Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009"

Transkriptio

1 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat tutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen syksyä Malmin ja Vallilan liiketalouden koulutusohjelmat noudattavat samaa opintosuunnitelmaa. Opintojen toteutukset voivat vaihdella toimipisteittäin ja nuorten/aikuisten kesken. Löytääksesi haluamasi kurssin esim. kurssin koodilla tai nimellä, käytä FIND-toimintoa. OPS 2005, ennen syksyä 2009 aloittaneet liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat Yhteiset perusopinnot SLF1LV001 Oppijana HAAGA-HELIAssa 3 op SLF1LV001A Oppimistehtävät 1,0 op SLF1LV001B Urasuunnitelma 1(ei merkonomit) 1,0 op SLF1LV001C Urasuunnitelma 2 (ei merkonomit) 1,0 op SLF1LV001D Kehittymissuunnitelma (merkonomit) BUS1LV001 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 op MAR1LV001 Markkinoinnin perusteet 3 op LEA1LV001 Työhyvinvointi 3 op TOO1LV001 Tietokone työvälineenä 3 op THE1LV001 Tutkimusmenetelmät 3 op THE1LV001A Projektinhallinta 1,5 op THE1LV001B Tutkimuksen toteutus 1,5 op COM1LV001 Kirjallinen yhteisöviestintä 3 op SWE1LV004 Svenska i arbetslivet 3 op ENG1LV003 International Communication Skills 3 op Toinen vieras kieli 3 op Liiketalouden perusopinnot LOG1LV002 Kestävä hankintatoiminta 3 op LOG1LV002A Ympäristövastuullinen kuluttaminen ja liiketoiminta 1,5 op LOG1LV002B Logistiikka ja hankintatoiminta 1,5 op ECO1LV001 Kansantalous 3 op MAR1LV002 Palveluosaaminen 3 op LEA1LV002 Organisaatiokäyttäytyminen 3 op MAT1LV003 Liike-elämän matematiikka 3 op TOO1LV002 Raportoinnin työvälineet 3 op COM1LV000 Kansainvälinen neuvottelutaito 6 op COM1LV002A Kansainvälinen neuvottelutaito, suomi 2 op SWE1LV005B Kansainvälinen neuvottelutaito, ruotsi 2 op ENG1LV004C Kansainvälinen neuvottelutaito, englanti 2 op LAW1LV001 Juridiikan perusteet 3 op ACC1LV001 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 3 op Ammattiopinnot 45 OP 1. moduuli:yrittäjyys 15 OP BUS2LV003 Liiketoimintasuunnitelma ja yrittäjyys 2 op BUS2LV004 Aloittavan yrityksen perustoiminnot 6 op BUS2LV004A Markkinoinnin suunnittelu ja viestintä 1,5 op BUS2LV004B Yrityksen kannattavuus ja rahoitus 3 op BUS2LV004C Yritysoikeus ja markkinointioikeus 1,5 op BUS2LV005 Yrityksen resurssit ja ohjausjärjestelmät 4 op

2 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 2 of 176 BUS2LV005A Rahoitusmarkkinat ja riskien hallinta 3 op BUS2LV005B Yrityksen muuttuva toimintaympäristö 1 op BUS2LV006 Yrityksen talouden seuranta ja verotus 3 op BUS2LV006A Verotus ja tilintarkastus 1,5 op BUS2LV006B Finanssimatematikka 1,5 op 2. moduuli: Kilpailukyky 15 OP MAR2LV001 Asiakkuuden hallinta 4 op MAR2LV001A Markkinointi 3 op MAR2LV001B Tietokantaosio 1 op MAR2LV002 Johtaminen ja henkilöstöresurssien suunnittelu 3 op MAR2LV002A Henkilöstö 2 op MAR2LV002B Oikeus 1 op MAR2LV003 Systeemit ja niiden hankinta 2 op MAR2LV004 Tilastolliset menetelmät 3 op MAR2LV005 Tuotto- ja kustannuslaskenta sekä budjetointi 3 op 3. mooduli: Kansainvälisyys 15 OP IBU2LV000 Language Studies for International Business 3 op SWE2LV000A Svenska för Internationella affärer 1,5 op ENG2LV000A English Communication in International Business 1,5 op IBU2LV001 Principles of Internationalisation 4 op IBU2LV002 Successful Selling 2 op IBU2LV003 International Business Enviroment 6 op IBU2LV003A International Economics 3 op IBU2LV003B International Commercial Law and Contract Law 1,5 op IBU2LV003C Cross-Cultural-Management 1,5 op Suuntautumisopinnot (opiskelija valitsee oman suuntautumisensa) TALOUSHALLINTO 45 op Pakolliset suuntautumisopinnot 30 op Taloushallinnon kieliopinnot SWE3LV004 Taloushallinnon ruotsi 1,5 op ENG3LV014 Taloushallinnon englanti 1,5 op ACC3LV002 Kirjanpito ja arvonlisäverotus 7 op ACC3LV003 Tilinpäätös ja yritysverotus 6 op ACC3LV004 Talouden ohjaaminen ja johtaminen 7 op ACC3LV005 Tilintarkastus I 7 op Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 15 op ACC4LV006 Konsernitilinpäätös ja IAS/IFRS-tilinpäätöskäytäntö 5 op ACC4LV007 Yrityskaupat ja -järjestelyt 5 op ACC4LV008 Tilintarkastus II 5 op ACC4LV009 Rahoitus I 5 op ACC4LV010 Rahoitus II 5 op ACC3LV011 Johdon laskentatoimi 5 op HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 45 op Pakolliset suuntautumisopinnot 30 op LEA3LV003 Henkilöstön strateginen johtaminen 6 op LEA3LV003A Strateginen johtaminen 3 op LEA3LV003B Osaamisen johtaminen 3 op LEA3LV004 Vuorovaikutteisen työyhteisön kehittäminen 3 op LEA3LV005 HR-osaaja 10 op LEA3LV005A HR-osaaja, rekrytointi ja perehdytys LEA3LV005B HR-osaaja, kehittäminen LEA3LV005C HR-osaaja, palkitseminen LEA3LV006 Sujuva HRM-viestintä 3 op LEA3LV006A Sujuva HRM-viestintä, suomi 1 op SWE3LV006B Sujuva HRM-viestintä, ruotsi 1 op ENG3LV006C Sujuva HRM-viestintä, englanti 1 Op

3 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 3 of 176 LEA3LV007 HR-tietojärjestelmät 3 op LEA3LV002 Johdon henkilöstöoikeus 5 op Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 15 op LEA4LV008 Projektijohtaminen 5 op LEA4LV009 HR ja monikulttuurisuus 5 op LEA4LV010 HR-yrittäjyys 5 op LEA4LV011 Dagens trender i nordiskt ledarskap 5 op LEA4LV012 Leadership in European Context 5 op LEA4LV013 Käytännön esimiestyö 5 op LEA4LV014 Kouluttajakoulutus 5 op LEA4LV015 Työpsykologia 5 op LEA4LV007 Johtaminen ja esimiestyö 5 op LEA4LV003 Sisäinen viestintä esimiestyössä 5 op MAINONTA JA YRITYSVIESTINTÄ 45 op Pakolliset suuntautumisopinnot 30 op MYV3LV001 Markkinointiviestinnän suunnittelu 6 op MYV3LV002 Yritysviestintä ja profilointi 3 op MYV3LV009 Sisäinen viestintä 5 op MYV3LV003 Mainonnan ja yritysviestinnän juridiikka 3 op MYV3LV010 Mediat ja viestintä 3 op MYV3LV011 Luova kirjoittaminen 4 op MYV3LV012 Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu 6 op Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 15 op MYV4LV007 Managing Multicultural Communications Projects 5 op MYV4LV007A Managing Multicultural Communications Projects 2 op SWE4LV003C Managing Multicultural, ruotsi 1,5 op ENG4LV013B Managing Multicultural, englanti 1,5 op MYV4LV008 Ostokäyttäytyminen ja mainonnan tutkimus 5 op MYV4LV012 Markkinointiviestinnän projektityöt 5 op MYV4LV013 Ulkoinen sidosryhmäviestintä, mediasuhteet ja journ. 5 op MYV4LV011 Verkkoviestinnän projektityöt 5 op PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN JA MARKKINOINTI 45 op Pakolliset suuntautumisopinnot 30 op Markkinoinnin suuntautumiskielet 3 op SWE3LV002 Markkinoinnin ruotsi 1,5 op ENG3LV012 Markkinoinnin englanti 1,5 op MAR3LV003 Ostokäyttäytyminen 5 op MAR3LV004 Palvelujen markkinoinnin erityispiirteet 5 op MAR3LV005 Markkinointitutkimus 5 op MAR3LV006 Markkinoinnin johtaminen 6 op MAR3LV007 Brandimarkkinointi 3 op MAR3LV008 Markkinointiviestintä 3 op Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 15 op MAR4LV009 Digitaalinen markkinointi ja suoramainonta 5 op MAR4LV010 Kansainvälinen markkinointi ja ajankohtaisseminaari 5 op MAR4LV011 B - to B ja non-profit -markkinointi 5 op MAR4LV014 Vähittäiskaupan markkinoinnin johtaminen 5 op Työharjoittelu 30 op Opinnäyte 15 op Vapaasti valittavat 15 op Huomioitavaa: - "väistyvän" opsin kurssien koodit saattavat vaihdella eri lukuvuosina - enää osa OPS 2005:n kursseista toteutetaan

4 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 4 of 176 Kansainvälinen neuvottelutaito (englanti) Tunnus: ENG1LV004C Laajuus: 2 op Ajoitus: Ks. jaksotus Kieli: englanti/suomi Taso: perusopinnot Tyyppi: pakollinen Suositellaan opintojakson International Communication Skills jälkeen. Osa opintojaksoa Kansainvälinen neuvottelutaito. Opiskelija osaa valmistautua erilaisiin kokous- ja neuvottelutilanteisiin ja toimia niissä osallistujana, puheenjohtajana ja sihteerinä englannin kielellä. Opiskelija on perillä tavallisimpiin neuvottelutilanteisiin liittyvistä kulttuurieroista. Kansainvälisissä kokous- neuvottelu - ja kommunikaatiotilanteissa tarvittavaa kirjallista ja suullista viestintää sekä kulttuuritietoutta. Vuorovaikutteinen lähiopetus, suulliset ja kirjalliset tehtävät Heini Liesvirta, Marjaana Salonen, Graham Hill (Vallila) Hannukainen, Anja. Big Deal. 5. painos Edita Suullinen ja kirjallinen näyttö, tentti Language studies for international business/english Tunnus: ENG2LV000A Laajuus: 1,5 op Ajoitus: Ks. jaksotus Kieli: englanti/suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot

5 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 5 of 176 Opintojakson tyyppi: Pakollinen Perusopintojen jälkeen. Osa Kansainvälisyys-moduulia. Opiskelija tutustuu kansainväliseen liiketoimintaan liittyviin termeihin ja asiakirjoihin. Hän osaa käyttää englantia kirjallisesti ja suullisesti kansainvälisen liiketoiminnan tyypillisissä viestintätilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon kulttuurierot ja erilaiset tavat kansainvälisissä viestintätilanteissa ja hän ymmärtää korrektin viestinnän merkityksen. Englannin kielen kirjallinen ja suullinen käyttö kaupan tyypillisissä tilanteissa, pääpaino kirjallisessa viestinnässä sekä perinteisin että sähköisin keinoin: - Kansainvälisen kaupan terminologia ja asiakirjat (esim. tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, vahvistus, reklamaatio) - Kansainvälisen maksuliikenteen ja logistiikan terminologia ja dokumentit - Lyhyet raportit ja tiedotteet eri intressiryhmille Lähiopinnot, suulliset ja kirjalliset tehtävät Marjaana Salonen (Vallila) Hannukainen, Anja et al, Big Deal. 5 painos Edita Suullinen ja kirjallinen näyttö, tentti Markkinointi, englanti Tunnus: ENG3LV012 Laajuus: 1.5 op Ajoitus: Ks. jaksotus (Malmi) Opintojakson taso: suuntautumisopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Markkinoinnin perusopinnot on oltava suoritettu.

6 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 6 of 176 Tavoite Opiskelija selviytyy erilaisissa markkinointialan työtilanteissa ruotsiksi ja englanniksi. Opiskelija paneutuu englannin- ja ruotsinkielisten markkinointialan materiaalien käyttöön sekä niihin pohjautuvaan suulliseen ja kirjalliseen käytännönläheiseen raportointiin ammatillisissa yhteyksissä. Opiskelija ymmärtää kansainväliseen markkinointiin liittyvät kielelliset ja kulttuuriset haasteet. Markkinoinnin terminologia ja kielenkäyttö Vieraskielisen markkinointialan materiaalin hyödyntäminen Suullinen ja kirjallinen markkinointialan viestintä englanniksi ja ruotsiksi Kielen ja kulttuurin rooli kansainvälisessä markkinoinnissa Vastuu opettaja Graham Hill Opetusmenetelmä Lähiopinnot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset Arviointi Suullinen ja kirjallinen näyttö, loppukoe, aktiivinen osallistuminen Taloushallinnon englanti Tunnus: ENG3LV014 Laajuus: 1,5 op Ajoitus: Ks. jaksotus Taso: Tyyppi: suuntautumisvaihtoehto Perusopinnoista tulee olla suoritettuna International Communication Skills, International Negotiation Skills in English ja English Communication in International Business. Opiskelija kykenee keskustelemaan talouteen liittyvistä aiheista ja lukemaan alaan liittyvää ammattikirjallisuutta. Yrityksen tuloksesta kertominen Kirjanpidon keskeiset käsitteet Tunnusluvut Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus Yrityskaupat

7 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 7 of 176 Vuorovaikutteinen lähiopetus Anna Kimberley (Vallila), Teija Schalin (Malmi) Aktiivinen osallistuminen, etätehtävät ja kirjallinen tentti. Espanjan kielen rakenteet ja suullinen viestintä Tunnus: SPA8LV004 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus /espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat Espanjan kielen perustiedot. Opiskelija hallitsee espanjan keskeiset rakenteet ja osaa käyttää niitä puheessa. Kielen keskeiset rakenteet Suullinen viestintä Kansainvälisyys Suositellaan espanjankielisiin maihin vaihtoon lähteville. Lähiopinnot, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Malmi: Pia Mattila Opiskelumonisteet

8 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 8 of 176 Suullinen ja kirjallinen näyttö, tentti Culture in the English-Speaking World Tunnus: ENG8LV010 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus /englanti Taso: vapaasti valittavat Tyyppi: valinnainen ja sidonnaisuudet Englannin kielen perusopinnot. Opintojakso voidaan suorittaa vapaasti valittavana opintojaksona tai englanninkieliselle kielialueelle opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähteviltä edellytettävänä kieli- ja kulttuurivalmennuksena. Opiskelija tutustuu englanninkieliseen kulttuuriin ja kehittää näin kulttuurituntemustaan sekä vahvistaa ja aktivoi kielitaitoaan. Englanninkieliselle alueelle opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähtevä opiskelija tutustuu kohdealueen kulttuuriin ja valmistautuu myös kertomaan kohdealueella Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista. Opinnot syventävät kieli- ja kulttuuritietoutta parantaen näin opiskelijan työelämävalmiuksia. sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Opintojakson aikana opiskelija voi perehtyä esim. englanninkielisiin elokuviin, kirjallisuuteen, lehdistöön, tv-ohjelmiin, elämäntapoihin ja liiketoimintakulttuuriin. Itsenäistä opiskelua, portfolion laatiminen ja esittely.? Portfolio ja sen suullinen esittely, arviointi: hyväksytty/hylätty. Toinen vieras kieli (espanja//ranska/saksa/venäjä): vähimmäissuoritus on 3 op liikeviestintätasolla. Alemmalta tasolta aloitettaessa edellytetään vähintään 3+3 op:n suorituksia, joista toinen puoli luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Espanjan kieli 1 Tunnus: SPA8LV001 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus /espanja

9 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 9 of 176 Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava Opintojakso on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla ei ole aiempia espanjan opintoja. Opiskelija selviytyy yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa espanjan kielellä. Jokapäiväisiä suullisia viestintätilanteita Ääntämisharjoituksia Kielen keskeisiä rakenteita Kansainvälisyys Suositellaan espanjankielisiin maihin vaihtoon lähteville. Lähiopinnot, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Vallila: Synnöve Harjula Malmi: Pia Mattila Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: Español Uno, Finn Lectura, Helsinki, uusin painos Aktiivinen osallistuminen, 1-2 tenttiä Espanjan kieli 2 Tunnus: SPA8LV002 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus /espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Espanjan kieli 1:sen (SPA8LV001) tai joilla on jonkin verran aiempia espanjan opintoja. Tavoite

10 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 10 of 176 Opiskelija selviytyy jokapäiväisissä tilanteissa sekä yksinkertaisissa työelämän tilanteissa espanjan kielellä. Arkielämän suullisia viestintätilanteita Kielen perusrakenteita Lyhyitä kirjallisia viestejä Kansainvälisyys Suositellaan espanjankielisiin maihin vaihtoon aikoville. Lähiopinnot, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Vallila: Synnöve Harjula Malmi: Pia Mattila Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: Español Uno, Finn Lectura, Helsinki, uusin painos Suullinen ja kirjallinen jatkuva näyttö, 1-2 tenttiä. Espanjan kieli 3 Tunnus: SPA8LV003 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus (Vallila) /espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat Espanjan kieli 2 (SPA8LV002) tai vastaavat tiedot. Opiskelija selviytyy tavallisissa viestintätilanteissa suullisesti ja kirjallisesti espanjan kielellä. Suositellaan espanjankielisiin maihin vaihtoon lähteville. Suullisia ja kirjallisia työ- ja arkielämän viestintätilanteita Kielen keskeisiä rakenteita Kulttuuritietoutta.

11 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 11 of 176 Lähiopinnot, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Vallila: Synnöve Harjula Malmi: Pia Mattila Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: Español Uno, Finn Lectura, Helsinki, uusin painos Aktiivinen osallistuminen, 1-2 tenttiä. Liikeviestintää espanjaksi 1 Tunnus: SPA8LV005 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus (Vallila) /espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat/pakollinen 2. vieras kieli Espanjan kielen perustiedot. Opiskelija selviytyy espanjan kielellä erilaisissa työelämän tilanteissa. Suositellaan espanjankielisiin maihin vaihtoon lähteville. Työelämän tilanteita ja sosiaalisia kontakteja Yritysesittelyjä Lyhyitä kirjallisia viestejä Lähiopinnot, etätehtävät, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Vallila: Synnöve Harjula Opiskelumonisteet

12 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 12 of 176 Suullinen ja kirjallinen näyttö, tentti. Etätehtävien suorittaminen hyväksytysti. Liikeviestintää espanjaksi 2 Tunnus: SPA8LV006 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus /espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat Liikeviestintää espanjaksi 1 tai vastaavat tiedot. Opiskelija osaa tulkita ja laatia tavallisimpia liike-elämän viestejä sekä liikekirjeitä. Suositellaan espanjankielisiin maihin vaihtoon lähteville. Puhelintilanteita Kysely, tarjous, tilaus Muita kaupan asiakirjoja Pääasiassa etäopinnot, kirjalliset harjoitukset. Vallila: Synnöve Harjula Opiskelumonisteet Suullinen ja kirjallinen näyttö, tentti. Etätehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppiminen ja henkilökohtainen kehittyminen Päivätoteutus Tunnus: SLF1LV001 Laajuus: 3 op

13 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 13 of 176 Ajoitus: Ks. jaksotus Taso: perusopinnot Tyyppi: perusopinnot Ei lähtötasoedellytyksiä. Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa orientoitumaan HAAGA-HELIAssa opiskeluun, opiskelutaitoihin, vastuullisuuteen ja yhteistyöhön. Jakson tavoitteena on myös edistää opiskelijan valmistumista tavoiteaikataulussa, ammatti-identiteetin hahmottamista ja työelämään sijoittumista. Opintojakso koostuu kahdesta osasta, orientaatiosta HAAGA-HELIAn opintoihin (1,5 op) ja Urasuunnitelmien 1 ja 2 laatimisesta (1,5 op). A. Orientaatio HAAGA-HELIAn opintoihin (1,5 op) suoritus Läsnäolo orientaatioviikolla Osallistuminen 1. periodin orientaatiotunneille (vähintään viisi läsnäolokertaa) Taitokartoituksen laatiminen Kehityskeskustelu opettajatuutorin kanssa vuoden loppuun mennessä Suoritusohjeet löytyvät Moodlesta. Tästä osuudesta suoritusmerkinnän antaa oma opettajatuutori. B. Urasuunnitelmat (1,5 op) suoritus Suoritusohjeet ovat HAAGA-HELIAn urasivuilla: > Urasuunnitelma Opintojakso toteutetaan monipuolisena monimuoto-opiskeluna. Auli Pekkala (Orientaatio HAAGA-HELIAn opintoihin) ja Timo Lampikoski (Urasuunnitelmat), opettajatuutorit Opintojakson arviointi on: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen, annettujen tehtävien ja urasuunnitelmien tekemistä. Iltatoteutus Tunnus: SLF1LVOPP Laajuus: 3 op Ajoitus: perusopintojen aikana Taso: perusopinnot Tyyppi: perusopinnot Ei lähtötasoedellytyksiä.

14 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 14 of 176 Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa orientoitumaan HAAGA-HELIAssa opiskeluun, opiskelutaitoihin, vastuullisuuteen ja yhteistyöhön. Jakson tavoitteena on myös edistää opiskelijan valmistumista tavoiteaikataulussa, ammatti-identiteetin hahmottamista ja työelämään sijoittumista. Opintojakso koostuu kahdesta osasta, orientaatiosta HAAGA-HELIAn opintoihin (1,5 op) kohdat 1-4 ja Urasuunnitelmasta (1,5 op) kohta 5. A. Orientaatio HAAGA-HELIAn opintoihin (1,5 op) suoritus Läsnäolo orientaatioviikolla Tutustumisilta Osallistuminen Kirjastoinfoon (info pidetään jonkin oppitunnin yhteydessä) Taitokartoitus Urasuunnitelma (Timo Lampikosken ohjeiden mukaan) Suoritusohjeet löytyvät Moodlesta. Tästä osuudesta suoritusmerkinnän antaa oma opettajatuutori. B. Urasuunnitelma (1,5 op) suoritus Suoritusohjeet ovat HAAGA-HELIAn urasivuilla: > Urasuunnitelma Mirja Visuri (Orientaatio HAAGA-HELIAn opintoihin) ja Timo Lampikoski (Urasuunnitelmat). Opintojakso toteutetaan monipuolisena monimuoto-opiskeluna. Opintojakson arviointi on: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatioviikkoon ja tutustumisiltaan sekä urasuunnitelman tekemistä. Työhyvinvointi Tunnus: LEA1LV001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: Ks. jaksotus Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Opiskelija muodostaa itselleen kokonaiskuvan työhyvinvoinnin ja työ- ja toimintakykyisyyden merkityksestä yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin ja työ- ja toimintakykyisyyden eri osa-alueiden merkityksen ja painotuksen. Opiskelija seuraa

15 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 15 of 176 työelämän kehitystä koskevaa keskustelua ja kykenee osallistumaan työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän perehtyy alan uusimpiin tiedollisiin ja taloudellisiin teemoihin ja kykenee ylläpitämään psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista työkykyisyyttä. Työn ja terveyden merkitys yksilölle, työsuojelu ja työhyvinvointi, työkuntoisuus, työympäristö ja ergonomia, työssä jaksaminen ja stressinhallinta, TYKY-tapahtumien järjestäminen. Asiantuntijaluennot, pienryhmätyöskentely, aihealueita koskevat keskustelut, yksilöllisen kirjallisen työn laatiminen, yritysvierailut ja demonstraatiot sekä kulttuurilliset ja liikunnalliset käytännön harjoitteet. Työyhteisön TYKY-analyysi. Intensiiviviikolla 14 h ja seuraavalla periodilla 24 h lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä 43 h. Vastuuopettajat Tuula Merentie, Auli Pekkala ja Kaj Åström Alan aiheartikkelit ja eri lähteet TYKY-työssä Arviointi toteutetaan asteikolla T1 K5. Arviointiin vaikuttavat osallistumisaktiivisuus, annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja kirjallisen raportin laatu. Organisaatiokäyttäytyminen Tunnus: LEA1LV002 Laajuus: 3 op Ajoitus: 1 3 periodi, ensimmäisenä opintovuonna Opintojakson taso: liiketalouden perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Opinnot ovat kaikille pakollisia liiketalouden perusopintoja, ja ne suoritetaan yhden periodin aikana ajoittuen 1-3 periodille 1. opintovuonna. Tavoitteet:

16 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 16 of 176 Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle työyhteisön vaatimat toimintavalmiudet. Opiskelija ymmärtää yrityskulttuurin elementit ja erilaisuuden ja kykenee toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsee ryhmä- ja tiimityötaidot. : ORGANISAATIO organisaation toimintaperiaatteet organisaatiokäyttäytyminen organisaatiokäyttäytymisen tutkimus henkilöstön monimuotoisuus ja innovatiivisuu YKSILÖN TYÖKÄYTTÄYTYMINEN persoonallisuus ja tunnetekijät työmotivaatio ja sitoutumine RYHMÄT JA TIIMIT ryhmä- ja tiimityötaidot palautteenantokäytäntee ORGANISAATIORAKENTEET JA -PROSESSIT organisaatioteoriat ja organisaatiokulttuuri TYÖELÄMÄN MUUTOS JA OPPIMINEN muutoksen hallinta oppiva organisaatio Työelämäyhteydet: Ensimmäisen työelämän harjoittelujakson raportointitehtävä yhdistyy käsiteltäviin teemoihin. Oppimateriaali: Oppikirja Lämsä Anna-Maija & Hautala Taru Organisaatiokäyttäytymisen perusteet Edita Helsinki (Pois lukien luku 5: Ihmisten johtaminen) Luentorunko ja harjoitukset Moodlessa Vastuuopettajat: Marjo-Kaisa Ohlsbom, Maria Pitkonen : Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Projektityö ja erilaiset harjoitustehtävät. Arviointi: Tentti 50%, projektityö ja harjoitukset 50% Johtaminen ja henkilöstöresurssien suunnittelu Henkilöstö (aiemmin Johtaminen ja henkilöstöresurssien suunnittelu) Tunnus: Laajuus: Ajoitus: MAR2LV002A 2 op 2 3 periodi

17 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 17 of 176 Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Opinnot ovat kaikille pakollisia ammattiopintoja ns. Kilpailukykymoduulissa, jonka kokonaislaajuus on 15 op. Perusopinnoista Organisaatiokäyttäytyminen opintojakso tulisi olla suoritettuna. Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää johtamisen perusteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä hankkii henkilöstöjohtamisen sekä esimies alaistyöskentelyn perusvalmiudet ja ymmärtää henkilöstön merkityksen yrityksen kilpailukyvyn osatekijänä.. : Johtamisen lähtökohdat ja ihmiskuvat henkilöstöjohtaminen osana liiketoimintastrategiaa henkilöstöjohtamisen teoreettinen ja historiallinen tausta organisaatiokoulukunnat ja organisaatiorakenteet organisaatio ja ympäristö Asioiden, ihmisten ja osaamisen johtaminen johtamisen eri muodot johtamismallit ja teoriat johtajan/esimiehen roolit ja ominaisuudet esimies- alaisyhteistyö HR- toiminnan osa-alueet ja tuloksellisuuden arviointi henkilöstöstrategia ja politiikka henkilöstösuunnittelu henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen palkitseminen henkilöstön kehittäminen muut henkilöstötoiminnon osa-alueet Työelämäyhteydet Opintojaksoa suunniteltaessa ja toteutettaessa pidetään yhteyttä henkilöstöjohtamisen käytännön toimijoihin. Oppimateriaali Viitala: Henkilöstöjohtaminen, Edita Prima Oy Luentorunko ja harjoitukset Moodlessa Vastuuopettajat Marjo-Kaisa Ohlsbom, Lauri Kivistö, Maria Pitkonen

18 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 18 of 176 Lähiopetusta 22h, harjoitukset ja itsenäinen työskentely 31 h Arviointi Tentti 50%, harjoitukset 50% Henkilöstön strateginen johtaminen Tunnus: LEA3LV003 Laajuus: op Ajoitus: Ks. jaksotus Taso: suuntautumisopinnot Tyyppi: pakollinen Ammattiopinnot Tavoitteena on hankkia syvällinen osaaminen inhimillisten voimavarojen johtamiseen ja kehittämiseen sekä yrityksen henkilöstöstrategian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija saa hyvät valmiudet osallistua henkilöstöstrategian laatimiseen ja toteuttamiseen sekä vuorovaikutteisen ja monikulttuurisen työympäristön kehittämiseen myös kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija saa laaja-alaisen näkemyksen tiedon ja osaamisen tekijöihin, toimijoihin ja prosesseihin sekä niiden johtamiseen ja organisointiin. Lisäksi opiskelija tuntee tiedon ja osaamisen hankinnan, jakamisen ja hyödyntämisen sekä näiden johtamisen ja kehittämisen sekä soveltamisen osa-alueita organisaatiossa. - HR johtamisen tasot ja tehtävät - Johtamisjärjestelmät ja päätöksentekoprosessi - HR strategian ja politiikan suunnittelu ja toteutus - Henkilöstöstrategian kehittäminen - Henkilöstöraportti ja henkilöstöindikaattorit - Knowledge management - Ydinosaamisen kehittäminen - Tiedon ja osaamisen hankinta, luominen ja varastointi - Tiedon ja osaamisen jakaminen - Osaamisen johtaminen ja organisointi Lähiopetus, yrityskeixit, oppimistehtävät ja tuntiharjoitukset ja tentti sekä itseopiskelu. Opintojakson runko materiaaleineen moodle toteutuksena. Martin Stenberg, Juha Sillanpää

19 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 19 of 176 Viitala, Riitta (2005) Johda osaamista : osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Helsinki : Inforviestintä, Choo, Chun Wei (1998) Knowing organization. Oxford university press, Leopold, John & Karris, Lynette & Watson, Tony (2003) The Strategic Managing of Human Resources, Prentice Hall. Mattinen, Hannu (2006) Asiakkuusosaaminen kuuntele asiakastasi. Talentum. Juhani Kauhanen (2006) Henkilöstövoimavarojen johtaminen, WSOY Lisäksi luennoilla jaettava materiaali ja ajankohtaisartikkelit. Taustalukemistoa: Kaplan &Norton Strategialähtöinen organisaatio Kauppakaari 2002 Kim W. Chain & Mauborgne, Renee (20069 Sinisen meren strategia. Talentum. Stenberg,Martin (2006) Tieto tietojohtamisen arkkitehtuurit. Otava Stenberg, Martin(2000) Tiedosta osaamiseen. Helsingin Yliopisto, raportteja ja selvityksiä 34/2000. Oppimistehtävät (2-3) ja tentti 50 %, henkilöstöstrategiaraportti 50 %. Vuorovaikutteisen työyhteisön kehittäminen Tunnus: LEA3LV004 Laajuus: 3 op Ajoitus: Ks. jaksotus Taso: suuntautumisopinnot Tyyppi: pakollinen Ammattiopinnot Opiskelija ymmärtää, että ammattisivistykseen liittyy tietojen ja taitojen lisäksi myös ammatillisen asiantuntijan arvoperustan tarkastelun ja eettisen osaamisen kehittymisen. Opintojaksolla tarkastellaan valintojen ja toiminnan eettisiä ulottuvuuksia konkreettisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa ja organisaatiokulttuurin koetinkivenä. Opintojakso antaa perusteet tarkastella johtajuutta ja asiantuntijuutta eettisestä ja moraalisesta arvoperustasta. Vallila:

20 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 20 of Työ- ja yrityselämän arvot ja etiikka toiminnan peruspilarina - Yrityksen arvot ja niiden ulottuvuudet - Arvot ja johtaminen - Rakentava vuorovaikutus yksilön ja yhteisön tasoilla - Eettinen koodi ja yritysten eettinen valmennus Malmi: - Ryhmän yhteiset pelinsäännöt - Työ- ja yrityselämän arvot ja etiikka toiminnan peruspilarina - Yrityksen arvot ja niiden ulottuvuudet - Rakentava vuorovaikutus yksilön ja yhteisön tasoilla - Yritysten yhteiskuntavastuullisuus Vallila: Lähiopetus, oppimistehtävät ja tuntiharjoitukset sekä itseopiskelu. Opintojakson runko materiaaleineen moodle toteutuksena. Malmi: orientaatiotapaaminen ja verkkotehtävät lähiopetus 2 kertaa Juha Sillanpää (Malmi), Maria Pitkonen (Vallila) Vallila: Lähiopetus 4 kertaa, oppimistehtävät ja itseopiskelu Ketola, Tarja (2005) Vastuullinen liiketoiminta. Sanoista teoiksi. Edita Prima. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Malmi: Osa materiaalista on sähköisessä muodossa moodlessa ja palautukset moodleen. Materiaalia voi valikoida sekä tarvittaessa etsiä lisämateriaalia kirjoista, lehdistä, internetistä tai julkisista keskusteluista. Ketola, Tarja (2005) Vastuullinen liiketoiminta. Sanoista teoiksi. Edita Prima. Aaltonen Tapio, Junkkari Lari (1999) Yrityksen arvot ja etiikka WSOY

21 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HE... Page 21 of 176 Vallila: Aaltonen, Tapio ja Junkkari, Lari: Yrityksen arvot ja etiikka, 2003 Oppimistehtävien suorittaminen ja tentti tai kirjallisuusreferaatti. Malmi: esitykset ja palautetut tehtävät 80 % osallistuminen verkkokeskusteluun 20 % HR-osaaja, rekrytointi ja perehdytys Tunnus: LEA3LV005A Laajuus: 4 op Ajoitus: 5 ja 1 periodi Opintojakson taso: suuntautumisopinnot, henkilöstöjohtaminen Opintojakson tyyppi: pakollinen ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Opinnot ovat kaikille henkilöstöjohtamisen suuntautumisen valinneille pakollisia suuntautumisopintoja. Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tietää henkilöstöstrategiaa tukevan rekrytoinnin merkityksen yrityksen kilpailukyvyn osatekijänä, tuntee erilaiset rekrytointimenetelmät ja osaa toimia asiantuntijana henkilöstön hankinnassa. Opiskelija ymmärtää perehdyttämisen merkityksen, osaa laatia yritykselle perehdyttämisohjelman ja vastata sen toteutuksesta. : 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAA TUKEVA REKRYTOINTI 2. REKRYTOINTIPROSESSI, - KANAVAT JA -MENETELMÄT 3. YKSITTÄISEN REKRYTOINNIN SUUNNITTELU 4. TYÖPAIKKAILMOITTELU 5. HAASTATTELU JA SOVELTUVUUSARVIOINTI OSANA REKRYTOINTIPROSESSIA 6. TYÖSUHTEEN SOLMIMINEN JA TOIMENKUVAN MUOTOILU 7. PEREHDYTTÄMISEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 8. TYÖSUHTEEN ERI VAIHEET Työelämäyhteydet:

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

Otsikon "Itsensä kehittäminen" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta).

Otsikon Itsensä kehittäminen alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Finanssi ja talousasiantuntijan koulutusohjelma HAAGAHELIA ammattikorkeak... Page 1 of 30 Itsensä kehittäminen Otsikon "Itsensä kehittäminen" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Page 1 of 159 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Tunnus: AMK30D Lukukausi: 3.-7. Taso ja tyyppi: ammattiopinnot,

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma. 1 Palveluosaaminen. 2 Toimintaympäristö. Tunnistetiedot tunnus: RPO1RR001 laajuus: 15 op

Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma. 1 Palveluosaaminen. 2 Toimintaympäristö. Tunnistetiedot tunnus: RPO1RR001 laajuus: 15 op 1 / 11 4.9.2009 13:14 Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma 1 Palveluosaaminen tunnus: RPO1RR001 Ei lähtötasovaatimuksia, ei sidonnaisuuksia Opiskelija hahmottaa matkailun kansainvälisenä toimialana

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Henkilökohtainen kehittyminen ja ammatillinen kasvu Tunnus: AMM2SL001 Laajuus: 3 op Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: yhteiset ammattiopinnot

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot