Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti"

Transkriptio

1 Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010

2 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille Tilatarpeiden määrittely ja potentiaaliset kiinteistöt Keskuksen tilatarpeet Potentiaaliset kiinteistöt Heinolan luovan yritys-toiminnan keskuksen toimintamalli Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen profiili Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen tarjoamat palvelut Toimitilat Myyntipalvelu Kehittämispalvelu Sähköinen palveluympäristö Organisoituminen Eteneminen jatkossa Liite 1. Haastatellut ja alustavasti sitoutuneet toimijat 2.

3 1. Tausta, menetelmät ja prosessi 3.

4 Tämä selvitystyö on laadittu Heinolan kaupungin toimeksiannosta CreaMentors Oy:n asiantuntijakonsultointina. Selvitystyön tavoitteena on ollut luoda toimintamalli uudenlaiselle Heinolaan sijoittuvalle yritys- ja palvelukeskittymälle, luovan yritystoiminnan keskukselle. Tarkoituksena on luoda keskukselle toimintamalli, joka auttaa keskukseen sijoittuvia yrityksiä löytämään uusia markkinoita Heinolan seudulta ja Päijät-Hämeen (Lahden) alueelta, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulta sekä kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on ollut alustavasti sitouttaa yrityksiä keskuksen toimintaan. Selvitystyön ovat rahoittaneet Lahden Alueen Kehittämisyhtiö LAKES Oy ja Päijät-Hämeen liitto. Selvitystyön alussa CreaMentors on laatinut selvitystyön toteuttamissuunnitelman, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt. Toteuttamissuunnitelmaan pohjautuneet selvitystyön prosessi, vaiheet ja aikataulu on esitetty kuvassa 1. Toimeksiantajan puolelta yhteyshenkilöinä prosessin aikana ovat olleet EU-koordinaattori, kulttuuritoimenjohtaja Timo Kaattari ja arkkitehti Ritva- Maija Kuuskoski. HUHTIKUU 2010 Aloituskeskustelu toimeksiantajan kanssa (huhtikuu 2010) > täsmennykset tavoitteisiin ja toteutukseen Potentiaalisten yritystoimijoiden sitouttaminen ja toimintamallin jatkojalostaminen yhdessä toimijoiden kanssa (kesä-syyskuu 2010) Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen lopullisen toimintamallin suunnittelu (syyskuu 2010) > Palvelut > Myynti > Tilat Alustavan toimintamallin hahmottaminen (toukokuu 2010) > Palvelut yrityksille > Potentiaalit kiinteistöt > Alustava organisoituminen Potentiaaleihin kiinteistöihin tutustuminen 7.6. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen raportin ja jatkohankesuunnitelman laatiminen (syyskuu 2010) Haastattelututkimus alustavan toimintamallin mukaisille yrityksille (toukokuu 2010) > Kiinnostus alustavan toimintamallin mukaisia palveluja kohtaan > Kehittämisajatukset ja -tarpeet Alustavan konseptin jalostaminen yrityshaastatteluiden tulosten ja CreaMentorsin näkemysten perusteella (kesäkuu 2010) SYYSKUU 2010 Kuva 1. Selvitystyön prosessi 4.

5 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille 5.

6 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen alustaviksi palveluiksi hahmotettiin CreaMentorsin sisäisenä asiantuntijatyönä toukokuussa 2010 seuraavat osiot: 1. Yritysten toimistotilat 2. Yritysten tuotantotilat 3. Yritysten kehittämispalvelut 4. Yritysten yhteinen kahvila/ideointitila 5. Myyntipalvelut 6. Internet-portaali 7. Vuokrattava postilokero Tämän perusteella toteutettiin toukokuussa 2010 puhelinhaastattelututkimus päijäthämäläisille luovan alan yrityksille. Haastatteluiden avulla kartoitettiin yritysten alustavaa kiinnostusta Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen palveluja kohtaan ja samalla haettiin kehittämisajatuksia alustavan toimintamallin jalostamiseksi yrittäjien palvelu- ja tilatarpeiden perusteella. Kaiken kaikkiaan yrityksiä kontaktoitiin 103 kpl, joista 36 yritystä suostui haastatteluun. Yleisimpiä syitä haastattelusta kieltäytymiselle olivat yritystoiminnan lopettaminen lähiaikoina, Heinolan epäedullinen sijainti oman toiminnan näkökulmasta tai toimijan kiire kontaktoinnin ajankohtana. Haastateltavat kokivat alustavassa toimintamallissa hahmotetut palvelut kiinnostaviksi seuraavasti (ka-luku tarkoittaa haastattelujen keskiarvoa asteikolla 1-ei lainkaan kiinnostava, 5-erittäin kiinnostava): 6.

7 1 ei lainkaan kiiinnostava 5 erittäin kiinnostava 1 (Arvo: 2 (Ar- 3 (Ar- 4 (Ar- 5 (Ar- 1) vo: 2) vo: 3) vo: 4) vo: 5) Yhteensä TOIMISTOTILAT (ka: 1,94) 100 % TUOTANTOTILAT (ka: 2,00) 100 % YRITYSTEN YHTEINEN KAHVILA/IDEOINTITILA (ka: 2,41) VUOKRATTAVA POSTILOKERO - keskuksen osoite, toimitilat muualla (ka: 1,29) 100 % 100 % INTERNET-PORTAALI - yritys palveluineen näkyy keskuksen www-sivuilla, mukana verkostossa ja yhteisissä palvelukokonaisuuksissa (ka: 3,18) 100 % MYYNTIPALVELU - palveluiden tuotteistaminen, yrityskohtainen asiakashankinta (ka: 3,24) YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT - apua tuotteistamiseen ja liiketoimintastrategian luomiseen (ka: 2,79) 100 % 100 % Yhteensä 39 % 17 % 17 % 16 % 10 % Kuva 2. Palveluiden kiinnostavuus haastatteluiden perusteella Tulosten perusteella luotavan toimintamallin tulee esittää ratkaisu tehokkaan ja toimijoille hyötyä tuottavan myyntipalvelun konkretisoimiseksi. Tämä toimii keskuksen myyntivalttina myös muiden palveluiden osalta. Yrityksen kehittämispalvelut voivat toimia toisena keskuksen vetovoimatekijänä, kunhan palvelut konkretisoidaan yritystasolle. Internet-portaali koettiin helppona tapana päästä mukaan keskuksen toimintaan sijainnista riippumatta. Myöhemmässä vaiheessa tulisikin pohtia keskuksen verkoston laajentamista myös sopiviin keskuksen ulkopuolella toimiviin yrityksiin. Suhteellisen alhainen kiinnostavuus tuotanto- ja toimistotiloja kohtaan selittyy ainakin osaksi sillä, ettei haastatteluvaiheessa ollut esittää potentiaalia kiinteistöä tai tilaa, joihin keskus sijoittuisi. Asian abstraktius siis vaikutti kiinnostuksen puutteeseen. 7.

8 3. Tilatarpeiden määrittely ja potentiaaliset kiinteistöt 8.

9 3.1 Keskuksen tilatarpeet Selvitystyön aikana hahmotettiin luovan yritystoiminnan keskukseen sijoittuvien yritysten alustavat tilatarpeet. Tilatarpeet on arvioitu ns. enimmäistarpeen mukaan. Tätä hyödynnettiin potentiaalisiin tiloihin tutustuttaessa. Lopulliset tilatarpeet määrittyvät keskukseen sijoittuvien yritysten liiketoiminnan tilavaatimusten mukaan. Mikäli keskukseen sijoittuu 30 luovien alojen yritystä, voidaan näiden yhteisten tilatarpeiden olevan enintään 4500 m². Tilat koostuvat oheisen kuvan mukaisesti toimistotiloista, tuotantotiloista sekä yhteisistä aula- ja showroomtiloista. Lisäksi olisi hyvä, että keskukseen sijoittuisi ravintola- ja kokoustiloja sekä majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. On myös huomioitava, että kehittämis- ja myyntipalvelut tarvitsevat omat tilansa. Yritysten toimistotilat (30 m² / yritys, yhteensä 30 yritystä 900 m² Ravintola- ja kokoustilat (yhteensä 300 m²) Yritysten tuotantotilat (10 yritystä, yhteensä 3000 m²) Heinolan luovan yritystoiminnan keskus Yhteensä 4500 m² Luovien alojen yritys- ja myyntipalvelut (100 m²) Aula- ja showroomtilat (yhteensä 200 m²) Residenssitilat (l. majoitustilat) > optio Kuva 3. Luovan yritystoiminnan keskuksen tilatarpeet 9.

10 3.2 Potentiaaliset kiinteistöt Selvitystyön aikana kartoitettiin potentiaaliset kiinteistöt Heinolan alueelta ja tutustuttiin kiinteistöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen sijainnin näkökulmasta. Kartoitettuja kiinteistöjä olivat: - Seminaarin kiinteistö - Entisen Reuman sairaalan kiinteistö - UPM:n Vaneritehdas - Heinolan Vesitorni Luovan yritystoiminnan keskuksen tulisi sijoittua luovaan ympäristöön. Tämä tarkoittaa eivirastomaista rakennusta ja ympäristöä; tilaratkaisuja ja puitteita, jotka kannustavat verkostomaiseen ja innovoivaan yhteistyöhön. Eri vaihtoehdoista selvästi toimivimmaksi osoittautui Seminaarin kiinteistö, joka erottuu muista jo sijainniltaan. Seminaarin sijainti keskellä kaupunkia ja samalla Maaherranpuiston päädyssä tarjoaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia luovan yritystoiminnan keskukselle kuin keskustan ulkopuolella sijaitsevat toimitilat. Seminaarin tiloissa on lisäksi jo valmiina auditorio ja juhlatila kuten myös majoitustilat, mitkä muissa vaihtoehdoissa täytyisi erikseen rakentaa. Seminaarin ainoa varsinainen heikkous on työpajatilojen vähäisyys, mutta nekin ovat varsin riittävät nyt kaavaillun kokoiselle yritysryhmälle. Seminaarin omistavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa on käyty keskusteluja erilaisista omistusvaihtoehdoista. Kuva 4. Seminaarin kiinteistö 10.

11 4. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen toimintamalli 11.

12 4.1 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen profiili Heinolan luovan yritystoiminnan keskus muodostuu luovien alojen yrityksistä, jotka a) täydentävät toistensa palveluita ja luovat täten Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksesta kilpailukykyisen toimijan, jossa muodostuu yhtälö 1+1=3. b) pystyvät yksittäisinä yrityksinä sekä yhdessä erikseen määriteltyinä verkostoina tarjoamaan palveluita eri toimialoille Heinolan seudulla (erityisesti matkailu- ja palvelualat), pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisesti sekä kasvattamaan näiden kilpailukykyä erityisesti myynnin kehittämisen ja tuotekehityksen parantamisen näkökulmista. Näin keskuksen toiminta tukee ns. luovan talouden periaatetta. Luova talous on käsite, joka läpäisee kaikki toimialat. Sen ytimessä ovat luovat yksilöt, jotka synnyttävät uusia innovaatioita mm. uusia tapoja toimia, palvelukonsepteja, uusia tuotteita ja palveluja sekä brändejä. Innovaatioita edistävä luovuus voi olla organisaatioiden sisällä tai tulla sen ulkopuolelta erilaisten yhteistyömuotojen ja toimialarajapintojen kautta. Luovien alojen yrityksistä esim. markkinointiviestinnän ja muotoilun asiantuntijat sekä sähköisten ympäristöjen sisällöntuottajat tuovat luontevimmin muiden toimialojen yrityksille tukea liiketoimintaan ja innovaatioiden synnyttämiseen. Luovan talouden arvoa voidaan mitata mm. tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien sekä yleisemmin tekijänoikeuksien avulla. Luova talous on nostettu osaksi Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikkaa: luovilla aloilla on runsaasti innovaatio-, kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa Suomen kilpailukykyä. Lähde: Länsi-Uudenmaan luova talous -selvitys 2009, CreaMentors Oy 12.

13 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksesta on tarkoitus kehittää selvästi kokonaisvaltaisempi toimintaympäristö kuin aikaisemmista luovalla toimialalla vaikuttavista yrityskeskittymistä. Perinteisesti keskuksia on synnytetty lähinnä kiinteistöliiketoimintana, kun taas tässä tapauksessa on uudella toimintamallilla tarkoitus saada aikaiseksi täysin uudenlaista kehitystä toimialan sisällä. Tämä kohdistuu hyötynä muiden alojen toimijoille. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen profiilia suunniteltaessa lähdettiinkin siitä ajatuksesta, että keskukseen saataisiin mahdollisimman monipuolisesti aloja, jotka pystyisivät tukemaan muiden alojen markkinointia ja myyntiä tai jopa koko liiketoimintaa. Tämän arvioinnin tuloksena todettiin, että keskusta tulisi lähteä rakentamaan kuuden ydinteeman ympärille. Ydinteemoja ovat: - muotoilu ja valokuvaus - tilasuunnittelu - tapahtumat ja esittävät produktiot - digimedia, elokuva, TV - musiikki ja esittävä taide - viestintä ja markkinointi Näistä muotoilun ja valokuvauksen avulla pystytään esimerkiksi kehittämään teollisista lopputuotteista entistä myyvempiä tai kuvallisesta viestinnästä entistä tyylikkäämpää. Toisaalta tilasuunnittelun kautta voidaan esimerkiksi kehittää tuotannollisten yritysten tiloista toimivampia, kun taas musiikin merkitys vaikkapa mainonnan sekä myymälä- ja palvelutilojen houkuttelevuuden lisääjänä on kasvanut jatkuvasti. Kunkin ydinteeman ympärille haetaan avainyrittäjä, jonka ympärille puolestaan rakentuu n. neljän yrityksen kumppaniverkosto. Valitut ydinteemat yrittäjineen profiloivat keskuksen ja muodostavat sen palvelurakenteen. Luovan yritystoiminnan keskuksen tulisi muodostaa kokonaisuus, jossa eri yritykset eivät kilpaile toistensa kanssa vaan tuottavat toistensa toimintaan lisäarvoa. Keskuksen profiili tulee ydinteemoista huolimatta pitää avoimena siten, että mikäli teemojen ulkopuolelta oleva yritys on kiinnostunut keskuksen palveluista, tulee tähän säilyä mahdollisuus. Tätä kautta mahdollistuu vielä tunnistamattomien uusien palveluyhdistelmien syntyminen tulevaisuudessa ja keskuksen jatkuva uudistuminen. 13.

14 Kuva 5. Luovan yritystoiminnan keskuksen toimialat ja palvelut keskukseen sijoittuville yrityksille 4.2 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen tarjoamat palvelut Toimitilat Keskuksen toimitilat koostuvat toimistotiloista ja tuotantotiloista. Näiden lisäksi keskukseen kuuluvat yhteiset aula-, showroom-, ideointi- ja kokoustilat, jotka ovat kaikkien keskuksen yritysten käytössä. Myös keskuksen myynti- ja kehittämispalveluille sekä keskuksen hallinnolle on varattava omat tilansa, samoin kuin keskuksen omalle kahvilaravintolalle. Näiden ohessa keskukseen olisi hyvä liittää myös majoitustiloja sekä mahdollisesti residenssitiloja vierailijoita varten. Majoitus- ja ravintolatilojen hallinnoimisesta voisi vastata erillinen alan yritys, joka tarjoaisi palveluitaan myös esimerkiksi matkailijoille. Riittävät majoitustilat tarjoaisivat kuitenkin mahdollisuuden laajempienkin tuotantojen toteuttamiseen joustavasti. 14.

15 4.2.2 Myyntipalvelu Osaksi Heinolan luovan yritystoiminnan keskusta perustetaan myyntiyksikkö, johon sijoittuu kaksi myyjää. Myyntiyksikön tehtävänä on myydä keskukseen sijoittuvien yritysten palveluita aktiivisesti. Myyjien työnkuvat ja vastuut jakautuvat seuraavasti: Toinen myyjistä keskittyy myymään keskuksen yritysten (yritysverkostojen) yhteisiä palveluita keskitetysti suurille yrityksille. Tämä edellyttää markkinoiden tarpeiden vahvaa kartoittamista ja niihin liittyen yksilöllisten ratkaisujen rakentamista yhteistyössä valittujen keskuksen yritysten kanssa. Toinen myyjistä auttaa yksittäisiä keskukseen sijoittuvia yrityksiä myyntityössä. Tavoitteena on kehittää yrityksen omia myyntivalmiuksia ja löytää keinoja, joilla myyntiä saadaan voimakkaasti tehostettua. Keskeisiä keinoja ovat tuotteistamiseen liittyvät kysymykset, myynnin prosessien hallinta, asiakasrekistereiden rakentaminen ja potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistaminen sekä myynnin työkalujen kuntoon saattaminen. Samassa yhteydessä kehitetään myös niitä tekijöitä, jotka helpottavat yrityksen asiakkaiden ostoprosesseja. Tässä työssä kohderyhmänä ovat erityisesti pienet ja keskisuuret asiakasyritykset. Myyntityön kohderyhminä ovat eri alojen yritykset Päijät-Hämeessä, pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Kouvolan, Mikkelin ja Jyväskylän seuduilla. Erikseen huomioitavana kohderyhmänä ovat ns. tuotantoyhtiöasiakkaat, joita ovat mm. tv-yhtiöt ja levy-yhtiöt. Keskuksen käynnistämisen alkuvaiheessa erityisenä kohderyhmänä ovat päijäthämäläiset teollisuus- ja palvelualan yritykset. Näiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioidaan myyntiä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Myyntiyksikön kehittämisessä tulee tehdä valintoja mm. seuraavissa asioissa: 1. Keskuksen palvelutarjonnan kohdentaminen a. määritellään, mitä tarjotaan kullekin asiakaskohderyhmälle 2. Yritysten välisen toiminnan sisäisten pelisääntöjen sopiminen a. yhteishinnoittelu b. laskutuksen periaatteet c. asiakastiedon hallinta 3. Yrityskohtaisen myynnin tehostaminen a. keskuksessa toimivien yritysten yrityskohtaisen myynnin kehittäminen ja palveluiden tuotteistaminen 4. Yhteisten palvelukokonaisuuksien myynnin käynnistäminen a. keskuksessa toimivien yritysten yhteisen myynnin mallintaminen 15.

16 Myyntiä kehitettäessä on huomioitava, että myyntipalvelu ei saa tehdä yrityksistä uusavuttomia myynnin suhteen vaan päinvastoin; myyntipalvelun tärkein tehtävä on auttaa yrityksiä oman myyntityön kehittämisessä. Luovan yritystoiminnan keskuksen toiminnan käynnistämisvaiheessa eräs myyntipalveluiden kiireellisimmistä tehtävistä on markkinakartoituksen teko, jonka pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan keskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia. Kartoitus on hyvä tehdä suoraan pelkästään Heinolan talousaluetta laajempana, koska keskuksen tavoitteena on kuitenkin tarjota palveluitaan myös muille alueille. Myyntiyksikön toimivuus ja tuloksellisuus on keskeisin tekijä keskuksen toimintamallin onnistumisessa. Myyntiyksikön tehokas toiminta ja keskuksen yritysverkoston kokonaisuuden hallinta vaatii vahvaa kokemusta b to b -myynnistä, kunkin ydinteeman yritysten toimintalogiikasta ja prosesseista sekä vahvaa verkostojen hallintaa. On täten selvää, että myyntiyksikön operatiivisesta toiminnasta vastaavien henkilöiden tulee olla alan vahvoja osaajia. Myyntiyksikön palvelut on näin ollen järkevää hankkia ainakin aluksi ostopalveluina myynnin asiantuntijayritykseltä. Muutaman vuoden kuluessa toiminnan käynnistämisestä ainakin yrityskohtaista myyntiä toteuttavan henkilön saattaisi olla mahdollista kuitenkin siirtyä suoraan keskuksen alaisuuteen ja täten lisätä keskuksen omavaraisuutta Kehittämispalvelu Kehittämispalvelut auttavat luovan yritystoiminnan keskuksen yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Myynnin kehittämisen osalta kehittämistyöstä vastaa myyntipalvelut. Luovan yritystoiminnan keskuksen kehittämispalvelu tarjoaa paketin 1) yrityskohtaiseen kehittämiseen ja 2) verkoston kehittämiseen erityisesti kahdesta näkökulmasta, joita ovat - tuotteistaminen (jossa myyntipalveluilla on oma tärkeä roolinsa) - liiketoimintastrategian luominen Kehittämispalveluiden toiminnan lähtökohtana on keskuksen yritysten omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden kehittämisessä tukeminen. Siksi onkin olennaista, että kehittämispalveluiden toiminta aloitetaan riittävän kattavalla perehtymisellä kunkin yrityksen toimintaan. Vasta tämän vaiheen jälkeen kehittämispalvelut pystyvät tarjoamaan todellista lisäarvoa tuottavaa tukea yritysten kehittämiselle sekä yksittäisinä yrityksinä että erityisesti erilaisina yhteistyöverkostoina. 16.

17 Yrityskohtaisessa kehittämisessä toiminnan fokuksena tulisi olla yrityksen strategisten päämäärien kirkastaminen ja selkeän toimintasuunnitelman luominen niiden pohjalta. Tässä vaiheessa kehittämispalveluiden tavoitteena on tukea yrittäjää selkiyttämään yrityksensä a) tuote-/markkinavalinnat b) rahan lähteet (sisältäen erilaiset tukimahdollisuudet) sekä c) toimintamallit tuloksellisen toiminnan aikaansaamiseksi Keskuksen yhteistyöverkostojen kehittäminen tulisi aloittaa myös hyvin nopeasti perehtymisvaiheen jälkeen, jotta keskuksessa toimivat yritykset pääsisivät mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään koko keskuksen osaamista. Tavoitteena on siis luoda tuttujen palvelukokonaisuuksien rinnalle myös aivan uudenlaisia palveluita, joissa yhdistyvät eri yritysten vahvuudet. Näiden palvelukokonaisuuksien syntymisessä olennaista onkin keskuksen kehittämispalveluiden tuki, joka kannustaa yrittäjiä pohtimaan erilaisia uusia mahdollisuuksia yhdessä. Uusien verkostojen syntyminen keskuksen sisällä saattaisi tietysti tapahtua itsestäänkin, mutta aikaisempien keskushankkeiden perusteella voidaan todeta siihen kuluvan vapaamuotoisena aivan liian kauan. Näin ollen kehittämispalveluiden avulla säästetään huomattavasti aikaa ja vähennetään yrittäjien turhautumista mahdollisesti suurin odotuksin tapahtuneeseen keskukseen siirtymiseen. Kehittämispalveluiden tehtävänä on siis auttaa keskuksen yrityksiä luomaan myös yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joiden avulla yritykset pystyvät tarjoamaan suurempien asiakkaiden kaipaamia kokonaisuuksia. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole pelkästään muualta löytyvien palvelumallien kopioiminen, vaan erityisesti myös täysin uudenlaisten palvelujen kehittäminen. Tätä kautta keskus voi profiloitua todelliseksi osaamiskeskittymäksi ja hankkia uusia asiakkuuksia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Yhteisten palvelukokonaisuuksien luomisessa kehittämispalveluiden tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä keskuksen myyntipalveluiden kanssa. Kehittämispalveluiden merkitys keskuksen toiminnan käynnistämisessä on erittäin olennainen, koska myyntipalveluiden ohella juuri kehittämispalvelut erottavat luovan yritystoiminnan keskuksen muista maamme samantyyppisistä keskuksista. Kehittämispalveluiden työmäärä painottuu kuitenkin selvästi toiminnan käynnistämisvaiheeseen, vaikka palveluita tarvitaan toki myöhemminkin. Näin ollen onkin käytännöllisintä hankkia kehittämispalveluita alkuvaiheessa ostopalveluina liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneelta yritykseltä. Keskuksen toiminnan vakiinnuttua kehittämispalveluiden rooli muuttuu enemmän jatkuvan toiminnan kehittämisen suuntaan, jolloin vastuu kehittämispalveluista voisi siirtyä enemmän keskuksen omalle henkilöstölle. 17.

18 4.2.4 Sähköinen palveluympäristö Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen yritysten välisen kommunikoinnin ja asiakastoiminnan tueksi kehitetään sähköinen palveluympäristö, joka rakentuu kahdesta toimintaalueesta: asiakasnäkymästä ja sisäisestä näkymästä. Nämä voivat sisältää mm. seuraavaa: 1) Asiakasnäkymä Sähköinen palveluympäristö kytkee yhteen kaikki toimijat, jotka ovat mukana luovan yritystoiminnan keskuksessa, ja sisältää: - linkit toimijoiden sivuille - luovan talouden case-esimerkkien kuvauksia menestystarinoita jne. - yhteisiä palvelukokonaisuuksia - yksittäisten yritysten palveluja 2) Sisäinen näkymä Sähköisen palveluympäristön kehittämisessä huomioidaan myös yritysten sisäinen (keskinäinen) näkökulma. Tällöin palveluun sisältyy myös virtuaalisia toimintoja, jotka yleensä toteutuvat ainoastaan fyysisinä, mm.: - yritysten ja verkoston tapaamiset - yritysten ja verkoston neuvottelut - yhteisten tuotteiden rakentaminen verkostoyritysten kesken - ideointikahvilan toiminta Sähköisen palveluympäristön kehittämisessä voidaan huomioida verkostoitumismahdollisuus myös muiden virtuaaliverkostojen kanssa. Tämä voi osaltaan edesauttaa yritysten kansainvälistymistä ja innovointityötä. Hyviä käytäntöjä virtuaaliverkostoista löytyy mm. seuraavista osoitteista:

19 5. Organisoituminen 19.

20 Luovan yritystoiminnan keskuksen toiminnan hankkeistamisesta vastaa alkuvaiheessa Heinolan kaupunki. Kiinteistön suhteen on olemassa erilaisia omistusvaihtoehtoja: 1) Heinolan kaupunki 2) Senaatti-kiinteistöt (vuokraus) 3) Luovan yritystoiminnan keskuksen yritykset 4) Kiinteistösijoittaja Kuva 6. Luovan yritystoiminnan keskuksen omistajavaihtoehdot ja henkilöstö Hallinnollisesti on todennäköisesti järkevintä eriyttää keskuksen toiminnot erilliseen kiinteistöyhtiöön sekä varsinaiseen palveluyhtiöön, joka vastaa keskuksen käytännön toiminnasta. Kiinteistöyhtiö huolehtii puolestaan keskuksen tilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Keskuksen oma organisaatio tulisi pitää mahdollisimman kevyenä, jotta keskuksen yrityksille ei synny kohtuuttoman suuria ylimääräisiä kustannuksia. Keskuksen johtajan lisäksi myyntipalveluihin tarvitaan kahden henkilön työpanos ja kehittämispalveluihin mahdollisesti yhden henkilön työpanos riippuen tietysti käytettävien ostopalveluiden määrästä. Kiinteistönhallinta taas olisi kenties mahdollista yhdistää keskuksen johtajan toimintakenttään. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen toiminta käynnistetään kahden kehittämishankkeen avulla. Ensimmäinen hanke keskittyy keskeisten toimijoiden sitouttamiseen sekä näiden myynnin ja liiketoimintamallien sekä verkostoyhteistyön kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköistä palveluympäristöä ja selvitetään toimijoiden tarpeet tilojen suhteen. Näiden toiveiden täyttymiseksi keskukseen muuttavia yrityksiä pyritäänkin saamaan itse osallistu- 20.

21 maan aktiivisesti kiinteistön suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankkeen kesto on kolme vuotta, jona aikana on mahdollista saavuttaa konkreettisia liiketoiminnallisia tuloksia. Toinen hanke puolestaan painottuu keskuksen kiinteistön kehittämiseen ja sen tarkoituksena on varmistaa keskuksen paras mahdollinen soveltuvuus toimijoille. Tässä hankkeessa ovat siis aktiivisesti mukana kaikki keskukseen muuttavat yritykset. 21.

22 6. Eteneminen jatkossa 22.

23 Selvitystyön aikana kontaktoitiin noin 200 luovan alan toimijaa, joiden joukosta löytyi kymmeniä alustavasti kiinnostuneita. Toimijat pitivät Heinolan luovan yrityskeskuksen toimintamallia hyvänä ja jo olemassa olevia yrityskeskittymiä kokonaisvaltaisempana. Toimeksiannossa kartoitettiin erilaisia kiinteistövaihtoehtoja, joiden suhteen ei pystytty tekemään päätöstä selvitystyön aikana. Etenemisen suhteen on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa: 1) Ratkaistaan ensin kiinteistökysymys ja tehdään tarvittavat järjestelyt: - toimijoiden sitouttaminen - tilasuunnittelu - tarvittavat tilamuutokset (investointihanke) Tämän jälkeen käynnistetään varsinainen kehittämishanke. 2) Käynnistetään kehittämishanke ilman kiinteistöpäätöstä: - sitoutetaan hankkeeseen haluttu määrä toimijoita, aluksi avaintoimijat - pyritään ratkaisemaan kiinteistökysymys hankkeen aikana Molemmissa vaihtoehdoissa toimijat voidaan sitouttaa järjestämällä 1-2 ilmaista koulutuspäivää, joiden aikana toimijat johdatetaan luovan yritystoiminnan haasteisiin ja ratkaisumalleihin ja niiden kautta luovan yritystoiminnan keskuksen toimintamalliin. 23.

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Yritysryhmähanketilaisuudet 9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano 10.10.2017 Hollola, Hollolan

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Asiakirjatyyppi 1 (7) Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 2 Asiakirjatyyppi

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Esiselvitys yritysten yhteisen vientiyhtiön perustamisesta ja vientikonsortioiden luomisesta. Toimintamalli, jatkovalmistelu, aikataulu ja vastuut

Esiselvitys yritysten yhteisen vientiyhtiön perustamisesta ja vientikonsortioiden luomisesta. Toimintamalli, jatkovalmistelu, aikataulu ja vastuut Esiselvitys yritysten yhteisen vientiyhtiön perustamisesta ja vientikonsortioiden luomisesta Toimintamalli, jatkovalmistelu, aikataulu ja vastuut Tausta Kokemukset uusista markkinoista ja kiinnostuksesta.

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti

Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti Euroopan maaseudun 1111 kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti RITVA POHJOISVIRTA Sisällys 1. Toteuttajan nimi.2 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Toimialat ja projektikokonaisuudet palvelusetelihankkeessa Palvelusetelihankkeessa on tällä hetkellä neljä toimialaa Hammashoito Terveyspalvelut Vanhuspalvelut

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tulisielut on sinulle jos haluat...

Tulisielut on sinulle jos haluat... Tulisielut on sinulle jos haluat... Tehdä hyvistä ideoista kunnon tuotteita. Draivia, keinoja ja rohkaisua myyntityöhön. Kalenteriasi kuriin ja keskittymistä oikeisiin asioihin. Tavata samanhenkisiä aloittavia

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1 (6) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5),, (jäljempänä Wirma

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma Linnan Kehitys, PN Linnan Kehitys, PN Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma 2017-2030 VIERAILIJAT i laakso VETOVOIMATEKIJÄT EROTTUVUUSTEKIJÄT Linnan Kehitys, PN I-laakso projektin toimenpiteet 2017-2018

Lisätiedot

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan toiminnan kehittäminen Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan sää=ö Porvoon Taidetehtaan sää=ö on 1999 perustebu yleishyödyllinen yhteisö. o Perustajat Porvoon kaupunki

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Technopolis toimintaympäristö Innopoli 1 & 2 ja Teknologiakylä, Otaniemi

Technopolis toimintaympäristö Innopoli 1 & 2 ja Teknologiakylä, Otaniemi Technopolis toimintaympäristö Innopoli 1 & 2 ja Teknologiakylä, Otaniemi Technopolis-konserni Kiinteistöpalveluhybridi Tarjoaa toimintaympäristöjä ja palveluita tietointensiivisille yrityksille Luotettava

Lisätiedot

Loppi

Loppi Loppi 19.4.2017 DIGITRAIL-Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys www.hamk.fi/digitrail Hankkeen keskeiset tavoitteet: www.hamk.fi/digitrail Digitalisaatio Digitalisaatio = uusien prosessien

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Avoin Tampere-hanke: Osallistuminen Kiihdyttämöpalveluiden toteuttamisen rahoittamiseen startup-yrityksille vuoden 2017 loppuun saakka TRE:3061/00.01.05/2016 Lisätietoja

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1, Tekes Muotoilun rahoittaja Antti Salminen Maria 0-1, 27.4.2017 Hallituksen puoliväliriihen tiedotteen liite 25.4.2017 Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019: Uudet avaukset; Luovaa taloutta

Lisätiedot