Suomen Lähi-idän instituutin strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Lähi-idän instituutin strategia 2014 16"

Transkriptio

1 Suomen Lähi-idän instituutin strategia Suomen Lähi-idän instituutin strategia Esittely Ydintehtävä Arvot Visio Resurssit ja toimintaympäristö Toimintatavat Toimintakulttuuri Strategian seuranta ja toiminnan arviointi... 5 Esittely Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Instituutti tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Lähi-idässä toimivaa instituuttia ylläpitää vuonna 1994 perustettu Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, ja sen hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja tämän nimittämä instituutin johtaja. 1. Ydintehtävä FIMEn tehtävänä on tukea ja edistää Lähi-idän kielten, kulttuurien, uskontojen ja yhteiskuntien tutkimusta ja opetusta. 2. Arvot Instituutin tärkeimmät arvot ovat sivistys, vuorovaikutus ja yhdenvertaisuus. 3. Visio Suomen Lähi-idän instituutti on kotimaassa ja toiminta-alueellaan tunnettu, luotettava ja kustannustehokas suomalaisen tieteen tuki- ja välittäjäorganisaatio, tutkimuksen tekijä ja koulutuksen tuottaja sekä suomalaisen kulttuurin tunnetuksi tekijä. Instituutin toiminta on kiinteä osa suomalaista Lähi-idän kielten, kulttuurien, uskontojen ja yhteiskuntien tutkimusta ja opetusta. Toiminta tukee suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden työskentelyä. Instituutin tekemä työ vahvistaa sivistystä, suvaitsevaisuutta ja vuorovaikutusta. Toiminta edistää merkittävästi sekä suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen kehittymistä että kulttuurien välistä dialogia. Instituutti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella toimivaa arvostettua instituuttiverkostoa, joka toimii aktiivisessa yhteistyössä alueella olevien Suomen edustustojen ja toimintaalueen muiden tieteellisten organisaatioiden kanssa. Instituutti ja sitä ylläpitävä säätiö täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää tukemalla tutkimuksen kansainvälistymistä sekä välittävät tietoa 1

2 tutkimusohjelmista, edistävät tutkija- ja opiskelijavaihtoa ja tarjoavat ensiluokkaista koulutusta. 4. Resurssit ja toimintaympäristö 4.1. Resurssit Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja instituutin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä yleisavustuksella, omilla tuotoilla, yhteistyökumppanien rahoitusosuuksilla sekä projektikohtaisella rahoituksella. Tiedeinstituutiksi FIME on pieni: sen vuosibudjetti on alle euroa. Instituutin ja sitä ylläpitävän säätiön henkilökuntaan kuuluu vakituisesti yksi kokopäiväinen ja neljä osaaikaista työntekijää, jotka työskentelevät kolmessa eri maassa. Yhteensä henkilötyövuosia kertyy 2,5. Instituutin käytössä olevilla resursseilla ei ole mahdollista toimia varsinaisena omaa tutkimusta tuottavana tutkimuslaitoksena, vaan instituutti keskittyy fasilitaattori- ja asiantuntijarooleihin Toimintaympäristö kotimaassa Lähi-idän tutkimukseen laskettavat alat toimivat Suomessa pienillä resursseilla siitä huolimatta, että Lähiidän historiallinen ja poliittinen merkitys on kiistaton ja alan tutkimusperinne ulottuu Suomessa aina luvulle saakka. Tutkijoita, heille tarjolla olevia virkoja ja alan opetusta on vähän. Instituutti pyrkii varmistamaan alan tutkimusperinteen jatkumisen sekä riittävän Lähi-idän tuntemuksen, asiantuntijuuden ja kielitaidon löytymisen Suomesta Toimintaympäristö Lähi-idässä FIMEn toimialue kattaa Lähi-idän. Vuosittain toimintaa on 5-6 eri maassa, lähivuosina mm. Libanonissa, Egyptissä, Jordaniassa, Turkissa, Irakissa ja Suomessa. Vuonna 2010 käynnistyneet kansannousut ja niitä seurannut yhä jatkuva muutosten ja epävarmuuden kausi Lähi-idässä vaikuttaa instituutin toimintaan. Syyrian sisällissodan vuoksi instituutti ei toistaiseksi voi toimia Zeitunan talona tunnetussa historiallisessa instituuttirakennuksessa Damaskoksessa. Vuonna 2013 instituutin toimisto siirrettiin Beirutiin. Tulevan kehityksen epävarmuus on edelleen kouriintuntuvaa myös Syyrian ulkopuolella koko Lähi-idässä ja Pohjois- Afrikassa. Toimialueen epävakaassa tilanteessa instituutin pieni ja ketterä organisaatio ja hajautettu toimintamalli ovat strategisesti tarkoituksenmukaisia valintoja. Instituuttia ylläpitävä Suomen Lähi-idän instituutin säätiö toimii myös Israelissa ja palestiinalaisalueilla. 5. Toimintatavat 5.1. FIME on tiivis osa suomalaista Lähi-idän tutkimusta Vuosien strategiakaudella FIME keskittyy erityisesti tiivistämään yhteyksiään ja yhteistyötä suomalaisten Lähi-idän tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyötä kehittämällä ja koordinoimalla instituutti pyrkii moninkertaistamaan toimintansa vaikuttavuuden ja määrän. Sidosryhmiä kannustetaan aloitteellisuuteen yhteisessä toiminnassa. Instituutti jatkaa Suomessa yhteistyökumppanien kanssa järjestettävien Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvioiden sarjaa, järjestää kursseja opiskelijoille yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa, kehittää yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä uutena toimintamuotona kokoaa ja koordinoi 2

3 suomalaisten Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoa. Instituutin ja säätiön edustajat tapaavat säännöllisesti sidosryhmien edustajia, ja instituutti tiedottaa kotimaassa aktiivisesti toiminnastaan FIMEllä on hyvät ulkomaiset yhteistyökumppanit Instituutti vahvistaa yhteistyötä tasokasta Lähi-idän tutkimusta tekevien ja alan opetusta tarjoavien ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Instituutti järjestää tieteellisiä kokouksia yhteistyössä valikoitujen ulkomaisten toimijoiden kanssa, kutsuu kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita järjestämiinsä konferensseihin ja toteuttaa kurssitoimintansa yhdessä Lähi-idässä toimivien yliopistojen kanssa, minkä lisäksi instituutin johtaja luo instituutille uusia verkostoja Instituutissa tehdään omaa tutkimusta Instituutin toiminnan osana syntyy ja julkaistaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa Lähi-idästä. Instituutin johtajalle taataan mahdollisuus käyttää 30 % työajasta tutkimukseen ja FIMEn vuonna 2012 käynnistettyä tutkijavierailuohjelmaa jatketaan ja laajennetaan. Lisäksi FIME osallistuu kumppanina muiden tiedeinstituuttien, tutkimuslaitosten ja tutkimusryhmien yhteisiin tutkimushankehakuihin, ja FIMEn järjestämien konferenssien esitelmiä pyritään julkaisemaan vakiintuneissa julkaisusarjoissa FIME edistää Lähi-idän kielten osaamista Suomessa Säätiö pyrkii osaltaan edesauttamaan Lähi-idän tutkimuksen teossa tarvittavien kielten osaamista Suomessa. FIME kartoittaa, mitä kieliopintojen eteen on tehtävissä, ohjaa omia resurssejaan kieliopintoihin, järjestää kielikursseja yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä puhuu harvinaisten kielten opetuksen puolesta Instituutti vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan Instituutin, sitä ylläpitävän säätiön ja niiden verkostojen asiantuntemus on suomalaisen yhteiskunnan käytössä Lähi-itään liittyvissä kysymyksissä. Instituutti julkaisee yleistajuisten asiantuntija-artikkeleiden sarjaa ja järjestää suomalaisille vaikuttajille suunnattuja kursseja. Instituutin johtaja sekä säätiön toimi- ja luottamushenkilöt antavat haastatteluja ja taustatietoa medialle Lähi-idän tapahtumista. Lisäksi FIME pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan osana Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteistyötä koordinoivaa Tiedeinstituuttifoorumia Instituutilla on riittävät toimintaresurssit Instituuttia ylläpitävän säätiön perusrahoituksen muodostaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaavustus. Säätiö pyrkii takaamaan riittävän perusrahoituksen tason jatkossa. Toiminnan määrää pyritään kasvattamaan etupäässä yhteistyöhankkeiden ja yhteistyökumppanien mukanaan tuomien rahoitusosuuksien sekä ulkopuolisen hankerahoituksen turvin. Päämääriin pyritään kehittämällä SKTI:n avulla toiminnan vaikuttavuuden raportointia tunnuslukujen ja indikaattorien muodossa, luomalla kiinteitä ja jatkuvia yhteistyösuhteita sekä hakemalla aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta instituutin hankkeisiin ja tapahtumiin. 3

4 5.7. FIME on mukana pitkäkestoisessa kulttuurihankkeessa FIME toteuttaa kohdennetusti vuonna 2011 hyväksyttyä kulttuuristrategiaansa etsimällä yhteistyökumppanit ja rahoituksen pitkäkestoisen kulttuurihankkeen toteuttamiseen Lähi-idässä Zeitunan talon omistuskysymykseen haetaan ratkaisua FIME pyrkii saamaan Zeitunan talon omistuskysymyksen ratkaistua ja varautuu palaamaan ennen pitkää Damaskokseen. Instituutti on haastanut talon entisen omistajan, Syyrian kreikkalais-katolisen patriarkaatin, oikeuteen tämän kieltäydyttyä siirtämästä kiinteistön omistusta instituutin nimiin. Instituutti jatkaa oikeusprosessia, pitää talon hallussaan ja huolehtii sen vaatimasta perusylläpidosta, mutta varautuu samalla jatkamaan toimintaansa ilman omaa kiinteistöä. 6. Toimintakulttuuri 6.1. Säätiöllä on innostunut ja aktiivinen hallitus Säätiö hyödyntää hallituksensa jäsenten monipuolista asiantuntemusta ja yhteiskuntasuhteita entistä tehokkaammin säätiön päämäärien edistämiseksi. Instituutin ylintä päätösvaltaa käyttää Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus, johon kuuluu yksitoista jäsentä ja yksitoista varajäsentä. Hallitus kokoontuu normaalisti kahdesta neljään kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet edustavat säätiötä erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisilla areenoilla kuten sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa, kertovat sen toiminnasta taustaorganisaatioilleen, tekevät esityksiä instituutin tulevaksi toiminnaksi ja pyrkivät luomaan yhteistyökumppanuuksia instituutin ja eri sidosryhmien välille Säätiö on hyvin hallinnoitu ja hyvä työnantaja Säätiön hallinto on tehokasta, avointa ja läpinäkyvää. Säätiö on hyvä työnantaja, joka hoitaa mallikkaasti työnantajavastuunsa ja huolehtii työntekijöidensä työhyvinvoinnista. Säätiö raportoi ja viestii avoimesti toiminnastaan, taloudestaan ja hallinnostaan. Säätiö selvittää mahdollisuudet korvata paremmin johtajan ulkomailla asumisen ja työskentelyn kustannuksia. Säätiö hankkii lisää henkilöstöhallinnon osaamista. Säätiö tarjoaa työntekijöilleen työnohjausmahdollisuuksia, säännölliset kehityskeskustelut ja hankkii mahdollisissa ristiriitatilanteissa ulkopuolista asiantuntija-apua FIMEn kaiken toiminnan lähtökohta on yhdessä tekeminen Instituutin toimintakulttuurille on ominaista yhteistoiminnallisuus. Instituutin kaikki toiminta pyritään tekemään yhteistyössä sidosryhmien kanssa, säätiön hyvää hallintoa ja raportointia kehitetään ja hyviä käytäntöjä kartoitetaan yhdessä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Suomen muiden instituuttien kanssa, ja Suomea markkinoidaan osana instituutin toimialueen Team Finland -verkostoja. 4

5 7. Strategian seuranta ja toiminnan arviointi FIME arvioi vuosittain strategisten tavoitteidensa toteutumista sekä organisaation sisäisissä strategiapalavereissa että opetus- ja kulttuuriministeriötä varten laadituissa yksityiskohtaisissa toimintakertomuksissa. FIME raportoi taloudestaan ja henkilöstöstään numeerisilla ydinmittareilla, joita kehitetään yhteistyössä muiden Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa. Ydinmittareihin lukeutuvat mm. perustiedot instituutin vuosittaisesta tulo- ja menorakenteesta sekä henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötyövuosista. Instituutin toiminnasta raportoidaan valikoiduilla tunnusluvuilla, joihin sisältyvät mm. tiedot järjestettyjen konferenssien, seminaarien ja kurssien lukumäärästä ja niiden osallistujista sekä instituutin toiminnan piirissä syntyneistä julkaisuista, tehdyistä tutkijavierailuista ja aktiivisista yhteistyökumppanuuksista. Numeerisia tietoja täydennetään ja instituutin toiminnan yleistä vaikuttavuutta kuvataan myös sanallisilla arvioinneilla. 5

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Sisällysluettelo I Kotuksen strategia 3 II Toimintaympäristön muutokset 5 III Toimintasuunnitelma 2008 2011 7 Suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2016 2019

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot