TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lounet Oy:n ( Lounet ) ja Liedon Puhelin Oy:n ( Liedon Puhelin ) hallitukset allekirjoittivat 25. päivänä elokuuta 2004 sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Liedon Puhelin sulautuu Lounetiin osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella ( Sulautuminen ). Sulautumissuunnitelman mukaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille Lounetia lukuunottamatta suoritetaan sulautumisvastike Lounetin liikkeeseen laskemina uusina osakkeina (yhdessä Uudet osakkeet ). Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena kutakin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista Liedon Puhelimen osaketta vastaan Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista Uutta Osaketta ( Vaihtosuhde ). Liedon Puhelin päättää sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lounet päättää sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Lounetin yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on Mikäli Sulautumiset ehdot ja edellytykset täyttyvät ja Sulautuminen pannaan täytäntöön, nousee Lounetin osakepääoma enintään eurolla, mikä vastaa enintään Uutta Osaketta edustaen noin 22,4 % kaikista Lounetin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröimisen jälkeen. Sulautumisessa annettavilla Uusilla Osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TÄTÄ ESITETTÄ EI SAA LUOVUTTAA TAI JAKAA YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI ISOON-BRITANNIAAN TAI MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JONKA LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ JONKIN MUUN ASIAKIRJAN LAATIMISTA TAIKKA REKISTERÖINNIN TAI MUUN TOI- MENPITEEN SUORITTAMISTA SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMIEN ASIAKIRJOJEN JA TOI- MENPITEIDEN LISÄKSI. 1 (61)

2 1 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ Lounet ja Liedon Puhelin ovat laatineet tämän tarjousesitteen ja sulautumisesitteen ( Sulautumisesite ) käytettäväksi Sulautumisesitteenä Liedon Puhelimen sulautuessa Lounetiin. Tämä Sulautumisesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), Valtiovarainministeriön asetuksen 540/2002 ja Rahoitustarkastuksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Sulautumisesite on laadittu ainoastaan suomeksi. Ellei toisin mainita, tässä Sulautumisesitteessä viittauksella Lounet tarkoitetaan Lounet Oy:tä (Y-tunnus ) ja viittauksella Lounet-konserni Lounetia ja sen tytäryhtiöitä (mukaan lukien Lounet Oy) sekä viittauksella Liedon Puhelin Liedon Puhelin Oy:tä (Y-tunnus ). Lounet ja Liedon Puhelin eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan Sulautumisesta mitään muita kuin tähän Sulautumisesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, ne eivät ole Lounetin tai Liedon Puhelimen hyväksymiä. Tämän Sulautumisesitteen julkistaminen ei merkitse sitä, että Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai ettei Lounetin ja Liedon Puhelimen liiketoiminnoissa olisi tapahtunut muutoksia tämän Sulautumisesitteen päivämäärän jälkeen ottaen kuitenkin huomioon Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukainen esitteen täydentämisvelvollisuuden. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Sulautumisesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 16/251/2004 ja poikkeusluvan diaarinumero on 17/251/2004. Sulautumisesitteen jakelurajoitukset Eräiden valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Sulautumisesitteen levittämiselle. Lounet ja Liedon Puhelin edellyttävät, että Sulautumisesitteen haltuunsa saavat tahot hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Lounet ja Liedon Puhelin eivät millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tätä Sulautumisesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Isoon- Britanniaan tai muuhun sellaiseen maahan, jonka lainsäädäntö edellyttää jonkin erillisen sulautumisesitteen tai muun asiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännön edellyttämien asiakirjojen ja toimenpiteiden lisäksi. Asiakirjojen nähtävilläpito Sulautumiseen liittyvät Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja nähtäväksi tilattavissa lukien Lounetin konttorissa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku. Kyseiset asiakirjat sisältyvät myös tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautumisesite ja Sulautumisesitteessä mainitut asiakirjat ovat saatavilla ja tilattavissa lukien edellä mainitusta paikasta. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä Sulautumisesite sisältää Lounet-konsernin ja Liedon Puhelimen tulevaa kehitystä koskevia lausumia, jotka perustuvat vallitseviin odotuksiin ja arvioihin tulevista tapahtumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten arvioihin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä käytössä oleviin tietoihin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tulevaa kehitystä koskevat lausumat sisältävät tietoja ja arvioita Lounetin ja Liedon Puhelimen todennäköisestä tai oletetusta liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat, arviot ja käsitykset kuvaavat tämänhetkisiä näkemyksiä ja niihin vaikuttavat tietyt riskit, epävarmuustekijät ja olettamukset. Monet tekijät voivat aiheuttaa sen, että tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Lounetissa Sulautumisen jälkeen poikkeavat huomattavasti tulevaa kehitystä koskevista lausumista ja arvioista. Jos yksi tai useampi näistä riskeistä ja 2 (61)

3 epävarmuustekijöistä toteutuu tai jos taustalla olevat olettamukset osoittautuvat virheellisiksi, todellinen liiketoiminnan tulos ja osakkeenomistajan omistuksen arvo Lounetissa Sulautumisen jälkeen saattavat olennaisesti poiketa tässä Sulautumisesitteessä esitetyistä ennakoiduista, oletetuista, arvioiduista taikka odotetuista tuloksista ja lausumista. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten vakuutukset Sulautumisesitteessä esitetyistä tiedoista Lounet ja Liedon Puhelin vastaavat tähän Sulautumisesitteeseen sisältyvistä tiedoista kuitenkin siten, että Lounet ei vastaa kohdissa Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous, Liedon Puhelin Sulautuva yhtiö ja Liedon Puhelimen tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista eikä Liedon Puhelin vastaa kohdissa Lounetin ylimääräinen yhtiökokous, Lounet Vastaanottava yhtiö, Lounet Sulautumisen jälkeen, Verotus ja Lounetin tilinpäätöstietoja esitetyistä tiedoista. Edellä esitetyn vastuunjaon mukaisesti Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitusten jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Sulautumisesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Turussa, 16. syyskuuta 2004 Turussa, 16. syyskuuta 2004 Lounet Oy:n hallitus Liedon Puhelin Oy:n hallitus 3 (61)

4 2 LOUNETIN JA LIEDON PUHELIMEN KÄYTTÄMÄT ASIANTUNTIJAT TILINTARKASTAJAT: Lounetin tilintarkastaja tilikautena 2004: KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Linnankatu 26 C Turku Lounetin tilintarkastajat tilikausina : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo Läntinen Rantakatu Turku sekä KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo Linnankatu 26 C Turku Liedon Puhelimen tilintarkastaja tilikausina : KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala Linnankatu 26 C Turku RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA: Lounetin riippumaton asiantuntija: Kjell Lindqvist, KHT Kirvisentie 8 A Espoo Liedon Puhelimen riippumaton asiantuntija: Kjell Lindqvist, KHT Kirvisentie 8 A Espoo 4 (61)

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ LOUNETIN JA LIEDON PUHELIMEN KÄYTTÄMÄT ASIANTUNTIJAT YHTEENVETO Yhtiöt Liedon Puhelin Oy Lounet Oy Yhtiöiden aikaisempi yhteistyö Absorptiosulautuminen Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Oikeus vaatia lunastusta Tärkeitä päivämääriä SULAUTUMINEN Sulautumisen tausta ja perustelut Sulautumisvastike Verotus Kirjanpitokäsittely Viranomaisluvat Oikeus vaatia lunastusta SULAUTUMISSUUNNITELMA Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt Sulautuminen Osakeyhtiölain mukaiset tiedot Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys Vastike Selvitys pääomalainoista Omistussuhteet Ehdotus vastikkeen suorittamiseksi tarvittavasta osakepääoman korotuksesta Ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja muista ehdoista Selvitys sulautumisen yhteydessä annettavista eduista ja oikeuksista Sulautumisen syyt ja perusteet, joiden mukaan vastike määritetään OYL 14:3 :ssä tarkoitetut oikeudenhaltijat Työntekijät Yrityskiinnitykset Aputoiminimet Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Muut ehdot Muut asiat SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot sulautuville yhtiöille Liite 2 (i): Jäljennökset Lounetin kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Liite 2 (ii): [Jäljennös Lounetin välitilinpäätöksestä] Liite 2 (iii): Jäljennös Lounetin hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Liite 2 (iv): Jäljennös Lounetin tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä Liite 2 (v): Jäljennös Lounetin hallintoneuvoston lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä (61)

6 6.7 Liite 3 (i): Jäljennökset Liedon Puhelimen kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Liite 2 (ii): Jäljennös Liedon Puhelimen välitilinpäätöksestä Liite 3 (iii): Jäljennös Liedon Puhelimen hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Liite 3 (iv): Jäljennös Liedon Puhelimen tilintarkastajan lausunnosta hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä LIEDON PUHELIMEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Äänioikeus Äänivalta ja vaadittava äänimäärä LOUNETIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Äänioikeus Äänivalta ja vaadittava äänimäärä LIEDON PUHELIN OY SULAUTUVA YHTIÖ Yleiset tiedot Osakepääoma ja osakkaat Tiedot osakkeista Hallituksen valtuudet osakepääoman korottamiseen Tiedot optio- ja vaihtovelkakirjalainoista, optio-oikeuksista sekä pääomalainoista Osakkeiden luovutusrajoitukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset äänestyssäännökset ja muut määräykset Tiedot osakepääoman muutoksista Suurimmat osakkeenomistajat Osakassopimukset Omien osakkeiden omistus ja hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallinto Hallitus Toimitusjohtaja Johdon omistus Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot sekä myönnetyt etuudet Kannustinjärjestelmät ja muut etuudet Liiketoiminta ja päätoimialat Liiketoiminta Taloudelliseen asemaan vaikuttavat tiedot Olennaiset seikat Oikeudenkäynnit, välimies- ja viranomaismenettelyt Henkilöstö Merkittävät investoinnit Merkittävät sijoitukset Merkittävät tiedot liiketoiminnan kehityksestä välitilinpäätöksen jälkeen LOUNET OY VASTAANOTTAVA YHTIÖ Yleiset tiedot Osakepääoma ja osakkaat Tiedot osakkeista Hallituksen valtuudet osakepääoman korottamiseen Tiedot optio- ja vaihtovelkakirjalainoista, optio-oikeuksista sekä pääomalainoista Osakkeiden luovutusrajoitukset Tiedot osakepääoman muutoksista Suurimmat osakkeenomistajat (61)

7 Osakassopimukset Omien osakkeiden omistus ja hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallinto Hallintoneuvosto Hallitus Toimitusjohtaja Johdon omistus Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot sekä myönnetyt etuudet Konsernirakenne Liiketoiminta ja päätoimialat Taloudelliseen asemaan vaikuttavat tiedot Oikeudenkäynnit, välimies- ja viranomaismenettelyt Henkilöstö Merkittävät investoinnit Merkittävät sijoitukset Merkittävät tiedot liiketoiminnan kehityksestä tilinpäätöksen jälkeen LOUNET SULAUTUMISEN JÄLKEEN Lounetin liiketoiminta sulautumisen jälkeen Osakkeet ja osakepääoma Sulautumisen jälkeen Konsernirakenne Sulautumisen jälkeen Johdon osakeomistus Sulautumisen jälkeen Tulevaisuudennäkymät Sulautumisen jälkeen Arvio Sulautumisessa syntyvän yhtiön taseesta Johdanto Arvio sulautumisen vaikutuksesta taseeseen Tase sulautumisen jälkeen (Pro forma) Pro Forma taseen laadintaperiaatteet Tilintarkastajan lausunto Pro forma laskelmista VEROTUS Sulautumisen verotuksesta Osakkeenomistajan verotus Yleistä verotuksesta Suomessa Yhtiöiden verotuksesta Osakkeenomistajien verotuksesta TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO (61)

8 3 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Tarjousesitteessä esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava ja se perustuu kokonaisuudessaan yksityiskohtaisiin tietoihin, jotka esitetään tässä Sulautumisesitteessä sekä asiakirjoissa, joihin tässä Sulautumisesitteessä viitataan. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan Sulautumisesitteeseen kokonaisuudessaan, mukaan lukien siihen sisältyvään Sulautumissuunnitelmaan. 3.1 Yhtiöt Liedon Puhelin Oy Liedon Puhelin Oy on vuonna 1911 kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka liiketoimintana on Liedossa sijaitsevien kiinteistöjen omistus ja vuokraus. Lisäksi yhtiö omistaa merkittävän osuuden Lounet Oy:n osakekannasta. Liedon Puhelin Oy:n teleliiketoiminta siirtyi Lounet Oy:lle vuonna Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään kokopäivätoimista henkilöä ja se ostaa merkittävimmät palvelutoiminnot Lounet Oy:ltä. Elisa - konserni omistaa 16,8 % Liedon Puhelin Oy:n osakkeista, Lounet Oy omistaa 1,7 % Lounet Oy Lounet Oy on vuonna 1913 kaupparekisteriin merkitty teleliikennettä harjoittava yhtiö. Lounetin teletoiminta käsittää verkko-operaattori- ja palveluoperaattoritoiminnan. Lounetin liiketoiminnan maantieteellinen ydinalue koostuu Liedon, Paimion, Piikkiön ja Sauvon kunnista. Tämän lisäksi Lounet toimii koko Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, painopisteenä Turun seutu. Elisa konserni omistaa Lounet Oy:stä 50,2 % ja on Lounetin emoyhtiö. Liedon Puhelin omistaa Lounetin osakkeista 10,5 % Yhtiöiden aikaisempi yhteistyö Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy ovat perustaneet Turun Seudun Puhelin Oy:n ( ), joka on merkitty kaupparekisteriin. Turun Seudun Puhelin Oy:n perustamisessa Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy siirsivät molempien yhtiöiden puhelinliiketoimintaan kohdistuvat varat ja velat Turun Seudun Puhelin Oy:öön. Siirto tapahtui liiketoimintojen laajuuden suhteessa. Turun Seudun Puhelin Oy perustettiin osakeyhtiölain tarkoittamana apporttiperustamisena ja elinkeinoverolainsäädännössä tarkoitettuna yhteistoimintaliiketoimintasiirtona. Turun Seudun Puhelin Oy tarjosi Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille omistajaliittymän, joka oli edullisempi kuin vuokraliittymä. Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n yhdistäessä teleliiketoimintansa perustettuun Turun Seudun Puhelin Oy:öön harkittiin myös yhtiöiden yhdistämistä yksinkertaisen liiketoimintakokonaisuuden aikaansaamiseksi. Koska teleliiketoiminnan harjoittamisen olosuhteet olivat tuolloin vastikään muuttuneet, ei tällaiseen yhdistämiseen ollut vielä edellytyksiä, vaikka se olisi liiketoiminnan harjoittamisen kannalta ollut tehokkainta. Liedon Puhelin Oy ja Lounais-Suomen Puhelin Oy toimivat liiketoimintasiirron jälkeen teleliiketoimintaa harjoittavan Turun Seudun Puhelin Oy:n osakkeita hallinnoivina yhtiöinä. Yhtiöiden muu varallisuus muodostui pitkäaikaisesta kiinteistöomistuksesta sekä osakeomistuksesta vähemmistöosakkeenomistajana. Liedon Puhelin Oy:n ja Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osake oikeuttivat Turun Seudun Puhelin Oy:n antamaan puhelinliittymään, Turun Seudun Puhelin Oy:n koko toiminta-alueella. Turun Seudun Puhelin Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö harjoittaa yleistä teletoimintaa ja televiestintään liittyvää palvelutoimintaa sekä alan laitteiden myynti-, vuokraus-, asennus- ja huoltotoimintaa. Turun Seudun Puhelin Oy muutti nimensä Lounet Oy:ksi (61)

9 Lounais-Suomen Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy myivät enemmistöosuuden Lounet Oy:n (y-tunnus ) osakekannasta Elisa-konsernille vuonna Rakennejärjestelyjä jatkettiin niin, että vuoden 2002 lopussa Lounet Oy sulautui Lounais-Suomen Puhelin Oy:hyn. Sulautumisessa Lounais-Suomen Puhelin Oy:n nimi muuttui Lounet Oy:ksi, jolla nimellä yhtiö myös nykyisin toimii. Yhtiörakenteen muutokset vuosina on esitetty tämän tarjousesitteen kohdassa Elisa-konsernilla on kilpailuoikeudellinen määräysvalta sekä Lounet Oy:ssä että Liedon Puhelin Oy:ssä. 3.2 Absorptiosulautuminen Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Liedon Puhelin sulautuu absorptiosulautumisella Lounetiin. Sulautumisen seurauksena Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Lounetille. Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounetin Uusia Osakkeita omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on merkitty rekisteriin ja se sisältyy tähän Sulautumisesitteeseen. Sulautuminen tulee voimaan edellyttäen että (i) Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; (ii) Lounetin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman; ja (iii) Sulautumisen täytäntöönpanoon on saatu kaupparekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisterissä. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan Sulautumissuunnitelma, sulautumisvastike ja menettelyohjeet osakkeenomistajille Liedon Puhelimen hallitus ehdottaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että Liedon Puhelimen osakkeenomistajat hyväksyvät Sulautumissuunnitelman. Sulautumissuunnitelma on Sulautumista koskeva yhtiöoikeudellinen asiakirja. Sulautumisen voimaan tullessa annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa yhtä (1) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Liedon Puhelimen hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Valtatie 10 Shell Helmi Simpukan kabinetissa, osoitteessa Hämeentie 10, Lieto. Lounetin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Lounetin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo yhtiön konttorissa Turussa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku. 3.4 Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Liedon Puhelimen osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa ja joka yhtiökokouksessa varaa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Liedon Puhelinta lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Pidättäytyminen äänestämästä Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa tai Sulautumisen puolesta äänestäminen ei anna oikeutta vaatia lunastusta. Lunastushinnasta on sovittava Liedon Puhelimen ja osakkeenomistajan välillä tai mikäli lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, siitä päättää välimiesoikeus. 9 (61)

10 Välimiesoikeuden päättämä lunastushinta voi olla joko korkeampi, alhaisempi tai yhtä suuri kuin se vastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumisessa Sulautumissuunnitelman mukaisen Vaihtosuhteen perusteella. 3.5 Tärkeitä päivämääriä klo Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset allekirjoittivat Sulautumissuunnitelman klo Liedon Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous klo 19.00, paikka Valtatie 10 Shell Helmi Simpukan kabinetti, osoitteessa Hämeenkatu 10, Lieto klo Lounetin ylimääräinen yhtiökokous klo 17.00, paikka yhtiön toimitilat Turussa, osoitteessa Brahenkatu 20, Turku Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisterissä (arvio) 10 (61)

11 4 SULAUTUMINEN Liedon Puhelimen ja Lounetin hallitukset ovat allekirjoittaneet yhtiöiden välisen Sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Liedon Puhelin sulautuu Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 a :ssä ja 52 b :ssä tarkoitetulla tavalla Lounetiin. Sulautumisen seurauksena Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Lounetille sellaisena kuin ne ovat Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Liedon Puhelin purkautuu selvitysmenettelyttä. Liedon Puhelimen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounetin Uusia Osakkeita omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti. 4.1 Sulautumisen tausta ja perustelut Lounetin ja Liedon Puhelimen Sulautumisella selkeytetään nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat keskenään. Sulautumisella saavutetaan siten nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja kilpailukykyisempi liiketoimintakokonaisuus. Lisäksi yhtiöiden kiinteistöliiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan toiminnan tehostamista. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset katsovat, että Sulautuminen on siksi kummankin yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaista. Tarkempi selvitys Sulautumisen syistä on mainittu jäljempänä kohdassa Sulautumissuunnitelma. 4.2 Sulautumisvastike Sulautumisvastikkeena annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa 1 (yhtä) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Arvojen keskinäinen suhde on määritelty sulautumisessa yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen menetelmien perusteella. Yhtiöiden suhteellista arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty sulautumisessa käytettävä yhtiöiden arvojen keskinäinen suhde. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset pitävät ehdotettua vastiketta ja sen määritysperusteita perusteltuina tarkoitukseensa. Arvostukset ovat kuitenkin aina vain arvioita ja sulautumistilanteessa on korostettu arviointiperusteiden suhteellista lopputulosta sulautumissuhteen aikaansaamiseksi. Liedon Puhelimen arvo perustuu sen 10,51 %:sti omistaman teleliiketoimintaa harjoittavan Lounetin omistusosuuteen sekä yhtiön taseen vahvaan rakenteeseen. Fuusiovastikkeen määrää laskettaessa on huomioitu Liedon Puhelimen omistusosuus Lounetista sekä Liedon Puhelimen muun varallisuuden käypä arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset (Turun Kaapelitelevisio Oy osake 1 kpl, 840,94 eur, Liedon Osuuspankki osuusmaksu 84,09 eur) on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Liedon Puhelimen oman pääoman määrä osaketta kohden on tilinpäätöksen perusteella laskettuna 1.150,26 /osake ja tämän jälkeen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 80 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jakamisesta. Näin ollen Liedon Puhelimen osakekohtainen oma pääoma on 11 (61)

12 tilinpäätöksen ja sen jälkeisen osingonjaon jälkeen 1.070,26 / osake. Sulautumisessa käytettävää suhteellista arvostusta ja sulautumissuhdetta määritettäessä on Liedon Puhelimen osakekohtaisena arvona käytetty / osake. Lounetin oman pääoman määrä osaketta kohden on tilinpäätöksen perusteella laskettuna 1,33 /osake ja tämän jälkeen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 0,08 euron suuruisen osakekohtaisen osingon jakamisesta. Lisäksi yhtiön hallitus on sitoutunut osana sulautumissuunnitelmaa esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle 0,1857 euron osakekohtaista osinkoa. Nämä erät huomioiden Lounetin osakekohtainen oma pääoma on tilinpäätöksen ja sen jälkeisen osingonjaon (päätetyn ja ehdotetun) jälkeen n. 1,06 / osake. Sulautumisessa käytettävää suhteellista arvostusta ja sulautumissuhdetta määritettäessä on Lounetin osakekohtaisena arvona käytetty 1,306 / osake. Sulautumisvastikkeena annetaan enintään kappaletta Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoisia Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden osuus voi nousta korkeintaan noin 22,4 %:iin Lounetin uudesta osakepääomasta ja kaikkien Lounetin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Lounetin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Uudet Osakkeet annetaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeisissä osingonjaoissa. Yksityiskohtaisemmat tiedot sulautumisvastikkeena annettavista Lounetin Uusista Osakkeista ja niihin liittyvistä oikeuksista esitetään kohdassa Lounet Vastaanottava yhtiö Osakepääoma ja osakkaat. Liedon Puhelimen osakkeet ovat vaihdettavissa Lounetin osakkeisiin kahden viikon kuluttua sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä. Yksityiskohtaiset ohjeet käytännön menettelytavoista toimitetaan osakkaille erikseen. 4.3 Verotus Liedon Puhelimen osakkeenomistajan verotuksessa Liedon Puhelimen osakkeiden vaihtamista Lounetin osakkeiksi Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen mukaisesti ei pidetä osakkeiden luovutuksena. Sulautumisen verovaikutuksia on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Verotus. 4.4 Kirjanpitokäsittely Sulautumiseen sovelletaan kirjanpidossa jatkuvuusperiaatetta. Tällöin sulautuvan yhtiön eli Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät kirjanpidossa poistamatta olevasta hankintamenosta vastaanottavalle yhtiölle eli Lounetille. 4.5 Viranomaisluvat Osakeyhtiölain mukaan Sulautumista ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja kaupparekisteriviranomainen on antanut luvan Sulautumisen täytäntöönpanoon. Lupaa tullaan hakemaan Liedon Puhelimen Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen ja Lounetin Sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Kun lupaa Sulautumiselle on haettu, kaupparekisteriviranomainen määrää luvan myöntämisen määräpäivän ja antaa kuulutuksen Liedon Puhelimen velkojille. Kuulutuksen antamisesta alkaa kulua vastustamiselle varattu aika, jonka kuluessa Liedon Puhelimen velkojilla on oikeus vastustaa Sulautumista. Liedon Puhelimen velkojilla on myös oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin Sulautumisen täytäntöönpanolupa myönnetään. Vastustamiselle varatun ajan päätyttyä Liedon Puhelimella on noin kuukausi aikaa ennen luvan myöntämiselle määrättyä määräpäivää neuvotella Sulautumista vastustaneiden velkojien kanssa. Jos määräpäivänä Sulautumista vastustaneet velkojat ja Liedon Puhelin eivät ole päässeet sopimukseen asiassa, kaupparekisteriviranomainen lykkää määräpäivää. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että Lounetin tai Liedon Puhelimen velkojat eivät vastusta Sulautumista tai että mahdollinen vastustus ei lykkää Sulautumisen täytäntöönpanoa. 12 (61)

13 4.6 Oikeus vaatia lunastusta Osakeyhtiölain mukaan sellainen Liedon Puhelimen osakkeenomistaja, joka äänestää Sulautumista vastaan Sulautumisesta päättävässä Liedon Puhelimen ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja joka varaa yhtiökokouksessa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Liedon Puhelinta lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Oikeutta lunastukseen ei ole, mikäli osakkeenomistaja pidättäytyy äänestämästä Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa tai äänestää yhtiökokouksessa Sulautumisen puolesta. Osakkeenomistajan on lisäksi varattava Liedon Puhelimen yhtiökokouksessa oikeus vaatia lunastusta, kun asiaa tiedustellaan osakkeenomistajilta ennen Sulautumista koskevaa äänestystä. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää oikeuttaan vaatia lunastusta, on tehtävä Liedon Puhelimelle kirjallinen lunastusvaatimus osakkeistaan yhden kuukauden kuluessa Sulautumisesta päättäneestä yhtiökokouksesta. Kirjallisen lunastusvaatimuksen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa omistamiensa Liedon Puhelimen osakkeiden lukumäärä. Lunastushinta päätetään lunastusta kirjallisesti vaatineen osakkeenomistajan ja Liedon Puhelimen välisissä neuvotteluissa. Jos lunastushinnasta ei päästä sopimukseen, osapuolet voivat antaa asian välimiesten ratkaistavaksi. Vahvistaessaan lunastushinnan välimiehet eivät ole sidottuja tiettyihin arvonmääritysperiaatteisiin, vaan välimiehillä on oikeus vahvistaa lunastushinta tapauskohtaisesti. Lunastushinnan tulee Osakeyhtiölain mukaan kuitenkin vastata osakkeiden käypää hintaa. Osakeyhtiölain mukaan lunastushintaa määrättäessä ei oteta huomioon Sulautumisesta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen syntyneitä seikkoja. Välimiesten vahvistama lunastushinta voi siten olla suurempi, pienempi tai samansuuruinen kuin se sulautumisvastike, jonka osakkeenomistaja muutoin olisi saanut Sulautumissuunnitelmassa sovitun Vaihtosuhteen perusteella. 13 (61)

14 5 SULAUTUMISSUUNNITELMA 5.1 Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt Lounet Oy y-tunnus ; rekisterinumero Kotipaikka Turku Osoite Brahenkatu 20, Turku (jäljempänä Lounet ) Liedon Puhelun Oy y-tunnus ; rekisterinumero Kotipaikka Lieto Osoite Kievarintie 9, Lieto (jäljempänä Liedon Puhelin ) (Lounet ja Liedon Puhelin, jäljempänä yhdessä "Osapuolet" tai Sulautuvat yhtiöt ). 5.2 Sulautuminen Sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat päättäneet Liedon Puhelimen sulautumisesta Lounetiin Osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella tässä sulautumissuunnitelmassa sovituin ehdoin siten, että kaikki Liedon Puhelimen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Lounetille. 5.3 Osakeyhtiölain mukaiset tiedot Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys Sulautuminen ei aiheuta muutoksia Lounetin yhtiöjärjestykseen Vastike Lounet Oy:n osakepääoma on ja osakkeen nimellisarvo on 0,05. Osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Sulautumisvastikkeena annetaan Liedon Puhelimen osakkaille lukuun ottamatta sulautumisosapuolena olevaa Lounetia omistamaansa 1 (yhtä) kappaletta Liedon Puhelimen osaketta kohti (tuhat) kappaletta Lounetin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Sulautumissuunnitelmassa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Lounet ei sulautumismenettelyn kuluessa voi luovuttaa omistamiaan Liedon Puhelimen osakkeita. Näin ollen näille osakkeille ei anneta fuusiovastiketta. Sen sijaan Liedon Puhelin voi sulautumismenettelyn kuluessa luovuttaa omistamiaan Lounetin osakkeita. Sulautumisvastikkeena annetaan enintään kappaletta Lounetin nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoisia Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Sulautumisvastikkeena annettavien Uusien Osakkeiden osuus voi nousta korkeintaan noin 22,4 %:iin Lounetin uudesta osakepääomasta ja kaikkien Lounetin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Lounetin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Uudet Osakkeet annetaan Liedon Puhelimen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. 14 (61)

15 Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon Sulautumiseen liittyvän osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeisissä osingonjaoissa Selvitys pääomalainoista Lounetilla ja Liedon Puhelimella ei ole osakeyhtiölain 14 luvun 4 :n 2 momentin 4)-kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja Omistussuhteet Lounet (vastaanottava yhtiö) omistaa 86 kappaletta (n. 1,727 %) Liedon Puhelimen (sulautuva yhtiö) osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 5.785,66 euroa ja Lounetin taseeseen merkitty hankintameno ,37 euroa. Liedon Puhelin (sulautuva yhtiö) omistaa kappaletta ( 10,51 %) Lounetin (vastaanottava yhtiö) osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on ,00 euroa ja Liedon Puhelimen taseeseen merkitty hankintameno ,09 euroa. Liedon Puhelimen ja Lounetin omistuksessa ei ole omia osakkeita Ehdotus vastikkeen suorittamiseksi tarvittavasta osakepääoman korotuksesta Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Lounetin osakepääoma korotetaan enintään euroon. Fuusiovastikkeena saatavia osakkeita ei voida ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi Ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja muista ehdoista Liedon Puhelimen osakkeet ovat vaihdettavissa Lounetin osakkeisiin kahden viikon kuluttua sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä. Yksityiskohtaiset ohjeet käytännön menettelytavoista toimitetaan osakkaille erikseen Selvitys sulautumisen yhteydessä annettavista eduista ja oikeuksista Sulautuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille tai tilintarkastajille taikka vastaanottavan yhtiön hallintoneuvostolle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia eikä sellaisia myöskään anneta jäljempänä mainituille riippumattomina asiantuntijoina toimiville tilintarkastajille. Riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan Sulautumisen syyt ja perusteet, joiden mukaan vastike määritetään Sulautuminen liittyy aiemmin toteutettuun sulautumismenettelyyn, jossa teleliiketoimintaa harjoittanut Lounet Oy sulautui yhteen pääomistajistansa Lounais-Suomen Puhelin Oy:öön, jonka toiminimi muutettiin Lounet Oy:ksi. Em. sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Liedon Puhelin Oy sai omistuksensa mukaisessa suhteessa fuusiovastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Lounetin ja Liedon Puhelimen Sulautumisella selkeytetään nykyistä keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat keskenään. Sulautumisella saavutetaan siten nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja kilpailukykyisempi liiketoimintakokonaisuus. Lisäksi yhtiöiden kiinteistöliiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan toiminnan tehostamista. 15 (61)

16 Liedon Puhelimella ja Lounetilla on samankaltainen osakaskunta. Sulautuminen parantaa yhtiöiden mahdollisuutta palvella omistajakuntaansa tehokkaasti ja omistaja-arvoa lisäten. Liedon Puhelimen arvoon, joka on laskettu Lounetin tulonodotuksien perusteella, lisätään Liedon Puhelimen muun varallisuuden arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset (Turun Kaapelitelevisio Oy osake 1 kpl, 840,94 eur, Liedon Osuuspankki osuusmaksu 84,09 eur) on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Käytyjen neuvotteluiden ja tekemiensä selvitysten pohjalta Yhtiöiden hallitukset ovat päätyneet pitämään ehdotettua vastikkeen jakoa perusteltuna ja oikeana. Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Lounetin ja Liedon Puhelimen arvonmääritys on tehty yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Yhtiöiden arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty yhtiöiden käypien arvojen keskinäinen suhde. Lounetin ja Liedon Puhelimen hallitukset pitävät ehdotettua vastiketta ja sen määritysperusteita oikeina ja perusteltuina eikä niihin liity olennaisia arvostusongelmia OYL 14:3 :ssä tarkoitetut oikeudenhaltijat Sulautuvalla yhtiöllä ei ole osakeyhtiölain 14 luvun 3 :ssä tarkoitettuja oikeudenhaltijoita Työntekijät Liedon Puhelin Oy:llä ei ole lainkaan työntekijöitä ja Lounet Oy:n työntekijät jatkavat edelleen yhtiön palveluksessa Yrityskiinnitykset Yhtiöiden omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä eikä yrityskiinnityshakemuksia ole vireillä Aputoiminimet Lounet Oy:n aputoiminimeksi rekisteröidään Liedon Puhelin. Aputoiminimellä harjoitetaan teletoimintaa ja teletoimintaan liittyvää palvelutoimintaa Liedon kunnan alueella Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Sulautuminen tulee voimaan, kun ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta on rekisteröity. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on Sulautuminen pyritään rekisteröimään viimeistään Ellei sulautumisen täytäntöönpanoa ole rekisteröity viimeistään , on sekä Liedon Puhelimen ja Lounetin hallituksella oikeus irtisanoa tämän sulautumissuunnitelman päättymään siitä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettu toisen Osapuolen hallitukselle. 16 (61)

17 5.4 Muut ehdot Kumpikin Osapuoli sitoutuu toimimaan tämän sulautumissuunnitelman tavoitteiden ja tarkoituksen mukaisesti sekä ottamaan sen kaikessa päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon, ellei tässä sulautumissuunnitelmassa ole muuta sovittu. Kumpikaan Osapuoli ei ryhdy epätavallisiin tai laajakantoisiin toimenpiteisiin, minkä lisäksi kumpikaan Osapuoli ei ennen sulautumisen voimaantuloa: muuta osakepääomaansa, hanki omia osakkeita, laske liikkeeseen vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. Edellä mainituista rajoituksista voidaan poiketa Osapuolten hallitusten etukäteen hyväksymällä tavalla. Sulautumisen edellytyksenä on, ettei kummankaan Sulautuvan yhtiön nykyisissä taloudellisissa toimintaedellytyksissä tapahdu pysyvää, muusta kuin suhdannetekijöistä tms. johtuvaa olennaista epäedullista muutosta ennen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävää yhtiökokousta. Sulautumissopimuksen Osapuolet ovat tietoisia siitä, että Lounetin hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle 0,18570 euron suuruisen osakekohtaisen lisäosingon jakamista ja että tämän osingonjaon tavoitteena on yhtiöiden arvon saattaminen vertailukelpoiselle tasolle sulautumissuunnitelman mukaisen vaihtosuhteen toteuttamiseksi. Sulautuvien yhtiöiden hallitukset valtuutetaan yhteisesti päättämään viranomaisten mahdollisesti vaatimien tai muuten tarkoituksenmukaisten teknisluonteisten muutosten tekemisestä sulautumissuunnitelmaan tai sen liitteisiin. 5.5 Muut asiat Tätä sulautumissuunnitelmaa on laadittu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi (1) Lounetille, yksi (1) Liedon Puhelimelle ja kaksi (2) viranomaiskäsittelyä varten. Turussa, 25. päivänä elokuuta 2004 LOUNET OY LIEDON PUHELIN OY Tapio Laakso Aimo Jokinen Aimo Jokinen Mauri Jussila Asko Nurmi Pasi Lehmus Jukka Veteläsuo Timo Rauvola Jouko Saarinen Pasi Lehmus 17 (61)

18 6 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot Sulautuville yhtiöille Liite 2: Jäljennökset Lounetin (i) kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista (ii) välitilinpäätös (iii) hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (iv) tilintarkastajan lausunto hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä (v) hallintoneuvoston lausunto hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä Liite 3: Jäljennökset Liedon Puhelimen (i) kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista (ii) välitilinpäätös (iii) hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (iv) tilintarkastajan lausunto hallituksen selostuksesta ja välitilinpäätöksestä 6.1 Liite 1: Riippumattoman asiantuntijan lausunnot sulautuville yhtiöille RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVAN HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lounet Oy:n hallitukselle Lounet Oy:n ja Liedon Oy:n hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Liedon Puhelin Oy sulautuu Lounet Oy:öön. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounet Oy:n osakkeita siten, että kutakin Liedon Puhelin Oy:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista osaketta vastaan annetaan Lounet Oy:n nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista osaketta. Lounet Oy omistavaa yhteensä 86 Liedon Puhelin Oy:n osaketta. Lounet Oy:n omistamille Liedon Puhelin Oy:n osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Vastikkeen määrittely perustuu Lounet Oy:n ja Liedon Puhelin Oy:n arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana seuraavia seikkoja: Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Lounetin ja Liedon Puhelimen arvonmääritys on tehty yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Yhtiöiden arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty yhtiöiden käypien arvojen keskinäinen suhde. 18 (61)

19 Liedon Puhelimen arvoon, joka on laskettu Lounetin tulonodotuksien perusteella, lisätään Liedon Puhelimen muun varallisuuden arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounet Oy:n mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntona, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajille maksettavaa määrää. Käsitykseni mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Lounet Oy:n nykyisten velkojen maksua. Turussa 26. elokuuta 2004 Kjell Lindqvist KHT RIIPPUMATTOMANA ASIANTUNTIJANA TOIMIVAN HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajille Lounet Oy:n ja Liedon Puhelin Oy:n hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Liedon Puhelin Oy sulautuu Lounet Oy:öön. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Lounet Oy:n osakkeita siten, että kutakin Liedon Puhein Oy:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 67,28 euron arvoista osaketta vastaan annetaan Lounet Oy:n nimellisarvoltaan 0,05 euron arvoista osaketta. Lounet Oy omistaa yhteensä 86 Liedon Puhelin Oy:n osaketta. Lounet Oy:n omistamille Liedon Puhelin Oy:n osakkeille ei anneta sulautumisvastiketta. Vastikkeen määrittely perustuu Lounet Oy:n ja Liedon Puhelin Oy:n arvojen keskinäiseen suhteeseen, jota varten kummankin osapuolen ja sen osakkeiden arvonmääritys on tehty pitäen lähtökohtana seuraavia seikkoja: Annettavan Sulautumisvastikkeen määrä perustuu Lounetin ja Liedon Puhelimen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Lounetin ja Liedon Puhelimen arvonmääritys on tehty yleisesti käytettyjen ja yleisesti tunnustettujen arvonmääritysmenetelmien perusteella. Yhtiöiden arvostusta määriteltäessä on selvitetty yhtiöiden 19 (61)

20 nykyisen liiketoiminnan arvo sekä liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja näiden perusteella on määritelty yhtiöiden käypien arvojen keskinäinen suhde. Liedon Puhelimen arvoon, joka on laskettu Lounetin tulonodotuksien perusteella, lisätään Liedon Puhelimen muun varallisuuden arvo. Fuusiovastiketta määritettäessä on Liedon Puhelimen muut osakeomistukset on todettu määrältään vähäisiksi ja ne on arvostettu joko käypään markkina-arvoon sulautumissuunnitelman allekirjoitusajankohtana tai, mikäli markkina-arvoa ei ole ollut saatavissa, ao. yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen osakkeen substanssiarvoon. Kiinteistöjen arvostuksesta on pyydetty arviokirjat. Fuusiovastiketta määritettäessä on erikseen huomioitu Lounetin mahdollisuus jakaa osinkoa ennen fuusion täytäntöönpanoa yhtiöiden saattamiseksi osakekohtaiselta arvoltaan samalle tasolle. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntona, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajille maksettavaa määrää. Turussa 26. elokuuta 2004 Kjell Lindqvist KHT 6.2 Liite 2 (i): Jäljennökset Lounetin kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista Jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista on esitetty Sulautumisesitteen kohdassa Lounetin tilinpäätöstietoja. 6.3 Liite 2 (ii): [Jäljennös Lounetin välitilinpäätöksestä] Jäljennökset Lounetin välitilinpäätöksestä per on esitetty Sulautumisesitteen kohdassa Lounetin tilinpäätöstietoja. 6.4 Liite 2 (iii): Jäljennös Lounetin hallituksen selostuksesta välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Lounet Oy:n hallituksen selostus välitilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista Lounet Oy:n hallitus toteaa osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että välitilinpäätöksen jälkeen yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat omiaan muuttamaan yhtiön tuloskehitystä tai taloudellista asemaa. Turku Lounet Oy, hallitus 20 (61)

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

SanomaWSOY Oyj Rautakirja Oyj Tarjousesite, Sulautumismuistio 6.9.2002

SanomaWSOY Oyj Rautakirja Oyj Tarjousesite, Sulautumismuistio 6.9.2002 SanomaWSOY Oyj ("SanomaWSOY") ja Rautakirja Oyj ("Rautakirja") julkaisevat tämän tarjous- ja sulautumisesitteen ("Tarjousesite") SanomaWSOY:n ja Rautakirjan ehdotettuun sulautumiseen liittyen. Tämä Tarjousesite

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta)

ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta) 1 (5) ROUSKIS OY:N JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N YHDISTYMISPROSESSI ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta) 1 Luonnokset yhdistymissopimuksesta,

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1(8) SULAUTUMISSUUNNITELMA Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän hallitukset ovat hyväksyneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1. Sulautuminen Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 682/14.05.01/2013 87 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 10.10.2016

Lisätiedot

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYSTÄ MUUTTAMALLA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan kantaosakkeisiin

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 682/14.05.01/2013 287 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Turun

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN ETTEPLAN OYJ POYTAKIRJA 1/2010 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika ja paikka: Lasna: 24.3.2010 osoitteessa Ensimmainen savu, 01510 Vantaa Aaniluettelo yhtiokokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on taman

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot