HR-tieto identiteetinhallinnan (IDM) avaintekijänä. Juha Kunnas, CISA Jukka-Pekka Iivarinen K2 Data Solutions Oy IT Viikko Seminaari 9.10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HR-tieto identiteetinhallinnan (IDM) avaintekijänä. Juha Kunnas, CISA Jukka-Pekka Iivarinen K2 Data Solutions Oy IT Viikko Seminaari 9.10."

Transkriptio

1 HR-tieto identiteetinhallinnan (IDM) avaintekijänä Juha Kunnas, CISA Jukka-Pekka Iivarinen K2 Data Solutions Oy IT Viikko Seminaari

2 HR-tieto identiteetin hallinnan (IDM) avaintekijänä Liiketoimintalähtöisyys miten ja miksi HR-tieto? Kokonaisnäkemys prosessit avainasemassa Integraatio 2

3 Identiteetinhallinta Varmistua siitä että vain tunnistetulla käyttäjällä on pääsy siihen informaatioon ja niihin sovelluksiin / palveluihin, joihin hän yrityksen politiikan ja periaatteiden mukaan hyväksyttyjen käyttöoikeuksien perusteella on oikeutettu. 3

4 Vaporeto- Motoscafi- Vesitaksi- Gondoli-Traghetti 4

5 Identiteetinhallinta Identiteetinhallinta on keskitetty koko organisaation läpäisevä prosessi Kaikki käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon hallinta, muutokset ja hyväksynnät tapahtuvat sen kautta Ilman toimivaa ja kokonaisvaltaista HR-tietoa identiteetinhallinnan prosessi ei toimi Keskitetystä käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon tietovarastosta välitetään (provisioidaan) ajantasainen käyttöoikeustieto kohdejärjestelmiin joko automaattisesti tai manuaalisesti 5

6 Identiteetinhallinnan kehittämisen ajureita 6

7 Hallintokulttuurin pysyvä muutos Lainsäädäntö, compliance -vaatimukset & auditoinnit Vastuun jalkautuminen johdolle ja läpinäkyvyys Hallinnon systematiikka Dokumentoidut toiminta- ja päätöksentekomallit Dokumentoidut kontrollit Prosessimainen toiminta Toiminnan jäljitettävyys Kattavat ja yksiselitteiset jäljet käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon hyväksynnästä ja muutoksista, järjestelmäkäytöstä ja tapahtumista tietoteknisessä ympäristöissä IT hallinnon yhdenmukaistuminen Standardit ja viitekehykset: ISO17799 (BS7799), COBIT, ITIL, COSO Hallinnon työkalut Hallittavuuteen on saatavilla standarditoiminnallisuudella teknologiaa kustannustehokkaasti 7

8 Haasteet identiteetinhallinnassa Käyttäjä- ja käyttöoikeustieto on pirstaloitunut lukuisiin eri järjestelmäkohtaisiin hakemistoihin ja tietokantoihin. Kokonaiskuva käyttöoikeuksista puuttuu Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnan toimintaprosessit ovat manuaaliset, epäyhtenäiset ja tehottomat Virhealttiit ja hitaat hallintaprosessit Tieto ei usein kulje, eiryisesti muutostilanteissa, henkilöstöhallinnosta tukipalveluun ja järjestelmien omistajille > Tyytymättömyys ja käyttäjäkyynisyys Yrityksessä työskentelevän ulkoisen työvoiman käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintaprosessit usein puutteelliset ja hallinta hajautettu liiketoimintayksiköihin Ajantasaista tietoa eri käyttäjien ja käyttäjäryhmien käyttöoikeuksista ei ole saatavilla esimiehille, järjestelmien omistajille, tietoturvasta vastaaville tai sisäiselle tarkastukselle Käyttöoikeuksia ei ole esimääritetty, vaan ne määritetään usein käyttäjäkohtaisesti ja varmuuden vuoksi liian laajoilla oikeuksilla Käytössä on kirjava joukko erilaisia hallintoa tukevia järjestelmiä, jotka vaativat päällekkäistä työtä ja joiden välillä ei ole integraatiota Auditointeihin valmistautuminen on kallista ja aikaavievää, kun informaatio ei ole saatavilla oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa raportointia varten 8

9 Vaaralliset työyhdistelmät Laskun tarkastaja Laskun hyväksyjä Laskun maksaja Monitoroija Pääkäyttäjä Laskun tarkastaja Laskun hyväksyjä Ei Ei Laskun maksaja Ei Ei Monitoroija Pääkäyttäjä Ei Ei Riski mikäli esim. laskun hyväksyjä ja maksaja on sama henkilö Identiteetinhallinnassa voidaan vaarallisten työyhdistelmien syntyminen joko estää tai raportoida 9

10 Käyttöoikeuksien kertyminen Käyttöoikeudet kertyvät kun henkilö vaihtaa ajan kuluessa työtehtäviä organisaatiossa Myös mikäli tehtäväkuvien mukaiset käyttöoikeusmääritykset rapautuvat Myös mikäli palvelun käyttöoikeusmääritykset rapautuvat Voidaan ratkaista selkeällä ja systemaattisella prosessilla Aina tarkistuspiste prosessissa kun työtehtävä vaihtuu ja vanhan työtehtävän siirtymäaika ohitse Uusien oikeuksien hyväksyntä esimiehen ja palvelun omistajan toimesta Tilaustenkäsittelijä Tilaustenkäsittelijä Tilaustenkäsittelijä Asiakasvastaava Ostoreskontranhoitaja Ostoreskontranhoitaja 10

11 Työsuhteen elinkaaren hallinta Uusi työsuhde Työsuhteen muutos Työntekijänä toimiminen Työsuhteen päättyminen Hallintoprosessi Luo uusi käyttäjä Toimi käyttäjänä Poista käyttäjä Muutos käyttäjätiedoissa Käyttäjä-ja käyttöoikeustiedot Identiteetinhallinta Käytön seuranta 11

12 Identiteetin hallintajärjestelmä

13 Lähtökohtana: Prosessit ja tietoturva Identiteetinhallinta Käyttäjien hallinta Käyttäjien hallinta Käyttäjätietojen elinkaaren hallinta Yrityksen sisäiset ja ulkoiset käyttäjät Tietoturvapolitiikat iiketoimintaprosessit Käyttöoikeuksien hallinta Työnkulun hallinta Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjien käyttöoikeudet järjestelmiin Käyttöoikeuksien esimääritykset Erikseen haettavat käyttöoikeudet Audit-trail Lokit Työnkulun hallinta Käyttöoikeuspyynnöt, niiden hyväksymiset ja toteutukset järjestelmiin Kirjanpito ja tiedon auditointi Aukoton muutoshistoria käyttäjäja käyttöoikeustiedoista Raportointi eri sidosryhmille13

14 Identiteetinhallinnan ympäristö Sisäiset organisaatio -yksiköt Omat työntekijät Ulk oinen työvoima Yhteistyökumppanit Toimittajat Kumppanikäyttäjät Asiakkaat Asiak kaan käyttäjä Portaalit (intranet/extranet - palvelut) Työasemayhteydet Pääteyhteydet Yrityskohtaiset järjestelmät Operatiiviset järjestelmät Ostojärjestelmät SaaS / ASP Ulkopuoliset järjestelmät 14

15 Vastuut ja palveluprosessit Työsopimus Henkilöstöhallinto Esimies Toimittajasopimus Käyttäjän identiteetti Organisaatioyks. Tehtäväkuva Esimääritetyt käyttöoikeudet Käyttäjä Järjestelmät Hyväksyntä Erikseen haetut käyttöoikeudet Hyväksyntä Politiikka, periaatteet Järjestelmän omistaja

16 Prosessit avainasemassa

17 Prosessin tyypillisiä osapuolia Esimies Identiteetinhallintaprosessin omistaja Järjestelmän omistaja Hyväksyjä Tilaaja Käyttäjä Identiteetinhallinnan prosessi Tukipalvelut Työjonojen hallinnoija Henkilöstöhallinto Henkilötietojen ylläpitäjä Sisäinen tarkastus Organisaatioyksikkö Käyttöoikeuksien toteuttaja 17

18 Identiteetinhallinnan ydinprosessit Järjestelmätiedon hallinta Organisaatiotiedon hallinta Käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon hallinta Käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon valvonta ja raportointi 18

19 Identiteetinhallinnan prosessit Järjestelmätiedot Identiteetinhallinnan piirissä olevien järjestelmien käyttöoikeusmääritykset ja niiden elinkaaren hallinta Organisaatiotieto Ajantasainen tieto operatiivisen organisaatiorakenteesta ja esimiessuhteista on välttämätöntä identiteetinhallinnalle Tiedon elinkaaren hallinta Käyttäjä- ja käyttöoikeustieto Työntekijöiden ja ulkoisen työvoiman tietojen ja tehtäväkuvien elinkaaren hallinta Esimääritetyn käyttöoikeustiedon hallinta ja erikseen haettavien käyttöoikeuksien tilaus-, hyväksyntä- ja toteutustoimintojen hallinta Valvonta ja raportointi Käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon, työjonojen (hyväksymiset ja toteutukset) ja poikkeamien valvonta sekä raportointi 19

20 HR-tieto prosessissa Identiteetit ovat työntekijöitä ja ulkoista työvoimaa, jotka työskentelevät Yrityksen organisaatioyksikössä Asetetussa tehtävissä Esimiehen alaisuudessa HR-järjestelmän henkilö- ja organisaatiotiedot ohjaavat identiteetinhallinnan toimintaa Tiedon oikeellisuus on varmistettava vastuullisten henkilöiden toimesta HR-järjestelmässä Mikäli tiedot ovat virheellisiä niin käyttöoikeudet määräytyvät myös virheellisinä. Tämä aiheuttaa kustannuksia sekä riskejä liiketoiminnassa. 20

21 HR-tieto prosessissa Keskitetty malli Taloushallinto / liiketoiminta Organisaatiorakennetietojen hallinta Henkilöstöhallinto Työntekijätietojen hallinta Tehtäväkuvien hallinta Esimies Ulkoisen työvoiman tietojen hallinta Organisaatiorakennetietojen hallinta Ajantasainen tieto operatiivisen organisaatiorakenteesta ja esimiessuhteista on välttämätöntä identiteetinhallinnalle Tehtäväkuvien hallinta Tehtäväkuvien perusteella käyttäjille voidaan esimäärittää käyttöoikeuksia identiteetinhallintaan Työntekijätietojen hallinta Työtekijätietojen perusteella luodaan työntekijälle identiteetti ja käyttäjätiedot järjestelmiin Muutokset työsuhteessa vaikuttavat voimaan astuessaan käyttöoikeuksiin Ulkoisen työvoiman tietojen hallinta Sopimustietojen perusteella luodaan henkilölle identiteetti ja käyttäjätiedot järjestelmiin Muutokset sopimussuhteessa vaikuttavat voimaan astuessaan käyttöoikeuksiin 21

22 HR-tieto prosessissa Vain HR-järjestelmän kautta luoduilla identiteeteille luodaan automaattisesti käyttäjätiedot ja käyttäoikeudet järjestelmiin Mikäli työsuhde / sopimussuhde päättyy niin käyttöoikeudet lakkaavat (huomioiden asetetut siirtymäajat) määräpäivänä Jopa 80-90% käyttöoikeuksista voidaan asettaa automaattisesti työntekijälle hänen työroolinsa tai organisaatioyksikkönsä perusteella 22

23 Käyttöoikeuksien hallinta Esimääritetyt käyttöoikeudet työsuhteen perusteella Organisaatiorakenteeseen perustuvat käyttöoikeudet Tehtäväkuviin perustuvat käyttöoikeudet Käyttöoikeus lisätään järjestelmään / poistetaan järjestelmästä Esimääritetyt käyttöoikeudet Tarpeet Liiketoimintayksikkö Hyväksyntä Organisaatiorakenteeseen perustuvien käyttöoikeusmääritysten hallinta Esimäärityksiin perustuvien käyttöoikeuksien luonti (/poisto) Käyttöoikeuden automaattinen toteutus (lisäys / poisto) Järjestelmän omistaja Hallinta Tehtäväkuviin perustuvien käyttöoikeusmääritysten hallinta Käyttöoikeuden manuaalinen toteutus (lisäys / poisto) Esimääritysten omistaja (usein IT) Tukipalvelu 23

24 Käyttöoikeuksien hallinta Erikseen haettavat käyttöoikeudet Käyttäjä itse tai muu tilaukseen oikeutettu henkilö hakee käyttöoikeutta käyttäjälle Käyttöoikeuspyyntö tulee hyväksyä esimiehen ja/tai järjestelmän omistajan toimesta Hyväksytty käyttöoikeus lisätään järjestelmään. Erikseen haettu käyttöoikeu poistetaan erillisellä pyynnöllä tai mikäli käyttäjän organisaatioyksikkö vaihtuu Erikseen haettavat käyttöoikeudet Hyväksyntä Järjestelmän omistaja Käyttöoikeuden automaattinen toteutus Käyttöoikeuspyyntö Käyttöoikeuden hyväksyntä Käyttäjä / muu Esimies Hyväksyntä Tukipalvelu Toteutus Käyttöoikeuden manuaalinen toteutus 24

25 Valvonta ja raportointi Esimies saa tiedon alaistensa käyttöoikeuksista ja käyttöoikeustilausten tilasta Järjestelmän omistaja saa tiedon järjestelmän käyttäjistä ja heidän käyttöoikeuksista Käyttäjä saa tiedon omista käyttöoikeuksistaan ja käyttöoikeustilausten tilasta Prosessin omistaja saa kattavasti tietoa IDMjärjestelmästä mm. työjonojen läpimenoajoista Sisäinen tarkastus saa tiedon poikkeamista kuten vaaralliset työyhdistelmät Esimääritettyjen käyttöoikeuksien omistaja saa tiedon organisaatiorakenteeseen ja tehtäväkuviin perustuvista käyttöoikeuksista

26 Identiteetinhallinnan integraatio

27 HR-järjestelmä -> HR-järjestelmä on MASTER tietovarasto identiteetinhallintajärjestelmälle, jolle välitetään Organisaatiorakenne Henkilötieto (omat työntekijät ja vierastyövoima) Organisaatio- ja tehtäväkuvatieto -> Identiteetinhallinnan organisaatiorakenteeseen ja tehtäväkuviin perustuvien käyttöoikeuksien esimääritykset

28 HR-järjestelmän ja identiteetinhallinnan integraatio Työsopimus Portaali Henkilöstöhallinto Palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä Tukipalvelu HR-järjestelmä Työntekijälomake Identiteetinhallinta Sähköpostijärjestelmä Esimies Organisaatiorakenne Esimääritetyt oikeudet: Org.rakenne Tehtäväkuvat Käyttöoikeuden tilaus/ hyväksyntä Henkilötiedot Organisaatiorakenne Tehtäväkuvat Käyttäjätiedot Erikseen haettavat oikeudet: Tilauksen tila Tukipalvelu Kohdejärjestelmät: Kohdejärjestelmät: Kohdejärjestelmät: Käyttäjä- ja käyttöoikeustieto Käyttäjä- ja käyttöoikeustieto Käyttäjä- ja käyttöoikeustieto Esimies

29 HR-järjestelmän rooli identiteetinhallinnassa Informoi esimiestä uudesta työntekijästä, työsuhteen muutoksesta tai päättyvästä työsuhteesta sekä rooleista / kuittaukset Välittää (provisioi) käyttäjän esimääritysten mukaisen käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon perusteet edelleen välitettäviksi kohdejärjestelmien käyttöoikeusvarastoihin Automaattisesti (jos tekninen integraatio on toteutettu) Manuaalisena Tehtävänä tukipalvelun työjonoon (jos tekninen integraatio tekemättä)

30 Identiteetinhallinnan kehittäminen KCI Konecranes Oyj 30

31 Missio: Auttaa asiakkaitamme kehittämään ja tehostamaan käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan sekä tietoturvainformaation hallintaa ja käytäntöjä vaativissa liiketoimintaympäristöissä. Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta sekä tietoturvainformaation hallinta ovat lähtökohtaisesti liiketoiminnallinen ongelma, ei tekninen ongelma

32 Tarjottavat palvelut Identiteetinhallinnan (IAM) ja tietoturvainformaation hallinnan osalta (SIEM) asiakkaan puolella Esimääritykset ja vaatimusanalyysit Hankintapäätösten tuki Hankevalmistelut (RFP) Tuote-evaluoinnit (POC) Asiakasprojektit Neuvonantaja- ja projektipäällikköpalvelut Prosessien mallintaminen ja roolitiedon eheytys Hyväksymistestaukset Auditoinnit

33 33

34 Kiitos. Kysymyksiä? 34

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

DATA QUALITY JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA TARVITTAVAT RAKENTEET

DATA QUALITY JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA TARVITTAVAT RAKENTEET DAMA FINLAND RY 1(9) DATA QUALITY JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA TARVITTAVAT RAKENTEET Johdanto Tiedon laadun (engl. Data Quality) merkitys päätöksenteossa ja operatiivisissa prosesseissa

Lisätiedot

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio.

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio. Pilvipalvelut arkkitehtuuri arkkitehtuuri Requirement demand Informaatio Informaatio SOA SOA arkkitehtuurityylinä arkkitehtuurityylinä Pilvipalvelut Arkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen pystyttäminen arkkitehtuurityylinä

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot