PROJEKTISUUNNITELMA. Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA. Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010. WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, Helsinki 1

2 Asiakas Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL Kajaani Palvelun toimittaja WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki Puh Yhteyshenkilö Terhi Tikkanen-Lindström Puh , gsm

3 Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen Työn tavoitteet Tavoitteena on Kajaanin keskustan toimivuuden, saavutettavuuden ja vetovoiman parantaminen. Tähän on tarkoitus päästä kaupungin ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Tavoitteena on pitää yllä vuosikymmen sitten aloitettua määrätietoista keskustan kehittämistä ja aktivoida keskustan toimijat tuottamaan uusi kehitysimpulssi myönteisen kehityksen varmistamiseksi eri toimijoiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksella. Yksi tehtävän tärkeimpiä kysymyksiä on liikennejärjestelmän selkeyttäminen, erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen sekä pysäköintijärjestelmän ja sen ylläpidon yhteistoiminnan ideointi. Työn tavoitteena on tuottaa tarjouspyynnössä esitetylle alueelle: 1 Yleissuunnitelma, jonka keskeiset osa-alueet ovat: - katualueiden yleissuunnittelu painottaen kävelyalueen laajentamista ja kevyen liikenteen olosuhteiden ja katumiljöön parantamista - keskustan pysäköintijärjestelyjen suunnittelu - Kruununpuodinmäen sillan tavoitteiden määrittäminen ja yleissuunnittelu. 2 Selvitys keskustan toimijoiden tarpeista, kehittämispanoksista ja yhteistoimintarakenteista. 3 Kehittämisen strateginen ohjelma, jossa kootaan yhteistyössä tilaajan kanssa yksityisen sektorin ja kaupungin hankkeiden toteuttaminen yhdeksi, toisiaan tukevaksi ohjelmaksi ja tavoiteaikatauluksi. Ohjelma muodostaisi keskustan alueelle luontevan jatkon Koko Kajaani 2020, aluerakenne ja toimenpideohjelma raportille. Lähtöaineistona työlle ovat aiemmin laaditut suunnitelmat ja selvitykset, joiden ajanmukaisuutta ja kehittämistä tarkastellaan tämän päivän tavoitteiden valossa. Vuorovaikutus työskentelymetodina Konsultti valmistelee ja organisoi työn aikana kaksi työpajaa, ensimmäisen selvitysvaiheen lopulla tavoitteiden konkretisoimiseksi ja toisen luonnosvaiheen lopulla yleissuunnitelman ja kehittämisohjelman luonnoksen testaamiseksi. Työpajaan osallistuu ohjaus- ja työryhmän jäseniä sekä sidosryhmien edustajia. Työpajan idea ja metodi on seuraava: työvaiheen kysymysten aihepiiristä valmistellaan havainnemateriaali, joka virittää osallistujat tuomaan näkemyksensä ja tavoitteensa yhteiseen keskusteluun. Työpajan tuloksista laaditaan yhteenveto, jota konkretisoidaan keskustan kehittämisratkaisuihin. 3

4 Konsultti tuottaa tiedottamisen tarpeisiin tarvittavaa materiaalia neljä kertaa työvaiheittain. Kajaanin kaupunki perustaa projektille omat sivun kaupungin nettisivujen yhteyteen, jonne on pääsy suoran etusivulta. Sivulle toimitetaan nähtäville ajantasaisesti kaikki suunnittelua koskeva materiaali, myös projektisuunnitelma ja kokousmuistiot. Sivuilla on palautemahdollisuus ja konsultti seuraa palautteen sisältöä koko prosessin ajan. Palautteesta laaditaan yhteenveto loppuraporttiin. Tavoiteraportti esitellään kaupunginhallitukselle ja ympäristötekniselle lautakunnalle. Luonnosraportoinnin aineisto esitellään yleisötilaisuudessa, jonne kutsutaan myös luottamushenkilöt. Valmis suunnitelma-aineisto esitellään kaupunginvaltuustolle. Projektiorganisaatio Konsultin projektiryhmä Ydintyöryhmä Projektipäällikkö, osa-alueiden koordinointi, kaupunkikuvan ja kunnallistekniikan asiantuntemus, vuorovaikutus ja tiedotus Arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström Liikennesuunnittelu, projektisihteeri DI Olli Haveri 4

5 Siltasuunnittelu DI Antti Karjalainen Julkisen katutilan kehittämisen suunnittelu Sis. arkkit. Liisa Ilveskorpi Laadunvarmistus ja tukitiimi Laadunvarmistus, liikennesuunnittelu DI Risto Jounila Työpajatyöskentelyn valmistelu ja läpivienti TaM Pia Salmi Lisäksi konsultilla on mahdollisuus käyttää yhtiön monipuolista asiantuntemusta työn aikana ilmeneviin tehtäviin ja asiantuntijakysymyksiin. Ohjausryhmä Ohjausryhmä ohjaa ja seuraa hankkeen toimintaa sekä arvioi sen tulokset. Ohjausryhmä päättää hankkeessa tehtävistä suunnitelmista ja selvityksistä sekä linjataan kaupungin omia kaupunkikeskustan kehittämiseen liittyviä asioita. Ryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoa sekä kuulla asiantuntijoita. Eero Suutari, Kajaanin yrittäjät ry., pj. Osmo Arffman, Osuuskauppa Maakunta Hannu Heikkinen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Miariikka Heikkinen, Kajaanin kaupunkikeskusta ry. Olli-Pekka Hyyryläinen, Kainuun Osuuspankki Marja Karjalainen, Kainuun Puhelinosuuskunta Arto Kärki, Kruunukiinteistöt Oy Jussi Mattila, Aberdeen Property Investors Finland Oy Maija Rissanen, Kajaanin kaupunginhallitus Marja Suni, Valjus Oy Tuula Väyrynen, Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta Risto Hämäläinen, kansliapäällikkö, Kajaanin kaupunki, kaupunginhallitus Irmeli Hanka, kaupunginarkkitehti, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala Jari Kauppinen, suunnittelupäällikkö, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala Anne Siltavuori, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Finland Oy, siht. Hankeohjausryhmät Eri tehtäviä varten voidaan perustaa erillisiä ohjausryhmiä. Hankeohjausryhmiä muodostetaan tarpeen niin vaatiessa. Kauppakadun suunnittelun 5

6 ohjausryhmä jatkaa toimintaansa osana kehittämishankekokonaisuutta. Hankeohjausryhmät pyritään sijoittamaan työryhmän kokousten yhteyteen. Työryhmä, tilaajan edustajat Työryhmä ohjaa hanketta ja konsultin työtä. Matti Nousiainen, kaupungininsinööri, kunnallistekniikka Risto Hämäläinen, kansliapäällikkö Irmeli Hanka, kaupunginarkkitehti, ympäristö ja maankäyttö Anne Siltavuori, asemakaava-arkkitehti, ympäristö ja maankäyttö Aila Vähämaa, toimistopäällikkö, Kajaanin Info Rauni Laukkanen, Kainuun Museo Työn sidosryhmät Tärkeitä sidosryhmiä ovat Kainuun ELY-keskus, kaupungin ja alueen markkinointi- ja matkailuorganisaatiot, alueen asukkaat, yrittäjät ja kiinteistönomistajat sekä paikalliset tiedotusvälineet. Työn vaiheet Työohjelman rakentamisessa tavoitteena on ollut tuottaa työn tuloksena keskustan kehittämisen strateginen ohjelma, jolle jo työn aikana muodostuu laajapohjainen hyväksyntä. Työohjelmassamme korostuu vaiheittainen eteneminen, työpajatyöskentelyn kautta tehtävät väliyhteenvedot sekä ajan varaaminen kaupungin organisaation omalle käsittelylle ja palautteelle. Olemme valmistautuneet osallistumaan eri työvaiheiden esittelyyn. 1. Selvitysvaihe Työtä valmistellaan lähtötiedot ja yhteyshenkilöluettelot kokoamalla sekä lähtötietoihin alustavasti perehtymällä. Huhtikuussa työ käynnistetään Kajaanissa kahden päivän työrupeamalla. Tällöin varmistetaan lähtömateriaalin riittävyys ja tilaajan työryhmän sekä ohjausryhmän kanssa käydään tavoitekeskustelu. Nykytilanne tarkastellaan ja valokuvataan maastossa. Keskeiset sidosryhmät haastatellaan ja tutustutaan yksityisten hankkeisiin ja tavoitteisiin. Keskustan toimijoiden tarpeet ja panokset selvitetään lisäksi systemaattisesti kyselylomakkeen avulla. Saadun informaation ja lähtötietomateriaalien analyysin jälkeen konsulttiryhmä työstää tavoitteita ja hahmottelee mahdollisia kehityspolkuja. Tämän jälkeen pidetään Kajaanissa konsultin valmistelema tavoitetyöpaja, johon osallistuvat kaikki tilaajan ja sidosryhmien edustajat (ryhmän enimmäiskoko hlöä). Työpajan tarkoituksena on avata eri tahojen tavoitteita ja synnyttää keskustelu siitä, mihin voidaan yhdessä sitoutua sekä ideoida toimintamalleja, joilla tavoitteet voidaan konkretisoida. Työpajan anti analysoidaan ja johtopäätökset käydään läpi tilaajan kanssa työkokouksessa. 6

7 Konsultti kokoaa tavoiteraportin, jossa määritellään tarkemmin tavoitteet ja keinot sekä eri tahojen vastuut. Tämän jälkeen kaupunki voi halutessaan käsitellä tavoitteenasettelua omassa organisaatiossaan laajemmin. Tässä vaiheessa tulostustapana on laadittujen luonnossuunnitelmien esittäminen kaaviomaisina koosteina ja avoimien kysymysten kohdistaminen sekä kartoilla että tekstinä. Tavoiteraportin sisältönä on mm. seuraavia näkökohtia: liikennejärjestelmä o liikenneverkon toiminta ja hierarkia: autoliikenne, joukkoliikenne ja kevyt liikenne o pysäköinnin tarve ja mahdollisuudet o kävelypainotteisuuden kehittäminen, muutostarpeet yleissuunnitelmaan o Shared Space -periaatteen soveltaminen Kajaanin keskustassa (katutilan jakaminen eri liikennemuotojen kesken) o esteettömyys julkisessa tilassa ja palvelujen saavutettavuudessa kaupunkikuvan ja miljöön kehittäminen o painotukset ja kriittiset tekijät o muutostarpeet aiempiin suunnitelmiin uusi siltayhteys o analyysi sovittamisesta liikenneverkkoon ja ympäristöön o alustavat tavoitteet sillansuunnittelulle elinkeinoelämän, asumisen ja julkiset kehityshankkeet o tarpeet julkisen tilan toimintojen tai puitteiden suhteen o yritysten ja yhteisöjen hankkeet o kaupungin hankkeet o tapahtumatoiminta ja kausi-ilmeet o yhteistoimintarakenteiden kehitystarpeet Pysäköinnin suhteen selvitetään pysäköintipaikkojen nykyinen tarjonta. Lisäksi selvitetään pysäköintipaikkojen nykyinen kuormitus. Konsultti laatii selvitystä varten pysäköinnin tutkimusohjelman. Kaupunki järjestää laskentahenkilöstön paikalle työn vaatimassa aikataulussa. Katualueiden ja sillan osalta analysoidaan aiemmin tehdyt suunnitelmat. 2. Luonnosvaihe Selvitysvaiheen perusteella konsultin työryhmä laatii yleissuunnitelmaluonnoksen laadittujen suunnitelmien pohjalta tarjouspyynnön mukaiselle alueelle ja päivitettynä tavoitteiden mukaisin linjanvedoin. Kaupungin ja yksityisen sektorin kehittämistarpeiden ja hankkeiden pohjalta laaditaan alustava strateginen ohjelmahahmotelma. Luonnosvaiheen materiaali käsitellään toisessa työpajassa, jonka tarkoituksena on testata suunnitelmien toteutuskelpoisuus sekä sisällön sopivuus tavoitteisiin, ja saada sidosryhmäpalautetta. Tämän jälkeen luonnokset jalostetaan yhtenäiseksi koosteeksi, jonka kaupunki voi halutessaan käsitellä omassa organisaatiossaan. 7

8 Luonnosvaiheen tulostus tehdään pääasiassa kartta- ja kaaviokuvina ja selostuksena. Luonnosraportti sisältää mm. seuraavat: kehittämistarpeet ja -tavoitteet o yksityisten ja kaupungin yhteiset tavoitteet, toiminnot ja niiden toteuttamisen integrointi o liikenne, kävelypainotteisuus, kaupunkikuva, uusi siltayhteys liikennesuunnitelmaluonnos o liikenneverkon toiminnallinen periaate sekä eri roolit (työ-, asukas-, asiointi- ja/tai virkistys- ja matkailupainotteisuus) o Shared Space kadut/alueet o kävelypainotteinen katuverkko, toiminta ja tilajäsentely o kevyen liikenteen reitit o pysäköintipaikkojen tarve, tarjonta ja ratkaisut (kadunvarsipysäköinti, pysäköintialueet, pysäköintilaitokset), pysäköintistrategia Kajaanin keskustassa kaupunkitilan kehittämisen luonnos o yleissuunnitelmakartta 1:1000, osin 1:500 o katupoikkileikkauksia 1:100 o tyypillisten ratkaisumallien illustraatioita (ladontaperiaatteet, katuvarustelu ym.) o havainnekuvat: 2kpl keskeisiltä katualueilta sekä 1 kpl siltaympäristön kaupunkikuvallisesta luonteesta uuden siltayhteyden luonnosaineisto o sillan alustava yleissuunnittelu; vaihtoehtoisia tyyppejä (maastoon sovittaminen, rakenne, kaupunkikuva) o siltakilpailun ohjelmaa varten tavoitteet ja reunaehdot strategisen ohjelman luonnos taulukkona ja selostuksena 3. Yleissuunnitelman laatiminen ja hankeohjelman koonti Kun luonnosmateriaalista on saatu palaute, luonnokset ja hankkeiden strateginen ohjelma täydennetään ja viimeistellään lopulliseen muotoon. Materiaalista laaditaan A3-kokoinen raportti viimeistellään ja työstetään Indesignohjelmalla monistettavaan/painettavaan muotoon. Raportti luovutetaan tilaajalle viimeisiä kommentteja varten ja siihen tehdään mahdolliset tilaajan toivomat muutokset. Tilaajalle luovutettava aineisto Tilaajalle luovutetaan A3-raportti, johon on koottu keskeiset tulokset työvaiheittain. Lisäksi tilaajalle luovutetaan sähköisessä muodossa: Kruununpuodinsillan alustava yleissuunnitteluaineisto Katualueiden ja kevyen liikenteen reittien yleissuunnitelma 1:1000 sekä leikkaukset ja tarkekuvat. Keskustan pysäköinnin kokonaissuunnitelma 1:1000 Strategiaohjelma asiakirja A4. 8

9 Kokoukset ja tiedottaminen Alustavasti on arvioitu, että ohjausryhmän kokouksia on 6 kpl ja tämän lisäksi pidetään kaksi työpajaa, joihin ohjausryhmä osallistuu. Työryhmäkokouksia on arvioitu 7 kpl. Kolmeen esittelytilaisuuteen on varauduttu. Osa kokouksista pyritään järjestämään samaan päivään matkojen optimoimiseksi. Tiedottamista varten on varauduttu laatimaan esittelymateriaalia neljää tiedottamistapahtumaa varten: hankkeen aloitus, selvitysvaiheen päätteeksi, luonnosvaiheen päätteeksi ja suunnitelman valmistuessa. Materiaali käsittää työn tilannekatsauksen, myöhemmissä vaiheissa keskeisten ratkaisujen esittelyn ja ajankohdan suunnittelutilanteeseen liittyvän havainnollisen kuvan. Kokousten ajankohdat on esitetty aikataulukaaviossa. Kokousten pääsisällöt tämän työn näkökulmasta ja suluissa alustava konsultin edustus: Ohjausryhmä 1. Projektin aloitus ja projektisuunnitelman käsittely (TTL) 2. Lähtötiedot ja tavoitteet (kaikki) 3. Tavoiteraportin sisällön käsittely ja hyväksyminen (TTL) 4. Luonnoksen työvaiheen käsittely ja kommentointi (TTL LiI, AKa ja OH) 5. Luonnoksen sisällön käsittely ja hyväksyminen (TTL, OH) 6. Lopullisen suunnitelman ja strategisen ohjelman käsittely ja hyväksyminen (TTL) Työryhmä 1. Lähtötiedot ja tavoitteet (kaikki) 2. Analyysien kommentointi, tavoitetyöpajan valmistelu (TTL, OH, PSa) 3. Tavoitevaiheen palaute ja luonnosten suuntaaminen (TTL, OH) 4. Luonnoksen käsittely ja työpajan valmistelu (TTL, OH, LiI, AKa, PSa) 5. Luonnosraportin käsittely ja hyväksyminen (TTL, OH) 6. Luonnosvaiheen palaute ja ohjeet jatkotyölle (TTL, OH ja AKa) 7. Suunnitelmaraportin esittely ja sisällön hyväksyminen (TTL, OH) Työpajat 1 Tavoiteasetanta, yhteisen näkemyksen muodostaminen (PSa, TTL, OH) 2 Luonnoksen testaus (PSa, TTL, OH, AKa) Lähtötiedot Tilaaja toimittaa konsultille käyttöön kaava- ja pohjakartat dwg- tai dgnmuodossa. Tilaajan toimittaa konsultille myös hallussaan olevan ilmakuvaaineiston sekä mahdollisen muun keskusta-aluetta koskevan materiaalin. Tilaaja toimittaa luettelon suunnittelualueen kiinteistönomistajista yhteystietoineen. Laadittu katuympäristösuunnitelma toimitetaan tausta-aineistoksi joko dwgtai dgn -muodossa. 9

10 Aikataulu Tehtävän kokonaisaikataulu on 1,5 vuotta päättyen vuoden 2011 syyskuussa. Aikataulu on jaettu välietappeihin, joiden lopussa on varattu aikaa kaupungin omaa käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Välietappien raportointi sijoittuu aikataulussa seuraavasti: - selvitysvaiheen tavoiteraportti syyskuussa luonnosraportti huhtikuussa lopullinen raportti ja hankeohjelma syyskuussa 2011 Aikataulu on esitetty tarkemmin tarjouksemme liitteessä 1. Työmääräarviot työvaiheittain Työtuntien yhteismäärä on h. Tuntimäärä jakautuu eri työvaiheittain seuraavasti: - selvitysvaihe 290 h - luonnosvaihe 520 h - suunnitelman valmistaminen ja hankeohjelman koonti 370 h - kokoukset, tiedottaminen 380 h. Tilaajalle toimitetaan raportit kuukausittain laskujen mukana työn edistymisestä ja projektisuunnitelman toteutumisesta. Tilaajan suuntaan raportointi suoritetaan hyödyntäen projektipäiväkirjaa, johon kirjataan projektin kannalta tärkeimmät päätökset ja muut tapahtumat. Suunnitelmien substanssit laadunvarmistaja käy läpi nk. itselle luovutus menetelmällä aina ennen tärkeitä välietappeja. Projektin prosessin suhteen laadunvarmistaja pysyy tehtävän tasalla siten, että hän osallistuu aloitustyörupeamaan Kajaanissa sekä konsultin sisäisiin kokouksiin välietappien aikoihin. Tilaajan tehtävät Tilaajalle kuuluviin tehtäviin esitämme kuuluvaksi seuraavat: yhteyshenkilön osoittaminen työryhmän ja ohjausryhmän kokoonpanon määrittäminen työpajoihin osallistujien määrittäminen keskusta-alueen toimijoiden/sidosryhmien osoittaminen kokoustilojen järjestäminen aluetta koskevan olemassa olevan lähtöaineiston ja kartta-aineiston toimittaminen kustannuksellaan sovitussa tiedostomuodossa ja aikataulussa yleisötilaisuuksien tilan varaamisen, kustannukset ja tilaisuuksista tiedottamisen. 10

11 LIITTEET: 1. Projektiaikataulu, luonnos 2. Suunnittelualueen rajaus 11

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Sisältö Tehtävä ja aikataulu FCG:n työryhmä Toteutussuunnitelma 2. Master plan suunnitteluprosessi

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot