Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014"

Transkriptio

1 Tuotosseurannan hyödyt ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä ja

2 Mitä karjan tuotosseuranta on? Otetaanko siitä se hyöty irti, mikä on saatavissa?

3 Mitä tuotosseuranta on? = lypsykarjan tuotostietojen keräämistä ja koostamista maitoyrityksen toiminnan analysointia sekä kehittämistä varten KOELYPSY = maitomäärän mittaus + maitonäytteen otto + tietojen lähetys tietokantaan

4 Maidontuottajat haluavat kokonaisvaltaista tuotantotoiminnan kehittämistä Tuotosten kehittymistä (kg, terveys, kestävyys ) Ruokinnan kehittämistä (tehokkuus, talous, terveys) Rehuntuotannon kehittämistä (kg/ha, riittävyys, talous) Talouden kehittämistä (kannattavuus, maksuvalmius jne) Työtapojen kehittämistä, sujuvuutta Kumppanuutta, keskustelua, sparraajaa jne Mitä tietoa näiden pohjaksi tarvitaan lehmistä ja koko karjasta?

5 Tuotosseurannan tavoite Tuottaa hyötyä karjanomistajalle kun tiedot ovat ajan tasalla ja luotettavia. yrittäjällä on oikea kuva karjastaan ja karjan eläimistä tilan johtamiseen tarvittavaa tuotantotietoa helposti, tehokkaasti ja luotettavasti päätökset perustuvat oikeaan tietoon. tietoa tulosta tuottaviin asiantuntijapalveluihin neuvonnan palvelut toimivat, kun pohjatiedot oikein

6 Tuotosseurannan tavoite Kun tiedot ovat ajan tasalla ja luotettavia,... johtamista tukevaa vertailutietoa samanlaisista maitoyrityksistä eläinaineksen valinnan sekä lehmien ja sonnien jalostusarvostelujen pohjaksi luotettava ja ajantasainen tieto vältytään turhalta työltä, arvailuilta ja selittelyiltä

7

8 Tuotannon tunnuslukuja Karjan ja lehmien tuotokset (roduittain, tuotosvaiheittain,305-pv jne) Hiehojen keskipoikimaikä Keskipoikimakerta, elinikäistuotos Poikimaväli Ummessaoloaika, lepokausi Siem./poikiminen, uusimattomuus-% Solut Vasikkakuolleisuus Poiston syyt, hoidot Jne jne Valtavan paljon tarkkaa tietoa meidän karjasta!

9 Missä arjen asioissa ajan tasalla olevat tuse-tiedot auttavat? Eläinten poistot: Lehmien 12 kk maitotuotoslistat ja 12 viim. koelypsyä Poikimaväli, uusinnat Heruminen / umpeenlaitto Siemennysajankohta määrittäminen (etenkin jos pitkämaitoinen) Ruokinnan onnistumisen seuranta Huomiolistat (poikimiset, umpeenpano, tiineystarkastus jne)

10 Ongelmista saa heti kiinni Kausiraportti heti koelypsyn jälkeen= heti tietoa - Soluttajat (listaus suurimmista) näytteet heti labraan - Maidon pitoisuudet - Tuotostaso. Lista lehmistä, joilla tuotos laskenut eniten - Maidon urea-pitoisuus valk./energiaruokinnan tasapaino kuvastaa osin myös tiinehtyvyyttä

11

12

13 Tuotosseurannan suurimmat hyödyt tulee siitä, että se antaa oikeaa, ajantasaista, tilakohtaista ja riittävän tarkkaa tietoa kaikkeen maitotilan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan. -Ruokinta -Talous -Rehuntuotanto -Terveys -Jalostus jne.

14 Palvelut maitoyrityksille Talous: Tulosanalyysi Maatalouden kannattavuus Maidon tuotantokustannus Kasvintuotanto: Viljelyn suunnittelu Rehun tuotannonohjaus, nurmipalvelut KarjaKompassi Kehityskeskustelusta tilan tavoitteet ja suunnat Ruokinnan ohjaus Ruokintasuunnitelma Ruokinnansuunnittelu ja rehubudjetointi, eläinmäärien ja maitomäärien ennustaminen Ruokinnan onnistumisen seuranta Ruokintastrategian ja rehuntuotannon suunnittelu Räätälöity palvelupaketti -Sovitut palvelut ja asiakastapaamiset - Koko tilan toiminnot kattava ProTerveys: Karjakunto Th suunnitelmaa valmisteleva tilakäynti Lehmähavainnot Nuorkarjahavainnot Utareterveys, hedelmällisyys Ammu & Elmer Tuotosseuranta ja tuotannon ohjaus: maitonäytteiden otto ja koelypsyt, tietojen tallennus, tuotoslaskenta, tuotantoraportit, tuotostulosten analysointi, työlistojen tulostus

15 Karjallesi suunniteltu Lähtötietoina oman karjasi tuotos- ja terveystiedot sekä rehujen laatu ja määrä Hyöty: Luotettava suunnittelun perusta

16 Ruoki menestystä 30 le-karja, 25,1 l/le/pv, 43 snt/l, rasva 4,3%, valk. 3,5% Nyt Tavoite erotus Maitoa meijeriin, l/pv 25,10 26,4 1,3 Maidon rasva-% 4,30 4,4 0,1 Maidon valkuais-% 3,50 3,55 0,05 Maidon hinta snt/litra: 44,3 44,865 0,565 Maitotuotto karjassa Nyt Tavoite erotus viikossa, euroa/karja kuukaudessa, euroa/karja vuodessa, eur/karja

17 Pienikin muutos joko maitotuotoissa tai rehukustannuksissa merkitsee satasia koko karjassa Muutos: maitotuottorehukustannus, eur/le/pv 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 lehmiä, kpl Viikossa, euroa/karja Kuukaudessa, euroa/karja vuodessa, euroa/karja

18 Ruokinnan ohjaus KASVU Aktiivisesti tuotantoaan kehittäville tiloille TUOTTO Lisää tuottoa navetasta haluaville TOIMINTA Nykytuotannolla jatkaville tiloille

19 Tuotosseurantaan kuuluvat tilat saavat hyötyä Faban palveluista ja alennuksia siemennys- ja annosmaksuista Alennusta annosmaksuista, -5 /annos. Tilat, joilla on Jalostussuunnitelma (FabaJasu), saavat lisäksi alennusta siemennysmaksuista 2 /siemennys. Jasu voidaan tehdä vain tarkkailuun kuuluville tiloille. Nuorsonnit vain tarkkailutilojen käytettävissä. Eläinvälitys käytettävissä Suomessa ja ulkomaankaupassa, myyntihinta on korkeampi kun eläin on lähtöisin tarkkailutilalta

20 ProAgria Länsi- Suomi Maitotilojen kehityslukuja Kevät 2014 Länsi Koko maa Tuotosseurannassa karjoja Lehmiä Lehmiä kpl/karja 36,5 38,1 Vuosi 2013 Keskituotos kg Rasva-% 4,18 4,14 Valkuais-% 3,37 3,36 Keskipoikimakerta 2,31 2,32 Poikimaväli pv Soluluku

21 Länsi Koko maa Tavoite Tallennusviive, pv (v. 2013) 30 * 27,3 5 pv Epävirallisia karjoja % 19 % 18,40 % alle 10 % Laatupisteet 3,1 3,5 > 0 Tuot.seur. lehmiä % 86,1 84,2 90 % Tuot.seur. karjoja % 73,8 73,5 *(30 % tiloja, 136 kpl, joilla ilmoitusviive alle 10 pv)

22 Maitotilojen tuotannon ohjauspalvelut 2015

23 Maitotilaneuvonnasta palveluihin Muuta Tuotosseuranta/ ProTuotos Ruokinta Kasvipalvelut Tilaneuvonta Talouspalvelut Ym. Ym Tuotosseuranta/ Muuta ProTuotos Ruokinnan ohjaus TH. UT. HED. Kasvipalvelut Tilaneuvonta Talouspalvelut Ym. Ym Tuotosseuranta Tuotannon ohjaus Ruokinnan ohjaus Nuorkarja TH. UT. HED. Nurmipaketit Kasvipalvelut Talous- ja tilipalvelut Neuvo 2020 Ym.

24 Maitotilojen palveluportfolio 2015 Tilipalvelut, tulosanalyysi Strateginen johtaminen, investoinnit Kehityskeskustelu, tulevaisuuskeskustelu UT. TH. Tuotantotalous, kassabudjetti, tuloskortti Tuotannon ohjaus HED. SOP. Ruokinnan ohjaus Nuorkarja Tuotosseuranta Neuvontajärjestelmä Rehuntuotannon ohjaus Energia ja ympäristö Kasvipalvelut, tuet

25 Tuotannon ohjaus lupauksemme asiakkaalle Karja- ja eläinkohtaiset raportit eläviksi navetassa Tehot irti tuotosseurannasta Navetta tuottamaan euroja Tiedät missä mennään Teemme sen yhdessä ajan kanssa Analyysiä lehmien maitomääristä, koostumuksesta ja hedelmällisyydestä Helppoutta maidon laadun hallintaan ja utareterveyteen Apua johtamiseen työtä helpottavia työ- ja tuotoslistauksia sekä toimintatapoja Apua jaksamiseen kumppani mukaan arjen hallintaan

26 Tuotannon ohjaus palvelu Meistä on hyötyä Tuotannon ja talouden tavoitteiden asettaminen ja toteutuminen Tuotosseurannan tietojen analysointia sekä karjan ja tuotantoympäristön havainnointia Vinkkejä ja konkreettista hyötyä arkeen herättelyä Ennakoivia toimenpiteitä ongelmien välttämiseksi Palvelumme ovat helppoja Räätälöinti asiakastarpeen mukaan Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja eteenpäin ohjaus Sähköinen raportointi ja yhteydenpito Olemme läheisiä Ajan kanssa tuotannon analysointia ja töiden hallintaa Kumppanuus - aktiivinen yhteydenpito ja reagointi tulosten kehittymiseen Tarpeisiin soveltuvaa osaamista eli sopivin asiantuntija toteuttaa palvelun tai sen osan

27 Tekemisen keinoja mm. toimistotyö, puhelin, sähköposti, WebEx, kamera, navettakäynti, tilakäynti laidunnusaikaan työkaluja: Kausi- ja vuosiraportit, Lehmäkunto, Karjakunto, Tilakunto, Maitoisa, Tuottoennuste, ProTerveys, Ammu, Naseva, robotin ja tuotannonhallintaohjelmistojen tiedot, talouden tsekkilista, tuloskortti jne.

28 Tuotannon ohjaus = missä mennään ja miten tuloksia vielä voi kehittää? Navettakierros KESKUSTELLEN & HAVAINNOIDEN vasikoista lehmiin ja siilolta ruokintapöydälle; tärkeää on tuntea yrityksen koko toimintaympäristö alusta loppuun! miltä näyttävät vasikat ja niiden olosuhteet? miltä näyttää nuorkarja ja niiden olosuhteet? miltä näyttää lehmät ja niiden olosuhteet? lehmäliikenteen sujuvuus, eläinten käsittely töiden sujuvuuden tarkastelu, työn tehokkuus

29 Tuotannon ohjaus Raporttien ja navettakierroksen analysointi ja keskustelu jatkotoimenpiteistä Raportit ja navettahavainnot yhdistetään ja analysoidaan asiakkaalle palaverissa Asetetaan numeeriset tavoitteet sovituille kehittämiskohteille (Tilakunnon vuosivertailu) sopiva määrä vuositason tavoitteita 2-3 kpl (esim. soluluku, vasikkakuolleisuus) pidemmän aikajakson tavoitteita 2-3 kpl (esim. Hedelmällisyys, satotaso) Sovitaan tulevan vuoden tarkistuspisteet ja tuotannon ohjauksen tekemiset ja toimintatapa (esim. joka kk:n 1.viikko) Mietitään, riittääkö tavoitteiden saavuttamiseen ja seurantaan pelkästään Tuotannon ohjaus palvelu vai halutaanko ohelle joihinkin osa-alueisiin laajemmat ohjauspalvelut: esim. Talous, Nuorkarja, Ruokinnan ohjaus, SOP työohjeet, Nurmipaketti

30 Tuotannon ohjaus palaveri = aloituskeskustelu Jälkityöt ja yhteydenpito Aktiivinen yhteydenpito asiakkaaseen (puhelin, sähköposti, teksitiviestit, kirjeet jne ) muistio tilakäynnistä asiakkaalle muistuttaminen asetetuista tavoitteista, seurataan edistymistä ja yhteydenpito

31 Tuotosseurannan kustannukset - mitä sijoituksellaan saa?

32 ProAgria Länsi-Suomi ProAgria Länsi-Suomi Tuotosseuranta: 3,5 /le /v perusmaksua Tuotannon ohjaus: 220 /tila/v, lisäkäynnit 70 /h+ tilakäyntimaksu Tallennus: 25 snt/koelypsy/le, tilalla 47 /h+tilakäyntim. Laskutus meijeriperinnän kautta ProAgria Keskusten Liittoon 0,50 /le tuotekehitysmaksua Maatalouden laskentakeskus Laskentamaksu: 9,23 /le/v Karjakokoalennus: 0,5 /le 100 le kohti Raporttihyvitys: (vain sähköisiä) 0,48 / lehmä Tarra-alennus (viivakoodipullot) 0,15 /lehmä Laskutus meijeriperinnän kautta.

33 Yhteensä 30 le-karja: ProAgria: 30*3, =450 /v Laskentakeskus: 30*9,23= 277 /v Yhteensä : 727 /v 30 lehmän karjassa, 9000 l/le/v, maitoa l/v Tuotosseurannan maksut on neljäsosa senttiä maitolitraa kohti (0,23 snt/litra)! 100 le-karjassa, l/v maksut 1618 /v viidesosa senttiä maitolitraa kohti (0,18 snt/l) Sisältäen: Tuotoslaskenta, analyysit, raportit ja niiden tulkinta, asiantuntijan navettakäynti ja kumppanuus/tuki, tuotantoympäristön havainnointi, vinkkejä, vertailutiedot, verkkopalvelut, työlistat, siemenalennukset, tukipalvelut...

34 Mitä voidaan mitata, sitä voidaan parantaa! Kiitos mielenkiinnosta!

35

36 Tuotosseurannan toteutus ProAgria keskukset: myynti ja toimitus Tuottamisen suorittavat kehittämispalveluista vastaavat henkilöt (maitotila-asiantuntijat). Tiedon analysointi, sen jalostaminen ja hyödyntäminen kokonaisvaltaisen tuotantotoiminnan kehittämisessä. Maidontuottaja: Maitomäärän mittaustyön (>90%), analyysinäytteen oton ja tiedon lähetyksen (n. 65%) tekevät pääosin tuottajat itse Omistavat maitomittarit.

37 Meijeri: Maidon analysointi meijerien laboratorioissa Tuotosseurannan maksut peritään meijerilaskutuksen kautta. Maatalouden Laskentakeskus Tiedon rekisteröinti, raportointi sekä laskenta tehdään Maatalouden Laskentakeskuksessa. Ammu-ohjelma ProAgria Keskusten Liitto: Hoitaa tuotosseurannan valvontaa Suomessa (ICAR)

38 Tiedon luovuttaminen tuotosseurannasta Tuotosseurannan tiedot siirtyvät jalostuslaskentaan, Tuotosseurannan tietoihin pääsevät ProAgrian neuvojat Jalostusneuvojat saavat polveutumistietoja ja tuotostietoja omien ohjelmiensa Polton ja Jasun kautta Verkkopalveluista jalostusneuvojat saavat ProTerveys -raportin ja Tilakunto maidontuotantoraportin

39 Eläinlääkäri pääsee tilan tietoihin vain tilan luvalla (ammu, naseva, verkkopalvelut) Tutkimukselle (MTT, yliopistot, oppilaitokset) luovutetaan tietoa esim. rehunkulutusdataa, olosuhdetietoja jne. mutta näissä ei ole koskaan karjan tai eläinten tietoja. Tietopyynnöt käsittelee ProAgria Keskusten Liiton maitotilavaliokunta

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Hyvää alkanutta vuotta 2014! 1 Sisältö Hyvää alkanutta vuotta 2014! 1 ProAgrian tilipalvelut helppoutta talouden hallintaan 3 Luomuperuskurssi 4 MAMA toimii 5 RAE hanke tiedottaa 6 Energiaratkaisuihin opastusta tiedotushankkeen avulla

Lisätiedot

Tuotosseurannan tulokset 2014. Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto

Tuotosseurannan tulokset 2014. Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto Tuotosseurannan tulokset 2014 Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto Tuotosseuranta 2014 6 180 karjaa: 73 % kaikista, verrattuna ed. vuoteen -4,8%. Kokonaisuutena tilamäärä väheni 5,4 % ed. vuoteen verrattuna

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Maitoa ja naudanlihaa

Maitoa ja naudanlihaa Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta Huhtikuu 2013 Pienelläkin tilalla pärjää! Robottinavetassa pääosissa yksinkertaisuus ja toimintavarmuus 6 10 sisällys 8 Haukkamäen esikoululaiset tietävät mistä maito

Lisätiedot

Pitkän aikavälin suunnittelu nurmentuotannossa ProAgria Maito -valmennus 5.9.2013. Matti Ryhänen Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Pitkän aikavälin suunnittelu nurmentuotannossa ProAgria Maito -valmennus 5.9.2013. Matti Ryhänen Seinäjoen ammattikorkeakoulu Pitkän aikavälin suunnittelu nurmentuotannossa ProAgria Maito -valmennus 5.9.2013 Matti Ryhänen Seinäjoen ammattikorkeakoulu Suunnittelu-ja päätöksentekokehikko Maidontuottaja tekee kolmenlaisia päätöksiä:

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Automaattilypsypihaton suunnittelu

Automaattilypsypihaton suunnittelu Automaattilypsypihaton suunnittelu Jack Rodenburg, DairyLogix 814471 Muir Laine, R. R. 4 Woodstock ON N4 7V8 jack@dairylogix.com Kotiin vietäväksi - Automaattinen lypsy soveltuu useimpiin navettamalleihin,

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

TUOTTAJATIEDOTE 12/2010 Osuuskunta ItäMaidon tiedote maidontuottajille

TUOTTAJATIEDOTE 12/2010 Osuuskunta ItäMaidon tiedote maidontuottajille 3.12.2010 1 TUOTTAJATIEDOTE 12/2010 Osuuskunta ItäMaidon tiedote maidontuottajille Osuuskunta ItäMaidon osuuden vertailuarvo Konserniverokeskus on vahvistanut Osuuskunta ItäMaidon osuuden vertailuarvoksi

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot