KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 :n mukainen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä kaavaa laadittaessa. KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus opaskartalla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 42 ) mukainen tiedote osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide.

2 Suunnittelualue Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Kalajoen keskustassa valtatie 8:n kaakkoispuolella. Etelässä suunnittelualue rajautuu Kalajokeen ja pohjoisessa alue ulottuu paloasemalle. Kaakossa alue rajautuu Kalajoentiehen ja Koulutiehen. Suunnittelualue on Kalajoen kaupungin keskeisintä kaupunki- ja kauppakeskustaa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 ha. Suunnittelualueeseen kuuluu korttelit , näiden eteläpuolella oleva Kalajoen Kristillisen opiston kortteli 1006 ja Lasiliikkeen kortteli 1005, pohjoispuolella olevat K-Supermarketin kortteli 1001 ja Ojan Raudan kortteli 1101 sekä Kalajoentien itäpuolella korttelit Taustaa Vireilletulo Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kalajoen kaupunki on pyrkinyt edesauttamaan kaupunkikeskustan keskeisimmän korttelin (linja-autoaseman kiinteistö) kehittymistä. Nykyinen Linjaautoaseman rakennus tullaan purkamaan. Linja-autoaseman tontille on tehty useita suunnitelmia vuosina Vuonna 2013 alueelle on tehty kaupallinen konseptisuunnitelma (Prometheus Partners Oy) sekä käynnistetty kauppakeskuksen konseptisuunnittelu (JKMM Arkkitehdit). Asemakaavatyö on ollut esillä vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa. Alueen kaavoittamisesta on päätetty kaupunginhallituksessa Konsultinvalinnasta on tehty kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös Mitä alueelle suunnitellaan? Kalajoen keskustasta suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti monipuolista kaupunkikeskustaa, joka mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja kaupallisten palveluiden tiivistämisen ja uusien kaupallisten toimintojen sijoittumisen keskusta-alueelle. Suunnittelun tavoitteena on edesauttaa kaupunkikuvan muodostumista vetovoimaiseksi, mielenkiintoiseksi ja viihtyisäksi kaupunkikeskustaksi tiivistämällä ja tehostamalla kaupallisten toimintojen sijoittumista alueelle. Suunnittelutyön avulla pyritään muodostamaan näyttävä ja houkutteleva sisääntulo keskusta-alueelle, selkeyttämään liikenneverkkoa ja luomaan hyvät edellytykset kevyelle liikenteelle. MRL:n mukaisen suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessin tuloksena saadaan asemakaavaehdotus, jossa kaupungin tavoitteet, sidosryhmien näkemykset, osallisten mielipiteet, viranomaisten kannat sekä poliittiset päätökset on sovitettu yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Miten työ tehdään? Asemakaavan maankäytönsuunnittelu sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnittelu tehdään konsulttityönä. Asemakaavan laatimisesta vastaa Arkkitehdit m3 Oy, liikenteen ja katujen suunnittelun sekä ympäristösuunnittelun suorittaa Plaana Oy. Maankäytönsuunnittelua ohjaa Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta, jonka esitysten perusteella asemakaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi sekä päätettäväksi. Vaikutukset ja niiden arviointi Maankäytönsuunnitelmia vertaillaan ja arvioidaan maiseman, kaupunkikuvan, toimintojen sisällön ja määrän, liikenneratkaisujen, ympäristöllisten ratkaisujen, kestävän kehityksen sekä taloudellisuuden perusteella. Asemakaava-alueelta laaditaan aluksi vaihtoehtoisia suunnitelmia, joiden pohjalta asemakaavaluonnoksen sisältö laaditaan. Asemakaavaan liitetään luonnos- ja ehdotusvaiheessa vaikutusarviot kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteeseen, taloudellisuuteen ja tekniseen huoltoon. Laadittavat selvitykset Asemakaavatyön pohjana käytetään muun muassa seuraavia tarkasteluja ja selvityksiä: - Prometheus Partnersin kaupan liiketaloudellinen konseptisuunnitelma JKMM Arkkitehtien Kauppakeskus Plassi- konseptisuunnitelma, Rambollin Kalajoen keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys Kalajoen liikenneturvallisuussuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Laation kauppakeskuksen konseptisuunnitelma 2008, Osayleiskaavan liikenneselvitykset

3 Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueelta Kuva 3. Suunnittelualueen rajaus yleiskaava- ja asemakaavakartalla

4 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen suunnittelutyön aikana ja aikataulu Kauppakeskuskorttelin asemakaavan suunnittelutyö käynnistetään tammikuussa 2014 syksyllä ja työ pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2014 syksyyn mennessä. Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 / 2014 MRL 63, MRA 30, MRL 63 Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kirjeitse osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä. Kaavan valmistelu eli luonnosvaihe 03 / 2014 MRL 62, MRA 30 Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Kaavaluonnos tai kaavaluonnosvaihtoehdot asetetaan nähtäville maaliskuussa, jolloin aineistosta pyydetään lausunnot. Kaavaluonnos on nähtävillä kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivuilla. Nähtävillä olo aikana voi jättää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheessa pidetään yleisötilaisuus. Asemakaavaehdotus 05 / 2013 MRL 65, MRA 27 Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista järjestetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivää kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivuilla. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävillä olo aikana. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan kaavavaiheista, jos hän niin haluaa ja kirjallisesti ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67 ). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Asemakaavan hyväksyminen 09 / 2014 MRL 52 Valtuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan paikallislehdessä. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Oulun hallinto-oikeudelle. Alueellinen ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaavan voimaantulo MRA 93 Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai jos valitukset on hylätty. Osalliset Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen maanomistajat, vuokra-alueiden haltijat, toimijat ja asukkaat, joiden olosuhteisiin suunnitelma saattaa vaikuttaa. Edellisten lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen suunnittelutyö koskee. Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutuksessa osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. Osallisille ja muille järjestetään suunnitteluprosessin aikana yleisötilaisuus ja viranomaisneuvotteluja. Osalliset: - Alueen maanomistajat ja -vuokraajat - Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta - Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta - Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Pohjois-Pohjanmaan museo - Jokilaaksojen pelastuslaitos - Pohjanmaan PPO Oy - Osuuskunta Valkeavesi - Elenia Verkko Oy - Kalajoen Lämpö Oy

5 Yhteyshenkilöt: KALAJOEN KAUPUNKI Maankäyttöpalvelut Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki Kalajoentie Kalajoki puh KONSULTIT Maankäyttö Liikennesuunnittelu Arkkitehdit m3 Oy/ Kari Nykänen Kauppurienkatu 23, OULU puh , Plaana Oy/ Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12, OULU puh ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) 7.5.2010 Haukiputaan kunta Virpiniemi Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä XX.XX. XX.XX.2010 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210

LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 KAAVOITUSPALVELUT 5.5.2009 PÄIVITETTY: MAANKÄYTTÖPALVELUT 5.5.2011 LUMPARLA

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 OAS 1 (5) Varkauden kaupunki VARKAUDEN KAUPUNKI JOUTENVESI-ÄIMISVESI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot