Ulvilan kaupunki (jäljempänä Kunta) Loukkurantie 1, VANHA-ULVILA PL ULVILA y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki (jäljempänä Kunta) Loukkurantie 1, VANHA-ULVILA PL ULVILA y-tunnus"

Transkriptio

1 SOPIMUS 1 (5) Kunnan diaarinumero VARELY/830/2018 PIRELY/3605/2018 Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Ulvilan katuverkolle 1 Sopimusosapuolet Ulvilan kaupunki (jäljempänä Kunta) Loukkurantie 1, VANHA-ULVILA PL ULVILA y-tunnus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Tienpitoviranomainen) Itsenäisyydenaukio 2 PL TURKU Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL TAMPERE 2 Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella sovitaan erikoiskuljetuslupien myöntämisestä Kunnan katuverkolle ja Kunnan hallinnoimille yksityisteille. Tämä sopimus korvaa kaikki aiemmat erikoiskuljetusten kadunkäyttöä koskevat sopimukset. Edellä mainitun sopimuksen voimassaolo päättyy tämän nyt allekirjoitettavan sopimuksen tullessa voimaan. 3 Sopimusehdot ja sopimuksen sisältö Sopimusehdot ovat liitteessä 5 Erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimuksen sopimusehdot 8/2017.

2 SOPIMUS 2 (5) Kunnan diaarinumero VARELY/830/2018 PIRELY/3605/2018 Sopimuksen sisältö on liitteissä 1-4: - Liite 1: Sopimusosapuolien yhteystiedot - Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja reittien tavoitemittaluokat katuverkolla - Liite 3: Sillat ja kantavuusrajoitteet - Liite 4: Parannuskohteet ja niiden aikataulut 4 Vastuu tietojen oikeellisuudesta Kunta vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja toimittaa päivitetyt tiedot niiden muuttuessa. Lupaviranomainen vastaa siitä, että erikoiskuljetuslupa myönnetään Kunnan katuverkolle tämän sopimuksen mukaisesti Kunnan ilmoittamien tietojen ja tässä sopimuksessa sovittujen menettelytapojen mukaisesti. 5 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Ellei neuvottelemalla päästä sopimukseen, kaikki tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse yksimielisyyteen, jätetään Turun hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 6 Sopimuksen siirtäminen ja tietojen luovutus Tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ei Tienpitoviranomainen eikä Lupaviranomainen ole oikeutettu siirtämään neljännelle osapuolelle ilman Kunnan suostumusta. Kunnalla on oikeus pyydettäessä antaa tähän sopimukseen perustuvia tietoja neljännelle osapuolelle. 7 Työkohteet katuverkolla Kunta toimittaa kunnallisteknisen rakentamisen työohjelman katuverkolla tehtävistä töistä Lupaviranomaiselle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä sähköpostiosoitteeseen

3 SOPIMUS 3 (5) Kunnan diaarinumero VARELY/830/2018 PIRELY/3605/ Sopimuksen liitteiden tarkistaminen ja muuttaminen 9 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tiedot sopimusyhteyshenkilöiden vaihtumisesta sekä katuverkolla tapahtuneista tai tiedossa olevista silta-, reitti- ja ulottumarajoitustietojen muutoksista ilmoitetaan Kunnan, Tienpitoviranomaisen ja Lupaviranomaisen yhteyshenkilöille. Pysyvät muutokset ilmoitetaan kirjallisesti sopimusosapuolille ja kirjataan tarvittaessa sopimuksen liitteisiin ja muihin tietolähteisiin. Tarvittaessa sopimus tai siihen liittyvät liitteet uusitaan. Sopimus liitteineen tarkistetaan vähintään kerran vuodessa yhteyshenkilöiden tai heidän valtuuttamiensa henkilöiden toimesta. Sopimus liitteineen tarkistetaan myös, mikäli erikoiskuljetuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu koskien tämän sopimuksen kohteena olevia asioita. Tämä sopimus tulee voimaan jokaisen sopimusosapuolen allekirjoitettua tämän asiakirjan ja kun Kunnan viranomaisten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa toisille sopimusosapuolille todisteellisesti tiedoksi annettavalla kirjallisella ilmoituksella. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus annettiin tiedoksi.

4 SOPIMUS 4 (5) Kunnan diaarinumero VARELY/830/2018 PIRELY/3605/ Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi Ulvilan kaupungille, yksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja yksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ulvilassa, kuun. päivänä 2018 Ulvilan kaupunki Loukkurantie 1, VANHA-ULVILA PL 77, ULVILA y-tunnus Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen Tekninen johtaja Juha Hjulgren Turussa, kuun. päivänä 2018 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Itsenäisyydenaukio 2, PL TURKU Investointipäällikkö Antti Kärki Insinööri Esa Perttula Tampereella, kuun. päivänä 2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yliopistonkatu 38, PL 376, TAMPERE Johtaja Yksikön päällikkö, Keskitetyt asiakaspalvelut Juha Sammallahti Sirkka Lahtinen

5 SOPIMUS 5 (5) Kunnan diaarinumero VARELY/830/2018 PIRELY/3605/2018 LIITTEET Liite 1: Sopimusosapuolien yhteystiedot Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle Liite 3: Sillat ja kantavuusrajoitteet Liite 4: Parannuskohteet ja niiden aikataulut Liite 5: Erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimuksen sopimusehdot 8/2017

6 Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko LUONNOS ULVILA reitit ja rajoituskohteet 1: Reitit (korkeus x leveys x pituus) Katu Runkoreitti 7 x 7 x 40 m Täydentävä reitti 6 x 6 x 35 m Malmitien silta Täydentävä reitti 5 x 5 x 30 m Kielletty reitti Tulevaisuuden varaus Rajoitus- ja muut erityiskohteet ÿ T-1983 Nahkurin risteyssilta (E) h = 360 ( ) 2551 Silta, korkeusrajoitus Friitalantien rumpusilta Vainiolantien rumpusilta Finnepäkintien rumpusilta T-2444 Keskustan risteyssilta h = 420 ( ) Korkeusrajoitus (liikennemerkillä merkitty) 2442! Kaupungin omistuksessa oleva rajoitettu silta Rataverkko T-2269 Friitalantien risteyssilta h = 420 ( ) Peltotien rumpusilta Sähköradan tasoristeys ,325 0,65 ± 1,3 km

7 SOPIMUKSEN LIITE 1 1 (2) Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Ulvilan katuverkolle Liite 1: Sopimusosapuolien yhteystiedot Kunnan yhteystiedot: Tehtävä Nimi Sopimusyhteyshenkilö Juha Hjulgren sp: Sopimuksen ylläpito puh: sp: Katuverkon ulottumarajoitustiedot Eetu Elohaka sp: Pysyvät muutokset puh: Tilapäiset muutokset sp: Katuverkon kantavuustiedot Eetu Elohaka sp: Siltojen kantavuustiedot puh: Maaperän ja tierakenteen kantavuustiedot sp: Työluvat katuverkolla tehtäviin töihin Eetu Elohaka sp: puh: sp: Kadunnimien muutokset Juha Hjulgren sp: puh: sp: Erikoiskuljetusasioista tiedottaminen sp: Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen Tienpitoviranomaisen yhteystiedot: Tehtävä Nimi Sopimusyhteyshenkilö Esa Perttula puh: Sopimuksen ylläpito sp: Tierekisteriyhteyshenkilö: Päivi Mäki puh: sp: Katuverkon pysyvien tietojen ylläpito puh: tierekisterissä Pirkko Forss sp: Siltayhteyshenkilö: Jari Nikki puh: sp: Taitorakennerekisterin tiedot Jos yhteyshenkilöä ei tavoiteta, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen

8 SOPIMUKSEN LIITE 1 2 (2) Lupaviranomaisen yhteystiedot: Tehtävä Luparyhmän yhteyshenkilö Sopimusyhteyshenkilö Katuverkon ja siltojen muutostiedot Erikoiskuljetusasioista tiedottaminen Nimi Erikoiskuljetuslupa-asiantuntijat puh: sp:

9 SOPIMUKSEN LIITE 2 1 (4) Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Ulvilan katuverkolle Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle Lupaviranomaisella on oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa ilman Kunnan erillistä suostumusta Kunnan ylläpitämälle katuverkolle tai yksityistielle silloin, kun kuljetus ei ylitä jäljempänä ilmoitettuja mitta- ja massaarvoja. Mitta- ja massa-arvot määritellään katuluokittain. A- ja B-luokkiin kuuluvilla pääreitillä tarkoitetaan katuja, joita luvanvaraisilla erikoiskuljetuksilla käytetään ensisijaisesti. Mikäli kuljetusta ei voida suorittaa pääreittejä käyttäen, pyritään kuljetukset ohjaamaan mahdollisille varareiteille. Muita katuja (C-luokka) käytetään, mikäli kuljetusta ei ole mahdollista suorittaa A- tai B-luokkaan kuuluvia päätai varareittejä käyttäen. Tulevaisuuden varauksella tarkoitetaan tämän sopimuksen yhteydessä katua, joka muuttuu erikoiskuljetuskaduksi. Varaus voidaan merkitä sekä olemassa olevalle kadulle että rakentamattomalle kadulle. Taulukkoon kirjataan kohteen sijaintia täsmentävä tieto, arvioitu käyttöönotto sekä rajoitteet kuljetusten massoihin ja mittoihin. Tulevaisuuden varauksen katsotaan kuuluvan sopimuksen piiriin automaattisesti yhteyden auetessa, ellei toisin sovita. Erikoiskuljetusten käytöstä poistumassa olevat kadut merkitään nykyisen mitoituksen mukaiseen reittiluokkaan. Kadun nimen perään kirjataan täsmentävät tiedot kadun poistamisesta erikoiskuljetusreiteistä. ERIKOISKULJETUKSILTA KIELLETYT KADUT Seuraavien katujen käyttö luvanvaraisissa erikoiskuljetuksissa on kielletty (suostumuksesta sovitaan tapauskohtaisesti): Kadun nimi Välillä

10 SOPIMUKSEN LIITE 2 2 (4) SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KADUT JA NIIDEN MITTA- JA MASSARAJAT A) Suurille erikoiskuljetuksille mitoitettava katu: Tavoitemittaluokka: korkeus 7 m, leveys 7 m ja pituus 40 m. Pääreitit: Katu tai sen osa: Kadun nimi Välillä Tulevaisuuden varaukset: Katu tai sen osa: Kadun nimi ja yhteysväli tai muu kohteen sijaintia kuvaava tieto Täsmentävät tiedot Luvan myöntämiseen liittyvät ehdot: ILMOITUSEHTO MITTOJEN OSALTA: korkeus yli 7 m leveys yli 7 m pituus yli 40 m ILMOITUSEHTO AJONEUVOYHDISTELMIEN MASSOJEN OSALTA: yli 120 t LUPAEHTO MASSOJEN OSALTA: Ajoneuvoyhdistelmät: yli 200 t Muu ajoneuvokalusto: yli 96 TAI AKSELI-/TELIMASSOJEN YLITTÄESSÄ SEURAAVAT ARVOT Suurin sallittu massa yksittäinen akseli o 20 t 2-akselinen teli *) oo 40 t/teli 3-akselinen teli *) ooo 51 t / teli 4-akselinen teli *) oooo 60 t / teli 5- tai useampiakselinen teli *) 14 t / akseli *) Myös ylempänä taulukossa esitetyt rajat voimassa

11 SOPIMUKSEN LIITE 2 3 (4) B) Erikoiskuljetusverkkoa täydentävä katu: Tavoitemittaluokka: korkeus 6 m, leveys 6 m ja pituus 35 m. Pääreitit: Katu tai sen osa: Kadun nimi Välillä Ahjontie Hakasenkuja Kettulantie Pitkärannantie Järvikyläntie Louhenkuja Päivöläntie Rantakuja Rantavainionkuja Rantavainionpiha Rantavainiontie Rimulantie Sammontie Päivöläntie Ahjontie Satakunnantie Siltatie Rantavainionpiha Tulevaisuuden varaukset: Katu tai sen osa: Kadun nimi ja yhteysväli tai muu kohteen sijaintia kuvaava tieto Kettulantie Mäntykankaantie Täsmentävät tiedot välillä Järvikyläntie Viljakantie Luvan myöntämiseen liittyvät ehdot: ILMOITUSEHTO MITTOJEN OSALTA: korkeus yli 6 m leveys yli 6 m pituus yli 35 m ILMOITUSEHTO AJONEUVOYHDISTELMIEN MASSOJEN OSALTA: LUPAEHTO MASSOJEN OSALTA: Ajoneuvoyhdistelmät: Muu ajoneuvokalusto: yli 120 t yli 200 t yli 96 t

12 SOPIMUKSEN LIITE 2 4 (4) TAI AKSELI-/TELIMASSOJEN YLITTÄESSÄ SEURAAVAT ARVOT Suurin sallittu massa yksittäinen akseli o 20 t 2-akselinen teli *) oo 40 t/teli 3-akselinen teli *) ooo 51 t / teli 4-akselinen teli *) oooo 60 t / teli 5- tai useampiakselinen teli *) 14 t / akseli *) Myös ylempänä taulukossa esitetyt rajat voimassa C) Muu katu: Luvan myöntämiseen liittyvät mitta- ja massarajat: ILMOITUSEHTO MITTOJEN OSALTA: korkeus yli 5 m leveys yli 5 m pituus yli 30 m ILMOITUSEHTO AJONEUVOYHDISTELMIEN MASSOJEN OSALTA: LUPAEHTO MASSOJEN OSALTA: Ajoneuvoyhdistelmät: Muu ajoneuvokalusto: yli 80 t yli 100 t yli 96 t TAI AKSELI-/TELIMASSOJEN YLITTÄESSÄ SEURAAVAT ARVOT Suurin sallittu massa yksittäinen akseli o 15 t 2-akselinen teli *) oo 30 t/teli 3-akselinen teli *) ooo 39 t / teli 4-akselinen teli *) oooo 52 t / teli 5- tai useampiakselinen teli *) 12 t / akseli *) Myös ylempänä taulukossa esitetyt rajat voimassa LIITTEET Kartta B-luokkien katuosuuksista

13 SOPIMUKSEN LIITE 3 1 (1) Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Ulvilan katuverkolle Liite 3: Sillat ja kantavuusrajoitteet Taulukko 1. Sillat, joiden ylitystä ei sallita ylimassaisilla kuljetuksilla ilman kunnan suostumusta Katu Nro Sillan nimi Rakennusvuosi Selite / Kantavuustiedot Finnepäkintie Peltotie Vainiolantie Malmitie Friitalantie Finnepäkintien rumpusilta Peltotien rumpusilta Vainiolantien rumpusilta Malmitien silta Friitalantien rumpusilta Taulukko 2. Muut Kunnan sillat, joiden ylittämiseen liittyy liitteen 2 mukaisia ehtoja tiukempia rajoituksia Katu Nro Sillan nimi Rakennusvuosi Selite / Kantavuustiedot Taulukko 3. Kunnan sillat, joiden ylittämiseen ei liity liitteen 2 mukaisia ehtoja tiukempia rajoituksia Katu Nro Sillan nimi Rakennusvuosi Selite / Kantavuustiedot Taulukko 4. Muut rakenteet, joiden ylittämiseen liittyy liitteen 2 mukaisia ehtoja tiukempia rajoituksia Katu Rajoite Selite / Kantavuustiedot LIITTEET Kartta silloista ja rajoituksista

14 SOPIMUKSEN LIITE 4 1 (2) Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Ulvilan katuverkolle Liite 4: Parannuskohteet ja niiden aikataulut Sopimusosapuolet ovat sopineet parannuskohteista, niiden toteutusaikatauluista sekä kustannusvastuiden jaosta seuraavasti: Luokka 1. Kiireellisimmät toimenpiteet: Toimenpide Aikataulu Toteutusvastuu Kustannusvastuu Katuvalokaapelin nostaminen/maakaapeli Kunta Kunta mt 2443/Välmäntie liittymä Erikurampin leventäminen mt 2443 Porin päässä ELY-keskus ELY-keskus Luokka 2. Muiden hankkeiden yhteydessä tai mahdollisuuksien mukaan parannettavat kohteet: Toimenpide Aikataulu Toteutusvastuu Kustannusvastuu Valtatien 2 keskisaarekkeen yliajettavuuden parantaminen mt 2443 Helsingin päädyn liittymässä ja yhdystien keskisaarekkeen valaisinpylvään ELY-keskus ELY-keskus siirto Ilmajohtojen korottaminen/maakaapeli Vt 2/Kettulantien ja mt liittymät Hanke: Haistilan liittymän porrastus ja kanavointi ELYkeskus/Kunta ELYkeskus/Kunta Luokka 3. Tulevaisuudessa huomioitavia kohteita: Toimenpide Aikataulu Toteutusvastuu Kustannusvastuu

15 SOPIMUKSEN LIITE 4 2 (2)

16 SOPIMUKSEN LIITE 5 1 (4) Erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimuksen sopimusehdot 8/2017 Erikoiskuljetusluvan myöntämiseen liittyvä toimivalta ja myöntämisen perusteet Sopimuksen kohde Erikoiskuljetusluvan myöntäminen perustuu tieliikennelain (267/1981) 87c :ään. Erikoiskuljetusten luvan myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Ahvenanmaata lukuun ottamatta (tieliikennelain muutos 508/2017). Erikoiskuljetuslupa tarvitaan tiellä yleisesti sallitun massan ylittyessä tai erikoiskuljetukselle sallitun vapaan mittarajan ylittyessä. Tiellä yleisesti sallituista mitoista ja massoista säädetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 ja 4a luvuissa. Vapaista mitoista määrätään Liikenteen turvallisuusviraston erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot määräyksessä (TRAFI/4592/ /2015). Tienpitäjän suostumuksella erikoiskuljetuslupa voidaan myöntää myös muulle tielle, kuten kadulle ja yksityistielle. Kadulle, tielle, tiekunnan yksityistielle, tai yksityiselle tielle on saatava lupa tienpitäjältä, jos ELY-keskuksen erikoiskuljetuslupaan ei sisälly kyseessä oleva katu tai tie. Tällä sopimuksella sovitaan erikoiskuljetuslupien myöntämisestä Kunnan katuverkolle ja Kunnan hallinnoimille yksityisteille. Erikoiskuljetusluvan saaja ja kuljetuksen suorittaja ovat kumpikin velvollisia noudattamaan erikoiskuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä ja erikoiskuljetusluvan lupaehtoja. Erikoiskuljetuslupa myönnetään kuljetukselle yleisesti liikenteessä sallitun korkeuden, leveyden, pituuden tai massan ylittämiseen. Erikoiskuljetusluvassa voi ylittyä yksi tai useampi asetuksissa sallittu mitta tai massa. Erikoiskuljetuslupa voi olla joko reittikohtainen tai reitistölupa. Erikoiskuljetuksille myönnetään varsinaisten lupien lisäksi myös ennakkopäätöksiä. Ennakkopäätös ilman varsinaista erikoiskuljetuslupaa ei oikeuta kuljettamiseen.

17 SOPIMUKSEN LIITE 5 2 (4) Lupaviranomaisella on oikeus periä Kunnan katuverkolle myönnettävästä erikoiskuljetusluvasta luvanhakijalta kulloinkin voimassaolevat maksut, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja valtioneuvoston vuosittaiseen asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista. Kunnan, Tienpitoviranomaisen tai Lupaviranomaisen välillä korvauksia erikoiskuljetuslupatoiminnasta ei makseta. Lupaviranomaisen oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa katuverkolle Lupaviranomaisella on oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa Kunnan suostumuksen mukaisesti liitteessä 2 esitetyille kaduille ja yksityisteille liitteissä 2 ja 3 esitettyjen mitta- ja massa-arvojen mukaisesti. Maanteinä lakkautettavat maantieverkon osat, jotka siirtyvät Kunnan katuverkoksi, kuuluvat automaattisesti tämän sopimuksen piiriin. Näillä tieosuuksilla ja niillä olevilla silloilla noudatetaan niitä erikoiskuljetusten massa- ja mittarajoja sekä siltojen kantavuusarvoja, jotka olivat käytössä ennen kaduksi muuttamista. Kunnan ja Tienpitoviranomaisen välisessä luovutussopimuksessa voidaan sopia tien massa- ja mittarajojen sekä siltojen kantavuusarvojen muutoksista. Luovutussopimuksesta tulee ilmoittaa Lupaviranomaiselle. Jos Kunnan katuverkosta katu tai sen osa siirtyy Tienpitoviranomaisen ylläpidettäväksi, on Tienpitoviranomainen velvollinen pitämään tähän sopimukseen kuuluva katu tai sen osa sopimuksen mukaisessa erikoiskuljetusten massa- ja mittarajoissa, mikäli luovutussopimuksessa ei muuta mainita. Jos erikoiskuljetus ylittää tämän sopimuksen liitteessä 2 esitetyt mittatai massarajat, Lupaviranomainen ja Kunta voivat sopia tapauskohtaisesti erikoiskuljetusluvan myöntämisestä. Kuntaliitosten yhteydessä yhdistyviin kuntiin sovelletaan aikaisemman kadunkäyttösopimuksen tietoja liitoksen jälkeen, ellei ennen liitosta ole sovittu muuta sopimusosapuolien kanssa. Mikäli kadunkäyttösopimus puuttuu yhdistyvästä kunnasta, sopimus ei ole voimassa tämän kunnan alueella. Sopimus tarkistetaan tai uusitaan kuntaliitosten yhteydessä.

18 SOPIMUKSEN LIITE 5 3 (4) Katuverkolla tehtävät työt Sillat ja siltojen kantavuus Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen. Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä. Kunta sitoutuu ylläpitämään ja päivittämään siltatietojaan joko taitorakennerekisterissä tai erillisessä siltaluettelossa sekä ilmoittamaan Lupaviranomaiselle ja Tienpitoviranomaiselle siltatietoihin tehdyistä kantavuus- tai ulottumarajoitusmuutoksista sekä uusista ja käytöstä poistuvista silloista. Kunta toimittaa pyydettäessä Lupaviranomaiselle käytettävissään olevat siltatiedot, jotka ovat kantavuuden yleistä arviointia varten tarpeellisia. Kunta antaa lisäksi tällä sopimuksella Lupaviranomaiselle suostumuksensa tarkastella taitorakennerekisterissä sekä muissa lähteissä olevia Kunnan siltatietoja sekä muiden hallussa olevia Kunnan siltoja koskevia asiakirjoja erikoiskuljetusluvan myöntämiseksi. Tarvittaessa Lupaviranomainen voi antaa yksittäisiä siltoja koskevia tietoja sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle sillan kantavuuden selvittämiseksi. Sillan kantavuuden arviointia varten tarpeellisia tietoja on lueteltu alla. Kantavuuslaskentaa varten voidaan tarvita myös muita tietoja, jotka selvitetään tällaisissa tapauksissa erikseen: 1 Sillan nimi 2 Mahdollinen vanha Tiehallinnon, Liikenneviraston, RHK:n, TIEL:n tai TVH:n aikainen nimi 3 Sillan numero 4 Sillan sijaintitieto (kadun nimi ja koordinaatit ETRS-GK) 5 Sillan kantavuustiedot 6 Painorajoitus 7 Tehostettu tarkkailu 8 Siltatyyppi 9 Jännemitat 10 Hyötyleveys 11 (Arvioidut) suunnittelukuormat 12 Piirustukset; yleispiirustus, raudoituspiirustus, kannen mittapiirustus 13 Kuntoarvio (tietoja vaurioista, jos kartoitus on tehty)

19 SOPIMUKSEN LIITE 5 4 (4) Kunta vastaa katuverkollaan sijaitsevien siltojen kantavuusarvojen selvittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista ellei erityisestä syystä toisin sovita. Sillanvalvonnan järjestäminen Kunnan omistamalla sillalla Sillanvalvonta määräytyy liitteessä 3 esitettyjen tietojen perusteella tai Kunnan tätä vaatiessa. Lupaviranomainen vastaa valvonnan järjestämisestä. Lupaviranomainen toimittaa erikoiskuljetuslupapäätöksen tiedoksi Kunnalle päätöksistä, jotka edellyttävät sillanvalvontaa Kunnan omistamalla sillalla. Kunnan siltayhteyshenkilön yhteystiedot ovat liitteessä 1. Lupaviranomainen kirjaa myöntämäänsä erikoiskuljetuslupaan tarvittaessa siltayhteyshenkilön yhteystiedot. Erikoiskuljetusverkon toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen Kunta edesauttaa huomioimalla suunnittelussa, rakentamisessa, hoidossa ja ylläpidossa, että liitteessä 2 sovitut A- ja B-luokkien katuosuudet säilyvät vähintään liitteessä sovituissa mittarajoissa tai muuttuvat vähintään liitteessä 2 sovittuihin tavoitemittarajoihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kaduilla havaitut rajoitteet ja ongelmapaikat on lueteltu liitteessä 4. Kunnan tavoitteena on korjata katujen muodostamia reittejä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Mikäli Kunta toimillaan estää aiemmin sovitun kaduista muodostuvan erikoiskuljetusreitin käytön, on se velvollinen osoittamaan tarvittaessa korvaavan yhteyden yhteistyössä Lupaviranomaisen kanssa. Vahingonkorvausvastuu Erikoiskuljetusluvan saaja tai kuljetuksen suorittaja vastaa erikoiskuljetuksen aiheuttamista vahingoista tielle, liikenteenohjauslaitteille, tiemerkinnöille, aurausviitoille ja muille tiealueen laitteille ja rakenteille kuten esimerkiksi siltojen rakenteille. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Naantalin kaupunki (jäljempänä Kunta) Käsityöläiskatu 2 PL NAANTALI y-tunnus

Naantalin kaupunki (jäljempänä Kunta) Käsityöläiskatu 2 PL NAANTALI y-tunnus SOPIMUS 1 (5) Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Naantalin katuverkolle 1 Sopimusosapuolet Naantalin kaupunki (jäljempänä Kunta) Käsityöläiskatu 2 PL 43 21101 NAANTALI y-tunnus 0135457-2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Porin kaupunki (jäljempänä Kunta) Yrjönkatu 6 B PL PORI y-tunnus

Porin kaupunki (jäljempänä Kunta) Yrjönkatu 6 B PL PORI y-tunnus SOPIMUS 1 (5) Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Porin katuverkolle 1 Sopimusosapuolet Porin kaupunki (jäljempänä Kunta) Yrjönkatu 6 B PL 95 28101 PORI y-tunnus 0137323-9 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tornion kaupunki (jäljempänä kunta) Suensaarenkatu TORNIO Y-tunnus

Tornion kaupunki (jäljempänä kunta) Suensaarenkatu TORNIO Y-tunnus SOPIMUS 1 (8) Erikoiskuljetuslupien myöntäminen Tornion katuverkolle 1 Sopimuksen toimijat 1.1 Sopijaosapuolet Tornion kaupunki (jäljempänä kunta) Suensaarenkatu 4 95400 TORNIO Y-tunnus 0193524-6 Lapin

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL 376 33101 TAMPERE

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL 376 33101 TAMPERE SOPIMUS 1 (9) Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Jämsän katuverkolle 1 Sopimuksen toimijat 1.1 Sopijaosapuolet Jämsän kaupunki (jäljempänä Kunta) Seppolantie 10 42100 JÄMSÄ y-tunnus 0175622-1 Keski-Suomen

Lisätiedot

Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle

Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle SOPIMUKSEN LIITE 2 1 (8) Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Porin katuverkolle Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle Lupaviranomaisella on oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa

Lisätiedot

Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Jämsän katuverkolle. Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle

Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Jämsän katuverkolle. Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle SOPIMUKSEN LIITE 2 (5) Sopimus: Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Jämsän katuverkolle Liite 2: Luvan myöntämisen perusteet ja tavoitemittaluokat katuverkolle Lupaviranomaisella on oikeus myöntää erikoiskuljetuslupa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta (jäljempänä Kunta) Ervastintie 2 PL KIRKKONUMMEN KUNTA y-tunnus

Kirkkonummen kunta (jäljempänä Kunta) Ervastintie 2 PL KIRKKONUMMEN KUNTA y-tunnus SOPIMUS 1 (9) Liite PatuL 2 / 27.4.2017 UUDELY/4587/2016 PIRELY/5459/2016 459/2016 Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Kirkkonummen katuverkolle 1 Sopimuksen toimijat 1.1 Sopijaosapuolet Kirkkonummen kunta

Lisätiedot

Sopimus: Erikoiskuljetuslupien myöntäminen Tornion kaupungin katuverkolle

Sopimus: Erikoiskuljetuslupien myöntäminen Tornion kaupungin katuverkolle SOPIMUKSEN LIITE 2 1 (5) Sopimus: Erikoiskuljetuslupien myöntäminen Tornion kaupungin katuverkolle Liite 2: Sopimuksen reitit ja mitta- ja massarajat Lupaviranomaisella on oikeus tehdä erikoiskuljetuslupapäätös

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki (jäljempänä Kunta) Hannikaisenkatu 17 PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ y-tunnus 0174666-4

Jyväskylän kaupunki (jäljempänä Kunta) Hannikaisenkatu 17 PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ y-tunnus 0174666-4 SOPIMUS 1 (8) Erikoiskuljetuslupien myöntäminen katuverkolle, Jyväskylä 1 Sopimuksen toimijat 1.1 Sopijaosapuolet Jyväskylän kaupunki (jäljempänä Kunta) Hannikaisenkatu 17 PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ y-tunnus

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA Katutyökoulutus 11.3.2019 Jyväskylä Katuinsinööri Marko Korpela 10.3.2019 1 Mikä on erikoiskuljetus? Määritelmä Mittoja ja massoja Lupamäärät Lupaviranomainen 10.3.2019

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset seminaari

Erikoiskuljetukset seminaari Erikoiskuljetukset seminaari 18.11.2017 17.11.2017 Luparyhmän ajankohtaiset Hakemustilanne 60 jonossa. Lupamäärät hyvin pitkälti samalla tasolla kuin vuonna 2016. Eriku2-lupajärjestelmä lopetetaan vuoden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset. Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet USL

Erikoiskuljetukset. Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet USL Erikoiskuljetukset Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet USL 1 Ajoneuvonosturit 2 Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Rautarakenteet

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Keskustelua Trafin erikoiskuljetusmääräyksestä

Keskustelua Trafin erikoiskuljetusmääräyksestä Keskustelua Trafin erikoiskuljetusmääräyksestä SKALS-erikoiskuljetusseminaari 15.11.2018 Juhani Puurunen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältöä Säädösperustaa Perussäännöksistä Trafin erikoiskuljetusmääräyksen

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL Erikoiskuljetusten huomiominen Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL 1 Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Kuva: Ajopalvelu A.Vuori

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA MERKITYS, HAASTEET JA RATKAISUT KAISU LAITINEN, RAMBOLL MARKO KORPELA, TAMPEREEN KAUPUNKI

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA MERKITYS, HAASTEET JA RATKAISUT KAISU LAITINEN, RAMBOLL MARKO KORPELA, TAMPEREEN KAUPUNKI ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA MERKITYS, HAASTEET JA RATKAISUT KAISU LAITINEN, RAMBOLL MARKO KORPELA, TAMPEREEN KAUPUNKI KEHTO-foorumi 28.3.2019 ESITYKSEN SISÄLTÖ Merkitys: Mitä erikoiskuljetukset ovat

Lisätiedot

Raskaat kuljetukset yksityisteillä

Raskaat kuljetukset yksityisteillä Raskaat kuljetukset yksityisteillä Lähtökohta: tien on kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu (YksL 7 ja 8 ). Mikäli näin ei ole, on tiekunnan asia ja vastuu ryhtyä tien parantamistoimiin.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten lupapalvelun kehittäminen

Erikoiskuljetusten lupapalvelun kehittäminen Erikoiskuljetusten lupapalvelun kehittäminen Petteri Pietilä 10.8.2016 Nykytilanne Lupapäätöksiä tehdään keskimäärin 40 / pvä, riippuu reittien määrästä ja kyselyiden tarpeesta Resurssit: 8 htv + 1 määräaikainen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSIIN LIITTYVÄT KEHITYSHANKKEET JAAKKO MATTILA JA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUKSIIN LIITTYVÄT KEHITYSHANKKEET JAAKKO MATTILA JA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUKSIIN LIITTYVÄT KEHITYSHANKKEET 15.11.2018 JAAKKO MATTILA JA KAISU LAITINEN ESITYKSEN SISÄLTÖ Historiikkia tiivistettynä Uusimmat oppaat ja ohjeet Erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimukset

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilojen Parvis 418 424 9 636 ja Kiila 418 424 9 637 omistaja: THH Palvelut Oy (2128195

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset suunnittelussa - alkusanat luparyhmän näkökulmasta

Erikoiskuljetukset suunnittelussa - alkusanat luparyhmän näkökulmasta Erikoiskuljetukset suunnittelussa - alkusanat luparyhmän näkökulmasta Lupapäällikkö Aleksi Haapavaara 18.1.2012 Esityksen sisältö Miksi olemme koolla? Taustaa Erikoiskuljetukset Suomessa Luparyhmän toiminta

Lisätiedot

Liite 2: ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky:n liittymissopimukseen ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS

Liite 2: ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky:n liittymissopimukseen ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS Liite 2: ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky:n liittymissopimukseen ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Vastuunalainen yhtiömies

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tantere

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tantere MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tantere 418 424 3 68 omistajat: Hanna Maria Sillanpää (xxxxxx xxxx) Sunilantie

Lisätiedot

Puitesopimus - Saimaan talous ja tieto

Puitesopimus - Saimaan talous ja tieto Kaupunginhallitus 28.5.2018 Liite 1 209 - Saimaan talous ja tieto Oy:n toimittamista asiantuntija-, projekti- ja jatkuvista palveluista Mikkelin kaupunki 20.6.2018 Asiakas: Mikkelin kaupunki Sivu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Yleiset ehdot Trafi 2.1, 3.1, TLL 87c, 94, 96, 97, ANL 62

1. Yleiset ehdot Trafi 2.1, 3.1, TLL 87c, 94, 96, 97, ANL 62 LUPAEHDOT 8/2017 Voimassa 28.8.2017 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät asiat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja määräyksistä sekä erikoiskuljetukselle asetetuista lupaehdoista. Ennen 28.8.2017

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

(luonnos , Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Lämsä, p )

(luonnos , Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Lämsä, p ) 1(5) MAANKÄYTTÖSOPIMUS/KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos 29.9.2017, Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Lämsä, p. 0400 646 848) 1. SOPIJAPUOLET Joutsan kunta Y-tunnus: 0174108-9 Osoite: Länsitie

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

1. Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

1. Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa 1 YHTEISTYÖN TARKENTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN HOITAMISESSA, VASTUUJAOSSA JA KOORDINOINNINNISSA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA Viite: 1. Sopimus rakennerahastotehtävien

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen Toimintamalli alkaen 1 (5) Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta alkaen Ehdot erikoiskuljetuksille käyttää E18 moottoritietä välillä Heinlahti Sutela

Lisätiedot

Juhani Topias Tuomi (xxxxxx xxxx) Mäkikatu 12 B 11, TAMPERE

Juhani Topias Tuomi (xxxxxx xxxx) Mäkikatu 12 B 11, TAMPERE MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Niittyhaka 418 424 3 94 omistajat: Liisa Kaarina Tuomi (xxxxxx xxxx), osuus 1/4

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Muutokset ylimassaisten lupien toimintamallissa. Minna Torkkeli & Heini Raunio

Muutokset ylimassaisten lupien toimintamallissa. Minna Torkkeli & Heini Raunio Muutokset ylimassaisten lupien toimintamallissa Minna Torkkeli & Heini Raunio Sisältö Mitä, miksi, missä, milloin, miten,? Henkilöstömuutokset Liikennevirastossa /Minna Lupien automatisointi ja siitä seuraavat

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 20XX-S-XXX/0 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 20XX-S-XXX/0 ASIAKAS OY FINGRID OYJ UUSI SOPIMUSLUONNOSMALLI 1.12.2017 LIITTYMISSOPIMUS NRO 20XX-S-XXX/0 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(6) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 LIITTYMISPISTEISTÄ

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

1. Yleiset ehdot LVMaEk 16, 38, 39, TLL 87c

1. Yleiset ehdot LVMaEk 16, 38, 39, TLL 87c LUPAEHDOT /2015 Voimassa 9..2015 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 9..2015 myönnetyssä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös 1 (4) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta hankinnassa PIRELY 2018/4 (), reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Pälkäne

Lisätiedot

Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot

Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot 25.5.2018 Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot 2 (5) Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa... 3 3. Palvelun toimittaminen... 3 4.

Lisätiedot

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki VAIHTOKIRJA 1. OSAPUOLET 2. PÄÄTÖKSET 1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4 (jäljempänä Senaatti ) PL 237, 00531 Helsinki 2) Helsingin kaupunki, jota edustaa Kaupunkiympäristöt

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski SOPIMUS 1/6 16.12.2014 KESELY/563/2014/KES/2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaajat: Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250,

Lisätiedot

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS SOPIMUS 22.2.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Tampereen kaupunki Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä Frenckellinaukio 2 33100 Tampere Toteuttaja: Tampereen Tilapalvelut Oy Frenckellinaukio 2K 33100

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset. Lupaprosessi

Erikoiskuljetukset. Lupaprosessi Erikoiskuljetukset Lupaprosessi 22.3.2017 Esityksen sisältö Erikoiskuljetukset ja niiden merkitys Erikoiskuljetusluvat ja -määrät Erikoiskuljetus -lupaprosessi Päätetyt kehitystoimenpiteet 2 Erikoiskuljetukset

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on merkitty venesatama/venevalkama-alueeksi (LV).

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on merkitty venesatama/venevalkama-alueeksi (LV). 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, Vuokralainen: Asunto Oy Merimaskun Särkänranta, y-tunnus 0663726-4,

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on merkitty erityisalueeksi (E-1).

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on merkitty erityisalueeksi (E-1). NAANTALIN KAUPUNKI M A A N V U O K R A S O P I M U S Lisämaa Luonnos 3.7.2018 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Koipijärvi 418 424 3 67 omistajat: Mirja Helena Suikkanen (xxxxxx xxxx) Vanha

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät 1 LOMAKE: YHTEISPALVELUSOPIMUS 9.2.2007; LUONNOS 1. Sopimusosapuolet 1.1. Toimeksisaaja(t) 1.2. Toimeksiantajat 1 2 3 4 5 6 2. Yhteispalveluntehtävät 2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET MUHOKSEN KUNNASSA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET MUHOKSEN KUNNASSA Muhoksen kunta AVUSTUSSÄÄNTÖ Tekniset palvelut PL 39 91501 Muhos Hannu Leskelä, puh 044-4970313 14.1.2019 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET MUHOKSEN KUNNASSA Muhoksen kunnan yksityisteiden

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Hyväksymisesitys 1 (7) 25.8.2017 Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 31.5.2017

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot