Suomalaisten menestyminen Horisontti2020-ohjelman Yhteiskunnalliset haasteetosion teemoissa erityistarkastelussa Ilmastotoimet-haaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten menestyminen Horisontti2020-ohjelman Yhteiskunnalliset haasteetosion teemoissa erityistarkastelussa Ilmastotoimet-haaste"

Transkriptio

1 Tammikuu 2018 Suomalaisten menestyminen Horisontti2020-ohjelman Yhteiskunnalliset haasteetosion teemoissa erityistarkastelussa Ilmastotoimet-haaste Suomalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti EU:n Horisontti2020 ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet-osion hakuihin. Lokakuun 2017 hanketietojen perusteella suomalaishakijoita on ollut yli 4 300, joista lähes 600 on saanut rahoituksen ( 13). Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet haasteessa on ollut yli 600 suomalaishakijaa, joista 17 % on saanut rahoituksen. EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, EUTI, koostaa tilastoja suomalaisten yleisestä menestymisestä Horisontti2020-ohjelmassa ja viimeiset tulokset ovat lokakuulta Kansalliset yhteyshenkilöt, NCP:t, kokoavat tarkempaa tietoa omilta vastuualueiltaan. Tässä tiedotteessa käsitellään Ilmastotoimet-haasteen hakuja perustuen lokakuun 2017 hanketilastoihin. Lisätietoa rahoitetuista suomalaisosallistujista kuten myös suomalaisten kansainvälisestä menestymisestään Ilmastotoimet-haasteessa löytyy Ilmastotoimethaasteen nettisivulta. Tässä tiedotteessa tarkastellaan suomalaisten osallistumista Ilmastotoimet-haasteen hakuihin hakumuodoittain ja organisaatiotyypeittäin (Taulukot 2-3). Eniten hakemuksia ovat lähettäneet yritykset ja tutkimuslaitokset ja näistä kahdesta tutkimuslaitosten on ollut korkeampi. Lisäksi suomalais menestymistä tarkastellaan erikseen yksivaiheisissa (Taulukot 4-6) ja kaksivaiheisissa hakutyypeissä (Taulukot 7-10). Yksivaiheisissa hauissa suomalaiset menestyvät paremmin kuin kaksivaiheisissa hauissa. Lopuksi vertaillaan suomalaisten menestymistä kaikissa Yhteiskunnalliset haasteetosion seitsemässä haasteessa (Taulukot 11-13). Menestyminen Ilmastotoimet-haasteessa on ollut muihin haasteisiin nähden hyvää keskiarvoa, sillä hakemuksia on jätetty kolmanneksi eniten, on ollut kolmanneksi korkein ja EU-rahaa on kotiutettu neljänneksi eniten. Yli 600 suomalaishakijaa Ilmastotoimet -haasteen hauissa Yli 600 suomalaishakijaa on hakenut rahoitusta Ilmastotoimet-haasteessa (Taulukko 1). Suomalaiset ovat osallistuneet 50 hakuun ja hauittain osallistujia on ollut Lähes 40 % hauista (19 kpl) on ollut hakumuotoa tutkimus- ja innovaatiotoiminta, johon suomalaiset ovat myös osallistuneet eniten (Taulukko 2). Toiseksi eniten suomalaiset ovat osallistuneet innovaatiotoiminta-hakumuotoon. Taulukon 2 mukaan suomalaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminta- ja innovaatiotoiminta-hakumuodoissa on jäänyt keskiarvoa heikommaksi (17 %). Selvityksemme mukaan innovaatiotoiminta-hakumuodossa hakijoista yli 40 % on ollut yrityksiä ja ne ovat myös pärjänneet parhaiten (14 %), kun taas korkeakoulujen menestyminen on ollut heikointa (3 %). Parhaiten suomalaiset ovat menestyneet ERA-NET-Cofund-hakumuodossa, jossa kaikki 12 hakijaa ovat saaneet rahoituksen (Taulukko 2). Suurin osa rahoitetuista hakijoista on julkisia toimijoita ja tutkimuslaitoksia, joilla on tarjota tutkimusrahoitusta hankkeille. ERA-NET-Cofund haut on yleensä kohdennettu niin, että potentiaalisia hakijoita on vain yksi, mikä selittää korkeaa a. Toiseksi parhaiten - liki 40 - suomalaishakijat ovat pärjänneet koordinointi- ja tukitoimintaan liittyvässä hakumuodossa (Taulukko 2). Selvityksemme mukaan tässä hakumuodossa tutkimuslaitokset ovat olleet suurin ja menestynein hakijaryhmä, sillä liki puolet tutkimuslaitosten lähettämistä hakemuksista on saanut rahoituksen. 1

2 Organisaatiotyypeittäin vertailtuna korkein on ollut julkisilla toimijoilla (Taulukko 3), mikä selittyy pääasiassa hyvällä menestyksellä ERA-NET-Cofund- ja koordinointi- ja tukitoimintahakumuodoissa. Lähes puolet suomalaishakijoista on ollut yrityksiä, joiden hakemuksista 12 % on tullut rahoitetuksi. Rahoituksen saaneista suomalaishakijoista 18 % (19 kpl) toimii hankkeen koordinaattorina. Hakemuksista, joissa on koordinaattorina suomalainen tutkimuslaitos, joka viides (6 kpl) on saanut rahoituksen (Taulukko 3). Sen sijaan suomalaisten korkeakoulujen onnistuminen koordinaattorihakijoina on ollut heikkoa. Suomalaisyliopisto on ollut 30 kertaa hakijana koordinaattoriksi, mutta yksikään näistä hankkeista ei ole tullut rahoitetuksi. Aktiivisimpia koordinaattori-hakijoita ovat olleet yritykset, joiden koordinaattoreina on ollut 10 (Taulukko 3). Yritysten suurta määrää koordinaattoreina selittää se, että pk-yrityksille suunnatuissa hauissa (SME-1 ja SME-2) hankkeessa on yleensä vain yksi osallistuja. Selvityksemme mukaan yritykset ovat niille räätälöityjen hakujen lisäksi olleet suurin hakijaryhmä innovaatiotoiminta-hakumuodossa ja toiseksi suurin hakijaryhmä tutkimus- ja innovaatiotoiminta-hakumuodossa. Suomalaisyliopistojen osalta tulemme tutustumaan tarkemmin koordinaattori arviointiraportteihin ja hakemaan syitä yliopistojen epäonnistumiseen Ilmastotoimet-haasteen-hauissa. Tekemämme kansainvälisen vertailun perusteella (tiedote löytyy Ilmastotoimet-haasteen nettisivuilta) maiden välillä on eroja siinä, millä organisaatiotyypeillä on vahvin rooli EU-rahoituksen kotiuttamisessa Ilmastotoimet-haasteessa. Kaksivaiheisissa hauissa suomalaiset menestyivät heikommin kuin yksivaiheisissa hauissa Yksivaiheisissa hauissa on ollut suomalaishakijoita yli 400, joista noin joka viides on rahoitettavien listalla (Taulukko 4). Laskelmiemme mukaan näiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 780 milj. euroa, josta komission osuus on 57 %. Suomalais kokonaiskustannukset ovat noin 44 milj. euroa, josta komission osuus on 64 %. Yksivaiheisissa hauissa koordinaattoreiden on alempi (11 %) kuin partnereiden (27 %) (Taulukko 5). Myös organisaatioiden onnistumisprosentit vaihtelevat parhaiten menestyivät julkiset toimijat (57 %) ja tutkimuslaitokset (28 %) (Taulukko 6). Suurin osa yksivaiheisista hauista on hakumuodoltaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa (Taulukko 7). Koordinaatio- ja tukitoiminta, ERA-NET-Cofund sekä molemmat pk-yrityksille suunnatut Innovaatiotoiminta-haut ovat hakumuotoja, joissa järjestetään vain yksivaiheisia hakuja. Noin neljäsosa Ilmastotoimet-haasteen hauista on ollut kaksivaiheisia ja niihin osallistuneista yli kahdestasadasta suomalaishakijasta 65 % (134 kpl) on päässyt haun toiseen vaiheeseen (Taulukot 7 ja 8). Kolmestatoista kaksivaiheisista hauista kahdeksan on ollut hakumuotoa innovaatiotoiminta ja viisi tutkimus- ja innovaatiotoiminta-hakumuotoa (Taulukko 7). Suomalaiset ovat menestyneet näissä hauissa heikommin kuin yksivaiheisissa hauissa. Suomalaisten on ollut kaksivaiheisten hakujen ensimmäisessä vaiheessa 8 ja toisessa vaiheessa 13 (Taulukot 7 ja 8), kun yksivaiheissa hauissa on ollut 21. Ero on erityisen selvä, kun tarkastellaan tutkimus- ja innovaatiotoiminta hakumuotoa, jossa yksivaiheisissa hauissa lähes joka viides hakija on saanut rahoituksen. Kaksivaiheisissa hauissa vastaava on vain 5 (Taulukko 7) mikä saattaisi antaa aihetta jatkotarkasteluihin. Kaksivaiheisissa hauissa koordinaattoreiden on ollut hieman korkeampi kuin partnereiden (Taulukko 9). Organisaatioista parhaiten ovat menestyneet yritykset (17 %), julkiset toimijat (14 %) ja tutkimuslaitokset (13 %) (Taulukko 10). Laskelmiemme mukaan rahoitettujen suomalaishankkeiden kokonaiskustannukset ovat lähes 200 milj. euroa, josta komission osuus on 85 %. Suomalais kokonaiskustannukset ovat runsaat 10 milj. euroa, josta komission osuus on 89 %. 2

3 Suomalaisten menestyminen Yhteiskunnalliset haasteet-osion teemoissa kansallisesti Lokakuun 2017 loppuun mennessä suomalaishakijat ovat tehneet Yhteiskunnalliset haasteet-osion seitsemässä haasteessa lähes 600 sopimusta ja kotiuttaneet EU-rahaa noin 244 miljoonaa euroa. Onnistumisprosentti Yhteiskunnalliset haasteet-osiossa on keskimäärin 13,4 %, mikä on samalla tasolla suomalaisten onnistumisessa koko Horisontti2020-ohjelmassa (13,5 %). Aktiivisimmin suomalaiset ovat osallistuneet Yhteiskunnalliset haasteet-osion seitsemästä haasteesta Terveys-haasteeseen, mutta on jäänyt melko alhaiseksi (9 %) (Taulukko 11). Toiseksi eniten suomalaishakijoita on ollut Energia-haasteessa, ja näistä 15 % on saanut rahoituksen. Paras on ollut Liikenne- (21 %) ja Elintarviketurva- (19 %) haasteissa. Ilmastotoimet-haasteessa on ollut 17. Eniten rahoitusta ovat saaneet Energia-haasteen osallistujat, jotka ovat kotiuttaneet neljäsosan (n. 61 milj. euroa) kaikesta Yhteiskunnalliset haasteet-osioon tulleesta EU-rahoituksesta (Taulukko 12). Myös Terveysja Liikenne-haasteiden osallistujat ovat saaneet hyvin rahoitusta (molemmat yli 40 milj. euroa). Ilmastotoimet-haasteessa rahoitusta on kotiutettu vajaat 40 milj. euroa. Sopimusten lukumäärät ovat samaa noin sadan sopimuksen luokkaa neljässä haasteessa; Energia-, Elintarviketurva-, Ilmastotoimet-, sekä Terveys-haasteissa. Organisaatiotyypeittäin tarkasteltuna eniten sopimuksia Yhteiskunnalliset haasteet osiossa on yrityksillä (36 %), tutkimuslaitoksilla (29 %) ja korkeakouluilla (21 %) (Taulukko 13). Näistä kolmesta korkein on tutkimuslaitoksilla ja heikoin korkeakouluilla. Korkeimmaksi nousee julkisilla toimijoilla, jotka osallistuvat yleensä kohdennettuihin tutkimusrahoittajille räätälöityihin hakuihin. Rahoitetuista hankkeista 18 % on suomalaisten koordinoimia. Koordinaattoreista yli 60 % on yrityksiä (mikä selittyy pk-yrityksille suunnattujen hakumuotojen luonteesta) ja yli neljäsosa tutkimuslaitoksia. Ilmastotoimet-haasteen osalta olemme tehneet selvityksen miten eri organisaatiotyypit kotiuttavat rahoitusta parhaiten menestyvissä EU-maissa. Tämä tiedote löytyy Ilmastotoimet-haasteen nettisivuilta. 3

4 Taulukko 1 Suomalais osallistuminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen hakuihin. Kaksivaiheisten hakujen suomalaisosallistujat, jotka eivät päässeet haun toiseen vaiheeseen, on merkitty sulkeisiin. Taulukossa käytetyt lyhenteet: innovaatiotoiminta (IA), ERA-NET-Cofund (ERA), koordinaatio- ja tukitoiminta (CSA), pk-instrumentti (SME-1 & SME-2), tutkimus- ja innovaatiotoiminta (RIA). no haku (hakumuoto) no haku (hakumuoto) 1 H2020-BG (CSA) 1 27 H2020-SC OneStageB (ERA) 2 2 H2020-BG (RIA) 1 28 H2020-SC OneStageB (RIA) 44 3 H2020-BG (RIA) H2020-SCC-NBS-1stage-2016 (RIA) 3 4 H2020-BG (RIA) 1 30 H2020-SCC-NBS-2stage-2016 (IA) 4 (14) 5 H2020-CIRC-2016OneStage (CSA) 4 31 H2020-SFS (RIA) 4 6 H2020-CIRC-2016OneStage (RIA) 8 32 H2020SMEINST (SME-1) 30 7 H2020-CIRC-2016TwoStage (IA) 28 (30) 33 H2020-SMEINST (SME-1) 28 8 H2020-DRS-2014 (CSA) 1 34 H2020-SMEINST (SME-1) 21 9 H2020-DRS-2014 (RIA) H2020-SMEINST (SME-2) 6 10 H2020-DRS-2015 (IA) 3 36 H2020-SMEINST (SME-2) 9 11 H2020-DRS-2015 (RIA) 5 7 H2020-SMEINST ((SME-2) H2020-EE PPP (RIA) 4 38 H2020-WASTE-2014-one-stage (CSA) 8 13 H2020-LCE-2016-ERA (ERA) 1 39 H2020-WASTE-2014-one-stage (RIA) H2020-SC one-stage (CSA) 9 40 H2020-WASTE-2014-two-stage (IA) 12 (1) 15 H2020-SC one-stage (RIA) H2020-WASTE-2015-one-stage (CSA) 5 16 H2020-SC two-stage (RIA) 12 (3) 42 H2020-WASTE-2015-two-stage (IA) H2020-SC one-stage (CSA) H2020-WASTE-2015-two-stage (RIA) 4 (2) 18 H2020-SC one-stage (ERA) 4 44 H2020-WATER-2014-one-stage (CSA) 6 19 H2020-SC one-stage (RIA) H2020-WATER-2014-one-stage (ERA) 1 20 H2020-SC two-stage (IA) H2020-WATER-2014-two-stage (IA) 1 21 H2020-SC two-stage (RIA) 20 (5) 47 H2020-WATER-2014-two-stage (RIA) 4 22 H2020-SC OneStageB (CSA) 6 48 H2020-WATER-2015-one-stage (ERA) 2 23 H2020-SC OneStageB (ERA) 2 49 H2020-WATER-2015-two-stage (IA) 6 24 H2020-SC OneStageB (RIA) H2020-WATER-2015-two-stage (RIA) 8 (9) 25 H2020-SC TwoStage (IA) 4 (9) 26 H2020-SC OneStageB (CSA) 20 Yhteensä hakijoita 547 (73) 4

5 Taulukko 2 Suomalaisten menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen hauissa hakumuodoittain. Sama tarkastelu esitetään Taulukossa 7 siten, että yksi- ja kaksivaiheiset haut on ryhmitelty erikseen. hakumuoto hakujen sopimusten Koordinaatio- ja tukitoiminta (CSA) % ERA-NET-Cofund % Innovaatiotoiminta (IA) % Tutkimus- ja innovaatiotoiminta (RIA) % Innovaatiotoiminta pk-yrityksille (SME-1) % Innovaatiotoiminta pk-yrityksille (SME-2) % yht % Taulukko 3 Suomalaisten menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen hauissa organisaatiotyypeittäin. Mukana myös tietoa koordinaattoreiksi hakeneiden menestymisestä. koordinaattori sopimusten koordinaattorien sopimusten (koordinaattorit) organisaatiotyyppi Korkeakoulut ja toisen asteen koulutus (HES) % (0 %) Muut (OHT) % (0 %) Yritykset (PRC) % (10 %) Julkiset toimijat (PUB) % (0 %) Tutkimuslaitokset (REC) % (20 %) yht % (10 %) 5

6 Taulukko 4 Suomalais menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen yksivaiheisissa hauissa Haku rahoitetaan varalla ei rahaa hylätty (peruutettu) yht H2020-BG % H2020-BG % H2020-BG % H2020-BG % H2020-CIRC-2016OneStage % H2020-DRS % H2020-DRS % H2020-EE PPP % H2020-LCE-2016-ERA % H2020-SC one-stage % H2020-SC one-stage (1) % H2020-SC OneStageB % H2020-SC OneStageB % H2020-SCC-NBS-1stage % H2020-SFS % H2020-SMEINST % H2020-SMEINST % H2020-SMEINST % H2020-SMEINST % H2020-SMEINST % H2020-SMEINST % H2020-WASTE-2014-one-stage % H2020-WASTE-2015-one-stage % H2020-WATER-2014-one-stage % H2020-WATER-2015-one-stage % yht % Taulukko 5 Suomalaiskoodinaattoreiden ja -partnereiden menestyminen Ilmastotoimet -haasteen yksivaiheisissa hauissa rooli rahoitetaan varalla ei rahaa hylätty peruutettu yht onnistumis % koordinaattori % partneri % yht % 6

7 Taulukko 6 Suomalaisorganisaatioiden menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen yksivaiheisissa hauissa organisaatiotyyppi rahoitetaan varalla ei rahaa hylätty peruutettu yht onnistumis % Korkeakoulut ja toisen asteen koulutus (HES) % Muut (OHT) % Yritykset (PRC) % Julkiset toimijat (PUB) % Tutkimuslaitokset (REC) % yht % Taulukko 7 Suomalaisten menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen yksi- ja kaksivaiheisissa hauissa hakumuodoittain. hakumuoto hakujen hakujen kaksivaiheiset haut Koordinaatio- ja tukitoiminta (CSA) % ERA-NET-Cofund % Innovaatiotoiminta (IA) % % Tutkimus- ja innovaatiotoiminta (RIA) % % Innovaatiotoiminta pk-yrityksille (SME-1) % Innovaatiotoiminta pk-yrityksille (SME-2) % yht % % Taulukko 8 Suomalais menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen kaksivaiheisten hakujen toisessa vaiheessa haku rahoitetaan varalla ei rahaa hylätty yht H2020-BG % H2020-CIRC-2016TwoStage % H2020-SC two-stage % H2020-SC two-stage % H2020-SC TwoStage % yksivaiheiset haut H2020-SCC-NBS-2stage % H2020-WASTE-2014-twostage % H2020-WASTE-2015-twostage % H2020-WATER-2014-twostage % H2020-WATER-2015-twostage % yht % 7

8 Taulukko 9 Suomalaiskoodinaattoreiden ja -partnereiden menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen kaksivaiheisten hakujen toisessa vaiheessa rooli rahoitetaan varalla ei rahaa hylätty 2.vaiheessa koordinaattori % partneri % yht % yht Taulukko 10 Suomalaisorganisaatioiden menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Ilmastotoimet -haasteen kaksivaiheisten hakujen toisessa vaiheessa hylätty 2.vaiheessa organisaatiotyyppi rahoitetaan varalla ei rahaa yht Korkeakoulut ja toisen asteen koulutus (HES) % Muut (OHT) % Yritykset (PRC) % Julkiset toimijat (PUB) % Tutkimuslaitokset (REC) % yht % Taulukko 11 Suomalaisten hankesopimukset Horisontti2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -osiossa: hakemuslukumäärät, sopimuslukumäärät ja onnistumisprosentit haasteittain Yhteiskunnalliset haasteet -osion teemat sopimus 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi % 2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous % 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia % 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne % 5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus % 6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa % 7. Turvalliset yhteiskunnat % yht ,4 % 8

9 Taulukko 12 Suomalaisten hankesopimukset Horisontti2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -osiossa: sopimuslukumäärät ja EU:n rahoitus osallistujille haasteittain Yhteiskunnalliset haasteet -osion teemat sopimus osuus sopimuksista EU:n rahoitus 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi % % 2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous % % 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia % % 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne % % 5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus % % 6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa 38 7 % % 7. Turvalliset yhteiskunnat 40 7 % % yht % % osuus rahoituksesta Taulukko 13 Suomalaisorganisaatioiden menestyminen Horisontti2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -osiossa sopimus koordinaattoreiden organisaatiotyyppi Korkeakoulut ja toisen asteen koulutus (HES) % 9 9 % Muut (OHT) % 1 1 % Yritykset (PRC) % % Julkiset toimijat (PUB) % 1 1 % Tutkimuslaitokset (REC) % % yht ,4 % % osuus koordinaattoreista Tiedotteen kirjoittajat: Jaana Lehtimäki, NCP, Johtava tiedeasiantuntija & Suvi Broholm, Tiedeasiantuntija sähköposti: etunimi.sukunimi[at]aka.fi Ilmastotoimet-haasteen nettisivu Ilmastotoimet-haasteen LinkedIn-ryhmä 9

Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials

Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials H2020-SC5-teeman yksivaiheiset haut (2014 työohjelma) 13.10.2014 Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelma/elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous: haut

Horisontti 2020 ohjelma/elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous: haut Horisontti 2020 ohjelma/elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous: 2014-2016 haut (sopimustilanne 28.2.2016) 2 (15) Sisällysluettelo 1 Biopohjaisen

Lisätiedot

Business Finland. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Business Finland. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 09-2018 Business Finland EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti

Lisätiedot

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes 8.11.2017 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Ajankohtaisia KBBE -ohjelmasta Raimo Pakkanen Tekes

Ajankohtaisia KBBE -ohjelmasta Raimo Pakkanen Tekes Ajankohtaisia KBBE -ohjelmasta 4.9.2012 Raimo Pakkanen Tekes Sisältö EU 7 PO KBBE -ohjelman v. 2013 haku (WP 2013) Suomalaisten menestyminen KBBE -ohjelmassa EU:n Biotalousstrategia Horisontti 2020:n 3

Lisätiedot

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen #H2020tiedejatarve Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 12:30 Kevyt lounas 13:00 Tilaisuuden avaus Jarmo

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLANDIN TAVOITTEET Luomme mahdollisuuksia globaaliin kasvuun: 1 2 3 4 edistämällä asiakkaiden uudistumista tukemalla nousevia liiketoimintaekosysteemejä

Lisätiedot

Business Finland. Lyhyt perehdytys Horisontti 2020 osallistumiseen Webinaari,

Business Finland. Lyhyt perehdytys Horisontti 2020 osallistumiseen Webinaari, 05-2019 Business Finland Lyhyt perehdytys Horisontti 2020 osallistumiseen Webinaari, 27.5.2019 EU:n Horisontti 2020 ohjelma 80 mrd vv. 2014-2020 Tukee: Huipppututkimusta ja tutkijaliikkuvuutta, esim. työskentelyä

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

DM # Suomen H2020- tunnusluvut

DM # Suomen H2020- tunnusluvut 01-2017 DM # 1768853 Suomen H2020- tunnusluvut 10.1.2017 EUTI - EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat Eija Auranen Sari Federley Heini Günther Elina Holmberg Hanna Vuorinen Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen

Lisätiedot

NMP. (Nanosciences/nanotechnologies, Materials and new Production technologies) Kari Keskinen, Tekes. Copyright Tekes

NMP. (Nanosciences/nanotechnologies, Materials and new Production technologies) Kari Keskinen, Tekes. Copyright Tekes NMP (Nanosciences/nanotechnologies, Materials and new Production technologies) 4.9.2012 Kari Keskinen, Tekes Copyright Tekes NMP-teema (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies)

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Horizon roadshow. Kiertue Juha Saarnio, Head of Innovation Networks Teknologiateollisuus ry

Horizon roadshow. Kiertue Juha Saarnio, Head of Innovation Networks Teknologiateollisuus ry Horizon 2020 -roadshow Kiertue 14.1. 4.2.2014 Juha Saarnio, Head of Innovation Networks Teknologiateollisuus ry Kehitettävää edellisestä puiteohjelmasta on! Suomi lipeämässä nettomaksajaksi Saantoa lisättävä

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

Analyysi vuoden hauista

Analyysi vuoden hauista Analyysi vuoden 2016-2017 hauista H2020-aihealue: NMBP Tekijä: Jarmo Raittila KVANTITATIIVINEN OSUUS: A. Konsortioprojektit (pl. yksittäisen osallistujan hakemukset, esim pk-instrumentti): Hakemukset,

Lisätiedot

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Timo Taskinen 22.8.2013 Tutkimuspalvelupäivät EU National contact point (NCP) Kansallinen yhteyshenkilö tutkimuksen ohjelmissa NCP:n rooli ja tehtävät

Lisätiedot

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 3.1.2019 STRATEGINEN TAVOITE SUOMEA VARTEN Käynnistämme uutta kestävää kasvua innovoinnin ja kansainvälisen yhteistyön kautta 1 2 Yritysten globaali kasvu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 9.5.2018 Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 (EAKR, ESR) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) - Tavoitteena: - Parantaa työllisyyttä, lisätä

Lisätiedot

Kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia

Kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia Kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia MAL-verkoston tulevaisuustyöpaja 17.4.2018 Suvi Häkämies Green Net Finland EU:n kehitysrahoitus Yleiskatsaus rahoitusohjelmiin Yleistä EU:n rahoituksesta

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 EU:n rahoitusinstrumentit Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Rahoitus perustuu kilpailuun: vain parhaat

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM

Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM Horisontti 2020:een liittyvän kansallisen toimijaverkoston kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus. Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin

Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus. Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin 9.9.2015 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti 2020

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari

VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari VTT Julkaisu: La lettre européenne de l ANRT No. 242 (lokakuu 2010) Artikkelin nimi: VTT, cet européen qui s impose au plus haut niveau dans le 7e programme-cadre

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Maata näkyvissä - yritysten rahoitusmahdollisuuksia Horisontissa Heini Günther & Elina Holmberg

Maata näkyvissä - yritysten rahoitusmahdollisuuksia Horisontissa Heini Günther & Elina Holmberg Maata näkyvissä - yritysten rahoitusmahdollisuuksia Horisontissa Heini Günther & Elina Holmberg 3.10.2017 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman Muistio 1 (5) Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tieto- ja viestintäteknologia -hakuteeman pääpainotukset... 2 3. Tulevaisuuden tehtaat: Euroopan tuotantomahdollisuuksien modernisointi... 4 4. EU:n ja Brasilian

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Itämeren alueen Interregohjelman

Itämeren alueen Interregohjelman Itämeren alueen Interregohjelman toinen haku EU:n Itämeri strategiansidosryhmätilaisuus Helsinki 6.4.2016 Eeva Rantama, Team Leader Project Unit, Managing Authority/Joint Secretariat Sisältö Toimintalinjojen1

Lisätiedot

Sanapilvi laadittu suomalaisten Horisontti 2020 -osallistujien hankkeiden yleisimpien hakusanojen perusteella

Sanapilvi laadittu suomalaisten Horisontti 2020 -osallistujien hankkeiden yleisimpien hakusanojen perusteella Sanapilvi laadittu suomalaisten Horisontti 2020 -osallistujien hankkeiden yleisimpien hakusanojen perusteella Väliraportti ajanjaksolta 1.1.2014-30.10.2015 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020

Lisätiedot

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille?

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Jarmo Raittila, NCP Tekes 17.9.2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan

Lisätiedot

Hakijan ABC. Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI

Hakijan ABC. Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI Hakijan ABC Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI Mukaan kannattaa lähteä, kun haluat kehittää uusia hyödynnettävissä olevia ratkaisuja, yleensä yhdessä muiden kanssa (poikkeuksiakin on) päästä näkemään, mitä alallasi

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 8.9.2016 Hannu Koponen & Raija Partanen 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia

Lisätiedot

Arvioijan vinkit onnistumiseen. Kansainvälisille markkinoille EU:n yritysrahoituksen avulla

Arvioijan vinkit onnistumiseen. Kansainvälisille markkinoille EU:n yritysrahoituksen avulla Innovation Manager Arvioijan vinkit onnistumiseen Kansainvälisille markkinoille EU:n yritysrahoituksen avulla 18.4.2018 Jerri Laine Jerri.laine@innovation-manager.com +358 50 585 1858 www.innovation-manager.com

Lisätiedot

Ajankohtaista H2020-ohjelmasta ja pk-instrumentista. Elina Holmberg, Tekes 16.9.2015

Ajankohtaista H2020-ohjelmasta ja pk-instrumentista. Elina Holmberg, Tekes 16.9.2015 Ajankohtaista H2020-ohjelmasta ja pk-instrumentista Elina Holmberg, Tekes 16.9.2015 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan

Lisätiedot

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK 10.6.2015 Alken organisaatio 1.3.2014- Kehittämisryhmä - makera, myr, asiantuntijaryhmät, tietopalvelu Rakennerahastoryhmä - Etelä-Suomen EAKR, kaupunki -ITI

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja pk-yritykset

Horisontti 2020 ja pk-yritykset Horisontti 2020 ja pk-yritykset 24.03.2015 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi 2. Biotalous

Lisätiedot

Mitä kuuluu luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen EU-rahoitukselle/ H2020 -haut

Mitä kuuluu luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen EU-rahoitukselle/ H2020 -haut Mitä kuuluu luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen EU-rahoitukselle/ H2020 -haut Jaana Lehtimäki, SA EU -rahoitusinstrumentit ja luonnonmonimuotoisuus seminaari 27.10.2016 SYKE 1 SC2- ja SC5 -haasteiden

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Jouko Hautamäki ICT NCP Satakunnan ELY-keskus ja Tekes Satakunnan EU-rahoitusinfo 5.6.2014 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin

Lisätiedot

Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia. Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921

Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia. Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921 Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921 Itämeri-ohjelmien lyhyt historia Interreg II C (1996-99) - 4 jäsenmaata (FI,SE,DK,DE),

Lisätiedot

Horisontti 2020: mitä tarjolla oppimisratkaisuja kehittäville yrityksille? Elina Holmberg, NCP Tekes

Horisontti 2020: mitä tarjolla oppimisratkaisuja kehittäville yrityksille? Elina Holmberg, NCP Tekes Horisontti 2020: mitä tarjolla oppimisratkaisuja kehittäville yrityksille? Elina Holmberg, NCP Tekes 26.9.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kv-hankkeiden koulutuspäivä Ikaalinen 22.9.2016 Sivu 1 5.10.2016 Mitä on opittu edellisiltä ohjelmakausilta?

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman Muistio 1 (5) Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Energiatehokkuus -haun pääpainotukset... 2 3. Vähähiilinen energia -haun pääpainotukset... 4 4. Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -haun pääpainotukset... 4 1. Johdanto

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia ja

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI

MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI Euroopan investointiohjelma Tilannekatsaus Toukokuu 2018 MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI JUNCKERIN EUROOPAN INVESTOINTIOHJELMA SUOMESSA FI Suomessa Junckerin komission Euroopan investointiohjelmaan kuuluvan

Lisätiedot

Pk-instrumentti. Elina Holmberg Innovation Thursday

Pk-instrumentti. Elina Holmberg Innovation Thursday Pk-instrumentti Elina Holmberg Innovation Thursday 26.5.2016 Horisontti 2020 - Rakenne I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1. Euroopan tutkimus-neuvosto (ERC):

Lisätiedot

895 M ,26%*

895 M ,26%* 17.4.2019 Tiedot pohjautuvat Euroopan komission 13.03.2019 päivättyyn hanketietokantaan Suomen avainluvut: 895 M 2068 14,26%* 1360 590 322 150 Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus Suomalaisten

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys vaikutukset opetukseen ja tieteeseen sekä innovaatiotoimintaan ja uuden työn luomiseen. Tulevaisuusvaliokunta 5.10.

Talousarvioesitys vaikutukset opetukseen ja tieteeseen sekä innovaatiotoimintaan ja uuden työn luomiseen. Tulevaisuusvaliokunta 5.10. Talousarvioesitys 2017 - vaikutukset opetukseen ja tieteeseen sekä innovaatiotoimintaan ja uuden työn luomiseen Tulevaisuusvaliokunta 5.10.2016 T&K&I - määrärahat talousarvioesityksessä T&K&I politiikan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Interreg Itämeren alueen ohjelma

Interreg Itämeren alueen ohjelma Interreg Itämeren alueen ohjelma EU:n Itämeren alueen strategia koko Suomen strategia Informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.12.2015, Kajaani Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö / Eero Vilhu, Kainuun

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2019 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2019 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemian toiminta Tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja ja vahva vaikuttaja Tutkimushakemusten arviointi ja rahoituspäätökset kansainväliseen vertaisarviointiin

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Käytännön vinkkejä apua ja tietoa tarjolla Heini Günther 16.1.2014 www.tekes.eu EUTI - EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat Outi

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Eerikki Willman

Eerikki Willman Muistio 1 (5) Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Energiatehokkuus -haun pääpainotukset... 2 3. Vähähiilinen energia -haun pääpainotukset... 3 4. Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -haun pääpainotukset... 4 1. Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Horisontin pk-rahoitus. Heini Günther

Horisontin pk-rahoitus. Heini Günther Horisontin pk-rahoitus Heini Günther 24.8.2016 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti 2020 Rahoitusta

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Kymenlaakson rahoitushakuinfo Merikeskus Vellamo

Kymenlaakson rahoitushakuinfo Merikeskus Vellamo Kymenlaakson rahoitushakuinfo Merikeskus Vellamo 29.8.2019 Etelä-Suomen EAKR-haku 9.9.-17.10. Aikataulu Haku toteutetaan yksivaiheisena 6 vkoa Hakemusten käsittelyaikaa ennen koord.työryhmää reilu 3 vkoa

Lisätiedot

Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia

Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia Asmo Vartiainen Horisontti2020 infotilaisuus yrityksille Oulu, 26.1.2016 Outotec prosessiteknologiayritys Maailmanlaajuinen toiminta

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot