KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Juha Komulainen Pesosen varajäsen poissa Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Minna Siikaniva viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja poissa Seija Rissanen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö poissa Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.

2 2 Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Annikki Tiilikainen ja Antti Airas. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 45 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 46 MAANVAIHTO KUOPION KAUPUNGIN KANSSA Kuopion kaupungin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kesken on viime vuosina ollut jatkuva neuvottelukäytäntö maa- ja vesiomaisuuden omistuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Kunta- ja seurakuntaliitosten ja muidenkin muutosten johdosta on todettu tarpeelliseksi tarkastella puolin ja toisin maa- ja vesialueiden omistuksen sijaintia. Maa- ja vesialueita on vaihdettu sen mukaan, minkä alueen omistus on kulloinkin eri osapuolille tarkoituksenmukaista ja järkevää. Viimeisimmässä neuvottelussa on tarkasteltu seuraavia alueita: Vaihtokirja on esityslistan liitteenä 1 ja luovutettavien kiinteistöjen arvot liite 2. Seurakuntayhtymä luovuttaa kaupungille: 1) Tilat / rantatontit Karttulan keskustaajaman pohjoispuolelta: Turkkimäki 297:474:3:266 / 87 ha, metsätila Peräkulma 297:474:3:175 / 1,3 ha, metsätila Mäntyniemi 297:474:3:292 / 0,593 ha, lomarakennustontti Mäntykangas 297:474:3:293 / 0,594 ha, lomarakennustontti Männikkö 297:474:3:294 / 0,873 ha, lomarakennustontti Hatunkivi 297:474:3:295 / 4,355 ha, matkailupalvelualueen tontti Tilat sijaitsevat Karttulan keskustaajaman pohjoispuolella. Kyseiset alueet soveltuvat sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Osittain ne rajautuvat kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on ny-

3 3 kyisten seurakuntayhtymän omistamien alueiden avulla mahdollista turvata Karttulan keskustaajaman alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseisiä metsäalueita talousmetsinä. Lisäksi Hirvijärven rannassa on kolme yleiskaavan mukaista lomarakennustonttia kaavamerkinnällä RA sekä matkailupalvelualueeksi kaavoitettu tontti kaavamerkinnällä RM- 2. Metsätilat on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan ja lomarakennustontit sekä leirikeskusalue lomarakennuspaikkoina. Mäntyniemi, Mäntykangas, Männikkö ja Hatunkivi ovat lomarakennustontteja. Turkkimäki ja Peräkulma ovat metsätiloja. Alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä n. 93 ha. Hatunkiven tontilla sijaitsee vanha saunarakennus. Seurakunta sitoutuu vaihtokirjan mukaan purkamaan ja siistimään alueen mennessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 3. 2) Kirkkoharju / 40 ha Syvänniemen kylässä sijaitseva Kirkkoharjun tila Keihäsjoen ja kirkon/hautausmaan välisellä alueella. Kyseinen tila soveltuu sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Keihäsjoen rannassa tila rajautuu kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on Kirkkoharjun tilan avulla mahdollista turvata Syvänniemen alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseistä metsäaluetta talousmetsänä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tilan kokonaispinta-ala on yhteensä n. 40 ha. Kartta esityslistan liitteenä nro 4. 3) Seuraavat määräalat tilasta Saaristo-Pappila: Katualuetta yhteensä 576 m 2 ja puistoaluetta 102 m 2. Kuopion kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Keilanrinteen alueelle, missä myös seurakuntayhtymä omistaa maata. Asemakaavaehdotuksessa pääosa seurakuntayhtymän omistamista maista kaavoitetaan rakennusmaaksi. Katualueeksi siitä jää yht. 576 m 2 :n suuruinen osa ja 102 m 2 :n suuruinen osa tulee olemaan puistoaluetta. Rakennusmaaksi kaavoitettavat alueet tulevat olemaan omarantaisia pientalotontteja ja ne jäävät edelleen seurakunnalle myytäviksi/vuokrattaviksi. Pientalotonttien arvonnoususta perittävä kehittämiskorvaus tulee kaupunginhallituksen ja seurakuntayhtymän hallinnon päätettäväksi erikseen. Kehittämiskorvaus määrittyy samoilla periaatteilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien omistajien kanssa. Luovutettavan katualueen osuus on niin pieni, että se luovutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ilmaisluovutuksen periaatteella. Puistoalueen hinnaksi on sovittu raakamaan hinta 1,6 euroa / m 2 mikä on normaali käytäntö. Kartta esityslistan liitteenä nro 5. Lipsun saari n m 2. Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä on toteutettu maanvaihto vuonna Maanvaihdossa seurakuntayhtymä luovutti laajoja yleiskaavan mukaisia virkistysalueita mm. Rautaniemestä sekä Luhastensalon ja Pönttöluotojen saaristosta. Maanvaihdossa seurakunta pidätti itsellään vahvistetun yleiskaavan mukaiset huvilapalstat, mutta virkistysalueelle sijoittuvat huvilapalstat siirtyivät kaupungille. Maanvaihdon lohkomistoimituksen jälkeen on tullut ilmi, että kaup-

4 4 pakirjan perusteella kaupungille siirtyvä Lipsu-niminen saari on lohkomisessa erehdyksessä jäänyt seurakunnan omistukseen. Virhe on tapahtunut lohkomisessa, mutta virheen korjaaminen on käytännöllisintä tehdä nyt valmisteltavan maanvaihdon yhteydessä. Seurakunnan edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että seurakunnan omistukseen jäänyt Lipsu-niminen saari siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen korvauksetta tämän maanvaihdon yhteydessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 6. Kaupunki luovuttaa seurakuntayhtymälle: 1) Kuusela / 48 ha Soisalon saaressa Räsälän kylässä sijaitseva metsätila. Kyseinen tila on ollut metsätalouskäytössä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tila rajoittuu n. 120 metrin pituudelta seurakuntayhtymän nykyiseen metsätalousmaahan. Tilan pinta-ala n. 48 ha. Kartta esityslistan liite nro 7. 2) Määräala n. 53 ha tilasta Salo. Vehmersalmella Kohmanveden rannalla sijaitseva Salo niminen tila. Tilalla on kaksi palstaa, joista toinen sijoittuu Lammassaareen. Lammassaaren rannat on lohkottu aiemmin mökkitonteiksi ja myyty yksityisille. Kyseisellä Lammassaaren palstalla ei ole merkitystä seurakuntayhtymälle, mutta mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n suuruinen palsta sopii seurakuntayhtymälle metsätalousmaaksi. Tilalla ei ole rantarakennusoikeutta jäljellä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Kartta esityslistan liite nro 8. 3) Väliraha Kaupunki maksaa välirahana seurakuntayhtymälle euroa. Maanvaihtopaketin hinnoittelu perustuu seuraaviin kiinteistöarvioihin: - metsäalueiden metsätalousarvot on arvioitu Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen (mti Reijo Tiirikainen) ja Metsäpalvelu OTSO:n (mti Jouni Partanen) metsäammattilaisten toimesta. - lomarakennuspaikat on arvioinut LKV Jouko Leinonen ja lisäksi kaupungin edustaja on tehnyt selvityksen Karttulan alueen vastaavissa oloissa toteutuneista lomarakennuspaikkojen kaupoista vuodesta 2008 lähtien. - Keilanrinteen puistoalue on hinnoiteltu raakamaan hinnan mukaan. - aiemmassa maanvaihdossa havaitun Lipsun saarta koskevan virheen korjaaminen toteutetaan ilman korvausta. Kiinteistöarvioiden pohjalta on osapuolten edustajien kesken päädytty neuvottelutulokseen, missä kiinteistöjen arvonmäärityksessä on käytetty eri hinta-arvioiden keskiarvoa. Esityslistan liitteenä 2 on luovutettavien kiinteistöjen arvot. Metsätila- ja tonttiarviot on nähtävillä kokouksessa.

5 5 Maanvaihdon vaikutusten arvioinnista kaupungin käsityksen mukaan kiinteistöjen vaihdolla ei ole vaikutusta ilmastostrategiaan ja vaihdon yritysvaikutus on positiivinen. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli maanvaihtoa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maanvaihdon toteuttamista esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että maanvaihto hyväksytään esityslistan liitteen 1 mukaisesti, 2. että luovutettavien kiinteistöjen arvot hyväksytään esityslistan liitteen 2 mukaisena, 3. että sopimukseen saadaan tehdä osapuolia koskevia teknisiä tarkistuksia kansliatoimenpitein, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan maanvaihtoa koskeva vaihtokirja ja 5. että maanvaihtoa koskeva kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 47 KOHMAN ERÄMIEHET RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kohman Erämiehet ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä Viitaniemi RN:o 3:17 tilalla ja Joenpolvi RN:o 2:32 tilalla. Nykyinen vuokrasopimus (5v) on päättynyt Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 /ha/vuosi ja hirvieläinten metsästyksestä 0,25 /ha/vuosi. Kaiken riistan metsästyksestä 0,50 /ha/vuosi. Vuokrattavat tilat ovat Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylällä sijaitseva Viitaniemi RN:o 3:17 tila, pinta-ala 224,7 ha ja Kuopion Vehmersalmen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Joenpolvi RN:o 2:32 tila, pinta-ala 121 ha ja lisäyksenä päättyneeseen sopimukseen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Kyrönmäki 2:17 tila, pinta-ala 99 ha. Yhteensä vuokrattava pinta-ala on 444,7 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee (444,7 ha x 0,50 x 5v) 1111,75.

6 6 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Viitaniemi RN:o 3:17 pinta-ala ha, Joenpolvi RN:o 2:32 pinta-ala 121 ha ja Kyrönmäki 2:17 pinta-ala 99 ha tiloille Metsästysseura Kohman Erämiehet ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 1111,75 kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 48 III OSA-AIKAISEN, PÄÄTOIMISEN (60 %) YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYT- TÄVÄN KANTTORIN VIRAN (B VIRKA) LAKKAUTTAMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUN- NASTA JA MÄÄRÄAIKAISEN KOKAIKAISEN MUUTA PIISPAINKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄÄ TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN (C VIRKA) PERUSTAMINEN JÄRVI- KUOPION SEURAKUNTAAN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan, kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :n 3 momentin nojalla, hoitaa täyttä työaikaa edellyttävää III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa osa-aikaisena (60 %) vuoden 2015 loppuun. Virkaa hoitanut musiikin maisteri Ari Lohi irtisanoutui em. tehtävästä lukien ja virkaa on tilapäisesti hoitanut kanttori Arja Ahonen. Hänen nykyinen virkamääräyksensä jatkuu tammikuun loppuun Järvi-Kuopion seurakunnan jumalanpalveluselämän hoitaminen omien kanttoreiden voimin edellyttää seurakunnassa vähintään nykyistä 4,6 kanttorin virkaa. Tulevien vuosien säästösuunnitelmiin on esitetty yhdestä kanttorinvirasta luopumista vuonna Jotta jumalanpalveluselämä kaikissa alueseurakunnissa voidaan turvata vähemmällä kanttorityövoimalla, tulisi, Järvi-Kuopion toimintasuunnitelman mukaan, alueseurakuntien jumalanpalveluselämää kehittää niin, että kussakin alueseurakunnassa voitaisiin noin kerran kuukaudessa toteuttaa ns. maallikkojumalanpalvelus, jossa jumalanpalveluksen musiikista vastaisivat alueseurakunnan vapaaehtoistoimintaan koulutetut vapaaehtoiset ja ryhmät. Tätä muutosprosessia varten seurakunnassa on suunniteltu 5-vuotista kehittämishanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisumalleja seurakuntalaisvetoisen hartauselämän luomiseksi. Koska kyseessä on merkittävä muutos alueseurakuntien perinteiseen toimintatapaan, on perusteltua antaa alueille riittävästi aikaa sopeutua ja innostua oman alueellisen toiminnan muutokseen.

7 7 Jotta hankkeeseen saataisiin riittävästi suunnitteluaikaa, on perusteltua esittää, että nykyinen, ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä ns. b- kanttorin 60 % virka muutettaisiin muuta piispankokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäväksi ns. c-kanttorin 100 % viraksi. Palkkaeroksi virkojen välillä aiheutuu vuosittain lisäkustannus, joka kompensoituisi tulevina vuosina alentuvina palkka- ja matkakustannuksina. Hankkeen toteutuminen tukisi myös jatkossa Järvi-Kuopion kaikkien alueseurakuntien omaleimaista kehittämistä ja tukisi alueen väestön sitoutumista oman alueseurakuntansa ja kokonaiskirkon jäsenyyteen. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän osa-aikaisen päätoimisen kanttorin viran sijaisuuden hoitoa jatketaan väliseksi ajaksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto ehdottaa, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen, päätoiminen kanttorin virka (B kanttori) lakkautetaan alkaen ja että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen, kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka (C kanttori) väliseksi ajaksi. Hallintojohtaja käsityksen mukaan seurakuntaneuvosto esitys on perusteltu, koska sen avulla valmistaudutaan tulevaan henkilöstöresurssien vähentämiseen Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää III kanttorin viran viransijaisuus väliseksi ajaksi, 2. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi- Kuopion seurakunnasta lakkautetaan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen päätoiminen (60 %) kanttorin virka (B virka) lukien ja 3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttämä kanttorin virka (C virka) väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 49 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAAN SIJOITETUN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRAN SIJOI- TUKSEN JATKAMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä yksi rovastikuntapastorin virka on tällä hetkellä sijoitettu Tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2016 loppuun. Viran vakinainen hoitaja pastori Olli Viitaniemi on ollut opintovapaalla mutta palaa hoitamaan virkaa alkaen. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli seurakuntapastorin viran täyttämistä ja siitä johtuvia virkajärjestelyjä. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia keskeyttämään pastori Liisa Penttisen viranhoitomääräyksen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan 2. seurakuntapastorin virkaan lukien. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti täyttää 1. seurakuntapastorin viran ja pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta siihen viranhoitomääräyksen pastori Liisa Penttiselle lukien. Seurakuntaneuvosto päätti myös täyttää 2. seurakuntapastorin viran osa-aikaisena (50 %) määräaikaisena siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka ja päätti pyytää pastori Marjo Parttimaalta suostumuksen, että hän on valmis hoitamaan 2. seurakuntapastorin määräaikaista, osa-aikaista (50 %) virkaa siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka. Niin ikään seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Marjo Parttimaalle määräaikaiseen osa-aikaiseen (50 %) 2.seurakuntapastorin virkaan alkaen siihen asti kun viran vakituinen hoitaja (Satu Karjalainen) palaa hoitamaan virkaa, kuitenkin enintään saakka. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että rovastikuntapastorin viran sijoitusta tuomiokirkkoseurakuntaan jatkettaisiin vuoden 2017 loppuun. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että näillä järjestelyillä Tuomiokirkkoseurakunta pystyisi säästämään 50 % papin viran kustannukset vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen seurakunta voisi luopua tarvittaessa kokonaisesta papin virasta, mikä hoidettaisiin niin, että rovastikuntapapin sijoitus Tuomiokirkko seurakunnassa lakkaisi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntaneuvoston esitys rovastikuntapastorin viran sijoituksen jatkamisesta vuoden 2017 Tuomiokirkkoseurakunnassa on edellä esitetyistä syistä perusteltu. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetun rovastikuntapastorin viran sijoitusta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 50 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN DIAKONIASTRATEGIA Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen diakoniastrategian valmistelutyö aloitettiin jo ennen Järvi-Kuopion seurakunnan perustamista ja Karttulan liittymistä osaksi Kallaveden seurakuntaa. Pitkähkö valmisteluaika on antanut työryhmälle mahdollisuuden nähdä käytännössä, miten erilaiset tavat tehdä diakoniatyötä maaseudulla ja kaupungeissa voidaan konkreettisesti sovittaa tapahtuviksi yhteisen diakoniastrategian puitteissa. Resurssien vähetessä niin paikallisseurakunnissa ja Diakoniakeskuksessa kuin kunnissakin on hyvä sopia yhteisistä, kaikkia samalla tavalla sitovista linjauksista. Diakoniatyöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisissä kokouksissa sovittiin diakoniatiimeissä nimettäväksi strategiaryhmään edustajat paikallisseurakunnista ja Diakoniakeskuksesta. Intensiivinen työskentely strategian valmiiksi saattamiseksi aloitettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelaiselta saadun toimeksiannon pohjalta Työryhmän ovat muodostaneet diakonissa Maija Antikainen, kappalainen Mikko Huhtala, diakonissa Maarit Kirkinen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen, diakoni Mari Mertanen, diakoni Birgitta Oksman, diakoni Anna-Sofia Olkkola, diakonissa Liisa Tiilikainen ja diakoni Sonja Tirkkonen. Muutamat työryhmän jäsenet ovat olleet esteellisiä osallistumaan kokouksiin muuttuneiden työtehtävien tai virkavapauden vuoksi. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 14 kertaa pidettiin Keskusseurakuntatalolla diakoniatyöntekijöiden, diakoniapappien ja kirkkoherrojen yhteinen strategiapäivä. Kirkkoherrat osallistuivat aamupäivän työskentelyyn alkaen työskentelyä on johtanut diakoniajohtaja Seppo Sulkko Kirkkopalvelut ry:stä. Ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi on esityslistan liitteenä 9. Strategiaa valmistellut työryhmä esittää, että strategia-asiakirja käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä katsoo, että diakoniastrategia tulisi jatkossa päivittää tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui diakoniastrategia-asiakirjaan Johtoryhmä piti tärkeänä, että diakoniastrategiasta pyydettäisiin lausunnot paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ennen strategian lopullista hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan diakoniastrategian ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 10. Kaikki muut seurakuntaneuvostot Kallavettä lukuun ottamatta puoltavat hyväksymistä eikä niillä ole huomauttamista strategiaan. Kallaveden seurakuntaneuvostokin toteaa strategian pääosin toimivaksi mutta haluaa kiinnittää erityistä huomiota diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien väliseen koordinaatioon ja voimavarojen yhdistämiseen.

10 10 Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi ja 2. että diakoniastrategia hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 51 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN OHJEIDEN PÄIVITTÄMIEN VUOSILLE Paikallisseurakuntien diakoniatyö ja diakoniakeskus avustavat taloudellisesti ahdinkoon joutuneita. Tämän lisäksi ns. avustustyöryhmä sekä useat testamenttirahastot avustavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Paineet taloudelliseen avustamiseen ovat lisääntyneet 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen eikä tilanteeseen ole tullut muutosta myöskään 2000-luvulla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän taloudellisen avustamisen ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena oli helpottaa avustusanomuksia käsittelevien diakonityöntekijöiden työskentelyä ja yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä seurakuntayhtymän alueella. Erityisen suuri apu ohjeista on lyhyissä sijaisuuksissa toimiville diakoniatyöntekijöille avustusasiakkaita kohdattaessa. Taloudellisen avustamisen ohjeet oli valmisteltu yhteistyössä diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Valmistelusta on vastannut diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Ohjeiden laadinnassa on hyödynnetty kirkkohallituksen asettaman kirkon kotimaisen avustustyön neuvottelukunnan työstämää materiaalia Kuopion olosuhteisiin soveltaen. Apuna on käytetty myös kirkkohallituksen hyväksymää diakonian ja yhteisvastuun strategiaa Vastuun ja osallisuuden yhteisö sekä Suomen ev. lut. kirkon strategiaa Meidän kirkko osallisuuden yhteisö Strategiatyöryhmä asetti alatyöryhmän päivittämään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksyttyä Taloudellisen avustamisen ohjeistusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä. Työryhmään kuuluivat Maarit Kirkinen, diakoni Kirsti Makkonen, Seppo Marjanen, Mari Mertanen, diakoni Riitta Murtorinne, Birgitta Oksman, Liisa Tiilikainen ja Sonja Tirkkonen. Varsinaisen työn ohjeistuksen päivittämisessä tekivät Maarit Kirkinen ja Birgitta Oksman muiden ryhmäläisten toimiessa lähinnä heidän ohjausryhmänään. Työryhmän laatima ehdotus taloudellisen avustamisen ohjeiksi on esityslistan liitteenä 11. Työryhmä esittää, että taloudellisen avustamisen ohjeita käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossa taloudellisen avustamisen ohjeet päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui päivitettyihin taloudellisen avustamisen ohjeisiin Johtoryhmä piti tärkeänä, että ennen ohjeiden lopullista hyväksymistä niistä pyydettäisiin seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta taloudellisen avustamisen ohjeiksi Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omalta osaltaan oh-

11 11 jeet ja pyytää niistä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 12. Tuomiokirkon, Alavan, Kallaveden ja Puijon seurakuntaneuvostot puoltavat ohjeiden hyväksymistä. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto toteaa, että ohjeissa tulisi mainita, että Kuopion ev. lut. seurakuntien diakoniatyötä toteutetaan Kuopion lisäksi Juankosken kaupungin ja Tuusniemen ja Kaavin kuntien alueella, mikä tulisi huomioida ohjeistuksessa. Männistön seurakuntaneuvosto puoltaa hyväksymistä mutta edellyttää selkeyttä päätöksenteon delegoinnin ohjeistukseen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi 2. että taloudellisen avustamisen ohjeet hyväksytään lisättynä Järvi- Kuopion seurakuntaneuvoston esittämillä muutoksilla. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 5. kohdan ensimmäisen kappaleen 2. lause ( Ei siis tiimi tai työryhmä ) poistetaan. 52 KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti lapsityön kehittämistyöryhmän. Työryhmään nimettiin lapsityön johtokunnan puheenjohtaja Juhani Korhonen, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, lapsityönohjaaja Vappu Palmu, lapsityönohjaaja Tuula Hoffren, vt. lapsityönjohtaja Riitta Immonen ja lastenohjaajien keskuudestaan valitsemana edustajana lastenohjaaja Marita Jaatinen. Lapsityön kehittämistyöryhmän tehtävänä oli suunnitella lapsityön järjestämistä Kuopion seurakuntayhtymän alueella. Suunnittelun lähtökohtana olevat vaihtoehdot olivat lapsija perhetyön siirtäminen kokonaan seurakuntien alaisuuteen tai yhteisen työalan toiminnan jatkuminen. Työryhmän tuli jättää esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Lapsityön kehittämisryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Kehittämisryhmässä on ehdotuksen lapsityön järjestelyksi Kuopion seurakuntayhtymässä lähtien. Ehdotus on esityslistan liitteenä 13. Ehdotuksen mukaan paikallisseurakuntien lapsi- ja perhetyötä vahvistetaan. Käytännössä tämä merkitsisi lastenohjaajien siirtämistä yhteisestä lapsityöstä paikallisseurakuntiin. Lastenohjaajat säilyisivät kuitenkin edelleen seurakuntayhtymän työntekijöinä mutta he työskentelisivät paikallisseurakunnissa. Paikallisseurakuntiin perustettaisiin kasvatuksen tiimit ja jatkossa lastenohjaajien esimies olisi kirkkoherra tai muu paikallisseurakunnan työntekijä. Muutoksen tavoitteena on, että lapsityö linkittyy selkeästi seurakunnan toimintaan ja lapsiperheitä voidaan kohdata monipuolisesti ottaen huomioon ns. kasvatuksen kaari eli 0 18 vuotiaat. Kehittämistyöryhmän käsityksen mukaan esitetty muutos tuo joustavuutta toimintaan ja mahdollistaa uusien avausten tekemisen seurakunnan kasvatustyössä työalarajoja madaltamalla. Muutos mahdollistaa myös sen,

12 12 että lastenohjaajien ammattitaitoa voidaan hyödyntää monipuolisemmin seurakunnan kasvatustyön kokonaisuudessa ja lastenohjaajien työnkuva monipuolistuu. Näin varaudutaan myös päiväkerhotoiminnan hiipumiseen. Jatkossa vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyy paikallisseurakuntiin. Kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaan vain iltapäiväkerhotoiminta jäisi yhteiseksi työmuodoksi. Iltapäiväkerhoja järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminta perustuu erilliseen kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen. Muutoksen jälkeen paikallisseurakunnissa työskentelisi 21 lastenohjaajaa ja yhteisenä järjestettävässä iltapäiväkerhotoiminnassa 6 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajan virka olisi perusteltua muuttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi ja hän toimisi iltapäiväkerhon ohjaajien esimiehenä. Yhteisesti hoidettaisiin edelleen päiväkerhojen yhteisen toimintasuunnitelman laadinta, seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteisten tapahtumien järjestäminen, lastenohjaajien koulutuksen järjestäminen ja valtakunnallisten paikallisten yhteyksien hoitamien eri sidosryhmiin. Lastenohjaajille on järjestetty asiasta kuulemistilaisuudet ja Asia on ollut esillä myös yhteistyötoimikunnassa Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta puolsi esitettyjen lapsityön järjestelyjen toteuttamista. Työnjaosta paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän kesken on määräykset Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän perussäännössä. Voimassa olevan perussäännön 9 :n mukaan seurakuntayhtymä hoitaa päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön. Esitetty muutos merkitsee käytännössä päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön siirtämistä lähes kokonaan seurakuntayhtymästä paikallisseurakuntiin. Näin merkittävä muutos edellyttää myös voimassa olevan perussäännön muuttamista. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksikolmasosaa saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee periaatepäätöksen perussäännön muuttamisesta. Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on esityslistan liitteenä 14. Ehdotus uudeksi perussäännöksi on esityslistan liitteenä 15. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta seurakuntayhtymän uudeksi perussäännöksi 20.1.ja Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan perussäännön ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 16. Kaikki seurakuntaneuvostot puoltavat perussäännön hyväksymistä esitetyllä tavalla.

13 13 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö hyväksytään liitteen 15 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 53 TUOMIOKIRKON PENKKIEN KORJAAMINEN PERUSKORJAUSTYÖN YHTEYDESSÄ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Tuomiokirkon peruskorjaustyön suunnitelmia Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle peruskorjaussuunnitelmien hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Samalla kirkkoneuvosto päätti esittää peruskorjauksen kustannusarvion hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti tarpeesta korjata Tuomiokirkon penkkejä paremmin istuttaviksi. Asiasta äänestettiin, eikä asiaa koskevaa ehdotusta hyväksytty. Samalla kuitenkin todettiin, että on syytä selvittää, onko penkkien muuttaminen mukavammin istuttaviksi ylipäätään mahdollista, koska se vaatii Kirkkohallituksen ja Museoviraston luvat. Asiaa on tämän jälkeen selvitetty. Muutokseen on saatu suullinen lupa Kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä. Museoviraston kantaa asiaan ei ole toistaiseksi saatu. Tuomiokirkossa on myös korjattu yksi penkki, johon on mahdollista käydä tutustumassa. Penkkien korjaaminen tulee maksamaan :stä eurosta euroon riippuen korjataanko vain osa penkeistä vai kaikki penkit. Koska Museoviraston lausuntoa ei ole vielä saatu, voitaisiin menetellä siten, että jos lupa saadaan, myös penkkien korjaaminen osittain tai kokonaan sisällytettäisiin aikanaan tehtävään tarjouspyyntöön. Hallintojohtaja ehdottaa, - että asia merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 54 MUUT ASIAT Ei ollut muita asioita.

14 14 55 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Seija Rissanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Annikki Tiilikainen Antti Airas

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Aika 17.8.2016 klo 16.30 17.30 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Aika klo Simeon-talo, Simeon-sali. Niemelä Teuvo x Niemi Milko

HAMINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Aika klo Simeon-talo, Simeon-sali. Niemelä Teuvo x Niemi Milko PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Aika 26.1.2011 klo 18.00-19.15 Paikka Simeon-talo, Simeon-sali Osanottajat jäsenet Andrejev Katja Niemelä Teuvo Niemi Milko - Aurén Vesa Näkki Osmo Filppu Arja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.1.2016 klo 16.30 18.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot