KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Juha Komulainen Pesosen varajäsen poissa Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Minna Siikaniva viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja poissa Seija Rissanen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö poissa Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.

2 2 Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Annikki Tiilikainen ja Antti Airas. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 45 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 46 MAANVAIHTO KUOPION KAUPUNGIN KANSSA Kuopion kaupungin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kesken on viime vuosina ollut jatkuva neuvottelukäytäntö maa- ja vesiomaisuuden omistuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Kunta- ja seurakuntaliitosten ja muidenkin muutosten johdosta on todettu tarpeelliseksi tarkastella puolin ja toisin maa- ja vesialueiden omistuksen sijaintia. Maa- ja vesialueita on vaihdettu sen mukaan, minkä alueen omistus on kulloinkin eri osapuolille tarkoituksenmukaista ja järkevää. Viimeisimmässä neuvottelussa on tarkasteltu seuraavia alueita: Vaihtokirja on esityslistan liitteenä 1 ja luovutettavien kiinteistöjen arvot liite 2. Seurakuntayhtymä luovuttaa kaupungille: 1) Tilat / rantatontit Karttulan keskustaajaman pohjoispuolelta: Turkkimäki 297:474:3:266 / 87 ha, metsätila Peräkulma 297:474:3:175 / 1,3 ha, metsätila Mäntyniemi 297:474:3:292 / 0,593 ha, lomarakennustontti Mäntykangas 297:474:3:293 / 0,594 ha, lomarakennustontti Männikkö 297:474:3:294 / 0,873 ha, lomarakennustontti Hatunkivi 297:474:3:295 / 4,355 ha, matkailupalvelualueen tontti Tilat sijaitsevat Karttulan keskustaajaman pohjoispuolella. Kyseiset alueet soveltuvat sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Osittain ne rajautuvat kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on ny-

3 3 kyisten seurakuntayhtymän omistamien alueiden avulla mahdollista turvata Karttulan keskustaajaman alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseisiä metsäalueita talousmetsinä. Lisäksi Hirvijärven rannassa on kolme yleiskaavan mukaista lomarakennustonttia kaavamerkinnällä RA sekä matkailupalvelualueeksi kaavoitettu tontti kaavamerkinnällä RM- 2. Metsätilat on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan ja lomarakennustontit sekä leirikeskusalue lomarakennuspaikkoina. Mäntyniemi, Mäntykangas, Männikkö ja Hatunkivi ovat lomarakennustontteja. Turkkimäki ja Peräkulma ovat metsätiloja. Alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä n. 93 ha. Hatunkiven tontilla sijaitsee vanha saunarakennus. Seurakunta sitoutuu vaihtokirjan mukaan purkamaan ja siistimään alueen mennessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 3. 2) Kirkkoharju / 40 ha Syvänniemen kylässä sijaitseva Kirkkoharjun tila Keihäsjoen ja kirkon/hautausmaan välisellä alueella. Kyseinen tila soveltuu sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Keihäsjoen rannassa tila rajautuu kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on Kirkkoharjun tilan avulla mahdollista turvata Syvänniemen alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseistä metsäaluetta talousmetsänä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tilan kokonaispinta-ala on yhteensä n. 40 ha. Kartta esityslistan liitteenä nro 4. 3) Seuraavat määräalat tilasta Saaristo-Pappila: Katualuetta yhteensä 576 m 2 ja puistoaluetta 102 m 2. Kuopion kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Keilanrinteen alueelle, missä myös seurakuntayhtymä omistaa maata. Asemakaavaehdotuksessa pääosa seurakuntayhtymän omistamista maista kaavoitetaan rakennusmaaksi. Katualueeksi siitä jää yht. 576 m 2 :n suuruinen osa ja 102 m 2 :n suuruinen osa tulee olemaan puistoaluetta. Rakennusmaaksi kaavoitettavat alueet tulevat olemaan omarantaisia pientalotontteja ja ne jäävät edelleen seurakunnalle myytäviksi/vuokrattaviksi. Pientalotonttien arvonnoususta perittävä kehittämiskorvaus tulee kaupunginhallituksen ja seurakuntayhtymän hallinnon päätettäväksi erikseen. Kehittämiskorvaus määrittyy samoilla periaatteilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien omistajien kanssa. Luovutettavan katualueen osuus on niin pieni, että se luovutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ilmaisluovutuksen periaatteella. Puistoalueen hinnaksi on sovittu raakamaan hinta 1,6 euroa / m 2 mikä on normaali käytäntö. Kartta esityslistan liitteenä nro 5. Lipsun saari n m 2. Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä on toteutettu maanvaihto vuonna Maanvaihdossa seurakuntayhtymä luovutti laajoja yleiskaavan mukaisia virkistysalueita mm. Rautaniemestä sekä Luhastensalon ja Pönttöluotojen saaristosta. Maanvaihdossa seurakunta pidätti itsellään vahvistetun yleiskaavan mukaiset huvilapalstat, mutta virkistysalueelle sijoittuvat huvilapalstat siirtyivät kaupungille. Maanvaihdon lohkomistoimituksen jälkeen on tullut ilmi, että kaup-

4 4 pakirjan perusteella kaupungille siirtyvä Lipsu-niminen saari on lohkomisessa erehdyksessä jäänyt seurakunnan omistukseen. Virhe on tapahtunut lohkomisessa, mutta virheen korjaaminen on käytännöllisintä tehdä nyt valmisteltavan maanvaihdon yhteydessä. Seurakunnan edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että seurakunnan omistukseen jäänyt Lipsu-niminen saari siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen korvauksetta tämän maanvaihdon yhteydessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 6. Kaupunki luovuttaa seurakuntayhtymälle: 1) Kuusela / 48 ha Soisalon saaressa Räsälän kylässä sijaitseva metsätila. Kyseinen tila on ollut metsätalouskäytössä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tila rajoittuu n. 120 metrin pituudelta seurakuntayhtymän nykyiseen metsätalousmaahan. Tilan pinta-ala n. 48 ha. Kartta esityslistan liite nro 7. 2) Määräala n. 53 ha tilasta Salo. Vehmersalmella Kohmanveden rannalla sijaitseva Salo niminen tila. Tilalla on kaksi palstaa, joista toinen sijoittuu Lammassaareen. Lammassaaren rannat on lohkottu aiemmin mökkitonteiksi ja myyty yksityisille. Kyseisellä Lammassaaren palstalla ei ole merkitystä seurakuntayhtymälle, mutta mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n suuruinen palsta sopii seurakuntayhtymälle metsätalousmaaksi. Tilalla ei ole rantarakennusoikeutta jäljellä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Kartta esityslistan liite nro 8. 3) Väliraha Kaupunki maksaa välirahana seurakuntayhtymälle euroa. Maanvaihtopaketin hinnoittelu perustuu seuraaviin kiinteistöarvioihin: - metsäalueiden metsätalousarvot on arvioitu Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen (mti Reijo Tiirikainen) ja Metsäpalvelu OTSO:n (mti Jouni Partanen) metsäammattilaisten toimesta. - lomarakennuspaikat on arvioinut LKV Jouko Leinonen ja lisäksi kaupungin edustaja on tehnyt selvityksen Karttulan alueen vastaavissa oloissa toteutuneista lomarakennuspaikkojen kaupoista vuodesta 2008 lähtien. - Keilanrinteen puistoalue on hinnoiteltu raakamaan hinnan mukaan. - aiemmassa maanvaihdossa havaitun Lipsun saarta koskevan virheen korjaaminen toteutetaan ilman korvausta. Kiinteistöarvioiden pohjalta on osapuolten edustajien kesken päädytty neuvottelutulokseen, missä kiinteistöjen arvonmäärityksessä on käytetty eri hinta-arvioiden keskiarvoa. Esityslistan liitteenä 2 on luovutettavien kiinteistöjen arvot. Metsätila- ja tonttiarviot on nähtävillä kokouksessa.

5 5 Maanvaihdon vaikutusten arvioinnista kaupungin käsityksen mukaan kiinteistöjen vaihdolla ei ole vaikutusta ilmastostrategiaan ja vaihdon yritysvaikutus on positiivinen. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli maanvaihtoa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maanvaihdon toteuttamista esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että maanvaihto hyväksytään esityslistan liitteen 1 mukaisesti, 2. että luovutettavien kiinteistöjen arvot hyväksytään esityslistan liitteen 2 mukaisena, 3. että sopimukseen saadaan tehdä osapuolia koskevia teknisiä tarkistuksia kansliatoimenpitein, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan maanvaihtoa koskeva vaihtokirja ja 5. että maanvaihtoa koskeva kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 47 KOHMAN ERÄMIEHET RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kohman Erämiehet ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä Viitaniemi RN:o 3:17 tilalla ja Joenpolvi RN:o 2:32 tilalla. Nykyinen vuokrasopimus (5v) on päättynyt Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 /ha/vuosi ja hirvieläinten metsästyksestä 0,25 /ha/vuosi. Kaiken riistan metsästyksestä 0,50 /ha/vuosi. Vuokrattavat tilat ovat Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylällä sijaitseva Viitaniemi RN:o 3:17 tila, pinta-ala 224,7 ha ja Kuopion Vehmersalmen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Joenpolvi RN:o 2:32 tila, pinta-ala 121 ha ja lisäyksenä päättyneeseen sopimukseen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Kyrönmäki 2:17 tila, pinta-ala 99 ha. Yhteensä vuokrattava pinta-ala on 444,7 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee (444,7 ha x 0,50 x 5v) 1111,75.

6 6 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Viitaniemi RN:o 3:17 pinta-ala ha, Joenpolvi RN:o 2:32 pinta-ala 121 ha ja Kyrönmäki 2:17 pinta-ala 99 ha tiloille Metsästysseura Kohman Erämiehet ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 1111,75 kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 48 III OSA-AIKAISEN, PÄÄTOIMISEN (60 %) YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYT- TÄVÄN KANTTORIN VIRAN (B VIRKA) LAKKAUTTAMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUN- NASTA JA MÄÄRÄAIKAISEN KOKAIKAISEN MUUTA PIISPAINKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄÄ TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN (C VIRKA) PERUSTAMINEN JÄRVI- KUOPION SEURAKUNTAAN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan, kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :n 3 momentin nojalla, hoitaa täyttä työaikaa edellyttävää III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa osa-aikaisena (60 %) vuoden 2015 loppuun. Virkaa hoitanut musiikin maisteri Ari Lohi irtisanoutui em. tehtävästä lukien ja virkaa on tilapäisesti hoitanut kanttori Arja Ahonen. Hänen nykyinen virkamääräyksensä jatkuu tammikuun loppuun Järvi-Kuopion seurakunnan jumalanpalveluselämän hoitaminen omien kanttoreiden voimin edellyttää seurakunnassa vähintään nykyistä 4,6 kanttorin virkaa. Tulevien vuosien säästösuunnitelmiin on esitetty yhdestä kanttorinvirasta luopumista vuonna Jotta jumalanpalveluselämä kaikissa alueseurakunnissa voidaan turvata vähemmällä kanttorityövoimalla, tulisi, Järvi-Kuopion toimintasuunnitelman mukaan, alueseurakuntien jumalanpalveluselämää kehittää niin, että kussakin alueseurakunnassa voitaisiin noin kerran kuukaudessa toteuttaa ns. maallikkojumalanpalvelus, jossa jumalanpalveluksen musiikista vastaisivat alueseurakunnan vapaaehtoistoimintaan koulutetut vapaaehtoiset ja ryhmät. Tätä muutosprosessia varten seurakunnassa on suunniteltu 5-vuotista kehittämishanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisumalleja seurakuntalaisvetoisen hartauselämän luomiseksi. Koska kyseessä on merkittävä muutos alueseurakuntien perinteiseen toimintatapaan, on perusteltua antaa alueille riittävästi aikaa sopeutua ja innostua oman alueellisen toiminnan muutokseen.

7 7 Jotta hankkeeseen saataisiin riittävästi suunnitteluaikaa, on perusteltua esittää, että nykyinen, ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä ns. b- kanttorin 60 % virka muutettaisiin muuta piispankokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäväksi ns. c-kanttorin 100 % viraksi. Palkkaeroksi virkojen välillä aiheutuu vuosittain lisäkustannus, joka kompensoituisi tulevina vuosina alentuvina palkka- ja matkakustannuksina. Hankkeen toteutuminen tukisi myös jatkossa Järvi-Kuopion kaikkien alueseurakuntien omaleimaista kehittämistä ja tukisi alueen väestön sitoutumista oman alueseurakuntansa ja kokonaiskirkon jäsenyyteen. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän osa-aikaisen päätoimisen kanttorin viran sijaisuuden hoitoa jatketaan väliseksi ajaksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto ehdottaa, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen, päätoiminen kanttorin virka (B kanttori) lakkautetaan alkaen ja että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen, kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka (C kanttori) väliseksi ajaksi. Hallintojohtaja käsityksen mukaan seurakuntaneuvosto esitys on perusteltu, koska sen avulla valmistaudutaan tulevaan henkilöstöresurssien vähentämiseen Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää III kanttorin viran viransijaisuus väliseksi ajaksi, 2. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi- Kuopion seurakunnasta lakkautetaan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen päätoiminen (60 %) kanttorin virka (B virka) lukien ja 3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttämä kanttorin virka (C virka) väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 49 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAAN SIJOITETUN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRAN SIJOI- TUKSEN JATKAMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä yksi rovastikuntapastorin virka on tällä hetkellä sijoitettu Tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2016 loppuun. Viran vakinainen hoitaja pastori Olli Viitaniemi on ollut opintovapaalla mutta palaa hoitamaan virkaa alkaen. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli seurakuntapastorin viran täyttämistä ja siitä johtuvia virkajärjestelyjä. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia keskeyttämään pastori Liisa Penttisen viranhoitomääräyksen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan 2. seurakuntapastorin virkaan lukien. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti täyttää 1. seurakuntapastorin viran ja pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta siihen viranhoitomääräyksen pastori Liisa Penttiselle lukien. Seurakuntaneuvosto päätti myös täyttää 2. seurakuntapastorin viran osa-aikaisena (50 %) määräaikaisena siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka ja päätti pyytää pastori Marjo Parttimaalta suostumuksen, että hän on valmis hoitamaan 2. seurakuntapastorin määräaikaista, osa-aikaista (50 %) virkaa siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka. Niin ikään seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Marjo Parttimaalle määräaikaiseen osa-aikaiseen (50 %) 2.seurakuntapastorin virkaan alkaen siihen asti kun viran vakituinen hoitaja (Satu Karjalainen) palaa hoitamaan virkaa, kuitenkin enintään saakka. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että rovastikuntapastorin viran sijoitusta tuomiokirkkoseurakuntaan jatkettaisiin vuoden 2017 loppuun. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että näillä järjestelyillä Tuomiokirkkoseurakunta pystyisi säästämään 50 % papin viran kustannukset vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen seurakunta voisi luopua tarvittaessa kokonaisesta papin virasta, mikä hoidettaisiin niin, että rovastikuntapapin sijoitus Tuomiokirkko seurakunnassa lakkaisi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntaneuvoston esitys rovastikuntapastorin viran sijoituksen jatkamisesta vuoden 2017 Tuomiokirkkoseurakunnassa on edellä esitetyistä syistä perusteltu. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetun rovastikuntapastorin viran sijoitusta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 50 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN DIAKONIASTRATEGIA Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen diakoniastrategian valmistelutyö aloitettiin jo ennen Järvi-Kuopion seurakunnan perustamista ja Karttulan liittymistä osaksi Kallaveden seurakuntaa. Pitkähkö valmisteluaika on antanut työryhmälle mahdollisuuden nähdä käytännössä, miten erilaiset tavat tehdä diakoniatyötä maaseudulla ja kaupungeissa voidaan konkreettisesti sovittaa tapahtuviksi yhteisen diakoniastrategian puitteissa. Resurssien vähetessä niin paikallisseurakunnissa ja Diakoniakeskuksessa kuin kunnissakin on hyvä sopia yhteisistä, kaikkia samalla tavalla sitovista linjauksista. Diakoniatyöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisissä kokouksissa sovittiin diakoniatiimeissä nimettäväksi strategiaryhmään edustajat paikallisseurakunnista ja Diakoniakeskuksesta. Intensiivinen työskentely strategian valmiiksi saattamiseksi aloitettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelaiselta saadun toimeksiannon pohjalta Työryhmän ovat muodostaneet diakonissa Maija Antikainen, kappalainen Mikko Huhtala, diakonissa Maarit Kirkinen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen, diakoni Mari Mertanen, diakoni Birgitta Oksman, diakoni Anna-Sofia Olkkola, diakonissa Liisa Tiilikainen ja diakoni Sonja Tirkkonen. Muutamat työryhmän jäsenet ovat olleet esteellisiä osallistumaan kokouksiin muuttuneiden työtehtävien tai virkavapauden vuoksi. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 14 kertaa pidettiin Keskusseurakuntatalolla diakoniatyöntekijöiden, diakoniapappien ja kirkkoherrojen yhteinen strategiapäivä. Kirkkoherrat osallistuivat aamupäivän työskentelyyn alkaen työskentelyä on johtanut diakoniajohtaja Seppo Sulkko Kirkkopalvelut ry:stä. Ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi on esityslistan liitteenä 9. Strategiaa valmistellut työryhmä esittää, että strategia-asiakirja käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä katsoo, että diakoniastrategia tulisi jatkossa päivittää tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui diakoniastrategia-asiakirjaan Johtoryhmä piti tärkeänä, että diakoniastrategiasta pyydettäisiin lausunnot paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ennen strategian lopullista hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan diakoniastrategian ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 10. Kaikki muut seurakuntaneuvostot Kallavettä lukuun ottamatta puoltavat hyväksymistä eikä niillä ole huomauttamista strategiaan. Kallaveden seurakuntaneuvostokin toteaa strategian pääosin toimivaksi mutta haluaa kiinnittää erityistä huomiota diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien väliseen koordinaatioon ja voimavarojen yhdistämiseen.

10 10 Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi ja 2. että diakoniastrategia hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 51 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN OHJEIDEN PÄIVITTÄMIEN VUOSILLE Paikallisseurakuntien diakoniatyö ja diakoniakeskus avustavat taloudellisesti ahdinkoon joutuneita. Tämän lisäksi ns. avustustyöryhmä sekä useat testamenttirahastot avustavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Paineet taloudelliseen avustamiseen ovat lisääntyneet 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen eikä tilanteeseen ole tullut muutosta myöskään 2000-luvulla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän taloudellisen avustamisen ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena oli helpottaa avustusanomuksia käsittelevien diakonityöntekijöiden työskentelyä ja yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä seurakuntayhtymän alueella. Erityisen suuri apu ohjeista on lyhyissä sijaisuuksissa toimiville diakoniatyöntekijöille avustusasiakkaita kohdattaessa. Taloudellisen avustamisen ohjeet oli valmisteltu yhteistyössä diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Valmistelusta on vastannut diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Ohjeiden laadinnassa on hyödynnetty kirkkohallituksen asettaman kirkon kotimaisen avustustyön neuvottelukunnan työstämää materiaalia Kuopion olosuhteisiin soveltaen. Apuna on käytetty myös kirkkohallituksen hyväksymää diakonian ja yhteisvastuun strategiaa Vastuun ja osallisuuden yhteisö sekä Suomen ev. lut. kirkon strategiaa Meidän kirkko osallisuuden yhteisö Strategiatyöryhmä asetti alatyöryhmän päivittämään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksyttyä Taloudellisen avustamisen ohjeistusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä. Työryhmään kuuluivat Maarit Kirkinen, diakoni Kirsti Makkonen, Seppo Marjanen, Mari Mertanen, diakoni Riitta Murtorinne, Birgitta Oksman, Liisa Tiilikainen ja Sonja Tirkkonen. Varsinaisen työn ohjeistuksen päivittämisessä tekivät Maarit Kirkinen ja Birgitta Oksman muiden ryhmäläisten toimiessa lähinnä heidän ohjausryhmänään. Työryhmän laatima ehdotus taloudellisen avustamisen ohjeiksi on esityslistan liitteenä 11. Työryhmä esittää, että taloudellisen avustamisen ohjeita käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossa taloudellisen avustamisen ohjeet päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui päivitettyihin taloudellisen avustamisen ohjeisiin Johtoryhmä piti tärkeänä, että ennen ohjeiden lopullista hyväksymistä niistä pyydettäisiin seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta taloudellisen avustamisen ohjeiksi Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omalta osaltaan oh-

11 11 jeet ja pyytää niistä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 12. Tuomiokirkon, Alavan, Kallaveden ja Puijon seurakuntaneuvostot puoltavat ohjeiden hyväksymistä. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto toteaa, että ohjeissa tulisi mainita, että Kuopion ev. lut. seurakuntien diakoniatyötä toteutetaan Kuopion lisäksi Juankosken kaupungin ja Tuusniemen ja Kaavin kuntien alueella, mikä tulisi huomioida ohjeistuksessa. Männistön seurakuntaneuvosto puoltaa hyväksymistä mutta edellyttää selkeyttä päätöksenteon delegoinnin ohjeistukseen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi 2. että taloudellisen avustamisen ohjeet hyväksytään lisättynä Järvi- Kuopion seurakuntaneuvoston esittämillä muutoksilla. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 5. kohdan ensimmäisen kappaleen 2. lause ( Ei siis tiimi tai työryhmä ) poistetaan. 52 KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti lapsityön kehittämistyöryhmän. Työryhmään nimettiin lapsityön johtokunnan puheenjohtaja Juhani Korhonen, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, lapsityönohjaaja Vappu Palmu, lapsityönohjaaja Tuula Hoffren, vt. lapsityönjohtaja Riitta Immonen ja lastenohjaajien keskuudestaan valitsemana edustajana lastenohjaaja Marita Jaatinen. Lapsityön kehittämistyöryhmän tehtävänä oli suunnitella lapsityön järjestämistä Kuopion seurakuntayhtymän alueella. Suunnittelun lähtökohtana olevat vaihtoehdot olivat lapsija perhetyön siirtäminen kokonaan seurakuntien alaisuuteen tai yhteisen työalan toiminnan jatkuminen. Työryhmän tuli jättää esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Lapsityön kehittämisryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Kehittämisryhmässä on ehdotuksen lapsityön järjestelyksi Kuopion seurakuntayhtymässä lähtien. Ehdotus on esityslistan liitteenä 13. Ehdotuksen mukaan paikallisseurakuntien lapsi- ja perhetyötä vahvistetaan. Käytännössä tämä merkitsisi lastenohjaajien siirtämistä yhteisestä lapsityöstä paikallisseurakuntiin. Lastenohjaajat säilyisivät kuitenkin edelleen seurakuntayhtymän työntekijöinä mutta he työskentelisivät paikallisseurakunnissa. Paikallisseurakuntiin perustettaisiin kasvatuksen tiimit ja jatkossa lastenohjaajien esimies olisi kirkkoherra tai muu paikallisseurakunnan työntekijä. Muutoksen tavoitteena on, että lapsityö linkittyy selkeästi seurakunnan toimintaan ja lapsiperheitä voidaan kohdata monipuolisesti ottaen huomioon ns. kasvatuksen kaari eli 0 18 vuotiaat. Kehittämistyöryhmän käsityksen mukaan esitetty muutos tuo joustavuutta toimintaan ja mahdollistaa uusien avausten tekemisen seurakunnan kasvatustyössä työalarajoja madaltamalla. Muutos mahdollistaa myös sen,

12 12 että lastenohjaajien ammattitaitoa voidaan hyödyntää monipuolisemmin seurakunnan kasvatustyön kokonaisuudessa ja lastenohjaajien työnkuva monipuolistuu. Näin varaudutaan myös päiväkerhotoiminnan hiipumiseen. Jatkossa vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyy paikallisseurakuntiin. Kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaan vain iltapäiväkerhotoiminta jäisi yhteiseksi työmuodoksi. Iltapäiväkerhoja järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminta perustuu erilliseen kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen. Muutoksen jälkeen paikallisseurakunnissa työskentelisi 21 lastenohjaajaa ja yhteisenä järjestettävässä iltapäiväkerhotoiminnassa 6 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajan virka olisi perusteltua muuttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi ja hän toimisi iltapäiväkerhon ohjaajien esimiehenä. Yhteisesti hoidettaisiin edelleen päiväkerhojen yhteisen toimintasuunnitelman laadinta, seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteisten tapahtumien järjestäminen, lastenohjaajien koulutuksen järjestäminen ja valtakunnallisten paikallisten yhteyksien hoitamien eri sidosryhmiin. Lastenohjaajille on järjestetty asiasta kuulemistilaisuudet ja Asia on ollut esillä myös yhteistyötoimikunnassa Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta puolsi esitettyjen lapsityön järjestelyjen toteuttamista. Työnjaosta paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän kesken on määräykset Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän perussäännössä. Voimassa olevan perussäännön 9 :n mukaan seurakuntayhtymä hoitaa päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön. Esitetty muutos merkitsee käytännössä päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön siirtämistä lähes kokonaan seurakuntayhtymästä paikallisseurakuntiin. Näin merkittävä muutos edellyttää myös voimassa olevan perussäännön muuttamista. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksikolmasosaa saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee periaatepäätöksen perussäännön muuttamisesta. Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on esityslistan liitteenä 14. Ehdotus uudeksi perussäännöksi on esityslistan liitteenä 15. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta seurakuntayhtymän uudeksi perussäännöksi 20.1.ja Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan perussäännön ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 16. Kaikki seurakuntaneuvostot puoltavat perussäännön hyväksymistä esitetyllä tavalla.

13 13 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö hyväksytään liitteen 15 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 53 TUOMIOKIRKON PENKKIEN KORJAAMINEN PERUSKORJAUSTYÖN YHTEYDESSÄ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Tuomiokirkon peruskorjaustyön suunnitelmia Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle peruskorjaussuunnitelmien hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Samalla kirkkoneuvosto päätti esittää peruskorjauksen kustannusarvion hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti tarpeesta korjata Tuomiokirkon penkkejä paremmin istuttaviksi. Asiasta äänestettiin, eikä asiaa koskevaa ehdotusta hyväksytty. Samalla kuitenkin todettiin, että on syytä selvittää, onko penkkien muuttaminen mukavammin istuttaviksi ylipäätään mahdollista, koska se vaatii Kirkkohallituksen ja Museoviraston luvat. Asiaa on tämän jälkeen selvitetty. Muutokseen on saatu suullinen lupa Kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä. Museoviraston kantaa asiaan ei ole toistaiseksi saatu. Tuomiokirkossa on myös korjattu yksi penkki, johon on mahdollista käydä tutustumassa. Penkkien korjaaminen tulee maksamaan :stä eurosta euroon riippuen korjataanko vain osa penkeistä vai kaikki penkit. Koska Museoviraston lausuntoa ei ole vielä saatu, voitaisiin menetellä siten, että jos lupa saadaan, myös penkkien korjaaminen osittain tai kokonaan sisällytettäisiin aikanaan tehtävään tarjouspyyntöön. Hallintojohtaja ehdottaa, - että asia merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 54 MUUT ASIAT Ei ollut muita asioita.

14 14 55 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Seija Rissanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Annikki Tiilikainen Antti Airas

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 90 Asianro 530/10.00.01/2014 Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2014 21: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2014 1 Aika torstai 27.3.2014 klo 17.00 17.45 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Aika Ma 18.12.2017 klo 16.30 17.15 Paikka Hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja poissa Upi Heinonen jäsen läsnä

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani 2/2017-22.2.2017 Aika: ke 22.2.2017 klo 17.00-18.02 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puheenjohtaja (poistui 24) Antikainen Kirsti Huhtala

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht.

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. 8/2017-15.11.2017 Aika: ke 15.11.2017 klo 17.00-19.40 Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, 71160 Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Huhtala Pauliina Iskanius Raija Julkunen Kaija,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Paikka Kokoonpano ja läsnäolo tiistai 13.9.2016 klo 16.30 Huom.! kellon aika Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/ 3/2017-4.4.2017 Aika: ti 4.4.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.12.2017 klo 17:00 PAIKKA Koivuniemen leirikeskus Koivuniementie 30 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/70 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

Aika: ma klo Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht.

Aika: ma klo Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. 9/2017-4.12.2017 Aika: ma 4.12.2017 klo 17.30-18.25 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Huhtala Pauliina Iskanius Raija Julkunen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki ESITYSLISTA 1 (9) KOKOUSKUTSU Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Aika 17.8.2016 klo 16.30 17.30 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena, poissa Maija Räsänen, varaj. läsnä.

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena, poissa Maija Räsänen, varaj. läsnä. 6/2017-19.9.2017 Aika: ti 19.9.2017 klo 17.00-18.35 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti, poissa Antti Ahonen, varaj.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Aika 5.4.2017 klo 16.30 17.25 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasali, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.1.2016 klo 16.30 18.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 14.9.2017 klo 16.30-18.52. PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot