Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari"

Transkriptio

1 -1, KV :00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kimpanpää Hilppa Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja

2 -1, KV :00 Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

3 1, KV :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus

4 2, KV :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Kim Soares ja Eeva-Liisa Säisä. Ei valitusosoitusta

5 3, KV :00 Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta

6 4, KV :00 KH: 1036/2012 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Kh / 349 Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 14/5281/4, joka koskee Jäppilän koulun lakkauttamista koskevasta Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyjä valituksia../. Hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä. Hallinto-oikeus on osin hylännyt, osin jättänyt tutkimatta valtuuston päätöksestä tehdyt valitukset. Päätös ei ole lainvoimainen. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi, ja päätettiin saattaa tiedoksi myös valtuustolle. Kv /. Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä. Kh: Valtuusto merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Ei valitusosoitusta

7 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

8 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

9 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

10 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

11 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

12 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

13 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

14 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

15 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

16 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

17 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

18 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

19 4, KV :00 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

20 5, KV :00 KH: 121/2015 Saatavien laskutus- ja perintäohjeet Kh / 6 Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Voimassa olevat Kotkan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet on hyväksytty valtuustossa Tuon ajankohdan jälkeen on perintälainsäädäntöä muutettu merkittävästi; muun muassa EU:n maksuviivästysdirektiivin voimaansaattamiseksi ns. maksuehtolaki sekä tarvittavat muutokset perintälakiin ja korkolakiin. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt linjauksia hyvästä perintätavasta../. Esityslistan liitteenä ovat uudet saatavien laskutus- ja perintäohjeet. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - hyväksyä liitteenä olevat saatavien laskutus- ja perintäohjeet tulemaan voimaan alkaen ja - kumota samasta ajankohdasta alkaen hyväksytyt vastaavat ohjeet. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv /. Liitteenä ovat uudet saatavien laskutus- ja perintäohjeet. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Valitusosoitus

21 5, KV :00 / Pykälän liite: Saatavien laskutus- ja perintäohjeet SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Saatavien perinnässä on noudatettava hyvää perintätapaa. Laskutusmenetelmät ja käteisperintä 2 Laskutus on suoritettava kaupungin käyttämällä tietojenkäsittelyjärjestelmällä, josta on yhteys myyntireskontraan. Laskun tiedot ja laskutusperusteet Maksut, jotka voidaan periä joko käteisellä tai laskuttamalla, peritään kaupungin kannalta taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Tällöin on huomioitava käteisen rahan käsittelyn kokonaiskustannukset ja turvallisuusriskit. Kaupungin maksuliikenne hoidetaan ensisijaisesti rahalaitosten välityksellä. Käteiskassatoiminta pidetään mahdollisimman pienenä. Mikäli toiminnan luonteen kannalta on tarkoituksenmukaista, voidaan kaupungille tulevat maksut periä osittain tai kokonaan ennakkomaksuina. 3 Laskutuksen perusteena olevat päätökset, tilaukset, sopimukset ja muut asiakirjat on laadittava niin, että ne sisältävät laskutuksessa tarvittavat tiedot. Lasku on laadittava selkeälukuiseksi. Siitä tulee ilmetä seuraavat tiedot: Laskuttaja/myyjä - Kotkan kaupunki ja sen hallintokunta, liikelaitos tai laskuttava yksikkö - Kaupungin arvonlisäverotunniste (Y-tunnus ) tai EUarvonlisäverotunniste (FI ) - Laskuttajan osoite Velallinen/ostaja - Ostajan nimi ja osoite Ostajana olevan yrityksen nimi on kaupparekisteriin tai verohallinnon YTJrekisteriin merkitty toiminimi. Yhdistysten, rekisteröimättömien yhtymien ja ryhmien osalta laskuun merkitään yhteyshenkilön nimi ja osoite, ellei ostajalla ole kiinteää toimipaikkaa. - Laskutusosoite ja maksaja, jos tämä on muu kuin ostaja. Ostajan nimi ja osoite on tässäkin tapauksessa mainittava. Uusilta yritysasiakkailta on tarvittaessa selvitettävä kaupparekisterinotteella yrityksen vastuuhenkilöt. Suurehkoja sopimuksia tehtäessä on hankittava yritys- ja yksityisasiakkaiden luottotiedot. Velallisen yksilöintiä varten myyntireskontraan siirrettävässä laskutusaineistossa on oltava henkilöasiakkaan sosiaaliturvatunnus tai syntymäaika ja yhteisön y-tunnus.

22 5, KV :00 / Pykälän liite: Saatavien laskutus- ja perintäohjeet Laskutus ja ennakkomaksu Laskun sisältötiedot - Laskun antamispäivä ja eräpäivä - Laskun numero. Laskut on numeroitava siten, että laskut ovat yksilöitävissä ja laskutus valvottavissa. - Viitenumero - Maksupaikat ja pankkiyhteydet tilinumeroineen - IBAN ja BIC/SWIFT -koodit - Viivakoodi, mikäli se on tulostusteknisesti mahdollista - Yhteystiedot, joista asiakas voi saada laskuun liittyviä lisätietoja - Muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun - Muistutusaika 10 päivää - Maksun viivästymisestä aiheutuva perimispalkkio, voimassa olevan viivästyskoron suuruus ja se ajankohta, josta lukien viivästyskorkoa on suoritettava. - Myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne, riittävästi yksilöitynä - Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suoritusaika tai ennakkomaksun maksupäivä - Verokanta/verokannat jokainen erikseen - Laskutettava euromäärä - Arvonlisäverollisen myynnin osalta veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset (jos eivät sisälly yksikköhintaan) - Suoritettava arvonlisäveron määrä euroissa - Arvonlisäverottoman myynnin osalta verottomuuden peruste tai käännetyn verovelvollisuuden peruste. Arvonlisäverolain ja verohallinnon ohjeiden mukaan lasku voidaan myös laatia kevennettyjen laskumerkintävaatimusten mukaisesti (laskut alle 250 euroa). Tällaisissa tapauksissa laskumerkintöjen sisällöstä on neuvoteltava talouden vastuualueen kanssa. Virheellisin perustein laskutettu lasku oikaistaan aina hyvityslaskulla. 4 Saatava on laskutettava viipymättä veloitusperusteen syntymisen jälkeen ja viimeistään kahden (2) viikon kuluessa. Jos veloitusperuste muodostuu kuukautta pidemmän ajan kuluessa, voidaan ennen lopullista laskua lähettää osalaskuja siltä osin kuin veloitusperuste on tiedossa, ellei saatavan vähäisyydestä muuta johdu. Jos samasta suoritteesta lähetetään useampia laskuja, niissä on viitattava aikaisempiin laskuihin. Ennakkomaksu on tarvittaessa asetettava ehdoksi lupien ja käyttöoikeuksien luovutuksille. Postitse lähetettävät tutkimustulokset yms. maksulliset lausunnot tulee laskuttaa postiennakolla. Laskut on säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta sen tilikauden lopusta, jolle laskut kuuluvat. Laskut voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Erillisten laskutusjärjestelmien aineistot, jotka tulkitaan osakirjanpidoksi, tulee säilyttää pää- ja päiväkirjamuodossa kymmenen (10) vuotta. Yleislaskutuksen osalta yksiköiden esimiesten tulee seurata laskutusta ja hyväksyä myyntilaskut joko yksittäin tai koontina.

23 5, KV :00 / Pykälän liite: Saatavien laskutus- ja perintäohjeet Maksuaika, maksun suoritus ja kuittaus 5 Laskujen maksuaika on pääsääntöisesti 14 päivää laskun lähettämisestä lukien. Maksu katsotaan suoritetuksi kaupungille sinä päivänä, jolloin pankkilaitoksen tai kaupungin kassa on sen kuitannut. Maksulykkäykset Lasku on voitava maksaa pankkeihin tai kaupungin kassaan. Jos eräpäivä sattuu päiväksi, jolloin kaupungin kassa tai maksuja kantavat pankit ovat kiinni, saa laskun maksaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä aukiolopäivänä ilman tästä viivytyksestä aiheutuvaa korkoveloitusta. Kaupungin saatava voidaan kuitata kaupungin maksamasta palkasta tai palkkiosta ilman ulosottokelpoista päätöstä, kun saatava on selvä ja erääntynyt maksettavaksi. Saamista ei saa kuitata siltä osin kuin palkka ulosottokaaren 4 luvun :n mukaan on jätettävä ulosmittaamatta. Kuittauksesta on aina hyvissä ajoin ennen palkanmaksupäivää lähetettävä kuittausilmoitus, jonka tulee sisältää ilmoitus kuitattavista saatavista erittelyineen (pääoma, korko, viivästyskorko). Mikäli muulla velallisella on saatavia kaupungin virastolta tai hallintokunnalta, voidaan kuittausmenettelyä niin ikään soveltaa. Ensisijaisesti kuittauksesta pitää pyrkiä sopimaan. Mikäli sopimukseen ei päästä, saatavat voidaan kuitata, jos ne molemmat ovat rahamääräisiä, selviä ja erääntyneitä. Maksun liikasuoritus on palautettava viipymättä, ellei sitä käytetä erääntyneen saatavan kuittaukseen. Toistuvissa laskutuserissä liikasuoritus voidaan velallisen suostuessa käsitellä vastaisten erien ennakkomaksuna. Liikasuorituksia, joiden palautuskustannukset ovat suuremmat kuin suoritus, ei palauteta. 6 Maksulykkäystä voi myöntää ao. saatavasta vastaavan hallintokunnan tai liikelaitoksen johtaja tai tämän määräämä henkilö enintään 30 päivää laskettuna maksumuistutuksen eräpäivästä. Kaupungin taloushallinnosta vastaava yhtiö voi myös myöntää maksulykkäystä em. ajan, ellei laskua koskevasta toimeksiannosta muuta johdu. Maksumuistutus Maksulykkäys ei vapauta viivästyskorosta eikä viivästysmaksusta. Maksusuunnitelmia, joissa velallinen sitoutuu maksamaan velkaansa erissä, voidaan tehdä vastuualueen/liikelaitoksen johtajan tai lautakunnan alaisen hallinnon johtajan päätöksellä. Myös talous- ja rahoitusjohtajalla sekä kaupunginlakimiehellä on oikeus hyväksyä maksusuunnitelmia ja niihin liittyviä järjestelyjä. Saatavan perintää hoitavalla perintätoimistolla on oikeus tehdä sen perittävänä olevia saatavia koskevia maksusuunnitelmia. 7 Myyntireskontran maksumuistutus on lähetettävä päivän kuluessa eräpäivästä. Tällöin on määrättävä uusi eräpäivä, laskettava ja ilmoitettava viivästyskorko ja viivästysmaksu sekä maininta erääntyneen saatavan siirtämisestä perintään, ellei suoritus ole tapahtunut annettuun eräpäivään mennessä.

24 5, KV :00 / Pykälän liite: Saatavien laskutus- ja perintäohjeet Maksumuistutuksia lähetetään vain yksi. Maksumuistutuksessa on annettava saatavan maksamista ja oikeellisuuden tarkistamista varten riittävät tiedot. Tällaisia tietoja ovat velkojan nimi ja osoite, saatavan peruste, laskun yksilöintitiedot sekä laskun kokonaissumma, maksuosoite ja määräpäivä sekä tieto siitä, kenelle mahdolliset huomautukset saatavasta ja perintäkuluista pitää esittää ja missä ajassa. Erikseen tulee mainita saatavaa koskevasta muutoksenhakumahdollisuudesta. Mikäli maksumuistutuksessa kerrotaan maksun laiminlyönnin seuraamuksista, niiden on oltava oikeita. Maksumuistutuksen lähettämisestä vastaa kaupungin taloushallinnosta vastaava yhtiö. Saatavien perinnästä annetun lain mukaan lähetetystä kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään aina erillinen perimispalkkio. Toimitusten keskeytys 8 Maksuhäiriöiden vuoksi toimitukset tai palvelukset on keskeytettävä, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu. Keskeyttämisen asemasta tai lisäksi voidaan käyttää muita keinoja kaupungin vahingon pienentämiseksi. Viivästyskorko Sopimuksia ei ilman erityistä syytä uusita, mikäli sopimusosapuolella on kaupungille maksamattomia saatavia. 9 Kuluttajasaatavissa viivästyskorkona peritään korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Korko on vaihtuva viivästyskorko. Korko lasketaan kultakin viivästysajanjaksolta sen aikana voimassa olevan koron mukaan. Julkisoikeudellisesta maksusta perittävästä viivästyskorosta määrätään ao. maksua koskevassa erityislaissa. Jos eräpäivä on sitovasti etukäteen määrätty, viivästyskorkoa lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä. Jos eräpäivää ei ole velallista sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorkoa on maksettava siitä lukien, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona kaupunki lähetti velalliselle laskun. Suomen Pankki vahvistaa sovellettavan viivästyskoron suuruuden ja voimassaoloajan. Elinkeinonharjoittajalta peritään viivästyskorkoa sopimuksen mukaisen viivästyskorkoprosentin mukaan. Viivästyskorkoa voidaan sovitella. Viivästyskoron sovittelusta päättää talousja rahoitusjohtaja. Talous- ja rahoitusjohtaja määrittää pienimmän erikseen lähetettävän viivästyskorkolaskun suuruuden. Perintä ja perinnästä luopuminen 10 Saatavien perinnästä vastaa kaupungin lukuun kaupungin taloushallinnosta vastaava yhtiö, ellei ole erikseen toisin sovittu. Kaupungin puolesta velkojan puhevaltaa käyttää kaupunginlakimies. Perintätoimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä, jos aikaisemmin suoritettujen perintätoimenpiteiden perusteella on todennäköistä, ettei saatavaa saada

25 5, KV :00 / Pykälän liite: Saatavien laskutus- ja perintäohjeet perityksi tai jos perimiskustannukset muodostuvat suhteettoman suuriksi perittävään määrään nähden. Talousjohtaja määrittää pienimmän saatavan määrän, jolle haetaan oikeuden tuomio tai päätös. Perinnästä luopumisesta sekä niistä tapauksista, jotka eivät sopimuksen mukaan kuulu taloushallinnosta vastaavalle yhtiölle, päättää ao. vastuualueen tai liikelaitoksen johtaja, lautakunnan alaisen hallinnon johtaja, talous- ja rahoitusjohtaja tai kaupunginlakimies. Hallintokuntien ja liikelaitosten on valvottava maksujen kertymistä kuukausittain. Tarvittaessa on ryhdyttävä 8 :n edellyttämiin toimitusten keskeyttämisiin. Valvonnan edellyttämät raportit toimittaa kaupungin taloushallinnosta vastaava yhtiö. Maksuvelvollisuuden kiistäminen ja perinnän keskeyttäminen 11 Vapaaehtoista perintää ei saa jatkaa, jos velallinen perustellusti kiistää maksuvelvollisuutensa. Saatava on siirrettävä oikeudelliseen perintään, jos saatava on erääntynyt. Varojen kohdentaminen Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perintää voi kiistämisestä huolimatta jatkaa, ellei velallinen tee perustevalitusta tai käytä muuta säädettyä oikeussuojakeinoa. Velallista on ohjeistettava perustevalituksen tekemiseen. Kuluttajasaatavaa perittäessä velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Keskeyttämisessä noudatetaan saatavien perinnästä annetun lain 4c :n määräyksiä. 12 Perinnässä kertyneet varat saa kohdentaa ensin korolle ja vasta sen jälkeen pääomalle. Kuluttajasaatavissa varat kohdennetaan perintäkuluille ja niiden koroille vasta saatavan pääoman ja sen koron tultua suoritetuiksi. Perintäkulut Kohdistamismääräyksestä voidaan poiketa kuluttajavelallisen eduksi. Yrityssaatavissa kohdentamisesta voidaan sopia toisinkin. 13 Kuluttajavelalliselta voidaan vaatia perintäkuluja ottaen huomioon mitä saatavien perinnästä annetussa laissa säädetään. Luottotappioiden kirjaaminen 14 Saamiset merkitään kirjanpitoon enintään todennäköiseen arvoonsa. Epävarmat saamiset kirjataan välittömästi luottotappioiksi. Luottotappioiksi kirjattuja saamisia peritään, kunnes saaminen on maksettu, vanhentunut tai on muuten käynyt ilmeiseksi, että perintää ei kannata jatkaa. Saatavien poistosta päättää kaupunginhallitus, ao. lautakunta tai johtokunta tai sen määräämä viranhaltija. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää saatavien poistamisesta koko kaupungin osalta. Tileistä poistetuista saatavista on pidettävä luetteloa perinnän mahdollistamiseksi.

26 5, KV :00 / Pykälän liite: Saatavien laskutus- ja perintäohjeet Saatavien vanhentuminen 15 Vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Velallisen oikeus saada tietoja Julkisoikeudellinen saatava vanhentuu maksuunpanovuotta seuraavan viidennen vuoden kuluttua. Yksityisoikeudellisten saatavien yleinen vanhentumisaika on kolme (3) vuotta saatavan erääntymisestä. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi entisen pituinen vanhentumisaika. Sen jälkeen kun velasta on annettu käräjäoikeuden tuomio, vanhentumisaika on viisi (5) vuotta. Luonnolliselle henkilölle asetettu maksuvelvoite on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuotta. Jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu, täytäntöönpanoperuste on voimassa 20 vuotta. Velan vanhentuminen katkeaa, jos velkoja ja velallinen sopivat vanhentumisen katkaisusta tai muusta velkaa koskevasta järjestelystä, velallinen lyhentää velkaansa; tai velkoja todisteellisesti muistuttaa velallista velasta. Oikeudellisesti velan vanhentuminen voidaan katkaista laittamalla kanne vireille tuomioistuimessa, valvomalla velka konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai laittamalla ulosotto vireille. 16 Velallisella on oikeus pyynnöstä saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Jos velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. Velkojan oikeus antaa tietoja Velkatiedot on annettava velalliselle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä. 17 Velkojalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa toimeksisaajalle perintätoimeksiannon hoitamista varten välttämättömät tiedot. Lisäohjeistus 18 Talous- ja rahoitusjohtajalla on oikeus tarvittaessa antaa näihin ohjeisiin perustuvia ja näitä täydentäviä laskutusta, perintää ja kirjanpitoa koskevia ohjeita. Voimaantulo 19 Nämä ohjeet tulevat voimaan Samalla kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymät saatavien laskutus- ja perintäohjeet.

27 6, KV :00 TETA: 470/2012 TuuliSaimaa Oy:n vahingonkorvausvaatimus Kh / 9 Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt, ettei Hallan alueen tuulivoimayleiskaavan laatimista jatketa. Kaupunginvaltuuston päätös on perustunut kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämiin maankäytöllisiin perusteluihin. TuuliSaimaa Oy on saapuneella kirjeellään vaatinut Kotkan kaupunkia korvaamaan yhtiölle Hallan sekä Hietasen tuulivoimahankkeista aiheutuneet kustannukset../. Yhtiön kirjelmä on esityslistan liitteenä. Kaupunginlakimies Marianna Ruonalan lausunto : Vuonna 2011 Kotkan kaupungin alueella oli vireillä useita tuulivoimalahankkeita. Hankkeiden taustalla oli tuulivoimalle maksettava korotettu syöttötariffi vuosina VentusVis Oy pyysi päivätyllä kirjeellään Kotkan kaupunkia käynnistämään tuulivoimayleiskaavaprosessin UPM-Kymmene Oyj:n maa-alueilla Kotkan Hallassa tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti em. hakemuksen perusteella , että Hallan saarelle käynnistetään tuulivoimatuotannon käynnistämiseen tähtäävä osayleiskaava. Mainitun kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen perustelutekstissä käsiteltiin myös muita tiedossa olleita tuulivoimalahankkeita ja niiden vaatimien alueiden kaavoitustilanteita. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättikin käynnistää samassa yhteydessä myös muut tarvittavat asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Perustelutekstissä todetaan, että tuulimyllyjen rakentaminen keskelle kaupunkialuetta on vaikutuksiltaan varsin radikaali hanke. Se muuttaa kaupunkikuvaa ja muutokset tuntuvat varsin monen kaupunkilaisen elinpiirissä. Päätös tuulimyllyjen rakentamisen sallimisesta tai epäämisestä tehdään kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskäytännön kautta YVA-tarkastelun tulosten ollessa käytettävissä. Päätösvalta on siis kaupungilla. Ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemää päätöstä VentusVis Oy oli jo saanut Kaakkois-Suomen ely-keskukselta päätöksen, jonka mukaan Hallan alueelle suunnitellut 4 tuulivoimalaa edellyttivät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. VentusVis Oy käynnisti yhteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdessä Kotkamills Oy:n hankkeen kanssa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ( ) todetaan mm. että VentusVis Oy on tilannut tuulivoimayleiskaavan laatimisen Pöyry Finland Oy:ltä ja kaavaehdotuksen valmistelu on aloitettu. Kaavaehdotus on tavoiteaikataulun mukaan valmis syyskuun 2012 loppuun mennessä. Kaavan laatimista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä valmistellaan samaan aikaan. YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat ympäristöselvitykset toimivat osaltaan kaavan selvitysaineistona. Yhteysviranomaisen lausunnosta ilmenee, että Kotkan kaupunki oli harkinnut ratkaista kaavoitusprosessin etenemisen ja sen aikataulun vasta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt äänestyksen jälkeen asettaa hankkeen toteuttajan toimesta laaditun Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä Esitetyt yksityisten tahojen mielipiteet osayleiskaavasta olivat pääosin kielteisiä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lo-

28 6, KV :00 TETA: 470/2012 pettaa tuulivoimayleiskaavan valmistelun eli asiallisesti valita nollavaihtoehdon toteutettavaksi. TuuliSaimaa Oy (aik. VentusVis Oy) haki oikaisua kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen ja lautakunta päättikin hyväksyä oikaisuvaatimuksen osittain ja ottaa kaavaehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Hallan tuulivoimaosayleiskaavan osalta valitaan 0-vaihtoehto ja osayleiskaavan valmistelu lopetetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjaamilla perusteilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen TuuliSaimaa Oy vaatii kirjelmässään Kotkan kaupunkia korvaamaan sille ilmoittamistaan kehittämishankkeista aiheutuneet kustannukset Hallan osalta ,94 euroa ja Hietasen hankkeen osalta ,09 euroa, mikäli kaupunki ei jatka kaavoitusprosessia. Hallan kaavoituskustannusten korvaamisen osalta TuuliSaimaa Oy viittaa maankäyttö- ja rakennuslain 77c :ään, jonka mukaan kunta voi periä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset tuulivoimahankkeeseen ryhtyvältä kokonaan tai osaksi. Kustannusten perimisen edellytyksenä on, että tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana. Mainitun säännöksen mukaan kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja ajan. TuuliSaimaa Oy tulkitsee mainittua lainkohtaa siten, että yleiskaavoituksen kustannukset ovat kokonaan Kotkan kaupungin maksettavat, koska kaupunki ei ole tehnyt erillistä päätöstä kustannuksista. Hallituksen esityksen perusteluissa (HE 141/2010) yleiskaavakustannusten periminen rinnastetaan yksityisen edun vaatiman asemakaavan ja asemakaavanmuutoskustannusten perimiseen. Tulkinnassa voidaan siten soveltuvin osin noudattaa MRL 59 :n periaatteita asemakaavan laatimisesta perittävästä korvauksesta. Hallan yleiskaavoitusta varten tarvittavat selvitykset ja kartat on laadittu tuulivoimahankkeeseen ryhtyneen VentusVis Oy:n/TuuliSaimaa Oy:n toimesta ja tilauksesta. Tiedossa ei ole, että Kotkan kaupunki olisi missään vaiheessa sitoutunut suorittamaan em. kustannuksia. Myöskään MRL 77 c :stä ei voida saada tulkinta-apua siihen, että Kotkan kaupunki olisi velvollinen korvaamaan em. kustannuksia TuuliSaimaa Oy:lle. Kotkan kaupungin ei ole MRL:n mukaan välttämätöntä tehdä päätöstä kaupungille aiheutuneiden yleiskaavakustannusten perimisestä, ellei niitä aiota periä. Kaupungille on aiheutunut kustannuksia asian käsittelystä sekä tiedottamisesta. Yleiskaavakustannuksista on erotettava ympäristövaikutusten arvioinnista aiheutuneet kustannukset, jotka kuuluvat aina hankkeen toteuttajan suoritettaviksi ja vastattaviksi. TuuliSaimaa Oy:n kirjelmässä mainitaan vahingonkorvausvaatimuksen perusteena lisäksi, että Kotkan kaupunki on sitoutunut laatimaan Hietasen alueen tuulivoimahankkeen edellyttämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tehdyn maanvuokran esisopimuksen ehtojen mukaisesti. Kyseisen TuuliSaimaa Oy:n mainitseman maanvuokran esisopimuksen on korvannut allekirjoitettu esisopimus. Esisopimus koskee Hietasen alueen mahdollisia tuulivoimalaitospaikkoja, joiden lukumäärä ja sijoitus voi esisopimuksen nimenomaisen määräyksen mukaan muuttua lopullisten suunnitelmien valmistuttua. Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen laatiminen on esisopimuksessa sovittu suoritettavaksi konsultin toimesta. Konsulttia ei ole nimetty. Asemakaavan laatimiskustannuksista ei ole lausuttu. Tiedossa on, ettei Kotkan kaupunki ole vielä ryhtynyt Hietasen asemakaavan muutoksen laatimista koskeviin toimiin. Jos TuuliSaimaa Oy

29 6, KV :00 TETA: 470/2012 on omasta aloitteestaan tilannut kaavoitusta varten selvityksiä ja töitä, vastaa TuuliSaimaa Oy itse näistä kustannuksista. Kaakkois-Suomen elykeskuksen päätöksen mukaan neljän tuulivoimalan hanke Hietasen satamaan ei edellytä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, joten YVAan liittyviä kustannuksia ei liene aiheutunut. MRL 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. MRL 77 b :ssä annetaan erityiset sisältövaatimukset nimenomaan tuulivoimarakentamista koskien. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnalla on kaavoitusmonopoli ja yleiskaavan sisältö on siten kunnan päätettävissä. Kunta ei voi etukäteen sitoutua tietynsisältöiseen yleiskaavaan; ei myöskään tietynsisältöiseen asemakaavaan. Yksityisellä maanomistajalla tai esim. tuulivoimahankkeen toteuttajalla ei myöskään ole valtaa pakottaa kuntaa laatimaan yleiskaava tai asemakaava tai määräämään niiden sisällöstä. Kaavoittaessaan alueita kunta käyttää sille laissa annettua julkista valtaa. Kunnan tulee päätöksenteossaan noudattaa hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita, kuten tarkoitussidonnaisuuden periaatetta ja luottamuksensuojaperiaatetta. Luottamuksensuojaperiaatteen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Luottamuksensuoja koskee kuitenkin vain oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Pelkkiä oletettuja taloudellisia odotuksia ei pidetä luottamuksensuojaan oikeutettuina. Kunnallisen toimielimen päätös laatia yleiskaava tai asemakaava ei ole yksityiselle taholle edun suova päätös. Perustellusta syystä kunnallisella toimielimellä on oikeus muuttaa tai peruuttaa päätöksensä ilman, että siitä aiheutuu vahingonkorvausvelvollisuutta millekään taholle. Korvauskynnys julkisen vallan käyttämisessä on normaalia vahingonkorvauskynnystä korkeammalla ja edellyttää korvauksenvaatijalta muutoksenhakutien käyttämistä loppuun saakka. Katson, ettei TuuliSaimaa Oy:n vahingonkorvausvaatimukselle ole sopimukseen perustuvia eikä sopimuksen ulkoisia perusteita. Mikäli vaaditut kustannukset sisältävät osaksikaan YVA-hankkeen kustannuksia, kuuluvat ne ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 22 :n nojalla hankkeesta vastaavalle. Ilmoitettujen kustannusten sisältöä ei ole tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi ryhtyä yksityiskohtaisesti tutkimaan, koska perusteita TuuliSaimaa Oy:n vaatimuksen hyväksymiselle ei käsittääkseni muutenkaan ole. Näin ollen esitettyjen määrien oikeellisuuteen ei oteta kantaa. TuuliSaimaa Oy on kuitenkin neuvottelussa ilmoittanut, etteivät vaaditut määrät sisällä YVAan liittyviä kuluja. Kaupunginhallituksella on talousarvion määräysten mukaan oikeus myöntää enintään euron suuruinen vahingonkorvaus. Sitä suuremmista korvausmääristä päättää kaupunginvaltuusto. Koska TuuliSaimaa Oy:n korvausvaatimus ylittää kaupunginhallituksen päätösvallassa olevan korvauksen määrän, asiasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto. Kyseessä on yksityisoikeudellinen korvausvaade, joten TuuliSaimaa Oy on oikeutettu riitauttamaan asia käräjäoikeudessa. Kaupunginvaltuuston päätös ei muodostu tässä oikeusvoimaiseksi. TuuliSaimaa Oy on vaatinut korvauksia suoritettavaksi mennessä, joten yhtiön on syytä saada asiaan Kotkan kaupungin kanta mahdollisimman pian. TuuliSaimaa Oy:n edustajat ovat käyneet neuvottelun kaupungin johdon kanssa kustannusten korvaamisesta. Neuvottelussa ei ole päästy ratkaisuun.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 6 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015) Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti.

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. PORIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KV hyväksynyt 25.2.2013, voimaantulo 1.3.2013 Periaate 1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Laskutusmenetelmät

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE 1 (6) SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Tavoite Tehokkaalla tulojen perinnällä saadaan kaupungin sitoutunut pääoma minimiin, ehkäistään luottotappioiden syntymistä

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27 Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 27 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty valtuustossa 14.12.2001) YLEISPERIAATTEET 1. Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 1(8) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaatteet 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen ao. lakeja, hallintosääntöä, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE SISÄLTÖ 1 Yleisperiaatteet... 2 2 Saatavan ja velkasuhteen synty... 2 3 Maksujen perintä, käteisperintä... 3 4 Laskutustietolomake... 3 5 Laskutusperiaatteet...

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2014 PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Mäkelä, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 18.8.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ

TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ IIN KUNTA Hallintopalvelut TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ 1) Yleiset linjaukset Iin kunnan taloussäännön 9 :ssä, Saatavien perintä ja laskutus, todetaan:

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot