LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

2 HUIPPU-URHEILUN ARVIOINNIN ASEMOINTI VLN VALO-OK OKM HUY Ulkoinen arviointi Päätöksenteko Kontrolloiva arviointi KIHU / Arviointi Sisäinen arviointi Kehittävä arviointi

3 HUY:N TULOSKORTTI TAVOITE ( Our impact ) Parannetaan urheilijoiden ja joukkueiden menestymismahdollisuuksi a TOIMENPITEET (Mitä teemme ) B. Luodaan vammoja ennaltaehkäiseviä käytänteitä ja kehitetään sairauksien ja vammojen hoitoa: Konkreettiset toimenpiteet: B1. HUY:n tukiurheilijoilla on urheilijavakuutus B2. Terveydenhuolto on mukana valmentautumisessa B3. Terveydenhuolto- ja asiantuntijaverkostojen roolit selkeytetään B4. Tieto ja osaaminen jalkautuvat kentälle LYHYEN TÄHTÄIMEN TULOKSET (Mitä konkreettista saavutamme vuoteen 2016 mennessä, eli toimintasuunnitelmatasoiset mittarit ) B1. Jokaisella HUY:n tukiurheilijoilla on urheilijavakuutus B2. Jokaisella HUY:n tukiurheilijalla on omalääkäri ja -fysioterapeutti B3. HUY:n tukiurheilijat pääsevät nopeammin oikeanlaiseen hoitoon ja kuntoutukseen B4. HUY:n tukiurheilijoilla on enemmän terveitä harjoituspäiviä B5. HUY:n tukiurheilijoiden harjoittelun sisällöt muuttuvat ARVIOINTI (Mistä/miten tieto kerätään) B1. HUY B2. Lajiryhmävastaavat + tukiurheilijakysely B3. HUY:n lääkäri + tukiurheilijakysely B4. Tukiurheilijakysely B5. Tukiurheilijakysely KUKA VASTAA TEIDON KERÄYKSE STÄ

4 MITÄ TEHDÄÄN 1. Urheilija-apurahahaun sisällöllinen uudistaminen / OKM + HUY 2. Lajiliittojen tuloskortti / OKM Selvitys lajiliittojen tulosohjauksen vaikutuksista Lajiliittojen huippu-urheilutoiminnan seurannan uudistaminen / HUY Huippu-urheilijan kauden analyysi Lajiliiton kauden analyysi sekä suunnitelma seuraavalle kaudelle Huippu-urheilun perustiedot Asiantuntijatoiminnan arviointimalli Urheilulajien tulos- ja kehitysseuranta / urheilumuseon tietopalvelu Joukkuelajit (tarvekartoitus ) 4. Urheiluakatemioiden seurantamittarit /HUY Akatemiaurheilijakysely 10/14, Akatemiavalmentaja- ja asiantuntijakysely 10/14 5. Muutamia kyselyjä HUY:lle: Tukiurheilijat 2013, Sotshi 2014, valmennuskeskukset 2014

5 VALO-OK:n VISIOT JA tavoitteet Maailman liikkuvin urheilukansa LISÄÄ LIIKETTÄ Paras Pohjoismaa MENESTYVÄ URHEILU 1. MENESTYS 2. OSAAMINEN 3. ARVOSTUS TUKITOIMET

6 TUTKIMUS Visio Tiedolla johtamisen TOIMINTATAvasta TUOTTAJAT VÄLITTÄJÄ KÄYTTÄJÄ Tavoite: Olemassa olevan ja uuden tiedon parempi hyödyntäminen Tavoite: verkoston kehittäminen ja ylläpito Tavoite: Tiedon ja asiantuntemuksen Parempi saavutettavuus INDIKAATTORIT Opistot Järjestöt TIETOLÄHTEET & NETTISOVELLUKSET AMK:t Päätöksentekijä SEKTORITUTKIMUS ARVIOINTI Yliopistot LIKES/KIHU UKK NEXUS VAU VALO/OK Urheilija Valmentaja TIETOJÄRJESTELMÄT SEMINAARIT & KOULUTUKSET SEURANTA Tilastokeskus OKM Kunnat STRATEGIAPROSESSIT, KEHITYSTYÖ, ARVIOINNIT Muokattu lähteestä: Juha Heikkala 2013

7 Suomessa 73 lajiliittoa, joissa: jäsenseuraa ja 1,2 miljoonaa henkilöjäsentä* *päällekkäisyyksiä ei ole huomioitu. OKM Lajiliittokysely 2014: 64/73 lajiliitosta vastasi

8 Tiedolla johtaminen on prosessi, jossa luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovelletaan tietoa. Perimmäisenä tavoitteena on tiedon hyödyntäminen erilaisissa päätöksentekotilanteissa Sydänmaanlakka 2009

9 ARVIOITA NYKYTILASTA Liikunta ja urheilu edustaa tekemisen kulttuuria Tietoa on mutta tiedon yhteys käytäntöön / toimintaan ontuu Systemaattiseen tiedonkeruuseen ei kannusteta, sitä ei vaadita: Esimerkkinä lajiliittojen tulosohjausjärjestelmä Löytyy hyviä esimerkkejä systemaattisesta tiedon varastoimisesta ja hyödyntämisestä Suomessa on erittäin paljon teknistä osaamista ja useita innokkaita toimijoita Ruotsin Idrott-online tyyppinen yksi keskitetty rakenne (tietojärjestelmä) haastavaa toteuttaa suomalaisessa hajautetussa mallissa Hajautettu toimintatapa tarvitsee toimiakseen koordinaatiota ja informaatio-ohjausta: Kuinka keräämme kaikkien lajien lisenssitiedot 2014

10 ICE HOCKEY PASS 1. Organisaatio 2. Strateginen suunnittelu 3. Pelaajakartoitus 4. Urheilutoiminta 5. Seuran tukitoimet 6. Seuran tilat 7. Viestintä 8. Henkilöstöhallinta 9. Junioritoiminnan vaikuttavuus

11 Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä meillä on iso koko ajan kasvava haaste: miten voimme johtaa ja hallita sitä valtavaa tietomäärää, joka on kaikkien saatavilla. Sydänmaalakka 2009

12 VLN Hajautuneen urheilujärjestelmän haasteet OKM VALO/OK LAJILIITTO 1 LAJILIITTO 36 LAJILIITTO 73 ALUEET KUNNAT SEURAT OSALLISTUJAT LIIKKUJAT JÄSENET JOHTAJAT VALMENTAJAT (HUIPPU-)URHEILIJAT

13 TIETO JA LAJILIITOT Onko meillä jatkuvasti kasvava tietomäärä, jota on vaikea hallita? Missä kyseinen tieto sijaitsee? Mihin se varastoidaan? Miten hyödynnämme tietoa? Mitä tietoa hyödynnämme? Kuka tietoa tarvitsee/hyödyntää? Miksi hyödynnämme tietoa, Millaisessa yhteydessä hyödynnämme tietoa? Millaisia kumppaneita tarvitsemme tiedon tuottamisessa / hyödyntämisessä Mitä tietoa tarvitsisimme kaikista lajiliitosta

14 TIEDON MÄÄRÄ URHEILUTULOKSET: Infostrada yrityksellä on kaksi toimipistettä (Hollanti, Kiina), jossa työntekijät seuraavat urheilulajien kansainvälisiä tuloksia ja päivittävät ne tietokantaa 2 kertaa päivässä. Tietokannan hyödyntäminen maksaa: e / kk ylöspäin. Toimiva kokonaisuus n e / kk. Lisäksi kuluja siitä, että seuraamme kotimaisia kilpailutuloksia. URHEILIJOIDEN KEHITYKSEN JA HARJOITTELUN SEURANTA: Valmennuskeskukset kehittävät parhaillaan erilaisia sovelluksia em. Tiedon keräämiseen: enet, hockey centre, pisara, luminet ORGANISAATIOISTA JA LAJIEN TOIMINNASTA KERÄTTÄVÄ TIETO: Lajiliitot keräävät itsenäisesti tietoa omasta toiminnastaan. Tietoa hyödynnetään toimintakertomuksessa sekä valtionavustuksen hakemisessa. Joillakin lajiliitoilla on seurojen laatujärjestelmiä, joista saatavaa tietoa hyödynnetään Tietoa erilaista tapahtumista

15 MITÄ LAJILIITTO TEKEE 2014 ja 2020? MITKÄ OVAT LAJILIITON TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT? MILLAISTA TIETOA EM. TOIMINNOT TARVITSEVAT? MITÄ TIETOA TAI HYVIÄ TOIMINTATAPOJA MEILLÄ ON JO?

16 TIETOTARPEET LAJIRYHMÄVASTAAVA Urheilija: Urheilijan tausta Tavoite Kilpailut Harjoittelun suunnittelu Harjoittelun seuranta Kehityksen seuranta Asiantuntija- ja tukitoimet Välineet / varusteet Olosuhteet Rahoitus Kv. Kilpailijat: Menestystekijät Osaaminen Kumppanuudet Valmentaja: Osaaminen Päätoimisuus Lajiliitto: Urheilijapotentiaali Valmentajapotentiaali Strategia ja HU -tavoitteet HU-henkilöstö Toimenpiteet Resurssit Kumppanuudet Akatemiat, valmennuskeskukset: Osaaminen Olosuhteet Palvelut

17 KYSYMYKSET MITÄ TIETOA SINÄ TARVITSET TYÖSSÄSI SÄÄNNÖLLISESTI? MITÄ TIETOA SINULTA KYSYTÄÄN (SÄÄNNÖLLISESTI)? MITÄ OLISI LISÄKSI TÄRKEÄ TIETÄÄ OMASTA LAJISTASI TAI MITÄ HALUAISIT TIETÄÄ MUISTA LAJEISTA?

18 LAJILIITTOJEN TULOSKORTTI Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

19 LAJILIITTOJEN TULOSKORTTI MIKSI? Lajiliittojen valtionavustuspolitiikan kehittäminen Liittojen toiminnan nykytilan kuvaus talouden, liiton toiminnan volyymin ja avustuspainotusten näkökulmasta Jatkossa pysyväisluonteinen ja koordinoitu seuranta pois hajanaisesta tiedonkeruusta (kyselyt) Harkinnanvaraisen avustuspolitiikan reagointi liittojen toiminnassa tapahtuviin muutoksiin Selvityksen yhtenä tiedonkeruumuotona lajiliitoille lähetetty kysely, johon vastasi 64 liittoa.

20 MITTARI TÄRKEYS (1-5) MAININNAT, KPL 1. Jäsenmäärä seuroissa 1, Lisenssiurheilijoiden määrä 1, Jäsenseuramäärä Lajin harrastajamäärä 2, Koulutusvolyymi(t) 2, Lasten ja nuorten harrastajamäärä 2, Kansainvälinen menestys 2, Seuratoiminnan laatu 3, Talous 3, Osallistujien määrä (tapahtumat) 2,38 8 Mitkä mittarit kuvaavat liittonne onnistumista parhaiten? 1. Yhteensä 250 ehdotusta mittareiksi 2. Harrastamiseen, kilpailemiseen ja jäsenyyteen liittyvät mittarit koettiin tärkeimmäksi. 11. Liiton palvelujen laatu 2,63 8

21 Jäsentietojen kerääminen Kyselytavat liittokohtaisia, ei yhtenäistä tapaa ilmoittaa jäsentietoja. Myös näkemys jäsenyydestä erilainen: jäsentietoina ilmoitettiin vaihtelevasti lisenssitiedot tai muuten kerätyt jäsentiedot. Tiedonkeruutapoina: sporttirekisteri, omat jäsenrekisterit, vuosi-ilmoitus, webropol, muut sähköiset kyselyt, sähköposti. Muutamat liitot ovat uudistamassa ja laajentamassa jäsenkyselyitään.

22 Arvioinnin ja seurannan systematisointi Arvioinnin on perustuttava tietoon sekä selkeisiin kriteereihin ja käytäntöihin Systematisointi edellyttää hajallaan olevan tiedon tuotannon koordinointia Hajautetussa järjestelmässä haasteena päällekkäiset käytännöt ja koko kenttää koskevan tiedon kokoaminen Hankkeessamme kokoamme arviointitietoa yhteen ja luomme rajapintoja eri tahojen tietojärjestelmien välille Esimerkkinä tiedon kokoava tuloskortti

23 TULOSKORTTI Talous- ja tilinpäätöstietoja (lajiliittojen raportointi OKM) 2. Kansalaistoiminta Jäsen- ja harrastajatietoja vapaaehtoiset/palkatut seuroissa?? 3. Menestystietoja 4. Valmentajakoulutus

24 Henkilöä Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa TULOSKORTTI Liitto X Suuri lajiliitto Liitto X MUUTOS LIITTO X SUURTEN LAJILIITTOJEN JOUKOSSA OMAT TULOT Osanottomaksut Pääsyliput Muut tuotot Varainhankinnan tuotot Omat tulot yhteensä Omat tulot kaikista kustannuksista 100% 80% Sijoitus- ja rahoitustoim. tuotot Satunnaiset tuotot Omat tulot yhteensä Omat tulot kokonaismenoista % 77 % 73 % 62 % 72 % 10 % % 40% 20% Varsinaisesta toiminnasta perityt maksut Ulkopuoinen varainhankinta % MENOT Palkat ja palkkiot Eläke- ja henkilösivukulut Matka- ja majoituskulut Muut varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstön määrä Hyväksytyt menot Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varainhankinnan kulut Sijoitus- ja rahoitustoim. kulut Kokonaismenot Henkilöstön määrä Palkat/henkilömäärä Hyväksytyt menot AVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus Valtion erityisavustukset Olympiakomitealta valtionavut Muut valtion avustukset Valtion apu yhteensä Valtion apu hyväksytyistä menoista % 24 % 22 % 29 % 29 % -1 % TASE Saamiset % 60% 50% 40% 30% 20% Valtion apu hyväksytyistä menoista