TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat 28. päivänä maaliskuuta 2004 sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Yomi sulautuu Elisaan osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella ( Sulautuminen ). Sulautumissuunnitelman mukaan Yomin osakkeenomistajille Elisaa ja Elisan täysin omistamaa tytäryhtiötä WW Value Oy:tä lukuunottamatta suoritetaan sulautumisvastike Elisan liikkeeseen laskemina uusina osakkeina (yhdessä Uudet Osakkeet ). Yomin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena kutakin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euron arvoista Yomin osaketta vastaan 0,5654 Elisan nimellisarvoltaan 0,50 euron arvoista Uutta Osaketta ( Vaihtosuhde ). Yomi päättää Sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Yomin yhtiökokouksessa edellyttää Yomin yhtiöjärjestyksen mukaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yomin suurin osakkeenomistaja Elisa-konserni ja toiseksi suurin osakkeenomistaja Tapiola-ryhmä, jotka omistavat yhteensä noin 58,9 % Yomin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa Sulautumissuunnitelman hyväksymistä Yomin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on Mikäli Sulautumisen ehdot ja edellytykset täyttyvät ja Sulautuminen pannaan täytäntöön, nousee Elisan osakepääoma yhteensä enintään eurolla, mikä vastaa yhteensä enintään Uutta Osaketta edustaen noin 3,25 % kaikista Elisan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröimisen jälkeen. Sulautumisessa annettavat Uudet Osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla arviolta Sulautumisen hyväksymistä harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti tämän asiakirjan kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. TÄTÄ ESITETTÄ EI SAA LUOVUTTAA TAI JAKAA YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI ISOON-BRITANNIAAN TAI MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JONKA LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ JONKIN MUUN ASIAKIRJAN LAATIMISTA TAIKKA REKISTERÖINNIN TAI MUUN TOI- MENPITEEN SUORITTAMISTA SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMIEN ASIAKIRJOJEN JA TOI- MENPITEIDEN LISÄKSI. Pääjärjestäjä Elisan taloudellinen neuvonantaja Yomin taloudellinen neuvonantaja

2 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ Elisa ja Yomi ovat laatineet tämän tarjousesitteen ja sulautumisesitteen ( Sulautumisesite ) käytettäväksi Sulautumisesitteenä Yomin sulautuessa Elisaan sekä listalleottoesitteenä, joka on julkistettava haettaessa Elisan Uudet Osakkeet myöhemmin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Tämä Sulautumisesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539), Rahoitustarkastuksen antamien kannanottojen sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan (diaarinumero 8/251/2004) mukaisesti. Tämä Sulautumisesite on myös Helsingin Pörssin ohjesäännön kohdan tarkoittama sulautumisesite. Sulautumisesite on laadittu ainoastaan suomeksi. Ellei toisin mainita, tässä Sulautumisesitteessä viittauksella Elisa tarkoitetaan Elisa Oyj:tä (yritys- ja yhteisötunnus: ) ja viittauksella Elisa-konserni Elisaa ja sen tytäryhtiöitä (mukaan lukien Yomi Oyj) sekä viittauksella Yomi Yomi Oyj:tä (yritys- ja yhteisötunnus: ) ja viittauksella Yomi-konserni Yomia ja sen tytäryhtiöitä. Elisa ja Yomi eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan Sulautumisesta mitään muita kuin tähän Sulautumisesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, ne eivät ole Elisan tai Yomin hyväksymiä. Tämän Sulautumisesitteen julkistaminen ei merkitse sitä, että Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai ettei Elisan ja Yomin liiketoiminnoissa olisi tapahtunut muutoksia tämän Sulautumisesitteen päivämäärän jälkeen ottaen kuitenkin huomioon Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisen esitteen täydentämisvelvollisuuden. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Sulautumisesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 9/251/2004 ja poikkeusluvan diaarinumero on 8/251/2004. Sulautumisesitteen jakelurajoitukset Eräiden valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Sulautumisesitteen levittämiselle. Elisa ja Yomi edellyttävät, että Sulautumisesitteen haltuunsa saavat tahot hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Elisa ja Yomi eivät millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tätä Sulautumisesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Isoon- Britanniaan tai muuhun sellaiseen maahan, jonka lainsäädäntö edellyttää jonkin erillisen sulautumisesitteen tai muun asiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännön edellyttämien asiakirjojen ja toimenpiteiden lisäksi. Sulautumisvastikkeena annettavia Elisan Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act 1933, muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Australian, Japanin tai Ison-Britannian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Isossa-Britanniassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Isossa-Britanniassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. 2

3 Asiakirjojen nähtävilläpito Sulautumiseen liittyvät Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja nähtäväksi tilattavissa lukien Elisan pääkonttorissa, osoitteessa Kutomotie 18, Helsinki ja lukien Yomin pääkonttorissa, osoitteessa Piippukatu 11, Jyväskylä. Kyseiset asiakirjat sisältyvät myös tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautumisesite ja Sulautumisesitteessä mainitut asiakirjat ovat saatavilla ja tilattavissa lukien edellä mainituista paikoista. Lisäksi Sulautumisesite on saatavilla lukien osoitteesta HEX Gate, Fabianinkatu 14, Helsinki. Tämä Sulautumisesite on lisäksi saatavilla internet-osoitteista sekä Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä Sulautumisesite sisältää Elisa-konsernin ja Yomi-konsernin tulevaa kehitystä koskevia lausumia, jotka perustuvat vallitseviin odotuksiin ja arvioihin tulevista tapahtumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Elisan ja Yomin johdon arvioihin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä käytössä oleviin tietoihin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tulevaa kehitystä koskevat lausumat sisältävät tietoja ja arvioita Elisan ja Yomin todennäköisestä tai oletetusta liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat, arviot ja käsitykset kuvaavat tämänhetkisiä näkemyksiä ja niihin vaikuttavat tietyt riskit, epävarmuustekijät ja olettamukset. Monet tekijät voivat aiheuttaa sen, että tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Elisassa Sulautumisen jälkeen poikkeavat huomattavasti tulevaa kehitystä koskevista lausumista ja arvioista. Eräitä näistä tekijöistä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Jos yksi tai useampi näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä toteutuu tai jos taustalla olevat olettamukset osoittautuvat virheellisiksi, todellinen liiketoiminnan tulos ja osakkeenomistajan omistuksen arvo Elisassa Sulautumisen jälkeen saattavat olennaisesti poiketa tässä Sulautumisesitteessä esitetyistä ennakoiduista, oletetuista, arvioiduista taikka odotetuista tuloksista ja lausumista. Elisan ja Yomin hallitusten vakuutukset Sulautumisesitteessä esitetyistä tiedoista Elisa ja Yomi vastaavat tähän Sulautumisesitteeseen sisältyvistä tiedoista kuitenkin siten, että Elisa ei vastaa kohdissa Yomin ylimääräinen yhtiökokous, Yomi Sulautuva yhtiö ja Yomin tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista eikä Yomi vastaa kohdissa Elisan hallituksen toimivalta, Elisa Vastaanottava yhtiö, Elisa Sulautumisen jälkeen, Suomen arvopaperimarkkinat, Verotus ja Elisan tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista. Edellä esitetyn vastuunjaon mukaisesti Elisan ja Yomin hallitusten jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, 12. toukokuuta 2004 Jyväskylässä, 12. toukokuuta 2004 Elisa Oyj:n hallitus Yomi Oyj:n hallitus 3

4 ELISAN JA YOMIN KÄYTTÄMÄT NEUVONANTAJAT Elisan taloudellinen neuvonantaja: Mandatum & Co Oy Fabianinkatu Helsinki Yomin taloudellinen neuvonantaja: PCA Corporate Finance Oy Eteläranta Helsinki Elisan oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Erottajankatu 5 A Helsinki Yomin oikeudellinen neuvonantaja: Krogerus & Co. Oy Pohjoinen Makasiinikatu 6 A Helsinki PCA Corporate Finance Oy:n oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy Yrjönkatu 13 A Helsinki Elisan tilintarkastaja tilikautena 2004: KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Mannerheimintie 20 B Helsinki Elisan tilintarkastaja tilikautena 2003: PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen Itämerentori Helsinki 4

5 Elisan tilintarkastajat tilikausina : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen Itämerentori Helsinki ja Leo Laitinmäki, KHT Laivasillankatu 10 A Helsinki Yomin tilintarkastaja tilikautena 2004: KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Mannerheimintie 20 B Helsinki Yomin tilintarkastaja tilikausina : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen Itämerentori Helsinki Elisan riippumaton asiantuntija: KHT Leo Laitinmäki Laivasillankatu 10 A Helsinki Yomin riippumaton asiantuntija: KHT Sven-Erik Guarnieri Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B Helsinki 5

6 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ... 2 ELISAN JA YOMIN KÄYTTÄMÄT NEUVONANTAJAT... 4 YHTEENVETO... 7 SULAUTUMINEN... 9 SULAUTUMISSUUNNITELMA SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET SULAUTUMISVASTIKETTA KOSKEVA LAUSUNTO YOMIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS ELISAN HALLITUKSEN TOIMIVALTA YOMI SULAUTUVA YHTIÖ ELISA VASTAANOTTAVA YHTIÖ ELISA SULAUTUMISEN JÄLKEEN SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT...82 VEROTUS TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO

7 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Sulautumisesitteessä esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava ja se perustuu kokonaisuudessaan yksityiskohtaisiin tietoihin, jotka esitetään tässä Sulautumisesitteessä sekä asiakirjoissa, joihin tässä Sulautumisesitteessä viitataan. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan Sulautumisesitteeseen kokonaisuudessaan, mukaan lukien siihen sisältyvään Sulautumissuunnitelmaan. Yhtiöt Yomi Oyj Yomi on Helsingin Pörssin päälistalla noteerattava yhtiö, joka harjoittaa teletoimintaa ja ohjelmistotoimintaa. Yomi-konsernin teletoiminta käsittää verkko-operaattori-, palveluoperaattori- ja kaapelitelevisiotoiminnan. Yomi-konserni harjoittaa teletoimintaa pääosin alueella, joka kattaa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen kunnan alueet sekä osia Laukaan, Petäjäveden, Korpilahden ja Toivakan kuntien alueista. Yomi-konsernin ohjelmistotoiminta käsittää asiakkaille projektityönä tehtävät tietojärjestelmäprojektit sekä tietoliikenteen valmisohjelmistot. Liiketoimintaa harjoitetaan pääosin Suomessa. Elisa omistaa suoraan ja tytäryhtiönsä kautta noin 51,46 % kaikista Yomin osakkeista ja äänistä ja on Yomin emoyhtiö. Elisa Oyj Elisa-konserni on markkinaosuudeltaan suurin kiinteän verkon paikallispuhelupalveluiden tarjoaja Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen seudulla sekä merkittävä toimija myös Turun talousalueella. Elisakonserni tarjoaa myös kaukopuhelupalveluita ja kansainvälisiä kiinteän verkon palveluita sekä erilaisia verkko-, data-, ja internet-palveluita niin pääkaupunkiseudulla kuin maanlaajuisesti. Elisa-konserni tarjoaa mobiililiiketoimintansa kautta matkaviestinpalveluita liittymäasiakkaille sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi Elisa-konserni tarjoaa laajan valikoiman ohjelmisto-, konsultointi- ja muita palveluita. Elisan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Absorptiosulautuminen Yomin ja Elisan hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Yomi sulautuu absorptiosulautumisella Elisaan. Sulautumisen seurauksena Yomin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Elisalle. Yomin osakkeenomistajat Elisaa ja Elisan täysin omistamaa tytäryhtiötä WW Value Oy:tä lukuunottamatta saavat sulautumisvastikkeena Elisan Uusia Osakkeita omistamiensa Yomin osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin ja se sisältyy tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautuminen tulee voimaan edellyttäen, että (i) Yomin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; (ii) Elisan ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman, mikäli se kutsutaan koolle päättämään Sulautumisesta; ja (iii) Sulautumisen täytäntöönpanoon saadaan kaupparekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisterissä. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin arvioidaan tapahtuvan Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Sulautumissuunnitelma on Sulautumista koskeva yhtiöoikeudellinen asiakirja. Sulautumisen voimaan tullessa Yomin osakkeenomistajat Elisaa ja Elisan täysin omistamaa tytäryhtiötä WW Value Oy:tä lukuunottamatta saavat kutakin Yomin osaketta vastaan 0,5654 Elisan Uutta Osaketta. Siltä osin kuin Yomin osakkeenomistajille Vaihtosuhteen mukaisesti kuuluvien Elisan Uusien Osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävät murto-osat yhdistetään muiden osakkeenomistajien murto-osien kanssa kokonaisiksi Elisan osakkeiksi ja myydään murto-osiin oikeutettujen Yomin osakkeenomistajien lukuun Helsingin Pörssissä. 7

8 Sulautumisessa annettaville Elisan Uusille Osakkeille haetaan listausta Helsingin Pörssin päälistalla siten, että Uudet Osakkeet noteerattaisiin Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdasta, eli arviolta lukien. Sulautumisessa annettavat Elisan Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnistä lukien. Yomin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja ehdottanut, että Yomin osakkeenomistajat hyväksyvät Sulautumissuunnitelman. Yomin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Jyväskylä Paviljongissa, osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä. Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Yomin osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa ja joka yhtiökokouksessa varaa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Yomia lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Pidättäytyminen äänestämästä Yomin yhtiökokouksessa tai Sulautumisen puolesta äänestäminen ei anna oikeutta vaatia lunastusta. Lunastushinnasta on sovittava Yomin ja osakkeenomistajan välillä tai mikäli lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, siitä päättää välimiesoikeus. Välimiesoikeuden päättämä lunastushinta voi olla korkeampi, alhaisempi tai yhtä suuri kuin se vastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumissuunnitelman mukaisen Vaihtosuhteen perusteella. Tärkeitä päivämääriä Elisan ja Yomin hallitukset allekirjoittivat Sulautumissuunnitelman Yomin ylimääräinen yhtiökokous klo Jyväskylä Paviljongissa, osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä Yomin osakkeiden viimeinen noteerauspäivä (arvio) Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisterissä (arvio) Sulautumisvastikkeena annettavat Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla (arvio) 8

9 SULAUTUMINEN Yomin ja Elisan hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Yomi sulautuu Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 a :ssä ja 52 b :ssä tarkoitetulla tavalla Elisaan. Sulautumisen seurauksena Yomin varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Elisalle sellaisena kuin ne ovat Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Yomi purkautuu selvitysmenettelyttä. Yomin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Elisan Uusia Osakkeita omistamiensa Yomin osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. Sulautumisen tausta ja perustelut Elisan ja Yomin Sulautumisella selkeytetään nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat keskenään. Sulautumisella saavutetaan siten nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja kilpailukykyisempi liiketoimintakokonaisuus. Elisan ja Yomin hallitukset katsovat, että Sulautuminen on siksi kummankin yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaista. Elisan johto arvioi, että Sulautumisella saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja muita liiketoimintasynergioita. Näiden kustannussäästöjen ja liiketoimintasynergioiden toteutuminen tulee vaikuttamaan positiivisesti Elisan tulokseen ja siten parantamaan Elisan osakkeen arvostuksenmuodostuksen edellytyksiä, mikä on Elisan ja Sulautumisen hyväksyvien Yomin osakkeenomistajien edun mukaista. Tarkempi selvitys Sulautumisen syistä on mainittu jäljempänä kohdassa Sulautumissuunnitelma. Sulautumisvastike Kun Sulautuminen tulee voimaan, Yomin osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena Elisan osakkeita siten, että kutakin Yomin osaketta vastaan annetaan 0,5654 Elisan Uutta Osaketta. Sulautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta niitä Yomin osakkeita vastaan, jotka ovat suoraan Elisan tai Elisan täysin omistaman tytäryhtiön, WW Value Oy:n omistuksessa (katso Yomin osakkeenomistajat kohdassa Yomi Sulautuva yhtiö Suurimmat osakkeenomistajat ). WW Value Oy:n omistamille Yomin osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta, koska WW Value Oy on tarkoitus sulauttaa Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella tytäryhtiösulautumisella emoyhtiöönsä Elisaan siten, että WW Value Oy:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Elisalle ennen Elisan ja Yomin Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtaa. Koska WW Value Oy on kokonaan Elisan omistuksessa eikä yhtiöllä ole velkojia, jotka voisivat vastustaa yhtiön sulautumista Elisaan, pystytään sulautumisen täytäntöönpano järjestämään siten, että WW Value Oy:n sulautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin ennen Yomin Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtaa. Annettavan sulautumisvastikkeen määrä perustuu Elisan ja Yomin arvojen keskinäiseen suhteeseen. Sekä Elisan että Yomin arvonmääritys on tehty yhtiöiden pörssiarvojen ja muiden yleisesti käytettyjen ja tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Sulautumisvastikkeen kohtuullisuuden osalta katso jäljempänä kohdat Sulautumissuunnitelma ja Sulautumisvastiketta koskeva lausunto. Sulautumisvastikkeena annetaan enintään kappaletta Elisan nimellisarvoltaan 0,50 euron arvoisia Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden osuus voi nousta korkeintaan noin 3,25 %:iin Elisan osakepääomasta ja kaikkien Elisan osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Elisan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Uudet Osakkeet annetaan Yomin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnistä, eli arviolta lukien. Yksityiskohtaisemmat tiedot sulautumisvastikkeena annettavista Elisan Uusista Osakkeista ja niihin liittyvistä oikeuksista esitetään kohdassa Elisa Vastaanottava yhtiö Osakepääoma ja osakkaat. 9

10 Sulautumisvastikkeen jakaminen aloitetaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä, eli arviolta Sulautumisvastike jaetaan arvo-osuusjärjestelmässä siten, että Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä Yomin osakasluetteloon kirjattujen osakkeenomistajien arvo-osuustileille kirjatut Yomin osakkeet vaihdetaan Sulautumissuunnitelmassa sovitulla Vaihtosuhteella Elisan osakkeisiin siten, että kutakin Yomin osaketta vastaan annetaan 0,5654 kappaletta Elisan Uutta Osaketta. Siltä osin kuin Yomin osakkeenomistajalle Vaihtosuhteen mukaisesti annettavien Elisan Uusien Osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävä murto-osa yhdistetään muiden Yomin osakkeenomistajien saamien ja kokonaisluvun vastaavalla tavalla ylittävien murto-osien kanssa kokonaisiksi Uusiksi Osakkeiksi ja myydään Sampo Pankki Oyj:n tai määräämänsä toimesta murto-osiin oikeutettujen Yomin osakkeenomistajien lukuun Helsingin Pörssissä ilman aiheetonta viivytystä. Sulautumisvastikkeena tarjottavien Uusien Osakkeiden murto-osien myynnistä saatava rahavastike maksetaan Yomin osakkeenomistajien arvoosuustiliin liittyvälle pankkitilille keskimääräisen myyntihinnan mukaan arviolta viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin sulautumisvastikkeen jakaminen aloitetaan. Murto-osista syntyviin Elisan Uusiin Osakkeisiin oikeutetuilta osakkeenomistajilta ei veloiteta murto-osien myynnistä palkkioita. Elisa vastaa näiden osakkeiden myyntiin liittyvistä palkkioista ja kustannuksista. Näiden osakkeiden myynnistä saatavien varojen välittäjinä niille oikeutetuille toimii Sampo Pankki Oyj. Sulautumisvastikkeen jakaminen ja vastaanottaminen, mukaan lukien Uusien Osakkeiden murto-osien yhdistäminen ja myyminen Yomin osakkeenomistajien lukuun ja myymisestä saadun rahavastikkeen maksaminen Yomin osakkaanomistajille, eivät edellytä Yomin osakkeenomistajilta erillisiä toimenpiteitä. Niille Yomin osakkeenomistajille, jotka eivät Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivää edeltävään päivään mennessä ole toimittaneet osakekirjojaan arvoosuusrekisteriin omistusoikeutensa kirjaamista varten arvo-osuusjärjestelmässä, suoritetaan sulautumisvastike kuitenkin vasta osakekirjojen arvo-osuuksiksi vaihdon tapahduttua kirjaamalla vaihdossa saatavat Uudet Osakkeet Vaihtosuhteen mukaisesti heidän arvo-osuustileilleen. Yomin liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien haltijoille ei anneta Sulautumissuunnitelman mukaista sulautumisvastiketta. Optioiden liikkeeseen laskuun liittyvien optioehtojen mukaisesti Yomin optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan mahdollisuus merkitä Yomin osakkeita optioehtojen mukaisesti Yomin hallituksen asettamana määräaikana ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Tämän Sulautumisesitteen päivämääränä Yomin hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä merkintäoikeuden antamisesta. Tehtyään asiasta päätöksen Yomin hallitus tulee tiedottamaan siitä soveltuvien säännösten ja määräysten mukaisesti. Verotus Yomin osakkeenomistajan verotuksessa Yomin osakkeiden vaihtamista Elisan osakkeiksi Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti ei pidetä osakkeiden luovutuksena muutoin kuin Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden kokonaisluvun ylittävän murto-osan myynnistä maksettavan rahavastikkeen osalta. Sulautumisen verovaikutuksia on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Verotus. Kirjanpitokäsittely Sulautumiseen sovelletaan kirjanpidossa jatkuvuusperiaatetta. Tällöin sulautuvan yhtiön eli Yomin varat ja velat siirtyvät kirjanpidossa poistamatta olevasta hankintamenosta vastaanottavalle yhtiölle eli Elisalle. Vähemmistön osuus Yomista poistuu Elisa-konsernissa Sulautumisen seurauksena. Viimeistään vuodesta 2005 lähtien pörssiyhtiöt laativat IAS/IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen ja myös Elisa siirtyy noudattamaan tilinpäätöksessään IAS/IFRS-standardeja vuoden 2005 alusta lähtien. Konserniliikearvoa ei tällöin poisteta tasapoistoina, vaan se testataan vuosittain. Jos testauksessa ilmenee, että testattavan yksikön kirjanpidon määräinen varallisuus (mukaan lukien liikearvo) ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappio, joka vähentää tilikauden tulosta ja taseen liikearvoa. Elisa noudattaa yritysten yhteenliittymiä koskevaa standardia (IFRS3), joka julkaistiin

11 Viranomaisluvat Osakeyhtiölain mukaan Sulautumista ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja kaupparekisteriviranomainen on antanut luvan Sulautumisen täytäntöönpanoon. Lupaa tullaan hakemaan Yomin Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen sillä edellytyksellä, että Yomin osakkeenomistajat hyväksyvät Sulautumisen ja että Elisan ylimääräistä yhtiökokousta ei kutsuta koolle päättämään Sulautumisesta (katso jäljempänä kohta Elisan hallituksen toimivalta Elisan osakkeenomistajan oikeus vaatia yhtiökokouksen koollekutsumista ). Mikäli Elisan yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään Sulautumisesta, lupaa Sulautumisen täytäntöönpanolle tullaan hakemaan sillä edellytyksellä, että myös Elisan yhtiökokous hyväksyy Sulautumisen. Kun lupaa Sulautumiselle on haettu, kaupparekisteriviranomainen määrää luvan myöntämisen määräpäivän ja antaa kuulutuksen Yomin velkojille. Kuulutuksen antamisesta alkaa kulua vastustamiselle varattu aika, jonka kuluessa Yomin velkojilla on oikeus vastustaa Sulautumista. Yomin velkojilla on myös oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin Sulautumisen täytäntöönpanolupa myönnetään. Vastustamiselle varatun ajan päätyttyä Yomilla on noin kuukausi aikaa ennen luvan myöntämiselle määrättyä määräpäivää neuvotella Sulautumista vastustaneiden velkojien kanssa. Jos määräpäivänä Sulautumista vastustaneet velkojat ja Yomi eivät ole päässeet sopimukseen asiassa, kaupparekisteriviranomainen lykkää määräpäivää. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että Elisan tai Yomin velkojat eivät vastusta Sulautumista tai että mahdollinen vastustus ei lykkää Sulautumisen täytäntöönpanoa. Koska Kilpailuvirasto on antamassaan päätöksessä (diaarinumero 1056/81/99) hyväksynyt yrityskaupan, jossa Elisa hankki kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 11 c :ssä tarkoitetun tosiasiallisen määräysvallan Yomi-konsernissa, Sulautuminen ei edellytä kilpailuviranomaisten lupaa. Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Yomin osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä Yomin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja joka varaa yhtiökokouksessa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Yomia lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Oikeutta lunastukseen ei ole, mikäli osakkeenomistaja pidättäytyy äänestämästä Yomin yhtiökokouksessa tai äänestää yhtiökokouksessa Sulautumisen puolesta. Osakkeenomistajan on lisäksi varattava Yomin yhtiökokouksessa oikeus vaatia lunastusta, kun asiaa tiedustellaan osakkeenomistajilta ennen Sulautumista koskevaa äänestystä. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää oikeuttaan vaatia lunastusta, on tehtävä Yomille kirjallinen lunastusvaatimus osakkeistaan yhden kuukauden kuluessa Sulautumisesta päättäneestä yhtiökokouksesta. Kirjallisen lunastusvaatimuksen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa omistamiensa Yomin osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustilin tilinumero luovutusrajoituksen tai muun tarvittavan merkinnän kirjaamiseksi arvo-osuustilille. Lunastushinta päätetään lunastusta kirjallisesti vaatineen osakkeenomistajan ja Yomin välisissä neuvotteluissa. Jos lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, osapuolet voivat antaa asian välimiesten ratkaistavaksi. Vahvistaessaan lunastushinnan välimiehet eivät ole sidottuja tiettyihin arvonmääritysperiaatteisiin, vaan välimiehillä on oikeus vahvistaa lunastushinta tapauskohtaisesti. Lunastushinnan tulee Osakeyhtiölain mukaan kuitenkin vastata osakkeiden käypää hintaa. Osakeyhtiölain mukaan lunastushintaa määrättäessä ei oteta huomioon Sulautumisesta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen syntyneitä seikkoja. Välimiesten vahvistama lunastushinta voi siten olla suurempi, pienempi tai samansuuruinen kuin se sulautumisvastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen perusteella. Sulautumisessa annettavien Uusien Osakkeiden listaus Elisan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Sulautumisen yhteydessä annettaville Uusille Osakkeille haetaan pörssilistausta Helsingin Pörssin päälistalla siten, että Uudet Osakkeet olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdasta, eli arviolta lukien. 11

12 Samassa yhteydessä kun sulautumisvastikkeena annettavat Uudet Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle, Rahoitustarkastukselta tullaan hakemaan valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen mukainen poikkeuslupa listalleottoesitteen julkistamisvelvollisuudesta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että Elisa julkistaa sellaiset Sulautumisesitteen laatimisen jälkeiset päätöksensä sekä Elisaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Elisan osakkeiden arvoon. 12

13 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt Elisa Oyj y-tunnus ; rekisterinumero Kotipaikka Helsinki Osoite Kutomotie 18, Helsinki (jäljempänä Elisa ) Yomi Oyj y-tunnus ; rekisterinumero Kotipaikka Jyväskylä Osoite Piippukatu 11, Jyväskylä (jäljempänä Yomi ) (Elisa ja Yomi, jäljempänä yhdessä "Osapuolet" tai Sulautuvat yhtiöt ). 2. Sulautuminen Sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat päättäneet Yomin sulautumisesta Elisaan Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella tässä sulautumissuunnitelmassa sovituin ehdoin siten, että kaikki Yomin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Elisalle. 3. Osakeyhtiölain mukaiset tiedot 3.1 Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys Sulautuminen ei aiheuta muutoksia Elisan yhtiöjärjestykseen. 3.2 Vastike Sulautumisvastike Yomin osakkeenomistajille suoritetaan Elisan liikkeeseenlaskemina uusina osakkeina. Yomin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Elisan osakkeita siten, että kutakin Yomin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euron arvoista osaketta vastaan annetaan 0,5654 Elisan nimellisarvoltaan 0,50 euron arvoista A-sarjan osaketta ( Vaihtosuhde ). Siltä osin kuin Yomin osakkeenomistajalle Vaihtosuhteen mukaisesti kuuluvien uusien Elisan osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävät murto-osat yhdistetään muiden osakkeenomistajien murto-osien kanssa kokonaisiksi Elisan osakkeiksi ja myydään murto-osiin oikeutettujen Yomin osakkeenomistajien lukuun Helsingin Pörssissä. Elisa suoraan ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö WW Value Oy omistavat yhteensä Yomin osaketta. Elisan omistamille Yomin osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Myöskään WW Value Oy:n omistamille Yomin osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta, sillä WW Value Oy on tarkoitus sulauttaa tytäryhtiösulautumisella emoyhtiöönsä Elisaan ennen Osapuolten sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtaa siten, että kaikki sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Elisalle. 3.3 Selvitys pääomalainoista Elisalla ja Yomilla ei ole osakeyhtiölain 14 luvun 4 :n 2 momentin 4)-kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja. 3.4 Yomin ja sen tytäryhtiöiden osakeomistukset Elisassa Yomi omistaa yhteensä kappaletta Elisan A-sarjan osaketta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on euroa ja joiden taseeseen merkitty yhteinen hankintameno on 0 euroa. 13

14 3.5 Ehdotus vastikkeen suorittamiseksi tarvittavasta osakepääoman korotuksesta Sulautumisvastikkeen suorittamiseksi Elisa korottaa osakepääomaansa vähintään 0,50 eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yhden ja enintään uutta, nimellisarvoltaan 0,50 euron arvoista A-sarjan osaketta. Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet osakepääoman korotuksen rekisteröimisestä alkaen. Elisan liikkeeseenlasketut osakkeet ovat kaikki A-sarjan osakkeita. 3.6 Ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja muista ehdoista Sulautumisvastikkeen jakaminen aloitetaan sulautumispäivänä, tai ellei se ole pankkipäivä, sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike jaetaan arvo-osuusjärjestelmässä siten, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä Yomin omistajaluetteloon osakkeenomistajien arvo-osuustileille kirjatut osakkeet muutetaan sulautumissuunnitelmassa sovitulla vaihtosuhteella ja tavalla Elisan osakkeiksi. Niille Yomin osakkeenomistajille, jotka eivät sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivää edeltävään päivään mennessä ole toimittaneet osakekirjojaan arvo-osuusrekisteriin omistusoikeuden kirjaamista varten, suoritetaan sulautumisvastike arvo-osuuksiksi vaihdon tapahduttua kirjaamalla vaihdossa saatavat osakkeet vaihtosuhteen edellyttämällä tavalla heidän arvo-osuustileilleen. Murto-osista maksettava rahavastike maksetaan rahavastikkeeseen oikeutettujen osakkeenomistajien arvoosuustileihin liitetyille pankkitileille keskimääräisen myyntihinnan mukaan. 3.7 Yomin optio-oikeudet Yomin optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan mahdollisuus merkitä Yomin osakkeita optioiden ehtojen mukaisesti. Yomin hallitus antaa optio-oikeuksien haltijoille oikeuden merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Yomin optio-oikeuksien haltijoille ei anneta oikeutta merkitä Elisan optio-oikeuksia. 3.8 Selvitys sulautumisen yhteydessä annettavista eduista ja oikeuksista Sulautuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille tai tilintarkastajille ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia eikä sellaisia myöskään anneta jäljempänä mainituille riippumattomina asiantuntijoina toimiville tilintarkastajille. Kummallakaan Sulautuvalla yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Riippumattomina asiantuntijoina toimiville tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. 3.9 Sulautumisen syyt ja perusteet, joiden mukaan vastike määritetään Kummankin Osapuolen hallitukset katsovat, että Osapuolten liiketoiminnat kokonaisuutena täydentävät toisiaan ja näiden yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. Kummankin Osapuolen hallitukset katsovat, että on kummankin Osapuolen ja niiden osakkeenomistajien etujen mukaista selkeyttää nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä Elisan ja Yomin liiketoiminnat sulautumisella, joka toteutetaan tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti. Kummankin Osapuolen hallitukset katsovat, että on kummankin Osapuolen etujen mukaista, että sulautumisen toteutuessa Yomin operaattoriliiketoiminnat tulisivat osaksi Elisan ydinliiketoimintoja. Elisan tavoitteena on kehittää Yomin operaattoriliiketoimintoja pitkäjänteisesti Elisan voimassa olevan strategian mukaisesti. 14

15 Kummankin Osapuolen hallitukset toteavat, että koska Elisa keskittyy nykyisen strategiansa mukaisiin ydinliiketoimintoihinsa, eivät Yomin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnat tulisi kuulumaan Elisan ydinliiketoiminta-alueisiin. Elisa tulee kehittämään tätä liiketoimintaa pitkäaikaisena finanssisijoituksena. Suunnitelmat Yomin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan tulevaisuuden osalta on tarkemmin selvitetty tämän sulautumissuunnitelman kohdassa 4. Vastikkeen määrittely perustuu Yomin ja Elisan arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin Osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana Osapuolten pörssiarvoja, ja muita yleisesti käytettyjä arviointiperusteita. Käytyjen neuvotteluiden ja tekemiensä selvitysten pohjalta Sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat päätyneet pitämään ehdotettua vastikkeen jakoa perusteltuna ja oikeana. Osapuolet ovat julkisia osakeyhtiöitä, joiden osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on Ellei sulautumisen täytäntöönpanoa ole rekisteröity viimeistään , on sekä Yomin että Elisan hallituksella oikeus irtisanoa tämä sulautumissuunnitelma päättymään siitä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettu toisen Osapuolen hallitukselle. 4. Yomin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan tulevaisuus Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen Yomin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnot keskitetään Yomi Software Oy:n (nykyinen Yomi Solutions Oy, y-tunnus ), Yomi Service Oy:n (nykyinen Indata Oy, y-tunnus ) ja etimmi Oy:n (y-tunnus ) ympärille (jäljempänä kaikki yhdessä Yomi Software ). Yomin sulauduttua Elisaan Yomi -nimi jää Yomi Softwaren käyttöön ja uuden yhtiön markkinoinnissa käytetään muutoinkin Yomi/Yomi Software -nimeä. Yomi Softwaren tai sen muodostaman konsernin emoyhtiön kotipaikka on Jyväskylä ja yhtiön johtona jatkaa Yomin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan toimiva johto. Yomi Softwaren liiketoimintastrategia tulee pohjautumaan Yomin nykyiseen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintastrategiaan siten, että edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ovat olemassa. Yomi Softwaren konsernin hallitus vastaa Yomi Softwaren strategian laadinnasta. Yomi Softwaren hallitusta muodostettaessa pyritään huomioimaan riittävä jatkuvuus Yomin nykyhallitukseen. Osapuolten tarkoituksena on, että Yomi Softwaren omistuspohjaa laajennetaan tässä sopimuksessa tarkoitetun sulautumisen toteutumisen jälkeen tai jo ennen sulautumisen voimaantuloa, mikäli edellytykset siihen ovat olemassa. Tämä omistuspohjan laajentaminen tapahtuu nykyisen Yomin ja myöhemmin Yomi Softwaren konsernin hallituksen toimesta ja näiden hallitusten valtuuksin. Omistuksen laajentaminen pyritään ensisijaisesti toteuttamaan osakeantien kautta, jotta tästä saatavat varat kohdentuvat Yomi Softwaren käyttöön. Kummankin Osapuolen tavoitteena on, että uuden Yomi Softwaren liiketoiminnalla on alusta saakka edellytykset itsenäiseen ja kannattavaan liiketoimintaan, jolla on hyvät kehittymismahdollisuudet. 5. Muut ehdot Kumpikin Osapuoli sitoutuu toimimaan tämän sulautumissuunnitelman tavoitteiden ja tarkoituksen mukaisesti sekä ottamaan sen kaikessa päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon, ellei tässä sulautumissuunnitelmassa ole muuta sovittu. Yomi ei ryhdy epätavallisiin tai laajakantoisiin toimenpiteisiin, joiksi ei kuitenkaan katsota tämän sulautumissuunnitelman kohdassa 4 tarkoitettuja ohjelmisto- ja palveluliiketoimintojen keskittämistä ja kehittämistä valmistelevia toimenpiteitä, joita Yomilla on oikeus toteuttaa, minkä lisäksi Yomi ei ennen sulautumisen voimaantuloa: 15

16 - muuta osakepääomaansa, - hanki omia osakkeita, - laske liikkeeseen vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia, taikka - päätä jakaa ylimääräistä/epätavallista osinkoa. Edellä mainituista rajoituksista voidaan poiketa Osapuolten hallitusten etukäteen hyväksymällä tavalla. Sulautumisen edellytyksenä on, ettei kummankaan Sulautuvan yhtiön nykyisissä taloudellisissa toimintaedellytyksissä tapahdu pysyvää, muusta kuin suhdannetekijöistä tms. johtuvaa olennaista epäedullista muutosta ennen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävää yhtiökokousta. Mikäli tämän sulautumissuunnitelman mukaista sulautumista ei toteuteta sen johdosta, että sulautumissuunnitelma raukeaa jommankumman Sulautuvan yhtiön yhtiökokouksen päättäessä olla hyväksymättä sulautumissuunnitelmaa tai sulautumissuunnitelma irtisanotaan kohdan 3.10 perusteella, vastaavat molemmat Osapuolet itse asian valmistelusta aiheutuneista kuluistaan edellyttäen kuitenkin, että toinen Osapuoli ei ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Sulautuvien yhtiöiden hallitukset valtuutetaan yhteisesti päättämään viranomaisten mahdollisesti vaatimien tai muuten tarkoituksenmukaisten teknisluonteisten muutosten tekemisestä sulautumissuunnitelmaan tai sen liitteisiin. 6. Muut asiat Tätä sulautumissuunnitelmaa on laadittu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi (1) Elisalle, yksi (1) Yomille ja kaksi (2) viranomaiskäsittelyä varten. Helsingissä, 28. päivänä maaliskuuta 2004 ELISA OYJ YOMI OYJ 16

17 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot Sulautuville yhtiöille Liite 2: Jäljennökset Elisan (i) (ii) (iii) kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista hallituksen selostuksesta tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista tilintarkastajan lausunto hallituksen selostuksesta Liite 3: Jäljennökset Yomin (i) (ii) (iii) kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista hallituksen selostuksesta tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista tilintarkastajan lausunto hallituksen selostuksesta Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot Sulautuville yhtiöille RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVAN HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Elisa Oyj:n hallitukselle Elisa Oyj:n ja Yomi Oyj:n hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi Oyj sulautuu Elisa Oyj:hen. Olemme arvioineet hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Yomi Oyj:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Elisa Oyj:n osakkeita siten, että kutakin Yomi Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euron arvoista osaketta vastaan annetaan 0,5654 Elisa Oyj:n nimellisarvoltaan 0,50 euron arvoista A-sarjan osaketta. Elisa Oyj ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö WW Value Oy omistavat yhteensä Yomi Oyj:n osaketta. Elisa Oyj:n ja WW Value Oy:n omistamille Yomi Oyj:n osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Vastikkeen määrittely perustuu Elisa Oyj:n ja Yomi Oyj:n arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana osapuolten pörssiarvoja ja muita yleisesti käytettyjä arviointiperusteita. Osapuolet ovat julkisia osakeyhtiöitä, joiden osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n päälistalla. Riippumattomana asiantuntijana toimivina hyväksyttyinä tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntona, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Yomi Oyj:n osakkeenomistajille maksettavaa määrää. Käsityksemme mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Elisa Oyj:n nykyisten velkojen maksua. Helsingissä 8. huhtikuuta 2004 Sven-Erik Guarnieri KHT Leo Laitinmäki KHT 17

18 RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVAN HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Yomi Oyj:n osakkeenomistajille Elisa Oyj:n ja Yomi Oyj:n hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi Oyj sulautuu Elisa Oyj:hen. Olemme arvioineet hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Yomi Oyj:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Elisa Oyj:n osakkeita siten, että kutakin Yomi Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euron arvoista osaketta vastaan annetaan 0,5654 Elisa Oyj:n nimellisarvoltaan 0,50 euron arvoista A-sarjan osaketta. Elisa Oyj ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö WW Value Oy omistavat yhteensä Yomi Oyj:n osaketta. Elisa Oyj:n ja WW Value Oy:n omistamille Yomi Oyj:n osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Vastikkeen määrittely perustuu Elisa Oyj:n ja Yomi Oyj:n arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana osapuolten pörssiarvoja ja muita yleisesti käytettyjä arviointiperusteita. Osapuolet ovat julkisia osakeyhtiöitä, joiden osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n päälistalla. Riippumattomana asiantuntijana toimivina hyväksyttyinä tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntona, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Elisa Oyj:n osakkeista maksettavaa määrää. Helsingissä 8. huhtikuuta 2004 Sven-Erik Guarnieri KHT Leo Laitinmäki KHT Liite 2 (i): Jäljennökset Elisan kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista on esitetty Sulautumisesitteen kohdassa Elisan tilinpäätöstietoja. Liite 2 (ii): Jäljennös Elisan hallituksen selostuksesta tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :ssä tarkoitettuna selostuksena Elisa Oyj:n hallitus toteaa seuraavaa: Elisa-konsernissa käynnistyneet Suomen toimintoja koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen Yhtiö uudisti tammikuussa 2004 rakennettaan. Kotimaan ydinliiketoimintaa koskeva uusi organisaatio muodostuu kolmesta yksiköstä: Asiakkaat, Tuotteet ja Verkot. TeliaSonera Mobile Networks AB ja Elisa-konserniin kuuluva Radiolinja Origo Oy sopivat kiistat, jotka liittyivät osapuolten väliseen palveluoperaattorisopimukseen ja siihen liittyneisiin asioihin. Yhtiö täsmensi helmikuussa 2004 liiketoimintastrategiaansa ja määritteli, että Saksan liiketoiminta ei kuulu ydinliiketoimintoihin. 18

19 Elisa-konserniin kuuluva Radiolinja Origo Oy, Sonera Mobile Networks Oy ja Finnet Verkot Oy laskivat toisiltaan perittäviä terminointimaksuja alkaen. Elisa-konserniin kuuluva Soon Net Oy ja Eltel Networks Oy solmivat sopimuksen asennusliiketoiminnan siirrosta. Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksen lunastushinnasta, joka Elisa Oyj:n tulee osakeyhtiölain 14 luvun mukaisena lunastushintana maksaa Lännen Puhelin Oy:lle ja Salon Seudun Puhelin Oy:lle. Yhtiön hallitus on allekirjoittanut sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi Oyj sulautuu Elisa Oyj:hin osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella. Yhtiön hallitus on allekirjoittanut sulautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö WW Value Oy sulautuu emoyhtiöönsä Elisa Oyj:hin tytäryhtiösulautumisella. Korkein oikeus on antanut päätöksen, että käräjäoikeuden tulee käsitellä Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman korotuksesta nostettu moitekanne ja että kanteen nostaneilla henkilöillä on oikeus tutkituttaa päätöksen sisällön laillisuus. Korkein oikeus hylkäsi moitekanteen Oy Multiclearing Ltd:n osalta. Elisa Oyj ja Tropolys GmbH:n vähemmistöomistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Elisa Oyj myy tytäryhtiönsä Elisa Kommunikation GmbH:n koko osakekannan vähemmistöomistajien ostoryhmälle. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksynnät Saksassa. Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti , että vuodelta 2003 ei makseta osinkoa. Elisa Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 4, 5 ja 15. Muutosten rekisteröinnin jälkeen yhtiöjärjestyksestä poistuvat maininnat A- ja B-osakelajeista. Elisa Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuutettiin hallitus vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saisi olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voisi korottua enintään 13,8 miljoonalla eurolla. Valtuutus oikeuttaisi poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy saakka voimassaoleva osakepääoman korottamisvaltuutus peruutettiin. Elisa Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6 ja siihen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Keijo Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka Ketonen, Mika Ihamuotila ja Jussi Länsiö. Elisa Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisön. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä Elisa Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Keijo Suila hallituksen puheenjohtajaksi ja Ossi Virolainen varapuheenjohtajaksi. Yhtiöllä ei ole muita viimeisen tilinpäätöksen jälkeisiä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Helsinki ELISA OYJ Hallitus 19

20 Liite 2 (iii): Jäljennös Elisan tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonamme Elisa Oyj:n tilintarkastajina liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitämme käsityksenämme, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Elisa Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Helsinki KPMG WIDERI OY AB Pekka Pajamo KHT Liite 3 (i): Jäljennökset Yomin kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista on esitetty Sulautumisesitteen kohdassa Yomin tilinpäätöstietoja. Liite 3 (ii): Jäljennös Yomin hallituksen selostuksesta tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 4-kohdan mukaisesti Yomi Oyj:n hallitus täten ilmoittaa, että tilinpäätöskauden jälkeiset, Yomi-konsernin asemaan olennaisesti vaikuttavat tai konsernin kannalta muuten merkittävät tapahtumat ilmenevät tilinpäätöksestä sekä seuraavista pörssitiedotteista ja -ilmoituksista eikä Yomi Oyj:n hallituksen tiedossa ole muita konsernin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia: Yomi Oyj ilmoittanut tilinpäätöstiedotteensa julkistamisesta sekä julkistamiseen liittyvästä tiedotustilaisuudesta (pörssi-ilmoitus ). Yomi Oyj julkaissut tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta Liikevaihto oli 56,3 M ja liikevoitto 0,5 M. Hallitus ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta (pörssitiedote ). Yomi Oyj julkaissut kutsun pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen (pörssitiedote ). DI Ilkka Starck nimitetty Yomi Telecom Solutions -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi alkaen (pörssi-ilmoitus ). Yomi Oyj julkaissut vuoden 2003 vuosikertomuksensa (pörssi-ilmoitus ). Yomi Oyj julkaissut ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä (pörssitiedote ). Yomi-konsernin Teletoiminnan johtaja DI Esko Miikkulainen jättänyt Yomin kevään 2004 aikana. Toimitusjohtaja Jukka Lassila ottanut johtovastuun Yomin Teletoiminnasta (pörssi-ilmoitus ). Yomi Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvistanut vuoden 2003 tilinpäätöksen ja myöntänyt tilivelvollisille vastuuvapauden. Hallituksen esityksen mukaisesti päätetty maksaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus saanut yhtiökokoukselta valtuudet korottaa osakepääomaa sekä hankkia ja luovuttaa omia osakkeita. Hallituksen jäseniksi valittu Erkki Poranen, Heikki Salmenkangas, Erkki Talvitie, Antti Aumo, Pekka Kettunen, 20

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1(8) SULAUTUMISSUUNNITELMA Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1. Sulautuminen Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat LEHDISTÖTIEDOTE 1 (2) YHTIÖKOKOUSKUTSU KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.3.2006 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot