Huippu-urheilujärjestelmien kv. viitekehys. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huippu-urheilujärjestelmien kv. viitekehys. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 Huippu-urheilujärjestelmien kv. viitekehys Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

2 Strateginen huippu-urheilu Huippu-urheilu on kaupallistunut, mutta myös valtiot panostavat entistä enemmän huippuurheiluun Menestystä haetaan strategisella panostuksella kansalliseen urheilujärjestelmään Kilpailijoiden kehitys keskeistä - ei oman maan historia.

3 Strategisen huippuurheilujärjestelmän tunnusmerkkejä Kansallinen huippuurheiluorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Pitkän tähtäimen suunnittelu & selkeät tavoitteet Riittävä resursointi & priorisoidut valinnat Valmennuskeskusverkosto STRATEGINEN HUIPPU-URHEILU- JÄRJESTELMÄ Tieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen Lahjakkuuksien identifiointi ja kehittäminen Pitkäjänteinen urheilijoiden kehitys (dual career) Systemaattinen valmennuksen kehitystyö ja valmentajuuden arvostus

4 STRATEGISTEN HUIPPU- URHEILUJÄRJESTELMIEN LEVIÄMINEN Aikaisemmat esikuvat -Neuvostoliitto ja DDR sekä muut Itä-Euroopan satelliitit Ensimmäiset länsimaat -Australia, Kanada, Norja, Tanska Valtavirta: - Espanja, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Hollanti, Kiina, Qatar, Japani Suomi

5 SPORT POLICY FACTORS LEADING TO INTERN. SPORTING SUCCESS 14+1 kansakuntaa 96 kriittistä menestystekijää (750 mittaria) 3000 sivua analyysiä maiden järjestelmistä Kyselyt: 3142 huippu-urheilijaa, 1376 huippuvalmentajaa, 241 huippu-urheilujohtajaa

6 Pilarimalli Panos Huippu-urheiluun kohdennetut taloudelliset panostukset (valtio) Prosessit Pilari 2. Huippu-urheiluohjelmien rakenne ja organisointi Pilari 3. Harrastaminen Pilari 4. Lahjakkuuksien identifiointi & kehittäminen Pilari 5. Huippu-urheilijan tuki uralla ja uran jälkeen Pilari 6. Harjoitteluolosuhteet Pilari 7. Ammattivalmennus ja valmentajuus Pilari 8. Kv. ja kansallinen kilpailutoiminta Pilari 9. Tutkimus Tulos Huippu-urheilumenestys (Olympialajit)

7 Lajiliitot PROSESSIT Urheilijan polku Huippu-urheilun arvostus: media & sponsorointi TULOKSET PANOSTUS Pilari 9. Tutkimus Pilari 8. Kv. + kans. kilpailutoiminta Pilari 5. Urheilijan tuki uralla ja uran jälkeen Pilari 7. Valmennus & valmennuksen kehittäminen Pilari 6. Harjoitteluolosuhteet Pilari 4. Lahjakkuuksien identifiointi & kehittäminen Pilari 3. Perusta & osallistuminen Pilari 1. Taloudellinen tuki PANOSTUS Pilari 2. Urheiluohjelmien rakenne ja organisointi: integroitu ohjelmapolitiikka Muokattu lähteestä De Bosscher et al. 2006)

8 Kriittiset menestystekijät (96 kpl) Huippu-urheilun kansallinen taloudellinen tuki; kansalliset rahapelit, valtion budjetti sekä katto-organisaatio/olympiakomitea Systemaattisen lahjakkuuksien valintaprosessin avulla pyritään tunnistamaan potentiaalisia huippu-urheilijoita lajin harrastajajoukon ulkopuolelta On olemassa koordinoitu huippu-urheilijoiden tukiohjelma, joka sisältää uraneuvonnan, laillisen neuvonnan, mediavalmennuksen, valmennuksen tuen, harjoittelu- ja kilpailutuen, tieteellisen tuen (voima, kuormittuminen, ravinto, psyykkinen valmennus), urheilulääketieteellinen tuki. Urheilijoilla on vapaa pääsy (fulltime access) huippuurheiluolosuhteisiin

9 SPLISS -osallistujat SPLISS 2.0 ( ): WAL, FLA, SWI, NED, JPN, DEN, POR, NIR, FIN, SPA, AUS, BRA, FRA, CAN, EST, KOR TUTKIMUKSESSA MUKANA OLLEET KANSAKUNNAT VOITTIVAT V : 23 % jaossa olleista kesäolympialajien olympia- ja MM-mitaleista 37 % jaossa olleista talviolympialajien olympia- ja MM-mitaleista Niissä asuu kuitenkin vain 8 % maapallon väestöstä

10 KESÄ TALVI RAHOITUS ORGANISOINTI HARRASTAMIN EN LAHJAKKUUS HUIPPU OLOSUHTEET VALMENTAJAT KILPAILUT TUTKIMUS K.A. 4,3 % 4,4% FRA* ,1 1,2 AUS ,9 2 JPN ,4 6,6 KOR* ,8 4,8 NED ,7 0 SPA ,5 12,3 CAN ,4 0 BRA ,7 0,1 DEN ,6 3,2 SWI ,3 2,5 FIN ,25 0 NIR ,2 0,1 EST* ET ,2 0,2 FLA ,2 0 WAL ,15 0 POR

11 Korrelaatio menestykseen Kesä (r 2 ) Talvi (r 2 ) N P1. Taloudellinen tuki 0.909** * 16 P2. Organisointi 0.720** 0.685** 14 P3. Harrastaminen P4. Lahjakkuus P5. Tuki uralla P6. Olosuhteet 0.704** P7. Valmentajat 0.606* 0.779** 13 P8. Kv ja kans. Kilpailut 0.577* P9. Tutkimus 0.710** 0.784** 14 **p<0.01; *p<0.05

12 Kilpailut Tutkimus FIN Rahoitus DEN Organisointi Harrastaminen Valmentajat Lahjakkuus Olosuhteet Tuki huipulla

13 Kilpailut Tutkimus FIN Rahoitus NED Organisointi Harrastaminen Valmentajat Lahjakkuus Olosuhteet Tuki huipulla

14 FIN AUS Kilpailut Tutkimus Rahoitus Organisointi Harrastaminen Valmentajat Lahjakkuus Olosuhteet Tuki huipulla

15 PILLARIT 1&2: Taloudellinen tuki & ohjelmien rakenne ja organisointi

16 Huippu-urheilun kokonaismenot

17 Huippu-urheilun kokonaismenot

18 Huippu-urheilun rahoitus vr liikunnan rahoitus % 90 % % 70 % 60 % % 40 % % 20 % 10 % % CAN AUS JPN ESP KOR FRA SUI N-IRL DEN POR NED FLA FIN BRA WAL Huippu-Urheilu Liikunta

19 Huippu-urheilusta vastaava organisaatio Kansallisia huippuurheiluorganisaatiota, kpl Kansallisen koordinaation taso AUS BRA CAN DEN FIN FRA JPN NED KOR POR ESP SUI NIR FLA WAL K M K K M K Ko K K K K M M Ko Ko K=korkea Ko=kohtalainen M=matala

20 Huippu-urheiluhenkilöstö HUOM! AINEISTO VUODELTA 2010 Huippuurheiluhenkilöstö katto-organisaatio (PT) Lajiliittokonsultaatio (päätehtävä) AUS BRA CAN DEN ESP FIN FLA FRA IRL JPN KOR NED POR SUI 220 ± 15 NA 40 ± NA NA 17 NA 2 NA 18 NA ET NA 5 NA 5 NA WA L

21 PILARIT 3&4: LIIKUNNAN HARRASTAMINEN & LAHJAKKUUDEN IDENTIFIOINTI JA KEHITTÄMINEN

22 Harrastaminen & lahjakkuus HEIKKO YHTEYS HUIPPU-URHEILUMENESTYKSEEN HYVÄT PISTEET (HARRASTAMINEN): DEN, NED, SWI HYVÄT PISTEET (LAHJAKKUUS): FLA, NED, SPA, DEN On varmasti vaikutusta pitkällä tähtäimellä, mutta ovatko huippu-urheiluohjelmien ensisijaisia panostuskohteita? Suuret maat heikot pisteet Huippu-urheilijoiden kyselyssä huomio lajiliitolta keskimäärin 17 vuoden iässä (n=2423 TOP 16 huippu-urheilijaa) Harrastamisdata heikkoa

23 PILARI 5: HUIPPU-URHEILIJAN URAN TUKEMINEN

24 Huippu-urheilu Tarjota urheilijoille mahdollisuudet ja resurssit, jotta he voivat harjoitella ja kilpailla kuin ammattilaiset Kaikki maat panostavat tähän! Kysely 48 % TOP16 urheilijoista ei saavuta em. tavoitetta World class athletes: 136 Elite athletes: 298 Apurahaurheilijat & HUY:n tukiurheilijat Team Danmark athletes: 543 Team Danmark s talented athletes 51 TANSKA SUOMI

25 PILLARIT 6,7,8&9: OLOSUHTEET, VALMENNUS, KILPAILUT JA TUTKIMUS

26 Valmennuskeskukset AUS BRA CAN DEN ESP FIN FLA FRA JPN KOR NED NIR POR SUI WA L Keskitetyt kansalliset valmennuskeskukset A B C Hajautetut, alueelliset valmennuskeskukset D E 18 X 13 X 22 X X X A=Yksi kansallinen keskus B=Alueellisesti hajautetut kansalliset valmennuskeskukset (monilajiset, ainoastaan huippu-urheilu,laji keskitetty yhteen keskukseen) C= Alueellisesti hajautetut kansalliset lajikohtaiset valmennuskeskukset (myös liikunta) D= Alueellinen valmennuskeskus (saman lajin urh. eri keskuksissa, HU, kans. Koordinaatio) E= Alueellinen valmennuskeskus (normaalit urheilupaikat, liikunta)

27 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalvelujen saatavuus urheilijoiden pääasiallisessa harjoituspaikassa AUS KOR ESP CAN WAL NIR FIN JPN POR EST SWI BRA DEN FLA K.A. Huippu-urheilijat Urheilujohtajat n = 1266 n = 137

28 Valmentajilla riittävästi aikaa, jotta voivat kehittää urheilijoita JPN KOR FLA NED CAN WAL BRA DEN SWI POR AUS EST ESP NIR FIN JPN KOR FLA NED CAN WAL BRA DEN SWI POR AUS EST ESP NIR FIN

29 YHTEENVETO TULOKSISTA

30 Keskeiset tulokset Suomella melkein strateginen huippuurheilujärjestelmä Ministeriön ja HUY:n työnjako (NPM) Orastava kansallinen koordinaatio (HUY, VAKE, KIHU, AKATEMIAT) Lajien vapaus vs kontrolli Urheilijoiden ja valmentajien osallistaminen Lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen huippuurheilun kehitystyö SPLISS ei löytänyt vastausta priorisointiin (AUS vr FRA)

31 Lopuksi Ei parhaiden käytäntöjen kopiointia vaan keskeisten periaatteiden omaksumista ja soveltamista omaan järjestelmään ja huippuurheilukulttuuriin

32 Huippu-urheilun asemointi Keskitetty huippu-urheilu NOR DEN Järjestöohjaus Valtio-ohjaus SWE FIN Hajautunut huippu-urheilu

33 Ryhmäkeskustelu 1. Mitkä ovat urheilujärjestelmämme vahvuuksia? 2. Missä asioissa (urheilujärjestelmässä) voisimme olla vielä parempia?

kihun vuosikertomus 2011

kihun vuosikertomus 2011 VUOSI KERT OMUS2011 Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut k i mus k es k us Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut k i mus k es k us Raut pohj ank at u6 40700J y v äs k y l ä kihun vuosikertomus 2011 Johtajan ajatuksia

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 TEEMA Urheilijaelämää Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja esteettömiä lomia asiantuntemuksella toteuttava Matka-Agentit

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN Pro Gradu-tutkimus Luutnantti Tomi Aspholm Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NYKYINEN TILANNE...4 2.1 Huippu-urheilun organisaatio ja työnjako Suomessa...4 2.1.1 Huippu-urheilustrategia...4 2.1.2 Valmennuksesta vastaavat organisaatiot...4 2.1.2.1 Seurat...4

Lisätiedot

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät KI HUnj ul kai susar j a,nr o44 I SBN 9789525676686( PDF) Ai kui sur hei l i j oi den sosi oekonomi nenasemaj a t al oudel l i sett uki j är j est el mät Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut ki muskeskuski

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi SportElite on sponsorointiyhteistyön kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö kehittää elinkeinoelämän ja urheilun välistä yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä kehitetään uusin innovaatioin, erityisesti yritysvastuun

Lisätiedot

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit VUOSIKERTOMUS 2013 Kumppanit 2013 Pääyhteistyökumppani Vakuuttaja Kumppanit Sisällysluettelo Muutosten vuosi... 4 1 Toimintavuoden painopistealueet... 5 2 Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 6 3 Seuratoiminta...

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Seurojen Kokous Vantaa 19.11.2011. SPL:n 2011 Yhteenveto Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Painiliitto Seurojen Kokous Vantaa 19.11.2011. SPL:n 2011 Yhteenveto Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Painiliitto Seurojen Kokous Vantaa 19.11.2011 SPL:n 2011 Yhteenveto Toimintasuunnitelma 2012 Suomalainen Painiurheilu Vuosi 2011 Rami Hietaniemi MM-pronssi 2011 Rami Hietanimi MM-pronssi 2011 Petra

Lisätiedot

Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista

Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista KÄYTTÖRAPORTTI Timo Manninen & Jari Lämsä KIHU - Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 HUIPPU-URHEILUN OLOSUHDETARPEET...4

Lisätiedot

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

Epätavallisia elämänkulkuja

Epätavallisia elämänkulkuja Epätavallisia elämänkulkuja Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 134 Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

JOHDANTO. Strategia on dokumentoitu ja hyväksytty työ voi alkaa.

JOHDANTO. Strategia on dokumentoitu ja hyväksytty työ voi alkaa. EERIKKILÄN URHEILUOPISTON STRATEGIA 2015-2019 JOHDANTO Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Siksi on hyvä aika ajoin pysähtyä ja tarkastella muuttuvaa maailmaa sekä toimintaympäristöä. Muutoksia on

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016 Suomen Palloliitto Sisältö 4 Johdanto 5 Suunnittelun aikajänteet 6 Missio ja perusarvot 10 Visio ja toiminnan päämäärät 14 Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Salibandyliitto ry Liittokokoukselle 29.11.2014, käsitelty hallituksen kokouksessa 11.11.2014 Sisällys Yleistä... 2 Toiminnan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä... 2 Tuloskortti...

Lisätiedot

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Huippu-urheilijana korkeakoulussa Huippu-urheilijana korkeakoulussa SISÄLLYS Huippu-urheilijana korkeakoulussa 1. Esipuhe 5 2. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma 6 2.1. Urheiluakatemiat 7 2.2. Valmennus 8 2.3. Opiskelu 8 2.4.

Lisätiedot

Seuraneuvottelupäivä 25.5.2014 Hämeenkylän Kartano - Vantaa

Seuraneuvottelupäivä 25.5.2014 Hämeenkylän Kartano - Vantaa Seuraneuvottelupäivä 25.5.2014 Hämeenkylän Kartano - Vantaa Ski Sport Finland Seuraneuvottelupäivä Ohjelma 9.30 12:30 Tilanneanalyysi Strategia 2014-2018 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 12:30 13:15

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle 2015 2016 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

6,90. Uusi lehti! 2/10 TEEMA. Perheliikunta: iloa ja elämyksiä. VAU verkostoituu alueilla Esteettömyys ja saavutettavuus. Raha menestyksen takana?

6,90. Uusi lehti! 2/10 TEEMA. Perheliikunta: iloa ja elämyksiä. VAU verkostoituu alueilla Esteettömyys ja saavutettavuus. Raha menestyksen takana? 2/10 Uusi lehti! 6,90 Perheliikunta: iloa ja elämyksiä TEEMA Raha menestyksen takana? VAU verkostoituu alueilla Esteettömyys ja saavutettavuus VALKKU AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA

Lisätiedot

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot