TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lounet Oy:n ( Lounet ) ja Liedon Puhelin Oy:n ( Liedon Puhelin ) hallitukset allekirjoittivat 25. päivänä elokuuta 2004 sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Liedon Puhelin sulautuu Lounetiin osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella ( Sulautuminen ). Sulautumissuunnitelman mukaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille Lounetia lukuunottamatta suoritetaan sulautumisvastike Lounetin liikkeeseen laskemina uusina osakkeina (yhdessä Uudet osakkeet ). Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena kutakin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista Liedon Puhelimen osaketta vastaan Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista Uutta Osaketta ( Vaihtosuhde ). Liedon Puhelin päättää sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lounet päättää sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Lounetin yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on Mikäli Sulautumiset ehdot ja edellytykset täyttyvät ja Sulautuminen pannaan täytäntöön, nousee Lounetin osakepääoma enintään eurolla, mikä vastaa enintään Uutta Osaketta edustaen noin 22,4 % kaikista Lounetin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröimisen jälkeen. Sulautumisessa annettavilla Uusilla Osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TÄTÄ ESITETTÄ EI SAA LUOVUTTAA TAI JAKAA YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI ISOON-BRITANNIAAN TAI MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JONKA LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ JONKIN MUUN ASIAKIRJAN LAATIMISTA TAIKKA REKISTERÖINNIN TAI MUUN TOI- MENPITEEN SUORITTAMISTA SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMIEN ASIAKIRJOJEN JA TOI- MENPITEIDEN LISÄKSI. 1 (61)

2 1 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ Lounet ja Liedon Puhelin ovat laatineet tämän tarjousesitteen ja sulautumisesitteen ( Sulautumisesite ) käytettäväksi Sulautumisesitteenä Liedon Puhelimen sulautuessa Lounetiin. Tämä Sulautumisesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), Valtiovarainministeriön asetuksen 540/2002 ja Rahoitustarkastuksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Sulautumisesite on laadittu ainoastaan suomeksi. Ellei toisin mainita, tässä Sulautumisesitteessä viittauksella Lounet tarkoitetaan Lounet Oy:tä (Y-tunnus ) ja viittauksella Lounet-konserni Lounetia ja sen tytäryhtiöitä (mukaan lukien Lounet Oy) sekä viittauksella Liedon Puhelin Liedon Puhelin Oy:tä (Y-tunnus ). Lounet ja Liedon Puhelin eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan Sulautumisesta mitään muita kuin tähän Sulautumisesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, ne eivät ole Lounetin tai Liedon Puhelimen hyväksymiä. Tämän Sulautumisesitteen julkistaminen ei merkitse sitä, että Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai ettei Lounetin ja Liedon Puhelimen liiketoiminnoissa olisi tapahtunut muutoksia tämän Sulautumisesitteen päivämäärän jälkeen ottaen kuitenkin huomioon Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukainen esitteen täydentämisvelvollisuuden. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Sulautumisesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 16/251/2004 ja poikkeusluvan diaarinumero on 17/251/2004. Sulautumisesitteen jakelurajoitukset Eräiden valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Sulautumisesitteen levittämiselle. Lounet ja Liedon Puhelin edellyttävät, että Sulautumisesitteen haltuunsa saavat tahot hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Lounet ja Liedon Puhelin eivät millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tätä Sulautumisesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Isoon- Britanniaan tai muuhun sellaiseen maahan, jonka lainsäädäntö edellyttää jonkin erillisen sulautumisesitteen tai muun asiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännön edellyttämien asiakirjojen ja toimenpiteiden lisäksi. Asiakirjojen nähtävilläpito Sulautumiseen liittyvät Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja nähtäväksi tilattavissa lukien Lounetin konttorissa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku. Kyseiset asiakirjat sisältyvät myös tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautumisesite ja Sulautumisesitteessä mainitut asiakirjat ovat saatavilla ja tilattavissa lukien edellä mainitusta paikasta. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä Sulautumisesite sisältää Lounet-konsernin ja Liedon Puhelimen tulevaa kehitystä koskevia lausumia, jotka perustuvat vallitseviin odotuksiin ja arvioihin tulevista tapahtumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten arvioihin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä käytössä oleviin tietoihin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tulevaa kehitystä koskevat lausumat sisältävät tietoja ja arvioita Lounetin ja Liedon Puhelimen todennäköisestä tai oletetusta liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat, arviot ja käsitykset kuvaavat tämänhetkisiä näkemyksiä ja niihin vaikuttavat tietyt riskit, epävarmuustekijät ja olettamukset. Monet tekijät voivat aiheuttaa sen, että tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Lounetissa Sulautumisen jälkeen poikkeavat huomattavasti tulevaa kehitystä koskevista lausumista ja arvioista. Jos yksi tai useampi näistä riskeistä ja 2 (61)

3 epävarmuustekijöistä toteutuu tai jos taustalla olevat olettamukset osoittautuvat virheellisiksi, todellinen liiketoiminnan tulos ja osakkeenomistajan omistuksen arvo Lounetissa Sulautumisen jälkeen saattavat olennaisesti poiketa tässä Sulautumisesitteessä esitetyistä ennakoiduista, oletetuista, arvioiduista taikka odotetuista tuloksista ja lausumista. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten vakuutukset Sulautumisesitteessä esitetyistä tiedoista Lounet ja Liedon Puhelin vastaavat tähän Sulautumisesitteeseen sisältyvistä tiedoista kuitenkin siten, että Lounet ei vastaa kohdissa Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous, Liedon Puhelin Sulautuva yhtiö ja Liedon Puhelimen tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista eikä Liedon Puhelin vastaa kohdissa Lounetin ylimääräinen yhtiökokous, Lounet Vastaanottava yhtiö, Lounet Sulautumisen jälkeen, Verotus ja Lounetin tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista. Edellä esitetyn vastuunjaon mukaisesti Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Turussa, 16. syyskuuta 2004 Turussa, 16. syyskuuta 2004 Lounet Oy:n hallitus Liedon Puhelin Oy:n hallitus 3 (61)

4 2 LOUNETIN JA LIEDON PUHELIMEN KÄYTTÄMÄT ASIANTUNTIJAT TILINTARKASTAJAT: Lounetin tilintarkastaja tilikautena 2004: KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Linnankatu 26 C Turku Lounetin tilintarkastajat tilikausina : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo Läntinen Rantakatu Turku sekä KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Linnankatu 26 C Turku Liedon Puhelimen tilintarkastaja tilikausina : KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala Linnankatu 26 C Turku RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA: Lounetin riippumaton asiantuntija: Kjell Lindqvist, KHT Kirvisentie 8 A Espoo Liedon Puhelimen riippumaton asiantuntija: Kjell Lindqvist, KHT Kirvisentie 8 A Espoo 4 (61)

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ LOUNETIN JA LIEDON PUHELIMEN KÄYTTÄMÄT ASIANTUNTIJAT YHTEENVETO Yhtiöt Liedon Puhelin Oy Lounet Oy Yhtiöiden aikaisempi yhteistyö Absorptiosulautuminen Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Oikeus vaatia lunastusta Tärkeitä päivämääriä SULAUTUMINEN Sulautumisen tausta ja perustelut Sulautumisvastike Verotus Kirjanpitokäsittely Viranomaisluvat Oikeus vaatia lunastusta SULAUTUMISSUUNNITELMA Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt Sulautuminen Osakeyhtiölain mukaiset tiedot Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys Vastike Selvitys pääomalainoista Omistussuhteet Ehdotus vastikkeen suorittamiseksi tarvittavasta osakepääoman korotuksesta Ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja muista ehdoista Selvitys sulautumisen yhteydessä annettavista eduista ja oikeuksista Sulautumisen syyt ja perusteet, joiden mukaan vastike määritetään OYL 14:3 :ssä tarkoitetut oikeudenhaltijat Työntekijät Yrityskiinnitykset Aputoiminimet Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Muut ehdot Muut asiat SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot sulautuville yhtiöille Liite 2 (i): Jäljennökset Lounetin kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Liite 2 (ii): [Jäljennös Lounetin välitilinpäätöksestä] Liite 2 (iii): Jäljennös Lounetin hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Liite 2 (iv): Jäljennös Lounetin tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä Liite 2 (v): Jäljennös Lounetin hallintoneuvoston lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä (61)

6 6.7 Liite 3 (i): Jäljennökset Liedon Puhelimen kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Liite 2 (ii): Jäljennös Liedon Puhelimen välitilinpäätöksestä Liite 3 (iii): Jäljennös Liedon Puhelimen hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Liite 3 (iv): Jäljennös Liedon Puhelimen tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä LIEDON PUHELIMEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Äänioikeus Äänivalta ja vaadittava äänimäärä LOUNETIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Äänioikeus Äänivalta ja vaadittava äänimäärä LIEDON PUHELIN OY SULAUTUVA YHTIÖ Yleiset tiedot Osakepääoma ja osakkaat Tiedot osakkeista Hallituksen valtuudet osakepääoman korottamiseen Tiedot optio- ja vaihtovelkakirjalainoista, optio-oikeuksista sekä pääomalainoista Osakkeiden luovutusrajoitukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset äänestyssäännökset ja muut määräykset Tiedot osakepääoman muutoksista Suurimmat osakkeenomistajat Osakassopimukset Omien osakkeiden omistus ja hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallinto Hallitus Toimitusjohtaja Johdon omistus Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot sekä myönnetyt etuudet Kannustinjärjestelmät ja muut etuudet Liiketoiminta ja päätoimialat Liiketoiminta Taloudelliseen asemaan vaikuttavat tiedot Olennaiset seikat Oikeudenkäynnit, välimies- ja viranomaismenettelyt Henkilöstö Merkittävät investoinnit Merkittävät sijoitukset Merkittävät tiedot liiketoiminnan kehityksestä välitilinpäätöksen jälkeen LOUNET OY VASTAANOTTAVA YHTIÖ Yleiset tiedot Osakepääoma ja osakkaat Tiedot osakkeista Hallituksen valtuudet osakepääoman korottamiseen Tiedot optio- ja vaihtovelkakirjalainoista, optio-oikeuksista sekä pääomalainoista Osakkeiden luovutusrajoitukset Tiedot osakepääoman muutoksista Suurimmat osakkeenomistajat (61)

7 Osakassopimukset Omien osakkeiden omistus ja hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallinto Hallintoneuvosto Hallitus Toimitusjohtaja Johdon omistus Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot sekä myönnetyt etuudet Konsernirakenne Liiketoiminta ja päätoimialat Taloudelliseen asemaan vaikuttavat tiedot Oikeudenkäynnit, välimies- ja viranomaismenettelyt Henkilöstö Merkittävät investoinnit Merkittävät sijoitukset Merkittävät tiedot liiketoiminnan kehityksestä tilinpäätöksen jälkeen LOUNET SULAUTUMISEN JÄLKEEN Lounetin liiketoiminta sulautumisen jälkeen Osakkeet ja osakepääoma Sulautumisen jälkeen Konsernirakenne Sulautumisen jälkeen Johdon osakeomistus Sulautumisen jälkeen Tulevaisuudennäkymät Sulautumisen jälkeen Arvio Sulautumisessa syntyvän yhtiön taseesta Johdanto Arvio sulautumisen vaikutuksesta taseeseen Tase sulautumisen jälkeen (Pro forma) Pro Forma taseen laadintaperiaatteet Tilintarkastajan lausunto Pro forma laskelmista VEROTUS Sulautumisen verotuksesta Osakkeenomistajan verotus Yleistä verotuksesta Suomessa Yhtiöiden verotuksesta Osakkeenomistajien verotuksesta TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO (61)

8 3 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Tarjousesitteessä esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava ja se perustuu kokonaisuudessaan yksityiskohtaisiin tietoihin, jotka esitetään tässä Sulautumisesitteessä sekä asiakirjoissa, joihin tässä Sulautumisesitteessä viitataan. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan Sulautumisesitteeseen kokonaisuudessaan, mukaan lukien siihen sisältyvään Sulautumissuunnitelmaan. 3.1 Yhtiöt Liedon Puhelin Oy Liedon Puhelin Oy on vuonna 1911 kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka liiketoimintana on Liedossa sijaitsevien kiinteistöjen omistus ja vuokraus. Lisäksi yhtiö omistaa merkittävän osuuden Lounet Oy:n osakekannasta. Liedon Puhelin Oy:n teleliiketoiminta siirtyi Lounet Oy:lle vuonna Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään kokopäivätoimista henkilöä ja se ostaa merkittävimmät palvelutoiminnot Lounet Oy:ltä. Elisa - konserni omistaa 16,8 % Liedon Puhelin Oy:n osakkeista, Lounet Oy omistaa 1,7 % Lounet Oy Lounet Oy on vuonna 1913 kaupparekisteriin merkitty teleliikennettä harjoittava yhtiö. Lounetin teletoiminta käsittää verkko-operaattori- ja palveluoperaattoritoiminnan. Lounetin liiketoiminnan maantieteellinen ydinalue koostuu Liedon, Paimion, Piikkiön ja Sauvon kunnista. Tämän lisäksi Lounet toimii koko Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, painopisteenä Turun seutu. Elisa konserni omistaa Lounet Oy:stä 50,2 % ja on Lounetin emoyhtiö. Liedon Puhelin omistaa Lounetin osakkeista 10,5 % Yhtiöiden aikaisempi yhteistyö Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy ovat perustaneet Turun Seudun Puhelin Oy:n ( ), joka on merkitty kaupparekisteriin. Turun Seudun Puhelin Oy:n perustamisessa Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy siirsivät molempien yhtiöiden puhelinliiketoimintaan kohdistuvat varat ja velat Turun Seudun Puhelin Oy:öön. Siirto tapahtui liiketoimintojen laajuuden suhteessa. Turun Seudun Puhelin Oy perustettiin osakeyhtiölain tarkoittamana apporttiperustamisena ja elinkeinoverolainsäädännössä tarkoitettuna yhteistoimintaliiketoimintasiirtona. Turun Seudun Puhelin Oy tarjosi Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille omistajaliittymän, joka oli edullisempi kuin vuokraliittymä. Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n yhdistäessä teleliiketoimintansa perustettuun Turun Seudun Puhelin Oy:öön harkittiin myös yhtiöiden yhdistämistä yksinkertaisen liiketoimintakokonaisuuden aikaansaamiseksi. Koska teleliiketoiminnan harjoittamisen olosuhteet olivat tuolloin vastikään muuttuneet, ei tällaiseen yhdistämiseen ollut vielä edellytyksiä, vaikka se olisi liiketoiminnan harjoittamisen kannalta ollut tehokkainta. Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy toimivat liiketoimintasiirron jälkeen teleliiketoimintaa harjoittavan Turun Seudun Puhelin Oy:n osakkeita hallinnoivina yhtiöinä. Yhtiöiden muu varallisuus muodostui pitkäaikaisesta kiinteistöomistuksesta sekä osakeomistuksesta vähemmistöosakkeenomistajana. Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osake oikeuttivat Turun Seudun Puhelin Oy:n antamaan puhelinliittymään, Turun Seudun Puhelin Oy:n koko toiminta-alueella. Turun Seudun Puhelin Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö harjoittaa yleistä teletoimintaa ja televiestintään liittyvää palvelutoimintaa sekä alan laitteiden myynti-, vuokraus-, asennus- ja huoltotoimintaa. Turun Seudun Puhelin Oy muutti nimensä Lounet Oy:ksi (61)

9 Lounais-Suomen Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy myivät enemmistöosuuden Lounet Oy:n (y-tunnus ) osakekannasta Elisa-konsernille vuonna Rakennejärjestelyjä jatkettiin niin, että vuoden 2002 lopussa Lounet Oy sulautui Lounais-Suomen Puhelin Oy:hyn. Sulautumisessa Lounais-Suomen Puhelin Oy:n nimi muuttui Lounet Oy:ksi, jolla nimellä yhtiö myös nykyisin toimii. Yhtiörakenteen muutokset vuosina on esitetty tämän tarjousesitteen kohdassa Elisa-konsernilla on kilpailuoikeudellinen määräysvalta sekä Lounet Oy:ssä että Liedon Puhelin Oy:ssä. 3.2 Absorptiosulautuminen Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Liedon Puhelin sulautuu absorptiosulautumisella Lounetiin. Sulautumisen seurauksena Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Lounetille. Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounetin Uusia Osakkeita omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on merkitty rekisteriin ja se sisältyy tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautuminen tulee voimaan edellyttäen että (i) Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; (ii) Lounetin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; ja (iii) Sulautumisen täytäntöönpanoon on saatu kaupparekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisterissä. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Liedon Puhelimen hallitus ehdottaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että Liedon Puhelimen osakkeenomistajat hyväksyvät Sulautumissuunnitelman. Sulautumissuunnitelma on Sulautumista koskeva yhtiöoikeudellinen asiakirja. Sulautumisen voimaan tullessa annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa yhtä (1) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Liedon Puhelimen hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Valtatie 10 Shell Helmi Simpukan kabinetissa, osoitteessa Hämeentie 10, Lieto. Lounetin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Lounetin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo yhtiön konttorissa Turussa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku. 3.4 Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Liedon Puhelimen osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa ja joka yhtiökokouksessa varaa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Liedon Puhelinta lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Pidättäytyminen äänestämästä Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa tai Sulautumisen puolesta äänestäminen ei anna oikeutta vaatia lunastusta. Lunastushinnasta on sovittava Liedon Puhelimen ja osakkeenomistajan välillä tai mikäli lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, siitä päättää välimiesoikeus. 9 (61)

10 Välimiesoikeuden päättämä lunastushinta voi olla joko korkeampi, alhaisempi tai yhtä suuri kuin se vastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumisessa Sulautumissuunnitelman mukaisen Vaihtosuhteen perusteella. 3.5 Tärkeitä päivämääriä klo Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset allekirjoittivat Sulautumissuunnitelman klo Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous klo 19.00, paikka Valtatie 10 Shell Helmi Simpukan kabinetti, osoitteessa Hämeenkatu 10, Lieto klo Lounetin ylimääräinen yhtiökokous klo 17.00, paikka yhtiön toimitilat Turussa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisterissä (arvio) 10 (61)

11 4 SULAUTUMINEN Liedon Puhelimen ja Lounetin hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Liedon Puhelin sulautuu Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 a :ssä ja 52 b :ssä tarkoitetulla tavalla Lounetiin. Sulautumisen seurauksena Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Lounetille sellaisena kuin ne ovat Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Liedon Puhelin purkautuu selvitysmenettelyttä. Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounetin Uusia Osakkeita omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. 4.1 Sulautumisen tausta ja perustelut Lounetin ja Liedon Puhelimen Sulautumisella selkeytetään nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat keskenään. Sulautumisella saavutetaan siten nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja kilpailukykyisempi liiketoimintakokonaisuus. Lisäksi yhtiöiden kiinteistöliiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan toiminnan tehostamista. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset katsovat, että Sulautuminen on siksi kummankin yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaista. Tarkempi selvitys Sulautumisen syistä on mainittu jäljempänä kohdassa Sulautumissuunnitelma. 4.2 Sulautumisvastike Sulautumisvastikkeena annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa 1 (yhtä) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Arvojen keskinäinen suhde on määritelty sulautumisessa yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen menetelmien perusteella. Yhtiöiden suhteellista arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty sulautumisessa käytettävä yhtiöiden arvojen keskinäinen suhde. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset pitävät ehdotettua vastiketta ja sen määritysperusteita perusteltuina tarkoitukseensa. Arvostukset ovat kuitenkin aina vain arvioita ja sulautumistilanteessa on korostettu arviointiperusteiden suhteellista lopputulosta sulautumissuhteen aikaansaamiseksi. Liedon Puhelimen arvo perustuu sen 10,51 %:sti omistaman teleliiketoimintaa harjoittavan Lounetin omistusosuuteen sekä yhtiön taseen vahvaan rakenteeseen. Fuusiovastikkeen määrää laskettaessa on huomioitu Liedon Puhelimen omistusosuus Lounetista sekä Liedon Puhelimen muun varallisuuden käypä arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset (Turun Kaapelitelevisio Oy osake 1 kpl, 840,94 eur, Liedon Osuuspankki osuusmaksu 84,09 eur) on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Liedon Puhelimen oman pääoman määrä osaketta kohden on tilinpäätöksen perusteella laskettuna 1.150,26 /osake ja tämän jälkeen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 80 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jakamisesta. Näin ollen Liedon Puhelimen osakekohtainen oma pääoma on 11 (61)

12 tilinpäätöksen ja sen jälkeisen osingonjaon jälkeen 1.070,26 / osake. Sulautumisessa käytettävää suhteellista arvostusta ja sulautumissuhdetta määritettäessä on Liedon Puhelimen osakekohtaisena arvona käytetty / osake. Lounetin oman pääoman määrä osaketta kohden on tilinpäätöksen perusteella laskettuna 1,33 /osake ja tämän jälkeen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 0,08 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jakamisesta. Lisäksi yhtiön hallitus on sitoutunut osana sulautumissuunnitelmaa esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle 0,1857 euron osakekohtaista osinkoa. Nämä erät huomioiden Lounetin osakekohtainen oma pääoma on tilinpäätöksen ja sen jälkeisen osingonjaon (päätetyn ja ehdotetun) jälkeen n. 1,06 / osake. Sulautumisessa käytettävää suhteellista arvostusta ja sulautumissuhdetta määritettäessä on Lounetin osakekohtaisena arvona käytetty 1,306 / osake. Sulautumisvastikkeena annetaan enintään kappaletta Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoisia Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden osuus voi nousta korkeintaan noin 22,4 %:iin Lounetin uudesta osakepääomasta ja kaikkien Lounetin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Lounetin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Uudet Osakkeet annetaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeisissä osingonjaoissa. Yksityiskohtaisemmat tiedot sulautumisvastikkeena annettavista Lounetin Uusista Osakkeista ja niihin liittyvistä oikeuksista esitetään kohdassa Lounet Vastaanottava yhtiö Osakepääoma ja osakkaat. Liedon Puhelimen osakkeet ovat vaihdettavissa Lounetin osakkeisiin kahden viikon kuluttua sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä. Yksityiskohtaiset ohjeet käytännön menettelytavoista toimitetaan osakkaille erikseen. 4.3 Verotus Liedon Puhelimen osakkeenomistajan verotuksessa Liedon Puhelimen osakkeiden vaihtamista Lounetin osakkeiksi Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti ei pidetä osakkeiden luovutuksena. Sulautumisen verovaikutuksia on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Verotus. 4.4 Kirjanpitokäsittely Sulautumiseen sovelletaan kirjanpidossa jatkuvuusperiaatetta. Tällöin sulautuvan yhtiön eli Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät kirjanpidossa poistamatta olevasta hankintamenosta vastaanottavalle yhtiölle eli Lounetille. 4.5 Viranomaisluvat Osakeyhtiölain mukaan Sulautumista ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja kaupparekisteriviranomainen on antanut luvan Sulautumisen täytäntöönpanoon. Lupaa tullaan hakemaan Liedon Puhelimen Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen ja Lounetin Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Kun lupaa Sulautumiselle on haettu, kaupparekisteriviranomainen määrää luvan myöntämisen määräpäivän ja antaa kuulutuksen Liedon Puhelimen velkojille. Kuulutuksen antamisesta alkaa kulua vastustamiselle varattu aika, jonka kuluessa Liedon Puhelimen velkojilla on oikeus vastustaa Sulautumista. Liedon Puhelimen velkojilla on myös oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin Sulautumisen täytäntöönpanolupa myönnetään. Vastustamiselle varatun ajan päätyttyä Liedon Puhelimella on noin kuukausi aikaa ennen luvan myöntämiselle määrättyä määräpäivää neuvotella Sulautumista vastustaneiden velkojien kanssa. Jos määräpäivänä Sulautumista vastustaneet velkojat ja Liedon Puhelin eivät ole päässeet sopimukseen asiassa, kaupparekisteriviranomainen lykkää määräpäivää. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että Lounetin tai Liedon Puhelimen velkojat eivät vastusta Sulautumista tai että mahdollinen vastustus ei lykkää Sulautumisen täytäntöönpanoa. 12 (61)

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 7.4.2008 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Lännen Puhelin Oy:n ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy:n ( STT ) hallitukset allekirjoittivat 14. päivänä helmikuuta 2008 Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan LP

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004

LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004 LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004 SSH Communications Security Oyj:n ja Applied Computing Research (ACR) Oy:n sulautumisessa liikkeeseen laskettavien uusien SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden hakeminen

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003

RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003 RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003 Ruukki Group Oyj:n (Myös Yhtiö, Ruukki Group tai RG ) hallituksen 8.9.2003 varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 antaman valtuutuksen nojalla, sekä ylimääräisen

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä 14.3.2005 ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään 7.692.400 osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 4 Yhdistymisen toteuttaminen... 3 4.1 Sulautuminen...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot