Toimintaympäristö. TTL Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristö. TTL Turku"

Transkriptio

1 Toimintaympäristö TTL Turku

2 Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat Alue on kooltaan km², mikä on hieman alle 8 % koko Suomen pinta-alasta Asukkaita alueella on yhteensä (v.2008) eli noin 13 % koko Suomen väestöstä / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 2

3 Väestökehitys ja väestörakenne Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan väestö tulee edelleen kasvamaan Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa ja vähenemään Satakunnassa Alueen maakuntien väestörakenne vuonna 2008: 100 % 17,7 20,2 17,4 16,7 80 % 60 % 66,3 64,2 65,7 66,5 40 % 20 % 16,0 15,6 16,8 16,7 0 % Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Koko maa 0-14 v v. 65- v / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 3

4 Terveystilanne: kansantautien summaindeksi v.2008 Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla esiintyy maan keskiarvoa (=100) vähemmän kansantauteja Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Lappi 139,6 130,0 128,8 122,7 121,0 119,7 Etelä-Pohjanmaa 115,6 Kansantauteihin katsotaan kuuluvan verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta ja psykoosit Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjanmaa Satakunta 97,9 96,6 94,4 93,4 92,5 91,7 90,4 114,3 112,9 Varsinais-Suomi 83,9 Uusimaa 82,8 Itä-Uusimaa 82,1 Ahvenanmaa 70, / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 4

5 Työllisyys ja työttömyys Vuonna 2008 työllisyysaste oli kaikissa alueen maakunnissa maan keskiarvoa (70,6 %) korkeampi: Varsinais-Suomi 72,8 % Satakunta 70,7 % Ahvenanmaa 82,5 % Vastaavasti työttömyysaste oli maan keskiarvoa (6,4 %) alempi: Varsinais-Suomi 5,7 % Satakunta 6,0 % Ahvenanmaa 2,2 % työvoimatutkimus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 5

6 Elinkeinorakenne Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on maan keskiarvoa enemmän teollisuutta. Ahvenanmaalla teollisuutta on huomattavasti vähemmän muihin maakuntiin verrattuna. Kuljetukseen, varastointiin ja tietoliikenteeseen liittyvää toimintaa puolestaan on Ahvenanmaalla selvästi keskiarvoa enemmän Työpaikat päätoimialoittain vuonna 2006 (%) Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Koko maa Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 31,2 30,8 33,7 32,5 Teollisuus 21,4 24,4 6,8 17,8 Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta 14,2 12,5 12,2 15,3 Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 13,7 10,5 8,0 15,0 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,3 7,2 27,4 7,3 Rakentaminen 7,0 7,0 6,1 6,4 Maa- ja metsätalous 3,7 4,8 3,9 3,9 Toimiala tuntematon 0,8 0,9 1,2 1,0 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0,5 1,7 0,7 0,7 Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 0,3 0,0 0,2 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100, / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 6

7 Yritysten lukumäärä V Yrityksen koko Toimipaikkojen lkm Toimipaikkojen osuus (%) Varsinais-Suomi alle 10 henkilöä , henkilöä , henkilöä 326 0,97 yli 250 henkilöä 29 0,09 yhteensä ,00 Satakunta alle 10 henkilöä , henkilöä 893 5, henkilöä 135 0,84 yli 250 henkilöä 19 0,12 yhteensä ,00 Ahvenanmaa alle 10 henkilöä , henkilöä 117 4, henkilöä 19 0,76 yli 250 henkilöä 2 0,08 yhteensä ,00 Koko maa alle 10 henkilöä , henkilöä , henkilöä ,02 yli 250 henkilöä 468 0,14 yhteensä , / Työterveyslaitos / Marika Nevala / Lähde: TE-keskus 7

8 Tutkimustoiminta Tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella ylläpitävät Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo Akademi sekä ammattikorkeakouluista Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Sydväst Työterveyslaitoksen lisäksi alueella toimii myös muita tutkimuslaitoksia, kuten: Turku Science Park BioTurku Kelan tutkimuskeskus / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 8

9 Alueella vaikuttavat valtakunnalliset ja alueelliset ohjelmat Alueellista toimintaa ja kehittämistä ohjaavat erilaiset ohjelmat, mm: EAKR-toimenpideohjelma (Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueosiot) Ahvenanmaan EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma (Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueosiot) Ahvenanmaan ESR-toimenpideohjelma Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 2025 Varsinais-Suomen maakuntaohjelma maakuntaohjelman tarkistus Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 Karhun kämmen lyö Satakunnan maakuntaohjelma / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 9

10 Alueellinen osaamiskeskustoiminta OSKE - Osaamiskeskusohjelma on määräaikainen erityisohjelma, jolla suunnataan paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen alueella toimivat osaamisklusterit ja niitä toteuttavat osaamiskeskukset v : Elintarvikekehitys (Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Turku) Energiateknologia (Satakunnan osaamiskeskus / Prizztech Oy) HealthBIO (Turku Science Park Oy) Jokapaikan tietotekniikka (Satakunnan osaamiskeskus / Prizztech Oy) Matkailu ja elämystuotanto (Varsinais-Suomen osaamiskeskus) Meri (Satakunnan osaamiskeskus / Prizztech Oy, Varsinais- Suomen osaamiskeskus / Koneteknologiakeskus Turku Oy) Uusiutuva metsäteollisuus (Varsinais-Suomen osaamiskeskus / Turku Science Park Oy) / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 10

11 Työterveyshuoltoyksiköt Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen toiminta-alueella sijaitsee yhteensä 83 työterveyshuoltoyksikköä Eniten alueella on terveyskeskuksien / kunnallisten liikelaitosten tuottamia tth-yksikköjä. Työnantajien omia yksikköjä on lähes yhtä monta. Harvinaisimpia ovat työnantajien yhteiset yksiköt. Työterveyshuoltoyksiköt jakautuvat maakunnissa seuraavasti eri tuottajaryhmien kesken: TUOTTAJARYHMÄ Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa yht. Terveyskeskus / kunnallinen liikelaitos Työnantajan oma Työnantajien yhteinen Lääkärikeskuksen yms yht / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 11

12 Työterveyshuollon asiakasmäärät Varsinais-Suomessa yli puolet työterveyshuollon asiakkaista käyttää lääkärikeskuksien tuottamia palveluja Satakunnassa puolestaan enemmistö käyttää terveyskeskuksien / kunnallisten liikelaitosten tuottamia tth:n palveluja (ks. tthyksikköjen määrät) Ahvenanmaalla kaikki työterveyshuollon palvelut, ja sitä kautta myös asiakkaat, ovat keskittyneet yhteen terveyskeskuksen / kunnallisen liikelaitoksen yksikköön TUOTTAJARYHMÄ Henkilöasiakkaiden määrä terveyskeskus /kunnallinen liikelaitos summa % työnantajan oma summa % työnantajien yhteinen summa % lääkärikeskuksen yms. summa % Yht. summa % Varsinais-Suomi , , , , Satakunta , , , , Ahvenanmaa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 12

13 Työterveyshuollon henkilöstö Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen toiminta-alueella työskenteli vuonna 2007 erilaisissa työterveyshuoltoyksiköissä yhteensä 840 henkilöä, joista lääkäreitä 270 terv.hoitajia ja sair.hoitajia 358 avustavaa henkilöstöä 91 fysioterapeutteja 89 psykologeja 32 Täydennyskoulutetun henkilöstön osuus vuonna 2008: Verrattaessa täydennyskoulutettujen lukumäärää kaikkien toimien lukumäärään täydennyskoulutettuja oli n.66 % (lääkärikeskuksissa 60%, työnantajien omissa yksiköissä 66%, tk/kunnallisissa liikelaitoksissa 78 % ja työnantajien yhteisissä yksiköissä 59%) / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 13

14 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: ammattitaudit Vuonna 2006 alueella ilmoitettujen ammattitautien määrä oli yhteensä 974. Tautiryhmittäin tarkasteltuna määrällisesti eniten todettiin meluvammoja ja ihotauteja. Ilmaantuvuus alueella työllistä kohti oli 313, luku on maan keskiarvoa (=290) suurempi. Työllisten ammattitaudit tautiryhmittäin Turun ja Porin työsuojelupiirin alueella vuonna 2006 Meluvammat 284 Ihotaudit 205 Asbestisairaudet 161 Muut ammattitaudit 139 Rasitussairaudet 125 Hengityselinallergiat / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 14

15 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: työtapaturmat Vuonna 2006 Turun ja Porin työsuojelupiirin alueella vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä oli Työtapaturmia alueella oli tuhatta palkansaajaa kohti vuosina enemmän kuin maassa keskimäärin: , ,3 27,8 30,8 27,1 25,6 28, ,2 29,5 26,8 30,3 26, Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti Turun ja Porin tsp:n alueella Työtapaturmia tuhatta palkansaajaa kohti koko maassa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 15

16 Työterveyden ja -turvallisuuden indikaattorit: sairauspäivät Korvattujen sairauspäivärahapäivien lukumäärä oli vuonna 2007 Turun ja Porin työsuojelupiirin alueella yhteensä Eniten sairauspäivärahapäiviä oli tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi ( ) Sairauspäivärahapäiviä palkansaajaa kohti oli alueella hieman enemmän kuin maassa keskimäärin: ,41 5,45 5,17 5,27 6,3 6,23 6,58 5,85 5,89 6,3 6,24 5,88 5,9 6, Sairauspäivärahapäiviä / palkansaajia Turun ja Porin tsp:n alueella Sairauspäivärahapäiviä / palkansaajia koko maassa / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 16

17 Työterveyden ja turvallisuuden indikaattorit: altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille Vuonna 2006 Turun ja Porin työsuojelupiirin alueella ilmoitettiin ASA-rekisteriin yhteensä henkilöä Määrällisesti eniten henkilöitä ilmoitettiin teollisuuden (1745 kpl) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (657 kpl) alalta Esiintyvyys alueella tuhatta työllistä kohti oli hieman korkeampi kuin maassa keskimäärin: 14 12,7 12,5 12,2 12,3 13, ,1 12,4 11, ,4 11,3 10,9 8 8,2 6 6, Esiintyvyys Turun ja Porin tsp:n alueella / 1000 työllistä Esiintyvyys koko maassa / 1000 työllistä / Työterveyslaitos / Marika Nevala / 17

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta Toimintaympäristö TTL Lappeenranta Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan 26 482

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi Toimintaympäristön analyysi Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Toimittanut: Jyrki Liesivuori ja Tuire Westerholm Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010

Lisätiedot

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Pk-yrityksen rahoituskysely

Pk-yrityksen rahoituskysely Pk-yrityksen rahoituskysely Toukokuu 2002 Suomen Yrittäjät Esipuhe Analysoimalla pk-yritysten rahoitusasemaa voidaan paikallistaa kotoisten rahoitusmarkkinoiden mahdolliset heikkoudet ja muutossuunnat,

Lisätiedot