Yhteiskunta ja eettisyys. Ari Salminen 21. ja Julkisjohtaminen Filosofinen tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunta ja eettisyys. Ari Salminen 21. ja 23.01.2014 Julkisjohtaminen Filosofinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Yhteiskunta ja eettisyys Ari Salminen 21. ja Julkisjohtaminen Filosofinen tiedekunta

2 Yhteiskunta ja eettisyys: keskeiset kysymykset I Mitkä ovat kansalaisten kannalta eettiset arvot, viranomaishyveet ja poliittisen järjestelmän luottamuksen sisältö? II Toimintamallit: miten turvataan integriteetti (rehellisyys, riippumattomuus) julkisen ja yksityisen sektorin instituutioissa? III Mitä on suomalainen korruptio ja miten sitä torjutaan; mitä ovat integriteetin loukkaukset?

3 Suomi Transparency Internationalin korruptiomittauksessa: pisteytys ja sijoitus170 maan joukossa Year Score Rank /100 3 (Joint rank) /100 1 (Joint rank) (Joint rank) (Joint rank)

4 HALLINTOTIETEELLINEN ETIIKAN TUTKIMUS VAASAN YLIOPISTOSSA Kansalaiset ensin? Eettinen hallinto kansalaisten arvioimana. Suomen Akatemian rahoittama hanke : Kansalaiskysely 2008 (N=5000); Nuorisokysely 2009 (N=1200) Lainsäätäjän arviot hyvästä hallinnosta ja virkamiehestä. Eduskuntakyselyt 2004 ja Julkisen palvelun eetos alue- ja paikallishallinnon johtajaa ja 31 väitettä julkisesta intressistä, kestävästä kehityksestä, integriteetistä, tehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. (Qmetodi) Kansallisen integriteettijärjestelmän tutkimus. Suomi (NIS) 2011 Kunnanjohtajien käsitykset eettisestä tilasta ja kehittämisestä. Etiikkabarometri Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli verkostot Suomessa Kuntien eettiset koodit / dilemmat. Kysely valtuutetuille 2012/2013. (N=6000) Whistleblowing Väitöskirjat (2014, 2015): Good Governance Citizen Perspective (Mäntysalo); Nuoren sukupolven eettinen johtaja (Pitkänen) 4

5 Kansalaiskyselyn tuloksia Kunnon kansalainen: Kunnon kansalainen maksaa veronsa, on lainkuuliainen ja arvostaa rehellistä työtä Oikeudenmukaisuus: Luokka- ja tuloerot lisäävät epäoikeudenmukaisuutta (huonompiosaisuus) Avoimuus ja vastuu: Päätöksenteko avoimuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä kansalaisille Eettiset arvot: Oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasa-arvo ja luotettavuus ovat yhteisesti jaettuja arvoja Eettinen johtajuus: organisaatioarvojen merkitys, esimiestyön eettisyys Luottamus, hyvä hallinto ja korruption tila 5

6 I Arvot Yhteisesti jaetut arvot: oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, vastuullisuus Arvojen ristiriidat Nousevat ja laskevat arvot Arvojen muutos

7 Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo: kolmen sukupolven arvioita (Kansalaiskysely 2008 & Nuorisokysely 2009; IRAS 2012 vol 78) Suomalainen yhteiskunta on muuttumassa epäoikeudenmukaisemmaksi Kansalaisten epätasaarvoinen kohtelu lisääntyy Nuoret (N= ) Samaa mieltä % Eri mieltä % Keski-ikäiset (N=763-78) Samaa mieltä % Eri mieltä % Vanhempi sukupolvi (N= ) Samaa mieltä % Eri mieltä % Tuloerot kasvat Epätasa-arvo ei saa loukata huonompiosaisia Lisää infoa 7

8 NUORTEN KÄSITYKSET JULKISJOHTAJIEN EETTISISTÄ PERUSHYVEISTÄ (NUORISOKYSELY/LÄHDESMÄKI 2010) ei lainkaan tärkeä jonkin verran tärkeä erittäin tärkeä rehellisyyttä (n=1124) 7 93 tehokkuutta (n=1124) moraalista selkärankaa (n=1125) kansalaisläheisyyttä (n=1122) esimerkillistä käyttäytymistä (n=1123) palveluhenkisyyttä (n=1123) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 8

9 Toteutuvatko hyvän hallinnon periaatteet käytännössä? (Kansalaiskysely/Salminen & Ikola- Norrbacka 2009) Viranomaiset käyttäytyvät asiallisesti (n=1963) Lomakkeet ovat helposti saatavilla (n=1962) 3,3 3,18 Neuvonta ja opastus hoidetaan asianmukaisesti (n=1964) Tehdyille päätöksille saadaan perustelut (n=1963) Hakulomakkeet ovat selkeät (n=1964) Hallinnossa asioiminen on sujuvaa (n=1962) Virkakieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää (n=1966) Kansalaisia kuullaan heitä koskevissa asioissa (n=1965) Päätökset ovat helposti ymmärrettäviä (n=1964) Hallinto on helppoa ja yksinkertaista (n=1957) Asioita hoidetaan ilman viivytystä (n=1966) 2,93 2,73 2,64 2,59 2,56 2,54 2,46 2,34 2, Keskiarvo asteikolla 1 = ei lainkaan, 2 = melko huonosti, 3 = jonkin verran, 4 = melko hyvin, 5 = erittäin hyvin 9

10 II Eettisesti hyvät toimintamallit: kysymys integriteetistä Luottamus: kuka on luottamuksen arvoinen Kansallinen integriteettijärjestelmä Lait vai koodit Hyvä virkamies Eettisesti toimiva yritys

11 Luottamus instituutioihin ja organisaatioihin? (Kansalaiskysely / Salminen & Ikola-Norrbacka 2009) Poliisi (n=1992) Yliopistot ja ammattikorkeakoulut (n=1969) Peruskoulut ja lukiot (n=1983) Puolustusvoimat (n=1976) Sairaalat ja terveyskeskukset (n=1991) Oy Veikkaus Ab (n=1955) Tuomioistuimet (n=1980) Kirkko (n=1962) Kansaneläkelaitos (n=1987) YLE (n=1972) Itella (n=1988) Finnair (n=1971) VR (n=1979) Työvoimatoimistot (n=1959) Sosiaaliviranomaiset (n=1968) Ammattiyhdistysliike (n=1975) Työnantajajärjestöt (n=1972) 4,03 3,97 3,94 3,93 3,70 3,70 3,69 3,59 3,45 3,44 3,43 3,40 3,35 3,31 3,27 3,19 3,03 Sonera (n=1965) Fortum (n=1942) 2,76 2, Keskiarvo asteikolla 1 = ei lainkaan luotettava, 2 = melko vähän luotettava, 3 = jonkin verran luotettava, 4 = melko luotettava, 5 = erittäin luotettava 11

12 Kansallisen integriteettijärjestelmän instituutiot 1 lainsäätäjä 2 valtionhallinto 3 oikeuslaitos 4 julkinen sektori 5 lainvalvontaviranomaiset 6 vaaliviranomaiset 7 eduskunnan oikeusasiamies 8 valtintalouden tarkastusvirasto 9 korruption vastainen yhteistyöverkosto (virasto) 10 poliittiset puolueet 11 media 12 kansalaisyhteiskunta 13 elinkeinoelämä

13 Kansallisen integriteetin arvioinnin osa-alueet KAPASITEETTI Resurssit Riippumattomuus Laki ja käytäntö HALLINTA Läpinäkyvyys Tilivelvollisuus Integriteettimekanismit Laki ja käytäntö ROOLI KORRUPTION- VASTAISESSA TOIMINNASSA Pilarikohtainen indikaattori/rooli

14 300 Pilareiden arviot Rooli Hallinta Kapasiteetti

15 Haasteita (pilarihaastattelujen perusteella) Resurssien riittävyys Riippumattomuus: valtion ja kuntien erillisyys Rajanveto lobbaukseen Läpinäkyvyys on haaste käytännön tasolla Aktiivinen korruptionvastainen työ

16 Virkamiehen integriteetti Rehellisyys Asiantuntijuus Riippumattomuus Oikeudenmukaisuus Luotettavuus Johtaja johtaa esimerkin avulla 16

17 Yritysten integriteetti Yhteiskuntavastuun toteutuminen Avoimuus, läpinäkyvyys Luottamus Lain noudattaminen, hyvät käytännöt Hyvän maineen säilyttäminen Kilpailukyky

18 III Korruptio ja sen torjunta Tapojen turmeltuminen Julkisen aseman väärinkäyttö: oman edun tavoittelu Korruption torjunta/valvonta Hyvä veli verkostot Suosinta Huono hallinto ja johtaminen

19 Alueita, joissa altistutaan korruptoituneille verkostoille Maan tapa Täysin julkisen kontrollin ulkopuolella olevat toimijat Sisäpiirit Päätöksenteon tuplaroolit Poliittiset nimitykset

20 Esiintyykö korruptiota ja huonoa hallintoa? Lahjusten ottaminen tai antaminen (n=1980) 2,53 Varkaus tai kavallus (n=1974) Petos tai huijaus (n=1968) Korruption vakavat muodot, ka. 2,32 2,42 2,42 Suosinta, esim. hyvä veli -verkosto (n=1979) 3,70 Sukulaisten suosiminen (n=1974) Liialliset sidonnaisuudet elinkeinoelämään (n=1960) 3,46 3,41 Kansalaisten huono ja välinpitämätön kohtelu (n=1973) 3,05 Muu epäeettinen toiminta, ka. 3,41 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Keskiarvot asteikolla 1 = esiintyy erittäin vähän, 2 = esiintyy melko vähän, 3 = esiintyy jonkin verran, 4 = esiintyy melko paljon, 5 = esiintyy erittäin paljon Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta 20

21 Hyvä veli- verkoston määritelmä Verkosto ajaa ja jakaa kohtuuttomia keskinäisiä etuja Se on salainen, jäseniään suojeleva ja suljettu ulkopuolisilta Verkostossa jäsenten lojaalisuus perustuu vastavuoroisuuteen, kiitollisuudenvelkaan ja suosintaan Verkosto jakaa muiden varoja omiin tarpeisiinsa Turmeltuneessa verkostossa julkinen etu korvautuu yksityisellä edulla

22 Hyvä veli -verkoston mallintaminen toimija vastavuoroisuus verkoston perustaminen lojaliteetti, ystävyyssuhteet toimija toimija toimija salailu/suojelu muiden rahat, edut, lahjoitukset yms: vaihdanta ja sopiminen kiitollisuudenvelka toimija

23 Muita integriteettiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä: lahjat, siirtyminen julkisesta yksityisen sektorin palvelukseen Lahjat (vieraanvaraisuus) kiitollisuudenvelka, eturistiriidat Miten suhtautua lahjaan: täyskielto, minimitaso, käsittelyn avoimuus Post-public employment (revolving door) mahdolliset eturistiriidat, luottamus, riippumattomuus, vaara suosintaan onko todellista näyttöä eettisistä ongelmista?

24 Lahja: vaikutukset Lahjan antaminen ja vastaanottaminen vaikuttaa moneen kysymykseen: paljonko, miksi, millä perusteella ja mitä varten Riippuvaisuus Vastavuoroisuus Kiitollisuudenvelka Eturistiriidat

25 Lahjan mitoitus Kielto Minimitaso Lahjat, jotka eivät uhkaa/riko riippumattomuutta Lahjat, joita voidaan käsitellä organisaatiossa julkisesti ja avoimesti

26 Lahjat ja vieraanvaraisuus: Poimintoja käytännön säännöksistä eri julkisorganisaatioissa Luottamuksen ja tasapuolisuuden säilyttäminen: lahja ei saa liittyä tehtävän hoitoon eikä heikentää viranomaistoiminnan uskottavuutta Yleinen varovaisuus, mahdollisuus myös kieltäytyä Lahjan kohtuullisuus, tavanomaisuus, lahjan rajat euroina Onko lahjan antaminen toistuvaa ja mihin halutaan vaikuttaa, ja mihin voidaan vaikuttaa Ylemmän tahon lupa, lahjan luovuttaminen organisaatiolle Lahjan vastaanottajan muodollinen asema

27 Mitä ongelmia liittyy taloudellisiin etuihin? Lahjapolitiikka ja pr-toiminta; lahjan merkitys yhteiskuntasuhteiden hoitamiselle; Suhtautuminen bisneskulttuuriin; yrityselämän odotukset; johdon strategia Lahja voi olla eettinen, epäeettinen, moitittava tai tuomittava (laiton) Mikä merkitys on organisaation omilla arvoilla ja niihin sitoutumisella, entä riippumattomuudella, puolueettomuudella ja tasapuolisuudella? Laista ei voi suoraan lukea, mikä lahja on laillinen tai selvästi laiton On kuitenkin tilanteita tai asemia, joissa taloudelliset edut eivät ole sallittuja

28 Post-public employment Revolving door : liike julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä Nykyiset säännökset: pitävyys, riittävyys, vaikuttavuus Eettinen punninta / oikeudellinen punninta? Edut: ymmärrys, kommunikaatio, vuorovaikutus Mahdolliset haitat: eturistiriidat, luottamusongelmat, riippumattomuuden säilyminen Ratkaiseva tilanne on rekrytointi: julkisen hallinnon ja yrityksen näkökulmat

29 Post-public employment Suositaan yksityisen sektorin organisaatioita (esim. tiettyä yritystä) Vaikutetaan kollegoihin ja heidän käsityksiinsä Jaetaan luottamuksellista tietoa Kysymyksiä: Viimeaikaiset tapaukset (esimerkit): riittävätkö säännökset, henkilön oma eettinen arvio; yleisen luottamuksen näkökulma; pysyvät haitat ; onko näyttöä todellisista ongelmista?

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 3/2014 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99. HEUNI Publication Series No. 60

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99. HEUNI Publication Series No. 60 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. HEUNI Publication

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen hallitus Hyvän hallinnon periaatteet

Lisätiedot

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 3/2014 Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT JOHDANTO Lahjomattomuus ja vastuullisuus ovat Anglo Americanin ydinarvoja. Luottamuksen ansaitseminen ja säilyttäminen on oleellista menestyksekkään liiketoiminnan

Lisätiedot