KEHITYSVAMMAPSYKIATRIA MARIA AHTOLA 4/22/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSVAMMAPSYKIATRIA 10.4.2014 MARIA AHTOLA 4/22/2014 1"

Transkriptio

1 KEHITYSVAMMAPSYKIATRIA MARIA AHTOLA 4/22/2014 1

2 KEHITYSVAMMAISILLE SUUNNATTUJEN PSYKIATRISTEN PALVELUJEN KENTTÄ Maria Ahtola Osastonlääkäri HYKS neuropsykiatrian pkl

3 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kehitysvammaisten hoidon tarve Kehitysvammaisten verkosto ja palvelut Kehitysvammaisten erityishuolto (kehitysvammapoliklinikat ja erityishuollon kuntayhtymät) Yksityiset palveluntuottajat Psykiatrinen hoito 4/22/2014 3

4 HOIDON TARVE - Älyllisellä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan kehitysiällä todettua tilaa, jossa mielen kehitys on estynyt tai on epätäydellinen - esiintyvyys 1% - Epäyhtenäinen ryhmä, etiologiset syyt vaihtelevat ja myös taidot ja toimintakyky on hyvin vaihtelevia - saman kehitysvammanasteen sisällä voi olla vaihtelua riippuen kognitiivisesta profiilista ja liitännäisistä erityisongelmista 4/22/2014 4

5 HOIDON TARVE - mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä on 40% (30-50%) - kuulovamma on 5-7%, näkövamma tai näön häiriö 19-26%, puhevamma 44% - somaattiset sairaudet: epilepsia 11-34%, kardiovaskulaarisia ongelmia 9-11%, kilpirauhasen vajaatoiminta 2-6% - poikkeava motoriikka, kömpelyyttä, hypotoniaa, CP vamma - oireyhtymiin liittyvät erityisongelmat esim. Prader Willi ja syöminen 4/22/2014 5

6 VERKOSTO JA PALVELUT Perhe, omaiset, huoltajat ja edunvalvojat Sosiaalitoimi (vammaispalvelut, lastensuojelu) Koulu ja opiskelu (opettaja, psykologi) Asuminen (ryhmäkodin vastuuohjaaja) Päivä- ja Työtoiminta Perustason terveyspalvelut Erityishuoltopiirien palvelut Erikoissairaanhoito 4/22/2014 6

7 MUUT PALVELUT seurakunnan järjestöjen, kunnan kerhotoiminta, vertaisryhmät Kelan kuntoutuskurssit puheterapia, toimintaterapia, musiikkiterapia ja psykoterapia tukihenkilöt lyhytaikainen hoito

8 KEHITYSVAMMAHUOLTO - Kehitysvammaisilla on samat oikeudet käyttää sosiaalija terveystoimen palveluita ( YK vammaisten yleissopimus 2006) - Laki kehitysvammaisen erityishuollosta(1977) - Tavoitteena on turvata kehitysvammaisten suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hoito ja muu huolenpito, toimentulo ja sopeutumista yhteiskuntaan 4/22/2014 8

9 KEHITYSVAMMAHUOLTO Erityishuollon tehtäviä: asiakkaan tutkimus yksilöllinen erityishuollon suunnittelua varten, terveydenhuolto, ohjaus, kuntoutus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen, apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen, perheenjäsenten ohjaus, yksilöllinen huolto ja huolenpito, kehityshäiriöiden ehkäisy ja tiedottaminen palveluista 4/22/2014 9

10 KEHITYSVAMMAHUOLTO erityishuoltoa järjestämistä varten on erityishuoltopiirejä ja erityishuollon kuntayhtymiä kunnat voivat myös järjestää erityishuoltoa erityishuollon johtoryhmät( tekevät päätöksiä ja oltava kasvatust., sosiaalihuollon, lääket. edustus) vastentahtoinen erityishuolto jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten laaditaan yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (palvelut ja tukitoimet esim. asuminen ja päivätoiminta), voidaan hakea muutosta

11 KEHITYSVAMMAHUOLTO - laki kehitysvammaisten erityishuollosta on vanha - sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan vammaispalvelulakia joka sovittaa vammaispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevia lakeja - nähtäväksi myös jää miten sote uudistus vaikuttaa kehitysvammaisen palveluihin 4/22/

12 SOSIAALIHUOLTO Palvelusuunnitelma ( 2009 lähtien pakollinen) avun, tuen tarve ja kuntoutuksen muodot, jotka asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta jos palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutos, tarkistettava kuvaus, tuki- ja turvaverkosta, saamista tuki- ja kuntoutuspalveluista ja vastuuhenkilöt sosiaalitoimen yhdyshenkilö, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja maksusitoumukset palveluihin

13 Hoito ja kuntoutussuunnitelmat erikoissairaanhoito esim. lastenneurologia tai psykiatria päivähoidon hoito- ja kuntoutussuunnitelmat henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS erityisammattioppilaitosten ryhmäkodin tai muun asumisen ohjaus ja kuntoutussuunnitelma työtoiminnan ohjaus ja kuntoutussuunnitelmat

14 LAITOSHOIDON VÄHENEMINEN Aiemmin kehitysvammapalvelut ovat olleet laitoshoitopainotteisia, myös lääkäripalvelut Laitoksia on purettu ja laitospaikkoja on vähennetty Erityispalvelut ovat siirtyneet polikliinisiin palveluihin ja asumisyksiköihin Hoito on siirtynyt kehitysvammapoliklinikoihin ja terveyskeskuslääkäreiden seurantaan Erikoislääkäripalvelut ovat siirtyneet erikoissairaanhoitoon 4/22/

15 ETEVA KUNTAYHTYMÄ Kunnat/alue:47 Etelä-Suomen kuntaa (Uusimaa ja Etelä Häme, ei Helsinki) väestö 1.3 milj. Kehitysvammapsykiatrian yksikkö (Tukikeskukset) Hämeenlinna, Kerava ja Lahti (Lahdessa lasten ryhmä) Yksiköissä tarjotaan kriisihoitoa, arviointia ja tutkimusta sekä pitkäkestoista kuntoutusta ympärivuorokautisesti 4 6 ryhmissä kehitysvammapsykiatrista diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti ja monipuolisesti 4/22/

16 ETEVA KUNTAYHTYMÄ Asiantuntijapalveluita eli erityistyöntekijöiden avohoidon tutkimuksia ja ohjausta arjessa psykologi, toimintaterapeutti, autismikuntoutusohjaajat, puheterapeutit, musiikkiterapeutti, fysioterapeutti, konsultoivat sairaanhoitajat ei psykoterapiaa Palveluihin pääseminen: lääkärin lähete tai palvelupyynnöllä tarvitaan maksusitoumus

17 ETEVA KUNTAYHTYMÄ asumispalveluita, asuntoja noin 1000 Koululaisten iltapäivä ja loma-ajan toiminta sekä lyhytaikainen hoito työ ja päivätoimintaa HYKS neuropsykiatrian poliklinikan kehitysvammayksikön psykiatrit toimivat Etevan tukikeskuksissa

18 Helsingin kaupunki oma erityishuoltopiiri koululaisten hoitoa, erityislapsenvahtikorvaus, omaishoidon vapaapäivät, lyhytaikainen hoito lyhytaikaista hoitoa myös kriisitilanteissa henkilökohtainen avustaja, tukihenkilö asumisen palvelut: perhe-, laitoshoito, ryhmäkoteja, asuntoryhmissä, yksittäiset asunnot

19 Helsingin kaupunki seksuaaliterveysneuvontaa, seksuaaliterapiaa kerhoja, kursseja, toimintakeskuksia ja Ystävätupa kahvila kehitysvammapoliklinikka laitospurku on menossa ryhmäkodissa on kriisipaikka

20 KÅRKULLA SAMKOMUUN suomenruotsalaiset palvelut, 33 kuntaa ( ei Ahvenanmaa) asiantuntija ja kehittämiskeskus EUC, avohoidon konsultaatioita ja koulutusta kriisi- ja tutkimusosasto erityistyöntekijät: psykologi, psykoterapia, lastenneurologi, musiikkiterapeutti, puheterapeutti, sosiaalikuraattoreita, koulutuksen asiantuntijoita, päihdehoidon asiantuntijaa Kirjala 4/22/

21 KÅRKULLA SAMKOMMUN Asumisen palveluita mm ryhmäkoteja autismiohjausta työkeskuksia ja päivätoimintaa perhehoitoa päihdehuolto: Pixne-klinikka Polikliniiniset palvelut, Omsorgsbyron Nyland

22 Kehitysvammapoliklinikat Suurissa kaupungeissa lastenneurologeja tai kehitysvammaisiin perehtyneitä yleislääkäreitä erityistyöntekijöitä kuten psykologeja ja sosiaaliohjaajia yleensä pitää jo olla kehitysvammadiagnoosi, ennen palveluihin pääsemistä Diagnoosi pitää perustua luotettaviin tutkimuksiin kuntoutussuunnitelmat ja lausunnot ei yleensä psykiatripalveluita, mutta mahdollisesti ostavat konsultaatioita

23 RINNEKOTISÄÄTIÖ palvelupyyntö, maksusitoumus tutkimus ja kuntoutuskeskus: poliklinikkapalvelut, liikkuvat palvelut ja tutkimus ja kuntoutus kehitysvammapoliklinikka, erikoislääkäreitä myös psykiatri, psykologi, toimintaterapeutti musiikkiterapeutti tutkimus ja kuntoutusyksikössä, ympärivuorokautista moniammatillista hoitoa neurofysiologisia tutkimuksia, laboratorio 4/22/

24 Rinnekotisäätiö opetuspalveluita (esi- ja perusopetusta) asuminen, RK asunnot ja perhehoito erityisperhetyö vakavien ja harvinaisten sairauksien yhteydessä tulkkipalveluita lääkeainemääritykset suun terveydenhuolto Norio keskus (harvinaiset kehitysvammaisuutta aiheuttavat sairaudet /oireyhtymät, diagnostiikka ja perinnöllisyys neuvonta

25 Autismisäätiö palveluorganisaatio, neuropsykiatriset ongelmat erityisesti autismikirjon ongelmat kunnan sosiaalitoimen tai terveyspalveluiden kautta asumispalveluita työ- ja päivätoiminta työllistämisen tukipalvelut neuropsykiatriset avopalvelut perhetyö ADHD/neuropsykiatrinen coachaus

26 Kuntoutusyksikkö nekku neuropsykologisia tutkimuksia pääpaino alle koulu-ikäikäisillä, lapsilla ja nuorilla yksilö, pari. perhe ja ryhmäkuntoutusta työnohjausta ja konsultaatioita

27 Erityisammattioppilaitokset Aitoon koulutuskeskus (Pirkanmaa) Ammattiopisto luovi (27 paikkakuntaa) Bovalius ammattiopisto (Turku, Laukaa, Pieksämäki) Keskuspuiston ammattikoulu (Helsinki) Kiipula (Turenki) Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

28 PSYKIATRISET PALVELUT Varsinaisia hoitoketjuja ei kehitysvammaisten psykiatrisesta hoidosta ei ole Keski-Pohjanmaa vuokaavio kriisihoidosta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kuvannut kehitysvammahuollon palveluista hyötyvän henkilön palveluverkkoa, siinä kuvataan myös työnjakoa: mielenterveysongelmia hoidetaan sekä kehitysvammapoliklinikalla, että nuoriso- ja aikuispsykiatrialla; psykiatrialla jos vaikea-asteista psykiatrista häiriötä 4/22/

29 Psykiatriset palvelut Käypä hoito: Downin oireyhtymä, ei kuvata työnjakoa palvelut riippuvat kunnasta ja mistä kunta hankkii palveluita tai ostaa palveluita peruspalvelut (terveyskeskus, kehitysvamma pkl) Häiriöiden tunnistaminen, somaattisen syyn poissulku ja terveyskeskuksessa akuuttitilanteissa sairaalahoidon ja M1 arv. psykiatrinen erikoissairaanhoito palveluiden saanti ja paikka vaihtelee, psykiatrian erikoissairaanhoidossa, erityishuollon palveluista tai ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta

30 Psykiatriset palvelut Akuutin psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa hoidetaan psykiatrisilla sairaalaosastoilla HUS alueella ei ole omaa kehitysvammapsykiatrista osastoa Kehitysvammaisten kriisi- ja tutkimusjaksoja järjestetään Etevan, Rinnekodin, Helsingin kaupungin ja Kårkullan palveluissa Etevan palveluissa on kriisijaksolla kehitysvammapsykiatrista arviointia ja työryhmässä on psykiatri Rinnekodissa on psykiatri, muttei välttämättä osallistu jaksoon palveluihin pääsemiseen tarvitaan hoidon tarpeen toteamisen lisäksi kunnan maksusitoumus

31 Psykiatriset palvelut psykiatriset avopalvelut vaihtelevat riippuen kunnasta ja potilaan asumispaikasta lievästi kehitysvammaisia hoidetaan jonkin verran psykiatrian poliklinikoilla psykiatrisen lääkehoidon seuranta jää usein yleislääkärille riippuu missä palveluissa potilas on, mitä psykiatrisia palveluita hän saa

32 PÄIJÄT-HÄMEEN MALLI Lahdessa on tekeillä kehitysvammapsykiatrian toimintamalli siinä kuvataan kehitysvammapsykiatrista arviointia edellyttämä tilanne sekä psykiatrisen kriisitilanteen toimintamalli sekä kehitysvammaisille tarkoitetut psykiatriset palvelut Lähtökohtana on, että tilanteita pyritään ennakoimaan Palvelukoordinaattori tai konsultoiva sairaanhoitaja tekee alkuarvioinnin mallissa on kuvattuna, mitä palveluita on kaupungilla esim. resurssin lisääminen asumisyksikköön 4/22/

33 Päijät-Hämeen malli Etevan asiantuntijapalveluista tarvittaessa avopalveluita kuten tukitiimi asumisyksikköön tai asiantuntija tutkimuksia Etevan psykiatrian yksikössä intensiivisiä asiantuntijapalvelujaksoja suunnitellusti ja kriisitilanteissa Terveyskeskuslääkäri (arvio somaattista terveyttä lääkitystä ja psykiatrisen konsultaation tarvetta tai sairaalahoitoa)

34 PHKS kehitysvammaisten vastuupsykiatri psykiatrinen diagnosointi, lääkityksen ja muiden hoitointerventioiden ensivaiheen arviointi jatkohoitopaikan suunnittelu lausunnot ja kuntoutussuunnitelmat ( psykiatrin) jatkohoito ja seuranta harkinnan mukaan tarvittaessa konsultoi HYKS psykiatria

35 HYKS kehitysvammapsykiatri vaativa psykiatrinen diagnostiikka: vaikea kehitysvammaisuus, autismikirjon häiriö tai neurologiset liitännäisongelmat, ongelmana haastava käyttäytyminen, psykiatrinen monihäiriöisyys, vaativa lääkityksen arviointi tarvittaessa kannanotto jatkohoitopaikan suhteen konsultaation antaminen, koulutus kehitysvammaisten vastuupsykiatrille

36 HYKS kehitysvammapsykiatria lähtien Kaksi psykiatria Osa HYKS neuropsykiatrian poliklinikkaa psykiatrian, Meilahden poliklinikat, Neuropsykiatrian poliklinikka HUS erva-alueen sekä sovituille sairaanhoitopiireille erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköille

37 HYKS KEHITYSVAMMAPSYKIATRIA Psykiatrin paperikonsultaatioita ja konsultaatiokäyntejä Ei-päivystyksellistä 13 vuotta täyttäneille potilaille Vaativia psykiatrista erityistarpeita liittyen mielenterveydenhäiriöön, autismikirjon ongelmiin, vaikea-asteista haastavaa käyttäytymistä Kun psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelut eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan kehitysvammapsykiatrian erityisosaamista 4/22/

38 HYKS KEHITYSVAMMAPSYKIATRIA Lääkärin lähete, mieluiten sähköinen Tarkemmat konsultaatioaiheet ja konsultaatiopyynnön sisältö on ohjeessa 4/22/

39 Hyödyllisiä sivuja (kehitysvamma-alan verkkopalvelu) (kehitysvammaisten tukiliitto) ( förbundet de utvecklingsstördas väl) 4/22/

40 4/22/

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEELLA v. 2014 Ulla Yli-Hynnilä Ulla Yli-Hynnilä RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous 27.10.2014 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HOIVA JA HUOLENPITO 1

HOIVA JA HUOLENPITO 1 HOIVA JA HUOLENPITO 1 SISÄLLYS HOIVA JA HUOLENPITO...1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSTEET...3 1.1 SOSIAALIHUOLTOLAKI...4 1.2 KUNTA...7 1.3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ...8 1.4 SOSIAALI-

Lisätiedot