Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1)"

Transkriptio

1 Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 37 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen yhteydessä Määritelmät... 3 LIITE...4 I YLEISET KÄYSSYYT...5 II YLEISET MUUTOKSET...7 III PAIKALLISET MUUTOKSET IHO JA IHONALAISKUDOS SYDÄN JA VERISUONET HENGITYSELIMET RUOANSULATUSKANAVA MAKSA PERNA MUNUAISET, VIRTSARAKKO SUKUELIMET, UTAREET LIHAKSISTO LUUT, NIVELET VERI IV LOISSAIRAUDET...24 V BAKTEERISAIRAUDET...28 VI VIRUSSAIRAUDET...34 VII MYKOTOKSIKOOSIT...36 VIII PRIONISAIRAUDET...37

4 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 2 / 37 1 Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tässä ohjeessa suosituksia lihantarkastuksen yhteydessä suoritettavasta kotieläiminä pidettävien nauta- ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihan arvostelusta ja muista toimenpiteistä lihantarkastuksen yhteydessä. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös poron lihan arvosteluun sekä tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan paitsi lintujen lihantarkastukseen. Ohjeet eivät ole velvoittavia ja niistä voidaan perustelluista syistä poiketa. 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen yhteydessä Lihantarkastuksessa on noudatettava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus) sekä lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 38/EEO/2006 (lihantarkastusasetus) vaatimuksia. Punaisen lihan arvostelusta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen liitteen I jakson II luvuissa II, III ja V ja jakson IV luvussa IX sekä lihantarkastusasetuksen liitteen 2 luvuissa 1, ja 3. Luonnonvaraisen riistan lihan arvostelusta säädetään lisäksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen liitteen I jakson IV luvun VIII kohdassa B ja lihantarkastusasetuksen liitteen 4 kohdan A luvussa 2. Erityisiä säädöksiä tarhatun riistan ja poron lihan arvostelusta annetaan lihantarkastusasetuksen liitteen 4 kohdan B luvussa 5 ja kohdan C luvussa 8. Edellä mainitut säädökset sisältävät tiettyjen sairauksien ja osten arvostelua koskevat tarkat määräykset. Useiden sairauksien tai osten osalta tarkkoja määräyksiä ei kuitenkaan voida antaa, koska sairauden tai osten laajuus ja vaikutus teuraseläimeen vaihtelee paljon. Sen vuoksi Evira antaa tämän ohjeen liitteessä suosituksia lihantarkastuksen yhteydessä tehtävistä laboratoriotutkimuksista ja lihan arvostelusta myös silloin, kun lihantarkastuksessa epäillään tai todetaan muita kuin asetuksissa mainittuja sairauksia tai oksia. Tässä ohjeessa esitettyjen lihantarkastuslöydösten ohella lihantarkastuksessa voidaan havaita myös muita syitä, jotka johtavat lihan hylkäämiseen tai ehdolliseen hyväksymiseen (ks. liite, osa II kohta 19). Liitteessä on lisäksi viittauksia muihin määräyksiin ja ohjeisiin, jotka on otettava huomioon lihan arvostelussa ja sen yhteydessä suoritettavissa toimenpiteissä. Lihan arvostelu perustuu kokonaiskuvaan, joka perustuu ketjuinformaatioon, ante mortem -tarkastuksen yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä post mortem - tarkastuksen yhteydessä tehtyihin löydöksiin sekä siihen mahdollisesti liittyvien lisätutkimusten tuloksiin. Epäiltäessä tai todettaessa eläintautilain (55/1980) nojalla vastustettavaksi eläintaudiksi määrättyä eläintautia tai a tarttuvaa eläintautia, josta maa tiettävästi on vapaa, on siitä ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston erikseen määräämällä tavalla. Lisäksi on noudatettava asianomaisen taudin vastustamisesta erikseen annettuja määräyksiä.

5 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 3 / 37 Jos epäillään tai todetaan, että eläinsuojelulakia (247/1996) tai eläinten lääkitsemisestä annettua lakia (617/1997) taikka niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä on rikottu, on niistä ilmoitettava kyseisessä lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. 3 Määritelmät Lihantarkastuksen keskeiset termit on määritelty asetuksen (EY) No 853/2006 liitteessä I. Edellä mainitussa liitteessä annetut määritelmät huomioon ottaen tarkoitetaan tässä ohjeessa: 1) lihalla: syötäväksi soveltuvia osia veri mukaan lukien 2) lla: a teurastuksen jälkeen 3) muilla osilla: a tuoretta lihaa kuin n lihaa, mukaan lukien sisäelimet ja veri 4) sisäelimillä: rinta-, vatsa- ja lantio-ontelon elimiä sekä henki- ja ruokatorvea Käsitteellä yleistila tarkoitetaan liitteessä kliinistä ja patologisanatomista kuvaa. Helsingissä, Yksikön johtaja Osmo Mäki-Petäys Ylitarkastaja Satu Salmela

6 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 4 / 37 LIITE Merkkien selitykset HYV (HYV) hyväksytään hyväksytään ehdollisesti hylätään Huomautuksia -sarakkeen maininta ilmoitusvelvollisuudesta tarkoittaa eläintautilainsäädännön edellyttämää ilmoitusvelvollisuutta. Huomautuksia -sarakkeessa on kunkin hylkäyssyyn kohdalla annettu viittauksia sellaisiin lainkohtiin, jotka todennäköisimmin kuhunkin tapaukseen soveltuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että lueteltujen lainkohtien soveltuvuus on kussakin tapauksessa aina arvioitava erikseen eikä lainkohtia siten voi sellaisenaan liittää osaksi yksittäisen lihantarkastuspäätöksen sovellettavien oikeusohjeiden luetteloa. Säädökset, joihin viitataan EY 853/2004 EY 854/2004 EY 999/2001 MMMa 134/2006 MMMa 38/EEO/2006 MMMa 24/EEO/2006 MMMa 10/EEO/2004 MMMa 20/EEO/2001 MMMp 1/EEO/2000 MMMa 21/EEO/2001 (I 4 - eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia) (I 5 eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta) (D 56 TSE) (I 15 alkutuotanto) (J 1 lihantarkastus) (J 15 EHEC-tutkimus) (J 17 TSE-tutkimus) (J 40 salmonellavalvonta) (J 56 bakteriologinen tutkimus) (J 57 mikrobilääkeaineiden osoittaminen)

7 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 5 / 37 I YLEISET KÄYSSYYT 1. Lihantarkastuspäätös tehdään yli 3 vuorokautta teurastamisesta 2. Liha on peräisin hätäteurastetusta eläimestä 3. Liha on peräisin erillään teurastetusta tai sairaiden eläinten teurastusosastossa teurastetusta eläimestä 4. Eläin on tuotu teurastamoon tilalta tai alueelta eläinten terveyteen tai kansanterveyteen liittyvien rajoitusten vastaisesti 5. Eläimen merkinnät tai rekisteröinti eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia 6. Hevosen tunnistusasiakirja puuttuu tai on lukukelvoton tai sen antamisesta ei ole kulunut 6 kuukautta HYV Sisäelimet hylätään alakohta h) HYV HYV Hätäteurastettujen eläinten lihaa saa käyttää ainoastaan kansallisesti. Tarvittaessa liha hylätään tai hyväksytään ehdollisesti käytettäväksi kuumennettaviin tuotteisiin tai lihavalmisteisiin alakohta 2. a) HYV HYV Tarvittaessa liha hylätään tai hyväksytään ehdollisesti käytettäväksi kuumennettaviin tuotteisiin tai lihavalmisteisiin alakohta 2. b) 854/2004, liite I, jakso II, luku II, kohta 4. a) 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta b) Toimitaan asetuksen 38/EEO/2006 mukaisesti. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 1 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta a) 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 1 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta e)

8 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 6 / Hevosen tunnistusasiakirjaan merkityn tiedon mukaan hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty 8. Eläimelle ei ole tehty ante mortem - tarkastusta 9. Eläin on kuollut ennen teurastusta 10. Asiaankuuluvia tietoja elintarvikeketjusta ei ole saatavilla 24 tunnin kuluttua saapumisesta teurastamoon. 11. Eläimen muille osille ei ole tehty post mortem -tarkastusta 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta d) kohta a) kohta c) Elintarvikeketjua koskevien säädösten noudattamisesta eri eläinlajeille ks. MMMa 134/2006 ja EY 853/ /2004, liite I, jakso II, luku II, kohta 3 Post mortem tarkastusta ei ole voitu suorittaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. kohta b)

9 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 7 / 37 II YLEISET MUUTOKSET 1. Yleistynyt tauti - yleistynyt tulehdus / yleisinfektio, joka aiheuttaa tulehdusoksia eri puolilla elimistöä Yleisinfektiossa havaitaan erilaisina yhdistelminä verentungos ssa ja/tai elimissä, petekkiaalisia verenvuotoja herakalvoilla, tulehduspesäkkeitä eri elimissä sekä tulehduseritettä elinten pinnalla. 2. Liha on laittomasti käsitelty dekontaminoivilla aineilla 3. Liha on laittomasti käsitelty ionisoivilla tai UV-säteillä 4. Lihassa on vierasesine 5. Lihan radioaktiivisuus ylittää sallitut tasot 6. Liha on peräisin pistokohdan alueelta Diagnoosi perustuu ante- ja post mortem -löydöksiin ja tarvittaessa suoritettuun bakteriologiseen tutkimukseen (ks. MMMp 1/EEO/2000). Käsitellyt hylätään. kohta l) Käsitellyt hylätään. kohta m) HYV HYV Luonnonvaraisen riistan metsästyksessä käytettyä materiaalia (hauleja tms.) sisältävää lihaa ei tarvitse hylätä, jos lihassa ei havaita oksia. kohta n) ja u) Sallitut tasot ylittävät hylätään. kohta o) HYV HYV Muuttuneet hylätään. kohta d)

10 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 8 / Jäämiä tai vieraita aineita yli asetettujen raja-arvojen a) Lääkejäämiä yli asetettujen raja arvojen b) Mikrobilääkejäämiä osoitettu mikrobiologisella menetelmällä - estovyöhyke 2 mm - estovyöhyke > 2 mm c) Muita vieraita aineita kuin lääkejäämiä yli asetettujen rajaarvojen. Eläin on teurastettu eläimelle annetun lääkkeen varoajan aikana. Toimitaan asetuksen 38/EEO/2006 mukaisesti. Diagnoosi: Evira. HYV HYV kohta i) ja u) 38/EEO/2006, liite 2, luku 3 kohta 3.1. alakohta m) Toimitaan asetusten 21/EEO/2001 ja 38/EEO/2006 mukaisesti. kohta i) ja u) 38/EEO/2006, liite 2, luku 3 kohta 3.1. alakohta k) ja l) Torjunta-aineet, raskasmetallit yms. Diagnoosi: Evira. Maksa ja munuaiset hylätään, jos on perusteltua syytä epäillä, että niihin on kertynyt raja-arvot ylittäviä määriä raskasmetalleja. Hevosen maksa ja munuaiset hylätään aina samoin kuin yli neljävuotiaiden nautojen munuaiset. Yli vuoden ikäisen hirvi maksa ja munuaiset sekä hylkeen kaikki sisäelimet sekä nahanalainen ja vatsaontelon rasva samoin kuin luonnonvaraisten jänisten ja kanien munuaiset hylätään aina. kohta i), k) tai u) 3.1. alakohta i) ja j) 38/EEO/2006, liite 4, luku A. 2.

11 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 9 / Käytetty kiellettyjä aineita Lihassa todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai liha on peräisin eläimestä, jota on hoidettu kielletyillä aineilla säädösten vastaisesti. Ks. myös eläinten lääkitsemistä koskevat säädökset. kohta j) ja u) 3.1. alakohta n) 9. Vieras haju Tarvittaessa keittokoe. - selvä tai voimakas vieras haju (sukupuolihaju, asetoni tms.) 10. Vieras maku - selvä tai voimakas vieras maku Sellaisten karjujen, salakarjujen ja kaksineuvoisten sikojen ja, joissa ei ole voimakasta sukupuolihajua, hyväksytään lihavalmisteisiin. Liha voidaan kuitenkin hyväksyä ilman ehtoja, jos n paino on alle 80 kg tai jos se tutkitaan Eviran hyväksymällä menetelmällä ja todetaan, ettei siinä ole karjun hajua. kohta p) ja u) 3.1. ala sekä kohta 3.2. alakohta 2. c) kohta p) ja u) 3.1. ala 11. Vieras väri Ks. myös porfyria, osa V, kohta kohta p) a) yleinen ikterus Keittokoe. voimakas lievä HYV HYV

12 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 10 / 37 b) melanoosi yleinen, ei puhdistettavissa tapaukset c) muu laajalle levinnyt värinos 12. Kuihtuminen, cachexia HYV HYV Esim. eräissä myrkytyksissä: CO (lohenpunainen) tai nitraatti (ruskea). Kuihtuminen patologisanatomisessa mielessä, jolloin rasvakudos häviää ja kehittyy seroosi atrofia lähinnä sydämen rasvakudoksessa ja mahdollisesti luuytimessä. Lihaksistoltaan eläin on huomattavan laiha. 13. Pitkälle kehittynyt anemia, yleinen ödeemi ja yleiset verenkiertohäiriöt tai verinen kohta q) kohta p) - verinen Epätäydellisestä verenlaskusta johtuva voimakkaasti verinen hylätään. 14. Paiseet a) n eri osissa on useita paiseita tai todetaan voimakas tulehdusos sekä tuoreita kapseloitumattomia paiseita tai infarkteja kohta t) Todettaessa hännänpurenta on paiseiden esiintymiseen kiinnitettävä lihantarkastuksessa erityistä huomiota. Jos lihaa ei hylätä patologisanatomisten löydösten tai muiden tutkimustulosten perusteella ja on syytä epäillä yleisinfektioa, tulee suorittaa bakteriologinen tutkimus. Ks. MMMa nro 38/EEO/2006.

13 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 11 / 37 b) paiseet ovat hyvin rajoittuneet ja kapseloituneet eikä yleistila ole tunut 15. Kasvaimet a) yleistynyt (malignisti käyttäytyvä kasvain, kasvainkudosta useissa kohdin a ja muita osia) HYV HYV Normaalia laajempi imusolmukkeiden tarkastus ja epävarmoissa tapauksissa histologinen tutkimus. Välitön ilmoitusvelvollisuus tarttuvassa naudan leukoosissa. Epäiltäessä naudan leukoosia verinäyte sekä kudosnäyte 10 % formaliinissa. Diagnoosi: Evira. Kimohevosten lavanalaiset lihakset ja tarvittaessa myös sisäpuoliset reisilihakset tutkitaan. b) tapaukset (rajoittuneet kasvaimet, jotka voidaan poistaa) 16. Liian nuorena teurastettu eläin 3.1. alakohta e) HYV HYV Liha, joka on peräisin alle 7 päivän ikäisenä teurastetusta eläimestä on hylättävä. Ks. myös eläinsuojelumääräykset. kohta c) 17. Likaantuminen kohta s) a) yleinen, voimakas b) tapaukset HYV HYV

14 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 12 / Yleistynyt lymfadeniitti Eri puolilla a suurentuneita imusolmukkeita, joissa voi näkyä tulehduspesäkkeitä. Vrt. kasvaimet, osa II, kohta alakohta b) 19. Muu syy Liha voidaan hylätä jos se voi olla riski kansanterveydelle tai eläinten terveydelle tai se ei jostain muusta syystä sovellu ihmisravinnoksi. Liha voidaan tarvittaessa hyväksyä ehdollisesti tarkastuseläinlääkärin katsoessa sen olevan sellaista, ettei se sellaisenaan sovellu normaaliin kulutukseen alakohta 2. d)

15 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 13 / 37 III PAIKALLISET MUUTOKSET 1. IHO JA IHONALAISKUDOS 1.1. Paikalliset vauriot ilman yleistilan osta (punoitus, ihottuma, ruhjeet ja ns. lantahautumat, tuoreet infektoitumattomat tai paranevat haavat, arvet) HYV HYV 1.2. Laajat traumaattiset tai tulehtuneet okset (flegmonit, nekroosit, märkärupi, palovammat yms.) a) rajoittumattomat okset, joiden yhteydessä todetaan embolisia abskesseja b) tapaukset HYV HYV Bakteriologinen tutkimus. 2. SYDÄN JA VERISUONET 2.1. Traumaattinen perikardiitti a) nekroottinen tai märkäinen tulehdus, jossa on runsaasti tulehduseritettä ja voimakkaita verenkiertohäiriöitä

16 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 14 / 37 b) tapaukset HYV HYV Keittokoe ja tarvittaessa bakteriologinen tutkimus Muut perikardiitit a) akuutti tai subakuutti serofibrinoosi tai fibrinopurulentti tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) krooninen, jossa yleistila ei ole tunut 2.3. Myokardiitti, myodegeneraatio yleistila ei ole tunut HYV HYV HYV HYV 2.4. Endokardiitti Ks. myös sikaruusu, osa V, kohta 8. a) fibrinopurulentti tulehdus, jonka yhteydessä on akuutteja embolisia abskesseja, infarkteja tai muita verenkiertohäiriöitä tai u) b) tapaukset (HYV) (HYV) Bakteriologinen tutkimus. Huom! viljelytekniikka Erysipelothrixin varalta. sekä kohta 3.2. alakohta 2 d) 2.5. Arteriitti, periarteriitti oksia n eri puolilla olevissa verisuonissa

17 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 15 / Vena cavan tromboosi naudalla a) tuoreita embolisia oksia (maksaabskessit, abskesseja ja infarkteja keuhkoissa) b) tapaukset HYV HYV 3. HENGITYSELIMET 3.1. Riniitti Sian aivastustauti 3.2. Atelektaasi, emfyseema, melanoosi ja rehuaspiraatio sekä hyperemia ja ödeemi, ja vastaavat okset tumaton yleistila HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus sian aivastustaudissa. HYV HYV kohta p) ja/tai u) 3.3. Pneumonia Ilmoitusvelvollisuus porsasyskäepäilyssä tai A. pleuropneumoniae tapauksissa. a) akuutti tai subakuutti fibrinoosi/purulentti/ abskedoiva/embolinen/ nekrotisoiva/gangrenoosi pneumonia, bronkopneumonia sekä aspiraatiopneumonia voimakas tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) kapseloituneet abskessit ja nekroosit ym. tapaukset, joissa ei ole merkkejä yleisinfektiosta HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus.

18 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 16 / 37 c) krooninen katarraalispurulentti tai interstitielli pneumonia tumaton yleistila 3.4. Pleuriitti a) fibrinoosi, serofibrinoosi tai purulentti, jossa on merkkejä yleisinfektiosta b) kroonisia sidekudosmuodostumia, adherensseja HYV HYV Esim. epäillyt / todetut virusten, mykoplasmojen tai allergioiden aiheuttamat pneumoniat. HYV HYV Pleura parietale poistetaan tarvittaessa. 4. RUOANSULATUS- KANAVA 4.1. Gastroenteriitti Ks. salmonelloosi, osa V, kohta 6. a) akuutti hemorraginen, fibrinoosi tai nekrotisoiva ym. voimakas tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus.

19 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 17 / 37 b) krooninen ei laihtumista eikä muita oksia yleistilassa 4.2. Muut suolistookset a) voimakas ileus, selvä vieras haju, voimakkaita verenkiertohäiriöitä tai merkkejä yleisinfektiosta HYV HYV kohta p), f) tai u) b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Rasvakudosnekroosi 4.4. Peritoniitti a) akuutti yleistynyt tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) rajoittunut fibrinoosi peritoniitti, paikalliset abskessit ja adherenssit HYV HYV Voimakkaissa oksissa keittokoe. HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus. 5. MAKSA 5.1. Teleangiektasia, melanoosi voimakas HYV HYV

20 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 18 / Cholangiitti HYV HYV 5.3. Amyloidoosi HYV HYV Yleensä todetaan jokin krooninen tulehdussairaus esim. mastiitti tai retikuliitti. Tarvittaessa keittokoe Maksan rasvoittuminen a) voimakas rasvoittuminen kohta p) ja u) kohta p) ja u) HYV HYV Maksa on väriltään kellertävä tai keltainen ja koostumukseltaan haurastunut ja mureneva. Patologisen rasvoittumisen (rasvarappeuma) yhteydessä havaitaan yleensä yleistilan oksia, koska rappeutuma on usein krooninen (laihtuminen, vieras haju ja mahdollisesti vieras väri: ruskea väri methemoglobinemiassa ja keltainen ikteruksessa). Havaittaessa oksia yleistilassa hylätään tarvittaessa koko ja. Keittokoe. b) lievä rasvoittuminen HYV HYV HYV

21 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 19 / Abskessit, nekroosit a) tuoreet emboliset abskessit / infarktit tai lukuisia miliaareja nekrooseja ja merkkejä yleisinfektiosta b) hyvin kapseloituneet HYV HYV c) ns. sahanpurumaksa, yleistila tumaton 5.6. Maksakirroosi a) oksia yleistilassa (voimakas ikterus, voimakas ascites, selvä vieras haju yms.) HYV HYV Maksassa epätarkkarajaisia vaaleita pesäkkeitä. kohta p) b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Loisten aiheuttamat okset Ks. Loissairaudet, osa IV. kohta h) 6. PERNA 6.1. Pernan kiertymä HYV HYV Havaittaessa oksia pernassa ks. myös pernarutto, osa V, kohta 1.

22 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 20 / MUNUAISET, VIRTSARAKKO 7.1. Kystat, munuaiskivet, hydronefroosi - yleistila tumaton 7.2. Akuutti embolinen nefriitti ja akuutit infarktit munuaisissa sekä yleistilan oksia 7.3. Nefriitti, pyelonefriitti, nefroosi a) toksemian tai uremian merkkejä b) akuutti nefriitti, ei merkkejä yleisinfektiosta c) krooninen interstitielli yms. yleistila ei ole tunut HYV HYV Bilateraalisessa voimakkaassa hydronefroosissa keittokoe. kohta p) ja u) Ensisijainen tulehdusos on tavallisesti muualla kuin munuaisissa (esim. hännänpurenta). Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus. tai u) HYV HYV Tarvittaessa keittokoe. HYV HYV Esim. valkotäplämunuainen. Tarvittaessa keittokoe. d) amyloidoosi HYV HYV Keittokoe. kohta p) ja u) e) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus.

23 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 21 / Kystiitti HYV HYV Tarvittaessa keittokoe. 8. SUKUELIMET, UTAREET 8.1. Metriitti a) akuutti voimakas puruluentti, nekroottinen tai septinen metriitti ja merkkejä yleisinfektiosta b) krooninen metriitti, pyometra, maseroituneet tai muumioituneet sikiöt 8.2. Synnytykseen liittyvät tilat (dystokia, prolapsi, torsio, ruptura, jälkeisten jääminen) a) tulehdusoksia (akuutti voimakas metriitti tai peritoniitti ja merkkejä yleisinfektiosta) HYV HYV Keittokoe tai bakteriologinen tutkimus. Ks. myös eläinsuojelusäädökset. b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Mastiitti a) septinen, voimakas, akuutti, purulentti tai gangrenoosi ja merkkejä yleisinfektiosta

24 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 22 / 37 b) krooninen katarraalinen, purulentti tai abskedoiva, jossa yleistila ei ole tunut HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus tai keittokoe. 9. LIHAKSISTO 9.1. PSE Lopullinen arvostelu vuorokausi teurastuksen jälkeen. kohta p) a) voimakkaat, laajat okset, ödeemia b) tapaukset (HYV) (HYV) 3.2. alakohta 2 d) 9.2. Lihasrappeuma (NMD) a) voimakkaat, laajat okset Lihakset voimakkaan vaaleankirjavat ja kroonisissa tapauksissa sidekudosmaiset. kohta p) b) tapaukset HYV HYV 9.3. Myosiitti: eosinofiilinen yms. a) voimakkaat, laajat okset b) tapaukset HYV HYV 10. LUUT, NIVELET Fraktuurat a) avomurtumat HYV HYV Bakteriologinen tutkimus.

25 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 23 / 37 b) murtumat HYV HYV Osteomyeliitti, spondyliitti a) akuutti hematogeeninen tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) okset paikallisia ja rajoittuneita Esim. sian hännänpurentojen yhteydessä. HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus Artriitti a) akuutti tai krooninen serofibrinoosi tai fibrinopurulentti moniniveltulehdus Havaittaessa merkkejä yleisinfektiosta hylätään koko ja. Vähintään kolmessa raajassa ja isoissa nivelissä. Isoiksi niveliksi luetaan polvi-, lonkka-, olka- ja kyynärnivelet. (Esim. molemmat polvinivelet ja yksi kyynärnivel tai molemmat kyynärnivelet ja polvi.) Moniniveltulehduksena hylätään myös, jos tulehdus on kahdessa raajassa useissa isoissa nivelissä (esim. molemmat polvet ja molemmat lonkat) sekä todetaan oksia yleistilassa. yksittäiset nivelet HYV HYV Yksi iso nivel tai useita pieniä niveliä. Nivel poistetaan siten, ettei nivelen sisältö kontaminoi lihaa.

26 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 24 / 37 b) krooninen seroosi tulehdus yksittäisissä tai useissa nivelissä yleistila tumaton Artroosi, osteokondroosi Pigmenttihäiriöt Porfyria HYV HYV HYV HYV HYV HYV Luut hylätään. kohta p) ja u) 11. VERI Hylätyn veri Veri hylätään verierä, johon hylätyn veri kuuluu, hylätään. kohta t) IV LOISSAIRAUDET 1. Trikinoosi Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira Ks. MMMa 38/EEO/2001. positiivista sian a tai sivutuotteita ei saada selville kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta C (HYV) (HYV) Jos positiivista a tai muita osia ei saada selville, pakastetaan tai kuumennetaan kaikki samaan positiiviseen digestiomenetelmällä tutkittuun erään kuuluvat t ja sekä sivutuotteet asetuksen 38/EEO/2001 mukaisesti alakohta 1 d)

27 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 25 / Kystikerkoosi Varmistus: Evira a) Taenia saginata (Cysticercus bovis) tai Taenia solium (C. cellulosae) yleistynyt infektio Ilmoitusvelvollisuus. Yleistynyt infektio: eläviä tai kuolleita loisia todetaan eri puolille a tehdyissä lihasviilloissa tai liha on huomattavan vetistä. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta B lievä infektio (HYV) (HYV) Lievä infektio: vain yksi elävä tai joitakin eläviä tai kuolleita loisia todetaan. Ruho ja hyväksytään pakastuksen jälkeen (lämpötila lihan sisäosissa on ollut -10 ºC vähintään 10 päivän ajan). Muuttuneet hylätään. b) Taenia hydatigena (C. tenuicollis) 3. Ekinokokkoosi Echinococcus granulosus kohta h) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta B HYV HYV Elin hylätään, jos loisia on runsaasti. kohta h) HYV HYV Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) ja u)

28 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 26 / Distomatoosi Ilmoitusvelvollisuus. a) Fasciola hepatica b) Dicrocoelicum dendriticum HYV HYV HYV HYV kohta h) ja u) 5. Mahalaukun ja suoliston loiset tumaton yleistila 6. Keuhkomadot tumaton yleistila HYV HYV kohta h) ja u) HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus naudan keuhkomadossa. kohta h) ja u) 7. Hevosen strongyloosi S. vulgaris 8. Poron Setaria tundra tartunta HYV HYV kohta h) ja u) HYV HYV Jos tunut yleistila hylätään koko. kohta h) ja u)

29 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 27 / Loisten aiheuttamat okset (arvet ja granuloomat) a) runsaasti oksia HYV HYV b) lievä os HYV HYV Maksat puhdistetaan enintään viidellä viillolla. 10. Parafilarioosi Parafilaria bovicola a) laajat, syvälle ulottuvat okset b) pinnalliset, rajoittuneet okset 11. Kapi Sarcoptes scabiei 12. Piroplasmoosi (Babesioosi) Babesia divergens ei lihasoksia 13. Sarkosporidioosi Sarcocystis spp. a) voimakas infektio, okset makroskooppisesti havaittavissa Välitön ilmoitusvelvollisuus. kohta h) HYV HYV HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. kohta h) ja u) HYV Ilmoitusvelvollisuus. Veri hylätään. Vrt. hemoglobinuria, ikterus. kohta h) ja t) kohta h) b) lievä infektio HYV HYV

30 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 28 / 37 V BAKTEERISAIRAUDET 1. Pernarutto, anthrax Bacillus anthracis 2. Ritinärutto Clostridium chauvoei 3. Kaasukuolio, maligni ödeemi Clostridium septicum 4. Botulismi Clostridium botulinum 5. Jäykkäkouristus, tetanus Clostridium tetani Käsittelyriski. Hylkääminen ante mortem tarkastuksen perusteella. Tautia epäiltäessä on tehtävä mikroskooppinen tutkimus. Jos eläin on kuitenkin teurastettu, on teurastamo puhdistettava ja desinfioitava välittömästi. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 4 kohta e) ja u) 3.1. alakohta b) Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira alakohta b) Ilmoitusvelvollisuus. Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b) Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b)

31 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 29 / Salmonelloosi Ks. MMMa nro 20/EEO/2001 ja MMMa nro 38/EEO/2006. Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. a) salmonelloosi, kliinisesti sairas eläin Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella, ei saa tuoda teurastamoon tai pienteurastamoon. b) kliinisesti terve eläin, jonka tuotantotilalla otetussa ulostenäytteessä on todettu salmonella c) post mortem tarkastuksen yhteydessä tehdyssä bakteriologisessa tutkimuksessa todettu salmonella: steriilisti lihaksen sisältä otetusta näytteestä todettu muusta näytteestä todettu 7. EHEC Enterohemorraaginen E.coli kliinisesti terve eläin, n pintanäytteestä todettu 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta c) (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 a) (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 b) Ks. MMMa 24/EEO/2006 ja Eviran ym. ohje: EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa. (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 c)

32 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 30 / Sikaruusu Erysipelothrix rhusiopathiae a) akuutti voimakas eryteema tai krooninen ihonekroosi b) lievät tai epäselvät ihookset sikaruusubakteeri osoitettu bakteriologisessa tutkimuksessa sikaruusubakteeria ei todettu c) krooninen, jossa on valvulaarinen endokardiitti ja tuoreita infarkteja munuaisissa d) krooninen, jossa on endokardiitti tai artriitti sikaruusubakteeri osoitettu bakteriologisessa tutkimuksessa sikaruusubakteeria ei todettu Ilmoitusvelvollisuus. Käsittelyriski. Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta d) i. Bakteriologinen tutkimus alakohta d) ii. HYV HYV Bakteriologinen tutkimus. (lisänäytteenä on syytä viljellä munuainen tai imusolmuke). Vrt. endokardiitti, spondyliitti, artriitti. HYV HYV Bakteriologinen tutkimus.

33 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 31 / Listerioosi Listeria monocytogenes keskushermostomuoto 10. Leptospiroosi Leptospira interrogans 11. Tuberkuloosi, mykobakterioosi a) Mycobacterium tuberculosis ja bovis huomattavat okset, oksia useissa elimissä, oksia yleistilassa b) Mycobacterium avium tai atyyppiset mykobakteerit - huomattavat okset, oksia useissa elimissä, oksia yleistilassa Käsittelyriski. Ilmoitusvelvollisuus. Pää lähetetään Eviraan. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b) Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 4 kohta e) ja u) 3.1. alakohta a) Tuberkuloosi (M. tuberculosis ja bovis): välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta E Atyyppiset mykobakteerit: ilmoitusvelvollisuus. Varmistus tarvittaessa: Evira. M. avium intracellulare infektio on yleinen hevosella ja sialla. Muutos muistuttaa lymfoomaa tai white spot osta. Sialla oksia yleensä vain leuanalus- tai suolilieveimusolmukkeissa sekä maksassa.

34 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 32 / 37 pleuran tai peritoneumin mykobakterioosi sian elinmykobakterioosi maksassa mykobakterioosioksia sikojen leuanalus- tai suolilieveimusolmukkeissa c) paratuberkuloosi Mycobacterium avium spp. paratuberculosis - ei oksia yleistilassa (HYV) HYV HYV (HYV) HYV HYV Rintakehä ja vatsanpeite hylätään. Myös ko. elinimusolmukkeet hylätään alakohta 2. d) ja/tai HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira Lammas, vuohi, nauta, muilla lajeilla harvinainen. Makroskooppiset okset selvät vain naudan suolistossa. 12. Nekrobasilloosi Fusobacterium necrophorum a) oksia useissa elimissä kohta e) ja u) Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus. b) paikallinen HYV HYV

35 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 33 / Pääntauti (Strangles) Streptococcus equi krooninen, hyvin rajoittunut 14. Aktinobasilloosi ja aktinomykoosi HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus. A. pleuropneumoniae, ks. osa III, kohta 3.3. a) yleistynyt 3.1. alakohta b) b) tapaukset HYV HYV 15. Luomistauti, bruselloosi Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella, ovis, Brucella suis a) akuutti bruselloosi Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta F b) positiivinen tai epäselvä bruselloosireaktio 16. Räkätauti (Glanders) Burkholderia mallei HYV HYV Utareet, sukuelimet ja veri hylätään. Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta D 3.1. alakohta b)

Eviran ohje 16002/1. Ohje tarkastuseläinlääkäreille lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä

Eviran ohje 16002/1. Ohje tarkastuseläinlääkäreille lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä Eviran ohje 16002/1 Ohje tarkastuseläinlääkäreille lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 43 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet

Lisätiedot

Eviran ohje 16002/2. Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä

Eviran ohje 16002/2. Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä Eviran ohje 16002/2 Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä fg Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 41 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen

Lisätiedot

Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 003/1)

Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 003/1) Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 003/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 38/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 5.9.2006 566/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.10.2006-toistaiseksi Valtuutussäännökset Elintarvikelaki (23/2006) 12, 18, 39

Lisätiedot

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Eviran ohje 16037/1 Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 6 Hyväksyjä Leena Oivanen Ohje 16037/1 Käyttöönotto 3.5.2013 Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

2.3.5 Kudosten rappeuma 105 2.3.6 Kalkkeumat 106 2.3.7 Verenvuoto tai verenpurkauma 106 2.3.8 Nestepöhö, turvotus, ödeema 107 2.3.

2.3.5 Kudosten rappeuma 105 2.3.6 Kalkkeumat 106 2.3.7 Verenvuoto tai verenpurkauma 106 2.3.8 Nestepöhö, turvotus, ödeema 107 2.3. SISÄLTÖ JOHDANTO 13 1. RAKENNE JA ELINTOIMINNOT 17 1.1 SOLU 18 1.2 KUDOKSET 19 1.2.1. Peitin- eli epiteelikudos 19 1.2.2. Side- ja tukikudos 19 1.2.2.1. Luut 20 1.2.2.2 Luuliitokset 21 1.2.2.3 Hampaat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

Eviran ohje 16032/1. Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä

Eviran ohje 16032/1. Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä Eviran ohje 16032/1 Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä Esittelijä Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 32 OHJE LIHAN ARVOSTELUSTA SIIPIKARJAN LIHANTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Luonnos 30.9.2013. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta

Luonnos 30.9.2013. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta Luonnos 30.9.2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus Kansallisten hygienia-asetusten uudistus elintarvikelain kokonaisuudistuksen rinnalla uudistetaan kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö elintarvikelain sisältö vaikuttaa kansallisten asetusten sisältöön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihantarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihantarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1470/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-FI.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY)

Lisätiedot

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET KÄSITTELYVAATIMUKSET Tämän liitteen vaatimukset koskevat sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen käytettyä lihaa ei 6 10 :n mukaan saa toimittaa käsittelemättömänä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa Nautojen ketjuinformaatio Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke 25.1.2010 Laukaa Mitä ketjuinformaatio on? Eläinten ja niiden tuotantoa koskevien tietojen toimittamista teurastamoon silloin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1010/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1010/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1010/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Eviran ohje 16014/1. Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen

Eviran ohje 16014/1. Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Eviran ohje 16014/1 Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Esittelijä Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 9 TEURASTETTAVAN HEVOSELÄIMEN TUNNISTUSASIAKIRJAN TARKASTAMINEN Sisältö 1 Yleistä...

Lisätiedot

Eviran ohje 16041/1. Kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastus

Eviran ohje 16041/1. Kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastus Eviran ohje 16041/1 Kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastus Esittelijä Leena Oivanen Sivu/sivut 1 / 17 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Taustaa... 2 3 Toimivan silmämääräisen lihantarkastuksen

Lisätiedot

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 24.3.2011 Lihantarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Eeva-Riitta Wirta Hanna Laatio Pienteurastamoita ja alueellista valvontaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 19.11.2015 Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

NORMINPURKU. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu , Helsinki Sebastian Hielm. Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU

NORMINPURKU. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu , Helsinki Sebastian Hielm. Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU NORMINPURKU Elintarvikelainsäädäntö uudistuu 30.5.2017, Helsinki Sebastian Hielm Elintarviketurvallisuusjohtaja, MMM/RO/ETU Norminpurulla laaja tuki Hallitusohjelmaan 2015-19 Ratkaisujen Suomi on kirjattu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 247 251. Valtioneuvoston asetus. N:o 247. maatalousyrittäjien opintorahasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 247 251. Valtioneuvoston asetus. N:o 247. maatalousyrittäjien opintorahasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 247 251 SISÄLLYS N:o Sivu 247 Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta... 973 248 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1025/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1341. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1341. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1341 1346 SISÄLLYS N:o Sivu 1341 Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3087 1342

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1033/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa

Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja (Eviran ohje 16007/3) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Tilannearvio tilalla ja näytteenotto Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Diagnostiikan ja ennaltaehkäisyn vaatimukset Tilakoko Hoidon, lääkitysten, rokotusten

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

Asia MIKROBILÄÄKEAINEIDEN OSOITTAMINEN LIHANTARKASTUKSESSA MIKROBIOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ. Asetuksen soveltamisala

Asia MIKROBILÄÄKEAINEIDEN OSOITTAMINEN LIHANTARKASTUKSESSA MIKROBIOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ. Asetuksen soveltamisala J 57 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/EEO/2001 Päivämäärä 4.6.2001 Dnro 994/00/2001 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 18.6.2001 - toistaiseksi Kumoaa Antibioottien ja kemoterapeuttien osoittamisesta

Lisätiedot

Tilasto (taulukot A1-A8) löytyy: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/

Tilasto (taulukot A1-A8) löytyy: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/ Tilasto (taulukot A1-A8) löytyy: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/ Taulukko A1. Eräiden eri eläinlajeille yhteisten tautien

Lisätiedot

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Lainsäädäntöä

Lisätiedot

Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali

Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali 1 Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali Tämä koulutusmateriaali on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikön tuottamaa ja tarkoitettu eri oppilaitosten

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2009 Päivämäärä Dnro 13.5.2009 2781/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.6.2009 - toistaiseksi Kumoaa TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten,

Lisätiedot

590/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

590/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus EPÄVIRALLINEN PÄIVITETTY ASETUS 590/2014, 29.12.2016 Asetus sisältää muutokset 762/2016, 29.8.2016 Muutetuissa kohdissa on hyperlinkit asetuksiin. 590/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Hevoset ja lääkityslainsäädäntö Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EU-lainsäädäntö Eläinlääkedirektiivi 2001/82/EY, muut. 2004/28/EY Kaskadiperiaate Mahdollisuus lääkitä hevosia myös muilla kuin

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2297/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten bruselloosin vastustamisesta annettu maa-

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/14 Päivämäärä 28.3.2014 Dnro 527/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2014 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 199. Valtioneuvoston asetus. aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 199. Valtioneuvoston asetus. aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2004 N:o 199 205 SISÄLLYS N:o Sivu 199 Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun

Lisätiedot

Viejän on varmistettava, että venäläisellä tuojalla on Venäjän viranomaisten myöntämä tuontilupa.

Viejän on varmistettava, että venäläisellä tuojalla on Venäjän viranomaisten myöntämä tuontilupa. 1(5) Päivämäärä Dnro 16.5.2010 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. OHJEISTUS VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVIEN TERVEYSTODISTUS- TEN TÄYTTÄMISESTÄ KOSKIEN - luutonta

Lisätiedot

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1. Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa liha-alan laitoksia, kuten teurastamoita ja leikkaamoita, sivutuotteiden toimittamisessa rehukäyttöön. Sivutuotteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 183. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2007 N:o 183 186 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Maa- metsätalousministeriö Muistio Dnro 707/13/2014. Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta

Maa- metsätalousministeriö Muistio Dnro 707/13/2014. Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta Maa- metsätalousministeriö Muistio 19.9.2014 Dnro 707/13/2014 Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta Yleisperustelut Laitosten elintarvikehygieniasta annettua

Lisätiedot

Eviran ohje 16005/5. Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta

Eviran ohje 16005/5. Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta Eviran ohje 16005/5 Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta Esittelijä Riina Keski-Saari Sivu/sivut 1 / 35 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen sitovuus... 2 2 Yleistä... 2 3 Määritelmät... 2 4 Alkutuotannon

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (asetusluonnos 2)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (asetusluonnos 2) MUISTIO (luonnos 23.1.2015) Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (asetusluonnos 1)

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Yksikönjohtaja Evira Valvontaosasto Lihantarkastusyksikkö Pienteurastamon suunnittelu Huomioon otettavaa: Teurastamon ympäristövaatimukset

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) 14050/15 AGRILEG 222 DENLEG 147 VETER 102 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tammikuu 2016 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö kesäkuu 2015 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2012 134/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 36 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkääminen ensisaapumispaikassa, Suomen Oriental Supermarket

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA

OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA SUOMEN MEIJERIYHDISTYS OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA Tämä taulukko sisältää luettelon MMM:n asetuksen 134/2006 edellyttämästä kirjanpidosta ja sen säilyttämisestä.

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu.

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. 1 ScanLab Oy PL 19 (Tutkijantie 4 F) 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkääminen ensisaapumispaikassa, Bonsep Oy HEL 2016-013923

Lisätiedot

Eläintaudit Suomessa 2007

Eläintaudit Suomessa 2007 Eviran julkaisuja 7/2008 Eläintaudit Suomessa 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 7/2008 Eläintaudit Suomessa 2007 Kuvat: Eviran kuvapankki: A. Kivilahti, S. Laaksonen, T. Mustasaari

Lisätiedot

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Asfivirus Afrikkalainen sikarutto, ASF Virus erittäin kestävä Tuhoutuu normaaleissa ruoanvalmistuslämpötiloissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa

SISÄLLYS. N:o 821. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2002 N:o 821 822 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa...

Lisätiedot

Eviran ohje 10589/1. Eviran ohje elintarvikkeiden ja sivutuotteiden takaisinvedosta ja hävittämisestä ASF-tautitapauksessa

Eviran ohje 10589/1. Eviran ohje elintarvikkeiden ja sivutuotteiden takaisinvedosta ja hävittämisestä ASF-tautitapauksessa Eviran ohje 10589/1 Eviran ohje elintarvikkeiden ja sivutuotteiden takaisinvedosta ja hävittämisestä ASF-tautitapauksessa Vastuuhenkilö Sirpa Kiviruusu Sivu / sivut 1 / 4 Hyväksyjä Leena Räsänen Ohje

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 2.7.2007 1678/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 6.7.2007 -toistaiseksi Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2012 58/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Penikkatauti turkiseläimillä

Penikkatauti turkiseläimillä Penikkatauti turkiseläimillä Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista teemapäivä 21.5.2013 Ulla-Maija Kokkonen ELT, erikoiseläinlääkäri Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Ohje laboratorioille mikrobikantojen ja positiivisten näytteiden lähettämisestä tutkittaessa ilmoitettavia eläintauteja

Ohje laboratorioille mikrobikantojen ja positiivisten näytteiden lähettämisestä tutkittaessa ilmoitettavia eläintauteja Vastuuhenkilö Sinikka Pelkonen Sivu/sivut 1 / 5 Ohje laboratorioille mikrobikantojen ja positiivisten näytteiden lähettämisestä tutkittaessa 1 Kantojen ja näytteiden lähettämiseen velvoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Eläintaudit Suomessa 2005-2006

Eläintaudit Suomessa 2005-2006 Eviran julkaisuja 25/2007 Eläintaudit Suomessa 2005-2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 25/2007 Eläintaudit Suomessa 2005-2006 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 528. Asetus. Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen B liitteen eräiden määräysten soveltamisen keskeyttämisestä

SISÄLLYS. N:o 528. Asetus. Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen B liitteen eräiden määräysten soveltamisen keskeyttämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 528 533 SISÄLLYS N:o Sivu 528 Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen B liitteen eräiden määräysten soveltamisen keskeyttämisestä...

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 NEUVO 2020, 3.12. Seinäjoki, 5.12. Vaasa, 10.12. Järvenpää. 1 Miksi merkintää ja rekisteröintiä? Eläintaudin puhjetessa on tiedettävä missä kukin eläin on ollut

Lisätiedot

Muuttaa. Valtuutussäännökset

Muuttaa. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2483/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Suu- ja sorkkataudin vastustamisesta 31 päivänä

Lisätiedot