KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Juha Komulainen Pesosen varajäsen poissa Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Minna Siikaniva viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja poissa Seija Rissanen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö poissa Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.

2 2 Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Annikki Tiilikainen ja Antti Airas. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 45 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 46 MAANVAIHTO KUOPION KAUPUNGIN KANSSA Kuopion kaupungin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kesken on viime vuosina ollut jatkuva neuvottelukäytäntö maa- ja vesiomaisuuden omistuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Kunta- ja seurakuntaliitosten ja muidenkin muutosten johdosta on todettu tarpeelliseksi tarkastella puolin ja toisin maa- ja vesialueiden omistuksen sijaintia. Maa- ja vesialueita on vaihdettu sen mukaan, minkä alueen omistus on kulloinkin eri osapuolille tarkoituksenmukaista ja järkevää. Viimeisimmässä neuvottelussa on tarkasteltu seuraavia alueita: Vaihtokirja on esityslistan liitteenä 1 ja luovutettavien kiinteistöjen arvot liite 2. Seurakuntayhtymä luovuttaa kaupungille: 1) Tilat / rantatontit Karttulan keskustaajaman pohjoispuolelta: Turkkimäki 297:474:3:266 / 87 ha, metsätila Peräkulma 297:474:3:175 / 1,3 ha, metsätila Mäntyniemi 297:474:3:292 / 0,593 ha, lomarakennustontti Mäntykangas 297:474:3:293 / 0,594 ha, lomarakennustontti Männikkö 297:474:3:294 / 0,873 ha, lomarakennustontti Hatunkivi 297:474:3:295 / 4,355 ha, matkailupalvelualueen tontti Tilat sijaitsevat Karttulan keskustaajaman pohjoispuolella. Kyseiset alueet soveltuvat sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Osittain ne rajautuvat kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on ny-

3 3 kyisten seurakuntayhtymän omistamien alueiden avulla mahdollista turvata Karttulan keskustaajaman alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseisiä metsäalueita talousmetsinä. Lisäksi Hirvijärven rannassa on kolme yleiskaavan mukaista lomarakennustonttia kaavamerkinnällä RA sekä matkailupalvelualueeksi kaavoitettu tontti kaavamerkinnällä RM- 2. Metsätilat on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan ja lomarakennustontit sekä leirikeskusalue lomarakennuspaikkoina. Mäntyniemi, Mäntykangas, Männikkö ja Hatunkivi ovat lomarakennustontteja. Turkkimäki ja Peräkulma ovat metsätiloja. Alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä n. 93 ha. Hatunkiven tontilla sijaitsee vanha saunarakennus. Seurakunta sitoutuu vaihtokirjan mukaan purkamaan ja siistimään alueen mennessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 3. 2) Kirkkoharju / 40 ha Syvänniemen kylässä sijaitseva Kirkkoharjun tila Keihäsjoen ja kirkon/hautausmaan välisellä alueella. Kyseinen tila soveltuu sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Keihäsjoen rannassa tila rajautuu kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on Kirkkoharjun tilan avulla mahdollista turvata Syvänniemen alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseistä metsäaluetta talousmetsänä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tilan kokonaispinta-ala on yhteensä n. 40 ha. Kartta esityslistan liitteenä nro 4. 3) Seuraavat määräalat tilasta Saaristo-Pappila: Katualuetta yhteensä 576 m 2 ja puistoaluetta 102 m 2. Kuopion kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Keilanrinteen alueelle, missä myös seurakuntayhtymä omistaa maata. Asemakaavaehdotuksessa pääosa seurakuntayhtymän omistamista maista kaavoitetaan rakennusmaaksi. Katualueeksi siitä jää yht. 576 m 2 :n suuruinen osa ja 102 m 2 :n suuruinen osa tulee olemaan puistoaluetta. Rakennusmaaksi kaavoitettavat alueet tulevat olemaan omarantaisia pientalotontteja ja ne jäävät edelleen seurakunnalle myytäviksi/vuokrattaviksi. Pientalotonttien arvonnoususta perittävä kehittämiskorvaus tulee kaupunginhallituksen ja seurakuntayhtymän hallinnon päätettäväksi erikseen. Kehittämiskorvaus määrittyy samoilla periaatteilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien omistajien kanssa. Luovutettavan katualueen osuus on niin pieni, että se luovutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ilmaisluovutuksen periaatteella. Puistoalueen hinnaksi on sovittu raakamaan hinta 1,6 euroa / m 2 mikä on normaali käytäntö. Kartta esityslistan liitteenä nro 5. Lipsun saari n m 2. Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä on toteutettu maanvaihto vuonna Maanvaihdossa seurakuntayhtymä luovutti laajoja yleiskaavan mukaisia virkistysalueita mm. Rautaniemestä sekä Luhastensalon ja Pönttöluotojen saaristosta. Maanvaihdossa seurakunta pidätti itsellään vahvistetun yleiskaavan mukaiset huvilapalstat, mutta virkistysalueelle sijoittuvat huvilapalstat siirtyivät kaupungille. Maanvaihdon lohkomistoimituksen jälkeen on tullut ilmi, että kaup-

4 4 pakirjan perusteella kaupungille siirtyvä Lipsu-niminen saari on lohkomisessa erehdyksessä jäänyt seurakunnan omistukseen. Virhe on tapahtunut lohkomisessa, mutta virheen korjaaminen on käytännöllisintä tehdä nyt valmisteltavan maanvaihdon yhteydessä. Seurakunnan edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että seurakunnan omistukseen jäänyt Lipsu-niminen saari siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen korvauksetta tämän maanvaihdon yhteydessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 6. Kaupunki luovuttaa seurakuntayhtymälle: 1) Kuusela / 48 ha Soisalon saaressa Räsälän kylässä sijaitseva metsätila. Kyseinen tila on ollut metsätalouskäytössä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tila rajoittuu n. 120 metrin pituudelta seurakuntayhtymän nykyiseen metsätalousmaahan. Tilan pinta-ala n. 48 ha. Kartta esityslistan liite nro 7. 2) Määräala n. 53 ha tilasta Salo. Vehmersalmella Kohmanveden rannalla sijaitseva Salo niminen tila. Tilalla on kaksi palstaa, joista toinen sijoittuu Lammassaareen. Lammassaaren rannat on lohkottu aiemmin mökkitonteiksi ja myyty yksityisille. Kyseisellä Lammassaaren palstalla ei ole merkitystä seurakuntayhtymälle, mutta mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n suuruinen palsta sopii seurakuntayhtymälle metsätalousmaaksi. Tilalla ei ole rantarakennusoikeutta jäljellä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Kartta esityslistan liite nro 8. 3) Väliraha Kaupunki maksaa välirahana seurakuntayhtymälle euroa. Maanvaihtopaketin hinnoittelu perustuu seuraaviin kiinteistöarvioihin: - metsäalueiden metsätalousarvot on arvioitu Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen (mti Reijo Tiirikainen) ja Metsäpalvelu OTSO:n (mti Jouni Partanen) metsäammattilaisten toimesta. - lomarakennuspaikat on arvioinut LKV Jouko Leinonen ja lisäksi kaupungin edustaja on tehnyt selvityksen Karttulan alueen vastaavissa oloissa toteutuneista lomarakennuspaikkojen kaupoista vuodesta 2008 lähtien. - Keilanrinteen puistoalue on hinnoiteltu raakamaan hinnan mukaan. - aiemmassa maanvaihdossa havaitun Lipsun saarta koskevan virheen korjaaminen toteutetaan ilman korvausta. Kiinteistöarvioiden pohjalta on osapuolten edustajien kesken päädytty neuvottelutulokseen, missä kiinteistöjen arvonmäärityksessä on käytetty eri hinta-arvioiden keskiarvoa. Esityslistan liitteenä 2 on luovutettavien kiinteistöjen arvot. Metsätila- ja tonttiarviot on nähtävillä kokouksessa.

5 5 Maanvaihdon vaikutusten arvioinnista kaupungin käsityksen mukaan kiinteistöjen vaihdolla ei ole vaikutusta ilmastostrategiaan ja vaihdon yritysvaikutus on positiivinen. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli maanvaihtoa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maanvaihdon toteuttamista esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että maanvaihto hyväksytään esityslistan liitteen 1 mukaisesti, 2. että luovutettavien kiinteistöjen arvot hyväksytään esityslistan liitteen 2 mukaisena, 3. että sopimukseen saadaan tehdä osapuolia koskevia teknisiä tarkistuksia kansliatoimenpitein, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan maanvaihtoa koskeva vaihtokirja ja 5. että maanvaihtoa koskeva kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 47 KOHMAN ERÄMIEHET RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kohman Erämiehet ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä Viitaniemi RN:o 3:17 tilalla ja Joenpolvi RN:o 2:32 tilalla. Nykyinen vuokrasopimus (5v) on päättynyt Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 /ha/vuosi ja hirvieläinten metsästyksestä 0,25 /ha/vuosi. Kaiken riistan metsästyksestä 0,50 /ha/vuosi. Vuokrattavat tilat ovat Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylällä sijaitseva Viitaniemi RN:o 3:17 tila, pinta-ala 224,7 ha ja Kuopion Vehmersalmen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Joenpolvi RN:o 2:32 tila, pinta-ala 121 ha ja lisäyksenä päättyneeseen sopimukseen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Kyrönmäki 2:17 tila, pinta-ala 99 ha. Yhteensä vuokrattava pinta-ala on 444,7 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee (444,7 ha x 0,50 x 5v) 1111,75.

6 6 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Viitaniemi RN:o 3:17 pinta-ala ha, Joenpolvi RN:o 2:32 pinta-ala 121 ha ja Kyrönmäki 2:17 pinta-ala 99 ha tiloille Metsästysseura Kohman Erämiehet ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 1111,75 kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 48 III OSA-AIKAISEN, PÄÄTOIMISEN (60 %) YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYT- TÄVÄN KANTTORIN VIRAN (B VIRKA) LAKKAUTTAMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUN- NASTA JA MÄÄRÄAIKAISEN KOKAIKAISEN MUUTA PIISPAINKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄÄ TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN (C VIRKA) PERUSTAMINEN JÄRVI- KUOPION SEURAKUNTAAN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan, kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :n 3 momentin nojalla, hoitaa täyttä työaikaa edellyttävää III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa osa-aikaisena (60 %) vuoden 2015 loppuun. Virkaa hoitanut musiikin maisteri Ari Lohi irtisanoutui em. tehtävästä lukien ja virkaa on tilapäisesti hoitanut kanttori Arja Ahonen. Hänen nykyinen virkamääräyksensä jatkuu tammikuun loppuun Järvi-Kuopion seurakunnan jumalanpalveluselämän hoitaminen omien kanttoreiden voimin edellyttää seurakunnassa vähintään nykyistä 4,6 kanttorin virkaa. Tulevien vuosien säästösuunnitelmiin on esitetty yhdestä kanttorinvirasta luopumista vuonna Jotta jumalanpalveluselämä kaikissa alueseurakunnissa voidaan turvata vähemmällä kanttorityövoimalla, tulisi, Järvi-Kuopion toimintasuunnitelman mukaan, alueseurakuntien jumalanpalveluselämää kehittää niin, että kussakin alueseurakunnassa voitaisiin noin kerran kuukaudessa toteuttaa ns. maallikkojumalanpalvelus, jossa jumalanpalveluksen musiikista vastaisivat alueseurakunnan vapaaehtoistoimintaan koulutetut vapaaehtoiset ja ryhmät. Tätä muutosprosessia varten seurakunnassa on suunniteltu 5-vuotista kehittämishanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisumalleja seurakuntalaisvetoisen hartauselämän luomiseksi. Koska kyseessä on merkittävä muutos alueseurakuntien perinteiseen toimintatapaan, on perusteltua antaa alueille riittävästi aikaa sopeutua ja innostua oman alueellisen toiminnan muutokseen.

7 7 Jotta hankkeeseen saataisiin riittävästi suunnitteluaikaa, on perusteltua esittää, että nykyinen, ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä ns. b- kanttorin 60 % virka muutettaisiin muuta piispankokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäväksi ns. c-kanttorin 100 % viraksi. Palkkaeroksi virkojen välillä aiheutuu vuosittain lisäkustannus, joka kompensoituisi tulevina vuosina alentuvina palkka- ja matkakustannuksina. Hankkeen toteutuminen tukisi myös jatkossa Järvi-Kuopion kaikkien alueseurakuntien omaleimaista kehittämistä ja tukisi alueen väestön sitoutumista oman alueseurakuntansa ja kokonaiskirkon jäsenyyteen. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän osa-aikaisen päätoimisen kanttorin viran sijaisuuden hoitoa jatketaan väliseksi ajaksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto ehdottaa, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen, päätoiminen kanttorin virka (B kanttori) lakkautetaan alkaen ja että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen, kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka (C kanttori) väliseksi ajaksi. Hallintojohtaja käsityksen mukaan seurakuntaneuvosto esitys on perusteltu, koska sen avulla valmistaudutaan tulevaan henkilöstöresurssien vähentämiseen Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää III kanttorin viran viransijaisuus väliseksi ajaksi, 2. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi- Kuopion seurakunnasta lakkautetaan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen päätoiminen (60 %) kanttorin virka (B virka) lukien ja 3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttämä kanttorin virka (C virka) väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 49 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAAN SIJOITETUN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRAN SIJOI- TUKSEN JATKAMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä yksi rovastikuntapastorin virka on tällä hetkellä sijoitettu Tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2016 loppuun. Viran vakinainen hoitaja pastori Olli Viitaniemi on ollut opintovapaalla mutta palaa hoitamaan virkaa alkaen. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli seurakuntapastorin viran täyttämistä ja siitä johtuvia virkajärjestelyjä. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia keskeyttämään pastori Liisa Penttisen viranhoitomääräyksen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan 2. seurakuntapastorin virkaan lukien. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti täyttää 1. seurakuntapastorin viran ja pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta siihen viranhoitomääräyksen pastori Liisa Penttiselle lukien. Seurakuntaneuvosto päätti myös täyttää 2. seurakuntapastorin viran osa-aikaisena (50 %) määräaikaisena siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka ja päätti pyytää pastori Marjo Parttimaalta suostumuksen, että hän on valmis hoitamaan 2. seurakuntapastorin määräaikaista, osa-aikaista (50 %) virkaa siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka. Niin ikään seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Marjo Parttimaalle määräaikaiseen osa-aikaiseen (50 %) 2.seurakuntapastorin virkaan alkaen siihen asti kun viran vakituinen hoitaja (Satu Karjalainen) palaa hoitamaan virkaa, kuitenkin enintään saakka. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että rovastikuntapastorin viran sijoitusta tuomiokirkkoseurakuntaan jatkettaisiin vuoden 2017 loppuun. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että näillä järjestelyillä Tuomiokirkkoseurakunta pystyisi säästämään 50 % papin viran kustannukset vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen seurakunta voisi luopua tarvittaessa kokonaisesta papin virasta, mikä hoidettaisiin niin, että rovastikuntapapin sijoitus Tuomiokirkko seurakunnassa lakkaisi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntaneuvoston esitys rovastikuntapastorin viran sijoituksen jatkamisesta vuoden 2017 Tuomiokirkkoseurakunnassa on edellä esitetyistä syistä perusteltu. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetun rovastikuntapastorin viran sijoitusta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 50 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN DIAKONIASTRATEGIA Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen diakoniastrategian valmistelutyö aloitettiin jo ennen Järvi-Kuopion seurakunnan perustamista ja Karttulan liittymistä osaksi Kallaveden seurakuntaa. Pitkähkö valmisteluaika on antanut työryhmälle mahdollisuuden nähdä käytännössä, miten erilaiset tavat tehdä diakoniatyötä maaseudulla ja kaupungeissa voidaan konkreettisesti sovittaa tapahtuviksi yhteisen diakoniastrategian puitteissa. Resurssien vähetessä niin paikallisseurakunnissa ja Diakoniakeskuksessa kuin kunnissakin on hyvä sopia yhteisistä, kaikkia samalla tavalla sitovista linjauksista. Diakoniatyöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisissä kokouksissa sovittiin diakoniatiimeissä nimettäväksi strategiaryhmään edustajat paikallisseurakunnista ja Diakoniakeskuksesta. Intensiivinen työskentely strategian valmiiksi saattamiseksi aloitettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelaiselta saadun toimeksiannon pohjalta Työryhmän ovat muodostaneet diakonissa Maija Antikainen, kappalainen Mikko Huhtala, diakonissa Maarit Kirkinen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen, diakoni Mari Mertanen, diakoni Birgitta Oksman, diakoni Anna-Sofia Olkkola, diakonissa Liisa Tiilikainen ja diakoni Sonja Tirkkonen. Muutamat työryhmän jäsenet ovat olleet esteellisiä osallistumaan kokouksiin muuttuneiden työtehtävien tai virkavapauden vuoksi. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 14 kertaa pidettiin Keskusseurakuntatalolla diakoniatyöntekijöiden, diakoniapappien ja kirkkoherrojen yhteinen strategiapäivä. Kirkkoherrat osallistuivat aamupäivän työskentelyyn alkaen työskentelyä on johtanut diakoniajohtaja Seppo Sulkko Kirkkopalvelut ry:stä. Ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi on esityslistan liitteenä 9. Strategiaa valmistellut työryhmä esittää, että strategia-asiakirja käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä katsoo, että diakoniastrategia tulisi jatkossa päivittää tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui diakoniastrategia-asiakirjaan Johtoryhmä piti tärkeänä, että diakoniastrategiasta pyydettäisiin lausunnot paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ennen strategian lopullista hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan diakoniastrategian ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 10. Kaikki muut seurakuntaneuvostot Kallavettä lukuun ottamatta puoltavat hyväksymistä eikä niillä ole huomauttamista strategiaan. Kallaveden seurakuntaneuvostokin toteaa strategian pääosin toimivaksi mutta haluaa kiinnittää erityistä huomiota diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien väliseen koordinaatioon ja voimavarojen yhdistämiseen.

10 10 Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi ja 2. että diakoniastrategia hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 51 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN OHJEIDEN PÄIVITTÄMIEN VUOSILLE Paikallisseurakuntien diakoniatyö ja diakoniakeskus avustavat taloudellisesti ahdinkoon joutuneita. Tämän lisäksi ns. avustustyöryhmä sekä useat testamenttirahastot avustavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Paineet taloudelliseen avustamiseen ovat lisääntyneet 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen eikä tilanteeseen ole tullut muutosta myöskään 2000-luvulla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän taloudellisen avustamisen ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena oli helpottaa avustusanomuksia käsittelevien diakonityöntekijöiden työskentelyä ja yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä seurakuntayhtymän alueella. Erityisen suuri apu ohjeista on lyhyissä sijaisuuksissa toimiville diakoniatyöntekijöille avustusasiakkaita kohdattaessa. Taloudellisen avustamisen ohjeet oli valmisteltu yhteistyössä diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Valmistelusta on vastannut diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Ohjeiden laadinnassa on hyödynnetty kirkkohallituksen asettaman kirkon kotimaisen avustustyön neuvottelukunnan työstämää materiaalia Kuopion olosuhteisiin soveltaen. Apuna on käytetty myös kirkkohallituksen hyväksymää diakonian ja yhteisvastuun strategiaa Vastuun ja osallisuuden yhteisö sekä Suomen ev. lut. kirkon strategiaa Meidän kirkko osallisuuden yhteisö Strategiatyöryhmä asetti alatyöryhmän päivittämään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksyttyä Taloudellisen avustamisen ohjeistusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä. Työryhmään kuuluivat Maarit Kirkinen, diakoni Kirsti Makkonen, Seppo Marjanen, Mari Mertanen, diakoni Riitta Murtorinne, Birgitta Oksman, Liisa Tiilikainen ja Sonja Tirkkonen. Varsinaisen työn ohjeistuksen päivittämisessä tekivät Maarit Kirkinen ja Birgitta Oksman muiden ryhmäläisten toimiessa lähinnä heidän ohjausryhmänään. Työryhmän laatima ehdotus taloudellisen avustamisen ohjeiksi on esityslistan liitteenä 11. Työryhmä esittää, että taloudellisen avustamisen ohjeita käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossa taloudellisen avustamisen ohjeet päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui päivitettyihin taloudellisen avustamisen ohjeisiin Johtoryhmä piti tärkeänä, että ennen ohjeiden lopullista hyväksymistä niistä pyydettäisiin seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta taloudellisen avustamisen ohjeiksi Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omalta osaltaan oh-

11 11 jeet ja pyytää niistä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 12. Tuomiokirkon, Alavan, Kallaveden ja Puijon seurakuntaneuvostot puoltavat ohjeiden hyväksymistä. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto toteaa, että ohjeissa tulisi mainita, että Kuopion ev. lut. seurakuntien diakoniatyötä toteutetaan Kuopion lisäksi Juankosken kaupungin ja Tuusniemen ja Kaavin kuntien alueella, mikä tulisi huomioida ohjeistuksessa. Männistön seurakuntaneuvosto puoltaa hyväksymistä mutta edellyttää selkeyttä päätöksenteon delegoinnin ohjeistukseen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi 2. että taloudellisen avustamisen ohjeet hyväksytään lisättynä Järvi- Kuopion seurakuntaneuvoston esittämillä muutoksilla. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 5. kohdan ensimmäisen kappaleen 2. lause ( Ei siis tiimi tai työryhmä ) poistetaan. 52 KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti lapsityön kehittämistyöryhmän. Työryhmään nimettiin lapsityön johtokunnan puheenjohtaja Juhani Korhonen, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, lapsityönohjaaja Vappu Palmu, lapsityönohjaaja Tuula Hoffren, vt. lapsityönjohtaja Riitta Immonen ja lastenohjaajien keskuudestaan valitsemana edustajana lastenohjaaja Marita Jaatinen. Lapsityön kehittämistyöryhmän tehtävänä oli suunnitella lapsityön järjestämistä Kuopion seurakuntayhtymän alueella. Suunnittelun lähtökohtana olevat vaihtoehdot olivat lapsija perhetyön siirtäminen kokonaan seurakuntien alaisuuteen tai yhteisen työalan toiminnan jatkuminen. Työryhmän tuli jättää esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Lapsityön kehittämisryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Kehittämisryhmässä on ehdotuksen lapsityön järjestelyksi Kuopion seurakuntayhtymässä lähtien. Ehdotus on esityslistan liitteenä 13. Ehdotuksen mukaan paikallisseurakuntien lapsi- ja perhetyötä vahvistetaan. Käytännössä tämä merkitsisi lastenohjaajien siirtämistä yhteisestä lapsityöstä paikallisseurakuntiin. Lastenohjaajat säilyisivät kuitenkin edelleen seurakuntayhtymän työntekijöinä mutta he työskentelisivät paikallisseurakunnissa. Paikallisseurakuntiin perustettaisiin kasvatuksen tiimit ja jatkossa lastenohjaajien esimies olisi kirkkoherra tai muu paikallisseurakunnan työntekijä. Muutoksen tavoitteena on, että lapsityö linkittyy selkeästi seurakunnan toimintaan ja lapsiperheitä voidaan kohdata monipuolisesti ottaen huomioon ns. kasvatuksen kaari eli 0 18 vuotiaat. Kehittämistyöryhmän käsityksen mukaan esitetty muutos tuo joustavuutta toimintaan ja mahdollistaa uusien avausten tekemisen seurakunnan kasvatustyössä työalarajoja madaltamalla. Muutos mahdollistaa myös sen,

12 12 että lastenohjaajien ammattitaitoa voidaan hyödyntää monipuolisemmin seurakunnan kasvatustyön kokonaisuudessa ja lastenohjaajien työnkuva monipuolistuu. Näin varaudutaan myös päiväkerhotoiminnan hiipumiseen. Jatkossa vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyy paikallisseurakuntiin. Kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaan vain iltapäiväkerhotoiminta jäisi yhteiseksi työmuodoksi. Iltapäiväkerhoja järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminta perustuu erilliseen kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen. Muutoksen jälkeen paikallisseurakunnissa työskentelisi 21 lastenohjaajaa ja yhteisenä järjestettävässä iltapäiväkerhotoiminnassa 6 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajan virka olisi perusteltua muuttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi ja hän toimisi iltapäiväkerhon ohjaajien esimiehenä. Yhteisesti hoidettaisiin edelleen päiväkerhojen yhteisen toimintasuunnitelman laadinta, seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteisten tapahtumien järjestäminen, lastenohjaajien koulutuksen järjestäminen ja valtakunnallisten paikallisten yhteyksien hoitamien eri sidosryhmiin. Lastenohjaajille on järjestetty asiasta kuulemistilaisuudet ja Asia on ollut esillä myös yhteistyötoimikunnassa Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta puolsi esitettyjen lapsityön järjestelyjen toteuttamista. Työnjaosta paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän kesken on määräykset Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän perussäännössä. Voimassa olevan perussäännön 9 :n mukaan seurakuntayhtymä hoitaa päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön. Esitetty muutos merkitsee käytännössä päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön siirtämistä lähes kokonaan seurakuntayhtymästä paikallisseurakuntiin. Näin merkittävä muutos edellyttää myös voimassa olevan perussäännön muuttamista. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksikolmasosaa saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee periaatepäätöksen perussäännön muuttamisesta. Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on esityslistan liitteenä 14. Ehdotus uudeksi perussäännöksi on esityslistan liitteenä 15. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta seurakuntayhtymän uudeksi perussäännöksi 20.1.ja Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan perussäännön ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 16. Kaikki seurakuntaneuvostot puoltavat perussäännön hyväksymistä esitetyllä tavalla.

13 13 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö hyväksytään liitteen 15 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 53 TUOMIOKIRKON PENKKIEN KORJAAMINEN PERUSKORJAUSTYÖN YHTEYDESSÄ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Tuomiokirkon peruskorjaustyön suunnitelmia Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle peruskorjaussuunnitelmien hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Samalla kirkkoneuvosto päätti esittää peruskorjauksen kustannusarvion hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti tarpeesta korjata Tuomiokirkon penkkejä paremmin istuttaviksi. Asiasta äänestettiin, eikä asiaa koskevaa ehdotusta hyväksytty. Samalla kuitenkin todettiin, että on syytä selvittää, onko penkkien muuttaminen mukavammin istuttaviksi ylipäätään mahdollista, koska se vaatii Kirkkohallituksen ja Museoviraston luvat. Asiaa on tämän jälkeen selvitetty. Muutokseen on saatu suullinen lupa Kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä. Museoviraston kantaa asiaan ei ole toistaiseksi saatu. Tuomiokirkossa on myös korjattu yksi penkki, johon on mahdollista käydä tutustumassa. Penkkien korjaaminen tulee maksamaan :stä eurosta euroon riippuen korjataanko vain osa penkeistä vai kaikki penkit. Koska Museoviraston lausuntoa ei ole vielä saatu, voitaisiin menetellä siten, että jos lupa saadaan, myös penkkien korjaaminen osittain tai kokonaan sisällytettäisiin aikanaan tehtävään tarjouspyyntöön. Hallintojohtaja ehdottaa, - että asia merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 54 MUUT ASIAT Ei ollut muita asioita.

14 14 55 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Seija Rissanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Annikki Tiilikainen Antti Airas

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 90 Asianro 530/10.00.01/2014 Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2014 21: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2014 1 Aika torstai 27.3.2014 klo 17.00 17.45 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Aika 17.8.2016 klo 16.30 17.30 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika maanantaina 4.2.2013 klo 16.30-17.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.1.2016 klo 16.30 18.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 Aika keskiviikko 16.3.2011 klo 17.30 18.00 Paikka Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 30.4.2013 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 30.4.2013 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51 Kokousaika Tiistai 30.4.2013 kello 16.30 17.05 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot