KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA"

Transkriptio

1 KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA HÄLSOVÅRDSCENTRALEN INFORMERAR ONNISTUNEET ASUNTOMESSUT FRAMGÅNGSRIK BOSTADSMÄSSA RÖLLI-KIRJASTOAUTO RÖLLI-BOKBUSSEN SYKSYN TAPAHTUMAT HÖSTENS EVENEMANG VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2008 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

2 Vaasan kaupungin tiedotuslehti 3/2008 Vasa stads informationstidning Sisältö, Innehåll Pääkirjoitus / Ledare 3 Kotikaupunki mukana arjen perustassa 4 Hemstaden deltar i vardagen 4 Onnistuneet Vaasan asuntomessut 6 Framgångsrik bostadsmässa i Vasa 6 Vaasan ammattiopisto/ Vasa yrkesinstitut 8 Rölli-kirjastoauto kiertää Vaasaa 9 Rölli-bokbussen rullar i Vasa 9 Terveyskeskus tiedottaa 10 Hälsovårdscentralen informerar 10 Kunnallisvaalit Kommunalval Kirjastosta löytyy oppia verkkoviestintään 25 På biblioteket 25 kan man lära sig nätkommunikation Pohjanmaan museo 26 Österbottens museum 26 Jo 20 vuotta muotoilua ja luovuutta 27 Formgivning och kreativitet redan i 20 år 27 Svenska yrkesinstitutet 28 Tapahtumat / Evenemang 32 Toimitus/Redaktion Päätoimittaja/Chefredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimituskunta, Redaktörer: Hannele Saloranta, Jenni Oksanen Kielenkäännökset, Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö, Vasa stads översättningsbyrå Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PL/PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto, Ombrytning: Mainostoimisto Grappa Oy, Vaasa Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa Painos, Upplaga: kpl/st. Seuraava tiedotuslehti ilmestyy: Följande informationstidning utkommer: Kannen kuva: Jenni Oksanen, Simon Gripenbergin Korttitalo Pärmbild: Jenni Oksanen, Simon Gripenbergs Korthus Tiedotuslehti kannustaa vaaliuurnille Kädessäsi on taas Vaasan kaupungin tiedotuslehti. Voi se olla myös internetin kautta silmiesi edessä. Erityisenä teemana ovat tietysti kuntavaalit Vaasassa. Suomessa kansalaisen perusoikeutena on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, joiden edellytyksenä on tiedon saaminen. Vaasan tiedotustoimi toteuttaa tiedon jakamista tällä lehdellä ja sen kaikkein mielenkiintoisimmalla osuudella, joka on ehdokaslistojen kooste. Ehdokkaiden vaaliasioita ja puheita voi seurata kuntavaalien kolumnipalvelussa, joka on tuotettu Vaasan kaupungin verkkoviestinnän ja Vaasalaisia.infon yhteistyönä verkkosivulla Kaupungin toiminta on niin monenkirjavaa ja monipuolista, että se koskettaa jollakin tavalla jokaisen kaupunkilaisen elämää. Näissä asioissa kaupunginvaltuusto on päättävä, keskeisin elin. Se on demokratian ja aidon osallistumisen ytimessä ja voi käyttää sille annettua valtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, keitä sinne valitaan meitä edustamaan. Toivomme, että vaasalaiset aivan kaikki käyttävät äänioikeuttaan näissä kuntavaaleissa, eivätkä jää hiljaisten mököttäjien joukkoon. Tutustu vaasalaisiin ehdokkaisiin ja anna äänesi ennakkoäänestyspäivinä tai itse vaalisunnuntaina, se on oikeutesi. Toivomme kiinnostavia lukuhetkiä tämän tiedotuslehden parissa! Vaasan tiedotuslehden toimitus Tiedotuslehdet netissä > Tietoa Vaasasta > Kaupungin tiedotuslehti Tietoa siitä, mitä kaikkea kaupunki tekee Informationstidningen vill uppmuntra dig att rösta Du håller än en gång Vasa stads informationstidning i din hand. Eller kanske du läser den på nätet. Ett speciellt tema är givetvis kommunvalet i Vasa. I Finland hör det till medborgarnas grundläggande rättigheter att kunna delta och påverka, och förutsättningen för detta är tillgången till information. Vasa sköter informationsförmedlingen genom denna tidning och dess mest intressanta del, nämligen en sammanställning av kandidatlistorna. Man kan följa kandidaternas valangelägenheter och tal via kommunalvalets kolumntjänst, som har genomförts i samarbete med Vasa stads webbkommunikation och Vaasalaisia.info på webbsidorna Stadens verksamhet är så brokig och mångsidig att den berör alla stadsbors liv på ett eller annat sätt. I dessa ärenden är stads fullmäktige det beslutande och mest centrala organet. Fullmäktige är kärnan av demokrati och genuin medverkan, och ledamöterna kan där använda sig av den makt som anförtrotts dem. Därför är det inte irrelevant vem som väljs in i fullmäktige för att representera oss. Vi hoppas att Vasaborna precis varenda en ska utnyttja sin rättighet att rösta i kommunalvalet och att de inte sällar sig till dem som sitter buttra och tiger. Bekanta dig med kandidaterna i Vasa och gå och rösta under någon av förhandsröstningsdagarna eller på valsöndagen, det är din rättighet. Vi hoppas att informationstidningen ska bjuda på intressant läsning! Redaktionen för Vasa stads informationstidning Informationstidningarna på nätet: > Information om Vasa > Informationstidning Information om allt som staden gör finns på webbplatsen

3 Pääkirjoitus Ledare Kuka päättää asioista, jotka vaikuttavat eniten sinun arkeesi? Vaalien aikaan kuulee usein sanottavan: Ellet äänestä, ei sinulla myöhemmin ole oikeutta arvostella päätöksentekijöitä ja heidän tekemiään päätöksiä. Ajatuksena näyttää olevan, että jokaisen velvollisuus on äänestää, ja se, joka ei äänestä on huonompi kansalainen. Näinhän asia ei tietenkään ole. Ei ole pakko äänestää, ja kaikilla on sekä poliittisesti että moraalisesti sama oikeus arvostella päätöksiä riippumatta siitä, onko ollut mukana valitsemassa päätöksentekijöitä. Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että on erityisen järkevää äänestää juuri kunnallisvaaleissa tänä syksynä. Ovathan toki presidentin-, EU- ja eduskuntavaalitkin hyvin tärkeitä. Kampanjat ovat suuria ja kalliita. Ehdokkaat ovat usein tunnettuja ja värikkäitä, ja vaalien tulokset jännittäviä. Niihin verrattuna kunnallisvaalit vaikuttavat joskus hieman harmailta ja kuivilta. Keskeinen kysymys on kuitenkin: missä ja kenen toimesta päätetään niistä asioista, jotka suoraan vaikuttavat eniten juuri sinun arkeesi? Lapsesi päivähoitoon ja koulunkäyntiin. Omien ikääntyvien vanhempiesi hoitoon. Sinun terveyspalvelujesi saantiin. Mahdollisuuksiisi harjoittaa ja käyttää hyväksi kulttuuri-, urheilu- ja liikuntatarjontaa. Kukkaroosi erilaisista palveluista perittyjen verojen ja maksujen muodossa , ja vielä 1990-luvulla valtio ja keskeiset viranomaiset ohjasivat pitkälti tätä kaikkea. Mutta tänäpäivänä valta ja vastuu näistä asioista ovat pääasiassa kunnilla. Täällä päätetään koulujen lakkauttamisista, sydänhoidon järjestämisestä, uimahallin tai musiikkitalon rakentamisesta. Näistä asioista ei siis päätä joku henkilö kaukana Brysselissä tai edes Helsingissä, vaan ihmiset lähiympäristössäsi, omassa kunnassasi. Ehkäpä joku naapureistasi tai työkavereistasi antaa ratkaisevan äänensä lautakunnassa tai valtuustoryhmässä. Eikö olisi viisasta olla mukana ratkaisemassa, kuka sen äänen antaa? Kunnallisvaaleissa äänestämisen puolesta puhuu myös se, että juuri niissä äänelläsi on erittäin suuri painoarvo. Presidentin-, EU- tai eduskuntavaaleissa usein tuhannet tai ainakin sadat äänet ratkaisevat, ketkä tulevat valituiksi. Kunnallisvaaleissa sen sijaan ehdokkaan valinta on usein kiinni vain muutamasta äänestä. Silloin yksi ratkaisevista äänistä saattaa olla sinun äänesi. Eli jos haluat olla mukana päättämässä, ketkä näinä tulevina, erittäin tärkeinä vuosina tekevät omaan arkeesi konkreettisesti vaikuttavia päätöksiä, on ilman muuta fiksua käydä äänestämässä kunnallisvaaleissa. Göran Djupsund valtio-opin professori, Åbo Akademi Vem fattar de beslut som mest påverkar din vardag? I valtider hör vi ofta påståendet: Om du inte röstar så har du inte heller rätt att senare kritisera beslutsfattarna och de beslut de fattar. Tanken tycks vara att det finns en slags plikt att rösta och att de som inte gör detta är i någon mening sämre medborgare. Detta är självfallet struntprat. Rösta måste man inte och alla har självklart både politiskt och moraliskt samma rätt att kritisera beslut oberoende av om man varit eller inte varit med om att rösta fram beslutsfattarna. Trots detta menar jag att det är speciellt smart att rösta just i kommunalvalet i höst. Visst är även presidentval, EU-val och riksdagsval mycket viktiga. Kampanjerna är stora och påkostade, kandidaterna ofta välkända och färggranna och utgången av valen ofta spännande. I jämförelse ter sig kommunalvalen stundom lite grå och torftiga. Den centrala frågan är dock: Var och av vem fattas de beslut som mest direkt påverkar din vardag? Dina barns dagvård och skolgång. Vården av dina åldrande föräldrar. Din tillgång till hälsovård. Dina möjligheter att utöva och ta del av kultur, idrott och motion. Din plånbok via skatter och avgifter för service av olika slag. På 1970-, och ännu in på 1990-talet styrde staten och centrala myndigheter mycket långt allt detta. Men idag ligger makten över och ansvaret för dessa frågor i huvudsak på kommunerna. Det är här man avgör om en skola läggs ned, hur hjärtsjukvården sköts, om en simhall eller ett musikhus byggs. Dessa beslut fattas alltså inte av folk långt borta i Bryssel eller ens i Helsingfors utan av människor i din näromgivning, din kommun. Kanske en av dina grannar eller en kollega på arbetsplatsen ger den avgörande rösten i en nämnd eller i en fullmäktigegrupp. Vore det inte klokt att vara med och avgöra vem det är som avger den rösten? Ett ytterligare argument för att rösta i kommunalvalet är att ens röst väger speciellt mycket i just detta val. I president-, EU- eller riksdagsval avgör oftast tusentals eller i alla fall hundratals röster vem som blir vald. I kommunalval är det däremot vanligt att en kandidats inval hänger på en handfull röster. Här kan då en av de avgörande rösterna vara din. Så vill du vara med och bestämma vem som under de kommande viktiga åren fattar de beslut som mycket konkret påverkar din vardag så är det tveklöst smart att rösta i kommunalvalet. Göran Djupsund professor i statskunskap, Åbo Akademi 3 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2008

4 Kotikaupunki mukana arjen perustassa Vilppu Vaasalainen sai ensikosketuksen kotikuntaansa vielä ollessaan äitinsä vatsassa. Tai oikeammin kotikunta sai kosketuksen Vilppuun; eihän Vilppu itse ollut moksiskaan, kun neuvolan ultraäänilaite esitti hänestä epätarkan kuvan monitorille ja odottavalle maailmalle. Synnyttyään Vilpusta tuli kuntansa uusi asukas, jolle kotikunnan palvelut olivat alusta asti osa jokapäiväistä elämää. Lapsuus ja kouluikä Vilpun vanhemmat olivat nuoria ja työelämässä, isä Wärtsilällä ja äiti yrittäjänä. Kunnan järjestämät varhaiskasvatuspalvelut takasivat sen, että Vilppu pääsi päivähoitoon äidin siirtyessä taas töihin. Viiden vanhana Vilppu siirtyi kielikylpypäiväkotiin, ja siitä edelleen esiopetukseen vuotta ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkua. Ensimmäiselle luokalle Vilppu marssi samana syksynä, kun hän täytti seitsemän. Vanhemmat pitivät kielikylpyopetusta sopivana Vilpulle, joten suomenkielisen Vilpun opintie kaksikieliseksi kansalaiseksi sai jatkua. Koska Vilpun koulupäivän ollessa ohi vanhemmat olivat vielä töissä, hän tarvitsi iltapäivisin aikuisen tukea ja turvaa. Kunnan järjestämä, ohjattu iltapäivätoiminta oli Vilpulle mieleen, ja leikkien lomassa hoituivat läksytkin. Hieman kasvettuaan Vilppu kiinnostui Vaasan kaupungin nuoriso-osaston toiminnasta. Vilppu sai osallistua hauskaan ja hyödylliseen vapaaajan toimintaan, joka edisti monia hyviä arvoja, kuten suvaitsevaisuutta ja vastuuntuntoa. Peruskoulun ylemmillä luokilla Vilppu vietti aikaa yhdellä kaupungin useista nuorisotaloista yhdessä koulukavereiden kanssa. Opiskelu ja vaikuttaminen Peruskoulun jälkeen Vilppu pääsi lukioon ja sittemmin Vaasan yliopistoon. Samoihin aikoihin Vilppu tapasi ammattikorkeakoulussa opiskelevan rakkaansa, ja pian nuori pari muutti Hietalahteen löydettyään kaupungin kautta edullisen vuokrakolmion. Avopuoliso oli kiinnostunut politiikasta, ja hän sai Vilpunkin innostuneena tutkailemaan vaikutusmahdollisuuksiaan. Vilppu oli käynyt kyllä jo aiemminkin äänestämässä, mutta nyt hän halusi perehtyä kuntapolitiikkaan syvemmin. Lähestyvissä vaaleissa olisi mukavaa äänestää muuhunkin kuin vaalikoneen vastauksiin perustuen. Vilppu alkoi lukea lehdet entistä tarkemmin, ja hänet nähtiin usein myös valtuuston kokouksissa yleisölehterillä. Vuosia myöhemmin hän rohkaistui ja asettui itse ehdolle kunnallisvaaleissa. Hän pääsi läpi, ja rivikuntalaisesta tuli ahkera ja luotettu kaupunginvaltuutettu. jempää asuntoa, ja he päättivät rakentaa oman talon. Sopiva omakotitontti löytyi Teeriniemeltä. Apua ja tietoa vaasalaiset saivat kaupungin teknisestä toimesta ja rakennusvalvonnasta. Ruuhkavuosina Vilppu huomasi, että arjen pyörittämisessä auttaa hyvä fyysinen kunto. Niinpä Vilppu tallasi tiuhaan lenkkipolkuja, kävi puistossa heittelemässä frisbeetä, ja perheensä kanssa uimahallissa vähintään kerran viikossa. Vanhuus Koko aikuisikänsä Vilppu teki töitä, toimi kuntavaikuttajana ja harrasti erilaisia asioita. Pikku hiljaa alkoivat kuitenkin eläkepäivät lähestyä. Eläkepäivinään Vilppu nautti torilla kahvittelusta ja vanhojen tuttujen tapaamisesta. Tori oli etenkin viikonloppuisin vilkas ja sen ympäristö hyvässä ja siistissä kunnossa. Kunnan järjestämät kotihoidon palvelut auttoivat aktiivista vanhusta asumaan kotona mahdollisimman pitkään, sillä kotitalo oli Vilpulle rakas. Keskussairaalaan ja muille asioille Vilppu ajeli puolisoineen palvelubussilla. Kun kaikki ei mene hyvin Koko Vilpun elinkaaren ajan kunta vaikutti hänen elämäänsä, vaikkei hän sitä aina olisi tullut ajatelleeksikaan. Kunnan vastuulla on runsaasti erilaisia tehtäviä, jotka helpottavat kuntalaisten arkea. Aina elämä ei lutviudu eteenpäin yhtä sujuvasti kuin fiktiivisellä Vilpullamme, ja silloin kunnan toiminta näkyy arjessamme ehkä korostuneemmin. Kunnalta on saatavissa esimerkiksi sosiaalija terveyspalveluita, joiden piiriin kuuluu terveyden- ja sairaanhoitoa, päihdehuoltoa, perheneuvontaa sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelua. Palo- ja pelastustoiminta ovat myös kunnan vastuulla. Taloudelliseen ahdinkoon joutuneet voivat saada talous- ja velkaneuvontaa. Vaasan kaupunki tekee alituisesti töitä, jotta se tuntuisi viihtyisältä ja miellyttävältä paikalta kaiken ikäisten ja kaikenlaisten asukkaidensa elää ja olla. Lisätietoja kannattaa lukea esimerkiksi osoitteesta Teksti: Outi Korhonen Aikuisuus ja perhe Valmistuttuaan Vilppu pääsi töihin kansainvälisen yhtiön Vaasan toimipisteeseen. Vuosi valmistumisen jälkeen juhlittiin häitä, ja parin vuoden päästä perheeseen syntyi lapsi. Perhe alkoi kaivata väl- VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/2008 4

5 Hemstaden deltar i vardagen Vilppu Vaasalainen fick sin första beröring med hemkommunen när han fortfarande var i sin mammas mage. Eller rättare sagt fick hemkommen kontakt med Vilppu; Vilppu brydde ju sig inte ett dugg om att ultraljudsapparaten på rådgivningen visade en otydlig bild på honom i monitorn och för den väntande världen. När Vilppu föddes blev han en ny invånare i sin kommun, och hemkommens tjänster blev en del av hans dagliga liv ända från början. Barndom och skolålder Vilppus föräldrar var unga och i arbetslivet; pappa jobbade på Wärtsilä och mamma var företagare. Den service inom småbarnsfostran som kommunen ordnade garanterade Vilppu en dagvårdsplats när mamma måste gå tillbaka på jobb. När Vilppu var fem år gammal flyttades han över till ett språkbadsdaghem och därifrån vidare till förskoleundervisningen ett år innan den egentliga läroplikten började. Samma höst som Vilppu fyllde sju år började han på första klassen i skolan. Föräldrarna tyckte att det var lämpligt med språkbadsundervisning för finskspråkiga Vilppu, så hans lärda bana till tvåspråkig medborgare fick fortsätta. Eftersom Vilppus föräldrar fortfarande arbetade när hans skoldag var slut, behövde han en vuxen persons stöd och trygghet på eftermiddagarna. Vilppu tyckte om den ledda eftermiddagsverksamheten som kommunen ordnade, och läxorna sköttes vid sidan av lekarna. När Vilppu hade vuxit till sig en aning blev han intresserad av ungdomsavdelningens verksamhet inom Vasa stad. Vilppu fick delta i rolig och nyttig fritidsverksamhet, som främjade många goda värden, t.ex. tolerans och ansvarstagande. När Vilppu gick på de övre klasserna i grundskolan tillbringade han och hans skolkamrater sin tid på en av stadens många ungdomsgårdar. Studier och inflytande Efter grundskolan kom Vilppu in till gymnasiet och senare till Vasa universitet. Under samma tid träffade Vilppu sin käresta som studerade vid yrkeshögskolan, och inom kort flyttade det unga paret till Sandviken till en hyrd, förmånlig trerummare som de hade fått tag på via staden. Vilppus sambo var intresserad av politik, och även Vilppu blev ivrig att ta reda på vilka möjligheter han hade att påverka. Vilppu hade nog redan tidigare röstat, men nu ville han fördjupa sig ytterligare i kommunalpolitiken. I det kommande valet skulle det vara trevligt om hans åsikter inte var baserade enbart på valmaskinen. Vilppu började läsa tidningarna än mer noggrant, och han sågs ofta även på åskådarläktaren vid fullmäktiges sammanträden. Några år senare tog han mod till sig och ställde själv upp som kandidat i kommunalvalet. Han blev invald, och den vanliga kommuninvånaren förvandlades till en flitig och betrodd ledamot av kommunfullmäktige. Vuxenliv och familj När Vilppu blev klar med sin utbildning fick han arbete vid ett internationellt bolags filial i Vasa. Ett år efter studierna firades bröllop, och ett par år senare föddes ett barn i familjen. Snart började de längta efter en större bostad och beslutade sig för att bygga ett eget hus. En lämplig egnahemshustomt hittades i Orrnäs. Hjälp och information fick de hos Vasa stads tekniska sektor. Under de stressiga åren upptäckte Vilppu att man har nytta av en god fysik för att klara av vardagen. Så därför använde Vilppu sig flitigt av motionsspåren, kastade frisbee i parken och besökte simhallen med familjen åtminstone en gång i veckan. Ålderdom Under hela sitt vuxna liv var Vilppu i arbete, fungerade som opinionsbildare i kommunen och hade olika hobbyer. Så småningom började dock pensionen närma sig. Under sina pensionsdagar njöt Vilppu av att ta sig en kopp kaffe på torget och träffa gamla bekanta. Särskilt under veckosluten var torget livligt och dess omgivning i ett gott och snyggt skick. Kommunens hemvårdsservice hjälpte den aktiva pensionären att bo hemma så länge som möjligt, eftersom hemgården var viktig för Vilppu. Med servicebussen åkte Vilppu och frun till centralsjukhuset och andra ställen för att uträtta ärenden. När allt inte går så bra Under hela Vilppus livslopp påverkade kommunen hans liv även om han alltid inte ens var medveten om det. Kommunen har ansvaret för många olika uppgifter som underlättar kommuninvånarnas vardag. Alltid går inte livet lika smidigt som för vår fiktiva Vilppu, och då märks kommunens verksamhet kanske på ett tydligare sätt i vår vardag. Kommunen kan erbjuda t.ex. social- och hälsovårdstjänster som omfattar hälso- och sjukvård, missbrukarvård, familjerådgivning samt jämkning i brott- och civilmål. Också brand- och räddningsverksamheten hör till kommunens ansvar. Personer som har hamnat i ekonomiskt trångmål kan få ekonomi- och skuldrådgivning. Vasa stad arbetar hela tiden för att den ska kännas som en trivsam och behaglig plats att leva och existera på för personer och invånare i alla åldrar. Det lönar sig att ta reda på mer till exempel på adressen Text: Outi Korhonen 5 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2008

6 Onnistuneet Vaasan asuntomessut Valtakunnalliset asuntomessut pidettiin Vaasan kauniissa Suvilahdessa Asuntomessuihin tutustui yhteensä maksanutta kävijää. Kävijäpalautteen mukaan erityisen tyytyväisiä oltiin messujen monipuoliseen tarjontaan ja hyvin toteutettuun rantarakentamiseen. Vaasan asuntomessujen valmistelu alkoi jo vuonna Suvilahden 15 hehtaarin kokoiselle asuntomessualueelle rakennettiin kahdessa vuodessa noin 130 asuntoa lähes 500 uudelle asukkaalle. Alueelle on 20 omakotitaloa, 28 yhtiömuotoista pientaloa kuudelle tontille ja 3 kerrostaloa. Uraauurtavat energiaratkaisut noteerattiin kansainvälisestikin. Energiaratkaisujen kuin myös pientaloteollisuuden innovaatiot saivat jo ennen messuja paljon huomiota julkisuudessa. Vaasan kaupungilla oli kolme tavoitetta asuntomessuille. Suvilahden asuntoalue haluttiin täydennys- ja rantarakentamisella yhdistää kaupungin keskustaan. Vaasalaista, uutta energia-alan osaamista tahdottiin tuoda esille. Lisäksi Vaasan kaupunkia pyrittiin tekemään tutuksi suomalaisille. Kaikki tavoitteet saavutettiin kirkkaasti. Vaasan kaupunki, Suomen Asuntomessut sekä Vaasan Asuntomessutoimiston väki kiittävät erityisesti asuntomessutalojen ja -alueen rakentajia ja rakennuttajia uutterasta ja hienosta työstä! Kiitos kuuluu myös kaikille yhteistyötahoille, hankkeen toteuttajille ja messuvierailijoille onnistuneista asuntomessuista Vaasassa! Silta-kuva: Jenni Oksanen Muut kuvat: Jaakko J. Salo VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/2008 6

7 Framgångsrik bostadsmässa i Vasa Den riksomfattande bostadsmässan hölls i Vasa i det vackra Sunnanvik Bostadsmässan besöktes av totalt betalande besökare. Enligt respons från besökarna var man speciellt nöjd med mässans mångsidiga utbud och det väl genomförda strandbyggandet. Förberedelserna för Vasa bostadsmässa började redan år På det 15 hektar stora bostadsmässområdet uppfördes på två år ungefär 130 bostäder åt inemot 500 invånare. På området finns 20 egnahemshus, 28 småhus i bolagsform på sex tomter och 3 våningshus. De banbrytande energilösningarna noterades även internationellt. Innovationerna när det gäller energilösningarna och även småhusindustrin väckte redan innan mässan öppnades mycket offentlig uppmärksamhet. Vasa stad hade ställt tre mål för bostadsmässan. Sunnanviks bostadsområde skulle genom kompletterings- och strandbyggande införlivas med stadens centrum. Nytt kunnande inom energibranschen i Vasa skulle lyftas fram. Dessutom skulle Vasa stad göras känt för finländarna. Alla målen uppnåddes med bravur. Vasa stad, Finlands Bostadsmässa och Vasa Bostadsmässbyrås personal tackar speciellt bostadsmässhusens och -områdets byggare och byggherrar för det idoga och utmärkta arbetet! Ett tack riktas även till alla samarbetsparter, alla som deltagit i genomförandet av projektet samt alla mässbesökare för den framgångsrika bostadsmässan i Vasa! Bild Bro: Jenni Oksanen Övriga bilder: Jaakko J. Salo 7 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2008

8 Lähihoitajaopiskelija Jani Kalliomäki tarkkana potilastyössä Tk:n osastolla 6 Työ tekijäänsä opettaa Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan moniottelija. Työpaikkoja voivat muun muassa olla päiväkodit, kotihoito, vammaisten, vanhusten, mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden asuntolat, päivätoimintakeskukset, hoito- ja kuntoutusyksiköt, yksityiset hoitokodit, terveyskeskusten ja keskussairaaloiden osastot. Tällä hetkellä hoitohenkilökunnasta on suuri pula. Hyviä ja innostuneita ammattilaisia kaivataan työmarkkinoilla. Lähihoitajan ammatti vaatii niin teoreettista kuin käden taitojen osaamista. Tämän takia työssäoppiminen on keskeinen osa opiskelua. Vaasan ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat ovat tulleet tutuiksi terveyskeskuksen, vanhusten palveluyksiköiden ja päiväkotien työssäoppimisen ohjaajina toimivalle henkilökunnalle. Kaveria ei jätetä Hoitotyö kehittyy koko ajan ja ajan tasalla pysyminen vaatii koulutusta. Hoitotyö vaatii myös vastapainokseen rentoutusta ja mielen virkistystä. Työpaikan yhteiset tilaisuudet ja koulutukset ovat tervetulleita piristyksiä. Lisäksi ne kohottavat yhteishenkeä. Potilaita ja asiakkaita ei kuitenkaan voi jättää kokonaiseksi päiväksi ilman hoitajia. Mistä siis sijaiset osastolle? Vaasan ammattiopiston lähihoitajaopiskelijaryhmät ovat jo useasti tulleet apuun, jotta koko vuodeosaston henkilökunta on päässyt irrottautumaan yhteisiin tilaisuuksiin. Osaston väelle tämä on hieno mahdollisuus ja lähihoitajaopiskelijoille suuri luottamuksen osoitus. Opiskelijat saavat treenata taitojaan oikeissa töissä. Itseluottamus ja asiantuntemus kasvavat, kun opiskelijat huomaavat kykenevänsä vastaamaan potilaiden tarpeisiin. Palaute tämänkaltaisista päivistä on ollut positiivista ja opiskelijoita palkitsevaa. Opiskelijat voivat antaa tuleville työnantajille näyttöjä ammattitaidostaan ja luoda tulevia kontakteja työelämään. Tämä on oman itsensä markkinointia aidoimmillaan. Yhteistyötä opitaan jo opiskeluaikana ja kuten veteraanimmekin totesivat: Kaveria ei jätetä! Teksti: Christina Palmberg ja Eija Peltola, Vaasan ammattiopisto Samarbete på andra stadiet Planering av väggkalender. Från vänster: Mia Fagerholm, Malin Nyström, Elina Vartio, Rebecka Enlund och Sara Backlund. Vasa yrkesinstitut har även under detta läsår haft ett givande samarbete med Vasa gymnasium/vasa aftonläroverk. Kombisamarbetet fortsätter under inkommande läsår och vi får förhoppningsvis ett tjugotal studenter även läsåret Utbyte av hela perioder har gjort det lättare för våra studerande. De har helt och hållet kunnat koncentrera sig på gymnasiestudierna under sex veckor varje år. Våra abiturienter gjorde sin utbytesperiod genast före studentskrivningarna och det var mycket lyckat, eftersom de fick sina prepkurser genast före skrivningarna. Vasa yrkesinstitut har även erbjudit daggymnasiets elever möjlighet att få prova på yrkesstudier. Vi har senaste läsår erbjudit kurser i textbehandling, digital foto och matlagning åt årskurs två och tre på gymnasiet. Dessa kurser var uppskattade både av gymnasiets studerande och av de lärare som höll dem. Vi hoppas kunna fortsätta och möjligen utöka detta samarbete under inkommande läsår. Nytt för det gångna året var Ung företagsamhetsprojektet, som merkonomstuderandena kunde delta i. Treorna gjorde sina slutarbeten inom denna verksamhet med ett mycket lyckat resul- tat. Flickorna på bilden funderar på hur de skall få sina årskalendrar sålda. Av de fem merkonomstuderandena är två också kombistuderande och idag även studenter. De har på detta sätt fått omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Under skolårets sista dagar hade Vasa yrkesinstitut besök från Karlstad. Det var en grupp på åtta studerande och två lärare som besökte Vasa. Dethär besöket ingår i ett större samarbetsprojekt inom Norden. De studerande praktiserade några dagar på olika företag i Vasa och nästa läsår åker våra merkonomstuderande igen till bland annat Karlstad i samma syfte. Vi kommer att utöka detta samarbete även inom Ung företagsamhet. Inkommande läsår kommer Vasa yrkesinstitut att ha ett intensivt läsår framför sig. Mästaretävlingarna 2009 i Botniahallen på våren, kommer att kräva mycket arbete av både studerande och lärare. Vi hoppas på många besökare och lyckade tävlingar för alla våra deltagare. Med hopp om ett givande skolår! Marita Backlund studiehandledare vid Vasa yrkesinstitut och Vasa gymnasium. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/2008 8

9 Tänäkin viikonloppuna moni humalainen nuori loukkaantuu, kun kaverit eivät anna autonavaimia. Också detta veckoslut blir många berusade ungdomar sårade på kompisarna som inte ger bilnycklarna. Humalassa hyväkin kaveri saattaa loukkaantua, jos estät häntä ajamasta. Toisaalta hän on vaarassa loukkaantua paljon pahemmin, jos et estä. Kumman valitset? Riskialtista matematiikkaa Keskiolut- tai siideripullosta (0,33 l) tai viinapaukusta (4 cl) tai pienestä lasista (12 cl) mietoa viiniä saa g alkoholia. 70-kiloisella ihmisellä kestää noin kaksi tuntia, ennen kuin yksi alkoholiannos on poistunut elimistöstä. Kevyemmällä ihmisellä palaminen vie kauemmin. Puolen litran viinapullo vaatii kokonaisen vuorokauden 24 tuntia palaakseen elimistössä. Koska palamisaikaa tai alkoholin vaikutuksia on vaikea arvioida, kannattaa jättää laskemiset kokonaan ja pysyä poissa ratista. Moni rattijuoppo on uskonut olevansa ajokunnossa. Också en god kompis kan bli sårad om du hindrar honom från att köra då han är berusad. Å andra sidan riskerar han att såras mycket värre om du inte gör det. Så vilket alternativ ska du välja? Riskabel matematik En flaska mellanöl eller cider (0,33 l) eller en portion starksprit (4 cl) eller ett litet glas (12 cl) lättvin innehåller g alkohol. För en person som väger 70 kilo tar det ungefär två timmar att förbränna en portion alkohol. En lättare person får räkna med längre tid. För att förbränna alkoholen i en halv liters brännvinsflaska behövs ett helt dygn - 24 timmar. Eftersom det är svårt att bedöma förbränningstiden eller alkoholens verkningar är det bäst att helt och hållet strunta i alla beräkningar och i stället hålla sig borta från ratten. Många rattfyllerister har trott sig vara i körskick. AAMULLA KIITÄT KAVERIA Liikenneraittiustyöryhmä Turvallista syksyä! Tv. Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö NÄSTA MORGON TACKAR DU KOMPISEN. Arbetsgruppen för trafiknykterhet Trygg höst! Önskar Vasa stads enhet för rusmedelsförebyggande arbete Rölli-kirjastoauto kiertää Vaasaa Rölli-bokbussen rullar i Vasa Uusi Rölli-kirjastoauto on ollut käytössä kesäkuusta alkaen. Kirjastoauton vihki käyttöön ministeri Stefan Wallin , Taiteiden Yönä Vaasan torilla. Kirjastoautossa on paljon uutta: mm kahdeksan siirrettävää modulihyllyä, jotka mahdollistavat pysäkkikohtaisen aineiston valinnan esimerkiksi päiväkoti- ja koulupysäkeille. Siihen mahtuu noin 4000 nidettä, joista n 1300 nidettä on hankittu tänä vuonna. Asiakkaiden käytössä on myös tietokone. Sisätiloissa on erityistä huomiota kiinnitetty ergonomiaan. Autossa on pysäkkikohtainen ilmastointi ja tallentava valvontakamerajärjestelmä. Kirjastoautolla on 85 pysähdyspaikkaa, joihin sisältyi 10 alakoulua ja 33 päiväkotia. Kirjastoauto huolehtii myös yhden laitoksen kirjakokoelmista vaihtaen niitä säännöllisesti. Kotipalveluun on kuulunut kaksi asiakasta. Vuonna 2007 Vaasan kaupunginkirjaston kokonaislainausmäärä oli kpl, josta kirjastoauton osuus oli lainaa. Vuosittainen kävijämäärä on yli kävijää. Kirjasto sai Rölli-oikeudet ilmaiseksi Röllin syntymäkaupunkina. Den nya Rölli-bokbussen har varit i bruk sedan juni. Den invigdes av minister Stefan Wallin på torget på Konstens natt. I bokbussen finns åtta flyttbara modulhyllor förutom de fasta hyllorna. Modulhyllorna gör att man kan anpassa utbudet enligt dagens hållplatser, t.ex. för daghem och skolor. Bokbussen rymmer ca 4000 volymer. Bokbussen är utrustad med en kunddator och med lagrande kameraövervakningssystem. Vid inredningen av bokbussen har man fäst stor vikt vid ergonomin. Bokbussens ventilation kan regleras enligt de olika hållplatserna. Bokbussen har 85 hållplatser, av vilka 10 är belägna vid lågstadier och 33 vid daghem. Bokbussen sköter också om det ambulerande bokbeståndet vid en vårdanstalt. Två personer har betjänats av Boken kommer-servicen. År 2007 var Vasa stadsbiblioteks totala antal lån , av dessa var bokbussens andel lån. Bokbussen besöks årligen av drygt kunder. Då Vasa är Röllis födelsestad fick biblioteket rättigheterna utan omkostnader. 9 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2008

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 11/2.10. 15.10.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla TEIKARI & HUKKINEN n 18-vuotiaat granilaiset

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Torstaina 8.9.2011 kello 18-21 Psst! Katso liikkeiden

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

Mitt hem i Åbo KOTI TURUSSA. Turun kaupungin lehti uusille asukkaille Åbo stads tidning för nyinflyttade

Mitt hem i Åbo KOTI TURUSSA. Turun kaupungin lehti uusille asukkaille Åbo stads tidning för nyinflyttade Mitt hem i Åbo KOTI TURUSSA Turun kaupungin lehti uusille asukkaille Åbo stads tidning för nyinflyttade Kuva Hanna Oksanen 4 10 15 16 18 20 30 34 Koti Turussa 2015 Hyvä uusi turkulainen.... 3 Löydä Turku....

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Näkökulmia vammaisuuteen Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Artikkelikokoelma on tehty osana Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa.

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla NINA WINQUIST TÄRKEÄ KOHTAUSPAIKKA. Syksyllä 2010 uutena

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot