Innovatiivista Hyvinvointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovatiivista Hyvinvointia"

Transkriptio

1 Innovatiivista Hyvinvointia EAKR Etelä-Suomessa Vierumäki

2 Innovatiivista Hyvinvointia Käyttäjät kehittäjinä Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asumiseen (HEA) Pumppu LIIKETTÄ! Elämän merkit SportHealthFeeling

3 Asuinympäristön turvallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä ikäihmisillä Kotona asumisen kustannuksilla on merkitystä asumisen vaihtoehtoja arvioitaessa Asukkaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseen ja käyttäytymiseen tulee arvioida laajasti Valaistuksen ja toiminnallisen näkemisen yhteyden ymmärtäminen tuo uusia näkökulmia asuinympäristön esteettömyyteen ja hyvinvointiin Puhtaus on osa asumisen turvallisuutta ja hyvinvointia osaammeko huomioida sen ylläpitoa riittävän monipuolisesti?

4 Mitä tulevaisuudessa tulee huomioida ikäihmisten palvelujen kehittämisessä Kotona asumisen tukemista on tarkasteltava kokonaisuutena Ikäihminen toimijana osana omaa ympäristöään ja yhteisönsä jäsenenä Asiakasymmärrys ja käyttäjän näkökulma Ikäihmisten erilaisuus, erilaiset tarpeet ja odotukset Asuinympäristön ja paikan merkitykset palvelujen tarpeisiin ja järjestämiseen Käyttäjän tarpeet ja näkökulmat ovat edellytys hyvinvoinnin ja teknologian onnistuneelle yhteensovittamiselle

5 Ikäihmiset toimijoina ja kehittäjinä Halutaan itse osallistua palvelujen kehittämiseen ja vaikuttaa omien palvelujen järjestämisen tapoihin Ei kohteistamista, vaan tasavertaista jakamista ja kumppanuutta Haastaa ammatillisen toiminnan ja toimijat uudenlaiseen ajatteluun asiakkuudesta, asiakkaiden osallistumisesta ja itsemääräämisestä Asiakaslähtöisyys - Käyttäjälähtöisyys

6 Asumisen palvelut ja toimintakyvyn edistäminen Terveyttä edistävä toiminta ja palvelut tukevat arjessa selviytymistä ennaltaehkäisemällä ja myöhentämällä avun tarvetta päivittäisessä toiminnassa Yhteisöllinen toimintakulttuuri vahvistaa ikääntyneiden asukkaiden voimavaroja ja omaa toimijuutta Toimintakykyä edistävien palvelujen ja toimien vaikuttavuus edellyttää ikäihmisen näkemistä oman elämänsä ohjaajana asiantuntijaohjauksen sijasta

7 Käyttäjän ääni kuuluviin palveluiden toteuttamisessa: Hyvinvointipalveluiden käyttäjäryhmät hajoavat entistä pienempiin alasegmentteihin, jolloin palveluiden tulee olla räätälöitäviä ja joustavia Palveluiden käyttäjän rooli tulee vahvistumaan: käyttäjä ja mahdollisesti omaiset, läheiset sekä muut toimijat asiakkaan ympärillä ovat osallisina palveluiden toteuttamisessa aina palvelutarpeen arvioinnista alkaen Palveluiden tarpeiden arviointi ja niiden viestiminen luovat perustan asiakkaan palvelukokemukselle niin lasten ja nuorten, ikäihmisten kuin vammaistenkin palveluissa

8 Riittävätkö keinot arvioida palveluiden käyttäjän tarpeita? Tietokoneelle tallennettu lomake on varmaan ihan hyvä, mutta voidaanko asia tehdä paremmin? Miten käyttäjien tarpeet viestitään palveluiden tuottajalle, joka voi olla yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta? Voiko teknologian avulla saada palveluiden käyttäjiä osallistumaan palvelutarpeen arviointiin?

9 Käyttäjälähtöiset palvelukonseptit tarvitsevat osakseen käyttäjäja kansalaislähtöistä palveluiden tarpeen arviointia YKS menetelmä sovelletusti käyttöön Hämeenlinnan Virvelinrannassa Tuloksena käyttäjälähtöinen palvelutarpeen arviointi, joka Tehdään palveluiden käyttäjän tahdissa/ehdoilla Hyödyntää tarvittaessa teknologiaa ja osallistaa palveluiden käyttäjän ja tarvittaessa hänen lähipiirinsä mukaan Tulokset voidaan kommunikoida teknologian välityksellä (video, kuva) myös muille palveluiden tuottajille palvelun perustaksi

10 Terveysliikunnan innovaatioalusta - Tapa toimia terveyttä edistävästi yli toimialarajojen Mukana sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimiala sekä alueiden yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat Toimijat yhdistävä sähköinen palvelualusta liikunta-apteekki.fi Työkalupakki liikuntaneuvontaan Hyvinvointipolut läheteasiakkaille Näkyvyyttä liikunta-alan palveluntarjoajille Liikunta-alan palveluiden laatutyökirja

11 Osallistava toiminta Innovaatiosessioita liikunta-apteekin sisällön tuottamiseen eri käyttäjäryhmille Palvelumuotoilutyöpajoja liikuntapalveluiden tuotteistamiseksi Boot camp- pajoja yritysverkoston kehittämiskohteiden jalostamiseksi Koukuttavat verkkosivut- työpajasarja viestinnän tueksi Erilaisia tapahtumia tutkimus-, koulutus- ja kehittäjätahojen ja toimijoiden törmäyttämiseen ja yhteiskehittämiseen

12 Liikunta-apteekki.fi terveysliikunnan tietopaketti yhdessä osoitteessa Asiantuntijat Yritykset Kysyntä kohtaa tarjonnan, ongelmiin löytyy ratkaisut

13

14

15

16

17

18

19 Yksilöllinen lääketiede Tavoitteena kehittää yksilöllisempää diagnostiikka ja hoitoa Hankkeen tavoite oli kehittää uudenlaista diagnostiikkaa seuraaville taudeille: Leukemia Munasarjasyöpä Endometrioosi Kliinisten näytteiden tehokkaampi käyttö tavoitteen toteuttamiseksi Tuorekudosnäytteet osaksi diagnostiikan kehittämistä ja hoidon valintaa

20 Arrays-in-Wells Analyysiteknologia Mitä voidaan analysoida? Allergeenejä Viruksia Syöpämarkkereita Geenejä Microarrays 96-kuoppalevyllä Arrays-in-Wells on yhteensopivia standardi laboratoriolaitteiden kanssa Yhdellä mittauskerralla määritetään samaan aikaan useampi analyytti Käyttökohteet Laboratoriodiagnostiikkaan: Infektioita Autoimmuunisairauksia Allergioita

21 Arvoverkko Munasarjasyövän diagnostisen testin liiketoimintakonsepti Toolkit Sidosryhmähaastattelut Mallinnus & simulaatiot Käyttäjätarpeet Liiketoimintapotentiaali Kehitysstrategiat (eri toimijoiden näkökulmista) Liiketoiminnallistamisen tiekartta Vaikuttavuus/ Kustannusvaikuttavuus

22 Yksilöllinen lääketiede Auria biopankin perustamien ja käynnistys Endometrioosin hoitoon keskittyvän lääkekehitysyhtiön käynnistäminen Kansainvälisesti ainutlaatuinen palvelukonsepti leukemiaa hoitaville lääkäreille Mikä on biopankki? Kokoelma ihmisperäisiä näytteitä, joihin on liitetty luovuttajien terveystietoja.

23 Perimän sekventointi mahdollisuus yksilölliseen syövänhoitoon https://vimeo.com/

24 Hyvinvointi tulee palveluista eikä teollisuudesta - EVA-raportti: Palvelujen Suomi (2010) - Koulutuksen ja tutkimuksen painopisteet suunnattava vahvemmin palveluihin esim. verokannustein - Julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuotannon epäonnistunut yhteiselo vähentää Suomen kilpailukykyä koko sektorilla - Tiiviimmällä yhteistyöllä voitaisiin edistää valtakunnallisten konseptien kehittämistä ja mahdollistaa konseptivienti. Kunta tai sairaanhoitopiiri on luonnostaan huono konseptiviejä. - Vallitseva teollinen logiikka on uskallettava kyseenalaistaa

25

26 Kokonaisvaltainen tarpeen kartoittaminen eri asiakasryhmien osalta Käyttäjät kehittäjinä Asiakkaan Ongelma / Tarve Konsepti Sisällönmäärittely Tekninen määrittely Kokonaisvaltainen Ratkaisu Asiantuntemus Markkinatarpeeseen kohdennettu huippuosaaminen

27 kokonaisvaltaisten ratkaisujen puuttuminen!

28

29 Yritykset ja yritysryhmät - Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen - Tuotanto, tehokkuus, toiminnan kehittäminen - Vientikonseptit Käyttäjät kehittäjinä Julkisen sektorin toimintamallit - Toiminnassa olevat mallit - Tuotteistus/ - Kansantaloudelliset vaikutukset Kansainvälistä markkina-arvoa omaavat konseptit Tutkimus- ja koulutusosaaminen - Hyvät käytänteet - Tutkimustulokset markkinoinnin välineenä - Tutkimusosaaminen

30 REHABILITATION/ PHYSIO-THERAPY PREVENTIVE HEALTHCARE HEALTH EDUCATION EQUIPMENT Pre- and postoperational rehabilitation Operational models in fysiotherapy Finnish technology Management Type 2 Diabetes prevention and treatment Nutrition Health Enhancing Physical Activity (HEPA) Lifestyle counseling model Further education, tailor made courses, postgraduate studies Evidence based practice in nursing and health promotion Quality and development processes in health care Fitness equipment Treatment tables and beauty chairs Innovative methods such as lowfrequency treatment Medical simulation centres Maintenance Services Technical support Training

31

32 Koulutus Digipalvelut MEDICI-ilmiö: parhaat ja kilpailukysyisimmät innovaatiot Terveyspalvelut toimialojen välimaastoista Huippukirurgia (Johansson, Cleantech 2004) Koneenrakennus ICT Peliosaamin en Biotalous Uusiutuva energia Cleantech Hyvinvointiteknologia Rakentaminen Metalliteollisuus Puuteollisuus Kierrätysteknologia

33 Kiitokset osatoteuttajille ja yhteistyökumppaneille!

34

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Repullinen hyvinvointia

Repullinen hyvinvointia Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Repullinen hyvinvointia kataloogi Laurean Pumppu-osahankkeen tuloksista Länsi-Uudellamaalla 2011-2014 Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Repullinen hyvinvointia

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskevissa asioissa on jokaisen oikeus pumppu-hanke.blogspot.com STM:n Kaste-ohjelmaan kuuluvan Ikäkaste

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA 5.2.2015 VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA Asumisen palvelut, mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

Kampus hyvinvoinnin tuottajana, esteetön ympäristö, ikäihmisen asuminen tulevaisuudessa

Kampus hyvinvoinnin tuottajana, esteetön ympäristö, ikäihmisen asuminen tulevaisuudessa Kampus hyvinvoinnin tuottajana, esteetön ympäristö, ikäihmisen asuminen tulevaisuudessa Hyvinvointikampus kokonaisvaltaista hyvinvointia parhaalla sijainnilla seminaari 21.1.2014, Järvenpää -talo Pekka

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot