KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Juha Komulainen Pesosen varajäsen poissa Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Minna Siikaniva viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja poissa Seija Rissanen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö poissa Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.

2 2 Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Annikki Tiilikainen ja Antti Airas. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 45 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 46 MAANVAIHTO KUOPION KAUPUNGIN KANSSA Kuopion kaupungin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kesken on viime vuosina ollut jatkuva neuvottelukäytäntö maa- ja vesiomaisuuden omistuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Kunta- ja seurakuntaliitosten ja muidenkin muutosten johdosta on todettu tarpeelliseksi tarkastella puolin ja toisin maa- ja vesialueiden omistuksen sijaintia. Maa- ja vesialueita on vaihdettu sen mukaan, minkä alueen omistus on kulloinkin eri osapuolille tarkoituksenmukaista ja järkevää. Viimeisimmässä neuvottelussa on tarkasteltu seuraavia alueita: Vaihtokirja on esityslistan liitteenä 1 ja luovutettavien kiinteistöjen arvot liite 2. Seurakuntayhtymä luovuttaa kaupungille: 1) Tilat / rantatontit Karttulan keskustaajaman pohjoispuolelta: Turkkimäki 297:474:3:266 / 87 ha, metsätila Peräkulma 297:474:3:175 / 1,3 ha, metsätila Mäntyniemi 297:474:3:292 / 0,593 ha, lomarakennustontti Mäntykangas 297:474:3:293 / 0,594 ha, lomarakennustontti Männikkö 297:474:3:294 / 0,873 ha, lomarakennustontti Hatunkivi 297:474:3:295 / 4,355 ha, matkailupalvelualueen tontti Tilat sijaitsevat Karttulan keskustaajaman pohjoispuolella. Kyseiset alueet soveltuvat sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Osittain ne rajautuvat kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on ny-

3 3 kyisten seurakuntayhtymän omistamien alueiden avulla mahdollista turvata Karttulan keskustaajaman alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseisiä metsäalueita talousmetsinä. Lisäksi Hirvijärven rannassa on kolme yleiskaavan mukaista lomarakennustonttia kaavamerkinnällä RA sekä matkailupalvelualueeksi kaavoitettu tontti kaavamerkinnällä RM- 2. Metsätilat on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan ja lomarakennustontit sekä leirikeskusalue lomarakennuspaikkoina. Mäntyniemi, Mäntykangas, Männikkö ja Hatunkivi ovat lomarakennustontteja. Turkkimäki ja Peräkulma ovat metsätiloja. Alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä n. 93 ha. Hatunkiven tontilla sijaitsee vanha saunarakennus. Seurakunta sitoutuu vaihtokirjan mukaan purkamaan ja siistimään alueen mennessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 3. 2) Kirkkoharju / 40 ha Syvänniemen kylässä sijaitseva Kirkkoharjun tila Keihäsjoen ja kirkon/hautausmaan välisellä alueella. Kyseinen tila soveltuu sijaintinsa puolesta seurakuntayhtymää paremmin kaupungille. Keihäsjoen rannassa tila rajautuu kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on Kirkkoharjun tilan avulla mahdollista turvata Syvänniemen alueen kehitystä. Seurakuntayhtymä on hoitanut kyseistä metsäaluetta talousmetsänä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tilan kokonaispinta-ala on yhteensä n. 40 ha. Kartta esityslistan liitteenä nro 4. 3) Seuraavat määräalat tilasta Saaristo-Pappila: Katualuetta yhteensä 576 m 2 ja puistoaluetta 102 m 2. Kuopion kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Keilanrinteen alueelle, missä myös seurakuntayhtymä omistaa maata. Asemakaavaehdotuksessa pääosa seurakuntayhtymän omistamista maista kaavoitetaan rakennusmaaksi. Katualueeksi siitä jää yht. 576 m 2 :n suuruinen osa ja 102 m 2 :n suuruinen osa tulee olemaan puistoaluetta. Rakennusmaaksi kaavoitettavat alueet tulevat olemaan omarantaisia pientalotontteja ja ne jäävät edelleen seurakunnalle myytäviksi/vuokrattaviksi. Pientalotonttien arvonnoususta perittävä kehittämiskorvaus tulee kaupunginhallituksen ja seurakuntayhtymän hallinnon päätettäväksi erikseen. Kehittämiskorvaus määrittyy samoilla periaatteilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien omistajien kanssa. Luovutettavan katualueen osuus on niin pieni, että se luovutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ilmaisluovutuksen periaatteella. Puistoalueen hinnaksi on sovittu raakamaan hinta 1,6 euroa / m 2 mikä on normaali käytäntö. Kartta esityslistan liitteenä nro 5. Lipsun saari n m 2. Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä on toteutettu maanvaihto vuonna Maanvaihdossa seurakuntayhtymä luovutti laajoja yleiskaavan mukaisia virkistysalueita mm. Rautaniemestä sekä Luhastensalon ja Pönttöluotojen saaristosta. Maanvaihdossa seurakunta pidätti itsellään vahvistetun yleiskaavan mukaiset huvilapalstat, mutta virkistysalueelle sijoittuvat huvilapalstat siirtyivät kaupungille. Maanvaihdon lohkomistoimituksen jälkeen on tullut ilmi, että kaup-

4 4 pakirjan perusteella kaupungille siirtyvä Lipsu-niminen saari on lohkomisessa erehdyksessä jäänyt seurakunnan omistukseen. Virhe on tapahtunut lohkomisessa, mutta virheen korjaaminen on käytännöllisintä tehdä nyt valmisteltavan maanvaihdon yhteydessä. Seurakunnan edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että seurakunnan omistukseen jäänyt Lipsu-niminen saari siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen korvauksetta tämän maanvaihdon yhteydessä. Kartta esityslistan liitteenä nro 6. Kaupunki luovuttaa seurakuntayhtymälle: 1) Kuusela / 48 ha Soisalon saaressa Räsälän kylässä sijaitseva metsätila. Kyseinen tila on ollut metsätalouskäytössä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tila rajoittuu n. 120 metrin pituudelta seurakuntayhtymän nykyiseen metsätalousmaahan. Tilan pinta-ala n. 48 ha. Kartta esityslistan liite nro 7. 2) Määräala n. 53 ha tilasta Salo. Vehmersalmella Kohmanveden rannalla sijaitseva Salo niminen tila. Tilalla on kaksi palstaa, joista toinen sijoittuu Lammassaareen. Lammassaaren rannat on lohkottu aiemmin mökkitonteiksi ja myyty yksityisille. Kyseisellä Lammassaaren palstalla ei ole merkitystä seurakuntayhtymälle, mutta mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n suuruinen palsta sopii seurakuntayhtymälle metsätalousmaaksi. Tilalla ei ole rantarakennusoikeutta jäljellä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Kartta esityslistan liite nro 8. 3) Väliraha Kaupunki maksaa välirahana seurakuntayhtymälle euroa. Maanvaihtopaketin hinnoittelu perustuu seuraaviin kiinteistöarvioihin: - metsäalueiden metsätalousarvot on arvioitu Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen (mti Reijo Tiirikainen) ja Metsäpalvelu OTSO:n (mti Jouni Partanen) metsäammattilaisten toimesta. - lomarakennuspaikat on arvioinut LKV Jouko Leinonen ja lisäksi kaupungin edustaja on tehnyt selvityksen Karttulan alueen vastaavissa oloissa toteutuneista lomarakennuspaikkojen kaupoista vuodesta 2008 lähtien. - Keilanrinteen puistoalue on hinnoiteltu raakamaan hinnan mukaan. - aiemmassa maanvaihdossa havaitun Lipsun saarta koskevan virheen korjaaminen toteutetaan ilman korvausta. Kiinteistöarvioiden pohjalta on osapuolten edustajien kesken päädytty neuvottelutulokseen, missä kiinteistöjen arvonmäärityksessä on käytetty eri hinta-arvioiden keskiarvoa. Esityslistan liitteenä 2 on luovutettavien kiinteistöjen arvot. Metsätila- ja tonttiarviot on nähtävillä kokouksessa.

5 5 Maanvaihdon vaikutusten arvioinnista kaupungin käsityksen mukaan kiinteistöjen vaihdolla ei ole vaikutusta ilmastostrategiaan ja vaihdon yritysvaikutus on positiivinen. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli maanvaihtoa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maanvaihdon toteuttamista esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että maanvaihto hyväksytään esityslistan liitteen 1 mukaisesti, 2. että luovutettavien kiinteistöjen arvot hyväksytään esityslistan liitteen 2 mukaisena, 3. että sopimukseen saadaan tehdä osapuolia koskevia teknisiä tarkistuksia kansliatoimenpitein, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan maanvaihtoa koskeva vaihtokirja ja 5. että maanvaihtoa koskeva kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 47 KOHMAN ERÄMIEHET RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kohman Erämiehet ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä Viitaniemi RN:o 3:17 tilalla ja Joenpolvi RN:o 2:32 tilalla. Nykyinen vuokrasopimus (5v) on päättynyt Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 /ha/vuosi ja hirvieläinten metsästyksestä 0,25 /ha/vuosi. Kaiken riistan metsästyksestä 0,50 /ha/vuosi. Vuokrattavat tilat ovat Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylällä sijaitseva Viitaniemi RN:o 3:17 tila, pinta-ala 224,7 ha ja Kuopion Vehmersalmen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Joenpolvi RN:o 2:32 tila, pinta-ala 121 ha ja lisäyksenä päättyneeseen sopimukseen Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Kyrönmäki 2:17 tila, pinta-ala 99 ha. Yhteensä vuokrattava pinta-ala on 444,7 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee (444,7 ha x 0,50 x 5v) 1111,75.

6 6 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Viitaniemi RN:o 3:17 pinta-ala ha, Joenpolvi RN:o 2:32 pinta-ala 121 ha ja Kyrönmäki 2:17 pinta-ala 99 ha tiloille Metsästysseura Kohman Erämiehet ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 1111,75 kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 48 III OSA-AIKAISEN, PÄÄTOIMISEN (60 %) YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYT- TÄVÄN KANTTORIN VIRAN (B VIRKA) LAKKAUTTAMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUN- NASTA JA MÄÄRÄAIKAISEN KOKAIKAISEN MUUTA PIISPAINKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄÄ TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN (C VIRKA) PERUSTAMINEN JÄRVI- KUOPION SEURAKUNTAAN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan, kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :n 3 momentin nojalla, hoitaa täyttä työaikaa edellyttävää III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa osa-aikaisena (60 %) vuoden 2015 loppuun. Virkaa hoitanut musiikin maisteri Ari Lohi irtisanoutui em. tehtävästä lukien ja virkaa on tilapäisesti hoitanut kanttori Arja Ahonen. Hänen nykyinen virkamääräyksensä jatkuu tammikuun loppuun Järvi-Kuopion seurakunnan jumalanpalveluselämän hoitaminen omien kanttoreiden voimin edellyttää seurakunnassa vähintään nykyistä 4,6 kanttorin virkaa. Tulevien vuosien säästösuunnitelmiin on esitetty yhdestä kanttorinvirasta luopumista vuonna Jotta jumalanpalveluselämä kaikissa alueseurakunnissa voidaan turvata vähemmällä kanttorityövoimalla, tulisi, Järvi-Kuopion toimintasuunnitelman mukaan, alueseurakuntien jumalanpalveluselämää kehittää niin, että kussakin alueseurakunnassa voitaisiin noin kerran kuukaudessa toteuttaa ns. maallikkojumalanpalvelus, jossa jumalanpalveluksen musiikista vastaisivat alueseurakunnan vapaaehtoistoimintaan koulutetut vapaaehtoiset ja ryhmät. Tätä muutosprosessia varten seurakunnassa on suunniteltu 5-vuotista kehittämishanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisumalleja seurakuntalaisvetoisen hartauselämän luomiseksi. Koska kyseessä on merkittävä muutos alueseurakuntien perinteiseen toimintatapaan, on perusteltua antaa alueille riittävästi aikaa sopeutua ja innostua oman alueellisen toiminnan muutokseen.

7 7 Jotta hankkeeseen saataisiin riittävästi suunnitteluaikaa, on perusteltua esittää, että nykyinen, ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä ns. b- kanttorin 60 % virka muutettaisiin muuta piispankokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäväksi ns. c-kanttorin 100 % viraksi. Palkkaeroksi virkojen välillä aiheutuu vuosittain lisäkustannus, joka kompensoituisi tulevina vuosina alentuvina palkka- ja matkakustannuksina. Hankkeen toteutuminen tukisi myös jatkossa Järvi-Kuopion kaikkien alueseurakuntien omaleimaista kehittämistä ja tukisi alueen väestön sitoutumista oman alueseurakuntansa ja kokonaiskirkon jäsenyyteen. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän osa-aikaisen päätoimisen kanttorin viran sijaisuuden hoitoa jatketaan väliseksi ajaksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto ehdottaa, että Järvi-Kuopion seurakunnan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen, päätoiminen kanttorin virka (B kanttori) lakkautetaan alkaen ja että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen, kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka (C kanttori) väliseksi ajaksi. Hallintojohtaja käsityksen mukaan seurakuntaneuvosto esitys on perusteltu, koska sen avulla valmistaudutaan tulevaan henkilöstöresurssien vähentämiseen Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää III kanttorin viran viransijaisuus väliseksi ajaksi, 2. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi- Kuopion seurakunnasta lakkautetaan III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä osa-aikainen päätoiminen (60 %) kanttorin virka (B virka) lukien ja 3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan määräaikainen kokoaikainen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttämä kanttorin virka (C virka) väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 49 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAAN SIJOITETUN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRAN SIJOI- TUKSEN JATKAMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä yksi rovastikuntapastorin virka on tällä hetkellä sijoitettu Tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2016 loppuun. Viran vakinainen hoitaja pastori Olli Viitaniemi on ollut opintovapaalla mutta palaa hoitamaan virkaa alkaen. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli seurakuntapastorin viran täyttämistä ja siitä johtuvia virkajärjestelyjä. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia keskeyttämään pastori Liisa Penttisen viranhoitomääräyksen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan 2. seurakuntapastorin virkaan lukien. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti täyttää 1. seurakuntapastorin viran ja pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta siihen viranhoitomääräyksen pastori Liisa Penttiselle lukien. Seurakuntaneuvosto päätti myös täyttää 2. seurakuntapastorin viran osa-aikaisena (50 %) määräaikaisena siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka ja päätti pyytää pastori Marjo Parttimaalta suostumuksen, että hän on valmis hoitamaan 2. seurakuntapastorin määräaikaista, osa-aikaista (50 %) virkaa siihen saakka, kun viran varsinainen haltija (Satu Karjalainen) palaa sitä hoitamaan, kuitenkin enintään saakka. Niin ikään seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Marjo Parttimaalle määräaikaiseen osa-aikaiseen (50 %) 2.seurakuntapastorin virkaan alkaen siihen asti kun viran vakituinen hoitaja (Satu Karjalainen) palaa hoitamaan virkaa, kuitenkin enintään saakka. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että rovastikuntapastorin viran sijoitusta tuomiokirkkoseurakuntaan jatkettaisiin vuoden 2017 loppuun. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että näillä järjestelyillä Tuomiokirkkoseurakunta pystyisi säästämään 50 % papin viran kustannukset vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen seurakunta voisi luopua tarvittaessa kokonaisesta papin virasta, mikä hoidettaisiin niin, että rovastikuntapapin sijoitus Tuomiokirkko seurakunnassa lakkaisi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntaneuvoston esitys rovastikuntapastorin viran sijoituksen jatkamisesta vuoden 2017 Tuomiokirkkoseurakunnassa on edellä esitetyistä syistä perusteltu. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetun rovastikuntapastorin viran sijoitusta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 50 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN DIAKONIASTRATEGIA Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen diakoniastrategian valmistelutyö aloitettiin jo ennen Järvi-Kuopion seurakunnan perustamista ja Karttulan liittymistä osaksi Kallaveden seurakuntaa. Pitkähkö valmisteluaika on antanut työryhmälle mahdollisuuden nähdä käytännössä, miten erilaiset tavat tehdä diakoniatyötä maaseudulla ja kaupungeissa voidaan konkreettisesti sovittaa tapahtuviksi yhteisen diakoniastrategian puitteissa. Resurssien vähetessä niin paikallisseurakunnissa ja Diakoniakeskuksessa kuin kunnissakin on hyvä sopia yhteisistä, kaikkia samalla tavalla sitovista linjauksista. Diakoniatyöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisissä kokouksissa sovittiin diakoniatiimeissä nimettäväksi strategiaryhmään edustajat paikallisseurakunnista ja Diakoniakeskuksesta. Intensiivinen työskentely strategian valmiiksi saattamiseksi aloitettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelaiselta saadun toimeksiannon pohjalta Työryhmän ovat muodostaneet diakonissa Maija Antikainen, kappalainen Mikko Huhtala, diakonissa Maarit Kirkinen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen, diakoni Mari Mertanen, diakoni Birgitta Oksman, diakoni Anna-Sofia Olkkola, diakonissa Liisa Tiilikainen ja diakoni Sonja Tirkkonen. Muutamat työryhmän jäsenet ovat olleet esteellisiä osallistumaan kokouksiin muuttuneiden työtehtävien tai virkavapauden vuoksi. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 14 kertaa pidettiin Keskusseurakuntatalolla diakoniatyöntekijöiden, diakoniapappien ja kirkkoherrojen yhteinen strategiapäivä. Kirkkoherrat osallistuivat aamupäivän työskentelyyn alkaen työskentelyä on johtanut diakoniajohtaja Seppo Sulkko Kirkkopalvelut ry:stä. Ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi on esityslistan liitteenä 9. Strategiaa valmistellut työryhmä esittää, että strategia-asiakirja käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä katsoo, että diakoniastrategia tulisi jatkossa päivittää tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui diakoniastrategia-asiakirjaan Johtoryhmä piti tärkeänä, että diakoniastrategiasta pyydettäisiin lausunnot paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ennen strategian lopullista hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseksi diakoniastrategiaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan diakoniastrategian ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 10. Kaikki muut seurakuntaneuvostot Kallavettä lukuun ottamatta puoltavat hyväksymistä eikä niillä ole huomauttamista strategiaan. Kallaveden seurakuntaneuvostokin toteaa strategian pääosin toimivaksi mutta haluaa kiinnittää erityistä huomiota diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien väliseen koordinaatioon ja voimavarojen yhdistämiseen.

10 10 Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi ja 2. että diakoniastrategia hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 51 KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN OHJEIDEN PÄIVITTÄMIEN VUOSILLE Paikallisseurakuntien diakoniatyö ja diakoniakeskus avustavat taloudellisesti ahdinkoon joutuneita. Tämän lisäksi ns. avustustyöryhmä sekä useat testamenttirahastot avustavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Paineet taloudelliseen avustamiseen ovat lisääntyneet 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen eikä tilanteeseen ole tullut muutosta myöskään 2000-luvulla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän taloudellisen avustamisen ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena oli helpottaa avustusanomuksia käsittelevien diakonityöntekijöiden työskentelyä ja yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä seurakuntayhtymän alueella. Erityisen suuri apu ohjeista on lyhyissä sijaisuuksissa toimiville diakoniatyöntekijöille avustusasiakkaita kohdattaessa. Taloudellisen avustamisen ohjeet oli valmisteltu yhteistyössä diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Valmistelusta on vastannut diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Ohjeiden laadinnassa on hyödynnetty kirkkohallituksen asettaman kirkon kotimaisen avustustyön neuvottelukunnan työstämää materiaalia Kuopion olosuhteisiin soveltaen. Apuna on käytetty myös kirkkohallituksen hyväksymää diakonian ja yhteisvastuun strategiaa Vastuun ja osallisuuden yhteisö sekä Suomen ev. lut. kirkon strategiaa Meidän kirkko osallisuuden yhteisö Strategiatyöryhmä asetti alatyöryhmän päivittämään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksyttyä Taloudellisen avustamisen ohjeistusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä. Työryhmään kuuluivat Maarit Kirkinen, diakoni Kirsti Makkonen, Seppo Marjanen, Mari Mertanen, diakoni Riitta Murtorinne, Birgitta Oksman, Liisa Tiilikainen ja Sonja Tirkkonen. Varsinaisen työn ohjeistuksen päivittämisessä tekivät Maarit Kirkinen ja Birgitta Oksman muiden ryhmäläisten toimiessa lähinnä heidän ohjausryhmänään. Työryhmän laatima ehdotus taloudellisen avustamisen ohjeiksi on esityslistan liitteenä 11. Työryhmä esittää, että taloudellisen avustamisen ohjeita käsiteltäisiin paikallisseurakuntien työntekijäkokouksissa. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossa taloudellisen avustamisen ohjeet päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Johtoryhmä tutustui päivitettyihin taloudellisen avustamisen ohjeisiin Johtoryhmä piti tärkeänä, että ennen ohjeiden lopullista hyväksymistä niistä pyydettäisiin seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta taloudellisen avustamisen ohjeiksi Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omalta osaltaan oh-

11 11 jeet ja pyytää niistä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 12. Tuomiokirkon, Alavan, Kallaveden ja Puijon seurakuntaneuvostot puoltavat ohjeiden hyväksymistä. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto toteaa, että ohjeissa tulisi mainita, että Kuopion ev. lut. seurakuntien diakoniatyötä toteutetaan Kuopion lisäksi Juankosken kaupungin ja Tuusniemen ja Kaavin kuntien alueella, mikä tulisi huomioida ohjeistuksessa. Männistön seurakuntaneuvosto puoltaa hyväksymistä mutta edellyttää selkeyttä päätöksenteon delegoinnin ohjeistukseen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi 2. että taloudellisen avustamisen ohjeet hyväksytään lisättynä Järvi- Kuopion seurakuntaneuvoston esittämillä muutoksilla. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 5. kohdan ensimmäisen kappaleen 2. lause ( Ei siis tiimi tai työryhmä ) poistetaan. 52 KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti lapsityön kehittämistyöryhmän. Työryhmään nimettiin lapsityön johtokunnan puheenjohtaja Juhani Korhonen, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, lapsityönohjaaja Vappu Palmu, lapsityönohjaaja Tuula Hoffren, vt. lapsityönjohtaja Riitta Immonen ja lastenohjaajien keskuudestaan valitsemana edustajana lastenohjaaja Marita Jaatinen. Lapsityön kehittämistyöryhmän tehtävänä oli suunnitella lapsityön järjestämistä Kuopion seurakuntayhtymän alueella. Suunnittelun lähtökohtana olevat vaihtoehdot olivat lapsija perhetyön siirtäminen kokonaan seurakuntien alaisuuteen tai yhteisen työalan toiminnan jatkuminen. Työryhmän tuli jättää esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Lapsityön kehittämisryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Kehittämisryhmässä on ehdotuksen lapsityön järjestelyksi Kuopion seurakuntayhtymässä lähtien. Ehdotus on esityslistan liitteenä 13. Ehdotuksen mukaan paikallisseurakuntien lapsi- ja perhetyötä vahvistetaan. Käytännössä tämä merkitsisi lastenohjaajien siirtämistä yhteisestä lapsityöstä paikallisseurakuntiin. Lastenohjaajat säilyisivät kuitenkin edelleen seurakuntayhtymän työntekijöinä mutta he työskentelisivät paikallisseurakunnissa. Paikallisseurakuntiin perustettaisiin kasvatuksen tiimit ja jatkossa lastenohjaajien esimies olisi kirkkoherra tai muu paikallisseurakunnan työntekijä. Muutoksen tavoitteena on, että lapsityö linkittyy selkeästi seurakunnan toimintaan ja lapsiperheitä voidaan kohdata monipuolisesti ottaen huomioon ns. kasvatuksen kaari eli 0 18 vuotiaat. Kehittämistyöryhmän käsityksen mukaan esitetty muutos tuo joustavuutta toimintaan ja mahdollistaa uusien avausten tekemisen seurakunnan kasvatustyössä työalarajoja madaltamalla. Muutos mahdollistaa myös sen,

12 12 että lastenohjaajien ammattitaitoa voidaan hyödyntää monipuolisemmin seurakunnan kasvatustyön kokonaisuudessa ja lastenohjaajien työnkuva monipuolistuu. Näin varaudutaan myös päiväkerhotoiminnan hiipumiseen. Jatkossa vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyy paikallisseurakuntiin. Kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaan vain iltapäiväkerhotoiminta jäisi yhteiseksi työmuodoksi. Iltapäiväkerhoja järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminta perustuu erilliseen kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen. Muutoksen jälkeen paikallisseurakunnissa työskentelisi 21 lastenohjaajaa ja yhteisenä järjestettävässä iltapäiväkerhotoiminnassa 6 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajan virka olisi perusteltua muuttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi ja hän toimisi iltapäiväkerhon ohjaajien esimiehenä. Yhteisesti hoidettaisiin edelleen päiväkerhojen yhteisen toimintasuunnitelman laadinta, seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteisten tapahtumien järjestäminen, lastenohjaajien koulutuksen järjestäminen ja valtakunnallisten paikallisten yhteyksien hoitamien eri sidosryhmiin. Lastenohjaajille on järjestetty asiasta kuulemistilaisuudet ja Asia on ollut esillä myös yhteistyötoimikunnassa Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta puolsi esitettyjen lapsityön järjestelyjen toteuttamista. Työnjaosta paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän kesken on määräykset Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän perussäännössä. Voimassa olevan perussäännön 9 :n mukaan seurakuntayhtymä hoitaa päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön. Esitetty muutos merkitsee käytännössä päiväkerhotyön ja yhteisen lapsityön siirtämistä lähes kokonaan seurakuntayhtymästä paikallisseurakuntiin. Näin merkittävä muutos edellyttää myös voimassa olevan perussäännön muuttamista. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksikolmasosaa saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee periaatepäätöksen perussäännön muuttamisesta. Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on esityslistan liitteenä 14. Ehdotus uudeksi perussäännöksi on esityslistan liitteenä 15. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta seurakuntayhtymän uudeksi perussäännöksi 20.1.ja Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan perussäännön ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen lausunnoista on esityslistan liitteenä 16. Kaikki seurakuntaneuvostot puoltavat perussäännön hyväksymistä esitetyllä tavalla.

13 13 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö hyväksytään liitteen 15 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 53 TUOMIOKIRKON PENKKIEN KORJAAMINEN PERUSKORJAUSTYÖN YHTEYDESSÄ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Tuomiokirkon peruskorjaustyön suunnitelmia Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle peruskorjaussuunnitelmien hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Samalla kirkkoneuvosto päätti esittää peruskorjauksen kustannusarvion hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti tarpeesta korjata Tuomiokirkon penkkejä paremmin istuttaviksi. Asiasta äänestettiin, eikä asiaa koskevaa ehdotusta hyväksytty. Samalla kuitenkin todettiin, että on syytä selvittää, onko penkkien muuttaminen mukavammin istuttaviksi ylipäätään mahdollista, koska se vaatii Kirkkohallituksen ja Museoviraston luvat. Asiaa on tämän jälkeen selvitetty. Muutokseen on saatu suullinen lupa Kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä. Museoviraston kantaa asiaan ei ole toistaiseksi saatu. Tuomiokirkossa on myös korjattu yksi penkki, johon on mahdollista käydä tutustumassa. Penkkien korjaaminen tulee maksamaan :stä eurosta euroon riippuen korjataanko vain osa penkeistä vai kaikki penkit. Koska Museoviraston lausuntoa ei ole vielä saatu, voitaisiin menetellä siten, että jos lupa saadaan, myös penkkien korjaaminen osittain tai kokonaan sisällytettäisiin aikanaan tehtävään tarjouspyyntöön. Hallintojohtaja ehdottaa, - että asia merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 54 MUUT ASIAT Ei ollut muita asioita.

14 14 55 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Seija Rissanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Annikki Tiilikainen Antti Airas

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot