Nykytilan kuvaus ja keskeiset havainnot sote-lakiesityksestä. Kuntayhtymä johtaja Ilkka Jokinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykytilan kuvaus ja keskeiset havainnot sote-lakiesityksestä. Kuntayhtymä johtaja Ilkka Jokinen"

Transkriptio

1 Nykytilan kuvaus ja keskeiset havainnot sote-lakiesityksestä Kuntayhtymä johtaja Ilkka Jokinen

2 Esityksen teemat 1. Vaalijalan asiakkaat 2. Palvelutoiminnan vaikutusalue 3. Vaalijalan yleisesittely 4. Keskeiset havainnot sote-lakiesityksestä 5. Vaalijalan arvopohja Ilkka Jokinen 2

3 Vaalijalan asiakkaat Asiakkaita ovat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt Kehitysvammaiset vain osa asiakaskuntaa Laajentuminen on perustunut palvelujen kysyntään Asiakkaita vuodessa tällä hetkellä noin 1500 (kuntoutus ja avopalvelut) Kohderyhmä koko Suomessa henkilöä tulkinnasta riippuen (laaja-alaiset oppimishäiriöt huomioiden) Itä-Suomen sote-alueella heitä on noin henkilöä (tilastollista tutkimusta ei ole käytettävissä) - > heistä vaativan kuntoutuksen tarpeessa henkilöä vuosittain Ilkka Jokinen 3

4 Vaalijalan vaikutusalue 1/2 Vaalijala palvelee tällä hetkellä koko tulevaa Itä-Suomen sosiaali- ja terveysaluetta Suurin osa asiakkaista tulee jäsenkunnista Pohjois- ja Etelä-Savon tuotantoalueilta Keski-Suomen tuotantoalueella ei ole riittävästi vaativia kuntoutuspalveluja -> Vaalijala palvelee myös se tarpeita Pohjois-Karjalan tuotantoalueella on sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Honkalampi-keskus, mutta vaativimmat asiakkaat ohjataan Vaalijalan kuntoutuskeskukseen Ilkka Jokinen 4

5 Vaalijalan vaikutusalue 2/2 Tuotamme valtakunnallisia kuntoutuspalveluja mm. korkean turvallisuusriskin asiakkaille Kohderyhmä mm. rikokseen syyllistyneet tuomitsematta jätetyt henkilöt Yhteistyö Niuvanniemen psykiatrisen sairaalan kanssa Ilkka Jokinen 5

6 Vaalijalan kuntayhtymä yleisesti 1/3 34 kunnan omistama kuntayhtymä (asukaspohja ) < -toiminta alkoi Sortavalassa vuonna 1907, Suomen Sisälähetysseura vuodesta 1975 kuntayhtymä -> vanhin alan itsenäinen toimija Suomessa Suomessa on 6 vastaavaa kuntayhtymää Kårkulla samkommun (ruotsinkieliset ja kaksikieliset alueet) Eteva kuntayhtymä (Uusimaa, pl. Helsinki + Häme) Vaalijalan kuntayhtymä (Savo) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Etelä-Pohjanmaa) Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä (Lappi) Ilkka Jokinen 6

7 Vaalijalan kuntayhtymä yleisesti 2/3 Kuntoutuskeskuksessa Pieksämäellä keskimäärin 200 paikkaa, käyttöaste tällä hetkellä 98 %. Paikkaluvussa mukana vielä noin 60 laitosasukasta, joille rakennetaan asunnot kotikuntiin vuoteen 2019 mennessä Liikkuvat kuntoutuspalvelut jatkuvassa kasvussa Erityiskoulu ja oppilaskodit Pieksämäellä 46 vakioppilasta + noin 15 lyhytaikaisesta kuntoutuksesta Asumispalvelut, 16 asuntokohdetta Savossa, 209 asuntoa, pääosin yövalvottuja -> laitosasumisen purkaminen jatkuu, asuntorahoitus ARAsta Ilkka Jokinen 7

8 Vaalijalan kuntayhtymä yleisesti 3/3 Perhehoito, 25 paikkaa <- kehitystyötä v Monipalvelukeskukset ja toimintakeskukset (työllistyminen sekä työ- ja päivätoiminta) 12 kpl Työllistymispalveluissa tuetaan erityisen heikossa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä Peruskoulun jälkeisen opetuksen järjestelyt asiakkaille (yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa) Tiivis yhteistyö Seurakuntaopiston ja Bovallius ammattiopiston kanssa Ilkka Jokinen 8

9 Vaalijalan talous on vahvalla pohjalla Ulkoiset menot noin 41 M v. 2013, k-a 850 työntekijää Alijäämä v t (v t ) Viime vuonna toteutettiin 500 t säästöohjelma -> vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan selvästi ylijäämäinen Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ylijäämä edellisiltä vuosilta tulee olemaan noin 5,7 M Tänä vuonna menot 47 M, k-a 900 työntekijää Ilkka Jokinen 9

10 Keskeiset huomiot 1/2 Kaikki 6 kuntayhtymää on rakentanut osaamisen toimia sote-alueensa osaamis- ja tukikeskuksina erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden vaativassa kuntoutuksessa Tulevan VALAS-lain kohderyhmä Lähipalvelujen tukeminen henkilöstön koulutuksen ja konsultaatioiden keinoin Vaativan kuntoutuksen toteuttaminen liikkuvien kuntoutuspalvelujen ja laitoskuntoutuksen keinoin valmiit organisaatiot valtakunnalliseen yhteistyöhön Ilkka Jokinen 10

11 Keskeiset huomiot 2/2 Olemassa olevaa kuntoutuksen erityisosaamista ei saa hajauttaa tuotantoalueille Yksi tuotantoalue on liian pieni yksikkö sen ylläpitämiseksi -> minimiväestöpohja Sotelainsäädännössä tulee olla selkeä pykälät siitä, miten julkinen vaativa kuntoutus tullaan järjestämään sosiaali- ja terveysalueen tasolla yhtenä kokonaisuutena Tarvittaessa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta joudutaan huomattavasti rajoittamaan Ilkka Jokinen 11

12 Vaalijalan arvot Ymmärtäminen ja vuorovaikutus Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin kun puhetta ei ole, käytössä ovat puhetta korvaavat muut kommunikaatiokeinot Vastuullisuus Osaavuus Lisää tietoa: Ilkka Jokinen 12

13 Vaativin kuntoutus Vaalijalassa Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Ilkka Jokinen 1

14 Esityksen teemat 1. Vaativimman kuntoutuksen asema 2. Nykyiset palvelujen ostajat 3. Kuvaus asiakkaista 4. Miksi Vaalijalan kuntoutusta tarvitaan 5. Kuntoutuksen päämuodot 6. Asiakasesimerkkejä Ilkka Jokinen 2

15 Erityistä tukea tarvitsevan henkilön kuntoutuspalvelut laitosmuotoinen kuntoutus Vaativin kuntoutus liikkuvat kuntoutuspalvelut Erityispalvelut lähiyhteisössä Peruspalvelut Ilkka Jokinen 3

16 Yhteistyötahoja (palvelujen ostajia) Kehitysvammapalvelut Vammaispalvelut Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito (esim. lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria) Koulutoimi (lyhytaikainen kuntouttava opetus) Ilkka Jokinen 4

17 Asiakasryhmät Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret Kehitysvammaiset asiakkaat Autisminkirjon asiakkaat Kehitysvammapsykiatriset asiakkaat Neuropsykiatriset asiakkaat Psykososiaalista tukea tarvitsevat asiakkaat Aistimonivammaiset asiakkaat Monivammaiset asiakkaat Suuren turvallisuusriskin asiakkaat Asiakkaiden määrä lisääntynyt viime vuosina Ilkka Jokinen 5

18 Miksi Vaalijalaan tullaan 1/2 Haasteellinen käyttäytyminen (vuorovaikutusongelmat) Kriisitilanteet perheessä Kriisitilanteet asumisympäristössä Psykososiaaliset ongelmat Neuropsykiatriset vaikeudet Lääkityksen suunnittelu ja terveydentilan seuranta Koulunkäynnin tukeminen Toimintakyvyn tai elämäntilanteen oleelliset muutokset Sairauden jälkihoito ja kuntoutus Tahdonvastaisen hoidon järjestäminen Ilkka Jokinen 6

19 Miksi Vaalijalaan tullaan 2/2 Yleisen lasten ja nuorisopsykiatrian hoitokapasiteetti ei riitä kohderyhmälle pitkäkestoisen kuntoutuksen järjestämiseen Pitkäkestoista kuntoutusta tarvitaan, koska lasten ja nuorten ongelmat on laaja-alaisia ja edellyttävät kokonaiskuntoutusta ja perhetyötä yleisen lasten ja nuorten psykiatrian resurssit menevät akuuttihoitoon Vaalijalan kustannukset myös pienemmät Ilkka Jokinen 7

20 Liikkuvat kuntoutuspalvelut Toteutetaan asiakkaan toimintaympäristössä Kuntoutus- ja konsultaatiopalvelut kohdentuvat asiakkaaseen ja hänen läheisiin sekä lähityöntekijöihin Työmuotoina konsultaatio, erilaiset terapiat, ohjaus ja neuvonta sekä koulutus Asiakkaan selviytyminen kriisitilanteiden jälkeen saattaa edellyttää muutoksia lähiympäristön toimintatavoissa Ilkka Jokinen 8

21 Laitosmuotoinen kuntoutus Määräaikaista lyhyt- tai pitkäkestoista kuntoutusta Asiakkaan tarpeisiin sopivan kuntoutusyksikön löytyminen edellyttää palvelutuottajalta riittävää kokoa Moniammatillinen työskentely verkostotyö Kokonaiskuntoutus -> asiakkaan psyykkiseen ja fyysisen tilan kohentaminen sekä toimintakyvyn parantaminen ja lähiympäristön konsultaatio Ilkka Jokinen 9

22 LÄHTÖTILANNE Neuropsykiatrinen diagnoosi Hoitosuhde lastenpsykiatrialle, jossa aluksi ollut poliklinikan potilas. Tällä hetkellä osastohoidossa Kotona pulmia kasvatukseen liittyen Haastavaa käytöstä, itsensä vahingoittamista, vuorokausirytmi kateissa, vanhempien kasvatuskeinot eivät riittäviä Koulu ei suju Oppimisvaikeudet, haastava käytös, itsensä vahingoittamista, Paljon poissaoloja koulusta Lapsi on huostaan otettu Tero 8 v. TARJOTTAVAT PALVELUT Tulee oppilaskotiin lastenpsykiatrian lähetteellä Lapsen asioissa mukana kotikunnan vammaispalvelut ja lastensuojelu Jakson aluksi asiakkaalle 2 lähiohjaajaa Kiinnitetään huomiota erityisesti arjen taitoihin Vuorokausirytmi, struktuurit Arjen toiminnot Opiskelutaidot Vapaa-aika Ystävyyssuhteet Perheen ja lähiyhteisön tuki ja ohjaus Lasten psykiatri, tarvittavat lääkemuutokset Psykologin tuki ja tutkimukset Toimintaterapia Neuropsykiatrinen valmennus Perheterapia Sosiaalityö Sateenkaaren erityiskoulu Ilkka Jokinen 10

23 LÄHTÖTILANNE Leena 4 v. TARJOTTAVAT PALVELUT Lapsi on vaikeasti kehitysvammainen, jolla lisäksi vaikea liikuntavamma ja vaikeahoitoinen epilepsia. Lapsen hoito on vaativaa ja ympärivuorokautista Vuorokausirytmiin, ruokailuun, kipuihin, kommunikaatioon liittyviä haasteita Lapsen hoitoon liittyy paljon erilaisia lääketieteellisiä hoitotoimenpiteitä ja erityisosaamista Lapsen kasvaessa hoidon fyysinen kuormittavuus lisääntyy Perhe väsynyt kun lapsi valvoo ja itkee öisin Syöminen ja juominen vammasta johtuen hidasta, jonka vuoksi ravitsemuksellinen tila on huono Epilepsian hoitotasapaino huono Lapsen kanssa kommunikoiminen vaikeaa, koska yhteistä kieltä ei ole Koulua käynyt eritysluokassa, oma koulunkäynninohjaaja Kelan kustantamana fysioterapia ja puheterapia Lapsi tuli ensimmäisen kerran hoitoapujaksolle oppilaskotiin ollessaan 6 kuukauden ikäinen. Aluksi jaksot kestivät perjantaista sunnuntaihin kerran kuussa Lisäksi lapsi kävi 2 viikon mittaisilla kuntoutusjaksoilla kerran vuodessa, jolloin tehtiin tarvittavat arvioinnit, selvittelyt ja kuntoutussuunnitelma Vuosien saatossa lapsen hoitoapujaksot ovat pidentyneet 3 viikkoa kotona + 1 viikko oppilaskodissa / kk 2 viikkoa kotona + 2 viikko oppilaskodissa / kk 1 viikkoa kotona + 2 viikko oppilaskodissa / kk Nyt päädytty siihen, että lapsi muuttaa oppilaskotiin, josta käy kotilomilla joka toinen viikonloppu Kiinnitetään huomiota erityisesti arjen taitoihin Vuorokausirytmi, struktuurit Arjen toiminnot Ystävyyssuhteet Perheen ja lähiyhteisön tuki ja ohjaus Lääkäripalvelut, lääkitys Varhaiskuntoutus Fysioterapia Puheterapia Kommunikaation tukeminen ja ohjaaminen, AACohjaus Sosiaalityö Ilkka Jokinen 11

24 LÄHTÖTILANNE Autismin kirjon diagnoosi Asuu pienryhmäkodissa, jossa henkilökuntaa 24/7 Käy työtoiminnassa Vapaa-ajalla liikuntaharrastuksia Tiivisti lomailee lapsuuden kodissa Jo aiemmin kouluaikana haastavaa käytöstä, toisten nimittelyä, tönimistä, asiaton kielenkäyttöä Toisen asteen opinnot keskeytynee käytöspulmien vuoksi Nyt kaikissa toimintaympäristöissä haastavaa käytöstä Ollut sairauslomalla, koska työtoiminnassa pyrkinyt vahingoittamaan henkilökuntaa ja toisia asiakkaita Ottanut yliannoksen lääkkeitä, kieltäytyy syömästä Vuorokausirytmi sekaisin, valvoo öisin ja nukkuu päivisin Tavanomaiset ohjauksen keinot eivät riittäviä Toimintaympäristö ei pysty vastaamaan asiakkaan haasteisiin Sirpa 25 v. TARJOTTAVAT PALVELUT Asiakas tulee kriisijaksolle kuntoutuskeskukseen Jakson aluksi asiakkaalle 2 lähiohjaajaa Kiinnitetään huomiota erityisesti arjen hallintaan Vuorokausirytmi, struktuurit Arjen toiminnot Työtoiminta Vapaa-aika Psykiatri, tarvittavat lääkemuutokset Psykologin tukikeskustelut Toimintaterapia Autismikuntoutusohjaus Sosiaalityö Jakson edetessä asiakkaalla on vain 1 lähiohjaaja ja samalla hän siirtyy vähemmän tuettuun yksikköön, jossa ottaa enenevässä määrin vastuuta omasta toiminnastaan Ennen paluuta asumisyksikköön työntekijäpari Vaalijalasta käy ohjaamassa asumisyksikön henkilöstä, jolloin pyritään siirtämään asiakkaan kanssa hyväksi todettuja käytänteitä arjen toimintaympäristöön Asiakas palaa asumisyksikköön lyhyiden kokeilujaksojen kautta Sovitaan työntekijäparin seurantakäynnit seuraavalle puolelle vuodelle 1x/kk Tarvittaessa 2 viikon mittainen seurantajakso puolen vuoden päähän kotiutumisesta Ilkka Jokinen 12

25 LÄHTÖTILANNE Keskiasteisesti kehitysvammainen asiakas kaatuu ja murtaa lonkkansa Asiakas asuu ohjatussa asumisyksikössä, jossa henkilökunta on paikalla arkisin klo 7-8 ja Viikonloppuisin klo 8-20 Päivin asiakas käynyt työtoiminnassa Jalka leikattiin ja aluksi hoito tapahtui keskussairaalasta, josta siirtyi terveyskeskuksen vuodenosastolle Sairaalasta kotiutumisvaiheessa asiakkaan toimintaympäristö ei pysty vastaamaan asiakkaan hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutuksen haasteisiin muuttuneessa tilanteessa Martti 47 v. TARJOTTAVAT PALVELUT Asiakas tulee jatkokuntoutukseen kuntoutusyksikkö Kiinnitetään huomiota erityisesti arjen toimintoihin Vuorokausirytmi Arjen toiminnot Työtoiminta Vapaa-aika Ystävyyssuhteet Perheen ja lähiyhteisön tuki ja ohjaus Lääkäripalvelut Fysioterapia Sosiaalityö Asiakas palaa asumisyksikköön kun hänen toimintakyky palautunut riittävästi Ilkka Jokinen 13

26 LÄHTÖTILANNE Asiakas on syyllistynyt väkivaltarikokseen Asiakkaalla neuropsykiatrinen diagnoosi ja lievä kehitysvamma Taustalla oppimisvaikeuksia, haastavaa käyttäytymistä, sopeutuminen yhteiskuntaan ollut vaikeaa Ollut mielentilatutkimuksessa Niuvanniemen sairaalassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrännyt asiakkaan mielenterveys lain 19 mukaiseen tahdonvastaiseen erityishuoltoon Palvelu järjestetään Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 32 mukaisesti Risto 35 v. TARJOTTAVAT PALVELUT Asiakas tulee kuntoutusyksikkö Reimariin Kuntoutuksen lähtökohtana Arjen tukeminen Terapeuttisia kuntoutusohjelmia kuten anger treatment -ohjelma sekä dialektinen käyttäytymisterapia Yhteisökasvatuksellinen ajattelutapa yksilöllisen elämänhallinnan tukemisen rinnalla Tavoitteena integroituminen yhteiskuntaan Ilkka Jokinen 14

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2014

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2014 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 214 Vuosikertomus 214 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 214 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Vaalijalan kuntoutuskeskus kehityksen rattaissa 12 Vaalijalan

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Arvopohja 1 Kuntoutuskeskus uudistuu vuosi vuodelta 13 Avopalveluissa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelma 2013-> Kliiniset toimintaryhmät Mielenterveys Avopediatrinen työryhmä Avopediatrian työryhmän

Lisätiedot

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä 7.8.2012 TIIVISTELMÄ... 2 1. Johdanto... 4 2. Hankkeen tavoitteet... 6 3. Työparikonsultaation kehittäminen... 9 3.1. Kehittämistyön aloittaminen... 9 3.2 Työparikonsultaatio

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot