TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava valmentajaverkosto 3. Opiskelu sekä opiskelun ja urheilun yhdistäminen 3.1 Yläkoulut 3.2 Toinen aste 3.3 Korkea-aste 3.4 Urheilijoiden urasuunnittelu 4. Urheilijoille ja valmentajille suunnatut asiantuntija- ja tukipalvelut 4.1 Fyysinen valmennus 4.2 Fysioterapia, kuntouttava ja korvaava harjoittelu 4.3 Psyykkinen valmennus 4.4 Lääkäripalvelut (terveydenhuollon palvelut) 4.5 Ravintovalmennus 4.6 Kuormituksen ja palautumisen seuranta 4.7 Urheilijan talous 4.8 Asuminen 4.9 Valmentajien työssä oppiminen ja työhyvinvointi 5. Harjoitteluolosuhteet 6. Rakenteellinen yhteistyö Huippu-urheiluyksikön kanssa 7. Hallinto 7.1 Hallitus ja valtuuskunta 7.2 Talous (liitteenä talousarvioesitys) 7.3 Henkilöstö ja toimenkuvat 7.4 Kumppanuussuhteet 7.5 Viestintä 7.6 Arviointi ja seuranta

2 1. Yleistä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian vuoden 2015 keskeisenä toiminnan tavoitteena on tukea ja kehittää Urhean painopistelajien valmennusprosesseja yläkouluvaiheessa, toisen asteen urheiluoppilaitoksissa sekä huippuvaiheessa. Painopistelajien lisäksi Urhealla on tehtävä kantaa vastuuta alppihiihdon, freestyle hiihdon ja lumilautailun huippuvaiheen urheilijoiden fyysisestä valmennuksesta sekä terveydenhuollosta. Erityisesti huippuvaiheessa tuettaviin urheilijoihin kuuluvat myös yksittäiset ei-painopistelajien urheilijat. Lajien valmennusprosesseja tuetaan valmennuksen ja valmentajuuden kehittämisen, urheilijan kaksoisuran vahvistamisen, olosuhdetyön sekä laajan asiantuntijapalvelutoiminnan kautta. Painopistelajiajattelua tullaan vuoden aikana terävöittämään yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön ja lajien kanssa. Kaikkien painopistelajien kanssa solmitaan yhteistyösopimukset, joissa määritellään akatemian ja lajin välisen yhteistyön tavoitteet sekä panostus yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Rakenteellisen ja toiminnallisen yhteistyön vauhdittaminen Huippu-urheiluyksikön kanssa on yksi vuoden 2015 organisatorisista painopisteistä. Tavoitteena on yhdistää osaamista ja resursseja lähelle urheilijan ja valmentajan arkea. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää Urhea-verkostosta valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus. Urhea säätiön toimintaa ja taloudellista pohjaa vahvistetaan vuoden aikana. Valtakunnallisen ja paikallisen julkisen tuen lisäksi oman varainhankinnan mahdollisuudet kartoitetaan ja rakennetaan malleja oman varainhankinnan käynnistämiseksi. Kokonaisuuteen liittyy Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian strategian viimeistely ja käytännön toimet strategian jalkauttamiseksi laajaan verkostoon. Isossa liikunnan ja urheilun rakennemuutokseen liittyvässä kehityksessä Urhea on aktiivinen toimija. Se toimii aktiivisesti alueellisen palvelukeskuksen kehittämisessä metropolialueelle yhdessä muiden alueen urheilu- ja liikuntatoimijoiden kanssa. 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut - harjoittelun rakenteen selkeyttäminen ja valmennuksen suunnitelmallisuuden lisääminen - yleisvalmennuksen lisääminen harjoittelussa - seurojen roolin selkeyttäminen kouluaikana tapahtuvassa valmennuksessa - liikunnanopettajien roolin vahvistaminen kouluaikana tapahtuvassa valmennuksessa 2.2 Toinen aste - painopistelajeissa lajien valmennusprosessien tukeminen ja huipulle tähtäävän harjoittelun mahdollistaminen erityisesti seuraavin toimenpitein: asiantuntijapalvelut osana arkivalmennusta, yleisvalmennuksen lisääminen ja valmentajien palkkatuki 2.3 Huippuvaihe - urheilijoiden henkilökohtaiset kontaktoinnit yhdessä lajin valmennuksen johdon ja Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavan kanssa - urheilijakohtainen tarvearviointi ja sen mukainen tuki; fyysinen valmennus, asiantuntijapalvelut, tukipalvelut esim. asuminen - urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kontaktointi ja tukitarpeen kartoitus 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava valmentajaverkosto - valmentajien kartoittaminen ja nimeäminen: akatemiavalmentajat ja akatemiaverkostovalmentajat - jokaisen lajin ydin valmentajan löytäminen, joilla on johtajuutta ohjata ja tuoda mukaan muut lajin valmentajat

3 - nuorten Olympiavalmentajien ja muiden keskeisten valmentajien henkilökohtaiset tapaamiset - yhteistyöoppilaitosten informointi ja heidän valmentajien tarpeiden tunnistaminen - valmentajien yhteistilaisuuksien järjestäminen säännöllisesti alustuksella 3. Opiskelu sekä opiskelun ja urheilun yhdistäminen 3.1 Yläkoulut - Urhean urheiluyläkoulumallin luominen, jonka tavoitteena on urheiluyläkoulukokeilu. Keskeisessä roolissa Urhean urheiluyläkoulu kehitystiimi. - urheilulähikoulujen roolin kehittäminen Urhean yläkouluverkostossa - valtakunnallinen urheiluyläkoulujen kehitystyö yhdessä Huippu-urheiluyksikön ja VALO:n kanssa 3.2 Toinen aste - opinto-ohjaajien tapaaminen - jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen - hyvien käytänteiden jakaminen oppilaitosten välillä - oppilaitosten omien tiedotuskanavien käyttö tiedottamisessa 3.3 Korkea-aste - Urhea statuksen terävöittäminen oppilaitoksissa - opiskelevan urheilijan ohjauksen oppaan aktiiviseen käyttöön oppilaitoksissa - oppilaitosten henkilökunnan tietoisuuden kasvattaminen Urhean toimihenkilöiden ja oppilaitoksen yhteyshenkilön toimenpiteet - oppilaitosten omien tiedotuskanavien tehokas käyttö - urheilijoiden tunnistaminen oppilaitoksessa erityisesti tason 1 urheilijoiden räätälöinnin tehostaminen - korkeakoulujen koordinaattoreiden tapaaminen 3.4 Urheilijoiden urasuunnittelu - huippuvaiheen urheilijoiden urasuunnittelun tukeminen henkilökohtaisten tapaamisten kautta - puolustusvoimien urheilukoulun urheilijoiden urasuunnittelun tukeminen - Adecco yhteistyö 4. Urheilijoille ja valmentajille suunnatut asiantuntija- ja tukipalvelut 4.1 Fyysinen valmennus - fyysisen valmennuksen kehittäminen seuraavin toimenpitein; fyysisen valmennuksen johtaminen, yhteinen valmennuslinja, valmentajien osaamisen lisääminen ja osaamisen jakaminen - kohderyhmänä yläkoulut, toisen asteen painopistelajien valmennusryhmät, huippuvaiheen urheilijat 4.2 Fysioterapia, kuntouttava ja korvaava harjoittelu - painopiste ennaltaehkäisevässä valmennuksessa; fysioterapeutti osana arkiharjoittelua - kuntouttava ja korvaava harjoittelu tehdään entistä useammin osaavan valmentajan tai fysioterapeutin ohjauksessa - fysioterapiaan hankittujen laitteiden käytön tehostaminen 4.3 Psyykkinen valmennus - valmentajien Training Focus -koulutusohjelman ja työhyvinvointiohjelman jatkaminen - vanhempien luennot yläkouluissa - urheilijoiden henkilökohtainen valmennus - valmennusryhmien tapaamiset

4 4.4 Lääkäripalvelut - maksuttoman urheilulääkäripalvelun jatkaminen Bulevardin Klinikan kanssa - käytänteiden vahvistaminen ja vakiinnuttaminen Helsingin urheilulääkäriaseman kanssa - urheilijoiden terveystarkastukset; yläkouluikäiset, painopistelajien tukiurheilijat, huippuvaiheen urheilijat 4.5 Ravintovalmennus - akatemiavalmentajille kohdennettu käytännönläheinen koulutus - MealTracker ohjelman aktiivisempi käyttö urheilijoiden valmennuksessa - urheilijoiden henkilökohtainen ohjaus - ravintovalmennus vahvemmin mukaan lajien valmennusprosesseihin - ruokailumahdollisuuksien kehittäminen 4.6 Kuormituksen ja palautumisen seuranta - Helsingin urheilulääkäriaseman osaamisen ja laitteiston hyödyntäminen 4.7 Urheilijan talous - urheilijaystävällisten työpaikkojen verkottaminen ja markkinointi urheilijoille - Fyrkkavalmennuksen jatkaminen 4.8 Asuminen - neuvottelut Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS:in kanssa urheilijoiden asuntotilanteen helpottamiseksi 4.9 Valmentajien työssä oppiminen ja työhyvinvointi - valmentajuuden ja valmentajan ammattistatuksen kehittäminen - yhteisöllisyyden rakentaminen - työssä oppiminen ja osaamisen jakaminen osaksi toimintakulttuuria - työhyvinvoinnin tukeminen 5. Harjoitteluolosuhteet - olosuhdestrategiatyössä esille nousseiden kehittämiskohteiden työstäminen - nykyisten harjoitteluolosuhteiden kehittäminen ja tehokkaampi käyttö - urheilijakorttijärjestelmän valmistelu - Urheahallin rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen ja suunnittelun jatkaminen 6. Rakenteellinen yhteistyö Huippu-urheiluyksikön kanssa - henkilöstön yhteispalkkaukset; fysioterapia, urheilijoiden uraohjaus, nuorten Olympiavalmentajat, valmennuksen tieteellinen tuki - vammaisurheilun kehittäminen - lajien valmennusprosessien tukeminen yhdessä Huippu-urheiluyksikön henkilöstön kanssa - huippu-urheilumenestyksen mahdollistaminen yhdessä Huippuvaiheen ohjelman kanssa - arvioinnin ja seurannan prosessit Osaamisohjelman kanssa - urheiluakatemiatoiminnan paikallinen ja valtakunnallinen kehittäminen yhdessä Urheiluakatemiaohjelman kanssa - jatkuva yhteydenpito ja yhdessä tekeminen uuden toimintatavan vahvistaminen

5 7. Hallinto 7.1 Hallitus ja valtuuskunta - säätiön hallitus ja valtuuskunta täyttävät sääntömääräiset tehtävät 7.2 Talous - talous- ja henkilöstöhallinto toteutetaan ostopalveluna Helmi Liiketalous Oy:ltä - oman varainhankinnan kehittäminen ja käynnistäminen - säätiön varallisuuden järkevä sijoittaminen - liitteenä talousarvioesitys 7.3 Henkilöstö - Urhea säätiön hallintohenkilöstöön kuuluvat toiminnanjohtaja, huippu-urheilukoordinaattori, valmennuksen kehittäjä / valmentaja, yläkoulutoiminnan vastaava sekä urheiluyläkoulujen kehittäjä / nuorten valmentaja - henkilöstöpolitiikan johtoajatuksena on, että koko henkilöstö osallistuu myös käytännön valmennustyöhön - Urhea säätiön palkkalistoilla on myös muutamia lajivalmentajia, muun muassa paini- ja yleisurheiluvalmentaja - lisäksi henkilöstöön kuuluu yhteistyöverkoston kautta muun muassa olosuhdevastaava, tuntityöntekijöitä sekä eri alojen harjoittelijoita - vuoden aikana valmistellaan henkilöstösuunnitelma tuleville vuosille 7.4 Kumppanuussuhteet - Urhean toiminnan perusajatus on yhteistyölähtöisyys - paikallisia kumppaneita ovat urheiluseurat sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu - valtakunnallisia kumppaneita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, VALO, lajiliitot sekä urheiluakatemiat ja opistot - kansainvälisiin kumppaneihin pidetään aktiivisesti yhteyttä verkoston lajien ja oppilaitosten avulla 7.5 Viestintä - viestinnän tärkeänä kehittämiskohteena on sosiaalisen median hyödyntäminen - Matkalla Huipulle verkkolehti ilmestyy neljästi vuodessa - sivuja päivitetään aktiivisesti ja niillä on jäsenistölle hyödyllistä tietoa - verkostotapaamiset eri toimijoiden välillä - eri verkoston jäsenten aktiivinen tapaaminen 7.6 Arviointi ja seuranta - toiminnan arviointia ja seurantaa tehdään yhteistyössä Osaamisohjelman kanssa

6 Liite. Talousarvioesitys vuodelle 2015 TULOT AVUSTUKSET JA OSALLISTUMISMAKSUT Paikallinen ja alueellinen rahoitus: Maksut urheilijoilta 0 Maksut oppilaitoksilta Maksut/avustukset kunnilta Maksut urheiluseuroilta Maksut/avustukset muilta paikallisilta/alueellista toimijoilta 0 Valtakunnallinen rahoitus: Valtion avustus Maksut lajiliitoilta Maksut/avustukset muilta valtakunnallisilta tahoilta KEHITTÄMISAVUSTUKSET Avustukset paikalliselta tai alueelliselta taholta 0 Valtakunnalliset kehittämisavustukset Kv. Kehittämisavustukset 0 OMA VARAINHANKINTA 5000 Sponsorointi 0 Muut 5000 MUUT TULOT 0 YHTEENSÄ MENOT HENKILÖSTÖKULUT Koordinaatio Valmennus Opinto-ohjaus Asiantuntijapalvelut Muut MATKA- JA OSALLISTUMISKULUT PALVELUJEN OSTOT

7 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI MUUT KULUT koulutus MENOT YHTEENSÄ TULOS 0

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2009 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto Urheilijat Valmentautuminen Opiskelu ja urasuunnittelu Tukipalvelut Talous Viestintä Yhteistyö Liite 1. 4 5 6 8 9 10 11

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit VUOSIKERTOMUS 2013 Kumppanit 2013 Pääyhteistyökumppani Vakuuttaja Kumppanit Sisällysluettelo Muutosten vuosi... 4 1 Toimintavuoden painopistealueet... 5 2 Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 6 3 Seuratoiminta...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Salibandyliitto ry Liittokokoukselle 29.11.2014, käsitelty hallituksen kokouksessa 11.11.2014 Sisällys Yleistä... 2 Toiminnan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä... 2 Tuloskortti...

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN!

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! TURUN AMMATTI INSTITUUTTI urheilevan opiskelijan opas 2014 2015 TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

2. Kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin

2. Kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 28.8 2008 klo 14 15.30 Mäkelänrinteen Uintikeskus, kokoushuone 1 PÖYTÄKIRJA Läsnä; Seppo Pitkänen (SP), puheenjohtaja Timo Luopajärvi (TL) Jan-Erik

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NYKYINEN TILANNE...4 2.1 Huippu-urheilun organisaatio ja työnjako Suomessa...4 2.1.1 Huippu-urheilustrategia...4 2.1.2 Valmennuksesta vastaavat organisaatiot...4 2.1.2.1 Seurat...4

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot