TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lounet Oy:n ( Lounet ) ja Liedon Puhelin Oy:n ( Liedon Puhelin ) hallitukset allekirjoittivat 25. päivänä elokuuta 2004 sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Liedon Puhelin sulautuu Lounetiin osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella ( Sulautuminen ). Sulautumissuunnitelman mukaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille Lounetia lukuunottamatta suoritetaan sulautumisvastike Lounetin liikkeeseen laskemina uusina osakkeina (yhdessä Uudet osakkeet ). Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena kutakin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista Liedon Puhelimen osaketta vastaan Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista Uutta Osaketta ( Vaihtosuhde ). Liedon Puhelin päättää sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lounet päättää sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Lounetin yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on Mikäli Sulautumiset ehdot ja edellytykset täyttyvät ja Sulautuminen pannaan täytäntöön, nousee Lounetin osakepääoma enintään eurolla, mikä vastaa enintään Uutta Osaketta edustaen noin 22,4 % kaikista Lounetin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröimisen jälkeen. Sulautumisessa annettavilla Uusilla Osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TÄTÄ ESITETTÄ EI SAA LUOVUTTAA TAI JAKAA YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI ISOON-BRITANNIAAN TAI MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JONKA LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ JONKIN MUUN ASIAKIRJAN LAATIMISTA TAIKKA REKISTERÖINNIN TAI MUUN TOI- MENPITEEN SUORITTAMISTA SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMIEN ASIAKIRJOJEN JA TOI- MENPITEIDEN LISÄKSI. 1 (61)

2 1 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ Lounet ja Liedon Puhelin ovat laatineet tämän tarjousesitteen ja sulautumisesitteen ( Sulautumisesite ) käytettäväksi Sulautumisesitteenä Liedon Puhelimen sulautuessa Lounetiin. Tämä Sulautumisesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), Valtiovarainministeriön asetuksen 540/2002 ja Rahoitustarkastuksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Sulautumisesite on laadittu ainoastaan suomeksi. Ellei toisin mainita, tässä Sulautumisesitteessä viittauksella Lounet tarkoitetaan Lounet Oy:tä (Y-tunnus ) ja viittauksella Lounet-konserni Lounetia ja sen tytäryhtiöitä (mukaan lukien Lounet Oy) sekä viittauksella Liedon Puhelin Liedon Puhelin Oy:tä (Y-tunnus ). Lounet ja Liedon Puhelin eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan Sulautumisesta mitään muita kuin tähän Sulautumisesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, ne eivät ole Lounetin tai Liedon Puhelimen hyväksymiä. Tämän Sulautumisesitteen julkistaminen ei merkitse sitä, että Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai ettei Lounetin ja Liedon Puhelimen liiketoiminnoissa olisi tapahtunut muutoksia tämän Sulautumisesitteen päivämäärän jälkeen ottaen kuitenkin huomioon Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukainen esitteen täydentämisvelvollisuuden. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Sulautumisesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 16/251/2004 ja poikkeusluvan diaarinumero on 17/251/2004. Sulautumisesitteen jakelurajoitukset Eräiden valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Sulautumisesitteen levittämiselle. Lounet ja Liedon Puhelin edellyttävät, että Sulautumisesitteen haltuunsa saavat tahot hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Lounet ja Liedon Puhelin eivät millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tätä Sulautumisesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Isoon- Britanniaan tai muuhun sellaiseen maahan, jonka lainsäädäntö edellyttää jonkin erillisen sulautumisesitteen tai muun asiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännön edellyttämien asiakirjojen ja toimenpiteiden lisäksi. Asiakirjojen nähtävilläpito Sulautumiseen liittyvät Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja nähtäväksi tilattavissa lukien Lounetin konttorissa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku. Kyseiset asiakirjat sisältyvät myös tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautumisesite ja Sulautumisesitteessä mainitut asiakirjat ovat saatavilla ja tilattavissa lukien edellä mainitusta paikasta. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä Sulautumisesite sisältää Lounet-konsernin ja Liedon Puhelimen tulevaa kehitystä koskevia lausumia, jotka perustuvat vallitseviin odotuksiin ja arvioihin tulevista tapahtumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten arvioihin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä käytössä oleviin tietoihin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tulevaa kehitystä koskevat lausumat sisältävät tietoja ja arvioita Lounetin ja Liedon Puhelimen todennäköisestä tai oletetusta liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat, arviot ja käsitykset kuvaavat tämänhetkisiä näkemyksiä ja niihin vaikuttavat tietyt riskit, epävarmuustekijät ja olettamukset. Monet tekijät voivat aiheuttaa sen, että tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Lounetissa Sulautumisen jälkeen poikkeavat huomattavasti tulevaa kehitystä koskevista lausumista ja arvioista. Jos yksi tai useampi näistä riskeistä ja 2 (61)

3 epävarmuustekijöistä toteutuu tai jos taustalla olevat olettamukset osoittautuvat virheellisiksi, todellinen liiketoiminnan tulos ja osakkeenomistajan omistuksen arvo Lounetissa Sulautumisen jälkeen saattavat olennaisesti poiketa tässä Sulautumisesitteessä esitetyistä ennakoiduista, oletetuista, arvioiduista taikka odotetuista tuloksista ja lausumista. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten vakuutukset Sulautumisesitteessä esitetyistä tiedoista Lounet ja Liedon Puhelin vastaavat tähän Sulautumisesitteeseen sisältyvistä tiedoista kuitenkin siten, että Lounet ei vastaa kohdissa Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous, Liedon Puhelin Sulautuva yhtiö ja Liedon Puhelimen tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista eikä Liedon Puhelin vastaa kohdissa Lounetin ylimääräinen yhtiökokous, Lounet Vastaanottava yhtiö, Lounet Sulautumisen jälkeen, Verotus ja Lounetin tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista. Edellä esitetyn vastuunjaon mukaisesti Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Turussa, 16. syyskuuta 2004 Turussa, 16. syyskuuta 2004 Lounet Oy:n hallitus Liedon Puhelin Oy:n hallitus 3 (61)

4 2 LOUNETIN JA LIEDON PUHELIMEN KÄYTTÄMÄT ASIANTUNTIJAT TILINTARKASTAJAT: Lounetin tilintarkastaja tilikautena 2004: KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Linnankatu 26 C Turku Lounetin tilintarkastajat tilikausina : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo Läntinen Rantakatu Turku sekä KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Linnankatu 26 C Turku Liedon Puhelimen tilintarkastaja tilikausina : KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala Linnankatu 26 C Turku RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA: Lounetin riippumaton asiantuntija: Kjell Lindqvist, KHT Kirvisentie 8 A Espoo Liedon Puhelimen riippumaton asiantuntija: Kjell Lindqvist, KHT Kirvisentie 8 A Espoo 4 (61)

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ LOUNETIN JA LIEDON PUHELIMEN KÄYTTÄMÄT ASIANTUNTIJAT YHTEENVETO Yhtiöt Liedon Puhelin Oy Lounet Oy Yhtiöiden aikaisempi yhteistyö Absorptiosulautuminen Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Oikeus vaatia lunastusta Tärkeitä päivämääriä SULAUTUMINEN Sulautumisen tausta ja perustelut Sulautumisvastike Verotus Kirjanpitokäsittely Viranomaisluvat Oikeus vaatia lunastusta SULAUTUMISSUUNNITELMA Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt Sulautuminen Osakeyhtiölain mukaiset tiedot Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys Vastike Selvitys pääomalainoista Omistussuhteet Ehdotus vastikkeen suorittamiseksi tarvittavasta osakepääoman korotuksesta Ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja muista ehdoista Selvitys sulautumisen yhteydessä annettavista eduista ja oikeuksista Sulautumisen syyt ja perusteet, joiden mukaan vastike määritetään OYL 14:3 :ssä tarkoitetut oikeudenhaltijat Työntekijät Yrityskiinnitykset Aputoiminimet Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Muut ehdot Muut asiat SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot sulautuville yhtiöille Liite 2 (i): Jäljennökset Lounetin kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Liite 2 (ii): [Jäljennös Lounetin välitilinpäätöksestä] Liite 2 (iii): Jäljennös Lounetin hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Liite 2 (iv): Jäljennös Lounetin tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä Liite 2 (v): Jäljennös Lounetin hallintoneuvoston lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä (61)

6 6.7 Liite 3 (i): Jäljennökset Liedon Puhelimen kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Liite 2 (ii): Jäljennös Liedon Puhelimen välitilinpäätöksestä Liite 3 (iii): Jäljennös Liedon Puhelimen hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Liite 3 (iv): Jäljennös Liedon Puhelimen tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä LIEDON PUHELIMEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Äänioikeus Äänivalta ja vaadittava äänimäärä LOUNETIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Äänioikeus Äänivalta ja vaadittava äänimäärä LIEDON PUHELIN OY SULAUTUVA YHTIÖ Yleiset tiedot Osakepääoma ja osakkaat Tiedot osakkeista Hallituksen valtuudet osakepääoman korottamiseen Tiedot optio- ja vaihtovelkakirjalainoista, optio-oikeuksista sekä pääomalainoista Osakkeiden luovutusrajoitukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset äänestyssäännökset ja muut määräykset Tiedot osakepääoman muutoksista Suurimmat osakkeenomistajat Osakassopimukset Omien osakkeiden omistus ja hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallinto Hallitus Toimitusjohtaja Johdon omistus Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot sekä myönnetyt etuudet Kannustinjärjestelmät ja muut etuudet Liiketoiminta ja päätoimialat Liiketoiminta Taloudelliseen asemaan vaikuttavat tiedot Olennaiset seikat Oikeudenkäynnit, välimies- ja viranomaismenettelyt Henkilöstö Merkittävät investoinnit Merkittävät sijoitukset Merkittävät tiedot liiketoiminnan kehityksestä välitilinpäätöksen jälkeen LOUNET OY VASTAANOTTAVA YHTIÖ Yleiset tiedot Osakepääoma ja osakkaat Tiedot osakkeista Hallituksen valtuudet osakepääoman korottamiseen Tiedot optio- ja vaihtovelkakirjalainoista, optio-oikeuksista sekä pääomalainoista Osakkeiden luovutusrajoitukset Tiedot osakepääoman muutoksista Suurimmat osakkeenomistajat (61)

7 Osakassopimukset Omien osakkeiden omistus ja hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallinto Hallintoneuvosto Hallitus Toimitusjohtaja Johdon omistus Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot sekä myönnetyt etuudet Konsernirakenne Liiketoiminta ja päätoimialat Taloudelliseen asemaan vaikuttavat tiedot Oikeudenkäynnit, välimies- ja viranomaismenettelyt Henkilöstö Merkittävät investoinnit Merkittävät sijoitukset Merkittävät tiedot liiketoiminnan kehityksestä tilinpäätöksen jälkeen LOUNET SULAUTUMISEN JÄLKEEN Lounetin liiketoiminta sulautumisen jälkeen Osakkeet ja osakepääoma Sulautumisen jälkeen Konsernirakenne Sulautumisen jälkeen Johdon osakeomistus Sulautumisen jälkeen Tulevaisuudennäkymät Sulautumisen jälkeen Arvio Sulautumisessa syntyvän yhtiön taseesta Johdanto Arvio sulautumisen vaikutuksesta taseeseen Tase sulautumisen jälkeen (Pro forma) Pro Forma taseen laadintaperiaatteet Tilintarkastajan lausunto Pro forma laskelmista VEROTUS Sulautumisen verotuksesta Osakkeenomistajan verotus Yleistä verotuksesta Suomessa Yhtiöiden verotuksesta Osakkeenomistajien verotuksesta TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO (61)

8 3 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Tarjousesitteessä esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava ja se perustuu kokonaisuudessaan yksityiskohtaisiin tietoihin, jotka esitetään tässä Sulautumisesitteessä sekä asiakirjoissa, joihin tässä Sulautumisesitteessä viitataan. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan Sulautumisesitteeseen kokonaisuudessaan, mukaan lukien siihen sisältyvään Sulautumissuunnitelmaan. 3.1 Yhtiöt Liedon Puhelin Oy Liedon Puhelin Oy on vuonna 1911 kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka liiketoimintana on Liedossa sijaitsevien kiinteistöjen omistus ja vuokraus. Lisäksi yhtiö omistaa merkittävän osuuden Lounet Oy:n osakekannasta. Liedon Puhelin Oy:n teleliiketoiminta siirtyi Lounet Oy:lle vuonna Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään kokopäivätoimista henkilöä ja se ostaa merkittävimmät palvelutoiminnot Lounet Oy:ltä. Elisa - konserni omistaa 16,8 % Liedon Puhelin Oy:n osakkeista, Lounet Oy omistaa 1,7 % Lounet Oy Lounet Oy on vuonna 1913 kaupparekisteriin merkitty teleliikennettä harjoittava yhtiö. Lounetin teletoiminta käsittää verkko-operaattori- ja palveluoperaattoritoiminnan. Lounetin liiketoiminnan maantieteellinen ydinalue koostuu Liedon, Paimion, Piikkiön ja Sauvon kunnista. Tämän lisäksi Lounet toimii koko Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, painopisteenä Turun seutu. Elisa konserni omistaa Lounet Oy:stä 50,2 % ja on Lounetin emoyhtiö. Liedon Puhelin omistaa Lounetin osakkeista 10,5 % Yhtiöiden aikaisempi yhteistyö Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy ovat perustaneet Turun Seudun Puhelin Oy:n ( ), joka on merkitty kaupparekisteriin. Turun Seudun Puhelin Oy:n perustamisessa Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy siirsivät molempien yhtiöiden puhelinliiketoimintaan kohdistuvat varat ja velat Turun Seudun Puhelin Oy:öön. Siirto tapahtui liiketoimintojen laajuuden suhteessa. Turun Seudun Puhelin Oy perustettiin osakeyhtiölain tarkoittamana apporttiperustamisena ja elinkeinoverolainsäädännössä tarkoitettuna yhteistoimintaliiketoimintasiirtona. Turun Seudun Puhelin Oy tarjosi Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille omistajaliittymän, joka oli edullisempi kuin vuokraliittymä. Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n yhdistäessä teleliiketoimintansa perustettuun Turun Seudun Puhelin Oy:öön harkittiin myös yhtiöiden yhdistämistä yksinkertaisen liiketoimintakokonaisuuden aikaansaamiseksi. Koska teleliiketoiminnan harjoittamisen olosuhteet olivat tuolloin vastikään muuttuneet, ei tällaiseen yhdistämiseen ollut vielä edellytyksiä, vaikka se olisi liiketoiminnan harjoittamisen kannalta ollut tehokkainta. Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy toimivat liiketoimintasiirron jälkeen teleliiketoimintaa harjoittavan Turun Seudun Puhelin Oy:n osakkeita hallinnoivina yhtiöinä. Yhtiöiden muu varallisuus muodostui pitkäaikaisesta kiinteistöomistuksesta sekä osakeomistuksesta vähemmistöosakkeenomistajana. Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osake oikeuttivat Turun Seudun Puhelin Oy:n antamaan puhelinliittymään, Turun Seudun Puhelin Oy:n koko toiminta-alueella. Turun Seudun Puhelin Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö harjoittaa yleistä teletoimintaa ja televiestintään liittyvää palvelutoimintaa sekä alan laitteiden myynti-, vuokraus-, asennus- ja huoltotoimintaa. Turun Seudun Puhelin Oy muutti nimensä Lounet Oy:ksi (61)

9 Lounais-Suomen Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy myivät enemmistöosuuden Lounet Oy:n (y-tunnus ) osakekannasta Elisa-konsernille vuonna Rakennejärjestelyjä jatkettiin niin, että vuoden 2002 lopussa Lounet Oy sulautui Lounais-Suomen Puhelin Oy:hyn. Sulautumisessa Lounais-Suomen Puhelin Oy:n nimi muuttui Lounet Oy:ksi, jolla nimellä yhtiö myös nykyisin toimii. Yhtiörakenteen muutokset vuosina on esitetty tämän tarjousesitteen kohdassa Elisa-konsernilla on kilpailuoikeudellinen määräysvalta sekä Lounet Oy:ssä että Liedon Puhelin Oy:ssä. 3.2 Absorptiosulautuminen Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Liedon Puhelin sulautuu absorptiosulautumisella Lounetiin. Sulautumisen seurauksena Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Lounetille. Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounetin Uusia Osakkeita omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on merkitty rekisteriin ja se sisältyy tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautuminen tulee voimaan edellyttäen että (i) Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; (ii) Lounetin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; ja (iii) Sulautumisen täytäntöönpanoon on saatu kaupparekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisterissä. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Liedon Puhelimen hallitus ehdottaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että Liedon Puhelimen osakkeenomistajat hyväksyvät Sulautumissuunnitelman. Sulautumissuunnitelma on Sulautumista koskeva yhtiöoikeudellinen asiakirja. Sulautumisen voimaan tullessa annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa yhtä (1) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Liedon Puhelimen hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Valtatie 10 Shell Helmi Simpukan kabinetissa, osoitteessa Hämeentie 10, Lieto. Lounetin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Lounetin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo yhtiön konttorissa Turussa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku. 3.4 Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Liedon Puhelimen osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa ja joka yhtiökokouksessa varaa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Liedon Puhelinta lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Pidättäytyminen äänestämästä Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa tai Sulautumisen puolesta äänestäminen ei anna oikeutta vaatia lunastusta. Lunastushinnasta on sovittava Liedon Puhelimen ja osakkeenomistajan välillä tai mikäli lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, siitä päättää välimiesoikeus. 9 (61)

10 Välimiesoikeuden päättämä lunastushinta voi olla joko korkeampi, alhaisempi tai yhtä suuri kuin se vastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumisessa Sulautumissuunnitelman mukaisen Vaihtosuhteen perusteella. 3.5 Tärkeitä päivämääriä klo Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset allekirjoittivat Sulautumissuunnitelman klo Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous klo 19.00, paikka Valtatie 10 Shell Helmi Simpukan kabinetti, osoitteessa Hämeenkatu 10, Lieto klo Lounetin ylimääräinen yhtiökokous klo 17.00, paikka yhtiön toimitilat Turussa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisterissä (arvio) 10 (61)

11 4 SULAUTUMINEN Liedon Puhelimen ja Lounetin hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Liedon Puhelin sulautuu Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 a :ssä ja 52 b :ssä tarkoitetulla tavalla Lounetiin. Sulautumisen seurauksena Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Lounetille sellaisena kuin ne ovat Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Liedon Puhelin purkautuu selvitysmenettelyttä. Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounetin Uusia Osakkeita omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. 4.1 Sulautumisen tausta ja perustelut Lounetin ja Liedon Puhelimen Sulautumisella selkeytetään nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat keskenään. Sulautumisella saavutetaan siten nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja kilpailukykyisempi liiketoimintakokonaisuus. Lisäksi yhtiöiden kiinteistöliiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan toiminnan tehostamista. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset katsovat, että Sulautuminen on siksi kummankin yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaista. Tarkempi selvitys Sulautumisen syistä on mainittu jäljempänä kohdassa Sulautumissuunnitelma. 4.2 Sulautumisvastike Sulautumisvastikkeena annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa 1 (yhtä) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Arvojen keskinäinen suhde on määritelty sulautumisessa yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen menetelmien perusteella. Yhtiöiden suhteellista arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty sulautumisessa käytettävä yhtiöiden arvojen keskinäinen suhde. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset pitävät ehdotettua vastiketta ja sen määritysperusteita perusteltuina tarkoitukseensa. Arvostukset ovat kuitenkin aina vain arvioita ja sulautumistilanteessa on korostettu arviointiperusteiden suhteellista lopputulosta sulautumissuhteen aikaansaamiseksi. Liedon Puhelimen arvo perustuu sen 10,51 %:sti omistaman teleliiketoimintaa harjoittavan Lounetin omistusosuuteen sekä yhtiön taseen vahvaan rakenteeseen. Fuusiovastikkeen määrää laskettaessa on huomioitu Liedon Puhelimen omistusosuus Lounetista sekä Liedon Puhelimen muun varallisuuden käypä arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset (Turun Kaapelitelevisio Oy osake 1 kpl, 840,94 eur, Liedon Osuuspankki osuusmaksu 84,09 eur) on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Liedon Puhelimen oman pääoman määrä osaketta kohden on tilinpäätöksen perusteella laskettuna 1.150,26 /osake ja tämän jälkeen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 80 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jakamisesta. Näin ollen Liedon Puhelimen osakekohtainen oma pääoma on 11 (61)

12 tilinpäätöksen ja sen jälkeisen osingonjaon jälkeen 1.070,26 / osake. Sulautumisessa käytettävää suhteellista arvostusta ja sulautumissuhdetta määritettäessä on Liedon Puhelimen osakekohtaisena arvona käytetty / osake. Lounetin oman pääoman määrä osaketta kohden on tilinpäätöksen perusteella laskettuna 1,33 /osake ja tämän jälkeen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 0,08 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jakamisesta. Lisäksi yhtiön hallitus on sitoutunut osana sulautumissuunnitelmaa esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle 0,1857 euron osakekohtaista osinkoa. Nämä erät huomioiden Lounetin osakekohtainen oma pääoma on tilinpäätöksen ja sen jälkeisen osingonjaon (päätetyn ja ehdotetun) jälkeen n. 1,06 / osake. Sulautumisessa käytettävää suhteellista arvostusta ja sulautumissuhdetta määritettäessä on Lounetin osakekohtaisena arvona käytetty 1,306 / osake. Sulautumisvastikkeena annetaan enintään kappaletta Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoisia Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden osuus voi nousta korkeintaan noin 22,4 %:iin Lounetin uudesta osakepääomasta ja kaikkien Lounetin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Lounetin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Uudet Osakkeet annetaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeisissä osingonjaoissa. Yksityiskohtaisemmat tiedot sulautumisvastikkeena annettavista Lounetin Uusista Osakkeista ja niihin liittyvistä oikeuksista esitetään kohdassa Lounet Vastaanottava yhtiö Osakepääoma ja osakkaat. Liedon Puhelimen osakkeet ovat vaihdettavissa Lounetin osakkeisiin kahden viikon kuluttua sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä. Yksityiskohtaiset ohjeet käytännön menettelytavoista toimitetaan osakkaille erikseen. 4.3 Verotus Liedon Puhelimen osakkeenomistajan verotuksessa Liedon Puhelimen osakkeiden vaihtamista Lounetin osakkeiksi Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti ei pidetä osakkeiden luovutuksena. Sulautumisen verovaikutuksia on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Verotus. 4.4 Kirjanpitokäsittely Sulautumiseen sovelletaan kirjanpidossa jatkuvuusperiaatetta. Tällöin sulautuvan yhtiön eli Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät kirjanpidossa poistamatta olevasta hankintamenosta vastaanottavalle yhtiölle eli Lounetille. 4.5 Viranomaisluvat Osakeyhtiölain mukaan Sulautumista ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja kaupparekisteriviranomainen on antanut luvan Sulautumisen täytäntöönpanoon. Lupaa tullaan hakemaan Liedon Puhelimen Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen ja Lounetin Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Kun lupaa Sulautumiselle on haettu, kaupparekisteriviranomainen määrää luvan myöntämisen määräpäivän ja antaa kuulutuksen Liedon Puhelimen velkojille. Kuulutuksen antamisesta alkaa kulua vastustamiselle varattu aika, jonka kuluessa Liedon Puhelimen velkojilla on oikeus vastustaa Sulautumista. Liedon Puhelimen velkojilla on myös oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin Sulautumisen täytäntöönpanolupa myönnetään. Vastustamiselle varatun ajan päätyttyä Liedon Puhelimella on noin kuukausi aikaa ennen luvan myöntämiselle määrättyä määräpäivää neuvotella Sulautumista vastustaneiden velkojien kanssa. Jos määräpäivänä Sulautumista vastustaneet velkojat ja Liedon Puhelin eivät ole päässeet sopimukseen asiassa, kaupparekisteriviranomainen lykkää määräpäivää. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että Lounetin tai Liedon Puhelimen velkojat eivät vastusta Sulautumista tai että mahdollinen vastustus ei lykkää Sulautumisen täytäntöönpanoa. 12 (61)

13 4.6 Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Liedon Puhelimen osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä Liedon Puhelimen ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja joka varaa yhtiökokouksessa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Liedon Puhelinta lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Oikeutta lunastukseen ei ole, mikäli osakkeenomistaja pidättäytyy äänestämästä Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa tai äänestää yhtiökokouksessa Sulautumisen puolesta. Osakkeenomistajan on lisäksi varattava Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa oikeus vaatia lunastusta, kun asiaa tiedustellaan osakkeenomistajilta ennen Sulautumista koskevaa äänestystä. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää oikeuttaan vaatia lunastusta, on tehtävä Liedon Puhelimelle kirjallinen lunastusvaatimus osakkeistaan yhden kuukauden kuluessa Sulautumisesta päättäneestä yhtiökokouksesta. Kirjallisen lunastusvaatimuksen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden lukumäärä. Lunastushinta päätetään lunastusta kirjallisesti vaatineen osakkeenomistajan ja Liedon Puhelimen välisissä neuvotteluissa. Jos lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, osapuolet voivat antaa asian välimiesten ratkaistavaksi. Vahvistaessaan lunastushinnan välimiehet eivät ole sidottuja tiettyihin arvonmääritysperiaatteisiin, vaan välimiehillä on oikeus vahvistaa lunastushinta tapauskohtaisesti. Lunastushinnan tulee Osakeyhtiölain mukaan kuitenkin vastata osakkeiden käypää hintaa. Osakeyhtiölain mukaan lunastushintaa määrättäessä ei oteta huomioon Sulautumisesta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen syntyneitä seikkoja. Välimiesten vahvistama lunastushinta voi siten olla suurempi, pienempi tai samansuuruinen kuin se sulautumisvastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen perusteella. 13 (61)

14 5 SULAUTUMISSUUNNITELMA 5.1 Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt Lounet Oy y-tunnus ; rekisterinumero Kotipaikka Turku Osoite Brahenkatu 20, Turku (jäljempänä Lounet ) Liedon Puhelun Oy y-tunnus ; rekisterinumero Kotipaikka Lieto Osoite Kievarintie 9, Lieto (jäljempänä Liedon Puhelin ) (Lounet ja Liedon Puhelin, jäljempänä yhdessä "Osapuolet" tai Sulautuvat yhtiöt ). 5.2 Sulautuminen Sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat päättäneet Liedon Puhelimen sulautumisesta Lounetiin Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella tässä sulautumissuunnitelmassa sovituin ehdoin siten, että kaikki Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Lounetille. 5.3 Osakeyhtiölain mukaiset tiedot Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys Sulautuminen ei aiheuta muutoksia Lounetin yhtiöjärjestykseen Vastike Lounet Oy:n osakepääoma on ja osakkeen nimellisarvo on 0,05. Osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Sulautumisvastikkeena annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa 1 (yhtä) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Sen sijaan Liedon Puhelin voi sulautumismenettelyn kuluessa luovuttaa omistamiaan Lounetin osakkeita. Sulautumisvastikkeena annetaan enintään kappaletta Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoisia Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden osuus voi nousta korkeintaan noin 22,4 %:iin Lounetin uudesta osakepääomasta ja kaikkien Lounetin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Lounetin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Uudet Osakkeet annetaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. 14 (61)

15 Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeisissä osingonjaoissa Selvitys pääomalainoista Lounetilla ja Liedon Puhelimella ei ole osakeyhtiölain 14 luvun 4 :n 2 momentin 4)-kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja Omistussuhteet Lounet (vastaanottava yhtiö) omistaa 86 kappaletta (n. 1,727 %) Liedon Puhelimen (sulautuva yhtiö) osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 5.785,66 euroa ja Lounetin taseeseen merkitty hankintameno ,37 euroa. Liedon Puhelin (sulautuva yhtiö) omistaa kappaletta ( 10,51 %) Lounetin (vastaanottava yhtiö) osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on ,00 euroa ja Liedon Puhelimen taseeseen merkitty hankintameno ,09 euroa. Liedon Puhelimen ja Lounetin omistuksessa ei ole omia osakkeita Ehdotus vastikkeen suorittamiseksi tarvittavasta osakepääoman korotuksesta Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Lounetin osakepääoma korotetaan enintään euroon. Fuusiovastikkeena saatavia osakkeita ei voida ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi Ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja muista ehdoista Liedon Puhelimen osakkeet ovat vaihdettavissa Lounetin osakkeisiin kahden viikon kuluttua sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä. Yksityiskohtaiset ohjeet käytännön menettelytavoista toimitetaan osakkaille erikseen Selvitys sulautumisen yhteydessä annettavista eduista ja oikeuksista Sulautuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille tai tilintarkastajille taikka vastaanottavan yhtiön hallintoneuvostolle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia eikä sellaisia myöskään anneta jäljempänä mainituille riippumattomina asiantuntijoina toimiville tilintarkastajille. Riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan Sulautumisen syyt ja perusteet, joiden mukaan vastike määritetään Sulautuminen liittyy aiemmin toteutettuun sulautumismenettelyyn, jossa teleliiketoimintaa harjoittanut Lounet Oy sulautui yhteen pääomistajistansa Lounais-Suomen Puhelin Oy:öön, jonka toiminimi muutettiin Lounet Oy:ksi. Em. sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Liedon Puhelin Oy sai omistuksensa mukaisessa suhteessa fuusiovastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Lounetin ja Liedon Puhelimen Sulautumisella selkeytetään nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat keskenään. Sulautumisella saavutetaan siten nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja kilpailukykyisempi liiketoimintakokonaisuus. Lisäksi yhtiöiden kiinteistöliiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan toiminnan tehostamista. 15 (61)

16 Liedon Puhelimella ja Lounetilla on samankaltainen osakaskunta. Sulautuminen parantaa yhtiöiden mahdollisuutta palvella omistajakuntaansa tehokkaasti ja omistaja-arvoa lisäten. Liedon Puhelimen arvoon, joka on laskettu Lounetin tulonodotuksien perusteella, lisätään Liedon Puhelimen muun varallisuuden arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset (Turun Kaapelitelevisio Oy osake 1 kpl, 840,94 eur, Liedon Osuuspankki osuusmaksu 84,09 eur) on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Käytyjen neuvotteluiden ja tekemiensä selvitysten pohjalta Yhtiöiden hallitukset ovat päätyneet pitämään ehdotettua vastikkeen jakoa perusteltuna ja oikeana. Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Lounetin ja Liedon Puhelimen arvonmääritys on tehty yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Yhtiöiden arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty yhtiöiden käypien arvojen keskinäinen suhde. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset pitävät ehdotettua vastiketta ja sen määritysperusteita oikeina ja perusteltuina eikä niihin liity olennaisia arvostusongelmia OYL 14:3 :ssä tarkoitetut oikeudenhaltijat Sulautuvalla yhtiöllä ei ole osakeyhtiölain 14 luvun 3 :ssä tarkoitettuja oikeudenhaltijoita Työntekijät Liedon Puhelin Oy:llä ei ole lainkaan työntekijöitä ja Lounet Oy:n työntekijät jatkavat edelleen yhtiön palveluksessa Yrityskiinnitykset Yhtiöiden omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä eikä yrityskiinnityshakemuksia ole vireillä Aputoiminimet Lounet Oy:n aputoiminimeksi rekisteröidään Liedon Puhelin. Aputoiminimellä harjoitetaan teletoimintaa ja teletoimintaan liittyvää palvelutoimintaa Liedon kunnan alueella Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Sulautuminen tulee voimaan, kun ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta on rekisteröity. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on Sulautuminen pyritään rekisteröimään viimeistään Ellei sulautumisen täytäntöönpanoa ole rekisteröity viimeistään , on sekä Liedon Puhelimen ja Lounetin hallituksella oikeus irtisanoa tämän sulautumissuunnitelman päättymään siitä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettu toisen Osapuolen hallitukselle. 16 (61)

17 5.4 Muut ehdot Kumpikin Osapuoli sitoutuu toimimaan tämän sulautumissuunnitelman tavoitteiden ja tarkoituksen mukaisesti sekä ottamaan sen kaikessa päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon, ellei tässä sulautumissuunnitelmassa ole muuta sovittu. Kumpikaan Osapuoli ei ryhdy epätavallisiin tai laajakantoisiin toimenpiteisiin, minkä lisäksi kumpikaan Osapuoli ei ennen sulautumisen voimaantuloa: muuta osakepääomaansa, hanki omia osakkeita, laske liikkeeseen vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. Edellä mainituista rajoituksista voidaan poiketa Osapuolten hallitusten etukäteen hyväksymällä tavalla. Sulautumisen edellytyksenä on, ettei kummankaan Sulautuvan yhtiön nykyisissä taloudellisissa toimintaedellytyksissä tapahdu pysyvää, muusta kuin suhdannetekijöistä tms. johtuvaa olennaista epäedullista muutosta ennen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävää yhtiökokousta. Sulautumissopimuksen Osapuolet ovat tietoisia siitä, että Lounetin hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle 0,18570 euron suuruisen osakekohtaisen lisäosingon jakamista ja että tämän osingonjaon tavoitteena on yhtiöiden arvon saattaminen vertailukelpoiselle tasolle sulautumissuunnitelman mukaisen vaihtosuhteen toteuttamiseksi. Sulautuvien yhtiöiden hallitukset valtuutetaan yhteisesti päättämään viranomaisten mahdollisesti vaatimien tai muuten tarkoituksenmukaisten teknisluonteisten muutosten tekemisestä sulautumissuunnitelmaan tai sen liitteisiin. 5.5 Muut asiat Tätä sulautumissuunnitelmaa on laadittu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi (1) Lounetille, yksi (1) Liedon Puhelimelle ja kaksi (2) viranomaiskäsittelyä varten. Turussa, 25. päivänä elokuuta 2004 LOUNET OY LIEDON PUHELIN OY Tapio Laakso Aimo Jokinen Aimo Jokinen Mauri Jussila Asko Nurmi Pasi Lehmus Jukka Veteläsuo Timo Rauvola Jouko Saarinen Pasi Lehmus 17 (61)

18 6 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot Sulautuville yhtiöille Liite 2: Jäljennökset Lounetin (i) kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista (ii) välitilinpäätös (iii) hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (iv) tilintarkastajan lausunto hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä (v) hallintoneuvoston lausunto hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä Liite 3: Jäljennökset Liedon Puhelimen (i) kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista (ii) välitilinpäätös (iii) hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (iv) tilintarkastajan lausunto hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä 6.1 Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot sulautuville yhtiöille RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVAN HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lounet Oy:n hallitukselle Lounet Oy:n ja Liedon Oy:n hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Liedon Puhelin Oy sulautuu Lounet Oy:öön. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounet Oy:n osakkeita siten, että kutakin Liedon Puhelin Oy:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista osaketta vastaan annetaan Lounet Oy:n nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista osaketta. Lounet Oy omistavaa yhteensä 86 Liedon Puhelin Oy:n osaketta. Lounet Oy:n omistamille Liedon Puhelin Oy:n osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Vastikkeen määrittely perustuu Lounet Oy:n ja Liedon Puhelin Oy:n arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana seuraavia seikkoja: Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Lounetin ja Liedon Puhelimen arvonmääritys on tehty yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Yhtiöiden arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty yhtiöiden käypien arvojen keskinäinen suhde. 18 (61)

19 Liedon Puhelimen arvoon, joka on laskettu Lounetin tulonodotuksien perusteella, lisätään Liedon Puhelimen muun varallisuuden arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounet Oy:n mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntona, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajille maksettavaa määrää. Käsitykseni mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Lounet Oy:n nykyisten velkojen maksua. Turussa 26. elokuuta 2004 Kjell Lindqvist KHT RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVAN HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajille Lounet Oy:n ja Liedon Puhelin Oy:n hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Liedon Puhelin Oy sulautuu Lounet Oy:öön. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounet Oy:n osakkeita siten, että kutakin Liedon Puhein Oy:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista osaketta vastaan annetaan Lounet Oy:n nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista osaketta. Lounet Oy omistaa yhteensä 86 Liedon Puhelin Oy:n osaketta. Lounet Oy:n omistamille Liedon Puhelin Oy:n osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Vastikkeen määrittely perustuu Lounet Oy:n ja Liedon Puhelin Oy:n arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana seuraavia seikkoja: Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Lounetin ja Liedon Puhelimen arvonmääritys on tehty yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Yhtiöiden arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden 19 (61)

20 nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty yhtiöiden käypien arvojen keskinäinen suhde. Liedon Puhelimen arvoon, joka on laskettu Lounetin tulonodotuksien perusteella, lisätään Liedon Puhelimen muun varallisuuden arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntona, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajille maksettavaa määrää. Turussa 26. elokuuta 2004 Kjell Lindqvist KHT 6.2 Liite 2 (i): Jäljennökset Lounetin kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista on esitetty Sulautumisesitteen kohdassa Lounetin tilinpäätöstietoja. 6.3 Liite 2 (ii): [Jäljennös Lounetin välitilinpäätöksestä] Jäljennökset Lounetin välitilinpäätöksestä per on esitetty Sulautumisesitteen kohdassa Lounetin tilinpäätöstietoja. 6.4 Liite 2 (iii): Jäljennös Lounetin hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Lounet Oy:n hallituksen selostus välitilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista Lounet Oy:n hallitus toteaa osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että välitilinpäätöksen jälkeen yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat omiaan muuttamaan yhtiön tuloskehitystä tai taloudellista asemaa. Turku Lounet Oy, hallitus 20 (61)

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1(8) SULAUTUMISSUUNNITELMA Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1. Sulautuminen Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (5) Luontiajankohta: 30.03.2016 16:06:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Containerships

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen Osakassopimus liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen I Osapuolet (i) Rovaniemen kaupunki (1978283-1) Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI (ii) Ranuan kunta (0191974-8)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot