Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit"

Transkriptio

1 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari LVM, Helsinki

2 Sisältö Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat Horizon 2020: Smart, Green and Integrated Transport Tekesin avoimet ohjelmat Esimerkkejä muista rahoitusinstrumenteista Jouni Wallander, Innosto Oy

3 Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Taustalla Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi Uudistuksen tavoitteena on, että tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina Erilaisia rakenteellisia muutoksia, mm. tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen ja tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen Tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset: Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä Jouni Wallander, Innosto Oy

4 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Yleistä rahoituksesta Ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka etsii ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin Rahaa kerätään suuremmiksi kokonaisuuksiksi käytettävissä 55 miljoonaa vuosittain Kaikki voivat hakea - parhaat (konsortiot) menestyvät Kriteereinä valinnassa relevanssi, vaikuttavuus ja laatu Arvioinnissa tullaan hyödyntämään ulkopuolista osaamista Oleellista monitieteisyys, ilmiölähtöisyys, ratkaisuhakuisuus ja hallinnon rajojen madaltaminen Avoin teemaprosessi, joka tulee toistumaan vuosittain Teemat valmistelee ja rahoituspäätökset tekee Suomen Akatemiaan perustettava Strategisen tutkimuksen neuvosto Valmistelussa on vielä pohdittavaa ja aikataulu on tiukka ensimmäinen vuosi saattaa olla tuleviin vuosin nähden erilainen Jouni Wallander, Innosto Oy

5 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Teemojen valmistelu 2014 Erilaiset työpajat, mm. Tutkimuslaitosedustajat 17.3 Yliopistoedustajat 24.3 Elinkeinoelämäedustajat 25.3 Teemojen tulee olla riittävän laajoja tärkeää laadukkaan ja mielekkään toteutuksen kannalta Teemoja ei vuosittain voi olla kovinkaan montaa Lisäksi: SA:n hallituksen ja toimikuntien puoliväliseminaari Tekesin strategiaprosessi SA:n toimikuntien suunnittelupäivät Suorat yhteydenotot, pyydetyt puheenvuorot/esiintymiset/ keskustelutilaisuudet Avoin seminaari teemavalmistelun tuloksista 13.6.

6 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Eteneminen Strateginen tutkimusneuvosto nimitetään mahdollisimman pian Ministeriöt ovat jo tehneet jäsenehdotukset Kesällä 2014 strategisen tutkimuksen neuvosto tekee aloitteen keskeisimmistä teemoista Akatemiassa valmistellaan näitä teemoja parhaillaan Prosessi on avoin ja interaktiivinen, ja siinä kuullaan laajalti eri toimijoita; tilaisuus tärkeä Syksyllä 2014 Valtioneuvosto päättää keskeisimmät teemat ensimmäisenä vuonna syksyllä 2014, jatkossa vuosittainen tarkastelu Tämän jälkeen Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää, miten valitut teemat puretaan ohjelmiksi Hakujulistukset auki loppuvuonna 2014 SA:n osalta toimeenpano edellyttää lakimuutosta (tavoite ) STN tekee ensimmäiset rahoituspäätökset alkuvuodesta 2015 Valtioneuvosto tai sen ministeriöt eivät osallistu rahoituksen osoittamiseen yksittäisille tutkimushankkeille tai -ohjelmille Hankkeiden valinta tapahtuu avoimen kilpailun kautta. Valinnassa painotetaan yhteiskunnallista relevanssia, vaikuttavuutta ja tutkimuksen laatua Jouni Wallander, Innosto Oy

7 Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat Yleistä rahoituksesta Selvityksiä, ennakointeja, arviointeja ja tutkimuksia, joilla vastataan VN:n ja ministeriöiden päätöksenteon tietotarpeisiin Vahvistaa tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa, strategista kokonaisnäkemystä ja tiedolla johtamista Rahoituskriteereinä yhteiskunnallinen relevanssi, vaikuttavuus ja laatu Temaattisten toimenpiteiden kesto pääsääntöisesti 1-3 vuotta yksittäiset toimeksiannot voivat olla lyhyempiäkin Hankkeet toteutetaan vuosien aikana Käytettävissä: 5,0 M vuonna ,5 M vuonna ,5 M vuonna 2016 Hankkeista päättää ministeriöiden työryhmä VNK:n johdolla 5 painopistealuetta, joista jokainen jakaantuu 3-4 kärkiteemaan LVM toimii vastuuministeriönä II. painopistealueen (Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto) kärkiteemassa Arktisuuden mahdollisuudet Myös useita muita kärkiteemoja, joihin voi tarjota liikenneaiheita Jouni Wallander, Innosto Oy

8 Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat Painopisteet ja kärkiteemat I. SIVISTYS, YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS HYVINVOINNIN PERUSTANA (TEA-jaosto, pj. STM) 1. Yhteiskunnan polarisaation ehkäisy STM Koulutuksellisen tasa-arvon vaikutukset osaaminen, kasvu ja hyvinvointi OKM Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen: kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus OM II. TYÖN, OSAAMISEN JA YRITTÄMISEN LIITTO (TEA-jaosto, pj. TEM) 1. Arktisuuden mahdollisuudet LVM Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet YM Työpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus ja vaihtoehdot TEM Teollinen Internet ja automatisaatio TEM III. KESTÄVÄ JULKINEN TALOUS (TEA-jaosto, pj. VNK) 1. Julkisen talouden kestävyys ja rakenne VM Julkisen talouden vakaus ja finanssipolitiikka VM Talouspolitiikan arvioinnin tueksi hankittava selvitys- ja arviointitoiminta VM Maankäytön ja asumisen kehittäminen YM IV. TURVALLINEN YHTEISKUNTA (TEA-jaosto, pj. SM) 1. Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki SM Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana SM Uudet teknologiat mahdollisuutena ja uhkana SM V. HALLINTO MAHDOLLISTAJANA (TEA-jaosto, pj. VNK) 1. EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle TEM Tieto yhteiskunnan kilpailuetuna MMM EU-aloitteiden vaikutusten arviointien tehostaminen VNK Ohjauksen uudet työkalut ja kokeilukulttuurin tuki VNK

9 Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat Rahoituksen hakeminen Ensimmäiset määrärahat ovat nyt haettavana: hakuaika on , päätökset julkaistaan syyskuussa 2014 Toinen täydentävä hakukierros avataan elo-syyskuussa 2014 Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita Arviointikriteereinä sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteisiin (relevanssi), ongelma- ja ratkaisukeskeisyys sekä hankkeen laatu ja toteutettavuus Täysimääräinen rahoitus Hakuilmoitus, -ohjeet ja -asiakirjat VN:n verkkosivuilla: Jouni Wallander, Innosto Oy

10 Yhteenveto: kaksi uutta, erilaista rahoitusmuotoa Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (Suomen Akatemia) Ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka etsii ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin Rahoituskriteereinä yhteiskunnallinen relevanssi, vaikuttavuus ja tieteellinen laatu Teemojen päätös valmistellaan VNK:n koordinoimana yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa, tutkimustoimijoita ja TIN:oa kuullen. Rahoituspäätöksissään itsenäinen ja riippumaton STN (Strategisen tutkimuksen neuvosto) tekee aloitteen keskeisimmistä teema-alueista ja painopisteistä, jotka VN:n yleisistunto määrittää Käytettävissä rahoitusmyöntöihin oletettavasti 55 M vuodessa Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat (VNK) Rahoittaa selvityksiä, ennakointeja, arviointeja ja tutkimuksia, joilla vastataan VN:n ja ministeriöiden päätöksenteon tietotarpeisiin Vahvistaa tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa, strategista kokonaisnäkemystä ja tiedolla johtamista Rahoituskriteereinä yhteiskunnallinen relevanssi, vaikuttavuus ja laatu Hankkeista päättää ministeriöiden työryhmä VNK:n johdolla Temaattisten toimenpiteiden kesto pääsääntöisesti 1-3 vuotta, yksittäiset toimeksiannot voivat olla lyhyempiäkin Käytettävissä 5 M vuonna 2014, 7,5 M vuonna 2015 ja 12,5 M vuonna 2016 Jouni Wallander, Innosto Oy

11 Liikenne Horisontti 2020:ssa Elina Holmberg EUTI, Tekes

12 YLEISTÄ EU-RAHOITUKSESTA Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti 2020

13 JAOSSA YHTEENSÄ 70,2 MRD I Huipputason tiede 1. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC): tutkimus tieteen eturintamassa 2. Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET) - avoimet - ennakoivat - lippulaivatoimet 3. Marie Skłodowska-Curie (MSCA) -toimet: tutkijaliikkuvuus 4. Tutkimusinfrastruktuuri II Teollisuuden johtoasema 1. Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla 1.1. tieto- ja viestintäteknologia 1.2. nanoteknologiat 1.3. kehittyneet materiaalit 1.4. bioteknologia 1.5. kehittynyt valmistus ja prosessointi 1.6. avaruus 2. Riskirahoituksen saatavuus: laina & pääoma 3. Innovointi pk-yrityksissä III Yhteiskunnalliset haasteet 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien tutkimus ja biotalous 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa: osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat 7. Turvalliset yhteiskunnat: Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen 20% II + III-pilarien rahoituksesta pk-yrityksille Pk-instrumentin kautta (1/3) & normaalit yhteisprojektit (2/3) Lisäksi osiot Osaamisen ja osallistumisen laajentamiseen sekä Tiede yhteiskunnassa, yhteiskuntaa varten IV Yhteinen tutkimuskeskus JRC, muu kuin ydintutkimus Lisäksi ydinenergia-alan EURATOM-ohjelma

14 SMART, GREEN and INTEGRATED TRANSPORT Objective: "To achieve a European transport system that is resource-efficient, climate-and-environmentally-friendly, safe and seamless for the benefit of all citizens, the economy and society. 4 broad lines of activities aiming at: Resource efficient transport that respects the environment Better mobility, less congestion, more safety and security Global leadership for the European transport industry Socio-economic and behavioural research and forward-looking activities for policy-making

15 CALL: MOBILITY FOR GROWTH Areas addressing Mode-Specific Challenges: 1. Aviation; 2. Rail; 3. Road; 4. Waterborne Areas addressing Transport Integration Specific Challenges: 5. Urban; 6. Logistics; 7. Intelligent Transport Systems; 8. Infrastructure Areas addressing Cross-Cutting Issues: 9. Socio-economic and behavioural research and forward looking activities for policy-making Also: Small Business and Fast-Track Innovation for Transport NOSTOJA (DL ): MG Safe and connected automation in road transport MG Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility MG Transport societal drivers

16 KONSORTION KOKOAMINEN Osallistujat Minimivaatimus yhteistyöprojektissa: Kolme osallistujaa kolmesta eri EU- tai liitännäisvaltiosta Joissain rahoitusmuodoissa yksi osallistuja riittää

17 HANKEMUODOT

18

19 Horizon2020-hakujen valmistelun tukeminen Fintrip tukee liikenneteemaan kohdistuvien Horizon2020-hakujen valmistelua Hakijoita kannustetaan keskittymään uuteen liikennepolitiikkaan ja älykkääseen liikkumiseen Myönnetään kahdenlaisia tukia: Konsortion kokoajille euroa; maksetaan, kun on jätetty H2020-hakemus Konsortioon osallistujille euroa; maksetaan, kun on laadittu raportti tuen käytöstä Yhteensä enintään euroa Haku- ja päätösprosessi: Avoin haku lyhyellä lomakkeella Fintripin projektipäällikkö esittelee hakemukset LVM:n, Trafin ja Liikenneviraston edustajista muodostetulle ryhmälle, joka tekee rahoituspäätökset Deadlinet: Ensimmäinen deadline on ja se on tarkoitettu ensisijaisesti elokuussa 2014 ja maaliskuussa 2015 päättyviin H2020-hakuihin Toinen deadline on ja se on tarkoitettu ensisijaisesti maaliskuussa 2015 päättyviin H2020-hakuihin Päätökset tehdään heti hakujen sulkeuduttua Hakulomake: alkaen! Jouni Wallander, Innosto Oy

20 Tekesin innovaatiorahoitus

21 Haasteet, joihin Tekes vastaa myös julkisen tutkimuksen rahoituksella Tuottavuus ja uudistuminen Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi Kyvykkyys innovaatiotoimintaan

22 Tutkija on elinkeinoelämän visionääri JULKINEN TUTKIMUS: Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa yritysten ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä Testaa ideoita ja haastaa uudistumaan

23 Kolme projektityyppiä, joilla vastaamme haasteisiin A. Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Ratkaisuja kehittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin Tuloksia, jotka hyödynnettävissä yritysprojekteissa (ei kuitenkaan suoraa tuotekehitystä) Mitä edellytämme: Ymmärrystä elinkeinoelämän tarpeista ja intoa yritysyhteistyöverkostojen kehittämiseen. B. Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Uutta liiketoimintaa joko olemassa olevaan tai perustettavaan yritykseen Mitä edellytämme: Tahtoa ja osaamista tutkimuksen kaupallistamiseen. C. Strategiset tutkimusavaukset Uusia rohkeita avauksia tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja uuden liiketoiminnan syntymiseen Mitä edellytämme: Visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta. Lisäksi FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme) Vierailevien tieteen ja teknologian huippututkijoiden rahoitusohjelma, jossa kaikki projektityypit ovat mahdollisia

24 Käynnissä olevat Tekesin ohjelmat Elinvoimainen ihminen BioIT Biologisen tiedon hallinta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Oppimisratkaisut Skene Games Refueled Terveyden proaktiivinen edistäminen -valmistelussa Työelämän kehittäminen Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Luonnonvarat ja kestävä talous Arktiset meret Green Growth Tie kestävään talouteen Green Mining - Huomaamaton ja älykäs kaivos Groove Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä Kehitysmaainnovaatiot -valmistelussa Älykäs elinympäristö EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Fiiliksestä fyrkkaa - Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Fiksu kaupunki Huippuostajat Innovatiiviset kaupungit INKA Rakennettu ympäristö Trial Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö Teollinen internet ja 5G -valmistelussa

25 Paljon muitakin rahoittajatahoja ja instrumentteja, mm: EU DG:t (Directorates-General), erit. Mobility and Transport (MOVE) Elina Holmberg / Tekes toimii NCP:nä ERA-NET EU:n tutkimuksen puiteohjelman rahoitusmuoto, jolla kehitetään kansallisten tutkimusohjelmien ja tutkimuksen rahoittajien yhteistyötä Infravation (infravation.net) Infra-alan tutkimusta ja innovaatioita Vetäjänä ERA-NET Plus for road infrastructure innovation Suomi ei varsinaisena rahoittajana ei tutkimuksen vetovastuuta Suomeen CEDR (cedr.fr) Tieliikenteeseen liittyvää tutkimusta eri teemoilla eri vuosina, mm. ITS Liikennevirasto jäsenorganisaationa, yhteyshenkilönä Tiina Jauhiainen Seuraava call loppuvuonna vuoden hankkeita Shokit Yms yms. Jouni Wallander, Innosto Oy

26 Sekavaa? Tulevaisuudessa Fintrip koostaa kotisivuilleen merkittävimmät avoimet liikennealaa koskettavat tutkimushaut! Jouni Wallander, Innosto Oy

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille?

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Jarmo Raittila, NCP Tekes 17.9.2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015 Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Kari Venäläinen 17.3.2015 DM 1272687 01-2015 Innovaatiorahoitukeskus Tekes palveluksessasi Rahoitus ja palvelut yrityksille Rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES 1 2 3 4 Uudistu, kokeile, kasva, kansainvälisty Mihin Tekesin rahoitusta voi käyttää Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen ja Tekes. Reijo Munther/Tekes

Älykäs erikoistuminen ja Tekes. Reijo Munther/Tekes Älykäs erikoistuminen ja Tekes Reijo Munther/Tekes UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 Rahoitusta parhaille ideoille ja yrityksille Halu ja kyky kasvaa Kansainvälinen kilpailuetu

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Horisontti2020 ja pk-yritykset + riskirahoitus. Tästä se lähtee! Dipoli 27.11.2013 Karin Wikman, Tekes SMEs and Risk Finance komitean Suomen edustaja

Horisontti2020 ja pk-yritykset + riskirahoitus. Tästä se lähtee! Dipoli 27.11.2013 Karin Wikman, Tekes SMEs and Risk Finance komitean Suomen edustaja Horisontti2020 ja pk-yritykset + riskirahoitus Tästä se lähtee! Dipoli 27.11.2013 Karin Wikman, Tekes SMEs and Risk Finance komitean Suomen edustaja SISÄLTÖ 1. Tukiryhmä 2. Pk-yritykset H2020-ohjelmassa

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastoseminaari - Cleantech mahdollisuutena Pirkanmaan yrityksille. Kari Herlevi 6.3.2014

Pirkanmaan ilmastoseminaari - Cleantech mahdollisuutena Pirkanmaan yrityksille. Kari Herlevi 6.3.2014 Pirkanmaan ilmastoseminaari - Cleantech mahdollisuutena Pirkanmaan yrityksille Kari Herlevi 6.3.2014 Mitä on Cleantech? Cleantech tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset

irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset Sisällysluettelo Yritystuet Sivut 4... 5 Euroopan unioni Sivut 6... 11 ELY-keskukset

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Helsinki EU-toimisto Helsinki, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto,

Lisätiedot