Ohje: Identiteetin hallinnan tietoturvatasot (LUONNOS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje: Identiteetin hallinnan tietoturvatasot (LUONNOS)"

Transkriptio

1 Ohje: Identiteetin hallinnan tietoturvatasot (LUONNOS) Harmaalla pohjalla oleva teksti on valmisteluvaiheen informatiivistä osuutta ja poistetaan lopullisesta ohjeesta. Tämä dokumentti on ohje identiteetin hallinnan tietoturvatasoista. Organisaation tietojärjestelmien identiteetin hallinta on hallinnon yhteiseksi tunnistettu turvattava kohde (asset). Dokumentti fokusoituu nimenomaan identiteetin hallintaa koskeviin tietoturvatasoihin. Todellisessa ympäristössä tarvitaan myös muita turvallisuuden osa-alueita, kuten fyysistä turvallisuutta, laiteturvallisuutta, ohjelmistoturvallisuutta jne, ja johdonmukaista on, että myös niihin kiinnitetään huomiota. Tätä dokumenttia laadittaessa päädyttiin rajaukseen, jossa muut tietoturvallisuuden osa-alueet rajataan kuitenkin tarkastelusta pois. Kärjistäen tämä tarkoittaa sitä, että organisaatio, jonka identiteetin hallinta täyttää tässä dokumentissa määriteltävän identiteetin hallinnan perusturvatason, on tämän dokumentin vaatimusten mukainen, vaikka identiteetin hallinnan toteuttamiseen käytetyt palvelimet eivät täyttäisi fyysisen turvallisuuden perusteita. Tietoturvatasot-kärkihanke tähtää kuitenkin siihen, että hankkeessa mahdollisesti määriteltävät muiden tietoturvallisuuden osa-alueiden perusturvatasot tehdään asetuksella pakollisiksi julkishallinnossa vuodesta 2011 alkaen. ValtIT:n Virtu-kärkihanke (Virkamiehen tunnistaminen) tulee käyttämään tässä dokumentissa määriteltävää perusturvatasoa vähimmäisvaatimuksena luottamusverkostoon liittyville kotiorganisaatioille. Virtu-luottamusverkostolle määritetään tietoturvatasovaatimukset toiminnan turvaamiseksi. Tarkoituksena on luottamuksen saaminen siten, että jokaisen Virtu-luottamusverkostossa mukana olevan organisaation identiteetin hallinnan prosessi on kuvattu ja sitä toteutetaan yhteismitallisesti. Valmisteluvaiheessa tähän dokumenttiin sisällytetään identiteetin hallinnan perusturvatason (taso 2) lisäksi myös korkeammat turvatasot (3-5) perspektiivin tuomisen vuoksi. Tarkoitus on, että lopuksi dokumentti halkaistaan neljään osaan, yksi kullekin turvatasolle. Alkuvaiheessa päämäärä on tuottaa lähinnä perusturvatasoa koskeva määritys.

2 Kotiorganisaatiot Identity Provider, IdP Palveluntarjoajat Service Provider, SP esimerkit kuvitteellisia Virasto Särmä Virasto Rima 4 2 SAML IdP SAML IdP Virtu-luottamusverkosto SAML SP SAML SP 2 3 Personec Travel VALDA Virasto Rötvä 1 4 SAML SP 4 VTJ Kotiorganisaatioille määritellään identiteetin hallinnan turvataso Palvelut ovat suojattavia kohteita. Jos palvelun turvataso on 3, on myös palvelun identiteetin hallinnan oltava tasolla 3. Kuva 1. Virtu-luottamusverkoston on tarkoitus tukeutua Identiteetin hallinnan tietoturvatasot ohjeeseen kotiorganisaation identiteetin hallinnan tasomäärityksessä.

3 Ohjeen soveltamisen kohde Rajaus kohdejärjestelmän mukaan: tämän ohjeen tarkoittama suojattava kohde, jonka identiteetin hallintaa tarkastellaan, voi olla - koko organisaatio, jolloin tarkoitetaan organisaation kaikkien järjestelmien ja palveluiden käyttäjäidentiteettejä - organisaation keskitetty identiteetin hallintajärjestelmä, esimerkiksi metahakemisto, johon useat järjestelmät ja palvelut nojautuvat - yksittäinen tietojärjestelmä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmä, jossa käyttäjäidentiteettejä ylläpidetään muista järjestelmistä riippumatta Rajaus henkilöryhmän mukaan: toisaalta tämän ohjeen tarkoittama suojattava kohde voidan rajata koskemaan - kaikkia identiteettejä - tietyn henkilöryhmän identeettejä, esimerkiksi tietynlaisessa palvelussuhteessa tai tietyn organisaatioyksikön palveluksessa työskenteleviä henkilöitä Näin sallitaan se, että organisaatiossa voi olla useita identiteetin hallinnan turvatasoja käyttäjistä ja palveluista riippuen, esimerkiksi - pääosassa organisaation tietojärjestelmiä identiteetinhallinta on tasolla 2, mutta osassa tietojärjestelmistä tasolla 3 - organisaation keskitetyssä identiteetinhallintajärjestelmässä pääosa käyttäjäidentiteeteistä on tasolla 2, mutta esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallintoyksikön henkilökunnan identiteetit ovat tasolla 3 - työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden identiteetin hallinta on tasolla 3, mutta alihankkijoiden tai korkeakouluissa opiskelijoiden identiteetin hallinta on tasolla 2. Keskitetty käyttäjätietokanta Henkilökunnan identiteetit Taso=2 Asianhallintajärjestelmä (jossa riippumaton identiteetinhallinta) Paitsi taloushallinnon henkilökunnan identiteetit Taso=3 Henkilökunnan identiteetit Taso=3

4 Identiteetin hallinnan tietoturvatasot 1. Identiteettien ja käyttövaltuuksien ylläpito Toiminto Perustaso (2) Korotettu taso (3) Korkea taso (4) Erityistaso (5) 1.1. Uusien käyttäjien perustaminen Prosessi on kuvattu ja vastuutettu ja toiminta organisoitu prosessin mukaiseksi. Ei läpimenoaikavaateita Olemassa olevien käyttäjin attribuuttien muutokset (nimi, , puhelinnumero ) 1.3. Olemassa olevien käyttäjien käyttövaltuuksien perustamiset ja muutokset (roolit ja muut attribuutit, jotka on valtuuden peruste) 1.4. Käyttäjätunnisten tai käyttövaltuuksien sulkeminen, kun henkilön palvelussuhde tai muu asiallinen yhteys organisaatioon päättyy. Prosessi on kuvattu ja vastuutettu ja toiminta organisoitu prosessin mukaiseksi Prosessi on kuvattu ja vastuutettu ja toiminta organisoitu prosessin mukaiseksi. Jokaiselle käyttövaltuudelle on nimetty omistaja Prosessi on kuvattu ja vastuutettu ja toiminta organisoitu prosessin mukaiseksi. Läpimenoaika max 7 vrk Läpimenoaika max 7 vrk Läpimenoaika max 1 vrk sama Läpimenoaika max 1 vrk Määritellään myöhemmin

5 1.5. Katselmoinnit Kerran vuodessa katselmoidaan, onko kohteessa sellaisia käyttäjiä, joita ei enää tulisi olla. Kerran vuodessa katselmoidaan, onko kohteessa sellaisia käyttäjiä tai käyttöoikeuksia, joita ei enää tulisi olla. <- sama Perusteluja - on lähdetty siitä, että käyttäjätunnusten sulkemista työsuhteen päättyessä on pidetty kriittisempänä kuin työtehtävien vaihtumisesta johtuvaa käyttövaltuuksien muutosta - 7 vrk läpimenoaika riittää hyvin manuaaliprosessin toteuttamiseen, 1 vrk on jo helpompi taata teknisellä välineellä - organisaatio, jolla identiteetin hallinta on manuaalinen, voi päästä tasolle 2 - organisaatio, joka sulkee käyttäjätunnukset HR-järjestelmästä tulevan herätteen perustella mutta hallinnoi valtuudet käsin, voi päästä tasolle 3 - organisaatio, joka on automatisoinut myös käyttövaltuusylläpidon, voi päästä mukaan taso 4

6 2. Henkilöllisyyden todentaminen (engl. authentication) 2.1. Henkilöllisyyden todentamisen vähimmäistaso 2.2. Uuden työntekijän rekisteröinti 2.3 Todentamisvälineen (salasana, toimikortti) toimittaminen 2.4. Salasanoihin liittyvät vaatimukset Perusteluja Perustaso (2) Korotettu taso (3) Korkea taso (4) Erityistaso (5) NIST level 2 NIST level 2. Valmius NIST level 3:n mukaiseen henkilöllisyyden todentamiseen NIST level 2 mukaisesti. Kasvotusten, henkilöllisyys todennetaan poliisin myöntämästä asiakirjasta NIST level 2 mukaisesti. Kasvotusten, henkilöllisyys todennetaan poliisin myöntämästä asiakirjasta. Sähköisesti, käyttäen vähintään samantasoista todennusmenetelmää. NIST level 2 mukaisesti. - organisaatio pääsee perustasolle, vaikka käytössä olisi vain salasana-autentikointi NIST level 2. Valmius NIST level 3:n ja 4:n mukaiseen henkilöllisyyden todentamiseen

7 - korkeammalla tasolla organisaatiossa täyty olla valmius vahvaan autentikointiin. Vähimmillään tämä tarkoittaa sitä, että työasemaan on mahdollista saada kortinlukija+ohjelmistot, virkamiehille voidaan tilata virkakortteja tarpeen mukaan ja helpdesk osaa antaa tukea niihin liittyvissä asioissa. - edes korkealla turvatasolla ei olisi vaatimusta, että jokaisella työntekijällä on virkakortti NIST :n sovittamiseksi Suomen toimintaympäristöön tarvittaneen eri ohje. 3. Jäljitettävyys ja raportointitoiminnot 3.1.Käyttäjän käyttövaltuuksien jäljitettävyys ja raportointi 3.2.Lokitietojen hallinta Perustaso (2) Korotettu taso (3) Korkea taso (4) Erityistaso (5) Yksittäisen käyttäjän käyttövaltuudet on voitava selvittää järjestelmäkohtaisesti Yksittäisen käyttäjän kirjautumiset järjestelmään on voitava selvittää ja yhdistää hänen henkilöllisyyteensä luotettavasti. Yksittäisen käyttäjän käyttövaltuudet on voitava selvittää keskitetysti. Kirjausketjuun jää luotettavat merkinnät siitä, millä perusteella käyttäjälle on myönnetty käyttövaltuus. <- sama Lokimerkintöjen kiistämättömyyden turvaamiseksi on tehty erityisjärjestelyjä. 4. Käyttäjähallinnon tietoturvatason auditointi Perustaso (2) Korotettu taso (3) Korkea taso (4) Erityistaso (5) Auditoinnin toteutustapa Itseauditointi kerran vuodessa Vertaisauditointi kerran vuodessa Ulkoinen auditoija kerran vuodessa

8 Tietoturvatasot-hankkeessa valmisteltaneen auditointiohje, mutta se ei valmistune ennen kuin käyttäjähallinnon perusturvatasoa aletaan soveltaa Virtu-luottamusverkostossa Kun yleinen auditointiohje syntyy, päivitetään tämä dokumentti

9 Liite: määritelmät Termi (synonyymit) Identiteetti (henkilöllisyys) Attribuutti (ominaisuus) Käyttövaltuus (käyttöoikeus) Henkilöllisyyden todentaminen (autentikointi) Englanninkielinen vastine identity attribute authorisation, permission authentication Selitys Tosielämän henkilöä edustava abstraktio tietojärjestelmässä. Esimerkiksi tietojärjestelmän käyttäjätietokannan rivi, joka sisältää mm. käyttäjätunnuksen ja muita attribuutteja Tosielämän henkilöä ja hänen ominaisuuksiaan kuvailevat merkinnät. Henkilön identiteetti koostuu yhdestä tai useammasta attribuutista. Todennetulle käyttäjälle annettu lupa tietyn tiedon, suojattavan kohteen tai muun palveluelementin käyttöön. Voi perustua esimerkiksi käyttäjälle annettuun työrooliin tai voidaan antaa käyttäjälle henkilökohtaisesti. Käyttäjän käyttövaltuus tietyn palveluelementin käyttöön voi olla yksi käyttäjän attribuutti. Käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen halutulla luottamustasolla. Henkilöllisyyden todentamisen yhteydessä selvitetään tietojärjestelmän käyttäjän identiteetti. Jäljitettävyys auditability Tietojärjestelmän käyttötietojen selvittäminen

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3

TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3 12.12.2013 (päivitetty 29.1.2014) TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3 Tästä listasta löytyy vastauksia ensimmäisten siirtoprojektien aikana siirtyvää henkilöstöä askarruttaviin kysymyksiin.

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot