Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta"

Transkriptio

1 Toimintaympäristö TTL Lappeenranta

2 Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan km² eli noin 8 % koko Suomen pinta-alasta Asukkaita alueella on yhteensä noin (v.2008), mikä on noin 9 % koko Suomen väestöstä Etelä-Savo: asukasta Etelä-Karjala: asukasta Kymenlaakso: asukasta / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 2

3 Väestökehitys ja väestörakenne Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan väestön väheneminen jatkuu kaikissa alueen maakunnissa, mutta aikaisempia vuosia hitaammin Väestörakenne v.2008: yli 65-vuotiaiden osuus on alueen maakunnissa jonkin verran suurempi ja alle 15-vuotiaiden osuus hieman pienempi kuin maassa keskimäärin: 100 % 20,1 20,6 22,3 16,7 80 % 60 % 64,8 64,8 63,3 66,5 40 % 20 % 15,0 14,6 14,3 16,7 0 % Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Koko maa 0-14 v v. 65- v / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 3

4 Terveystilanne: kansantautien summaindeksi v.2008 Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa esiintyy maan keskiarvoa (=100) vähemmän kansantauteja. Etelä- Savossa kansantauteja on jonkin verran enemmän Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Lappi Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Karjala 97,9 139,6 130,0 128,8 122,7 121,0 119,7 115,6 114,3 112,9 Kansantauteihin katsotaan kuuluvan verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta ja psykoosit Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Uusimaa Itä-Uusimaa 96,6 94,4 93,4 92,5 91,7 90,4 83,9 82,8 82,1 Ahvenanmaa 70, / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 4

5 Työllisyys ja työttömyys 2008 Työllisyysaste oli kaikissa alueen maakunnissa hieman maan keskiarvoa (70,6 %) alempi: Kymenlaakso 67,0 % (työllisiä ) Etelä-Karjala 67,4 % (työllisiä ) Etelä-Savo 64,8 % (työllisiä ) Vastaavasti työttömyysaste oli maan keskiarvoa (6,4 %) korkeampi: Kymenlaakso 7,7 % (työttömiä 7 000) Etelä-Karjala 6,6 % (työttömiä 4 000) Etelä-Savo 7,9 % (työttömiä 6 000) (www.tilastokeskus.fi, työvoimatutkimus) / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 5

6 Elinkeinorakenne Etelä-Savossa on maan keskiarvoon verrattuna melko paljon palvelualan sekä maa- ja metsätalouden työpaikkoja Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa puolestaan on teollisuuden työpaikkoja maan keskiarvoa enemmän: Työpaikat päätoimialoittain v.2006 (%) Koko maa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 32,5 31,8 32,4 37,0 Teollisuus 17,8 19,1 21,0 16,2 Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta 15,3 13,8 14,5 13,8 Rahoitus-, vakuutus, ym. toiminta 15,0 10,3 10,9 9,3 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,3 11,5 7,7 6,0 Rakentaminen 6,4 7,7 6,9 6,4 Maa- ja metsätalous 3,9 3,9 4,6 9,1 Toimiala tuntematon 1,0 0,9 0,9 1,5 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0,7 0,8 0,8 0,6 Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 0,2 0,4 0,2 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100, / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 6

7 Yritysten lukumäärä Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen toimintaalueella on yhteensä yritysten toimipistettä Toimipisteet jakautuvat koon mukaan seuraavasti: Yrityksen koko Kymenlaakso lkm % Etelä-Karjala lkm % Etelä-Savo lkm % Koko maa lkm % alle 10 henkilöä , , , , henkilöä 738 6, , , , henkilöä 109 1, , , ,02 yli 250 henkilöä 18 0,17 8 0,10 7 0, ,14 yhteensä , , , ,00 Lähde: TE-keskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 7

8 Tutkimustoiminta Alueella toimivat Lappeenrannan teknillinen yliopisto yksiköineen, Maasotakoulu ja Semiotiikan Verkostoyliopisto. Lisäksi alueella on Helsingin kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston sekä Joensuun yliopiston erillislaitoksia ja yksiköitä. Muut tutkimuslaitokset: Elintarvike- ja ympäristölaboratoriot Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti Etelä-Karjalan kesäyliopisto KTTK, Kasvintuotannon tarkastuskeskus Metsäteollisuusinstituutti FII, Imatra Saimaan vesiensuojeluyhdistys Stora Enson tutkimuskeskus, Imatra UMP-Kymmene tutkimuskeskus, Lappeenranta VTT Ympäristökeskukset / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 8

9 Alueella vaikuttavat valtakunnalliset ja alueelliset ohjelmat Alueellista toimintaa ja kehittämistä ohjaavat erilaiset ohjelmat, mm: EAKR toimenpideohjelma (Etelä- ja Itä-Suomen suuralueosiot) ESR toimenpideohjelma (Etelä- ja Itä-Suomen suuralueosiot) Kymenlaakson maakuntasuunnitelma Kymenlaakson maakuntaohjelma Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelma 2030 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Etelä-Savon maakuntasuunnitelma 2025 Etelä-Savon maakuntaohjelma / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 9

10 Alueellinen osaamiskeskustoiminta OSKE - Osaamiskeskusohjelma on määräaikainen erityisohjelma, jolla suunnataan paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen toimintaalueella toimivat osaamisklusterit ja niitä toteuttavat osaamiskeskukset v : Digitaaliset sisällöt (Kouvolan seudun osaamiskeskus) Matkailu ja elämystuotanto (Savonlinnan seudun osaamiskeskus) Nanoteknologia (Mikkelin seudun osaamiskeskus) Uusiutuva metsäteollisuus (Mikkelin seudun osaamiskeskus, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus) Älykkäät koneet (Kaakkois-Suomen osaamiskeskus) (www.oske.net) / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 10

11 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2007 Työterveyslaitos seuraa Työterveyshuolto Suomessa katsauksella työterveyshuoltojärjestelmän kehitystä ja toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Katsauksen valtakunnallisia tuloksia työterveyshuollon piiriin kuuluu 1.87 miljoonaa henkilöä työterveyshuollon kattavuus 87 %, yrittäjien 16.6 % 652 työterveysyksikköä, joista 29 % terveyskeskus-, kunnallisia liikelaitosyksikköä, 39 % lääkärikeskusyksikköjä henkilöasiakasmediaani 1500 päätoimisen työterveyshenkilöstön määrä henkilöä / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 11

12 Työterveyshuoltoyksiköt Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen toimintaalueella sijaitsi vuonna 2007 yhteensä 74 työterveyshuoltoyksikköä (v yksikköjä oli 85) Eniten alueella on lääkärikeskusten tuottamia th-yksiköitä. Harvinaisimpia ovat työnantajien yhteiset yksiköt. Työterveyshuoltoyksiköt jakautuvat maakunnissa seuraavasti eri tuottajaryhmien kesken: TUOTTAJARYHMÄ Kymenlaakso lkm % Etelä- Karjala lkm % Etelä-Savo lkm % alueet yht. lkm % Koko Suomi lkm % Terveyskeskus / kunnallinen liikelaitos Työnantajan oma Työnantajien yhteinen Lääkärikeskus yms yht / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 12

13 Työterveyshuollon asiakasmäärät Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa suurin osa työterveyshuollon asiakkaista käyttää lääkärikeskuksien tuottamia palveluja Etelä-Savossa taas enemmistö käyttää terveyskeskuksien / kunnallisten liikelaitosten tuottamia thh-palveluja (ks. työterveyshuoltoyksiköiden määrät) HENKILÖASIAKKAIDEN MÄÄRÄ Kymenlaakso % Etelä- Karjala % Etelä- Savo % Koko Suomi % Terveyskeskus / kunnallinen liikelaitos Työnantajan oma Työnantajien yhteinen Lääkärikeskus yms yht / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 13

14 Työterveyshuollon henkilöstö Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen toimintaalueella työskenteli vuonna 2007 erilaisissa työterveyshuoltoyksiköissä yhteensä 651 (v.2004: 950) henkilöä, joista lääkäreitä 190 (332 vuonna 2004) terv.hoitajia ja sair.hoitajia 232 (423) avustavaa henkilöstöä 109 fysioterapeutteja 94 (155) psykologeja 26 (40) Täydennyskoulutetun henkilöstön osuus vuonna 2008: Verrattaessa täydennyskoulutettujen lukumäärää kaikkien toimien lukumäärään, täydennyskoulutettuja oli n. 65 % (lääkärikeskuksissa 56%, työnantajien omissa yksiköissä 69%, tk/kunnallisissa liikelaitoksissa 70 % ja työnantajien yhteisissä yksiköissä 64%) / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 14

15 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt päätautiryhmittäin (vuosien tiedot puuttuvat) lukumäärä meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 15

16 Kaikki ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt toimialoittain v lukumäärä elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus puutavaran ja puutuotteiden valmistus 248 kulkuneuvojen valmistus 166 metallien ja metallituotteiden valmistus 465 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 204 ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 106 tapauksia/ työllistä huonekalujen valmistus 63 rakentaminen 862 maa- ja metsätalous, kalastus 603 kumi- ja muovituotteiden valmistus 88 kemiallisten tuotteiden valmistus, öljyn jalostus 103 koneiden ja laitteiden valmistus 284 tekstiilien, vaatt., nahkatuott. ja jalkineiden valmistus 65 mineraalien kaivu 24 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 54 muu teollinen toiminta 87 sähköteknisten tuott. ja optisten laitt. valmistus 131 kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta; korjaus 689 julkiset ja muut palvelut 1400 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 298 rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut 440 kaikki toimialat / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 16

17 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt maakunnittain vuonna 2006 Pohjois-Savon maakunta 632 Etelä-Pohjanmaan maakunta 379 Etelä-Karjalan maakunta 218 Pohjois-Karjalan maakunta 261 Etelä-Savon maakunta 213 Varsinais-Suomen maakunta 678 Pirkanmaan maakunta 654 Keski-Suomen maakunta 347 Keski-Pohjanmaan maakunta 93 Satakunnan maakunta 290 Pohjanmaan maakunta 228 Pohjois-Pohjanmaan maakunta 456 Kymenlaakson maakunta 216 tapauksia/ työllistä lukumäärä Kanta-Hämeen maakunta 203 Kainuun maakunta 85 Päijät-Hämeen maakunta 227 Lapin maakunta 154 Uudenmaan maakunta 1311 Itä-Uudenmaan maakunta 62 Ahvenanmaa 6 Ulkomaat 2 Kaikki 6715 meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut / Työterveyslaitos / Marika Nevala / TTL, Työperäisten sairauksien rekisteri 17

18 Työterveyden ja -turvallisuuden indikaattorit: ammattitaudit Vuonna 2006 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin alueella ilmoitettujen ammattitautien määrä oli yhteensä 647 Ilmaantuvuus alueella työllistä kohden oli 346, luku on maan keskiarvoa (=290) suurempi Tautiryhmittäin tarkasteltuna määrällisesti eniten todettiin meluvammoja ja työperäisiä rasitussairauksia: Meluvammat 186 Rasitussairaudet 133 Ihotaudit 124 Muut ammattitaudit 83 Asbestisairaudet 63 Hengityselinallergiat kpl / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 18

19 Työterveyden ja -turvallisuuden indikaattorit: ammattitaudit maakunnittain Etelä-Savo Hengityselinallergiat Asbestisairaudet Muut ammattitaudit Etelä-Karjala Ihotaudit Meluvammat Rasitussairaudet Kymenlaakso kpl / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 19

20 Palkansaajien työtapaturmat v. 2006, toimialat joilla eniten tapaturmia Rakentaminen Sahatavaran, puutuotteiden valmistus Metallituotteiden valmistus Maaliikenne Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Kalastus, kalanviljely Metallien jalostus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Maatalous, riistatalous Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden Kumi- ja muovituotteiden valmistus Autojen ja perävaunujen valmistus Ympäristönhuolto Metallimalmien louhinta Metsätalous Kaikki toimialat Työtapaturmat / 1000 palkansaajaa TTL, Työolot Suomessa tietokanta TVL, Tilastokeskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 20

21 Palkansaajien työtapaturmat työsuojelupiireittäin Työtapaturmat / 1000 palkansaajaa 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Itä-Suomi Kaakkois-Suomi Turku ja Pori Häme Vaasa Pohjois-Suomi Koko maa Keski-Suomi Uusimaa 15,0 10,0 5,0 0, TTL, Työolot Suomessa tietokanta TVL, Tilastokeskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 21

22 Työterveyden ja -turvallisuuden indikaattorit: työtapaturmat Vuonna 2006 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin alueella vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä oli 4980 Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti oli alueella vuosina jonkin verran enemmän kuin maassa keskimäärin: tapaturmasuhde ,8 33, ,0 27,8 31,4 27,1 29,7 29,5 29,9 30,3 26,8 26, ,6 25, Kaakkois-Suomi Koko maa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 22

23 Työterveyden ja -turvallisuuden indikaattorit: työtapaturmat maakunnittain Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti Kymenlaakson maakunnan alueella Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti Etelä-Karjalan maakunnan alueella Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti Etelä-Savon maakunnan alueella Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti koko maassa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 23

24 Sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet 2007 Diagnosoitavia mielenterveyden häiriöitä väestössä -6 % depressiota -5 % alkoholiriippuvuutta Masennustilan sairastaa vuosittain Masennuksesta aiheutuu alkavaa työkyvyttömyyttä alle 30 vuotiasta -2,5 milj. sairauspoissaolopäivää -600 milj. kustannukset Kela ja Eläketurvakeskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 24

25 Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus maakunnittain vuonna 2007 Työeläkkeet, vuotiaat Pohjois-Savo Lappi Varsinais-Suomi Etelä-Pohjanmaa Kainuu Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Savo Pohjanmaa Itä-Uusimaa Kanta-Häme Uusimaa Pohjois-Karjala Satakunta Ahvenanmaa Koko maa Eläketurvakeskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 25 Masennus Muut sairaudet

26 Työkyvyttömyys alueittain / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 26

27 Palkansaajien sairauspäivärahapäivät työsuojelupiireittäin Sairauspäivärahapäivät / palkansaaja Itä-Suomi Pohjois-Suomi Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Vaasa Häme Koko maa Turku ja Pori 5 4 Uusimaa TTL, Työolot Suomessa tietokanta Kela, Tilastokeskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 27

28 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: sairauspäivät Korvattujen sairauspäivärahapäivien lukumäärä oli vuonna 2007 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin alueella yhteensä Eniten sairauspäivärahapäiviä oli tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi ( ) Sairauspäivärahapäiviä palkansaajaa kohti oli alueella enemmän kuin maassa keskimäärin: 9 sairauspäivärahapäiviä / palkansaaja ,06 6,92 5,17 5,27 7,81 7,53 7,80 7,56 7,39 6,24 5,88 5,90 6,04 6, Kaakkois-Suomi Koko maa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 28

29 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: sairauspäivät maakunnittain kpl Sairauspäivärahapäiviä / palkansaajia Kymenlaakson maakunnan alueella Sairauspäivärahapäiviä / palkansaajia Etelä-Karjalan maakunnan alueella Sairauspäivärahapäiviä / palkansaajia Etelä-Savon maakunnan alueella Sairauspäivärahapäiviä / palkansaajia koko maassa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 29

30 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille Vuonna 2006 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin alueella ilmoitettiin ASA-rekisteriin yhteensä henkilöä Määrällisesti eniten henkilöitä ilmoitettiin teollisuuden (1271 kpl) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (786 kpl) alalta Esiintyvyys alueella tuhatta työllistä kohti oli korkeampi kuin maassa keskimäärin: ,0 16,7 15,4 15,3 16,3 Esiintyvyys / 1000 työllistä ,3 6,8 12,1 12,4 12,2 12,3 12,4 14,5 10, Kaakkois-Suomi Koko maa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 30

31 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille Esiintyvyys Kymenlaakson maakunnan alueella / 1000 työllistä Esiintyvyys Etelä-Karjalan maakunnan alueella / 1000 työllistä Esiintyvyys Etelä-Savon maakunnan alueella / 1000 työllistä Esiintyvyys koko maassa / 1000 työllistä / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 31

32 Alueellisen työterveyden ja turvallisuuden kehitystarpeet Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuutoimialoja ovat liikenne ja logistiikka sekä metsäteollisuus. Näin ollen erityisesti ammattikuljettajien ja metsäteollisuuden työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittäminen nähdään tärkeänä Lisäksi Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahastojen ohjelmissa sekä maakuntasuunnitelmissa ja ohjelmissa voidaan tunnistaa mm. seuraavia työhyvinvointiin liittyviä kohderyhmiä ja haasteita: aloittavat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat pk-yritysten johto ja henkilöstö kehittäjäorganisaatiot perhe- ja työelämän yhteensovittaminen työssäoppiminen ja osaamisen jatkuva uudistaminen kokemustiedon siirtäminen työvoiman ikääntymisen ja eläköitymisen yhteydessä muutosten hallinta sukupolvenvaihdoksissa luovan työskentelyn olosuhteet, oraganisointi ja johtaminen / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 32