KOKKOLAN KAUPUNGIN SAIRAALAOPETUKSEN KÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNGIN SAIRAALAOPETUKSEN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNGIN SAIRAALAOPETUKSEN KÄSIKIRJA MARIANKADUN KOULUN TOIMINTAMALLIT

2 ALKUSANAT Sairaalaopetuksen käsikirja on tarkoitettu meille kaikille sairaalaopetuksessa toimijoille; erityisluokanopettajille, koulunkäyntiavustajille, kouluamme hallinnoivalle taholle, hoitohenkilökunnalle, oppilaidemme kotikouluille, oppilaiden huoltajille sekä muille oppilaiden kanssa toimivalle moniammatilliselle joukolle, joka tekee arvokasta työtä sairaalaopetuksen oppilaiden hyväksi. Sairaalaopetuksen käsikirja sisältää tietoa koulumme oppilaista, tavoitteista, toiminnasta ja toimijoista, keinoista ja käytänteistä eli kaikesta siitä, mitä asioita meidän on otettava huomioon opetusta järjestettäessä. Kokkolan sairaalaopetus - Mariankadun koulu - on toiminut jo pitkään, mutta selviä käytänteitä sekä toimintamalleja opetuksen eri vaiheisiin ei oltu luotu eikä toimintaa kehitetty järjestelmällisesti. Tämän käsikirjan kirjoittaminen sekä muut kehitystyön aikana tehdyt kokeilut, hankinnat, vierailut yms. on ollut mahdollista toteuttaa sekä Kelpo - että Saireke hankkeen myöntämien hankerahojen turvin. Näiden hankkeiden aikana tehdyt kokeilut, käytänteet sekä toimintamallit ovat meille itsellemme tärkeitä, mutta myös tulevaisuuden työn kannalta oleellisia. Koulun kehitystyö ei lopu tähän, luotujen mallien pohjalta on mahdollista jatkaa eteenpäin. Oleellista on se, että kehitystyössä on mukana ihmisiä, joilla on näkemystä sekä halua kehittää toimintaa. Tämän käsikirjan tekoon ovat osallistuneet allekirjoittaneen lisäksi kaikki koulussamme tällä hetkellä työskentelevät henkilöt jollakin tavalla. Koulumme kehittämistyössä mukana ovat olleet erityisluokanopettajat Hanna Nygård ja Virpi Brandt-Enlund, koulunkäyntiavustaja / tuntiopettaja Petri Haapasalo sekä koulunkäyntiavustajat Mirja Hassinen ja Teemu Kerola. Mukana kehittämistyössä on ollut myös kuntamme hankekoordinaattorimme Sari Hauta-aho. Kehittämistyö oman työn ohella on haastavaa, siispä kiitos meille kaikille osallistujille! Kokkolassa Karita Mäkelä Erityisluokanopettaja / apulaisrehtori Elä tätä päivää, uneksi huomisesta, opi eilisestä.

3 SISÄLLYS 1. SAIRAALAOPETUKSEN OPPILAAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET 1.1. Sairaalaopetuslaki ja oppilaaksi ottaminen 1.2. Sairaalaopetuksen osastolta kulkevat oppilaat 1.3. Sairaalaopetuksen avo-oppilastoiminnan muodot 1.4. Ohjeet avo-oppilaaksi hakeutumista varten Sairaalaopetuksen tavoitteet 1.6. Sairaalaopetuksen ryhmien muodostaminen ja ryhmäkoot 1.7. Sairaalakoulun opetussuunnitelma 2. MARIANKADUN KOULUN OPPILAAN OPINPOLKU 2.1. Tulovaihe 2.2. Koulunkäyntivaihe 2.3. Nivelvaihe / paluu omaan kouluun 3. SAIRAALAOPETUKSEN KÄYTÄNTEET / lomakkeet 3.1. Tulovaiheen lomakkeita 3.2. Oppilaan kanssa käytettäviä lomakkeita 3.3. Kotikoulun kanssa käytettäviä lomakkeita 3.4. Konsultaatioon liittyviä lomakkeita 3.5. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä lomakkeita 3.6. Työturvallisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä lomakkeita 3.7. Muita lomakkeita 4. OPPILASHUOLTO 4.1. Terveydenhuolto 4.2. Kuraattoripalvelut 4.3. Kouluruokailu 4.4. Koulumatkat 5. MARIANKADUN KOULUN PALAVERIKÄYTÄNTEET 5.1. Koulun ja osastojen yhteiset palaverikäytänteet 5.2. Avo-oppilastoimintaan liittyvät palaverikäytänteet 6. TOIMINNALLISUUS OSANA SAIRAALAOPETUSTA 6.1. Seikkailupäivät 6.2 Muu luonto- ja liikuntapainotteisuus 6.3. Ratsastustoiminta 6.4. Ympäristötaide 6.5. Pajapäivät

4 7. MUUTA TOIMINTAAN LIITTYVÄÄ 7.1. Oppilaiden arviointi 7.2. Poissaolot 7.3. Tet-toiminta 7.4. Toiminta väkivaltatilanteissa 7.5. Ohjauspalvelut 8. HALLINTO JA HENKILÖSTÖN TOIMENKUVAT 8.1. Rehtori 8.2. Apulaisrehtori 8.3. Erityisluokanopettajat 8.4. Koulunkäyntiavustajat 8.5. Koulusihteeri 9. SAIRAALAOPETUKSEN KOULUPÄIVÄMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 10. HOITOTAHO SAIRAALAOPETUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANINA Lastenpsykiatrian poliklinikka Lasten psykiatrian osasto Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka Nuorisopoliklinikka Nuoriso-osasto Kriisijakso nuoriso-osastolla Tutkimusjakso nuoriso-osastolla

5 1. SAIRAALAOPETUKSEN OPPILAAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET 1.1. Sairaalaopetuslaki ja oppilaaksi ottaminen Sairaalaopetus on määritelty perusopetuslain 2. luvussa 4 3 momentissa seuraavalla tavalla. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Kokkolan kaupungin järjestämä sairaalaopetus palvelee pääasiassa Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuuluvien jäsenkuntien, Kalajokilaakson sopimuskuntien sekä muita sairaanhoitopiirin palveluita käyttävien kuntien ja koulujen oppilaita, jotka tulevat lastenpsykiatrian osastolle tai nuoriso-osastolle kriisiintervalli-, tutkimus- tai hoitojaksoille tai somaattiselle osastolle hoitoon. Sairaanhoitopiirin alueella on kaikkiaan 13 kuntaa. Joitakin yksittäisiä oppilaita tulee myös sairaanhoitopiirin sopimusaluekuntien ulkopuolelta. Kuva 1. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Jäsenkunnat keskellä ja Kalajokilaakson sopimuskunnat sekä muut palveluita käyttävät kunnat reunoilla.

6 Tämän lisäksi koululla on ns. avo-oppilastoimintaa, jolloin polikliinisessa hoitosuhteessa olevat lapset ja nuoret voivat käydä koulua sairaalakoulussa tietyin perustein, mikäli koulunkäynti on vaarassa keskeytyä, tai se ei oppilaan psyykkisistä ongelmista johtuvista syistä onnistu omassa koulussa. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu kahdella tavalla. Osastoille potilaaksi tulevilla oppilailla on automaattisesti oikeus koulupaikkaan ja heille Mariankadun koulu on velvollinen järjestämään opetuksen yhteistyössä oppilaiden omien koulujen kanssa. Avo-oppilaspaikoille pääseminen edellyttää avohoitosuhdetta, ja pyyntö oppilaspaikasta kouluun voi tulla poliklinikoiden, osastojen, vanhempien sekä oppilaiden oman koulun kautta. Avo- oppilaaksi hakeudutaan erillisen pedagogisen selvityksen perusteella. Kuva 2. Mariankadun koulu sijaitsee sairaala-alueella L2- rakennuksessa.

7 1.2. Sairaalaopetuksen osastoilta kulkevat oppilaat Sairaalakoulun osasto-oppilaat ovat joko kriisi-, intervalli-, tutkimus- tai hoitojaksoilla osastolla 17 (nuoriso-osasto) ja osastolla 14 (lastenpsykiatrian osasto) tai somaattisella osastolla (osasto 1). Somaattisen osaston oppilaita käydään yleensä opettamassa lastenosastolla, mutta myös heillä on mahdollisuus tulla sairaalakouluun tarpeen vaatiessa. Kriisijaksolaiset / intervallijaksolaiset: Nuoriso-osastolta kriisijaksoilla olevat yläkoulun oppilaat tulevat kouluun, mikäli kriisijakso ylittää kaksi viikkoa tai oppilaan kunto on sellainen, että koulunkäynti onnistuu. Koulupäivän pituus suunnitellaan yksilöllisesti. Lastenpsykiatriselta osastolta tulevien kriisijaksolla olevien oppilaiden koulunkäynti aloitetaan porrastetusti koulukunnon mukaisesti. Intervallijaksoille tulevat oppilaat ovat aiemmin hoidossa olleita oppilaita, jotka tulevat osastoille esim. lääkityksen tarkistamista varten tai muuhun seurantaan. Intervallijaksojen ajankohdat ovat yleensä tiedossa hyvissä ajoin suunnitellusti, ja niiden ajankohdat on saatettu sopia tarkasti hoitoneuvotteluissa. Intervallijaksolla olevat oppilaat tulevat kouluun normaalin koulupäivän pituiseksi ajaksi, mikäli heidän kuntonsa on hyvä. Koulun tehtävänä on arvioida oppilaan koulukuntoisuutta ja toimintakykyä jakson aikana. Intervallijakson pituudet voivat vaihdella yhdestä viikosta kahteentoista viikkoon, kriisijakson pituus voi olla hyvinkin yksilöllinen. Tutkimusjaksolaiset: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian osastoilta tutkimusjaksolla olevat oppilaat käyvät koulua kokopäiväisesti tai sovitun tuntimäärän mukaisesti. Heidän kohdalla tarkoituksena on arvioida jakson aikana yksilökohtaisesti oppimiseen, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita sekä löytää toimivia ratkaisukeinoja. Tarkoituksena voi olla myös oikean koulumuodon löytyminen tai koulukuntoisuuden arviointi. Tutkimusjaksolaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä osastojen kanssa ja koulupäivään sisältyy usein sovittuja tutkimuskäyntejä. Tutkimusjakson pituus on yleensä kuusi viikkoa.

8 Hoitojaksolaiset: Hoitojaksoilla olevat osastojen oppilaat opiskelevat sairaalakoulussa heille tehtyjen yksilöllisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Hoidon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja koulukuntoa tarkistetaan viikoittain. Hoitojaksojen pituudet voivat vaihdella muutamasta kuukaudesta vuosiin. Hoitojaksolla jatkuu ja syvenee tutkimusjaksolla aloitettu oppilaan ja hänen koulutyönsä tukeminen, tuettavien asioiden kartoittaminen ja korjaaminen. Tarkoituksena on rakentaa oppilaalle sopiva koulumuoto tai löytää erilaisia keinoja koulunkäynnin tueksi ja onnistumiseksi omassa koulussa. Hoitojaksolla on mahdollisuus myös paikata tai korjata eri oppiaineisiin jääneitä aukkoja ja myös näin tukea koulutyöskentelyn onnistumista tällä tavalla Sairaalaopetuksen avo-oppilastoiminnan muodot Sairaalaopetukseen voivat osallistua myös kotoa käyvät oppilaat tietyin perustein, mikäli opiskelu omassa koulussa ei onnistu. Avo-oppilaana oleminen edellyttää polikliinista hoitosuhdetta kasvu-, nuoriso- tai terapiapoliklinikalle, tai jotakin muuta yhdessä sovittua hoito- tai terapiasuhdetta. Etusijalla avo-oppilaspaikoille ovat ne yleisopetuksessa opiskelevat oppilaat, jotka ovat päättämässä osastohoitoa tai, jotka ovat aiemmin olleet osastohoidossa. Avo-oppilaat noudattavat heille yksilöllisesti tehtyä suunnitelmaa, joka perustuu mahdollisuuksien mukaan oman koulun tuntijaon mukaiseen opetukseen. Avo-oppilaspaikoille ovat oikeutettuja oman kunnan oppilaat sekä muiden lähikuntien koulujen oppilaat kunnan erillisellä maksusitoumuksella. Oppilaspaikoista päätettäessä tehdään tarvittaessa yhteistyötä hoitotahon kanssa. Avo-oppilaspaikoista päättää sairaalakoulun apulaisrehtori. Avo-oppilaspaikalle voidaan ottaa seuraavin perustein: Oppilaan on mahdollista jatkaa sairaalakoulussa välittömästi tutkimus tai hoitojakson jälkeen, ellei hän vielä kykene palaamaan omaan kouluunsa. Riittävän pituisen kuntoutumisjakson jälkeen oppilaan tavoitteena on palata omaan ryhmään tai löytää hänelle jokin muu, sopivampi opetusryhmä. Aiemmin tutkimus- tai hoitojaksolla olleella oppilaalla on mahdollisuus palata tai aloittaa sairaalakoulu avohoidossa ollessaan, mikäli opiskelu omassa koulussa ei jostain syystä onnistu. Aiemmin sairaalakoulussa tai osastohoidossa olleelle oppilaalle voidaan järjestää oman koulun kanssa yhteistyössä mietittynä tietyn mittainen tukijakso, mikäli oppilas oireilee siten, ettei oppiminen onnistu oppilaan

9 omassa ryhmässä ja koulunkäynti on vaarassa keskeytyä tai muuten epäonnistua. Tukijakso voi olla 1-2 kk mittainen. Tutkimus- tai hoitopaikalle jonottava avohoidossa oleva oppilas voi aloittaa sairaalaopetuksen, mikäli opiskelu omassa koulussa ei onnistu tai koulunkäynti on vaarassa keskeytyä. Tämä edellyttää sitä, että tiedossa on tutkimus- tai hoitojakson alkamisajankohta ja se, että vanhemmat sitoutuvat osastopaikan vastaanottamiseen. Oppilaana voivat olla myös aiemmin osastohoidossa olleet, tai avohoidon piirissä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat keskeyttäneet koulunkäynnin ja joiden peruskoulun loppuunsaattaminen tuottaa ongelmia. Nämä oppilaat voivat opiskella peruskoulun loppuun yksilöllisesti oman opinto-ohjelman mukaisesti ja ajoittaa opinnot psyykkisen kuntonsa mukaisesti vaikka useammalle vuodelle. Avo-oppilaaksi voidaan ottaa myös sellainen oppilas, joka somaattisen osastohoidon jälkeen tarvitsee lyhytaikaista tukea koulunkäyntiin, koulukuntoisuuden tai toimintakyvyn arviota. Kuva 3. Tämä kuva on koulun pienimpien oppilaiden luokasta

10 1.4. Ohjeet avo-oppilaaksi hakeutumista varten 1. Huoltajat voivat ottaa asian puheeksi oppilaan omassa koulussa luokanvalvojan, luokanopettajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin tai rehtorin kanssa ja esittää toivomuksen avo-oppilaspaikasta. Pyyntö sairaalakoulupaikasta voi tulla myös koulun tai hoitopuolen taholta. Hoitopuolen poliklinikoilla on olemassa sairaalakoulun esitteitä sekä esittelykansio, joka voidaan antaa vanhemmille tutustuttavaksi. 2. Oppilaan oman koulun tehtävänä on täyttää pedagoginen selvitys, jossa oppilaan taitoja, ongelmia, käytettyjä tukitoimia sekä tavoitteita sairaalaopetuksen suhteen selvitetään. Pedagogisen selvityksen tulee olla ehdottomasti huoltajien allekirjoittama. 3. Pedagoginen selvitys lähetetään sairaalakouluun, jossa apulaisrehtori tarkistaa lomakkeen ja myöntää paikan, mikäli avo-oppilaspaikkoja on vapaana, ja hakija täyttää hänelle asetetut ehdot. Huoltajan tulee ehdottomasti huolehtia siitä, että lapsella on hoitosuhde joko lasten- tai nuorisopsykiatrian poliklinikalle tai lasten ja nuorten terapiapoliklinikalle. Ilman hoitosuhdetta avo-oppilaspaikkaa ei myönnetä. Mikäli vapaita oppilaspaikkoja ei ole, oppilaat asetetaan jonoon odottamaan vapautuvaa koulupaikkaa pedagogisen selvityksen perusteella. 4. Kun oppilaspaikka kouluun on myönnetty, sairaalakoulun opettaja kutsuu vanhemmat ja oppilaan oman koulun rehtorin ja/ tai opettajan yhteisneuvotteluun koululle. Neuvottelussa käydään läpi sairaalaopetukseen liittyvät asiat, sovitaan jakson pituus koulussa ja asetetaan jaksolle tavoitteet. Vanhempien kanssa yhdessä täytetään koulusopimus sekä ilmoitus sairaalakouluun tulevasta oppilaasta lomake 5. Koulunkäynnin onnistumista seurataan säännöllisesti sekä pidetään tarvittaessa yhteisneuvotteluja sairaalakoululla huoltajien, sairaalakoulun opettajan sekä oppilaan oman koulun opettajan kanssa ja /tai hoitopuolen kanssa. Sairaalakoulun opettaja osallistuu myös oppilaan hoitotahon kanssa tehtävään yhteistyöhön moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oppilaan hoitoneuvotteluihin.

11 1.5. Sairaalaopetuksen tavoitteet Sairaalaopetuksen tavoitteena on turvata oppilaan koulunkäynti sairaalahoidon aikana sekä tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä hoidon asettamien tavoitteiden kanssa. Sairaalajakson aikana tavoitteena voi olla esim. oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja hoito, kouluvalmiusselvittelyt, koulumuotoarviot, koulunkäynnin tilanteen selkiyttäminen ja tukeminen tai oppilaan syrjäytymisen estäminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet, psyykkinen tila sekä oppimisen tai käyttäytymisen ongelmat. Opetuksessa painotetaan onnistumisen elämyksiä, epäonnistumisten sietämistä, oman vastuun ottamista, itsetunnon vahvistumista sekä motivaation kasvamista. Opetuksen lisäksi kiinnitetään huomiota oppilaan käyttäytymis- ja vuorovaikutustaitoihin. Koulussamme puututaan aina ei-hyväksyttävään käyttäytymiseen ja oppilaita tuetaan löytämään myönteiset ratkaisumallit eri tilanteisiin. Oppilaita ohjataan tarkkailemaan sekä ymmärtämään omaa käyttäytymistään sekä oman käyttäytymisen vaikutusta muihin oppilaisiin. Sovituista tavoitteista sekä arvioinnista tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma, jota noudatetaan ja muutetaan oppilaan tervehtymisen mukaan. Jokaisella oppilaalla on oikeus edetä opinnoissaan omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti Sairaalakoulu on turvallinen oppimisympäristö, jossa pidetään turvalliset rajat ja päivittäiset rutiinit. Sairaalaopetuksen aikana tehdään yhteistyötä oppilaan oman koulun kanssa. Opetuksen aikana oppilaan oppilaspaikka omassa koulussa säilyy ja arviointi annetaan yhteistyössä oman koulun kanssa. Tavoitteena on kuntouttavan opetuksen myötä palauttaa oppilas takaisin omaan ryhmäänsä heti kun se on mahdollista. Pyrkimyksenä on noudattaa mahdollisuuksien mukaan oppilaan oman luokka-asteen mukaista tuntijakoa tai jaksojärjestelmää, jolloin paluu omaan kouluun on helpompaa. Sairaalaopetuksessa opiskelevasta oppilasta koskeva päätöksenteko tehdään yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa. Mikäli oppilas tarvitsee esim. hojks- päätöksen tai päätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta omasta opinto-ohjelmasta, oppilaan oman koulun rehtori tekee nämä päätökset sairaalakoulun suositusten mukaan. Kuva 4. Sairaalakoulun toiminnallinen tila, josta löytyy erilaisia pelejä sekä kuntoiluvälineitä.

12 1.6. Sairaalaopetuksen ryhmien muodostaminen ja ryhmäkoot Sairaalaopetus on aina erityisopetusta huolimatta siitä, onko oppilas otettu tai siirretty sairaalaopetukseen. Sairaalaopetuksen erityisluokat ovat yhdysluokkia, joissa kaikissa opiskelee samanaikaisesti useista eri kunnista tulevia eri luokkaasteiden ja koulumuotojen oppilaita. Tämän lisäksi vuosiluokilla 7 9 opiskelevat oppilaat noudattavat oman koulunsa jaksojärjestelmää ja valinnaisaineitaan, jolloin samassa ryhmässä on yhtä monta lukujärjestystä kuin oppilasta. Koska jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen lukujärjestys ja tavoitteet, on opettajan suunniteltava sekä opetettava useita eri aineita samalla tunnilla. Perusryhmät voivat olla jaettu esim. seuraavalla tavalla: 1-4 lk, 4-7 lk. sekä 7-10 lk. Oppilaita voidaan kuitenkin ryhmitellä joustavasti sen mukaan, mikä on kouluuntulohetkellä oppilaiden ikäryhmän määrä, taso tai kunto. Ryhmät ovat hyvin heterogeenisia ja oppilaiden taso voi vaihdella erittäin lahjakkaista, osittain yksilöllistetyistä tai kaikissa aineissa yksilöllistettyihin oppilaisiin. Jokaisessa ryhmässä on osastolaisten lisäksi myös ns. avo-oppilaita, joiden opetus on kuntouttavaa toimintaa. Erillistä kuntoutusluokkaa avo-oppilaille ei ole. Oppilaiden moninaisten tavoitteiden, psyykkisten ongelmien sekä opetusjärjestelyiden vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään kohtuullisina. Luokkien maksimioppilasmäärä ryhmissä on 5-7, riippuen siitä, minkä kuntoisia oppilaita ryhmässä on. Opetuksen luonteen sekä yhteisen turvallisuuden vuoksi, jokaisessa ryhmässä on erityisluokanopettajalla työparina aina luokkakohtainen koulunkäyntiavustaja. Kuva 5. Koulun valkoinen huone, jossa oppilailla on mahdollisuus rentoutua, purkaa ahdistusta, kuunnella satuja ja musiikkia tai lukea rauhassa.

13 1.7. Sairaalaopetuksen opetussuunnitelma Sairaalakoulussa noudatetaan aina valtakunnallista ja kuntakohtaista opetussuunnitelmaa, johon oppilaiden kotikoulujen toivomukset ja vaatimukset sekä koulun oma opetussuunnitelma luovat oman värinsä. Sairaalaopetuksen tunnusmerkkinä on joustavuus ja siten Mariankadun koulun oppilaat voivat noudattaa valtakunnallisen ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman lisäksi seuraavia opetussuunnitelmia Keskireitin opetussuunnitelmaa (Länsipuisto, Isokylä, Hollihaka, ) Mariankadun koulun (sairaalaopetus) omaa opetussuunnitelmaa Oppilaan lähettävän kunnan ja koulun opetussuunnitelmaa Oppilaalle laadittua henkilökohtaista opetussuunnitelmaan ( HOJKS), oppimissuunnitelmaa tai omaa opinto-ohjelmaa ( asetus 11 ) Sairaalaopetuksessa, varsinkin lyhyiden jaksojen aikana joudutaan ottamaan huomioon lähettävän kunnan opetussuunnitelmat sekä opetukselle asetetut toiveet. Pitkillä hoitojaksoilla olevat osasto-oppilaat sekä pitkille tukijaksoille sairaalakouluun sovitut, avohoidossa olevat oppilaat noudattavat aina Mariankadun koulun omaa opetussuunnitelmaa. Oppilaiden eripituiset jaksot osastolla (kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksot) avo-oppilastoiminta, laaja oppilaaksi ottoalue (Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sopimusaluekuntineen) sekä oppilaan terveydentila (toimintakyky ja koulukuntoisuus) vaikuttavat lopulta siihen, miten oppilaiden opetus käytännössä järjestetään. Koulun oma opetussuunnitelma löytyy koulun kotisivuilta. MARIANKADUN KOULUN Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA Kuva 6. Koulun oman opetussuunnitelman kansilehti

14 2. MARIANKADUN KOULUN OPPILAAN OPINPOLKU Sairaalaopetuksen vaiheet jakaantuvat tulovaiheeseen, koulunkäyntivaiheeseen ja nivelvaiheeseen. Nivelvaiheeseen sisältyy oppilaan seuranta kotikoulussaan joko lomakkeiden tai vierailujen muodossa. 2.1 Tulovaihe Osasto-oppilaat Opettaja osallistuu lastenpsykiatrian osaston tulopalaveriin mahdollisuuksien mukaan. Tulopalaverissa tarjotaan vanhemmille mahdollisuutta käydä tutustumassa kouluun. Nuoriso-osastolta oppilaan omahoitaja ilmoittaa soittamalla uudesta oppilaasta. Opettaja jakaa oppilasta koskevan tiedon työparille ja tarvittaessa muulle työyhteisölle. Osastot huolehtivat kouluuntulolomakkeen ja koulun esitteen antamisesta perheelle ennen tulovaihetta tai tulovaiheessa. Kouluuntulolomake tuodaan osastoilta oppilaan tullessa kouluun. Lomakkeen tiedot tarkistetaan, etenkin kyyditysten osalta. Myös avustajat lukevat tulolomakkeen. Kouluuntulolomaketta säilytetään sille varatussa kansiossa opettajanhuoneessa. Oppilas käy tutustumassa sairaalakouluun hoitajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana. Samalla sovitaan koulunaloittamispäivä, koulupäivän pituus sekä oppilaan sairaalajakson tavoitteet. Oppilaalle kerrotaan koulun säännöt ja esitellään henkilökunta. Vanhempiin otetaan yhteyttä ja sovitaan mahdollisesta käynnistä koululla sekä yhteydenpitotavoista. Opettaja ottaa yhteyttä oppilaan omaan kouluun ja pyytää tietoja oppilaan lukujärjestyksestä, tehtävistä, tavoitteista, viimeisimmästä arvioinnista sekä muista koulunkäynnin kannalta tärkeistä asioista. Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden osalta pyydetään myös ns. jaksotuloste ja tarkistetaan jaksojen vaihtumisajankohdat, rästikokeet yms. Kotikoulun kanssa sovitaan yhteistyön muodoista. Kotikoulun opettaja voi tulla tulovaiheessa tutustumaan sairaalakouluun sekä kertomaan oppilaan koulunkäynnistä ja opiskelusta omassa koulussa. Tarvittaessa oman koulun opettajaa pyydetään arvioimaan oppilaan oppimistaitoja sekä täyttämään opettajan arviointilomake. Kotikoulun opettajalle annetaan koulun esite tai lähetetään sairaalaopetuksen info-kirje. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen lukujärjestys, joka toimitetaan myös osastoille. Tämän lisäksi oppilaan lähtötilanne arvioidaan tulohaastattelun yhteydessä ja oppilas voi täyttää koulunkäynnin itsearviointilomakkeen. Hoitojaksolla oleville oppilaille tehdään pulpettihoppi oman koulun tietojen ja oppilaan koulukunnon perusteella. Pulpettihoppi annetaan myös oppilaalle itselleen oman opiskelun etenemisen seuraami-

15 seksi. Tuki- ja tutkimusjaksolaisille tehdään ns. pikkuhoppi, johon oppilaan tavoitteet eri oppiaineissa kirjataan. Avo-oppilaat Oman koulun moniammatillinen henkilöstö täyttää pedagogisen selvityksen, jonka perusteella oppilaspaikka myönnetään. Tämän jälkeen pidetään vanhempien, oman koulun opettajan tai rehtorin sekä sairaalakoulun opettajan kanssa palaveri, jossa täytetään koulusopimus ja kouluuntulolomake. Vanhemmille annetaan täytettäväksi tulovaiheen arviointilomake. Lisäksi käydään läpi koulun säännöt, annetaan koulun esite ja sovitaan koulunkäynnin keskeiset tavoitteet. Palaverissa sovitaan lisäksi seurantapalaverin ajankohta ja yhteydenpitotavat. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen lukujärjestys, pulpettihoppi ja oppilas täyttää oppilaan koulunkäynnin itsearviointilomakkeen. Somaattisen osaston oppilaat Somaattiset oppilaat saavat opetusta, mikäli hoitojakso ylittää kaksi viikkoa. Lastenosastolla opetettavat oppilaat saavat opetusta 2-3 h viikossa erikseen sovittuina päivinä. Oppilaita opetetaan osaston leikkihuoneessa tai potilaan omassa huoneessa ns. vuoteenvieriopetuksena. Osaston sairaanhoitajat tai leikkitäti ilmoittavat koululle uudesta oppilaasta. Opettaja käy osastolla tutustumassa oppilaaseen ja neuvottelee hoitavan lääkärin / omahoitajan kanssa koulunkäyntitavasta. Lastenosaston lääkärin luvalla oppilas voi tulla myös sairaalakouluun opiskelemaan, mikäli koulussa on tilaa ja se on oppilaan opiskelun kannalta järkevää. Tarvittaessa osaston leikkitäti saattaa oppilaan kouluun ja takaisin. Opettaja ottaa yhteyttä oppilaan omaan kouluun ja neuvottelee opetettavista asioista. Oppilaan vanhemmille ilmoitetaan koulunkäynnin alkamisesta ja sen muodoista. Oppilas täyttää somaattisen osaston kouluuntulolomakkeen. Oppilaan paluuvaiheessa opettaja täyttää somaattisen osaston oppilaan tiedonsiirtolomakkeen.

16 2.2. Koulunkäyntivaihe Osasto- ja avo-oppilaat Sairaalaopetuksen opettajat osallistuvat osastoilla oppilasta koskeviin palavereihin - viikkoraportteihin, tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin - sekä jakavat tarvittavan tiedon työparille ja muulle työyhteisölle. Opettaja toimii palavereissa pedagogisena asiantuntijana ja välittää tietoa oppilaan koulukuntoisuudesta ja toimintakyvystä, käyttäytymisestä, ryhmätyötaidoista sekä opinnoista edistymisestä hoitotaholle. Mikäli osastooppilaat eivät voi karkaamisuhan, itsetuhoisuuden, liikkumiskiellon tai muiden syiden vuoksi tulla kouluun, opetetaan oppilasta osastolla tai toimitetaan oppilaalle tehtäviä osastolle, mikäli oppilas on koulukuntoinen. Opettajat osallistuvat myös avo-oppilaiden poliklinikalla pidettäviin tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin. Näiden lisäksi avo-oppilaiden kanssa pidetään tarpeen mukaan erillisiä koulupalavereja vanhempien ja/ tai sosiaalitoimen kanssa yhdessä sovittujen suunnitelmien mukaan. Koulunkäyntivaiheessa huolehditaan oppilaan opintojen johdonmukaisesta etenemisestä ja noudatetaan tehtyjä suunnitelmia. Oppilaille tehdään tarvittaessa oppimissuunnitelma, hojks tai vuosiluokkiin sitomaton opinto-ohjelma yhteistyössä oman koulun kanssa, mikäli opinnot eivät edisty normaalilla tavalla. Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta työskentelystä sekä arvioidaan hänen edistymistään. Somaattiset oppilaat Lastenosastolla olevien oppilaiden koulunkäynnissä keskitytään opettamaan niitä aineita, joita oppilas itse, huoltajat tai oman koulun opettajat katsovat tärkeimmiksi. Lastenosastolla opetettavien pienten tuntimäärien vuoksi opinnoissa eteneminen on oppilaan ja vanhempien oman aktiivisuuden varassa. Mikäli somaattisen osaston oppilaat pystyvät käymään sairaalakoulussa, opinnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan samalla tavalla kuin muiden oppilaiden koulunkäynti Nivelvaihe / paluu omaan kouluun Osastolaiset Nivelvaiheen pituutta mietittäessä pääsääntönä pidetään sitä, ettei nivelvaiheen tule olla itse sairaalaopetusjaksoa tuetumpi. Mitä lyhyempi sairaalaopetusjakso on, sitä nopeammin oppilas siirtyy takaisin kotikouluun.

17 Kun oppilaan hoitojakso päättyy, asiasta tiedotetaan välittömästi oppilaan omalle koululle. Oppilaan pulpettihopista otetaan kopiot ja hopin kokeet sekä opiskeltujen asioiden kirjaamiset tarkistetaan. Pulpettihoppi annetaan oppilaan omalle opettajalle tai lähetetään oppilaan koululle. Oppilaalle annetaan käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi sekä oppimistaitojen arviointi, jotka käydään läpi oppilaan kanssa tai annetaan oppilaalle itselleen sekä oppilaan omalle koululle. Tarpeen mukaan voidaan pitää vielä erillinen koulupalaveri sairaalakoululla tai oppilaan omalla koululla. Sairaalakoulu opettaja voi täyttää vielä tukitoimien suosituslomakkeen, mikäli oman koulun väki kokee sen tarpeelliseksi. Oppilaan siirtyminen omaan koululuun voi tapahtua myös asteittain. Kullekin oppilaalle voidaan miettiä sopivin tapa palata omaan kouluunsa. Omaan kouluun paluuta voidaan harjoitella myös porrastetusti kotikoulun kanssa etukäteen sovittuina aikoina. Tutkimusjaksolla olevien oppilaiden kotiinpaluu on yleensä tiedossa jo etukäteen. Tutkimusjaksolla olevan oppilaan tavoitteet, "pikkuhoppi", palautetaan oppilaan omalle koululle ja myös hänelle annetaan käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi sekä oppimistaitojen arviointi. Somaattisen oppilaan koululle tiedotetaan oppilaalle opetetuista asioista ja tuntimääristä erillisellä lomakkeella. Mikäli oppilas on ollut koulussa pidemmän ajanjakson, hän saa samat arvioinnit kuin tutkimus- ja hoitojaksolaiset. Avo-oppilaat Avo-oppilaiden paluuta omaan kouluun valmistellaan hyvissä ajoin yhdessä oman koulun kanssa. Huoltajien ja oman koulun kanssa pidetään yhteinen siirtopalaveri, jossa käydään läpi oppilaan pulpettihoppi, annetaan oppimistaitojen arviointi sekä käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi sekä annetaan muuta palautetta sairaalakoulujaksolta. Sairaalakoulun opettaja voi antaa tarvittaessa myös suosituksia tukitoimista oppilaan omalle koululle opetuksen järjestämiseksi. Avo-oppilaan paluu voidaan toteuttaa tarvittaessa myös asteittain (kokeilupäivät/ kokeiluaineet/ avustaja mukana jne.) sovitulla aikavälillä. Oman koulun opettajalle annetaan myös mahdollisuus tulla päiväksi sairaalakouluun seuraamaan oppilasta ja valmistelemaan siirtoa. Ennen oppilaan paluuta omaan kouluun oppilaan koulukuntoisuutta sekä suositeltuja tukitoimia voidaan arvioida erillisillä lomakkeilla. Oppilaan paluuvaiheessa on syytä keskustella oman koulun kanssa vähintäänkin seuraavista asioista: * millainen oppilas on oppimistaidoiltaan * mikä on oppilaan sen hetkinen koulukuntoisuus ja toimintakyky * mitkä ovat oppilaan heikkoudet, vahvuudet ja kestävyys * mitä tukitoimia sairaalakoulu suosittelee * mitä tehdään, ellei koulu omassa koulussa onnistu

18 Seurantavaihe Sairaalakoulun oppilaat ovat aina tervetulleita kertomaan kuulumisiaan koululle. Osasto-oppilaiden seuranta voidaan tarvittaessa toteuttaa yhteistyössä omahoitajien kanssa. Oppilaan huoltajien on myös mahdollista pyytää sairaalakoulun opettajaa osallistumaan oppilaan kotikoululla pidettäviin seurantapalavereihin. Avo-oppilaiden kohdalla voidaan sopia jokin seuraavista seurantakäynnin muodoista, jolloin on mahdollista tarkistaa opiskelun onnistuminen omassa koulussa. a) oppilaan käynti koululla b) sairaalakoulun opettajan käynti tai muu yhteydenotto oppilaan koululle c) seurantalomakkeiden lähettäminen oppilaalle, huoltajille, omalle opettajalle d) vanhempien ja oppilaan käynti sairaalakoululla e) kotikoulun opettajan käynti sairaalakoululla f) siirtopalaverissa olleiden seurantapalaveri kotikoulussa tai sairaalakoululla Kuva 7. Koulun käytännön säännöt, oppilaiden oikeudet ja velvollisuudet ovat koulun seinältä helposti luettavissa.

19 3. SAIRAALAOPETUKSEN KÄYTÄNTEET / lomakkeet Sairaalaopetuksessa on käytössä useita työtä helpottavia lomakkeita koulunkäynnin eri vaiheissa. Kaikkien oppilaiden kanssa ei ole tarpeen käyttää kaikkia käytänteitä. Riippuen siitä, onko oppilas osastolla hoidossa, avohoidossa tai vain lyhyen jakson sairaalakoulussa, valitaan tarvittavat käytänteet. Käytänteiden tarkoitus on sitouttaa oppilas koulunkäyntiin, saada tietoa lapsen ja nuoren koulunkäynnistä sekä muista hänelle tärkeistä asioista sekä vastaavasti antaa tietoa ja suosituksia oppilaan kotikoululle ja huoltajille oppilaan palatessa omaan koulunsa. Sairaalakoulussa ovat käytössä seuraavat lomakkeet: TULOVAIHEEN LOMAKKEITA ilmoitus sairaalakouluun tulevasta oppilaasta / psykiatriset osasto + avo-oppilaat ilmoitus sairaalakouluun tulevasta oppilaasta / somaattinen osasto av o-oppilaan koulusopimus pedagoginen selvitys sairaalaopetuksen avo-oppilaspaikkaa hakeville OPPILAAN KANSSA KÄYTETTÄVIÄ LOMAKKEITA pulpettihoppi hoito- ja avo-oppilaalle pikkuhoppi tutkimus- ja tukijaksolaiselle koulunkäynnin itsearviointilomake koulunkäynnin viikkoarviointi Achenbach- lomake vuotiaalle oppilaalle pienen avo-oppilaan kysymyslomake avovastauslomake oppilaalle nivelvaiheen seurantalomake oppilaalle KOTIKOULUN KANSSA KÄYTETTÄVIÄ LOMAKKEITA infokirje kotikoululle ja /tai esite kotikoulun opettajan arviointi oppilaasta oppimistaitojen arviointi ni v e l vaiheen suunnittelulomake käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi nivelvaiheen seurantalomake tiedonsiirtolomake / somaattisen osaston oppilaat

20 KONSULTAATIOON LIITTYVIÄ LOMAKKEITA konsultaatiopyyntö sairaalakoululta konsultaatiopyyntö sairaalakoululle koulukuntoisuuden kartoitus tukitoiminen kartoitus ja suositus KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ alkukysely huoltajille oppilaasta yhteistyön ja koulunkäynnin sujumisen seurantalomake seurantapalaverilomake kodin ja koulun yhteistyövihko nivelvaiheen seurantalomake huoltajille huoltajan selvitys oppilaan poissaolosta TYÖTURVALLISUUTEEN JA VIRANOMAISYHTEISTYÖHÖN LIITTYVIÄ LOMAKKEITA ilmoitus pitelytilanteesta oppilaan kirjallinen kuuleminen lastensuojelun lausunto- ja ilmoituslomake KOULUN MUITA LOMAKKEITA hojks- lomake oppimisuunnitelma vuosiluokkiin sitomaton opinto-ohjelma koulun omat todistuslomakkeet rangaistusilmoitus loma-anomus te t- lomake

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Rovaniemen sairaalakoulu ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Oppilas Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Kotikunta Koulu Koulu ja kunta Opettaja Luokka-aste Puhelin Rehtori

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä PERUSOPETUSLAKI 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä 4 3mom. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä

Lisätiedot

Osasto-opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012

Osasto-opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012 Osasto-opetus - prosessikuvaukset n koulu, Tuusula 2012 Prosessit n koulun osasto-opetus ja kriisi-opetus Tulovaihe Koulunkäynti Paluu Huoltajat Tulovaihe osasto-opetus Rehtori kartoittaa oppilaan taustatiedot

Lisätiedot

Tulonivel osasto-opetus

Tulonivel osasto-opetus Osasto-opetus 1. Tulonivel 2. Koulunkäynti 3. Paluunivel 4. Seuranta 5. Yhteistyö huoltajien kanssa 6. Päättöarviointi 7. Siirtyminen toiselle asteelle Tulonivel osasto-opetus Kalliomaa Kalliomaan luokanvalvoja

Lisätiedot

Mariankadun koulu

Mariankadun koulu 2016-2017 Mariankadun koulu Erityisluokanopettajat Apulaisrehtori, oppilasasiat yms. Karita Mäkelä Erityisluokanopettaja Virpi Brandt-Enlund Erityisluokanopettaja Hanna Nygård / vs. Anu Tarvainen Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4.2014 Pirjo Tilus PoL 4a 1 mom Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Kukkulan koulu. https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu. Vararehtori Nea Porsanger-Rintala. Kukkulan koulu

Kukkulan koulu. https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu. Vararehtori Nea Porsanger-Rintala. Kukkulan koulu Kukkulan koulu https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu Vararehtori Nea Porsanger-Rintala 07.11.2017 Kukkulan koulu Kukkulan koulu on sairaalakoulu ja yksi Jyväskylän kaupungin kouluista. Kukkulan koulussa

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

AVOHOIDOLLISET OPPILAAT SAIRAALAOPETUKSESSA

AVOHOIDOLLISET OPPILAAT SAIRAALAOPETUKSESSA AVOHOIDOLLISET OPPILAAT SAIRAALAOPETUKSESSA SAIREKE SELVITYS 2009 Mika Saatsi Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin joulukuussa 2008. Sairaalaopetusyksiköiltä pyydettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2.

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2. POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) Hyvät vanhemmat, Lapsellenne on varattu tutkimusaika OYS:n lastenneurologian yksikköön. Toivomme, että pyydätte opettajaa täyttämään oheisen lomakkeen lapsenne koulunkäynnistä.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö. 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö. 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1. Ruutipuiston sairaalakoulun tehtävä ja toiminta-ajatus 2.2. Sairaalaopetuksen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian osastolle hoitojaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli

Lastenpsykiatrian osastolle hoitojaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lastenpsykiatrian osastolle hoitojaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat Omahoitaja / työpari Omahoitajien toiminta hoitojaksolla Perhehoitotyö Hoitohenkilökunta Lastenpsykiatrian

Lisätiedot

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne.

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. Luottamuksellinen KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Kotikunta Äidin nimi huoltaja Isän nimi huoltaja Huoltaja,

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Vaativan erityisen tuen järjestelyt / Lempäälän kunta, opetuspalvelut ( ) - kuntouttava luokka - joustoluokka

Vaativan erityisen tuen järjestelyt / Lempäälän kunta, opetuspalvelut ( ) - kuntouttava luokka - joustoluokka Vaativan erityisen tuen järjestelyt / Lempäälän kunta, opetuspalvelut (22.9.2017) - kuntouttava luokka - joustoluokka VAATIVA ERITYINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA. KEHITTÄMISRYHMÄN LOPPURAPORTTI Lähde:

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SAIRAALAOPETUKSEN JA KOULUN NIVELVAIHEISSA 6.11.14 Rehtori Mika Saatsi Kalliomaan koulu Tuusula MIKA SAATSI? 6 vuotta erityisopettajana / erityisluokaopettajana ja 13 sairaalakoulun

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Hakemus koulutuskokeiluun

Hakemus koulutuskokeiluun Hakemus 1 (5) Hakemus koulutuskokeiluun Koulutuskokeilijan tiedot Sukunimi Etunimet Kutsumanimi Henkilötunnus Äidinkieli Asuinkunta Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköposti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli

Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat Omahoitaja / työpari Omahoitajien toiminta tutkimusjaksolla Perhehoitotyö Hoitohenkilökunta

Lisätiedot

MARIANKADUN KOULUN. Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA

MARIANKADUN KOULUN. Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA MARIANKADUN KOULUN Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö 2. Sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Sairaalakoulun tehtävä ja

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot