Mobiilimarkkinoin+ ja sosiaalinen media

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobiilimarkkinoin+ ja sosiaalinen media"

Transkriptio

1 Mobiilimarkkinoin+ ja sosiaalinen media Mikko Manninen

2 SIVU 2 Sisältö! Mobiilikäy;ölii;ymän mahdollisuudet ja rajoitukset, esim. verkkokauppa! Sosiaalinen media ja verkostot mobiilimarkkinoinnissa! SijainB ja reicpalvelut! Selainpohjaiset palvelut, omat sovellukset ja valmiit suositut sovellukset MobiilimarkkinoinB ja sosiaalinen media OAMK

3 ! Case - esimerkkejä onnistuneista mobiilimarkkinoinbpalveluista! Mobiililai;eiden sisällöntuotantomahdollisuudet! Palveluiden demoaminen omilla lai;eilla! Minityöpaja! Kahvitauko (omakustanteinen) sopivassa välissä 3

4 Aikataulu! 9-11 (luokka 2724) Luento ja keskustelu! Lounas 11-11:45! 11:45-16:00 (luokka 2728) Luento ja työpaja 4

5 Virallista Betoa Suomen virallinen Blasto (SVT): Tieto- ja viesbntätekniikan käy;ö [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viita;u: ]. SaanBtapa: h;p://blastokeskus.fi/bl/subvi/2011/subvi_2011_ _Be_001_fi.html. 5

6 Miksi älypuhelimet ja tablebt valloi;avat maailman Älypuhelimen analogia on kirja - ei puhelin Kirjan perinteinen käy;ötapa on hyvin vanha ja mukava. Voit käy;ää käy;ölii;ymää missä haluat. TableBn analogia on esite 6

7 Läppärin analogia on kirjoituskone Kirjoituskone on kirjoi8amista ei lukemista varten. Et voi säätää paperin eteisyy8ä silmistä. Sijainnin vaihtaminen on hiukan vaikeaa. Läppäri on tuo8amista, ei median kulu8amista varten. 7

8 Mobiili- ja perinteiset- sivut tarvitaan molemmat

9 9

10 Mobiilivallankumouksen asenne- esteet! Mobiilit ovat soi;amista, tekstaamista ja sähköposba varten. Ehkä myös kameraa.! Kaikki muu on leikkimistä, ajan ja rahan tuhlausta, eikä vakavaa toimintaa.! Sovelluksia tehdään ja käytetään lähinnä innovaabolaboratorioissa.! Suuri Nokia- Bheys toi yksipuolisen kuvan puhelimien käytöstä. 10

11 Posi+iviset näkymät Mobiilien käy8öön Älypuhelimet tulevat koko ajan halvemmiksi Kaikki voivat valita ja ladata tuhansista sovelluksista Play- kaupasta, Windows marketplacesta and AppStoresta Alustat ovat avoimia sovellusten kehi;äjille ja kauppaajille. Mobiilidatayhteydet tulevat koko ajan nopeammiksi 3G- >4G Käy;ölii;ymät tulevat helpommaksi käy;ää, mobiilisivut yleistyvät

12 Älypuhelin / TableG on Personal Computer, mu8a parempi Skenaario: Älypuhelin/tablet tulee olemaan läheisin teknologialaite necmedian kulutukseen. Ihmiset tulevat toki käy;ämään läppäreitä edelleenkin teksben kirjoi;amiseen, esitysten tekoon ja ammacmaiseen käy;öön, kuten videoeditoinb yms. 15 vuo;a si;en oli coolia ja elibsbstä omata läppäri. Nyt se on perustyökalu. Sama tavallistuminen tapahtui älypuhelimmille 3 vuodessa. 12

13 Esimerkki toimivasta mobiiliverkkokaupasta 13

14 14

15 15

16 16

17 Mobiilipalveluissa on joskus rajoituksia.. 17

18

19 Palveluita verkkokaupan mobiiliversion perustamiseen 19

20 h;p://www.vilkas.fi/ 20

21 Avoimen lähdekoodin mobiiliverkkokauppa 21

22 Tunne;u ja suosi;u alusta h;p://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=czib2_8ab88 22

23 Teknologian & käyte8ävyyden erot: Ko+sivu, Mobiilisivu 23

24 Ko+sivu/ mobiilisivu Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 24

25 Mobiilisivut- toteutuksen vaihtoehdot 1. Mobiili- ja tavalliset kobsivut erikseen 2. Mobiili app:sit tunnetuille alustoille (iphone, android, WP) 3. Yksinkertainen ja kevyt sivu, joka toimii pää;eessä kuin pää;eessä 4. Ns. mukautuva verkkosuunni;elu (Responsive design), joka sopeutuu automaacsesb erilaisiin pää;eisiin. 25

26 Mukautuva suunni;elu (responsive design) esimerkki: h;p://mashable.com/2012/12/11/responsive- web- design/ 26

27 Miksi mobiilisivut?! On arvioitu, e;ä tavallisten PC- koneiden myynb laskee ensi kertaa aikaisempaan vuoteen verra;una.! Lähde:! h;p://www.slashgear.com/pc- sales- to- decline- in for- the- first- Bme- in- 11- years / 27

28 The Core features, added value of Smartphone G- 4G internet connec+on GPS- loca+on informa+on Internet Browsing Smartphone Applica+ons & Store Market Camera (s+ll- video) Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 28

29 How you get apps? User Or free 29

30 Älypuhelimien ydinmerkitykset 1. Se on aina mukanasi 2. Se on aina mukanasi, koska se on puhelimisesi 3. Mu;a se on samalla myös muuta, jonka arvo on huoma;avasb suurempi kuin pelkän puhelimen: Kamera, mp3- soibn, navigaa;ori, ekirja, Internet selain, kaukosäädin, pankkikorc, yms.. 4. Käytön helppous Kyse ei ole vain siitä, e;ä laite on cool. Se tekee elämän helpommaksi ja tehokkaaksi, mikä on teknologian päätarkoitus. 30

31 Mobiiliin annetaan mielellään luo;okorbn numerot Be;yihin palveluihin, jo;ei niitä tarvitse joka kerta napu;aa uudelleen Yksi niistä on Appstore Suosituimpia appseja, Angry Birds 1 miljardi latausta. h;p://thenextweb.com/mobile/2012/05/09/ rovios- angry- birds- Btles- hit- 1- billion- cumulabve- downloads/ 31

32 Car rental LocaBon informabon, online booking 32

33 HM Catalog, Style guide, Online shop, locabon informabon 33

34 Uusia tuulia - semancnen web, lisä;y todellisuus, yleisöosallisuus, paikkabetoihin perustava some 34

35 TULOSSA: semancnen web, esim. selain ymmärtää paremmin kuka olet ja mitä tarkoitat TULOSSA: PELIÄ JA LEIKKIÄ TULOSSA: PaikkaBetoihin perustava SOME 35

36 Lisä;y todellisuus/ augmented reality Mitä se h;p://www.youtube.com/watch?v=oxnkoqkwwf8 tarkoi;aa? By Leonard Low from Australia (Concept for augmented reality mobile phone) [CC- BY- 2.0 (h;p://creabvecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons 36

37 Case Kemipaths Koivu InteracBve & Urbanid yhteistuotanto h;p://yle.fi/uubset/qr- koodi_vinkkaa_matkailijoita/

38 Lumilinna QR- koodisisältö 38

39 Sijain+palvelut! GPS + sosiaalinen media + kartat + verkkosisältö + mulbmedia 39

40 Asiakkaiden sisältö Foursquare älypuhelimessa 40

41 Yrityksen sisältö Foursquare älypuhelimessa 41

42 Esim. h;p://www.foursquare.com/kemipaths Listat (läppärin näkymä) 42

43 Eevan Kemi Cute Li;le BouBque Lista/polku h;ps://foursquare.com/user/ /list/kemi- cute- li;le- boubque 43

44 Facebookin maksulliset markkinoin+työkalut toimivat myös mobiilissa 44

45 h;p://techcrunch.com/2012/06/19/facebook- mobile- ads/ 45

46 h;ps://www.facebook.com/adverbsing/

47 47

48 Pages manager app 48

49 Mihin mainokset, sponsoroidut tarinat, sopivat! Maksulliset mainokset täydentävät muuta hyvää ja akbivista sisältöä ja tuovat sen paremmin näkyville! Tykkääjien määrän lisääminen! Kilpailun tai kampanjan esilletuonb! Tärkeiden ja hyvien päivitysten korostaminen 49

50 Mainoksen tekeminen

51 Mainoksen tekeminen sivujulkaisusta

52 Kohdennusasetukset

53 Hinnoi;elu

54 Mainosten hallinta ja Blastot

55 Organisaa+oiden pulmia maksullisissa työkaluissa! Kenen luo;okorca käytetään, firman vai jonkun omaa? Miten saan rahat takaisin?! Osataanko asetukset tehdä oikein! Kenelle maksullinen markkinoinb asia kuuluu? 55

56 Facebook- tarjoukset tulevat mobiiliin

57 Facebook tarjouksen tekeminen (vaabi yli 400 tykkääjää sivulla)

58 Mihin tarjoukset sopivat?! Ihmisten houku;elu liikkeeseen! Sisäänhei;o- ja kokeilutuo;eiden myynb! Uusien tuo;eiden esilletuonb ja mieleenpainaminen 58

59 Markkinoi päivitystä (+400 tykkääjää)

60 Mihin markkinoitu päivitys sopii?! Hyvien ja tärkeiden päivitysten esilletuonb! Vanhempien kiinnostavien päivitysten esilletuonb! Keskustelun herä;äminen! MyynBin lii;yvät takbsesb tärkeät päivitykset 60

61 Kohdennus (isot sivut) 61

62 Markkinoi omaa päivitystä 62

63 Mihin oman päivityksen markkinoinb sopii?! Väliaikaiseen markkinoinbin, jossa henkilöllä ei ole Facebook- sivua tai pysyvää markkinoinba.! Esim. kunnallisvaalit, väliaikaiset hyväntekeväisyys- ja aa;eelliset kampanjat. 63

64 h;ps://www.facebook.com/pages/create.php 64

65 Mihin Facebook- sivut soveltuvat? ! Pitkäaikainen brändin rakentaminen! Brändin kobpaikka Facebookissa! MarkkinoinBviesBntä! Uuden Bedon, kuvien, videoiden, sisällön jakaminen! Brändin asiakaskahvila! Asiakkaiden palvelu, vinkkien antamien ja vastaano;aminen! Facebook paikan voi yhdistää sivuun 65

66 Kilpailut ja like- gate Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 66

67 Pagemodo sovellusten tekoon

68 68

69 Facebook kilpailujen säännöt h;ps://www.facebook.com/page_guidelines.php#promobonsguidelines 69

70 Tapahtumat

71 Mihin tapahtumat sopivat?! Tapahtuma voi olla osa sivun, ryhmän tai profiilin alaisuudessa.! Soveltuu nimensä mukaisesb lyhytaikaiseen käy;öön, tapahtumakutsuihin ja tapahtumasta Bedo;amiseen.! Isolla sivulla tai isossa ryhmässä tapahtumaan lii;yvä Beto on kätevää kohdentaa tapahtumasivulle. - > Ei huku massaan 71

72 Suositeltavaa tai välte;ävää ! Nykyään hyvää Facebook- näkyvyy;ä on lähes mahdoton rakentaa ilman, e;ä käy;ää myös maksullista mainontaa.! Ajoita mainokset siihen, kun firmassasi tapahtuu jotain kiinnostavaa! Pieni yritys pääsee hyvin alkuun eur budjeblla! Älä käytä pelkästään maksullista mainontaa. Kiinnostava ja hyödyllinen sisältö on Facebook- viesbntää parhaimmillaan.! Lopeta ajoissa, älä kyllästytä verkostoasi. 2 viikon jälkeen on aika pitää pieni paussi. 72

73 Työpaja! h;ps://corkboard.me/qevlwchu7j! Millaisen mobiilikampanjan rakentaisin, jos budjec tai osaaminen ei olisi esteenä? 73

74 h8p:/www.twi8er.com/mikkomann Puh:

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot

Mitä on mobiilimarkkinointi

Mitä on mobiilimarkkinointi Tietopaketti sinulle, joka haluat ymmärtää mobiilia osana monikanavaista markkinointia Marko Luhtala 2013 NearMe Services on ensimmäinen kaupan- ja palvelualan mobiiliratkaisuihin keskittynyt yritys Suomessa.

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Case: Traktorijatzit

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Case: Traktorijatzit SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Case: Traktorijatzit Carita Koivunoksa Toukokuu 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) KOIVUNOKSA, Carita Työn nimi SÄHKÖISEN

Lisätiedot

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu TEEMU MALINEN Responsiivinen suunnittelu Varmista, että verkkopalvelusi toimii myös mobiilisti Piiputtaako palvelusi käyttö tabletilla? Sivuttaako kännykkäkansa verkkokauppasi? Verottaako mobiiliyhteensopimattomuus

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Facebook-mainonnan pikaopas

Facebook-mainonnan pikaopas Facebook-mainonnan pikaopas Työkaluja Facebook-mainontaan ja markkinointiin Matti Ikäläinen / bgh Uusmedia Oy - 10. huhtikuuta 2015 FACEBOOK-MAINONNAN PIKAOPAS - MATTI IKÄLÄINEN 1 Johdanto Tässä oppaassa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Responsiivinen suunnittelu tehostaa mobiilikonversiota

Responsiivinen suunnittelu tehostaa mobiilikonversiota Responsiivinen suunnittelu tehostaa mobiilikonversiota 22.3.2013, Ivo Popp How Responsive Design Boosts Mobile Conversions Alkup. artikkeli ja kuvat: http://conversionxl.com/how-responsive-design-boosts-mobileconversions/#/

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

HIMOSLOMILLE SATAA TULOKSIA KOHDENTAMALLA. PENTIKIN REKISTERISTÄ arkipäivän työkalu. NAMU FOOD & LOUNGE mobiilimarkkinoinnin pioneeri

HIMOSLOMILLE SATAA TULOKSIA KOHDENTAMALLA. PENTIKIN REKISTERISTÄ arkipäivän työkalu. NAMU FOOD & LOUNGE mobiilimarkkinoinnin pioneeri 2 2012 TIETOJA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI PENTIKIN REKISTERISTÄ arkipäivän työkalu NAMU FOOD & LOUNGE mobiilimarkkinoinnin pioneeri ARVOSTA ASIAKASTA Ymmärrä ja hyödynnä asiakastietoa TAVOITA

Lisätiedot

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media Median tulevaisuus yhteisöllistyvä media 2012 Median tulevaisuus - Sisällysluettelo yhteisöllistyvä media Tärkeimmät tulokset 3 Lehtien tilaus ja mediapalveluiden käyttö 9 Puhelimet ja lukulaitteet 24

Lisätiedot

FACEBOOK YRITYKSEN TYÖKALUNA

FACEBOOK YRITYKSEN TYÖKALUNA Opinnäytetyö (AMK) / (YAMK) Liiketalous BisnesAkatemia 2013 Hanna Sjöholm FACEBOOK YRITYKSEN TYÖKALUNA case Hyvinvoiva Salo -messut OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous BisnesAkatemia

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Vinkit viestintään. Antti Savolainen Viestintätoimisto Keskipiste Oy

Vinkit viestintään. Antti Savolainen Viestintätoimisto Keskipiste Oy Vinkit viestintään Antti Savolainen Viestintätoimisto Keskipiste Oy Esityksen runko Esittely Miten media toimii Miten median kanssa toimitaan Käytäntöä: vinkit ja kokemukset Taustaa minusta KTM, FM, Jyväskylän

Lisätiedot

Verkkokauppiaan Facebook-opas

Verkkokauppiaan Facebook-opas Verkkokauppiaan Facebook-opas Miksi kirjoitin tämän oppaan? Autan työkseni verkkokauppiaita kasvattamaan myyntiä. Keskustelen viikottain useiden eri alojen verkkokauppaiden kanssa. Riippumatta toimialasta,

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Porin taiteen ja median laitos Creative Business Management -maisterikoulutusohjelma Taiteen

Lisätiedot

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Liiketalouden koulutusohjelma markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 2011 BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Bergström, Anne Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Sähköinen markkinointi

Sähköinen markkinointi Sähköinen markkinointi Hakukoneoptimointi ja AdWords www.flowhouse.fi facebook.com/flowhouse Mitä on näkyvyys internetissä? Google (hakukoneena ) Google on Internetin ja Suomen suosituin hakukone Potentiaaliset

Lisätiedot