SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015"

Transkriptio

1 1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk Liite nro 1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen hallintoon kuuluvat sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan palvelua (50 %) myydään Rantasalmen ja Sulkavan kunnalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sivistystoimen hallinto Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Laskutettavat kiinteistömenottilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,1 Poistot ja poistoeron muutos ,2 Tilikauden yli-/alijäämä ,0 JOUKKOLIIKENNE Kuntien kuljetusten kilpailutus ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri Tavoitteet:

2 2 Hallinnonalat saavat tarvitsemansa palvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa Julkinen liikenne palvelee mahdollisimman hyvin kunnan palvelujen käyttöä ja kansalaisia. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos kesällä 2014 on aiheuttanut epävarmuutta ja kilpailun kiristymistä, joskin vuonna 2014 onnistuttiin säilyttämään palvelutaso entisellään. Lippujärjestelmän uudistuminen siirtyi vuoteen Kunnan kustantama joukkoliikenne on toiminut ja palvellut suunnitellulla tavalla. Joukkoliikenne Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,8 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,8 Tunnusluvut: v v v Myydyt seutuliput VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjauksen. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki, yksityisen päivähoidon kuntalisä sekä monikkoperheiden starttiraha. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin, vuonna 2013 päivitettyyn Juvan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä yksikkökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan koko varhaiskasvatuksessa huhtikuun loppuun mennessä. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on 100 %. Päiväkodeissa, kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa on tehty lapsen yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat uudistetulla lomakkeella. Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu huhtikuussa Kyselyn tuloksia ja palautetta on käsitelty vanhempainilloissa ja työyhteisöpalavereissa.

3 3 Täyttöaste 1-12 kk on päiväkodeissa 101,86 %: Esikko 100,89 %, Kummunmäki 102,09 % ja Mesikämmen 118,50 % sekä ryhmäperhepäivähoidossa 73,53 %: Haapataipale 77,52 % ja Koikkala 69,53 %. Varhaiskasvatus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,3 Toimitakate ,2 Poistot ja poistoeron muutos ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2 Tunnusluvut: Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa /% Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% Perheitä avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä v v v /9,0 % 10/9,82 % 16/15,89 3/4,6 % 1/0,99 % 0/0, Kunnassa olevat 0-6 v. lapset Tuotantomäärä ja -hintaluettelo: Menoarviot á á á Esikko/päivähoitotunti , , , Kummunmäki/ päivähoitotunti Mesikämmen/ vuoropäivähoitotunti Perhepäivähoitotunti , , , , , , , , , Koikkalan ryhmis , , , Haapataipaleen , , , ryhmis Mörrinpihan ryhmis , Avoin varh.kasvatus toimintapäivä Lapsiperheiden kotipalvelu/ toimintatunti , , , , , ,

4 Perheohjaus/ toimintatunti Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki Monikkoperheen starttiraha Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , , , Kelto/laskutettavat Perheohjaaja/ laskutettavat Tuloarviot á á á Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Netto PERUSOPETUS ESIOPETUS Kirkonkylän koulussa järjestetty esiopetus, jossa toimii kaksi esiopetusryhmää. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan Juvan päiväkodilta tarpeen mukaan. Vastuuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja Esiopetus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,3 Poistot ja poistoeron muutos ,5 Tilikauden yli-/alijäämä ,7 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Opetustunti á Opetustunti á Kirkonkylän koulu / , , ,

5 esiopetus Tuloarviot á á á Tuet ja avustukset Netto YLEISOPETUS JA ERITYISOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Opetussuunnitelman uudistamisen valmisteleminen. Oppilaanohjausta tehostetaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisen jatko-opiskelupolun löytäminen. Mittari: 98 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan Yhtenäiskouluratkaisun selvittäminen. Oppilashuoltoa koskeva osuus päivitetty ja tullut voimaan alkaen. Perusopetuksen tuntijako alkaen valmisteilla. Tavoite toteutuu. Lukion ja yläasteen yhteinen rehtori alkaen. Yleisopetus / koulut Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,3 Poistot ja poistoeron muutos ,9 Tilikauden yli-/alijäämä ,7 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Opetustunti á Opetustunti á Hatsolan koulu , , , Kirkonkylän koulu , , ,

6 Koikkalan koulu , , , Kuosmalan koulu , , , Paatelan koulu , , , Vuorenmaan koulu , , , Yläaste , , , , , , Tuloarviot á á á Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Netto Tunnusluvut Hatsolan koulu 41, ,5 41, ,5 Koikkalan koulu 28 27, ,5 19, ,5 Kuosmalan koulu 38,5 41, , ,5 28 Paatelan koulu 47, ,5 46,5 43,5 Vuorenmaan koulu 22, , ,5 Kyläkoulut yhteensä ,5 164,5 152, Kirkonkylän koulu ,5 181 Kirkonkylän koulu / esiopetus 29, ,5 29,5 32, luokat 444, , luokat ,5 189,5 177,5 177,5 Perusopetus yhteensä 658, ,5 588,5 561, ,5 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti h/oppilas/vko /oppilas Hatsolan koulu ,02 1,98 2, Koikkalan koulu ,10 2,18 2, Kuosmalan koulu ,08 2,08 1, Paatelan koulu ,83 1,76 1, Vuorenmaan koulu ,63 3,08 3, Kirkonkylän koulu ,73 2,00 1, Kirkonkylän koulu / ,42 1,47 1, esiopetus Yläaste ,21 2,18 2, Esi- ja perusopetus yht ,99 2,06 2,

7 7 Yleisopetus / tuotteistamatontilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,1 APIP-TOIMINTA Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut ). Juvan kunnassa on pidetty kylien APIP ryhmän perustamisen edellytyksenä aloitusvaiheessa 10 lasta. Vastuuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja Kodin, koulun ja APIP-toiminnan yhteistyön vahvistamista. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatumittarien käyttöönottaminen. On huomioitu toimintasuunnitelmassa. Otettu käyttöön. APIP-toiminta Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,0 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,1 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: APIP-toiminta Ohjaustunti á Ohjaustunti á Ohjaustunti á APIP-toiminta , , , Tuloarviot Ohjaustunti á Ohjaustunti á Ohjaustunti á

8 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Netto PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Valtion erityisavustuksilla toteutetaan seuraavat hankkeet: 1. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishanke / Vastuuhenkilönä koulunjohtaja Velimatti Salmi 2. Kerhotoiminnan kehittämishanke / Vastuuhenkilö rehtori Olli Kossila 3. Ryhmäkoon pienentäminen / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Oppilaskuntatoiminnan ja välituntitoiminnan edistäminen sekä opettajien tvt-taitojen kehittäminen valtion erityisavustuksella. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös vuonna Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös Opetusryhmien pienentämistä jatketaan valtion erityisavustuksen turvin. Toteutuu. Toteutuu. Toteutuu. Perusopetuksen projektit Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,2 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,2 SAIRAALAOPETUS Ostopalvelu perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annetusta sairaalakouluopetuksesta.

9 9 Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot Toimintamenot ,9 Toimintakate ,9 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,9 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja: Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Juvan lukion rehtori Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista. Lukiokurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla. Verkko- ja kuvayhteyskursseja järjestetään vähintään 10 kappaletta. Lukiossa toteutetaan toisen asteen yhteistyötä. Juvan lukion opiskelijoista vähintään 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia opintoja. Juvan lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia opintopolkuja. Urheilijat osallistuvat urheiluakatemian toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemian toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla. Juvan lukioon hakeutui 44 % peruskoulun Juvalla päättäneistä. Rantasalmelta Juvan lukioon tuli yksi oppilas. Kaikkiaan Juvan lukiossa aloitti syksyllä uutta oppilasta. Verkko- ja kuvayhteyskursseja on järjestetty Rantasalmen ja Sulkavan lukion kanssa yhteistyönä kymmenen kappaletta. Juvalta annettu opetus: kahdeksan kurssia. Sulkavalta tullut opetus: kaksi kurssia. Juvan lukion opiskelijoista 47 % valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja. Urheiluakatemian toimintaan osallistui 20 Juvan lukion opiskelijaa (20 % koko oppilasmäärästä). Musiikkiakatemian kursseja suoritti viisi opiskelijaa. Tammikuussa 2014 toteutettiin Rantasalmella yrittäjyyden markkinointikurssi yhteistyönä JJRS -lukioiden sekä Savonlinnan AMK:n kanssa. Kurssi toteutettiin järjestämällä talvirieha, joka oli suunnattu lähinnä venäläisille turisteille. Juvan lukiosta tapahtuman järjestämiseen osallistui viisi opiskelijaa. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa rockmusikaali Virgon. Esityksiä oli seitsemän kappaletta. Esitystä katsomassa kävi kaikkiaan 1024 katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 61 lukiolaista.

10 10 Lukio-opetus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,9 Poistot ja poistoeron muutos ,9 Tilikauden yli-/alijäämä ,8 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti Opetustunti Opetustunti Lukio-opetus , , , Tuloarviot Opetustunti Opetustunti Opetustunti Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Netto Tunnusluvut v v v Oppilaita ,5 101,5 Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,62 1,62 1,62 Brmenot/opp Tuotteistetut menot KIRJASTOTOIMI Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Vastuuhenkilö: Juvan kirjaston johtaja Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteistyötä. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.

11 11 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Ei toteutunut. Siirtyy vuodelle Toteutunut. Toteutunut. Kirjastotoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot Toimintamenot ,9 Toimintakate ,9 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Aukiolotunti , , , Kirjastoauton reittitunti , , ,5 63, Tuloarviot á á á Myyntituotot Muut toimintatuotot Netto Ka Suomi 2012 Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Rantasalmi 2012 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 12,55 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 18,81 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 10,54 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 1,53 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) * valtakunnalliset kirjastotilastot 2014 valmistuvat toukokuussa 2015 KANSALAISOPISTO Kunta osti vuonna 2014 kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

12 12 Tavoitteet: Laadukkaiden opistopalvelujen järjestäminen Juvalla taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. Koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen vapaassa sivistystyössä ja osaamisen kehittäminen. Kansalaisopisto Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,7 Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,7 Tunnusluvut: v v v Nettokust. /opetustunti 37,18 39,93 27,9 Opetustunnit Opiskelijat VAPAA-AIKATOIMI LIIKUNTATOIMI Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt ja yhteisöt yhteistyössä kunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja Sampolan toimintojen käynnistäminen peruskorjaus- ja laajennustöiden valmistuttua. Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen. Vesiliikuntakeskus Sampolan tilat on avattu virallisesti yleisön käyttöön Sampolan avaamisen yhteydessä lanseerattu Seniorikortti myynyt hyvin ja sitä kautta on kannustettu ikäihmisiä omatoimiseen vesi- ja kuntosaliharjoitteluun. Omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi on avattu 9-väyläinen frisbeegolfrata urheilukentän ympäristöön.

13 13 Liikuntatoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,1 Poistot ja poistoeron muutos ,9 Tilikauden yli-/alijäämä ,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Sampolan liikuntatilat , , Kaarihalli , , , Tuloarviot á á á Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Netto Tunnusluvut: v v v Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä (kuntosali) Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä NUORISOTOIMI Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Sampolan nuorisotilojen käynnistäminen ja toiminnan kehittäminen; Nuoret otetaan aktiivisesti mukaan nuorisotiloissa tapahtuvien toimintojen kehittämiseen. Pienryhmä-, Avartti- ja Tyttötalotoimintaa kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen;

14 14 Nuorille järjestetään mahdollisuus osallistua sekä tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa mm. Nuorisovaltuustotoiminnan sekä Lasten Parlamentti-toiminnan kautta. Etsivä nuorisotyö: Etsivä nuorisotyö-projektin avulla ilman koulutus- tai työharjoittelupaikkaa olevat nuoret ohjataan yksilölliselle opinto- tai työelämän polulle. Muutto Sampolan nuorisotiloihin toi kunnostetuille tiloille ennätysmäärän nuoria. Ajalla nuorisotiloissa kirjattiin kävijätilastoihin noin avoimen nuorisotalotoiminnan käyntiä. Myös alakouluikäiset pääsivät mukaan talotoimintaan, sillä Pikku- Nuokkaritoiminta aloitti syksyllä toimintansa. Tyttötalotoiminnan toiminta on jatkunut yhä enemmän nuorten itsensä ideoimana ja järjestämänä. Tytöt ovat pyrkineet aktiivisesti olemaan mukana vaikuttamassa nuorten oloihin ja avustamassa Juvalla järjestettäviä tapahtumia (esim. Näkymätön yö, Onnen ongintaa sekä Nuorten kuuleminen). Toisena pienryhmänä toimi Sampolan sisustamisesta ja toimintojen suunnittelusta vastannut nuorten ryhmä, joka sai työnsä päätökseen elokuun loppuun mennessä. Sen sijaan Avartti-toiminnan kehittäminen ja laajentaminen siirtyy seuraaville vuosille, ohjaajakoulutuksen peruunnuttua syksyltä Toimintavuoden aikana Nuorisovaltuusto Rattaan ja nuorten toimesta järjestettiin nuorten kuulemisen tilaisuus, johon osallistui ennätysmäärä nuoria ja viranhaltijoita. Nuorisovaltuuston nuoret pääsivät tapaamaan kahdesti maakunnan kansanedustajia toimintavuoden aikana. Noissa tapaamisissa kansanedustajat halusivat kuulla nuorten mielipiteitä eri aihekokonaisuuksista. Nuorisovaltuusto on toiminut hyvin itsenäisesti jakaen vastuuta toimintojensa toteutuksessa. Yhteisen koulutusviikonlopun aikana opittiin mm. kokouskäytänteitä sekä mietittiin erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Lasten oikeuksien päivänä käynnistettiin Juvalla myös Lasten Parlamentin toiminta, joka on pääasiassa suunnattu alakouluikäisille. Etsivän nuorisotyön projekti on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat auttaneet yhteensä 52 nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjanneet nuoria tarvittavien palveluiden piiriin Etsivän nuorisotyöntekijät on ohjannut yhteistyössä Voimakas-projektin kanssa kuntouttavan työtoiminnan avointa ryhmää, joka on tavoittanut toimintavuoden aikana yhteensä 12 työtöntä nuorta. Nuorisotoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Netto (toimintakate) ,6 Poistot ja poistoeron muutos ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,8 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Sampolan nuorisotilat , , , Kaislajärven leirikeskus , , , Tuloarviot á á á

15 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Netto KULTTUURITOIMI Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia ). Juvan Kinon elokuvatoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta nuorisopalvelujen vastuulle. Elokuvia näytetään viikonloppuisin Juvan Koulukeskuksen auditoriossa. Elokuvatoiminta työllistää toimintakaudellaan kuusi osa-aikaisesti palkattua nuorta työntekijää. Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja elokuvatoiminnan osalta Juvan museon näyttelyn uusiminen hankerahoituksen avulla. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja Versoverkon kanssa. Juvan kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen. Toteutunut. Kesällä 2014 uudistettu näyttely Liikkeellä jatkaa vielä kesän Näyttelyt uusittiin museoviraston HAVA-rahoituksella. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoimintaa on lisätty museotoiminnan avulla. Versoverkon Satu & Aatos satutunnit pyörivät kerran kuussa kirjastolla. Marraskuussa 2014 toteutettiin Verso-päivät, jotka tapahtuivat kirjastolla yhden viikon aikana. Juvan Kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen. Kinon uudistuvan Spider-tekniikan myötä työntekijöiden kouluttaminen siirtyy vuodelle Koulukinonäytöksiä järjestettiin toimintavuoden aikana yhteensä 3. Näytökset olivat suunnattu alakoululaisille. Lisäksi yläkoulun vanhemmille oppilaille ja lukiolaisille näytettiin tilausnäytöksenä yksi esitys, jossa oli mukana elokuvan ns. tekijöitä. Myös päiväkoti-ikäisille järjestettiin oma lastenkinonäytös.

16 16 Kulttuuritoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,9 Poistot ja poistoeron muutos ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Museon aukiolotunti , , , Tuloarviot á á á Maksutuotot Tuet ja avustukset Netto

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen

Lisätiedot

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI Sivistysltk 18.10.2016 Liite nro 3 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Sivistysltk Liite nro 2. Sivistystoimen hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin.

Sivistysltk Liite nro 2. Sivistystoimen hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin. Sivistysltk 18.4.2017 Liite nro 2 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvin - voinnin edistäjiä.

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 531 489 * Toimintakulut -798 148 Toimintakate -266 659 Netto -266 659 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa APIP.-selvitystyöryhmä/2014 APIP-TOIMINNAN SELVITYS/TYÖRYHMÄ Anu Veteläinen, apulaisrehtori Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490 294 * Toimintakulut -943 345 Toimintakate -453 051 Netto -453 051 300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen:

SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen: SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tuki- ja elämänlaatupalvelujen järjestäminen kuntalaisille perusopetuksen,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot