GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ Tärkeää Varoituksia SÄILIÖ Kuljetus ja nostaminen Säiliön vastaanottotarkastus Peruslaatta Säiliön asennus Putkiliitokset Täyttö Muut varusteet Yleisimpiä asennusvirheitä SÄHKÖKESKUS Keskuksen asennus Syöttökaapeli Maadoitukset Pinnanohjauslaitteet Pintavipat SPM pinnanohjauslaite Pumppujen kaapelit Kaapeliliittimet Sulakkeet KÄYTTÖÖNOTTO Tarkistukset Kytkennät Pinnanohjauslaitteet Pumput Kaapeliliittimet Säädöt Ylivirtareleet asetus ja koestus Pinnanohjauslaitteet Mittaukset Käyttäjälle huomioon VALMIS PUMPPAAMO...22 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Pintavippojen kytkentä Kaapeliliittimen kytkentä IRTOLIITTEET Sähkökeskuksen kuvat Pumpun käyttö- ja huolto-ohjeet Pinnansäätölaitteen käyttö- ja huolto-ohje Laadussapitokortti 1

3 1. YLEISTÄ 1.1 Tärkeää Ennen pumppaamon asennuksen aloittamista on aina tehtävä pohjarakennesuunnitelma. Tämän suunnitelman tulee sisältää aina: Kaivantosuunnitelman sekä kohteesta riippuen seuraavat osasuunnitelmat: Perustussuunnitelma Maarakennesuunnitelma Kuivanapitosuunnitelma Suojaussuunnittelu Näistä kaivantosuunnitelma on pumppaamon asennuksen kannalta kaikkein tärkein. Suosittelemme sen tekemistä ja noudattamista asennuksen aikana jotta vältytään myöhemmiltä hankaluuksilta Kaivantosuunnitelman teko on aina annettava ammattitaitoisen geoteknikon tehtäväksi 1.2 Varoituksia 2. SÄILIÖ Kaivantotyössä ja pumppaamon asentamisessa on syytä noudattaa suurta varovaisuutta. Huomioi erityisesti seuraavia seikkoja: Varo sortuvia pengerryksiä Estä kaiteilla kaivantoon putoamisen mahdollisuus Huomioi koneille riittävä turvaetäisyys kaivannon reunaan Varo liikkuvia työkoneita Älä koskaan seiso nostettavan taakan alla Sähköasennuksia saa suorittaa vain tehtävään valtuutettu henkilö Pumppaamoiden painot taulukoituna: Pumppaamon koko Paino Lisämetri S kg 65 kg/m kg 90 kg/m kg 100 kg/m kg 170 kg/m / kg 230 kg/m kg 270 kg/m / kg 420 kg/m 2

4 Sisäisen putkiston paino 2:lle pumpulle, pituus 1,5 m Putkiston koko Paino (~) DN kg DN kg DN kg DN kg Säiliöön on valmiiksi rakennettu seuraavat vakiovarusteet: kansisto 1 kpl (turva 2) johdeputkisto 2 kpl/pumppu uppoliitin 1 kpl/pumppu sisäinen putkisto 1 kpl/pumppu pallotakaiskuventtiili 1 kpl/pumppu sulkuventtiili 1 kpl/pumppu paineyhde laipallinen 1 kpl tuloyhde lävistysholkki sop. mukaan pumppujen asennuslevy 1 kpl Turvapumppaamossa pesuallas valaisin lämmityspatteri 1 kpl 1 kpl 1 kpl Tehtaalla asennetaan myös seuraavat lisävarusteet: lämpöeristys 1,2 m hoitotasot rauhoituslevy huuhteluvesiyhde + kalusto 1 kpl 2 kpl sop. mukaan 1 kpl Pumppaamorakenteissa kulkee seuraavia varusteita nippusiteillä kiinnitettynä (asennus tilaajan toimesta): tuuletusputki + kiinnitystarvikkeet laajennuskartio paineyhteeseen aloituskaiteet ritilätasot (turvapumppaamo) tyhjennyspumppu (turvapumppaamo). 2.1 Kuljetus ja nostaminen Pumppaamoa kuljetetaan vaaka-asennossa kuljetusalustaan kiinnitettynä. Kuljetusten aikana tapahtuvat nostot on aina tehtävä kuljetusalustasta (esim. nostot kuljetusvälineestä toiseen) Ennen pumppaamon asennusta ja pystyynnostoa on kuljetustuet ja irtovarusteet poistettava pumppaamosta. Tilaajan tulee huolehtia tarkoitukseen sopiva nostokalusto purkupaikalle ( kts. pumppaamon painotaulukosta). 3

5 Pumppaamo nostetaan vaakatasossa aina nostoliinojen avulla kuvan mukaisesti. Pumppaamo nostetaan vaaka-asennosta pystyyn nostoliinojen avulla kuvan mukaisesti. Tässä työvaiheessa EI saa käyttää pumppaamon omia nostokorvakkeita. 4

6 Pumppaamon nostaminen pystyasennossa Nostettaessa pumppaamoa pystyasennossa on painon jakauduttava mahdollisimman tasaisesti molempiin (kaikkiin) nostokorvakkeisiin. Käytä nostoissa aina välipuomia pitämässä nostoköydet pystysuorassa asennossa. Pumppaamon kansirakenteiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi käytä nostoliinoja tai suojattua nostoköyttä (ei kettinkiä). 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus: tarkistetaan mahdolliset kuljetusvauriot yms. toimituksen sisältö; vastaako tilausvahvistusta yhtyeiden sijoitus ja koot muu varustelu. 2.3 Peruslaatta Kaivannon pohja tehdään tasaiseksi. Tarvittaessa levitetään kaivannon pohjalle kivetöntä soraa, joka tiivistetään tärylevyllä. Soratäytön tiivistysasteen tulee vastata 90 % parannetulla Proctor-kokeella saadusta tiiveydestä. Mikäli pohjamaa on häiriintymisherkkää, tiivistystyössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. 5

7 Betoninen peruslaatta, johon pumppaamo kiinnitetään, tehdään etukäteen elementtinä tai vaihtoehtoisesti se valetaan kaivannon pohjalle joko suoraan pohjamaan varaan tai tiivistetyn sorakerroksen varaan. Peruslaattaan asennettavat kiinnityspultit toimitetaan ennen säiliötoimitusta. Peruslaatan mitoitus Peruslaatan pinnan oltava hierretty sileäksi Peruslaattojen mittatiedot, kun pumppaamon syvyys on 6000 mm: Tyyppi A B mm C mm D mm Tarvittavien kiinnitystarvikkeiden määrän laskeminen: Kiinnitystarvikkeiden lkm = (πr² H)/2 Tulos pyöristetään ylöspäin lähimpään parilliseen lukuun. Laatalle perustettavan pumppaamon kiinnitystarvikkeiden vähimmäismäärä on 4 kpl. Kiinnitystarvikkeiden välinen kulma (G ) saadaan jakamalla jakoympyrä (360 ) kiinnitystarvikkeiden lukumäärällä. 6

8 Laatan mitoitus pumppaamon syvyyden ylittäessä 6000 mm: 1. Pumppaamon noste = πr² H 2. Maanpaino = (laatan ala - πr²) H Laatan paksuus = (noste - maanpaino)/(laatan ala 1.5) Betonin ominaispaino = 2.5 Veden ominaispaino = 1.0 Laatta vedessä = = 1.5 Peruslaattaelementin nostaminen paikoilleen Peruslaatta asennettava mahdollisimman tarkasti vaaka-asentoon 7

9 2.4 Säiliön asennus Puhdista peruslaatan pinta huolellisesti harjalla varmistaen, ettei peruslaatan ja pumppaamon kiinnityslaipan väliin jää mitään. Säiliö nostetaan nostokorvakkeista keskelle peruslaatassa olevaa kiinnityspulttien jakoympyrää. Varottava säiliön laskemista kiinnityspulttien päälle koska terävä kiinnityspultti vaurioittaa helposti säiliön pintaa. 8

10 Tarkista pumppaamon pystysuoruus. Pumppaamo on pystysuorassa jos peruslaatta on vaaka-asennossa. Asenna kiinnitysraudat ja kiristä mutterit. Varmista, ettei pohjan lujitemuovirakenteisiin (kaulukseen) jää jännityksiä. 9

11 2.5 Putkiliitokset 2.6 Täyttö Putkiliitokset tehdään siten, että kaivantoa täytetään (kts. 2.6 Täyttö) liitettävän putken alapintaan asti ennen putkiliitoksen suorittamista; täyttömaan tiivistäminen putken alapuolella on erittäin tärkeää. Ennen liittämistä on varmistettava, että pumppaamon sisäisen putkiston liitokset ovat kireällä (voivat löystyä pitkän kuljetuksen aikana). Läpivientiliitoksissa varmistettava: putken ja tiivisteen puhtaus tuloputken suora linja lävistysholkkiin holkin kiinnitysruuvien kiristys. Laippaliitoksissa varmistettava: tiivisteen kunto putkien samansuuntaisuus (ei jännityksiä) tasainen kiristys. Tarkista ennen täytön aloittamista ettei pumppaamon rakenteessa ole vaurioita. Mikäli vaurioita on syntynyt suosittelemme yhteydenottoa Grundfosin edustajaan ja keskustelua menettelytavoista. 10

12 Kun pumppaamo on kiinnitetty peruslaattaan ohjeiden mukaisesti ja todettu, että rakenteet ovat ehjiä ja pumppaamo pystysuorassa, tehdään kaivannon täyttö. Huom! Lujitemuovirakenteista pumppaamoa ei koskaan saa oikaista työntämällä sitä esim. kaivinkoneella yläreunasta. Täyttömateriaalin tulee olla hyvin suhteistunutta soraa tai hiekkaa. Maksimi raekoko on 32 mm. Täyttömateriaali ei missään tapauksessa saa sisältää maksimiraekokoa suurempia yksittäisiä kiviä. Tehtäessä täyttöä talvella, tulee varmistua siitä, että materiaali on täysin sulaa. Täyttö suoritetaan kerroksittain siten, ettei täytön korkeusero ole koskaan suurempi kuin 50cm. MAX TÄYTÖN KORKEUSERO 50 CM. Tulo- ja lähtöputkien alapuolinen täyttö tiivistetään junttaamalla. Koneellista tärytystä ei tule käyttää kuin alueella joka ulottuu maanpinnasta 1 m:n syvyyteen. Tällöin voidaan käyttää tärylevyä, jonka massa on enintään 100 kg (1 kn). Tärylevyllä ei saa tiivistää aluetta joka on alle 30 cm:n etäisyydellä pumppaamon seinästä. Mahdollista pohjavedenalennusta jatketaan siihen asti, kunnes ympärystäytön määrä riittää kumoamaan pumppaamon aiheuttaman nosteen. Ellei pohjaveden pintaa ole erikseen havaittu, sen oletetaan mitoituksessa olevan maanpinnassa. 11

13 Työkoneilla ei saa liikkua pumppaamon vieressä rakenteen rikkoutumisvaaran takia, ellei kyseistä kuormitusta ole huomioitu suunnittelun yhteydessä. Yläosa täytetään siten, että pumppaamon ympärille muodostuu pengerrys ja pumppaamon kannen tulee jäädä maan pinnan yläpuolelle (kts. kuva ). näkyviin cm pengerrys cm 2.7 Muut varusteet Irralliset varusteet kuten tuuletusputki ja aloituskaide kiinnitetään mukana olevilla kiinnitystarvikkeilla. Erityisesti lämpöeristetyissä pumppaamoissa on erityisen tärkeää käyttää riittävän suuria aluslevyjä rakenteen rikkoutumisen estämiseksi. Tuuletusputki säädetään suoraan aluslevyjen avulla. Aluslevyjä tarvittaessa Tiivistys Tiivistä lävistys- ja liitospinnat esim. silikonilla. Aluslevyt 12

14 2.8 Yleisimpiä asennusvirheitä Pumppaamosäiliön virheellisen asennuksen seurauksena saattaa syntyä kalliitakin korjauskustannuksia aiheuttavia vaurioita useimmiten seuraavista syistä: TÄRKEÄÄ Tulo/lähtöputken alapuolinen täyttötiivistys ei ole tehty riittävän huolellisesti tai on käytetty jäätynyttä täytettä. Tästä seurauksena saattaa pumppaamon sisäinen putkisto revetä, maapaineen painaessa putkea ulkopuolelta alaspäin. Kaivannon täyttöä aloitettaessa kipataan hiekkakuorma toispuolisesti kaivantoon jolloin hiekan paine työntää säiliötä vinoon, aiheuttaen vuotovaurion. Perustuslaatan epäsuoruudesta johtuen on pumppaamoa jouduttu kiilaamaan suoraksi ja kiila on asennettu kiinnitysrautojen puoliväliin jolloin kiinnitysrautoja kiristettäessä kiinnityslaippa saattaa vaurioitua ja aiheuttaa vuotoa. Suuria irtolohkareita pudotettu täytön yhteydessä kaivantoon jotka pumppaamon seinään vieriessään saattavat vaurioittaa seinämää. Olemattoman tai puutteellisen kaivantosuunnitelman johdosta tehty virheellinen kaivantotyö tai kaivantosuunnitelman vastainen toiminta saattaneet aiheuttaa perustuslaatan liikkumisen asennuksen jälkeen ja vaurioittaa pumppaamoa. Kaivannon täytön kesken jättäminen ja pohjaveden alennuksen lopettaminen esim. työpäivän päättyessä, jolloin veden pinnan nousu saattaa nostaa pumppaamon ylös. Kaivantosuunnitelman teko on aina annettava ammattitaitoisen geoteknikon tehtäväksi ja suunnitelmaa on työnaikana myös noudatettava. 3. SÄHKÖKESKUS Vakiopumppaamoiden keskus toimitetaan irrallisena pumppaamotoimituksen yhteydessä. Turvapumppaamotoimituksissa keskus on valmiiksi asennettu pumppaamoon, mikäli keskus on sisäasenteinen. Keskuskaavio irrallisena liitteenä keskuskaapin sisällä. 3.1 Keskuksen asennus Varmistu, että käynnistimen ylivirtarele ja sulakkeet soveltuvat asennettaville pumpuille ja että sen ohjauspiirissä on otettu huomioon pumpun suojalaitteiden johtimien 1 ja 2 kytkentä. Grundfosin valmistamien käynnistimien ohjausjännite on aina 230 V (±5 %), 50 Hz/1 tai erikoistilauksesta suojajännitemuuntajalla varustettu ja ne soveltuvat sellaisenaan sähköverkkoon 3L+N+PE 400 V 50 Hz. Kaapissaan pumppaamon päälle asennettava keskus nostetaan sille varattuun, korotettuun paikkaan. Kaapin ovien tulee aueta pumppaamosta poispäin (kts. kuva ). Kaappi asennetaan suoraan aluslevyjä apuna käyttäen. Kiinnitetään ruuvit ja mutterit (huomioi aluslevyt ruuvikantojen ja pumppaamorakenteen väliin). Kokeile ovien toimintaa; ovien tulee olla suorassa linjassa. 13

15 Ovet suorassa Aukeamissuunta luukusta poispäin Tiivistys Aluslevyt Tiivistä kaapin ja säiliön liitospinta silikonilla. 3.2 Syöttökaapeli Sähköurakoitsija huolehtii liittymisjohdon tilaamisesta (asentamisesta). Jos pumppaamoon tuodaan esim. puhelinjohto, on se hyvä asentaa liittymisjohdon asentamisen yhteydessä. Kaapeli voidaan johtaa ulkoasennuskaappiin joko säiliön ulko- tai sisäkautta. Säiliön kylkeen on tehtaalla rakennettu läpivientiyhde (DN 40) kaapelia varten, mikäli tätä yhdettä ei käytetä, on se tulpattava huolellisesti. Johdettaessa syöttökaapeli säiliön sisäkautta keskukseen tulee läpivienti tiivistää hyvin. Pumppaamon yläpinnassa keskuksen alla on valmiiksi asennettuna läpivientilaippa (aihiolaippa), johon tehdään lävistys kun syöttökaapeli johdetaan pumppaamon kautta keskuskaappiin. Johdettaessa syöttökaapeli pumppaamon ulkokautta keskukseen on kaapeli suojattava erillisellä suojaputkella ja kaapin jalustaan on asennettava läpivienti (ei valmiina). Varmista läpivientien tiiveys. 14

16 3.3 Maadoitukset Maadoitukset kuvan mukaan. 1. Ohjauskeskuksen maadoitus 2. Kaapin maadoitus 3. Maadoituskisko 4. Maadoituselektrodi 5. Sisäisen putkiston maadoitus Maadoituksen suorittaa sähköurakoitsija sähkölaitoksen ohjeita noudattaen; suoritettava ennen lopputäyttöä. 3.4 Pinnanohjauslaitteet Jos pinnanohjauslaitteistoon liittyy keskusyksikkö (raja-arvolaite tms.), on se asennettu valmiiksi ohjauskeskukseen. 15

17 3.4.1 Pintavipat Toimitetaan irrallisena keskustoimituksen yhteydessä. Asenna ja kiinnitä vipat pumppaamossa oleviin ripustuslenkkeihin siten, että vippojen kaapelit eivät pääse sotkeutumaan keskenään tai joudu pumpun imuaukkoon. Tarkista myös, että vipat eivät pääse takertumaan mihinkään. Pintavippojen toimintarajat Pysäytys- ja käynnistysrajoille on saatava riittävä ero. Tämän vuoksi on yhdellä pumpulla käytettävä aina kahta, kahdella pumpulla kolmea vippaa jne. Kytkentä: kts. oheinen kuva sekä sähkökeskus/ohjauspiirikaavio. Hälytys Käyn- Pysäytys 16

18 Aseta pysäytysraja siten, että pumppu pysähtyy viimeistään nesteen pinnan laskeuduttua moottorin rungon puoliväliin. Aseta alempi käynnistysraja siten, että käynnistysja pysäytysrajoille jää mahdollisimman suuri ero. Ota kuitenkin huomioon, että käynnistysrajojen yläpuolelle jää riittävä tila lyhyehköjen sähkökatkosten varalta hälytysrajan ylittämisen jälkeisille toimenpiteille. Kahden pumpun kyseen ollessa aseta toinen hälytysraja hieman ( cm) alemman käynnistysrajan yläpuolelle sekä hälytysraja vastaavasti hieman ylemmän käynnistysrajan yläpuolelle. Riittävä ero käynnistys- ja pysäytysrajoille tarvitaan ettei esim. veden pinnan aaltoilu tai muu vastaava seikka saa aikaan jatkuvaa käynnistys-pysäytys toimintaa. Lisäksi on pyrittävä pieneen pumppujen käynnistystiheyteen. Pumppaamon suunnitteluperusteissa käytetään tavallisesti ylärajana 10 käynnistystä tunnissa. Käytännön syistä voidaan joutua tämä luku ylittämään, mutta yli 15 käynnistyskertaa tunnissa ei suositella ELSA pinnanohjauslaite Keskusyksikkö toimitetaan asennettuna sähkökeskukseen. Anturikaapeli toimitetaan irrallisena keskustoimituksen yhteydessä. Anturin suojaputki on valmiiksi asennettuna säiliöön. Anturikaapeli lasketaan suojaputkeen kaapelissa olevan välikappaleen olaketta myöten. Varmista, että kaapeli roikkuu vapaasti putkessa ja on oikean pituinen. Anturin pään oltava 2..3 cm putkesta ulkona. Kytkentä: kts. oheinen kuva ja valmistajan ohjeet. 17

19 3.5 Pumppujen kaapelit Kaapelit johdetaan keskukseen pumppaamossa olevan lävistyslaipan kautta. Varoitus! Varo kaapelin vaipan vaurioitumista. Huolehdi riittävästä vedonpoistosta. Älä koskaan laske kaapelin päätä pumppaamon pohjalle tai mihinkään kosketukseen kosteuden kanssa. Kosteus saattaa imeytyä kaapelia pitkin moottoriin. Pumpun suojalaitteiden johtimet 1 ja 2 on aina liitettävä käynnistimen ohjausvirtapiiriin siten, että johdinpiirin 1 ja 2 avautuessa (piirissä avautuvat koskettimet) pumppu pysähtyy. Huom! Huom! Pumpun takuu pätee ainoastaan mikäli suojalaitteiden johtimet 1 ja 2 ovat oikein liitetyt käynnistimen ohjauspiiriin. Kun pumpussa on 2 kpl 5-napaista kaapelia, kytke maadoitusjohdin molemmista kaapeleista keskukseen. Kytkentä: kts. sähkökeskuksen kuva. 3.6 Kaapeliliittimet 3.7 Sulakkeet Liittimet kytketään siten, että naarasliitin tulee keskuksen puolelle ja koirasliitin pumpun puolelle. Keskuksen puoleisen kaapelin (naarasliitin) tulee ylettyä pumppaamon luukusta ulos. Kytkentä: kts valmistajan ohjeet pakkauksessa. Varmista liittimen holkkitiivisteen oikea koko kyseessä olevan kaapelin mukaisesti. Liittimen osien tulee olla ehdottomasti kuivia ja puhtaita liitintä kasattaessa. Käytä kiristämiseen sopivaa hylsyavainta (ei ruuvitalttaa). Kerää ylimääräinen kaapeli rullalle, sido rulla ja ripusta se kaapelikoukkuun. Aseta kaapeliliitin mahdollisimman ylös pumppaamoon (kaapelikoukut) vaakatasoon. Eivät sisälly normaalitoimitukseen. 18

20 4. KÄYTTÖÖNOTTO 4.1 Tarkistukset Kytkennät Tarkasta kytkentöjen oikeellisuus (vrt. keskuksen kuva) ja varmista liitosten tiukkuudet Pinnanohjauslaitteet Pumput Varmista anturin esteetön toiminta. Lue myös pumppujen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Varmista, ettei pumpussa ole vieraita esineitä (kerää kaikki mahdolliset tavarat pois pumppaamosta; työkalut, rakennusjätteet yms.). Pumpun tulee pyöriä käsin juoksupyörästä pyöritettäessä; pyörää ei saa kiristää pesää vasten. Ennen pumpun varsinaista käyttöönottoa varmistu, että pumpun pyörimissuunta on oikea. Oikea tapa on varmistaa se sähköasennuksen yhteydessä käyttämällä ns. verkon kiertosuunnan ilmaisijaa ja todeta, että kiertojärjestys on oikea ja kytkennät vastaavat kaaviotamme. Tämän jälkeen käynnistä pumppu hetkeksi ja totea, että se käynnistyessään nykäisee moottorin päältä katsottuna vastapäivään. Varoitus! Huom! Älä käytä pumppua kuivana. Totea vain nykäisysuunta. Kuivakäynti voi vaurioittaa akselitiivisteitä. Pumpun pumppaaman nestemäärän silmämääräisellä arvioinnilla ei pyörimissuuntaa pysty määrittämään Kaapeliliittimet 4.2 Säädöt Varmista liittimien kireys Ylivirtareleet, asetus ja koestus Yleisohjeena suositellaan ylivirtarele asettamaan moottorin nimellisvirralle I N. Grundfos Sarlin -pumpun moottori voidaan kuitenkin suojata paremmin epänormaalien käyttöolosuhteiden ja kaksivaihekäynnin varalta asettamalla rele moottorin ottaman virran arvoon pumpun käydessä nimellispisteessään. Asetuksen perusteena oleva virta on lisäksi syytä mitata korkeintaan muutaman minuutin käyneestä, melko kylmästä moottorista. Tämä lisää ylikuormitusvaraa. Suorita asetus seuraavasti: Aseta rele aluksi pumpun arvokilvessä olevan moottorin nimellisvirran I N mukaan. Odota kunnes veden pinta kaivossa on ylärajalla tai lähellä sitä. Varmista, että paineputkistossa olevat sulkuventtiilit ovat auki. 19

21 Käynnistä pumppu. Varmista, että mahdollinen takaiskuventtiili on avautunut. Mittaa välittömästi kunkin vaiheen virta esim. pihtiampeerimittarilla. Pysäytä pumppu ja aseta ylivirtareleen asetusarvo edellä mittaamiesi eri vaiheiden virtojen keskiarvon mukaiseksi. Jos asetus menisi releen alarajaa pienemmäksi (moottorin nimellisvirta kuitenkin releen alueella) aseta alarajalle. Mikäli käytössä havaitaan turhia ylivirtareleen laukeamisia on releen asetusarvoa hieman nostettava. Nosta korkeintaan 5% (1/20 osa) releen asteikkoalueesta kerralla. Mikäli virran mittaus antaa tulokseksi nimellisvirtaa suuremman arvon, johtuu tämä epänormaalista kuormitustilanteesta tai ylijännitteestä. Aseta tällöin rele moottorin nimellisvirran mukaan. Yli 10% poikkeamalla selvitä syy poikkeamaan. Huomioi, että tähtikolmiokäynnistimillä ylivirtareleen kautta kulkee tavallisesti käytetyissä kytkennöissä ns. haaravirta joka on 0,58 (1/ 3) kertaa moottorin ottama päävirta. Ylivirtareleen koestus. Koestus suositellaan ensisijaisesti suoritettavaksi releen koestuslaitteella. Moottorin 2- vaiheiseen käyttöön perustuva koestus voidaan myös suorittaa poistamalla yksi varoke. Ota huomioon: Rele on oltava asetettuna kokeellisesti kuten edellä on selostettiin Kaivon veden on riitettävä koko kokeen ajaksi. Jos vesi loppuu pysäytä koe ja pumppu. Koestuksen aikana on moottorin ottamaa virtaa voitava seurata esim. pihtiampeerimittarilla. Suorita koe seuraavasti: Anna pumpun käydä jonkin aikaa (n. 5min mikäli vesi riittää) jotta rele ehtii riittävästi lämmetä koestusta varten. Poista yksi pumpun varokkeista pumpun käydessä. Huom! Älä käynnistä kahdella vaiheella. Seurauksena voi olla varokkeen turha palaminen. Mittaa välittömästi pumpun ottama virta. 3 kw moottoreilla nousee virta kahdella vaiheella käydessä 1,5...2-kertaiseksi kolmivaihekäyntiin verrattuna. Releen tulee tällöin laukaista 2 minuutin kuluessa mutta ei kuitenkaan alle 30 sekunnin sisällä kaksivaihekäytön aloittamisesta. Pumppu voi myös pysähtyä sen joutuessa kaksivaihekäytölle. Tällöin virta yleensä nousee yli 2,5-kertaiseksi kolmivaihekäyntiin verrattuna. Releen on nyt laukaistava releen laukaisukäyrän ilmoittamassa, mitattua virtaa vastaavassa ajassa releen olleessa asetettuna korkeintaan pumpun nimellisvirralle I N. Mikäli releen laukaisukäyriä ei ole käytettävissä voidaan karkeina arvoina käyttää: 3-kertaisella virralla asetusarvoon nähden tulee laukaisun tapahtua 45 s kuluessa. 5-kertaisella virralla asetusarvoon nähden tulee laukaisun tapahtua 15 s kuluessa. Koetta ei saa jatkaa yli em. aikojen. Alle 3kW, tähteen kytketyillä moottoreilla voi virran nousu kaksivaihekäytössä jäädä alle 1,5-kertaiseksi kolmivaihekäyntiin verrattuna, jolloin laukaisuaika vastaavasti pitenee. Mikäli moottori tällöin pysähtyy, on laukaisun tapahduttava edellä selostetun mukaisesti. 20

22 Tarvittaessa säädä releen asetusta. Mikäli se ei auta on rele vaihdettava. Varoitus! Kaksivaihekäyttöön perustuvassa releen koestuksessa voidaan virheellisellä tai huolimattomalla menettelyllä helposti vaurioittaa moottori. Muista antaa moottorin jäähtyä ainakin ½ tuntia kokeiden välillä Pinnanohjauslaitteet Suorita valmistajan ohjeiden mukaiset asetukset (erillinen liite pinnanohjauslaitteesta). Säädä toimintotasot halutuille pinnankorkeuksille. Varmista häiriötön toiminta kaikilla pinnankorkeuksilla alimmasta tasosta ylivuototasoon. Valvo pumppaamon toimintaa 2-3 pumppausjakson ajan, jolloin varmistetaan myös vuorottelun toiminta. 4.3 Mittaukset Mittaa virta ja jännite pumpun jokaisesta vaiheesta. Jännitteen sallittu poikkeama pumpun nimellisjännitteestä on ± 5%. Jos jännite poikkeaa yli toleranssin on otettava yhteyttä valmistajaan. Suorita muut mittaukset tarkastuspöytäkirjan mukaisesti. 4.4 Käyttäjälle huomioon Pumppaamon sisällä oleva huuhteluvesiyhteen pääventtiili on pidettävä suljettuna käytön jälkeen. (suuttimen venttiilin sulkeminen ei riitä) 21

23 5. VALMIS PUMPPAAMO Huomioi jo suunnitteluvaiheessa hyvät kulkuyhteydet (autotie) pumppaamolle huoltotoimenpiteitä varten. Hyvin suunniteltu sekä huolella asennettu ja viimeistelty pumppaamo sulautuu hyvin luontoon ympäristöään haittaamatta. 22

24

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

Pumppaamon asennus- ja käyttöohjeita

Pumppaamon asennus- ja käyttöohjeita Pumppaamon asennus- ja käyttöohjeita 1.1 Yleistä Kaivantotyössä ja pumppaamon asentamisessa on syytä noudattaa suurta varovaisuutta. Huomioi erityisesti seuraavia seikkoja: - Varo sortuvia pengerryksiä

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys.

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys. Sivu 1 / 5 KÄYTTÖOHJEET Marina 4" porakaivopumput Käyttöolosuhteet Kaivo porakaivon minimi halkaisija DN mm 100 Pumpattava neste puhdas tai hieman sakea vesi; maksimi lämpötila 25 C; maksimi. hiekkapitoisuus

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Lokasäiliö l Asennusohje 4/2015

Lokasäiliö l Asennusohje 4/2015 Lokasäiliö 5 000 l Asennusohje 4/2015 Onnline-lokasäiliö Onnline lokasäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön suunnittelussa on otettu huomioon sen käyttökohteiden ja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Karting tekniikkakoulutus KF 6

Karting tekniikkakoulutus KF 6 Karting tekniikkakoulutus KF 6 KF6 moottorin luokitus Tarkista aina ensin: Moottorin luokitusnumero esim. 3/KF6/14 Moottorin numero esim. 10022 Onko ko. moottori luokituskuvien mukainen ulkoisesti. 3 KF6

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM. Seinään ei saa kiinnittää mitään taskukarmin kohtaan! 1) Tarkista toimitussisältö oheisen osaluettelon mukaan. Karmi

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO. Sisällysluettelo

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO. Sisällysluettelo ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO Sisällysluettelo Muhvisiiviläkaivot s.3 Puhdistusputken P75 asennus s.8 Seinäkiinnikkeen asennus s.9 Putken jatkaminen s.11 Rengassiiviläkaivot s.12 1 Muhvisiiviläkaivot

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. K Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä toimiakseen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm Siivilämuhvin ja putken asennus s.2 Ylin kerros ja mutkat s.4 Seinäkiinnikkeet s.6 Puhdistusputken asennus s.9 Kattokaivo s.11

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08 PEM130FIN 02/08 1/8 Asennusohje PEM130FIN 02/08 1 kv JATKOSPAKKAUKSET 4-JOHDINKAAPELEILLE SEKÄ 4 VASTAAN 3+1 -JOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM130FIN 02/08 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit laadukkaan LUXNEL -tuotteen!

Kiitos, että valitsit laadukkaan LUXNEL -tuotteen! Asennusohje Toimitussisältö Luxnel valopaneeli koostuu valaisinelementistä, laminoidusta valokuvasta ja karkaistusta turvalasista. Valaisinelementin on IP44 suojattu Virtalähde 24VDC IP65, pistotulpalla

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE Matala 5000 umpisäiliö Matala 5000 umpisäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön

Lisätiedot

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU 1 VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU Ajathan silti varovasti. JRK Tekniikka on parantanut liikenneturvallisuutta kehittämällä markkinoiden edistyksellisemmän turvapylvästuotteen. Yrityksellä on käytännön

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv ASENNUSOHJE PEM1043FIN 2014-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE 12-24 kv HUOM! AHXAMK-W KAAPELIN OHJE MAADOITUSPAKKAUKSEN MUKANA. PEM1390FIN 2/8 PEM1043FIN 2014-03 YLEISTÄ

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA

Lisätiedot