 % parannetulla Proctor-kokeella saadusta tiiveydestä. Mikäli pohjamaa on häiriintymisherkkää, tiivistystyössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. 5

7 Betoninen peruslaatta, johon pumppaamo kiinnitetään, tehdään etukäteen elementtinä tai vaihtoehtoisesti se valetaan kaivannon pohjalle joko suoraan pohjamaan varaan tai tiivistetyn sorakerroksen varaan. Peruslaattaan asennettavat kiinnityspultit toimitetaan ennen säiliötoimitusta. Peruslaatan mitoitus Peruslaatan pinnan oltava hierretty sileäksi Peruslaattojen mittatiedot, kun pumppaamon syvyys on 6000 mm: Tyyppi A B mm C mm D mm Tarvittavien kiinnitystarvikkeiden määrän laskeminen: Kiinnitystarvikkeiden lkm = (πr² H)/2 Tulos pyöristetään ylöspäin lähimpään parilliseen lukuun. Laatalle perustettavan pumppaamon kiinnitystarvikkeiden vähimmäismäärä on 4 kpl. Kiinnitystarvikkeiden välinen kulma (G ) saadaan jakamalla jakoympyrä (360 ) kiinnitystarvikkeiden lukumäärällä. 6

8 Laatan mitoitus pumppaamon syvyyden ylittäessä 6000 mm: 1. Pumppaamon noste = πr² H 2. Maanpaino = (laatan ala - πr²) H Laatan paksuus = (noste - maanpaino)/(laatan ala 1.5) Betonin ominaispaino = 2.5 Veden ominaispaino = 1.0 Laatta vedessä = = 1.5 Peruslaattaelementin nostaminen paikoilleen Peruslaatta asennettava mahdollisimman tarkasti vaaka-asentoon 7

9 2.4 Säiliön asennus Puhdista peruslaatan pinta huolellisesti harjalla varmistaen, ettei peruslaatan ja pumppaamon kiinnityslaipan väliin jää mitään. Säiliö nostetaan nostokorvakkeista keskelle peruslaatassa olevaa kiinnityspulttien jakoympyrää. Varottava säiliön laskemista kiinnityspulttien päälle koska terävä kiinnityspultti vaurioittaa helposti säiliön pintaa. 8

10 Tarkista pumppaamon pystysuoruus. Pumppaamo on pystysuorassa jos peruslaatta on vaaka-asennossa. Asenna kiinnitysraudat ja kiristä mutterit. Varmista, ettei pohjan lujitemuovirakenteisiin (kaulukseen) jää jännityksiä. 9

11 2.5 Putkiliitokset 2.6 Täyttö Putkiliitokset tehdään siten, että kaivantoa täytetään (kts. 2.6 Täyttö) liitettävän putken alapintaan asti ennen putkiliitoksen suorittamista; täyttömaan tiivistäminen putken alapuolella on erittäin tärkeää. Ennen liittämistä on varmistettava, että pumppaamon sisäisen putkiston liitokset ovat kireällä (voivat löystyä pitkän kuljetuksen aikana). Läpivientiliitoksissa varmistettava: putken ja tiivisteen puhtaus tuloputken suora linja lävistysholkkiin holkin kiinnitysruuvien kiristys. Laippaliitoksissa varmistettava: tiivisteen kunto putkien samansuuntaisuus (ei jännityksiä) tasainen kiristys. Tarkista ennen täytön aloittamista ettei pumppaamon rakenteessa ole vaurioita. Mikäli vaurioita on syntynyt suosittelemme yhteydenottoa Grundfosin edustajaan ja keskustelua menettelytavoista. 10

12 Kun pumppaamo on kiinnitetty peruslaattaan ohjeiden mukaisesti ja todettu, että rakenteet ovat ehjiä ja pumppaamo pystysuorassa, tehdään kaivannon täyttö. Huom! Lujitemuovirakenteista pumppaamoa ei koskaan saa oikaista työntämällä sitä esim. kaivinkoneella yläreunasta. Täyttömateriaalin tulee olla hyvin suhteistunutta soraa tai hiekkaa. Maksimi raekoko on 32 mm. Täyttömateriaali ei missään tapauksessa saa sisältää maksimiraekokoa suurempia yksittäisiä kiviä. Tehtäessä täyttöä talvella, tulee varmistua siitä, että materiaali on täysin sulaa. Täyttö suoritetaan kerroksittain siten, ettei täytön korkeusero ole koskaan suurempi kuin 50cm. MAX TÄYTÖN KORKEUSERO 50 CM. Tulo- ja lähtöputkien alapuolinen täyttö tiivistetään junttaamalla. Koneellista tärytystä ei tule käyttää kuin alueella joka ulottuu maanpinnasta 1 m:n syvyyteen. Tällöin voidaan käyttää tärylevyä, jonka massa on enintään 100 kg (1 kn). Tärylevyllä ei saa tiivistää aluetta joka on alle 30 cm:n etäisyydellä pumppaamon seinästä. Mahdollista pohjavedenalennusta jatketaan siihen asti, kunnes ympärystäytön määrä riittää kumoamaan pumppaamon aiheuttaman nosteen. Ellei pohjaveden pintaa ole erikseen havaittu, sen oletetaan mitoituksessa olevan maanpinnassa. 11

13 Työkoneilla ei saa liikkua pumppaamon vieressä rakenteen rikkoutumisvaaran takia, ellei kyseistä kuormitusta ole huomioitu suunnittelun yhteydessä. Yläosa täytetään siten, että pumppaamon ympärille muodostuu pengerrys ja pumppaamon kannen tulee jäädä maan pinnan yläpuolelle (kts. kuva ). näkyviin cm pengerrys cm 2.7 Muut varusteet Irralliset varusteet kuten tuuletusputki ja aloituskaide kiinnitetään mukana olevilla kiinnitystarvikkeilla. Erityisesti lämpöeristetyissä pumppaamoissa on erityisen tärkeää käyttää riittävän suuria aluslevyjä rakenteen rikkoutumisen estämiseksi. Tuuletusputki säädetään suoraan aluslevyjen avulla. Aluslevyjä tarvittaessa Tiivistys Tiivistä lävistys- ja liitospinnat esim. silikonilla. Aluslevyt 12

14 2.8 Yleisimpiä asennusvirheitä Pumppaamosäiliön virheellisen asennuksen seurauksena saattaa syntyä kalliitakin korjauskustannuksia aiheuttavia vaurioita useimmiten seuraavista syistä: TÄRKEÄÄ Tulo/lähtöputken alapuolinen täyttötiivistys ei ole tehty riittävän huolellisesti tai on käytetty jäätynyttä täytettä. Tästä seurauksena saattaa pumppaamon sisäinen putkisto revetä, maapaineen painaessa putkea ulkopuolelta alaspäin. Kaivannon täyttöä aloitettaessa kipataan hiekkakuorma toispuolisesti kaivantoon jolloin hiekan paine työntää säiliötä vinoon, aiheuttaen vuotovaurion. Perustuslaatan epäsuoruudesta johtuen on pumppaamoa jouduttu kiilaamaan suoraksi ja kiila on asennettu kiinnitysrautojen puoliväliin jolloin kiinnitysrautoja kiristettäessä kiinnityslaippa saattaa vaurioitua ja aiheuttaa vuotoa. Suuria irtolohkareita pudotettu täytön yhteydessä kaivantoon jotka pumppaamon seinään vieriessään saattavat vaurioittaa seinämää. Olemattoman tai puutteellisen kaivantosuunnitelman johdosta tehty virheellinen kaivantotyö tai kaivantosuunnitelman vastainen toiminta saattaneet aiheuttaa perustuslaatan liikkumisen asennuksen jälkeen ja vaurioittaa pumppaamoa. Kaivannon täytön kesken jättäminen ja pohjaveden alennuksen lopettaminen esim. työpäivän päättyessä, jolloin veden pinnan nousu saattaa nostaa pumppaamon ylös. Kaivantosuunnitelman teko on aina annettava ammattitaitoisen geoteknikon tehtäväksi ja suunnitelmaa on työnaikana myös noudatettava. 3. SÄHKÖKESKUS Vakiopumppaamoiden keskus toimitetaan irrallisena pumppaamotoimituksen yhteydessä. Turvapumppaamotoimituksissa keskus on valmiiksi asennettu pumppaamoon, mikäli keskus on sisäasenteinen. Keskuskaavio irrallisena liitteenä keskuskaapin sisällä. 3.1 Keskuksen asennus Varmistu, että käynnistimen ylivirtarele ja sulakkeet soveltuvat asennettaville pumpuille ja että sen ohjauspiirissä on otettu huomioon pumpun suojalaitteiden johtimien 1 ja 2 kytkentä. Grundfosin valmistamien käynnistimien ohjausjännite on aina 230 V (±5 %), 50 Hz/1 tai erikoistilauksesta suojajännitemuuntajalla varustettu ja ne soveltuvat sellaisenaan sähköverkkoon 3L+N+PE 400 V 50 Hz. Kaapissaan pumppaamon päälle asennettava keskus nostetaan sille varattuun, korotettuun paikkaan. Kaapin ovien tulee aueta pumppaamosta poispäin (kts. kuva ). Kaappi asennetaan suoraan aluslevyjä apuna käyttäen. Kiinnitetään ruuvit ja mutterit (huomioi aluslevyt ruuvikantojen ja pumppaamorakenteen väliin). Kokeile ovien toimintaa; ovien tulee olla suorassa linjassa. 13

15 Ovet suorassa Aukeamissuunta luukusta poispäin Tiivistys Aluslevyt Tiivistä kaapin ja säiliön liitospinta silikonilla. 3.2 Syöttökaapeli Sähköurakoitsija huolehtii liittymisjohdon tilaamisesta (asentamisesta). Jos pumppaamoon tuodaan esim. puhelinjohto, on se hyvä asentaa liittymisjohdon asentamisen yhteydessä. Kaapeli voidaan johtaa ulkoasennuskaappiin joko säiliön ulko- tai sisäkautta. Säiliön kylkeen on tehtaalla rakennettu läpivientiyhde (DN 40) kaapelia varten, mikäli tätä yhdettä ei käytetä, on se tulpattava huolellisesti. Johdettaessa syöttökaapeli säiliön sisäkautta keskukseen tulee läpivienti tiivistää hyvin. Pumppaamon yläpinnassa keskuksen alla on valmiiksi asennettuna läpivientilaippa (aihiolaippa), johon tehdään lävistys kun syöttökaapeli johdetaan pumppaamon kautta keskuskaappiin. Johdettaessa syöttökaapeli pumppaamon ulkokautta keskukseen on kaapeli suojattava erillisellä suojaputkella ja kaapin jalustaan on asennettava läpivienti (ei valmiina). Varmista läpivientien tiiveys. 14

16 3.3 Maadoitukset Maadoitukset kuvan mukaan. 1. Ohjauskeskuksen maadoitus 2. Kaapin maadoitus 3. Maadoituskisko 4. Maadoituselektrodi 5. Sisäisen putkiston maadoitus Maadoituksen suorittaa sähköurakoitsija sähkölaitoksen ohjeita noudattaen; suoritettava ennen lopputäyttöä. 3.4 Pinnanohjauslaitteet Jos pinnanohjauslaitteistoon liittyy keskusyksikkö (raja-arvolaite tms.), on se asennettu valmiiksi ohjauskeskukseen. 15

17 3.4.1 Pintavipat Toimitetaan irrallisena keskustoimituksen yhteydessä. Asenna ja kiinnitä vipat pumppaamossa oleviin ripustuslenkkeihin siten, että vippojen kaapelit eivät pääse sotkeutumaan keskenään tai joudu pumpun imuaukkoon. Tarkista myös, että vipat eivät pääse takertumaan mihinkään. Pintavippojen toimintarajat Pysäytys- ja käynnistysrajoille on saatava riittävä ero. Tämän vuoksi on yhdellä pumpulla käytettävä aina kahta, kahdella pumpulla kolmea vippaa jne. Kytkentä: kts. oheinen kuva sekä sähkökeskus/ohjauspiirikaavio. Hälytys Käyn- Pysäytys 16

18 Aseta pysäytysraja siten, että pumppu pysähtyy viimeistään nesteen pinnan laskeuduttua moottorin rungon puoliväliin. Aseta alempi käynnistysraja siten, että käynnistysja pysäytysrajoille jää mahdollisimman suuri ero. Ota kuitenkin huomioon, että käynnistysrajojen yläpuolelle jää riittävä tila lyhyehköjen sähkökatkosten varalta hälytysrajan ylittämisen jälkeisille toimenpiteille. Kahden pumpun kyseen ollessa aseta toinen hälytysraja hieman ( cm) alemman käynnistysrajan yläpuolelle sekä hälytysraja vastaavasti hieman ylemmän käynnistysrajan yläpuolelle. Riittävä ero käynnistys- ja pysäytysrajoille tarvitaan ettei esim. veden pinnan aaltoilu tai muu vastaava seikka saa aikaan jatkuvaa käynnistys-pysäytys toimintaa. Lisäksi on pyrittävä pieneen pumppujen käynnistystiheyteen. Pumppaamon suunnitteluperusteissa käytetään tavallisesti ylärajana 10 käynnistystä tunnissa. Käytännön syistä voidaan joutua tämä luku ylittämään, mutta yli 15 käynnistyskertaa tunnissa ei suositella ELSA pinnanohjauslaite Keskusyksikkö toimitetaan asennettuna sähkökeskukseen. Anturikaapeli toimitetaan irrallisena keskustoimituksen yhteydessä. Anturin suojaputki on valmiiksi asennettuna säiliöön. Anturikaapeli lasketaan suojaputkeen kaapelissa olevan välikappaleen olaketta myöten. Varmista, että kaapeli roikkuu vapaasti putkessa ja on oikean pituinen. Anturin pään oltava 2..3 cm putkesta ulkona. Kytkentä: kts. oheinen kuva ja valmistajan ohjeet. 17

19 3.5 Pumppujen kaapelit Kaapelit johdetaan keskukseen pumppaamossa olevan lävistyslaipan kautta. Varoitus! Varo kaapelin vaipan vaurioitumista. Huolehdi riittävästä vedonpoistosta. Älä koskaan laske kaapelin päätä pumppaamon pohjalle tai mihinkään kosketukseen kosteuden kanssa. Kosteus saattaa imeytyä kaapelia pitkin moottoriin. Pumpun suojalaitteiden johtimet 1 ja 2 on aina liitettävä käynnistimen ohjausvirtapiiriin siten, että johdinpiirin 1 ja 2 avautuessa (piirissä avautuvat koskettimet) pumppu pysähtyy. Huom! Huom! Pumpun takuu pätee ainoastaan mikäli suojalaitteiden johtimet 1 ja 2 ovat oikein liitetyt käynnistimen ohjauspiiriin. Kun pumpussa on 2 kpl 5-napaista kaapelia, kytke maadoitusjohdin molemmista kaapeleista keskukseen. Kytkentä: kts. sähkökeskuksen kuva. 3.6 Kaapeliliittimet 3.7 Sulakkeet Liittimet kytketään siten, että naarasliitin tulee keskuksen puolelle ja koirasliitin pumpun puolelle. Keskuksen puoleisen kaapelin (naarasliitin) tulee ylettyä pumppaamon luukusta ulos. Kytkentä: kts valmistajan ohjeet pakkauksessa. Varmista liittimen holkkitiivisteen oikea koko kyseessä olevan kaapelin mukaisesti. Liittimen osien tulee olla ehdottomasti kuivia ja puhtaita liitintä kasattaessa. Käytä kiristämiseen sopivaa hylsyavainta (ei ruuvitalttaa). Kerää ylimääräinen kaapeli rullalle, sido rulla ja ripusta se kaapelikoukkuun. Aseta kaapeliliitin mahdollisimman ylös pumppaamoon (kaapelikoukut) vaakatasoon. Eivät sisälly normaalitoimitukseen. 18

20 4. KÄYTTÖÖNOTTO 4.1 Tarkistukset Kytkennät Tarkasta kytkentöjen oikeellisuus (vrt. keskuksen kuva) ja varmista liitosten tiukkuudet Pinnanohjauslaitteet Pumput Varmista anturin esteetön toiminta. Lue myös pumppujen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Varmista, ettei pumpussa ole vieraita esineitä (kerää kaikki mahdolliset tavarat pois pumppaamosta; työkalut, rakennusjätteet yms.). Pumpun tulee pyöriä käsin juoksupyörästä pyöritettäessä; pyörää ei saa kiristää pesää vasten. Ennen pumpun varsinaista käyttöönottoa varmistu, että pumpun pyörimissuunta on oikea. Oikea tapa on varmistaa se sähköasennuksen yhteydessä käyttämällä ns. verkon kiertosuunnan ilmaisijaa ja todeta, että kiertojärjestys on oikea ja kytkennät vastaavat kaaviotamme. Tämän jälkeen käynnistä pumppu hetkeksi ja totea, että se käynnistyessään nykäisee moottorin päältä katsottuna vastapäivään. Varoitus! Huom! Älä käytä pumppua kuivana. Totea vain nykäisysuunta. Kuivakäynti voi vaurioittaa akselitiivisteitä. Pumpun pumppaaman nestemäärän silmämääräisellä arvioinnilla ei pyörimissuuntaa pysty määrittämään Kaapeliliittimet 4.2 Säädöt Varmista liittimien kireys Ylivirtareleet, asetus ja koestus Yleisohjeena suositellaan ylivirtarele asettamaan moottorin nimellisvirralle I N. Grundfos Sarlin -pumpun moottori voidaan kuitenkin suojata paremmin epänormaalien käyttöolosuhteiden ja kaksivaihekäynnin varalta asettamalla rele moottorin ottaman virran arvoon pumpun käydessä nimellispisteessään. Asetuksen perusteena oleva virta on lisäksi syytä mitata korkeintaan muutaman minuutin käyneestä, melko kylmästä moottorista. Tämä lisää ylikuormitusvaraa. Suorita asetus seuraavasti: Aseta rele aluksi pumpun arvokilvessä olevan moottorin nimellisvirran I N mukaan. Odota kunnes veden pinta kaivossa on ylärajalla tai lähellä sitä. Varmista, että paineputkistossa olevat sulkuventtiilit ovat auki. 19

21 Käynnistä pumppu. Varmista, että mahdollinen takaiskuventtiili on avautunut. Mittaa välittömästi kunkin vaiheen virta esim. pihtiampeerimittarilla. Pysäytä pumppu ja aseta ylivirtareleen asetusarvo edellä mittaamiesi eri vaiheiden virtojen keskiarvon mukaiseksi. Jos asetus menisi releen alarajaa pienemmäksi (moottorin nimellisvirta kuitenkin releen alueella) aseta alarajalle. Mikäli käytössä havaitaan turhia ylivirtareleen laukeamisia on releen asetusarvoa hieman nostettava. Nosta korkeintaan 5% (1/20 osa) releen asteikkoalueesta kerralla. Mikäli virran mittaus antaa tulokseksi nimellisvirtaa suuremman arvon, johtuu tämä epänormaalista kuormitustilanteesta tai ylijännitteestä. Aseta tällöin rele moottorin nimellisvirran mukaan. Yli 10% poikkeamalla selvitä syy poikkeamaan. Huomioi, että tähtikolmiokäynnistimillä ylivirtareleen kautta kulkee tavallisesti käytetyissä kytkennöissä ns. haaravirta joka on 0,58 (1/ 3) kertaa moottorin ottama päävirta. Ylivirtareleen koestus. Koestus suositellaan ensisijaisesti suoritettavaksi releen koestuslaitteella. Moottorin 2- vaiheiseen käyttöön perustuva koestus voidaan myös suorittaa poistamalla yksi varoke. Ota huomioon: Rele on oltava asetettuna kokeellisesti kuten edellä on selostettiin Kaivon veden on riitettävä koko kokeen ajaksi. Jos vesi loppuu pysäytä koe ja pumppu. Koestuksen aikana on moottorin ottamaa virtaa voitava seurata esim. pihtiampeerimittarilla. Suorita koe seuraavasti: Anna pumpun käydä jonkin aikaa (n. 5min mikäli vesi riittää) jotta rele ehtii riittävästi lämmetä koestusta varten. Poista yksi pumpun varokkeista pumpun käydessä. Huom! Älä käynnistä kahdella vaiheella. Seurauksena voi olla varokkeen turha palaminen. Mittaa välittömästi pumpun ottama virta. 3 kw moottoreilla nousee virta kahdella vaiheella käydessä 1,5...2-kertaiseksi kolmivaihekäyntiin verrattuna. Releen tulee tällöin laukaista 2 minuutin kuluessa mutta ei kuitenkaan alle 30 sekunnin sisällä kaksivaihekäytön aloittamisesta. Pumppu voi myös pysähtyä sen joutuessa kaksivaihekäytölle. Tällöin virta yleensä nousee yli 2,5-kertaiseksi kolmivaihekäyntiin verrattuna. Releen on nyt laukaistava releen laukaisukäyrän ilmoittamassa, mitattua virtaa vastaavassa ajassa releen olleessa asetettuna korkeintaan pumpun nimellisvirralle I N. Mikäli releen laukaisukäyriä ei ole käytettävissä voidaan karkeina arvoina käyttää: 3-kertaisella virralla asetusarvoon nähden tulee laukaisun tapahtua 45 s kuluessa. 5-kertaisella virralla asetusarvoon nähden tulee laukaisun tapahtua 15 s kuluessa. Koetta ei saa jatkaa yli em. aikojen. Alle 3kW, tähteen kytketyillä moottoreilla voi virran nousu kaksivaihekäytössä jäädä alle 1,5-kertaiseksi kolmivaihekäyntiin verrattuna, jolloin laukaisuaika vastaavasti pitenee. Mikäli moottori tällöin pysähtyy, on laukaisun tapahduttava edellä selostetun mukaisesti. 20

22 Tarvittaessa säädä releen asetusta. Mikäli se ei auta on rele vaihdettava. Varoitus! Kaksivaihekäyttöön perustuvassa releen koestuksessa voidaan virheellisellä tai huolimattomalla menettelyllä helposti vaurioittaa moottori. Muista antaa moottorin jäähtyä ainakin ½ tuntia kokeiden välillä Pinnanohjauslaitteet Suorita valmistajan ohjeiden mukaiset asetukset (erillinen liite pinnanohjauslaitteesta). Säädä toimintotasot halutuille pinnankorkeuksille. Varmista häiriötön toiminta kaikilla pinnankorkeuksilla alimmasta tasosta ylivuototasoon. Valvo pumppaamon toimintaa 2-3 pumppausjakson ajan, jolloin varmistetaan myös vuorottelun toiminta. 4.3 Mittaukset Mittaa virta ja jännite pumpun jokaisesta vaiheesta. Jännitteen sallittu poikkeama pumpun nimellisjännitteestä on ± 5%. Jos jännite poikkeaa yli toleranssin on otettava yhteyttä valmistajaan. Suorita muut mittaukset tarkastuspöytäkirjan mukaisesti. 4.4 Käyttäjälle huomioon Pumppaamon sisällä oleva huuhteluvesiyhteen pääventtiili on pidettävä suljettuna käytön jälkeen. (suuttimen venttiilin sulkeminen ei riitä) 21

23 5. VALMIS PUMPPAAMO Huomioi jo suunnitteluvaiheessa hyvät kulkuyhteydet (autotie) pumppaamolle huoltotoimenpiteitä varten. Hyvin suunniteltu sekä huolella asennettu ja viimeistelty pumppaamo sulautuu hyvin luontoon ympäristöään haittaamatta. 22

24

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

PEM1078FIN 2008-03 SUOMI LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET KOLMIJOHDINKAAPELEILLE JOHTIMEN KOSKETUSSUOJAUSPAKKAUKSET STE5 JA STE6 ASENNUSOHJE

PEM1078FIN 2008-03 SUOMI LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET KOLMIJOHDINKAAPELEILLE JOHTIMEN KOSKETUSSUOJAUSPAKKAUKSET STE5 JA STE6 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1078FIN 2008-03 LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET KOLMIJOHDINKAAPELEILLE JOHTIMEN KOSKETUSSUOJAUSPAKKAUKSET STE5 JA STE6 SUOMI 2/8 STE5 and STE6 PEM1078FIN 2008-03 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040. Oikeita ovia vuodesta 1911 mattiovi.

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040. Oikeita ovia vuodesta 1911 mattiovi. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM! Seinään ei saa kiinnittää taskukarmin kohdalle mitään seinän lävistävää tai niin painavaa että seinälevy voi taipua.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

MX-perus- ja jätevesipumppaamon asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

MX-perus- ja jätevesipumppaamon asennus-, huolto- ja käyttöohjeet MX-pumppaamojen asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Sivu 1 / 10 MX-perus- ja jätevesipumppaamon asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Sisältö 1. MX-pumppaamot 2. Pumppaamon kuljetus 3. Vastaanotto 4. Asennus

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250 ASENNUSOHJE PEM1041FIN 2013-12 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv 2/8 PEM1041FIN 2013-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Asennusohje PEM1093FIN

Asennusohje PEM1093FIN Asennusohje PEM1093FIN 2012-12 ENGLISH LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SISÄPÄÄTTEET ULKOPÄÄTTEET 2/12 PEM1093FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot