Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy"

Transkriptio

1 Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus B to B myynti Oppimisen portaat Aktiivinen asiakashankinta 4 2 RATKAISUKESKEINEN MYYNTITOIMINTA Asiakkaan näkökulma Asiakashyötyanalyysi Asiakashyötypankki 9 3 KAUPAN RAKENTAMINEN Asiakastoiminta myyntitornin rakentamista Buukkaus Kotiläksyt Käynti: Myy itsesi Käynti: Myy yrityksesi Käynti: Kartoitus Päätösvaihe: Ratkaisun esittäminen Päätösvaihe: Vastaväitteet ja niiden käsittely Päätösvaihe: Kaupan tekeminen Jälkimyynti 26 4 SUUNNITELMALLINEN TOIMINTA JA AKTIIVINEN TOIMINTA Myynnin tehokuutio Suunnitelmallinen toiminta Asiakasmassan priorisointi Suunnittelu: Vuositaso Suunnittelu: Kuukausitaso Suunnittelu: Viikkotaso Suunnittelu: Asiakaskohtainen Aktiivisuussuppilo 33 2

3 1 JOHDANTO 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus Tämän materiaalin tarkoituksena on toimia ajatusten herättäjänä Myyntivoimaa.fi palvelun käyttäjille ja Myyntivoimaa - valmennukseen osallistujille. Tätä koulutusmateriaalia saa käyttää, mutta ei muuttaa. Tätä materiaalia käytettäessä alkuperäinen lähde on mainittava. Tämä ei ole pyhä kirja eli emme väitä olevamme oikeassa. Oikeastaan tiedämme, että kaikki kirjamme ajatukset eivät sovi kaikkiin asiakkaidemme tilanteisiin. Toivomme kuitenkin kaikessa toiminnassamme vahvistavamme asiakkaidemme toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Näin vahvistuu myös tuloksentekokyky. 1.2 B to B -myynti B to B on lyhenne sanoista business to business eli yritysten välinen toiminta. B to B- myynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa asiakaskunnan muodostavat yritykset ja erilaiset muut organisaatiot. Myyntityö on parhaimmillaan aina asiakaslähtöistä toimintaa, jolloin asiaa katsotaan asiakkaan näkökulmasta eikä tuijoteta vain oman tuotteen ominaisuuksia. Erityisesti B to B - myynnissä asiakaslähtöisyys korostuu, mikä johtuu varmasti osittain kauppojen suuruudesta ja osittain ostajien ammattitaidosta. B to B -kaupankäynti onkin ensisijaisesti asiakkaan ongelman ratkaisemista. Tässä kansiossa keskitytään tarkastelemaan myyntiä B to B -myynnin näkökulmasta. 1.3 Oppimisen portaat Olipa asia mikä tahansa, oppiminen alkaa aina oman osaamisen heikkouksien havaitsemisesta. Lisäksi täytyy olla halu oppia uutta. Kun nämä kaksi asiaa yhdistyvät, voi kehittyminen alkaa. Osaamisen etenemistä voisi kuvata seuraavanlaisin portain: 1. Henkilö ei huomaa, ettei osaa. 2. Henkilö huomaa, ettei osaa. 3. Henkilö huomaa osaavansa. 4. Henkilö osaa huomaamatta. 3

4 1.4 Aktiivinen asiakashankinta B to B- myynnissä pyritään yleensä aktiiviseen asiakashankintaan, joka tarkoittaa sitä, että myyjä ottaa itse yhteyttä asiakkaisiin tarjotakseen heille tuotteita/palveluita. Myyjän tehdessä aloitteen asiakkaan suuntaan, hän pystyy vaikuttamaan esim. toimituksen aikatauluihin ja muihin ehtoihin. Päinvastaisessa tapauksessa, jota kutsutaan passiiviseksi asiakashankinnaksi, toiminta perustuu markkinointiin. Yhteydenotto myyjään tapahtuu asiakkaan aloitteesta. Tässä tilanteessa asiakkaalla on huomattavasti määräävämpi rooli myyjään verrattuna. Asiakas saattaa sanella tällöin aikataulut ja muut vaatimuksia. 2 RATKAISUKESKEINEN MYYNTITOIMINTA 2.1 Asiakkaan näkökulma Asiakaslähtöistä ajattelua on hyvä opetella arkipäivän kokemuksien kautta. Jokaisella meillä on kokemuksia ATK-liikkeen myyntitoiminnasta. ATK-ala toimii mainiona esimerkkinä, koska kyseisellä alalla tuotekeskeisen ja asiakaslähtöisen toimintamallin ero on hyvin konkreettinen. Vai mitä mieltä olette? Yrittäjä, joka omaa vain vähän kokemusta atk:sta, tulee liikkeeseen ostamaan ensimmäistä konettaan. 1. Liike Kauppias puhuu suun täydeltä eri mallien tarjouksista ja teknisistä ominaisuuksista. väylä on tällainen nämä ja nämä portit keskusmuistia tämän verran kovalevy erittäin nopea tulostimen tarkkuus tämän verran Asiakkaan ja kauppiaan ajatukset eivät kohdanneet kertaakaan. 2. Liike Kauppias aloittaa kertomalla muutaman sanan heidän toiminnastaan, jonka jälkeen hän tekee pienen kartoituksen: Mihin tarkoitukseen olette hankkimassa konetta? Joudutko liikkumaan, pitäisikö koneen olla kannettava? Ketkä kaikki koneella työskentelevät vai tuleeko se henkilökohtaiseen käyttöön? Koska kaiken pitäisi olla kunnossa? 2. LIIKKEEN KAUPPIAS TEKI KAUPAT! 4

5 2.2 Asiakashyötyanalyysi Asiakashyötyanalyysi on työkalu, jolla lähestytään jonkin tuotteen tai palvelun asiakaslähtöisyyttä. Analyysiä täytetään tuotteen/palvelun avulla aikaan saatavilla asiakashyödyillä. Asiakashyötyjen löytämiseksi analyysi on jaettu kolmeen osaan. Näiden otsikoiden alle pystytään sijoittamaan jokainen asiakashyöty. Asiakashyötyanalyysistä löytyvät seuraavat otsikot: Turvallisuus Mitkä asiakashyödyt lisäävät asiakkaan turvallisuuden tunnetta toiminnassanne? Vaivattomuus Mitkä asiakashyödyt tuovat vaivattomuutta, tehokkuutta ja pienentävät asiakkaan tarvitsemaa työpanosta tarjoamanne tuotteiden ja palveluiden myötä? Raha Mitkä asiakashyödyt edesauttavat asiakasta saamaan rahallisen säästön käyttäessään teidän tuotteita ja palvelua? 5

6 6

7 7

8 8

9 2.3 Asiakashyötypankki Asiakashyötypankissa käsitellään tuotteen/palvelun hyötyjä asiakasyrityksessä työskentelevien eri tahojen kannalta eli mitä hyötyä tuote/palvelu tuo eri tahoille. Asiakashyötyanalyysissä mietitään asiaa asiakasyrityksen kannalta, nyt mennään yrityksen sisälle eli astumme siellä olevien eri osastojen sisään henkilötasolle. Harjoitustehtävä: Mieti neuvottelupöytien hankintaa yrityksen neuvotteluhuoneeseen. Päätökseen vaikuttavat tasot ovat siistijä ja toimiston sihteeri. Sihteeri järjestää neuvotteluhuoneen jokaiseen asiakastilaisuuteen sopivaksi ja siistijä huolehtii tilan ja kalusteiden siisteydestä. Asiakashyödyt Tuote: Päättävä Käyttäjät Päätökseen vaikuttava Päätökseen vaikuttava taso taso 1 taso 2 Asiakashyödyt Asiakashyödyt Asiakashyödyt Asiakashyödyt 9

10 Edustamani ratkaisun asiakkaalle tuomat hyödyt: Asiakashyödyt Tuote: Päättävä Käyttäjät Päätökseen vaikuttava Päätökseen vaikuttava taso taso 1 taso 2 Asiakashyödyt Asiakashyödyt Asiakashyödyt Asiakashyödyt 10

11 3 KAUPAN RAKENTAMINEN 3.1 Asiakastoiminta myyntitornin rakentamista Myyntitoimintaa voi hyvin verrata tornin rakentamiseen. Jokainen tiili on syytä muurata huolellisuudella jo pohjakerroksesta lähtien. Jos jokin kerros jää ilman laastia, jokainen tietää kuinka siinä käy. Jos kaupan rakentamisessa asiakaskäynnillä jätetään jokin vaihe väliin tai hoidetaan huolimattomasti, kauppa jää saamatta ja myyntitornimme kaatuu. Pahimmillaan jätämme jälkeemme tuhon, jota on vaikea paikata, vaikka asiat myöhemmin tehtäisiinkin oikein. Jälkisoitto Kaupasta päättäminen Kaupasta päättäminen Ratkaisu vastaväitteisiin Ratkaisu vastaväitteisiin Vastaväitteet lukkoon Vastaväitteet lukkoon Ratkaisuesitys Ratkaisuesitys Kartoitus Kartoitus Luottamus yritykseen Luottamus yritykseen Luottamus henkilöön Luottamus henkilöön Buukkaus Buukkaus Asiakkaan löytäminen ja valinta Torni rakennettu huolella - Asiakassuhde lähtee alulle. Asiakkaan löytäminen ja valinta Yksi palikka jäänyt huonosti- Koko torni voi kaatua. 11

12 3.2 Buukkaus Asiakaskohtaiseen soittoon valmistaudutaan huolella. Jokaista soittoa edeltää perehtyminen asiakkaan tilanteeseen, ainakin pintapuolisesti. Uudesta asiakkaasta perustiedot löytyvät helpoiten yrityksen kotisivuilta. Keskeisintä on muistaa, että puhelin on b to b -myynnissä tarkoitettu vain tapaamisen sopimiseen, ei tuotteen etukäteismyyntiin. Asiakkaan ei tarvitse vielä tietää tuotteen tuomia hyötyjä hänelle. Asiakas on saatava vain oivaltamaan, että hänen kannattaa käyttää esim. 1,5 h keskusteluun kanssasi haluamastasi asiasta. BUUKKAUS = MYYDÄÄN TAPAAMINEN Itse buukkaukseenkin on syytä valmistautua huolella. Huomioitavia seikkoja ovat ainakin seuraavat: Sopiiko asiakkaalle ajankohta keskustella kanssasi Ehdottamasi tapaamisen ainutlaatuisuus Asiakkaan oletusvastaukset ja eteneminen niistä Mahdollisten vastaväitteiden käsittely Tapaamisajankohdat, joita ehdotat Varsinkin kohta 2 vaatii erityistä miettimistä. Ennen soittoa sinulla on oltava valmiina ajatus siitä, miksi asiasi on juuri nyt hänelle erityisen tärkeä. Tämä punainen lanka, keskeinen syy tapaamiselle, kilpistyy tavallisesti kahteen asiaan: RAHA UUTUUS eli tuot säästöjä tai voittoa. eli tuot asiakkaalle uutta mielenkiintoista tietoa tai mahdollisuutta. Mieti aina ennen puhelua soittorunko. Tämä ei tarkoita sen orjallista noudattamista, mutta olet silloin valmistautunut edellä lueteltuihin kohtiin. Poista kaikki häiriötekijät! Jos ei onnistu, analysoi miksi EI! 12

13 Puhelinsoiton onnistumiseen vaikuttaa myös se, miten vakuuttavasti asian esität. Tavanomaiset puhevirheet kannattaa karsia pois. Älä puhu liian nopeasti! Älä puhu liian hitaasti! Puhu kuuluvalla äänellä! Äännä huolellisesti! Vältä täytesanoja! Vältä voimakasta murretta! Soittorungon laatiminen Soitto aloitetaan esittäytymisen jälkeen varmistuksella soittoajankohdan sopivuudesta esim. Soitinko sopivaan aikaan? Kerrotaan lyhyellä puheenvuorolla millä asialla soitetaan, ainoana tavoitteena on herättää asiakkaan mielenkiinto siihen pisteeseen, että hänkin haluaa tapaamisen. Monesti asiakas yrittää saada yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteestasi tai tarjouksestasi. Älä kuitenkaan anna keskustelukumppanillesi argumentteja, joiden avulla hän voi torjua tapaamisehdotuksesi. Mainitse lyhyesti ja nasevasti yksi tai kaksi lisäperustetta käynnillesi ja ehdota uudestaan keskusteluajankohtaa. Tapaamisajankohdan esittäminen: tapaamisajankohdaksi on hyvä ehdottaa kaksi vaihtoehtoa, jolloin huomio kiinnittyy ennen kaikkea vaihtoehtojen paremmuuden punnitsemiseen, eikä mahdollisiin syihin, miksi sittenkin jättäisimme tapaamisen väliin. Muista kertoa, kauanko tarvitsemme aikaa tapaamiseen. Soiton loppuun kerrataan tärkeimmät asiat: pvm, kellonaika ja paljonko varaamme aikaa paikka (toiveet tilan suhteen, esitysvälineiden tarpeet) oma nimi ja puhelinnumero jos asiakkaalla tulee kysyttävää 13

14 Mahdollisiin vastaväitteisiin valmistautuminen On olemassa useita erilaisia vastaväitteiden käsittelytapoja miten torjuvan asiakkaan asenne voidaan muuttaa myönteisemmäksi: Luo positiivinen ilmapiiri heti alussa; esim. asiakkaan tunnistaminen, kehuminen (varo läpinäkyvyyttä), tehokkuuden arvostaminen Herätä epäilys, pyri saamaan asiakas epävarmaksi Ilmaise oma kiinnostuksesi heidän haasteisiin Buukkausesimerkki Täällä on Maija Myyjä Suomen Elämystilasta hyvää päivää! Keskukselta Kuka teillä vastaa asiakastilaisuuksien järjestämisestä eli kokous- tai ohjelmapalveluiden tilaamisesta talon ulkopuolelta? Voisiko se olla vaikka myynnin sihteeri tai joku muu vastaavassa tehtävässä oleva henkilö? Oikea henkilö puhelimessa Täällä on Maija Myyjä Suomen Elämystila:sta (Elämystila palvelusta) hyvää päivää! Soitinko sopivaan aikaan? Vastaatte ilmeisesti yrityksessänne asiakastilaisuuksien järjestämisestä eli kokous- ja ohjelmapalveluiden hankinnasta. Nyt näiden palveluiden hankkiminen on tehty helpoksi ja joustavaksi palveluksi. Tulen kertomaan Teille mielelläni ihan henkilökohtaisesti, kuinka erilaisten kokous- tai ohjelmapalveluiden löytämisessä ja tilaamisessa kannattaa toimia. Sopisiko x.x. klo x tai x.x. klo x? Kertaus loppuun: Pvm, kellonaika, paikka Oma nimi ja puh.nro 14

15 Vastaväitepankki buukkaukseen Buukkauksessa eteen tulevat vastaväitteet kannattaa kerätä talteen systemaattisesti ja miettiä niihin hyvät vastaukset etukäteen. Tämänkaltainen vastaväitepankki on aina myyntihenkilön henkilökohtainen, mutta kokemuksissa on yleensä paljonkin vaihdettavaa. VALMISTAUTUMALLA HYVIN MAHDOLLISIIN VASTAVÄITTEISIIN ODOTAT PÄÄSEVÄSI KÄYTTÄMÄÄN HYVÄÄ VASTAUSTA SEN SIJAAN ETTÄ PELKÄISIT ASIAKKAAN TAAS KYSYVÄN JOTAIN KIUSALLISTA! Esimerkkejä vastaväitepankista: 1 Ei ole aikaa Jos sanoisitte, että teillä on runsaasti aikaa, heräisikin epäilys että te olettekin jo yrityksemme kanssa yhteistyössä ja aikaanne on vapautunut sen takia. Arvostan aikaanne ja sen takia ehdotankin.. 2 Ei ole rahaa Joka yrityksellä on tiukkoja kausia, mutta en olekaan nyt kiinnostunut rahoistanne, vaan siitä miten niitä säästetään pitkällä aikavälillä. Jos käytämme nyt 1,5 h niin.. 3 Lähettäkää materiaalia Meillä lähtee asiat aina liikkeelle siitä, että tutustumme teidän tilanteeseen. Vasta sen jälkeen tiedän, onko meillä teille mitään tarjottavaa ja mikä materiaali teitä mahdollisesti koskee. Lisäksi jos käytämme yhdessä aikaa asiaan perehtymiseen, se on teidän kannaltanne huomattavasti tehokkaampaa. Asiantuntija on heti valmiina lisäkysymyksiin. Tai Tietenkin voisin sen tehdä. Siihen liittyy kuitenkin eräs ongelma. Olemme voimakkaasti asiakaspalveluyritys. Tarjoamme vain ratkaisuja, joista tiedämme asiakkaiden hyötyvän. Eli pyydätte nyt teille istuvaa pukua, mutta en tiedä vielä mittojanne. Koko meidän materiaalimme läpikäyminen vie teiltä päiviä ja yhdessä selviämme siitä tunnissa. 4 En tarvitse mitään Minun on vaikea uskoa, että teitä ei kiinnosta yrityksenne toiminnan kehittäminen. Olen tutustunut monen yrityksen tilanteeseen ja kokemukseen pohjautuen esitän väitteen, että teidän kannattaa käyttää tämä mahdollisuus keskustella tästä asiasta. se tulee teidän mietittäväksi ennemmin tai myöhemmin.. 5 Tunnen sen jo Mainiota. Sitten pääsemmekin helpommin eteenpäin ja voimme keskittyä siihen, mitä uutta joulukuussa markkinoille tuleva tuotteemme teille voisi tuoda. 15

16 3.3 Kotiläksyt Asiakaskäynti on ainutlaatuinen tilaisuus, joko saada syntymään asiakassuhde tai estää sen syntyminen pitkäksi aikaa. Lisäksi asiakaskäynti on yritykselle aina kallista. Buukkaukseen ja matkustamiseen käytetty aika maksaa paljon. Näistä syistä asiakaskäyntiin kannattaa aina valmistautua huolella. Suunnitellessasi asiakaskäyntiä, mieti: Mitä asiakas tietää meistä ja tuotteistamme? Haasteet asiakkaan toiminnassa (meihin liittyvät) Mitä näistä asiakas tiedostaa? Erityiset ostomotiivit Mahdolliset vastaväitteet Asiakkaan päätöksentekoprosessi Näiden pohjalta mieti valmiiksi: Asiakaskäynnin eteneminen oletetusti Yleensä asiakkaalla tulee aina yllätyksiä, mutta pystymme ohjailemaan käyntiä paremmin, jos olemme miettineet käynnin etukäteen. Juuri ennen käyntiä: KERTAA LOPPUTULOS, JOHON KÄYNNILLÄSI PYRIT! Jos asiakastapaamisen sopimisesta on yli viikko tapaamiseen, on tapaaminen syytä varmistaa joko puhelimitse tai sähköpostitse. Samalla voidaan kysyä tarkemmin, ketä tapaamisessa on heidän puoleltaan paikalla. 16

17 3.4 Käynti: Myy itsesi Sinulla on muutama sekunti aikaa luoda ensivaikutelma, joka kestää vastapuolella varsin pitkään. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin: Ole täsmällinen Ole siisti ja huolella pukeutunut Katso silmiin Kättele jämäkästi (älä kuitenkaan puserra) Toimi määrätietoisesti Aloita keskustelu positiivisilla asioilla PYRI ASEMOIMAAN ITSESI VASTAPUOLEN KANSSA SAMALLE TASOLLE! 3.5 Käynti: Myy yrityksesi Ennen kuin voidaan puhua asiakkaan tilanteista, on synnytettävä luottamus myös yritystasolla. Yritysesittelyn tavoitteena on siis luoda omasta yrityksestä kuva luotettavana ja asiansa osaavana organisaationa. Yritysesittely voidaan esittää esimerkiksi PowerPointesityksenä. Keskeisiä asioita: Yritystoiminnan pääpiirteet Yrityksen koko Historia Arvot, laatu ym. Kokemus, esim. referenssit Tarkoitus on saada puettua yritys mielenkiintoiseksi esitykseksi siten, että asiakas asemoi yrityksen heidän arvoiseksi. Diaesitystä tukeva puhe on syytä miettiä huolella paperille ja harjoitella niin, että se sujuu vakuuttavasti. YRITYSESITTELYLLÄ LUODAAN LUOTTAMUKSEN ILMAPIIRI! 17

18 3.6 Käynti: Kartoitus Kartoitusvaiheessa on päästävä selvyyteen asiakkaan tilanteesta tuotteeseen liittyen. Ensin on saatava selville onko meillä tarjottavaa asiakkaalle ja tämän jälkeen on saatava asiakkaalta tietoa päätöksen teon tueksi. MITÄ MIKSI eli mitä tuotetta tai palvelua asiakas tarvitsee eli vastaus kysymykseen miksi hän ostaisi sen meiltä Mitä-kartoituksella haemme vastausta siihen, että voisiko meillä olla jokin tuote tai palvelu, joka sopisi asiakkaalle. Jos tällaista tilannetta ei nähdä olevan, keskustelua ei kannata viedä alkua pidemmälle. Jos on olemassa tarve, joko tiedossa oleva tai tiedostamaton, etenemme seuraavaan vaiheeseen. Miksi-kartoituksella pyritään saamaan asiakas kertomaan ne keskeiset hankintaa tukevat ajatukset itse. Eli noudatamme vanhaa viisasta sanontaa: ASIAKKAAN ON ITSE OIVALLETTAVA, MUTTA ME PYRIMME TEKEMÄÄN SEN HELPOKSI! Kartoitus on tyypillisesti hyvä tehdä ainakin osittain valmiin rungon pohjalta, jolloin saamme asiakkaalta aina molemmista vaiheista ne keskeisimmät tiedot. Kartoitettaessa on otettava huomioon ainakin seuraavia asioita: Perustele miksi haluat kysyä asioita Etene järjestelmällisesti ja selkein asiakokonaisuuksin Kuuntele tarkoin asiakkaan kommentit ja tarkenna kysymyksillä Pidä homma omissa käsissäsi Kartoitukseen liittyy oleellisesti kaksi keskeistä ohjetta: KUUNTELE ASIAKASTA! HALLITSE KYSYMYSTEKNIIKKA! 18

19 Kysymystekniikka lähtee oikeastaan siitä, että mieltää erilaiset kysymystyypit: Avoimet kysymykset Avoimet kysymykset antavat asiakkaalle mahdollisuuden puhua niin kuin asiat ovat. Avoimia kysymyksiä käytetään kartoitettaessa asiakkaan todellisia tarpeita eli haettaessa vastausta kysymykseen MITÄ. esimerkkejä Johdattelevat kysymykset Johdattelevilla kysymyksillä pyritään auttamaan asiakasta oivaltamaan meidän juttumme. Käytetään ohjattaessa asiakasta miettimään vastausta kysymykseen MIKSI eli miksi ostaa meiltä. esimerkkejä Suorat kysymykset Suorilla kysymyksillä haetaan tarkkoja faktoja asioista, esim. lukumäärä tai hinta. Käytetään kartoituksen loppuvaiheessa eli kun keskustelu on johdateltu oikeille urille, haluamme saada tarkat tiedot tämän hetkisestä tilanteesta. Näistä saadaan esimerkiksi laskettua meidän tarjoaman vaihtoehdon edullisuus nykyiseen ratkaisuun. esimerkkejä Kuten aiemmin todettiin, kysymystekniikan lisäksi keskeistä on kyky kuunnella ja poimia asiakkaan kertomasta oleellinen tieto. Kartoitus onkin jatkuvaa analysointia ja tarkentavien kysymyksien tekoa. Muista kuitenkin varoa esittämästä asiakkaan tämän hetkistä tilaa tarkentavissa kysymyksissä seuraavan listan sanoja. 19

20 Kiellettyjä sanoja on ongelma vaikeus tappio hävikki menetykset Ongelman sijaan kannattaa puhua haasteista ja toiminnassa on aina kehittämisen varaa. 3.7 Päätösvaihe: Ratkaisun esittäminen Ratkaisun esittäminen alkaa usein jonkin tyyppisellä tuotteen tai palvelun esittelyllä. Esittelyssä pyritään aina käyttämään hyväksi kartoituksessa saatua tietoa siten, että asiakas huomaa jo tuotetta esitellessä sen tuovan ratkaisun heidän juuri toteamiin haasteisiin. Kartoitus Tieto mahdollisista asiakashyödyistä Kilpailijatietous Asiakkaan näköinen tuotekokonaisuus = Ratkaisuesitys Eli keskeistä on huomata, ettei tuotteesta tai palvelusta kannata ikinä esitellä kaikkia mahdollisia ominaisuuksia vaan kertoa, kuinka se ratkaisee asiakkaalta esiin tulleet tarpeet. 20

21 TUOTTEEN OMINAISUUKSIEN ESITTELY MITEN TUOTE RATKAISEE ASIAKKAAN HAASTEET! Ratkaisun esittämisen yhteydessä käsitellään asioita vaiheittain eli aivan kuten kartoittaessa edettiin: asiakokonaisuus kerrallaan. Jokaisen asian päätökseksi pyritään saamaan asiakkaalta hyväksyntä. Eli edetään askel kerrallaan ja haetaan jokaiseen vaiheeseen aina asiakkaan hyväksyntä: Tuotteen soveltuvuus juuri heille Tuotteen tuomat edut asiakkaalle Tuotteen käyttöönoton helppous Tuotteen käyttömukavuus Tuotteen toimitus Tuotteen kokonaisedullisuus (hinta) Ratkaisun esittely voi jo ennen hinnan käsittelyä päätyä esimerkiksi kysymykseen: Laitammeko me pyörät pyörimään ja toimitukset käyntiin? Hintaa ei kannata ikinä nostaa puheenaiheeksi. Asiakas tekee sen itse, jos se on hänelle oleellinen tieto. Kauppapäätöstä koskevalla kysymyksellä siirrytään tavallisesti vastaväitteiden käsittelyyn. 21

22 Kirjallinen tarjous Jos kyseessä on tuote, jonka ratkaisua ei ole mahdollista esittää ensimmäisen käynnin yhteydessä tai asiakkaan päätösprosessi edellyttää tarjouksen tekemistä, ei kauppa päätöstä myöskään ehdoteta. Ehdotus tehdään suoraan silloin, kun päätös on mahdollista tehdä. Kirjalliseen tarjoukseen on jokaisessa yrityksessä olemassa omat vakiintuneet käytännöt. On kuitenkin hyvä muistaa jo tarjouksen sisällöstä, että se myös pohjautuu ratkaisupohjaiseen kaupankäyntiin eikä tuotteen ominaisuuksien kertaamiseen. Eli tarjouksesta on löydyttävä hinnan, toimitusehtojen yms. lisäksi ratkaisun tuomat hyödyt asiakkaalle. Jos kustannustehokkuus antaa myöden, tarjous kannattaa viedä henkilökohtaisesti paikanpäälle. Tällöin on helpompi sitoa asiakas jatkotoimenpiteisiin. 22

23 3.8 Päätösvaihe: Vastaväitteet ja niiden käsittely Vastaväitteet pyritään aina käsittelemään ennakoivasti ratkaisun esittelyn yhteydessä. Tavallisesti kuitenkin niitä riittää käsiteltäväksi myös tämän jälkeen. Vastaväitteet voidaan jakaa neljään ryhmään niiden taustalla olevan sisällön perusteella: Päätökseen tukea hakeva Lisätietoa hakeva Suoraan vastustava Verukkeella vastustava Eli on hyvä tunnistaa nämä tyypit, koska tuotteenne on kallis ei kerro vielä mitään, vaan on saatava tarkemmin selville, mitä asiakas tarkoittaa. Tausta-ajatus voi olla esim.: Meillä on tilapäinen kassavaje, mitenkä tuotteeseen saisi maksuaikaa? Miellä on mennyt kaikki päin honkia ja toimintamme on loppumassa, kaikki investointi on turhaa Kassatilanteemme on mitä parhain, mutta epäilen tuotteenne tuomaa lisäarvoa Tuote tuo varmasti lisäarvoa, mutta maksuaikataulunne ei miellytä Vastaväitteet ovat yleensä useimmissa asiakastapaamisissa toistuvia eli niihin voi aina valmistautua. Paras tapa on kerätä vastaväitteitä ja niiden käsittelyjä myös kirjallisesti muistiin. Tällöin voimme hyvillä mielin odottaa, että kysyisipä asiakas taas sen hankalan kysymyksen. 23

24 Vastaväitteiden käsittelyssäkin kannattaa noudattaa aina harkittua taktiikkaa: 1. Tauko Kun asiakas on esittänyt vastaväitteensä, pidä tauko. Saat harkinta-aikaa vastaukseen ja asiakas kokee, että olet kuunnellut häntä ja mietit vastausta aidosti hänelle. 2. Varmista Varmista tarkentavilla kysymyksillä, että ymmärsit oikein tai mitä asiakas lopulta oikein tarkoittaa. Jos et päässyt kerralla selville, älä myöskään esitä ymmärtäväsi. 3. Lukitse tilanne Tarkista, onko asiakkaalla muita vastaväitteitä mielessä. Ota vastaan kaikki kerralla, mutta käsittele yksi kerrallaan. Ennen käsittelyä varmistat, että jos nämä asiat olisi ok, mehän pääsisimme asiassa eteenpäin, eikö vain? 4. Käsittele Käsittele vastaväitteet yksi kerrallaan. Tule asiakasta vastaan ensisanoilla ja tue siten häntä: ajatuksesi ei ollut ollenkaan hullumpi, tuo ei olekaan tullut muilla mieleen, ymmärrän hyvin mitä tarkoitat jne. Tämän jälkeen aloitat varsinaisen käsittelyn. 5. Hae hyväksyntä Käsittely päättyy asiakkaan hyväksyntään. Tämän jälkeen eteenpäin menoa (esim. kaupan tekemistä) voi pitää selvänä, koska väitteiden käsittely on lukitsemistilanteessa sidottu asioiden etenemiseen! 24

25 3.9 Päätösvaihe: Kaupan tekeminen Mikä on yleisin myyntihenkilön tekemä virhe, joka johtaa kaupan menettämiseen? EI MUISTETA TAI USKALLETA EHDOTTAA KAUPPAA! Kun tilanne on saatu otolliseen pisteeseen, voi kauppaa kysyä esimerkiksi seuraavanlaisella kysymyksellä: Pitäisikö meidän seuraavaksi katsoa toimituspäivämäärä vai laitammeko me pyörät pyörimään ja toimitukset liikkeelle? Kuten alla olevasta kuvasta nähdään, tapaamisen jälkeen kaupan todennäköisyys laskee tasaisesti kiihtyvään tahtiin. Kaupan suuruudesta riippuu aikajänteen pituus; pienempi kauppa on saatava puristettua käynnin yhteydessä, hieman suurempi toisella käynnillä. Investointityyppisissä kaupoissa käyrässä on piikkejä tarjouksen jätön ja jatkokäyntien kohdalla, mutta pääpiirteissään käyrä noudattelee samoja linjoja. Kaupan onnistuminen 0,8 Todennäköisyys 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Buukkaus Tapaaminen Aika kuluu.. 0 Aika 25

26 3.10 Jälkimyynti Jälkisoitto on osa After Sales -toimintaa, jolla pyritään varmistamaan asiakkaan tyytyväisyys tekemäänsä päätökseen ja tuomaan pitkällä aikavälillä lisäkauppaa. Uusi kauppa on huomattavasti helpompi saada vanhalta asiakkaalta kuin uudelta asiakkaalta. Eli vanha asiakas kannattaa ensinnäkin pitää tyytyväisenä. Jälkisoitto on mietittävä ja sovittava yrityksessänne erikseen; kuka soittaa ja koska. Pääasia on, että tapa vakiintuisi ja siten asia tulisi jokaisen asiakkaan kohdalta hoidettua. Ensimmäinen jälkisoitto Tämä soitto kannattaa suorittaa noin 1 kk kaupanteon jälkeen. Tällä soitolla myyntihenkilö varmistaa asiakkaan alkuvaiheen tyytyväisyyden tuotteeseen tai palveluun. Jos asiakkaalla on jokin asia huonosti, hän puhuu ongelmasta helpoiten ensikontaktin eli myyjän kanssa. Toinen jälkisoitto Noin puolen vuoden sisään kaupasta voi olla toisen soiton aika. Nyt asiakkaalla on jo käyttökokemuksia palvelusta tai tuotteesta. Asiakastyytyväisyyden lisäksi saatamme jo saada tietoa myös mahdollisista lisätarpeista. MUISTA, ETTÄ REKLAMAATIO ON AINA UUDEN KAUPAN PAIKKA! 26

27 4 SUUNNITELMALLINEN JA AKTIIVINEN TOIMINTA 4.1 Myynnin tehokuutio Aktiivisuus Laatu Suunta LAATU = Myynnin työkalut x henkilön pätevyys (koulutus + kokemus) SUUNTA = Toiminnan suunnitelmallisuus Asiakaskriteerit Potentiaalinen asiakasmassa Priorisointi AKTIIVISUUS = (Henkinen + fyysinen kunto) x motivaatio x Tietoisuus aktiivisuuden tarpeellisuudesta 27

28 4.2 Suunnitelmallinen toiminta Kaikessa työssä pitää suurin piirtein paikkansa vanha sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Myynnissä näkyy suunnittelemattomuuden seuraukset suoremmin kuin monessa muussa työssä. No plans, no deals! Toiminta on oltava suunniteltuna Vuositasolla Kuukausitasolla Viikkotasolla Päivätasolla Asiakaskohtaisesti Neuvottelukohtaisesti Kappaleissa tarjotaan välineitä henkilökohtaisen suunnittelun toteuttamiseksi. Suurien linjojen läpikäynti tehdään aina yhdessä myynnin johdon kanssa. Myynnin toteuttamisen päälinjat käydään taas läpi SalesPlan:ssä. Sieltä löytyy myös kaikki tuotteen myyntiin liittyvä materiaali. Suunnittelun lisäksi on myös seurattava toteutumista ja tehtävä johtopäätöksiä joko, korjauksia tai tulevia toistoja. Tämä on tehtävä niin vuositasolla kuin yksittäisen neuvottelun osalta. 1. Suunnittele 2. Mittaa toteumaa 3. Analysoi tuloksia 4. Korjaa tai kopioi Alla olevassa taulukossa on listattuna eri suunnittelun tasojen työkalut: Työkalut SUUNNITTELU Työkalut MITTAUS Vuositaso budjetti, vuosikalenteri budjettitoteuma: CRM-järjestelmästä Kuukausitaso kalenteri tehdyt kaupat, tarjousmassa: CRMjärjestelmästä Viikkotaso listaukset + CRM-järjestelmä viikkoraportti: CRM-järjestelmästä Päivätaso kalenteri + listaukset: CRMjärjestelmästä listaukset + CRM-järjestelmä Asiakaskohtainen CRM-järjestelmä CRM-järjestelmä Neuvottelukohtainen kotiläksyt +/- listat tuoreeltaan 28

29 4.3 Asiakasmassan priorisointi Asiakaskriteerien määrittely suoritetaan yhdessä johdon kanssa. Määrittely aloitetaan asiakashyötypankin (ks. 2.2) luomisella. Asiakashyötyjen kautta pystytään peilaamaan, kuka hyötyy ja miten. Näin syntyvät samalla kriteerit potentiaalisen asiakkaan määrittelyyn. Tavoitteena on vastata kysymyksiin: Kenelle? Mitä tuotetta/palvelua? Miten? Potentiaalisten asiakkaiden valinnassa voi olla esim. seuraavia tekijöitä: Etäisyys yrityksestä Asiakasyrityksen koko Toimiala Toimintahistoria Maksukyky Ko. palvelua/tuotetta on käytetty aiemmin Ko. palvelua ei ole käytetty aiemmin Käytettävissä oleva resurssi 29

30 4.4 Suunnittelu: Vuositaso Vuositason suunnittelu alkaa jo edellisen vuoden puolella budjetoinnilla. Budjetointiin on jokaisessa yrityksessä omat rutiininsa, mutta tyypillisesti se suoritetaan myynnin johdon kanssa yhteistyössä jonkinlaisena vuoropuheluna. Euromääräisen myynnin lisäksi voi budjetoida myös asiakaskäynnit. Myynninhallintajärjestelmästä saadaan helposti tietoon /tapaaminen edelliseltä vuodelta ja siltä pohjalta tiedetään, mikä aktiivisuustason on vähintään oltava. Tässä on osittain eräs budjettipohja, joka on tehty Excelissä: 1Q 2Q 3Q tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu Palvelu/tuote Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Bud Tot. Yht. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kuuk. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kumul. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Budjetoinnin lisäksi on syytä listata potentiaalisia sekä vanhoja että uusia asiakkaita ja hakea sitä kautta käsitystä, mistä tulevat kaupat haetaan. Budjetoinnin lisäksi on syytä ottaa koko vuoden kalenteri (esim. tulostaa alla olevan näköiset kk-tulosteet peräkkäin Outlook-kalenteriohjelmasta) esiin ja alustavasti merkitä paikkakunnan niminä ja kaupan teemoina, missä milloinkin liikkuu ja millä asialla. Näin tulee kiinnitettyä huomiota siihen, että liikutaan siellä mistä voidaan kaupatkin saada eikä jää alueita hoitamatta. SUUNNITELMAT MUUTTUVAT AINA ELI TEHDÄÄN TURHAA TYÖTÄ, MUTTA ILMAN SUUNNITELMIA EI TAPAHDU MITÄÄN! Rauma Pori Tre Kemi Oulu J:kylä J:kylä J:kylä J:kylä Turku Salo Espoo MESSUT MESSUT MESSUT 30

31 4.5 Suunnittelu: Kuukausitaso Kuun vaihteen jälkeen on aina hyvä katsoa sekä taaksepäin että eteenpäin. Viimekuulta tulostetaan raportti myynninhallintajärjestelmästä ja katsotaan: Olenko budjetissa (eurot) Olenko budjetissa (tapaamiset) Mikä oli muu aktiivisuustaso Tulivatko listaamani kaupat? Miksi? Johtopäätökset jatkoa ajatellen Alkavalta kuulta tulostetaan raportit myynninhallintajärjestelmästä ja katsotaan: Aktiivinen tarjousmassa Mitkä on ne erityisen huomion vaativat kaupat Onko massa riittävä vai onko löydyttävä lisää Toimenpiteet, jotta pysytään budjetissa Nyt voidaan ottaa taas tulevan kuukauden kalenterinäkymä tulosteena ja tarkentaa kuukauden liikkuminen, missä mennään ja millä asialla. Katso kohdan 5.2 raportit! 4.6 Suunnittelu: Viikkotaso Viikon aluksi katsotaan aina edellisen viikon raportista aktiivisuus ja jos ei oltu oikealla tasolla, on asetettava kysymys MIKSI. Tapaamiset ja soitot on oltava mahdollisimman tasaisesti hyvällä tasolla jokaisella viikolla. Aaltoliikettä on syytä varoa! Ammattimyyjän merkki on myös se, että PERJANTAINA ON AINA SEURAAVA VIIKKO VALMIIKSI SUUNNITELTU! Näin on mukavampi viettää hyvin ansaittu viikonloppu ja latautua tuleviin koitoksiin. Katso kohdan 5.2 raportit! 31

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

KYSY KYSYMYKSIÄ JA KUUNTELE

KYSY KYSYMYKSIÄ JA KUUNTELE KYSY KYSYMYKSIÄ JA KUUNTELE Johdanto Ennen kuin oletat, kannattaisiko kuitenkin ensin kysyä T oisiin ihmisiin vaikuttamista ei aina kutsuta myymiseksi, mutta sitä se on mitä suurimmissa määrin. Olipa toimenkuvasi

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kokousja. konferenssijärjestelmä

Kokousja. konferenssijärjestelmä Kokousja konferenssijärjestelmä 1 Tavoitteet (Login 1/2011): Intres 7 kokous- ja konferenssijärjestelmän avulla matkatoimisto rakentaa asiakas- ja tapauskohtaisia varausjärjestelmiä Internetiin. Koko paletti:

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2. Lasse Salmi

RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2. Lasse Salmi RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2 Lasse Salmi www.stepbystep.fi Ratkaisukeskeisyys lyhyesti Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä Jos jokin

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Mikä on SUUNNISTUSTAIDON ja SUORITUKSEN kannalta oleellista. Treenipäivä Orimattilassa

Mikä on SUUNNISTUSTAIDON ja SUORITUKSEN kannalta oleellista. Treenipäivä Orimattilassa Mikä on SUUNNISTUSTAIDON ja SUORITUKSEN kannalta oleellista erilaisissa tilanteissa? Treenipäivä Orimattilassa 13.3.2010 Käydään läpi kaikissa suunnistussuorituksissa esiintyviä tilanteita. Tilanteiden

Lisätiedot

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä.

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Selkokielellä paradigma tarkoittaa oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU. Yritystoiminta Pauliina Stranius

ASIAKASPALVELU. Yritystoiminta Pauliina Stranius ASIAKASPALVELU ASIAKASPALVELU henk.kohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu on epäilemättä tehokkain markkinointikeino, koska siinä vaikuttamisen aste ostajaan on kaikkein syvintä menestyminen perustuu kykyyn

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Tarvitsetteko ratkaisumyyjää tai key account manageria? Keväällä 2016 yrityksellänne on mahdollisuus osallistua koulutukseen,

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot