Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SALON KAUPUNKI Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19498

2 1 (7) Närhi Johanna

3 2 (7) Närhi Johanna Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Laadittavat vaihtoehdot Arvioitavat vaikutukset Osalliset Tiedottaminen Kaavoitustyön vaiheet ja osallistuminen Kaavatyön arvioitu aikataulu Yhteystiedot... 5

4 1 (5) Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos 1 Suunnittelualue Asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Muurlan keskustassa. Suunnittelualue käsittää korttelin 42 alueen, Muurlantien aluetta korttelin 42 kohdalla, Nikulantien katualuetta sekä ennestään asemakaavoittamatonta peltoa em. alueiden eteläpuolella. Kuva 1. Ote opaskartasta, suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

5 2 (5) 2 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Muurla kuuluu Salon seudun maakuntakaavan alueeseen. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Ote maakuntakaavaehdotuksesta on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 2. Lisäksi Muurla kuuluu Salo-Lohja ratalinjauksen vaihemaakuntakaavan suunnittelualueeseen. Vaihemaakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Muurlan kunnan alueelle on laadittu yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kaava ei ole oikeusvaikutteinen. Ote Muurlan yleiskaavasta on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 4. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuustoiminnan alueeksi, asuinpientalojen alueeksi sekä maatalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja sekä muinaismuistoalueeksi. Suunnittelualueella on voimassa Keskustan asemakaava. Keskustan asemakaavassa korttelissa 42 on alueita osoitettu asumisen, maatilojen talouskeskuksen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan tarpeisiin. Ote Keskustan asemakaavasta, jota tällä asemakaavan muutoksella muutetaan, on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 5. Suunnittelualueella toimii Pohjoismainen Solumuovi Oy. Kaavoitustyön tavoitteena on ajanmukaistaa voimassa oleva asemakaava nykytarpeita vastaavaksi. Suunnittelualueen länsipäässä oleva ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alue on liian ahdas ja rakennusoikeutta on liian vähän suhteessa nykyiseen tarpeeseen. Tarkoitus on laajentaa TY-aluetta. 3 Laadittavat vaihtoehdot Asemakaavan laadinta pohjautuu olemassa olevaan tilanteeseen sekä Salon kaupungin ja maanomistajan tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Työn kuluessa on tutkittu mahdollisuutta osoittaa uutta asumista nykyisten asuinrakennusten korttelialueiden eteläpuolelle. Tavoitteesta on luovuttu prosessin edetessä. Lisäksi kaavatyön aikana on keskusteltu Salo-Lohja ratalinjauksen sijoittumisesta ja kaavatyö on keskeytynyt siihen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Laaditun yleissuunnitelman ja vaihemaakuntakaavan myötä ratalinjauksen tilanne on selkiytynyt ja kaavoitustyö on käynnistetty uudelleen Salon kaupungin kaavoituskatsauksessa Arvioitavat vaikutukset Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukaisesti siinä laajuudessa, että voidaan todeta suunnitelman toteuttamisen kannalta merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelualuetta laajemmalla alueella. Vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntijaarvioina käyttäen apuna alueelta tehtyjä selvityksiä, karttatarkasteluja ja maastokäyntejä. Kaavatyön aikainen vuorovaikutus osallisten kanssa saattaa täydentää ja syventää vaikutusten arviointia prosessin edetessä. Kaavatyössä arvioidaan kaavan seuraavat kaavan aiheuttamat vaikutukset: vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sosiaaliset vaikutukset vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja talouteen liikenteelliset vaikutukset vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja luontoon

6 3 (5) 5 Osalliset 6 Tiedottaminen Kaavaselostus laaditaan vaiheittain kaavoitusprosessin kuluessa, jolloin se palvelee kaavan valmistelun aikaista vuorovaikutusta. Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota mm.: taajamakuvaan ja maisemaan luonnonoloihin ympäristöllisiin vaikutuksiin aluerakenne- ja yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin ympäristön viihtyisyyteen Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: maanomistajat ja rajanaapurit asukkaat yrittäjät ja paikalliset yhdistykset Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Turun Museokeskus, maakuntamuseo kaupungin ao. hallinnon alat Asemakaavatyön etenemisestä ja nähtävillä oloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Salon kaupungin internet-sivuilla, > Asuminen, kaavoitus ja rakentaminen > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavat, sekä paikallislehdessä (Salon Seudun Sanomat). Naapureita informoidaan nähtävilläolosta myös kirjeitse. Kaavatyön aikana järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Salon kaupunki pyytää kaavaluonnoksesta ja tarvittaessa kaavaehdotuksesta lausunnot.

7 4 (5) 7 Kaavoitustyön vaiheet ja osallistuminen TYÖVAIHE SUORITUS, PÄÄTÖS, OSALLISTUMINEN Kaavoituspäätös Muurlan kunnanhallitus 2005 Asemakaavatyön aloittaminen: Vireilletulo Luonnoksen kokoaminen Salon kaupungin Kaavoituskatsaus 2012 Muurlan kunta, 2005 ja käynnistynyt uudelleen Salon kaupungin Kaavoituskatsauksella 2012 Viranomaisneuvottelu Kuulutus paikallislehdessä Ilmoitus kirjeellä alueen maanomistajille ja muille osallisille harkinnan mukaan Aineisto nähtävillä Muurlan kunnan virastossa 2005 Salon kaupunki (aiemmat luonnokset Muurlan kunta 2005) Luonnoksen käsittely Kunnanhallitus Osallistuminen luonnosvaiheessa Viranomaisyhteistyöt Kaavaehdotuksen laatiminen Kaavaehdotuksen hyväksyminen Julkinen nähtävänä olo 30 vrk ja lausuntojen pyytäminen Kaavan hyväksyminen Kaavan voimaan tulo Uusi kaavaluonnos 2012: Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta Kuulutus paikallislehdessä Ilmoitus kirjeellä alueen maanomistajille ja muille osallisille harkinnan mukaan Uusi luonnos nähtäville syksyllä 2012 Erikseen sovittavat neuvottelut Salon kaupunki (aiempi kaavaehdotus 2007, Muurlan kunta) Kaupunginhallitus Kuulutus paikallislehdessä Kirje ulkopaikkakuntalaisille Lausuntopyyntö Viranomaisneuvottelu tarvittaessa Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös tiedoksi viranomaisille Kuulutus

8 5 (5) 8 Kaavatyön arvioitu aikataulu 9 Yhteystiedot Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus luovutetaan Salon kaupungin hallinnolliseen käsittelyyn helmikuussa Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa kehitysalueyksikön päällikkö Timo Alhoke ja maankäyttöinsinööri Hannu Koisti. SALON KAUPUNKI Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Timo Alhoke, kaavoitusinsinööri Hannu Koisti, maankäyttöinsinööri kehitysalueyksikön päällikkö p. (02) p. (02) Kaavan laatijana on Pyhäjärvenkatu Tampere puh. (vaihde): Projektipäällikkö, arkkitehti YKS-490 Johanna Närhi, puh:

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot